Sanglege 1920erne-30erne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sanglege 1920erne-30erne"

Transkript

1 Sanglege 1920erne-30erne Introduktion Munken går i enge de lange sommerdage, Hvad gør han der sålænge? O ja, o ja, o ja! Han plukker af de roser og sanker af de bær Og af de krusemynter alt til sin hjerteskær. Munken breder ud sin kappe så blå og beder skønjomfru at sidde derpå. - Jeg tænker på, hvor ejendommeligt det er, at disse lege har haft livskraft gennem mange slægtled, uanfægtet af kulturens skiftende strømme. Vore børn synger med samme optagethed, som barnet for hundrede år siden simple ofte halvuforståelige hemmelighedsfulde symbolske remser. Og den voksne betages af disse evigunge sange, fordi de fremkalder lyse barndomsminder, og fordi de i sig selv er så vidunderlige friske i deres uskyldighed og hjertelighed. Således skrev musikforskeren Hjalmar Thuren i Maanedsmagasinet i juli Det er nu ikke gået helt, som Hjalmar Thures håbede i begyndelsen af 1900-tallet. Sanglegene, som en vigtig del af børnenes egen tradition, ser ud til at være en legeform, der stille er ved at uddø, i hvert fald hos skolebørnene. Denne legeform, som har været udøvet og fornyet, først og fremmest af skolepiger, gennem de seneste 200 år, ses ikke længere i børns leg i skolegården, og dette gælder ikke kun i Danmark. I slutningen af 1800-tallet blev det ofte anbefalet at inddrage sanglege som Bjørnen sover, Bro bro brille og Jeg gik mig over sø og land i gymnastiktimerne, både for større og mindre elever. Der er dog ikke tvivl om, at børnene også selv tog initiativ til legene i frikvartererne, hvor der også blev hoppet i hinkerunde, leget med yo yo og løbet fangeleg mv. Sanglegenes fuldstændige forsvinden vil bestemt være et kulturtab. De har altid været en vigtig del af børnekulturen og dansk kulturarv. Mange af sangene har fine tekster og øreklingende melodier og kan vel selv i dag vurderes som fornem folkedigtning. Mange af de ældre sanglege kendes dog stadig af mange børn, idet de stadig ofte indgår i lærer- eller pædagogstyrede aktiviteter i børnehaven eller de yngste skoleklasser. Derfor har vi valgt med denne undervisningslektion at sætte fokus på sanglege og for en stund genoplive et stykke dansk børnekultur som har præget børns leg gennem de seneste 200 år. Vær opmærksom på, at denne lektion vil tiltale pigerne mest. Man kan derfor overveje at slå sig sammen med en anden klasse og dele drengene og pigerne. Drengene kunne evt. lege boldlege, mens pigerne leger sanglege. Lektionen er dog afprøvet på både drenge og piger, med succes. 1

2 1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet set gennem leg og bevægelse i et historisk perspektiv. 2. Det sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får mulighed for at reflektere over bevægelses og legens betydning for skolelivet og kendskab til forskellige former for sangleg, hvor fantasi, samspil, rytme, rim og remser, fællesskab og bevægelse er centrale nøgleord. Man kunne med fordel i denne lektion samarbejde med skolens musiklærer eller en lokal musikpædagog/musiker evt. fra musikskolen. 2

3 Ideer til undervisningsforløb Varighed: ca. 45 min. Dette undervisningsforløb kan dog udvides som det passer bedst i planlægningen, eller splittes op og benyttes i frikvartererne. Målgruppe: klasse. Baggrundsartikler: Børneliv 1920erne-1930erne Læs flere artikler omkring leg, på legeskab.dk. Find dem her Eksempler op overordnede læringsmål Eleverne får indsigt i og forståelse for børnelivet set gennem legen i et historisk perspektiv. De får derved mulighed for at sætte leg, sang og bevægelse, herunder forskellige sanglege, i relation til en historisk og samfundsmæssig kontekst. Eleverne for mulighed for indsigt i forskellige sanglege. Eleverne arbejder gennem leg og bevægelse med sang, rytme, rim og remser, fantasi, bevægelse, samarbejde og fællesskab. Eleverne får mulighed for at deltage i sang- og bevægelseslege og arbejde aktivt med at udtrykke rim og remser. Eleverne får mulighed for at opnå viden om sammenhæng mellem musik, sang og bevægelsesudtryk. Eleverne får mulighed for at deltage i fællesdanse og opnå forståelse af og viden om rytme, form og dansetrin. Eleverne får kendskab til forskellige melodier, rytmer og sangtekster og mulighed for at være aktive sangere. Eleverne styrker gennem legen deres grov- og finmotoriske færdigheder. De får mulighed for bruge kroppen varieret og deltage aktivt i basal og alsidig bevægelse igennem legen. Der kan være forskellige indgange til dette undervisningsforløb: 1. Perspektivering gennem samtale med eleverne om skolelivet i perioden og introduktion af de forskellige sanglege, som lektionen indeholder. 2. I forbliver i rollen fra perioden og agerer som voksne eller som skolelærerne fra dengang og igangsætter sanglegene uden den indledende samtale. Vælger man denne form, hvor man spiller rollen, er det vigtigt enten sidst i timen eller sidst på dagen at samle op på elevernes oplevelser/ undervisningen og sætte denne i perspektiv til børnelivet fra perioden og læringsmålene. Vær opmærksom på, at 0. klasses elever kan have svært ved at relatere sig til ovennævnte rollespil. 3

4 Konkrete undervisningsideer Start lektionen med at tale med eleverne om, hvad de tror en sangleg er? Tal med eleverne om, hvad denne lektion indeholder og hjælp eleverne med at skabe et overblik over lektionen. Lad evt. eleverne ud fra dette fortælle, hvad de tror de skal/kan lære i denne lektion og samtal kort omkring lektionens læringsmål. Tal med eleverne om, de kender nogle sanglege, og lad dem komme med nogle konkrete bud på sanglege de kender. Tal med eleverne om, hvorfor de tror at både små og store børn samt voksne tidligere legede sanglege. Fortæl kort eleverne om, at man tidligere brugte sanglege til fester, barnedåb, bryllupper m.m., hvor både børn og voksne legede disse sanglege sammen. Tal kort med eleverne om, at børn tidligere brugte frikvarteret til at lege sanglege i. Introducer eleverne for de sanglege I skal i gang med. Der vil være nogle sanglege, der kræver mere introduktion end andre. Start evt. med en sangleg, som de fleste elever i forvejen kender fx Bro bro brille. Det kan være en ide, at fortælle ganske kort om sanglegen, og hvad denne har været brugt til, og hvornår man tidligere legende denne, lige inden I skal i gang med den. Opsamling på lektionen og evt. læringsmål. Der er ikke opsat konkrete læringsmål for denne lektion, da dette bør tage udgangspunkt i klassens sammensætning af elever og den undervisningsform, der er mest hensigtsmæssigt for eleverne, med de forudsætninger og kompetencer de har. Der er nedenfor opsat et eksempel på, hvordan man kan tænke konkrete læringsmål ind i denne lektion. 4

5 Eksempler på konkrete læringsmål for denne lektion: Læringsmål A. Eleverne kan indgå i fælleslege. B. Eleverne kan udtrykke sig ved brug af sang og bevægelse i sanglege. C. Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege Tegn på læring A. Eleverne kan udtrykke sig ved brug af sang og bevægelse i sanglege. Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Eleven efterligner andres sang og bevægelse i en sangleg. Eleven udfører indøvede udtryk i sang og bevægelse i en sangleg. Eleven tilføjer nye elementer af sang og bevægelse i en sangleg. Udfordringsopgave Eleven kan instruere de andre elever i en kendt sangleg. Vær opmærksom på, at tiden løber hurtigt når man leger, og man når ofte ikke det, som er planlagt. Der er nedenfor udvalgte ideer til forskellige sanglege, der kan benyttes til inspiration. Find yderligere inspiration til andre sanglege under supplerende materialer. Det kan være en ide at afholde hele undervisningslektionen, der omhandler sanglege inkl. den indledende samtale udenfor, i gymnastiksalen, skolegården eller på et større fællesområde, således at man ikke bruger tid på at skulle ud af klasselokalet m.m. Sanglege kræver ofte mere plads, end man har i klasselokalet. Dette er dog helt afhængig af eleverne i den enkelte klasse, og den undervisningsform de i forvejen kender. Det kan være svært at skabe ro i uderummet til den indledende samtale, hvis eleverne ikke er vant til dette eller ikke har fået en klar introduktion til, hvad der skal ske. Når I skal i gang med at lege fælleslege udendørs eller på større arealer, er det en god ide at starte med simple lege, som de fleste kender, uden for mange forklaringer. Materialer: Evt. musikledsagelse. Kommentarer/ideer 5

6 Historiske sanglege 1. Bro bro brille! 1. Bro, bro, brille! Klokken ringer el ve, kejseren står på sit høje, hvide slot, så hvidt som et kridt, så sort som et kul. Fare, fare, krigsmand, døden skal du lide, den, som kommer allersidst, skal i den sorte gryde. Første gang så la r vi ham gå, anden gang så lige så, tredje gang så ta r vi ham og putter ham i gryden! Melodi og noder Find de oprindelige noder her Find akkorder til guitar her Hør Bro bro brille her To børn aftaler i hemmelighed, hvem der er sol og måne. De to børn stiller sig med løftede arme i bro, som de andre kan gå igennem. De andre går igennem i kæde. De har fat ved hinandens skuldre således, at den forreste har den efterfølgendes hænder på sine skuldre osv. Bag ved hinanden i kæde. Ved ordet gryde sænker sol og måne armene og fanger en af kæden. Den tilfangetagne bliver spurgt om hun/han vil være sol eller måne og svarer ved at hviske. Fangen stiller sig så bag ved enten sol eller måne alt efter, hvad hun har valgt. Til sidst kommer styrketræningen: De der står bag ved solen lægger armene om livet på den foran og på samme måde i månens lejr. Sol og måne trækkes fra hinanden. 6

7 2. Jeg gik mig over sø og land 1. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Trampeland, Trampeland, Trampeland, og alle dem, som trampe kan, de har hjemme i Trampeland. 2. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Pegeland, Pegeland, Pegeland, og alle dem, som pege kan, de har hjemme i Pegeland. 3. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Hinkeland, Hinkeland, Hinkeland, og alle dem, som hinke kan, de har hjemme i Hinkeland. 4. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Klappeland, Klappeland, Klappeland, og alle dem, som klappe kan, de har hjemme i Klappeland. 7

8 5. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Hoppeland, Hoppeland, Hoppeland, og alle dem, som hoppe kan, de har hjemme i Hoppeland. 6. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Nikkeland, Nikkeland, Nikkeland, og alle dem, som nikke kan, de har hjemme i Nikkeland. 7. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Kysseland, Kysseland, Kysseland, og alle dem, som kysse kan, de har hjemme i Kysseland. Melodi og melodi her Hør Jeg gik mig over sø og land her Alle danser rundt i en ring med hinanden i hænderne. Når man synger sætningen jeg har hjemme i trampeland, tramper man rytmisk i gulvet og synger verset til ende. Således fortsættes der gennem de forskellige lande indtil turen endelig slutter i det meget spændende Kysseland. Lad eleverne på skift selv finde på flere forskellige vers. 8

9 3. Munken går i enge 1. Munken går i enge de lange sommerdage, hvad gør han der så længe, o ja, hvad gør han der? 2. Han plukker af de roser, han sanker af de bær, han plukker krusemynter alt til sin hjertenskær. 3. Og munken breder ud sin kappe så blå og beder skønjomfru at knæle derpå. Kom fal-ri-de-ri-de-ral-la, kom fal-ri-de-ri-de-ral-la! Melodi og noder Hør melodien til Munken går i enge her Børnene går rundt i en kreds med hinanden i hænderne og synger: (Alle synger) 1. Munken går i enge de lange sommerdage, hvad gør han der så længe, o ja, hvad gør han der? 2. Han plukker af de roser, han sanker af de bær, han plukker krusemynter alt til sin hjertenskær. 3. Og munken breder ud sin kappe så blå og beder skønjomfru at knæle derpå. Kom fal-ri-de-ri-de-ral-la, kom fal-ri-de-ri-de-ral-la! 9

10 1. halvdel af børnene: Munken beder jomfruen at tage sig i favn. 2. halvdel: Svar: Ak, nej kære munke, det er ej min gavn. 1. halvdel: Munken byder jomfruen at rede sit hår. 2. halvdel: Svar: Nej, det vil jeg ikke, det gjorde jeg i går. 1. halvdel: Munken beder jomfruen at give sig et kys. Jomfru svarer: Ak nej kære munk, det er ej min lyst. Alle: Jomfruen rejser sig så let som en fjer, og munken bagefter så tung som en sten. Det barn, som kaldes munken er inde i kredsen og står stille med et tørklæde i hånden, indtil der synges: Munken breder ud. osv. så lægges tørklædet på jorden, og munken vælger en fra kredsen. Det barn, som kaldes jomfruen må sætte sig ved side af munken på tørklædet. De andre slutter kreds om dem, og holdende hinanden i hænderne danser de langsomt rundt og synger de to første linjer af sangen. Så synger det halve af kredsen (det ordnes før legen) første linje, osv. Jomfruen rejser sig når alle synger: Jomfruen rejser sig, hvilket synges hurtigt. Munken bagefter så tung som en sten synges meget langsomt. Munken må ikke rejse sig før ved det sidste ord. Først nu skilles kredsen. Alle løber, og den første, som munken fanger, skal være munk. Så begynder legen forfra igen. 10

11 4. Der kom en mand fra det røde hav (Alle synger) 1. Der kom en mand fra det Røde Hav. Ej sikkelej sikkeladetus. (Børnene i rækken synger) 2. Hvad vil den mand fra det Røde Hav! Ej sikkelej sikkeladetus. (Manden fra det røde hav synger) 3. Jeg vil fri til din yngste datter. Ej sikkelej sikkeladetus. (Børnene i rækken syner) 4. Men hvad skal hun da hedde! Ej sikkelej sikkeladetus. (Manden fra det røde hav synger) 5. Hun skal hedde Bellis. Ej sikkelej sikkeladetus. (Børnene i rækken synger) 6. Bellis har vi ingen af. Ej sikkelej sikkeladetus. (Manden fra det røde hav synger) 7. Så skal hun hedde Hyacint. Ej sikkelej sikkeladetus. (Børnene i rækken synger) 8. Så tag hende da med glæde. Ej sikkelej sikkeladetus Melodi og noder Find de oprindelige noder og teksten med kongens dyr her Manden fra det røde hav står over for de andre børn. Børnene står i en række med hinanden under armen. Den midterste i rækken er mor. Hun giver hemmeligt alle sine døtre navne. Manden og rækken skiftes til at gå frem og tilbage, mens de synger stroferne. Der gættes på navne og man forsætter til alle døtrene er blevet gift. 11

12 Variation Hvis man leger denne leg i klassen med både drenge og piger, kan det være en ide, at lade drengene være fædre, der giver deres døtre væk. Hver dreng har nu en datter og aftaler med datteren, hvad datteren skal hedde. Opstil kategorier for døtrenes navne, for hver gang legen starter igen. Fx blomsternavne, pigenavne (enten opdigtede eller de rigtige navne) hvor manden fra det røde hav synger at ønsker dem der starter med fx A. Her synger man hvad skal hun så starte med hun skal starte med et A Hvis gruppen har en der starter med A sender de hende straks over, ellers synges verset Dem har vi ingen af Og således fortsætter man indtil der er bid. Man kan lade eleverne to og to aftale, hvad de hver især hedder og droppe det med fædre og mødre og synge jeg vil fri til dit smukke barnebarn eller Jeg vil fri til kongens datter eller dyr, hvis man vælger dyrenavne. Man kan lade eleverne vælge tal som navne fra 1-10, eller tal fra 1-20, hvor manden fra det røde hav fx synger Hun skal hedde 3-tabel. Alle de elever, der har et tal navn, der indgår i 3-tabellen skal så udleveres til manden fra det røde hav, fx 3, 6, 9, 12, 15, 18. Brug til de små klasser kun den lille tabel og kun tal op til 10 eller 20. Man kan vælge utallige kategorier, når børnene først har forstået legen. Det kan fx være prinsesser, figurer fra et bestemt eventyr. Ligeledes kan teksten hurtigt omskrives således, at man kan vælge indenfor kategorier som frugt, grøntsager, mælkeprodukter, kød, muskler osv. alt efter, hvilket tema man arbejder med. Eksempel: Eleverne vælger en muskel, (Manden fra det røde hav synger) Jeg vil have en muskel (Børnene synger) - Hvad skal den ku gøre (Manden fra det røde hav synger) - Den skal kunne strækker benet )... Denne leg kan udvides til adskillige sværhedsgrader således, at selv større børn synes det er sjovt og udfordrende. Vær opmærksom på, at give eleverne god tid til også til at hjælpe hinanden med at finde ud af, om de er dem, der skal over på den anden side. Jo sværere udfordringen er, jo mere tid og jo mere samarbejde kræver det. 12

13 5. Tornerose 1. Tornerose var et vakkert barn, vakkert barn, vakkert barn Tornerose var et vakkert barn vakkert barn! 2. Hun boede på sit høje slot - 3. Da kom den onde fe derind - 4. Nu skal du sove i hundrede år - 5. Da voksed op en tjørnehæk - 6. Og hækken voksed kæmpehøj - 7. Da kom den gode prins derind - 8. Nu skal du ikke sove mer - 9. Nu alle hjerter glæder sig - Melodi og noder Find akkorder til guitar her Hør Tornerose her Børnene går i 2 kredse: Hækken og slottet, den ene kreds (hækken) går uden om den anden i modsatte retning. Mens man synger versene sker følgende: 1. Tornerose står inde i slottet, feen og prinsen står uden for hækken. 2. Den inderste kreds holder hænderne op, når der synges Hun boede på høje slot. Når verset er færdigt sænker de hænderne. 3. Feen kommer ind. 4. Hun rører ved Torneroses øjne og lægger hende ned. 5. Den yderste kreds holder hænderne op, når der synges Der voksede op en tjørnehæk. 6. Den yderste kreds holder hænderne endnu højere op, og gør kredsen mindre og presser den inderste kreds. 7. Prinsen forsøger at trænge gennem hækken, hvis han ikke er kommet igennem i sidste sætning skal kredsen lukke ham ind. 8. Prinsen tager Tornerose ved hånden og hjælper hende op. 9. Alle danser rundt i ring. Vær opmærksom på, at børnene alle gerne vil prøve at være prinsen og Tornerose. Men det kan være svært at holde koncentrationen for de andre børn. Skift evt. om på de to kredse, således at de der før var slottet, nu må være hækken. Leg evt. kun legen de to gange. 13

14 6. Ringen 1. Tag den ring og lad den vandre Fra den ene til de andre Skatten er gemt under himlen den blå Sig mig engang hvem tænker du på Luk øjnene op Så ser du det nok og tæl så til ti. Melodi og noder Hør Ta den ring og lad den vandre her Alle sidder i en rundkreds med hænderne fremme formet som en lille skål. En udvælges til at være ringbærer. Ringbæreren lukker hænderne forsigtigt om en ring. Alle lukker øjnene og synger, mens ringbæreren går fra hånd til hånd, og lader som om han afleverer ringen ved en let berøring ned hver enkeltes hænder. Et sted afleverer ringbæreren ringen uden at nogen bemærker det. Ringen skal afleveres, inden man når til teksten luk øjnene op. Når alle åbner øjnene, skal alle lukke hænderne så ingen kan se hvem, der har ringen. Ringbæreren tæller personer fra der, hvor han eller hun er kommet til: 1,2,3, 10. Den person, der er nr. 10 skal herefter gætte hvem, der har ringen. Jo færre gæt desto bedre. Den der havde ringen, bliver herefter ringbærer, og hele legen kan gentages, til man ikke orker mere. 14

15 7. Pigen og Rytteren 1. En pige gik i enge hun skulle skære strå, da kom en rytter ridende - å ja, ridende - bød hende stille stå. 2. Og hvorfor skal jeg stille stå og ikke skære strå? I aften, når jeg kommer hjem - å ja, kommer hjem - så vil min moder slå. 3. Så tager du en lille klud og binder om din tå, og siger du har skåret dig - å ja skåret dig - på det skarpe strå. 4. Du lær mig godt at lyve, det står mig ikke an. Nej, heller vil jeg sige - å ja, sige: - en rytter elsker mig. 5. Tra la Melodi og noder: Find de oprindelige noder her Find akkorder til guitar her Hør Pigen og rytteren her Alle børn står i en rundkreds. Mens man syngere versene sker følgende: Pigen går inde i en rundkreds og lader som om hun skærer strå. Så kommer rytteren. Hun står stille og taler med ham. Hun vil binde et lommetørklæde om sin tå. Men nej - hun fortryder. Ridderen og pigen danser. Mens børnene i rundkredsen synger tra la la. Ny rytter og pige udpeges. 15

16 8. Tavleleg (Vil du vil du...) 1. Vil du, vil du, vil du, vil du, vil du, med mig ud i marken gå? Ja men, ja men, ja men, ja men, ja men, her skal tred ve streger stå. 2. Se nu, se nu, se nu, se nu, se nu det vil ikke rigtigt gå! Ja så, ja så, ja så, ja så, ja så må du passe bedre på. Melodi og noder Find de oprindelige noder her Find akkorder til guitar her Hør 30 streger (Vil du vil du) her Børnene tegner en kridtstreg to gange for hvert taktslag, men ingen i pausen. Der skal til sidst stå 30 streger på tavlen eller papiret. Lad eleverne inden de begynder at tegne, klappe mens I synger, således at de alle kender rytmen og ved, hvornår de skal sætte stregerne. Variation Lad eleverne lytte til musikken og tælle takterne i stedet for. Tal evt. med eleverne om takter og dobbelttakter. Eleverne kan på skift synge for hinanden Man kan lade eleverne skrive tallene fra 1-40 med kridt i skolegården. For hvert taktslag hopper de to tal frem. De skulle gerne ende på nummer

17 9. Tyv, ja tyv 1. Tyv ja, tyv, det skal du være, for du stjal min lille ven, men jeg har det håb tilbage, at jeg får mig en igen. 2. Å ja, en igen, å ja, en igen. Å ja, en igen - en igen. Melodi og noder Find noder og akkorder her Se video her De dansende går parvis rundt i takt efter hinanden mens verset synges. Inde midt i kredsen står en tyv. Når tyven prikker en i kredsen på skulderen, skal disse to bytte plads og der er fundet en ny tyv. Den nye tyv kan umiddelbart med det samme gå i gang med at prikke en ny på skulderen. Man må ikke prikke den samme igen! På Åh ja må tyven pænt vente til der startes forfra på dansen. De dansende griber på dette slag hinanden omkring højre hånds tommeltot og trækker, så man (uden at vælte hinanden!) bytter plads. Dette gentages tre gange (start på åh ) hvorefter dansen starter forfra. Supplerende ideer Sanglege fra min skolegård. Lyt til udsendelsen fra DR P4 her Hej skal vi lege. Danselege udgivet af børneulykkesfonden i samarbejde med DGI. Hent frit PDFen her 17

Gymnastik 1920erne-30erne

Gymnastik 1920erne-30erne Gymnastik 1920erne-30erne Introduktion Da den officielle håndbog til indholdet i gymnastikundervisningen blev revideret i slutningen af 1800-tallet, blev også boldspil og de såkaldte Ordnende Lege også

Læs mere

Sang- og klappelege 1960erne-70erne

Sang- og klappelege 1960erne-70erne Sang- og klappelege 1960erne-70erne Introduktion Inspiration til frikvarteret. Munken går i enge de lange sommerdage, Hvad gør han der sålænge? O ja, o ja, o ja! Han plukker af de roser og sanker af de

Læs mere

En elefant kom marcherende. Tingelingelater

En elefant kom marcherende. Tingelingelater En elefant kom marcherende En elefant kom marcherende hen ad edderkoppens fine spind, fandt at vejen var så int'ressant, at den byder op endnu en elefant. To elefanter kom marcherende hen ad edderkoppens

Læs mere

Sang- og klappelege 1960erne-70erne

Sang- og klappelege 1960erne-70erne Sang- og klappelege 1960erne-70erne Introduktion Inspiration til frikvarteret. Munken går i enge de lange sommerdage, Hvad gør han der sålænge? O ja, o ja, o ja! Han plukker af de roser og sanker af de

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Historiske lege 1860erne-70erne

Historiske lege 1860erne-70erne Historiske lege 1860erne-70erne Introduktion I 1800-tallet var der stor forskel på, om man var barn på landet eller i byen. Ud over skolegang indgik børn på landet på lige fod med de voksne i det daglige

Læs mere

Sangbog. Junglegruppens. Caroline gi r os mad. Askfelt Børnehave. Caroline gi r os mad, Ost på brød og mælk i fad, Maden den bli r ekstra go

Sangbog. Junglegruppens. Caroline gi r os mad. Askfelt Børnehave. Caroline gi r os mad, Ost på brød og mælk i fad, Maden den bli r ekstra go Junglegruppens Sangbog Caroline gi r os mad Caroline gi r os mad, Ost på brød og mælk i fad, Maden den bli r ekstra go Når vi spiser den med ro. Værsgo. Askfelt Børnehave Hej hop og velkommen Røde, grønne,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge24_superhelte_prinsesser.indd 1 06/07/10 11.41 Uge

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Kære dagplejere i Aalborg kommune

Kære dagplejere i Aalborg kommune Kære dagplejere i Aalborg kommune En lille sommerhilsen efter jeg har besøgt mange af jer ude i legestuerne og på legepladser, jeg har været ude og se hvad i laver af lege og aktiviteter og sat mine lege

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Se, syng, lyt, læs Se Syng Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Trin 1: Se på billederne. Brug billederne uden tekst. Du kan selvfølgelig også bruge bogen med teksterne, f.eks. hvis man sidder med

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Denne sangkuffert tilhører

Denne sangkuffert tilhører Denne sangkuffert tilhører #sangkuffert #sangdukke af @rocknrollhausfrau og @inainadk Mæ, siger det lille lam Mæ, si'r det lille lam, mor, jeg fryser, jeg vil hjem! Mæ, si'r det store får, vent, til aftenklokken

Læs mere

Sprogaktiviteterne omhandler både dialogisk læsning og mere praktiske sproglege indenfor kategorierne:

Sprogaktiviteterne omhandler både dialogisk læsning og mere praktiske sproglege indenfor kategorierne: LÆSEVEJLEDNING TIL TROLDERIM - egnet til brug med børn i indskolingsalderen. Sprogaktiviteterne omhandler både dialogisk læsning og mere praktiske sproglege indenfor kategorierne: - Rimord - Snak om ord,

Læs mere

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim Dialogisk læsning - Lotte Salling Trolderim DIALOG OG AKTIV DELTAGELSE I OPLÆSNINGEN Samtaleideer og sprogaktiviteter til bogen Trolderim af Lotte Salling. For børn i indskolingsalderen. RIMORD: Eksempel:

Læs mere

Lege og spil fra Burkina Faso

Lege og spil fra Burkina Faso Side 1/8 Fag/klassetrin: Idræt, 1.-4. Klasse Omfang: 0,5 til 2 lektioner pr. aktivitet. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: At eleverne får bevæget sig på varierede måder, hvor

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud.

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud. Kom-i-gang-lege Frugtsalat 5-10 minutter stole Alle elever står på en stol i en rundkreds. Der er en stol mindre end antallet af elever, den sidste elev står derfor i midten. Alle får nu tildelt navnet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Sang 1860erne-70erne. Målgruppe: klasse Periode: 1860erne-70erne

Sang 1860erne-70erne. Målgruppe: klasse Periode: 1860erne-70erne Sang 1860erne-70erne Introduktion I 1814 besluttede man, at det skulle være obligatorisk for alle børn at have sang i skolen. Det skyldtes helt overvejende hensynet til børnenes kristne opdragelse der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Introduktion Anskuelsesundervisning var en udbredt pædagogisk metode fra slutningen af 1800-tallet til langt op i 1900-tallet. Metoden gik ud på at få eleven til

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

SC. 1 (EXT. OMKRING ET TRÆ I SKOLEGÅRDEN, FORMIDDAG)

SC. 1 (EXT. OMKRING ET TRÆ I SKOLEGÅRDEN, FORMIDDAG) 11 Kasper og Didi (arbejdstitel) Persontegning Kasper: - Rosende. - 15-16 år. - Fornuftig. - Lækker. - Ikke centrum i gruppen af drenge. - Almindelig af bygning. - Lidt bagud i skolen. - Omsorgsfuld over

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Diverse lege. Indholdsfortegnelse

Diverse lege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Bjerget brænder... 2 Den landflygtige konge... 2 Sparke til dåse... 2 Kongens kæmper... 3 Jeg melder krig... 3 Rød, gul, grøn - stop!... 4 Morderleg... 4 Den blinde mand... 4 Bankebøf...

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Gud taler til mennesker -1

Gud taler til mennesker -1 Gud taler til mennesker -1 Gud taler til børn Mål: Børnene opdager, at Gud taler til mennesker og deler sine hemmeligheder med dem, der søger ham, ærer ham og holder sig tæt til ham. Børnene får forståelse

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

I Guds hånd -2. I Guds hånd er jeg elsket

I Guds hånd -2. I Guds hånd er jeg elsket I Guds hånd -2 I Guds hånd er jeg elsket Mål: At lære børnene, at Gud altid elsker os. Når vi lægger vores liv i Guds hånd, kan vi være trygge og behøver ikke være bange. Intet kan skille os fra Guds kærlighed.

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 0. 3. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Hvad er børns rettigheder? Modulet indledes med en snak om ordet rettigheder. Her arbejdes med elevernes forforståelse i forhold

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster og akkorder

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster og akkorder Smag for leg Tekster og akkorder Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Smag for leg... s. 3 Hvem vil lave suppe... s. 4 Grøntsagsgymnastik...

Læs mere

Historien bliver til virkelighed

Historien bliver til virkelighed Historien bliver til virkelighed Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne har skrevet

Læs mere

Halleluja, mere af dig -4

Halleluja, mere af dig -4 Halleluja, mere af dig -4 Mere af Guds kraft Mål: At give børn en længsel efter at blive fyldt med (mere af) Guds kraft. Tekst: 2. Kongebog 4, 18 37 (Elisa vækker en dreng op fra de døde). Visualisering:

Læs mere

Aktivitetsplan for Børn i Barcelona 2016: Forår i farver

Aktivitetsplan for Børn i Barcelona 2016: Forår i farver Aktivitetsplan for Børn i Barcelona 2016: Forår i farver Dato Tema Sange Aktiviteter Medbring gerne 31. Januar Fastelavn Fastelavn er mit navn Fastelavnsforberedelser Saks 14. Februar Fastelavn Fastelavn

Læs mere

Dagpleje med fokus på. rytmik og bevægelse

Dagpleje med fokus på. rytmik og bevægelse Dagpleje med fokus på rytmik og bevægelse Hvad er en dagpleje med fokus på rytmik og bevægelse Dagplejeren er særligt uddannet og har praktisk erfaring i at arbejde med rytmik og bevægelse med de mindste

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Vi har dog arbejdet med hverdagslivstemaet Det rytmiske univers, der er en del af årshjulet i Valhalla.

Vi har dog arbejdet med hverdagslivstemaet Det rytmiske univers, der er en del af årshjulet i Valhalla. Valhalla 2013 I Valhalla har der været lederskifte i november 2012, derfor har vi ikke nået at arbejde så grundigt med læreplanen i år. Vi har dog arbejdet med hverdagslivstemaet Det rytmiske univers,

Læs mere

Luk op for Jesus -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Luk op for Jesus -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Luk op for Jesus -4 Jesus ønsker dit hjerte. Mål: Lær børnene, at det er Jesus største ønske, at vi giver vort hjerte til ham. Så vil hele vort liv, alt det vi er, og alt det vi har, tilhøre ham. På den

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Fange haletudsens hale

Fange haletudsens hale Fange haletudsens hale Cirka 10 børn danner en cirkel som forstiller haletudsens store krop, og 3-4 børn danner haletudsen hale. Det vil sige at cirka 14 børn en haletudse. Derudover skal 3 børn holde

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Målgruppe: I-3.klasse I skole som i gamle dage

Målgruppe: I-3.klasse I skole som i gamle dage 1 Målgruppe: I-3.klasse Fagområder: Dansk, historie, matematik og kristendomskundskab (kan anvendes tværfagligt). Kort beskrivelse: Dette forløb består af et tre timers besøg på Flakkebjerg Forskole suppleret

Læs mere

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig!

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Gud har en plan -4 Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 4: At Gud vil bruge dem. Gud har skabt mennesker, fordi han ønsker et samarbejde med dem. Han har givet jorden til mennesker,

Læs mere

ktive fortællinger, rim og remser

ktive fortællinger, rim og remser Skrevet af Lotte Salling Illustreret af Jarl Egeberg ktive fortællinger, rim og remser dialogisk læsning med børn Bogen er skrevet med støtte fra Kunstrådets Litteraturpulje Indhold Aldersopdelt indholdsfortegnelse.....................................

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

gren de skal vælge. Der er mange valg og et øget pres til at skulle præstere og gøre vores bedste. Vi har som mennesker en trang til at kontrollere

gren de skal vælge. Der er mange valg og et øget pres til at skulle præstere og gøre vores bedste. Vi har som mennesker en trang til at kontrollere 61 Slip kontrollen - Temaaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 61 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Vi lever i et samfund, hvor der er mange muligheder Mange oplever, at der er mange ting at

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12. Kursusmappe Uge 19 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.10 Uge 19 l Nørd Det har sneet igen, og alle de H er, der var

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Dans og udtryk En workshop i stomp og hip hop Bramsnæsvig skole, april 2016

Dans og udtryk En workshop i stomp og hip hop Bramsnæsvig skole, april 2016 Dans og udtryk En workshop i stomp og hip hop Bramsnæsvig skole, april 2016 Christian, Mathias, Nikolaj Voss, Trine Kis og Beatrice Område: Dans og udtryk En workshop i stomp og hip Rammerne 20 elever

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Hvis jeg flytter i en flaske

Hvis jeg flytter i en flaske Undervisningsmateriale til Hvis jeg flytter i en flaske Lavet af Christine Lund Jakobsen Målgruppe: (0.) 1.-2. klasse Introduktion I dette materiale kan du finde ideer til, hvordan der kan arbejdes med

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Hvad er klokken hr. Ulv?

Hvad er klokken hr. Ulv? Legekompendie Fangelege Egern-tagfat Mindst 6 deltagere. 5-13 år. 10-20 min. Først vælges et rovdyr (ræv, ugle, menneske, tyranosaurus rex eller lignende), derefter vælges en af deltagerne til at være

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 Uge 26 Emne: Eventyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge26_eventyr.indd 1 06/07/10 11.43 Uge 26 l Eventyr Hopp er øm i hele kroppen, da hun

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Grænseboksere - Niveau 2 - Trin for trin

Grænseboksere - Niveau 2 - Trin for trin Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Nogle mennesker har fysiske begrænsninger, som kan gøre, at der er

Læs mere

Du må være med! -5. Den, der er lidt mærkelig

Du må være med! -5. Den, der er lidt mærkelig Du må være med! -5 Den, der er lidt mærkelig Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Resume af projektbeskrivelse Kroppen på Toppen -i børnehøjde

Resume af projektbeskrivelse Kroppen på Toppen -i børnehøjde Resume af projektbeskrivelse Kroppen på Toppen -i børnehøjde Projektet går ud på at alle børn (0-6 årige) i Aalborg Kommunes institutioner skal have Kroppen på Toppen ved at få mere fysisk aktivitet, flere

Læs mere

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer Jeg kender Jesus -2 Jesus bestemmer Mål: Målet er, at børnene vil gøre Jesus til Herre over deres liv. Når vi giver ham lov, bestemmer han over alt det, som binder os. Opmuntr børnene til at give sig selv

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere