Beboerpjece med husorden Vesterbrogade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171"

Transkript

1 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade

2 Indholdsfortegnelse: Velkommen Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg... 4 Cykler, barnevogne o. lign... 5 Erhverv.. 5 Facadeskiltning... 5 Ferie... 5 Fodring af dyr... 5 Forsikringer... 5 Friholdelse af flugtveje... 5 Fyrværkeri... 5 Gæster, butikskunder og besøgende... 6 Husdyr... 6 Hybridnet, antenner og paraboler... 6 Hygiejne..6 Installationer: El, Gas, VVS... 6 Kælder- og loftsrum... 6 Motorkøretøjer..7 Navneskilte... 7 Nøgler og nøgleoverdragelse... 7 Opgang..7 Renovation og affald... 7 Støj og lydgivende apparater... 8 Trappevask... 9 Tørrerum..9 Vinduer... 9 Vand- og brandskade... 9 Vandforbruget Vigtigeadresser 11 2

3 Velkommen! I ejerforeningen Vesterbrogade Ejerforeningens bestyrelse vil med denne beboerhåndbog gerne give svar på de mest almindelige spørgsmål, som beboerne i ejendommen måtte have om praktiske forhold og regler i ejendommen. De mere juridiske regler findes i foreningens vedtægter, og udleveres, når en lejlighed overtages af en ny beboer, eller fås ved henvendelse til bestyrelsen. Alle økonomiske og juridiske transaktioner i forbindelse med ejendommen administreres af Carsten Kirstein (se vigtige adresser ). Her i bogen findes bagerst de vigtigste adresser på Bestyrelsesmeslemmer, håndværkere osv. Vores bestyrelse Bestyrelsen er den daglige ledelse af ejendommen mellem generalforsamlingerne, som afholdes en gang om året. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i marts/april. Her fastlægges rammerne for næste års arbejde og her har alle beboere mulighed for at komme til orde og deltage i de fælles prioriteringer og dispositioner. Beboerne kan altid kontakte bestyrelsen via postkassen, som er opsat i gården. Alle ideer, forslag til forbedringer, klager stort som småt bliver behandlet seriøst af bestyrelsen og det respekteres, hvis man vil være anonym. Bestyrelsen skal dog kende personen. Man er også velkommen til at kontakte bestyrelsen telefonisk eller via , navne og tlf.nr. er opsat i opgangene. Vores hus Vores ejendom, er opført i 1924 Ejendommen har to opgange med i alt 20 lejligheder og 8 erhvervslejemål. Lejlighederne varierer i størrelse fra 73 m 2 til 139 m 2. Ejendommen samt hele området Vesterbrogade -Halls Allé er erklæret bevaringsværdigt af Frederiksberg Kommune ifølge lokalplanen. Det indebærer bl.a. at der ikke må foretages større ændringer ved ejendommens udtryk hvad angår facader (herunder butikkerne) og gårdens gamle beplantning uden kommunens tilladelse. Husorden Husordenen er dels et regelsæt, der skal følges af alle beboere og lejere af erhvervslejemålene i ejendommen men den er ligeledes tiltænkt som en håndbog eller vejledning, man kan benytte, hvis der er noget man er i tvivl om eller ønsker afklaret. De enkelt punkter er opstillet alfabetisk, så det er nemt at finde frem til det emne, man ønsker at vide noget mere om. 3

4 Ejendommens fællesfaciliteter Gården er ejendommens centrale mødested især om sommeren. Her er en græsplæne, cykelstativer og et legehus til børnene. Til fælles afbenyttelse om sommeren er der stole, borde og grill. Hovednøglen passer til hovedtrappedøre, køkkentrappedøre, porten til gården og kældrene. Nøgle til garagen kan fås ved henvendelse til bestyrelsen. Porten til gården skal altid lukkes og låses efter gennemgang, for at forhindre at Vesterbrogade pludselig er legeplads for børnene samt forhindre uvedkommende adgang og eventuelle tyverier. Beplantning Ejerforeningen forestår som hovedregel beplantning af gården og vedligeholdelsen af denne. Alle beboere er velkomne til at deltage i arbejdet i gården, hvis havearbejde har interesse. Vi opfordrer alle beboere til at være med til at værne om og tage hensyn til gårdens planter og blomster, og forældre opfordres til at lære deres børn det samme hensyn. Brandfare: Rygning og brug af åben ild er forbudt på trappeopgangene, i kælderen og på loftet. Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller i den tilhørende gård og må heller ikke udkastes fra altaner eller vinduer. Beboerne må ikke opbevare benzin eller andre brændbare væsker i depotrum eller på fællesarealerne. Børn og leg Der gælder følgende tommelfingerregler for børn i gården: Mindre børn må gerne cykle i gården, men legeredskaber og cykler skal stilles på plads, når man er færdig med at lege. Børn må ikke lege eller opholde sig på trapperne, på loftsgange, i kældre, cykelkældre o. lign., hvor det kan være farligt eller til gene for dem selv eller andre beboere. Det er selvfølgelig forbudt at male på træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen. Brug af legeredskaber, der kan være til gene eller fare for børnene eller andre, er forbudt. Man må ikke klatre over muren og hegn til naboejendommen. Det kan være farligt, og desuden er ikke alle beboere i naboejendommen glade for det. 4

5 Børn skal være med til at passe på haven og gården og derfor må man ikke klatre i træerne og løbe i bedene. Når der spilles bold, skal der tages hensyn til vinduerne. Dvs. man må ikke spille bold i nærheden af vinduer. Vi anbefaler derfor at børnene spiller på græsplænen. Cykler, barnevogne o. lign. Cykler anbringes i gården, i cykelstativerne eller i cykelkælderene. Der må ikke stilles cykler i trappeopgangene. Barnevogne eller handicaphjælpemidler, som bruges til daglig kan stilles i opgangene. Hvis de ikke bruges i længere tid skal de dog stilles i cykelkælderen. Cykelkælderen er beregnet til cykler og må ikke bruges til opmagasinering.. Erhverv Beboerne må kun drive erhverv fra lejlighederne i det omfang, dette erhverv ikke ved f.eks. lugt- eller støjgener er til gene for de øvrige beboere. Façadeskiltning Skilte og reklamer på façader (og andre fællesarealer) må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra foreningens bestyrelse og efter ansøgning til kommunen. Ferie Hvis man er bortrejst eller andet i kortere eller længere tid, er det en god idé at få en nabo eller andre til at se efter lejligheden herunder også at forholde sig til evt. vigtige meddelelser fra f.eks., håndværkere eller bestyrelsen. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige fraværstegn, der kan friste indbrudstyve. Faktisk er det altid en god idé med en form for»naboovervågning«også i det daglige. Fodring af dyr På grund af rotter og andre skadedyr er det forbudt at fodre fugle eller dyr ved udkastning af brød eller lignende. Forsikringer Ejendommens forsikring omfatter foruden diverse lovpligtige forsikringer en svampeskadeforsikring. Friholdelse af flugtveje Der må ikke stilles genstande på hverken hoved- eller køkkentrapper eller i kælder- og loftsgange af hensyn til brandsikkerheden (se dog afsnittet om cykler og barnevogne o. lign., side 5). Det er strengt forbudt at opbevare benzin og andre brandfarlige væsker på dunke i kældre, bagtrapper, lofts- og kælderrum. Fyrværkeri Enhver form for afskydning af fyrværkeri fra ejendommen eller på nogle af ejendommens fællesarealer er strengt forbudt af hensyn til brandfaren og vildfarne raketter. Dette 5

6 gælder også nytårsaften, hvor beboerne henvises til at afskyde fyrværkeri på gaden foran ejendommen. Gæster, butikskunder og besøgende Beboernes gæster skal følge samme regler som beboerne. Sørg for at gæster færdes stille og roligt på trapperne til og fra besøg og at de følger husordenens regler i gården. Det er ikke tilladt for butiksindehavere eller lejere af ejendommens butikker at benytte gården som»kontor«for deres forretning eller at drive butiksvirksomhed i gården. Butikkernes kunder og gæster kan således ikke benytte gården og gårdens faciliteter. Husdyr Det er tilladt at holde mindre husdyr, der må formodes ikke at volde problemer for øvrige beboere uden skriftlig tilladelse, f.eks. katte, fugle, hamstere etc. Det er dog en forudsætning, at disse husdyr bliver i lejligheden. Katte må således ikke lukkes ned i gården. Det er ikke tilladt at holde slanger, edderkopper, eller andre dyr, som skaber en naturlig utryghed for beboere i ejendommen. Hybridnet, antenner og paraboler Ejerforeningen er p.t. tilsluttet hybridnet, og der må ikke opsættes individuelle paraboler eller antenner på ejendommens façade eller tag, da ejendommen er klassificeret som bevaringsværdig. Hygiejne Det er naturligvis ikke tilladt at urinere på fællesarealerne (specielt porten er udsat) samt at spytte på trapperne Installationer: El, Gas, VVS Ejerforeningen er kun forpligtet til at vedligeholde alle stigrør og faldstammer, men det er beboerens pligt straks at meddele eventuelle utætheder på disse rør. Det er beboerens pligt at få afhjulpet en dryppende vandhane eller et løbende toilet. For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. For eksempel er det forbudt at skylle kattegrus samt hygiejnebind og bleer ud gennem toilettet. Det er forbundet med store udgifter at reparere den slags skader, og blikkenslageren kan som regel spore»synderen«. Hvis det kan bevises, at tilstopningen er ejerens fejl, vil den pågældende ejer blive holdt ansvarlig. Indgreb i vand- og varmeforsyningen skal forelægges bestyrelsen og varsles ved opslag i opgangene. Kælder- og loftsrum Kælder og loftareal er ejerforeningens fælles ejendom. Til hver lejlighed er der stillet et rum til rådighed og udlånt af foreningen. Alle lofts- og kælderrum er fordelt på lejlighederne. Hvis man er nyindflytter og ikke har fået et rum stillet til rådighed, skal man i første omgang spørge sælger eller udlejer. Er der problemer hermed rettes henvendelse til bestyrelsen. 6

7 Retningslinjer for brug af kælder- og loftsrum Depotrum må kun anvendes til opbevaring og må således ikke indrettes til beboelse, værksted, øvelokale eller lignende. Kælder- og loftsrum skal altid være aflåst, og evt. vinduer skal altid være lukkede. Det skal altid fremgå ved tydelig skiltning, hvem der bruger rummet. Af skiltet bør fremgå navn, adresse samt evt. telefonnummer. Foreningen har fuld råderet over ledige rum, dvs. de rum der er ledige efter registreringerne. Foreningen har ret til uden forvarsel at tømme et ifølge registreringerne ledigt rum, som uden tilladelse er blevet»besat«. En beboers eventuelle økonomiske tab i den forbindelse vil, som følge af manglende overholdelse af retningslinjer for brug af kælder- og loftsrum, ikke blive dækket. Det er endvidere foreningens ret at kræve adgang til loftsrum i forbindelse med reparationsarbejder og foreningen kan om nødvendigt skaffe sig adgang til aflåste loftsrum hvor det ikke er muligt at finde brugeren eller få adgang ved kontakt til brugeren af rummet. Motorkøretøjer Man må ikke parkere biler, motorcykler eller knallerter i gården. Navneskilte Ejerforeningen sørger for, at navn(e) sættes på dørtelefonen og på skiltene nederst i opgangene. Nye ejere kan henvende sig til bestyrelsen, som vil foranstalte, at navnet ændres. Hvis man har ændringer, skal man give bestyrelsen besked. Man skal selv senest en måned efter indflytningen opsætte navneskilt på sin hoveddør. Nøgler og nøgleoverdragelse Det er ikke tilladt at overdrage eller udlåne nøgler, der kan give adgang til nogle dele af ejerforeningen til andre end dem, der har retmæssigt ærinde, f.eks. håndværkere, måleraflæsere etc. Opgang Det er ikke tilladt at benytte opgangens vægge til ophængning af skilte, udsmykning eller lignende. Hertil kan opslagstavlerne benyttes. Renovation og affald Intet affald må henkastes i gården eller anbringes noget andet sted end i de tilstedeværende affaldscontainere. Affald, som ikke fjernes ved dagrenovationen uden ekstra betaling, skal beboerne fjerne for egen regning. Der er storskrald ved siden af garagen. 7

8 Af hensyn til hygiejnen og skadedyr samt sikkerheden for de mennesker, der håndterer affaldet, skal alt affald være forsvarligt indpakket, f. eks. i affaldsposer. Containerne tømmes 1 gang ugentligt, p.t. torsdag. Papircontaineren tømmes efter behov. Undgå at overfylde containerne. Lågene skal altid være lukkede af hensyn til skadedyr som f. eks. rotter og mus samt vilde katte. Ejerforeningen pålægges et gebyr for overfyldte containere. Papkasser o. lign. slås sammen, så de fylder mindst muligt. En overfyldt container er ikke særlig køn at se på og kan ikke mindst om sommeren fremkalde lugtgener. Det er ikke tilladt at stille affaldsposer på trappeopgangene hverken på hovedtrappen eller bagtrappen. Affaldet skal straks bæres væk eller opbevares i lejligheden. Storskrald er affald, som ikke kan gå i den daglige renovation og kan placeres i krogen op af garagen. Af hensyn til renovationsselskabet, som tømmer storskraldet, er det vigtigt, at der holdes nogenlunde orden i storskraldet, og at man ikke blot kaster tingene tilfældigt hen, så andre beboere kan komme til skade. Det er ikke tilladt at henstille byggeaffald som storskrald. Dette skal afleveres på genbrugspladserne. (Se vigtige adresser ). Det er heller ikke tilladt at henstille hårde hvidevarer, elektriske apparater eller malerrester som storskrald, da det koster ekstra i miljøafgifter. Hvis man anskaffer sig nye hvidevarer, kan man derfor med fordel benytte sig af mange forretningers tilbud om at bortskaffe de gamle hvidevarer uden beregning. Støj og lydgivende apparater Vi er mange mennesker, der bor tæt sammen. For at alle skal have glæde af at bo her, må den enkelte beboer udvise hensyn og tolerance. Det forventes, at man døgnet rundt omgås enhver form for lydgivende apparater (værktøj, radioer, stereoanlæg og tv, musikinstrumenter etc.) med mest mulig hensyntagen til de øvrige beboere. Der gælder følgende overordnede regler vedrørende støj: Der bør alle ugens dage være ro i gården kl Ophold i gården efter dette tidspunkt er tilladt, hvis det foregår dæmpet. Tænk på, at næsten alle lejligheder har soveværelse til gården. Man skal senest dagen i forvejen oplyse sine naboer om»risiko for støj efter kl «i forbindelse med fester eller lignende. Skriv en besked på opslagstavlen i opgangen i god tid. Det er ligeledes ens eget ansvar, at gæster færdes roligt på trappen til og fra besøg. Der må ikke være kraftig støj eller høj musik efter kl uanset om man har annonceret festen eller ej. Enhver form for banken samt brug af boreværktøj eller lign. må kun finde sted mellem kl Vær opmærksom på, at dette også gælder ved istandsættelse af lejligheder. Føler man sig generet af en anden beboers støj, bør man i første omgang venligt henvende sig direkte til vedkommende. Det er ofte, at støjproblemer skyldes ubetænksomhed, eller at man ikke er opmærksom på, at man frembringer støj, og den 8

9 slags problemer kan derfor ordnes i mindelighed, hvis man henvender sig venligt til»støjkilden«. Hvis det ikke hjælper, eller hvis der er tale om gentagen støj, kan det være relevant at rette henvendelse til ejendommens bestyrelse. Trappevask Ejerforeningen forestår vask af hoved- og køkkentrapper. Trappevask udføres på bestemte dage. Tørrerum På loftet findes der tørrerum, som kan benyttes året rundt. Vær opmærksom på følgende: Tørrerummet må kun benyttes til tørring af tekstiler, der skal være hængt på tørresnore. Det er forbudt at hænge tøj til dryptørring. Brug af tørrerum er uden tidsbegrænsning. Dog skal tøj fjernes, når det er tørt. Vinduer Vinduesglas bør altid være intakte. Hvis en rude går itu, bør den straks udskiftes af hensyn til ejendommens samlede udseende samt evt. nedfald af vinduerstykker. Udgifter til opsætning af forsatsvinduer og/eller tætningslister påhviler beboeren. Det er vigtigt at disse monteres korrekt. Montér kun tætningslister på forsatsruderne, således at der altid er ventilation fra mellemrummet og ud i det fri. Ellers dugger og rådner de renoverede vinduer. I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinder i lofts- og kælderrum holdes lukkede. Det tilrådes at lufte ud jævnligt, især i de fugtige rum (badeværelse, køkken og soveværelse) for at undgå råd i vinduestræet. Varme Den enkelte beboer bør opføre sig energirigtigt og benytte varme og vand med omtanke. Derfor bør vinduer på trapperne i vinterhalvåret være lukkede ligesom gadeog køkken- trappedøre altid bør være lukkede. De er meget store energislugere specielt om vinteren og er desuden åbne invitationer til indbrudstyve. Vand- og brandskade Ved pludseligt vandoverløb fra en vask eller toilet er det vigtigt at handle hurtigt for at begrænse eventuelle skader. Derfor skal man straks kontakte beboerne i lejlighederne over en selv og bede dem lade være med at bruge vand/toilet, indtil problemet er løst eller kontakte underboen, hvis der er fare for vandskader. Ejerforeningen benytter sig af nogle udvalgte firmaer til at klare»nødsituationer udenfor normal åbningstid«. Telefonnumre fremgår af opslagene på opslagstavlen på hovedtrapperne og adresserne på bagsiden af denne pjece. 9

10 Man skal dog være opmærksom på, at det altid er opslagene i opgangene, der er gældende. Det skal desuden nævnes, at uberettiget tilkaldelse sker for egen regning. Alle vand- og brandskader m.v. skal meddeles til ejendommens bestyrelse umiddelbart efter skaden. Vandforbruget Foreningens vandforbrug måles på centrale målere, og der er ikke installeret separate vandmålere i lejlighederne, selv om det formentlig blot er et spørgsmål om tid, før separate vandmålere bliver et krav fra offentlig side. Derfor opfordres alle beboere store som små til at spare på vandet. 10

11 Vigtige adresser: Vicevært Gentofte Ejendoms Service ApS Nybrovej Gentofte Tel.: Fax.: Administrator Carsten Kirstein Kontaktperson: Vibeke Nøhr Nikolaj Plads København K Tel.: Fax.: Ejendommens VVS/Blikkenslager Brdr. Schønemann VVS Aps Holsteinsgade København Ø Tel.: Fax: Bestyrelsen Oscar Tolstrup Simonsen (formand) Vesterbrogade 171, 5th Tel.: Susanne Strandkær Vesterbrogade 171, 2th Tel.: Rolf Kjøller Vesterbrogade 171, 4th Tel.: Anders Rhod Larsen Vesterbrogade 169, 2th Tel.: Claus Raff (Suppleant) Toldbodgade København K Tel.: / Genbrugspladsen Finsensvej Frederiksberg har åbent alle hverdage fra og lørdag- søndage fra

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere