TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)"

Transkript

1 TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) 4. udgave Center for Voksne Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2 I dette hæfte kan du få overblik over nogle af de private og offentlige tilbud, der henvender sig til socialt udsatte, unge borgere mellem 18 og 30 år, som opholder sig i. På side 4 finder du en guide over de instanser, som du kan henvende dig til, hvis der er behov for akut hjælp til socialt udsatte unge under 18 år med ophold i kommunen. Du kan downloade flere eksemplarer af 2015-version af Tilbud til socialt udsatte unge fra hjemmesiden: Center for Voksne Sekretariatet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Badehusvej 1, Aalborg Tlf

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Guide Hjælp til unge under 18 år i AAK... 4 Nordjyllands Politi, Lokalpolitiet i Aalborg... 5 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Bo- og Gadeteamet (herunder Gadesygeplejersken)... 6 Café VæXt... 9 FITNESS En Sund Krop Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning FVU/OBU Forsorgshjemmet Svenstrupgård Idræt i Café VæXt Kaffé Fair Kreativitet og vækst Midtbysjakket STEDET SKURET Træningshøjskolen Poul Paghs Gade Kollegiet Skovpark Kollegiet VæXt Bofællesskabet - et tilbud i Café VæXt Kvindedaghøjskolen - Krop og Kompetencer Kvindedaghøjskolen - Valget er Mit personlig udvikling med fokus på selvværd og selvtillid Ungerådgivningen ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN Bageriet Vestergården Butik-Caféen

4 Hesteskoen Idræts- og Kulturtilbuddet til voksne sindslidende SKP- Teamet VAMiS - Videncenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige målgrupper Værestedet Poppelvej eren SELVEJENDE INSTITUTIONER Baglandet Café Parasollen Den Sociale Skadestue Headspace Huset i Nørholm Kirkens Korshærs Herberg (og Bofællesskab) Kofoeds Skole Aalborg Kvisten Krisecenter for Kvinder Legal Aid Retshjælp i Danmark Mødrehjælpen Reden Aalborg

5 Guide Hjælp til unge under 18 år i AAK Indenfor normal åbningstid kontaktes en af de fire familiegrupper i. Du skal kontakte den gruppe, hvor personen med forældremyndigheden over den unge er bosiddende (se nedenfor). Ved hjælp af den digitale vejviser kan du finde ud af, hvilken familiegruppe du skal kontakte: Her kan du indtaste din adresse og finde relevante kommunale adresser. Udenfor familiegruppernes åbningstider kan kommunale tilbud kontakte Den Sociale Døgnvagt. Alle kan desuden henvende sig til Den Sociale Skadestue (kl ) personligt eller telefonisk ( ) eller til politiet ( ), som vil kontakte eller videreformidle kontakten til Den Sociale Døgnvagt. Familiegruppen Øst Vejgaard Bymidte Aalborg Tlf Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl Familiegruppen Nord Nygade Nørresundby Tlf Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl Familiegruppen Centrum Badehusvej Aalborg Tlf Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl Familiegruppen Sydvest Tingstedet Svenstrup Tlf Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl

6 Politi Nordjyllands Politi, Lokalpolitiet i Aalborg Målgruppe Åbningstider Kontakt Adresse Alle Døgnbetjent Tlf. 114 eller personlig henvendelse Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg 5

7 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bo- og Gadeteamet (herunder Gadesygeplejersken) Paragraf Målgruppe Frivilligt tilbud til socialt udsatte borgere over 18 år. Bo- og Gadeteamets målgruppe er socialt udsatte borgere, som kræver en høj grad af omsorg, støtte og opmærksomhed. Kendetegnende for disse borgere er: Massivt og langvarigt misbrug Spinkelt netværk Økonomisk kaos Kortvarig eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet Massive sociale og psykiske problemer Ingen bolig eller problemer med at opholde sig i nuværende bolig Formål Gadeteamet er en afdeling under Center for Voksne. Afdelingen udfører forebyggende og opsøgende socialt arbejde blandt socialt udsatte borgere over 18 år. Gadeteamet arbejder med skadesreduktion. Målet er at mindske de skader, som misbrugerne og de hjemløse påfører sig selv og det omkringliggende samfund samt højne livskvaliteten blandt de socialt udsatte borgere. Et mål er også at vise en vej ud af misbruget for de borgere, der er motiveret for det. Gadeteamet består af fem socialarbejdere (to pædagoger, en socialrådgiver, en sosu-assistent og en sygeplejerske), som har stor erfaring med, viden om, og kendskab til målgruppen. Gadesygeplejersken har derudover som formål At integrere målgruppen i det ordinære sundhedssystem og forbedre målgruppens generelle sundhedstilstand At tilbyde sygeplejefaglig bistand til de socialt udsatte borgere og reducere følgeskaderne af misbrug At yde en forebyggende indsats via udlevering af sprøjter/kanyler. Fortsætter næste side 6

8 Kerneydelser Gadeteamet Gadeteamets medarbejdere har individuelle kompetencer, der sikrer en helhedsorienteret indsats i forhold til de komplekse problemstillinger, målgruppen står i. Gadeteamet kommer de steder i byen, hvor de mest socialt udsatte borgere færdes fx på gaden, på bænken, på byens åbne pladser, på varmestuerne og cafeterierne og hjemme hos borgerne selv. Gadeteamet har stor grad af tilgængeliglighed for både de udsatte borgere og de offentlige myndigheder samt andre samarbejdspartnere fx byens varmestuer. Gadeteamets kerneydelser er: At være bindeled mellem borgeren og offentlige myndigheder At lave opsøgende arbejde på gadeplan og at være til stede i miljøet som personer, der har tid, mod og rummelighed til at opnå kontakt og tillid At yde praktisk hjælp, støtte og omsorg til fremme af livsmod og livskvalitet Hurtigt og fleksibelt at opsøge og skabe kontakt til borgeren, fx ved udeblivelse fra aftaler med rådgiver eller som forebyggende ift. at miste kontanthjælp At være lydhør og respektfuld over for de forskellige involverede parters synspunkter, ønsker og eventuelle klager samt medvirke til problemløsning Åbningstider Visitation Registrering Kontakt Gadeteam Mandag fredag i dagtimerne. Der kan lægges besked på mobiltelefonerne døgnet rundt. Ingen Man kan henvende sig anonymt til Gadeteamet Al henvendelse sker direkte til medarbejderne. Gadeteamet træffes i ABC-Caféen, hvor de har et kontor og et mødelokale. Borgere er velkomne til at kigge forbi til en snak og en kop kaffe. Gadeteamet er der ikke på faste tidspunkter, så det er en god ide at ringe i forvejen, hvis man vil være sikker på at der er nogen. Se hjemmeside Tilbud til socialt udsatte voksne i Adresse Gadeteam Adresse ABC-Caféen, Boulevarden 19, 9000 Aalborg Badehusvej 1, 1. sal, 9000 Aalborg Fortsætter næste side 7

9 Leder Medarbejdere Margit Madsen Tlf Gadeteamet John Ørtoft Mobil: Johan Ydesen Mobil: Sara Korsgaard Mobil: Jakob Hoffmann Mobil: Gadesygeplejerske Mette Christensen Mobil:

10 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Café VæXt Organisering Café Væxt er en kommunal institution, der hører organisatorisk sammen med Bo- og Gadeteamet, Center for Voksne. Lovgivning Drives efter Servicelovens 104. Målgruppe Café VæXt er for alle, der har haft et misbrug, pårørende samt de, der ønsker at færdes i et alkohol- og stoffrit miljø. Man må ikke være under indflydelse af nogen form for rusmidler eller stemningsændrende midler, mens man er på Café VæXt. Lægeordineret medicin er tilladt. Aktivitetsdelen er for afholdende misbrugere, deres pårørende, mennesker, der har haft misbrugsrelaterede problemer, og andre, som positivt kan/vil inspirere vores primære målgruppe. Hovedformål Hovedformålet er at drive et alkohol- og stoffrit kulturtilbud/værested til mennesker, der har haft et misbrug eller et misbrugsrelateret problem. I caféen kan de socialisere sig og opbygge netværk med hinanden og andre, der ønsker at færdes i et alkohol- og stoffrit miljø. I denne dynamiske kultur vil den del af den primære målgruppe, som har udvidede sociale problemer, kunne trives og udvikle sig. Særlige aktiviteter Musik og foredrag i caféen, net café, selvhjælpsgrupper, kurser, billard og arrangør af koncert- og teaterture. Forskellige kunstudstillinger. Endvidere har målgruppen selv mulighed for at arrangere fisketure og lignende. Andet Der gives anonym vejledning ved såvel telefonisk som personlig henvendelse. Til aktive misbrugere er det telefonisk. Til tidligere misbrugere, deres pårørende og mennesker med misbrugsrelaterede problemer er det såvel telefonisk som personligt. Derudover udlånes vores lokaler til Anonyme Alkoholikere, Anonyme Narkomaner samt andre relaterede selvhjælpsgrupper. Ved startsamtalen aftales forløbet og det afstemmes med de mål der fremgår af jobplanen. Åbningstider Tirsdag, onsdag og torsdag kl Mandag og fredag kl Fortsætter næste side 9

11 Lørdag, søn- og helligdage: Se opslag i caféen Åbent ved ekstraordinære arrangementer. Huset benyttes i hverdage og weekender af selvhjælpsgrupper. Kontakt Tlf Fax: Hjemmeside: Café VæXt Adresse Leder Medarbejdere Poul Paghs Gade 6 a, 1. sal, 9000 Aalborg Helle Møller Jakobsen Pædagogisk assistent Pia Nordby Karlsen Omsorgs og Pædagogmedhjælper Gitte Bendsen Køkkenassistent Dorthe Ærendahl Mikkelsen Kontorassistent Bettina Kellberg-Nielsen Teknisk Servicemedarbejder Vakant Derudover er der frivillige, studerende virksomhedspraktikanter, personer i løntilskud, personer i aktivering og personer i samfundstjeneste. 10

12 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen FITNESS En Sund Krop Undervisning, aktivitet og opfølgning - 25 timer ugentligt Organisering Målgruppe Fitness En Sund Krop hører under Fokus Folkeoplysning. Uddannelsesparate unge der har brug for støtte til at fastholde et uddannelsesfokus. Samt unge med fysiske begrænsninger (fx smerter, ryglidelser, overvægt) og/eller mentale udfordringer (fx ADHD, stress, depression, angst). Aktivitetsparate (under og over 30 år) med kropslige og/eller psykiske problematikker der spænder ben for et almindeligt liv. Det kan være i forbindelse med et sygdomsforløb eller en operation, der kræver rehabilitering og afklaring af arbejdsevne. Ressourceforløbspersoner der har brug for et afklarende og støttende forløb, med et indhold der er tilpasset den enkeltes ressourcer og forudsætninger. Hovedformål Projektets formål er at bidrage til en succesfuld beskæftigelsesindsats i. Herunder at løse de udfordringer, som handler om at få flere unge igennem uddannelsessystemet. Daghøjskolen FOKUS er et uddannelsessted, der bygger på et folkeoplysende værdigrundlag, der handler om at skabe engagement, faglig indsigt og livsmestring. Vi tilbyder et læringsmiljø, hvor man kan træne sine sociale og faglige kompetencer tilpasset den enkeltes forudsætninger. Målet er at man udvider sine kompetencer og motivation til at blive uddannelses- eller jobparat. Kerneydelse Undervisningen kan sættes sammen, så deltageren modtager et unikt og relevant tilbud. Ved startsamtalen aftales forløbet og det afstemmes med de mål der fremgår af jobplanen. Der bliver bl.a. undervist i: Job, uddannelse og fremtid Smertehåndtering og mindfulness Økonomi FVU Dansk og matematik Kognitiv adfærd og psykologiske temaer. Kost og motion i teori og praksis Fortsætter næste side 11

13 Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl Kontakt Adresse Der kan rettes henvendelse enten direkte til lederen/medarbejderne eller til borgerens rådgiver. FOKUS Fitness - En Sund Krop, Thistedvej 58, 9400 Nørresundby NB: Der er gode busforbindelser og nærbanestation på den anden side af vejen. (Lindholm Station) Medarbejdere Vejleder Gitte Nielsen Tlf Vejleder Annette Sørensen Tlf

14 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning FVU/OBU Organisering Hovedformål Målgruppe Forberedende Voksenundervisning hører under, Familie- og beskæftigelsesforvaltning. FVU/OBU er et gratis tilbud til alle, der har basale problemer i dansk og/eller matematik: FVU er for dig, der er gået ud af folkeskolen, men som nu har brug for at blive bedre til enten at læse, stave og skrive samt regne. Men FVU er også for dig med længere skolegang og uddannelse, der har brug for at lære om for eksempel reglerne for ordenes endelser og/eller mere komplekse matematiske temaer. Tosprogede kursister, der taler dansk på et niveau, som svarer til sprogskolens almenprøve 1, kan også gå til FVU. OBU er for dig, som er testet ordblind. Efter testen skal du udredes yderligere, således at vi sikrer, at du får den undervisning, der passer til dine problematikker. OBU er individuelt tilrettelagt. Kerneydelse FVU-dansk har fire forskellige trin. Du kan afslutte hvert trin med en prøve. Læreren giver en undervisning, der passer til de enkelte kursisters behov. Det betyder, at du og din sidemand på kurset kan arbejde med forskellige ting. FVU-matematik består af to forskellige trin. Du kan afslutte hvert trin med en prøve. Læreren giver en undervisning, der passer til de enkelte kursisters behov. Det betyder, at du og din sidemand på kurset kan arbejde med forskellige ting. På et FVU-hold er der mellem 8 og 14 kursister. For at gå på FVU skal du være fyldt 18 år. På et OBU-hold er der max 6 kursister, og kompenserende IT indgår som en vigtig del af undervisningen. Visitation / screening Der er ingen visitation. Screening foregår mandage kl i Dannebrogsgade. Fortsætter næste side 13

15 Undervisningstider Der er undervisning i FVU-dansk onsdage og fredage kl i Dannebrogsgade. Kontakt Tlf Der er undervisning i FVU-matematik tirsdage og fredage kl i Dannebrogsgade. Der er ordblindeundervisning fredage kl i Dannebrogsgade. I 2015 oprettes flere hold. Få flere oplysninger herom v. Rikke Islin Jensen, tlf Adresse Medarbejdere Fokus Folkeoplysning, Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg Rikke Islin Jensen Tlf

16 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forsorgshjemmet Svenstrupgård Paragraf: Servicelovens 110 Målgruppe: Formål: Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer. Svenstrupgård skal gennem forebyggelse, pleje, social støtte, aktivering og omsorgsforanstaltninger arbejde for, at brugerne psykisk, fysisk og socialt får styrket deres ressourcer og forbedret deres livssituation således, at de bliver i stand til at klare tilværelsen selv årige: Vi har et tæt samarbejde med myndigheden omkring denne aldersgruppe. Vi tager straks kontakt til socialcenter Central Ung og indleder samarbejde med myndighedsrådgiver om udarbejdelse af plan for den unge, således at opholdet bliver af kortere varighed. Åbningstider: Visitation: Døgnet rundt året rundt. Selvmøderprincip. Registrering: Administrationen /28 Kontakt: Modtagelsen Afrusningsklinikken /56 Adresse: Leder: Lejrevej 10, 9230 Svenstrup Dennis Lindhardt-Pedersen Medarbejdere: 70 ansatte. Hovednummer

17 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Idræt i Café VæXt Tilbud Formål Café VæXt har tidligere været vært for et idrætsprojekt. Cafeen ønsker at fortsætte med at kunne tilbyde gæster og andre brugere af s væresteder for mennesker med et tidligere eller aktivt misbrug mulighed for at deltage i idræt på mange niveauer. Der er således mulighed for at låne eller leje udstyr til forskellige former for idræt i Café VæXt, som f.eks. fodbold, badminton, golf, svømning, fiskeri, dart, skak, billard, boldspil, friluftsliv o. lign. Café VæXt ønsker at være med til at fremme idræts/friluftsliv og motionsfremmende aktiviteter for at medvirke til at sikre caféens gæster samt brugerne af værestederne en indholdsrig hverdag. Være en indgang til at ændre gamle mønstre og få nye positive perspektiver/oplevelser. Hensigten er at medvirke til, at brugerne får et fysisk og mentalt overskud til at håndtere hverdagen; at der på sigt kan skabes en idræts-, motions- og aktivitetskultur på værestederne, som er selvbærende. Indhold Café VæXt vil med hjælp fra frivillige og ansatte låne/leje de fleste nødvendige faciliteter, udstyr og andet, som er nødvendigt for aktiviteten. Café VæXt har kunnet dække de fleste udgifter i forbindelse med aktiviteterne, men mindre egenbetaling kan forekomme. Kontakt Man kan ved henvendelse i Café VæXt få besked om faste haltider, hvor der er forskellige aktiviteter (badminton, bowling, volleyball, basketball, hockey m.m.), ligesom der vil blive annonceret på Caféens hjemmeside Hvis gæster eller samarbejdspartnere har idéer og yst til at være med til at arrangere, kan der løbende være arrangementer af større og mindre karakter, f.eks. fisketur, turneringer, m.m. Adresse Café VæXt, Poul Paghs Gade 6A, 9000 Aalborg Personale Udstyr: Jens Mariegaard Tlf

18 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kaffé Fair Organisering Målgruppe Hovedformål Kaffé Fair hører under Fokus Folkeoplysning. Unge i alderen år (eller ældre) Kaffé Fair er et aktiveringstilbud 25 timer ugentligt. Formålet er at give unge i alderen år en chance for at finde ud af, hvad de vil med deres liv. Kaffé Fair er et erhvervsrettet projekt, men vi regner med, at vejen mod arbejde og uddannelse også går gennem personlig udvikling. Kaffé Fair åbnede den 23. juni 2006, men der er stadig mulighed for at deltage i projektet. Start med det samme! Målet er, at du: Finder frem til dine stærke sider Får lagt en realistisk plan for fremtiden Får erfaring, som du kan bruge til at komme videre Kommer i gang med en uddannelse eller et job Får et netværk blandt andre unge Kerneydelser Gennem forløbet bliver du coachet, så du får sat mål for fremtiden og får øjnene op for nødvendige forandringer i dit liv. Det særlige ved Kaffé Fair er, at du lærer i praksis. Kort sagt får du en virkeligheds nær arbejdserfaring koblet med undervisning, afklaring og vejledning. Vi stiller krav til dig, men de opgaver, du tildeles, tager udgangspunkt i det, du kan og har lyst til at arbejde med. Der er masser af spændende opgaver indenfor køkkendrift, servering, kafferistning, ekspedition, reklame og administration. Vi giver dig bl.a. undervisning i: Køkkendrift Service Kundekontakt Dansk og matematik Kaffé Fair bygger på princippet med Fair Trade og god kvalitet. Vores kaffebønner er Fair Trade og økologiske, og vi rister dem selv. Fortsætter næste side 17

19 Visitation Der kræves visitation fra Jobcenter. Åbningstider Alle dage kl Kontakt Adresser Charlotte Kragh Tlf Hjemmeside: v/ Hovedbiblioteket, 9000 Aalborg, Sundheds- og kvartershuset, 9220 Aalborg Ø, Hammer Bakker, 9310 Vodskov 18

20 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kreativitet og vækst Undervisning, aktivitet og opfølgning - 25 timer ugentlig Organisering Målgruppe Kreativitet og Vækst hører under Fokus Folkeoplysning. Målgruppen for "Kreativitet og vækst" er aktivitetsparate ledige med psykisk sårbarhed mht. stress, depression, sorg/kriser, angst, særligt sensitive. Uddannelsesparate unge med lignende problematikker, der skønnes at være uddannelsesparat indenfor et år. Tilbuddet gives ofte til unge, der har afbrudt en uddannelse som konsekvens af psykisk sygdom. Eller erhvervsaktive, der har mistet kontakten med arbejdsmarkedet af samme årsager. Ofte tilbydes forløbet sideløbende med en psykiatrisk dagbehandling. Ressourceforløbspersoner, der har brug for et afklarende og støttende forløb, med et indhold, der er tilpasset den enkeltes ressourcer og forudsætninger. Hovedformål Kerneydelse Projektets formål er at bidrage til en succesfuld beskæftigelsesindsats i Aalborg Kommune. Herunder at løse de udfordringer, som handler om at få flere unge igennem uddannelsessystemet. Daghøjskolen FOKUS er et uddannelsessted, der bygger på et folkeoplysende værdigrundlag, der handler om at skabe engagement, faglig indsigt og livsmestring. Vi tilbyder et læringsmiljø, hvor man kan træne sine sociale og faglige kompetencer tilpasset den enkeltes forudsætninger. Målet er, at man udvider sine kompetencer og motivation til at blive uddannelses- eller jobparat. Det bærende indhold er de kreative processer, der omfatter kunstnerisk arbejde og designvirksomhed. Der er mulighed for tegning, maling, keramik samt re-design af genbrug. Den kunstneriske proces evalueres undervejs, så den kan indgå i kursistens personlige udvikling. Der bliver bl.a. undervist i: Dansk/matematik FVU (for dem der er i målgruppen) Æstetiske lærerprocesser, arbejde med hænderne (tegning, maling, keramik) Undervisning i Kunst- og kultur Undervisning i kognition og psykologiske temaer Undervisning i fremtidsplan, uddannelse og job Undervisningen kan sættes sammen, så deltageren får et unikt og relevant tilbud. Fortsætter næste side 19

21 Ved startsamtalen aftales forløbet, og det afstemmes med de mål, der fremgår af jobplanen. Visitation Der er visitation gennem rådgiver. Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl Adresse Medarbejdere Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg Vejleder Gitte Kalstrup Tlf

22 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Midtbysjakket Paragraf Målgruppe Formål 65 (Loven om dagtilbud til børn og unge) Målgruppen er unge mellem år, der opholder sig i Aalborg midtby eller i områderne Nord, Øst eller Sydvest i uhensigtsmæssige miljøer. At få skabt kontakt (relation) til de udsatte unge med henblik på at finde frem til den støtte/hjælp, der måtte være aktuel. At vi ved, hvad tendensen er blandt de unge. Hvad der rører sig blandt de unge, både på individplan såvel som grupperinger. Kerneydelser MidtbySjakkets opsøgende medarbejdere har som hovedopgave at have kendskab til unge, som færdes i uhensigtsmæssige miljøer i yderområderne og midtbyen af Aalborg. Samtidig hjælper vi unge, som har brug for støtte, omsorg eller akut hjælp. MidtbySjakket arbejder opsøgende på gaden og forsøger at kende så mange unge som muligt. Vi forsøger at opnå indsigt i og kontakt med gadelivet. Det opsøgende gadearbejde bliver tilrettelagt efter de unges færden og behov. Udgangspunktet for Midtbysjakkets arbejde er relationsarbejde set i et ressourceorienteret og et anerkendende perspektiv. Vi arbejder med unge både individuelt og i gruppeforløb. Al kontakt til MidtbySjakket er frivillig og bygger derfor på en motivation/ønske om forandring eller samvær hos den enkelte unge. Åbningstider Mandag, onsdag og torsdag kl Fredag og lørdag kl Tirsdag og søndag lukket. Kontakt Tlf Der altid muligt at finde mobil nr. på hver enkelt medarbejder på vores hjemmeside: MidtbySjakket.dk og på facebook.com/midtbysjakket Visitation Registrering Adresse Leder Ingen visitation. Ingen registrering. Vesterbro 81, 9000 Aalborg Dorthe Gade Hvirvelkær Fortsætter næste side 21

23 Medarbejdere Anders Christensen, Anders Lang, Birgitte Møller, Jesper Svendsen, Ane Carlsen, Jess Burgaard, Susanne Sand, Thomas Andersen, Gry Høst, Lise- Lotte Nygård og de to fritidsjobformidlere Peter Sant og Jess Lauritzen. 22

24 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen STEDET Paragraf Målgruppe Mission Formål Kerneydelse Visitation Registrering 65 (Loven om dagtilbud til børn og unge) Målgruppen er udsatte unge i alderen år, som ikke benytter eksisterende tilbud. Stedets mission er at danne rammen for et attraktivt, anerkendende og omsorgsfuldt miljø og i samarbejde med de unge at skabe et miljø, der fremmer dannelse, trivsel, læring og udvikling. Et meningsfyldt og målrettet tilbud til udsatte og marginaliserede unge. At skabe en helhedsorienteret indsats, hvor udgangspunktet er den enkelte unge og dennes særlige forudsætninger og personlighed. At skabe et sted og et forum, hvor den unges eget ansvar og personlige indsats har en afgørende og bærende betydning. Der ydes anonym rådgivning og almindelig vejledning samt støtte til job og uddannelse. Ingen visitation. På Stedet foregår der ingen registrering, og det er gratis at benytte tilbuddet. Åbningstider Mandag Fredag kl Lørdag og Søndag kl Kontakt Tlf http: Facebook: Stedetvejgaard Adresse Leder Souschef Medarbejdere Filstedvej 10D, 9000 Aalborg Henrik Rudy Dahl Sasa Gurdon Michael Bager, Peter Buus, Piet v.d. Vliet, Gitte Poulsen, Anette S. Pedersen, David Vad Krogh, Rikke Olsen, Kaja Fejborg, Mikkel Kristensen og Sasa Gurdon. 23

25 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen SKURET Paragraf Målgruppe Mission Formål 65 (Loven om dagtilbud til børn og unge) Målgruppen er udsatte unge i alderen år, som ikke benytter eksisterende tilbud. Skurets mission er at danne rammen for et attraktivt, anerkendende og omsorgsfuldt miljø og i samarbejde med de unge at fremme den enkelte unges dannelse, trivsel, læring og udvikling. Der lægges op til, at den unges eget ansvar og personlige indsats skal have en afgørende og bærende betydning. Et meningsfyldt og målrettet tilbud til udsatte og marginaliserede unge som et alternativ til at være på gaden. Der er i Skuret særlig fokus på at støtte unge til uddannelse og arbejde samt at støtte til minimering eller stop med brug af stoffer. Der er i Skuret særlig fokus på at skabe en helhedsorienteret indsats i samarbejde med den unge og andre samarbejdspartnere. Udgangspunktet er den enkelte unge og dennes særlige forudsætninger og personlighed. Kerneydelse Visitation Registrering Åbningstider Der ydes anonym rådgivning og almindelig vejledning samt støtte til job og uddannelse. Ingen visitation. I Skuret foregår der ingen registrering, og det er gratis at benytte tilbuddet. kl (p.t. lukket mandag og lørdag) Kontakt Tlf Adresse Leder Souschef Medarbejdere Arkildsdal 143 B, 9400 Nørresundby Henrik Rudy Dahl Sasa Gurdon Michael Bager, Peter Buus, Piet v.d. Vliet, Gitte Poulsen, Anette S. Pedersen, David Vad Krogh, Rikke Olsen, Kaja Fejborg, Mikkel Kristensen og Sasa Gurdon. 24

26 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Træningshøjskolen Individuelle støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø 6, 15 eller 25 timer/ugen (25, 20 og 30 pladser). Poul Paghs Gade Kollegiet (8 pladser) Støtte i lejet bolig i Poul Paghs Gade med henblik på at opøve evnen til at bo i egen bolig. Skovpark Kollegiet bolig- og netværkstilbud til enlige mødre under 25 år (10 pladser) med fokus på støtte til gennemførelse af uddannelse. Paragraf LAB 32, ii. LAB 31b og SEL 85 Individuelle støtte- og udviklingsforløb Målgruppe Formål Unge mellem 18 og 29 år uden kompetencegivende uddannelse med et behov for støtte og udvikling i forhold til at påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb. Indsatserne sigter mod at styrke de unges personlige, sociale og faglige forudsætninger for at starte på og gennemføre et uddannelsesforløb. Forløbene på Træningshøjskolen har fokus at styrke trivsel, mødestabilitet, netværksdannelse og undervisningsparathed som vigtige forudsætninger for at blive uddannelsesparat. Det handler om at opøve evnen til at mestre eget liv og tage ansvar for egne fremtidsmuligheder. Der arbejdes løbende med uddannelsesforberedelse, dels i form af vejledning om muligheder i uddannelsessystemet, etablering af praktikforløb, dels i form af brobygningsaktiviteter til uddannelsessystemet. Viser der sig andre behov, kan målet også være at medvirke til at udrede behovet for andre indsatser (herunder mere specialiseret behandling i f.eks. psykiatrien eller en misbrugsinstitution). Åbningstider Alle hverdage kl Visitation: Registrering Kontakt Adresse Leder Medarbejdere Visitation til Træningshøjskolens kursus sker ved henvendelse til visitationsansvarlig på skolen. Ja. Ole Agger Tlf Nørholmsvej 13, 9000 Aalborg Ole Agger 16 ansatte 25

27 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Poul Paghs Gade Kollegiet Målgruppe Formål Åbningstider Visitation Registrering Kontakt Medarbejdere Unge mellem 18 og 25 år med bopæl i med behov for støtte til at mestre hverdagslivet med bolig og uddannelsesaktiviteter eller forberedelser til dette. Formålet med et ophold i Poul Paghs Gade Kollegiet er at opøve evnen til at mestre hverdagslivet i egen bolig, at opnå handlekompetence i forhold til hverdagens mange opgaver og udfordringer, og at få støtte til at fastholde eller påbegynde aktiviteter, der kan føre til uddannelsesdeltagelse og gennemførelse. Poul Paghs Gade Kollegiet har ikke en officiel åbningstid. Al henvendelse skal ske til Træningshøjskolen eller til kollegiets medarbejdere (se tlf.nr. nedenfor). Henvendelse skal ske til visitationsansvarlig på Træningshøjskolen. Der udarbejdes ved indflytning almindelig lejekontrakt med Træningshøjskolen som udlejer. Leder og visitationsansvarlig Ole Agger Tlf Klaus B. Jensen Bettina D. Damm Adresse Poul Paghs Gade 1-3 Leder Ole Agger Tlf Mail 26

28 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Skovpark Kollegiet Målgruppe Formål Åbningstider Visitation Registrering Kontakt Adresse Leder Medarbejdere Enlige mødre/gravide under 20 år, som er i uddannelse eller i uddannelsesforberedende forløb. Enlige og sårbare/gravide kvinder ml år, som er i uddannelse eller i uddannelsesforberedende forløb. Bolig og studiefællesskab med mulighed for støtte i hverdagen til at gennemføre uddannelse og opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. At støtte op om hverdagslivet som ung studerende mor, om forældreevne, netværksdannelse og egen identitetsudvikling. Fællesareal er altid tilgængeligt for kollegiets beboere. Projektmedarbejderne tilrettelægger deres arbejdstid fleksibelt. Alle inden for målgruppen kan henvende sig på kollegiet og ansøge om bolig. Alle interessenter og samarbejdspartnere (eksempelvis jobcenterrådgivere, familiegrupperådgivere, jordmødre, sundhedssygeplejersker, studievejledere, psykologer og læger) kan henvise til kollegiet. Kvinder kan komme på uforpligtende besøg efter telefonisk henvendelse. Hvis kvinden er interesseret, vil der efterfølgende være afklarende samtale/visitation. Ønsker man at bo på kollegiet, laves der almindelig lejekontrakt med Boligselskabet Himmerland. Projektleder Ole Agger Tlf Projektkoordinator Mette Malmberg Tlf Projektmedarbejder Ingelis Nielsen Tlf Hadsundvej 182d, 9000 Aalborg Ole Agger Tlf Mail Projektkoordinator Mette Malmberg Tlf Mail Projektmedarbejder Ingelis Nielsen Tlf Mail 27

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) 4. udgave - 2015 Center for Voksne Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen I dette hæfte kan du få overblik over nogle af de private og offentlige tilbud, der

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18-30 ÅR)

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18-30 ÅR) TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18-30 ÅR) I dette hæfte kan du få overblik over nogle af de private og offentlige tilbud, der henvender sig til socialt udsatte, unge borgere mellem 18 og 30 år, som opholder

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Workshop Brug for Alle

Workshop Brug for Alle Workshop Brug for Alle Overblik over tilbudsmuligheder til borgere i Aalborg Kommune Overblik Behandlingspsykiatrien Udredning af psykiatriske lidelser Praktiserende læge henviser Behandling i sygehus-/ambulantregi

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

[Frodesgade 25, Esbjerg]

[Frodesgade 25, Esbjerg] [Frodesgade 27, Esbjerg] [Finsensgade 11, Esbjerg] [Frodesgade 25, Esbjerg] [Tangevej 10, Ribe] [Tangevej 6, Ribe] Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Kraftcenter for Unge Læringsforløb

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV)

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) STV for fagpersoner Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) Forløbet er modulopbygget og fordelt på 13 ugers afklaring og intern praktik i Regnbuehuset og 13 uger i virksomhedspraktik med løbende

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Samskabelse. "Slip ledigheden"

Samskabelse. Slip ledigheden Samskabelse "Slip ledigheden" Jane Findahl Stomøde - helhedsplan 2014-2018 2 Forventningsafstemning for samskabelse Den overordnede forventningsafstemning er gjort Landsbyggefonden og Fredericia byråd

Læs mere

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016.

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. R A P P O R T Aktiveringstilbud til unge Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse...

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler.

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. BB for fagpersoner Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. I forløbet indgår følgende: kontaktperson Beskæftigelse i en af tre arbejdsenheder

Læs mere

Notat. Rehabilitering af socialt udsatte - Projekt 176. Projekt nr Dato for afholdelse. 12.september Godkendt d.

Notat. Rehabilitering af socialt udsatte - Projekt 176. Projekt nr Dato for afholdelse. 12.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 176 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Søren Betzer 12.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte tlf:

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Socialpsykiatrien. 85 skp Voksenteam

Socialpsykiatrien. 85 skp Voksenteam Socialpsykiatrien 85 Gruppeforløb 104 samvær og aktivitetstilbud 99 skp Opsøgende indsats 85 skp Voksenteam 85 skp Ungeteam Socialpsykiatriens tilbud er en helhedsorienteret indsats for borgere med svære

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Fokus på autodidakt læring

Fokus på autodidakt læring Fokus på autodidakt læring - hjælp til selvhjælp, indenfor træ og metal Om Råt&Godt Råt&Godt er en socialøkonomisk virksomhed. En virksomhed der fungerer som en helt almindelig produktionsvirksomhed, men

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere