Status på udvalgte nøgletal november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på udvalgte nøgletal november 2010"

Transkript

1 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed samlet set steget med 2.5 personer fra august til september. Andelen af bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken er tilsvarende steget fra 6,1 til 6,2 pct. Udviklingen i bruttoledigheden giver et bedre billede af situationen på arbejdsmarkedet end den registrerede ledighed, da den registrerede ledighed ikke medtager personer i aktivering. Sæsonkorrigeret ledighed (omregnet til fuldtidsledige) 18 Tusinde Ledige Bruttoledige Note: Bruttoledigheden er summen af de registrerede ledige og aktiverede arbejdsmarkedsparate personer. Kilde: Danmarks Statistik 28. oktober 21 Stigningen skyldes, at der den seneste måned er kommet 3.5 flere nettoledige, men 1. færre job-parate personer i aktivering. Alle tal er omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving. I august faldt bruttoledigheden for første gang i 2 år, men stiger nu altså igen i september og dagens tal er dermed udtryk for, at der endnu ikke er sket en reel vending på arbejdsmarkedet. Det er dog fortsat sådan, at nedturen på arbejdsmarkedet hen over 21 har sluppet foden væsentligt fra speederen, og de voldsomme ledighedsstigninger som 29 bød på er ovre for denne gang. MLN Side 1/7 1. november 21

2 Forbrugerforventninger: Forbrugerforventningerne falder for 2. måned i træk Den samlede indikator for forbrugertilliden var i oktober,6 mod 2,3 i september og er dermed faldet lidt. Indikatoren belyser befolkningens syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation Forbrugertillidsindikator Kilde: Danmarks Statistik 21.oktober 21 Forbrugerne vurderer, at deres egen aktuelle situation og Danmarks aktuelle situation er dårligere i dag end for et år siden. Begge vurderinger er faldet i niveau siden sidste måned. 21 har ellers været kendetegnet ved betydelig stigning i familiernes økonomiske råderum, bl.a. pga. skattereform, SP-udbetaling og lav rente. Konkurser: Markant fald i konkurser I oktober var der den største nedgang i antallet af konkurser i ti måneder. Der var samtidig tale om det laveste antal konkurser i en måned siden januar 21. Når der korrigeres for sæsonudsving, var der i oktober 521 konkurser, mod 579 måneden før. I faktiske tal var der 519 konkurser i oktober mod 555 i samme måned året før. Efter flere konkursrekorder i sommeren og efteråret er det godt at se at antallet falder. Det har været forventet at konkurstallet ville aftage i fra 4. kvartal, og man kan håbe på, at det sker nu. Det er dog fortsat et utrolig højt antal konkurser og det er stadig især virksomheder, som blev opstartet da konjunkturerne var på sit højeste, som nu drejer nøglen om. Side 2/7

3 Konkurser, sæsonkorrigerede Kilde: Danmarks Statistik 4. november 21 Detailomsætningsindeks: Detailsalget falder Detailsalgets mængdeindeks var i september,4 pct. lavere end i august, når der korrigeres for sæsonudsving. Faldet kom efter to måneder i træk med tilsvarende små stigninger på,3 pct. i både juli og august. Det er det samme mønster, Dansk Erhverv sporer hos virksomhederne: Indeks for solgte mængder i detailhandlen Indeks 25 = 1 Faktisk Sæsomkorrigeret Kilde: Danmarks Statistik 1. november 21 Et væsentligt resultat fra Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse fra oktober viser nemlig, at detailhandlen i særklasse er den hovedbranchegruppe, der i ringest omfang har fået indfriet forårets omsætningsforventninger. Side 3/7

4 Erhvervslivets forventninger rokker sig ikke ud af stedet Serviceerhvervenes sæsonkorrigerede forventninger er uændret fra august til september, idet der i begge måneder er opgjort et nettotal på +4. Servicesektorens egne forventninger til fremtiden er fortsat meget afventende. Forventningerne har ikke rokket sig ud af stedet siden 1. kvartal i år. Og når en noget tøvende servicesektor ses i sammenhæng med en industrisektor med faldende forventninger og en bygge- og anlægssektor, som stadig befinder sig langt under frysepunktet, så bliver det samlede billede af erhvervslivets fremtidsforventninger ganske negativt. Som også påpeget i Dansk Erhvervs seneste økonomiske prognose, så er servicesektorens forventninger fra foråret ikke helt blevet indfriet, fordi der er tale om et ret krybende opsving, hvor særlig privatforbruget stadig lader noget tilbage at ønske. Til gengæld er der fortsat forventning om stigende omsætning og investeringsniveau i 211 blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Sammensat konjunkturindikator 4 3 Sæsonkorrigeret Serviceerhverv Industri Note: Indikatoren er en sammenvejning af serviceerhvervenes forventninger til beskæftigelse og omsætning de kommende tre måneder. Industriens indikator er en sammenvejning af forventninger til produktionen de kommende tre måneder, samt en vurdering af ordrebeholdning og færdigvarelagre. Kilde: Danmarks Statistik 28.oktober 21 Udenrigshandel med varer: Vareeksporten på ret kurs Både eksporten og importen steg i september. Eksporten steg 2,8 pct., mens importen steg med 1,8 pct. Set over de seneste tre måneder er eksporten steget 4,8 pct. og importen 4,1 pct. Det viser de sæsonkorrigerede tal eksklusive skibe og fly mv. Side 4/7

5 Sæsonkorrigeret, Mia. kr. 6 Import Udenrigshandel med varer Eksport Kilde: Danmarks Statistik 9. november 21 I takt med at finanspolitikken strammes og der ikke forventes nogen nævneværdig beskæftigelsesfremgang det næste års tid, hvilket sætter vækst i privatforbruget under pres, så er eksporten helt afgørende for at sikre økonomisk vækst og et selvbærende opsving- derfor er det beroligende at vi fortsat sælger mere og mere uden for Danmarks grænser. Selvom eksporten ikke buldrer fremad, så ændrer det ikke ved, at eksporten i 21 har haft en opadgående tendens. Da krisen satte ind raslede den danske vareeksport fra 55 mia. kroner i september 28 til 39 mia. kroner i maj 29. Den stigende verdenshandel og kraftige vækst i især Tyskland, Sverige og Kina trækker eksporten fremad, og den ligger i september på knap 47 mia. kroner, hvilket er en stigning på næsten 14 procent i forhold til september 29 Udenrigshandel med serviceydelser: Serviceeksporten har fået luft under vingerne Sammenlignes 2. kvartal 21 med 1. kvartal 21, så voksede eksporten af services med 17 mia. kr., hvilket hovedsagelig skyldes en stigning i søtransporten. Serviceeksporten har fået ny luft under vingerne af den øgede globale handel med varer, der smitter direkte af på sektorer som transport og forsikring. Den stærke fremgang er et udtryk for, at aktiviteterne på de internationale markeder er styrket, og på den korte bane forventer vi at serviceeksporten vil være en væsentlig bidragsyder til en fortsat fremgang i den samlede danske eksport, om end der stadig er risiko for at den globale samhandel taber momentum efter genrejsning fra krisen. Side 5/7

6 Mia. kr Udenrigshandel med tjenester, nettoindtægter Løbende poster, tjenester Transport Rejser Øvrige tjenester kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt Kilde: DST 9. september 21. Note: Tjenestehandlen opgøres kvartalsvist og derfor ændres tallene kun hver 3. måned. Pengeinstitutternes gennemsnitsrenter ved udlån til virksomheder har været faldende siden begyndelsen af 29. De personligt ejede virksomheder betaler i 2. kvartal 21 en rente på 6,9 procent mens udlån til ikke-finansielle selskaber gennemsnitligt låner til 4,2 procent. Procent Pengeinstitutternes gennemsnitsudlånsrenter og obligationsrente kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Ikke-finansielle selskaber Personligt ejede virksomheder Effektiv obligationsrente, statslån 1-årig st.lån Kilde: DST og egne beregninger. Note: Pengeinstitutternes gennemsnitsrenter opgøres kvartalsvist af Danmarks Statistik, og tallene ændres derfor kun hver 3. måned. Side 6/7

7 Side 7/7

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere