Vælg uddannelse til fagveterinærsygeplejerske i ledelse BLIV KLÆDT PÅ TIL EN LEDERSTILLING I VETERINÆR PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vælg uddannelse til fagveterinærsygeplejerske i ledelse BLIV KLÆDT PÅ TIL EN LEDERSTILLING I VETERINÆR PRAKSIS"

Transkript

1 Vælg uddannelse til fagveterinærsygeplejerske i ledelse BLIV KLÆDT PÅ TIL EN LEDERSTILLING I VETERINÆR PRAKSIS 1

2 Ny mellemlederuddannelse Nu er den her den efterspurgte uddannelse, som kan give veterinærsygeplejersker ledelsesmæssige kvalifikationer, så de får endnu flere kompetencer som sparringspartnere til ledelsen. Erfaringsudveksling giver værdi På uddannelsen bliver der god mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk med andre veterinærsygeplejersker en erfaringsudveksling, der giver langsigtet værdi. 2

3 Projektopgaver Som afslutning på hvert modul afleveres en skriftlig opgave, som er relevant for den enkelte elevs situation. Modulets indhold er udgangspunktet. Fagveterinærsygeplejerske i ledelse I samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening, Det faglige Udvalg for Veterinærsygeplejerskeuddannelsen og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har HANSENBERG udviklet den nye mellemlederuddannelse med IDV og AMU-fag. Uddannelsen er opdelt i 4 moduler: Strategi, Forretnings- og økonomiforståelse, Salg og markedsføring, Ledelse og HR. Den samlede varighed er 36 dage, som fordeles over 2½ år. Erfarne undervisere Her i folderen finder du kort information om underviserne. Hvis du vil vide mere, kan du finde alle på LinkedIn. 3 3

4 Det er valgfrit, om du vil deltage i alle moduler Modul 1 Strategi, forretnings- og økonomiforståelse 7 dages IDV i løbet af alle 4 moduler, hvor 2 dage er på første modul Strategi og generel forretningsforståelse. Derudover afsluttes hvert modul med et projekt på 1 dag og for dem, som ønsker det, en eksamensdag efter alle 4 moduler. Samlet pris: ,- Projektopgave modul 1 1 dag (IDV) Strategi og generel forretningsforståelse 2 dage (IDV) Tirsdag den 31. marts og onsdag den 1. april Du lærer, hvad god forretningsforståelse er. Du hører om bestyrelsens rolle i virksomheden, og vi kommer blandt andet ind på trends med betydning for virksomhedens drift. Vi afkoder begreber som PESTEL, Porters Five Forces, SWOT og SMART-metoden osv. Du hører også om de 4 modulers projektopgaver og den afsluttende eksamen. Stina Løndahl Henriksen Indehaver af konsulentvirksomheden FirmaSynergi. Uddannelse: Veterinærsygeplejerske med CBA (Certificate in Business Administration). Erfaring som bl.a. lægemiddelkonsulent, salgs- og marketingkoordinator, salgs- og marketingchef og underviser. 4

5 5

6 Virksomhedsstrategi og økonomistyring 2 dage (AMU-fag 40005). Pris kr ,70 Torsdag-fredag den 23. og 24. april Du kommer til at arbejde med strategier i forhold til økonomi, vækst og konkurrencesituationen. Du får redskaber til planlægning af både økonomi- og logistikstyring. Vi kommer ind på: Kunder og konkurrenter, Informationsindsamling, Hvad er det, der skal styres? Hvordan styrer man? Osv. Kjeld Livoni Selvstændig konsulent og virksomhedsudvikler. Uddannelse: Mini MBA Diplomleder, HD i finansiering, statsaut. ejendomsmægler, eksamineret assurandør og investeringsrådgiver. Erfaring som bl.a. erhvervsrådgiver, erhvervschef og direktør. Flerårig ejer og leder af egne virksomheder. Økonomistyring i butikken 3 dage (AMU-fag 46476). Pris kr ,55 Mandag-onsdag den 28., 29. og 30. september Du får fokus på interne budgetter, regnskaber og analyser. Det er økonomiske handleplaner, som kan være med til at sikre optimering af drift. Nøgleordene er rapporter, analyser, vurdering, fortolkning, regnskab, balance, omkostninger, afskrivninger osv. Kjeld Livoni 6

7 Modul 2 Salg og markedsføring 6 dage i 2015 (AMU-fag) Projektopgave modul 2 1 dag (IDV) Markedsføring i praksis 3 dage (AMU-fag 47629). Pris kr ,55 Mandag-onsdag den 14., 15. og 16. september Du får indsigt i markedsføringens strategiske og taktiske placering i organisationen. Du kommer til at udarbejde markedsføringsplaner og formidle vigtigheden af markedsføringsaktiviteter. Du lærer at håndtere markedsføringskontakten til kolleger, eksterne samarbejdspartnere, interessenter, medier, mv. Undervisere: Stina Løndahl Henriksen og Elsebeth Fogh Salgsledelse 3 dage (AMU-fag 40448). Pris kr ,55 Mandag-onsdag den 19., 20. og 21. oktober Du kommer til at agere salgsleder, opstille relevante mål og evaluere opnåede resultater. Du får desuden indsigt i metoder, som kan fremme medarbejdernes motivation, aktivitetsniveau og resultater. Vi arbejder også med mål på kort og på lang sigt, resultatsmål og aktivitetsindsats samt vurdering af forskellige salgsmetoder. Helge Lei Hansen Faglærer på HANSENBERG Uddannelse: HA Ledelseserfaring fra jobs med indkøb og logistik. Underviser i IT, Salg og Service, Erhvervsøkonomi og Administration. 7

8 Modul 3 Ledelse 11 dage i 2016 (AMU-fag) Projektopgave modul 3 1 dag (IDV) Ledelse og samarbejde 3 dage (AMU-fag 47753). Pris kr ,55 Tirsdag-torsdag den 23., 24. og 25. august Du bliver bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning samt faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. Du får desuden fokus på egen rolle i forhold til lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse og kan efterfølgende løse ledelsesog samarbejdsproblemer på grundlæggende niveau. Michael Grube Andersen Selvstændig proceskonsulent og underviser. Uddannelse: HD i organisation og cand.merc. i international marketing. Erfaring fra jobs som direktør, udviklingschef, marketingchef og leder. Mødeledelse 1 dag (AMU-fag 47754). Pris kr. 641,85 Fredag den 26. august Du bliver klar til at lede møder effektivt. Vi tager fat på mødeformer, formål, form og indhold, og hvordan du bliver en troværdig mødeleder. Mødeforberedelse og viden om, hvordan nonverbale faktorer påvirker et møde er vigtige elementer. Stina Løndahl Henriksen 8

9 Anvendelse af situationsbestemt ledelse 2 dage (AMU-fag 47755). Pris kr ,70 Torsdag-fredag den 15. og 16. september Du bliver bevidst om, hvem du er, hvilke værdier du har, og hvor du vil hen. Du får viden om forskellige lederstile og lederadfærd samt indsigt i den menneskelige psyke vi har fat på, hvorfor vi reagerer, som vi gør. Begreber som mindfulness, konflikttrappen, girafsprog og teori U får indhold. Elisabeth Fogh Mindfulnessinstruktør og HR chef Uddannelse: HD i Organisation med speciale i arbejdspsykologi, certificeret business- & lifecoach, integrative coach, forandringskonsulent, stress coach, mindfulnessinstruktør. Erfaring fra jobs i rekrutteringsbranchen og som HR-chef. Anerkendende ledelse 2 dage (AMU-fag 42833). Pris kr ,70 Mandag-tirsdag den 19. og 20. september Du bygger videre på din viden om anerkendende ledelse og træner i aktiv lytning og coaching. Vi kommer tæt på ledelses- og udviklingsværktøjer: Hersey & Blanchards model, Herzbergs motivationsteori, SMART, Karl Tomms cirkelmodel osv. Trine Møller Nielsen Foredragsholder Uddannelse: Veterinærsygeplejerske med videreuddannelse inden for HR og organisationscoaching. Erfaring fra jobs med salg og marketing, ledelse, rekruttering, virksomhedsudvikling. 9

10 Ledelse af forandringsprocesser 3 dage (AMU-fag 43572). Pris kr ,55 Mandag-onsdag den 10., 11. og 12. september Du kan i ledelsesfunktionen fx organisere og strukturere de enkelte processer i behandling af problemer. Hertil kommer kendskab til forskellige værktøjer til fremme af kreative og dynamiske forandringsprocesser, bevidsthed om krav til lederrollen i et udviklingsforløb, herunder krav til rollen som sparringspartner. Michael Grube Andersen 10

11 Modul 4 HR 11 dage i 2017 (AMU) Projektopgave modul 4 1 dag (IDV) Administration af MUS 1 dag (AMU-fag 40399). Pris kr. 641,85 Onsdag den 25. januar Du bliver klædt på, så du kan være med i tilrettelæggelse af MUS (MedarbejderUdviklings- Samtaler). Virksomhedens retningslinjer er udgangspunktet. Du får viden om registrering og behandling af aftaler mellem leder og medarbejder. Vi ser selvfølgelig også på årshjul og MUSe-fælder. Stina Løndahl Henriksen Rådgivning om brugen af MUS/GRUS 1 dag (AMU-fag 40400). Pris kr. 641,85 Torsdag den 26. januar Fordele og ulemper ved MUS (MedarbejderUdviklingsSamtaler) og GRUS (GruppeUdviklings- Samtaler). Du får redskaber til at se forskelle og rådgive ledere og medarbejdere om, hvilken form der bruges hvornår i GRUS hører du om ejerskab, produkt, proces og perspektiv. Stina Løndahl Henriksen 11 11

12 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver 1 dag (AMU-fag 40406). Pris kr. 641,85 Fredag den 27. januar Du får redskaber til at medvirke i behandling af personalesager samt kommunikere afgørelser og retningslinjer til medarbejderne. Du kan desuden indhente relevant materiale til brug for behandling af personalesager, fx retsregler og afgørelser vedrørende ansættelse, afskedigelse, overarbejde, sygdom mv. Rikke Lykke Ravn Uddannelse: Jurist Erfaring fra jobs som juridisk fuldmægtig, sekretariatsleder, personalejurist og chefkonsulent. Gennemførelse af personalesamtaler 3 dage (AMU-fag 40446). Pris kr ,55 Onsdag-fredag den 22., 23. og 24. februar Kommunikation, kropssprog, annerkendelse og motivation er kun en lille del af de begreber, du får uddybet, så du bliver klar til MUS, ansættelses- og afskedigelsessamtale og ikke mindst Den svære samtale. Stina Løndahl Henriksen 12

13 Kommunikation som ledelsesværktøj 2 dage (AMU-fag 47751). Pris kr ,70 Torsdag-fredag den 23. og 24. marts Med udgangspunkt i dine erfaringer får du øvelse i at styrke din personlige gennemslagskraft. Vi anvender forskellige kommunikationsmodeller, du øver præsentationsteknik og får indblik i planlægnings- og formidlingsværktøjer. Trine Møller Nielsen Kommunikation og konflikthåndtering 3 dage (AMU-fag 44853). Pris kr ,55 Mandag-onsdag den 27., 28. og 29. marts Du får redskaber og enkle teknikker, så du kan forebygge og håndtere konflikter. Du udvikler din følelsesmæssige intelligens. Der arbejdes videre med Den svære samtale fx afskedigelse, krisehåndtering, stress- og depressionsmanagement. Elsebeth Fogh 13 13

14 Eksamen 1 dag (IDV) Tirsdag den 20. eller onsdag den 21. juni Du skal mundtligt forsvare en nærmere defineret helhedsorienteret opgave, hvor udgangspunktet er din egen situation. Inden den mundtlige præsentation laver du en PowerPoint-præsentation, som sendes til eksaminatorerne på forhånd. Hvorfor lederuddannelse som veterinærsygeplejerske? I 2005 eksisterede der en næsten tilsvarende uddannelse som den, vi nu starter på Organia. HANSENBERGs underviser Lotte Westergaard var så heldig at være med på det eneste hold det har hun aldrig fortrudt. Lotte fortæller: Det store udbytte ved at tage en mellemlederuddannelse har for mig været at få kendskab til en hel række værktøjer. Værktøjerne har været en stor hjælp ved de svære samtaler, til forståelsen for andre menneskers arbejdsmåder og de motivationsfaktorer, vi mennesker kan have. Jeg har også haft stor glæde af at få et større kendskab til mig selv gennem forskellige test og diskussioner både på arbejdspladsen og i mit privatliv. Gennem sparring med andre veterinærsygeplejersker og ved at afprøve en række teorier i praksis har jeg desuden fået en langt større forståelse for, hvorfor kommunikation og samarbejde kan være så svært. Lotte Westergaard 14

15 Praktiske oplysninger Tilmelding når du er i job Fra politisk side er det besluttet, at virksomheder fremover selv skal tilmelde de medarbejdere, som de ønsker på efteruddannelse. Tilmeldingen kan ske på eller Fremgangsmåde Virksomhedens administrator logger på efteruddannelse.dk ved hjælp af den digitale signatur (med arbejder-/erhvervssignatur), som virksomheden har tildelt administratoren. Virksomhedens administrator foretager tilmeldinger af medarbejdere og evt. redigering eller opdatering af tidligere tilmeldinger. Ansøgning om VEU-godtgørelse foretages via efteruddannelse.dk. Obs: Har du en lang videregående uddannelse, som du har brugt inden for de seneste 5 år, kan du ikke få VEU- og befordringsgodtgørelse. Er du elev eller lærling, kan du heller ikke få VEU- og befordringsgodtgørelse. Du kan opnå befordringsgodtgørelse efter gældende regler, når du har over 24 km daglig transport fra din bopæl til kursusstedet. Tilmelding når du er ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse Pr. 1. januar 2015 har ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere med korte videregående uddannelser (KVUere), der også har en erhvervsfaglig uddannelse, ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra 1. ledighedsdag. Det jobrettede kursus skal dog fremgå af positivlisten, som er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet. 15

16 Tilmelding andre ledige Er du fx ledig, uden ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ledig højtuddannet kontanthjælpsmodtager i jobtræning tilknyttet forrevalidering under revalidering Overnatning Du har mulighed for overnatning enten på vores erhvervskostskole eller på et af de hoteller, som skolen har aftaler med. Læs mere på se under Kurser og efteruddannelse kursistinformat ion. skal du have modulerne godkendt i din jobplan på jobcentret. 16

17 Tilmelding Du kan tilmelde dig de enkelte moduler på Sted HANSENBERG Organia, Vranderupvej 90, 6000 Kolding Yderligere information Hvis du har spørgsmål til uddannelsens indhold, er du meget velkommen til at kontakte Faglærer Lotte Westergaard Mail: Telefon: Gælder dine spørgsmål praktiske oplysninger i forbindelse med tilmelding, indkvartering, priser etc. er du velkommen til at kontakte studiesekretær Jane Boysen Damgaard Mail: Telefon: Husk Der tages forbehold for eventuelle lovændringer og ændringer i uddannelsens indhold. Satserne reguleres én gang årligt. Priserne i folderen er 2014 priser, på hjemmesiden kan du følge de regulerede priser. 17

18 18

19 19

20 20 O/

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Organisation og ledelse

Organisation og ledelse 3 sfortegnelse Organisation og ledelse... 5 Rådgivning... 13 Pædagogik og formidling... 17 Personlig udvikling... 25 Landbrugsinfo, Database, Fundraising, Kvalitetsstyring... 33 Salg... 37 Kvægbrug...41

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere