KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi"

Transkript

1 KURSER & KONFERENCER Februar 2009 Udpluk af aktuelle kurser og konferencer hos Byggecentrum 1 Uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Bygherrekompetencer Projekterings og byggeprocessen bips grundkursus bips opdateringskursus for øvede brugere Optimeret byggesagsbehandling forstå din myndighed Konflikthåndtering Funktionsbaserede brandkrav Love og regler ABR 89 Kom godt i gang med Eurocodes for praktikere Kontrakter i byggeriet Lyd i boliger Lyd i skoler og daginstitutioner Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed Økonomi og nøgletal Totaløkonomi Bygningsfysik Håndtering af skimmelsvampesager Light Craft Byggeteknik Bindingsværk Den Gode Altan Glas i Byggeriet Tagboliger, tagterrasser og kviste brug den øverste etage Det Gode Tag Vådrum Energi og miljø DS 418 Beregning af bygningernes varmetab ESCO Konference Asbestsanering Lavenergihuse IT i byggeriet Byggeriets IKT-specifikationer (bips F102) Drift og vedligehold Facilities Management digital aflevering Facilities Management udbud og aftaler Kig ind på kurser.byggecentrum.dk her kan du altid se alle kurser og konferencer Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedskoordinatorer, som giver dig arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold, så du efter at have gennemført uddannelsen kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Kurset opfylder i øvrigt også de nye bygherrekrav til sikkerhedskoordinatorer i projekteringsfasen. Vi har valgt at køre kurserne som tilstedeværelseskurser for at sikre den uhørt vigtige dialog på kursusdagene, som undertiden savnes ved de mere internetbaserede modeller. Kurset afvikles over 2 moduler. Der kan kun tilmeldes samlet til begge moduler. : Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS Modul 1: juni 2009 Modul 2: juni 2009 Begge gange i Ballerup (uden overnatning) Kr

2 Den færdige renovering af Kanalens kvarter i Albertslund. Foto: Nicky Persson 2 Bygherrekompetencer Bygherrekompetencer er en uddannelse, der styrker deltagernes kompetencer i den stadig mere komplekse og centrale bygherrerolle. Det er et intensivt 3x3 dages forløb med projektarbejder og eksamen. En lang række førende eksperter med fingeren på byggepulsen er tilknyttet som undervisere og udviklere. Modul 1: juni 2009 Modul 2: oktober 2009 Uddannelsen har kørt i fire fine sæsoner med mange engagerede og tilfredse kursister og er nu at betragte som flagskibet i Byggecentrums kursusudbud. Du kan læse meget mere om uddannelsen på bygherrekompetencer.byggecentrum.dk. Du kan til hver en tid springe ind på uddannelsen og følge modulerne i den rækkefølge, du ønsker. Rabat Der opnås rabat ved at tilmelde sig hele uddannelsen inkl. eksamen. en er kr. ekskl. moms. Ring til Byggecentrum, hvis du er interesseret i at blive tilmeldt hele uddannelsen på én gang Modul 3: februar 2010 Eksamen: 29. marts 2010 Byggecentrum i Middelfart med overnatning. Kr pr. modul Kr for eksamen bips grundkursus På kurset får du teoretisk og praktisk indsigt i, hvorledes bips beskrivelsesværktøj kan anvendes korrekt og optimalt. Der fokuseres på, hvordan beskrivelsesstrukturen er opbygget, og hvorledes beskrivelserne downloades fra bips hjemmeside og færdigbearbejdes på pc. Ole Erik Vedel/Gert Rønnow, bips 20. april 2009 i Ballerup Hvis du har anvendt bips beskrivelsesværktøj før, anbefales det at vælge opdateringskurset. Kr bips opdateringskursus for øvede brugere Kurset giver dig en opdatering i, hvorledes bips beskrivelsesværktøj anvendes korrekt og optimalt. Der fokuseres på de ændringer, der blev indført i værktøjet i forbindelse med seneste opdatering af beskrivelsesværktøjet. Hvis du ikke før har anvendt bips beskrivelsesværktøj, anbefales det at vælge bips - grundkursus. Ole Erik Vedel/Gert Rønnow, bips 12. maj 2009 i Ballerup (Kurset varer 3 timer) Kr Tilmeld dig direkte på kurser.byggecentrum.dk her kan du også se alle kurser og konferencer.

3 Optimeret byggesagsbehandling forstå din myndighed Inspiration og metoder til kortere sagsbehandlingstid til glæde og gavn for dig, hvad enten du er ansøger eller myndighed. Som byggesagsbehandler får du på kurset inspiration og metoder fra kolleger til, hvordan du kan optimere sagsgangen og udnytte de eksisterende ressourcer bedst muligt. Resultatet er en mindre stresset hverdag med færre rykkere og flere tilfredse kunder. Arkitekt Christian Eifer, Gladsaxe Kommune Kontorchef Mette Preisler, Kbh. Kommune Arkitekt Erik Nobel, NOBEL arkitekter a/s 25. marts 2009 i Middelfart 3 Som ansøger får du på kurset indsigt i og forståelse for, hvad der kræves, for at du kan få din byggetilladelse hurtigere igennem systemet. Du får også metoder til, hvordan du kan komme i dialog med kommunen, inden du fremsender din ansøgning. Med denne viden vil du kunne optimere din byggeproces og spare både tid og penge. 11. maj 2009 i Ballerup Konflikthåndtering for byggeriets parter Tilpas din konfliktstil og bidrag til det bedste resultat for begge parter og bliv en vinder. Dette kursus videreudvikler dine færdigheder inden for konstruktiv konflikthåndtering ved at fokusere på psykologien bag konflikter. Du lærer at håndtere potentielle konflikter, lærer at aflæse modparten, støtte modparten, bruge modparten - hele tiden med det fokus at skabe det bedste resultat og gå efter win-win situationer. Henrik Poulsen og Jan Poulsen, MaxManagement 30. marts 2009 i Ballerup Kr Kurset er målrettet byggeriets parter og tager udgangspunkt i mange praktiske øvelser med baggrund i din og de øvrige deltageres dagligdag. Funktionsbaserede brandkrav optimal anvendelse i praksis Baseret på erfaringer ser vi på, hvad indførelse af de funktionsbaserede krav har betydet og betyder for rådgivernes arbejde og kommunernes sagsbehandling. Du får gennem teori, eksempler og opgaver indblik i muligheder for fortolkninger af de funktionsbaserede brandkrav og får vist veje til optimering af sikkerhed, tid og dermed økonomi. Du får en solid fornemmelse for brand- og røgudvikling - og kontrollen heraf, samt indblik i anvendelse af computersimuleringsprogrammer. Jakob Lion Meyer, Alectia A/S maj 2009 i Middelfart Kr Få ugentlig nyhedsmail om kurser og konferencer du kan tilmelde dig på

4 Silolejligheder på Islands Brygge i København. Foto: Bente Michelsen. 4 ABR 89 ABR 89 er det fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Du får på kurset en grundig gennemgang af reglerne i ABR med fokus på disse reglers betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale. De enkelte regler vil blive illustreret ved praktiske eksempler, herunder vil retspraksis og særlige faldgruber blive berørt. I forbindelse med gennemgangen vil der blive lagt vægt på en aktiv dialog mellem underviser og kursusdeltagere. Advokat Hans Lykke Hansen, Viltoft & Høberg- Petersen 6. maj 2009 i Middelfart Kr Kom godt i gang med Eurocodes for praktikere Et kursus i serien Eurocodes, CE-mærkning og Produktstandarder for praktikere - udbudt i samarbejde med Dansk Standard. Fra 2009 vil Eurocodes være eneste gældende projekteringsgrundlag. Du får på dette kursus et godt indblik i det nye system af Eurocodes inden for områderne last, sikkerhed, beton, stål, træ, murværk, fundering, komposit og aluminium. Endvidere vil sammenhængen med Bygningsreglementet og overgangsperiode blive behandlet. En lang række af landets førende fagspecialister. 23. april 2009 i Ballerup 29. maj 2009 i Middelfart Kr Kontrakter i byggeriet for ikke-jurister Få et grundigt indblik i og forståelse for de væsentligste kontraktlige problemer i byggeriet og bliv bedre til både at skrive og vurdere kontrakter. De fleste der arbejder med kontrakter i byggeriet har et kendskab til byggeriets typiske kontrakter og disses formuleringer. Men fra at have dette kendskab og frem til at få disse sat ind i en juridisk sammenhæng er et langt og vigtigt stykke vej. Steen Hellmann og Henrik Hauge Andersen, Advokataktieselskabet Viltoft & Høberg-Petersen 15. april 2009 i Ballerup Med dette kursus vil vi hjælpe dig til at få alle begreberne sat ind i en forståelig og anvendelig juridisk sammenhæng til nytte ved fremtidige sager. Tilmeld dig direkte på kurser.byggecentrum.dk her kan du også se alle kurser og konferencer.

5 BR08 Lyd i boliger og Lyd i skoler og daginstitutioner To halvdagskurser om akustisk indeklima især fokuseret på ændringer ifm BR08 holdes samme dato, så du kan deltage i begge kurser på samme dag. Lyd i boliger (kl. 9-12) Du får en kort orientering om lydbestemmelserne i BR08 - og hører om visionerne med reglementet. Vi ser på Lydklassestandarden DS 490 og på SBi-anvisninger om lydforhold (anvisning 216 og fremtidige anvisninger om lydforhold i bygninger). Og så bliver du præsenteret for løsninger og praktiske eksempler, hvor vi ser på principløsninger for, hvordan lydbestemmelserne for boliger kan opfyldes, og mulighederne for at gøre det endnu bedre. Dan Hoffmeyer, DELTA Jan Voetmann, konsulent Birgit Rasmussen, SBi Claus Møller Petersen, Grontmij/Carl Bro Lyd i boliger: 2. april 2009 i Middelfart 25. maj 2009 i Ballerup Kr (inkl. DS 490) 5 Lyd i skoler og daginstitutioner (kl ) Du får en gennemgang af lydbestemmelserne for skoler og institutioner med udgangspunkt i SBi-anvisning 218. Vi ser også på rumakustikkens betydning i undervisnings- og institutionsmiljøet og giver dig eksempler på, hvordan lydbestemmelserne for skoler og daginstitutioner kan opfyldes. Lyd i skoler og daginstitutioner: 2. april 2009 i Middelfart 25. maj 2009 i Ballerup Især den akustiske regulering af efterklangstiderne vil medføre, at de fremtidige skoler og daginstitutioner kommer til at adskille sig synligt fra dem fra før BR08. Akustikken i store åbne rum i skoler og institutioner skal også bearbejdes mere indgående efter indførelsen af lydkravene i BR08. Erfaringer fra praksis og eksempler på løsninger vil blive vist. Kr (inkl. SBi 218) TILBUD begge kurser: Kr inkl. frokost. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Brug en eftermiddag på at få overblik over loven og erfaringer med brugen heraf. Hør om de nye regler om annoncering og konsekvenserne heraf. Advokat Hans Lykke Hansen, Viltoft & Høberg- Petersen Og gør det i selskab med Hans Lykke Hansen, som udover at være en af de absolutte eksperter på området også er en i særklasse god formidler af lovstof. 21. april 2009 i Ballerup Kr Få ugentlig nyhedsmail om kurser og konferencer du kan tilmelde dig på

6 Udsnit af bindingsværkshus i Sorø. Foto: Nicky Persson 6 Praktisk Udbudsret Sådan håndteres de vanligste problemer. Få gode tips og hør om aktuelle sager. Kurset ser helt praktisk på arbejdet med udbud. Undervisningen er bygget op omkring de praktiske spørgsmål og problemer der oftest viser sig hos bygherren, bygherrerådgiveren og den tekniske rådgiver i almindelighed. Suppleret med en række gode tips og eksemplificeringer fra aktuelle sager, leder kurset til en solid praktisk orienteret opdatering i arbejdet med udbudssager. Advokat Carsten Lang-Jensen, Homann Peter Halkjær, Danakon A/S 28. april 2009 i Ballerup Tilgængelighed Alt du behøver at vide som projekterende Byggecentrum har allieret sig med SBi s eksperter - og har strikket en kursusdag sammen, hvor vi går i dybden både med teorien og med praktikken. Du får lov at afprøve eksisterende fysiske omgivelser inde i bygningen og udendørs som kørestolsbruger, synshæmmet og blind. Dette ud fra tankegangen om, at det man prøver, forstår man bedre. Karakteristiske situationer under prøv-selv turen fotograferes og danner udgangspunkt for den efterfølgende opsamling og diskussion. Rådgiver, arkitekt MAA Lone Sigbrand Rådgiver, arkitekt MAA Lars Schmidt Pedersen Seniorrådgiver civilingeniør Søren Ginnerup 24. april 2009 i Ballerup Kr Totaløkonomi Giv energiforbruget perspektiv I det statslige og almene byggeri kræver bygherrerne vurderinger af den samlede økonomi. I praksis har der vist sig en række problemer ved at realisere dette. Det gælder tilvejebringelsen af de nødvendige data, men også beregningsmetoder lige fra helt enkle kuvertberegninger, der kan give vigtige input og forståelse og frem til pc-programmer. Og ved alle fremgangsmåder har ofte manglet en forståelse af usikkerheden ved beregningerne. Det vil vi gøre vores til at råde bod på med dette kursus! Du er velkommen til inden kurset at fremsende spørgsmål, som du gerne vil have belyst. Niels Suhr, tidl. Forsvarets Bygningstjeneste Ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management Byggeledelse Civilingeniør, ph.d. Kim Haugbølle, SBi Lektor Per Anker Jensen, BYG-DTU m.fl. 16. april 2009 i Ballerup Kr Tilmeld dig direkte på kurser.byggecentrum.dk her kan du også se alle kurser og konferencer.

7 Håndtering af skimmelsvampesager Få den nødvendige viden på området og undgå at skimmelsvampesager udvikler sig til et mareridt. Under de rette vækstbetingelser kan der optræde skimmelsvamp i boligen. Uanset om man har med ældre ejendomme eller helt nybyggede ejendomme at gøre, kan man derfor komme ud for at pludselig at skulle håndtere en skimmelsvampesag. Det er i den forbindelse vigtigt at vide, hvordan man skal forholde sig og hvilke regler, der gælder på området. På dette nye kursus bliver du klædt på til at håndtere en skimmelsvampesag fra start til slut. Tommy Bunch-Nielsen, Bygge- og Miljøteknik A/S Erik Brandt, SBi Advokat Marie-Louise Pind, Advokatfirmaet Kyed & Jybæk 14. april 2009 i Middelfart 7 Bindingsværk Byg om og bevar det vel I samarbejde med Center for Bygningsbevaring udbyder Byggecentrum dette spændende kursus, der giver dig den nyeste viden inden for bindingsværk. Du kommer 360 rundt om emnet og hører om istandsættelse, den statiske virkemåde og efterisolering. Du lærer, hvordan du på en nænsom og korrekt måde kan arbejde med bindingsværk og herved undgå at lave de klassiske fejl, som både fordyrer dit projekt og ødelægger de originale materialer. Efter kurset vil du have fået en stor indsigt i og praktisk forståelse for istandsættelse og ombygning af bindingsværk i både land og by samt have fået den nyeste viden på området. Søren Vadstrup, Center for Bygningsbevaring Andreas Albers, Andreas Albers Rådgivende Civilingeniør ApS 18. maj 2009 i Ballerup Den Gode Altan Lys og luft til borgere og boliger Interessen for at tilføje attraktive uderum til boligen er steget nærmest eksplosivt de senere år. Det forventes, at der fortsat vil være et stort marked for opsætning af altaner, og der er derfor en stor efterspørgsel på ekspertise inden for dette område. Inden projekteringen af altaner påbegyndes, er det gavnligt at kende til alle de krav, der vil blive stillet. Hermed kan projektet udføres korrekt fra starten og unødige udgifter og skader kan undgås. På dette kursus får du en grundig gennemgang af myndighedskravene til udførelse af altaner. Du får desuden kendskab til de forskellige fastgørelsesprincipper, der findes for altaner, samt lærer at dimensionere dem på en hensigtsmæssig og holdbar måde. Jens Jacob Bierring, Center for Bydesign, Kbh. Kommune Peter Werner, Frederiksberg Kommune Gert Kronkvist, Bascon A/S Erik Becker, Altan.dk 4. juni 2009 i Ballerup kr Et uundværligt kursus for dig, der arbejder med altaner. Få ugentlig nyhedsmail om kurser og konferencer du kan tilmelde dig på

8 Tagterasseudsigt over Nørrebro i København. Foto: Peter Troest 8 Glas i Byggeriet Du får på dette kursus indsigt i den nyeste lovgivning på området og lærer, hvilke funktionskrav, du skal være opmærksom på, når du skal foreskrive, projektere eller godkende glas. Du lærer trin for trin at dimensionere glas og opfylde funktionskravene. Du lærer de forskellige typer af glas at kende og opnår sikkerhed i at anvende glasset på den rigtige måde og med omtanke. Du får eksempler på, hvordan flere forskellige funktioner kan opfyldes - samtidigt! Derved minimerer du dine omkostninger i projektet - uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller æstetik. Kurset gennemgår de nyeste vejledninger, herunder vejledning om fuldglasvægge fra Glasindustrien. Carl Axel Lorentzen, Pilkington Danmark A/S Lars Jørgensen, Ole G. Jørgensen A/S Poul Bæk Pedersen, BSAA Arkitekter Steen Elsted Andersen, Henning Larsens Architechts 4. maj 2009 i Ballerup Tagboliger, tagterrasser og kviste Brug den øverste etage Du får nu chancen for at komme på dette populære kursus, som var overtegnet sidst, det blev afholdt. På kurset giver vi dig et samlet overblik over de forhold, du skal tage hensyn til ved ombygninger i den øverste etage. Vi sætter fokus på de bærende konstruktioner, og du får indsigt i den komplicerede og spændende statik, der findes i en tagkonstruktion. Du får desuden indsigt i de brandkrav, du skal overholde og får praktiske eksempler på hvordan, du kan brandisolere dine konstruktioner. Jesper Engelmark, DTU Jens Jacob Bierring, Kbh. Komm. Kaj Lorenzen, Kbh. Komm. Anders Bach Vestergaard, DBI Finn Nielsen, EKJ Rådgivende Ingeniører AS 10. juni 2009 i Ballerup Det Gode Tag den femte facade Taget er den vigtigste bygningsdel, men alligevel er der en vis usikkerhed i byggeriet om valg af den rigtige tagkonstruktion og hvilke regler og anvisninger, der gælder for de forskellige tagformer og materialer. Indlægsholdere Tommy Bunch-Nielsen, Bygge- og Miljøteknik A/S Erik Brandt, SBi samt en række tagleverandører På denne konference samler vi op på de seneste erfaringer med de forskellige tagtyper og tagmaterialer og giver overblik over de muligheder, der er for udformning af taget lige netop nu i april 2009 i Middelfart Kr Tilmeld dig direkte på kurser.byggecentrum.dk her kan du også se alle kurser og konferencer.

9 Vådrum State of the art for vådrum præsenteres med sigte på at udføre mere sikre vådrum. Kurset ledes af seniorforsker Erik Brandt fra SBi og han leder dig i selskab med en række af fagets eksperter tæt ind på state of the art inden for vådrumsområdet. Du får en grundig gennemgang af de væsentligste dele af SBi-anvisning 200 Vådrum, herunder en indføring i forskellige belastningsklasser og deres anvendelse. Installationer, herunder gennemføringer og gulvafløb i vådrum, bliver gennemgået bl.a. med udgangspunkt i BYG-ERFA-blade. Birger Christiansen, Tekniq Erik Brandt, SBi Margrethe P. Godtkjær, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse 4. maj 2009 i Middelfart (inkl. SBi 200) 9 DS 418 Beregning af bygningers varmetab Kurset giver dig et solidt teoretisk udbytte gennem en detaljeret gennemgang af de nye regler. Et specialudviklet regneark (del af kursusmaterialet) vil anskueliggøre, hvordan man i praksis kan dokumentere beregninger efter DS 418. Søren Aggerholm, SBi Svend Svendsen, DTU Lars Ravn-Jensen, Dansk Standard Eksempler vil belyse fremgangsmåder og metoder. En anden nyhed er, at du på kurset vil få en oversigt over de efterhånden mange gode hjælpeværktøjer, der findes i dag. Det er blandt andet links til hjemmesider, publikationer, tabeller m.v. 14. april 2009 i Ballerup 26. maj 2009 i Middelfart Kr inkl. DS 418 og tillæg ESCO Konference når energibesparelser finansierer renovering En lang række eksperter inden for området. ESCO, der står for Energy Service Company er en forretningsmodel for energitjenester. Ideen er, at en ESCO-virksomhed gennemfører forbedringer af en bygning. De opnåede besparelser i energiforbruget kan efterfølgende finansiere omkostningerne ved forbedringerne, typisk over 5-10 år. På konferencen får du en orientering om praktiske forhold ved brug af ESCO-virksomheder, drøftet de foreløbige erfaringer samt får en pejling af den sandsynlige udvikling. 27. marts 2009 i Ballerup kr Seminaret vil være en vekslen mellem praktisk viden og nogle udvalgte cases. Få ugentlig nyhedsmail om kurser og konferencer du kan tilmelde dig på

10 10 Asbestsanering Kurset giver dig den nødvendige viden til at håndtere asbest i ejendomme, så der ikke sker en alvorlig sundhedsmæssig spredning til håndværkere og ansatte eller brugere. Kurset giver konkrete bud på - og nyttige fif til - korrekt håndtering af asbest, som kan spare både tid, penge - og liv. Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS 20. april 2009 kl i Middelfart Kr Lavenergihuse Fra energitung villa til passivhusstandard Kurset giver dig et overblik over de vigtigste designparametre ved passivhusrenovering. Vi sætter fokus på designstrategi, beregningseksempler og udførelseseksempler. Via eksempler på teori, projektering og byggeproces får du et direkte indblik i, hvordan 3 eksisterende huse renoveres til passivhusstandard. Der vil være mulighed for at diskutere løsninger med leverandørerne til de 3 projekter. Søren Riis Dietz, bjerg arkitektur A/S Lars Bek, Nilan Lars Baungaard Andersen, Rockwool Repr. fra Rationel Vinduer Henrik Rødtnes, LK Vibeke M. Mogensen, Frandsen & Søndergaard 23. april i Middelfart 11. juni i Ballerup Byggeriets IKT-specifikationer (bips F102) En workshop-gennemgang af arbejdsmetoder og arbejdsprocesser omkring det digitale samarbejde i projekterings- og byggeprocessen Kurset bygges op som en blanding af indlæring og teori og fælles drøftelser. Gennemgang og opgaver vil være af dilemmaorienteret art - og lægge op til konstruktive drøftelser med henblik på at optimere deltagernes virke i og udbytte af digitale byggesager. Efter kurset vil der i en 14 dages periode være en instruktørstøttet virtuel dialog mellem kursusdeltagerne, med henblik på gensidig erfaringsudveksling. Stig Brinck, NIRAS m.fl. 8. juni 2009 i Middelfart Efter kurset er der 2+2 timers virtuel deltagelse. Kr Tilmeld dig direkte på kurser.byggecentrum.dk her kan du også se alle kurser og konferencer.

11 Tietgenkollegiet i Ørestaden på Amager ved København. Foto: Bente Michelsen Facilities Management digital aflevering Vi vil med dette kursus give dig et solidt indblik i digital ejendomsdrift og digital aflevering - omfattende status, metoder, erfaringer og forventninger - baseret på aktuel forskning og fra udvalgte fagfolk. Vi vil vise, hvordan forskelligartede virksomheder og organisationer har implementeret forskellige nyere IT-systemer - hvilke fordele de har opnået og hvad der har været de største udfordringer. Vi vil desuden høre hvordan forskellige typer af byg- og driftsherrer har valgt at håndtere digital aflevering og hvordan de vurderer udviklingen inden for digital ejendomsdrift. Per Anker Jensen, DTU Management Clars Danevold, Slots- og Ejendomsstyrelsen Peter Hauch, Gentofte Ejendomme 6. maj 2009 i Ballerup kr 11 Facilities Management udbud og aftaler Kurset giver dig et grundigt indblik i de aftalemæssige forhold i forbindelse med udbud og gennemførelse af drifts-, vedligeholds- og serviceopgaver. Hvordan udformes udbudsmaterialet ved forskellige typer af aftaler med særlig vægt på nyere former som funktionsudbud, rammeudbud, driftspartnerskaber, samlet udbud og OPP. Hvad siger forskningen om strategiske samarbejder og mulighederne for sådanne samarbejder inden for byggeri og FM Hvad er erfaringerne med hidtidige driftspartnerskaber set fra udbyder og fra leverandører dels ved offentlig-private partnerskaber og ved partnerskaber mellem private virksomheder. Vi ser på mulighederne i forskellige typer af Offentlig-Privat Samarbejde og hvad de hidtidige erfaringer har været. Vi præsenterer endvidere en række aktuelle cases med udbud af drifts- og serviceopgaver: Per Anker Jensen, DTU Management og leder for Center for Facilities Management - Realdania Forskning Flemming Wulff Hansen, Københavns Ejendomme Carsten Pietras, COWI Rasmus Mørch, Kuben Ejendomsadministration A/S 31. marts 2009 i Ballerup Kr Få ugentlig nyhedsmail om kurser og konferencer du kan tilmelde dig på

12 12 I brochuren for Light Craft kan du få yderligere LIGHT CRAFT S E M I N A R information om seminaret. Du kan hente brochuren på: byggecentrum.dk under Kurser og konferencer Light Craft Byggecentrum inviterer i samarbejde med Arup Lighting, en af verdens førende rådgivere inden for lysdesign, til et enestående seminar. For første gang i Danmark får du nu mulighed for at få 2 dages intensiv undervisning i lysdesign af Arups eksperter. Seminaret ledes af Florence Lam, som er en af verdens førende eksperter i lysdesign med mange års erfaring på området. Du bliver guidet gennem lysets magiske verden og lærer, hvordan du kan anvende lys i dit design uanset hvilken funktion, lyset skal have og uanset hvilket design, du beskæftiger dig med. Du bliver fortrolig med lysdesign og får inspiration til, hvordan lys kan anvendes på en ny og spændende måde. Du vil på seminaret få en unik mulighed for at drøfte dine egne projekter med verdensekspertisen. Seminaret afholdes på engelsk. Florence Lam, Director, Arup Lighting Arfon Davies, Associate Director, Arup Lighting juni 2009 hos Dansk Design Center i København Kr inkl. middag og overnatning på et centralt beliggende hotel. NB. Der gælder særlige afbestillingsregler for dette seminar. Praktiske oplysninger Tilmelding Kan gøres på: kurser.byggecentrum.dk Tlf Mail: Overnatning: Kurser med overnatning i Middelfart foregår på vores eget kursuscenter i enkeltværelser. Afmelding: Afmelding er vederlagsfrit indtil 3 uger før kursusstart. Ved senere afmelding opkræves et gebyr på 50% af kursusprisen, dog 100% hvis afmeldingen sker senere end 7 dage før kursusstart. Firmainterne kurser Vi tilbyder også vores kurser som skræddersyede firmainterne kurser. Kontakt Lars Tangaa i Byggecentrum på tlf for at høre mere. er Alle priser i folderen er ekskl. moms. M12-P09-04 BYGGECENTRUM Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet

Efteruddannelse for byggeriet Efteruddannelse for byggeriet - efterår 2015 DELTAG PÅ NOHR-CON S SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: f Byggeriets projektlederuddannelse f BIM Manager - Ny uddannelse! f Konferencer om fremtidens byggeri f Certificering

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet 2015

Efteruddannelse for byggeriet 2015 Efteruddannelse for byggeriet 2015 2015 byder på flere nye Nohr-Con uddannelser for eksempel: f Byggeriets projektlederuddannelse med certificering f BIM Workflow Certificering f Nohr-Con Mini-MBA... og

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Der er så billigt ude på landet

Der er så billigt ude på landet FORSK17 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Juni 2005 Byfornyelse begrænser Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere