ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu."

Transkript

1 Juni 2007 ErhvervsNyt Erhvervsejendomme - markedet netop nu Læs mere side 3 Tiderne skifter Nye udfordringer og muligheder Se side 4 Investeringsejendomme Se side 7 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv

2 EDC Erhverv Poul Erik Bech tilbyder både landsdækkende fordele og lokalt kendskab København Poul Erik Bech Valuar, MDE, MRICS Jørgen Jørgensen, Direktør, civiløkonom, HD, MRICS Bjarne Bering, HD Valuar, MDE, udlejningschef Niels Østergaard Valuar, MDE Helge Rud Larsen Cand.polit., statsaut. ejendomsmægler, Valuar, MDE Poul Randrup MDE Knud Egehoved Valuar, MDE Jørn Søby Valuar, MDE Jens E. Hansen Valuar, MDE Jens Chr. Laasholdt Valuar, MDE Thomas Rudlang Valuar, MDE, Cand.merc. Kristian Hartmann Erhvervskonsulent Gunnar Jørgensen Valuar, MDE Henrik Svane Hans Dal Pedersen Valuar Stig Nordbøge Vurderingschef, Statsaut. ejendomsmægler, Valuar Peter Wassard Ingeniør, civiløkonom, MDE Thomas Riis Valuar Lars Kirstein Valuar, MDE Annemette Djernæs Valuar Lisbeth Andersen Erhvervskoordinator Herlev Kolding/fyn Bjarne Bering, HD Valuar, MDE, udlejningschef Børge Mensel Valuar, MDE John Vogt Finn Høybye, HD Civiløkonom, MDE Valuar, MDE Claus Fenger Morten Bak Pedersen Paul Mühl Erhvervskonsulent Erhvervskonsulent Valuar Cand. Agro. Cand. Merc. Marianne Bering Erhvervskoordinator Kolding og Aabenraa Susanne Brodersen Erhvervskoordinatorelev Næstved, Syd- og Vestsjælland Aalborg Søges - se edc.dk Svend Erik Frøsig Cand. jur., Statsaut. ejendomsmægler, MDE Stig Theilmann Valuar MDE, MRICS Peder N. Andersen Valuar, MDE Arne Kærgaard Valuar, MDE Klaus Flensted Jensen Valuar, MDE Lars Jensen MDE Martin B. Mikkelsen MDE Rikke Hansen MDE, Erhvervskoordinator Birthe Kjær Erhvervskoordinator Vurderingsmægler Aalborg Århus Søges - se edc.dk Søren Leth Petersen Afdelingsleder, Cand.merc., statsaut ejendomsmægler, Valuar, MDE Morten Kristensen Erhvervskonsulent Tina Iburg Erhvervskonsulent Thomas Brauer Erhvervskonsulent Jacob F. Sørensen Erhvervsrådgiver assistent Svend Kjær Erhvervskonsulent Iben R. Nicolaisen Erhvervskoordinator Hanne S. Haun Erhvervskoordinator Louise V. Svendstrup Erhvervskoordinator Erhvervsmægler Århus Esbjerg Silkeborg Søges - se edc.dk Sønderjylland Karsten L. Jensen Direktør, afdelingsleder Knud Erik Pedersen Valuar, MDE Per Christensen Erhvervskonsulent Jette Jørgensen MDE, Erhvervskoordinator Preben Vemmelund Valuar, MDE Erhvervsmægler Børge S. Mensel Valuar, MDE Jørgen Bennett Valuar, MDE Henrik F. Krarup Valuar, MDE Jylland Vurdering Key Account Management Service Søges - se edc.dk Stat, Region & Kommune Axéll & Stoffer København Egon Bredtoft Vurderingsmægler Carsten Tungelund Key Account Manager, HD(R), MBA Key Account Manager København Jørgen Jørgensen, Direktør, civiløkonom, HD, MRICS Bjarne Bering, HD Valuar, MDE, udlejningschef Projekt København Kenneth Nielsen Valuar, MDE, direktør Bjørn Gervø Valuar, MDE, projektchef Jon Larsen Salg og vurdering Peter Wassard MDE, ingeniør Christian Jeppesen Valuar Annelise P. Davidsen Søren D. Andersen MDE Maiken Rudlang MDE Maria Altenburg Salg og vurdering Mette Winther-John Sagskoordinator Projekt Århus Projekt Kolding Kim Nymark Threse With Statsaut. ejendomsm,valuar, MDE, Projektchef Århus MDE John Pedersen valuar, MDE Knud Erikstrup valuar MDE København Nørre Voldgade København K Telefon Fax Kolding Haderslevvej Kolding Telefon Fax Esbjerg Torvegade Esbjerg Telefon Fax Silkeborg Østergade Silkeborg Telefon Fax Herlev Kobbervej Herlev Telefon Fax Sønderjylland Store Torv 9A 6200 Aabenraa Telefon Fax Århus Fredens Torv Århus C Telefon Fax Aalborg Vesterbro Aalborg Telefon Fax poulerikbech.dk/erhverv Member of:

3 Juni 2007 Erhvervsejendomme markedet netop nu En rundspørge blandt erhvervsmæglere rundt omkring i Danmark viser en noget blandet opfattelse af, hvordan efterspørgsel og udbud på erhvervsejendomsmarkedet er lige netop nu medio Hvor bevæger markedet sig hen? Stiger priserne på investeringsejendomme eller falder priserne på kontorlejemål? Spørgsmålene er mange og svarene lige så. Det generelle svar på hvor markedet bevæger sig hen netop nu, er hverken op eller ned. Der er for tiden en vis form for stilstand på markedet. Ser vi på udlejningen af kontorlokaler i de større byer, går dette stadigvæk rigtig godt. Måske endda med et mindre pres på lejeniveauet i opadgående retning, på grund af en stadig god efterspørgsel efter denne type af erhvervslokaler. Efterspørgslen efter lager- og produktionsejendomme er også præget af stilstand. Man fristes næsten til at sige, sådan så det også ud for 10 år siden. Generelt er der stadigvæk et stort udbud af denne type erhvervsejendomme. De fleste er dog meget utidssvarende lave loftshøjder, dårlige adgangsforhold o.s.v. Jørgen Jørgensen Direktør, HD, MRICS Ser man rundt omkring i landet og specielt ved motorvejsnettet opføres der løbende nye lager- og produktionsejendomme eller logistikejendomme, som de også kaldes nu om stunder. Store, flotte og tidssvarende ejendomme indrettet efter alle de nyeste forskrifter med automatiserede lageranlæg. Investeringsejendomme op eller ned På investeringsområdet er efterspørgsel og udbud lidt mere blandet, helt afhængig af hvilken type ejendomme, vi taler om. Efterspørgslen efter boligudlejningsejendomme ser ud til at være aftaget lidt i forhold til Den lavere efterspørgsel hænger efter vores opfattelse, sammen med de rentestigninger vi har set, samt det forhold, at afkastet på denne type af ejendomme efterhånden er kommet ned på et meget lavt niveau. For lavt ifølge manges opfattelse. Derimod virker det som om, at efterspørgslen efter godt udlejede og velbeliggende erhvervsejendomme stadigvæk er meget fornuftig. Efterspørgslen retter sig både mod kontorejendomme og mod lager- og produktionsejendomme. Dog er kravet, at det skal være gode ejendomme med solide lejere, hvormed der er indgået lejekontrakter med lang uopsigelighed. Udbuddet af nævnte typer af investeringsejendomme er ikke stort, hvorfor prisniveauet er stabilt højt, også sammenlignet med Går du i tanker om et eventuelt salg af din eller virksomhedens ejendom, er du meget velkommen til at kontakte os naturligvis helt uforpligtende. Med venlig hilsen og på gensyn Jørgen Jørgensen Indhold: Artikel... 4 Stillingsannonce... 6 Investering... 7 Kontor Lager/produktion Butikker

4 TIDERNE SKIFTER nye udfordringer og muligheder Af Søren Leth Pedersen Afdelingsleder, Cand. merc., statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE EDC Erhverv Poul Erik Bech Århus Markedet for investerings- og projektudviklingsejendomme er for tiden inde i en spændende periode. Der er tegn på at de markedsforhold, der har været gældende de seneste par år indenfor de forskellige delsegmenter ændrer sig. Det medfører nye udfordringer, men betyder samtidig også, at nye muligheder opstår. Boligudlejningsejendomme Boligudlejningsejendomme har gennem de seneste år oplevet en særdeles positiv udvikling med stigende priser. Prisstigningerne er dels en konsekvens af, at investorerne har sænket deres afkastkrav, og dels at nettolejeniveauet har været stigende. Afkastkravet udtrykkes normalt med parameteret 1. års afkast, og følger de finansielle markeder for investeringsprodukter, ligesom det er tæt forbundet med den generelle renteudvikling i samfundet. Let adgang til kapital og faldende renteniveauer har frem til 2006 været de væsentligste årsager til, at investorernes afkastkrav til boligudlejningsejendomme har været faldende. I Århusområdet er startniveauet frem til 2006 faldet til omkring 2 3% for ejendomme, hvor der ikke gør sig specielle forhold gældende som f.eks. udsædvanlige store lejereserver eller projektmuligheder. Det svarer til en kvadratmeterpris i niveauet for de bedste boligudlejningsejendomme. Reglerne i boligreguleringslovens 5 stk. 2 vedrørende gennemgribende forbedring og efterfølgende mulighed for at opkræve en tilnærmet markedsleje har samtidig især været den primære årsag til at nettolejen generelt er steget, siden muligheden blev indført i midten af 1990erne. En sammenblanding af rentestigninger, større forsigtighed blandt banker og realkreditinstitutter samt tendens til ændrede præferencer blandt investorerne har medført, at markedet for rene boligudlejningsejendomme er under forandring. Prisstigningerne er ophørt, der er tendens til at stigende afkastkrav, og ofte forhandles der om prisen før en handel indgås. De økonomiske samfundskonjunkturer er dog fortsat særdeles gunstige, og der er stadig en del kapitalstærke købere i markedet til især velbeliggende ejendomme med 2-3 værelseslejligheder, så umiddelbart ser det ud til at markedet bare har normaliseret sig. Projektudvikling På blot 3-4 år har markedet for projektmuligheder til etageboligbyggeri oplevet særdeles store udsving. Fra 2003 til 2006 er priserne pr. kvadratmeter byggeret indenfor Ringvejen i Århus steget fra ca. kr til ca. kr , da det toppede midt på året i I 2007 er omsætningen i markedet imidlertid næsten gået i stå. Det er naturligvis en følge af de dramatiske ændringer, der er sket i markedet for salg af ejerlejligheder, hvor efterspørgslen er faldet markant, og der endog er tendens til prisfald. De gode tider i erhvervslivet er til gengæld for alvor ved at slå igennem indenfor projektudvikling til erhvervsbyggeri. Der er stor efterspørgsel efter markante beliggenheder til virksomhedsdomiciler, logistikejendomme, pladskrævende detailhandel og dagligvarebutikker. Endvidere er der meget få ledige kontorlokaler på markedet, så projektudviklere er for tiden mere risikovillige med hensyn til at opføre kontorbyggeri, uden at ejendommen er fuldt udlejet før byggeriet igangsættes. Erhvervsejendomme Ejendomsinvestorernes fokus ændres for tiden i stor stil mod erhvervsejendomme. Interessen samler sig i særdeleshed omkring kontorejendomme, centralt beliggende byejendomme med kontor og detailhandel samt pladskrævende detailhandelsejendomme. Endvidere er virksomheders domicil- og produktionsbygninger eftertragtet i forbindelse med Sale & Lease Back arrangementer, hvor der laves lange uopsigelige lejekontrakter. Markedslejeniveauerne på de nævnte typer af ejendomme er generelt stigende, og investorernes risikovurdering er faldende. Det er en konsekvens af stigende overskud og vækstrater generelt i erhvervslivet, samt at der er stor købekraft i samfundet, som bl.a. detailhandlen nyder godt af. Den stigende efterspørgsel for investorerne sammenholdt med højere markedslejeniveauer og faldende afkastkrav medfører markante prisstigninger i øjeblikket. Skattereform Normalt er det udviklingen i samfundsøkonomien der er afgørende for ejendomsmarkedets tilstand, men en gang imellem rammes markedet af eksterne faktorer, der pludselig kan ændre situationen, som for eksempel ny lovgivning. Skatteministeren har i starten af 2007 fremkommet med et skatteudspil, der har til formål at mindske kapitalfondenes incitament til kraftigt at forøge gældsandelen i de virksomheder, fondene investerer i. Når rentebyrden forøges kraftigt, minimeres den skattepligtige indkomst. Den øgede risiko som følge af gældsætningen afdækkes ofte i stedet med kapitaltilsagn fra fondene. Gevinsten ved salg af virksomhederne trækkes i skattely på de eksotiske øer, hvor DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P DC Erhverv 4 Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P

5 der opereres fra. Det medfører alt sammen, at statskassen går glip af store indtægter, og derfor har skatteministeren fundet det nødvendigt med et indgreb. Som forslaget var udarbejdet i sin oprindelige form betød det bl.a. begrænsninger i fradragsretten for renteudgifter på over 10 mio. og nedsættelse af afskrivningssatsen på bl.a. bygninger fra 5% til 4%. Dermed ramte det også i særdeles høj grad ejendomsselskaber. den udvikling, der allerede sker i retning af, at flere og flere virksomheder af forskellige årsager indgår Sale & Lease Back arrangementer, frem for selv at eje bygningsaktiverne. Det ser ud til at ejendomsmarkedet er inde i en brydningstid med nye udfordringer, både som følge af markedsudviklingen og politiske faktorer. Generelt er markedet dog stadigt fuld af optimisme og muligheder. Siden forslaget blev fremsat, har det gennemgået en offentlig høringsfase, og efter bl.a. stærk kritik fra ejendomsbranchen, er der nu sket en revidering, men der er stadig konsekvenser for ejendomsbranchen. I det nuværende lovforslag, som efter planen træder i kraft 1. juli 2007, er sænkningen af afskrivningssatsen på bygninger fastholdt på 4%, men rentefradragsreglerne er ændret, således at der nu gælder følgende begrænsninger: Nettofinansieringsudgifter under kr. 20 mio. pr. år begrænses ikke. Nettofinansieringsudgifter over kr. 20. mio., men under 6,5% af de skattemæssige driftsaktiver begrænses ikke, forudsat at pkt. 3 ikke overskrides. Nettofinansieringsudgifter over kr. 20 mio. kan ikke nedsætte EBIT (Earnings Before Income and Tax), til mindre end 20%. Lovforslaget vil sandsynligvis få konsekvenser for ejendomsbranchen. Ejendomsinvestorer vil have interesse i at porteføljen i ejendomsselskaber forbliver i en størrelse hvor renteudgifterne ikke overstiger minimumsgrænsen på kr. 20 mio. kr. for dermed at være sikker på at opretholde fuld værdi af rentefradragsretten. Endvidere påvirkes værdien af afskrivningsberettigede investeringsejendomme som følge af den lavere afskrivningssats, hvilket især må forventes at påvirke markedet for 10-mands K/S projekter. Større virksomheder vil som følge af lavere skattemæssig værdi af bygningsafskrivninger og risiko for begrænset fradragsret for finansieringsudgifter i langt højere grad have interesse i at lave operationelle Sale & Lease Back arrangementer, således at balancen lettes for kapitaltunge bygningsaktiver. Udgiften til bygninger kan i stedet konverteres til fuldt fradragsberettiget leasingudgift, der ikke er berørt af indgrebet, såfremt der ikke er tale om finansiel leasing, jf. IAS 17. Indgrebet vil dermed sandsynligvis være med til at forstærke DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv 5 P DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P DC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv P

6 Karriereplanlægning? det hele starter med det rigtige job Væksten i Danmarks største mæglervirksomhed fortsætter, derfor søger vi endnu flere dygtige medarbejdere. Vi kan tilbyde dig: Et spændende og yderst afvekslende job i en dynamisk og ekspansiv virksomhed med de allerbedste udviklingsmuligheder både karrieremæssigt og geografisk. Vi har i firmaet karriereplanlægning spændende fra elevuddannelse og til indtræden som partner, og gennemfører løbende en aktiv efteruddannelse og interne jobrokeringer. Et job i en virksomhed i ekspansion, der gennem kontrolleret vækst ønsker at fastholde vores førende position i Danmark og udvikle os som en innovativ og international mæglervirksomhed, med netop de muligheder og udfordringer dette giver og kræver for dig som medarbejder. Erhvervsmægler Silkeborg, Herning, Odense, Slagelse/Holbæk, Nordsjælland og Køge Bugt Dine arbejdsopgaver vil primært være salg, kommissionering og udlejning af erhvervsemner. Vi har allerede en stor emnebeholdning, men ønsker en medarbejder som via sit netværk og opsøgende arbejde tillige kan skabe sin egen portefølje af emner på et stærkt konkurrencepræget marked. Erhvervsmægler trainee Århus De første 12 måneder vil du gennemgå et alsidigt og intensivt trainee forløb, hvor du vil stifte praktisk bekendtskab med alle facetter indenfor erhvervsmæglervirksomhed, hvilket bl.a. omfatter, kommisionering, salg, udlejning og vurdering af ejendomme, forretninger og restaurationer mv., samt rådgivning af kunder. Efter 12 måneder er det meningen, at du, i det omfang du er klar til det, selvstændigt er i stand til at indgå i vores team af erhvervsmæglere, der håndterer kommisionering, vurdering og salg af erhvervsejendomme med hovedvægten på investeringsejendomme. Key Account Manager til Erhverv København Dine arbejdsopgaver vil primært være at etablere og ikke mindst udvikle nye og bestående samarbejdsrelationer med virksomheder, foreninger og organisationer m.h.p. at indgå større aftaler omkring opgaver og salg. 6 se mere på

7 SILKEBORG I N V E S T E R I N G INVESTERINGSEJENDOM AFKAST 6,7% 9 LEJEMÅL STORT AFSKRIVNINGSGRUNDLAG EDC Attraktiv beliggenhed nær ringvejen og den kommende motorvej Gode solide lejere fra forskellige brancher Gedigent byggeri med 6 meters lofthøjde i den nyeste del Særdeles gode parkeringsforhold på grunden Grundareal kvm. Bygningsareal kvm. pris kr ,

8 I N V E S T E R I N G KØBENHAVN K KVALITETSEJENDOM MIDT I CITY FULDT UDLEJET SIKKERT AFKAST SAG Beliggende midt i Latinerkvarteret bestående af forhus og selvstændigt beliggende baghus. Indeholder 2 erhvervslejemål og 6 beboelseslejligheder. Ejendommen er overalt ombygget og moderniseret i 2001, dvs. nyt tegltag i høj kvalitet, renoverede vinduer, nænsomt renoveret hovedtrappe, nye rørføringer overalt. Lejlighederne er i højeste klasse. Ejendommen har siden renoveringen været fuldt udlejet. Indeholder café i underetagen samt i forhuset 4 beboelseslejligheder. Baghuset indeholder 1 ferielejlighed og 2 almindelige beboelseslejligheder. Ejendommen er opdelt i 8 ejerlejligheder. Udlejet areal 780 kvm. Årlig leje kr kr BRØNSHØJ BLÅVAND 8 VELBELIGGENDE PÅ FREDERIKSSUNDSVEJ - 2 BUTIKKER, 1 KON- TOR OG 2 BOLIGER SAG Velbeliggende forretningsejendom på Frederikssundsvej, tæt ved Brønshøj Torv. Ejendommen, der er opført i 1920 indeholder i forhuset 2 butikker, udlejet til hhv. en blomsterbutik og en slagter. På 1. sal er der 2 boliger på hhv. 74 kvm og 148 kvm. Den store lejlighed er moderniseret i 2002 og bl.a. med udvidelse af ca. 70 kvm på 2. sal. Den resterende del af 2. salen er uudnyttet. I sidehuset, sammenbygget med forhuset, er der kølerum mv. for slagteren samt mødelokale for Københavns Afholdsforening. Baghuset er også udlejet til slagteren. Gården er udlagt til parkering for 5-6 biler der benyttes af ejendommens lejere. Det skønnes, at der på ejendommen er yderligere byggeret kr KVM. INVESTERINGSEJENDOM SAG Ejendommen er opført i røde sten med cementtegltag. Ejendommen er indrettet som en dagligvareforretning med tilhørende lager, varegård og personalefaciliteter. Ejendommen er beliggende centralt i det velbesøgte turistcenter Blåvand. Der er gode parkeringsforhold. 1. års forrentningsprocent 5, kr

9 FREDERICIA I N V E S T E R I N G JERNBANEBESPORET LOGISTIKEJENDOM MED BEDSTE BELIGGENHED SAG Optimal beliggenhed til logistikformål i trekantsområdet Flot kvalitetsbyggeri opført i år 2000 Ejendommen er beliggende direkte ud til Motorvej E20 i Taulov. Ejendommen er placeret langs jernbanen og har besporing helt frem til en ca. 100 meter lang overdækket sluse, der er etableret som overdækket tilbygning til lagerhallerne. Bygningsmassen ligger på en kvm. stor grund og er opført fra år 2000 og fremefter som flot kvalitetsbyggeri. Bygningen er opdelt i 10 søjlefrie lagerhaller på ca kvm. og en administrationsbygning på ca. 287 kvm. Hallerne er brandsektioneret og har ca. 6,7 meter loftshøjde til jerndragere og 7,5 meter til taget. Ejendommen er velforsynet med 30 modtagesluser med læsseramper i niveau til lastbiler. Et ønske om at indgå en længere uopsigelig lejekontrakt kan eventuelt accepteres kr BRABRAND GRUNDAREAL BELIGGENDE MIDT I NYT GIGANTISK TRANSPORTCENTER VED ÅRSLEV SAG kvm. grundareal midt i nyt projekteret transportcenter på 80 ha Beliggende hvor nord/sydgående motorvej krydser vestgående motorvej Mulighed for at købe halvdelen af grunden Mulighed for at få opført et byggeri til efterfølgende køb eller leje Grundarealet er beliggende midt i det planlagte transportcenter ved det store motorvejskryds ved Årslev vest for Århus. Grundarealet består af 2 selvstændige grunde på kvm. og kvm. Grundene må anvendes til værksteder, garageanlæg, vognmandsvirksomheder, terminaler, vaskehaller og lignende samt tilknyttet virksomhed. De omkringliggende arealer er i vidt omfang solgt til større virksomheder indenfor service og handel med lastbiler. Århus Fragtmandscentral er primus motor for områdets udvikling og har købt et grundareal på kvm. til opførelse af et nyt fragt- og logistikcenter kr

10 I N V E S T E R I N G ÅBYHØJ ATTRAKTIVT BELIGGENDE FACADEEJENDOM MED MULIGHEDER SAG Beliggende ud til Ringvejen i Århus ca. 500 meter fra motorvejstilkørsel Mulighed for pladskrævende detailhandel Yderligere bebyggelsesmuligheder på kvm. Ejendommen er ledig til købers disposition Ejendommen er attraktivt beliggende i krydset ved Tomsagervej og Ringvejen i den sydlige del af bydelen Åbyhøj i bynært område tæt på hovedfærdselsårer. Der er gode tilkørsels- og parkeringsforhold, ligesom den sydlige motorvejstilkørsel ligger indenfor kort afstand. Bygningen er ifølge BBR opført 1975 med væsentlig om- eller tilbygning i 2002 og omfatter et samlet erhvervsareal på kvm. Bygningen er beliggende på en kvm. stor grund. Ejendommen har indtil ultimo 2006 været anvendt til bilhandel med tilhørende værksteds- og lagerfaciliteter. Ejendommen har mange forskellige fremtidige anvendelsesmuligheder, ligesom det kunne være en mulighed at opføre et nyt domicilbyggeri kr ÅRHUS C GRINDSTED GIV ET BUD!! 10 LIEBHAVEREJENDOM MED TOPBELIGGENHED I ÅRHUS C SAG Fantastisk beliggenhed ved ø-gaderne og Universitetsparken 11 beboelseslejligheder i attraktive størrelser og indretning Mulighed for indretning af yderligere en lejlighed i tageetagen Udsigt over byen og Universitetsparken fra de øverste lejligheder 1. års forrentning ca. 3% Ejendommen består af 11 lejligheder med et samlet boligareal på 820 kvm. På 5. sal er der et ca. 65 kvm. uudnyttet loftsrum kr FULD AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSEJENDOM MED BEDSTE BELIGGENHED CENTRALT I GRINDSTED SAG Udlejet til ALDI VEST KS 2½ års uopsigelig lejekontrakt Ca. 6% i 1. års forrentning Ca. kr i årlig afskrivning Bedste beliggenhed centralt i Grindsted ved stor off. p-plads Bygningen er opført i 1999 til ALDI VEST KS, der siden har været lejer af ejendommen. Ejendommen er opført som et standardkoncept for dagligvarebutik til ALDI og lejemålet fortsætter som minimum frem til august kr

11 NØRRESUNDBY AALBORG I N V E S T E R I N G 12 STK. 2- OG 3-VÆRELSES BEBOELSESLEJLIGHEDER SAG Ejendommen på 858 kvm., som er beliggende i Nørresundby Midtby, er opført i 1952 med 6 stk. 2-værelses og 6 stk. 3-værelses beboelseslejligheder. Desuden medfølger 3 garager samt parkeringsplads til ca. 5 biler. De 2-værelses beboelseslejligheder er velindrettede med, køkken, soveværelse, stue samt stort og velindrettet badeværelse. De 3-værelses lejligheder har ekstra værelse/stue ved stuen. Der er stentrappe og dørtelefon. Alle lejlighederne har kælderrum samt adgang til fælles møntvaskeri. Flot og velholdt ejendom, som sælges for andelsboligforening. BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED BUTIKKER I STUEETAGEN SAG Ejendommen består af 2 bygninger, som er beliggende i en karré som ligger op til det populære Østre Anlæg. Hovedbygningen består af 5 boliger samt 2 butikker i stueetagen, mens erhvervsbygningen i gården er opdelt i 3 lejemål. Hovedbygningen er opført i røde sten mod gaden og gule mod gården. Taget er tækket med røde teglsten. Stueetagen er udlejet til "Va Bene Pizza & Kebab" og "Østerbro Sol". Lejeindt. kr Forrentning 4,21% Samlet lejeindtægt på kr Startforrentning 3,27% kr kr AALBORG NØRRESUNDBY HJØRNEEJENDOM MED 20 BEBOELSESLEJLIGHEDER SAG Flot og velbeliggende hjørneejendom med 20 beboelseslejligheder ved Østre Anlæg, gode indkøbsmuligheder samt busforbindelser dels til Aalborg Midtby og Aalborg Universitet. Fra Bygningen er der udsigt over Østre Anlæg. Fyensgade 42 består af 10 stk. 2-vær. lejligheder på 64 kvm. og 58 kvm. for de 2 øverste lejligheder. Lejlighederne består af fordelingsgang til badeværelse, køkken, soveværelse og stue. Samsøgade 2 består af 5 stk. 2-vær. lejligheder på ca. 66 kvm. samt 5 stk. 3-vær. lejligheder på 94 kvm. eller 104 kvm. VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM - FULDT UDLEJET. SAG Her er chancen for at købe denne attraktive boligudlejningsejendom, som er nærmeste nabo til det kommende byudviklingsområde på den gamle slagterigrund på Nørresundbys havnefront. Opført med blank teglstensfacade med flere arkitektoniske detaljer såsom bla. murede gesimser, Indeholder både lejligheder og klubværelser. En virkelig spændende ejendom, hvor køber som alternativ til værelsesudlejning har mulighed for at indrette en eller flere spændende boliger. Der er fjordudsigt fra alle lejligheder. Årlig lejeindtægt kr Startforrentning 5,15% kr kr

12 I N V E S T E R I N G ALMIND INVESTERING ØST Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring! 358 Vanløse erhvervsejerlejligheder København K Strøgejendom Hillerød lejligheder + 1 værelse Stenløse Udlejet erhvervsejendom København K butikker + 4 boliger København K Fredet ejd. delvis ledig København K butikker + 10 boliger København K boliger + 2 erhv Odense C boliger + 2 erhv Valby Veldrevet investeringsejd København S Nybygget kvalitetsejendom København K Selskab med 7 ejd INVESTERING VEST Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring! 192 KVM. BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM SAG Centralt beliggende boligudlejningsejendom i Almind. Kun 5 km fra Kolding Storcenter. Ejendommen er opført i 1928, og består af to lejligheder, der begge er udlejet. Den første lejlighed er på 123 kvm og den anden lejlighed er på 69 kvm. kr Århus N Liebhaverejendom Vojens Blandet bolig og erhverv Nørresundby kvm. Butik og 115 kvm. bolig Sabroe Bolig-/erhvervsejendom Randers Investeringsejendom Aalborg boliglejemål og butikker i stuen Hadsund Start forrentning 7,17%% Aalborg stk. beboelseslejl Hurup Thy Udlejet til ALDI Blåvand Investeringsejendom Nørresundby Sælges for andelsboligf Hadsund Udlejet til JYDSK a/s Odder Investeringsejendom Århus C Liebhaverejendom København N Boliginv. ejd. ingen 18 og 18b Nørresundby Blandet ejendom i Nørresundby Flensborg Projektejendom Vær altid opdateret Få vores ErhvervsNyt og nyheder om erhvervsejendomme pr. mail. Kataloget som du sidder med nu, udkommer også i en elektronisk udgave. Som modtager af vores mailnyheder er du sikker på at være blandt de første, som modtager vores udbud af erhvervsejendomme til salg og udlejning hos EDC Erhverv Poul Erik Bech - uanset om du befinder dig på kontoret eller andetsteds - blot du har adgang til din mail. Send os din adresse så sørger vi for, at du løbende modtager ErhvervsNyt samt vores nyheder om erhvervsejendomme pr. mail. Vi garanterer naturligvis at din adresse udelukkende anvendes til dette formål, og at den ikke overdrages til andre. Send din adresse til: Mrk. ønsker ErhvervsNyt samt vores nyheder om erhvervsejendomme pr. mail 12

13

14 K O N T O R KØBENHAVN K KVM. NYISTANDSATTE KONTORLOKALER SAG Flot renoveret ejendom opført i 1835, med attraktiv beliggenhed midt i City, som nabo til det eksklusive Hotel Skt. Petri. udlejes fleksibelt kontorlejemål fra 270 til kvm. Etagerne kan lejes samlet eller etagevis. Ejendommen står flot med muret facade mod gaden og pudset facade mod gården. Indvendigt fremstår bygningen effektivt udnyttet med en kombination af storrums- og cellekontorer. Hele ejendommen gennemgår p.t. totalrenovering, med respekt for de oprindelige detaljer Årlig leje pr. kvm. kr KØBENHAVN K KVM. VELORDNEDE KONTORLOKALER SAG I charmerende og nydeligt renoveret ejendom nær bl.a. Kongens Nytorv Metrostation og Strøget udlejes fleksibelt kontorlejemål fra 265 kvm. til kvm. Ejendommen kan lejes samlet eller etagevis. Denne særdeles velholdte ejendom er med sin fremtrædende arkitektur en markant figur i gadebilledet. Indgang til lejemålet sker via imødekommende indgangsparti med elevator. De enkelte etager er indrettet i en hensigtsmæssig, varierende og fleksibel kombination af henholdsvis enkeltmandskontorer, 2-4 personers kontorer samt storrumsmiljøer. I alle kontorområderne er det gennemgående indtryk meget lys, luftighed og plads til store armbevægelser. På hver etage findes et mindre tekøkken og moderne toiletfaciliteter. De nyistandsatte lejemål er klar til overtagelse Årlig leje pr. kvm. kr

15 KØBENHAVN Ø K O N T O R 333 KVM. EFTERTRAGTET BOLIG- OG KONTORVILLA I DANMARKS ÆLDSTE VILLAKVARTER SÆLGES SAG Smuk og velholdt rødstensejendom fra 1868 med rødt tegltag. Der er indgang til ejendommen fra Rosenvængets Sidevej. På den østlige side af ejendommen er der indkørsel til asfaltbelagt parkeringsplads som rummer5-6personbiler. Herfra er hovedindgangen til ejendommen. På husets vestlige side er der anlagt en smuk have med fliseterrasse og græsplæne samt dejlige blomsterbede og god ældre randbeplantning. Rosenvængets Hovedvej er Danmarks ældste villavej og én af de mest eftertragede beliggenheder på Østerbro. På denne historiske og yderst centrale adresse finder du denne markante rødstensejendom. Kvarteret er grønt og roligt, og med gåafstand til Søerne, Østerbrogade samt Nordre Frihavnsgade kr FREDERIKSBERG KVM. SUPER EFFEKTIVE KONTORLOKALER SAG Beliggende i flot rød murstensbygning centralt på Frederiksberg, tæt på Metro station, Bus og S-togs linier, udlejes moderne funktionelle kontorlokaler. Lejemålene, der er fordelt på 6 etager, kan lejes samlet eller etagevis hver for sig, der er således god mulighed for at leje det areal. som du lige netop har brug for sal rummer hver 711 kvm, 5. sal er på 555 kvm. med tillæg af 2 lækre tagterrasser, og 6 sal er på 428 kvm. De enkelte etager er indrettet med en kombination af enkeltmandskontorer, mødelokaler og storrum, fordelt omkring en midtergang. Bygningens konstruktion giver god mulighed for at ændre indretningen. Elevatorer, EDB-kabling, ventilation, tekøkkener og 2 toiletgrupper på hver etage. Repræsentative moderne adgangsforhold Årlig leje pr. kvm. kr

16 K O N T O R KØBENHAVN K 448, ELLER KVM. NYISTANDSATTE KONTORLOKALER HVOR DET HERSKABELIGE GÅR I FLOT HARMONI MED DET MODERNE SAG Yderst præsentabelt og nyistandsat erhvervslejemål på i alt kvm med intern åben trappe (udført i grafitgråt stål og mahognitræ), samt elevator, som ligeledes forbinder etagerne. Der er kræset for detaljerne overalt i lejemålet, hvor indretningen er en blanding af det herskabelige/rustikke og det moderne. Beliggende nær Strøget og Vor Frue Kirke, 200 m fra Nørreport S-station, Metroen og parkeringskælderen på Israels Plads. Mulighed for leje af 3 p-pladser i gården. Lejemålet indeholder.: Indgangsportal (glasparti), receptionsområde, lyse kontorer i varierende størrelser, mødelokaler, præsentable toiletgrupper på hver plan, køkken/kantine i tagetagen med loft til kip og fritliggende bjælker, samt udgang til stor tagterrasse med udsigt til byens tage og tårne. Desuden diverse arkivplads, rengøringsrum og kopi-/serverrum Årlig leje pr. kvm. kr KØBENHAVN K 545 KVM. EKSKLUSIVE KONTORLOKALER I AMALIEGADE SAG Adressen taler for sig selv! Gaden er i dag en del af det rolige eksklusive København og alligevel kun få hundrede meter fra byens hovedpuls ved Kongens Nytorv. Såvel Kongens Have som Kastellet og Amaliehavens grønne åndehuller er tæt på hoveddøren. Lejemålet er indrettet med en god blanding af enkeltmandskontorer og storrumskontorer. Herudover indeholder lejemålet 3 toiletter, teknik og depotrum, og et stort spisekøkken. Lejemålet fremstår lyst med højt til loftet og flot stuk. Gulvene er belagt med sildebensparket, i nogle af lokaler og tæpper i andre. Adgangen til trappeopgangen sker gennem herskabelig port. Opgangen fremstår lys og indbydende med elevator. Et lejemål til den kvalitetsbevidste lejer, der har brug for repræsentative lokaler Årlig leje incl. drift kr

17 landsdækkende formidler af eksklusive ejendomme

18 DANMARKS ENESTE LANDSDÆKKENDE SPECIALIST I FORMIDLING AF EKSKLUSIVE EJENDOMME EDC Poul Erik Bech er specialist i formidling af eksklusive ejendomme. Vi har 30 boligbutikker Et afgørende parameter for mange er, at flytningen fra den ene bolig til den anden kan ske i Danmark, 12 i Sverige og 3 i Frankrig. Via vore 8 landsdækkende erhvervscentre har vi uden en masse overflødigt besvær og usikkerhed. Via vor unikke købermæglerydelse kan vi samtidig et stort kontaktnet til erhvervsledere, selvstændige og ledende funktionærer, der er ikke blot bistå ved salget af den ene bolig, vi kan også bistå ved fremskaffelse af den næste typiske liebhavere til sådanne boliger. samt ved gennemførelse af selve købet, så det hele foregår så gnidningsløst som muligt. Ofte sætter vi den eksklusive bolig til salg som værd at vente på, så der er god tid til at finde den Vi har stor erfaring med at vurdere netop de parametre, der gør at en bolig betragtes som helt rigtige nye bolig. liebhaveri. Selv om prisen har stor betydning, er det nemlig ikke det eneste, der spiller en rolle. Det primære ved en liebhaverbolig er, at der kun findes et begrænset antal sammenlignelige I dette katalog præsenterer vi et udvalg af de eksklusive ejendomme, vi i øjeblikket har boliger, og at en potentiel køber er villig til at betale noget særligt for dette. Boligen kan have til salg i Danmark og i Frankrig. Går De selv i salgstanker, så kontakt os og hør nærmere en særlig beliggenhed, størrelse, faciliteter eller byggestil. Det kan være udsigten over Sundet, om mulighederne for et eksklusivt salg af netop Deres bolig. De kan også gå ind på www. kanalerne, landskabet, et eksklusivt kvarter, et charmerende miljø, den centralt placerede poulerikbech.dk/exclusive for en yderligere præsentation af vort liebhaverkoncept. ejerlejlighed med særlige faciliteter, eller det kan være boligen, hvortil der knytter sig en særlig historie. Alt sammen faktorer der er med til at afgøre, om boligen egner sig til at blive markedsført under paraplyen Poul Erik Bech Exclusive. Når vi får en eksklusiv bolig til salg, sørger vi for at ejendommen får en helt særlig præsentation både på en særlig hjemmeside, i trykte salgsmaterialer, i annoncering og i skiltning. I nogle situationer kan der være ønske om, at salg af ejendommen sker under fuld diskretion. Dette er vi naturligvis også i stand til at imødekomme. Tlf.:

19 POUL ERIK BECH EXCLUSIVE TELEFON LANDSDÆKKENDE FORMIDLER AF EKSKLUSIVE EJENDOMME SVERIGE Karsten Johansen Palle Andersen Claus N. Jensen FRANKRIG Nick Worm Jesper Skjold Michael Thomassen Susanne Mørkved Preben Vemmelund Finn Jensen Carsten Linnemann Frede Mygind Bojsen Hans Henrik Lauritsen Henrik Kont Tony Walbom Lars Pries Kenn Gundesen Karsten L. Jensen Claus Boe Nielsen Carl Erik Maae Per Brimer

20 Poul Erik Bech Exclusive Side 4 Frederiksberg C - Bülowsvej Frederiksberg - Stockflethvej Herskabslejlighed ved Landbohøjskolen Ugenert sydvendt tagterrasse Herskabslejlighed med de gamle dyder i behold. Via et indbydende indgangsparti ledes man ad den flotte hovedtrappe op i lejligheden, der bla. indeholder 2 smukke stuer en suite, 3 soveværelser, nyere brusebad samt køkken med stor spiseafdeling. Her er smukke stuklofter, parketgulve mm. Hovedejendommen fremstår desuden i en flot stand med dørtelefon, fjernvarme etc EDC Areal 159 m 2 Rum/vær. 5/3 Etage 1. sal Opført 1899 Pris/udb / Brt/Nt. v/obligation / Brt./Nt. Afdragsfrit RTL / Ualmindelig skøn bylejlighed i 2 plan med sydvendt tagterrasse. Lejligheden er beliggende i velordnet ejerforening med bla. dejlig gårdhave. Lejligheden, fremstår både lys og indbydende, og indeholder: Entre med gæstetoilet og vindeltrappe til 5. sal. Charmerende køkken med spiseplads og dejlig udsigt. God spisestue med fransk altan. Opholdsstue. Flotte trægulve i både stue og spisestue. 5. sal indeholder: Fordelingsgang. Nydeligt brusebadevær. 2 gode børnevær. Sovevær. med skab. Fra fordelingsgang er der udgang til tagterrassen, som vender mod syd. Tagterrassen er desuden ugenert i forhold til indkig EDC Areal 152 m 2 Rum/vær. 5/3 Etage 4. sal m 2 Opført 1932 Pris/udb / Brt/Nt. v/obligation / Brt./Nt. Afdragsfrit RTL /21.354

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet Juni 2010 ErhvervsNyt Erhvervsejendomsmarkedet lige nu Læs mere side 3 Institutionelle investorer ejer for få ejendomme Læs mere side 4 Kreativt salg af Mou hotel Læs mere side 6 Eksklusiv kontorejendom,

Læs mere

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010.

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 1. kvartal 2010 Øresundsregionen Side 2 Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Side 6 Smuk patricierejendom i Hellerup Side 25 Leder Øresundsregionen Indenfor investering

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 10 november 2011 4. årgang Fokus på regionerne: SEGMENTERING PÅ SJÆLLAND Få sandheden om det blå hotel Eksklusivt

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

Nyt domicil til Metropol Erhverv

Nyt domicil til Metropol Erhverv nyt metropol erhverv METROPOL ERHVERV» METROPOL ERHVERV Nyt domicil i Hasseris Profilavis for Metropol Erhverv Nyt domicil til Metropol Erhverv Da Metropol Erhverv blev stiftet den 1. september 2009 startede

Læs mere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere 44 sider med inspiration til nybyggere + Artikler fra Nordea Værd at vide før du køber grund Vi elsker vores bolig HusCompagniet eurodan-huse Gamborg Byg ide-huse Danhaus MesterByg K2Huset Klima Huse Nyhed!

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012 København har vokseværk Danskerne flytter til storbyerne Københavns Ejendomme sikrer det gode byliv Moms

Læs mere

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Årsrapport 2013 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune

Læs mere

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015 udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser Februar 2015 nr. 01 16. årgang 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene 7 Generalforsamling 9. april 2015 10 Kære hr. Boligminister Lovforslag nr.

Læs mere

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 03 2014 7. årgang TEMA: UDVIKLING OG INVESTERING I DE STORE DANSKE BYER - Grundsalget vokser i flere kommuner Læs

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165.

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165. MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2011 4. årgang Fokus på regionerne: 165.000 kvm. på vej HOTEL: Skævt marked retter sig Sikkerhedsbranchen

Læs mere

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Nye tider Nye mål Nye lokaler Velkommen til JKE s nyeste magasin med erhvervslokaler

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

Virksomheders lokaliseringskrav

Virksomheders lokaliseringskrav December 1999 RAPPORT Virksomheders lokaliseringskrav Ejendomsmarkedets generelle udvikling Beskrivelse af erhvervsområder i København, Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg Analyse af virksomheders efterspørgsel

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

BUNGALOW VIND ARKITEKTUR SOV GODT. nyfortolket VÆRSGO MAGASIN. med flekslån. TAG ET En arkitekt side 5 TEMA

BUNGALOW VIND ARKITEKTUR SOV GODT. nyfortolket VÆRSGO MAGASIN. med flekslån. TAG ET En arkitekt side 5 TEMA NR. 8 DECEMBER 2011 D A N M A R K S K O M P L E T T E B O L I G M A G A S I N BOLIGREPORTAGE nyfortolket BUNGALOW INDSIGT SOV GODT med flekslån 16 sider TEMA ARKITEKTUR Fremtidens parcelhus Et ukrukket

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere