TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI"

Transkript

1 TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI

2 INTRO TILGÆNGELIGHED SKABER LIGE MULIGHEDER MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal fremme personer med handicaps muligheder for at anvende vores tilbud, produkter og omgivelser på lige fod med alle andre. VISION ˮ På Institut for Menneskerettigheder indtænker vi tilgængelighed i vores kommunikation, arrangementer, arbejdsplads og bygninger, så vi ikke skaber barrierer for personer med handicap. Vi vil foregå med et godt eksempel og dele vores viden på området med andre. Institut for Menneskerettigheder skal overvåge, fremme og beskytte gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap. Derfor er vi særligt opmærksomme på, at der med opgaven følger et ansvar for at være tilgængelige. Det betyder, at instituttet skal efterleve konventionens krav om tilgængelighed og universelt design. Det gælder både for de fysiske rammer og for hjemmesider, publikationer, arrangementer etc. For at sikre brug af universelt design og dermed tilgængelige løsninger arbejder vi på, at vores tilbud, produkter og arbejdsplads bliver inkluderende også for personer med handicap. Det kræver, at vi internt sikrer kendskab til, hvad tilgængelighed indebærer. Denne strategi lægger op til, at vi arbejder målrettet og struktureret med universelt design og tilgængelighed på tværs af alle instituttets afdelinger og opgaver, så instituttet og vores tilbud uden hindringer kan benyttes af flest muligt.

3 TILGÆ NGELIGHE D SK ABE R LIGE M ULIGHEDER FOKUSOMRÅDER FYSISK TILGÆNGELIGHED OG TILGÆNGELIGHED TIL INFORMATION Tilgængelighed er ét af FN s handicapkonventions grundlæggende principper. Ved at skabe tilgængelighed fjerner vi barrierer og skaber grundlag for at sikre adgang og lige muligheder for personer med handicap. Tilgængelighed handler både om tilgængelighed til de fysiske omgivelser og vores kommunikationsprodukter. Instituttet arbejder derfor med at sikre at vores tilbud, produkter og omgivelser bliver nemme at bruge for flest muligt. I strategiperioden vil instituttets tilgængelighedsarbejde r have følgende to områder i fokus: 1. Fysisk tilgængelighed 2. Tilgængelige kommunikationsprodukter. 3

4 1. FYSISK TILGÆNGELIGHED Fysisk tilgængelighed betyder, at personer med forskellige handicap skal kunne komme ind og færdes i instituttets bygninger, både for at deltage i vores arrangementer og møder og for at kunne arbejde. Instituttets omgivelser skal derfor give størst mulig tilgængelighed for flest mulige mennesker. Derfor vil det fremover indgå som et vigtigt kriterium for valg af sted for arrangementer, at det er muligt for personer med handicap at benytte faciliteterne på lige fod med personer uden handicap. Derudover skal der i planlægningen af arrangementer tages højde for forskellige kompensationsbehov, eksempelvis tolkebehov, handicapparkering, særlig kost etc. INDSATSER Vi vil sikre, at instituttet løbende prioriterer at forbedre tilgængeligheden til instituttets faciliteter, bl.a. med udgangspunkt i anbefalinger i tilgængelighedsrapport fra God adgang. Vi vil sikre, at tilgængeligheden til instituttets faciliteter løbende tjekkes af God adgang. Vi vil sikre, at instituttets medarbejdere kender retningslinjerne for tilgængelige arrangementer.

5 TILGÆ NGELIGHE D S K ABER LIGE M ULIGHEDE R 2. TILGÆNGELIGHED TIL DIGITALE MEDIER Instituttet informerer og kommunikerer om vores arbejde via mange forskellige medier og i flere forskellige formater. Tilgængelighed til instituttets formidling og kommunikation dækker derfor over flere områder: digitale medier, trykte publikationer og andet skrifteligt materiale og alternative formater som, pdf, DAISY, letlæst materiale samt tegnsprog. TILGÆNGELIGHED TIL DIGITALE MEDIER Instituttet har to hjemmesidermenneskeret.dk og humanrights.dk. Hjemmesiderne indeholder muligheder for e-læring. Derudover har instituttet et intranet til den interne kommunikation. I forbindelse med særlige projekter kan der desuden blive oprettet hjemmesider. Instituttet samarbejder med eksterne konsulenter om at sikre tilgængeligheden på menneskeret.dk, humanrights.dk og intranettet. Konsulenterne gennemfører tilgængelighedstjek med en efterfølgende rapport, der dokumenterer tilgængelighedsproblemerne samt informerer om mulige løsninger. Samtidig er konsulenter med i processen omkring udvikling af instituttets e- læringsprodukter, så de i vides muligt omfang bliver tilgængelige. For at sikre at alle hjemmesider, vi udarbejder, er tilgængelige for personer med handicap, følger vi de retningslinjer (WCAG 2.0), der er standard for tilgængelige hjemmesider. Med retningslinjerne lægger vi vægt på, at der allerede i projektskitsen bliver taget højde for og budgetteret med, at leverandøren kan opfylde tilgængelighedskrav til netprodukter. INDSATSER Vi vil løbende få foretaget tilgængelighedstjek og følge op på dem. Vi vil sikre, at de ansvarlige for digitale medier er opmærksomme på og har viden om at sikre tilgængelighed på instituttets hjemmesider, intranet m.m. Vi vil arbejde for, at retningslinjer for tilgængelighed på de hjemmesider, der oprettes i instituttets regi, er kendt af instituttets medarbejdere. 5

6 TILGÆNGELIGHED TIL PUBLIKATIONER OG SKRIFTELIGT MATERIALE Instituttet udgiver flere forskellige typer af publikationer. Disse publikationer ligger ofte både i papirformat og i elektronisk format via menneskeret.dk. Ud over publikationer sender instituttet også forskelligt andet skriftligt materiale ud af huset, heriblandt breve, høringssvar, invitationer og ansøgninger. Det stiller forskellige krav til tilgængeligheden for personer med handicap. Tilgængelighed til publikationer i papirformat samt andet skrifteligt materiale stiller krav til layoutet (for eksempel fonttype, punkstørrelse, kontraster og papirkvalitet), som sikrer, at flest muligt kan læse publikationerne. De skabeloner, instituttet har fået udarbejdet som standarder for instituttets skriftlige kommunikation, tager i størst mulig omfang højde for dette. INDSATSER Vi vil arbejde på at sikre, at publikationer, der layoutes uden for instituttets skabeloner, overholder de samme standarder som de, der ligger i instituttets skabeloner. Vi vil arbejde på at sikre, at instituttets skabeloner i videst muligt omfang sikrer tilgængelighed i elektroniske formater af vores udgivelser. Vi vil sikre at eksterne layoutere kender til tilgængelighedskrav for publikationer. PDF ER OG ALTERNATIVE FORMATER Tilgængelighed til instituttets publikationer og til tider også andet skriftligt materiale indebærer også, at materialet findes i et elektronisk format som minimum i et tilgængeligt pdf-format og ideelt også indlæst i DAISY-format (et format for digitale lydbøger) samt en letlæst version. Det er omkostningstungt at få indlæst publikationer i DAISY-format, så instituttet har ikke mulighed for at få indlæst samtlige publikationer. Letlæste udgaver er også et ressourcekræve arbejde, så det bliver kun udvalgte udgivelser, der bliver tilgængelige i dette format.

7 TILGÆ NGELIGHE D SK ABE R LIGE M ULIGHEDER INDSATSER Vi tilstræber, at pdf er af publikationer og høringssvar på instituttets hjemmesider, ligger i et tilgængeligt pdf-format, så de kan læses med en skærmlæser. Vi vil vurdere mulighederne for letlæst format af instituttets vigtigste publikationer samt vigtig dele af menneskret.dk. Vi vil sikre, at væsentlige og stationære dele af menneskeret.dk også bliver formidlet via tegnsprog. Vi vil undersøge, i hvor stort omfang der er behov for DAISYudgaver af instituttets væsentligste udgivelser. 7

8

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere