AT 2018 "Alternativer ideer til forandring og fornyelse".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT 2018 "Alternativer ideer til forandring og fornyelse"."

Transkript

1 Dansk & Billedkunst Eilert Lautrup AT 2018 "Alternativer ideer til forandring og fornyelse". Aspekter af årets AT-emne, til inspiration for elever i gymnasiet

2 Opgave Du skal vælge opgave A eller opgave B. Opgave A Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis ikke er slået bredt igennem. Du skal gøre rede for både den fremherskende praksis og alternativet samt udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. Opgave B Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor det centrale er forskellen mellem en fremherskende opfattelse eller praksis og et alternativ. Du skal vurdere, i hvilken grad alternativet har ført til eller kan føre til ændringer og diskutere konsekvenserne af alternativet. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

3 Inden for kunst og litteratur forsøger kunstnere med jævne mellemrum at formulere alternativer til etablerede udtryksformer, som, de mener, er stivnede i konventionelle mønstre eller ude af trit med samfundsudviklingen. En alternativ æstetik indebærer ofte dels et brud med gældende regler for formsprog og dels en kreativ omfavnelse af teknikker, motiver og temaer, som den etablerede kunstopfattelse ikke giver plads til. Kunstneriske og litterære udtryk kan indtage en outsiderposition som alternative, ikke-kommercielle eller ligefrem aktivistiske. Kunst og litteratur kan inspirere til alternativer, når de fx skildrer utopiske samfund. Når alternativer formuleres, kan sproget udvikles radikalt og nye utraditionelle sproglige udtryksformer kan opstå. Sproglige nyskabelser kan skabe nye rum for identitetsdannelse og erkendelse. Uddrag af: (Undervisningsministeriets introduktion til AT-emnet "Alternativer ideer til forandring og fornyelse".)

4 Fornyelse er et centralt begreb i årets AT-emne: Kunstens nyorientering i perioden fra 1800 til i dag: Fra Romantikken til Naturalisme Naturalisme til symbolisme, ekspressionisme, eksistentialisme, 80ernes lyrikere, 90ernes minimalisme, Realisme til surrealisme Rationalitet til irrationalisme Drøm til virkelighed Intuition til struktur Konstruktivisme til dekonstruktivisme Osv. Det handler bl.a om antiteser/modsætninger, nytænkning i forbindelse med samfundet og menneskets udvikling gennem de sidste 218 år.! Kunsten i både litteratur og malerkunst bevæger sig og følger tidsånden fra underholdning til et holdningsorienteret medium!

5 Debutbogen Dualismen i vor nyeste Philosophie (1866) angreb efterromantikkens officielle sammentænkning af tro og viden, og inspireret af forholdet til en kvinde, der levede i et tyrannisk ægteskab, oversatte han John Stuart Mills kampskrift Kvindernes Underkuelse (1869) med et krigerisk forord. Hovedstrømninger (udg ) er både kulturhistorie og kulturkritik, et drama i seks akter, som Georg Brandes selv kaldte sit værk. Værket vil vise, hvordan romantikken i polemik mod 1700-tallets fornuftsidéer blev til politisk reaktion, der igen blev overvundet af revolutionerne 1848 ude i Europa, men ikke i Danmark. DSD. Hippolyte Adolphe Taine ( ) was a French critic and historian Taine var en autoritet for naturalismen og en hovedmand i udformningen af en historisk litteraturbetragtning, også internationalt. I Danmark var han med forskellige modifikationer en læremester for Georg Brandes, der skrev disputats om ham i 1870, og for Valdemar Vedel, særlig i dennes værker om middelalderlige kulturidealer.

6 I 1908 havde kvinderne fået adgang til kommunevalg og i 1915, på Grundlovsdag 4. maj havde de endelig fået deres fulde stemmeret sammen med landets tyende. Skuespil af Henrik Ibsen Nora Georg Brandes' program chokerede det politisk opskræmte borgerskab. Det provokerede mange, at han så kritisk på ægteskabet og familien og med positivistiske årsagsforklaringer gjorde danske moral- og skønhedsbegreber til produkter af sociale, klimatiske og fysiologiske behov. J.F. Willumsen: Ægteskab,1886 Skuespil af Henrik Ibsen, Et Dukkehjem,

7 Fra drøm til virkelighed, fra æstetik til kampskrift, fra idealisme til realitet, Fra romantik til naturalisme: Kvindens emancipation fra objekt til selvstændig og selvtænkende individ! Amalie Skram, født Alver, , norsk forfatter, det moderne gennembruds mest betydelige kvindelige forfatter. Adam Oehlenschläger, Staffeldt, Christian Winther, Emil Årestrup, H.C.Andersen VERSUS Henrik Ibsen, Edvard Brandes, Herman Bang, J.P.Jacobsen, Amalie Skram, m.fl

8 Fra Romantik til Realisme i malerkunsten Fra drøm til virkelighed Wilhelm Marstrand: Familien Waagepetersen (1836) København, Statens Museum for Kunst H.A. Brendekilde. En landevej, Olie på lærred. Statens Museum for Kunst,

9 Romantikkens skildring af almue til Naturalismens agitatorisk kamp-billede Landlig idyl Arbejder-kamp Thomas Lundbye: En malkescene (1841) Pio og Slaget på Fælleden 1872

10 TRO VS. VIDENSKAB Kirkens position i samfundet med naturvidenskabens opkomst i 1800-tallet. Arternes Oprindelse, dansk titel på Charles Darwins epokegørende værk fra 1859 On the Origin of Species by Means of Natural Selection; udgivet 1872 i forfatteren J.P. Jacobsens oversættelse og igen i 2009 oversat af Jørn Madsen. Michelangelo, Michelangelo Buonarroti, , italiensk billedhugger, maler, arkitekt, tegner og digter. Det gudsskabte univers versus det biologisk naturvidenskabelige

11 Åndelig inspiration som igangsætter Videnskabelig tilgang til stoffet C.W. Eckersberg: Bertel Thorvaldsen, 1814 J.C. Jacobsen blev malet af August Jerndorff i Bryggeren står i sit væksthus, kaldet Pompeji, bygget til privatboligen på Carlsberg i 1876.

12 Fra realisme til surrealisme Laurits Andersen Ring ( ), I havedøren. Kunstnerens hustru, 1897 Sigmund Freud Sex-paralysappeal, 1936 Wilhelm Freddie

13 Fra Realisme til Symbolisme, fra ydre fremtoning til indre psyke Til skyld, ansvar, bevidstgørelse, potentiel syndefald Pierre Auguste Renoir, Girl with a Hoop, 1885 Fra uskyld, barndom, leg, slumrende bevidsthed Edvard Munch, Puberteit, 1894

14 Det realistiske udtryk Spontanitet og livsglæde Willumsen : Badende børn på Skagen Strand Olie på lærred. 265 x 425 cm.

15 Det ekspressionistiske udtryk, smerten over den tabte oprindelse, længsel efter det førsproglige naturunivers. Ernst Ludwig Kirchner, Badende am Strand (Fehmarn), 1913, Öl auf Leinwand

16 Tilværelsens realitet/trivialitet Borgerskabets materialisme og dekadance Gammel Strand, Copenhagen Paul Fischers maleri. Assistenshuset set i baggrunden af Paul Fischers maleri af fiskekonerne på Gammel Strand f Kirchner: Street (Berlin), 1913

17 Oliemaleriet "Primavera", som kunstneren Harald Slott-Møller malede i 1901 overflade mennesket Den fysiske verden versus det metafysiske univers Giorgio de Chirico ( ) Hector and Andromache 1917 Det fremmedgjorte menneske!

18 Litterære epoker/antiteser/nybrud/fornyelse m.m Fra Romantikken til Naturalismen Fra Naturalismen til Symbolismen Fra Symbolisme til Det folkelige gennembrud Fra Realismen til ekspressionismen Fra Ekspressionismen til 30 ernes social realisme Fra 30erne til Heretica-bevægelsen Fra Heretica til Modernismen Fra Modernisme til 70ernes realisme, 80ernes nyromantik, Minimalismen osv.