PRAKTIKINFO TIL ALLE UCC-PRAKTIKSKOLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKINFO TIL ALLE UCC-PRAKTIKSKOLER"

Transkript

1 PRAKTIKINFO TIL ALLE UCC-PRAKTIKSKOLER Samarbejde om praktikvirksomhed i Tak for samarbejdet i et særligt skole- og studieår Nu er det snart sommerferie, og I får denne Praktik-Info tilsendt. Den samler vigtige informationer om vores samarbejde i det kommende skole- og studieår. Vi vil samtidig love, at I fremover vil kunne finde alle vigtige dokumenter og skabeloner + vores infobreve, som vi mailer til jer i løbet af året, under Praktik på vores hjemmeside. Vi er pt. i en usædvanlig situation. Studiekontorerne er underbemandet pga. jobskifte, pensioneringer og 2 langtidssygemeldinger. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvem der bliver praktiksekretærer, men når den fælles studieadministrative enhed i UCC har meldt det ud, sætter vi kontaktoplysningerne på hjemmesiden. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde og inden da: Rigtig god sommer til jer alle! Britta, Helle, Niels & Tine Sofie Informationsmateriale LU13-praktikpjece. Der bliver igen i år trykt en pjece, som indeholder både generelle oplysninger og specifikke informationer vedr. årets forskellige praktikperioder. Informationer vedr. 4. årgangspraktik på den gamle læreruddannelse findes i praktikhåndbogen på hjemmesiden og i det særlige Praktikark sammesteds. Praktikpjecen bliver uddelt til praktiktemadagene. Praksissamarbejspjece. Der er i foråret 14 lavet en pjece med information og inspiration til samarbejdet mellem folkeskolen og læreruddannelsen. I har fået den til forårets møder, og den kan fortsat udleveres. Både denne og praktikpjecen vil også findes elektronisk på hjemmesiden fra august. 1

2 Skabelon til praktikplan/tidligere: Praktikaftale. Skoler, der har været tilknyttet Blaagaard/KDAS har i en del år med succes arbejdet med at indgå en praktikplan med de studerende på Velkomst/praktikskoledagen. Vi har opdateret skabelonen til en praktikplan for samarbejdet om praktikperioderne i den ny læreruddannelse LU13. Skabelonerne ligger på hjemmesiden. I praktikhæftet vil I kunne læse mere om brugen af en praktikplan, der fastholder de aftaler, forventningsafklaringer mm, som studerende og deres praktiklærer indgår. Skabelonen indeholder også ordlyden til den tro- og loveerklæring, de studerende underskriver i forbindelse med brug af video i praktikken. Praktikperioder og eksamen I studieåret vil der for sidste år være praktik efter to forskellige læreruddannelsesbekendtgørelser LU07 og LU13. På oversigten over datoer (bilag 1), får I et overblik over praktikperioderne og de relevante datoer i tilknytning til hver af dem. Praktikkerne på LU13 vil begge blive afsluttet med eksamen i januar. For praktikniveau 1 er det en intern mundtlig eksamen, der som udgangspunkt gennemføres på praktikskolen. På praktikniveau 2 vil det være en eksamen med ekstern censur, og den gennemføres som udgangspunkt på læreruddannelsesstedet. Vi udsender først på efteråret/september måned en eksamensvejledning med alle relevante oplysninger. Praktiktemadage og praktiklæreruddannelsen Vi laver praktiktemadage målrettet de praktiklærere der skal have enten praktik på niveau 1 eller praktik på niveau 2. Praktiktemadagene er et 2-dages kursusforløb inddelt i 4 moduler om 1) praktikfaget generelt 2) vejledning 3) praktikeksamen 4) planlægning med UCC-praktikundervisere. Oversigt over indhold i Praktiktemadage 1.dag Kl Kl Velkommen fra praktikledelsen Orientering i ny LU og praktikfaget Mål Læreruddannelsen overordnet set Praktikfagets STO; typer af kompetencemål; niveauer Rammer for praktiksamarbejdet udstrakt praktik til forskel fra 3.årg. med blokpraktik Orienteringen varer ca. 1 time herefter gruppearbejde om informationen og efterfølgende spørgsmål. Vejledning, kommunikation, vejledningsstrategier, vejledningsgrundlag, Dokumentation/logbog Undervisningsiagttagelse Trepartssamtalen 2.dag Bedømmelse og eksamen Uddannelsesplan Aktionslæring og video Studieaktivitet Samarbejdsmøde om praktikmodulet: Kl.13-14: Velkommen fra praktikledelsen og spørgsmål til denne. Kl.14-16: Fælles planlægning mellem praktiklærere og UC-undervisere, der skal samarbejde om den udstrakte praktik herunder placering af trepartssamtalen. Hvis en praktikkoordinator har behov for at være med til enkelte af modulerne eller dem alle 4, er de velkomne til også at melde sig. Vi havde oprindelig udmeldt 15. juni som tilmeldingsfrist til praktiktemadagene. Mange har tilmeldt sig, men en del har også bedt om udsættelse, da de endnu ikke har endelig beslutning om, hvem der 2

3 skal være praktiklærer i det kommende skoleår. Tilmeldingsfristen er derfor stadig åben, og I tilmelder jer ved at sende en mail til Helle Toftekær på Der har i år været stor søgning til praktiklæreruddannelsen. Tilmelding foregik via UCC s efteruddannelsesafdeling. Fristen var den 15. maj. Hvis der stadig er nogen, der kan se, at de har mulighed for at tage denne uddannelse i det kommende skoleår, så send også Helle en mail om dette, så vil vi arbejde på at få flere med. I bilag 2 findes de tidligere udsendte informationer om kompetenceudviklingsmuligheder. Det elektroniske praktiksystem Det slettede system er genopbygget. Ikke alle informationer fra 13/14 har kunnet reetableres, men vi har arbejdet på at få indtastet praktikpladstildelingen med alle de studerendes oplysninger i praktiksystemet. Hvis ikke I allerede har været inde og opdatere jeres egne oplysninger, så opdaterer vi årstal og de fag, I har fået tildelt. Hvis der er ændringer i kontaktoplysninger mm, må I selv registrere dem, så snart I kan få tid. Navne på praktikgruppemedlemmer på 2., 3. og 4. årgang vil blive offentliggjort til jer i løbet af august-september alt efter årgang. Vi sender jer en mail, når I kan finde oplysningerne om jeres kommende studerende på de forskellige årgange i praktiksystemet. Vi sender desuden en oversigt til kommunens kontaktperson, så denne kan have et overblik over, hvor mange studerende der er pr. skole. Praksissamarbejde Der er igen i år fastsat datoer for planlægning af praksissamarbejdet på 1. og 2. årgang. De fremgår af bilag 1 med datoer i praktiksamarbejdet. Her ud over henviser vi til pjecen om praksissamarbejde, som ligger i trykt form og som desuden kan læses på hjemmesiden og Portalen. Partnerskabsaftale, praktikvirksomhedsafregning og uddannelsesplaner Der bliver i disse junidage indgået nye 2-årige partnerskabsaftaler mellem kommunerne og UCC vedr. praktikvirksomhed i LU13. Aftaleordlyden er justeret en smule, og der er fortsat tale om en aftale, som danner en overordnet ramme for det samarbejde om læreruddannelse, som er beskrevet i bekendtgørelsen om den ny læreruddannelse LU13. Afregning for praktikvirksomhed er omfattet af aftalen, og ifølge den skal læreruddannelsens udbetaling af vederlag udbetales til kommunen, som videreformidler ressourcen til skolerne. Vi har lavet en procedure for, hvordan kommunen laver en elektronisk fakturering til UCC. Den indsættes nedenfor som bilag 3 til orientering. I skole- og studieåret 2014/15 er de studerende på 4. årgang i praktik efter den tidligere læreruddannelsesbekendtgørelse. Denne praktik afregnes fortsat gennem det elektroniske praktiksystem, og den afsluttes med indstilling til bestået/ikke bestået samme sted. Vi modtager stadig løbende uddannelsesplaner. Vi har prioriteret at læse planerne fra de skoler, som skal modtage studerende på 2. årgang/praktikniveau 1 først. Vi ved, vi skylder jer respons. Uddannelsesplanen er et dynamisk dokument, som I løbende kan justere i takt med de justeringer, der fortsat vil være på skolens måde at være skole og uddannelsessted på. I bilag 4 finder I en generel respons, som I evt. kan justere efter, inden I lægger den på jeres hjemmeside. Enkelte af jer vil efter eget ønske få en mere specifik tilbagemelding den kommer, så snart vi har haft tid til at lave den. 3

4 Hvis I har lyst til at se hinandens uddannelsesplaner, så lægger vi en opdateret praktikskoleliste på vores hjemmeside med link til skolens hjemmeside, hvor I så kan gå på inspiration hos hinanden. Praktikråd Tak for de mange tilkendegivelser i forhold til at blive medlem eller suppleant til vores praktikråd. Medlemmerne er nu udpeget for den næste 2 års periode, I bilag 5 ses mail-adresser, så andre har mulighed for at kontakte repræsentanterne. Praktikteam Praktiksekretærerne, der træffes på studiekontoret: xx xx Nevenka Mursec tlf meritlæreruddannelsen Studieleder for praktik og praksissamarbejde: Tine Sofie Højrup tlf (4. årgang på Zahle, eksterne parter mm) Praktikkoordinatorer: Britta Kornholt tlf (2. Årgang på Zahle, praksissamarbejde) Helle Toftekær tlf (2. årgang på BK, 3. årgang på Zahle og BK) Niels Bundgaard tlf (4. årgang på BK, aften- og meritlærerstuderende) PS: Har du generelle praktikspørgsmål eller spørgsmål vedr. flere årgange, så er du velkommen til blot at kontakte én af os. Kan den pågældende ikke svare på det hele, så sørger vi for, at du får svar fra den, der er tovholder på årgangen. Web: https://ucc.dk/laerer/om-uddannelsen/praktik-og-praksissamarbejde Postadresser: Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Att. Praktikteamet Mørkhøj Parkallé 5, 2860 Søborg Læreruddannelsen Zahle Att. Praktikteamet Linnetgade 2, 1361 Kbh. K Bilagsoversigt 1. Datooversigt i praktiksamarbejdet Praktiktemadage, kursus og uddannelsesmuligheder 3. Afregningsprocedure 4. Generel respons til uddannelsesplaner 5. Repræsentanter i Praktikrådet 4

5 Bilag 1. Datooversigt for praktiksamarbejdet "Ny" læreruddannelse LU13, alle typer studerende dag, aften, meritlærer. Studerende Praktikvirksomhed Planlægning Praktikskoledag /velkomstdag 1. studieår Praksissamarbejde Møder på 1. semester i læreruddannelsen intromodul, kl observationstimer uge 46 tirsdag den og torsdag den studieår DAG 2. semester/foråret 15 i undervisningsfaget Praktik niveau I Udstrakt praktik uge Eksamen i uge kl På praktiktemadage den Trepartssamtale 18. september 14 Ej eksisterende her. 14. maj 14 Uge 44/45 2. studieår AFTEN 3. studieår DAG og AFTEN Praksissamarbejde i foråret 15 Praktikniveau I Uge Eksamen i uge 3 Praktik niveau II Uge Eksamen i januar - kan også aftales på temadagene. På praktiktemadagen e På praktiktemadage den oktober 14 Uge 48/49 8. oktober 14 Uge 48/49 Praksissamarbejde i foråret 15 Aftales direkte med de skoler, der har bestilt praksissamarbejde med et hold/fag. LU07 læreruddannelsen Studerende Praktik Praktikskoledag/ Trepartssamtale velkomstdag 4. studieår Uge 2 6, 10. november 14 Uge 4/5 DAG og AFTEN komprimeret "7 ugers praktik" Meritlærerstuderende med dansk eller matematik Noteres i bemærkningsfelt i praktiksystem, oftest uge oktober 14 Uge 44/45 Meritlærerstuderende med andre linjefag Noteres i bemærkningsfelt i praktiksystem 10. november 14 Uge 4/5 5

6 Bilag 2. Praktiktemadage, kursus og uddannelsesmuligheder Kompetenceudviklingsmuligheder for praktikansvarlig og praktiklærer ved læreruddannelsen UCC Forord Med ny læreruddannelse LU13 er der sket væsentlige ændringer med praktikfaget. Hver praktikperiode afsluttes med eksamen med ekstern censur. Målsætningen er at kvalitetsudvikle faget. Praktikskolerne skal se sig selv som uddannelsessted og lave uddannelsesplaner, og kommunerne laver i forlængelse af partnerskabsaftaler med professionshøjskolen en plan for kompetenceudviklingen af skolens praktiklærere. På UCC har vi lang tradition for i samarbejde med skolerne at uddanne praktiklærere enten på praktiktemadage, gennem rekvirerede praktiklærerkurser eller via praktiklæreruddannelsen. Til temadagene betaler UCC kursusafgift, og kommunen afholder udgift til evt. vikardækning (finansieres via bloktilskud, hvor der afsættes særlige midler til kompetenceudvikling af praktiklærere) På skole-stormøderne i maj på UCC opdateres de praktikansvarlige om praktikperioderne i 2014/15. Praktiktemadage 1 Målgruppe: Praktiklærer og UCC-praktikundervisere, der sammen skal varetage praktik på niveau 1 for 2. årgang. Praktiktemadagene er bygget op af 4 moduler: 1.dag med generel orientering om nu LU og praktikfaget; 2.dag med eksamen og samarbejdsmøde mellem praktikkens parter. Indholdselementer: Vejledning af voksne: kommunikation, erfarings- og aktionslæring, undervisningsiagttagelse, videobrug og vejledningsstrategi. Praktikfaget i LU13 og dets 3 niveauer og kompetenceområder, særligt fokus på niveau 1. Eksamen og bedømmelse af studerende i praktik. Fælles planlægning mellem praktiklærere og UC-undervisere, der skal samarbejde om udstrakt praktik Omfang: 2 dage/ 12 timer: tirsdag og onsdag den august, begge dage kl ( ) Sted: UCC, Blaagaard/KDAS, Mørkhøj Parkalle 5, 2860 Søborg. Nærmere om lokale efter tilmelding. 6

7 Tilmelding: Fristen er forlænget se side 2/3. Tilmelding på mail til: NB mærk mailen Praktiktemadag 1 Praktiktemadage 2 Målgruppe: Praktiklærer og UCC-praktikundervisere, der sammen skal varetage praktik på niveau 2 for 3. årgang. Praktiktemadagene er bygget op af 4 moduler: 1.dag med generel orientering om nu LU og praktikfaget; 2.dag med eksamen og samarbejdsmøde mellem praktikkens parter. Indholdselementer: Vejledning af voksne: kommunikation, erfarings- og aktionslæring, undervisningsiagttagelse, videobrug og vejledningsstrategi. Praktikfaget i LU13 og dets 3 niveauer og kompetenceområder, særligt fokus på niveau 2. Eksamen og bedømmelse af studerende i praktik. Fælles planlægning mellem praktiklærere og UC-undervisere, der skal samarbejde om praktikken. Omfang: 2 dage/ 12 timer: onsdag og torsdag den oktober, begge dage kl ( ) Sted: UCC, Blaagaard/KDAS, Mørkhøj Parkalle 5, 2860 Søborg. Nærmere om lokale efter tilmelding. Tilmelding: Fristen er forlænget se side 2/3. Tilmelding på mail til: NB mærk mailen Praktiktemadag 2 Rekvireret Praktiklærerkursus Målgruppe: Praktikansvarlige og praktikteam/-lærere i en kommune Indholdselementer: Skolen som uddannelsessted, Uddannelsesplan. Opdatering i forhold til samarbejde om praktikvirksomhed. Praktikfaget i LU13:De nye kompetencemål, praktikniveauer og eksamen. 7

8 Vejledning af voksne: kommunikation, erfarings- og aktionslæring, undervisningsiagttagelse, videobrug og vejledningsstrategi. Eksamen og bedømmelse af studerende i praktik. Praksissamarbejde: muligheder og rammer Omfang: Aftales med den enkelte kommune Nærmere oplysninger kontakt eller Tine Sofie Højrup på Praktiklæreruddannelsen Målgruppe: Praktiklærere, der ønsker en formel kompetencegivende uddannelse. Uddannelsen svarer til et PD modul på 10 ECTS-point og afsluttes med en eksamen. Beskrivelse og tilmelding: Se katalog fra Eftervidereuddannelsesafdelingen i UCC, Link: https://ucc.dk/videreuddannelse/praktiklaerer-til-laereruddannelsen Fra dette link, kan tilmeldingen foregå direkte. Praktiske oplysninger Nummer: ECTS point: 10 ECTS-point Pris: kr. Dato Mandag d. 8. september 2014 til tirsdag d. 30. juni 2015 Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 15. maj 2014 Adresse Professionshøjskolen UCC, Titangade 11, København 2200 København N 8

9 Bilag 3. Afregningsprocedure Da kommunerne samarbejder med begge professionshøjskoler Metropol og UCC har vi lavet en fælles afregningsprocedure. Til orientering indsættes den herunder: Afregning for praktik i læreruddannelsen for læreruddannelserne på UCC og Metropol Som følge af ny aftale mellem FIVU og KL om afregning af praktikvirksomhed og som følge af LU13, afregnes praktik for studerende der følger LU13 med den enkelte kommune på følgende måde. Forhold, der er bestemmende for proceduren: Der skal udbetales ét fast praktikhonorar pr. studerende efter hver af de 3 praktikmoduler Pengene skal udbetales til kommunen, der håndterer det videre forløb efter de aftaler, der er indgået i den pågældende kommune. Der afregnes for de studerende, der gennemfører praktikken. Afregningsprocedure: 1. Efter en praktikperiodes afslutning indsender praktikskolerne lister til den økonomiansvarlige i kommunen over antal af studerende der har gennemført praktikken og derfor skal afregnes for. Praktikskolerne kan med fordel benyttes de samme lister som de sender til læreruddannelsen, med oversigt over studerende der har bestået praktikmodulet. 2. Kommunen udarbejder på baggrund af praktikskolernes indsendte lister en elektronisk faktura, der sendes til læreruddannelsen med læreruddannelsens EAN-nummer. Fakturaen skal sendes til den læreruddannelse, hvor de studerende er tilknyttet dvs. enten UCC eller Metropol. Hver studerende udløser i 2014: 5050 kr. 3. Læreruddannelsen godkender faktura, og udbetaler beløbet til kommunen. 4. Kommunen håndterer det videre forløb med pengene. Den elektroniske faktura skal som minimum indeholde: 5. Læreruddannelsens EAN-nummer. Metropol, Institut for Skole og Lærings EAN-nummer: Læreruddannelsen på UCC s EAN-nummer: Betalingsbetingelser: 3 uger fra fakturadato Navn på kommune hvor praktikken er afviklet samt kontaktperson for økonomi Hvilket praktikniveau der afregnes Eventuelle særaftaler med praktikkontoret Med venlig hilsen Rikke Juul Hornbøll Tine Sofie Højrup Uddannelseskonsulent og praktikleder Studieleder for praktik og praksissamarbejde Institut for Skole og Læring, PH Metropol Læreruddannelsen i UCC, Direkte: Direkte:

10 Bilag 4 Generel respons til uddannelsesplaner Respons på Uddannelsesplan Forord Tak for de mange uddannelsesplaner, som kommer ind nu fra de 271 skoler, vi samarbejder med. Det er spændende og værdifuld læsning. Nogle mangler stadig at aflevere. Vi håber alle kan få glæde af nedenstående, da vi har fundet det mest hensigtsmæssigt at give denne fælles tilbagemelding med nogle hovedpunkter, som I kan have med i en sidste gennemlæsning/gennemarbejdning af jeres dokument, inden I lægger det på jeres hjemmeside senest medio juni. Hovedpunkter 1. Skolen som uddannelsessted, hvad indebærer det at lave denne beskrivelse, når uddannelsesplanen skal omhandle de studerendes læring? Skolen kan defineres ud fra 3 vinkler, og i uddannelsesplanen er det relevant at medtage det, der er vigtigt for den studerendes uddannelsesdel på skolen. a. skolen som uddannelsessted for studerende (fx se Engelsborg) hent inspiration til en kort generel beskrivelse fra det, I skriver under de forskellige praktikniveauer og måden at nå til videns- og færdighedsmålene. b. skolen som skole for elever, kort præsentation af det centrale evt. suppleret med link til andre steder på hjemmesiden. c. skolen som arbejdsplads for lærere. Evt. noget om hvordan måden at være lærer på (det nye i forlængelse af den nye folkeskolereform) har indflydelse på forventninger til den studerende og dennes læringsproces på skolen (hele dage, motionstimer, lektiecafe mm). Hent evt. også inspiration i, hvordan I sikrer, at lærerne lærer, fx via teamsamarbejde, støtte til at udvikle sig via ressourcepersoner mv. 2. Tekstens modtager. Vær generel, men lad alligevel den studerende være direkte modtager overvej om afsnit om at være studerende på skolen, skal stå som noget af det indledende. 3. Skolekultur, forventninger, normer og regler. Et afsnit, hvor skolen kort redegør for, hvordan de ønsker og forventer, at studerende møder og agerer på en arbejdsplads her kan praktikaftalen mellem studerende og skole omtales ( se fx Engelsborg) 4. Sprogbrug. Faste begreber: a. UCC-praktikskole b. UCC-praktikunderviser = tidl. mentor, pædagogisk vejleder c. Praktikaftale = den samarbejdsaftale som studerende og skole indgår indledningsvist. d. Kompetencemålsprøve = eksamen 5. Den 3. kolonne under hver praktikniveau Den studerende vil på skolen kan være nyttig! se eksempel fra Forårskøbing Storskole. 6. Eksamensbeskrivelser trækkes ud af uddannelsesplanerne og i stedet henvises til studieordningens bestemmelser. 7. Praksissamarbejde her kan beskrivelsen både være tilbageskuende og fremadrettet. 10

11 Bilag 5. Repræsentanter i Praktikrådet Repræsentanter til praktikrådet fra skoler og kommune: Udpeget af praktikteamet den praktikvirksomhedskoordinatorer, der repræsenterer praktikskoler, hvoraf mindst én er beskikket censor i praktikfaget og én repræsenterer privat- og friskoler. Anne Katrine Melnyk, Ordrup skole, Dorthe Holst, Herlev Byskole, Herlev kommune, Katja Jægerfeldt Schwartz, Lyngby private skole, Mariann Kjær Würtz, Nyboder Skole, 2 suppleanter Vibeke Hagemann Nielsen, Hyltebjerg skole, Mette Wergeland Dinsen, Rungsted skole, 2 skoleledelsesrepræsentanter. Lise Velin, Katrinedal Skole, Kasper Johansen, Skolen på Islands Brygge, 1 kommunerepræsentant. Peter Jensen, Ishøj kommune, 11

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Kontaktoplysninger Dragør Skole Nord Hartkornsvej 30 2791 Dragør Tlf kontor: 32890400 Tlf sygemelding: 32890403. Skal ske inden kl. 07.00. Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

En pjece om praksissamarbejde WWW.UCC.DK

En pjece om praksissamarbejde WWW.UCC.DK jde e b r a am s e en r l e o k M s e k l o f mellem ddannelsen u r e r æ l og En pjece om praksissamarbejde WWW.UCC.DK 1 Praksissamarbejde et nyt begreb Med denne pjece vil vi gerne informere om og inspirere

Læs mere

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014 Rødkilde Skole Uddannelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse Kontakt... 3 Skolen som uddannelsessted... 3 Om Rødkilde Skole... 4 Muligheder for praksissamarbejde... 5 Forventninger til praktikkens parter...

Læs mere

Uddannelsesudvalg for læreruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Uddannelsesudvalg for læreruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser REFERAT Uddannelsesudvalg for læreruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser Læreruddannelse og formidling 21. maj 2015 150521_referat uddudvalg_lærer.docx Zahles, 21. maj 2015 Til stede:

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16

Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16 Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16 Praktikansvarlig: Signe Piil Pædagogisk leder Sorø Gymnastikefterskole Topshøjvej 50 4180 Sorø Tlf.: 57830034, Mobil: 22829215 E-mail: sa@sge.nu 1. Skolen

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende: Sædding Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende: Sædding Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende: Sædding Efterskole Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skolens praktikansvarlige er viceforstander Ole Hauge tlf. 40112502, mail:

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR INDHOLD Side Strukturelle rammer for praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg ---------------- 1 Generelle forhold om praktik i læreruddannelsen ---------------------------------- 2 Praktik i Læreruddannelsen

Læs mere

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR INDHOLD Side Strukturelle rammer for praktik i Lærerudannelsen i Silkeborg --------- 2 Generelle forhold om praktik i læreruddannelsen ------------------------- 3 Praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg-------------------------------------

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit?

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS-point Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang

Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang Februar 2013 68% af de spurgte har svaret Hvilket år er du dimitteret? Respondenter Procent 2012 0 0,0% 2006-2011 12 27,9% 2001-2005 14 32,6% 1996-2000 11

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Vores kontaktoplysninger er: Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.: 87 55 33 00 E-mail: socia@via.dk www.via.dk/socialraadgiver/aarhus

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Grundoplysninger Absalons Skole Absalonsgade 2 4000 Roskilde Tlf: 46314150 Mail: absalonsskole@roskilde.dk http://si.absalonsskole.roskilde.dk Praktik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS VIA University College Læreruddannelsen PRAKTIKHÅNDBOGEN 2014-2015 3. årgang (LU07) LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS 1 Indhold Indledning... 3 Praktikkens årsplan, indhold og progression... 4 Praktikvejledning...

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Halvorsminde Efterskole. -og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på Halvorsminde Efterskole. -og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Halvorsminde Efterskole -og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til

Læs mere

Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds

Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds Indhold Forord... 2 Én læreruddannelse, med plads til forskellighed... 2 Længde, placering og udbud... 3 Professionshøjskolerne... 3

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium Ankerhus Seminarium Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium J. nr. 7330-06-12-22 Slagelsevej 70-74 4180 Sorø December 2006 Tlf. 57 83 01 38 Fax. 57 83 21 75 1. Eksamens gennemførelse. Eksamen gennemføres

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen)

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri December 2013 Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere