Fıskeren. Grib skavankerne i opløbet Årsmøde 2007 Utilpasset redningsgrej Fiskerikontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fıskeren. Grib skavankerne i opløbet Årsmøde 2007 Utilpasset redningsgrej Fiskerikontrol"

Transkript

1 Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 2 august 2007 Grib skavankerne i opløbet Årsmøde 2007 Utilpasset redningsgrej Fiskerikontrol

2 L E D E R Udsultet erhverv Egon Hansen. Den ny fiskeripolitik, som trådte i kraft fra nytår, har virket i et halvt år. Det har, efter hvad jeg har hørt, været godt for nogle - nemlig dem, der har haft penge at købe for, medens andre, der måske ikke havde midlerne, oplever, at det ikke er gået særligt godt. Fiskeriministerens intentioner var dels at sikre de fartøjer, der skulle sørge for at lande daggammel fisk og dels sikre de små fiskerisamfund. Det er desværre ikke, hvad der er sket. Tværtom, er de små fiskerisamfund ved at uddø. Bedst som det gik en smule fremad for fiskeriet, og der igen var lidt fisk at fange, blev tobisfiskeriet stoppet. Da vi efterfølgende skulle i gang med sperlingfiskeriet blev der taget en politisk beslutning i EU, der udsatte sperlingfiskeriet. Fiskeriministeren er en flink mand - der opfordrer fiskerne til at holde ud - for så skal det nok gå. Men vi er mange, der gerne vil spørge ministeren om, hvordan han tror det går, når der ingen indtjening er. Det ville være rart at være på fast løn med pension - ligesom ministeren. Men det er vi fiskere ikke. Vi skal på havet for at eksistere. Og hvis det ikke er meningen, at industrifiskeriet skal helt væk fra dansk fiskeri, har vi fiskere behov for hjælp og støtte, hr. minister. For: Fiskerne har svært ved at holde ud meget længere. Egon Hansen Landsklubformand Medlemsblad for 3F Fiskernes Landsklub Oplag: Adresse: Egon Hansen, Jagtvej 4, Thorsminde, 6990 Ulfborg Tryk: 3F Redaktionsudvalg: Ansvarshavende: Egon Hansen Redaktion: Leif Pinderup og Henning Madsen Produktion: Fagbladet 3F ISSN: Klubformand Egon Hansen/tlf Næstformand Peder Winkel, Lemvig/tlf. mobil Kasserer Erik Kristensen/tlf Ønsker man at blive medlem af klubben, er kontingentet kr. 50 pr. år, som kan indbetales til 3F Vest, Storegade 23, 7620 Lemvig. Følgende afdelinger er medlem af Fiskernes Landsklubs arbejdsudvalg: 3F Bornholm, 3F Djursland, 3F Ringkøbing-Holmsland, 3F Vestsønderjylland, 3F Vest, 3F Thy-Mors, 3F Skagerak, 3F Nordøstvendsyssel, 3F Sydsjælland, 3F Transporthuset Esbjerg. 3F Fiskeren

3 grib skavankerne i opløbet Brug Pension Danmarks sundhedsordning I forbindelse med indgåelse af den ny overenskomst mellem Danmarks Fiskeriforening og 3F blev det aftalt at medlemmer af Danmarks Fiskeriforening med en arbejdsmarkedspension i Pension Danmark i fremtiden skal have mulighed for at få hurtig og professionel hjælp ved at bruge Pension Danmarks Sundhedsordning. Hurtig behandling Problemerne skal tages i opløbet. Det ved alle. Alligevel venter alt for mange med at få behandlet arbejdsrelaterede problemer i fx ryg, skulder og knæ. Forebyggelse og hurtig behandling er afgørende, ellers kan skaderne blive kroniske, og det kan føre til førtidspension. Medlemmer af Danmarks Fiskeriforening, der har deres arbejdsmarkedspension i Pension- Danmark, kan også benytte sig af Pension Danmarks sundhedsordning. Den giver hurtig og nem adgang til behandling af arbejdsrelaterede problemer med bevægeapparatet fx ryg, skulder og knæ. Hvis du har behov for det, kan du typisk få anvist et behandlingssted og -tidspunkt allerede inden for fire hverdage. Og ved akutte problemer ofte inden for 24 timer, med mindre problemet opstår i weekenden eller på helligdage. Her kan du som regel få en tid på den først kommende hverdag. Du skal ikke have lægehenvisning, men bestiller tid på internettet eller på telefon. Tværfaglig behandling Sundhedsordningen tilbyder adgang til tværfaglig behandling på godt 70 sundhedscentre landet over bemandet med kiropraktorer, fysioterapeuter, massører og zoneterapeuter. Alle behandlere har særlig indsigt i arbejdsrelaterede påvirkninger og skader. Og i hvert tilfælde bliver der lagt en plan på tværs af de fire behandlingsformer, som sikrer en optimal behandling. Nemt at bestille tid Det er nemt og hurtigt at bestille tid på Klik på Bestil tid til behandling. Indtast personnummer. Klik på log på. Vælg omårde på Danmarkskortet. Vælg ønsket klinik. Vælg ønsket behandling. Vælg dato og tidspunkt i kalenderen. Klik på Bestil denne tid. Når tiden er reserveret, får du en bekræftelse på . Du kan også bestille tid på telefon alle hverdage mellem kl. 8:00 og kl. 21:00. Fakta om PensionDanmarks medlemmer -Hvert år bliver ca af Pension Danmarks medlemmer tilkendt førtidspension, de fleste på grund af sygdomme i bevægeapparatet. En undersøgelse viser, at mellem 40 og 60 procent af medlemmerne har gået med smerter i bevægeapparatet i mere 3F Fiskeren end et år. Men kun 10 til 20 procent af dem har fået behandling for det. Kort om PensionDanmark Pension Danmark har godt medlemmer beskæftiget i private og offentlige virksomheder. Det sikrer dig en god service samtidig med, at omkostningerne til administration af din pension holdes i bund. Det koster kun 363 kroner om året for PensionDanmark at administrere det enkelte medlems pensionsopsparing. Det er mere end kr. billigere end de fleste andre pensionsselskaber. Det giver mange tusinde kroner mere i pension i sidste ende. Pension Danmarks sundhedsordning er udviklet i samarbejde med Falck Healthcare, som har stor ekspertise inden for behandling af problemer i bevægeapparatet, og som også står for behandlingerne. Læs mere om sundhedsordningen på www. pension.dk/sundhed 3

4 Årsmøde i 3F Fiskernes Landsklub Fredag 30. november 2007, kl på Langsøhus i Silkeborg Der serveres kaffe kl Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden/dagsorden 4. Valg af tre medlemmer til stemmeudvalg 5. Beretning ved formanden 6. Regnskab 7. Valg 8. Indkomne forslag 9. Fastsættelse af kontingent 10. Valg af repræsentantskab: En aktiv fisker og en afdelingsrepræsentant. 11. Eventuelt. De indkomne forslag skal være landsklubformanden i hænde senest 21. november Adressen er: Egon Hansen, Jagtvej 4, Thorsminde, 6990 Ulfborg. Tilmeldingsgebyr: 150 kr. pr. person, som bliver opkrævet under mødet. KONFERENCE I lighed med tidligere år afholder 3F s Transportgruppe en konference for alle erhvervsfiskere i dagene: fredag 30. november til lørdag 1. december 2006 på Langsøhus, Vestre Ringvej, 8600 Silkeborg Konferencen starter fredag med frokost kl og slutter med frokost lørdag kl Tilmelding til Årsmødet samt konferencen skal ske til din lokale 3F afdeling. 4 3F Fiskeren

5 3F Fiskeren 5

6 Fradrag for fiskere Nederlag for fiskerne i Danmark afgjort i Højesteret Når danske fiskere skal udfylde deres selvangivelse, kan de vælge mellem at anvende det særlige havdagesfradrag for fiskere eller alternativt bruge reglerne om fradrag for rejse, som er gældende for hele arbejdsmarkedet. Mange har valgt at bruge det almindelige rejsefradrag, og i den forbindelse er der opstået tvivl om, hvorledes en rejses varighed faktisk skal opgøres. 3F og vores advokat har siden lovens vedtagelse haft den opfattelse, at en rejse startede på det tidspunkt, man forlod hjemmet og blev afsluttet, når man var hjemme på bopælen igen. Det vil sige, at det arbejde, der foregik på skibet med ombordtagning af is, klargøring, losning af fisk osv., således var en del af den samlede rejse. Skattemyndighederne var derimod af den opfattelse, at rejsen først begyndte, når kutteren forlod havnen, og at rejsen sluttede, når kutteren igen vendte tilbage til havnen. Højesteret har nu givet skattemyndighederne ret. Myndighedernes synspunkt er, at et fiskeskib som udgangspunkt er hjemmehørende i en havn, og at denne havn derfor må anses som en fast arbejdsplads. Du som fisker møder derfor på en fast arbejdsplads, og det er først, når du forlader denne, at du påbegynder en rejse. Den havn, hvor skibet betragtes som værende hjemmehørende, har intet med registreringsbogstaver eller andet af gøre. Der er blot tale om den havn, som efter en konkret vurdering betragtes som værende der, hvor skibet hører til. De to domme fra Højesteret viser, at et skib godt kan være hjemmehørende i flere havne inden for et år, hvis der eksempelvis er tale om skiftende fiskerier. Dommene viser også, at blot et antal havneanløb i omegnen af 20 er tilstrækkelig til, at man kan tale om, at kutteren hører hjemme i den pågældende havn. Også en kortvarig beskæftigelse på en fremmed kutter vil være en fast arbejdsplads, såfremt kutteren fisker fra den havn, hvor den betragtes som værende hjemmehørende. Højesteret understreger, at der skal ske en konkret vurdering af spørgsmålet i hvert enkelt tilfælde. Hvad er så konsekvensen af Højesterets kendelse? Umiddelbart kunne man sige, at konsekvenserne måske ikke var særlig store. De par timer, der går med klargøring og losning, får man ikke noget fradrag for. Fradraget pr. time udgør 17,77 kr., og den skattemæssige besparelse ved fradraget er ca. 6 kr. Det kunne man nok leve med, hvorfor skulle sagen så føres for Højesteret? 6 3F Fiskeren

7 Af Flemming Smidt 3F s Transportgruppe Man skal nemlig være opmærksom på, at for at der overhovedet kan foretages fradrag for rejse med statens satser (429 kr. pr. døgn i 2007), så skal den samlede rejse vare mindst 24 timer. Det vil sige, at i alle de tilfælde, hvor der går mere end 24 timer, fra man tager hjemmefra til man er tilbage på sin bopæl, men hvor tiden på havet er mindre end 24 timer, gives der nu slet ikke noget fradrag. Jeg vil derfor opfordre til, at man ser lidt på, hvorvidt man som fisker lever op til disse nye betingelser. Alternativet er i stedet at vælge fradrag for havdage. Under det system kan der fratrækkes 190 kr. pr. påbegyndt havdag ved fangstture af mindst 12 timers varighed. Fradraget kan maksimalt udgøre kr. pr. år. Man skal dog være opmærksom på ved sammenligningen, at fradraget træder i stedet for alle andre udgifter i forbindelse med arbejdet, herunder fagforeningskontingent og fradrag for befordring til og fra fangstpladserne (havnene). Som fisker skal man samtidig indstille sig på, at myndighederne i fremtiden nok vil sætte øget fokus på netop rejsebegrebet. Det vil i den forbindelse være op til den enkelte fisker at dokumentere, at man er berettiget til fradraget. Med andre ord at den enkelte fangstrejse udgør mindst 24 timer på havet. Jeg vil derfor opfordre til, at afsejlings- og ankomsttidspunkter fremgår af afregningssedlen eller, at den enkelte fisker sikres adgang til logbogen. Højesterets kendelse er desværre langt fra det eneste eksempel på, at myndighederne har fået ret i nogle ganske restriktive fortolkninger af de nye skatteregler. Der verserer i øjeblikket en række sager for andre faggrupper, heriblandt chauffører, banearbejdere m.fl. Når disse er endeligt afsluttede, og vi har et overblik over, hvordan rejsereglen skal fortolkes, så er der kun en mulighed tilbage, og det er at kontakte Folketingets partier og høre, om det her virkelig var deres mening, dengang, de vedtog de nye regler. Du kan jo starte arbejdet allerede nu ved at snakke med dit lokale folketingsmedlem for at høre, om han eller hun er enig i, at en fisker er havnearbejder. Nye rygeregler Den 15. august 2007 træder loven om røgfri miljøer i kraft. Loven skal bl.a. sikre, at ingen medarbejdere ufrivilligt udsættes for passiv rygning på danske skibe. De nye regler betyder som udgangspunkt, at man bl.a. ikke må ryge indendørs på danske skibe. Arbejdspladsen kan dog beslutte, at man må ryge i rum, hvor der kun arbejder én person ad gangen. Der kan også indrettes særlige rygerum eller rygekabiner, ligesom rygning kan tillades i enkeltmandskamre om bord på skibe. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at de ansatte overholder reglerne. Rygepolitik Loven betyder også, at alle arbejdspladser skal have en skriftlig rygepolitik. Alle ansatte skal have klar besked om, hvorvidt de må ryge på arbejdspladsen, hvor de i givet fald må ryge og konsekvenserne af ikke at følge rygepolitikken. Vejledning og påbud Søfartsstyrelsen holder øje med, at loven overholdes på danske skibe. Indtil den 1. januar 2008 vil styrelsen vejlede, så rederierne får mulighed for at indrette sig efter de nye regler. Fra den 1. januar 2008 kan et rederi, der ikke følger reglerne om rygeforbud, blive påbudt straks at efterleve reglerne. Søfartsstyrelsen vil normalt gennemføre kontrol med rederiets rygepolitik i forbindelse med syn eller ISM audits. Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer kan ses på eller i Søfartsstyrelsens regeldatabase på www. sofartsstyrelsen.dk. Kilde: Søfartsstyrelsens hjemmeside 2. august F Fiskeren 7

8 Utilpasset redningsgrej Ved første afprøvning var flere redningsredskaber uanvendelige til formålet. Ni forskellige redskaber, der er udviklet til at redde mennesker, der er faldet over bord, er blevet testet af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Og prøven viste, at der er store mangler ved en række af redskaberne, ligesom den praktiske afprøvning af redskaberne afslører, at mange fiskere aldrig har fået afprøvet deres udstyr. Resultaterne fremgår af Rapport om bjærgning af overbordfaldne personer fra fiskefartøjer, der på knap 70 sider gennemgår afprøvningen af i alt ni forskellige redskaber. Her dokumenterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og påpeger fejl og mangler, der ikke blot kan, men bør udbedres. I konklusionen hedder det blandt andet, at flere af de afprøvede redskaber ved første afprøvning var mere eller mindre uanvendelige, før de havde gennemgået en modificering/tilpasning. I en nødsituation kunne dette i værste fald betyde forskellen mellem liv og død. Overordnet konkluderer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, at Kejs (Thyborøn model), Kejs fra lodsbådene og mate-saver har vist sig egnet på stort set alle forskellige skibstyper uanset vejrforholdene og besætningernes størrelse. Det bliver dog påpeget, at der skulle diverse modificeringer til, inden de kunne bruges. Men noget af det mest alarmerende ved undersøgelsen er, at fartøjer sejler rundt med et redskab til bjærgning af overbordfaldne, som besætningen aldrig har afprøvet, i nogle tilfælde ikke engang kan finde ud af at samle og langt mindre ved, hvordan virker i praksis. For mange fiskefartøjer stikker til søs uden at have afprøvet deres sikkerhedsudstyr. Selvom det er lovpligtigt for fartøjer under 15 meter at udføre sikkerhedstjekket én gang om måneden. Ni rdskaber til bjærgning af overbordfaldne er blevet afprøvet: Redningsselen fra Thybrøn Sejlmageri SB Rescue Sling PLT-mini Kejs (Thyborøn model) Kejs fra lodsbådene Mate Saver Markus Net Jason Cradle Markus Safety ladder (Én mands betjente fartøjer). Kilde: Fiskeri Tidende og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Krav til redningsudstyr Fartøjer over og under 15 meter. Søfartsstyrelsen har opstillet en række krav til redningsudstyret ombord på fiskefartøjer. Søfartsstyrelsen har specificeret deres forskrifter til både over og under 15 meter. Under 15 m Reglerne for fartøjer under 15 meter er de mest udførlige. Her står blandt andet: Der skal etableres et arrangement, der sikrer, at overbordfaldne besætningsmedlemmer kan reddes om bord. I fartøjer med mere end 1 person om bord skal der være en kejs eller sele, der kan anvendes til at bjærge en overbordfalden. Når den overbordfaldne er anbragt i kejsen eller selen, skal denne kunne bjærges om ord med mekanisk hjælp. Søfartsstyrelsen kan dog dispensere fra kravet om mekanisk hjælp for helt små fartøjer med lille fribord eller fartøjer, der anvendes til særlige formål. Det bliver understreget, at arrangementet skal afprøves i forbindelse med syn, ligesom der skal holdes mindst en både- og brandøvelse hver måned. Øvelserne skal omfatte alt rednings og brandslukningsudstyr om bord. I øvrigt skal oplysning om afholdte øvelser indføres i fartøjets tilsynsbog med angivelse af tid og sted. Over 15 m For fartøjer over 15 meter er forskriften til redningsudstyret ganske kortfattet. I skibe, hvor der ikke kræves MOB båd, eller hvor der er givet fritagelse for kravet om MOB-båd, skal der etableres et arrangement, der sikrer, at overbord- 8 3F Fiskeren

9 Hos Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan du bestille en 50 minutters DVD, der viser optagelser af brærgning af overbordfaldne fra fiskefartøjer. DVD en er gratis. Bestil på faldne besætningsmedlemmer kan reddes om bord både i havn og til søs. Ni anbefalinger Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kommer konkret med ni anbefalinger i forbindelse med afprøvning af ni redskaber til bjærgning af overbordfaldne fra fiskefartøjer: 1) Redskabet skal vælges ud fra besætningsstørrelsen, fartøjets fribordshøjde og fartsområde. 2) Fribordshøjden bør ikke overstige fem meter på det sted, hvor anvendelsen af manuelt betjente redskaber skal foregå. 3) I fartøjer, hvor den mindste fribordshøjde er fem meter eller derover på det sted, hvor fra bjærgningen skal foregå, må det anbefales, at fartøjet er udstyret med MOB-båd eller et redskab, som er ledsaget af yderligere en person iført redningsdragt, som kan bjærge begge personer samtidig. 4) Generelt bør ringe og kovser i redskaberne være af en størrelse, så de passer i en medium takkelkrog. 5) Der bør være en skriftlig MOB-procedure, som nedskrives som bilag til skibets risikovurdering. 6) Der bør som minimum afholdes øvelse i bjærgning af overbordfalden person hvert kvartal eller ved besætningsudskiftning. 7) Der bør stilles krav til leverandørerne af disse redskaber om, at der medfølger manual til alle typer redskaber. Ligeledes kunne der være et skema med relevante oplysninger, som skulle udfyldes af hensyn til skaftelængder i forhold til fribord. 8) Generelt udtalte alle de medvirkende besætninger i denne analyse, at de ikke var i tvivl om, at der skal foreligge en skriftlig indøvet procedure om bord på alle fartøjer, som nøje beskriver processen med bjærgning af overbordfaldne personer. 9) Ligeledes bør der på alle fartøjer med et eller flere besætningsmedlemmer være mere end en person om bord, som kan manøvrere fartøjet i en MOB-situation. 3F Fiskeren 9

10 Bestem selv hvordan din pension skal investeres Med Frit Puljevalg kan du få indflydelse på, hvordan en del af din pension skal investeres. Du kan selv bestemme fordelingen mellem aktier eller obligationer i en del af din opsparing. Du kan også lade PensionDanmark bestemme ud fra en risikoprofil, som du selv vælger. Med Frit Puljevalg kan du vælge, hvordan fordelingen skal være mellem aktier og obligationer i en del af din opsparing. Den del, du selv kan investere, er din opsparing til kapital- og ratepension. Det er halvdelen af din samlede opsparing. Den anden halvdel er din livsvarige alderspension. Det skal du være opmærksom på, hvis du selv vil bestemme: - Hvor stor en risiko vil du tage? Set i bakspejlet har aktier over en årrække givet den bedste forrentning, men værdien af dem svinger fra år til år. Er du villig til at tage en større risiko, kan du sætte flere penge i aktier. Vil du have større tryghed, kan du sætte flere penge i obligationer. - Hvor lang tid er der, til du skal på pension? Over tid kan dårlige aktieår blive opvejet af gode. Hvis der er lang tid, til du skal på pension, kan du overveje at sætte flere penge i aktier. Hvis du selv vælger fordelingen mellem aktier og obligationer, kan du også vælge, hvem der skal forvalte investeringen i aktier. Du kan vælge blandt 11 forskellige investeringsforeninger, som du kan læse mere om på Vælg risikoprofil Du har også mulighed for at lade PensionDanmark sammensætte investeringen ud fra en risikoprofil, som du selv vælger. Som udgangspunkt investerer vi din pensionsopsparing ud fra en middel risikoprofil. Hvis det er det, du ønsker, behøver du derfor ikke at gøre noget. Du kan også vælge at investere med en risikoprofil, der er lavere eller højere end middel - det vil sige med færre eller flere aktier. Uanset hvilken risikoprofil du vælger, vil vi sammensætte investeringerne efter din alder. Når du er over 50 år, vil andelen af aktier blive reduceret år for år for at gøre risikoen i investeringen mindre i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen. Sådan tilmelder du dig Frit Puljevalg Gå ind på Her kan du også tilmelde dig Frit Puljevalg. Adgangen til dine personlige oplysninger er sikret. Du skal derfor logge på med en kode. Du kan vælge mellem tre muligheder: - Koden fra din netbank (net-id) - Digital Signatur (fra TDC) - Dit CPR-nummer og adgangskoden på pensionskortet fra den seneste pensionsoversigt. Når du er logget på Din Egen Pension, finder du de aktuelle oplysninger om din pensionsordning. Få mere at vide Hvis du har spørgsmål, kan du læse mere på Du er også altid velkommen til at ringe til PensionDanmark på Telefonerne er åbne alle hverdage mellem kl og Ulighed i alderdommen Hvorfor ikke droppe konen, når du bliver pensionist, og leve livet som playboy? Statistisk betaler alle mænd i Danmark 1000 kroner mere ind på pensionsopsparingen om måneden end kvinder. Denne forskel på pensionsindbetalingerne giver meget stor forskel på udbetalingen. Et eksempel: For 30 år siden ( ) fik alle lønmodtagere indefrosset dyrtidsportionerne. En kvinde fik indbetalt kro- ner, hvis hun var på barsel i perioden. En mand fik indbetalt kroner. En forskel på kroner. De to personer har begge LD vælger, så der kan foretages en regelret sammenligning. Forskellen på kroner er efter 30 år blevet til en difference på kroner. Med overenskomstforligene er der et løft på pensionsindbetalingerne under de 14 ugers barselsorlov. Det er positivt, men spørgsmålet er, om ikke Folketinget har en særlig forpligtigelse til at sikre ligestilling ved den uforskyldte ulighed, der er en konsekvens af barsel? Ved overenskomstforhandlingerne i 1991 blev arbejdsmarkedspensionerne rullet ud på det private arbejdsmarked. Dengang lovede politikerne, at de syge og arbejdsløse ikke skulle glemmes. Er det ikke på tide, at der sker noget? Erik Markvad Jørgensen Regionskonsulent 3F 10 3F Fiskeren

11 Fiskerikontrol Ordet fiskerikontrol synes jeg ikke, vi kan bruge mere i Hirtshals. Det minder mere om direkte chikane af de danske fiskere. Der er daglig kontrol (chikane), hvor kontrollen flere gange i træk vil se alle de relevante papirer, som skal forefindes om bord. Her tænker jeg på havdagetilladelse, blåt bevis, søsikkerhedskursus og radiocertifikatkursus m.m. Det kan ikke være rimeligt, at vi skal kontrolleres flere dage i træk. Først blev vi kontrolleret på havet. Det tog cirka 1½ time, så vi blev forsinket og kom godt trætte i havn ved 21-tiden, hvor vi så igen fik kontrol angående de relevante papirer det tog cirka ¾ time. Dagen efter samme procedure på havnen igen. Når Fiskerikontrollen er om bord, går de hele skibet igennem: kasser, falsk bund m.m. Efter landingen sejler vi skibet til fortøjning. Her kører kontrollen rundt omkring os for at se, om vi tager en fisk med hjem til eget forbrug. Et andet eksempel: En skipper havde taget en ung dreng med på havet. Drengen pilkede 7 torsk og var meget stolt, Træk til Fiskeriforening Jeg har lige modtaget referatet fra Landsklubbens møde i Grenå den 4. juni Her står der i referatet: Der er dog fortsat spørgsmål omkring promilletræk i løn til Fiskeriforeningen, hvor en del af dette træk går til Danmarks Fiskeriforening. Der er enighed om, at dette må være i strid med den af EU vedtagne bestemmelse om Eksklusiv aftaler, hvorfor der bør tages fat på dette én gang for alle. Nu håber jeg så på, at 3F s øverste ledelse vil tage initiativ til at få dette gjort. indtil skibet kom i havn, og kontrollen kom om bord. Drengens syv torsk lå i en kasse med is. Kontrolløren spurgte, hvad de torsk skulle, og skipperen forklarede, at drengen havde pilket dem, og han skulle have dem med hjem. Herefter spurgte kontrollen, om de var bogført i logbogen. Det var de ikke, men det krævede kontrolløren. Hvor små sko kan man gå i? En anden båd blev taget med 20 kg rødtunger, som skipperen skulle have med hjem. De skulle også skrives i logbogen. Mit spørgsmål er: Foregår der også chikane i alle andre danske havne, eller er det kun i Hirtshals? Jeg mener, at der findes en aftale om, at vi må tage de fisk med hjem til eget forbrug, som vi kan have på cykelstyret. Men det gælder åbenbart ikke i Hirtshals. Til sidst: Kontrollørerne kæmper nok for deres arbejdsplads, da de ved, at der skal skæres ned inden for Fiskerikontrollen. Men det behøver ikke gå ud over de danske fiskere, at kontrollørerne mener, at jo flere rapporter de får skrevet, jo Jeg opfordrer derfor alle danske partsfiskere til at gå til deres afdeling og forlange at få promilleafgiften fjernet. Prøv at se på jeres lønseddel og se, hvor mange penge I indbetaler til den lokale fiskeriforening, og tænk så på hvor meget I får for disse penge. Det er omkostningsfrit for skipperen, at vi ikke betaler disse penge. Så kræv, at vi selv vil beholde pengene - dem skal Fiskeriforeningen ikke have. Poul-Erik Andersen 3F Fiskeren større chance har de for at bevare deres job. Hvis nogle af dem bliver arbejdsløse, har jeg et forslag til nyt arbejde: Søg ind som kontrollører ved de danske fodboldstadioner. Her vil de kunne gøre virkelig god gavn med deres effektive kontrol. Jeg kunne godt tænke mig - i indlæg fra andre havne - at høre, hvordan det foregår der. P.E. Andersen Leje af kvotaer og afregningsbilag Hej. Nu har overenskomsten været i kraft siden , så det ville være skønt at få en debat omkring denne, især protokollat 10 i aftalen. Og sådan set ville det også være skønt at få en debat omkring 5, som henviser til protokollat 11. Det ville være skønt hvis der mødte rigtig mange aktive fiskere op på årsmødet så vi kunne få en debat omkring disse to emner. Jeg kan oplyse, at i denne skrivende stund, har vi ikke set en lejeaftale, selv om vi skulle have én, når der sker leje af en kvota. Men det kan jo være, det ikke er sket! Så husk det nu - mød op på konferencen, tid og sted står på side 4 i bladet. Med venlig hilsen Landsklubben 11

12 Din bedste opskrift 3F Fiskeren sætter vin på højkant for den bedste opskrift. Hver dag er fantasien på spil, når der laves mad på de danske fiskekuttere. Fiskerne eksperimenterer lystigt med de friskfangede råvarer og skaber nye opskrifter, som aldrig kommer videre. Derfor opfordrer vi nu læserne til at sende deres bedste fiskeopskrift til bladet. I hvert nummer offentliggør vi periodens bedste fiskeret, og kokken belønnes med et gavekort til et par flasker god vin. Opskrifterne skal sendes til: Peder Winkel Vestergade 33, A, st Lemvig Vinder: Ellen Breinholdt, Hoed, 8444 Balle spansk fiskesuppe 4 personer Ingredienser: 2 løg 2 spsk. olivenolie 3 fed hvidløg ½ tsk. tørret timian 1 stort nip safran 1,3 l fiske bouillon 500 g kartofler 600 g torske-filet 250 g kogte pillede rejer Citronsaft Salt + peber Hakket persille Tilberedning: Pil løgene og hak dem fint. Skræl kartoflerne og skær dem i små terninger. Del torskefileterne i mundrette stykker. Steg løg blødt i olivenolien, uden at de tager farve. Pres hvidløgsfeddene tilsæt timian og safran, hæld bouillonen ved og lad det komme i kog. Kom kartoffelterningerne i suppen og lad dem koge møre. Læg fiskestykkerne i suppen og lad dem simre ved svag varme et par minutter til fisken er gennemkogt. Tilsæt rejerne det sidste minut - (de må ikke koge - så bliver de seje). Tag gryden af varmen og smag til med citronsaft, salt og peber. Drys med hakket persille og servér straks med godt brød til. Velbekomme! 12 3F Fiskeren

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Fıskeren. Erstatning efter arbejdsulykke Skæv måling 5 år - og sagen er endnu ikke slut Beretning 2009 fra bestyrelsen

Fıskeren. Erstatning efter arbejdsulykke Skæv måling 5 år - og sagen er endnu ikke slut Beretning 2009 fra bestyrelsen Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 21. årgang nr. 1 juni 2010 Erstatning efter arbejdsulykke Skæv måling 5 år - og sagen er endnu ikke slut Beretning 2009 fra bestyrelsen L E D E R Rigtig god

Læs mere

Fıskeren. 25 år med Fiskernes Landsklub Årsmøde 2010 Fiskeriskolen i nye klæder Vanvittigt islandsk makrelfiskeri

Fıskeren. 25 år med Fiskernes Landsklub Årsmøde 2010 Fiskeriskolen i nye klæder Vanvittigt islandsk makrelfiskeri Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 21. årgang nr. 2 oktober 2010 25 år med Fiskernes Landsklub Årsmøde 2010 Fiskeriskolen i nye klæder Vanvittigt islandsk makrelfiskeri L E D E R 25 år med Fiskernes

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

Fıskeren. Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen

Fıskeren. Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 1 april 2007 Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen L E D E R

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi Bydelsmødre Bydelsmødrenes Landsorganisation består af grupper af frivillige kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, som vælger at tage en Bydelsmoruddannelse, for at kunne hjælpe andre kvinder,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing

Sådan bruger du Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde "Din risikoprofil" via Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing. Vi

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Fıskeren. Årsmøde i Fiskernes Landsklub Fiskeriskolen - nyt logo, nye tider DanFish fiskerimesse i Aalborg Uddannelse for fiskere

Fıskeren. Årsmøde i Fiskernes Landsklub Fiskeriskolen - nyt logo, nye tider DanFish fiskerimesse i Aalborg Uddannelse for fiskere Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 19. årgang nr. 2 november 2009 Årsmøde i Fiskernes Landsklub Fiskeriskolen - nyt logo, nye tider DanFish fiskerimesse i Aalborg Uddannelse for fiskere L E D

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Fıskeren. Brev til Bent Bøgsted Fiskeriets lærere på skolebænken Polakker burde være gået planken ud Ulovligt fiskeri koster dyrt

Fıskeren. Brev til Bent Bøgsted Fiskeriets lærere på skolebænken Polakker burde være gået planken ud Ulovligt fiskeri koster dyrt Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 1 juli 2008 Brev til Bent Bøgsted Fiskeriets lærere på skolebænken Polakker burde være gået planken ud Ulovligt fiskeri koster dyrt L E D E R

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr.

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr. Supper Se så om muslingesupper på siden Fisk Skaldyr. Afrikansk suppe 2 fed hvidløg hakkes fint 2 bladselleristængler skæres i tykke skiver 2 løg hakkes groft klares i en gryde på medium varme i 1 spsk

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794598 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Om Æblet. Hjemkundskabslærernes Dag 2012 Fokus på nordisk mad og DM i Hjemkundskab

Om Æblet. Hjemkundskabslærernes Dag 2012 Fokus på nordisk mad og DM i Hjemkundskab Om Æblet Hjemkundskabslærernes Dag 2012 Fokus på nordisk mad og DM i Hjemkundskab Kursusmappe Odense 2012 Program Odense Tirsdag d. 28 august 2012 Kl. 9.00 9.10 Velkomst & kaffe Kl. 9.30 10.15 Ronny Isvik,

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

hurtige gode vegetariske retter

hurtige gode vegetariske retter hurtige gode vegetariske retter Politikens Forlag Politikens Forlag Nem vegetarisk Rigtig hurtig mad God grøn mad Hvorfor? Derfor Sådan Super lækre salater Rigtig hurtig mad Gode grønne gryder Knap så

Læs mere

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe Ølmenu til fredag d. 6-1-2012 Bouillon af Svampe Madolie 1 dl Kalvefond 1,5-2 l Barleywine(stærk special øl) 1 dl Blandede svampe 300 g Skalotteløg, i små tern 2 Gulerødder, skrællede, i små tern 2 Porre,

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere