Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/ / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/ / DA Håndbog

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige anvisninger Sikkerheds- og advarselsanvisninger Indhold i dette dokument Sikkerhedskoncept Begrænsninger Visning af "Sikkerhedskoncept for MOVITRAC B / styrehoved" Visning af "Sikkerhedskoncept for MOVITRAC B / størrelse 0" Sikkerhedstekniske påbud Henvisning til stop-kategorierne Tilladte apparater Krav til installationen Krav til eksterne sikkerhedskontaktanordninger Krav til idrifttagning Krav til driften Tekniske data Tilslutningsvarianter Indeks Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B 3

4 1 Vigtige anvisninger Sikkerheds- og advarselsanvisninger 1 Vigtige anvisninger 1.1 Sikkerheds- og advarselsanvisninger Vær specielt opmærksom på de sikkerheds- og advarselsanvisninger, der benyttes i dette dokument! Alvorlig risiko på grund af strøm. Mulige konsekvenser: Død eller alvorlig personskade. Alvorlig risiko. Mulige konsekvenser: Død eller alvorlig personskade. Farlig situation. Mulige konsekvenser: Lettere eller ubetydelige kvæstelser. Skadelig situation. Mulige konsekvenser: Skader på apparatet og omgivelserne. Tips om anvendelse og nyttige informationer. 1.2 Indhold i dette dokument Det foreliggende dokument indeholder sikkerhedstekniske tilføjelser og påbud i forbindelse med anvendelse af MOVITRAC B med sikkerhedsrelateret standsning af frekvensomformeren i overensstemmelse med stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN , fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af sikkerhedskategori 3 i henhold til EN Samt anvendelse af MOVITRAC B med sikkerhedsrelateret standsning af frekvensomformeren i overensstemmelse med stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN , fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af ydelsesniveau d i henhold til EN ISO Den er et supplement til driftsvejledningen MOVITRAC B og afgrænser anvisningerne for anvendelse med de følgende oplysninger. Den må kun anvendes sammen med driftsvejledningen MOVITRAC B. 4 Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B

5 Sikkerhedskoncept kva i P f n Hz 2 2 Sikkerhedskoncept Potentielle farer fra en maskine skal i tilfælde af fare afhjælpes så hurtigt som muligt. I forbindelse med farebringende bevægelser er farefri tilstand som regel stilstand med forhindring af genstart. MOVITRAC B udmærker sig ved at have mulighed for tilslutning af X17 til en ekstern, fejlsikret, typeafprøvet sikkerhedskontaktanordning. Denne slår ved aktivering af en tilsluttet betjeningsenhed (f.eks. nødstop-knap med indgrebsfunktion) strømmen fra alle aktive elementer (frakobling af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding til sluttrinsaktivering), som er nødvendige til generering af impulsrækkefølgerne i effektsluttrinnet (IGBT). Med frakoblingen af 24 V-spændingsforsyningen til stik X17 sikres det, at de forsyningsspændinger, som er nødvendige for frekvensomformerens funktion, og dermed genereringen af et drejefelt med impulsmønstre (som muliggør generering af et drejefelt), er sikkert afbrudt, og en automatisk genstart dermed ikke er mulig. I stedet for galvanisk adskillelse af frekvensomformeren fra el-nettet med kontaktorer eller kontakter, forhindres aktiveringen af effekthalvlederne i frekvensomformeren sikkert med den her beskrevne frakobling. Herved frakobles drejefeltgenereringen for den pågældende motor. Den enkelte motor kan i denne tilstand ikke udvikle noget drejningsmoment, selvom der fortsat er tilsluttet netspænding. Kravene til sikkerhedsstyringen er nøje fastsat i de efterfølgende afsnit og skal altid overholdes. Med den egnede eksterne tilslutning via en sikkerhedsstyring med egenskaber, der er godkendt i henhold til EN kategori 3, kan frekvensomformeren MOVITRAC B anvendes med sikker frakobling i henhold til stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN , fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af sikkerhedskategori 3 i henhold til EN Med den egnede eksterne tilslutning via en sikkerhedsstyring med egenskaber, godkendt i henhold til EN ISO , ydelsesniveau d, kan frekvensomformeren MOVITRAC B anvendes med sikker frakobling i henhold til stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN , fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af ydelsesniveau d i henhold til EN ISO Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B 5

6 2 kva i P f n Hz Sikkerhedskoncept Begrænsninger 2.1 Begrænsninger OBS! Sikkerhedskonceptet er kun egnet til udførelse af mekaniske arbejder på drevne anlægs-/maskinkomponenter. OBS! Producenten af anlægget/maskinen skal altid udføre en anlægs- /maskintypisk risikoanalyse og tage hensyn til denne ved anvendelse af frekvensomformeren MOVITRAC B. Vigtigt - Livsfare: Ved frakobling af den sikkerhedsrelaterede 24 V- spændingsforsyning tilføres der fortsat netspænding til frekvensomformermellemkredsen. OBS! Ved udførelse af arbejde på drivsystemets elektriske del skal mellemkredsspændingen frakobles. 6 Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B

7 Sikkerhedskoncept Visning af "Sikkerhedskoncept for MOVITRAC B / styrehoved" kva i P f n Hz Visning af "Sikkerhedskoncept for MOVITRAC B / styrehoved" CAN RS485 Uz+ Uz- SNT HV (9) MOVITRAC B 24V ekstern SNT NV (2) 24V intern 24V ekstern eller 24V intern Sikkerhedskreds 24V GND Sikkerhedsrelateret frakobling en-polet eller to-polet Potentialadskillelse (3) (1) S0V24 GND SVI24 24V SNT Sikkerhedskontaktanordning (ekstern) X17 godkendt til kat. 3 iht. EN eller PL "d" EN Binary IN Binary OUT Computerkerne (5) Spændingsforsyning til sluttrinsaktivering OK (ikke i sikkerhedskreds) (4) Spændingsforsyning til aktivering af effekttransistorer Analog IN Temperaturregistrering 24 V Safety frakoblet / bremse Til (ikke i sikkerhedskreds) (6) PWM Forbindelsesstik til effektdel Uz+ Uz- Forbindelsesstik til effektdel Effektdel (7) (8) M Net [1] Sikkerhedskontaktanordning (ekstern) [2] Lavspændingsnetdel [3] Sikkerhedsnetdel (SNT) [4] Spændingsforsyning til aktivering af effekttransistorer [5] Tilbagemelding til computerkernen: Spændingsforsyning til sluttrinsaktivering OK (ikke i sikkerhedskreds) [6] Impulsbreddemodulerede signaler til sluttrin [7] Effektdel [8] Motor [9] Højspændingsnetdel Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B 7

8 2 kva i P f n Hz Sikkerhedskoncept Visning af "Sikkerhedskoncept for MOVITRAC B / størrelse 0" 2.3 Visning af "Sikkerhedskoncept for MOVITRAC B / størrelse 0" CAN RS485 MOVITRAC B 24V ekstern SNT NV (2) 24V ekstern Sikkerhedskreds 24V GND Potentialadskillelse Sikkerhedsrelateret frakobling en-polet eller to-polet (3) (1) S0V24 GND SVI24 24V SNT X17 Sikkerhedskontaktanordning (ekstern) godkendt til kat. 3 iht. EN eller PL "d" EN Binary IN Binary OUT Computerkerne (5) Spændingsforsyning til sluttrinsaktivering OK (ikke i sikkerhedskreds) 24 V Safety frakoblet / bremse Til (ikke i sikkerhedskreds) (4) Spændingsforsyning til aktivering af effekttransistorer Analog IN (6) PWM Uz+ (7) (8) M Temperaturregistrering Uz- Effektdel Net [1] Sikkerhedskontaktanordning (ekstern) [2] Lavspændingsnetdel [3] Sikkerhedsnetdel (SNT) [4] Spændingsforsyning til aktivering af effekttransistorer [5] Tilbagemelding til computerkernen: Spændingsforsyning til sluttrinsaktivering OK (ikke i sikkerhedskreds) [6] Impulsbreddemodulerede signaler til sluttrin [7] Effektdel [8] Motor Ved apparaterne i størrelse 0 i udførelse MC07B...-S0 skal 24 V altid tilsluttes eksternt, fordi styreelektronikken kun forsynes på denne måde. 8 Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B

9 Sikkerhedstekniske påbud Henvisning til stop-kategorierne 3 3 Sikkerhedstekniske påbud Ved installation og drift af MOVITRAC B i applikationer med sikkerhedsrelateret frakobling af frekvensomformeren i overensstemmelse med stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN og fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af sikkerhedskategori 3 i henhold til EN eller ydelsesniveau d i henhold til EN ISO skal følgende påbud altid følges. Påbudene er underinddelt i følgende afsnit: Tilladte apparater Krav til installationen Krav til eksterne sikkerhedskontaktanordninger Krav til idrifttagning Krav til driften 3.1 Henvisning til stop-kategorierne Ved stop-kategori 0 kan den sikkerhedsrelaterede 24 V-spændingsforsyning frakobles uafhængigt af setpunktværdierne. Ved stop-kategori 1 skal du følge følgende forløb: Stop frekvensomformeren med egnet bremserampe via setpunktværdien. Frakobl derefter den sikkerhedsrelaterede 24 V-spændingsforsyning. Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B 9

10 3 Sikkerhedstekniske påbud Tilladte apparater 3.2 Tilladte apparater Følgende frekvensomformere kan anvendes til applikationer med sikker frakobling i overensstemmelse med stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN , fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af sikkerhedskategori 3 i henhold til EN eller ydelsesniveau d i henhold til EN ISO MOVITRAC B til AC V tilslutningsspænding Effekt [kw] Størrelse Type 0,55 0S MC07B0005-5A3-4-S0 0,75 0S MC07B0008-5A3-4-S0 1,1 0S MC07B0011-5A3-4-S0 1,5 0S MC07B0015-5A3-4-S0 2,2 0L MC07B0022-5A3-4-S0 3,0 0L MC07B0030-5A3-4-S0 4,0 0L MC07B0040-5A3-4-S0 5,5 2S MC07B0055-5A ,5 2S MC07B0075-5A MC07B0110-5A MC07B MC07B MC07B MC07B MC07B MC07B MC07B Fare på grund af frekvensomformerens efterløb Der skal tages hensyn til, at der eventuelt er efterløb på frekvensomformeren uden mekanisk bremse eller med defekt bremse. Bemærk: Hvis der opstår applikationsafhængige farer på grund af efterløb, skal der træffes yderligere beskyttende foranstaltninger (f.eks. bevægelige afskærmninger med tilholder), som afskærmer det farlige sted, indtil der ikke længere er fare for personskade. De ekstra beskyttende afskærmninger skal dimensioneres og integreres i overensstemmelse med den sikkerhedskategori, der kræves for maskinen. Efter udløsning af stop-kommandoen skal adgangen være spærret afhængigt af fareniveauet, indtil frekvensomformeren er standset, eller adgangs- og tilgangstiden skal beregnes for at overholde den heraf følgende sikkerhedsafstand. 10 Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B

11 Sikkerhedstekniske påbud Krav til installationen Krav til installationen I forbindelse med applikationer med sikkerhedsrelateret frakobling af frekvensomformeren i henhold til stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN og fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 954-1, sikkerhedskategori 3 eller ydelsesniveau d i henhold til EN ISO med MOVITRAC B skal du være opmærksom på følgende: Ledningen mellem sikkerhedsstyringen (eller den sikkerhedsrelaterede frakoblingsanordning) og MOVITRAC B, stik X17, kaldes den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding. Energiledninger og den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding skal føres i separate kabelkanaler. Den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding skal være EMC-kompatibel og føres på følgende måde: Afskærmede ledninger uden for elektriske indbygningsrum, permanent (fast) udlagt og beskyttet mod udvendige beskadigelser eller lignende foranstaltninger. I elektriske indbygningsrum kan der føres enkeltledere. De gældende forskrifter for den pågældende applikation skal følges. Det skal altid sikres, at der ikke er parasitisk spænding i forhold til den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding. Den samlede ledningslængde mellem sikkerhedsstyringen (f.eks. sikkerhedskontaktanordning) og MOVITRAC B er af hensyn til EMC begrænset til højst 100 m. Ved gruppefrakobling skal der tages hensyn til sikkerhedskontaktanordningens omskiftningskapacitet samt det maksimalt tilladte spændingsfald på 24 V- spændingsforsyningsledningen. Der må kun anvendes klemforbindelser (fordelere), der opfylder EN og forhindrer kortslutning. For at få en EMC-kompatibel udførelse af ledningsføringen skal anvisningerne i driftsvejledningen "MOVITRAC B" følges. Husk, at afskærmningen skal ligge an på begge sider af huset. Der må kun anvendes spændingskilder med sikker adskillelse (SELV/PELV) i henhold til VDE0100. I henhold til EN må spændingen mellem udgangene eller mellem en vilkårlig udgang og jordede dele ikke overskride 60 V jævnspænding i mere end 0,2 sek., og det op til en maksimumværdi på 120 V jævnspænding. Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B 11

12 3 Sikkerhedstekniske påbud Krav til eksterne sikkerhedskontaktanordninger Fjern ved applikationer med sikkerhedsrelateret frakobling af frekvensomformeren i henhold til stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN og fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 954-1, sikkerhedskategori 3 eller ydelsesniveau d i henhold til EN ISO brokoblingerne på X17:1 til X17:4 (Æ følgende billede). De afskærmede ledninger til den sikkerhedsrelaterede 24 V-spændingsforsyning (klemme X17) skal fastklemmes på skærmklemmen Signalelektronik. Overhold altid de tekniske data for MOVITRAC B (Æ driftsvejledningen til MOVITRAC B). Fjern brokoblingerne SVI SOV 24V GND X Krav til eksterne sikkerhedskontaktanordninger Hvis kravene i EN skal opfyldes, skal der foreligge mindst en godkendelse i overensstemmelse med sikkerhedskategori 3 i henhold til EN Hvis kravene i henhold til EN ISO skal opfyldes, skal der mindst foreligge en godkendelse til ydelsesniveau d, i henhold til EN ISO Hvis DC-24-V-spændingsforsyningen kun frakobles sikkerhedsrelateret på den positive pol, må der ikke forekomme testimpulser på denne i frakoblet tilstand. Det er tilladt at frakoble DC-24-V-spændingsforsyningen topolet. Ved dimensionering af af kredsløbene skal de angivne værdier for sikkerhedskontaktanordningen altid overholdes. Sikkerhedskontaktanordningernes omskiftningsevne skal mindst svare til den maksimalt tilladte, begrænsede udgangsstrøm fra DC-24-V-spændingsforsyningen. Producentens anvisninger vedrørende sikkerhedskontaktanordningerne med hensyn til de tilladte kontaktbelastninger og eventuelt nødvendige sikringer til sikkerhedskontakterne skal følges. Hvis der ikke foreligger anvisninger fra producenten for dette, skal kontakterne sikres med den 0,6-dobbelte nominelle værdi af den af producenten angivne maksimale kontaktbelastning. Styringen skal være konstrueret og tilsluttet således, at nulstilling af betjeningsenheden alene ikke medfører genstart. Dvs. at genstart kun må kunne udføres efter yderligere reset af styringen. 12 Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B

13 Sikkerhedstekniske påbud Krav til idrifttagning Tilslutningseksempel "Sikkerhedskontaktanordning" På den følgende figur er den principielle tilslutning af en ekstern sikkerhedskontaktanordning (i overensstemmelse med de ovennævnte krav) til MOVITRAC B vist. Ved tilslutning skal angivelserne i de forskellige datablade fra producenten følges. En-polet frakobling af 24 V-forsyningsspændingen: Godkendt NØDSTOPaktiveringselement Sikringer i overensstemmelse med producentens angivelse for sikkerhedskontaktanordningen 24 V 24 V-spændingsforsyning GND Sikkerhedskontaktanordning med godkendelse for mindst kategori 3 i henhold til EN954-1 eller ydelsesniveau d i henhold til EN ISO Sikkerhedsrelateret 24 V-forsyningsspænding fra sikkerhedskontaktanordning (f.eks. PNOZ...) Reset-knap 3.5 Krav til idrifttagning Der skal udføres en dokumenteret idrifttagning, og sikkerhedsfunktionerne skal dokumenteres. Ved MOVITRAC B med sikkerhedsrelateret frakobling af frekvensomformeren i overensstemmelse med stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN , fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af sikkerhedskategori 3 i henhold til EN eller ydelsesniveau d i henhold til EN ISO skal der altid udføres idrifttagningskontroller af frakoblingsanordningen og den korrekte ledningsføring, og disse kontroller skal føres til protokol. Ved idrifttagningen skal den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding medtages i funktionskontrollen. 3.6 Krav til driften Drift er kun tilladt inden for de grænser, der er angivet i databladene. Dette gælder både for den eksterne sikkerhedskontaktanordning og for MOVITRAC B. Det skal kontrolleres med jævne mellemrum, at sikkerhedsfunktionerne fungerer fejlfrit. Kontrolintervallerne skal fastlægges i henhold til risikoanalysen. Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B 13

14 4 Tekniske data 4 Tekniske data Sikkerhedsindgang X17, klemme 4 Spænding / tværsnit / varighed Min. Typ. Maks. Enhed Sikkerhedsrelateret 24 V-forsyningsspænding 19, V DC Effektforbrug (størrelse / kapacitet) BG0 / 27 µf BG1 / 270 µf BG 2/2S / 270 µf BG3 / 270 µf BG4 / 270 µf BG5 / 270 µf Tværsnit på tilslutningsledning til den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding Varighed fra frakobling af den sikkerhedsrelaterede 24 V- forsyningsspænding fra MOVITRAC B indtil frakobling af impulsmønster ved sluttrin t frakobl BG0 BG1... BG ,75 1,5 mm ms 14 Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B

15 Tilslutningsvarianter 5 5 Tilslutningsvarianter Eksempler på tilladte tilslutningsvarianter for de apparater, der er angivet i kapitlet "Tilladte apparater", til sikkerhedsrelateret frakobling af frekvensomformeren i overensstemmelse med stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN og fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af sikkerhedskategorien i henhold til EN eller ydelsesniveau d i henhold til EN ISO finder du i dokumentet "Sikker frakobling for MOVITRAC B Applikationer". Dokumentet "Sikker frakobling for MOVITRAC B Applikationer" udvides løbende med nye anvendelsesmuligheder og giver ved hjælp af checklister en ekstra hjælp til projektering og installation samt drift af MOVITRAC B-frekvensomformere i sikkerhedsrelaterede applikationer. Alle anvisninger i de dokumenter, der findes i kapitlet "Sikkerheds- og advarselsanvisninger", skal overholdes i forbindelse med alle de tilslutningsvarianter, der er angivet i dokumentet "Sikker frakobling for MOVITRAC B Applikationer". Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B 15

16 Indeks Indeks D Drift, krav...13 E Eksterne sikkerhedskontaktanordninger...12 F Frekvensomformerens efterløb (henvisning)...10 I Idrifttagning, krav...13 Installation Anvisninger for føring af styreledninger...11 Krav...11 Tilladte klemforbindelser...11 K Krav Drift...13 Eksterne sikkerhedskontaktanordninger...12 Idrifttagning...13 Installation...11 S Sikkerhedsanvisninger...4 Sikkerhedskoncept...5 Begrænsninger...6 Skematisk visning... 7, 8 Sikkerhedskontaktanordninger, eksterne...12 Krav...12 Omskiftningsevne...12 Tilslutningseksempel...13 Sikkerhedstekniske påbud...9 Stop-kategorier, henvisninger...9 T Tilladte apparater...10 Tilslutningsvarianter...15 V Vigtige anvisninger Håndbog for sikker frakobling Påbud MOVITRAC B

17

18

19 SEW-EURODRIVE Driving the world

20 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Driving the world Med mennesker der er hurtigere til at tænke rigtigt og sammen udvikle fremtiden. Med en service der er lige i nærheden over hele verden. Med drivenheder og styreenheder der automatisk forbedrer arbejdsydelsen. Med en omfattende know-how inden for vor tids vigtigste brancher. Med kompromisløs kvalitet, hvis høje standarder gør det daglige arbejde en del nemmere. SEW-EURODRIVE Driving the world Med en global tilstedeværelse for hurtige og overbevisende løsninger. Overalt. Med innovative ideer, hvor morgendagen allerede rummer fremtidens løsning. Med en internet-adgang der giver 24-timers adgang til oplysninger og opdateringer. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed Udgave 05/2009 16811283 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Rettelse MOVITRAC B * _1014*

Rettelse MOVITRAC B * _1014* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21186_1014* Rettelse SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Udgave 12/2011 19387296 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed Udgave 05/2013 20123817 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21271070_0115* Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Udgave 01/2015 21271070/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indhold Indhold 1 Generelle henvisninger...

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Udgave 07/2011 19300492 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsorienteret bremsemodul BST. Udgave 04/2008 16614097 / DA

Driftsvejledning. Sikkerhedsorienteret bremsemodul BST. Udgave 04/2008 16614097 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Sikkerhedsorienteret bremsemodul BST Udgave 04/2008 16614097 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik.

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik. Værd at vide om Side 1 af 6 fra 12volt eller 24volt batterispænding til 230volt AC Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE Online-datablad T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type Andre instrumentudførelser

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway 6 70 647 836-00.1O [da] Installationsvejledning... [de] Installationsanleitung... 6 [en] Installation instructions... 10 [fi] Asennusohje... 14 [fr] Notice d installation... 18 [nl] Installatie-instructie...

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

104.446 104.447 V2/1210

104.446 104.447 V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 DK 1. Generelle oplysninger 86 1.1 Generelt om denne vejledning 86 1.2 Symbolforklaring 86 1.3 Producentens ansvar og garanti 87 1.4 Ophavsret 87 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold!

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA VIND 10 10 kw husstandsvindmølle > Nyt, kompakt design > Større vingefang > Høj effektivitet > Meget lydsvag Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program JUMO GmbH & Co. KG Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Tyskland Postadresse: 36035 Fulda, Tyskland Telefon: +49 661 6003-0 Telefax: +49 661 6003-607 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. UE48-2OS2D2 6024915 andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/ue48-2os H I J K L M N O

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Online-datablad SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIVE GASANALYSATORER

Online-datablad SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIVE GASANALYSATORER Online-datablad SIDOR E 1217519 SIDOR A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified SIDOR E 1217519 Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og tilbehør Målestørrelser

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

FSTA/FSD 20150429 AI 1

FSTA/FSD 20150429 AI 1 1 El-installationer på sygehuse Regler for stikkontakter i Danmark med fokus på sygehuse Asger Illum 2 Hvem er vi? En fullservice virksomhed med bred ekspertise inden for alle gængse ingeniørdiscipliner

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V GM A/A Tilslutning V via sikkerhedstransformer. N L AC V N L AC V GM A For adskillelse fra nettet anvendes en kontakt med min. mm kontaktåbning. GM A GM A GM A GM A Paralleldrift af flere motorer mulig.

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Indledning Transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg skal enten opfylde bestemmelserne i Ú 551 á eller de særlige bestemmelser i Ú 816 á. Bestemmelserne i ISO 8528-8 kan også anvendes for generatoranlæg

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 15 (ve,ho, io) S og E

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF)

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF) Signalkontakter ON/OFF signalkontakter (OF) c standardudstyr: 4 OF pr. : v standard: 47076 v lavniveau: 47077 for v v til drawout version: 33098. c OF kontakterne angiver hovedkontakternes position c de

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed DA Installations- og betjeningsvejledning 14 Version 1.0 BOM 12501666 Indhold Indledning... 84 Sikkerhedshenvisninger... 85 Indhold i kassen... 86 Tekniske data...

Læs mere

Systemhåndbog MOVITRAC B

Systemhåndbog MOVITRAC B Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Systemhåndbog MOVITRAC B Udgave 09/2011 16964896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Systembeskrivelse MOVITRAC B... 6 1.1

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere