DB OIOUBL GUIDELINE VERSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DB OIOUBL GUIDELINE VERSION"

Transkript

1 DB OIOUBL GUIDELINE VERSION 1.0 TAGBESKRIVELSE OIOUBL ORDRE Udarbejdet af UBL 2.02 ORDER -1

2 OIOUBL-Ordre Kriteriet for at medtage <tag> i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et <tag> kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, således at ordremodtageren, er bekendt med om oplysningerne sendes. Øvrige <tag> er kun medtaget hvis de indeholder vigtige informationer for branchen. I alle DB OIOUBL anvendes profilen Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0 denne profil er valgt fordi den understøtter OrdreResponse, men parterne som anvender DB OIOUBL anvender ikke samtlige dokumenter i ovenstående profil. Kun følgende dokumenter indgår: Order, OrderResponse, Invoice, CreditNote og ApplicationResponse. I efterfølgende skrift er brugt betegnelsen GLN (Global Location Number) til identifikation af handelsparterne. Bemærk at GLN og EANlokationsnummer er det samme. GLN er blot den nye betegnelse for EAN-lokationsnummer. På tilsvarende måde er der brugt GTIN ( Global Trade Item Number) til identifikation af EAN varenummer. GTIN er på tilsvarende måde den nye betegnelse for EAN varenummer. Orden skal opfylde de krav, der stilles til en danske OIOUBL 2.02 ordre, og skal derfor kunne valideres fejlfrit op mod dennes standard skemaer. Dette kan f. eks gøres her Vedr. indholdet af partneroplysningerne så skal følgende iagttages: SellerSupplierParty (sælgeren) skal forekomme. <cbc:endpointid> skal udfyldes med sælgerens postkasse GLN-nummer, da dette benyttes til routing. BuyerCustomerParty (køberen) skal forekomme. Hvis der f.eks. skal være både et byggemarked og en indkøbsforeningen oplyst i en ordre, skal det udfyldes således: BuyerCustomerParty (køber) = Byggemarkedet (Vær dog opmærksom på at <cbc:endpointid> skal udfyldes med afsenderens postkasses GLN-nummer, dette vil oftest være indkøbsforeningens GLN-nummer, mens PartyIdentification GLN-nummer altid er byggemarkedets nummer). -2

3 AccountingCustomerParty (fakturamodtager) = Indkøbsforeningen Hvis der ikke er nogen indkøbsforening blandet ind i det, skal der bare være en BuyerCustomerParty med køberen. Hvis det er en ordre fra en indkøbsforening, hvor indkøbsforeningen skal have varerne leveret selv, skal BuyerCustomerParty (køberen) udfyldes med indkøbsforeningen og der behøver ikke af være nogen AccountingCustomerParty (fakturamodtager). -3

4 <Tag>betegnelse Dataindhold Eksempel på data Vejledning Order namespace-erklæring <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Order xmlns="urn:oasis:names:specification:u bl:schema:xsd:order-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specificati on:ubl:schema:xsd:commonaggregatecompo nents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specificati on:ubl:schema:xsd:commonbasiccomponent s-2" xmlns:ccts="urn:oasis:names:specificat ion:ubl:schema:xsd:corecomponentparame ters-2" xmlns:sdt="urn:oasis:names:specificati on:ubl:schema:xsd:specializeddatatypes -2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data: specification:unqualifieddatatypesschemamodule: 2" xmlns:xsi=" chema-instance" xsi:schemalocation="urn:oasis:names:sp ecification:ubl:schema:xsd:order-2 UBL-Order-2.0.xsd"> Angiver start på ordre Angivelsen angiver hvilket skema der testes op imod. <?TestInstance?> Procesinstruktioner er instruktioner, som ligger uden for OIOUBL standarden, men som kan anvendes til at styre anden logik på. Her anvendes det til at angive, -4

5 at dokumentet er til testformål. En procesinstruktion angives med <?navn...?>. Procesinstruktioner skal angives indenfor dokumentets rodelement. Navnet skal altid være TestInstance <cbc:ublversionid> UBL version. 2.0 Skal udfyldes. Fast værdi. <cbc:customizationid> OIOUBL-2.02 <cbc:profileid schemedatauri="urn:oioubl:id:profileid -1.0"> Identifikation for en specialtilpasset version af UBL Identifikation for en profil af en specialtilpasset version af UBL som bliver brugt. Procurement-OrdAdvR- BilSim-1.0 Skal udfyldes. Fast værdi. Skal udfyldes. Fast værdi, dog er R frivilligt. R i profilen angiver at der ønskes kvittering. Ordrenummer Skal udfyldes. Max. 35 karakterer. <cbc:copyindicator> Orginal eller kopi. False Mulige værdier: false = orginal true = kopi <cbc:uuid> Entydig reference for ordren 9756b4d a-e388fe63f399 <cbc:issuedate> Ordredato CCYY-MM-DD Skal udfyldes. -5

6 <cbc:note> Fritekst på ordre hovedniveau Husk at vi lige nu har specialtilbud på de nye farvevarianter <cbc:requestedinvoicecurrencycode> Ønskede faktureringsvaluta DKK <cbc:documentcurrencycode> Ordrevaluta DKK <cbc:pricingcurrencycode> Valuta brugt til priser i or- DKK dren <cbc:taxcurrencycode> Valuta brugt til afgiftsbeløb i DKK ordren <cbc:accountingcost> Modtagers finanskonto <cac:validityperiod> Oplysning om ordrens gyl <cbc:startdate> dighedsperiode. Startdato <cbc:enddate> Dokument reference start <cac:quotationdocumentreference> Slutdato på ordrens gyldighedsperiode Tilbudsdokumentreference Øvrige tags i cac:validityperiod anvendes ikke. <cac:additionaldocumentreference> Øvrige tags i cac:quotationdocumentre ference anvendes ikke Anden dokumentreference Anden dokumentreference kan sendes et ubegrænset antal gange. Her sendes det op til to gange. Anven- -6

7 des til byggepladsreference og til kampagnenummer. Se <cbc:documenttypeco de> <cbc:uuid> Computergenereret entydig Anvendes ikke. ID <cbc:issuedate> Udstedelsesdato Anvendes ikke. <cbc:documenttypecode> Dokumenttype. Mulige værdier: PD = Kampagnenummer UC = Byggepladsreference PD Skal udfyldes, hvis AdditionalDocumentReference er udfyldt. Dokument reference slut Kontrakt start <cac:contract> Dokumentets type angivet som tekst Identifikation for kontrakt Øvrige tags i cac:additionaldocumentr eference anvendes ikke Kontrakt slut <cbc:contracttypecode> <cbc:contracttype> Kontrakt type angivet som kode Kontrakt type angivet som tekst Rammeaftale Aftales mellem parterne. Køber start <cac:buyercustomerparty> <cbc:supplierassignedaccountid> Leverandør kontonummer Anvendes ikke. -7

8 <cac:party> Køber Skal udfyldes. <cbc:endpointid schmeagency Hvis indkøbsforeningen er ID="9" schmeid="gln"> afsender optræder den i dette <tag>, ellers er det <cac:partyidentification> <cbc:id schmeagency ID="9" schmeid="gln"> den direkte køber. Dette <tag> medsendes altid og skal altid indeholde afsender af dokumentet. Dette GLN-nummer anvendes til routing. Skal derfor være firmaets postkasse loka- tionsnummer Skal udfyldes. Vil i denne sammenhæng også indeholde det entydi- ge GLN-nummer på køberen. <cac:partyname> <cbc:name> Navn Byggemarkedet i X- købing <cac:postaladdress> <cbc:addressformatcode listschmeuri="urn:oioubl: codelist:addressformat code-1.0"> Mulige værdier: StructuredDK StructuredDK En struktureret adresse, hvor kun navngivne elementer må bruges. StreetName, Building- Number, PostalZone, Cityname & Country er obligatorisk <cbc:postbox> Postboks -8

9 <cbc:floor > Etage <cbc:streetname> Vejnavn Vestergade Køber slut Sælger start <cbc:buildingnumber> Husnummer 100 <cbc:department> Afdeling <cbc:cityname> By X-købing <cbc:postalzone> Postnummer 3000 <cac:country> <cbc:identification Landekode DK Code> <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname> Registreringsnavn Byggemarkedet i X- købing Registreringsnavn fra det nationale virksomhedsregister <cac:partylegalentity> <cbc:companyid CVR-nummer DK schmeid="dk:cvr" >DK < /cbc:companyid> <cac:contact> Identification af kontakt 7778 Skal udfyldes. <cbc:name> Navn på kontakt Hans Hansen <cbc:telephone> Telefonnummer <cbc:telefax> Telefax <cbc:electronicmail> k <cbc:note> Kontaktnote Anvendes ikke. <cac:othercommunication> Anden kommunikation Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke. Information om Leverandør <cac:sellersupplierparty> Skal udfyldes. -9

10 <cac:party> Indeholder altid sælgers <cbc:endpointid schmeagency identification. ID="9" schmeid="gln"> GLN-numret anvendes til routing. Skal derfor være <cac:partyidentification> <cbc:id schmeagency ID="9" schmeid="gln"> <cac:partyname> <cbc:name> <cac:postaladdress> <cbc:addressformatcode listschmeuri="urn:oioubl: codelist:addressformat code-1.0"> Leverandørnavn Leverandør 1 Mulige værdier: StructuredDK firmaets postkasse lokationsnummer Skal udfyldes Vil i denne sammenhæng også indeholde det entydige GLN-nummer StructuredDK <cbc:postbox> Postboks <cbc:floor > Etage <cbc:streetname> Vejnavn Vestergade <cbc:additionalstreet Eksta vejnavn Name> <cbc:buildingnumber> Husnummer 115 <cbc:department> Afdeling <cbc:cityname> By København Ø <cbc:postalzone> Postnummer 6700 <cac:country> <cbc:identification Landekode DK En struktureret adresse, hvor kun navngivne elementer må bruges. StreetName, Building- Number, PostalZone, Cityname & Country er obligatorisk - 10

11 Code> Sælger slut Debitor start <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname> <cbc:companyid schemedata URI="urn:oioubl:scheme: partyidentification-1.0" schemename="dk:cvr"> <cac:contact> Registreringsnavn Leverandør 1 Registreringsnavn fra det nationale virksomhedsregister Registreringsnummer DK Skal udfyldes Registreringsnummer fra det nationale virksomheds- register Identification af kontakt 1234 Skal udfyldes, hvis kontaktoplysninger medsendes. <cbc:name> Navn på kontakt Hans Jensen <cbc:telephone> Telefonnummer <cbc:telefax> Telefax <cbc:electronicmail> <cbc:note> Kontaktnote Anvendes ikke. <cac:othercommunication> Anden kommunikation Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke. <cac:accountingcustomerparty> <cac:party> <cbc:endpointid schmeagency ID="9" schmeid="gln"> <cac:accountingcust omerparty>: Disse oplysninger udfyldes kun hvis fakturaen skal sendes til en anden end køberen f.eks. en indkøbs- foreningen. Debitor Skal udfyldes - 11

12 <cac:partyidentification> Vil i denne sammenhæng <cbc:id schmeagency også indeholde det entydi- ID="9" schmeid="gln"> ge GLN-nummer Skal udfyldes <cac:partyname> Navn Indkøbsforeningen <cbc:name> <cac:postaladdress> <cbc:addressformatcode listschmeuri="urn:oioubl: codelist:addressformat code-1.0"> Mulige værdier: StructuredDK StructuredDK <cbc:postbox> Postboks <cbc:floor > Etage <cbc:streetname> Vejnavn Industrivej <cbc:buildingnumber> Husnummer 30 <cbc:department> Afdeling <cbc:cityname> By Kolding <cbc:postalzone> Postnummer <cac:country> <cbc:identification Landekode DK Code> En struktureret adresse, hvor kun navngivne elementer må bruges. StreetName, Building- Number, PostalZone, Cityname & Country er obligatorisk <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname> <cbc:companyid schemedata URI="urn:oioubl:scheme: partyidentification-1.0" schemename="dk:cvr"> Registreringsnavn Indkøbsforeningen Registreringsnavn fra det nationale virksomhedsregister Registreringsnummer DK Skal udfyldes. Registreringsnummer fra det nationale virksomheds- - 12

13 Debitor slut <cac:contact> register Identification af kontakt 1 Skal udfyldes, hvis kontaktoplysninger medsendes. <cbc:name> Navn på kontakt Lis Jensen <cbc:telephone> Telefonnummer <cbc:telefax> Telefax <cbc:electronicmail> <cbc:note> Kontaktnote Anvendes ikke. <cac:othercommunication> Anden kommunikation Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke. Leveringsoplysninger start <cac:delivery> <cbc:latestdeliverydate> Seneste leverings dato Den senest mulige leveringsdato angivet af køber <cbc:latestdeliverytime> Seneste leverings tid 12:00:00 Det senest mulige leveringstidspunkt angivet af <cac:deliverylocation> <cbc:description> <cac:address> <cbc:addressformatcode list SchemeURI="urn:oioubl:code list:addressformatcode-1.0"> Mulige værdier: StructuredDK StructuredDK køber. Udfyldes med GLNnummer, hvis leverings- adressen har et sådant. Hvis feltet ikke udfyldes skal navn/adressen udfyldes. Navn på leveringsstedet Leveringsadressen sendes kun som strukturede oplysninger. Dette og underliggende <tag> anvendes - 13

14 hvis der ikke skal medsendes GLN-nummer. <cbc:postbox> Postboks <cbc:floor > Etage <cbc:streetname> Vejnavn Lagervej <cbc:buildingnumber> Husnummer 21 <cbc:department> Afdeling <cbc:markattention> Leveringsstedets navn Byggepladsen Der findes ikke et <tag> til leveringstedet navn i DeliveryLocation. Ifølge den danske OIOUBL standard skal dette <tag> benyttes til dette formål <cbc:cityname> By Kolding <cbc:postalzone> Postnummer 6000 <cac:country> <cbc:identification Landekode Code> <cac:requesteddeliveryperiod> <cbc:startdate> Den ønskede leveringsperiode. Start dato. <cbc:enddate> Slut dato <cac:deliveryparty> <cac:party> Leveringsoplysninger slut Leveringspart Der er i OIOUBL ikke mulighed for at angive en ønsket leveringsdato. Dette gøres ved at give RequestedDeliveryPeriode samme start og slut ddato. Dette og underliggende <tag> anvendes ikke. DeliveryLocation anvendes altid i stedet for. - 14

15 Leveringsbetingelser start <cac:deliveryterms> INCOTERMS FOB Hvis muligt angives INCOTERMS. Alternativt angives betingelserne nedenfor i klar tekst. <cbc:specialterms> Specialbetingelser Vi ønsker denne ordre leveret sammen med ordrenummer <cac:deliverylocation> Leveringslokation Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke. Leveringsbetingelser slut Oplysninger om leveringssted angives i DeliveryLocation/Address. Ordrelinie start En eller flere varelinier OrdreLine skal udfyldes <cac:orderline> Ordrelinie <cac:lineitem> Købers varelinienummer 1 Skal udfyldes <cbc:note> Note Note fra køber til sælger vedrørende ordrelinien. Der er mulighed for at angive en note såvel direkte under ordrelinien som som <cbc:linestatuscode> Linie status kode. Mulige værdier: under LineItem. Hvis der medsendes note skal den angives på dette niveau. Anvendes ikke. - 15

16 Added = tilføjet Cancelled = annuleret Change= ændret <cbc:quantity unitcode="ea"> Den bestilte mængde Skal udfyldes. I dette <tag> sendes den bestilte mængde og den tilhørende enhedsbetegnelse. Enhedsbetegnelsen som udfyldes i unitcode skal kunne findes i urn:un:unece:uncefact:cod elist:specification:66 411:2001 <cbc:lineextensionamount currencyid="dkk"> <cac:delivery> Liniebeløb Varelinietotal incl. tillæg/fradrag, men excl moms. Oplysning om levering direkte på varelinien. Dette og underliggende <tag> anvendes ikke. Leveringsadresse angives altid på ordrehovedet. Ved forskellig levering sendes flere ordrer. <cac:deliveryterms> Leveringsbetingelser Dette og underliggende <tag> anvendes ikke. Leveringsbetingelser angives altid på ordrehovedet. Ved forskellig leveringsbetingelser sendes flere ordrer. Enhedspris start <cac:price> Pris pr. enhed 0.56 Skal udfyldes hvis Price - 16

17 <Tag>betegnelse <cbc:priceamount currencyid= "DKK"> Enhedspris slut <cbc:basequantity unitcode= "ANN"> Dataindhold Eksempel på data Vejledning medsendes. Indeholder nettoenhedsprisen. Mængden som prisen gælder for 1 Skal udfyldes hvis Price medsendes. Den mængde, som prisen gælder for. Antallet er til information <cbc:pricetypecode> Pris type angivet som kode INF Mulige værdier: INF= Informationspris <cbc:pricetype> Pris type angivet som tekst Information Angiver at prisen er til in- <cbc:orderableunitfactorrate> Omregning til bestillingsen- hed formation. Den faktor der kan bruges til at omregne basisenheden til bestillingsenheden. Vare start <cac:item> Varenavn Skruer Skal udfyldes. <cbc:description> <cbc:packquantity> <cbc:packsizenumeric> <cbc:catalogueindicator> <cbc:name> Pakke mængde Pakke størrelse Katalog indikator Kort navn på varen Skruer Anvendes ikke Anvendes ikke Anvendes ikke. Skal udfyldes. <cbc:additionalinformation> Supplerende information En supplerende tekstinformation. Eksempelvis en URL-adresse på et relevant websted. <cbc:keyword> Nøgleord En søgestreng for varen, - 17

18 <Tag>betegnelse <cbc:brandname> Dataindhold Mærke navn Eksempel på data Vejledning defineret af sælger. Varens varemærkenavn. <cbc:modelname> Model navn Varens modelnavn. Vare slut Ordrelinie slut <cac:buyersitemidentifica tion> <cac:sellersitemidentifica tion> <cac:manufacturersitemidenti fication> <cac:standarditemidentifica tion> <cbc:id schemeagencyid ="9" schemeid="gtin"> <cac:catalogueitemidentifica tion> <cbc:id schemeid="db"> <cac:additionalitemidentifica tion> Købers varenummer Købers varenr. Sælgers varenummer 4556 Sælgers varenummer Producentens varenummer GTIN-varenummer (EAN- varenummer) Kun til information Hvis varen har etgtinnummer, oplyses det her. Husk schemeid= GTIN. Katalog varenummer Hvis varen har et DBnumret oplyses det her. Husk schemeid= DB. Supplerende varenummer Anvendes til varenumre for andre brancher. Eksempelvis VVS nr. - 18

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Kom godt i gang med EOLIS

Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS 1. Første gang du logger på... 3 2. Søg en debitor forsikret... 4 3. Hent debitorliste - alle kreditbeslutninger... 8 4. Hent debitorliste - for en specifik

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere