Fıskeren. Grib skavankerne i opløbet Årsmøde 2007 Utilpasset redningsgrej Fiskerikontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fıskeren. Grib skavankerne i opløbet Årsmøde 2007 Utilpasset redningsgrej Fiskerikontrol"

Transkript

1 Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 2 august 2007 Grib skavankerne i opløbet Årsmøde 2007 Utilpasset redningsgrej Fiskerikontrol

2 L E D E R Udsultet erhverv Egon Hansen. Den ny fiskeripolitik, som trådte i kraft fra nytår, har virket i et halvt år. Det har, efter hvad jeg har hørt, været godt for nogle - nemlig dem, der har haft penge at købe for, medens andre, der måske ikke havde midlerne, oplever, at det ikke er gået særligt godt. Fiskeriministerens intentioner var dels at sikre de fartøjer, der skulle sørge for at lande daggammel fisk og dels sikre de små fiskerisamfund. Det er desværre ikke, hvad der er sket. Tværtom, er de små fiskerisamfund ved at uddø. Bedst som det gik en smule fremad for fiskeriet, og der igen var lidt fisk at fange, blev tobisfiskeriet stoppet. Da vi efterfølgende skulle i gang med sperlingfiskeriet blev der taget en politisk beslutning i EU, der udsatte sperlingfiskeriet. Fiskeriministeren er en flink mand - der opfordrer fiskerne til at holde ud - for så skal det nok gå. Men vi er mange, der gerne vil spørge ministeren om, hvordan han tror det går, når der ingen indtjening er. Det ville være rart at være på fast løn med pension - ligesom ministeren. Men det er vi fiskere ikke. Vi skal på havet for at eksistere. Og hvis det ikke er meningen, at industrifiskeriet skal helt væk fra dansk fiskeri, har vi fiskere behov for hjælp og støtte, hr. minister. For: Fiskerne har svært ved at holde ud meget længere. Egon Hansen Landsklubformand Medlemsblad for 3F Fiskernes Landsklub Oplag: Adresse: Egon Hansen, Jagtvej 4, Thorsminde, 6990 Ulfborg Tryk: 3F Redaktionsudvalg: Ansvarshavende: Egon Hansen Redaktion: Leif Pinderup og Henning Madsen Produktion: Fagbladet 3F ISSN: Klubformand Egon Hansen/tlf Næstformand Peder Winkel, Lemvig/tlf. mobil Kasserer Erik Kristensen/tlf Ønsker man at blive medlem af klubben, er kontingentet kr. 50 pr. år, som kan indbetales til 3F Vest, Storegade 23, 7620 Lemvig. Følgende afdelinger er medlem af Fiskernes Landsklubs arbejdsudvalg: 3F Bornholm, 3F Djursland, 3F Ringkøbing-Holmsland, 3F Vestsønderjylland, 3F Vest, 3F Thy-Mors, 3F Skagerak, 3F Nordøstvendsyssel, 3F Sydsjælland, 3F Transporthuset Esbjerg. 3F Fiskeren

3 grib skavankerne i opløbet Brug Pension Danmarks sundhedsordning I forbindelse med indgåelse af den ny overenskomst mellem Danmarks Fiskeriforening og 3F blev det aftalt at medlemmer af Danmarks Fiskeriforening med en arbejdsmarkedspension i Pension Danmark i fremtiden skal have mulighed for at få hurtig og professionel hjælp ved at bruge Pension Danmarks Sundhedsordning. Hurtig behandling Problemerne skal tages i opløbet. Det ved alle. Alligevel venter alt for mange med at få behandlet arbejdsrelaterede problemer i fx ryg, skulder og knæ. Forebyggelse og hurtig behandling er afgørende, ellers kan skaderne blive kroniske, og det kan føre til førtidspension. Medlemmer af Danmarks Fiskeriforening, der har deres arbejdsmarkedspension i Pension- Danmark, kan også benytte sig af Pension Danmarks sundhedsordning. Den giver hurtig og nem adgang til behandling af arbejdsrelaterede problemer med bevægeapparatet fx ryg, skulder og knæ. Hvis du har behov for det, kan du typisk få anvist et behandlingssted og -tidspunkt allerede inden for fire hverdage. Og ved akutte problemer ofte inden for 24 timer, med mindre problemet opstår i weekenden eller på helligdage. Her kan du som regel få en tid på den først kommende hverdag. Du skal ikke have lægehenvisning, men bestiller tid på internettet eller på telefon. Tværfaglig behandling Sundhedsordningen tilbyder adgang til tværfaglig behandling på godt 70 sundhedscentre landet over bemandet med kiropraktorer, fysioterapeuter, massører og zoneterapeuter. Alle behandlere har særlig indsigt i arbejdsrelaterede påvirkninger og skader. Og i hvert tilfælde bliver der lagt en plan på tværs af de fire behandlingsformer, som sikrer en optimal behandling. Nemt at bestille tid Det er nemt og hurtigt at bestille tid på Klik på Bestil tid til behandling. Indtast personnummer. Klik på log på. Vælg omårde på Danmarkskortet. Vælg ønsket klinik. Vælg ønsket behandling. Vælg dato og tidspunkt i kalenderen. Klik på Bestil denne tid. Når tiden er reserveret, får du en bekræftelse på . Du kan også bestille tid på telefon alle hverdage mellem kl. 8:00 og kl. 21:00. Fakta om PensionDanmarks medlemmer -Hvert år bliver ca af Pension Danmarks medlemmer tilkendt førtidspension, de fleste på grund af sygdomme i bevægeapparatet. En undersøgelse viser, at mellem 40 og 60 procent af medlemmerne har gået med smerter i bevægeapparatet i mere 3F Fiskeren end et år. Men kun 10 til 20 procent af dem har fået behandling for det. Kort om PensionDanmark Pension Danmark har godt medlemmer beskæftiget i private og offentlige virksomheder. Det sikrer dig en god service samtidig med, at omkostningerne til administration af din pension holdes i bund. Det koster kun 363 kroner om året for PensionDanmark at administrere det enkelte medlems pensionsopsparing. Det er mere end kr. billigere end de fleste andre pensionsselskaber. Det giver mange tusinde kroner mere i pension i sidste ende. Pension Danmarks sundhedsordning er udviklet i samarbejde med Falck Healthcare, som har stor ekspertise inden for behandling af problemer i bevægeapparatet, og som også står for behandlingerne. Læs mere om sundhedsordningen på www. pension.dk/sundhed 3

4 Årsmøde i 3F Fiskernes Landsklub Fredag 30. november 2007, kl på Langsøhus i Silkeborg Der serveres kaffe kl Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden/dagsorden 4. Valg af tre medlemmer til stemmeudvalg 5. Beretning ved formanden 6. Regnskab 7. Valg 8. Indkomne forslag 9. Fastsættelse af kontingent 10. Valg af repræsentantskab: En aktiv fisker og en afdelingsrepræsentant. 11. Eventuelt. De indkomne forslag skal være landsklubformanden i hænde senest 21. november Adressen er: Egon Hansen, Jagtvej 4, Thorsminde, 6990 Ulfborg. Tilmeldingsgebyr: 150 kr. pr. person, som bliver opkrævet under mødet. KONFERENCE I lighed med tidligere år afholder 3F s Transportgruppe en konference for alle erhvervsfiskere i dagene: fredag 30. november til lørdag 1. december 2006 på Langsøhus, Vestre Ringvej, 8600 Silkeborg Konferencen starter fredag med frokost kl og slutter med frokost lørdag kl Tilmelding til Årsmødet samt konferencen skal ske til din lokale 3F afdeling. 4 3F Fiskeren

5 3F Fiskeren 5

6 Fradrag for fiskere Nederlag for fiskerne i Danmark afgjort i Højesteret Når danske fiskere skal udfylde deres selvangivelse, kan de vælge mellem at anvende det særlige havdagesfradrag for fiskere eller alternativt bruge reglerne om fradrag for rejse, som er gældende for hele arbejdsmarkedet. Mange har valgt at bruge det almindelige rejsefradrag, og i den forbindelse er der opstået tvivl om, hvorledes en rejses varighed faktisk skal opgøres. 3F og vores advokat har siden lovens vedtagelse haft den opfattelse, at en rejse startede på det tidspunkt, man forlod hjemmet og blev afsluttet, når man var hjemme på bopælen igen. Det vil sige, at det arbejde, der foregik på skibet med ombordtagning af is, klargøring, losning af fisk osv., således var en del af den samlede rejse. Skattemyndighederne var derimod af den opfattelse, at rejsen først begyndte, når kutteren forlod havnen, og at rejsen sluttede, når kutteren igen vendte tilbage til havnen. Højesteret har nu givet skattemyndighederne ret. Myndighedernes synspunkt er, at et fiskeskib som udgangspunkt er hjemmehørende i en havn, og at denne havn derfor må anses som en fast arbejdsplads. Du som fisker møder derfor på en fast arbejdsplads, og det er først, når du forlader denne, at du påbegynder en rejse. Den havn, hvor skibet betragtes som værende hjemmehørende, har intet med registreringsbogstaver eller andet af gøre. Der er blot tale om den havn, som efter en konkret vurdering betragtes som værende der, hvor skibet hører til. De to domme fra Højesteret viser, at et skib godt kan være hjemmehørende i flere havne inden for et år, hvis der eksempelvis er tale om skiftende fiskerier. Dommene viser også, at blot et antal havneanløb i omegnen af 20 er tilstrækkelig til, at man kan tale om, at kutteren hører hjemme i den pågældende havn. Også en kortvarig beskæftigelse på en fremmed kutter vil være en fast arbejdsplads, såfremt kutteren fisker fra den havn, hvor den betragtes som værende hjemmehørende. Højesteret understreger, at der skal ske en konkret vurdering af spørgsmålet i hvert enkelt tilfælde. Hvad er så konsekvensen af Højesterets kendelse? Umiddelbart kunne man sige, at konsekvenserne måske ikke var særlig store. De par timer, der går med klargøring og losning, får man ikke noget fradrag for. Fradraget pr. time udgør 17,77 kr., og den skattemæssige besparelse ved fradraget er ca. 6 kr. Det kunne man nok leve med, hvorfor skulle sagen så føres for Højesteret? 6 3F Fiskeren

7 Af Flemming Smidt 3F s Transportgruppe Man skal nemlig være opmærksom på, at for at der overhovedet kan foretages fradrag for rejse med statens satser (429 kr. pr. døgn i 2007), så skal den samlede rejse vare mindst 24 timer. Det vil sige, at i alle de tilfælde, hvor der går mere end 24 timer, fra man tager hjemmefra til man er tilbage på sin bopæl, men hvor tiden på havet er mindre end 24 timer, gives der nu slet ikke noget fradrag. Jeg vil derfor opfordre til, at man ser lidt på, hvorvidt man som fisker lever op til disse nye betingelser. Alternativet er i stedet at vælge fradrag for havdage. Under det system kan der fratrækkes 190 kr. pr. påbegyndt havdag ved fangstture af mindst 12 timers varighed. Fradraget kan maksimalt udgøre kr. pr. år. Man skal dog være opmærksom på ved sammenligningen, at fradraget træder i stedet for alle andre udgifter i forbindelse med arbejdet, herunder fagforeningskontingent og fradrag for befordring til og fra fangstpladserne (havnene). Som fisker skal man samtidig indstille sig på, at myndighederne i fremtiden nok vil sætte øget fokus på netop rejsebegrebet. Det vil i den forbindelse være op til den enkelte fisker at dokumentere, at man er berettiget til fradraget. Med andre ord at den enkelte fangstrejse udgør mindst 24 timer på havet. Jeg vil derfor opfordre til, at afsejlings- og ankomsttidspunkter fremgår af afregningssedlen eller, at den enkelte fisker sikres adgang til logbogen. Højesterets kendelse er desværre langt fra det eneste eksempel på, at myndighederne har fået ret i nogle ganske restriktive fortolkninger af de nye skatteregler. Der verserer i øjeblikket en række sager for andre faggrupper, heriblandt chauffører, banearbejdere m.fl. Når disse er endeligt afsluttede, og vi har et overblik over, hvordan rejsereglen skal fortolkes, så er der kun en mulighed tilbage, og det er at kontakte Folketingets partier og høre, om det her virkelig var deres mening, dengang, de vedtog de nye regler. Du kan jo starte arbejdet allerede nu ved at snakke med dit lokale folketingsmedlem for at høre, om han eller hun er enig i, at en fisker er havnearbejder. Nye rygeregler Den 15. august 2007 træder loven om røgfri miljøer i kraft. Loven skal bl.a. sikre, at ingen medarbejdere ufrivilligt udsættes for passiv rygning på danske skibe. De nye regler betyder som udgangspunkt, at man bl.a. ikke må ryge indendørs på danske skibe. Arbejdspladsen kan dog beslutte, at man må ryge i rum, hvor der kun arbejder én person ad gangen. Der kan også indrettes særlige rygerum eller rygekabiner, ligesom rygning kan tillades i enkeltmandskamre om bord på skibe. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at de ansatte overholder reglerne. Rygepolitik Loven betyder også, at alle arbejdspladser skal have en skriftlig rygepolitik. Alle ansatte skal have klar besked om, hvorvidt de må ryge på arbejdspladsen, hvor de i givet fald må ryge og konsekvenserne af ikke at følge rygepolitikken. Vejledning og påbud Søfartsstyrelsen holder øje med, at loven overholdes på danske skibe. Indtil den 1. januar 2008 vil styrelsen vejlede, så rederierne får mulighed for at indrette sig efter de nye regler. Fra den 1. januar 2008 kan et rederi, der ikke følger reglerne om rygeforbud, blive påbudt straks at efterleve reglerne. Søfartsstyrelsen vil normalt gennemføre kontrol med rederiets rygepolitik i forbindelse med syn eller ISM audits. Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer kan ses på eller i Søfartsstyrelsens regeldatabase på www. sofartsstyrelsen.dk. Kilde: Søfartsstyrelsens hjemmeside 2. august F Fiskeren 7

8 Utilpasset redningsgrej Ved første afprøvning var flere redningsredskaber uanvendelige til formålet. Ni forskellige redskaber, der er udviklet til at redde mennesker, der er faldet over bord, er blevet testet af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Og prøven viste, at der er store mangler ved en række af redskaberne, ligesom den praktiske afprøvning af redskaberne afslører, at mange fiskere aldrig har fået afprøvet deres udstyr. Resultaterne fremgår af Rapport om bjærgning af overbordfaldne personer fra fiskefartøjer, der på knap 70 sider gennemgår afprøvningen af i alt ni forskellige redskaber. Her dokumenterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og påpeger fejl og mangler, der ikke blot kan, men bør udbedres. I konklusionen hedder det blandt andet, at flere af de afprøvede redskaber ved første afprøvning var mere eller mindre uanvendelige, før de havde gennemgået en modificering/tilpasning. I en nødsituation kunne dette i værste fald betyde forskellen mellem liv og død. Overordnet konkluderer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, at Kejs (Thyborøn model), Kejs fra lodsbådene og mate-saver har vist sig egnet på stort set alle forskellige skibstyper uanset vejrforholdene og besætningernes størrelse. Det bliver dog påpeget, at der skulle diverse modificeringer til, inden de kunne bruges. Men noget af det mest alarmerende ved undersøgelsen er, at fartøjer sejler rundt med et redskab til bjærgning af overbordfaldne, som besætningen aldrig har afprøvet, i nogle tilfælde ikke engang kan finde ud af at samle og langt mindre ved, hvordan virker i praksis. For mange fiskefartøjer stikker til søs uden at have afprøvet deres sikkerhedsudstyr. Selvom det er lovpligtigt for fartøjer under 15 meter at udføre sikkerhedstjekket én gang om måneden. Ni rdskaber til bjærgning af overbordfaldne er blevet afprøvet: Redningsselen fra Thybrøn Sejlmageri SB Rescue Sling PLT-mini Kejs (Thyborøn model) Kejs fra lodsbådene Mate Saver Markus Net Jason Cradle Markus Safety ladder (Én mands betjente fartøjer). Kilde: Fiskeri Tidende og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Krav til redningsudstyr Fartøjer over og under 15 meter. Søfartsstyrelsen har opstillet en række krav til redningsudstyret ombord på fiskefartøjer. Søfartsstyrelsen har specificeret deres forskrifter til både over og under 15 meter. Under 15 m Reglerne for fartøjer under 15 meter er de mest udførlige. Her står blandt andet: Der skal etableres et arrangement, der sikrer, at overbordfaldne besætningsmedlemmer kan reddes om bord. I fartøjer med mere end 1 person om bord skal der være en kejs eller sele, der kan anvendes til at bjærge en overbordfalden. Når den overbordfaldne er anbragt i kejsen eller selen, skal denne kunne bjærges om ord med mekanisk hjælp. Søfartsstyrelsen kan dog dispensere fra kravet om mekanisk hjælp for helt små fartøjer med lille fribord eller fartøjer, der anvendes til særlige formål. Det bliver understreget, at arrangementet skal afprøves i forbindelse med syn, ligesom der skal holdes mindst en både- og brandøvelse hver måned. Øvelserne skal omfatte alt rednings og brandslukningsudstyr om bord. I øvrigt skal oplysning om afholdte øvelser indføres i fartøjets tilsynsbog med angivelse af tid og sted. Over 15 m For fartøjer over 15 meter er forskriften til redningsudstyret ganske kortfattet. I skibe, hvor der ikke kræves MOB båd, eller hvor der er givet fritagelse for kravet om MOB-båd, skal der etableres et arrangement, der sikrer, at overbord- 8 3F Fiskeren

9 Hos Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan du bestille en 50 minutters DVD, der viser optagelser af brærgning af overbordfaldne fra fiskefartøjer. DVD en er gratis. Bestil på faldne besætningsmedlemmer kan reddes om bord både i havn og til søs. Ni anbefalinger Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kommer konkret med ni anbefalinger i forbindelse med afprøvning af ni redskaber til bjærgning af overbordfaldne fra fiskefartøjer: 1) Redskabet skal vælges ud fra besætningsstørrelsen, fartøjets fribordshøjde og fartsområde. 2) Fribordshøjden bør ikke overstige fem meter på det sted, hvor anvendelsen af manuelt betjente redskaber skal foregå. 3) I fartøjer, hvor den mindste fribordshøjde er fem meter eller derover på det sted, hvor fra bjærgningen skal foregå, må det anbefales, at fartøjet er udstyret med MOB-båd eller et redskab, som er ledsaget af yderligere en person iført redningsdragt, som kan bjærge begge personer samtidig. 4) Generelt bør ringe og kovser i redskaberne være af en størrelse, så de passer i en medium takkelkrog. 5) Der bør være en skriftlig MOB-procedure, som nedskrives som bilag til skibets risikovurdering. 6) Der bør som minimum afholdes øvelse i bjærgning af overbordfalden person hvert kvartal eller ved besætningsudskiftning. 7) Der bør stilles krav til leverandørerne af disse redskaber om, at der medfølger manual til alle typer redskaber. Ligeledes kunne der være et skema med relevante oplysninger, som skulle udfyldes af hensyn til skaftelængder i forhold til fribord. 8) Generelt udtalte alle de medvirkende besætninger i denne analyse, at de ikke var i tvivl om, at der skal foreligge en skriftlig indøvet procedure om bord på alle fartøjer, som nøje beskriver processen med bjærgning af overbordfaldne personer. 9) Ligeledes bør der på alle fartøjer med et eller flere besætningsmedlemmer være mere end en person om bord, som kan manøvrere fartøjet i en MOB-situation. 3F Fiskeren 9

10 Bestem selv hvordan din pension skal investeres Med Frit Puljevalg kan du få indflydelse på, hvordan en del af din pension skal investeres. Du kan selv bestemme fordelingen mellem aktier eller obligationer i en del af din opsparing. Du kan også lade PensionDanmark bestemme ud fra en risikoprofil, som du selv vælger. Med Frit Puljevalg kan du vælge, hvordan fordelingen skal være mellem aktier og obligationer i en del af din opsparing. Den del, du selv kan investere, er din opsparing til kapital- og ratepension. Det er halvdelen af din samlede opsparing. Den anden halvdel er din livsvarige alderspension. Det skal du være opmærksom på, hvis du selv vil bestemme: - Hvor stor en risiko vil du tage? Set i bakspejlet har aktier over en årrække givet den bedste forrentning, men værdien af dem svinger fra år til år. Er du villig til at tage en større risiko, kan du sætte flere penge i aktier. Vil du have større tryghed, kan du sætte flere penge i obligationer. - Hvor lang tid er der, til du skal på pension? Over tid kan dårlige aktieår blive opvejet af gode. Hvis der er lang tid, til du skal på pension, kan du overveje at sætte flere penge i aktier. Hvis du selv vælger fordelingen mellem aktier og obligationer, kan du også vælge, hvem der skal forvalte investeringen i aktier. Du kan vælge blandt 11 forskellige investeringsforeninger, som du kan læse mere om på Vælg risikoprofil Du har også mulighed for at lade PensionDanmark sammensætte investeringen ud fra en risikoprofil, som du selv vælger. Som udgangspunkt investerer vi din pensionsopsparing ud fra en middel risikoprofil. Hvis det er det, du ønsker, behøver du derfor ikke at gøre noget. Du kan også vælge at investere med en risikoprofil, der er lavere eller højere end middel - det vil sige med færre eller flere aktier. Uanset hvilken risikoprofil du vælger, vil vi sammensætte investeringerne efter din alder. Når du er over 50 år, vil andelen af aktier blive reduceret år for år for at gøre risikoen i investeringen mindre i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen. Sådan tilmelder du dig Frit Puljevalg Gå ind på Her kan du også tilmelde dig Frit Puljevalg. Adgangen til dine personlige oplysninger er sikret. Du skal derfor logge på med en kode. Du kan vælge mellem tre muligheder: - Koden fra din netbank (net-id) - Digital Signatur (fra TDC) - Dit CPR-nummer og adgangskoden på pensionskortet fra den seneste pensionsoversigt. Når du er logget på Din Egen Pension, finder du de aktuelle oplysninger om din pensionsordning. Få mere at vide Hvis du har spørgsmål, kan du læse mere på Du er også altid velkommen til at ringe til PensionDanmark på Telefonerne er åbne alle hverdage mellem kl og Ulighed i alderdommen Hvorfor ikke droppe konen, når du bliver pensionist, og leve livet som playboy? Statistisk betaler alle mænd i Danmark 1000 kroner mere ind på pensionsopsparingen om måneden end kvinder. Denne forskel på pensionsindbetalingerne giver meget stor forskel på udbetalingen. Et eksempel: For 30 år siden ( ) fik alle lønmodtagere indefrosset dyrtidsportionerne. En kvinde fik indbetalt kro- ner, hvis hun var på barsel i perioden. En mand fik indbetalt kroner. En forskel på kroner. De to personer har begge LD vælger, så der kan foretages en regelret sammenligning. Forskellen på kroner er efter 30 år blevet til en difference på kroner. Med overenskomstforligene er der et løft på pensionsindbetalingerne under de 14 ugers barselsorlov. Det er positivt, men spørgsmålet er, om ikke Folketinget har en særlig forpligtigelse til at sikre ligestilling ved den uforskyldte ulighed, der er en konsekvens af barsel? Ved overenskomstforhandlingerne i 1991 blev arbejdsmarkedspensionerne rullet ud på det private arbejdsmarked. Dengang lovede politikerne, at de syge og arbejdsløse ikke skulle glemmes. Er det ikke på tide, at der sker noget? Erik Markvad Jørgensen Regionskonsulent 3F 10 3F Fiskeren

11 Fiskerikontrol Ordet fiskerikontrol synes jeg ikke, vi kan bruge mere i Hirtshals. Det minder mere om direkte chikane af de danske fiskere. Der er daglig kontrol (chikane), hvor kontrollen flere gange i træk vil se alle de relevante papirer, som skal forefindes om bord. Her tænker jeg på havdagetilladelse, blåt bevis, søsikkerhedskursus og radiocertifikatkursus m.m. Det kan ikke være rimeligt, at vi skal kontrolleres flere dage i træk. Først blev vi kontrolleret på havet. Det tog cirka 1½ time, så vi blev forsinket og kom godt trætte i havn ved 21-tiden, hvor vi så igen fik kontrol angående de relevante papirer det tog cirka ¾ time. Dagen efter samme procedure på havnen igen. Når Fiskerikontrollen er om bord, går de hele skibet igennem: kasser, falsk bund m.m. Efter landingen sejler vi skibet til fortøjning. Her kører kontrollen rundt omkring os for at se, om vi tager en fisk med hjem til eget forbrug. Et andet eksempel: En skipper havde taget en ung dreng med på havet. Drengen pilkede 7 torsk og var meget stolt, Træk til Fiskeriforening Jeg har lige modtaget referatet fra Landsklubbens møde i Grenå den 4. juni Her står der i referatet: Der er dog fortsat spørgsmål omkring promilletræk i løn til Fiskeriforeningen, hvor en del af dette træk går til Danmarks Fiskeriforening. Der er enighed om, at dette må være i strid med den af EU vedtagne bestemmelse om Eksklusiv aftaler, hvorfor der bør tages fat på dette én gang for alle. Nu håber jeg så på, at 3F s øverste ledelse vil tage initiativ til at få dette gjort. indtil skibet kom i havn, og kontrollen kom om bord. Drengens syv torsk lå i en kasse med is. Kontrolløren spurgte, hvad de torsk skulle, og skipperen forklarede, at drengen havde pilket dem, og han skulle have dem med hjem. Herefter spurgte kontrollen, om de var bogført i logbogen. Det var de ikke, men det krævede kontrolløren. Hvor små sko kan man gå i? En anden båd blev taget med 20 kg rødtunger, som skipperen skulle have med hjem. De skulle også skrives i logbogen. Mit spørgsmål er: Foregår der også chikane i alle andre danske havne, eller er det kun i Hirtshals? Jeg mener, at der findes en aftale om, at vi må tage de fisk med hjem til eget forbrug, som vi kan have på cykelstyret. Men det gælder åbenbart ikke i Hirtshals. Til sidst: Kontrollørerne kæmper nok for deres arbejdsplads, da de ved, at der skal skæres ned inden for Fiskerikontrollen. Men det behøver ikke gå ud over de danske fiskere, at kontrollørerne mener, at jo flere rapporter de får skrevet, jo Jeg opfordrer derfor alle danske partsfiskere til at gå til deres afdeling og forlange at få promilleafgiften fjernet. Prøv at se på jeres lønseddel og se, hvor mange penge I indbetaler til den lokale fiskeriforening, og tænk så på hvor meget I får for disse penge. Det er omkostningsfrit for skipperen, at vi ikke betaler disse penge. Så kræv, at vi selv vil beholde pengene - dem skal Fiskeriforeningen ikke have. Poul-Erik Andersen 3F Fiskeren større chance har de for at bevare deres job. Hvis nogle af dem bliver arbejdsløse, har jeg et forslag til nyt arbejde: Søg ind som kontrollører ved de danske fodboldstadioner. Her vil de kunne gøre virkelig god gavn med deres effektive kontrol. Jeg kunne godt tænke mig - i indlæg fra andre havne - at høre, hvordan det foregår der. P.E. Andersen Leje af kvotaer og afregningsbilag Hej. Nu har overenskomsten været i kraft siden , så det ville være skønt at få en debat omkring denne, især protokollat 10 i aftalen. Og sådan set ville det også være skønt at få en debat omkring 5, som henviser til protokollat 11. Det ville være skønt hvis der mødte rigtig mange aktive fiskere op på årsmødet så vi kunne få en debat omkring disse to emner. Jeg kan oplyse, at i denne skrivende stund, har vi ikke set en lejeaftale, selv om vi skulle have én, når der sker leje af en kvota. Men det kan jo være, det ikke er sket! Så husk det nu - mød op på konferencen, tid og sted står på side 4 i bladet. Med venlig hilsen Landsklubben 11

12 Din bedste opskrift 3F Fiskeren sætter vin på højkant for den bedste opskrift. Hver dag er fantasien på spil, når der laves mad på de danske fiskekuttere. Fiskerne eksperimenterer lystigt med de friskfangede råvarer og skaber nye opskrifter, som aldrig kommer videre. Derfor opfordrer vi nu læserne til at sende deres bedste fiskeopskrift til bladet. I hvert nummer offentliggør vi periodens bedste fiskeret, og kokken belønnes med et gavekort til et par flasker god vin. Opskrifterne skal sendes til: Peder Winkel Vestergade 33, A, st Lemvig Vinder: Ellen Breinholdt, Hoed, 8444 Balle spansk fiskesuppe 4 personer Ingredienser: 2 løg 2 spsk. olivenolie 3 fed hvidløg ½ tsk. tørret timian 1 stort nip safran 1,3 l fiske bouillon 500 g kartofler 600 g torske-filet 250 g kogte pillede rejer Citronsaft Salt + peber Hakket persille Tilberedning: Pil løgene og hak dem fint. Skræl kartoflerne og skær dem i små terninger. Del torskefileterne i mundrette stykker. Steg løg blødt i olivenolien, uden at de tager farve. Pres hvidløgsfeddene tilsæt timian og safran, hæld bouillonen ved og lad det komme i kog. Kom kartoffelterningerne i suppen og lad dem koge møre. Læg fiskestykkerne i suppen og lad dem simre ved svag varme et par minutter til fisken er gennemkogt. Tilsæt rejerne det sidste minut - (de må ikke koge - så bliver de seje). Tag gryden af varmen og smag til med citronsaft, salt og peber. Drys med hakket persille og servér straks med godt brød til. Velbekomme! 12 3F Fiskeren

Fıskeren. Så kom Grønbogen omsider Stor forskel på pensionsselskabernes omkostninger Gode kursustilbud Drop ansjoserne - og gå efter de store fisk

Fıskeren. Så kom Grønbogen omsider Stor forskel på pensionsselskabernes omkostninger Gode kursustilbud Drop ansjoserne - og gå efter de store fisk Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 19. årgang nr. 1 september 2009 Så kom Grønbogen omsider Stor forskel på pensionsselskabernes omkostninger Gode kursustilbud Drop ansjoserne - og gå efter de

Læs mere

Fıskeren. Årsmøde i 3F Fiskernes Landsklub En samlet skole for fiskeriuddannelserne Sundhedsordning udvides Krise styrer uden om fiskeindustri

Fıskeren. Årsmøde i 3F Fiskernes Landsklub En samlet skole for fiskeriuddannelserne Sundhedsordning udvides Krise styrer uden om fiskeindustri Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 2 november 2008 Årsmøde i 3F Fiskernes Landsklub En samlet skole for fiskeriuddannelserne Sundhedsordning udvides Krise styrer uden om fiskeindustri

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Sundhedsordning. Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune. Information til medarbejdere

Sundhedsordning. Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune. Information til medarbejdere Sundhedsordning Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune Information til medarbejdere Sundhedsordning Din arbejdsplads har tilmeldt sig den sundhedsordning, som er aftalt mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Fıskeren. Erstatning efter arbejdsulykke Skæv måling 5 år - og sagen er endnu ikke slut Beretning 2009 fra bestyrelsen

Fıskeren. Erstatning efter arbejdsulykke Skæv måling 5 år - og sagen er endnu ikke slut Beretning 2009 fra bestyrelsen Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 21. årgang nr. 1 juni 2010 Erstatning efter arbejdsulykke Skæv måling 5 år - og sagen er endnu ikke slut Beretning 2009 fra bestyrelsen L E D E R Rigtig god

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Fıskeren. 25 år med Fiskernes Landsklub Årsmøde 2010 Fiskeriskolen i nye klæder Vanvittigt islandsk makrelfiskeri

Fıskeren. 25 år med Fiskernes Landsklub Årsmøde 2010 Fiskeriskolen i nye klæder Vanvittigt islandsk makrelfiskeri Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 21. årgang nr. 2 oktober 2010 25 år med Fiskernes Landsklub Årsmøde 2010 Fiskeriskolen i nye klæder Vanvittigt islandsk makrelfiskeri L E D E R 25 år med Fiskernes

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Dagen efter mødte en flok forventningsfulde solstråler op i Solen. I dag skulle der laves dej med lyng til fladbrød. Fladbrødene skulle bages over

Dagen efter mødte en flok forventningsfulde solstråler op i Solen. I dag skulle der laves dej med lyng til fladbrød. Fladbrødene skulle bages over Solens børn er i fuld gang med at lave hybenmarmelade. Først var en gruppe børn var ude og plukke en masse hyben, og derefter skulle de klargøres til marmelade. Det krævede koncentration og finmotorik

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Region Midtjylland Rygepolitik i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Forslag til Rygepolitik for Region Midtjylland Folketinget har den 29. maj vedtaget en lov

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

Opskrifterne er en del af Sluk Lyset kampagnen 29. marts

Opskrifterne er en del af Sluk Lyset kampagnen 29. marts WWF har allieret sig med madskribent og TV-kok, Anne Hjernøe, der her serverer en håndfuld forårsretter med fisk, du kan nyde med god samvittighed for klimaet. Opskrifterne er en del af Sluk Lyset kampagnen

Læs mere

Sundhedsordning. Let adgang til hurtig behandling. > Ondt i ryggen? > Problemer med nakken? > Ømme led i arme eller ben?

Sundhedsordning. Let adgang til hurtig behandling. > Ondt i ryggen? > Problemer med nakken? > Ømme led i arme eller ben? Sundhedsordning Let adgang til hurtig behandling > Ondt i ryggen? > Problemer med nakken? > Ømme led i arme eller ben? Så kan du få hjælp i PensionDanmark Sundhedsordning WWW.PENSION.DK B&A Pension, HTS

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

Tandoori grillet Bornholmerhane med marinerede kartofler. (kuglegrill opskrift)

Tandoori grillet Bornholmerhane med marinerede kartofler. (kuglegrill opskrift) Morten Staal Eriksen er vores hus- og demonstrationskok Tandoori grillet Bornholmerhane med marinerede kartofler. (kuglegrill opskrift) Opskrift til 4-6 personer 1 Bornholmerhane 2 spsk.tandoori krydderimix

Læs mere

Fıskeren. Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen

Fıskeren. Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 1 april 2007 Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen L E D E R

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen...

Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen... Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen... 2 Inspiration til mere fisk på menuen fra Royal Greenland... Hvordan kan vi hjælpe dig med at få mere fisk på menuen? Vi har et meget spændende sortiment

Læs mere

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af:

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af: Denne uge består madplanen af: Uge 27 Kylling med basilikum Blomkålskarrysuppe Pasta m. Cherrytomater, mozarella og roculasalat Krebinetter med marinerede grønne bønner Hønsekødssuppe Risotto med kylling

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 12.05. 2012 Tema: Gryderetter. Spritz. Aperol on the rocks. Ingredienser

Eriks Mad og Musik. 12.05. 2012 Tema: Gryderetter. Spritz. Aperol on the rocks. Ingredienser Eriks Mad og Musik.0. 0 Tema: Gryderetter Spritz Prosecco (eller anden mousserende hvidvin) Isterninger Dansk vand Aperol appelsin Forholdet mellem de tre ingredienser er nogenlunde --: del dansk vand,

Læs mere

Pocherede Limfjordsøsters

Pocherede Limfjordsøsters 5 personer Pocherede Limfjordsøsters af Jens Peter Skov, Sallingsund Færgekro 10 Limfjordsøsters medium størrelse 1 l. fiskefond ½ l. hvidvin ½ fennikel Finthakkede urter (gulerødder, porrer, selleri,

Læs mere

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER)

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) OKSEKØD KRYDRET OKSEKØDSPIE SVENSK FARSBRØD AMERIKANSK FARSBRØD UNGARSK RISFAD OKSEKØD I FAD VINTERGRYDE BØFGRYDE M/ GRØNSAGER UNGARSK PAPRIKAGRYDE STRIMLEBØF ALM. GULLASCH

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank

8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank 8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank Af Lene Hansson Foto: Andreas Beck og Camilla Rønde, oktober 2012

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING

PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING SUNDHED TRYGHED FRIHED MEDARBEJDERE OG VIRKSOMHED Kære medarbejder Opbygningen af langsigtede og tætte medarbejder relationer handler dybest set om at skabe et miljø af gensidig

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Knasende sund Pizza. Forvarm ovnen til 220 grader C.

Knasende sund Pizza. Forvarm ovnen til 220 grader C. Sunde Opskrifter Knasende sund Pizza 2 dl Hvedemel 3 dl Fuldkornsmel 25 g Gær 1 spsk Olivenolie 2 dl Lunkent vand 1 2 tsk Sukker 1 tsk Salt Forvarm ovnen til 220 grader C. Opløs gæren i det lunkne vand,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Alle ingredienser blandes og tilsmages med salt og peber og stilles kølig 2 timer før serveringen.

Alle ingredienser blandes og tilsmages med salt og peber og stilles kølig 2 timer før serveringen. Carpaccio 500 g filet mørksej eller brosme ½ dl olivenolie Saften af 1 citron ½ løg 3 saltede drueagurker Fileterne rulles sammen og stilles køligt et par timer. Rullerne skæres i 2 mm tykke skiver og

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

OPSKRIFTSHÆFTE. 10 sunde opskrifter til inspiration

OPSKRIFTSHÆFTE. 10 sunde opskrifter til inspiration OPSKRIFTSHÆFTE 10 sunde opskrifter til inspiration Fiskesuppe m. laks og rejer Ingredienser 1 løg 4 mellemstore gulerødder 1 fennikel 3 porrer 1spsk olivenolie 1½l grønsagsbouillon 1tsk gurkemeje salt

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser Brændenældesuppe Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred De små blade i toppen af brændenælderne samles ind (se billeder af planten). Tag en frostpose på hånden, når bladene plukkes.

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto Jordskok- og kartoffelsuppe Eriks Mad og Musik. 0. 0 00 g. jordskokker 00 g. kartofler (kan varieres med andre rodfrugter) ½ l mælk friskreven muskat salt friskkværnet peber Tilbehør: Bacon, forårsløg

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

FISK I TIMEN Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG. Fisk i efteråret

FISK I TIMEN Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG. Fisk i efteråret FISK I TIMEN 2013 Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG Fisk i efteråret FISK I TIMEN 2013 Røde fiskedeller 300 g fisk (fx laks, kulmule eller mørksej) 1 æg ½ rødbede 1 lille løg Citronskal samt saften af en halv

Læs mere

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del Eriks Mad og Musik 9. september 009 Europa rundt. og sidste del. del af den kulinariske Europarejse i juliprogrammet. del af den kulinariske Europarejse i augustprogrammet . og sidste del af den kulinariske

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start Til virksomheder betjent af en pensionsmægler Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

VILDMOSEKARTOFFELFESTIVAL 14. OKTOBER 2017

VILDMOSEKARTOFFELFESTIVAL 14. OKTOBER 2017 Menu Forret Kartoffel/løg suppe m/drys af chorizo og persille + flûte Hovedret Krydderkam Knuste kartofler med estragon Røde kartofler i urtemayonnaise Nye kartofler i urtepuré med rug knas Coleslaw med

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Middelfart Gastronomiske Idrætsforening. 17. oktober 2016 Hummer og andre skaldyr!

Middelfart Gastronomiske Idrætsforening. 17. oktober 2016 Hummer og andre skaldyr! 17. oktober 2016 Hummer og andre skaldyr! Menu Forreter Kammusling i kalvebouillon med trøffel Jomfruhummerhaler i balottine med svampe og persille Mellemret Muslinger mariniere a la MGI Hovedret Hummer

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

viden vækst balance Verden rundt Æg verden rundt 1/9

viden vækst balance Verden rundt Æg verden rundt 1/9 viden vækst balance Æg Verden rundt 1/9 Fakta Æg, egg, ovo, ei, oeuf, ouvo... Overalt i verden er æg en vigtig del af maden. Høns er husdyr, der holdes hvor som helst overalt i verden hos bonden i landsbyen,

Læs mere

Pensionering, der passer til dig. Temasession TR-Forum 2015

Pensionering, der passer til dig. Temasession TR-Forum 2015 Pensionering, der passer til dig Temasession TR-Forum 2015 Dagsorden Nyheder på pensionsordningen Udløbsaldre og nye satser på forsikringerne Nyt på sundhedsordningen Ændringer på telefonrådgivningen Delpension

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Det nytter! Jørgen Møller Christiansen Seniorforsker Center for Maritim Sundhed og Samfund Syddansk Universitet, Esbjerg Den danske fiskerflåde Værdien af danske

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Kulør Sæt haren i ovnen, ved 225 C i ca. ½ time. Sovs: Hæld sødmælk i en

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere