Fıskeren. Grib skavankerne i opløbet Årsmøde 2007 Utilpasset redningsgrej Fiskerikontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fıskeren. Grib skavankerne i opløbet Årsmøde 2007 Utilpasset redningsgrej Fiskerikontrol"

Transkript

1 Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 2 august 2007 Grib skavankerne i opløbet Årsmøde 2007 Utilpasset redningsgrej Fiskerikontrol

2 L E D E R Udsultet erhverv Egon Hansen. Den ny fiskeripolitik, som trådte i kraft fra nytår, har virket i et halvt år. Det har, efter hvad jeg har hørt, været godt for nogle - nemlig dem, der har haft penge at købe for, medens andre, der måske ikke havde midlerne, oplever, at det ikke er gået særligt godt. Fiskeriministerens intentioner var dels at sikre de fartøjer, der skulle sørge for at lande daggammel fisk og dels sikre de små fiskerisamfund. Det er desværre ikke, hvad der er sket. Tværtom, er de små fiskerisamfund ved at uddø. Bedst som det gik en smule fremad for fiskeriet, og der igen var lidt fisk at fange, blev tobisfiskeriet stoppet. Da vi efterfølgende skulle i gang med sperlingfiskeriet blev der taget en politisk beslutning i EU, der udsatte sperlingfiskeriet. Fiskeriministeren er en flink mand - der opfordrer fiskerne til at holde ud - for så skal det nok gå. Men vi er mange, der gerne vil spørge ministeren om, hvordan han tror det går, når der ingen indtjening er. Det ville være rart at være på fast løn med pension - ligesom ministeren. Men det er vi fiskere ikke. Vi skal på havet for at eksistere. Og hvis det ikke er meningen, at industrifiskeriet skal helt væk fra dansk fiskeri, har vi fiskere behov for hjælp og støtte, hr. minister. For: Fiskerne har svært ved at holde ud meget længere. Egon Hansen Landsklubformand Medlemsblad for 3F Fiskernes Landsklub Oplag: Adresse: Egon Hansen, Jagtvej 4, Thorsminde, 6990 Ulfborg Tryk: 3F Redaktionsudvalg: Ansvarshavende: Egon Hansen Redaktion: Leif Pinderup og Henning Madsen Produktion: Fagbladet 3F ISSN: Klubformand Egon Hansen/tlf Næstformand Peder Winkel, Lemvig/tlf. mobil Kasserer Erik Kristensen/tlf Ønsker man at blive medlem af klubben, er kontingentet kr. 50 pr. år, som kan indbetales til 3F Vest, Storegade 23, 7620 Lemvig. Følgende afdelinger er medlem af Fiskernes Landsklubs arbejdsudvalg: 3F Bornholm, 3F Djursland, 3F Ringkøbing-Holmsland, 3F Vestsønderjylland, 3F Vest, 3F Thy-Mors, 3F Skagerak, 3F Nordøstvendsyssel, 3F Sydsjælland, 3F Transporthuset Esbjerg. 3F Fiskeren

3 grib skavankerne i opløbet Brug Pension Danmarks sundhedsordning I forbindelse med indgåelse af den ny overenskomst mellem Danmarks Fiskeriforening og 3F blev det aftalt at medlemmer af Danmarks Fiskeriforening med en arbejdsmarkedspension i Pension Danmark i fremtiden skal have mulighed for at få hurtig og professionel hjælp ved at bruge Pension Danmarks Sundhedsordning. Hurtig behandling Problemerne skal tages i opløbet. Det ved alle. Alligevel venter alt for mange med at få behandlet arbejdsrelaterede problemer i fx ryg, skulder og knæ. Forebyggelse og hurtig behandling er afgørende, ellers kan skaderne blive kroniske, og det kan føre til førtidspension. Medlemmer af Danmarks Fiskeriforening, der har deres arbejdsmarkedspension i Pension- Danmark, kan også benytte sig af Pension Danmarks sundhedsordning. Den giver hurtig og nem adgang til behandling af arbejdsrelaterede problemer med bevægeapparatet fx ryg, skulder og knæ. Hvis du har behov for det, kan du typisk få anvist et behandlingssted og -tidspunkt allerede inden for fire hverdage. Og ved akutte problemer ofte inden for 24 timer, med mindre problemet opstår i weekenden eller på helligdage. Her kan du som regel få en tid på den først kommende hverdag. Du skal ikke have lægehenvisning, men bestiller tid på internettet eller på telefon. Tværfaglig behandling Sundhedsordningen tilbyder adgang til tværfaglig behandling på godt 70 sundhedscentre landet over bemandet med kiropraktorer, fysioterapeuter, massører og zoneterapeuter. Alle behandlere har særlig indsigt i arbejdsrelaterede påvirkninger og skader. Og i hvert tilfælde bliver der lagt en plan på tværs af de fire behandlingsformer, som sikrer en optimal behandling. Nemt at bestille tid Det er nemt og hurtigt at bestille tid på Klik på Bestil tid til behandling. Indtast personnummer. Klik på log på. Vælg omårde på Danmarkskortet. Vælg ønsket klinik. Vælg ønsket behandling. Vælg dato og tidspunkt i kalenderen. Klik på Bestil denne tid. Når tiden er reserveret, får du en bekræftelse på . Du kan også bestille tid på telefon alle hverdage mellem kl. 8:00 og kl. 21:00. Fakta om PensionDanmarks medlemmer -Hvert år bliver ca af Pension Danmarks medlemmer tilkendt førtidspension, de fleste på grund af sygdomme i bevægeapparatet. En undersøgelse viser, at mellem 40 og 60 procent af medlemmerne har gået med smerter i bevægeapparatet i mere 3F Fiskeren end et år. Men kun 10 til 20 procent af dem har fået behandling for det. Kort om PensionDanmark Pension Danmark har godt medlemmer beskæftiget i private og offentlige virksomheder. Det sikrer dig en god service samtidig med, at omkostningerne til administration af din pension holdes i bund. Det koster kun 363 kroner om året for PensionDanmark at administrere det enkelte medlems pensionsopsparing. Det er mere end kr. billigere end de fleste andre pensionsselskaber. Det giver mange tusinde kroner mere i pension i sidste ende. Pension Danmarks sundhedsordning er udviklet i samarbejde med Falck Healthcare, som har stor ekspertise inden for behandling af problemer i bevægeapparatet, og som også står for behandlingerne. Læs mere om sundhedsordningen på www. pension.dk/sundhed 3

4 Årsmøde i 3F Fiskernes Landsklub Fredag 30. november 2007, kl på Langsøhus i Silkeborg Der serveres kaffe kl Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden/dagsorden 4. Valg af tre medlemmer til stemmeudvalg 5. Beretning ved formanden 6. Regnskab 7. Valg 8. Indkomne forslag 9. Fastsættelse af kontingent 10. Valg af repræsentantskab: En aktiv fisker og en afdelingsrepræsentant. 11. Eventuelt. De indkomne forslag skal være landsklubformanden i hænde senest 21. november Adressen er: Egon Hansen, Jagtvej 4, Thorsminde, 6990 Ulfborg. Tilmeldingsgebyr: 150 kr. pr. person, som bliver opkrævet under mødet. KONFERENCE I lighed med tidligere år afholder 3F s Transportgruppe en konference for alle erhvervsfiskere i dagene: fredag 30. november til lørdag 1. december 2006 på Langsøhus, Vestre Ringvej, 8600 Silkeborg Konferencen starter fredag med frokost kl og slutter med frokost lørdag kl Tilmelding til Årsmødet samt konferencen skal ske til din lokale 3F afdeling. 4 3F Fiskeren

5 3F Fiskeren 5

6 Fradrag for fiskere Nederlag for fiskerne i Danmark afgjort i Højesteret Når danske fiskere skal udfylde deres selvangivelse, kan de vælge mellem at anvende det særlige havdagesfradrag for fiskere eller alternativt bruge reglerne om fradrag for rejse, som er gældende for hele arbejdsmarkedet. Mange har valgt at bruge det almindelige rejsefradrag, og i den forbindelse er der opstået tvivl om, hvorledes en rejses varighed faktisk skal opgøres. 3F og vores advokat har siden lovens vedtagelse haft den opfattelse, at en rejse startede på det tidspunkt, man forlod hjemmet og blev afsluttet, når man var hjemme på bopælen igen. Det vil sige, at det arbejde, der foregik på skibet med ombordtagning af is, klargøring, losning af fisk osv., således var en del af den samlede rejse. Skattemyndighederne var derimod af den opfattelse, at rejsen først begyndte, når kutteren forlod havnen, og at rejsen sluttede, når kutteren igen vendte tilbage til havnen. Højesteret har nu givet skattemyndighederne ret. Myndighedernes synspunkt er, at et fiskeskib som udgangspunkt er hjemmehørende i en havn, og at denne havn derfor må anses som en fast arbejdsplads. Du som fisker møder derfor på en fast arbejdsplads, og det er først, når du forlader denne, at du påbegynder en rejse. Den havn, hvor skibet betragtes som værende hjemmehørende, har intet med registreringsbogstaver eller andet af gøre. Der er blot tale om den havn, som efter en konkret vurdering betragtes som værende der, hvor skibet hører til. De to domme fra Højesteret viser, at et skib godt kan være hjemmehørende i flere havne inden for et år, hvis der eksempelvis er tale om skiftende fiskerier. Dommene viser også, at blot et antal havneanløb i omegnen af 20 er tilstrækkelig til, at man kan tale om, at kutteren hører hjemme i den pågældende havn. Også en kortvarig beskæftigelse på en fremmed kutter vil være en fast arbejdsplads, såfremt kutteren fisker fra den havn, hvor den betragtes som værende hjemmehørende. Højesteret understreger, at der skal ske en konkret vurdering af spørgsmålet i hvert enkelt tilfælde. Hvad er så konsekvensen af Højesterets kendelse? Umiddelbart kunne man sige, at konsekvenserne måske ikke var særlig store. De par timer, der går med klargøring og losning, får man ikke noget fradrag for. Fradraget pr. time udgør 17,77 kr., og den skattemæssige besparelse ved fradraget er ca. 6 kr. Det kunne man nok leve med, hvorfor skulle sagen så føres for Højesteret? 6 3F Fiskeren

7 Af Flemming Smidt 3F s Transportgruppe Man skal nemlig være opmærksom på, at for at der overhovedet kan foretages fradrag for rejse med statens satser (429 kr. pr. døgn i 2007), så skal den samlede rejse vare mindst 24 timer. Det vil sige, at i alle de tilfælde, hvor der går mere end 24 timer, fra man tager hjemmefra til man er tilbage på sin bopæl, men hvor tiden på havet er mindre end 24 timer, gives der nu slet ikke noget fradrag. Jeg vil derfor opfordre til, at man ser lidt på, hvorvidt man som fisker lever op til disse nye betingelser. Alternativet er i stedet at vælge fradrag for havdage. Under det system kan der fratrækkes 190 kr. pr. påbegyndt havdag ved fangstture af mindst 12 timers varighed. Fradraget kan maksimalt udgøre kr. pr. år. Man skal dog være opmærksom på ved sammenligningen, at fradraget træder i stedet for alle andre udgifter i forbindelse med arbejdet, herunder fagforeningskontingent og fradrag for befordring til og fra fangstpladserne (havnene). Som fisker skal man samtidig indstille sig på, at myndighederne i fremtiden nok vil sætte øget fokus på netop rejsebegrebet. Det vil i den forbindelse være op til den enkelte fisker at dokumentere, at man er berettiget til fradraget. Med andre ord at den enkelte fangstrejse udgør mindst 24 timer på havet. Jeg vil derfor opfordre til, at afsejlings- og ankomsttidspunkter fremgår af afregningssedlen eller, at den enkelte fisker sikres adgang til logbogen. Højesterets kendelse er desværre langt fra det eneste eksempel på, at myndighederne har fået ret i nogle ganske restriktive fortolkninger af de nye skatteregler. Der verserer i øjeblikket en række sager for andre faggrupper, heriblandt chauffører, banearbejdere m.fl. Når disse er endeligt afsluttede, og vi har et overblik over, hvordan rejsereglen skal fortolkes, så er der kun en mulighed tilbage, og det er at kontakte Folketingets partier og høre, om det her virkelig var deres mening, dengang, de vedtog de nye regler. Du kan jo starte arbejdet allerede nu ved at snakke med dit lokale folketingsmedlem for at høre, om han eller hun er enig i, at en fisker er havnearbejder. Nye rygeregler Den 15. august 2007 træder loven om røgfri miljøer i kraft. Loven skal bl.a. sikre, at ingen medarbejdere ufrivilligt udsættes for passiv rygning på danske skibe. De nye regler betyder som udgangspunkt, at man bl.a. ikke må ryge indendørs på danske skibe. Arbejdspladsen kan dog beslutte, at man må ryge i rum, hvor der kun arbejder én person ad gangen. Der kan også indrettes særlige rygerum eller rygekabiner, ligesom rygning kan tillades i enkeltmandskamre om bord på skibe. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at de ansatte overholder reglerne. Rygepolitik Loven betyder også, at alle arbejdspladser skal have en skriftlig rygepolitik. Alle ansatte skal have klar besked om, hvorvidt de må ryge på arbejdspladsen, hvor de i givet fald må ryge og konsekvenserne af ikke at følge rygepolitikken. Vejledning og påbud Søfartsstyrelsen holder øje med, at loven overholdes på danske skibe. Indtil den 1. januar 2008 vil styrelsen vejlede, så rederierne får mulighed for at indrette sig efter de nye regler. Fra den 1. januar 2008 kan et rederi, der ikke følger reglerne om rygeforbud, blive påbudt straks at efterleve reglerne. Søfartsstyrelsen vil normalt gennemføre kontrol med rederiets rygepolitik i forbindelse med syn eller ISM audits. Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer kan ses på eller i Søfartsstyrelsens regeldatabase på www. sofartsstyrelsen.dk. Kilde: Søfartsstyrelsens hjemmeside 2. august F Fiskeren 7

8 Utilpasset redningsgrej Ved første afprøvning var flere redningsredskaber uanvendelige til formålet. Ni forskellige redskaber, der er udviklet til at redde mennesker, der er faldet over bord, er blevet testet af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Og prøven viste, at der er store mangler ved en række af redskaberne, ligesom den praktiske afprøvning af redskaberne afslører, at mange fiskere aldrig har fået afprøvet deres udstyr. Resultaterne fremgår af Rapport om bjærgning af overbordfaldne personer fra fiskefartøjer, der på knap 70 sider gennemgår afprøvningen af i alt ni forskellige redskaber. Her dokumenterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og påpeger fejl og mangler, der ikke blot kan, men bør udbedres. I konklusionen hedder det blandt andet, at flere af de afprøvede redskaber ved første afprøvning var mere eller mindre uanvendelige, før de havde gennemgået en modificering/tilpasning. I en nødsituation kunne dette i værste fald betyde forskellen mellem liv og død. Overordnet konkluderer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, at Kejs (Thyborøn model), Kejs fra lodsbådene og mate-saver har vist sig egnet på stort set alle forskellige skibstyper uanset vejrforholdene og besætningernes størrelse. Det bliver dog påpeget, at der skulle diverse modificeringer til, inden de kunne bruges. Men noget af det mest alarmerende ved undersøgelsen er, at fartøjer sejler rundt med et redskab til bjærgning af overbordfaldne, som besætningen aldrig har afprøvet, i nogle tilfælde ikke engang kan finde ud af at samle og langt mindre ved, hvordan virker i praksis. For mange fiskefartøjer stikker til søs uden at have afprøvet deres sikkerhedsudstyr. Selvom det er lovpligtigt for fartøjer under 15 meter at udføre sikkerhedstjekket én gang om måneden. Ni rdskaber til bjærgning af overbordfaldne er blevet afprøvet: Redningsselen fra Thybrøn Sejlmageri SB Rescue Sling PLT-mini Kejs (Thyborøn model) Kejs fra lodsbådene Mate Saver Markus Net Jason Cradle Markus Safety ladder (Én mands betjente fartøjer). Kilde: Fiskeri Tidende og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Krav til redningsudstyr Fartøjer over og under 15 meter. Søfartsstyrelsen har opstillet en række krav til redningsudstyret ombord på fiskefartøjer. Søfartsstyrelsen har specificeret deres forskrifter til både over og under 15 meter. Under 15 m Reglerne for fartøjer under 15 meter er de mest udførlige. Her står blandt andet: Der skal etableres et arrangement, der sikrer, at overbordfaldne besætningsmedlemmer kan reddes om bord. I fartøjer med mere end 1 person om bord skal der være en kejs eller sele, der kan anvendes til at bjærge en overbordfalden. Når den overbordfaldne er anbragt i kejsen eller selen, skal denne kunne bjærges om ord med mekanisk hjælp. Søfartsstyrelsen kan dog dispensere fra kravet om mekanisk hjælp for helt små fartøjer med lille fribord eller fartøjer, der anvendes til særlige formål. Det bliver understreget, at arrangementet skal afprøves i forbindelse med syn, ligesom der skal holdes mindst en både- og brandøvelse hver måned. Øvelserne skal omfatte alt rednings og brandslukningsudstyr om bord. I øvrigt skal oplysning om afholdte øvelser indføres i fartøjets tilsynsbog med angivelse af tid og sted. Over 15 m For fartøjer over 15 meter er forskriften til redningsudstyret ganske kortfattet. I skibe, hvor der ikke kræves MOB båd, eller hvor der er givet fritagelse for kravet om MOB-båd, skal der etableres et arrangement, der sikrer, at overbord- 8 3F Fiskeren

9 Hos Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan du bestille en 50 minutters DVD, der viser optagelser af brærgning af overbordfaldne fra fiskefartøjer. DVD en er gratis. Bestil på faldne besætningsmedlemmer kan reddes om bord både i havn og til søs. Ni anbefalinger Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kommer konkret med ni anbefalinger i forbindelse med afprøvning af ni redskaber til bjærgning af overbordfaldne fra fiskefartøjer: 1) Redskabet skal vælges ud fra besætningsstørrelsen, fartøjets fribordshøjde og fartsområde. 2) Fribordshøjden bør ikke overstige fem meter på det sted, hvor anvendelsen af manuelt betjente redskaber skal foregå. 3) I fartøjer, hvor den mindste fribordshøjde er fem meter eller derover på det sted, hvor fra bjærgningen skal foregå, må det anbefales, at fartøjet er udstyret med MOB-båd eller et redskab, som er ledsaget af yderligere en person iført redningsdragt, som kan bjærge begge personer samtidig. 4) Generelt bør ringe og kovser i redskaberne være af en størrelse, så de passer i en medium takkelkrog. 5) Der bør være en skriftlig MOB-procedure, som nedskrives som bilag til skibets risikovurdering. 6) Der bør som minimum afholdes øvelse i bjærgning af overbordfalden person hvert kvartal eller ved besætningsudskiftning. 7) Der bør stilles krav til leverandørerne af disse redskaber om, at der medfølger manual til alle typer redskaber. Ligeledes kunne der være et skema med relevante oplysninger, som skulle udfyldes af hensyn til skaftelængder i forhold til fribord. 8) Generelt udtalte alle de medvirkende besætninger i denne analyse, at de ikke var i tvivl om, at der skal foreligge en skriftlig indøvet procedure om bord på alle fartøjer, som nøje beskriver processen med bjærgning af overbordfaldne personer. 9) Ligeledes bør der på alle fartøjer med et eller flere besætningsmedlemmer være mere end en person om bord, som kan manøvrere fartøjet i en MOB-situation. 3F Fiskeren 9

10 Bestem selv hvordan din pension skal investeres Med Frit Puljevalg kan du få indflydelse på, hvordan en del af din pension skal investeres. Du kan selv bestemme fordelingen mellem aktier eller obligationer i en del af din opsparing. Du kan også lade PensionDanmark bestemme ud fra en risikoprofil, som du selv vælger. Med Frit Puljevalg kan du vælge, hvordan fordelingen skal være mellem aktier og obligationer i en del af din opsparing. Den del, du selv kan investere, er din opsparing til kapital- og ratepension. Det er halvdelen af din samlede opsparing. Den anden halvdel er din livsvarige alderspension. Det skal du være opmærksom på, hvis du selv vil bestemme: - Hvor stor en risiko vil du tage? Set i bakspejlet har aktier over en årrække givet den bedste forrentning, men værdien af dem svinger fra år til år. Er du villig til at tage en større risiko, kan du sætte flere penge i aktier. Vil du have større tryghed, kan du sætte flere penge i obligationer. - Hvor lang tid er der, til du skal på pension? Over tid kan dårlige aktieår blive opvejet af gode. Hvis der er lang tid, til du skal på pension, kan du overveje at sætte flere penge i aktier. Hvis du selv vælger fordelingen mellem aktier og obligationer, kan du også vælge, hvem der skal forvalte investeringen i aktier. Du kan vælge blandt 11 forskellige investeringsforeninger, som du kan læse mere om på Vælg risikoprofil Du har også mulighed for at lade PensionDanmark sammensætte investeringen ud fra en risikoprofil, som du selv vælger. Som udgangspunkt investerer vi din pensionsopsparing ud fra en middel risikoprofil. Hvis det er det, du ønsker, behøver du derfor ikke at gøre noget. Du kan også vælge at investere med en risikoprofil, der er lavere eller højere end middel - det vil sige med færre eller flere aktier. Uanset hvilken risikoprofil du vælger, vil vi sammensætte investeringerne efter din alder. Når du er over 50 år, vil andelen af aktier blive reduceret år for år for at gøre risikoen i investeringen mindre i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen. Sådan tilmelder du dig Frit Puljevalg Gå ind på Her kan du også tilmelde dig Frit Puljevalg. Adgangen til dine personlige oplysninger er sikret. Du skal derfor logge på med en kode. Du kan vælge mellem tre muligheder: - Koden fra din netbank (net-id) - Digital Signatur (fra TDC) - Dit CPR-nummer og adgangskoden på pensionskortet fra den seneste pensionsoversigt. Når du er logget på Din Egen Pension, finder du de aktuelle oplysninger om din pensionsordning. Få mere at vide Hvis du har spørgsmål, kan du læse mere på Du er også altid velkommen til at ringe til PensionDanmark på Telefonerne er åbne alle hverdage mellem kl og Ulighed i alderdommen Hvorfor ikke droppe konen, når du bliver pensionist, og leve livet som playboy? Statistisk betaler alle mænd i Danmark 1000 kroner mere ind på pensionsopsparingen om måneden end kvinder. Denne forskel på pensionsindbetalingerne giver meget stor forskel på udbetalingen. Et eksempel: For 30 år siden ( ) fik alle lønmodtagere indefrosset dyrtidsportionerne. En kvinde fik indbetalt kro- ner, hvis hun var på barsel i perioden. En mand fik indbetalt kroner. En forskel på kroner. De to personer har begge LD vælger, så der kan foretages en regelret sammenligning. Forskellen på kroner er efter 30 år blevet til en difference på kroner. Med overenskomstforligene er der et løft på pensionsindbetalingerne under de 14 ugers barselsorlov. Det er positivt, men spørgsmålet er, om ikke Folketinget har en særlig forpligtigelse til at sikre ligestilling ved den uforskyldte ulighed, der er en konsekvens af barsel? Ved overenskomstforhandlingerne i 1991 blev arbejdsmarkedspensionerne rullet ud på det private arbejdsmarked. Dengang lovede politikerne, at de syge og arbejdsløse ikke skulle glemmes. Er det ikke på tide, at der sker noget? Erik Markvad Jørgensen Regionskonsulent 3F 10 3F Fiskeren

11 Fiskerikontrol Ordet fiskerikontrol synes jeg ikke, vi kan bruge mere i Hirtshals. Det minder mere om direkte chikane af de danske fiskere. Der er daglig kontrol (chikane), hvor kontrollen flere gange i træk vil se alle de relevante papirer, som skal forefindes om bord. Her tænker jeg på havdagetilladelse, blåt bevis, søsikkerhedskursus og radiocertifikatkursus m.m. Det kan ikke være rimeligt, at vi skal kontrolleres flere dage i træk. Først blev vi kontrolleret på havet. Det tog cirka 1½ time, så vi blev forsinket og kom godt trætte i havn ved 21-tiden, hvor vi så igen fik kontrol angående de relevante papirer det tog cirka ¾ time. Dagen efter samme procedure på havnen igen. Når Fiskerikontrollen er om bord, går de hele skibet igennem: kasser, falsk bund m.m. Efter landingen sejler vi skibet til fortøjning. Her kører kontrollen rundt omkring os for at se, om vi tager en fisk med hjem til eget forbrug. Et andet eksempel: En skipper havde taget en ung dreng med på havet. Drengen pilkede 7 torsk og var meget stolt, Træk til Fiskeriforening Jeg har lige modtaget referatet fra Landsklubbens møde i Grenå den 4. juni Her står der i referatet: Der er dog fortsat spørgsmål omkring promilletræk i løn til Fiskeriforeningen, hvor en del af dette træk går til Danmarks Fiskeriforening. Der er enighed om, at dette må være i strid med den af EU vedtagne bestemmelse om Eksklusiv aftaler, hvorfor der bør tages fat på dette én gang for alle. Nu håber jeg så på, at 3F s øverste ledelse vil tage initiativ til at få dette gjort. indtil skibet kom i havn, og kontrollen kom om bord. Drengens syv torsk lå i en kasse med is. Kontrolløren spurgte, hvad de torsk skulle, og skipperen forklarede, at drengen havde pilket dem, og han skulle have dem med hjem. Herefter spurgte kontrollen, om de var bogført i logbogen. Det var de ikke, men det krævede kontrolløren. Hvor små sko kan man gå i? En anden båd blev taget med 20 kg rødtunger, som skipperen skulle have med hjem. De skulle også skrives i logbogen. Mit spørgsmål er: Foregår der også chikane i alle andre danske havne, eller er det kun i Hirtshals? Jeg mener, at der findes en aftale om, at vi må tage de fisk med hjem til eget forbrug, som vi kan have på cykelstyret. Men det gælder åbenbart ikke i Hirtshals. Til sidst: Kontrollørerne kæmper nok for deres arbejdsplads, da de ved, at der skal skæres ned inden for Fiskerikontrollen. Men det behøver ikke gå ud over de danske fiskere, at kontrollørerne mener, at jo flere rapporter de får skrevet, jo Jeg opfordrer derfor alle danske partsfiskere til at gå til deres afdeling og forlange at få promilleafgiften fjernet. Prøv at se på jeres lønseddel og se, hvor mange penge I indbetaler til den lokale fiskeriforening, og tænk så på hvor meget I får for disse penge. Det er omkostningsfrit for skipperen, at vi ikke betaler disse penge. Så kræv, at vi selv vil beholde pengene - dem skal Fiskeriforeningen ikke have. Poul-Erik Andersen 3F Fiskeren større chance har de for at bevare deres job. Hvis nogle af dem bliver arbejdsløse, har jeg et forslag til nyt arbejde: Søg ind som kontrollører ved de danske fodboldstadioner. Her vil de kunne gøre virkelig god gavn med deres effektive kontrol. Jeg kunne godt tænke mig - i indlæg fra andre havne - at høre, hvordan det foregår der. P.E. Andersen Leje af kvotaer og afregningsbilag Hej. Nu har overenskomsten været i kraft siden , så det ville være skønt at få en debat omkring denne, især protokollat 10 i aftalen. Og sådan set ville det også være skønt at få en debat omkring 5, som henviser til protokollat 11. Det ville være skønt hvis der mødte rigtig mange aktive fiskere op på årsmødet så vi kunne få en debat omkring disse to emner. Jeg kan oplyse, at i denne skrivende stund, har vi ikke set en lejeaftale, selv om vi skulle have én, når der sker leje af en kvota. Men det kan jo være, det ikke er sket! Så husk det nu - mød op på konferencen, tid og sted står på side 4 i bladet. Med venlig hilsen Landsklubben 11

12 Din bedste opskrift 3F Fiskeren sætter vin på højkant for den bedste opskrift. Hver dag er fantasien på spil, når der laves mad på de danske fiskekuttere. Fiskerne eksperimenterer lystigt med de friskfangede råvarer og skaber nye opskrifter, som aldrig kommer videre. Derfor opfordrer vi nu læserne til at sende deres bedste fiskeopskrift til bladet. I hvert nummer offentliggør vi periodens bedste fiskeret, og kokken belønnes med et gavekort til et par flasker god vin. Opskrifterne skal sendes til: Peder Winkel Vestergade 33, A, st Lemvig Vinder: Ellen Breinholdt, Hoed, 8444 Balle spansk fiskesuppe 4 personer Ingredienser: 2 løg 2 spsk. olivenolie 3 fed hvidløg ½ tsk. tørret timian 1 stort nip safran 1,3 l fiske bouillon 500 g kartofler 600 g torske-filet 250 g kogte pillede rejer Citronsaft Salt + peber Hakket persille Tilberedning: Pil løgene og hak dem fint. Skræl kartoflerne og skær dem i små terninger. Del torskefileterne i mundrette stykker. Steg løg blødt i olivenolien, uden at de tager farve. Pres hvidløgsfeddene tilsæt timian og safran, hæld bouillonen ved og lad det komme i kog. Kom kartoffelterningerne i suppen og lad dem koge møre. Læg fiskestykkerne i suppen og lad dem simre ved svag varme et par minutter til fisken er gennemkogt. Tilsæt rejerne det sidste minut - (de må ikke koge - så bliver de seje). Tag gryden af varmen og smag til med citronsaft, salt og peber. Drys med hakket persille og servér straks med godt brød til. Velbekomme! 12 3F Fiskeren

Fıskeren. Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen

Fıskeren. Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 1 april 2007 Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen L E D E R

Læs mere

Fıskeren. Brev til Bent Bøgsted Fiskeriets lærere på skolebænken Polakker burde være gået planken ud Ulovligt fiskeri koster dyrt

Fıskeren. Brev til Bent Bøgsted Fiskeriets lærere på skolebænken Polakker burde være gået planken ud Ulovligt fiskeri koster dyrt Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 1 juli 2008 Brev til Bent Bøgsted Fiskeriets lærere på skolebænken Polakker burde være gået planken ud Ulovligt fiskeri koster dyrt L E D E R

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013 pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil op Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013 Verdens bedste Pensionssyste m indhold Risiko for længere levetid 3 valg til medlemsforum 4 Afsked

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

som en Filur i solen?

som en Filur i solen? pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension forsvinder din opsparing som en Filur i solen? nr. 1 forår 2014 indhold Hvis købekraften fordamper 3 Sådan beskytter vi dine penges værdi 4 Langtidsholdbar

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com SmerteLiv > No. 1-2015 amanda - Fotolia.com Indhold Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Sanne

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s.

Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s. Fagligt No. 4 November 2005 Alternativ Vi venter på dommen s. 3 Vind et hotelophold s. 5 En kølemontørs kølige oplevelse s. 7 Idégrundlag... er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nr. 2 2013 Medlemsblad for Dansk El-Forbund Nej til dumping DEF s afdelinger får 600.000 kroner til indsats mod dumping Nej til kunde-tyveri Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nej

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 - JANUAR 2013 Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober 1 Vingefanget januar 2013 Nyt fra redaktionen

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere