PRAKTIKINFO TIL ALLE UCC-PRAKTIKSKOLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKINFO TIL ALLE UCC-PRAKTIKSKOLER"

Transkript

1 PRAKTIKINFO TIL ALLE UCC-PRAKTIKSKOLER Samarbejde om praktikvirksomhed i Tak for samarbejdet i et særligt skole- og studieår Nu er det snart sommerferie, og I får denne Praktik-Info tilsendt. Den samler vigtige informationer om vores samarbejde i det kommende skole- og studieår. Vi vil samtidig love, at I fremover vil kunne finde alle vigtige dokumenter og skabeloner + vores infobreve, som vi mailer til jer i løbet af året, under Praktik på vores hjemmeside. Vi er pt. i en usædvanlig situation. Studiekontorerne er underbemandet pga. jobskifte, pensioneringer og 2 langtidssygemeldinger. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvem der bliver praktiksekretærer, men når den fælles studieadministrative enhed i UCC har meldt det ud, sætter vi kontaktoplysningerne på hjemmesiden. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde og inden da: Rigtig god sommer til jer alle! Britta, Helle, Niels & Tine Sofie Informationsmateriale LU13-praktikpjece. Der bliver igen i år trykt en pjece, som indeholder både generelle oplysninger og specifikke informationer vedr. årets forskellige praktikperioder. Informationer vedr. 4. årgangspraktik på den gamle læreruddannelse findes i praktikhåndbogen på hjemmesiden og i det særlige Praktikark sammesteds. Praktikpjecen bliver uddelt til praktiktemadagene. Praksissamarbejspjece. Der er i foråret 14 lavet en pjece med information og inspiration til samarbejdet mellem folkeskolen og læreruddannelsen. I har fået den til forårets møder, og den kan fortsat udleveres. Både denne og praktikpjecen vil også findes elektronisk på hjemmesiden fra august. 1

2 Skabelon til praktikplan/tidligere: Praktikaftale. Skoler, der har været tilknyttet Blaagaard/KDAS har i en del år med succes arbejdet med at indgå en praktikplan med de studerende på Velkomst/praktikskoledagen. Vi har opdateret skabelonen til en praktikplan for samarbejdet om praktikperioderne i den ny læreruddannelse LU13. Skabelonerne ligger på hjemmesiden. I praktikhæftet vil I kunne læse mere om brugen af en praktikplan, der fastholder de aftaler, forventningsafklaringer mm, som studerende og deres praktiklærer indgår. Skabelonen indeholder også ordlyden til den tro- og loveerklæring, de studerende underskriver i forbindelse med brug af video i praktikken. Praktikperioder og eksamen I studieåret vil der for sidste år være praktik efter to forskellige læreruddannelsesbekendtgørelser LU07 og LU13. På oversigten over datoer (bilag 1), får I et overblik over praktikperioderne og de relevante datoer i tilknytning til hver af dem. Praktikkerne på LU13 vil begge blive afsluttet med eksamen i januar. For praktikniveau 1 er det en intern mundtlig eksamen, der som udgangspunkt gennemføres på praktikskolen. På praktikniveau 2 vil det være en eksamen med ekstern censur, og den gennemføres som udgangspunkt på læreruddannelsesstedet. Vi udsender først på efteråret/september måned en eksamensvejledning med alle relevante oplysninger. Praktiktemadage og praktiklæreruddannelsen Vi laver praktiktemadage målrettet de praktiklærere der skal have enten praktik på niveau 1 eller praktik på niveau 2. Praktiktemadagene er et 2-dages kursusforløb inddelt i 4 moduler om 1) praktikfaget generelt 2) vejledning 3) praktikeksamen 4) planlægning med UCC-praktikundervisere. Oversigt over indhold i Praktiktemadage 1.dag Kl Kl Velkommen fra praktikledelsen Orientering i ny LU og praktikfaget Mål Læreruddannelsen overordnet set Praktikfagets STO; typer af kompetencemål; niveauer Rammer for praktiksamarbejdet udstrakt praktik til forskel fra 3.årg. med blokpraktik Orienteringen varer ca. 1 time herefter gruppearbejde om informationen og efterfølgende spørgsmål. Vejledning, kommunikation, vejledningsstrategier, vejledningsgrundlag, Dokumentation/logbog Undervisningsiagttagelse Trepartssamtalen 2.dag Bedømmelse og eksamen Uddannelsesplan Aktionslæring og video Studieaktivitet Samarbejdsmøde om praktikmodulet: Kl.13-14: Velkommen fra praktikledelsen og spørgsmål til denne. Kl.14-16: Fælles planlægning mellem praktiklærere og UC-undervisere, der skal samarbejde om den udstrakte praktik herunder placering af trepartssamtalen. Hvis en praktikkoordinator har behov for at være med til enkelte af modulerne eller dem alle 4, er de velkomne til også at melde sig. Vi havde oprindelig udmeldt 15. juni som tilmeldingsfrist til praktiktemadagene. Mange har tilmeldt sig, men en del har også bedt om udsættelse, da de endnu ikke har endelig beslutning om, hvem der 2

3 skal være praktiklærer i det kommende skoleår. Tilmeldingsfristen er derfor stadig åben, og I tilmelder jer ved at sende en mail til Helle Toftekær på Der har i år været stor søgning til praktiklæreruddannelsen. Tilmelding foregik via UCC s efteruddannelsesafdeling. Fristen var den 15. maj. Hvis der stadig er nogen, der kan se, at de har mulighed for at tage denne uddannelse i det kommende skoleår, så send også Helle en mail om dette, så vil vi arbejde på at få flere med. I bilag 2 findes de tidligere udsendte informationer om kompetenceudviklingsmuligheder. Det elektroniske praktiksystem Det slettede system er genopbygget. Ikke alle informationer fra 13/14 har kunnet reetableres, men vi har arbejdet på at få indtastet praktikpladstildelingen med alle de studerendes oplysninger i praktiksystemet. Hvis ikke I allerede har været inde og opdatere jeres egne oplysninger, så opdaterer vi årstal og de fag, I har fået tildelt. Hvis der er ændringer i kontaktoplysninger mm, må I selv registrere dem, så snart I kan få tid. Navne på praktikgruppemedlemmer på 2., 3. og 4. årgang vil blive offentliggjort til jer i løbet af august-september alt efter årgang. Vi sender jer en mail, når I kan finde oplysningerne om jeres kommende studerende på de forskellige årgange i praktiksystemet. Vi sender desuden en oversigt til kommunens kontaktperson, så denne kan have et overblik over, hvor mange studerende der er pr. skole. Praksissamarbejde Der er igen i år fastsat datoer for planlægning af praksissamarbejdet på 1. og 2. årgang. De fremgår af bilag 1 med datoer i praktiksamarbejdet. Her ud over henviser vi til pjecen om praksissamarbejde, som ligger i trykt form og som desuden kan læses på hjemmesiden og Portalen. Partnerskabsaftale, praktikvirksomhedsafregning og uddannelsesplaner Der bliver i disse junidage indgået nye 2-årige partnerskabsaftaler mellem kommunerne og UCC vedr. praktikvirksomhed i LU13. Aftaleordlyden er justeret en smule, og der er fortsat tale om en aftale, som danner en overordnet ramme for det samarbejde om læreruddannelse, som er beskrevet i bekendtgørelsen om den ny læreruddannelse LU13. Afregning for praktikvirksomhed er omfattet af aftalen, og ifølge den skal læreruddannelsens udbetaling af vederlag udbetales til kommunen, som videreformidler ressourcen til skolerne. Vi har lavet en procedure for, hvordan kommunen laver en elektronisk fakturering til UCC. Den indsættes nedenfor som bilag 3 til orientering. I skole- og studieåret 2014/15 er de studerende på 4. årgang i praktik efter den tidligere læreruddannelsesbekendtgørelse. Denne praktik afregnes fortsat gennem det elektroniske praktiksystem, og den afsluttes med indstilling til bestået/ikke bestået samme sted. Vi modtager stadig løbende uddannelsesplaner. Vi har prioriteret at læse planerne fra de skoler, som skal modtage studerende på 2. årgang/praktikniveau 1 først. Vi ved, vi skylder jer respons. Uddannelsesplanen er et dynamisk dokument, som I løbende kan justere i takt med de justeringer, der fortsat vil være på skolens måde at være skole og uddannelsessted på. I bilag 4 finder I en generel respons, som I evt. kan justere efter, inden I lægger den på jeres hjemmeside. Enkelte af jer vil efter eget ønske få en mere specifik tilbagemelding den kommer, så snart vi har haft tid til at lave den. 3

4 Hvis I har lyst til at se hinandens uddannelsesplaner, så lægger vi en opdateret praktikskoleliste på vores hjemmeside med link til skolens hjemmeside, hvor I så kan gå på inspiration hos hinanden. Praktikråd Tak for de mange tilkendegivelser i forhold til at blive medlem eller suppleant til vores praktikråd. Medlemmerne er nu udpeget for den næste 2 års periode, I bilag 5 ses mail-adresser, så andre har mulighed for at kontakte repræsentanterne. Praktikteam Praktiksekretærerne, der træffes på studiekontoret: xx xx Nevenka Mursec tlf meritlæreruddannelsen Studieleder for praktik og praksissamarbejde: Tine Sofie Højrup tlf (4. årgang på Zahle, eksterne parter mm) Praktikkoordinatorer: Britta Kornholt tlf (2. Årgang på Zahle, praksissamarbejde) Helle Toftekær tlf (2. årgang på BK, 3. årgang på Zahle og BK) Niels Bundgaard tlf (4. årgang på BK, aften- og meritlærerstuderende) PS: Har du generelle praktikspørgsmål eller spørgsmål vedr. flere årgange, så er du velkommen til blot at kontakte én af os. Kan den pågældende ikke svare på det hele, så sørger vi for, at du får svar fra den, der er tovholder på årgangen. Web: https://ucc.dk/laerer/om-uddannelsen/praktik-og-praksissamarbejde Postadresser: Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Att. Praktikteamet Mørkhøj Parkallé 5, 2860 Søborg Læreruddannelsen Zahle Att. Praktikteamet Linnetgade 2, 1361 Kbh. K Bilagsoversigt 1. Datooversigt i praktiksamarbejdet Praktiktemadage, kursus og uddannelsesmuligheder 3. Afregningsprocedure 4. Generel respons til uddannelsesplaner 5. Repræsentanter i Praktikrådet 4

5 Bilag 1. Datooversigt for praktiksamarbejdet "Ny" læreruddannelse LU13, alle typer studerende dag, aften, meritlærer. Studerende Praktikvirksomhed Planlægning Praktikskoledag /velkomstdag 1. studieår Praksissamarbejde Møder på 1. semester i læreruddannelsen intromodul, kl observationstimer uge 46 tirsdag den og torsdag den studieår DAG 2. semester/foråret 15 i undervisningsfaget Praktik niveau I Udstrakt praktik uge Eksamen i uge kl På praktiktemadage den Trepartssamtale 18. september 14 Ej eksisterende her. 14. maj 14 Uge 44/45 2. studieår AFTEN 3. studieår DAG og AFTEN Praksissamarbejde i foråret 15 Praktikniveau I Uge Eksamen i uge 3 Praktik niveau II Uge Eksamen i januar - kan også aftales på temadagene. På praktiktemadagen e På praktiktemadage den oktober 14 Uge 48/49 8. oktober 14 Uge 48/49 Praksissamarbejde i foråret 15 Aftales direkte med de skoler, der har bestilt praksissamarbejde med et hold/fag. LU07 læreruddannelsen Studerende Praktik Praktikskoledag/ Trepartssamtale velkomstdag 4. studieår Uge 2 6, 10. november 14 Uge 4/5 DAG og AFTEN komprimeret "7 ugers praktik" Meritlærerstuderende med dansk eller matematik Noteres i bemærkningsfelt i praktiksystem, oftest uge oktober 14 Uge 44/45 Meritlærerstuderende med andre linjefag Noteres i bemærkningsfelt i praktiksystem 10. november 14 Uge 4/5 5

6 Bilag 2. Praktiktemadage, kursus og uddannelsesmuligheder Kompetenceudviklingsmuligheder for praktikansvarlig og praktiklærer ved læreruddannelsen UCC Forord Med ny læreruddannelse LU13 er der sket væsentlige ændringer med praktikfaget. Hver praktikperiode afsluttes med eksamen med ekstern censur. Målsætningen er at kvalitetsudvikle faget. Praktikskolerne skal se sig selv som uddannelsessted og lave uddannelsesplaner, og kommunerne laver i forlængelse af partnerskabsaftaler med professionshøjskolen en plan for kompetenceudviklingen af skolens praktiklærere. På UCC har vi lang tradition for i samarbejde med skolerne at uddanne praktiklærere enten på praktiktemadage, gennem rekvirerede praktiklærerkurser eller via praktiklæreruddannelsen. Til temadagene betaler UCC kursusafgift, og kommunen afholder udgift til evt. vikardækning (finansieres via bloktilskud, hvor der afsættes særlige midler til kompetenceudvikling af praktiklærere) På skole-stormøderne i maj på UCC opdateres de praktikansvarlige om praktikperioderne i 2014/15. Praktiktemadage 1 Målgruppe: Praktiklærer og UCC-praktikundervisere, der sammen skal varetage praktik på niveau 1 for 2. årgang. Praktiktemadagene er bygget op af 4 moduler: 1.dag med generel orientering om nu LU og praktikfaget; 2.dag med eksamen og samarbejdsmøde mellem praktikkens parter. Indholdselementer: Vejledning af voksne: kommunikation, erfarings- og aktionslæring, undervisningsiagttagelse, videobrug og vejledningsstrategi. Praktikfaget i LU13 og dets 3 niveauer og kompetenceområder, særligt fokus på niveau 1. Eksamen og bedømmelse af studerende i praktik. Fælles planlægning mellem praktiklærere og UC-undervisere, der skal samarbejde om udstrakt praktik Omfang: 2 dage/ 12 timer: tirsdag og onsdag den august, begge dage kl ( ) Sted: UCC, Blaagaard/KDAS, Mørkhøj Parkalle 5, 2860 Søborg. Nærmere om lokale efter tilmelding. 6

7 Tilmelding: Fristen er forlænget se side 2/3. Tilmelding på mail til: NB mærk mailen Praktiktemadag 1 Praktiktemadage 2 Målgruppe: Praktiklærer og UCC-praktikundervisere, der sammen skal varetage praktik på niveau 2 for 3. årgang. Praktiktemadagene er bygget op af 4 moduler: 1.dag med generel orientering om nu LU og praktikfaget; 2.dag med eksamen og samarbejdsmøde mellem praktikkens parter. Indholdselementer: Vejledning af voksne: kommunikation, erfarings- og aktionslæring, undervisningsiagttagelse, videobrug og vejledningsstrategi. Praktikfaget i LU13 og dets 3 niveauer og kompetenceområder, særligt fokus på niveau 2. Eksamen og bedømmelse af studerende i praktik. Fælles planlægning mellem praktiklærere og UC-undervisere, der skal samarbejde om praktikken. Omfang: 2 dage/ 12 timer: onsdag og torsdag den oktober, begge dage kl ( ) Sted: UCC, Blaagaard/KDAS, Mørkhøj Parkalle 5, 2860 Søborg. Nærmere om lokale efter tilmelding. Tilmelding: Fristen er forlænget se side 2/3. Tilmelding på mail til: NB mærk mailen Praktiktemadag 2 Rekvireret Praktiklærerkursus Målgruppe: Praktikansvarlige og praktikteam/-lærere i en kommune Indholdselementer: Skolen som uddannelsessted, Uddannelsesplan. Opdatering i forhold til samarbejde om praktikvirksomhed. Praktikfaget i LU13:De nye kompetencemål, praktikniveauer og eksamen. 7

8 Vejledning af voksne: kommunikation, erfarings- og aktionslæring, undervisningsiagttagelse, videobrug og vejledningsstrategi. Eksamen og bedømmelse af studerende i praktik. Praksissamarbejde: muligheder og rammer Omfang: Aftales med den enkelte kommune Nærmere oplysninger kontakt eller Tine Sofie Højrup på Praktiklæreruddannelsen Målgruppe: Praktiklærere, der ønsker en formel kompetencegivende uddannelse. Uddannelsen svarer til et PD modul på 10 ECTS-point og afsluttes med en eksamen. Beskrivelse og tilmelding: Se katalog fra Eftervidereuddannelsesafdelingen i UCC, Link: https://ucc.dk/videreuddannelse/praktiklaerer-til-laereruddannelsen Fra dette link, kan tilmeldingen foregå direkte. Praktiske oplysninger Nummer: ECTS point: 10 ECTS-point Pris: kr. Dato Mandag d. 8. september 2014 til tirsdag d. 30. juni 2015 Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 15. maj 2014 Adresse Professionshøjskolen UCC, Titangade 11, København 2200 København N 8

9 Bilag 3. Afregningsprocedure Da kommunerne samarbejder med begge professionshøjskoler Metropol og UCC har vi lavet en fælles afregningsprocedure. Til orientering indsættes den herunder: Afregning for praktik i læreruddannelsen for læreruddannelserne på UCC og Metropol Som følge af ny aftale mellem FIVU og KL om afregning af praktikvirksomhed og som følge af LU13, afregnes praktik for studerende der følger LU13 med den enkelte kommune på følgende måde. Forhold, der er bestemmende for proceduren: Der skal udbetales ét fast praktikhonorar pr. studerende efter hver af de 3 praktikmoduler Pengene skal udbetales til kommunen, der håndterer det videre forløb efter de aftaler, der er indgået i den pågældende kommune. Der afregnes for de studerende, der gennemfører praktikken. Afregningsprocedure: 1. Efter en praktikperiodes afslutning indsender praktikskolerne lister til den økonomiansvarlige i kommunen over antal af studerende der har gennemført praktikken og derfor skal afregnes for. Praktikskolerne kan med fordel benyttes de samme lister som de sender til læreruddannelsen, med oversigt over studerende der har bestået praktikmodulet. 2. Kommunen udarbejder på baggrund af praktikskolernes indsendte lister en elektronisk faktura, der sendes til læreruddannelsen med læreruddannelsens EAN-nummer. Fakturaen skal sendes til den læreruddannelse, hvor de studerende er tilknyttet dvs. enten UCC eller Metropol. Hver studerende udløser i 2014: 5050 kr. 3. Læreruddannelsen godkender faktura, og udbetaler beløbet til kommunen. 4. Kommunen håndterer det videre forløb med pengene. Den elektroniske faktura skal som minimum indeholde: 5. Læreruddannelsens EAN-nummer. Metropol, Institut for Skole og Lærings EAN-nummer: Læreruddannelsen på UCC s EAN-nummer: Betalingsbetingelser: 3 uger fra fakturadato Navn på kommune hvor praktikken er afviklet samt kontaktperson for økonomi Hvilket praktikniveau der afregnes Eventuelle særaftaler med praktikkontoret Med venlig hilsen Rikke Juul Hornbøll Tine Sofie Højrup Uddannelseskonsulent og praktikleder Studieleder for praktik og praksissamarbejde Institut for Skole og Læring, PH Metropol Læreruddannelsen i UCC, Direkte: Direkte:

10 Bilag 4 Generel respons til uddannelsesplaner Respons på Uddannelsesplan Forord Tak for de mange uddannelsesplaner, som kommer ind nu fra de 271 skoler, vi samarbejder med. Det er spændende og værdifuld læsning. Nogle mangler stadig at aflevere. Vi håber alle kan få glæde af nedenstående, da vi har fundet det mest hensigtsmæssigt at give denne fælles tilbagemelding med nogle hovedpunkter, som I kan have med i en sidste gennemlæsning/gennemarbejdning af jeres dokument, inden I lægger det på jeres hjemmeside senest medio juni. Hovedpunkter 1. Skolen som uddannelsessted, hvad indebærer det at lave denne beskrivelse, når uddannelsesplanen skal omhandle de studerendes læring? Skolen kan defineres ud fra 3 vinkler, og i uddannelsesplanen er det relevant at medtage det, der er vigtigt for den studerendes uddannelsesdel på skolen. a. skolen som uddannelsessted for studerende (fx se Engelsborg) hent inspiration til en kort generel beskrivelse fra det, I skriver under de forskellige praktikniveauer og måden at nå til videns- og færdighedsmålene. b. skolen som skole for elever, kort præsentation af det centrale evt. suppleret med link til andre steder på hjemmesiden. c. skolen som arbejdsplads for lærere. Evt. noget om hvordan måden at være lærer på (det nye i forlængelse af den nye folkeskolereform) har indflydelse på forventninger til den studerende og dennes læringsproces på skolen (hele dage, motionstimer, lektiecafe mm). Hent evt. også inspiration i, hvordan I sikrer, at lærerne lærer, fx via teamsamarbejde, støtte til at udvikle sig via ressourcepersoner mv. 2. Tekstens modtager. Vær generel, men lad alligevel den studerende være direkte modtager overvej om afsnit om at være studerende på skolen, skal stå som noget af det indledende. 3. Skolekultur, forventninger, normer og regler. Et afsnit, hvor skolen kort redegør for, hvordan de ønsker og forventer, at studerende møder og agerer på en arbejdsplads her kan praktikaftalen mellem studerende og skole omtales ( se fx Engelsborg) 4. Sprogbrug. Faste begreber: a. UCC-praktikskole b. UCC-praktikunderviser = tidl. mentor, pædagogisk vejleder c. Praktikaftale = den samarbejdsaftale som studerende og skole indgår indledningsvist. d. Kompetencemålsprøve = eksamen 5. Den 3. kolonne under hver praktikniveau Den studerende vil på skolen kan være nyttig! se eksempel fra Forårskøbing Storskole. 6. Eksamensbeskrivelser trækkes ud af uddannelsesplanerne og i stedet henvises til studieordningens bestemmelser. 7. Praksissamarbejde her kan beskrivelsen både være tilbageskuende og fremadrettet. 10

11 Bilag 5. Repræsentanter i Praktikrådet Repræsentanter til praktikrådet fra skoler og kommune: Udpeget af praktikteamet den praktikvirksomhedskoordinatorer, der repræsenterer praktikskoler, hvoraf mindst én er beskikket censor i praktikfaget og én repræsenterer privat- og friskoler. Anne Katrine Melnyk, Ordrup skole, Dorthe Holst, Herlev Byskole, Herlev kommune, Katja Jægerfeldt Schwartz, Lyngby private skole, Mariann Kjær Würtz, Nyboder Skole, 2 suppleanter Vibeke Hagemann Nielsen, Hyltebjerg skole, Mette Wergeland Dinsen, Rungsted skole, 2 skoleledelsesrepræsentanter. Lise Velin, Katrinedal Skole, Kasper Johansen, Skolen på Islands Brygge, 1 kommunerepræsentant. Peter Jensen, Ishøj kommune, 11

Retningslinjer for praktikniveau 1,

Retningslinjer for praktikniveau 1, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 46 47, 2016 og uge 7 11, 2017 (inkl. en uges vinterferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 16, 2017 på praktikskolen. Omfang De studerende skal

Læs mere

Sommerbrev Til alle praktikskoler og kommuner der samarbejder med læreruddannelsen Metropol

Sommerbrev Til alle praktikskoler og kommuner der samarbejder med læreruddannelsen Metropol Filsti: C:\Users\riju\Dropbox\Sommerbrev\Sommerbrev 2016.docx Til alle praktikskoler og kommuner der samarbejder med læreruddannelsen Metropol Dato 18. august 2016 Sommerbrev 2016 Så er skole-/studieåret

Læs mere

Partnerskabsaftale vedrørende praktikvirksomhed i læreruddannelsen, mellem. Læreruddannelsen

Partnerskabsaftale vedrørende praktikvirksomhed i læreruddannelsen, mellem. Læreruddannelsen Partnerskabsaftale vedrørende praktikvirksomhed i læreruddannelsen, 2016-2021 mellem Læreruddannelsen Professionshøjskolen Metropol (herefter betegnet Metropol ) Og Læreruddannelserne Professionshøjskolen

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 3,

Retningslinjer for praktikniveau 3, Praktikperioden er på i alt 6 uger Meritstuderende: Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej.

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 2,

Retningslinjer for praktikniveau 2, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej. Omfang

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle August 2013 Praktikvirksomhed i LU13

Læreruddannelsen Zahle August 2013 Praktikvirksomhed i LU13 Praktikvirksomhed i LU13 Definition Praktikvirksomhedsbegrebet dækker over det samarbejde, der er mellem læreruddannelsesinstitution og skole om læreruddannelse. Der er to former for samarbejde, der aflønnes

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Partnerskabsaftale praktik mellem xxx Kommune og Læreruddannelsen i UCL

Partnerskabsaftale praktik mellem xxx Kommune og Læreruddannelsen i UCL Partnerskabsaftale praktik mellem xxx Kommune og Læreruddannelsen i UCL 1.0 Indledning I forbindelse med reform af læreruddannelsen (LU13) er det et erklæret mål at få mere folkeskole i læreruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Uddannelsesplan praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Uddannelsesplan 2015-16 2. praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I

Læs mere

Læreruddannelsen BLAAGAARD/KDAS Dag- og aftenstuderende

Læreruddannelsen BLAAGAARD/KDAS Dag- og aftenstuderende Læreruddannelsen BLAAGAARD/KDAS Dag- og aftenstuderende PRAKTIK I ANDRE SKOLEFORMER 3. årgang 2013-2014 Indhold 3 // Formål med Praktik i andre skoleformer 3 // Varighed, ressourcer og formalia 4 // Den

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Partnerskabsaftaler XXXXXXX XXXXXXXXX Ref.: ANPE Dato: Juni 2013 Partnerskabsaftale mellem xx Kommune og Læreruddannelsen VIA University

Læs mere

Orienteringsdag -praktik

Orienteringsdag -praktik Orienteringsdag -praktik 2. årgang, praktikniveau I - Disse Powerpoint sendes efterfølgende/placeres på portalen/fronter Tidsmæssigt begivenheder jeres opgaver/ansvar Praktikhæftet og om praktikforløbet,

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og underviser

Læs mere

Certificering BDI-ide

Certificering BDI-ide Certificering BDI-ide Certificering til varetagelse af praktikfaget og praktikmoduler i LU13 Evalueringer af praktikken samt brugerundersøgelser viser, at der er stor kvalitetsmæssig variation i vejledning

Læs mere

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse

Læs mere

2015-2016. Praktik- og praksissamarbejde WWW.UCC.DK

2015-2016. Praktik- og praksissamarbejde WWW.UCC.DK 2015-2016 Praktik- og praksissamarbejde WWW.UCC.DK 1 Årets praktikinformation indeholder de oplysninger man løbende kan få brug for i forbindelse med praktik i læreruddannelsen UCC. Materialer til praktikken,

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

PRAKTIK HÆFTE HÅNDBOG INFORMATION

PRAKTIK HÆFTE HÅNDBOG INFORMATION PRAKTIK HÆFTE HÅNDBOG INFORMATION 2017-2018 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Kontaktoplysninger... 5 3 Årets datoer... 6 Praktikperioder:... 6 Praksissamarbejde 1. årgang... 6 4 PR1 - praktik på niveau

Læs mere

Orienteringsdag -praktik

Orienteringsdag -praktik Orienteringsdag -praktik 3. årgang, praktikniveau 2 Disse Powerpointsendes efterfølgende/placeres på portalen Hovedtemaer: Tidsmæssigt begivenheder Undersøgelse, problemstilling, opgave, prøve - forløb

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen 1 Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Skoleleder: Viceskoleleder: Kim Egeberg Johansen kim.egeberg.johansen@randers.dk Charlotte Worm-Leonhard charlotte.worm-leonhard@randers.dk

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014.

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Grundoplysninger: Skole: Klarup skole Adresse: Hellasvej 17, 9270 Klarup Telefon: 9636-5500 Mail: klarupskole@aalborg.dk Webadresse: www.klarupskole.dk Kultur og

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Uddannelsesplan 2016/2017

Uddannelsesplan 2016/2017 Uddannelsesplan 2016/2017 Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Lise Roar, souschef og faglig leder 7.- 9. Mail: LISROA@gladsaxe.dk Mobil: 20203103 Skolen som uddannelsessted:

Læs mere

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2013 Mandag den 25. januar Institut for Skole og Læring

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2013 Mandag den 25. januar Institut for Skole og Læring Praksissamarbejde Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2013 Mandag den 25. januar 2016 Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Dagen i dag Velkommen Praksissamarbejde Planlægning af konkrete praksissamarbejder

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau III

Uddannelsesplan praktikniveau III Uddannelsesplan praktikniveau III For Skole Generelle oplysninger om skolen (kontaktoplysninger, adresse, værdigrundlag, etc.): I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017

Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017 Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017 Praksissamarbejde I dette hæfte beskrives, hvordan praksissamarbejde tænkes i læreruddannelsen på Metropol, og hvordan samarbejdet med praktikskolerne rammesættes.

Læs mere

Skabelon til uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Skabelon til uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

Praktikevaluering. Sammenfatning med praktikledernes handleplan.

Praktikevaluering. Sammenfatning med praktikledernes handleplan. Praktikevaluering. Sammenfatning med praktikledernes handleplan. Læreruddannelsen på Fyn, Vedr. praktik jan.-feb., 2013. Evalueringerne er alle foretaget via survey spørgeskemaer i survey xact, målrettet

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning.

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på

Læs mere

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer.

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Grundoplysninger: Karensmindeskolen Mastrupvej 75, 9530 Støvring 9988 7980 www.karensmindeskolen.dk karensmindeskolen@rebild.dk

Læs mere

Skabelon til uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Skabelon til uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Skabelon til uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 1. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 1. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 1 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Nyboder Skole som uddannelsessted

Nyboder Skole som uddannelsessted Praktik uddannelsesplan Nyboder Skole Øster Voldgade 15, 1350 København K, tlf. 3366 4950 Praktik ansvarlig på Nyboder Skole: Mariann Würtz, tlf. 8232 8550 eller 2630 1734 mawurt@nyboderskole.kk.dk, Nyboder

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 3 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Rønneskolens uddannelsesplan

Rønneskolens uddannelsesplan Rønneskolens uddannelsesplan Kontaktoplysninger til praktikansvarlig Afdeling Søndermark: Andreas Grosbøll. Andreas.Grosboell@brk.dk Afdeling Østre: Gitte Lykkegaard. Gitte.Lykkegaard@brk.dk Afdeling Åvang:

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Studiebeskrivelse Praktik 2. årgang - overgangsordning til ny læreruddannelse

Studiebeskrivelse Praktik 2. årgang - overgangsordning til ny læreruddannelse Studiebeskrivelse Praktik 2. årgang - overgangsordning til ny læreruddannelse. 2013-2014 I denne studiebeskrivelse kan du finde information om: Praktikperiode og praktikskoledag Definition af praktikvirksomhed

Læs mere

Uddannelsesplan, Viby Skole

Uddannelsesplan, Viby Skole Viby Skole Den 3. juni 2016 Kirkevej 2 8260 Viby J Telefon: 8713 9160 E-post: vib@mbu.aarhus.dk Hjemmeside: www.viby-skole.dk Uddannelsesplan, Viby Skole 2016-17 Læreruddannelsen i Aarhus 3. praktikniveau

Læs mere

Skabelon til udarbejdelse af uddannelsesplan på praktikskolen

Skabelon til udarbejdelse af uddannelsesplan på praktikskolen Skabelon til udarbejdelse af uddannelsesplan på praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 jf. BEK nr. 231 af 08/03/2013 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne

Læs mere

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014 Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 PRAKTIKNIVEAU I... 2 PRAKTIKNIVEAU II... 3 OVERGANGSORDNING FOR STUDERENDE PÅ LÆRERUDDANNELSEN BORNHOLM. PRAKTIKNIVEAU II... 5 PRAKTIKNIVEAU III... 5 OVERGANGSORDNING

Læs mere

Uddannelsesplan lærerstuderende

Uddannelsesplan lærerstuderende Uddannelsesplan lærerstuderende Vejgaard Østre Skole Grundoplysninger: Navn: Vejgaard Østre Skole Adresse: Chr. Koldsvej 1, 9000 Aalborg Telefon: 9631 6700 Webadresse: Vejgaardoestreskole.dk Kultur og

Læs mere

Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer.

Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer. Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen 20016/20017 Tovshøjskolen som uddannelsessted Tovshøjskolen er en 42 år gammel skole, som ligger i Aarhus Vest. Skoledistriktet omfatter

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG Program KL. 18.00-18.10: VELKOMST VED STUDIELEDER METTE MARIE GRÄS KOKHOLM KL. 18.10-18.20: OPLÆG VED DANSKUNDERVISER ANETTE

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015

Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015 Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015 Dette dokument indeholder: Skabelon til uddannelsesplan, der indarbejdes som del af skolens hjemmeside. Vejledning til udfyldelse af punkterne i uddannelsesplanen.

Læs mere

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Grundoplysninger: Skørping skole Himmerlandsvej 65 9520 Skørping 99 88 80 40 imbjo@rebild.dk 9 988 80 4099 88 80 4099

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til

Læs mere

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Kontaktoplysninger Dragør Skole Nord Hartkornsvej 30 2791 Dragør Tlf kontor: 32890400 Tlf sygemelding: 32890403. Skal ske inden kl. 07.00. Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk

Læs mere

Praktik- og praksissamarbejde

Praktik- og praksissamarbejde Praktik- og praksissamarbejde 2016-2017 WWW.UCC.DK Årets praktikinformation indeholder de oplysninger man løbende kan få brug for i forbindelse med praktik i læreruddannelsen UCC. Materialer til praktikken,

Læs mere

Vejledning til praktik

Vejledning til praktik Læreruddannelsen LU13 2015/2016 Indhold Praktik i læreruddannelsen 3 Faget praktik 3 Praktikken i uddannelsen 4 Praktikken 5 Kompetenceområderne for faget praktik: 5 Praktikkens 3 niveauer 5 Samarbejdsflader

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Kvalitetskrav til praktikskolen

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som lærer i

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg tlf Uddannelsesplan

Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg tlf Uddannelsesplan Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: Kultur og særkende... 2 Praktik, organisering og formalia... 2 Begrundelsesskemaet... 3 Kompetencemålene for studerende på første årgang... 4 1. Didaktik... 4 2. Klasseledelse...

Læs mere

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar. Institut for Skole og Læring

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar. Institut for Skole og Læring Praksissamarbejde Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Dagen i dag Velkommen Praksissamarbejde Planlægning af konkrete praksissamarbejder

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Signe Nabe-Nielsen: signen@roskilde.dk, Tlf.: 46 31 44 36 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen.

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen. Censormøde Odense 29.4.2014. Referat fra musik v. Erik Lyhne 30.4.2014 Nedenuden er vedhæftet ppt. oplæg for mødet. Jeg vil knytte disse kommentarer til specielt pkt. 3: Der var en stor debat om eksamensformer

Læs mere

Uddannelsesplan for praktik og praksissamarbejde niveau 3 på Ellevangskolen

Uddannelsesplan for praktik og praksissamarbejde niveau 3 på Ellevangskolen Indhold Kultur og særkende som uddannelsessted... 1 Praktikkens organisering... 2 Ansvar for praktikken... 2 Samarbejdet med de studerende... 3 Arbejdsplanen:... 3 Vejledning med praktiklærer:... 4 Førvejledning:...

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 2. årgang på Bavnehøj Skole

Uddannelsesplan for studerende på 2. årgang på Bavnehøj Skole Uddannelsesplan for studerende på 2. årgang på Bavnehøj Skole Kære lærerstuderende på 2. årgang Velkommen i praktik på Bavnehøj Skole. Vi ser frem til et godt samarbejde med jer, hvor I forhåbentlig får

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 2. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 2. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 2 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan, Viby Skole

Uddannelsesplan, Viby Skole Uddannelsesplan, Viby Skole 2014-15 Læreruddannelsen i Aarhus 1. praktikniveau Viby Skole Den 7. juli 2014 Kirkevej 2 8260 Viby J Telefon: 8713 9160 E-post: vib@mbu.aarhus.dk Indhold Kultur og særkende

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Kvalitetskrav til praktikskolen Skivehus Skole

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Kvalitetskrav til praktikskolen Skivehus Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Kvalitetskrav til praktikskolen Skivehus Skole Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Skoleleder Ulla Andersen, uda@furesoe.dk, tlf. 7235 7000 Syvstjerneskolen samarbejder med

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland

Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland Grundoplysninger: Navn: VUC&hf Nordjylland Adresse: På Sporet 8, 9000 Aalborg Telefon og mail: 99 300 300 Webadresse: aalborg@vucnordjylland.dk Kultur

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Kultur og særkende På Niels Ebbesen Skolen prioriterer vi et godt samarbejde med de studerende, hvor vi forsøger at skabe de optimale forhold,

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC.

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC. Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC. 1. Skolen som uddannelsessted Skolen på La Cours vej er skole som er skabt i en veksel mellem det moderne samfund

Læs mere

Grønnevang Skole i Hillerød

Grønnevang Skole i Hillerød Grønnevang Skole i Hillerød Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Michael Schmidt misc@hillerod.dk Karin Marcher karm@hillerod.dk Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Kvalitetskrav til praktikskolen

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som lærer i

Læs mere

Skolen som uddannelsessted: Langebjergskolen

Skolen som uddannelsessted: Langebjergskolen Skolen som uddannelsessted: Langebjergskolen Langebjergskolen har en lang tradition for at modtage praktikanter og samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Vi er åbne og interesserede og ser samarbejdet

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 34 Offentligt Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende

Læs mere

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Grundoplysninger: Navn: Vestbjerg Skole Adresse: Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Telefon og mail: 98296311 Webadresse: www.vestbjergskole.dk Kultur og særkende Kultur

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 2. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole

Uddannelsesplan for studerende på 2. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole Uddannelsesplan for studerende på 2. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole Kultur og særkende for Hobrovejens Skole Hobrovejens Skole er en af de ældste skoler i Randers

Læs mere

Praktikhåndbog LU13 2015-16. 1. studieår 2. studieår meritlærer. Læreruddannelsen i Århus

Praktikhåndbog LU13 2015-16. 1. studieår 2. studieår meritlærer. Læreruddannelsen i Århus Praktikhåndbog LU13 2015-16 1. studieår 2. studieår meritlærer Læreruddannelsen i Århus Indhold Indledning... 2 Generelt om praktikken... 3 Praktikkens omfang og position i læreruddannelsen... 3 Kompetencemålene...

Læs mere

Praktik/Uddannelsesplan, Helsingør skole/byskolen, 2014/2015

Praktik/Uddannelsesplan, Helsingør skole/byskolen, 2014/2015 Praktik/Uddannelsesplan, Helsingør skole/byskolen, 2014/2015 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig : Merete Schou, praktikkoordinator merete.schou@skolekom.dk mobil: 28577374 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere