ØKONOMISTYRING ANNO 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISTYRING ANNO 2009"

Transkript

1 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens nye muligheder: Få indsigt i konkrete teknikker Hvordan udvikles en økonomimodel og hvordan hænger teknikkerne sammen? Hvad kan de nye budgetlægningsmodeller og incitamentsmodeller? Hvordan implementeres aktivitetsbaseret budgettering og Time-Driven ABC? Balanced Scorecard og strategiske mål: Hvordan laver man et strategikort? Underviser: Professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet. Gæsteindlæg fra Novo Nordisk i København/Arla Foods i Århus Målgruppe: Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelsesinformation og økonomistyring eller strategi eller som er involveret i udvikling og implementering af nye økonomistyringsprincipper. Målgruppen omfatter dermed både økonomichefer/-direktører samt controllere, regnskabs- og økonomimedarbejdere i alle typer organisationer/virksomheder Arrangeret af:

2 Praktiske oplysninger ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Baggrund: Økonomifunktionen er en funktion under forandring. Udviklingen de sidste 6-8 måneder viser med al tydelighed, hvor hurtigt kendte forudsætninger kan flytte sig. Det går stærkt! Og i en tid med finanskrise og negative forventninger er udfordringerne til økonomiafdelingen ekstra store. Konferencens afholdelsessteder København den 10. og 11. juni 2009: Scandic Hotel Copenhagen Vester Søgade 6 DK-1601 København V Tlf.: Århus den 15. og 16. juni 2009: Radisson SAS Scandinavia Hotel Margrethepladsen Århus C Tlf Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferencens pris. Har du brug for overnatning i forbindelse med arrangementet, kontakt Scandic Hotel Copenhagen eller Radisson SAS Scandinavia Hotel Konferencen finder sted Den juni 2009 i København Den 15. & 16. juni 2009 i Århus kl Registrering til konferencen starter kl Pris for konferencen Pris: kr ,- ekskl. moms pr. deltager. Prisen dækker konferencemappe, frokost og servering i pauserne. Afbestillingsbetingelser Eventuel afbestilling skal foregå skrift ligt til MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø eller faxes til Ved afbestilling beregnes et administrationsgebyr på 10% af fuld kursusafgift pr. afbestilling. Sker afbestilling senere end 14 dage før afholdelsen opkræves et gebyr på 50%, og ved afbestilling senere end 2 dage før betales fuld pris. Hvis du bliver forhindret i at deltage, er du natur ligvis velkommen til at overdrage din plads til en kollega. Ligeledes har du mulighed for at flytte din tilmelding til et senere lignende arrangement uden ekstra omkostninger. Tilmelding 5 lette måder at reservere plads Send en til: Via vores hjemmeside: Ring til MBCE på: Fax tilmeldingen på: Skriv til: MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Der tages forbehold for trykfejl og evt. programændringer Der kræves nye tiltag for at effektivisere og udvikle funktionen. Virksomhedernes ledelse vil kræve øget fokus på budgetopfølgning og økonomistyring for at kunne agere med rettidig omhu. Derfor er behovet for at være opdateret med de seneste teknikker og metoder inden for økonomistyringen af kritisk betydning, da marginen for fejl i dag er meget mindre end tidligere. Vi har derfor sammensat et kursus, der sætter fokus på de konkrete værktøjer og teknikker, der netop nu, har størst betydning for økonomifunktionen. Udbytte: På kurset vil du få kompetencerne og værktøjerne til at kunne arbejde med design og udvikling af nye økonomistyringsmodeller med særlig fokus på forbedrede metoder til budgetlægning, rapportering og opfølgning. Desuden fokuserer vi særligt på implementering af Activity Based Costing og Balanced Scorecard-baseret økonomistyring. Det vil blive vist, hvorledes målstyring baseret på Balanced Scorecard udvikles og integreres med den samlede økonomistyringsmodel. Kurset er bygget op således, at der veksles mellem præsentationer af de nyeste metoder og praktiske erfaringer fra danske virksomheder. Der vil være rig lejlighed til undervejs at stille spørgsmål og diskutere, hvorledes en effektiv økonomistyringsmodel tilrettelægges på basis af kursets teknikker. Hør om erfaringer med global økonomistyring i store koncerner. I København vil der være indlæg af Corporate Vice President Karsten Munk Knudsen, Novo Nordisk og i Århus af Vice President, Corporate Controlling & Accounts, Morten Rose-Nielsen, Arla Foods. Du vil blandt andet få indblik i de udfordringer virksomhederne aktuelt står overfor ved organiseringen af økonomifunktionen, hvordan man integrerer økonomistyring i en global virksomhed, og hvordan man kommer fra strategi til budgetlægning med fokus på målstyring og omkostningsmodeller. Tilmelding kan ske via eller ved at sende en mail til Du kan også faxe tilmeldingsformularen på bagsiden af brochuren til fax: Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Jens Severinsen fra MBCE på telefon: eller via mail: Vi ser frem til at byde dig velkommen til 2 lærerige og inspirerende dage i juni. Vel mødt på kurset! Med venlig hilsen Jens Severinsen, MBCE Per Nikolaj Bukh, underviser på kurset og professor ved Aalborg Universitet Hvad kendetegner de gode Kommercielle aftaler og kontrakter? et praktisk orienteret kursus for ikke-jurister Kurset giver svar på: Hvilke love der danner grundlaget for virksomhedens kommercielle kontrakter Lær at læse, forstå og anvend alle en kontrakts bestemmelser Bliv klædt på til at stille spørgsmå til uklare bestemmelser i kontrakterne Kontrakten som redskab - både i samarbejds og konfliktsituationer Konkrete eksempler på kontrakter der opfylder kravene til "den gode kontrakt" Kursus: Den 21. & 22. april i Århus Den 12. & 13. maj 2009 i København Andre udvalgte tilbud fra MBCE: Bestyrelsesarbejde Strategi, Ledelse og Governance Bliv rustet til fremtidens krav til bestyrelsesmedlemmer og få opdateret din viden om bestyrelsens rolle og ansvar. Undervisere: Søren Brandi og Steen Hildebrandt. I Løbet af kurset bliver følgende emner taget op: Strategisk ledelse på bestyrelsesniveau Værktøjer og best practices i bestyrelsesarbejde God ledelse og god selskabsledelse Ledelsesrapportering og målstyringsansvar Seminar: Den april 2009, Århus Den juni 2009, København Den oktober 2009, København Se mere på

3 Dag Registrering og kaffe/te med morgenbrød Velkomst og introduktion Præsentation af underviseren, gæstetalere & deltagere Dagens program Økonomistyringens udfordringer og muligheder anno 2009 Økonomistyringens værktøjskasse er blevet udvidet de senere år; og den aktuelle økonomiske situation betyder, at en præcis og skarp økonomistyring bliver et omdrejningspunkt for virksomhedens konkurrenceevne. Men teknikkerne skal vælges og skrues sammen i en ny økonomimodel. Økonomifunktionens rolle og muligheder Udbredelsen af de nye teknikker. Fra Alignment til Time-Driven ABC Integration af økonomistyringens processer med ledelsesmodellen Økonomistyringens kompetencer: hvor er vi på vej hen? Pause med forfriskninger Budgetlægningens nye rolle Efterhånden som de nye teknikker bliver udviklet ændres budgettets rolle. Det vil stadig være det centrale element i de fleste virksomheders økonomistyring, men de nye teknikker giver andre muligheder både for at udarbejde mere præcise budgetter og for at sikre en dynamisk justering og opfølgning. Budgettets nye rolle: dynamisk opfølgning, forecast og rullende budgetter Budgetstyring med udgangspunkt i benchmarking Reguleringsmodeller og styring Integration af makroøkonomisk usikkerhed: Hvordan gør man det? Strategiske budgetter med scenariemodellering Frokost Udstillere/samarbejdspartnere: Den globale økonomistyring Som grundlag for diskussionen af økonomistyringens udfordringer og muligheder får vi besøg fra en af de store danske virksomheder. I København holdes indlægget af Karsten Munk Knudsen, som blandt andet har ansvaret for budgetlægning og Balanced Scorecard i Novo Nordisk og i Århus holdes indlægget af Morten Rose-Nielsen som har ansvaret for budgetlægning og controlling i Arla Foods Økonomifunktionens fremtid: udfordringer og kompetencekrav Integreret økonomistyring i en global virksomhed Fra strategi til budgetlægning med fokus på målstyring Corporate Vice President Karsten Munk Knudsen, Corporate Financial Planning, Novo Nordisk (København) Vice President Morten Rose-Nielsen, Corporate Controlling & Accounts, Arla Foods (Århus) Pause med forfriskninger Aktivitetsbaseret budgettering med Time-Driven ABC Der indledes med et kort brush up af ABCmodellens grundprincipper, hvorefter principperne illustreres for et administrativt servicefællesskab. Herudover vises, hvilke fordele de nye ABCteknikker har, og hvordan de bruges. Hvad er Activity-Based Budgeting, og hvornår kan det bruges? Budgettering og intern afregning i en ABCmodel: Et eksempel Shared Service Center-styring med ABC Hvad er Time-Driven ABC, og hvordan opbygges en TD-ABC model? Hvordan integreres Time-Driven ABC med budgetlægningen? Pause med forfriskninger Implementering af ABC med Rapid Prototyping Ofte er der ikke brug for komplicerede modeller med mange detaljer, men blot et groft skøn over omkostningsstrukturen. Det får man ved anvendelse af den såkaldte Rapid Prototyping-teknik. Det vises, hvordan sådanne projekter tilrettelægges, og hvad man får ud af det. Hvad er Rapid Protyping, og hvordan gribes projektet an? Hvornår giver Rapid Prototyping en tilstrækkelig præcis model? Erfaringer fra udvikling af ABC-modeller Afrunding og opsummering på dagen.

4 Dag Kaffe/te med morgenbrød Velkomst og kort opsamling Strategisk målstyring med Balanced Scorecard De seneste undersøgelser viser, at 1/3 af alle danske virksomheder bruger Balanced Scorecard og ligeså mange overvejer det. Men erfaringen er også, at det er ganske kompliceret at få det til at fungere. Derfor sætter vi fokus på, hvordan strategikortet designes og danner grundlag for en effektiv målstyring. Målstyring: Grundprincipper og teknikker Hvordan kommer man fra strategi til mål? Erfaringer med strategikortlægning Fastlæggelse af årsags-effektsammenhænge Pause med forfriskninger Udviklingen af strategikortet Med udgangspunkt i erfaringer fra en række Balanced Scorecard projekter diskuteres det, hvordan et udviklingsprojekt tilrettelægges, og kerneelementerne i strategikortmodellen gennemgås. Grundprincipperne for udviklingen af et strategikort Hvordan tilrettelægges et Balanced Scorecard projekt? Hvordan nedbrydes strategikort til underliggende enheder? Strategikort for koncerner og forretningsenheder Frokost Design af strategikort: praktisk case Der udsendes på forhånd en case, som skal danne grundlag for det praktiske arbejde, der vil indlære teknikker bag en strategikortlægningsproces. Casen introduceres, hvorefter deltagerne arbejder i grupper. Undervejs er der sparring med Per Nikolaj Bukh Diskussion af casen Case-arbejdet forsætter med en fælles præsentation og diskussion af, hvorledes et strategikort udvikles i praksis. Det vises desuden, hvorledes et projekt, der skal føre til udviklingen af en ny målstyringsmodel baseret på Balanced Scorecard, tilrettelægges og gennemføres Pause med forfriskninger Hvordan kommer vi videre med økonomistyringsmodellen? Med udgangspunkt i de emner vi har berørt i løbet af kurset, samt deltagernes prioriteringer, diskuteres, hvordan konkrete udfordringer og behov kan løses. Der vil også være mulighed for at gå mere i detaljer med: Design af incitamentsmodeller og bonuskontrakter Hvordan man undgår de utilsigtede effekter af målstyringen Hvordan lederstil og personlighed påvirker økonomistyringens effektivitet Erfaringer fra hjerneforskningen: Hvad betyder det for økonomimodellen? Afrunding og opsummering på dagen Kurset slutter

5 Om kursuslederen: Per Nikolaj Bukh (www.pnbukh.com) er professor ved Aalborg Universitet. hvor han blandt andet beskæftiger sig med Activity Based Costing, Balanced Scorecard, benchmarking, målstyring og strategi. Han er en af landets førende eksperter i design af økonomistyringsmodeller og har udgivet mere end 100 artikler og bøger, heriblandt Activity Based Costing: Dansk Økonomistyring under Forvandling (DJØF 2004) og Aktivitetsbaseret Økonomistyring (DJØF 2003) samt Strategikort: Danske erfaringer med Balanced Scorecard (Børsens Forlag 2004). Desuden har Per Nikolaj Bukh deltaget i indførelsen af nye økonomistyringsteknikker i mange offentlige og private virksomheder. Gæstetalere: Karsten Munk Knudsen er cand. oecon. fra Aarhus Universitet. Han har siden 2006 været Corporate Vice President i Novo Nordisk, Corporate Financial Planning, hvor han blandt andet har ansvaret for budgetlægning og Balanced Scorecard. Novo Nordisk har en omsætning på over 45 milliarder kroner og beskæftiger mere end medarbejdere i 81 lande. Morten Rose-Nielsen har siden foråret 2008 været Vice President, Corporate Controlling & Accounts, Arla Foods. Med en omsætning på omkring 47 milliarder kroner og mere end medarbejdere er Arla Foods en af landets største virksomheder. Morten var før han tiltrådte i Arla Finance Director i den globale konfekturevirksomhed CADBURY med de kendte varemærker STIMOROL & V6 - og har tidligere været ansat hos blandt andre Danfoss og Audon Partners. Kort om Balanced Scorecard: Balanced Scorecard gør strategi til et centralt organisatorisk tema, hvor virksomhedens målsætninger beskrives og kommunikeres klart, og hvor virksomhedens ressourcer fokuseres på de strategisk vigtige aktiviteter, således at hele organisationen arbejder i den samme retning. Balanced Scorecard er blandt andet kendt for at udvide den økonomiske rapportering og opfølgning med nye nøgletal og succesmål, der fungerer som indikatorer for virksomhedens fremtidige finansielle præstationer. Men Balanced Scorecard er meget mere og omfatter en hel vifte af teknikker og metoder. Den seneste udvikling af Balanced Scorecard-metoderne har blandt andet betydet, at strategikortlægningen fremstår som en fuld ledelsesmodel, der sikrer, at alle afdelinger og funktioner arbejder i takt mod de samme målsætninger. Dette og meget mere vil blive gennemgået på kurset. Målgruppe: Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelsesinformation og økonomistyring eller strategi eller som er involveret i udvikling og implementering af nye økonomistyringsprincipper. Målgruppen omfatter dermed både økonomichefer/-direktører samt controllere, regnskabs- og økonomimedarbejdere i alle typer organisationer/ virksomheder. Kurset er ligeledes relevant for ledere, der som en del af virksomhedens strategiarbejde ønsker at fokusere på, hvorledes virksomhedens strategier og målsætninger kommunikeres og konkretiseres i forhold til hele organisationen ved hjælp af økonomistyringsmodeller. Kurset er relevant for medarbejdere i både private og offentlige virksomheder.

6 MBCE ApS Fruebjergvej København Ø B TILMELD DIG HER! ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København den 10. & 11. juni 2009 eller Århus den 15. & 16. juni 2009 Navn 1 Navn 2 Firma Adresse Navn 3 Navn 4 Postnr. & by Ean.nr. Telefon Ja tak, jeg/vi ønsker at deltage på kurset Økonomistyring anno 2009 den 10. & 11. juni 2009 i København og betaler herfor pr. person kr ,- ekskl. moms. Prisen inkluderer konferencemappe, frokost og servering i pauserne. Ja tak, jeg/vi ønsker at deltage på kurset Økonomistyring anno 2009 den 15. & 16. juni 2009 i Århus og betaler herfor pr. person kr ,- ekskl. moms. Prisen inkluderer konferencemappe, frokost og servering i pauserne. 5 LETTE MÅDER AT TILMELDE SIG KONFERENCEN: Send en Online via vores website: Ring på: Fax denne side til: Postadresse: MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder A630 Bording A/S

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

GENNEMFØR STRATEGIEN!

GENNEMFØR STRATEGIEN! Konference på Hotel Hilton Copenhagen Airport den 31. marts og 1. april 2009 Eneste gang i Danmark GENNEMFØR STRATEGIEN! mød Robert S. Kaplan Mød verdens førende ekspert i strategiimplementering og økonomistyring

Læs mere

STRATEGI OG EKSEKVERING

STRATEGI OG EKSEKVERING Konference på Hotel Hilton Copenhagen Airport den 20. og 21. maj 2010 Strategi-guru gæster København Eneste optræden i Danmark STRATEGI OG EKSEKVERING KONFERENCE MED DAVID P. NORTON Forankring af strategien

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Er budgetkritikken relevant?

Er budgetkritikken relevant? Er budgetkritikken relevant? Er budgetkritikken relevant? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning CAM-I og svenske erfaringer fører til Beyond Budgeting Beyond

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Lektionsplan og fagbeskrivelse Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Fra tidligere

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

Den effektfulde økonomifunktion

Den effektfulde økonomifunktion EKSTRA Tilmeld inden 1. september og modtag Børsens Ledelseshåndbog CONTROLLEREN Ekspertseminar I Controllerforum Business Controlling for den resultatskabende økonom Den effektfulde økonomifunktion Mandag

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION CFO CONTENT Vol. 3-2012 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen.

Læs mere

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse Confex-Kursus: Den 18.-19. november 2009 i København Den 3.-4. december 2009 i København ekstra dato Programmering af makroer i EXCEL Nyt specialkursus i Excel Begynder bruger Videregående Avanceret Makrooptageren

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Torsdag den 16. april 2009

Torsdag den 16. april 2009 Torsdag den 16. april 2009 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Åbning af konferencen Tommy Krabbe Andersen, projektleder 09:05 Indledning ved dirigenten Charlotte Støvring, partner Støvring+Woodward

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Forår/sommer 2013 DELTAGELSE ER GRATIS! BI & MDM som Har du ikke mulighed for at deltage på de angivne datoer for Platon Executive Briefings? I foråret/sommeren 2013 tilbyder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere