Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift Maj 2011

2 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej 23, 3700 Rønne

3 Indholdsfortegnelse Igangværende projekter AGRO alarm... 8 Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse... 9 Bornholm i Vækst Bornholmerslagteren - investering i klimarøganlæg Bornholm's A/S Bornholms Kulturuge Bornholms Serviceskole Bornholms Valsemølle A/S - Investering i ny pakketeknologi Bornholmsk Kunsthåndværk ud i verden Bornholmske fødevarer - fremtidens innovative eksporterhverv De Bornholmske Havne - de glemte skatte Den bornholmske diamant Spa Det digitale oplevelsesunivers 23 Erhvervsturismesekretariat - Convention Bureau Bornholm Etablering af Fiberoptisk Infrastruktur i byerne på Vestbornholm Fastholdelse - et mentorprojekt Folkemødet Fortsat indsats på tilflytterområdet, Grøn energi i innovative netværk Grønne kompetencer i bygge- og anlægsbranchen Grønt Byggeri og uddannelse Information, Klyngeudvikling i yderområder Kompetence Forum Bornholm Kompetencekobling - innovation og samarbejde mellem kunsthåndværkere og erhvervsliv Masterbrand: Markedsføringsaktiviteter under Branding Strategien Mere Bornholm Opfølgning på COP15 - herunder Energy Tours Oplevelsesledelse i yderområder Pastariget - implementering af blandingsteknologi PowerLabDk Projektchef til forlænget forprojekt vedr. etablering af Green Solution House På vej mod 5 stjerner Svanen - Bornholm som centrum for Østersøens skibsbyggeri Uddannelse til alle ( UTA I og UTA II) Udvikling af grønt byggeri og spin-off i udkantsområde Udvikling af nye tema- eller eventbaserede turismeprodukter Udviklingskontrakt - Destination Bornholm Udviklingskontrakt med Bornholms Akademi Udviklingskontrakt med Business Center Bornholm Zonen for madkultur (tidl. Madeleines madkulturzone)

4 4

5 Afsluttede projekter Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg Bornholm som konference Ø - Foranalyse Bornholms Biennals Bornholms Middelalderunivers Bornholms Middelalderunivers - Del Bornholms Sports og Kulturcenter Brandingstrategi Centralrørselementer Danvifo - Dansk Videncenter for oplevelsesøkonomi Danvifo, forlængelse 1. jan juni Den Bornholmske Sennepsfabrik EnergiCamp Bornholm Film- og erhvervsturisme Flere unge i uddannelse (forprojekt) Forlængelse af projekt "Tilflytterguiden" Glas- og Keramikskolen - udvikling af teorimodul Glasbiennale Glasinstallationen "Forunderlig Bobbelbar" Green Solution House, fase Informationskampagne Innovation i arbejdet Karameller med sjæl Klyngeudvikling / Vækst via klynger Kommercialisering af Know-how på energiområdet Kulturvækst Bornholm Landbrugsstrategi Ny teknologi i turistinformation Overgangsomkostninger fra BEC til BCB Realkompetencevurdering og mentorordninger, SOSU Rønne Elværk - analyse Tilflytterguide - pilotprojekt Turismebarometer for Bornholm Ud i naturen - året rundt Udvikling af Masterbrand Bright Green Island Udvikling af Port of Green Tech Energy Udvikling af turisme-bacheloruddannelse Udviklingskontrakt for Bornholms Erhvervscenter Udviklingskontrakt med Bornholms Akademi Web 123 integreret til Microsoft ERP-systemet C Østbornholms Kutterservice ApS - investering i ny teknologi

6 6

7 Fakta om Vækstforums samlede projektportefølje 1. april maj 2011 Antal projekter i alt - heraf regionale udviklingsmiddelprojekter* - heraf regionalfondsprojekter* - heraf socialfondsprojekter* Afsluttede projekter, antal 39 Regionale udviklingsmidler Regionalfondsmidler Socialfondsmidler Indstillet i alt Medfinansiering i øvrigt Samlede projektomkostninger i alt 49,3 mio. kr. 29,8 mio. kr. 51,3 mio. kr. 130,4 mio. kr. 180,7 mio. kr. 311,1 mio. kr. *Nogle projekter har modtaget tilskud fra både de regionale udviklingsmidler og fra regional- eller socialfond og tæller derfor med på begge finansieringskilder. I hæftet her er kun de afsluttede projekter oplistet. En samlet oversigt over igangværende og afsluttede projekter findes på 7

8 AGRO alarm Bornholms Skibsradio og JL Landbrugsteknik er nu gået sammen om dannelsen af et nyt selskab, Møller Mouridsen ApS, der skal udvikle systemløsninger til blandt andet landbruget og industrien for derigennem at skabe et nyt forretningsområde. Der skal udvikles et overvågnings- og alarmsystem, der imødekommer de stigende krav til energistyring, og hvor også kendte systemer og fabrikater kan "snakke sammen", med en fælles styringsenhed, som kan betjenes via PC er og mobiltelefon. Systemet kan anvendes som overvågnings- og alarmsystem i grise-, kyllinge- og kalvestalde til overvågning af energiforbrug/varme. Systemet kan også anvendes inden for industrien, hvor der er det samme behov for energistyring og overvågning af maskiner, f.eks. CNC-maskiner i aften-/nattetimer fra eget hjem. Det nyudviklede produkt forventes at medføre øget omsætning i virksomheden, fastholdelse af eksisterende jobs samt mulighed for udvidelse af den nuværende medarbejderstab på 2 ansatte. Systemet vil være klar til demonstration på Agromek messen i Herning 30. november - 3. december Afventer slutregnskab Iværksætteri, da der er tale om etablering af ny virksomhed ved knopskydning fra eksisterende virksomheder. Endvidere understøttes målet om vækst og beskæftigelse og ønsket om udvikling af nye produkter Christian Møller Møller Mouridsen ApS Regionalfonden Egenfinansiering Bornholms Erhvervsfond , , , , Ø

9 Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse Formålet er, at gøre Bornholms Lakseklækkeri til et center for en international forskningsbaseret uddannelse i bæredygtig akvakultur. Håbet er, at baltisk akvakulturuddannelse kan blive økonomisk selvbærende og skabe grundlag for fastansættelse af en akademisk leder, der skal videreudvikle Lakseklækkeriet, så det bliver et center for bæredygtig akvakultur samt uddannelse og forskning i Østersøens miljø med forankring både på Bornholm og i Østersøområdet. - At antallet af teknikere på Lakseklækkeriet øges fra 3 til 4. - At der i projektperioden kan tilknyttes yderligere 2 ph.d. studerende til Lakseklækkeriet, således at der er i alt 4 ph.d. studerende og at projektet øger mulighederne for at tiltrække yderligere forsknings- og udviklingsprojekter til Lakseklækkeriet. - At akvakulturuddannelsen udbygges, så der kommer mindst 4 hold årligt med studerende pr. forløb på Bornholms Lakseklækkeri og at der etableres et showroom/akvarium med tilhørende formidling om Østersøens økologi med henblik på at tiltrække skoleklasser og turister. - At dette projekt kan danne grundlag for udvikling af en teknikeruddannelse inden for akvakulturuddannelse på Lakseklækkeriet og at et positivt resultat af uddannelsen og forskningen i bæredygtig akvakultur kan danne grundlag for erhvervsmuligheder på Bornholm omkring et bæredygtigt opdræt af østersølaks og især æg til det voksende verdensmarked. Projektet blev igangsat april I oktober 2010 blev biolog Klavs Nielsen ansat som projektleder. I efteråret 2010 gennemførtes kursusforløb for 2 hold med i alt 30 studerende i samarbejde med KU-LIFE. Der blev desuden gennemført forsøg med rygning af såkaldte jomfrulaks med det formål at afklare, om disse laks var kulinarisk interessante. I efteråret 2010 indledtes desuden et samarbejde med Bornholms Akademi om udvikling af akvakulturuddannelser. I maj 2011 afholdes en international konference om akvakultur på Bornholm og en del af aktiviteterne vil foregå på Lakseklækkeriet. Til efteråret 2011 gennemføres et internationalt kursusforløb på Lakseklækkeriet i samarbejde med NOVA University Network. Der samarbejdes med NaturBornholm om informationsaktiviteter som skal gennemføres i sommeren : Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence samt indsatsområde 4.5: Innovation, videndeling og videnopbygning da Bornholm tilføres et uddannelsessted, hvor studerende fra det meste af verden kommer til øen for at få en del af deres uddannelse samt for at forske i bæredygtig akvakultur. Der skabes et link til flere nordiske universiteter via Københavns Universitet samt et grundlag for yderligere forskning og videntilførsel til Bornholm. Projektet har potentiale til på sigt at kunne bidrage til udvikling af yderligere bornholmske arbejdspladser inden for akvakultur Thorkil Boisen Bornholms Lakseklækkeri LAG Bornholm - fiskeri Privat egenfinansiering , , , , Ø

10 10

11 Bornholm i Vækst Rammeprogram for konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder. Projektet har til formål at fremme vækst og beskæftigelse i SMV'er gennem at kortlægge virksomhedernes udviklings- og innovationspotentiale, definere en udviklingsretning og gennemføre et udviklingsforløb ved hjælp at ekstern ekspertise. 20 virksomheder forventes at gennemgå et rådgivningsforløb og forbedre deres adgang til viden. 15 virksomheder forventes at forbedre deres innovationskompetencer. 5 virksomheder forventes at implementere nye produktionsprocesser. 5 virksomheder forventes at øge deres IKT-anvendelse. Der er ansøgt om projektforlængelse til 1/ Der er givet bevilling til 7 projekter, hvoraf 2 er trukket tilbage. Projekterne forventes afsluttet ultimo 2010 og februar % af midlerne under programmet er disponeret. Projektet bidrager til at fremme målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi om at skabe vækst i eksisterende virksomheder samt at fremme innovation og videnopbygning Forlænget til: Regionalfonden Offentlig egenfinansiering Privat egenfinansiering Lisbeth Fuglsang BRK / Regional Udvikling , , , , , Ø

12 Bornholmerslagteren - investering i klimarøganlæg Bornholmerslagteren (SJ Bornholm ApS) leverer i dag fast til DøgnNetto i København, Dansk Supermarked (Føtex Food) og Dansk Cater. Investeringen i et avanceret klimarøganlæg er en afgørende forudsætning for, at Bornholmerslagteren kan tilfredsstille en omfattende vækst i efterspørgslen med muligheden for leverance til alle Føtex Food enheder i Danmark, udvidelse af sortimentet gennem Dansk Cater samt aftale om leverancer til COOP Sverige. Afsætningspotentiale fordrer dels en markant udvidelse af produktionskapaciteten, dels en fleksibel produktionsteknologi, der understøtter løbende udvikling af nye spegepølser og røgvarer. Projektet omfatter: - Kravspecifikation af anlægget og indhentning af tilbud - Køb og installation af anlægget - Udbygning af eksisterende bygning med røgkabine, røggenerator og styring samt tilslutning til kloak, el og trykluft i eksisterende bygning. Projektet forventes at resultere i forøget innovationspotentiale, øget produktudvikling og dermed øget omsætning og indtjening for Bornholmerslagteren samt underleverandører og transportører. Ansøger forventer, at afsætningen af røgvarer stiger fra 75 tons til tons. Ansøger forventer derfor, at projektet medfører udvidelse af den eksisterende medarbejderstab på 8 med yderligere 8-10 medarbejdere som følge af den forøgede afsætning af spegepølser og andre røgvarer. Indstillet positivt. Projektet understøtter målene i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne og teknologianvendelse i produktudvikling af bornholmske fødevarespecialiteter med fokus på rationalisering og kvalitet. Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm og 4.9: Landdistriktsudvikling, der begge har fokus på fødevareområdet Poul Erik Mortensen SJ Bornholm ApS Regionalfonden Privat egenfinansiering , , , Ø

13 Bornholm's A/S Fiskekonservesfabrikken Bornholms A/S ønsker at kunne levere til storkøkkener, kantiner og catering. Som supplement til den nuværende helkonserves er det derfor nødvendigt at kunne levere produkterne som halvkonserves og kølevarer. For at kunne bevæge sig ind på dette område er det nødvendigt at udvikle nye emballagetyper samt gennem ekstern konsulentbistand at opnå de nødvendige certificeringer. Herudover ønsker virksomheden at udvikle nye produkter. En realisering af disse planer kræver, at der foretages en række bygningsmæssige ændringer. Udvikling af nyt produktkoncept, ny emballagetype og udvikling af eksportmarkedet. Virksomheden forventer, at projektet vil medføre en øget omsætning/eksport på mellem 1 og 5 mio. kr. inden for de næste par år med mulighed for udvidelse af den nuværende medarbejderstab på 39 ansatte. Der er tegnet kontrakt med eksternt konsulentfirma vedr. certificering og undervisning i International Food Standard og British Retail Consortium. Der er gennemført præaudit og afholdt kurser for administrativt og øvrigt personale. Dokumentationsarbejdet pågår. Som skitseret i ansøgningen er et af hovedformålene at komme ind på markedet catering, storkøkkener og kantiner. Virksomheden har forsøgt at udvikle store pakker rogn som kølevarer til dette marked. Dette er endnu ikke lykkedes, da det viste sig, at holdbarheden var for kort. Men der vil fortsat blive arbejdet på en køleløsning. Som et alternativ har man udviklet en stor miljøvenlig rogndåse i plast, med en let åbning, der ikke kræver dåseåbner, samt et plastlåg. Denne har vist sig at virke på catering- og storkøkkenog kantinemarkedet. Man vil derfor i projektets første fase arbejde videre med denne helkonservesløsning. I projektets anden fase vil man arbejde videre med udviklingen af halvkonserves og kølevarer med tilhørende udvikling af emballage. På grund af direktørskift og etablering af en fabrik i Norge er projektet igangsat noget senere end ventet, hvorfor projektet vil anmode om projektforlængelse til ultimo : Innovation, videndeling og videnopbygning, idet projektet omfatter videntilførsel og produktion af nye produkter. 4.4: Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence, idet projektet medfører uddannelse af de ansatte i virksomheden i etablering og anvendelse af certificeringsstandarderne Søren Pedersen Bornholm's A/S Regionalfonden Egenfinansiering Bornholms Erhvervsfond , , , , Ø

14 Bornholms Kulturuge 2011 Bornholms Kulturuge har med sit utraditionelle program appelleret til både fastboende og gæster i alle aldre og har således fungeret som et bornholmsk kulturelt fyrtårn siden Som et supplement til Bornholms Kulturuge afholdes koncertrækken Udenfor sæsonen der er møde mellem etablerede navne og yngre talenter inden for musik, sang og litteratur. Det er denne eksperimenterende konstellation, som Bornholms Kulturuge vil benytte sig af i dette års program. I anledning af det i år er 10 år siden den første kulturuge fandt sted, er det bestyrelsens ambition at lave et særligt program med internationalt anerkendte kunstnere. De hårde målbare effekter af Kulturugen, vurderes at være: Øget døgnforbrug pr. besøgende, bidrag til økonomisk bæredygtige helårs-attraktioner, samt bevarelse og skabelse af nye attraktive jobs inden for oplevelsesøkonomien.det er også et mål, at andelen af udenøs gæster skal stige fra 19 % til 40 % i løbet af de næste 3 år. De udenøs gæster er særlig interessante idet disse bidrager til øget omsætning i turisterhvervet uden for højsæsonen. Konkret er det bestyrelsens målsætning, at turisterhvervs omsætning skal stige fra de nuværende 4 mio. kroner til 8 mio. kroner, som direkte afledt effekt af kulturugen i september. Bevilget. Ansøgningen er i tråd med både erhvervs udviklings strategiens indsatsområde Bornholm som oplevelses-ø, og med målsætningen om sæsonforlængende aktiviteter i kraft af afviklingen i uge 38 (september) Kim Caspersen Destination Bornholm Private sponsorer , , , Ø

15 Bornholms Serviceskole Formålet med Serviceskolen er at sikre, at en bedre service vil være kendetegnende for turisters oplevelser på Bornholm ved at øge (turist)virksomhedernes ansattes kompetencer inden for serviceområdet. Serviceskolen vil styrke platformen for mødet mellem kunde og udbyder. Der forventes gennemført deltagerforløb i projektet, 560 deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion, 252 deltagere forventes opkvalificeret til nye jobfunktioner og 252 ledige forventes at komme i beskæftigelse. Formålet med projektet er desuden at få en bedre service på Bornholm, som kan medvirke til at tiltrække flere turister og udvide turistsæsonen og dermed også skabe flere job. Projektet kører tilfredsstillende og som beskrevet i ansøgningen, dog har man brugt færre midler end forventet, bl.a. på grund af flere deltagere og deraf følgende højere deltagermedfinansiering. Serviceskolen har anmodet Erhvervs- og Byggestyrelsen om forlængelse til udgangen af februar Styrelsen har i samråd med Sekretariatet givet ok til forlængelsen. Forlængelsen skal bl.a være med til at sikre, at Serviceskolen kan fortsætte som en selvstændig, men integreret del af Campus efter projektperiodens ophør. Som led i forlængelsen, er der indlagt nye tiltag, som de hidtige erfaringer har vist er nødvendige, for at gøre Serviceskolen bæredygtig. Bl.a. skal der fokuseres på at konceptet udbredes nationalt og kurserne gennemføres regionalt. Serviceskolens kurser skal i højere grad virksomhedstilpasses, være praksisorienteret til den enkelte virksomhed og gennemføres, når det passer virksomhederne. Ydermere skal der ske en opkvalificering af undervisere på Campus Bornholm, således at de kan formidle Serviceskolens basiskursus til alle elever. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4 Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence Forlænget til: Socialfonden Privat egenfinansiering Anden privat medfinansiering Henrik Juul-Pedersen Bornholms Erhvervsskole , , , , , Ø

16 Bornholms Valsemølle A/S - Investering i ny pakketeknologi Bornholms Valsemølle producerer kvalitetsmel og indgår i den bornholmske fødevareklynge Gourmet Bornholm. Valsemøllen udgør et centralt led i værdikæden fra jord til bord, herunder særligt i udvikling og distribution af mel- og kornkoncepter til dagligvarekæder, specialbutikker og kvalitetsbagerier. Formålet med projektet er at øge teknologigrundlaget for Valsemøllens udvikling og afsætning af mel- og kornkoncepter. Valsemøllen ønsker nu at investere i en avanceret pakkemaskine som led i Valsemøllens brugerdrevne innovation. Brugerne repræsenteres dels af Valsemøllens fem leverandører af specialkorn (Frennegård, Vellensbygård, Mønstergård, Lille Lærkegård og Strålegård), der deltager i den løbende konceptudvikling baseret på særlige korn- og meltyper, dels af en række innovative dagligvarekæder, bagerier, butikker og restauranter (rækkende fra FDB til Meyers Bageri og Bo Bech). Projektet omfatter tre hovedaktiviteter - projektering, etablering og realisering - der forventes at resultere i en forøget innovations- og konkurrenceevne for Valsemøllen og den værdikæde, som Valsemøllen udgør et væsentligt led i. Projektet forventes at resultere i en forøget innovation og afsætning af specialkoncepter, med en afledt økonomisk effekt i form af forøget omsætning og indtjening for Valsemøllen og de tilknyttede samarbejdspartnere. Forøget innovationspotentiale og øget udvikling og afsætning af specialkoncepter. Øget omsætning og indtjening for Valsemøllen og de tilknyttede samarbejdspartnere. Ansættelse af 1-2 medarbejdere på Valsemøllen og 1-2 medarbejdere i leverandørnetværket. Omsætningsforøgelse fra 6,9 mio. kr. til 10 mio. kr. på årsbasis. Bevilget. Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi. Projektet understøtter målene i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne og teknologianvendelse i produktudvikling af bornholmske fødevarespecialiteter med fokus på rationalisering og kvalitet. Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm og 4.9: Landdistriktsudvikling, der begge har fokus på fødevareområdet Nils Jespersen Bornholms Valsemølle A/S Regionalfonden Privat egenfinansiering , , , Ø

17 Bornholmsk Kunsthåndværk ud i verden Det overordnede formål med projektet er at skabe økonomisk vækst for øens kunsthåndværkere samt at udbrede kendskabet til bornholmsk kunsthåndværk, så der skabes en større afsætning uden for øen. ACAB havde i medlemmer fordelt på fagområderne glas, keramik, tekstil, træ og metal. Projektet ventes: - at sikre yderligere professionalisering af kunsthåndværkerne - at bidrage til en øget indtjening blandt ACAB's medlemmer - at bidrage til udvikling af tematurismen på Bornholm - at skabe attraktive levevilkår gennem fast-holdelse af eksisterende og skabelse af nye arbejdspladser - at synliggøre mulighederne for at arbejde - og overleve - som kunsthåndværker på Bornholm - at tiltrække nye tilflyttere til Bornholm. Der vil ved start og slut af dette projekt blive udarbejdet en opgørelse over dels hvor mange arbejdspladser og dels hvor stor en omsætning ACAB's medlemmer har tilsammen. Ud fra det overordnede mål ' Øget kvalitetsniveau med deraf øget salg' har projektet været medvirkende til, at ACAB'ere nu indbydes til udstillinger og messer flere steder i Europa og i enkelte kunsthåndværkeres tilfælde tillige i USA.Bornholmsk kunsthåndværk er kommet ud i verden. Der er skabt en realøkonomisk vækst og velfungerende netværk på såvel landsplan som internationalt plan, som vil medføre det psykologiske og økonomiske overskud hos kunsthåndværkerne, der er nødvendigt for en fortsat udvikling af kunsthåndværket. De lokale netværk er trænet og styrket, så ACAB erne fremover vil kunne samarbejde på et mere kvalificeret niveau ved produktudvikling, udstillinger og nye initiativer. Ønsket om større samarbejde mellem kunsthåndværkere på Bornholm og ude har resulteret i gode forbindelser med Danske Kunsthåndværkere, World Crafts Council, KROMA i Blekinge, Sofiero Slott i Helsingborg og KonstHandVerkerCentrum, KHVC Skåne. Generelt har den øgede kommunikation og aktivitet medført repræsentation hos og/eller anerkendelse af ACAB hos disse organisationer. Det er en styrkelse af ACAB, at foreningen nu har samarbejdspartnere på organisationsplan, ikke kun på græsrodsplan. Projektet har desuden sørget for 5 nye tilflyttere til Bornholm, som følge af ny og bevarede servicefaciliteter. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategien på flere områder, bl.a. ved at bidrage til: - at sætte handling bag ordenen "Det unikke Bornholm - vækst via kreativitet og kvalitet" - at fremme kvalitetsprodukter, der er rettet mod eksport - innovation, videndeling og vidensopbygning på området - markedsføring af Bornholm - at sikre helårsoplevelser på Bornholm gennem åbne værksteder Birgit Stoltz Andersen ACAB

18 Forlænget til: LAG Bornholm - landdistrikt , , , Ø

19 Bornholmske fødevarer - fremtidens innovative eksporterhverv Projektets hovedformål er at: - Styrke og udbygge kendskabet til kunders og brugeres behov, og dermed skabe yderligere grundlag for udviklingen af nye produkter, koncepter og arbejdspladser i bornholmske fødevarevirksomheder. - Udforske, spotte og formidle trends for forbrugernes krav til fremtidens fødevarespecialiteter. - Professionalisere de mindre bornholmske fødevarevirksomheders anvendelse af brugerdreven innovation i produktudviklingen, samspil om innovation, styrkelse af klyngerelationer, samt øgede markedsmuligheder og internationalisering. - Opnå øget loyalitet og kundetilfredshed for (for)brugere og indkøbere af bornholmske fødevarer. Projektet bidrager til at fastholde beskæftigelsen i den bornholmske fødevarebranche, skabe vækst og øget beskæftigelse i en række virksomheder. Op til 12 virksomheder forventes at få styrket deres innovationskompetencer og implementere nye produkter og processer. På lang sigt forventes projektet at medføre øgede markedsandele til de bornholmske virksomheder og forhåbentlig eksport. Der er rekrutteret 6 pilotvirksomheder inden for fødevarebranchen. Der blev afholdt kick-off workshop medio november Virksomhedsbesøg blev gennemført ultimo november. Strategiworkshop blev afholdt medio december 2009, hvor der blev arbejdet med analyse af virksomhedernes marked/kunder, konkurrenter, kapacitet, kultur m.v. med sparring fra Workz A/S. Den metodiske del af brugerdreven innovation og etnoraid blev gennemført i Københavns området. Forløbene blev dels en øjenåbner flere steder, men også en bekræftelse af noget der er i gang sat.fødevaretrends og tendenser - både nationale og internationale - blev præsenteret medio februar 2010 for pilotvirksomhederne. Det har sat yderligere gang i overvejelser om innovation/udvikling produkter, emballager og fødevare koncepter, dels på nuværende marked og dels på nye markeder. Den nu opsamlede viden bearbejdes og vurderes i den enkelte pilotvirksomhed med SevenCs som værktøj. Der har i maj-juni 2010 været afholdt ideworkshop og konceptworkshop med Workz som proceskonsulent, hvor hver virksomhed har formuleret, valgt og opstartet arbejdet med strategiske udfordringer. Endelig blev der afholdt strategidag medio september Virksomhederne mener de har fået stor faglig værdi af forløbet og et fortrolighedsforhold til hinanden ved at lægge alle deres udfordringer på bordet til sparring og drøftelse. Projektet sigter mod en produktudvikling og promovering af de bornholmske fødevarer og understøtter således indsatsområdet "Markedsføring af Bornholm", der omfatter promovering af de bornholmske fødevarer som en del af det bornholmske brand. Projektet understøtter endvidere indsatsområdet "Innovation, videndeling og videnopbygning" hvor nogle af målsætningerne er videnoverførsel fra udenøs vidensinstitutioner til de bornholmske virksomheder og de bornholmske virksomheders deltagelse i projekter inden for Brugerdreven Innovation Forlænget til: Marlene Haugaard Væksthus HovedstadsRegionen (VHHR) 19

20 Brugerdreven Innovation Regionalfonden Privat egenfinansiering , , , , Ø

21 De Bornholmske Havne - de glemte skatte Det overordnede formål med projektet er at sikre Bornholms havne et bæredygtigt grundlag for fremtidig udvikling og drift gennem anvendelsen af brugerdreven innovation. I denne sammenhæng skal bæredygtig forstås som en udvikling og drift der er forankret i lokalsamfundet og samtidig hænger økonomisk sammen. Dette formål realiseres gennem projektet ved opfyldelse af følgende aktiviteter: 1) De bornholmske havne er tilført ny kreativitet, kvalitet og mening. 2) Afvikling af begrænsninger i havnenes brugerkreds, som historisk har været styret af fiskerierhvervet. 3) Afdækning af, hvordan havnene kan bidrage til et bedre liv for brugerne, både som bolig og arbejdssted og i fritiden. 4) Udvikling af ejerskab blandt havnenes brugere, det omkringliggende erhvervsliv og lokalsamfund. 5) Udforskning af samarbejdsmuligheder mellem havnene. Projektet forventes at udvikle en metode til at skaffe ressourcer til havnenes fremtidige udvikling og drift. Dels ved at aktivere den sociale kapital i omgivelserne, dels ved at den enkelte havn med en udviklingsplan i hånden kan søge finansiering forskellige steder og ved innovation afsøge nye indtægtskilder, nye takststrukturer og nyt samarbejde. Det forventes, at projektperioden fortsat dækker tidsrummet 1. nov til 1. aug Projektet er opdelt i 2 hoveddele: 1.nov jul og 1.aug aug Her ventes der en ændring, således, at 1. del øges med 3-4 måneder og 2. del reduceres tilsvarende. Der er ansat en projektleder som er tilknyttet CRT. I samarbejde med BRKs havnekoordinator er der i maj 2011 gennemført 4 workshops som har indraget havnenes brugere. Følg projektets aktiviteter her: Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder 4.5. Innovation, 4.8 Bornholm åbent - hele året og 4.9 Landdistriktsudvikling Hardy Pedersen BRK / Teknik og Miljø Brugerdreven Innovation LAG Bornholm - fiskeri Egenfinansiering Anden offentlig medfinansiering , , , , , G

22 Den bornholmske diamant Spa Etablering af et spa- og wellnesskoncept "Den bornholmske diamant spa" på Hotel Griffen, der tager udgangspunkt i den bornholmske natur og geologi. Ansøger forventer, at projektet vil medføre skabelse af 8 nye jobs (svarende til 6 årsværk), vinterarbejde for en række bornholmske håndværkere svarende til ca. 8 årsværk og afsmittende effekt på andre virksomheder på grund af sæsonudvidelsen og øget antal weekendturister. Endelig forventer ansøger en omsætningsforøgelse på ca. 25%. Projektet er afsluttet og afventer slutafregning. Personale med specialer inden for behandling er ansat. Den Bornholmske Diamant Spa har haft et besøgstal, der langt overstiger forventningerne. Omsætningen er steget med 3 mio. kr. Projektet har indtil videre medført skabelse af 11 fuldtidsstillinger, fordelt på bassindrift, behandling, rengøring og køkken. Projektet fremmer målene under erhvervsudviklingsstrategiens punkt 4.8: Bornholm - åbent hele året om øget turisme, udvidelse af turistsæsonen og bedre udnyttelse af overnatningsfaciliteterne. Projektet understøtter endvidere målet om en koordineret markedsføring i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.3: Markedsføring af Bornholm Edgar Lund Hotel Griffen Regionalfonden Privat egenfinansiering , , , Ø

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere