PRAKTIKINFO TIL ALLE UCC-PRAKTIKSKOLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKINFO TIL ALLE UCC-PRAKTIKSKOLER"

Transkript

1 PRAKTIKINFO TIL ALLE UCC-PRAKTIKSKOLER Samarbejde om praktikvirksomhed i Tak for samarbejdet i et særligt skole- og studieår Nu er det snart sommerferie, og I får denne Praktik-Info tilsendt. Den samler vigtige informationer om vores samarbejde i det kommende skole- og studieår. Vi vil samtidig love, at I fremover vil kunne finde alle vigtige dokumenter og skabeloner + vores infobreve, som vi mailer til jer i løbet af året, under Praktik på vores hjemmeside. Vi er pt. i en usædvanlig situation. Studiekontorerne er underbemandet pga. jobskifte, pensioneringer og 2 langtidssygemeldinger. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvem der bliver praktiksekretærer, men når den fælles studieadministrative enhed i UCC har meldt det ud, sætter vi kontaktoplysningerne på hjemmesiden. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde og inden da: Rigtig god sommer til jer alle! Britta, Helle, Niels & Tine Sofie Informationsmateriale LU13-praktikpjece. Der bliver igen i år trykt en pjece, som indeholder både generelle oplysninger og specifikke informationer vedr. årets forskellige praktikperioder. Informationer vedr. 4. årgangspraktik på den gamle læreruddannelse findes i praktikhåndbogen på hjemmesiden og i det særlige Praktikark sammesteds. Praktikpjecen bliver uddelt til praktiktemadagene. Praksissamarbejspjece. Der er i foråret 14 lavet en pjece med information og inspiration til samarbejdet mellem folkeskolen og læreruddannelsen. I har fået den til forårets møder, og den kan fortsat udleveres. Både denne og praktikpjecen vil også findes elektronisk på hjemmesiden fra august. 1

2 Skabelon til praktikplan/tidligere: Praktikaftale. Skoler, der har været tilknyttet Blaagaard/KDAS har i en del år med succes arbejdet med at indgå en praktikplan med de studerende på Velkomst/praktikskoledagen. Vi har opdateret skabelonen til en praktikplan for samarbejdet om praktikperioderne i den ny læreruddannelse LU13. Skabelonerne ligger på hjemmesiden. I praktikhæftet vil I kunne læse mere om brugen af en praktikplan, der fastholder de aftaler, forventningsafklaringer mm, som studerende og deres praktiklærer indgår. Skabelonen indeholder også ordlyden til den tro- og loveerklæring, de studerende underskriver i forbindelse med brug af video i praktikken. Praktikperioder og eksamen I studieåret vil der for sidste år være praktik efter to forskellige læreruddannelsesbekendtgørelser LU07 og LU13. På oversigten over datoer (bilag 1), får I et overblik over praktikperioderne og de relevante datoer i tilknytning til hver af dem. Praktikkerne på LU13 vil begge blive afsluttet med eksamen i januar. For praktikniveau 1 er det en intern mundtlig eksamen, der som udgangspunkt gennemføres på praktikskolen. På praktikniveau 2 vil det være en eksamen med ekstern censur, og den gennemføres som udgangspunkt på læreruddannelsesstedet. Vi udsender først på efteråret/september måned en eksamensvejledning med alle relevante oplysninger. Praktiktemadage og praktiklæreruddannelsen Vi laver praktiktemadage målrettet de praktiklærere der skal have enten praktik på niveau 1 eller praktik på niveau 2. Praktiktemadagene er et 2-dages kursusforløb inddelt i 4 moduler om 1) praktikfaget generelt 2) vejledning 3) praktikeksamen 4) planlægning med UCC-praktikundervisere. Oversigt over indhold i Praktiktemadage 1.dag Kl Kl Velkommen fra praktikledelsen Orientering i ny LU og praktikfaget Mål Læreruddannelsen overordnet set Praktikfagets STO; typer af kompetencemål; niveauer Rammer for praktiksamarbejdet udstrakt praktik til forskel fra 3.årg. med blokpraktik Orienteringen varer ca. 1 time herefter gruppearbejde om informationen og efterfølgende spørgsmål. Vejledning, kommunikation, vejledningsstrategier, vejledningsgrundlag, Dokumentation/logbog Undervisningsiagttagelse Trepartssamtalen 2.dag Bedømmelse og eksamen Uddannelsesplan Aktionslæring og video Studieaktivitet Samarbejdsmøde om praktikmodulet: Kl.13-14: Velkommen fra praktikledelsen og spørgsmål til denne. Kl.14-16: Fælles planlægning mellem praktiklærere og UC-undervisere, der skal samarbejde om den udstrakte praktik herunder placering af trepartssamtalen. Hvis en praktikkoordinator har behov for at være med til enkelte af modulerne eller dem alle 4, er de velkomne til også at melde sig. Vi havde oprindelig udmeldt 15. juni som tilmeldingsfrist til praktiktemadagene. Mange har tilmeldt sig, men en del har også bedt om udsættelse, da de endnu ikke har endelig beslutning om, hvem der 2

3 skal være praktiklærer i det kommende skoleår. Tilmeldingsfristen er derfor stadig åben, og I tilmelder jer ved at sende en mail til Helle Toftekær på Der har i år været stor søgning til praktiklæreruddannelsen. Tilmelding foregik via UCC s efteruddannelsesafdeling. Fristen var den 15. maj. Hvis der stadig er nogen, der kan se, at de har mulighed for at tage denne uddannelse i det kommende skoleår, så send også Helle en mail om dette, så vil vi arbejde på at få flere med. I bilag 2 findes de tidligere udsendte informationer om kompetenceudviklingsmuligheder. Det elektroniske praktiksystem Det slettede system er genopbygget. Ikke alle informationer fra 13/14 har kunnet reetableres, men vi har arbejdet på at få indtastet praktikpladstildelingen med alle de studerendes oplysninger i praktiksystemet. Hvis ikke I allerede har været inde og opdatere jeres egne oplysninger, så opdaterer vi årstal og de fag, I har fået tildelt. Hvis der er ændringer i kontaktoplysninger mm, må I selv registrere dem, så snart I kan få tid. Navne på praktikgruppemedlemmer på 2., 3. og 4. årgang vil blive offentliggjort til jer i løbet af august-september alt efter årgang. Vi sender jer en mail, når I kan finde oplysningerne om jeres kommende studerende på de forskellige årgange i praktiksystemet. Vi sender desuden en oversigt til kommunens kontaktperson, så denne kan have et overblik over, hvor mange studerende der er pr. skole. Praksissamarbejde Der er igen i år fastsat datoer for planlægning af praksissamarbejdet på 1. og 2. årgang. De fremgår af bilag 1 med datoer i praktiksamarbejdet. Her ud over henviser vi til pjecen om praksissamarbejde, som ligger i trykt form og som desuden kan læses på hjemmesiden og Portalen. Partnerskabsaftale, praktikvirksomhedsafregning og uddannelsesplaner Der bliver i disse junidage indgået nye 2-årige partnerskabsaftaler mellem kommunerne og UCC vedr. praktikvirksomhed i LU13. Aftaleordlyden er justeret en smule, og der er fortsat tale om en aftale, som danner en overordnet ramme for det samarbejde om læreruddannelse, som er beskrevet i bekendtgørelsen om den ny læreruddannelse LU13. Afregning for praktikvirksomhed er omfattet af aftalen, og ifølge den skal læreruddannelsens udbetaling af vederlag udbetales til kommunen, som videreformidler ressourcen til skolerne. Vi har lavet en procedure for, hvordan kommunen laver en elektronisk fakturering til UCC. Den indsættes nedenfor som bilag 3 til orientering. I skole- og studieåret 2014/15 er de studerende på 4. årgang i praktik efter den tidligere læreruddannelsesbekendtgørelse. Denne praktik afregnes fortsat gennem det elektroniske praktiksystem, og den afsluttes med indstilling til bestået/ikke bestået samme sted. Vi modtager stadig løbende uddannelsesplaner. Vi har prioriteret at læse planerne fra de skoler, som skal modtage studerende på 2. årgang/praktikniveau 1 først. Vi ved, vi skylder jer respons. Uddannelsesplanen er et dynamisk dokument, som I løbende kan justere i takt med de justeringer, der fortsat vil være på skolens måde at være skole og uddannelsessted på. I bilag 4 finder I en generel respons, som I evt. kan justere efter, inden I lægger den på jeres hjemmeside. Enkelte af jer vil efter eget ønske få en mere specifik tilbagemelding den kommer, så snart vi har haft tid til at lave den. 3

4 Hvis I har lyst til at se hinandens uddannelsesplaner, så lægger vi en opdateret praktikskoleliste på vores hjemmeside med link til skolens hjemmeside, hvor I så kan gå på inspiration hos hinanden. Praktikråd Tak for de mange tilkendegivelser i forhold til at blive medlem eller suppleant til vores praktikråd. Medlemmerne er nu udpeget for den næste 2 års periode, I bilag 5 ses mail-adresser, så andre har mulighed for at kontakte repræsentanterne. Praktikteam Praktiksekretærerne, der træffes på studiekontoret: xx xx Nevenka Mursec tlf meritlæreruddannelsen Studieleder for praktik og praksissamarbejde: Tine Sofie Højrup tlf (4. årgang på Zahle, eksterne parter mm) Praktikkoordinatorer: Britta Kornholt tlf (2. Årgang på Zahle, praksissamarbejde) Helle Toftekær tlf (2. årgang på BK, 3. årgang på Zahle og BK) Niels Bundgaard tlf (4. årgang på BK, aften- og meritlærerstuderende) PS: Har du generelle praktikspørgsmål eller spørgsmål vedr. flere årgange, så er du velkommen til blot at kontakte én af os. Kan den pågældende ikke svare på det hele, så sørger vi for, at du får svar fra den, der er tovholder på årgangen. Web: https://ucc.dk/laerer/om-uddannelsen/praktik-og-praksissamarbejde Postadresser: Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Att. Praktikteamet Mørkhøj Parkallé 5, 2860 Søborg Læreruddannelsen Zahle Att. Praktikteamet Linnetgade 2, 1361 Kbh. K Bilagsoversigt 1. Datooversigt i praktiksamarbejdet Praktiktemadage, kursus og uddannelsesmuligheder 3. Afregningsprocedure 4. Generel respons til uddannelsesplaner 5. Repræsentanter i Praktikrådet 4

5 Bilag 1. Datooversigt for praktiksamarbejdet "Ny" læreruddannelse LU13, alle typer studerende dag, aften, meritlærer. Studerende Praktikvirksomhed Planlægning Praktikskoledag /velkomstdag 1. studieår Praksissamarbejde Møder på 1. semester i læreruddannelsen intromodul, kl observationstimer uge 46 tirsdag den og torsdag den studieår DAG 2. semester/foråret 15 i undervisningsfaget Praktik niveau I Udstrakt praktik uge Eksamen i uge kl På praktiktemadage den Trepartssamtale 18. september 14 Ej eksisterende her. 14. maj 14 Uge 44/45 2. studieår AFTEN 3. studieår DAG og AFTEN Praksissamarbejde i foråret 15 Praktikniveau I Uge Eksamen i uge 3 Praktik niveau II Uge Eksamen i januar - kan også aftales på temadagene. På praktiktemadagen e På praktiktemadage den oktober 14 Uge 48/49 8. oktober 14 Uge 48/49 Praksissamarbejde i foråret 15 Aftales direkte med de skoler, der har bestilt praksissamarbejde med et hold/fag. LU07 læreruddannelsen Studerende Praktik Praktikskoledag/ Trepartssamtale velkomstdag 4. studieår Uge 2 6, 10. november 14 Uge 4/5 DAG og AFTEN komprimeret "7 ugers praktik" Meritlærerstuderende med dansk eller matematik Noteres i bemærkningsfelt i praktiksystem, oftest uge oktober 14 Uge 44/45 Meritlærerstuderende med andre linjefag Noteres i bemærkningsfelt i praktiksystem 10. november 14 Uge 4/5 5

6 Bilag 2. Praktiktemadage, kursus og uddannelsesmuligheder Kompetenceudviklingsmuligheder for praktikansvarlig og praktiklærer ved læreruddannelsen UCC Forord Med ny læreruddannelse LU13 er der sket væsentlige ændringer med praktikfaget. Hver praktikperiode afsluttes med eksamen med ekstern censur. Målsætningen er at kvalitetsudvikle faget. Praktikskolerne skal se sig selv som uddannelsessted og lave uddannelsesplaner, og kommunerne laver i forlængelse af partnerskabsaftaler med professionshøjskolen en plan for kompetenceudviklingen af skolens praktiklærere. På UCC har vi lang tradition for i samarbejde med skolerne at uddanne praktiklærere enten på praktiktemadage, gennem rekvirerede praktiklærerkurser eller via praktiklæreruddannelsen. Til temadagene betaler UCC kursusafgift, og kommunen afholder udgift til evt. vikardækning (finansieres via bloktilskud, hvor der afsættes særlige midler til kompetenceudvikling af praktiklærere) På skole-stormøderne i maj på UCC opdateres de praktikansvarlige om praktikperioderne i 2014/15. Praktiktemadage 1 Målgruppe: Praktiklærer og UCC-praktikundervisere, der sammen skal varetage praktik på niveau 1 for 2. årgang. Praktiktemadagene er bygget op af 4 moduler: 1.dag med generel orientering om nu LU og praktikfaget; 2.dag med eksamen og samarbejdsmøde mellem praktikkens parter. Indholdselementer: Vejledning af voksne: kommunikation, erfarings- og aktionslæring, undervisningsiagttagelse, videobrug og vejledningsstrategi. Praktikfaget i LU13 og dets 3 niveauer og kompetenceområder, særligt fokus på niveau 1. Eksamen og bedømmelse af studerende i praktik. Fælles planlægning mellem praktiklærere og UC-undervisere, der skal samarbejde om udstrakt praktik Omfang: 2 dage/ 12 timer: tirsdag og onsdag den august, begge dage kl ( ) Sted: UCC, Blaagaard/KDAS, Mørkhøj Parkalle 5, 2860 Søborg. Nærmere om lokale efter tilmelding. 6

7 Tilmelding: Fristen er forlænget se side 2/3. Tilmelding på mail til: NB mærk mailen Praktiktemadag 1 Praktiktemadage 2 Målgruppe: Praktiklærer og UCC-praktikundervisere, der sammen skal varetage praktik på niveau 2 for 3. årgang. Praktiktemadagene er bygget op af 4 moduler: 1.dag med generel orientering om nu LU og praktikfaget; 2.dag med eksamen og samarbejdsmøde mellem praktikkens parter. Indholdselementer: Vejledning af voksne: kommunikation, erfarings- og aktionslæring, undervisningsiagttagelse, videobrug og vejledningsstrategi. Praktikfaget i LU13 og dets 3 niveauer og kompetenceområder, særligt fokus på niveau 2. Eksamen og bedømmelse af studerende i praktik. Fælles planlægning mellem praktiklærere og UC-undervisere, der skal samarbejde om praktikken. Omfang: 2 dage/ 12 timer: onsdag og torsdag den oktober, begge dage kl ( ) Sted: UCC, Blaagaard/KDAS, Mørkhøj Parkalle 5, 2860 Søborg. Nærmere om lokale efter tilmelding. Tilmelding: Fristen er forlænget se side 2/3. Tilmelding på mail til: NB mærk mailen Praktiktemadag 2 Rekvireret Praktiklærerkursus Målgruppe: Praktikansvarlige og praktikteam/-lærere i en kommune Indholdselementer: Skolen som uddannelsessted, Uddannelsesplan. Opdatering i forhold til samarbejde om praktikvirksomhed. Praktikfaget i LU13:De nye kompetencemål, praktikniveauer og eksamen. 7

8 Vejledning af voksne: kommunikation, erfarings- og aktionslæring, undervisningsiagttagelse, videobrug og vejledningsstrategi. Eksamen og bedømmelse af studerende i praktik. Praksissamarbejde: muligheder og rammer Omfang: Aftales med den enkelte kommune Nærmere oplysninger kontakt eller Tine Sofie Højrup på Praktiklæreruddannelsen Målgruppe: Praktiklærere, der ønsker en formel kompetencegivende uddannelse. Uddannelsen svarer til et PD modul på 10 ECTS-point og afsluttes med en eksamen. Beskrivelse og tilmelding: Se katalog fra Eftervidereuddannelsesafdelingen i UCC, Link: https://ucc.dk/videreuddannelse/praktiklaerer-til-laereruddannelsen Fra dette link, kan tilmeldingen foregå direkte. Praktiske oplysninger Nummer: ECTS point: 10 ECTS-point Pris: kr. Dato Mandag d. 8. september 2014 til tirsdag d. 30. juni 2015 Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 15. maj 2014 Adresse Professionshøjskolen UCC, Titangade 11, København 2200 København N 8

9 Bilag 3. Afregningsprocedure Da kommunerne samarbejder med begge professionshøjskoler Metropol og UCC har vi lavet en fælles afregningsprocedure. Til orientering indsættes den herunder: Afregning for praktik i læreruddannelsen for læreruddannelserne på UCC og Metropol Som følge af ny aftale mellem FIVU og KL om afregning af praktikvirksomhed og som følge af LU13, afregnes praktik for studerende der følger LU13 med den enkelte kommune på følgende måde. Forhold, der er bestemmende for proceduren: Der skal udbetales ét fast praktikhonorar pr. studerende efter hver af de 3 praktikmoduler Pengene skal udbetales til kommunen, der håndterer det videre forløb efter de aftaler, der er indgået i den pågældende kommune. Der afregnes for de studerende, der gennemfører praktikken. Afregningsprocedure: 1. Efter en praktikperiodes afslutning indsender praktikskolerne lister til den økonomiansvarlige i kommunen over antal af studerende der har gennemført praktikken og derfor skal afregnes for. Praktikskolerne kan med fordel benyttes de samme lister som de sender til læreruddannelsen, med oversigt over studerende der har bestået praktikmodulet. 2. Kommunen udarbejder på baggrund af praktikskolernes indsendte lister en elektronisk faktura, der sendes til læreruddannelsen med læreruddannelsens EAN-nummer. Fakturaen skal sendes til den læreruddannelse, hvor de studerende er tilknyttet dvs. enten UCC eller Metropol. Hver studerende udløser i 2014: 5050 kr. 3. Læreruddannelsen godkender faktura, og udbetaler beløbet til kommunen. 4. Kommunen håndterer det videre forløb med pengene. Den elektroniske faktura skal som minimum indeholde: 5. Læreruddannelsens EAN-nummer. Metropol, Institut for Skole og Lærings EAN-nummer: Læreruddannelsen på UCC s EAN-nummer: Betalingsbetingelser: 3 uger fra fakturadato Navn på kommune hvor praktikken er afviklet samt kontaktperson for økonomi Hvilket praktikniveau der afregnes Eventuelle særaftaler med praktikkontoret Med venlig hilsen Rikke Juul Hornbøll Tine Sofie Højrup Uddannelseskonsulent og praktikleder Studieleder for praktik og praksissamarbejde Institut for Skole og Læring, PH Metropol Læreruddannelsen i UCC, Direkte: Direkte:

10 Bilag 4 Generel respons til uddannelsesplaner Respons på Uddannelsesplan Forord Tak for de mange uddannelsesplaner, som kommer ind nu fra de 271 skoler, vi samarbejder med. Det er spændende og værdifuld læsning. Nogle mangler stadig at aflevere. Vi håber alle kan få glæde af nedenstående, da vi har fundet det mest hensigtsmæssigt at give denne fælles tilbagemelding med nogle hovedpunkter, som I kan have med i en sidste gennemlæsning/gennemarbejdning af jeres dokument, inden I lægger det på jeres hjemmeside senest medio juni. Hovedpunkter 1. Skolen som uddannelsessted, hvad indebærer det at lave denne beskrivelse, når uddannelsesplanen skal omhandle de studerendes læring? Skolen kan defineres ud fra 3 vinkler, og i uddannelsesplanen er det relevant at medtage det, der er vigtigt for den studerendes uddannelsesdel på skolen. a. skolen som uddannelsessted for studerende (fx se Engelsborg) hent inspiration til en kort generel beskrivelse fra det, I skriver under de forskellige praktikniveauer og måden at nå til videns- og færdighedsmålene. b. skolen som skole for elever, kort præsentation af det centrale evt. suppleret med link til andre steder på hjemmesiden. c. skolen som arbejdsplads for lærere. Evt. noget om hvordan måden at være lærer på (det nye i forlængelse af den nye folkeskolereform) har indflydelse på forventninger til den studerende og dennes læringsproces på skolen (hele dage, motionstimer, lektiecafe mm). Hent evt. også inspiration i, hvordan I sikrer, at lærerne lærer, fx via teamsamarbejde, støtte til at udvikle sig via ressourcepersoner mv. 2. Tekstens modtager. Vær generel, men lad alligevel den studerende være direkte modtager overvej om afsnit om at være studerende på skolen, skal stå som noget af det indledende. 3. Skolekultur, forventninger, normer og regler. Et afsnit, hvor skolen kort redegør for, hvordan de ønsker og forventer, at studerende møder og agerer på en arbejdsplads her kan praktikaftalen mellem studerende og skole omtales ( se fx Engelsborg) 4. Sprogbrug. Faste begreber: a. UCC-praktikskole b. UCC-praktikunderviser = tidl. mentor, pædagogisk vejleder c. Praktikaftale = den samarbejdsaftale som studerende og skole indgår indledningsvist. d. Kompetencemålsprøve = eksamen 5. Den 3. kolonne under hver praktikniveau Den studerende vil på skolen kan være nyttig! se eksempel fra Forårskøbing Storskole. 6. Eksamensbeskrivelser trækkes ud af uddannelsesplanerne og i stedet henvises til studieordningens bestemmelser. 7. Praksissamarbejde her kan beskrivelsen både være tilbageskuende og fremadrettet. 10

11 Bilag 5. Repræsentanter i Praktikrådet Repræsentanter til praktikrådet fra skoler og kommune: Udpeget af praktikteamet den praktikvirksomhedskoordinatorer, der repræsenterer praktikskoler, hvoraf mindst én er beskikket censor i praktikfaget og én repræsenterer privat- og friskoler. Anne Katrine Melnyk, Ordrup skole, Dorthe Holst, Herlev Byskole, Herlev kommune, Katja Jægerfeldt Schwartz, Lyngby private skole, Mariann Kjær Würtz, Nyboder Skole, 2 suppleanter Vibeke Hagemann Nielsen, Hyltebjerg skole, Mette Wergeland Dinsen, Rungsted skole, 2 skoleledelsesrepræsentanter. Lise Velin, Katrinedal Skole, Kasper Johansen, Skolen på Islands Brygge, 1 kommunerepræsentant. Peter Jensen, Ishøj kommune, 11

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere