TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)"

Transkript

1 TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) 4. udgave Center for Voksne Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2 I dette hæfte kan du få overblik over nogle af de private og offentlige tilbud, der henvender sig til socialt udsatte, unge borgere mellem 18 og 30 år, som opholder sig i. På side 4 finder du en guide over de instanser, som du kan henvende dig til, hvis der er behov for akut hjælp til socialt udsatte unge under 18 år med ophold i kommunen. Du kan downloade flere eksemplarer af 2015-version af Tilbud til socialt udsatte unge fra hjemmesiden: Center for Voksne Sekretariatet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Badehusvej 1, Aalborg Tlf

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Guide Hjælp til unge under 18 år i AAK... 4 Nordjyllands Politi, Lokalpolitiet i Aalborg... 5 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Bo- og Gadeteamet (herunder Gadesygeplejersken)... 6 Café VæXt... 9 FITNESS En Sund Krop Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning FVU/OBU Forsorgshjemmet Svenstrupgård Idræt i Café VæXt Kaffé Fair Kreativitet og vækst Midtbysjakket STEDET SKURET Træningshøjskolen Poul Paghs Gade Kollegiet Skovpark Kollegiet VæXt Bofællesskabet - et tilbud i Café VæXt Kvindedaghøjskolen - Krop og Kompetencer Kvindedaghøjskolen - Valget er Mit personlig udvikling med fokus på selvværd og selvtillid Ungerådgivningen ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN Bageriet Vestergården Butik-Caféen

4 Hesteskoen Idræts- og Kulturtilbuddet til voksne sindslidende SKP- Teamet VAMiS - Videncenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige målgrupper Værestedet Poppelvej eren SELVEJENDE INSTITUTIONER Baglandet Café Parasollen Den Sociale Skadestue Headspace Huset i Nørholm Kirkens Korshærs Herberg (og Bofællesskab) Kofoeds Skole Aalborg Kvisten Krisecenter for Kvinder Legal Aid Retshjælp i Danmark Mødrehjælpen Reden Aalborg

5 Guide Hjælp til unge under 18 år i AAK Indenfor normal åbningstid kontaktes en af de fire familiegrupper i. Du skal kontakte den gruppe, hvor personen med forældremyndigheden over den unge er bosiddende (se nedenfor). Ved hjælp af den digitale vejviser kan du finde ud af, hvilken familiegruppe du skal kontakte: Her kan du indtaste din adresse og finde relevante kommunale adresser. Udenfor familiegruppernes åbningstider kan kommunale tilbud kontakte Den Sociale Døgnvagt. Alle kan desuden henvende sig til Den Sociale Skadestue (kl ) personligt eller telefonisk ( ) eller til politiet ( ), som vil kontakte eller videreformidle kontakten til Den Sociale Døgnvagt. Familiegruppen Øst Vejgaard Bymidte Aalborg Tlf Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl Familiegruppen Nord Nygade Nørresundby Tlf Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl Familiegruppen Centrum Badehusvej Aalborg Tlf Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl Familiegruppen Sydvest Tingstedet Svenstrup Tlf Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl

6 Politi Nordjyllands Politi, Lokalpolitiet i Aalborg Målgruppe Åbningstider Kontakt Adresse Alle Døgnbetjent Tlf. 114 eller personlig henvendelse Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg 5

7 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bo- og Gadeteamet (herunder Gadesygeplejersken) Paragraf Målgruppe Frivilligt tilbud til socialt udsatte borgere over 18 år. Bo- og Gadeteamets målgruppe er socialt udsatte borgere, som kræver en høj grad af omsorg, støtte og opmærksomhed. Kendetegnende for disse borgere er: Massivt og langvarigt misbrug Spinkelt netværk Økonomisk kaos Kortvarig eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet Massive sociale og psykiske problemer Ingen bolig eller problemer med at opholde sig i nuværende bolig Formål Gadeteamet er en afdeling under Center for Voksne. Afdelingen udfører forebyggende og opsøgende socialt arbejde blandt socialt udsatte borgere over 18 år. Gadeteamet arbejder med skadesreduktion. Målet er at mindske de skader, som misbrugerne og de hjemløse påfører sig selv og det omkringliggende samfund samt højne livskvaliteten blandt de socialt udsatte borgere. Et mål er også at vise en vej ud af misbruget for de borgere, der er motiveret for det. Gadeteamet består af fem socialarbejdere (to pædagoger, en socialrådgiver, en sosu-assistent og en sygeplejerske), som har stor erfaring med, viden om, og kendskab til målgruppen. Gadesygeplejersken har derudover som formål At integrere målgruppen i det ordinære sundhedssystem og forbedre målgruppens generelle sundhedstilstand At tilbyde sygeplejefaglig bistand til de socialt udsatte borgere og reducere følgeskaderne af misbrug At yde en forebyggende indsats via udlevering af sprøjter/kanyler. Fortsætter næste side 6

8 Kerneydelser Gadeteamet Gadeteamets medarbejdere har individuelle kompetencer, der sikrer en helhedsorienteret indsats i forhold til de komplekse problemstillinger, målgruppen står i. Gadeteamet kommer de steder i byen, hvor de mest socialt udsatte borgere færdes fx på gaden, på bænken, på byens åbne pladser, på varmestuerne og cafeterierne og hjemme hos borgerne selv. Gadeteamet har stor grad af tilgængeliglighed for både de udsatte borgere og de offentlige myndigheder samt andre samarbejdspartnere fx byens varmestuer. Gadeteamets kerneydelser er: At være bindeled mellem borgeren og offentlige myndigheder At lave opsøgende arbejde på gadeplan og at være til stede i miljøet som personer, der har tid, mod og rummelighed til at opnå kontakt og tillid At yde praktisk hjælp, støtte og omsorg til fremme af livsmod og livskvalitet Hurtigt og fleksibelt at opsøge og skabe kontakt til borgeren, fx ved udeblivelse fra aftaler med rådgiver eller som forebyggende ift. at miste kontanthjælp At være lydhør og respektfuld over for de forskellige involverede parters synspunkter, ønsker og eventuelle klager samt medvirke til problemløsning Åbningstider Visitation Registrering Kontakt Gadeteam Mandag fredag i dagtimerne. Der kan lægges besked på mobiltelefonerne døgnet rundt. Ingen Man kan henvende sig anonymt til Gadeteamet Al henvendelse sker direkte til medarbejderne. Gadeteamet træffes i ABC-Caféen, hvor de har et kontor og et mødelokale. Borgere er velkomne til at kigge forbi til en snak og en kop kaffe. Gadeteamet er der ikke på faste tidspunkter, så det er en god ide at ringe i forvejen, hvis man vil være sikker på at der er nogen. Se hjemmeside Tilbud til socialt udsatte voksne i Adresse Gadeteam Adresse ABC-Caféen, Boulevarden 19, 9000 Aalborg Badehusvej 1, 1. sal, 9000 Aalborg Fortsætter næste side 7

9 Leder Medarbejdere Margit Madsen Tlf Gadeteamet John Ørtoft Mobil: Johan Ydesen Mobil: Sara Korsgaard Mobil: Jakob Hoffmann Mobil: Gadesygeplejerske Mette Christensen Mobil:

10 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Café VæXt Organisering Café Væxt er en kommunal institution, der hører organisatorisk sammen med Bo- og Gadeteamet, Center for Voksne. Lovgivning Drives efter Servicelovens 104. Målgruppe Café VæXt er for alle, der har haft et misbrug, pårørende samt de, der ønsker at færdes i et alkohol- og stoffrit miljø. Man må ikke være under indflydelse af nogen form for rusmidler eller stemningsændrende midler, mens man er på Café VæXt. Lægeordineret medicin er tilladt. Aktivitetsdelen er for afholdende misbrugere, deres pårørende, mennesker, der har haft misbrugsrelaterede problemer, og andre, som positivt kan/vil inspirere vores primære målgruppe. Hovedformål Hovedformålet er at drive et alkohol- og stoffrit kulturtilbud/værested til mennesker, der har haft et misbrug eller et misbrugsrelateret problem. I caféen kan de socialisere sig og opbygge netværk med hinanden og andre, der ønsker at færdes i et alkohol- og stoffrit miljø. I denne dynamiske kultur vil den del af den primære målgruppe, som har udvidede sociale problemer, kunne trives og udvikle sig. Særlige aktiviteter Musik og foredrag i caféen, net café, selvhjælpsgrupper, kurser, billard og arrangør af koncert- og teaterture. Forskellige kunstudstillinger. Endvidere har målgruppen selv mulighed for at arrangere fisketure og lignende. Andet Der gives anonym vejledning ved såvel telefonisk som personlig henvendelse. Til aktive misbrugere er det telefonisk. Til tidligere misbrugere, deres pårørende og mennesker med misbrugsrelaterede problemer er det såvel telefonisk som personligt. Derudover udlånes vores lokaler til Anonyme Alkoholikere, Anonyme Narkomaner samt andre relaterede selvhjælpsgrupper. Ved startsamtalen aftales forløbet og det afstemmes med de mål der fremgår af jobplanen. Åbningstider Tirsdag, onsdag og torsdag kl Mandag og fredag kl Fortsætter næste side 9

11 Lørdag, søn- og helligdage: Se opslag i caféen Åbent ved ekstraordinære arrangementer. Huset benyttes i hverdage og weekender af selvhjælpsgrupper. Kontakt Tlf Fax: Hjemmeside: Café VæXt Adresse Leder Medarbejdere Poul Paghs Gade 6 a, 1. sal, 9000 Aalborg Helle Møller Jakobsen Pædagogisk assistent Pia Nordby Karlsen Omsorgs og Pædagogmedhjælper Gitte Bendsen Køkkenassistent Dorthe Ærendahl Mikkelsen Kontorassistent Bettina Kellberg-Nielsen Teknisk Servicemedarbejder Vakant Derudover er der frivillige, studerende virksomhedspraktikanter, personer i løntilskud, personer i aktivering og personer i samfundstjeneste. 10

12 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen FITNESS En Sund Krop Undervisning, aktivitet og opfølgning - 25 timer ugentligt Organisering Målgruppe Fitness En Sund Krop hører under Fokus Folkeoplysning. Uddannelsesparate unge der har brug for støtte til at fastholde et uddannelsesfokus. Samt unge med fysiske begrænsninger (fx smerter, ryglidelser, overvægt) og/eller mentale udfordringer (fx ADHD, stress, depression, angst). Aktivitetsparate (under og over 30 år) med kropslige og/eller psykiske problematikker der spænder ben for et almindeligt liv. Det kan være i forbindelse med et sygdomsforløb eller en operation, der kræver rehabilitering og afklaring af arbejdsevne. Ressourceforløbspersoner der har brug for et afklarende og støttende forløb, med et indhold der er tilpasset den enkeltes ressourcer og forudsætninger. Hovedformål Projektets formål er at bidrage til en succesfuld beskæftigelsesindsats i. Herunder at løse de udfordringer, som handler om at få flere unge igennem uddannelsessystemet. Daghøjskolen FOKUS er et uddannelsessted, der bygger på et folkeoplysende værdigrundlag, der handler om at skabe engagement, faglig indsigt og livsmestring. Vi tilbyder et læringsmiljø, hvor man kan træne sine sociale og faglige kompetencer tilpasset den enkeltes forudsætninger. Målet er at man udvider sine kompetencer og motivation til at blive uddannelses- eller jobparat. Kerneydelse Undervisningen kan sættes sammen, så deltageren modtager et unikt og relevant tilbud. Ved startsamtalen aftales forløbet og det afstemmes med de mål der fremgår af jobplanen. Der bliver bl.a. undervist i: Job, uddannelse og fremtid Smertehåndtering og mindfulness Økonomi FVU Dansk og matematik Kognitiv adfærd og psykologiske temaer. Kost og motion i teori og praksis Fortsætter næste side 11

13 Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl Kontakt Adresse Der kan rettes henvendelse enten direkte til lederen/medarbejderne eller til borgerens rådgiver. FOKUS Fitness - En Sund Krop, Thistedvej 58, 9400 Nørresundby NB: Der er gode busforbindelser og nærbanestation på den anden side af vejen. (Lindholm Station) Medarbejdere Vejleder Gitte Nielsen Tlf Vejleder Annette Sørensen Tlf

14 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning FVU/OBU Organisering Hovedformål Målgruppe Forberedende Voksenundervisning hører under, Familie- og beskæftigelsesforvaltning. FVU/OBU er et gratis tilbud til alle, der har basale problemer i dansk og/eller matematik: FVU er for dig, der er gået ud af folkeskolen, men som nu har brug for at blive bedre til enten at læse, stave og skrive samt regne. Men FVU er også for dig med længere skolegang og uddannelse, der har brug for at lære om for eksempel reglerne for ordenes endelser og/eller mere komplekse matematiske temaer. Tosprogede kursister, der taler dansk på et niveau, som svarer til sprogskolens almenprøve 1, kan også gå til FVU. OBU er for dig, som er testet ordblind. Efter testen skal du udredes yderligere, således at vi sikrer, at du får den undervisning, der passer til dine problematikker. OBU er individuelt tilrettelagt. Kerneydelse FVU-dansk har fire forskellige trin. Du kan afslutte hvert trin med en prøve. Læreren giver en undervisning, der passer til de enkelte kursisters behov. Det betyder, at du og din sidemand på kurset kan arbejde med forskellige ting. FVU-matematik består af to forskellige trin. Du kan afslutte hvert trin med en prøve. Læreren giver en undervisning, der passer til de enkelte kursisters behov. Det betyder, at du og din sidemand på kurset kan arbejde med forskellige ting. På et FVU-hold er der mellem 8 og 14 kursister. For at gå på FVU skal du være fyldt 18 år. På et OBU-hold er der max 6 kursister, og kompenserende IT indgår som en vigtig del af undervisningen. Visitation / screening Der er ingen visitation. Screening foregår mandage kl i Dannebrogsgade. Fortsætter næste side 13

15 Undervisningstider Der er undervisning i FVU-dansk onsdage og fredage kl i Dannebrogsgade. Kontakt Tlf Der er undervisning i FVU-matematik tirsdage og fredage kl i Dannebrogsgade. Der er ordblindeundervisning fredage kl i Dannebrogsgade. I 2015 oprettes flere hold. Få flere oplysninger herom v. Rikke Islin Jensen, tlf Adresse Medarbejdere Fokus Folkeoplysning, Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg Rikke Islin Jensen Tlf

16 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forsorgshjemmet Svenstrupgård Paragraf: Servicelovens 110 Målgruppe: Formål: Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer. Svenstrupgård skal gennem forebyggelse, pleje, social støtte, aktivering og omsorgsforanstaltninger arbejde for, at brugerne psykisk, fysisk og socialt får styrket deres ressourcer og forbedret deres livssituation således, at de bliver i stand til at klare tilværelsen selv årige: Vi har et tæt samarbejde med myndigheden omkring denne aldersgruppe. Vi tager straks kontakt til socialcenter Central Ung og indleder samarbejde med myndighedsrådgiver om udarbejdelse af plan for den unge, således at opholdet bliver af kortere varighed. Åbningstider: Visitation: Døgnet rundt året rundt. Selvmøderprincip. Registrering: Administrationen /28 Kontakt: Modtagelsen Afrusningsklinikken /56 Adresse: Leder: Lejrevej 10, 9230 Svenstrup Dennis Lindhardt-Pedersen Medarbejdere: 70 ansatte. Hovednummer

17 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Idræt i Café VæXt Tilbud Formål Café VæXt har tidligere været vært for et idrætsprojekt. Cafeen ønsker at fortsætte med at kunne tilbyde gæster og andre brugere af s væresteder for mennesker med et tidligere eller aktivt misbrug mulighed for at deltage i idræt på mange niveauer. Der er således mulighed for at låne eller leje udstyr til forskellige former for idræt i Café VæXt, som f.eks. fodbold, badminton, golf, svømning, fiskeri, dart, skak, billard, boldspil, friluftsliv o. lign. Café VæXt ønsker at være med til at fremme idræts/friluftsliv og motionsfremmende aktiviteter for at medvirke til at sikre caféens gæster samt brugerne af værestederne en indholdsrig hverdag. Være en indgang til at ændre gamle mønstre og få nye positive perspektiver/oplevelser. Hensigten er at medvirke til, at brugerne får et fysisk og mentalt overskud til at håndtere hverdagen; at der på sigt kan skabes en idræts-, motions- og aktivitetskultur på værestederne, som er selvbærende. Indhold Café VæXt vil med hjælp fra frivillige og ansatte låne/leje de fleste nødvendige faciliteter, udstyr og andet, som er nødvendigt for aktiviteten. Café VæXt har kunnet dække de fleste udgifter i forbindelse med aktiviteterne, men mindre egenbetaling kan forekomme. Kontakt Man kan ved henvendelse i Café VæXt få besked om faste haltider, hvor der er forskellige aktiviteter (badminton, bowling, volleyball, basketball, hockey m.m.), ligesom der vil blive annonceret på Caféens hjemmeside Hvis gæster eller samarbejdspartnere har idéer og yst til at være med til at arrangere, kan der løbende være arrangementer af større og mindre karakter, f.eks. fisketur, turneringer, m.m. Adresse Café VæXt, Poul Paghs Gade 6A, 9000 Aalborg Personale Udstyr: Jens Mariegaard Tlf

18 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kaffé Fair Organisering Målgruppe Hovedformål Kaffé Fair hører under Fokus Folkeoplysning. Unge i alderen år (eller ældre) Kaffé Fair er et aktiveringstilbud 25 timer ugentligt. Formålet er at give unge i alderen år en chance for at finde ud af, hvad de vil med deres liv. Kaffé Fair er et erhvervsrettet projekt, men vi regner med, at vejen mod arbejde og uddannelse også går gennem personlig udvikling. Kaffé Fair åbnede den 23. juni 2006, men der er stadig mulighed for at deltage i projektet. Start med det samme! Målet er, at du: Finder frem til dine stærke sider Får lagt en realistisk plan for fremtiden Får erfaring, som du kan bruge til at komme videre Kommer i gang med en uddannelse eller et job Får et netværk blandt andre unge Kerneydelser Gennem forløbet bliver du coachet, så du får sat mål for fremtiden og får øjnene op for nødvendige forandringer i dit liv. Det særlige ved Kaffé Fair er, at du lærer i praksis. Kort sagt får du en virkeligheds nær arbejdserfaring koblet med undervisning, afklaring og vejledning. Vi stiller krav til dig, men de opgaver, du tildeles, tager udgangspunkt i det, du kan og har lyst til at arbejde med. Der er masser af spændende opgaver indenfor køkkendrift, servering, kafferistning, ekspedition, reklame og administration. Vi giver dig bl.a. undervisning i: Køkkendrift Service Kundekontakt Dansk og matematik Kaffé Fair bygger på princippet med Fair Trade og god kvalitet. Vores kaffebønner er Fair Trade og økologiske, og vi rister dem selv. Fortsætter næste side 17

19 Visitation Der kræves visitation fra Jobcenter. Åbningstider Alle dage kl Kontakt Adresser Charlotte Kragh Tlf Hjemmeside: v/ Hovedbiblioteket, 9000 Aalborg, Sundheds- og kvartershuset, 9220 Aalborg Ø, Hammer Bakker, 9310 Vodskov 18

20 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kreativitet og vækst Undervisning, aktivitet og opfølgning - 25 timer ugentlig Organisering Målgruppe Kreativitet og Vækst hører under Fokus Folkeoplysning. Målgruppen for "Kreativitet og vækst" er aktivitetsparate ledige med psykisk sårbarhed mht. stress, depression, sorg/kriser, angst, særligt sensitive. Uddannelsesparate unge med lignende problematikker, der skønnes at være uddannelsesparat indenfor et år. Tilbuddet gives ofte til unge, der har afbrudt en uddannelse som konsekvens af psykisk sygdom. Eller erhvervsaktive, der har mistet kontakten med arbejdsmarkedet af samme årsager. Ofte tilbydes forløbet sideløbende med en psykiatrisk dagbehandling. Ressourceforløbspersoner, der har brug for et afklarende og støttende forløb, med et indhold, der er tilpasset den enkeltes ressourcer og forudsætninger. Hovedformål Kerneydelse Projektets formål er at bidrage til en succesfuld beskæftigelsesindsats i Aalborg Kommune. Herunder at løse de udfordringer, som handler om at få flere unge igennem uddannelsessystemet. Daghøjskolen FOKUS er et uddannelsessted, der bygger på et folkeoplysende værdigrundlag, der handler om at skabe engagement, faglig indsigt og livsmestring. Vi tilbyder et læringsmiljø, hvor man kan træne sine sociale og faglige kompetencer tilpasset den enkeltes forudsætninger. Målet er, at man udvider sine kompetencer og motivation til at blive uddannelses- eller jobparat. Det bærende indhold er de kreative processer, der omfatter kunstnerisk arbejde og designvirksomhed. Der er mulighed for tegning, maling, keramik samt re-design af genbrug. Den kunstneriske proces evalueres undervejs, så den kan indgå i kursistens personlige udvikling. Der bliver bl.a. undervist i: Dansk/matematik FVU (for dem der er i målgruppen) Æstetiske lærerprocesser, arbejde med hænderne (tegning, maling, keramik) Undervisning i Kunst- og kultur Undervisning i kognition og psykologiske temaer Undervisning i fremtidsplan, uddannelse og job Undervisningen kan sættes sammen, så deltageren får et unikt og relevant tilbud. Fortsætter næste side 19

21 Ved startsamtalen aftales forløbet, og det afstemmes med de mål, der fremgår af jobplanen. Visitation Der er visitation gennem rådgiver. Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl Adresse Medarbejdere Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg Vejleder Gitte Kalstrup Tlf

22 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Midtbysjakket Paragraf Målgruppe Formål 65 (Loven om dagtilbud til børn og unge) Målgruppen er unge mellem år, der opholder sig i Aalborg midtby eller i områderne Nord, Øst eller Sydvest i uhensigtsmæssige miljøer. At få skabt kontakt (relation) til de udsatte unge med henblik på at finde frem til den støtte/hjælp, der måtte være aktuel. At vi ved, hvad tendensen er blandt de unge. Hvad der rører sig blandt de unge, både på individplan såvel som grupperinger. Kerneydelser MidtbySjakkets opsøgende medarbejdere har som hovedopgave at have kendskab til unge, som færdes i uhensigtsmæssige miljøer i yderområderne og midtbyen af Aalborg. Samtidig hjælper vi unge, som har brug for støtte, omsorg eller akut hjælp. MidtbySjakket arbejder opsøgende på gaden og forsøger at kende så mange unge som muligt. Vi forsøger at opnå indsigt i og kontakt med gadelivet. Det opsøgende gadearbejde bliver tilrettelagt efter de unges færden og behov. Udgangspunktet for Midtbysjakkets arbejde er relationsarbejde set i et ressourceorienteret og et anerkendende perspektiv. Vi arbejder med unge både individuelt og i gruppeforløb. Al kontakt til MidtbySjakket er frivillig og bygger derfor på en motivation/ønske om forandring eller samvær hos den enkelte unge. Åbningstider Mandag, onsdag og torsdag kl Fredag og lørdag kl Tirsdag og søndag lukket. Kontakt Tlf Der altid muligt at finde mobil nr. på hver enkelt medarbejder på vores hjemmeside: MidtbySjakket.dk og på facebook.com/midtbysjakket Visitation Registrering Adresse Leder Ingen visitation. Ingen registrering. Vesterbro 81, 9000 Aalborg Dorthe Gade Hvirvelkær Fortsætter næste side 21

23 Medarbejdere Anders Christensen, Anders Lang, Birgitte Møller, Jesper Svendsen, Ane Carlsen, Jess Burgaard, Susanne Sand, Thomas Andersen, Gry Høst, Lise- Lotte Nygård og de to fritidsjobformidlere Peter Sant og Jess Lauritzen. 22

24 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen STEDET Paragraf Målgruppe Mission Formål Kerneydelse Visitation Registrering 65 (Loven om dagtilbud til børn og unge) Målgruppen er udsatte unge i alderen år, som ikke benytter eksisterende tilbud. Stedets mission er at danne rammen for et attraktivt, anerkendende og omsorgsfuldt miljø og i samarbejde med de unge at skabe et miljø, der fremmer dannelse, trivsel, læring og udvikling. Et meningsfyldt og målrettet tilbud til udsatte og marginaliserede unge. At skabe en helhedsorienteret indsats, hvor udgangspunktet er den enkelte unge og dennes særlige forudsætninger og personlighed. At skabe et sted og et forum, hvor den unges eget ansvar og personlige indsats har en afgørende og bærende betydning. Der ydes anonym rådgivning og almindelig vejledning samt støtte til job og uddannelse. Ingen visitation. På Stedet foregår der ingen registrering, og det er gratis at benytte tilbuddet. Åbningstider Mandag Fredag kl Lørdag og Søndag kl Kontakt Tlf http: Facebook: Stedetvejgaard Adresse Leder Souschef Medarbejdere Filstedvej 10D, 9000 Aalborg Henrik Rudy Dahl Sasa Gurdon Michael Bager, Peter Buus, Piet v.d. Vliet, Gitte Poulsen, Anette S. Pedersen, David Vad Krogh, Rikke Olsen, Kaja Fejborg, Mikkel Kristensen og Sasa Gurdon. 23

25 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen SKURET Paragraf Målgruppe Mission Formål 65 (Loven om dagtilbud til børn og unge) Målgruppen er udsatte unge i alderen år, som ikke benytter eksisterende tilbud. Skurets mission er at danne rammen for et attraktivt, anerkendende og omsorgsfuldt miljø og i samarbejde med de unge at fremme den enkelte unges dannelse, trivsel, læring og udvikling. Der lægges op til, at den unges eget ansvar og personlige indsats skal have en afgørende og bærende betydning. Et meningsfyldt og målrettet tilbud til udsatte og marginaliserede unge som et alternativ til at være på gaden. Der er i Skuret særlig fokus på at støtte unge til uddannelse og arbejde samt at støtte til minimering eller stop med brug af stoffer. Der er i Skuret særlig fokus på at skabe en helhedsorienteret indsats i samarbejde med den unge og andre samarbejdspartnere. Udgangspunktet er den enkelte unge og dennes særlige forudsætninger og personlighed. Kerneydelse Visitation Registrering Åbningstider Der ydes anonym rådgivning og almindelig vejledning samt støtte til job og uddannelse. Ingen visitation. I Skuret foregår der ingen registrering, og det er gratis at benytte tilbuddet. kl (p.t. lukket mandag og lørdag) Kontakt Tlf Adresse Leder Souschef Medarbejdere Arkildsdal 143 B, 9400 Nørresundby Henrik Rudy Dahl Sasa Gurdon Michael Bager, Peter Buus, Piet v.d. Vliet, Gitte Poulsen, Anette S. Pedersen, David Vad Krogh, Rikke Olsen, Kaja Fejborg, Mikkel Kristensen og Sasa Gurdon. 24

26 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Træningshøjskolen Individuelle støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø 6, 15 eller 25 timer/ugen (25, 20 og 30 pladser). Poul Paghs Gade Kollegiet (8 pladser) Støtte i lejet bolig i Poul Paghs Gade med henblik på at opøve evnen til at bo i egen bolig. Skovpark Kollegiet bolig- og netværkstilbud til enlige mødre under 25 år (10 pladser) med fokus på støtte til gennemførelse af uddannelse. Paragraf LAB 32, ii. LAB 31b og SEL 85 Individuelle støtte- og udviklingsforløb Målgruppe Formål Unge mellem 18 og 29 år uden kompetencegivende uddannelse med et behov for støtte og udvikling i forhold til at påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb. Indsatserne sigter mod at styrke de unges personlige, sociale og faglige forudsætninger for at starte på og gennemføre et uddannelsesforløb. Forløbene på Træningshøjskolen har fokus at styrke trivsel, mødestabilitet, netværksdannelse og undervisningsparathed som vigtige forudsætninger for at blive uddannelsesparat. Det handler om at opøve evnen til at mestre eget liv og tage ansvar for egne fremtidsmuligheder. Der arbejdes løbende med uddannelsesforberedelse, dels i form af vejledning om muligheder i uddannelsessystemet, etablering af praktikforløb, dels i form af brobygningsaktiviteter til uddannelsessystemet. Viser der sig andre behov, kan målet også være at medvirke til at udrede behovet for andre indsatser (herunder mere specialiseret behandling i f.eks. psykiatrien eller en misbrugsinstitution). Åbningstider Alle hverdage kl Visitation: Registrering Kontakt Adresse Leder Medarbejdere Visitation til Træningshøjskolens kursus sker ved henvendelse til visitationsansvarlig på skolen. Ja. Ole Agger Tlf Nørholmsvej 13, 9000 Aalborg Ole Agger 16 ansatte 25

27 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Poul Paghs Gade Kollegiet Målgruppe Formål Åbningstider Visitation Registrering Kontakt Medarbejdere Unge mellem 18 og 25 år med bopæl i med behov for støtte til at mestre hverdagslivet med bolig og uddannelsesaktiviteter eller forberedelser til dette. Formålet med et ophold i Poul Paghs Gade Kollegiet er at opøve evnen til at mestre hverdagslivet i egen bolig, at opnå handlekompetence i forhold til hverdagens mange opgaver og udfordringer, og at få støtte til at fastholde eller påbegynde aktiviteter, der kan føre til uddannelsesdeltagelse og gennemførelse. Poul Paghs Gade Kollegiet har ikke en officiel åbningstid. Al henvendelse skal ske til Træningshøjskolen eller til kollegiets medarbejdere (se tlf.nr. nedenfor). Henvendelse skal ske til visitationsansvarlig på Træningshøjskolen. Der udarbejdes ved indflytning almindelig lejekontrakt med Træningshøjskolen som udlejer. Leder og visitationsansvarlig Ole Agger Tlf Klaus B. Jensen Bettina D. Damm Adresse Poul Paghs Gade 1-3 Leder Ole Agger Tlf Mail 26

28 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Skovpark Kollegiet Målgruppe Formål Åbningstider Visitation Registrering Kontakt Adresse Leder Medarbejdere Enlige mødre/gravide under 20 år, som er i uddannelse eller i uddannelsesforberedende forløb. Enlige og sårbare/gravide kvinder ml år, som er i uddannelse eller i uddannelsesforberedende forløb. Bolig og studiefællesskab med mulighed for støtte i hverdagen til at gennemføre uddannelse og opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. At støtte op om hverdagslivet som ung studerende mor, om forældreevne, netværksdannelse og egen identitetsudvikling. Fællesareal er altid tilgængeligt for kollegiets beboere. Projektmedarbejderne tilrettelægger deres arbejdstid fleksibelt. Alle inden for målgruppen kan henvende sig på kollegiet og ansøge om bolig. Alle interessenter og samarbejdspartnere (eksempelvis jobcenterrådgivere, familiegrupperådgivere, jordmødre, sundhedssygeplejersker, studievejledere, psykologer og læger) kan henvise til kollegiet. Kvinder kan komme på uforpligtende besøg efter telefonisk henvendelse. Hvis kvinden er interesseret, vil der efterfølgende være afklarende samtale/visitation. Ønsker man at bo på kollegiet, laves der almindelig lejekontrakt med Boligselskabet Himmerland. Projektleder Ole Agger Tlf Projektkoordinator Mette Malmberg Tlf Projektmedarbejder Ingelis Nielsen Tlf Hadsundvej 182d, 9000 Aalborg Ole Agger Tlf Mail Projektkoordinator Mette Malmberg Tlf Mail Projektmedarbejder Ingelis Nielsen Tlf Mail 27

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015 HVEM GØR HVAD? Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Udgivet af: Center for Voksne, Badehusvej 1, 1., 9000 Aalborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Træningshøjskolens Årsrapport. Kerneresultater for året 2011

Træningshøjskolens Årsrapport. Kerneresultater for året 2011 Kerneresultater for året 20 Indhold INDLEDNING...3 NYHENVENDELSER...5 BELÆGNINGSTAL...5 UDSLUSNING FRA PROJEKT HVERDAGSLIV...7 UDSLUSNING FRA DET UDDANNELSESFORBEREDENDE KURSUS...9 SAMLET OPGØRELSE AF

Læs mere

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune. Udgivet af Center For Voksne - 15.

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune. Udgivet af Center For Voksne - 15. Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune HVEM GØR HVAD? Udgivet af Center For Voksne - 15. udgave - 2014 Familie - og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune INSTANSER MED

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland DECEMBER 2012 Slutevaluering Ungeindsats Himmerland Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 2 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere