Fra udfordring til forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra udfordring til forandring"

Transkript

1 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede IKT-aktiviteter på Danmarks IKT-universitet: Aalborg Universitet. ERHVERVSØKONOMISK RÅDGIVER LEIF BECK FALLESEN: Høje lønninger og lav produktivitet råber på øget anvendelse af IKT«Idéklinikken har gjort forretning ud af sygehuspersonalets egne idéer SIDE 4 SIDE 14 Fra udfordring til forandring BRAINMATCH: Aalborg Universitet er via massive investeringer de seneste 5-10 år Danmarks førende IKT-universitet. IKT kan og skal igen være Danmarks vækstmotor, og BrainMatch er universitetets invitation til samarbejde mellem forskere og erhvervsliv. Målet er vækst i ressourcer til forskning og vækst og jobskabelse hos virksomhederne alt sammen til fælles bedste. Problemer og udfordringer. Danmark har masser af dem, og aktuelt er det taknemmeligt at give finanskrisen og følgerne heraf skylden. Men hvis vi et øjeblik glemmer krisen og kigger nogle år frem i tiden, er det så de samme problemer og udfordringer, der fylder i den politiske dagsorden og danskernes bevidsthed? Vi ved det ikke, men svaret bør være nej. Vi har nemlig både opskrift på og ingredienserne til løsning af en af de største udfordringer lige nu: Lav produktivitet. Produktiviteten skal i vejret Opskriften er IKT som middel til øget produktivitet, og ingredienserne er den massive IKTforskning, som Danmark er verdensmester i. Tidligere mangeårig chefredaktør og adm. direktør på Dagbladet Børsen og i dag erhvervsøkonomisk rådgiver og erhvervsekspert på TV2 Leif Beck Fallesen er enig: I 90 erne og delvist også i 00 erne har IKT været vækstbærende i både USA, Nordeuropa og herunder Danmark. Det kan ske igen netop fordi høje lønninger, lav konkurrencekraft og lav produktivitet råber på IKT som forandringsagent,«pointerer han. Hos Vestas en af Danmarks største og mest globale virksomheder er udfordringerne også til at få øje på. Global udviklingsdirektør Anders Vedel sætter situationen i perspektiv: Vi ser et stort potentiale i at kommercialisere forskning og udvikling endnu mere. Den kommercielle værdi af forskning og udvikling ser vi for alvor først, når nye teknologier rammer vores produkter og løsninger,«siger han og eksemplificerer: Vestas og Aalborg Universitet samarbejder, fx igennem Vestas Power Programme, der er det største og mest omfattende forskningspartnerskab, der nogen sinde er indgået mellem en At være katalysator for at bringe forskning i anvendelse. Invitation til forandring BrainMatch er overskriften for en ny serie af initiativer fra Aalborg Universitet og BrainsBusiness, der fungerer som bindeled mellem IKT-forskerne og erhvervslivet. Universitetet er i forvejen kendt og anerkendt som Danmarks mest erhvervsvenlige universitet, men dekanen for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet vil meget mere: Det er vores grundlæggende holdning, at vi driver forskning for samfundets skyld og ikke Det potentiale, der ligger i øget nyttig- gørelse af universiteternes forskning er så stort, at det kan sikre Danmarks vækst og velfærd fremover«eskild Holm Nielsen vindmølleproducent og et universitet. Vi har netop set de første resultater af dette samarbejde, hvor vi bla. har fået ny viden om, hvordan vi kan koble fremtidens kæmpevindmøller, der står langt ude på havet, til det eksisterende el-net.«hos Vestas nytter forskningen, når teknologien rammer produkterne, og Aalborg Universitet ser netop dette som én af sine fornemmeste opgaver: for vores egen,«siger Eskild Holm Nielsen og fortsætter: Det potentiale, der ligger i øget nyttiggørelse af universiteternes forskning er så stort, at det kan sikre Danmarks vækst og velfærd fremover. Det forsøger vi på løbende, og nu søsætter vi en ny række af initiativer, der skal understøtte denne udvikling til gavn for både virksomheder og vores forskere og studerende. På den måde vil vi udfordre til forandring.«

2 02 03 INTRODUKTION TIL IKT PÅ AAU 600 MIA. KR I SPIL En enig dansk EU-lobby intensiverer nu kampen om EU's forskningsmilliarder: Vi vil til at blande os noget mere, end vi tidligere har gjort,«siger specialkonsulent Charlotte Pedersen, som repræsenterer Aalborg Universitet i Bruxelles. DANMARK NR. 6 I VERDEN Nye tal fra OECD viser, at Danmark indtager en global 6. plads, når det gælder investering i innovation. Danmark anvender nemlig 3,09 % af bruttonationalproduktet på forskning og udvikling. Det viser en rapport fra Styrelsen for Forskning og Innovation. nr.6 BEDRE MOBILDÆKNING I DANMARK Mobildækningen er for dårlig i Danmark. Nu vil Telebranchen investere godt 6 mia. kr. i udbygning af mobilnettet (dækning og kapacitet) de kommende tre år. Kilde: DI ITEK 30 % STIGNING! En ny rapport fra Styrelsen for Forskning og Innovation viser, at virksomheder med mindst én ph.d-uddannet ansat har i gennemsnit 30 procent højere arbejdsproduktivitet. Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation 30 IKT PÅ TOPPEN 2012 UDGIVET AF AALBORG UNIVERSITET OG BRAINSBUSINESS Tallene er opgjort blandt de 41 lande, der er tilgængelige OECD-data for. KONTAKT: IKT øverst på dagsordenen AF GRIMUR LUND Formand for BrainsBusiness samt adm. dir. i AVEVA Denmark IKT har i løbet af de seneste 10 år mistet sin position øverst på dagsordenen. I 90 erne var fokus et andet. Her vidste alle, at IKT var den sikre vej til øget effektivitet og produktivi-tet. Her havde alle en it- eller IKT-strategi ja, det var nærmest vigtigere end selve forretningsstrategien. Men så sprang it-boblen, og IKT har siden levet en omtumlet og forkrøblet tilværelse som supporterhverv og som et nødvendigt onde på virksomhedernes omkostningsbudgetter. De fleste af os kan jo godt huske de høje vækstrater, vi havde i 90 erne, da mange andre europæiske lande stod stille. Det var it-effektiviseringer og implementeringen af ny teknologi en væsentlig årsag til. Digital kanin Nu står vi i en sammenlignelig situation, hvor alle har fornemmelsen af, at der er behov for at trække en kanin op af hatten, som kan sikre fremtidig vækst. Øget anvendelse af IKT er et godt bud på en sådan kanin. Men IKT-erhvervet har ikke længere den tyngde, det fortjener. Vi har ikke engang en videnskabsminister vi har en uddannelsesminister, der sidder i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og det er jo ikke den tunge post i regeringen, som det burde være. Samtidig tør IKT-guruer og -konsulenter jo knap nok nævne, hvilken branche de tilhører. Sådan var det bestemt ikke i 90 erne, hvor der vel næppe fandtes et erhverv, der var behæftet med mere prestige. Men lad os gemme nostalgien og i stedet fokusere på at få IKT øverst på dagsordenen i regeringen, hos virksomhederne og i det offentlige. IKT i alting For det første ved vi med sikkerhed, at udviklingen går i retning af IKT i alting. Og det er ikke bare et fluffy og smart statement det er et statement, der skal tages 100 % bogstaveligt. Produkter, som vi i dag ikke forbinder med IKT, vil fremover være intelligente. Lige fra sko og tøj vævet af strømførende tekstiler med sensorer, der kan måle blodtryk, puls, temperatur mv. til vaskemaskiner, der ved, hvornår strømmen og vandet er billigst at bruge og belaster miljøet mindst muligt. For det andet ved vi nu, at out- og nearsourcing af produktion til udlandet for mange brancher er begyndelsen til enden. Vi troede, at de tunge vidensarbejdspladser ville blive i landet. At R&D ville forblive dansk, og at det kun var de ufaglærte arbejdspladser, vi flyttede. Sådan er det i mange tilfælde ikke gået. Hermed står det klart, at hvis vi vil beholde dansk produktion og danske arbejdspladser, så skal vi dels satse på automation og dels på intelligente produkter. Dansk tekstilproduktion blev udflaget for mange år siden, men hvem siger, at vi ikke kan stå for udvikling af fremtidens højteknologiske og intelligente tekstiler? Grimur Lund er mangeårig formand for den nordjyske paraplyorganisation BrainsBusiness, der har til formål at skabe øget samarbejde mellem Aalborg Universitet og virksomhederne i den nordjyske IKT-klynge samt være bindeled til det offentlige. Foto: Lars Horn, Baghuset Pressefoto Danske fremstillingsvirksomheder såvel som servicevirksomheder bør vende sig til IKT i alting-tankegangen enten i form af automatisering eller i form af udvikling af innovative og intelligente produkter. Det er visionært og ambitiøst men bestemt ikke urealistisk. Aalborg Universitet udvider i København! Samarbejde med erhvervslivet står øverst på dagsordenen, når Aalborg Universitet udvider i København. Aalborg Universitet har en særlig evne til at samarbejde med erhvervslivet og til at tiltrække studerende, som ikke normalt vil vælge en universitetsuddannelse. Og det er netop universitetets berettigelse i København, hvor omkring studerende nu er tilknyttet. Aalborg Universitet har haft afdeling i Ballerup siden 2005, men i januar 2012 fik universitetet godkendelse af Folketingets Finansudvalg til at samle alle aktiviteter i Nokias tidligere hovedkvarter i Københavns Sydhavn. Målsætningen er at danne fremtidens innovative universitet i tæt samspil mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv: Vi samler nu vores østdanske aktiviteter på Frederikskaj i København, hvor vi vil være med til at skabe en ny model for, hvordan universiteter og virksomheder arbejder sammen. Udvidelsen skal ses i forlængelse af vores målsætning om, at forskningen skal bidrage til at løse aktuelle problemer i private virksomheder og offentlige institutioner,«forklarer rektor Finn Kjærsdam. Overtagelsen vil styrke det danske innovationsmiljø og skal tiltrække flere BRAINSBUSINESS: The (Missing) Link udenlandske investeringer til København. Aalborg Universitet har allerede indgået aftaler med flere større internationale virksomheder fra blandt andet Sverige, Norge, USA og Kina, der vil starte forskningsaktiviteter op i relation til de godt kvadratmeter nye lokaler. Hertil kommer en række højteknologiske opstartsvirksomheder med udspring i Danmark. Virksomhederne tiltrækkes ofte af den meget erhvervsvenlige tilgang og ikke mindst den problembaserede undervisningsform, hvor de studerende tager udgangspunkt i reelle problemstillinger frem for akademiske spørgsmål, der ikke nødvendigvis har rod i virkeligheden. Ud over virksomheder tiltrækker det også studerende fra andre lag i samfundet: Vi har en lang tradition for også at kunne tiltrække studerende fra familier uden den store tradition for en højere uddannelse, hvilket vi tillægger bl.a. vores særlige problembaserede læring med projektarbejde i grupper. Dermed kan vi være med til at løfte uddannelsesniveauet for en helt ny gruppe af unge,«slutter Finn Kjærsdam. FORDOMME OM UNIVERSITETER: Erhvervslivets udbredte fordomme om universiteter og forskere og vice versa skal imødegås og aflives. Det er man bevidst om på Aalborg Universitet, der er kendt og anerkendt som et af Europas mest erhvervsvenlige universiteter. En af succeserne er BrainsBusiness, der fungerer som samlet link mellem universitetsverdenen og erhvervslivet. Myter og fordomme om modparten, når erhvervsliv og forskere mødes, er stadig relativt udbredte. Men langt størstedelen af de forudindtagede meninger har ikke rod i virkeligheden i dag. Erhvervsliv og universiteter har nemlig nærmet sig hinanden i hastig fart, og der er en udbredt anerkendelse af hinandens berettigelse og kompetencer. Men der er lang vej endnu. Vi ved godt, at de er langt bedre til det i USA og måske andre steder i verden, og vi ved også godt, at det er helt nødvendigt med øget samarbejde, hvis vi fortsat vil udvikle vores samfund og høre til blandt verdens rigeste. Én indgang Aalborg Universitet kan med sine ansatte og studerende være en uoverskuelig mastodont at nærme sig som virksomhed. Men mange hundrede virksomheder samarbejder med Aalborg Universitet hver dag, og det skyldes blandt andet BrainsBusiness, der fungerer som samlet IKT-indgang til Aalborg Universitet. BrainsBusiness er et partnerskab, der er opstået i ingenmandsland mellem det offentlige og det private. Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, Region Aalborg Samarbejdet, Region Nordjylland og godt 150 nordjyske IKT-virksomheder står sammen om organisationen, der har en styregruppe som øverste organ. Grimur Lund, der til daglig er direktør i AVEVA Denmark siger: Vores mission er at understøtte den nordjyske IKT-klynge som en af de mest attraktive og konkurrencedygtige IKT-klynger i Europa. Det er i høj grad lykkedes, og det vil vi fortsat arbejde på at udbygge,«fortæller han. BrainsBusiness er i dag accepteret og anerkendt som link mellem erhvervsliv og Aalborg Universitet og er i høj grad med til at nedbryde fordomme og skabe øget samarbejde med fokus på vækst. Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst Tlf BrainsBusiness Niels Jernes Vej Aalborg Øst Tlf REDAKTION: Ansvarshavende redaktører: Berit Brendborg, Brains- Business, Birgit Nøhr, Brains- Business, Lotte Finck, Institut for Datalogi, Annette Lind, Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Projektledelse, tekst og layout: Conexia PR Esben Lind HVIS AVISEN UDEBLIVER: Ønskes yderligere eksemplarer tilsendt, kontakt venligst BrainsBusiness på KOMMENTARER: Kommentarer til avisens indhold er velkomne på

3 04 05 ERHVERVSLIVET I TALE IKT: GRUNDFOS Grundfos producerer årligt mere end 16 mio. pumpeenheder og er verdens største inden for cirkulationspumper. Grundfos er globalt teknologiførende og satser massivt på at udbygge sin førerposition via forskning og samarbejde med danske og udenlandske universiteter. Redningsplanken Efter den økonomiske krise i 1980 erne og starten af 1990 erne var det it, der blev Danmarks og andre vestlige landes vækstdriver. Erhvervsøkonomisk rådgiver og kommentator på TV2 Leif Beck Fallesen mener, at historien kan gentage sig. Danmark og store dele af den vestlige verden befinder sig fortsat i en dyb økonomisk krise efter Finanskrisens start i Der er på få år sket et paradigmeskifte, hvor det i dag er Østen og ikke Vesten, der sætter den globale økonomiske dagsorden. Europa er delt i to i den sammenhæng et a- og et b-hold, hvor Sydeuropa som b-hold kæmper med gældsbyrder og tung bureaukrati og måske aldrig kommer på fode igen som før krisen, og et a-hold i det nordlige Europa, hvor krisen er dyb, men hvor der dog er lys for enden af tunnelen. I Danmark er udfordringerne også til at få øje på både inden for den offentlige sektor, hvor gælden dog er overkommelig, men hvor udgifterne fortsat er langt større end indtægterne, og hos erhvervslivet, der kæmper med høje lønninger i forhold til udlandet, et hjemmemarked, der fortsat ligger underdrejet, og en produktivitet, der er alt for lav. Tidligere mangeårig chefredaktør på Dagbladet Børsen og i dag erhvervsøkonomisk rådgiver og ekspert på TV2 Leif Beck Fallesen mener, at informations- og kommunikationsteknologi er nøglen til at komme ud af dødvandet: Går vi tilbage til 90 ernes og delvist også 00 ernes USA og Nordeuropa, så har IKT været markant vækstbærende. Det kan ske igen netop fordi høje lønninger og lav produktivitet råber på IKT som løsningen,«pointerer Leif Beck Fallesen og fortsætter: Tag eksempelvis finanssektoren i starten af 90 erne. Man fyrede en masse folk og erstattede dem med teknologi. Det samme sker nu. Fyringsrunderne er i gang, og nu er der behov for et teknologispring, der kan bringe tingene i balance, så der igen er øget produktivitet og råd til at ansætte og vækste.«leif Beck Fallesen er i det hele taget fortaler for at lære af tidligere tiders succeser: En højere produktivitet kombineret med en tilbageholdenhed i forhold til de private lønninger skal være drivkraften. Det vil give en langsom, men sikker konkurrenceforbedring, og det er det, Danmark og landene omkring os har brug for.«men hvorfor halter Danmark så bagefter på produktiviteten, og hvordan skal IKT i praksis være en redningsplanke? Leif Beck Fallesen har et konkret bud: Universiteterne bærer en del af ansvaret for den manglende produktivitet. Innovation og forskning kan jo netop give de teknologispring, vi har brug for, men her har Danmark og andre europæiske lande i mange år haltet bagefter. Det skyldes blandt andet, at vi har nogle gamle universiteter, som ikke på samme måde som eksempelvis DTU og Aalborg Universitet har tradition for partsforskning,«bemærker han og fortsætter: Øget samarbejde mellem universiteter og virksomheder er et must det er helt afgørende for væksten i Danmark.«Ansvaret ligger dog ifølge Leif Beck Fallesen ikke kun hos universiteterne. Også virksomhederne skal i langt højere grad opsøge den viden, som den offentlige forskning har, og her er det specielt SMV erne (Små og Mellemstore Virksomheder, red.), der kan forbedre sig: Store danske virksomheder som LEGO, Vestas, B&O, Grundfos og Danfoss har godt fat i forskningen og forstår at samarbejde med universiteterne, når det gavner. Det skyldes blandt andet, at de har egne forskningsafdelinger, som har ressourcerne og forstår at tale sammen med universiteterne. Det er langt sværere for SMV erne, der ikke på samme måde har råd til at tænke langsigtet, og som ikke har ressourcer til at sætte sig ind i, hvordan universiteterne arbejder.«han fremhæver dog nogle succeseksempler fra Nordjylland, hvor klyngedannelse af SMVvirksomheder har været en succes, blandt andet klyngen af højtalerproducenter og klyngen af mobilproducenter, der både består af større virksomheder og et stort antal SMV er: Jeg har blandt andet bemærket, at Aalborg Universitet nu tager initiativ til i stigende grad at få ph.d. erne ud i erhvervslivet. Det, tror jeg, er et rigtigt skridt på vejen,«slutter han. Leif Beck Fallesen (65) er uddannet cand. scient.pol. fra Aarhus Universitet og blev i en alder af 44 år chefredaktør for Dagbladet Børsen. I 15 år frem til 2010 var han både administrerende direktør og chefredaktør hos Børsen, og i dag er han leder af Copenhagen Business Task Force, erhvervsøkonomisk rådgiver for Københavns overborgmester Frank Jensen samt erhvervsøkonomisk kommentator på TV2. VESTAS Vestas er med mere end vindmøller opstillet over 30 år verdens mest erfarne vindmølleproducent. Virksomheden er samtidig verdens største producent med en årlig omsætning på næsten 6 mia. euro og p.t. en ordreindgang på GW. Grundfos og Vestas ser store muligheder i øget samarbejde med universiteterne Danske koncernflagskibe som Grundfos og Vestas har i mange år samarbejdet med blandt andre Aalborg Universitet. Vi har sat de to virksomheder stævne og spurgt ind til det nuværende samarbejde både med Aalborg Universitet og andre universiteter samt potentialet i yderligere samarbejde. CARSTEN BJERG CEO Grundfos ANDERS VEDEL Global udviklingsdirektør Vestas Hvad er Grundfos erfaringer med at samarbejde med Aalborg Universitet og universiteter generelt? Vi har som virksomhed et tæt samarbejde med universiteter og uddannelsessteder i både Danmark og udlandet inden for en lang række forskningsområder. Og det er mit indtryk, at der generelt udføres meget god forskning på universiteterne, men at der er behov for en endnu mere målrettet indsats, også fra universiteterne, på at være med til at løse nogle af verdens store udfordringer som CO2-udledning, vandknaphed, fødevareknaphed osv. I forhold til Aalborg Universitet har vi gennem en årrække draget nytte af det solide forskningsarbejde, der er blevet gjort inden for eksempelvis elektromotorer, og vi har haft et tæt samarbejde med mange gode kandidater. For os har det været særdeles nyttigt at have direkte adgang til relevant og opdateret forskning og viden gennem universitetets store netværk. Det har gjort det nemmere at have fingeren på pulsen. Samtidig er det et samarbejde, vi har tilstræbt at styrke blandt andet gennem uddeling af Grundfosprisen til professor Frede Blaabjerg.«Hvad er Vestas erfaringer med at samarbejde med Aalborg Universitet og universiteter generelt? Vores overordnede mål er at skabe stadig bedre og mere effektive vedvarende energiløsninger. Derfor sigter vi mod at tiltrække og yde støtte til verdens mest talentfulde ingeniørforskere, professorer, ph.d.-studerende og specialestuderende, der beskæftiger sig med områder, som er relevante for Vestas. I Vestas har vi gode erfaringer med at samarbejde med universiteter rundt omkring i hele verden og i særlig grad Aalborg Universitet. Vestas og Aalborg Universitet samarbejder fx igennem Vestas Power Programme, der er det største og mest omfattende forskningspartnerskab, som nogen sinde er indgået mellem en vindmølleproducent og et universitet. Vi har netop set de første resultater af dette samarbejde, hvor vi bl.a. har fået ny viden om, hvordan vi kan koble fremtidens kæmpevindmøller, der står langt ude på havet, til det eksisterende el-net.«hvor stort mener Grundfos, at potentialet for yderligere kommercialisering af universiteternes forskning er hos Grundfos og generelt i samfundet? Det er altid en stor udfordring at kunne omsætte de gode ideer til egentlige produkter. Vejen til kommercialisering er undertiden lang. Og ind imellem stadig for lang. Jeg mener, at vi kan blive bedre til at samarbejde, og at vi skal se på rollefordelingen mellem uddannelsesstederne og virksomhederne. Mange universiteter er fanget i skismaet mellem på den ene side at forske gerne sammen med virksomhederne og på den anden side et forståeligt ønske om at publicere mest. Og det betyder, at målet ikke altid er helt skarpt. Vi skal i tættere dialog og samarbejde, hvor vi som virksomheder skal løfte den del af opgaven, der går ud på at kommercialisere universiteternes gode resultater, mens universiteterne skal blive endnu bedre til at uddanne fuldblodskandidater, der kan deres faglighed i dybden. Gerne krydret med den rette portion entreprenørship, så vi får medarbejdere, der både behersker det tekniske og det forretningsmæssige. Ved at erkende dette vil samarbejdsaftaler sikkert kunne laves mere effektivt til fordel både for forskningen, virksomhederne og samfundet. Her kan vi blandt andet søge inspiration hos lande som Sydkorea eller Singapore.«Hvor stort mener Vestas, at potentialet for yderligere kommercialisering af universiteternes forskning er hos Vestas og generelt i samfundet? Vi ser et stort potentiale i at kommercialisere forskning og udvikling endnu mere. Vi forventer helt klart, at Vestas forskningsindsats og samarbejde med universiteter rundt om i verden vil skabe en række teknologiske gennembrud, der vil muliggøre en stadig forbedring af møllernes kapacitet såvel som effektivitet både til onshore- og offshoremarkedet. Den kommercielle værdi af forskning og udvikling ser vi for alvor først, når nye teknologier rammer vores produkter og løsninger. Det er kunderne, der køber vindmøllerne, derfor skal vi fortsat være gode til at lytte til deres behov. Forskning skal bidrage til at finde løsninger på de behov, som kunderne og markedet har.«hvad skal der til for at udnytte dette potentiale yderligere? Dels hvad kan erhvervslivet gøre, og dels hvad kan universiteterne gøre? Vestas er teknologisk førende inden for vindenergi. Den position har vi kun opnået, fordi vi prioriterer investeringer i forskning og udvikling. Med dette og mar- kedsbehovet som udgangspunkt er der et potentiale i et endnu mere målrettet forskningsarbejde. I fremtiden kan vi derfor i højere grad forske i og udvikle teknologier og løsninger, som markedet efterspørger, og som på samme tid kan bidrage til udviklingen af en mere bæredygtig energiforsyning. På samme måde kan universiteter arbejde med at orientere sig mod de strømninger og muligheder, der findes kommercielt, og så kan de blive ved med at udvikle samarbejdet med højteknologiske virksomheder som Vestas, så forskningsresultater kan skabe værdi i fremtidens bæredygtige energiløsninger. Men når det er sagt, så er det også vigtigt, at vi har en grundforskning, der kan udfordre og sikre en bredere vinkel på udviklingen af ny teknologi, end hvad markedet ser af behov. Vi skal ikke kun give folk, hvad de efterspørger vi skal gå længere for at skabe banebrydende innovation.«

4 06 07 IKT I VERDENSKLASSE De fleste data er værdifuld viden DATA-INTENSIVE SYSTEMER: Aalborg Universitet arbejder med systemer, der kan håndtere store mængder komplekse data om fx trafik eller bagagehåndtering og kommer os alle til gode, når vi færdes på vejene eller skal have en kuffert med os fra A til B via C. At udvikle effektive og letanvendelige redskaber til håndtering af store mængder data er en udfordring, som Aalborg Universitet gennem mange år har fokuseret på. Det skyldes ikke mindst, at der er store gevinster at hente ved at bruge de oplysninger, vi allerede har mulighed for at indsamle. Stort set alle data udgør værdifuld viden, som man kan bruge aktivt på den ene eller den anden måde,«forklarer professor Torben Bach Pedersen fra Daisy (Center for Data- intensive Systemer) ved Aalborg Universitet. Information om forbruget i husstande kan fx anvendes til at udvikle systemer, der kan optimere el- og varmeforbruget, ligesom information om bilers trafik på vejene kan anvendes til systemer, der fortæller os, hvornår vi skal vælge en anden rute end normalt, eller hvornår det er hensigtsmæssigt at lægge trafikken om. Udfordringen er at udvikle systemer, der kan håndtere de store mængder komplekse data.«find Holgers taske Den udfordring er et af de centrale omdrejningspunker i et aktuelt projekt finansieret af Højteknologifonden med fokus på bagagehåndtering, BagTrack, som Daisy indgår i sammen med partnere som Lyngsoe Systems, SAS og Aalborg Lufthavn. Målet er at optimere håndteringen af bagagen og minimere antallet af fejl ved at analysere tilgængelige data om de kombinationer af begivenheder, der typisk ligger bag. Ny teknologi i form af Usynlig software skal sørge for sikkerheden Mennesket og maskinen Geminoid-DK (siddende) er en robot skabt til at ligne lektor Henrik Schärfe fra Aalborg Universitet (stående). Robotten Geminoid-DK skal hjælpe os til en bedre forståelse af mødet mellem mennesket og teknologien. Den har allerede i sit korte liv rejst verden tynd og optrådt i en lang række internationale medier og på store scener i udlandet. Den såkaldte android er udviklet af japanske eksperter og har ingen kunstig intelligens, men styres vha. et specialdesignet computerprogram. Den ene er født i Den anden i Men de ligner hinanden som tvillinger. Geminoid-DK er nemlig skabt som en perfekt kopi af lektor Henrik Schärfe fra Center for Computermedieret Erkendelse på Aalborg Universitet. Robotten er den tredje i serien Geminoid og udviklet af Hiroshi Ishiguro fra den japanske virksomhed Kokoro Inc. i Tokyo. Der er tale om en såkaldt android, en menneskelignende mekanisk skabning uden kunstig intelligens, som styres vha. et særligt computerprogram, der efterligner dukkeførerens bevægelser. Bevægelsesmulighederne er endnu begrænsede, da kun Geminoid-robotternes hoved og øvre torso kan bringes i bevægelse, men man forudser, at robotteknologien inden for bare 5-10 år vil have udviklet sig betydeligt, sådan at robotterne måske også vil kunne gå og interagere med mennesker på et helt andet niveau. Formålet med android-robotten, som har kostet Aalborg Universitet cirka 1 million kroner, er at indgå i en række sociale eksperimenter, dels i et særligt indrettet laboratorium, dels på gadeplan, hvor Henrik Schärfe og hans team vil undersøge menneskets reaktioner på den avancerede teknologi. De reaktioner, man hidtil har observeret, spænder vidt fra nysgerrighed til umiddelbare tegn på frygt eller ubehag men ingen går fra mødet med Geminoid-DK uden at være påvirket på en eller anden måde af den livagtige robot. Negative reaktioner skyldes ofte forudindtagede idéer, der stammer fra science fiction-verdenen, men sandheden er, at menneskeheden på nuværende tidspunkt ikke er truet af robotteknologien. Derimod mener man hos Center for Computermedieret Erkendelse, at teknologi generelt allerede i dag fylder ekstremt meget i vores arbejdsliv, og at vi kan forvente, den indtager en endnu mere påtrængende rolle i fremtiden. Derfor er det nødvendigt at tage stilling til teknologien og dens rolle og at udforske de positive anvendelsesmuligheder på fx miljø- eller sundhedsområdet samtidig med, at man trækker grænser for robotters og andre teknologiers indtog i vores liv. 99 % af verdens computere findes i dag i indlejrede systemer. Enorme mængder software er indlejret i mange af de ting, vi omgiver os med til daglig, og som vi ikke umiddelbart tænker på som digitale. Pålidelige systemer, der fungerer rettidigt i sikkerhedskritiske situationer, bliver guld værd i fremtiden. Software er ikke kun noget, der er inden i laptops, tablets og smartphones, men anvendes i stigende grad som indlejrede systemer, både i industrien og andre erhvervssammenhænge såvel som i hjemmet og på farten. Indlejret software er det område inden for IKT, hvor der overalt i verden investeres tungest i øjeblikket,«siger Kim Guldstrand Larsen, professor og direktør for CISS, Center for Indlejrede Software Systemer på Aalborg Universitet. I fremtiden kommer indlejret software i endnu højere grad end i dag til at spille en afgørende rolle inden for transport, sundhedssektoren, bankverdenen, fødevareproduktion, velfærdsteknologi og energi for bare at nævne nogle af de mest markante anvendelsesområder.«modelbaseret tilgang På CISS har man en modelbaseret tilgang til indlejrede softwaresystemer, hvilket kort sagt betyder, at man ved hjælp af programmer udviklet på Aalborg Universitet kan overskue særligt komplekse problemstillinger og undersøge, hvordan delkomponenter interagerer med hinanden. Aalborg Universitets software til den slags matematiske analyser er verdenskendt og meget efterspurgt. Den tilgang betyder, at verdens største virksomheder gerne vil samarbejde med os, og det er en stor del af hemmeligheden bag, hvordan succesfuld forskning får lov at komme ud i virkeligheden og arbejde,«siger lektor Arne Skou. Han står bl.a. i spidsen for et projekt, der skal skaffe ny erfaring med energieffektivisering af bygninger ved hjælp af indlejrede softwaresystemer. Vores spidskompetence er software, der kan analysere, lave modeller og verificere, at systemet gør det, det skal. I øjeblikket tester vi den software i forskellige anvendelsessammenhænge, men vi er sikre på, at netop pålidelighed og rettidighed bliver nogle af de mest efterspurgte egenskaber ved indlejret software i fremtiden.«rettidig omhu Kim Guldstrand Larsen er enig: I mange situationer, især når indlejrede systemer anvendes på fx sundhedsområdet, er der et stort behov for, at teknologien er 100 % pålidelig og aktiveres rettidigt. Så kan teknologien både give besparelser, større patientsikkerhed og bedre udnyttelse af ressourcerne. Men det kan fx også være ABS-bremsen eller airbag en i en bil, som jo ikke bare skal udløses, men udløses rettidigt.«chips skal afløse stregkoden på bagagestrimlen, hvilket skal sikre mere effektiv bagagehåndtering samtidig med, at Udfordringen er at udvikle systemer, der kan håndtere de store mængder komplekse data«professor Torben Bach Pedersen, Daisy man kan indhente information i realtid om, hvor kufferten befinder sig. Ovenstående er bare få eksempler af mange på projekter, som Daisy arbejder med, og som skal komme slutbrugere til gavn. Det handler om at udnytte tilgængelige data til at agere mere intelligent, og anvendelsesmulighederne for systemer, der på en sikker og nem måde kan sortere og analysere data samtidig med, at det er nemt at søge i dem, er nærmest uendelige. På Daisy arbejder man derfor med en bred vifte af projekter, der har til formål at optimere vores ageren fx i trafikken, til styring af kollektiv trafik eller til business intelligence-løsninger. Her har blandt andet et mangeårigt samarbejde med en af verdens førende business intelligencevirksomheder, TARGIT i Hjørring, udmøntet sig i innovative software-produkter.

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

10 års. Jubilæum. Meget er sket siden 2002... - og vi har stadig fingeren på pulsen!

10 års. Jubilæum. Meget er sket siden 2002... - og vi har stadig fingeren på pulsen! 10 års Jubilæum Meget er sket siden 2002... - og vi har stadig fingeren på pulsen! CISS går verden rundt CISS i billeder Fø vir CIS me Mi Tik tak, tik tak Tiden går... Center for Indlejrede Software Systemer

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere