Tændspoler i motorkøretøjer. Funktion, diagnose, fejlfinding. Teknisk service. Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tændspoler i motorkøretøjer. Funktion, diagnose, fejlfinding. Teknisk service. Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport"

Transkript

1 Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Tændspoler i motorkøretøjer Funktion, diagnose, fejlfinding. Idéer til biler

2 Indhold Side 2 En tændspoles opbygning 3 Tændspoler til tændingssystemer med roterende højspændingsfordeling, dobbeltgnist-tændspoler 4 Dobbeltgnist-tændspoler, firegnist-tændspoler 5 Enkeltgnist-tændspoler 6 Mulige fejlårsager, diagnose 6 7 Diagnose 8 13 Eksempel fra praksis på fejldiagnose på værkstedet 13 Sikkerhedsanvisninger Fejlfindingstræ tændspole Kildeangivelse: Illustrationer (1 6 redigeret) fra Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik, 28. oplag 2004, Verlag Europa-Lehrmittel. En tændspoles opbygning En traditionel tændspole ligner i sin opbygning en transformator. Det er tændspolens opgave ud fra en lav spænding at inducere en højspænding. De væsentlige bestanddele er ud over en jernkerne primærviklingen, sekundærviklingen og de elektriske tilslutninger. Den lamellerede jernkerne har som opgave at forstærke magnetfeltet. Omkring jernkernen er lagt en tynd sekundærvikling. Den består af en ca. 0,05 0,1 mm tyk isoleret kobbertråd med op til viklinger. Primærviklingen består af en lakeret ca. 0,6 0,9 mm tyk kobbertråd og er viklet hen over sekundærviklingen. Primærspolens ohmske modstand udgør ca. 0,2 3,0 Ω og sekundærspolens ca kω. Forholdet mellem primær- og sekundærviklingen udgør 1:100. Den tekniske opbygning kan variere alt efter tændspolens anvendelsesområde. Fig. 1: En tændspoles opbygning 1. Jernkerne 2. Isolermasse 3. Udfyldningsmasse 4. Sekundærvikling 5. Primærvikling 6. Beklædningsplade 7. Fastgøringsbøjle 8. Hus 9. Højspændingsfjederkontakt 10. Isolationsdæksel 11. Isolationsmateriale 12. Højspændingsudgang A. Klemme 15 B. Klemme 4 C. Klemme 1 De elektriske tilslutninger betegnes ved en konventionel cylinderspole således: Klemme 15 (spændingsforsyning), klemme 1 (tændingsafbryder) og klemme 4 (højspændingstilslutning). Primærviklingen er sammen med sekundærviklingen forbundet med klemme 1 via en fælles viklingstilslutning. Denne fælles forbindelse betegnes som sparekobling og benyttes for at forenkle fremstillingen af spolen. Primærspændingen, som går gennem primærviklingen, kobles til og fra via tændingsafbryderen. Spændingens styrke bestemmes af spolens modstand og af den påtrykte spænding på klemme 15. Den meget hurtige strømretning, der er forårsaget af afbryderen, ændrer magnetfeltet i spolen og inducerer en spændingsimpuls, som gennem sekundærviklingen transformeres til en højspændingsimpuls. Denne ledes gennem tændkablet til et tændrørs gnistgab for så at antænde brændstof-luftblandingen i en benzinmotor. Styrken af den inducerede højspænding afhænger af den hastighed, hvormed magnetfeltet ændres, af sekundærspolens vindingstal og magnetfeltets kraft. Primærviklingens åbningsinduktionsspænding udgør mellem 300 og 400 volt. Sekundærspolens højspænding kan udgøre op til 40 KV afhængig af tændspolen. 2

3 Tændspoler til tændingssystemer med roterende højspændingsfordeling Disse cylinderspoler anvendes i biler med strømfordeler i kontaktstyrede eller transistorstyrede tændingssystemer. Den trepolede elektriske tilslutning svarer til den i en konventionel tændspole. Primærkredsen forsynes med spænding via klemme 15. Tændingsafbryderen sluttes til tændspolens klemme 1 og forsyner primærviklingen med masse. Strømfordelerens højspændingsledning sluttes til klemme 4. Mens konventionelle tændspoler stadigvæk finder anvendelse i ældre biler, anvendes i moderne biler med transistortænding tændspoler med integrerede kontaktanordninger Fig: Tændspole Dobbeltgnist-tændspoler Dobbeltgnistspoler indbygges i tændingssystemer med hvilende højspændingsfordeling. Disse tændspoler anvendes i motorer med lige cylindertal. Dobbeltgnistspolens primærvikling og sekundærvikling er hver forsynet med to tilslutninger. Fig. 2: Dobbeltgnistspole 1. Højspændingstilslutninger 2. Lavspændingstilslutning 3. Sekundærvikling 4. Primærvikling 5. Jernkerne Primærviklingen er på klemme 15 forbundet med spændingsforsyningen (plus) og på klemme 1 (stel) med tændingskontakt- eller styreenhedens sluttrin. Sekundærviklingen er sluttet til tændrørene med udgangene (4 og 4a). I disse systemer forsyner én tændspole to tændrør med højspænding. Da tændspolen frembringer to gnister på en gang, skal det ene tændrør befinde sig i cylinderens arbejdstakt og det andet i udblæsningstakt 360 forskudt. I en firecylindret motor er f.eks. cylinderne 1 og 4 samt cylinderne 2 og 3 hver tilsluttet en tændspole. Tændspolerne aktiveres af tændingssluttrinnene i styreenheden. Denne modtager toppunktssignalet af krumtapføleren for så at påbegynde aktiveringen af den rigtige tændspole. 3

4 Dobbeltgnist-tændspole Fig. 3: Tændingssystem med dobbeltgnistspole 1. Tændingsstyreenhed 2. Tændspole 3. Tændrør Firegnist-tændspoler Firegnist-tændspoler erstatter to dobbeltgnistspoler ved firecylindrede motorer. Disse spoler råder over to primærviklinger, der hver aktiveres af et sluttrin fra styreenheden. Sekundærviklingen forefindes kun en gang. På hver af dens udgange findes to tilslutninger til tændrørene, som er modsat koblede over diodekaskader. Fig. 4: Tændingssystem med firegnist-tændspole 1. Tændingsstyreenhed 2. Tændspole 4

5 Enkeltgnist-tændspoler I systemer med enkeltgnist-tændspoler er hver cylinder tilknyttet en tændspole med primær- og sekundærvikling. Disse tændspoler er som regel placeret direkte på tændrøret. På disse spoler er klemme 15 (spændingsforsyning plus) forbundet med primærviklingen og på klemme 1 (stel) med styreenheden. Sekundærviklingen er tilsluttet tændrøret med udgangen for klemme 4. Hvis der også forefindes en klemme 4b, benyttes denne tilslutning til overvågning af udsættere. Aktivering sker i en bestemt rækkefølge fastlagt af styreenheden. Kredsløbet i en enkeltgnistspole svarer til det i en traditionel tændspole. Derudover anvendes der i sekundærkredsen en højspændingsdiode til undertrykkelse af den såkaldte spændingsspids. Den uønskede spændingsspids, der opstår, når primærviklingen tilsluttes ved selvinduktionen i sekundærviklingen, undertrykkes af denne diode. Det er muligt, da spændingsspidsens sekundærspænding har en modsatrettet polaritet i forhold til tændgnisten. I denne retning spærrer dioden. Fig. 5: Enkeltgnistspole 1. Lavspændingstilslutning 2. Sekundærvikling 3. Højspændingstilslutning 4. Tændrør 5. Primærvikling 6. Jernkerne Ved enkeltgnistspoler lægges sekundærviklingens anden udgang til stel via klemme 4b. Til tændingsovervågningen indbygges i stelledningen en præcisionsmodstand, der gengiver det spændingsfald, som tændspændingen frembringer under gnistoverslaget som målestørrelse for styreenheden. Fig. 6: Tændingssystem med enkeltgnistspoler 1. Tændingsstyreenhed 2. Tændrør 5

6 Mulige fejlårsager Interne kortslutninger Overophedning af spolen er forårsaget af en defekt i tændingsmodulet. Fejl i spændingsforsyningen Er spændingsforsyningen for lav, vil spolens opladningstid øges, hvilket kan føre til forceret nedslidning eller til overbelastning af tændingskontaktenheden eller af sluttrinnene i styreenheden. Årsagen kan ligge i en defekt kabelføring eller et svagt batteri. Billede: Kortslutning Mekaniske beskadigelser Beskadigelse af tændkabler pga. mårbid. En defekt ventildækselpakning og den herfra udtrængende motorolie kan beskadige isolationen ved tændrørskanal-spoler. Begge disse årsager fører til gnistoverslag og dermed til forceret nedslidning. Kontaktfejl Overgangsmodstande i kabelføringen er forårsaget af fugt i primær- og sekundærområdet - ofte i forbindelse med motorvask eller i vinterperioden pga. strøsalt. Billede: Kontaktfejl Udfald kan komme til udtryk på følgende måde: Motoren starter ikke Bilen har udsættere Dårlig acceleration eller effekttab Motorstyreenhed kobler om til nøddrift Motorkontrollampen lyser Lagring af en fejlkode Billede: Udfald Diagnose Afmonteret tilstand Til kontrol af tændspolen findes der forskellige muligheder: Kontroller spolernes modstandsværdier med ohmmeteret. Alt efter tændingssystem og tændspolens udførelse gælder følgende vejledende værdier: (Bemærk producentens angivelser) Cylinderspole (transistor-tændingssystem) Primær: 0,5 Ω 2,0 Ω Sekundær: 8,0 kω 19,0 kω 6

7 Afmonteret tilstand Cylinderspole (elektronisk tændingssystem med parameterstyring) Primær: 0,5 Ω 2,0 Ω Sekundær: 8,0 kω 19,0 kω Enkeltgnist- eller dobbeltgnistspole (fuldelektronisk tændingssystem) Primær: 0,3 Ω 1,0 Ω Sekundær: 8,0 kω 15,0 k Ω Praktiske tip Bemærk: Hvis en tændspole har indbygget en højspændingsdiode til gnistundertrykkelse, er modstandsmåling af sekundærspolen ikke mulig. I så fald kan man gøre således: Tilslut et voltmeter i serie med tændspolens sekundærvikling til et batteri. Når batteriet tilsluttes i diodens gennemgangsretning, skal voltmeteret angive en spænding. Efter at tilslutningerne i diodens spærreretning er blevet ompolariseret, må der ikke længere angives en spænding. Hvis der ikke angives nogen spænding i begge retninger, kan man med rimelighed formode, at der foreligger en afbrydelse i sekundærområdet. Hvis der angives en spænding i begge retninger, er højspændingsdioden defekt. Indbygget tilstand Følgende undersøgelser kan gennemføres: Kontroller tændspolen for mekanisk beskadigelse. Kontroller, om der er revner i huset, eller om der slipper udfyldningsmasse ud. Kontroller den elektriske kabelføring og stikforbindelser for beskadigelse eller oxidering. Kontroller tændspolens spændingsforsyning. Udlæs lagrede fejlkoder med en diagnoseenhed. Motorstyringer med tændingsovervågning. Gengivelse af højspændingsforløbet med oscilloskop eller tændingsoscilloskop. Ved alle former for kontrolarbejder på tændingssystemet skal man være opmærksom på, at fejl, der konstateres med oscilloskopet, ikke kun skyldes et problem med elektronikken, men også kan have deres årsag i motorens mekaniske område. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis kompressionen er for lav ved en cylinder, hvorved den viste tændingsspænding på oscilloskopet ikke er så høj, som ved de andre cylindere. Bemærk: Selv om nutidens biler har diagnosekompatible motormanagement-systemer indbygget, er brug af multimeter eller oscilloskop nødvendig ved kontrol af tændingssystemer. For at kunne fortolke de viste måleresultater og fremstillinger rigtigt er det oftest nødvendigt, at medarbejderne gennemgår et skolingsforløb. En væsentlig forudsætning for en vellykket diagnose er, at fejlfindingen indledes med en grundig visuel kontrol. 7

8 Eksempel fra praksis på fejldiagnose på værkstedet Ud fra følgende eksempel forbrændingsudsætter vil vi illustrere diagnosen for en dobbeltgnistspole. Bil: Alfa Romeo TS med dobbelttænding Hver cylinder råder over et hoved- og et bitændrør. Aktivering af tændspolerne foregår via tændingssluttrinnene, der er integrerede i motorstyreenheden. Diagnosebetingelse Motormekanik, batteri, startsystem og brændstofsystem i orden. Kundereklamation Kunden henviser til funktionsforstyrrelse i motorstyringssystemet Advarsel i kombiinstrument: Fejl: Motorovervågningssystem Praktiske tip Før du påbegynder diagnoseforløbet, skal du være opmærksom på følgende: For at kunne kategorisere bilen korrekt er det vigtigt, at bilens dokumenter er vedlagt jobbet (registreringsattest). Kontroller batterispændingen. En dårlig spændingsforsyning kan føre til systemudfald, fejlmålinger eller spændingsfald. Kontroller de systemrelaterede sikringer. Et kig i sikringskassen vil eventuelt kunne udelukke den første fejlkilde. Fejlfinding 1. Brug af diagnoseenheden Slut diagnoseenheden til det 16. pol OBD-stik. Muligvis skal der alt efter bilproducent og registreringstidspunkt benyttes et andet diagnosestik og en ekstra adapter. 8

9 Udfør følgende applikationer på diagnoseenheden: Vælg program Vælg bil Vælg brændstoftype Vælg model Vælg biltype Vælg ønsket funktion Vælg system Der kan her vises yderligere sikkerhedsanvisninger alt efter hvilken diagnoseenhed, der anvendes. Start fejldiagnose For at opbygge kommunikationen med styreenheden kræves der ud over det rigtige tilslutningsstik også en tilstrækkelig batterispænding. Er styreenhedens forsyningsspænding utilstrækkelig, kunne det være tegn på fejl i kabelføringen eller defekt i traktionsbatteriet. 2. Udlæsning af fejllager Her er fejlen PO303 blevet lagret. Forbrænding cylinder 3 Forbrændingsudsætter cylinder 3 registreret 3. Detaljeanalyse Her lagres tillige oplysninger om en mulig fejlårsag Tænding fejlbehæftet Indsprøjtningsventil fejlbehæftet Styreenhed defekt Bemærk: Hvis der vises flere fejlkoder, skal fejlen først slettes. Herefter foretages en prøvekørsel med diagnoseenheden tilsluttet. Hold øje med parametrene, og udlæs fejllageret. 9

10 4. Bestemmelse af fejlårsag Forberedelser til diagnose på motoren Find øvrige nødvendige måleapparater frem, såsom multimeter eller oscilloskop Find den relevante tekniske dokumentation frem Fjern motorafdækningen (hvis denne forefindes) 5. Visuel kontrol Inden du begynder den egentlige diagnose, skal du, så vidt du har udsyn hertil, efterse motorens ledningsgruppe og stikforbinderne for beskadigelse. Knækdannelser, manglende trækaflastning eller et såkaldt mårbid på ledningsgruppen kunne være en mulig årsag. 6. Kontrol af spændingsforsyning tændspole cylinder 3 Træk forbindelsesstikket på tændspolen ud Foretag spændingsmåling på det topolede stik i ledningsgruppesiden Tilslut rødt kabel fra multimeteret til PIN 2 (+), sort kabel til motor - stel (-). Slut tændingen til. Der skal her måles en spænding på mere end 10,5 volt. Vist måleværdi: volt. Måling i orden. Praktiske tip For at kontrollere spændingsforsyningen under belastning anbefales det at gentage målingen, når starteren aktiveres. Træk alle stik til indsprøjtningsventiler ud først, så der ikke sker unødig indsprøjtning af brændstof. 10

11 7. Kontrol af primærkredsen for tændspole cylinder 3 Træk stik på tændspolen ud Slut oscilloskopet til. Forbind målespidser på PIN 1 og PIN 2 med det topolede tilslutningsstik Træk stikforbindelser på indsprøjtningsventilerne ud Start motoren Der skal her tydeligt kunne registreres et signal på oscilloskopet. I dette eksempel er målingen vellykket. 8. Afmontering af tændspole for yderligere kontrol Træk stik på tændspolen ud Træk højspændingskabel til det andet tændrør ud Tag fastgørelsesskruerne ud Træk tændspole ud lodret og parallel i forhold til tændrørskanalen For at undgå beskadigelse af tændrørshætten må tændspolen ikke på nogen måde drejes. Praktiske tip Undersøg tændrørskanalen for urenheder fra olie og indtrængen af vand. Afmonter og kontroller tændrør. 11

12 9. Modstandsmåling Kontroller den afmonterede tændspole med multimeteret. Til måling af primærviklingen tilsluttes et ohmmeter direkte på komponentstikket PIN 1 og PIN 2. Nominel værdi: 0,3 Ω 1,0 Ω Faktisk værdi: 0,5 Ω (i orden) Til måling af sekundærspolen måles prøvespidserne direkte på tændspolens højspændingsudgange. Nominel værdi: 8,0 kω 15,0 kω Faktisk værdi: (afbrydelse sekundærspole) Vær her altid opmærksom på angivelserne fra bilens producent. Praktiske tip Tændspolerne i denne bil er konstrueret identisk og kan indbyrdes byttes om med det formål at kontrollere. 10. Udskiftning af tændspole Vær her opmærksom på, om tændrørshætten og højspændingskablet til det andet tændrør sidder rigtigt. Fastgør tændspolen med fastgørelsesskruerne. Herefter isættes alle tændspolens stikforbindelser og indsprøjtningsventilernes stik. 12

13 11. Sletning af lagrede fejlkoder Ved diagnosearbejderne registrerede styreenheden flere fejl, som skal slettes før prøvekørslen. 12. Funktionskontrol Foretag prøvekørsel med diagnoseenhed tilsluttet. Udlæs herefter fejllageret igen. Bemærk: Ved alle former for kontrol- og diagnosearbejde skal du så vidt muligt altid være opmærksom på bilproducentens anvisninger. Heraf kan alt efter producent fremgå supplerende køretøjsspecifikke prøvningsmetoder, der skal tages højde for. Sikkerhedsinstruktioner Arbejdet på elektroniske tændingssystemer kan forårsage livsfarlige kvæstelser i tilfælde af kontakt med spændingsførende komponenter. Dette gælder ikke kun for det højspændingsførende sekundærområde, men også for primærkredsen. Kontrol- og reparationsarbejder må derfor kun udføres af faguddannet personale. Bemærk følgende sikkerhedsforanstaltninger: Tændkabel, fordelerdæksel og tændrørshætte må ikke berøres eller trækkes ud, mens motoren kører. Styreenheder, stikforbindelser og tilslutningsledninger må kun kobles på og af med tændingen slået fra. Motorvask - kun når motoren står stille, og tændingen er slået fra. Ved alle kontrolprocedurer på tændingssystemet, som kræver, at motoren drejer med starter-omdrejningstal, skal spændingsforsyningen til indsprøjtningsventilerne afbrydes for at beskytte katalysatoren. 13

14 Fejlfindingstræ tændspole med integreret tændingskontaktenhed (tændingsmodul) Eksempel: VW/motorkode APQ, Motronic MP 9.0. Diagnoseforudsætning: Motormekanik, batteri, startanlæg og brændstofsystem i orden. Træk tændkabel mellem tændspole og strømfordeler ud af fordelerdækslet. Frembring gnistgab**** mellem kabel og motorstel. For ikke at beskadige katalysatoren trækkes stikket på indsprøjtningsventilerne ud. Aktiver starter. Starter drejer, motor sætter ikke i gang START Tændingsgnist til stede? Ja Nej Nej Kontroller kabelføring for løse stikforbindelser, kabelbrud, løse forbindelser og evt. oxidering, o.k.? Ja Nej Træk 3-polet stik på tændingsmodul ud. Kontroller spændingsforsyning mellem klemme 1 ( ) og klemme 3 (+). Tænding TIL: Nom. værdi: >10,5 volt Aktiver starter: Nom. værdi >9,0 volt o.k.? Ja Kontroller ledninger mellem stik klemme 1. og bilens stel, stik klemme 2 og styreenhed** klemme 24 og stik klemme 3 og spændingsforsyning (tænding klemme 15). Afhjælp afbrydelser. Reparer eller udskift defekte dele. Ja Kontroller styresignal* mellem stik klemme 2 og styreenhed** klemme 24. aktiver starter, nom. værdi: firkantsignal >3,5 volt o.k.? Nej Udskift tændingsmodul Nej Kontroller Hall-giver i strømfordeleren Træk det 3-polede stik ud. Kontroller spændingsforsyning mellem klemme 1 ( ) og klemme 3 (+). Tænding TIL: Nom. værdi >10 volt o.k.? Ja Videre med A Videre med B Videre med C Videre med D 14

15 A B C D Kontroller ledninger mellem Hall-giver klemme 1 og styreenhed** klemme 17 Hall-giver klemme 2 og styreenhed** klemme 13 Hall-giver klemme 3 og styreenhed** klemme 8 Evt. ledningsafbrydelser afhjælpes. Ja Kontroller styresignal* mellem stik klemme 2 og styreenhed** klemme 13. Stik tilsluttet, aktiver starter. Nom. værdi: firkantsignal > 3,5 volt o.k.? Nej Udskift Motronicstyreenheden *** Skulle der ikke konstateres nogen mangler i Hall-giverens elektriske tilslutning, skal Hall-giveren udskiftes. Kontroller sekundært kredsløb. Kontroller tændkabel, fordelerdæksel, fordelerrotor, tændrørshætte og tændrør. Evt. defekte dele udskiftes. Funktionskontrol Evt. poster i fejllageret i Motronic-styreenheden skal slettes. * anvend oscilloskop ** Motronic-styreenhed *** Følg reparationsanvisningerne fra bilens producent **** For at beskytte kontaktenhedens sluttrin,anbefales det at indsætte en modstand på >3 kohm mellem tændsppole og gnistgab. SLUT 15

16 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 9Z TT/07.09/1.0 Printed in Germany Import: Hella A/S 6340 Kruså Aabenraavej 13 Telefon Fax Ordrefax Idéer til biler

Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter. Elektriske komponenter. Teknisk service. Fra idé til succes. Termokontrol.

Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter. Elektriske komponenter. Teknisk service. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter Ideer til biler Indledning I moderne biler

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Fremstil en elektromagnet

Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet, og find dens poler. 3.1 5.6 -Femtommersøm - Isoleret kobbertråd, 0,5 mm -2 krokodillenæb - Magnetnål - Afbryder - Clips Fremstil en elektromagnet, der

Læs mere

Elektrisk (grund)teori Niveau F 60/10 kv forsyningstransformer på Bedsted Friluftsstation (foto Peter Valberg) september 2005

Elektrisk (grund)teori Niveau F 60/10 kv forsyningstransformer på Bedsted Friluftsstation (foto Peter Valberg) september 2005 Elektrisk (grund)teori 60/0 kv forsyningstransformer på Bedsted Friluftsstation (foto Peter Valberg) september 005 september 005 V Transformation Version.0 Transformerens formål Formålet med en transformer

Læs mere

Brug af FSA tester. Version 5

Brug af FSA tester. Version 5 Brug af FSA tester Version 5 Autocollege 09-01-2017 Indholdsfortegnelse: Opstart af FSA tester:...2 Udmåling af primær kreds med FSA tester:...3 Primær billede...4 Udmåling af sekundær kreds med FSA tester:...5

Læs mere

Fejlkode 17510... 18097

Fejlkode 17510... 18097 Page 1 of 5 Fejlkode 17510... 18097 17040 Brændstofforbrugssignal 17510 17511 17513 17523 17524 17525 Bænk 1 - sonde 2, 17526 Bænk 1 - sonde 2, 17549 Lastkonstatering 17563 Manifoldtryksensor --G71-- 17564

Læs mere

Tændingssystem Ford DIS

Tændingssystem Ford DIS DIS Tændingssystem Tændingssystem Ford DIS Generelt DIS Distributorless Ignition System Ford Fiesta, Escort og Orion med Valencia HCSmotor er forsynet med DIS-tændingsanlæg. Anlægget er konstrueret til

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen.

De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen. De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen. Sammenlign disse forklaringer med relevante sider i jeres bog. SPØRGSMÅL

Læs mere

Magnetens tiltrækning

Magnetens tiltrækning Magnetens tiltrækning Undersøg en magnets tiltrækning. 3.1 5.1 - Stangmagnet - Materialekasse - Stativ - Sytråd - Clips Hvilke materialer kan en magnet tiltrække? Byg forsøgsopstillingen med den svævende

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 Strømtester Når man forbinder Cargo strømtesteren med bilens batteri har man en mangfoldighed af kontrolinstrumenter til sin rådighed. Med et tryk på tænd/sluk-knappen

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2 REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8 5 LED System carrier 2 - 2 - version 2 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 4 2. Nødvendigt specialværktøj... 5 2.1 Specialværktøj... 5 3. Vedligeholdelse... 6 3.1

Læs mere

Teknisk information. CAN-databus. CAN-databussens historie. Hvad betyder CAN egentlig? CAN står for Controller Area Network

Teknisk information. CAN-databus. CAN-databussens historie. Hvad betyder CAN egentlig? CAN står for Controller Area Network 1 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 16. december 2003 1-9 CAN-databus CAN-databussens historie 1983 CAN udviklingen begynder. 1985 Samarbejdet med Intel omkring chip-udvikling indledes. 1988 Den første

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1.

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1. Denne vejledning gælder Yamaha FS1 motorer monteret på både 4Gear og 2Gear modellen. Bemærk at der er flere forskellige typer tændingsanlæg monteret på disse knallerter fra fabrikken. De skal dog stilles

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015 Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1 Udarbejdet i 2015 Emneoversigt/forslag til rækkefølge Opgave 1. Grundlæggende el: 2 lektioner Grundlæggende begreber

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Teknisk service. Elektriske komponenter. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning. Lysteknik diagnose. og fejlfindingsguide.

Teknisk service. Elektriske komponenter. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning. Lysteknik diagnose. og fejlfindingsguide. Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Lysteknik diagnose og fejlfindingsguide Idéer til biler Lysteknik og diagnosticering af denne teknik

Læs mere

vw-wi://rl/n.da-dk.k00528943.wi::33678641.xml?xsl=3

vw-wi://rl/n.da-dk.k00528943.wi::33678641.xml?xsl=3 Side 1 af 8 Fejltabel Anvisning Fejltabellen er ordnet efter de 5-cifrede fejlkoder i venstre side. Kommentarer til fejltyperne (fx afbrydelse/ ): Betjeningsvejledning til fejllæser. Hvis der registreres

Læs mere

Teknisk service. Elektriske komponenter. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning. Autoelektronik - på en forståelig måde!

Teknisk service. Elektriske komponenter. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning. Autoelektronik - på en forståelig måde! Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Autoelektronik - på en forståelig måde! Ideer til biler Elektronik - din fremtid? Elektronikkens

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand.

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Ellære Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Spænding [V] Strømstyrke [A] Modstand [W] kan bruge følgende måde til at huske hvordan i regner de forskellige værdier.

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Monteringsanvisning for databus. Monteringsanvisning for databus. 1.0 Kabel føring

Monteringsanvisning for databus. Monteringsanvisning for databus. 1.0 Kabel føring Vigtigt Monteringsanvisning for databus Læs og forstå denne monteringsanvisning før databus kablet monteres. 1.0 Kabel type Der må som databus kabel kun anvendes følgende godkendte type kabel: 1.0 Kabel

Læs mere

Killswitch failsafe. Brugervejledning

Killswitch failsafe. Brugervejledning Killswitch failsafe Brugervejledning Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Egenskaber...3 Tekniske detaljer...3 Krav til modellen...4 Virkemåde...5 Montering og forbindelse...5

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Reparationsvejledning Nr. R1 PRO-MOVEC Electric. MTB /downtube batteri

Reparationsvejledning Nr. R1 PRO-MOVEC Electric. MTB /downtube batteri Reparationsvejledning Nr. R1 PRO-MOVEC Electric MTB /downtube batteri Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Bilelektronik og elektriske komponenter fra Hella Løsninger til alle situationer!

Bilelektronik og elektriske komponenter fra Hella Løsninger til alle situationer! Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Bilelektronik og elektriske komponenter fra Hella Løsninger til alle situationer! Ideer til biler

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) DK 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Hold et kompas (et simpelt er ok) mod den højre side af motoren (lad bare dækslet sidde).

Hold et kompas (et simpelt er ok) mod den højre side af motoren (lad bare dækslet sidde). Følgende er en supplerende dansk oversættelse af de informationer der medfølger et VAPE tændingssystem til MZ 250 m. fl.. Systemet forhandles af MZ-B i Berlin m. fl.. Hvis du ikke har gjort dette, inden

Læs mere

Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere

Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere D-85338-2013 Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere HVAD ER DRÄGER INTERLOCK 7000? Interlock 7000 er en pålidelig og præcis alkoholmåler med indbygget startspærre.

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN DTAV INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN DANMARK A/S AUT. CITROËN-FORHANDLERE - Nyvognsklargører - Fabriksaktionskoordinator AUT. CITROËN-VÆRKSTEDER - Eftermarkedsansvarlig, servicetekniker

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Uhlenbrock 75 100 (1) Lokdekoder 75 100 Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til vekselstrømsmotorer forstår

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 2 3 7 6 5 4 English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-strøminverter er beregnet

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

51966 Slæbesko Omskifter-Print

51966 Slæbesko Omskifter-Print 51966 Slæbesko Omskifter-Print Til Decodere med 21-pins MTC-Stiktyper Indbygnings og Brugervejledning - Dansk 1. Oplag 2007 ( Den Danske Vejledning til dette ESU-Produkt er oversat : Frank F - www.marklinisterne.dk

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Transformere Transformerens opbygning og bestanddele Transformeren er en vekselstrømsmaskine, men i modsætning til andre maskiner har den ingen bevægelige dele. Den tilføres elektrisk energi og afgiver

Læs mere

MOTOREN VIL IKKE STARTE

MOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN VIL IKKE STARTE AUTOCOLLEGE 2015 Min motor vil ikke starte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Har du lavet starteftersyn? Hvis ikke lav det. Lav starteftersyn med de punkter der er beskrevet i de sider du

Læs mere

Cruise. Fartpilot installationsvejledning. Lindgaard Pedersen A/S. Side 1 - Cruise 4350 installationsvejledning Rev. 1.

Cruise. Fartpilot installationsvejledning. Lindgaard Pedersen A/S.  Side 1 - Cruise 4350 installationsvejledning Rev. 1. Cruise 4350 Fartpilot installationsvejledning www.lp.dk LP Lindgaard Pedersen A/S Side 1 - Cruise 4350 installationsvejledning Indholdsfortegnelse / Inden installationen Indholdsfortegnelse / inden installationen

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5 PCarrier1 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1 Motor 50275... 5 3.2

Læs mere

Monteringsvejledning EVRP - 895 Regulator

Monteringsvejledning EVRP - 895 Regulator Monteringsvejledning EVRP - 895 Regulator Transmotor ApS. Lemtorpvej 13 17. DK-7620 Lemvig Tel. 45 9664 0977 Fax. 45 9664 0982 e-mail: info@transmotor.com www.transmotor.com - 3 - Vejledning for 24V spændingsforsyninger.

Læs mere

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugsanvisning Varenr.: 9014560,565,570 Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger 220Volt Varenummer: 9014560,565,570 Introduktion: Denne fluefanger

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD CITROËN DANMARK A/S AUT. CITROËN-FORHANDLERE - Nyvognsklargører - Fabriksaktionskoordinator AUT. CITROËN-VÆRKSTEDER - Eftermarkedsansvarlig

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Monteringsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Monteringsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Monteringsvejledning Sikkerhedshenvisninger Ved forkert installation eller vedligeholdelse kan der optræde fejlfunktioner af elektroniske systemer i motorkøretøjer.

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual BaehrTec NT 250 Micromotor elektrisk Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse Side forord 3 indhold 4 forholdsregler 5-6 Beskrivelse af Styreenhed 7-10 Beskrivelse af håndstykke 11 Beskrivelse af El tilslutning

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Skoda Fabia 1,4 Klemmebetegnelser DIN 72 552 DIN 72 552 Klemmebetegnelser: Tænding 1 Tændspole, strømfordeler, lavspænding (Strømfordeler med to separate kredsløb) 1a Til kontaktafbryder 1 1b Til kontaktafbryder

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregning af kortslutningsstrømme Forudsætninger for beregninger af kortslutningsstrømme. Størrelsen af den kortslutningsstrøm, der i tilfælde af en kortslutning i en lavspændingsinstallation vil gennemløbe

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Monteringsanvisning for betjeningstryk. Monteringsanvisning for betjeningstryk. Pin 1: GND Fælles stel Pin 2: DN - Ned Pin 3: UP - Op.

Monteringsanvisning for betjeningstryk. Monteringsanvisning for betjeningstryk. Pin 1: GND Fælles stel Pin 2: DN - Ned Pin 3: UP - Op. Vigtigt Monteringsanvisning for betjeningstryk Læs og forstå denne monteringsanvisning før betjeningstryk monteres. 1 2 3 Pin 1: GND Fælles stel Pin 2: DN - Ned Pin 3: UP - Op 1.0 Tastetryk med motherboards

Læs mere

Tak fordi du har købt et Vems produkt.

Tak fordi du har købt et Vems produkt. Side 1. Tak fordi du har købt et Vems produkt. Denne guide vil hjælpe dig med at samle Vems 3,3 motorstyringen. Følg guiden grundigt og spørg hvis du kommer i tvivl om noget. Denne vejledning er ikke færdiggjort

Læs mere

Information om den nye Europæiske OBD ( Bl.a. fra direktiv 98/69/EØF )

Information om den nye Europæiske OBD ( Bl.a. fra direktiv 98/69/EØF ) Information om den nye Europæiske OBD ( Bl.a. fra direktiv 98/69/EØF ) OBD defineres som: "Egendiagnosesystem", Et fejlfindingssystem til emissionsbegrænsning, som er monteret i køretøjet og er i stand

Læs mere

De forskellige klemmebetegnelser på komponenterne viser, hvor ledningerne går hen. DIN 72552 (BOSCH).

De forskellige klemmebetegnelser på komponenterne viser, hvor ledningerne går hen. DIN 72552 (BOSCH). . El-anlæg betegnelser De forskellige klemmebetegnelser på komponenterne viser, hvor ledningerne går hen. DIN 72552 (BOSCH). Tændingsanlæg 1 Lavspænding (tændspole, strømfordeler, tændingsaggregat på HKT*)

Læs mere

Passat Fejlsøgningsprogram nr. 401 / 1

Passat Fejlsøgningsprogram nr. 401 / 1 Side 1 af 21 Passat Fejlsøgningsprogram nr. 401 / 1 Udgave 05.2008 Multimediasystem "Rear Seat Entertainment" Multimediasystem "Rear Seat Entertainment" Følgende skal benyttes til fejlfindingen: Køretøjsdiagnose-,

Læs mere

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING (intelligent TRÆKSYSTEM Kabelsæt V2.0) A. GENEREL INFORMATION: Det er vigtigt at læse hele vejledningen, inden montering påbegyndes. Kabelsættet indeholder

Læs mere

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD CITROËN DANMARK A/S AUT. CITROËN-FORHANDLERE - Nyvognsklargører - Fabriksaktionskoordinator AUT. CITROËN-VÆRKSTEDER - Eftermarkedsansvarlig

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

MC Tænding. Stenløse 10-09-2005. Indholdsfortegnelse:

MC Tænding. Stenløse 10-09-2005. Indholdsfortegnelse: Stenløse 10-09-2005 MC Tænding Indholdsfortegnelse: MC Tænding...1 1. Introduktion...2 2. Hvorfor har forbrændingsmotoren et tændsystem?...3 2.1 Magnettænding...3 2.2 Batteritænding...5 3. Styring af tændingstidspunktet...7

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere