Kompetenceudvikling Socialcenter. Kursuskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling Socialcenter. Kursuskatalog"

Transkript

1 Kompetenceudvikling Socialcenter København Kursuskatalog 2012

2 Indhold Kursusnr. 1 Voksenudredningsmetoden (for sagsbehandlere) Kursusnr. 2 Lovgivning (for sagsbehandlere) Kursusnr. 3 Budgetplanlægning og gældsrådgivning (Primært for Modtagelsens medarbejdere) Kursusnr. 4 SKParbejdet organisering og redskaber (for SKP ere) Kursusnr. 5 Boligrådgivernes rammer og opgaver (for boligrådgivere) Kursusnr. 6 Motiverende samtaler (for udegående medarbejdere) Kursusnr. 7 Notatpligt, skriftlighed og dokumentation - en meningsfuld del af det pædagogiske arbejde (for udegående medarbejdere) Kursusnr. 8 Workshop om samarbejdsaftaler, arbejdsgange og koordinering (for alle interesserede) Kursusnr. 9 Kompetenceudvikling for Visitationsenheden (for Visitationsenheden) Kursusnr. 10 Socialfaglige eftermiddage (for alle interesserede) Kursusnr. 11 Viden om spiseforstyrrelser (for alle interesserede) 2

3 KURSUSNUMMER 1 Sagsbehandlere VUM Sagsbehandlere og ledere Formålet med de forskellige VUM-aktiviteter er at understøtte en fagligt høj og løbende implementering af Voksenudredningsmetoden i Socialcenter København. 1. Superbrugernetværk, der understøtter lokale VUM-møder Superbrugernetværket består af superbrugere fra alle lokale enheder, der arbejder med VUM. Netværkets opgave er at planlægge fælles rammer og en drejebog for den kompetenceudvikling, som foregår på lokale VUM møder i de enkelte enheder. På denne måde spiller superbrugernetværket en vigtig rolle for igangsættelsen og udviklingen af den faglige implementering af VUM. Superbrugernetværket afholder løbende møder og faciliteres af Kvalitets- og Udviklingsenheden. 2. Temadag med workshops for ledere og medarbejdere om relevante VUM-emner Temadagen giver mulighed for at arbejde på tværs af enhederne i SCK med de faglige redskaber i VUM. De tre workshops er følgende: a) Fokus på arbejdet med mål i VUM, b) Opfølgning i VUM og c) Samarbejdet med De Socialpsykiatriske Centre. Temadagen afholdes i Uddannelsescentret i Vordingborggade mandag den 25. juni og består af 3 workshops der afholdes både formiddag og eftermiddag. Temadagen afholdes af Kvalitets- og Udviklingsenheden. 3. Kursus for nye medarbejdere hos VIA Der afholdes et kursus for begyndere i VUM den 19. og 20. juni med en opfølgningsdag den 2. oktober. Kurset er allerede tilmeldt. Der vil evt. blive afholdt et nyt kursus for begyndere senere alt efter behov. 4. Kursus i VUM-samtalen med Henrik Vesterhauge-Pedersen fra Solution Superbrugerne har efterspurgt, at der oprettes et kursus i samtaleteknik specifikt knyttet til VUMsamtalen, da nogle særlige vilkår gør sig gældende i forbindelse med den ret omfattende samtale til udredning af borgeren. Kurset vil give praksisnære teknikker, og nogle af de områder, der vil blive arbejdet med er: - hvordan man kan få både problemer og ressourcer frem ved samtalen - hvordan man får borgeren til at fortælle om de relevante temaer i udredningen - hvordan man får spurgt til svære emner - hvordan man håndterer en samtale med borgere, der har svært ved at sidde stille længe etc. 3

4 Kurset vil blive afholdt over 3 kursusgange i efteråret i Uddannelsescentret i Vordingborggade, og undervisningen vil blive varetaget af Henrik Vesterhauge-Pedersen fra Solution. Henrik har flere års erfaring med at arbejde med denne målgruppe og med at undervise fagpersonale i samtale og god praksis. Se ovenfor UNDERVISER Se ovenfor Se ovenfor Se ovenfor 1. Superbrugernetværk - Løbende afholdelse af møder der planlægges af Kvalitets- og Udviklingsenheden 2. Temadag med workshops - Tilmelding koordineres af Kvalitets- og Udviklingsenheden efter aftale med leder 3. Kursus for nye medarbejdere hos VIA - Tilmelding koordineres af HR Enheden 4. VUM-samtalen - Tilmelding koordineres af Kvalitets- og Udviklingsenheden efter aftale med leder 4

5 KURSUSNUMMER 2 Sagsbehandlere Lovgivning Målgruppen for lovgivningssporet er myndighedsmedarbejdere i voksenenhederne samt lokale ledere. Der planlægges andre aktiviteter i Modtagelsen og Hjemløseenheden. Formålet med lovgivningssporet er at skabe et fælles grundlag for retsanvendelsen primært ift. enkeltydelsesbestemmelserne i aktivloven og integrationsloven. Dette spor er en opfølgning på kurserne om sagsbehandlingsregler fra Sidste år bestod lovgivningssporet af klassisk klasserumsundervisning, hvor der i år vil blive fulgt op lokalt i de enkelte enheder med faglig sparring. Endvidere vil selvevalueringerne blive inddraget i drøftelser af sagsbehandlernes egen praksis, og der vil blive mulighed for at drøfte konkrete udfordringer i sagsbehandlingen. Der planlægges 2 halve mødedage i hver voksenenhed med disse overordnede temaer: 1. Samspillet med Backoffice generelle temaer i sagsbehandlingen 2. Enkeltydelser regler og udfordringer De to møder vil bestå af oplæg, diskussion samt drøftelse af konkrete sager som sagsbehandlerne selv medbringer. Undervisningen vil blive tilrettelagt i samarbejde med den lokale leder. Jurister fra Socialcenter København De to møder i hver voksenenhed vil blive planlagt med områdecheferne og afholdt i efteråret Primært torsdage kl Møderne foregår i de lokale voksenenheder Tilmelding koordineres af den enkelte områdechef 5

6 KURSUSNUMMER 3 Primært Modtagelsen Budgetplanlægning og gældsrådgivning Dette kursus mangler nærmere tilrettelæggelse Sagsbehandlere i Modtagelsen samt evt. andre med behov Formålet med forløbet er at klæde primært Modtagelsens sagsbehandlere på til at kunne forestå budgetplanlægning og gældsrådgivning sammen med borgeren. Modtagelsen har allerede et samarbejde med Gældsrådgivningen i Borgerservice, men det vurderes relevant, at de enkelte sagsbehandlere selv kan rådgive borgerne på området. OG Forløbets indhold og form tilrettelægges i et samarbejde mellem Modtagelsens ledelse, Gældsrådgivningen og HR-enheden. Underviserne vil primært komme fra Gældsrådgivningen Efterår 2012 samt evt. ind i 2013 Endnu ikke fastlagt Tilmelding koordineres af HR-enheden i samarbejde med Modtagelsen 6

7 KURSUSNUMMER 4 Støttekontaktpersoner SKParbejdet organisering og redskaber SKP-grupperne og deres leder i de fire lokale Voksenenheder. Dog kun hvis der er behov. Formålet med disse faglige SKP-møder er at lave en lokal opfølgning på implementeringen af SKP-notatet, som er et internt arbejdsredskab i SCK. Møderne skal bidrage til, at SKP-notatet benyttes løbende og relevant på tværs af lokale voksenenheder. Ved det lokale SKP-møde vil der blive gjort status på SKP-arbejdet og brugen af notatet i SCK. Desuden vil den faglige dialog om faserne i SKP-arbejdet blive sat på dagsorden, og rammerne for SKP-arbejdet med møder og roller vil blive drøftet. Der vil evt. blive afholdt en SKP-temadag i efteråret 2012, ligesom der blev afholdt en temadag i Formen er 1-2 møder i den lokale voksenenhed med oplæg, gruppearbejde og dialog. Møderne faciliteres af Kvalitets- og Udviklingsenheden. Der er afholdt et møde i SKP-gruppen på Amager i april 2012 og i SKP-gruppen i Valby, Vesterbro, Østerbro, City i maj Der vil evt. blive afholdt tilsvarende møder i voksenenhederne NV og Nørrebro, hvis der er behov. Se ovenfor Behov, indhold, form og tilmelding aftales med den lokale områdechef 7

8 KURSUSNUMMER 5 Boligrådgivere Boligrådgivernes rammer og opgaver OBS: Indholdet i kursusnummer 5 vil blive endeligt planlagt medio oktober Boligrådgivere i SCK At boligrådgiverne modtager relevant kompetenceudvikling Indhold, form, undervisere, tidspunkt og sted vil blive nærmere tilrettelagt i forlængelse af SCK s arbejdsgruppe om udsættelser. 8

9 KURSUSNUMMER 6 Udegående medarbejdere Motiverende samtaler i det socialfaglige arbejde OBS: aktuelt foregår der lokale forsøg med brugen af motivationssamtalen. Forsøgene vil blive evalueret primo december 2012, hvorefter der vil tages stilling til det videre forløb. Alle udegående medarbejdere med interesse Formålet med undervisningen er at deltagerne bliver i stand til at arbejde med motiverende samtaler i det borgerrettede arbejde. Der vil blive undervist i metoden motivationssamtalen (MI). Der er tale om en klientcentreret, styrende metode til at fremme indre motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens. Undervisningsformen er oplæg og øvelser Psykolog Kim Meng Gladovs Undervisningssted følger senere Tilmeldingsprocedure følger senere 9

10 KURSUSNUMMER 7 Udegående medarbejdere Notatpligt, skriftlighed og dokumentation - en meningsfuld del af det pædagogiske arbejde Alle SKPere og boligrådgivere samt ledere Formålet med kurset er, at SCKs udegående medarbejdere får viden om lovgivning og god praksis angående notatpligt, skriftlighed og dokumentation. Ved gruppesamtalerne i kompetenceafdækningen i SCK i 2011 gav flere medarbejdere udtryk for, at de er usikre på, hvad reglerne er for notat- og journalskrivning. Det betyder, at praksis er meget forskellig, og det er forskelligt, hvad og hvor meget man noterer som SKPer og boligrådgiver. På dette kursus vil der blive undervist i reglerne for notatpligt og journalskrivning, og forskellige dilemmaer i arbejdet vil blive drøftet. Endvidere vil der blive givet gode ideer til, hvordan skriftlighed og dokumentation kan indgå som en meningsfuld del af det pædagogiske arbejde med borgerne. Undervisning med oplæg og dialog Jurist og stud Ph.D. Idamarie Leth Svendsen, underviser ved Professionshøjskolen Metropol samt cand.techn.soc. Pia Inge Bille, chefkonsulent på det specialiserede socialområde i Region Sjælland og underviser på Professionshøjskolen UCC. Mandag den 19. november 2012 kl Torsdag den 29. november 2012 kl Den 19. november: Uddannelsescentret i Vordingborggade 15 Den 29. november: Kvarterhuset Den lokale leder tilmelder alle udegående medarbejdere. 10

11 KURSUSNUMMER 8 Workshop om samarbejdsaftaler, arbejdsgange og koordinering Alle interesserede medarbejdere og ledere Alle interesserede Formålet med workshoppen er at deltagerne får overblik over SCK s samarbejdsaftaler og deres indhold og opgavefordeling samt at deltagerne drøfter hvordan vi i SCK bedst får informeret om samarbejdsaftaler, arbejdsgange og tilbud til målgrupper på SCKs intranet. Workshoppen vil bestå af to dele: Formidling af samarbejdsaftaler på SCKportalen (intranettet): Hvilken viden har vi brug for, og hvordan formidler vi den bedst? Interne og eksterne samarbejdsaftaler: Hvilke aftaler har vi og hvilke opgaver? Formen for workshoppen vil bestå af korte oplæg og gruppedrøftelser på tværs af deltagerne fra SCK. Proceskonsulenter på dagen er Astrid Klarskov Larsen fra HR-enheden og Maria Clemensen fra Kvalitets- og Udviklingsenheden Fredag den 22. juni 2012 kl Uddannelsescentret i Vordingborggade 15 Tilmelding direkte til Maria Clemensen efter aftale med egen leder 11

12 KURSUSNUMMER 9 Visitationsenheden Kompetenceudvikling for Visitationsenheden Visitationsenhedens medarbejdere: Boliganvisning, Visitation og Udenbys Enhed At Visitationsenheden modtager relevant kompetenceudvikling Indhold, form, undervisere, tidspunkt og sted vil blive nærmere tilrettelagt efter aftale med Visitationsenhedens leder og en evt. gruppesamtale med medarbejderne. 12

13 KURSUSNUMMER 10 Socialfaglige eftermiddage Alle Alle interesserede medarbejdere At deltagerne får indsigt i den nyeste viden om relevante målgrupper samt de typiske mønstre og adfærd der knytter sig til de enkelte problematikker. Formålet er endvidere at deltagerne får mulighed for at få nye ideer til at håndtere egen praksis. Der afholdes fire socialfaglige eftermiddage der sætter fokus på fire emner, der tilsammen søger at favne bredden i de målgruppeproblematikker, der fylder hos såvel sagsbehandlere som udgående medarbejdere 1. Samarbejde med voksne med ADHD. Hvordan kan vi bedst støtte og hjælpe? Onsdag den 13. juni kl. 13:30-15:30 Ved Jenny Bohr, Master i specialpædagogik og uddannet ved Center for Collaborative Problem Solving. Vi havde også fokus på ADHD ved en socialfaglig eftermiddag i 2011, men der har været efterspørgsel efter viden om det mere praksisnære samarbejde med borgere, der har ADHD. Jenny Bohr fortæller om, hvordan Problemløsende Samarbejde, en bestemt pædagogisk model, kan give nye handlemuligheder og hjælpe borgere med ADHD til at lære vigtige færdigheder indenfor områderne fleksibilitet, frustrationstolerance og problemløsning. 2. Personlighedsforstyrrelser med særligt fokus på Borderline. Hvordan kan vi forstå vanskelighederne ved at have disse lidelser og hvordan kan vi forholde os? Tirsdag den 18. september kl. 13:30-15:30 Ved Kirsten Aaskov Larsen, Overlæge ved Psykiatrisk Klinik Roskilde Kirsten Aaskov Larsen fortæller om forskellige personlighedsforstyrrelser og typiske kendetegn samt hendes erfaringer med, hvordan man bedst møder og hjælper mennesker med disse problematikker. Kirsten vil have mest fokus på borderline (Emotionel ustabil personlighedsstruktur), da det fylder mest i antal og udfordringer. 3. Medafhængighed, motivation og gejst Tirsdag den 23. oktober kl. 13:30-15:30 Misbrugsbehandlerne Tina Sparebo og Michael Haugtved fra Terapi & Kursuscenter Plan A arbejder med behandling af afhængighed og misbrug. Herfra har de også erfaringer med at undervise pårørende og fagprofessionelle i at være opmærksomme på egen medafhængighed og motivation i relationen til mennesker, der har et misbrug. Vi havde i 2011 en socialfaglig eftermiddag om forskellige stoffer og typer misbrug, men med denne eftermiddag vil vi kigge nærmere på det sociale arbejde med mennesker med misbrug, og hvor- 13

14 dan man bedst hjælper og motiverer uden at overtage styringen fra borgeren og på en måde så man også passer på sig selv. 4. Personlig oplevelse af recovery Slutningen af november Ved Tina Christensen, psykiatribruger, og Solveig Roepstorff, psykolog Recovery-orientering og visionen om at arbejde rehabiliterende er kommet for at blive, og vi satte recovery på dagsordnen med kompetenceforløbet i efteråret i Med denne socialfaglige eftermiddag har vi glæden af at høre psykiatribruger Tina Christensens personlige erfaring med at komme sig. Sammen med Tina vil psykolog Solveig Roepstorff fortælle om den fagprofessionelle vinkel på recovery. Solveig er bl.a. medforfatter til bogen Kontaktperson At arbejde med og for mennesker med sindslidelser udgivet i Foredrag og dialog Se ovenfor Se ovenfor Matthæusgade 1, 4. sal, kantinen. Alle kan deltage under forudsætning af, at driften i enhederne opretholdes. Deltagelse skal derfor aftales med nærmeste leder. Tilmelding via SCK-portalen. 14

15 KURSUSNUMMER 11 Viden om spiseforstyrrelser Dette kursus mangler nærmere tilrettelæggelse Alle interesserede medarbejdere og ledere Formålet med kurset er, at deltagerne opnår større viden om karakteristika for mennesker, der lider af en spiseforstyrrelse, viden om de lovgivningsmæssige rammer for støtte samt viden om behandlingsmuligheder. Indholdet, form og tidspunkt vil blive nærmere tilrettelagt inden sommeren 2012 Efterår

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg 1.6 Beredskab 5. Interne tiltag sættes i værk ** Mistanke om mistrivsel kan opstå når en elevs adfærd er påfaldende. Mistanken kan også komme

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere