TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)"

Transkript

1 TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) 4. udgave Center for Voksne Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2 I dette hæfte kan du få overblik over nogle af de private og offentlige tilbud, der henvender sig til socialt udsatte, unge borgere mellem 18 og 30 år, som opholder sig i. På side 4 finder du en guide over de instanser, som du kan henvende dig til, hvis der er behov for akut hjælp til socialt udsatte unge under 18 år med ophold i kommunen. Du kan downloade flere eksemplarer af 2015-version af Tilbud til socialt udsatte unge fra hjemmesiden: Center for Voksne Sekretariatet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Badehusvej 1, Aalborg Tlf

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Guide Hjælp til unge under 18 år i AAK... 4 Nordjyllands Politi, Lokalpolitiet i Aalborg... 5 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Bo- og Gadeteamet (herunder Gadesygeplejersken)... 6 Café VæXt... 9 FITNESS En Sund Krop Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning FVU/OBU Forsorgshjemmet Svenstrupgård Idræt i Café VæXt Kaffé Fair Kreativitet og vækst Midtbysjakket STEDET SKURET Træningshøjskolen Poul Paghs Gade Kollegiet Skovpark Kollegiet VæXt Bofællesskabet - et tilbud i Café VæXt Kvindedaghøjskolen - Krop og Kompetencer Kvindedaghøjskolen - Valget er Mit personlig udvikling med fokus på selvværd og selvtillid Ungerådgivningen ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN Bageriet Vestergården Butik-Caféen

4 Hesteskoen Idræts- og Kulturtilbuddet til voksne sindslidende SKP- Teamet VAMiS - Videncenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige målgrupper Værestedet Poppelvej eren SELVEJENDE INSTITUTIONER Baglandet Café Parasollen Den Sociale Skadestue Headspace Huset i Nørholm Kirkens Korshærs Herberg (og Bofællesskab) Kofoeds Skole Aalborg Kvisten Krisecenter for Kvinder Legal Aid Retshjælp i Danmark Mødrehjælpen Reden Aalborg

5 Guide Hjælp til unge under 18 år i AAK Indenfor normal åbningstid kontaktes en af de fire familiegrupper i. Du skal kontakte den gruppe, hvor personen med forældremyndigheden over den unge er bosiddende (se nedenfor). Ved hjælp af den digitale vejviser kan du finde ud af, hvilken familiegruppe du skal kontakte: Her kan du indtaste din adresse og finde relevante kommunale adresser. Udenfor familiegruppernes åbningstider kan kommunale tilbud kontakte Den Sociale Døgnvagt. Alle kan desuden henvende sig til Den Sociale Skadestue (kl ) personligt eller telefonisk ( ) eller til politiet ( ), som vil kontakte eller videreformidle kontakten til Den Sociale Døgnvagt. Familiegruppen Øst Vejgaard Bymidte Aalborg Tlf Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl Familiegruppen Nord Nygade Nørresundby Tlf Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl Familiegruppen Centrum Badehusvej Aalborg Tlf Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl Familiegruppen Sydvest Tingstedet Svenstrup Tlf Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl

6 Politi Nordjyllands Politi, Lokalpolitiet i Aalborg Målgruppe Åbningstider Kontakt Adresse Alle Døgnbetjent Tlf. 114 eller personlig henvendelse Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg 5

7 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bo- og Gadeteamet (herunder Gadesygeplejersken) Paragraf Målgruppe Frivilligt tilbud til socialt udsatte borgere over 18 år. Bo- og Gadeteamets målgruppe er socialt udsatte borgere, som kræver en høj grad af omsorg, støtte og opmærksomhed. Kendetegnende for disse borgere er: Massivt og langvarigt misbrug Spinkelt netværk Økonomisk kaos Kortvarig eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet Massive sociale og psykiske problemer Ingen bolig eller problemer med at opholde sig i nuværende bolig Formål Gadeteamet er en afdeling under Center for Voksne. Afdelingen udfører forebyggende og opsøgende socialt arbejde blandt socialt udsatte borgere over 18 år. Gadeteamet arbejder med skadesreduktion. Målet er at mindske de skader, som misbrugerne og de hjemløse påfører sig selv og det omkringliggende samfund samt højne livskvaliteten blandt de socialt udsatte borgere. Et mål er også at vise en vej ud af misbruget for de borgere, der er motiveret for det. Gadeteamet består af fem socialarbejdere (to pædagoger, en socialrådgiver, en sosu-assistent og en sygeplejerske), som har stor erfaring med, viden om, og kendskab til målgruppen. Gadesygeplejersken har derudover som formål At integrere målgruppen i det ordinære sundhedssystem og forbedre målgruppens generelle sundhedstilstand At tilbyde sygeplejefaglig bistand til de socialt udsatte borgere og reducere følgeskaderne af misbrug At yde en forebyggende indsats via udlevering af sprøjter/kanyler. Fortsætter næste side 6

8 Kerneydelser Gadeteamet Gadeteamets medarbejdere har individuelle kompetencer, der sikrer en helhedsorienteret indsats i forhold til de komplekse problemstillinger, målgruppen står i. Gadeteamet kommer de steder i byen, hvor de mest socialt udsatte borgere færdes fx på gaden, på bænken, på byens åbne pladser, på varmestuerne og cafeterierne og hjemme hos borgerne selv. Gadeteamet har stor grad af tilgængeliglighed for både de udsatte borgere og de offentlige myndigheder samt andre samarbejdspartnere fx byens varmestuer. Gadeteamets kerneydelser er: At være bindeled mellem borgeren og offentlige myndigheder At lave opsøgende arbejde på gadeplan og at være til stede i miljøet som personer, der har tid, mod og rummelighed til at opnå kontakt og tillid At yde praktisk hjælp, støtte og omsorg til fremme af livsmod og livskvalitet Hurtigt og fleksibelt at opsøge og skabe kontakt til borgeren, fx ved udeblivelse fra aftaler med rådgiver eller som forebyggende ift. at miste kontanthjælp At være lydhør og respektfuld over for de forskellige involverede parters synspunkter, ønsker og eventuelle klager samt medvirke til problemløsning Åbningstider Visitation Registrering Kontakt Gadeteam Mandag fredag i dagtimerne. Der kan lægges besked på mobiltelefonerne døgnet rundt. Ingen Man kan henvende sig anonymt til Gadeteamet Al henvendelse sker direkte til medarbejderne. Gadeteamet træffes i ABC-Caféen, hvor de har et kontor og et mødelokale. Borgere er velkomne til at kigge forbi til en snak og en kop kaffe. Gadeteamet er der ikke på faste tidspunkter, så det er en god ide at ringe i forvejen, hvis man vil være sikker på at der er nogen. Se hjemmeside Tilbud til socialt udsatte voksne i Adresse Gadeteam Adresse ABC-Caféen, Boulevarden 19, 9000 Aalborg Badehusvej 1, 1. sal, 9000 Aalborg Fortsætter næste side 7

9 Leder Medarbejdere Margit Madsen Tlf Gadeteamet John Ørtoft Mobil: Johan Ydesen Mobil: Sara Korsgaard Mobil: Jakob Hoffmann Mobil: Gadesygeplejerske Mette Christensen Mobil:

10 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Café VæXt Organisering Café Væxt er en kommunal institution, der hører organisatorisk sammen med Bo- og Gadeteamet, Center for Voksne. Lovgivning Drives efter Servicelovens 104. Målgruppe Café VæXt er for alle, der har haft et misbrug, pårørende samt de, der ønsker at færdes i et alkohol- og stoffrit miljø. Man må ikke være under indflydelse af nogen form for rusmidler eller stemningsændrende midler, mens man er på Café VæXt. Lægeordineret medicin er tilladt. Aktivitetsdelen er for afholdende misbrugere, deres pårørende, mennesker, der har haft misbrugsrelaterede problemer, og andre, som positivt kan/vil inspirere vores primære målgruppe. Hovedformål Hovedformålet er at drive et alkohol- og stoffrit kulturtilbud/værested til mennesker, der har haft et misbrug eller et misbrugsrelateret problem. I caféen kan de socialisere sig og opbygge netværk med hinanden og andre, der ønsker at færdes i et alkohol- og stoffrit miljø. I denne dynamiske kultur vil den del af den primære målgruppe, som har udvidede sociale problemer, kunne trives og udvikle sig. Særlige aktiviteter Musik og foredrag i caféen, net café, selvhjælpsgrupper, kurser, billard og arrangør af koncert- og teaterture. Forskellige kunstudstillinger. Endvidere har målgruppen selv mulighed for at arrangere fisketure og lignende. Andet Der gives anonym vejledning ved såvel telefonisk som personlig henvendelse. Til aktive misbrugere er det telefonisk. Til tidligere misbrugere, deres pårørende og mennesker med misbrugsrelaterede problemer er det såvel telefonisk som personligt. Derudover udlånes vores lokaler til Anonyme Alkoholikere, Anonyme Narkomaner samt andre relaterede selvhjælpsgrupper. Ved startsamtalen aftales forløbet og det afstemmes med de mål der fremgår af jobplanen. Åbningstider Tirsdag, onsdag og torsdag kl Mandag og fredag kl Fortsætter næste side 9

11 Lørdag, søn- og helligdage: Se opslag i caféen Åbent ved ekstraordinære arrangementer. Huset benyttes i hverdage og weekender af selvhjælpsgrupper. Kontakt Tlf Fax: Hjemmeside: Café VæXt Adresse Leder Medarbejdere Poul Paghs Gade 6 a, 1. sal, 9000 Aalborg Helle Møller Jakobsen Pædagogisk assistent Pia Nordby Karlsen Omsorgs og Pædagogmedhjælper Gitte Bendsen Køkkenassistent Dorthe Ærendahl Mikkelsen Kontorassistent Bettina Kellberg-Nielsen Teknisk Servicemedarbejder Vakant Derudover er der frivillige, studerende virksomhedspraktikanter, personer i løntilskud, personer i aktivering og personer i samfundstjeneste. 10

12 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen FITNESS En Sund Krop Undervisning, aktivitet og opfølgning - 25 timer ugentligt Organisering Målgruppe Fitness En Sund Krop hører under Fokus Folkeoplysning. Uddannelsesparate unge der har brug for støtte til at fastholde et uddannelsesfokus. Samt unge med fysiske begrænsninger (fx smerter, ryglidelser, overvægt) og/eller mentale udfordringer (fx ADHD, stress, depression, angst). Aktivitetsparate (under og over 30 år) med kropslige og/eller psykiske problematikker der spænder ben for et almindeligt liv. Det kan være i forbindelse med et sygdomsforløb eller en operation, der kræver rehabilitering og afklaring af arbejdsevne. Ressourceforløbspersoner der har brug for et afklarende og støttende forløb, med et indhold der er tilpasset den enkeltes ressourcer og forudsætninger. Hovedformål Projektets formål er at bidrage til en succesfuld beskæftigelsesindsats i. Herunder at løse de udfordringer, som handler om at få flere unge igennem uddannelsessystemet. Daghøjskolen FOKUS er et uddannelsessted, der bygger på et folkeoplysende værdigrundlag, der handler om at skabe engagement, faglig indsigt og livsmestring. Vi tilbyder et læringsmiljø, hvor man kan træne sine sociale og faglige kompetencer tilpasset den enkeltes forudsætninger. Målet er at man udvider sine kompetencer og motivation til at blive uddannelses- eller jobparat. Kerneydelse Undervisningen kan sættes sammen, så deltageren modtager et unikt og relevant tilbud. Ved startsamtalen aftales forløbet og det afstemmes med de mål der fremgår af jobplanen. Der bliver bl.a. undervist i: Job, uddannelse og fremtid Smertehåndtering og mindfulness Økonomi FVU Dansk og matematik Kognitiv adfærd og psykologiske temaer. Kost og motion i teori og praksis Fortsætter næste side 11

13 Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl Kontakt Adresse Der kan rettes henvendelse enten direkte til lederen/medarbejderne eller til borgerens rådgiver. FOKUS Fitness - En Sund Krop, Thistedvej 58, 9400 Nørresundby NB: Der er gode busforbindelser og nærbanestation på den anden side af vejen. (Lindholm Station) Medarbejdere Vejleder Gitte Nielsen Tlf Vejleder Annette Sørensen Tlf

14 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning FVU/OBU Organisering Hovedformål Målgruppe Forberedende Voksenundervisning hører under, Familie- og beskæftigelsesforvaltning. FVU/OBU er et gratis tilbud til alle, der har basale problemer i dansk og/eller matematik: FVU er for dig, der er gået ud af folkeskolen, men som nu har brug for at blive bedre til enten at læse, stave og skrive samt regne. Men FVU er også for dig med længere skolegang og uddannelse, der har brug for at lære om for eksempel reglerne for ordenes endelser og/eller mere komplekse matematiske temaer. Tosprogede kursister, der taler dansk på et niveau, som svarer til sprogskolens almenprøve 1, kan også gå til FVU. OBU er for dig, som er testet ordblind. Efter testen skal du udredes yderligere, således at vi sikrer, at du får den undervisning, der passer til dine problematikker. OBU er individuelt tilrettelagt. Kerneydelse FVU-dansk har fire forskellige trin. Du kan afslutte hvert trin med en prøve. Læreren giver en undervisning, der passer til de enkelte kursisters behov. Det betyder, at du og din sidemand på kurset kan arbejde med forskellige ting. FVU-matematik består af to forskellige trin. Du kan afslutte hvert trin med en prøve. Læreren giver en undervisning, der passer til de enkelte kursisters behov. Det betyder, at du og din sidemand på kurset kan arbejde med forskellige ting. På et FVU-hold er der mellem 8 og 14 kursister. For at gå på FVU skal du være fyldt 18 år. På et OBU-hold er der max 6 kursister, og kompenserende IT indgår som en vigtig del af undervisningen. Visitation / screening Der er ingen visitation. Screening foregår mandage kl i Dannebrogsgade. Fortsætter næste side 13

15 Undervisningstider Der er undervisning i FVU-dansk onsdage og fredage kl i Dannebrogsgade. Kontakt Tlf Der er undervisning i FVU-matematik tirsdage og fredage kl i Dannebrogsgade. Der er ordblindeundervisning fredage kl i Dannebrogsgade. I 2015 oprettes flere hold. Få flere oplysninger herom v. Rikke Islin Jensen, tlf Adresse Medarbejdere Fokus Folkeoplysning, Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg Rikke Islin Jensen Tlf

16 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forsorgshjemmet Svenstrupgård Paragraf: Servicelovens 110 Målgruppe: Formål: Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer. Svenstrupgård skal gennem forebyggelse, pleje, social støtte, aktivering og omsorgsforanstaltninger arbejde for, at brugerne psykisk, fysisk og socialt får styrket deres ressourcer og forbedret deres livssituation således, at de bliver i stand til at klare tilværelsen selv årige: Vi har et tæt samarbejde med myndigheden omkring denne aldersgruppe. Vi tager straks kontakt til socialcenter Central Ung og indleder samarbejde med myndighedsrådgiver om udarbejdelse af plan for den unge, således at opholdet bliver af kortere varighed. Åbningstider: Visitation: Døgnet rundt året rundt. Selvmøderprincip. Registrering: Administrationen /28 Kontakt: Modtagelsen Afrusningsklinikken /56 Adresse: Leder: Lejrevej 10, 9230 Svenstrup Dennis Lindhardt-Pedersen Medarbejdere: 70 ansatte. Hovednummer

17 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Idræt i Café VæXt Tilbud Formål Café VæXt har tidligere været vært for et idrætsprojekt. Cafeen ønsker at fortsætte med at kunne tilbyde gæster og andre brugere af s væresteder for mennesker med et tidligere eller aktivt misbrug mulighed for at deltage i idræt på mange niveauer. Der er således mulighed for at låne eller leje udstyr til forskellige former for idræt i Café VæXt, som f.eks. fodbold, badminton, golf, svømning, fiskeri, dart, skak, billard, boldspil, friluftsliv o. lign. Café VæXt ønsker at være med til at fremme idræts/friluftsliv og motionsfremmende aktiviteter for at medvirke til at sikre caféens gæster samt brugerne af værestederne en indholdsrig hverdag. Være en indgang til at ændre gamle mønstre og få nye positive perspektiver/oplevelser. Hensigten er at medvirke til, at brugerne får et fysisk og mentalt overskud til at håndtere hverdagen; at der på sigt kan skabes en idræts-, motions- og aktivitetskultur på værestederne, som er selvbærende. Indhold Café VæXt vil med hjælp fra frivillige og ansatte låne/leje de fleste nødvendige faciliteter, udstyr og andet, som er nødvendigt for aktiviteten. Café VæXt har kunnet dække de fleste udgifter i forbindelse med aktiviteterne, men mindre egenbetaling kan forekomme. Kontakt Man kan ved henvendelse i Café VæXt få besked om faste haltider, hvor der er forskellige aktiviteter (badminton, bowling, volleyball, basketball, hockey m.m.), ligesom der vil blive annonceret på Caféens hjemmeside Hvis gæster eller samarbejdspartnere har idéer og yst til at være med til at arrangere, kan der løbende være arrangementer af større og mindre karakter, f.eks. fisketur, turneringer, m.m. Adresse Café VæXt, Poul Paghs Gade 6A, 9000 Aalborg Personale Udstyr: Jens Mariegaard Tlf

18 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kaffé Fair Organisering Målgruppe Hovedformål Kaffé Fair hører under Fokus Folkeoplysning. Unge i alderen år (eller ældre) Kaffé Fair er et aktiveringstilbud 25 timer ugentligt. Formålet er at give unge i alderen år en chance for at finde ud af, hvad de vil med deres liv. Kaffé Fair er et erhvervsrettet projekt, men vi regner med, at vejen mod arbejde og uddannelse også går gennem personlig udvikling. Kaffé Fair åbnede den 23. juni 2006, men der er stadig mulighed for at deltage i projektet. Start med det samme! Målet er, at du: Finder frem til dine stærke sider Får lagt en realistisk plan for fremtiden Får erfaring, som du kan bruge til at komme videre Kommer i gang med en uddannelse eller et job Får et netværk blandt andre unge Kerneydelser Gennem forløbet bliver du coachet, så du får sat mål for fremtiden og får øjnene op for nødvendige forandringer i dit liv. Det særlige ved Kaffé Fair er, at du lærer i praksis. Kort sagt får du en virkeligheds nær arbejdserfaring koblet med undervisning, afklaring og vejledning. Vi stiller krav til dig, men de opgaver, du tildeles, tager udgangspunkt i det, du kan og har lyst til at arbejde med. Der er masser af spændende opgaver indenfor køkkendrift, servering, kafferistning, ekspedition, reklame og administration. Vi giver dig bl.a. undervisning i: Køkkendrift Service Kundekontakt Dansk og matematik Kaffé Fair bygger på princippet med Fair Trade og god kvalitet. Vores kaffebønner er Fair Trade og økologiske, og vi rister dem selv. Fortsætter næste side 17

19 Visitation Der kræves visitation fra Jobcenter. Åbningstider Alle dage kl Kontakt Adresser Charlotte Kragh Tlf Hjemmeside: v/ Hovedbiblioteket, 9000 Aalborg, Sundheds- og kvartershuset, 9220 Aalborg Ø, Hammer Bakker, 9310 Vodskov 18

20 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kreativitet og vækst Undervisning, aktivitet og opfølgning - 25 timer ugentlig Organisering Målgruppe Kreativitet og Vækst hører under Fokus Folkeoplysning. Målgruppen for "Kreativitet og vækst" er aktivitetsparate ledige med psykisk sårbarhed mht. stress, depression, sorg/kriser, angst, særligt sensitive. Uddannelsesparate unge med lignende problematikker, der skønnes at være uddannelsesparat indenfor et år. Tilbuddet gives ofte til unge, der har afbrudt en uddannelse som konsekvens af psykisk sygdom. Eller erhvervsaktive, der har mistet kontakten med arbejdsmarkedet af samme årsager. Ofte tilbydes forløbet sideløbende med en psykiatrisk dagbehandling. Ressourceforløbspersoner, der har brug for et afklarende og støttende forløb, med et indhold, der er tilpasset den enkeltes ressourcer og forudsætninger. Hovedformål Kerneydelse Projektets formål er at bidrage til en succesfuld beskæftigelsesindsats i Aalborg Kommune. Herunder at løse de udfordringer, som handler om at få flere unge igennem uddannelsessystemet. Daghøjskolen FOKUS er et uddannelsessted, der bygger på et folkeoplysende værdigrundlag, der handler om at skabe engagement, faglig indsigt og livsmestring. Vi tilbyder et læringsmiljø, hvor man kan træne sine sociale og faglige kompetencer tilpasset den enkeltes forudsætninger. Målet er, at man udvider sine kompetencer og motivation til at blive uddannelses- eller jobparat. Det bærende indhold er de kreative processer, der omfatter kunstnerisk arbejde og designvirksomhed. Der er mulighed for tegning, maling, keramik samt re-design af genbrug. Den kunstneriske proces evalueres undervejs, så den kan indgå i kursistens personlige udvikling. Der bliver bl.a. undervist i: Dansk/matematik FVU (for dem der er i målgruppen) Æstetiske lærerprocesser, arbejde med hænderne (tegning, maling, keramik) Undervisning i Kunst- og kultur Undervisning i kognition og psykologiske temaer Undervisning i fremtidsplan, uddannelse og job Undervisningen kan sættes sammen, så deltageren får et unikt og relevant tilbud. Fortsætter næste side 19

21 Ved startsamtalen aftales forløbet, og det afstemmes med de mål, der fremgår af jobplanen. Visitation Der er visitation gennem rådgiver. Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl Adresse Medarbejdere Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg Vejleder Gitte Kalstrup Tlf

22 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Midtbysjakket Paragraf Målgruppe Formål 65 (Loven om dagtilbud til børn og unge) Målgruppen er unge mellem år, der opholder sig i Aalborg midtby eller i områderne Nord, Øst eller Sydvest i uhensigtsmæssige miljøer. At få skabt kontakt (relation) til de udsatte unge med henblik på at finde frem til den støtte/hjælp, der måtte være aktuel. At vi ved, hvad tendensen er blandt de unge. Hvad der rører sig blandt de unge, både på individplan såvel som grupperinger. Kerneydelser MidtbySjakkets opsøgende medarbejdere har som hovedopgave at have kendskab til unge, som færdes i uhensigtsmæssige miljøer i yderområderne og midtbyen af Aalborg. Samtidig hjælper vi unge, som har brug for støtte, omsorg eller akut hjælp. MidtbySjakket arbejder opsøgende på gaden og forsøger at kende så mange unge som muligt. Vi forsøger at opnå indsigt i og kontakt med gadelivet. Det opsøgende gadearbejde bliver tilrettelagt efter de unges færden og behov. Udgangspunktet for Midtbysjakkets arbejde er relationsarbejde set i et ressourceorienteret og et anerkendende perspektiv. Vi arbejder med unge både individuelt og i gruppeforløb. Al kontakt til MidtbySjakket er frivillig og bygger derfor på en motivation/ønske om forandring eller samvær hos den enkelte unge. Åbningstider Mandag, onsdag og torsdag kl Fredag og lørdag kl Tirsdag og søndag lukket. Kontakt Tlf Der altid muligt at finde mobil nr. på hver enkelt medarbejder på vores hjemmeside: MidtbySjakket.dk og på facebook.com/midtbysjakket Visitation Registrering Adresse Leder Ingen visitation. Ingen registrering. Vesterbro 81, 9000 Aalborg Dorthe Gade Hvirvelkær Fortsætter næste side 21

23 Medarbejdere Anders Christensen, Anders Lang, Birgitte Møller, Jesper Svendsen, Ane Carlsen, Jess Burgaard, Susanne Sand, Thomas Andersen, Gry Høst, Lise- Lotte Nygård og de to fritidsjobformidlere Peter Sant og Jess Lauritzen. 22

24 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen STEDET Paragraf Målgruppe Mission Formål Kerneydelse Visitation Registrering 65 (Loven om dagtilbud til børn og unge) Målgruppen er udsatte unge i alderen år, som ikke benytter eksisterende tilbud. Stedets mission er at danne rammen for et attraktivt, anerkendende og omsorgsfuldt miljø og i samarbejde med de unge at skabe et miljø, der fremmer dannelse, trivsel, læring og udvikling. Et meningsfyldt og målrettet tilbud til udsatte og marginaliserede unge. At skabe en helhedsorienteret indsats, hvor udgangspunktet er den enkelte unge og dennes særlige forudsætninger og personlighed. At skabe et sted og et forum, hvor den unges eget ansvar og personlige indsats har en afgørende og bærende betydning. Der ydes anonym rådgivning og almindelig vejledning samt støtte til job og uddannelse. Ingen visitation. På Stedet foregår der ingen registrering, og det er gratis at benytte tilbuddet. Åbningstider Mandag Fredag kl Lørdag og Søndag kl Kontakt Tlf http: Facebook: Stedetvejgaard Adresse Leder Souschef Medarbejdere Filstedvej 10D, 9000 Aalborg Henrik Rudy Dahl Sasa Gurdon Michael Bager, Peter Buus, Piet v.d. Vliet, Gitte Poulsen, Anette S. Pedersen, David Vad Krogh, Rikke Olsen, Kaja Fejborg, Mikkel Kristensen og Sasa Gurdon. 23

25 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen SKURET Paragraf Målgruppe Mission Formål 65 (Loven om dagtilbud til børn og unge) Målgruppen er udsatte unge i alderen år, som ikke benytter eksisterende tilbud. Skurets mission er at danne rammen for et attraktivt, anerkendende og omsorgsfuldt miljø og i samarbejde med de unge at fremme den enkelte unges dannelse, trivsel, læring og udvikling. Der lægges op til, at den unges eget ansvar og personlige indsats skal have en afgørende og bærende betydning. Et meningsfyldt og målrettet tilbud til udsatte og marginaliserede unge som et alternativ til at være på gaden. Der er i Skuret særlig fokus på at støtte unge til uddannelse og arbejde samt at støtte til minimering eller stop med brug af stoffer. Der er i Skuret særlig fokus på at skabe en helhedsorienteret indsats i samarbejde med den unge og andre samarbejdspartnere. Udgangspunktet er den enkelte unge og dennes særlige forudsætninger og personlighed. Kerneydelse Visitation Registrering Åbningstider Der ydes anonym rådgivning og almindelig vejledning samt støtte til job og uddannelse. Ingen visitation. I Skuret foregår der ingen registrering, og det er gratis at benytte tilbuddet. kl (p.t. lukket mandag og lørdag) Kontakt Tlf Adresse Leder Souschef Medarbejdere Arkildsdal 143 B, 9400 Nørresundby Henrik Rudy Dahl Sasa Gurdon Michael Bager, Peter Buus, Piet v.d. Vliet, Gitte Poulsen, Anette S. Pedersen, David Vad Krogh, Rikke Olsen, Kaja Fejborg, Mikkel Kristensen og Sasa Gurdon. 24

26 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Træningshøjskolen Individuelle støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø 6, 15 eller 25 timer/ugen (25, 20 og 30 pladser). Poul Paghs Gade Kollegiet (8 pladser) Støtte i lejet bolig i Poul Paghs Gade med henblik på at opøve evnen til at bo i egen bolig. Skovpark Kollegiet bolig- og netværkstilbud til enlige mødre under 25 år (10 pladser) med fokus på støtte til gennemførelse af uddannelse. Paragraf LAB 32, ii. LAB 31b og SEL 85 Individuelle støtte- og udviklingsforløb Målgruppe Formål Unge mellem 18 og 29 år uden kompetencegivende uddannelse med et behov for støtte og udvikling i forhold til at påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb. Indsatserne sigter mod at styrke de unges personlige, sociale og faglige forudsætninger for at starte på og gennemføre et uddannelsesforløb. Forløbene på Træningshøjskolen har fokus at styrke trivsel, mødestabilitet, netværksdannelse og undervisningsparathed som vigtige forudsætninger for at blive uddannelsesparat. Det handler om at opøve evnen til at mestre eget liv og tage ansvar for egne fremtidsmuligheder. Der arbejdes løbende med uddannelsesforberedelse, dels i form af vejledning om muligheder i uddannelsessystemet, etablering af praktikforløb, dels i form af brobygningsaktiviteter til uddannelsessystemet. Viser der sig andre behov, kan målet også være at medvirke til at udrede behovet for andre indsatser (herunder mere specialiseret behandling i f.eks. psykiatrien eller en misbrugsinstitution). Åbningstider Alle hverdage kl Visitation: Registrering Kontakt Adresse Leder Medarbejdere Visitation til Træningshøjskolens kursus sker ved henvendelse til visitationsansvarlig på skolen. Ja. Ole Agger Tlf Nørholmsvej 13, 9000 Aalborg Ole Agger 16 ansatte 25

27 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Poul Paghs Gade Kollegiet Målgruppe Formål Åbningstider Visitation Registrering Kontakt Medarbejdere Unge mellem 18 og 25 år med bopæl i med behov for støtte til at mestre hverdagslivet med bolig og uddannelsesaktiviteter eller forberedelser til dette. Formålet med et ophold i Poul Paghs Gade Kollegiet er at opøve evnen til at mestre hverdagslivet i egen bolig, at opnå handlekompetence i forhold til hverdagens mange opgaver og udfordringer, og at få støtte til at fastholde eller påbegynde aktiviteter, der kan føre til uddannelsesdeltagelse og gennemførelse. Poul Paghs Gade Kollegiet har ikke en officiel åbningstid. Al henvendelse skal ske til Træningshøjskolen eller til kollegiets medarbejdere (se tlf.nr. nedenfor). Henvendelse skal ske til visitationsansvarlig på Træningshøjskolen. Der udarbejdes ved indflytning almindelig lejekontrakt med Træningshøjskolen som udlejer. Leder og visitationsansvarlig Ole Agger Tlf Klaus B. Jensen Bettina D. Damm Adresse Poul Paghs Gade 1-3 Leder Ole Agger Tlf Mail 26

28 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Skovpark Kollegiet Målgruppe Formål Åbningstider Visitation Registrering Kontakt Adresse Leder Medarbejdere Enlige mødre/gravide under 20 år, som er i uddannelse eller i uddannelsesforberedende forløb. Enlige og sårbare/gravide kvinder ml år, som er i uddannelse eller i uddannelsesforberedende forløb. Bolig og studiefællesskab med mulighed for støtte i hverdagen til at gennemføre uddannelse og opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. At støtte op om hverdagslivet som ung studerende mor, om forældreevne, netværksdannelse og egen identitetsudvikling. Fællesareal er altid tilgængeligt for kollegiets beboere. Projektmedarbejderne tilrettelægger deres arbejdstid fleksibelt. Alle inden for målgruppen kan henvende sig på kollegiet og ansøge om bolig. Alle interessenter og samarbejdspartnere (eksempelvis jobcenterrådgivere, familiegrupperådgivere, jordmødre, sundhedssygeplejersker, studievejledere, psykologer og læger) kan henvise til kollegiet. Kvinder kan komme på uforpligtende besøg efter telefonisk henvendelse. Hvis kvinden er interesseret, vil der efterfølgende være afklarende samtale/visitation. Ønsker man at bo på kollegiet, laves der almindelig lejekontrakt med Boligselskabet Himmerland. Projektleder Ole Agger Tlf Projektkoordinator Mette Malmberg Tlf Projektmedarbejder Ingelis Nielsen Tlf Hadsundvej 182d, 9000 Aalborg Ole Agger Tlf Mail Projektkoordinator Mette Malmberg Tlf Mail Projektmedarbejder Ingelis Nielsen Tlf Mail 27

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Udarbejdet af Sundhedsafdelingen i Herning Kommune December 2008 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)...70

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg 1.6 Beredskab 5. Interne tiltag sættes i værk ** Mistanke om mistrivsel kan opstå når en elevs adfærd er påfaldende. Mistanken kan også komme

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012 Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012 IDH Fredericia, juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Projektets mål og succeskriterier... 3 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter... 4 2.

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere