Fıskeren. Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fıskeren. Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen"

Transkript

1 Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 1 april 2007 Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen

2 L E D E R DYSTER fremtid Egon Hansen. Jeg vil starte med at ønske alle et godt nytår. Der er nu startet en ny epoke i fremtidens danske fiskeri. Alle fartøjer har nu fået tildelt deres egen kvote FKA. Jeg skal til dette sige, at det er godt for nogle, og skidt for andre. Der bliver jo handlet fartøjer som aldrig før. Man har fået tilført noget, der kan handles med: FKA. Selvom fisken ikke er fanget, er der mange penge at tjene, når man sælger fartøjet med FKA. Der er desværre mange, der er kommet i klemme. Dem, der ikke har noget at købe for, og ikke kan få det til at løbe rundt med den FKA, de har fået tildelt. Der bliver lagt skibe hen i hjørnet af havnen. De skibe kommer ikke ud at sejle mere. Det gavner ikke vores medlemmer - og der er mange, der ikke har hyre mere. Jeg frygter, at der - ad åre - sker det samme, som der er sket på Island og New Zeeland: Ganske få mennesker, banker og fonde ejer den fisk, som må fanges af de danske fiskere. Egon Hansen Formand for Fiskernes Landsklub Medlemsblad for 3F Fiskernes Landsklub Oplag: Adresse: Egon Hansen, Jagtvej 4, Thorsminde, 6990 Ulfborg Tryk: 3F Redaktionsudvalg: Ansvarshavende: Egon Hansen Redaktion: Leif Pinderup og Henning Madsen Produktion: Fagbladet 3F ISSN: Klubformand Egon Hansen/tlf Næstformand Peder Winkel, Lemvig/tlf. mobil Kasserer Erik Kristensen/tlf Ønsker man at blive medlem af klubben, er kontingentet kr. 50 pr. år, som kan indbetales til 3F Vest, Storegade 23, 7620 Lemvig. Følgende afdelinger er medlem af Fiskernes Landsklubs arbejdsudvalg: 3F Bornholm, 3F Djursland, 3F Ringkøbing-Holmsland, 3F Vestsønderjylland, 3F Vest, 3F Thy-Mors, 3F Skagerak, 3F Nordøstvendsyssel, 3F Sydsjælland, 3F Transporthuset Esbjerg. 3F Fiskeren

3 Ny overenskomst for fiskerne 3F og Danmarks Fiskeriforening har netop aftalt ny overenskomst for landets partsfiskere. Aftalen hæver den daglige garantihyre fra 835 kroner til kroner om tre år. Af Hans Christian Graversen, Fagbladet 3F, Danmarks fiskere har fået ny overenskomst, der hæver den daglige garantihyre med 252 kroner om dagen og pensionsindbetalingen væsentligt over de næste tre år. Aftalen er indgået mellem 3F's Transportgruppe og Danmarks Fiskeriforening og dækker de såkaldte partsfiskere, det vil sige fiskere, der er ansat hos en fiskeskipper og får løn i form af part af fangsten. Ifølge den ny overenskomst stiger fiskernes garantihyre løbende fra 835 kroner i dag for at lande på 1.087,80 kroner per 1. marts Dertil kommer blandt andet en stigning i pensionsindbetalingen på tre procentpoint og forhøjelse af den timeløn, fiskerne får for arbejde på land på godt ti kroner. - Det har været vigtigt for os at hæve garantihyren væsentligt, fordi pension og sygeløn beregnes heraf. Oveni får vi udvidet den periode, hvor fiskerne kan få løn under sygdom fra fem uger til otte uger om tre år, og så har vi aftalt at arbejde for, at partsfiskere får mulighed for at komme på fast løn, oplyser forhandlingssekretær i 3F's Transportgruppe Karsten Kristensen. Dansk løn til fiskere fra Østeuropa Han er godt tilfreds med den ny overenskomst, der desuden indebærer bedre styr på de fiskere, der fra lande som Polen og Litauen har valgt at tage arbejde i Danmark. - Det sikres, at de kommer til at arbejde helt på danske forhold. Og så er det for eksempel aftalt, at arbejdsgiver må betale udgifterne til hjemrejse, hvis arbejdsforholdet ophører inden tre måneder, forklarer Karsten Kristensen. Også arbejdsgiversiden har fået noget ud af den ny overenskomst. Det sker i form af en aftale om, at fiskeskippere fremover må trække udgifterne forlods til leje af havdage fra partsfiskernes hyre. Fisker-aftalen i tal Garantihyren for fiskere er i dag på 835 kroner om dagen. Den stiger til: 950 kroner per 1. marts ,80 kroner per 1. marts ,80 kroner per 1. marts 2009 Fiskeres timeløn for arbejde på land er i dag på 136,60 kroner. Den stiger til: 142,00 kroner per 1. marts ,00 kroner per 1. marts 2009 Fiskerne får i dag en pensionsindbetaling på 15 procent af garantihyren. Pensionsindbetalingen stiger til: 16 procent per 1. marts procent per 1. marts procent per 1. marts 2009 Perioden med sygeløn for fiskere er i dag fem uger. Perioden med sygeløn stiger til: 6 uger per 1. marts uger per 1. marts uger per 1. marts F organiserer godt partsfiskere. Se hele aftalen på siderne 5, 6, 7 og 8. Endelig er det aftalt, at fiskerne nu også bliver omfattet af den sundhedsordning under PensionDanmark, som gælder for chauffører, lagerarbejdere og øvrige ansatte på transportområdet. Den ny overenskomst gælder omgående, fordi den ikke - som de fleste andre aftaler - skal til afstemning. 3F Fiskeren 3

4 Sundhedsordning med PensionDanmark Alle partsfiskere er nu omfattet af sundhedsordningen i PensionDanmark. 3F Vest har ligefrem åbnet et sundhedscenter i afdelingen - så er behandlingen inden for rækkevidde. Alt for mange bliver ramt af problemer i bevægeapparatet, der opstår i forbindelse med deres arbejde. PensionDanmark Sundhedsordning tilbyder ubegrænset og hurtig hjælp, allerede når du mærker de første symptomer på et problem i led, muskler eller sener. Tværfaglig, individuel behandling Ordningen giver dig adgang til behandling på 65 sundhedscentre landet over, bemandet med kiropraktorer, fysioterapeuter, massører og zoneterapeuter. I hvert tilfælde bliver der lagt en plan på tværs af de fire behandlingsformer, som på den mest effektive måde løser problemet. Sådan bestiller du tid Det er nemt at komme i gang. Du kan enten selv booke en tid på dk/sundhed eller ringe og bestille tid på telefon Når tiden er reserveret, får du en bekræftelse på . Her kan du få behandling Behandlingerne foregår på sundhedscentre, som ligger over hele landet. Når du bestiller tid første gang, skal du selv vælge den behandlingsform, du mener kan løse problemet. På kan du se, hvilke problemer de forskellige behandlere tager sig af. Du kan også få det oplyst på telefon Lyt til din krop Ondt i ryggen og andre lignende tilstande går som regel ikke over af sig selv - så lyt til din krop. Hvis du tager problemerne i opløbet, kan du holde dig i gang på arbejdsmarkedet længere. Sundhedsordningen giver adgang til behandling, som du ellers selv skulle have betalt for. Hvis du vil vide mere Læs mere om, hvordan du bruger sundhedsordningen på sundhed Fordele for medarbejderne Adgang til hurtig behandling - alle kommer til i løbet af fire dage Adgang til behandling uden lægehenvisning Adgang til behandlinger, man ellers selv skal betale for Hurtigere rask - kortere sygdomsforløb Forebygger, at problemer bliver kroniske - og måske fører til førtidspensionering Tager problemerne i opløbet - og udsætter tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Statistik på arbejdsrelaterede problemer - kan bruges til forbedring af arbejdsmiljøet. Selvangivelsen Så er tiden kommet, hvor vi skal have lavet selvangivelse. Satserne for året 2006 er følgende: For havdage over 24 timer er satsen 417 kroner pr. dag og for de efterfølgende timer 417 kroner for tilsluttede timer er satsen 17,38 kroner pr. time. Ved landfiskeri over 12 timer er satsen 190 kroner pr. dag dog maks kroner pr. år. Fradrag for kørsel km/dag er 1,78 kroner/km. Over 100 km/dag giver 0.89 kroner pr. dag. Husk at gemme jeres afregninger. Landsklubben. 4 3F Fiskeren

5 O V E R E N S K O M S T Overenskomst indgået mellem Fagligt Fælles Forbund - 3F og Danmarks Fiskeriforening 1 Aftalen er gældende for alle de i Danmarks Fiskeriforenings tilsluttede fiskefartøjer arbejdende fiskere. Organisationsforfølgelse må ikke finde sted, hvorfor skipperne ikke må undlade antagelse af fiskere, fordi de er fagforeningsmedlemmer, ligesom de ikke må tilskynde medlemmer til udmeldelse. Omvendt har skipperne som hidtil ret til at bestemme, hvem de vil forhyre, uanset vedkommendes organisationsforhold. 2 Det hidtil gældende procentsystem opretholdes som udbyttedelingsform, og aftale om de individuelle udbytteprocenters størrelse træffes som hidtil mellem skipper eller reder og mandskab. Mandskabets part må ikke reduceres i aftaleperioden. Ved henvendelse fra 3F, på begæring af et medlem, fremsender Danmarks Fiskeriforening oplysning om procentfordelingen mellem skib og mandskab samt afregningsbilag. Dog kan der, såfremt der foretages teknisk produktionsfremmende foranstaltninger samt andre til grund for forskydning af procentberegningsgrundlaget opståede forhold, optages forhandlinger mellem skipper eller reder og mandskab. Såfremt enighed opnås, forelægges det for de lokale organisationer til godkendelse. Såfremt der ikke lokalt opnås enighed, behandles spørgsmålet efter reglerne i nærværende aftale, 10. Når ejer/skipper får bekræftelse på ophugningsstøtte/oplægningsstøtte, skal mandskabet snarest muligt, dog senest 14 dage efter bekræftelsen, varsles. 3 Ejeren har ret til forlods at fradrage omkostninger i overensstemmelse med hidtil gældende regler, og der må ikke, bortset fra hvad der fremgår af 2, stk. 2, inddrages nye omkostningsfaktorer. Ingen leje/leasingaftaler på noget udstyr kan inddrages som forlodsudgifter. De, som har indgået leje/leasingkontrakter på navigationsudstyr før den 1. marts 1988, er ikke omfattet af denne bestemmelse før kontraktens udløb. Aftaleparterne er enige om at medvirke til, at procentfordelingen mellem skib og besætning samt forlodsudgifter i aftaleperioden forbliver i overensstemmelse med nu herskende sædvane i de forskellige fiskerier. I øvrigt er parterne enige om, at spørgsmålet om ovennævnte procentfordeling kan gøres til genstand for en udvalgsbehandling i aftaleperioden. 4 Der garanteres mandskab, der ikke er under uddannelse, med en sejltid som fisker på mindst 1 måned et mindsteudbytte pr. fiskedag (ved fiskedage forstås alle dage fra dansk havn til dansk havn) på kr. 835,00 Fra 1. marts 2007 forhøjes beløbet til kr. 950,00. Fra 1. marts 2008 andrager mindsteudbyttet 7,4 x den til enhver tid gældende timebetaling i henhold til overenskomstens 8. stk. 3 Afregning skal være til rådighed senest en uge efter landing, med mindre anden aftale herom indgås. Mindsteudbyttet kommer altid til udbetaling, når afregninger efter endt rejse foreligger efter gældende praksis, og såfremt det aftalte procentudbytte ikke svarer til garanti-betalingen. I øvrigt finder afregning i henhold til det aftalte procentudbytte sted ved rejsens afslutning. Såfremt en fisker i mindsteudbytte har fået udbetalt mere, end han har indtjent i henhold til den aftalte procentordning, skal udligning finde sted ved efterfølgende ændringer inden for 4 uger. Forbundet drager i givet fald omsorg for, at forbundets respektive afdelinger medvirker til beløbets inddrivning ved arbejdsskift. 5 Parterne er enige om, at de oplysninger, som aftaltes på mødet den 17. november 1994 omkring afregningsbilag skal anvendes i forbindelse med afregningerne ved fiskeri, jfr. teksten i protokollat Der ydes mandskabsandel af alle efterbetalinger som hidrører fra forlodsudbetalinger, som f.eks. is- og oliebonus, udbetalt reservefond og P.O.-bonus. Uafhentede efterbetalinger, isbonus og reservefonds hensættes i en særlig fond, hvis formål aftales parterne imellem. For så vidt der fra skippers/reders side uden aftale med mandskabet, og uden at force majeure foreligger, begås kontraktbrud over for aftagerne, der medfører tab af overskud/ bonus, ydes der fuld godtgørelse til mandskabet. 3F Fiskeren 5

6 O V E R E N S K O M S T Før rejsen påbegyndes, deltager mandskabet med klargøring af skibet, montering af fiske-redskaber, klargøring af lastrum, stuvning af kasser, påfyldning af is, agn, brændstof, og hvad der ellers er nødvendigt til rejsen. Skipperen fastsætter tidspunktet for skibets afgang, dog med et rimeligt varsel. 8 Besætningen deltager i alt forefaldende arbejde om bord vedrørende skibets drift. Herved forstås blandt andet arbejde med udsætning og indhivning af redskaber, sortering, rensning og skylning og isning af fangsten, reparation af fiskeredskaber, pasning af motor og spil, rengøring og almindelig vedligeholdelse af skibet, holde udkig og stå til rors under fiskeri og sejlads. Ved ankomst til landingshavn assisterer mandskabet ved losning af fangsten m.v. i overensstemmelse med sædvane. Såfremt mandskabet ud over sædvane udfører lastmandsarbejde, aflønnes man efter det, der er aftalt for lastmænd i området. Når skibet er under reparation eller kølhaling, og der i forbindelse hermed mellem kutter-ejer (skipper) og mandskab indgås aftale om udførelse af arbejde ud over sædvane, og som ikke er indeholdt i det ovenfor nævnte, betales herfor kr. 136,60 pr. time. Beløbet forhøjes pr. 1. marts 2008 til kr. 142,00, og pr. 1. marts 2009 til kr. 147,00. 9 Løn og dagpenge under sygdom og tilskadekomst. Sygeløn til partsfiskeren ydes af arbejdsgiveren, regnet fra første hele fraværsdag således: Pr. fraværsdag beregnes med 7,4 x den til enhver tid gældende timebetaling i henhold til overenskomstens 8. stk. 3 Pr. 1. marts 2007 ydes denne betaling i indtil 6 uger. Pr. 1. marts 2008 ydes denne betaling i indtil 7 uger. Pr. 1. marts 2009 ydes denne betaling i indtil 8 uger. 10 stk. 1 Organisationerne er enige om, at enhver uenighed af faglig karakter skal søges bilagt ved mægling, eventuelt ved voldgift efter nedenstående regler. Mægling skal i alle tilfælde - jfr. dog stk. 5 - foretages, såfremt en af parterne forlanger det. stk. 2 Mæglingsudvalget skal bestå af 2 medlemmer, hvoraf 1 vælges af den lokale fiskerorganisation og 1 af den lokale afdeling af 3F. stk. 3 Når en organisation på et af sine medlemmers vegne begærer mægling afholdt, skal mæglingsudvalget træde sammen til forhandling inden for en frist af 3 uger. Såfremt mæglingsmødet som begæres af den ene part ikke bliver afholdt inden for den i nærværende fastsatte tidsfrist på 3 uger, står det den klagende part frit for at indbringe sagen for organisationerne, som så er pligtig til at behandle sagen inden for tidsfristen, der er nævnt i 9, stk. 3. Mæglingen bør så vidt muligt foretages, således at der gives mulighed for, at de stridende parter kan være til stede. stk. 4 Opnås der ikke ved mægling en løsning af striden, skal mæglingsudvalget straks henvise sagen videre til behandling mellem Danmarks Fiskeriforening og 3F. Er overensstemmelsen af principiel karakter skal Danmarks Fiskeriforening repræsentere arbejdsgiverparten. Forhandlingerne mellem organisationerne skal tage deres begyndelse inden for samme tids-frist, som er nævnt i 9, stk. 3. stk. 5, afsnit 1 Lykkes det heller ikke på den måde at opnå enighed, skal sagen, for så vidt angår forståelsen af den mellem organisationerne bestående aftale, forelægges en voldgiftsret til afgørelse, hvis en af organisationerne forlanger det, og ingen arbejdsstandsning som følge af en sådan uenighed må finde sted. Parterne er forpligtet til uden betingelser at efterleve voldgiftsrettens afgørelse. stk. 5, afsnit 2 Vægrer en af parterne sig ved at lade sagen afgøre ved voldgift under påberåbelse af, at den foreliggende strid ikke angår forståelsen af den mellem parterne bestående aftale, kan hver af parterne (for 3F s vedkommende gennem Landsorganisationen i Danmark) indanke spørgsmålet om vægringens berettigelse for Arbejdsretten. stk. 5, afsnit 3 I alle tilfælde skal mægling forsøges - medmindre der indtræder betalingsstandsning eller hensynet til liv, velfærd eller ære afgiver tvingende grunde til at standse arbejdet, forinden mægling kan foretages - og i tilfælde af påstand om brud på overenskomsten skal sådanne af den klagende part indbringes til afgørelse ved Arbejdsretten. stk. 6 Er der enighed om at henvise en sag til voldgift, skal denne bestå af 4 medlemmer, hvoraf 2 vælges af Danmarks Fiskeriforening og 2 af 3F, samt af en opmand, som vælges af voldgiftsrettens medlemmer. Såfremt der ikke opnås enighed om valget af opmanden, skal parterne anmode Arbejdsretten om at udnævne ham. stk. 7 Voldgiftsretten skal som regel træde sammen senest 14 dage efter, at den er etableret. Opmanden fungerer som rettens formand samt leder og deltager i dens forhandlinger. Sagen går efter disses afslutning til afgørelse ved simpel stemmeflerhed mellem voldgifts-mændene. Kan stemmeflerhed ikke opnås, afgøres sagen af opmanden. Voldgiftsretten tilstiller begge parter meddelelse om sin eller opmandens kendelse. Kendelsen skal være afsagt senest 14 dage efter, at sagen er indgivet til voldgiftsretten. stk. 8 Ingen kan være medlem af voldgiftsretten, når den pågældende sag drejer sig om et spørgsmål vedrørende arbejdsforholdene på et arbejdssted, hvor vedkommende har personlige eller økonomiske interesser. 6 3F Fiskeren

7 O V E R E N S K O M S T stk. 9 Nærværende regler indskrænker ikke organisationerne eller disses medlemmers ret til uden forudgående mægling og voldgift at deltage i sympatikonflikter, der etableres i overensstemmelse med hidtidige på arbejdsmarkedet gældende aftaler og retspraksis, og som er påbudt af fiskeriorganisationen eller 3F s hovedorganisation. 11 Aftalen er gældende fra 1. marts 2007 og indtil den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 1. marts - dog tidligst 1. marts Selvom aftalen er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser i indtil 3 måneder, eller arbejdsstandsning er iværksat, i overensstemmelse med reglerne i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer. Den 7. februar 2007 For Fagligt Fælles Forbund - 3F sign.: Karsten Kristensen For Danmarks Fiskeriforening: sign.: Flemming Kristensen Protokollat 1 I øvrigt er parterne enige om, at der i aftaleperioden er fredspligt, og at ingen af parterne i tilfælde af konflikt inden for det udøvende fiskeri agter at inddrage det af denne aftale dækkende område. Protokollat 2 Der er enighed om, at fiskeriets nuværende struktur ikke gør det muligt eller ønskeligt at gennemføre særlige arbejdstidsbestemmelser. Protokollat 3 Parterne er enige om, at der ikke i aftaleperioden bør indgås aftale om arbejdsvilkår m.v. med andre parter om det, nærværende aftale dækker. Dog kan 3F lave aftaler med andre organisationer for fiskeriet under forudsætning af, at aftalerne ikke underbyder overenskomsten mellem Danmarks Fiskeriforening og 3F. Protokollat 4 Parterne er enige om, at der ved partsfiskere i denne aftales sammenhæng forstås en fisker, der ikke har part i fartøj, men alene aflønnes med procenter af fangstudbytte. Protokollat 5 Der kan ikke foretages træk i hyren fra et besætningsmedlem for utilfredsstillende arbejde på skibet, uden at der har været afholdt syn, hvor den lokale 3F-afdeling skal deltage, senest inden for 1 time, og skibet må ikke sejle, før synet har været afholdt. Et eventuelt træk skal svare til satserne i 8, stk. 3. Protokollat 6 Der ydes mandskabsandel af de erstatninger, der udbetales i forbindelse med mistede fiske-rettigheder, f.eks. ved offshore virksomhed, fredningszoner samt ved brobyggeri o.s.v. Parterne er enige om, at saltvandsfiskerilovens 17, stk. 5, skal respekteres. Protokollat 7 6, stk. 2. Der nedsættes et udvalg bestående af 2 mand fra hver aftalepart, der analyserer og udarbejder regler for fondens anvendelse, f.eks. til uddannelsesstøtte. Protokollat 8 På et den 29. oktober 1994 afholdt møde er der mellem Danmarks Fiskeriforening og Specialarbejderforbundet (nu 3F) opnået enighed om, at protokollat 8 i aftalen mellem parterne dækker over, at finansiering og administration ligger hos den enkelte arbejdsgiver/skipper. Betalingen til kurser udgør kr. 136,60 pr. læst time (max. 37 timer pr. uge), som betales af skipper/reder. Pr. 1. marts 2008 ændres denne sats til kr. 142,00 og pr. 1. marts 2009 til kr. 147,00. Samme skipper/reder er berettiget til at modtage VEU-refusion. Deltagelse og tilrettelægning af kurser foregår i samarbejde mellem skipper og mandskab. Ingen af parterne kan alene kræve deltagelse i kurser. 3F Fiskeren 7

8 O V E R E N S K O M S T I øvrigt er organisationerne enige om at arbejde positivt for udviklingen af de anerkendte efteruddannelseskurser inden for fiskeriet. I tilfælde af bortfald eller reduktion i kursusgodtgørelse tages denne aftale op til genforhandling. Protokollat 9 Med virkning fra 1. januar 1993 er iværksat en pensionsordning. Pensionsordningen omfatter samtlige om bord på det enkelte fartøj. Pr. 1. marts 2007 udgør pensionsbidraget 16 % af det i 4 nævnte mindsteudbytte pr. fiskedag. Arbejdsgiveren betaler 8 %. Dette bidrag etableres som forlodsudgift. De 8 % betales af samtlige om bord. Pr. 1. marts 2008 ændres 16 % til 17 % af det i 4 nævnte mindsteudbytte pr. fiskedag. Arbejdsgiveren betaler 8,5 %. Dette bidrag etableres som forlodsudgift. De 8,5 % betales af samtlige ombord. Pr. 1. marts 2009 ændres 17 % til 18 % af det i 4 nævnte mindsteudbytte pr. fiskedag. Arbejdsgiveren betaler 9 %. Dette bidrag etableres som forlodsudgift. De 9 % betales af samtlige ombord. Arbejdsgiverne betaler pensionsbidraget samtidig med lønafregningen for de omfattede til PensionDanmark. Protokollat 10 Ved forhandling den 7. februar 2007 er aftalt en ny forlods udgift: Etårigt leje af fiskemængde og/eller havdage. Fakturaen for udgiften forelægges mandskab til godkendelse og sendes til den lokale 3F afdeling Protokollat 11 Mellem Danmarks Fiskeriforening og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) har der den 17. november 1994 været afholdt forhandling vedrørende justering/fornyelse af afregningsbilag i forbindelse med fiskeriet. Parterne enedes om, at afregningsbilagene som minimum skal indeholde følgende oplysninger: Minimumsoplysninger Den forhyredes navn, cpr.nr. Skibets navn, nr. og ejer Lossested/salgssted Fiskeperiode (afsejlingsdato, ankomstdato) Antal havdage Brutto fangstværdi Forlodsudgifter Losseudgift - industrifisk Losseudgift - konsumfisk Egen betaling ved losning Bropenge/vareafgift Kutterservice Gasolie Is Kasseleje Proviant Udførsel PensionDanmark Kontingent fiskeriforening P.O. tilsvar Etårigt leje af fiskemængde og/eller havdage. Fakturaen for udgiften forelægges mandskab til godkendelse og sendes til den lokale 3F afdeling. (jævnfør protokollat 10) Derudover er selve afregningsformen, hvad angår oplysning om skat, ATP m.v., som hidtil, hvor disse oplysninger skal fremgå klart. Protokollat 12 Vedr. brugen af østeuropæiske fiskere. Med henblik på at imødegå opstået mandskabsmangel i visse dele af fiskeriet er der mellem parterne enighed om at afhjælpning heraf fortrinsvis kan ske ved brug af EU/EØS borgere efter nedenstående retningslinier. Parterne er enige om at dette skal ske i henhold til Østaftalen. Der oprettes et fælles rekrutterings udvalg, der har til opgave at vurdere behovet for brugen af og antallet af østeuropæiske fiskere der kan indsluses i erhvervet. Det skal indgå i udvalgets vurdering om der kan anvises ledige herboende fiskere. Udvalget sammensættes med et lige antal personer fra Danmarks Fiskeriforening og 3F. Hvis en af parterne ønsket det, skal der udarbejdes en forretningsorden for udvalgets arbejde. Parterne er enige om at østeuropæiske fiskere før første udmønstring skal dokumentere at have gennemgået uddannelse svarende til mindst dansk søsikkerhedskursus samt dokumentere sprogkundskaber, der er tilstrækkelige til der ikke opstår hindringer ved nødsituationer. Kan disse kundskaber ikke dokumenteres, skal gennemgås et sikkerheds kursus. Det skal indgå heri at sprogkundskaber skal være tilstrækkelige til ikke at være en hindring i nødsituationer. Der skal ligeledes under kurset afholdes passende tema om arbejdsmarkedets forhold i fiskeriet, som parterne tilrettelægger i fællesskab. Parterne i denne aftale etablerer i fællesskab et sikkerhedskursus for østeuropæiske fiskere. Ansættelse skal ske på samme vilkår som for herboende fiskere, og i henhold til den mellem parterne indgåede overenskomst. Arbejdsgiveren skal være behjælpelig med at finde passende logi når skibet er i hjemhavn. Arbejdsgiveren betaler de i forbindelse med ansættelsen forbundne omkostninger såsom visum, lægeattester, mv. Hvis ansættelsesforholdet ophører indenfor 3 måneder efter ankomst til Danmark betaler arbejdsgiver hjemrejse billigste rejseform Tillægsprotokollat til aftalen Parterne er enige om, at der ved fjernfiskeri skal indgås en særlig aftale for det enkelte fartøj. Aftalen forhandles lokalt, eventuelt med organisationernes medvirken. Den enkelte aftale skal udformes, som det fremgår af bilaget. Aftalen tilpasses de enkelte fiskerier, f.eks. tredjelandes fiskeri m.v. 8 3F Fiskeren

9 Europa-Parlamentet: Nettet skal strammes om sorte fiskere Europa-Parlamentet har stemt om en rapport, som kræver, at Kommissionen og de enkelte medlemslande retter op på manglerne ved EU's fiskerikontrol. EU-landene og Kommissionen skal bruge flere penge på kontrol med fiskerne i hele EU. I 2006 måtte polske torskefiskere fange tons torsk - blandt andet i Østersøen. Men samme år formåede Polen at eksportere tons torsk. "Det hænger slet ikke sammen, og en del af problemet med de faldende fiskebestande skyldes, at der bliver landet enorme mængder af sorte fisk. Det såkaldte UUU-fiskeri (ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri) skal stoppes. Det sorte fiskeri i blandt andet Østersøen fjerner grundlaget for, at der også i fremtiden findes fisk - og fiskere", siger Ole Christensen, medlem af Europa-Parlamentets fiskeriudvalg. "Sortfiskeri går ud over bestandene og er med til at skabe problemerne med overfiskeri, samtidig med at det er de ærlige fiskere, som må betale prisen i form Ole Christensen. af lavere kvoter", fortsætter Ole Christensen. "Hele formålet med kvotesystemet er at sikre de langsigtede bestande og fiskerimuligheder. Derfor er det hele troværdigheden i den fælles fiskeripolitik, der er på spil i bekæmpelsen af sortfiskeriet. Fiskeriministrene skal tager deres ansvar alvorligt. Det kan ikke passe, at landene ser igennem fingrene med det her". I Danmark har Hans Christian Schmidt valgt at skære i kontrollen. Hvis vi skal problemet til livs, er det ikke nedskæringer der skal til, ligesom det kræver en koordineret indsats i alle EU-lande. "Der skal være ensartede regler for kontrol og inspektion. Der skal laves en sortliste over de fartøjer, som fanger sort, og der skal være ensartede dokumentationskrav i alle EU-lande", siger Ole Christensen. Men problemet gælder ikke kun for polske fiskere. Det er et kæmpe problem overalt i EU. Danske fiskere er godt med i det ulovlige overfiskeri af torsk i Østersøen, som ellers særligt deres polske kolleger beskyldes for at bedrive. Nye tal fra Kommissionen viser, at danske fiskere ulovligt lander 12,7 procent flere fisk, end kvoten tillader. "Det er ikke festligt at foreslå mere kontrol af erhvervet, men alternativet er nu engang værre, ikke mindst for danske fiskeinteresser. Det må være i alles interesse, at fiskerikontrollen bliver så ensartet i EU som muligt, således at fiskerne på tværs af landegrænserne får fair konkurrencevilkår. Vi skal også indføre et sporingssystem, så vi får overblik over, hvor fiskene kommer fra", slutter Ole Christensen. Stop for drivgarn og rovdrift på tun Europa-Parlamentet vil nu sætte en stopper for rovdrift på blandt andet tunfisk med kæmpestore drivende garn. "Tunfiskeriet er steget voldsomt, og verdensbestanden er truet. Desuden har tunfiskeriet med drivgarn uheldige bifangster, hvor hvaler og delfiner går i nettene", siger Ole Christensen, der sidder i Parlamentets Fiskeriudvalg. Han glæder sig over, at et flertal i Europa-Parlamentet har stemt for to forslag, der skal være med til at genoprette bestandene af fisk og havpattedyr. Det ene forslag handler om anvendelsen af drivgarn. Det er en særlig type lange garn, der ligger lodret fra vandoverfladen og meter ned i vandet og strækker sig over flere kilometer. Men drivgarnene har alt for store bifangster - blandt andet af hvaler, havpattedyr og fugle. I flere europæiske farvande - blandt andet Østersøen - er der lagt op til et totalforbud mod brugen af drivgarn. De definitioner på drivgarn, som Parlamentet vedtog i dag, udgør en forudsætning for at håndhæve disse forbud, som træder i kraft i "Drivgarn er et væsentligt problem, og derfor er det glædeligt og stærk tiltrængt at få klare linjer på dette område. Først når vi har helt faste definitioner, kan begrænsningerne for alvor blive håndhævet, så vi får fuldt udbytte af reglerne. Det andet forslag, som Parlamentet har besluttet, opdaterer EU's regler for fiskeri af såkaldt "stærkt vandrende fiskearter. "Specielt når det gælder fiskearter som tun, som bevæger sig over store afstande, er det vigtigt, at vi får gennemført internationale regler. Det nytter jo ikke noget, at danske fiskere overholder stramme regler for ikke at udrydde bestandene, hvis der bliver drevet rovdrift på fiskene, lige så snart de forlader dansk farvand", siger Ole Christensen. Nye arbejdsudvalg Repræsentantskabsmødet i Hanstholm 15. februar På repræsentantskabsmødet konstituerede 3F Fiskernes Landsklub de arbejdsudvalg, som fungerer frem til repræsentantskabsmødet 14. januar Følgende afdelinger er medlem af arbejdsudvalg: 3F Bornholm, 3F Djursland, 3F Ringkøbing-Holmsland, 3F Vestsønderjylland, 3F Vest, 3F Thy-Mors, 3F Skagerak, 3F Nordøst Vendsyssel, 3F Sydsjælland og 3F Transporthuset Esbjerg. Bestyrelsen består af: Valgtidspunkt: Formand Egon Hansen Årsmødet 2007 Næstformand Peder Winkel Rep.-mødet 2008 Kasserer Erik Kristensen Rep.-mødet 2009 Revisor Henning Madsen Rep.-mødet 2009 Revisor Leif Pinderup Rep.-mødet F Fiskeren 9

10 på job i naturen I fiskeriet kan de unge bruge deres kræfter og være med til at bestemme. En ny kampagne skal synliggøre fiskerierhvervet som en attraktiv uddannelsesog jobmulighed med stor individuel frihed. Gennemsnitsalderen for selvstændige fiskere har nu rundet 51 år, så der er hårdt brug for et generationsskifte i erhvervet. - Mange unge har alt for meget energi til at sidde stille på et kontor fra otte til 16. De vil ud i naturen, bruge deres kræfter og være med til at bestemme. Det kan de få lov til som fiskere, siger Niels Wichmann, formand for brancheorganisationen Fiskericirklen. Ved at slå på netop friheden håber fiskerierhvervet at få uddannelsen ind i de unges bevidsthed på linje med andre fysisk betonede fag, som for eksempel håndværkeruddannelserne. - Fiskerierhvervet opfattes fejlagtigt som gammeldags blandt mange. Men det er tværtimod et spændende erhverv med mange gode fremtidsmuligheder for unge, siger Niels Wichmann og fortsætter: - Det er et af de få erhverv, hvor man kan kombinere lysten til at være ude i det fri med brugen af moderne it-teknologi. Der er også gode muligheder for efteruddannelse og for at blive herre på eget dæk. Den nye kampagne har to mål. Dels at rekruttere flere unge til fiskeriet, dels at få fiskerierhvervet ind i de unges bevidsthed på linje med for eksempel håndværkeruddannelserne. En massiv radiokampagne Kampagnen taler til de unge i deres eget sprog. Derfor er omdrejningspunktet et radiospot med punk/rock-sangen Rock n roll fisker, der fortæller om friheden ved at arbejde på havet. Valget af en punk/rock-sang er helt bevidst. Sangen skal gøre effektivt op med tanken om, at fiskeri er et gammeldags erhverv. Fiskericirklen bruger som noget nyt radio som hovedmedie med et massivt medietryk i radioæteren. Det skyldes ikke mindst, at tv har mistet sin styrke som reklamemedie over for de unge. Radio har den store fordel, at det i dag er muligt at reklamere målrettet over for den unge målgruppe på stationer over hele landet. Rigtige unge fiskere Radiospottene bliver bakket op af annoncer i Uddannelsesavisen og magasinet Frikvarter samt plakater til 400 folkeskoler. I annoncerne møder man rigtige unge fiskere, der bekræfter, at det er spændende at være fisker. FKA contra Thorsminde Havn Så er den nye fiskeripolitik trådt i kraft, det har resulteret i mange handler med fartøjer, Oprettelse af puljeordning, aps er og hvad man ellers har kunnet finde ud af. Det er også sket her i Thorsminde. Der er jo flere, der har investeret i et forsøg på at overleve ved fortsat at fiske. Men der er jo også de skibe, som ikke kan investere, og hvor deres FKA er så lille, at det bliver svært at overleve. Efter hvad fødevareminister Hans Chr. Schmidt sagde på sin rundrejse sidste år, skulle den nye fiskeripolitik, der blev vedtaget og trådte i kraft 1. januar 2007, være til gavn for de små fiskerisamfund rundt om i landet. Her i Thorsminde er der solgt 10 kuttere til forskellige ordninger, både her i havnen og i andre havne, Det har resulteret i at 30 fiskere er blevet ledige, skibe er bundet til kaj, så der er ikke andre hyrer at få. Det er så heldigt, at der her i området er nogle virksomheder, der har manglet folk, så de fleste er i arbejde. Man skulle nu tro, at der er danske fiskere nok til de skibe, der mangler folk. Men nej, flere af dem jeg har snakket med giver udtryk for, at de ikke kommer ud at sejle mere. De fartøjer, der er tilbage, har jo en besætning. 10 skibe ved kajen - eller ud af byen - resulterer i, at skibsværftet lukker ned. Smedeværkstedet ser heller ikke for lyst på fremtiden. Til fiskeauktionen vil der jo også komme færre skibe til landing. Der er ikke den samme aktivitet, som der har været. Mindre salg hos købmanden og dalende omsætning mange andre steder, som følge af de færre fartøjer. Hvis det er, hvad der er til gavn for et fiskerisamfund som Thorsminde, så er der noget jeg har misforstået ved gavn! Landsklubformand Egon Hansen, Thorsminde 10 3F Fiskeren

11 Pensionsoversigt 2006 fra PensionDanmark: Forbedringer for medlemmerne og deres efterladte I marts udsender PensionDanmark en pensionsoversigt til alle med en pensionsordning i PensionDanmark blev et godt år for pensionsordningen - og det kommer medlemmerne til gode. Fra årsskiftet er efterladte blevet bedre sikret. Hvis du har en pensionsordning i PensionDanmark, får du i løbet af marts en pensionsoversigt ind ad brevsprækken. Oversigten giver dig et overblik over: l Hvad der er indbetalt til din pension i løbet af og hvad du har sparet op i alt. l Hvad du kan forvente at få udbetalt ved pensionering. l Hvordan du og din familie er sikret ved kritisk sygdom, førtidspension og dødsfald. l Hvem der får penge (er begunstiget), hvis du dør inden pensionsalderen. Tjek indbetalingen til din pension Det er en god idé at tjekke, om der er blevet indbetalt rigtigt til din pension. Det gøres nemt ved at sammenligne dine lønsedler fra 2006 med din pensionsoversigt. Efterladte bedre sikret Din forsikring ved død er forbedret. Det betyder, at du har sikkerhed for, at dine efterladte får udbetalt hele opsparingen, hvis du dør inden pensionering (fratrukket en afgift på 40 procent). Dog er der sat et mindstebeløb på kroner, som sikrer en god dækning, hvis du ikke har sparet så meget op. Vælg et mindstebeløb, der passer til dig og din familie Du vil fortsat kunne vælge at sænke mindstebeløbet til kroner eller forhøje det til kroner På den måde kan du tilpasse forsikringen de behov, du og din familie har. Det er også muligt at sætte mindstebeløbet til nul kroner, så det kun er opsparingen, der udbetales. Det kan for eksempel være relevant, hvis du ikke har efterladte, som har brug for pengene. Pensionsoversigten - en god anledning til at tilpasse sin pension Pensionsoversigten er en god anledning til at tjekke og tilpasse sin pension. Det kan du gøre på dinegenpension hvor der er mange forskellige muligheder for at tilpasse din pension, så den svarer til dine behov: 1. Du kan blandt andet bestemme, hvem der skal have pengene ved dødsfald. Det er en god idé, hvis du for eksempel har en papirløs samlever, som ellers ikke vil få udbetalt noget fra din pensionsordning. 2. Du kan vælge, om du vil forhøje eller nedsætte det mindstebeløb, som dine efterladte skal have udbetalt ved dødsfald. 3. Ønsker du selv at have indflydelse på, hvordan din opsparing investeres, kan du vælge Frit Puljevalg. Her kan du vælge mellem forskellige typer aktier og obligationer. 4. Hvis du vil have et bedre overblik og spare omkostninger, kan du samle andre pensionsopsparinger i PensionDanmark. Det gælder ordninger som ATP, LD og SP, ligesom du kan flytte pensionsopsparinger fra tidligere job. Få mere at vide Hvis du har spørgsmål, kan du få hjælp på eller ved at ringe til PensionDanmark på Telefonerne er åbne alle hverdage mellem klokken otte og 21. Sådan fungerer den nye forsikring ved død l Hvis du dør før pensionering, bliver hele opsparingen udbetalt til dine efterladte (efter 40 procent i afgift). l Dog er der sat et mindstebeløb på kroner, så dine efterladte også er godt sikret, hvis du ikke har en stor opsparing. l Du kan vælge at ændre mindstebeløbet til nul, eller kroner. l Mindstebeløbet aftrappes med 25 procent ved 45 år, med 50 procent ved 55 år og bortfalder ved 65 år. l Udbetaling af opsparingen starter senest ved 75 år. l Forbedringen sker pr. 1. januar Et godt år for PensionDanmark l Branchens højeste kontorente: PensionDanmark kom godt ud af Derfor har du fået en af branchens højeste kontorenter på 6,0 procent på opsparingen til din alderspension. l Lave administrationsomkostninger: Samtidig er administrationsomkostningerne helt i bund. I 2007 er omkostningerne til administration kun 363 kroner pr. medlem - for femte år i træk. Det er næsten kroner mindre end de kommercielle selskaber. 3F Fiskeren 11

12 Din bedste opskrift 3F Fiskeren sætter vin på højkant for den bedste opskrift. Hver dag er fantasien på spil, når der laves mad på de danske fiskekuttere. Fiskerne eksperimenterer lystigt med de friskfangede råvarer og skaber nye opskrifter, som aldrig kommer videre. Derfor opfordrer vi nu læserne til at sende deres bedste fiskeopskrift til bladet. I hvert nummer offentliggør vi periodens bedste fiskeret, og kokken belønnes med et gavekort til et par flasker god vin. Opskrifterne skal sendes til: Peder Winkel Vestergade 33, A, st Lemvig Vinder: Poul Erik Andersen Bundgarnsvej Ålbæk kryddersild fra falster 3 gode kryddersild lægges i en lage af: 1 dl vand 3 dl eddike 3 dl sukker 1 dl tomatketchup 1 dl olie 1 stort hakket løg 1 tsk. sort peber 1 tsk. paprika ½ tsk. nelliker 2 dl god solbærsaft 1 stk ingefær Masser af friskhakket dild Alle ingredienser blandes godt og hældes over sildene, der trækker to-tre dage, og som kan holde sig i flere uger. Hertil rugbrød med fedt og en snaps. SILDETALLERKEN Hvorfor spise sushi bestående af fisk der er fanget på den anden side af jorden, når man kan få dejlige sunde sild, som er fanget lige uden for døren. Kogte syltede sild 5 mellemstore sild 4-5 kviste timian 4-5 røde, stærk chili peber 20 hel sort peber 1-2 løg 4 hele nelliker 4 laurbærblade 1 dl eddike 6 dl vand Salt Sildene renses og hoved og hale fjernes. Lagen koges i 30 minutter og sættes til afkøling. Læg derefter sildene i den afkølede lage og lad det småkoge på 70 grader i 30 minutter. Sildene skal derefter stå køligt i to døgn inden servering. På groft rugbrød evt. med en rå æggeblomme. Stegte sild i eddike 2 dl eddike ½ dl vand 4 spsk. sukker eller efter smag 2 laurbærblade 1 kvist timian 1 skalotteløg 6 let knuste peberkorn 8 lune, stegte slid Pynt: masser af rå løgringe, gerne rødløg Kog marinaden sammen at nævnte ingredienser og lad den småkoge nogle minutter. Afkøl den helt. Læg de endnu lune sild i en passende skål, og hæld den afkølede marinade over. Lad sildene blive helt kolde. Dæk fadet med folie og stil det koldt indtil næste dag. Tilbehør: groft brød, smør. Servering: pynt sildene med masser at rå løgringe og giv groft brød og smør til. 12 3F Fiskeren

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Overenskomst mellem Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Gældende fra 1. marts 2014 OK 2014-2017 2014 - Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre Paragraf Side 1. Ansættelsesbevis... 4 2.

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere