KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi"

Transkript

1 KURSER & KONFERENCER Februar 2009 Udpluk af aktuelle kurser og konferencer hos Byggecentrum 1 Uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Bygherrekompetencer Projekterings og byggeprocessen bips grundkursus bips opdateringskursus for øvede brugere Optimeret byggesagsbehandling forstå din myndighed Konflikthåndtering Funktionsbaserede brandkrav Love og regler ABR 89 Kom godt i gang med Eurocodes for praktikere Kontrakter i byggeriet Lyd i boliger Lyd i skoler og daginstitutioner Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed Økonomi og nøgletal Totaløkonomi Bygningsfysik Håndtering af skimmelsvampesager Light Craft Byggeteknik Bindingsværk Den Gode Altan Glas i Byggeriet Tagboliger, tagterrasser og kviste brug den øverste etage Det Gode Tag Vådrum Energi og miljø DS 418 Beregning af bygningernes varmetab ESCO Konference Asbestsanering Lavenergihuse IT i byggeriet Byggeriets IKT-specifikationer (bips F102) Drift og vedligehold Facilities Management digital aflevering Facilities Management udbud og aftaler Kig ind på kurser.byggecentrum.dk her kan du altid se alle kurser og konferencer Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedskoordinatorer, som giver dig arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold, så du efter at have gennemført uddannelsen kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Kurset opfylder i øvrigt også de nye bygherrekrav til sikkerhedskoordinatorer i projekteringsfasen. Vi har valgt at køre kurserne som tilstedeværelseskurser for at sikre den uhørt vigtige dialog på kursusdagene, som undertiden savnes ved de mere internetbaserede modeller. Kurset afvikles over 2 moduler. Der kan kun tilmeldes samlet til begge moduler. : Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS Modul 1: juni 2009 Modul 2: juni 2009 Begge gange i Ballerup (uden overnatning) Kr

2 Den færdige renovering af Kanalens kvarter i Albertslund. Foto: Nicky Persson 2 Bygherrekompetencer Bygherrekompetencer er en uddannelse, der styrker deltagernes kompetencer i den stadig mere komplekse og centrale bygherrerolle. Det er et intensivt 3x3 dages forløb med projektarbejder og eksamen. En lang række førende eksperter med fingeren på byggepulsen er tilknyttet som undervisere og udviklere. Modul 1: juni 2009 Modul 2: oktober 2009 Uddannelsen har kørt i fire fine sæsoner med mange engagerede og tilfredse kursister og er nu at betragte som flagskibet i Byggecentrums kursusudbud. Du kan læse meget mere om uddannelsen på bygherrekompetencer.byggecentrum.dk. Du kan til hver en tid springe ind på uddannelsen og følge modulerne i den rækkefølge, du ønsker. Rabat Der opnås rabat ved at tilmelde sig hele uddannelsen inkl. eksamen. en er kr. ekskl. moms. Ring til Byggecentrum, hvis du er interesseret i at blive tilmeldt hele uddannelsen på én gang Modul 3: februar 2010 Eksamen: 29. marts 2010 Byggecentrum i Middelfart med overnatning. Kr pr. modul Kr for eksamen bips grundkursus På kurset får du teoretisk og praktisk indsigt i, hvorledes bips beskrivelsesværktøj kan anvendes korrekt og optimalt. Der fokuseres på, hvordan beskrivelsesstrukturen er opbygget, og hvorledes beskrivelserne downloades fra bips hjemmeside og færdigbearbejdes på pc. Ole Erik Vedel/Gert Rønnow, bips 20. april 2009 i Ballerup Hvis du har anvendt bips beskrivelsesværktøj før, anbefales det at vælge opdateringskurset. Kr bips opdateringskursus for øvede brugere Kurset giver dig en opdatering i, hvorledes bips beskrivelsesværktøj anvendes korrekt og optimalt. Der fokuseres på de ændringer, der blev indført i værktøjet i forbindelse med seneste opdatering af beskrivelsesværktøjet. Hvis du ikke før har anvendt bips beskrivelsesværktøj, anbefales det at vælge bips - grundkursus. Ole Erik Vedel/Gert Rønnow, bips 12. maj 2009 i Ballerup (Kurset varer 3 timer) Kr Tilmeld dig direkte på kurser.byggecentrum.dk her kan du også se alle kurser og konferencer.

3 Optimeret byggesagsbehandling forstå din myndighed Inspiration og metoder til kortere sagsbehandlingstid til glæde og gavn for dig, hvad enten du er ansøger eller myndighed. Som byggesagsbehandler får du på kurset inspiration og metoder fra kolleger til, hvordan du kan optimere sagsgangen og udnytte de eksisterende ressourcer bedst muligt. Resultatet er en mindre stresset hverdag med færre rykkere og flere tilfredse kunder. Arkitekt Christian Eifer, Gladsaxe Kommune Kontorchef Mette Preisler, Kbh. Kommune Arkitekt Erik Nobel, NOBEL arkitekter a/s 25. marts 2009 i Middelfart 3 Som ansøger får du på kurset indsigt i og forståelse for, hvad der kræves, for at du kan få din byggetilladelse hurtigere igennem systemet. Du får også metoder til, hvordan du kan komme i dialog med kommunen, inden du fremsender din ansøgning. Med denne viden vil du kunne optimere din byggeproces og spare både tid og penge. 11. maj 2009 i Ballerup Konflikthåndtering for byggeriets parter Tilpas din konfliktstil og bidrag til det bedste resultat for begge parter og bliv en vinder. Dette kursus videreudvikler dine færdigheder inden for konstruktiv konflikthåndtering ved at fokusere på psykologien bag konflikter. Du lærer at håndtere potentielle konflikter, lærer at aflæse modparten, støtte modparten, bruge modparten - hele tiden med det fokus at skabe det bedste resultat og gå efter win-win situationer. Henrik Poulsen og Jan Poulsen, MaxManagement 30. marts 2009 i Ballerup Kr Kurset er målrettet byggeriets parter og tager udgangspunkt i mange praktiske øvelser med baggrund i din og de øvrige deltageres dagligdag. Funktionsbaserede brandkrav optimal anvendelse i praksis Baseret på erfaringer ser vi på, hvad indførelse af de funktionsbaserede krav har betydet og betyder for rådgivernes arbejde og kommunernes sagsbehandling. Du får gennem teori, eksempler og opgaver indblik i muligheder for fortolkninger af de funktionsbaserede brandkrav og får vist veje til optimering af sikkerhed, tid og dermed økonomi. Du får en solid fornemmelse for brand- og røgudvikling - og kontrollen heraf, samt indblik i anvendelse af computersimuleringsprogrammer. Jakob Lion Meyer, Alectia A/S maj 2009 i Middelfart Kr Få ugentlig nyhedsmail om kurser og konferencer du kan tilmelde dig på

4 Silolejligheder på Islands Brygge i København. Foto: Bente Michelsen. 4 ABR 89 ABR 89 er det fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Du får på kurset en grundig gennemgang af reglerne i ABR med fokus på disse reglers betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale. De enkelte regler vil blive illustreret ved praktiske eksempler, herunder vil retspraksis og særlige faldgruber blive berørt. I forbindelse med gennemgangen vil der blive lagt vægt på en aktiv dialog mellem underviser og kursusdeltagere. Advokat Hans Lykke Hansen, Viltoft & Høberg- Petersen 6. maj 2009 i Middelfart Kr Kom godt i gang med Eurocodes for praktikere Et kursus i serien Eurocodes, CE-mærkning og Produktstandarder for praktikere - udbudt i samarbejde med Dansk Standard. Fra 2009 vil Eurocodes være eneste gældende projekteringsgrundlag. Du får på dette kursus et godt indblik i det nye system af Eurocodes inden for områderne last, sikkerhed, beton, stål, træ, murværk, fundering, komposit og aluminium. Endvidere vil sammenhængen med Bygningsreglementet og overgangsperiode blive behandlet. En lang række af landets førende fagspecialister. 23. april 2009 i Ballerup 29. maj 2009 i Middelfart Kr Kontrakter i byggeriet for ikke-jurister Få et grundigt indblik i og forståelse for de væsentligste kontraktlige problemer i byggeriet og bliv bedre til både at skrive og vurdere kontrakter. De fleste der arbejder med kontrakter i byggeriet har et kendskab til byggeriets typiske kontrakter og disses formuleringer. Men fra at have dette kendskab og frem til at få disse sat ind i en juridisk sammenhæng er et langt og vigtigt stykke vej. Steen Hellmann og Henrik Hauge Andersen, Advokataktieselskabet Viltoft & Høberg-Petersen 15. april 2009 i Ballerup Med dette kursus vil vi hjælpe dig til at få alle begreberne sat ind i en forståelig og anvendelig juridisk sammenhæng til nytte ved fremtidige sager. Tilmeld dig direkte på kurser.byggecentrum.dk her kan du også se alle kurser og konferencer.

5 BR08 Lyd i boliger og Lyd i skoler og daginstitutioner To halvdagskurser om akustisk indeklima især fokuseret på ændringer ifm BR08 holdes samme dato, så du kan deltage i begge kurser på samme dag. Lyd i boliger (kl. 9-12) Du får en kort orientering om lydbestemmelserne i BR08 - og hører om visionerne med reglementet. Vi ser på Lydklassestandarden DS 490 og på SBi-anvisninger om lydforhold (anvisning 216 og fremtidige anvisninger om lydforhold i bygninger). Og så bliver du præsenteret for løsninger og praktiske eksempler, hvor vi ser på principløsninger for, hvordan lydbestemmelserne for boliger kan opfyldes, og mulighederne for at gøre det endnu bedre. Dan Hoffmeyer, DELTA Jan Voetmann, konsulent Birgit Rasmussen, SBi Claus Møller Petersen, Grontmij/Carl Bro Lyd i boliger: 2. april 2009 i Middelfart 25. maj 2009 i Ballerup Kr (inkl. DS 490) 5 Lyd i skoler og daginstitutioner (kl ) Du får en gennemgang af lydbestemmelserne for skoler og institutioner med udgangspunkt i SBi-anvisning 218. Vi ser også på rumakustikkens betydning i undervisnings- og institutionsmiljøet og giver dig eksempler på, hvordan lydbestemmelserne for skoler og daginstitutioner kan opfyldes. Lyd i skoler og daginstitutioner: 2. april 2009 i Middelfart 25. maj 2009 i Ballerup Især den akustiske regulering af efterklangstiderne vil medføre, at de fremtidige skoler og daginstitutioner kommer til at adskille sig synligt fra dem fra før BR08. Akustikken i store åbne rum i skoler og institutioner skal også bearbejdes mere indgående efter indførelsen af lydkravene i BR08. Erfaringer fra praksis og eksempler på løsninger vil blive vist. Kr (inkl. SBi 218) TILBUD begge kurser: Kr inkl. frokost. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Brug en eftermiddag på at få overblik over loven og erfaringer med brugen heraf. Hør om de nye regler om annoncering og konsekvenserne heraf. Advokat Hans Lykke Hansen, Viltoft & Høberg- Petersen Og gør det i selskab med Hans Lykke Hansen, som udover at være en af de absolutte eksperter på området også er en i særklasse god formidler af lovstof. 21. april 2009 i Ballerup Kr Få ugentlig nyhedsmail om kurser og konferencer du kan tilmelde dig på

6 Udsnit af bindingsværkshus i Sorø. Foto: Nicky Persson 6 Praktisk Udbudsret Sådan håndteres de vanligste problemer. Få gode tips og hør om aktuelle sager. Kurset ser helt praktisk på arbejdet med udbud. Undervisningen er bygget op omkring de praktiske spørgsmål og problemer der oftest viser sig hos bygherren, bygherrerådgiveren og den tekniske rådgiver i almindelighed. Suppleret med en række gode tips og eksemplificeringer fra aktuelle sager, leder kurset til en solid praktisk orienteret opdatering i arbejdet med udbudssager. Advokat Carsten Lang-Jensen, Homann Peter Halkjær, Danakon A/S 28. april 2009 i Ballerup Tilgængelighed Alt du behøver at vide som projekterende Byggecentrum har allieret sig med SBi s eksperter - og har strikket en kursusdag sammen, hvor vi går i dybden både med teorien og med praktikken. Du får lov at afprøve eksisterende fysiske omgivelser inde i bygningen og udendørs som kørestolsbruger, synshæmmet og blind. Dette ud fra tankegangen om, at det man prøver, forstår man bedre. Karakteristiske situationer under prøv-selv turen fotograferes og danner udgangspunkt for den efterfølgende opsamling og diskussion. Rådgiver, arkitekt MAA Lone Sigbrand Rådgiver, arkitekt MAA Lars Schmidt Pedersen Seniorrådgiver civilingeniør Søren Ginnerup 24. april 2009 i Ballerup Kr Totaløkonomi Giv energiforbruget perspektiv I det statslige og almene byggeri kræver bygherrerne vurderinger af den samlede økonomi. I praksis har der vist sig en række problemer ved at realisere dette. Det gælder tilvejebringelsen af de nødvendige data, men også beregningsmetoder lige fra helt enkle kuvertberegninger, der kan give vigtige input og forståelse og frem til pc-programmer. Og ved alle fremgangsmåder har ofte manglet en forståelse af usikkerheden ved beregningerne. Det vil vi gøre vores til at råde bod på med dette kursus! Du er velkommen til inden kurset at fremsende spørgsmål, som du gerne vil have belyst. Niels Suhr, tidl. Forsvarets Bygningstjeneste Ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management Byggeledelse Civilingeniør, ph.d. Kim Haugbølle, SBi Lektor Per Anker Jensen, BYG-DTU m.fl. 16. april 2009 i Ballerup Kr Tilmeld dig direkte på kurser.byggecentrum.dk her kan du også se alle kurser og konferencer.

7 Håndtering af skimmelsvampesager Få den nødvendige viden på området og undgå at skimmelsvampesager udvikler sig til et mareridt. Under de rette vækstbetingelser kan der optræde skimmelsvamp i boligen. Uanset om man har med ældre ejendomme eller helt nybyggede ejendomme at gøre, kan man derfor komme ud for at pludselig at skulle håndtere en skimmelsvampesag. Det er i den forbindelse vigtigt at vide, hvordan man skal forholde sig og hvilke regler, der gælder på området. På dette nye kursus bliver du klædt på til at håndtere en skimmelsvampesag fra start til slut. Tommy Bunch-Nielsen, Bygge- og Miljøteknik A/S Erik Brandt, SBi Advokat Marie-Louise Pind, Advokatfirmaet Kyed & Jybæk 14. april 2009 i Middelfart 7 Bindingsværk Byg om og bevar det vel I samarbejde med Center for Bygningsbevaring udbyder Byggecentrum dette spændende kursus, der giver dig den nyeste viden inden for bindingsværk. Du kommer 360 rundt om emnet og hører om istandsættelse, den statiske virkemåde og efterisolering. Du lærer, hvordan du på en nænsom og korrekt måde kan arbejde med bindingsværk og herved undgå at lave de klassiske fejl, som både fordyrer dit projekt og ødelægger de originale materialer. Efter kurset vil du have fået en stor indsigt i og praktisk forståelse for istandsættelse og ombygning af bindingsværk i både land og by samt have fået den nyeste viden på området. Søren Vadstrup, Center for Bygningsbevaring Andreas Albers, Andreas Albers Rådgivende Civilingeniør ApS 18. maj 2009 i Ballerup Den Gode Altan Lys og luft til borgere og boliger Interessen for at tilføje attraktive uderum til boligen er steget nærmest eksplosivt de senere år. Det forventes, at der fortsat vil være et stort marked for opsætning af altaner, og der er derfor en stor efterspørgsel på ekspertise inden for dette område. Inden projekteringen af altaner påbegyndes, er det gavnligt at kende til alle de krav, der vil blive stillet. Hermed kan projektet udføres korrekt fra starten og unødige udgifter og skader kan undgås. På dette kursus får du en grundig gennemgang af myndighedskravene til udførelse af altaner. Du får desuden kendskab til de forskellige fastgørelsesprincipper, der findes for altaner, samt lærer at dimensionere dem på en hensigtsmæssig og holdbar måde. Jens Jacob Bierring, Center for Bydesign, Kbh. Kommune Peter Werner, Frederiksberg Kommune Gert Kronkvist, Bascon A/S Erik Becker, Altan.dk 4. juni 2009 i Ballerup kr Et uundværligt kursus for dig, der arbejder med altaner. Få ugentlig nyhedsmail om kurser og konferencer du kan tilmelde dig på

8 Tagterasseudsigt over Nørrebro i København. Foto: Peter Troest 8 Glas i Byggeriet Du får på dette kursus indsigt i den nyeste lovgivning på området og lærer, hvilke funktionskrav, du skal være opmærksom på, når du skal foreskrive, projektere eller godkende glas. Du lærer trin for trin at dimensionere glas og opfylde funktionskravene. Du lærer de forskellige typer af glas at kende og opnår sikkerhed i at anvende glasset på den rigtige måde og med omtanke. Du får eksempler på, hvordan flere forskellige funktioner kan opfyldes - samtidigt! Derved minimerer du dine omkostninger i projektet - uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller æstetik. Kurset gennemgår de nyeste vejledninger, herunder vejledning om fuldglasvægge fra Glasindustrien. Carl Axel Lorentzen, Pilkington Danmark A/S Lars Jørgensen, Ole G. Jørgensen A/S Poul Bæk Pedersen, BSAA Arkitekter Steen Elsted Andersen, Henning Larsens Architechts 4. maj 2009 i Ballerup Tagboliger, tagterrasser og kviste Brug den øverste etage Du får nu chancen for at komme på dette populære kursus, som var overtegnet sidst, det blev afholdt. På kurset giver vi dig et samlet overblik over de forhold, du skal tage hensyn til ved ombygninger i den øverste etage. Vi sætter fokus på de bærende konstruktioner, og du får indsigt i den komplicerede og spændende statik, der findes i en tagkonstruktion. Du får desuden indsigt i de brandkrav, du skal overholde og får praktiske eksempler på hvordan, du kan brandisolere dine konstruktioner. Jesper Engelmark, DTU Jens Jacob Bierring, Kbh. Komm. Kaj Lorenzen, Kbh. Komm. Anders Bach Vestergaard, DBI Finn Nielsen, EKJ Rådgivende Ingeniører AS 10. juni 2009 i Ballerup Det Gode Tag den femte facade Taget er den vigtigste bygningsdel, men alligevel er der en vis usikkerhed i byggeriet om valg af den rigtige tagkonstruktion og hvilke regler og anvisninger, der gælder for de forskellige tagformer og materialer. Indlægsholdere Tommy Bunch-Nielsen, Bygge- og Miljøteknik A/S Erik Brandt, SBi samt en række tagleverandører På denne konference samler vi op på de seneste erfaringer med de forskellige tagtyper og tagmaterialer og giver overblik over de muligheder, der er for udformning af taget lige netop nu i april 2009 i Middelfart Kr Tilmeld dig direkte på kurser.byggecentrum.dk her kan du også se alle kurser og konferencer.

9 Vådrum State of the art for vådrum præsenteres med sigte på at udføre mere sikre vådrum. Kurset ledes af seniorforsker Erik Brandt fra SBi og han leder dig i selskab med en række af fagets eksperter tæt ind på state of the art inden for vådrumsområdet. Du får en grundig gennemgang af de væsentligste dele af SBi-anvisning 200 Vådrum, herunder en indføring i forskellige belastningsklasser og deres anvendelse. Installationer, herunder gennemføringer og gulvafløb i vådrum, bliver gennemgået bl.a. med udgangspunkt i BYG-ERFA-blade. Birger Christiansen, Tekniq Erik Brandt, SBi Margrethe P. Godtkjær, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse 4. maj 2009 i Middelfart (inkl. SBi 200) 9 DS 418 Beregning af bygningers varmetab Kurset giver dig et solidt teoretisk udbytte gennem en detaljeret gennemgang af de nye regler. Et specialudviklet regneark (del af kursusmaterialet) vil anskueliggøre, hvordan man i praksis kan dokumentere beregninger efter DS 418. Søren Aggerholm, SBi Svend Svendsen, DTU Lars Ravn-Jensen, Dansk Standard Eksempler vil belyse fremgangsmåder og metoder. En anden nyhed er, at du på kurset vil få en oversigt over de efterhånden mange gode hjælpeværktøjer, der findes i dag. Det er blandt andet links til hjemmesider, publikationer, tabeller m.v. 14. april 2009 i Ballerup 26. maj 2009 i Middelfart Kr inkl. DS 418 og tillæg ESCO Konference når energibesparelser finansierer renovering En lang række eksperter inden for området. ESCO, der står for Energy Service Company er en forretningsmodel for energitjenester. Ideen er, at en ESCO-virksomhed gennemfører forbedringer af en bygning. De opnåede besparelser i energiforbruget kan efterfølgende finansiere omkostningerne ved forbedringerne, typisk over 5-10 år. På konferencen får du en orientering om praktiske forhold ved brug af ESCO-virksomheder, drøftet de foreløbige erfaringer samt får en pejling af den sandsynlige udvikling. 27. marts 2009 i Ballerup kr Seminaret vil være en vekslen mellem praktisk viden og nogle udvalgte cases. Få ugentlig nyhedsmail om kurser og konferencer du kan tilmelde dig på

10 10 Asbestsanering Kurset giver dig den nødvendige viden til at håndtere asbest i ejendomme, så der ikke sker en alvorlig sundhedsmæssig spredning til håndværkere og ansatte eller brugere. Kurset giver konkrete bud på - og nyttige fif til - korrekt håndtering af asbest, som kan spare både tid, penge - og liv. Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS 20. april 2009 kl i Middelfart Kr Lavenergihuse Fra energitung villa til passivhusstandard Kurset giver dig et overblik over de vigtigste designparametre ved passivhusrenovering. Vi sætter fokus på designstrategi, beregningseksempler og udførelseseksempler. Via eksempler på teori, projektering og byggeproces får du et direkte indblik i, hvordan 3 eksisterende huse renoveres til passivhusstandard. Der vil være mulighed for at diskutere løsninger med leverandørerne til de 3 projekter. Søren Riis Dietz, bjerg arkitektur A/S Lars Bek, Nilan Lars Baungaard Andersen, Rockwool Repr. fra Rationel Vinduer Henrik Rødtnes, LK Vibeke M. Mogensen, Frandsen & Søndergaard 23. april i Middelfart 11. juni i Ballerup Byggeriets IKT-specifikationer (bips F102) En workshop-gennemgang af arbejdsmetoder og arbejdsprocesser omkring det digitale samarbejde i projekterings- og byggeprocessen Kurset bygges op som en blanding af indlæring og teori og fælles drøftelser. Gennemgang og opgaver vil være af dilemmaorienteret art - og lægge op til konstruktive drøftelser med henblik på at optimere deltagernes virke i og udbytte af digitale byggesager. Efter kurset vil der i en 14 dages periode være en instruktørstøttet virtuel dialog mellem kursusdeltagerne, med henblik på gensidig erfaringsudveksling. Stig Brinck, NIRAS m.fl. 8. juni 2009 i Middelfart Efter kurset er der 2+2 timers virtuel deltagelse. Kr Tilmeld dig direkte på kurser.byggecentrum.dk her kan du også se alle kurser og konferencer.

11 Tietgenkollegiet i Ørestaden på Amager ved København. Foto: Bente Michelsen Facilities Management digital aflevering Vi vil med dette kursus give dig et solidt indblik i digital ejendomsdrift og digital aflevering - omfattende status, metoder, erfaringer og forventninger - baseret på aktuel forskning og fra udvalgte fagfolk. Vi vil vise, hvordan forskelligartede virksomheder og organisationer har implementeret forskellige nyere IT-systemer - hvilke fordele de har opnået og hvad der har været de største udfordringer. Vi vil desuden høre hvordan forskellige typer af byg- og driftsherrer har valgt at håndtere digital aflevering og hvordan de vurderer udviklingen inden for digital ejendomsdrift. Per Anker Jensen, DTU Management Clars Danevold, Slots- og Ejendomsstyrelsen Peter Hauch, Gentofte Ejendomme 6. maj 2009 i Ballerup kr 11 Facilities Management udbud og aftaler Kurset giver dig et grundigt indblik i de aftalemæssige forhold i forbindelse med udbud og gennemførelse af drifts-, vedligeholds- og serviceopgaver. Hvordan udformes udbudsmaterialet ved forskellige typer af aftaler med særlig vægt på nyere former som funktionsudbud, rammeudbud, driftspartnerskaber, samlet udbud og OPP. Hvad siger forskningen om strategiske samarbejder og mulighederne for sådanne samarbejder inden for byggeri og FM Hvad er erfaringerne med hidtidige driftspartnerskaber set fra udbyder og fra leverandører dels ved offentlig-private partnerskaber og ved partnerskaber mellem private virksomheder. Vi ser på mulighederne i forskellige typer af Offentlig-Privat Samarbejde og hvad de hidtidige erfaringer har været. Vi præsenterer endvidere en række aktuelle cases med udbud af drifts- og serviceopgaver: Per Anker Jensen, DTU Management og leder for Center for Facilities Management - Realdania Forskning Flemming Wulff Hansen, Københavns Ejendomme Carsten Pietras, COWI Rasmus Mørch, Kuben Ejendomsadministration A/S 31. marts 2009 i Ballerup Kr Få ugentlig nyhedsmail om kurser og konferencer du kan tilmelde dig på

12 12 I brochuren for Light Craft kan du få yderligere LIGHT CRAFT S E M I N A R information om seminaret. Du kan hente brochuren på: byggecentrum.dk under Kurser og konferencer Light Craft Byggecentrum inviterer i samarbejde med Arup Lighting, en af verdens førende rådgivere inden for lysdesign, til et enestående seminar. For første gang i Danmark får du nu mulighed for at få 2 dages intensiv undervisning i lysdesign af Arups eksperter. Seminaret ledes af Florence Lam, som er en af verdens førende eksperter i lysdesign med mange års erfaring på området. Du bliver guidet gennem lysets magiske verden og lærer, hvordan du kan anvende lys i dit design uanset hvilken funktion, lyset skal have og uanset hvilket design, du beskæftiger dig med. Du bliver fortrolig med lysdesign og får inspiration til, hvordan lys kan anvendes på en ny og spændende måde. Du vil på seminaret få en unik mulighed for at drøfte dine egne projekter med verdensekspertisen. Seminaret afholdes på engelsk. Florence Lam, Director, Arup Lighting Arfon Davies, Associate Director, Arup Lighting juni 2009 hos Dansk Design Center i København Kr inkl. middag og overnatning på et centralt beliggende hotel. NB. Der gælder særlige afbestillingsregler for dette seminar. Praktiske oplysninger Tilmelding Kan gøres på: kurser.byggecentrum.dk Tlf Mail: Overnatning: Kurser med overnatning i Middelfart foregår på vores eget kursuscenter i enkeltværelser. Afmelding: Afmelding er vederlagsfrit indtil 3 uger før kursusstart. Ved senere afmelding opkræves et gebyr på 50% af kursusprisen, dog 100% hvis afmeldingen sker senere end 7 dage før kursusstart. Firmainterne kurser Vi tilbyder også vores kurser som skræddersyede firmainterne kurser. Kontakt Lars Tangaa i Byggecentrum på tlf for at høre mere. er Alle priser i folderen er ekskl. moms. M12-P09-04 BYGGECENTRUM Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

1. halvår 2009. Kurser. og konferencer

1. halvår 2009. Kurser. og konferencer 1. halvår 2009 Kurser og konferencer Byggecentrums Kurser og Konferencer Med godt 5.000 professionelle kursuskunder om året er Byggecentrum en af byggeriets førende, neutrale udbydere af efteruddannelsesaktiviteter

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 Byggecentrum i Middelfart d. 16. 18. november 2015 DAG 1 16. november 2015 Bygherren midt i byggeriet + Organisering Kl. 08.30 Registrering kaffe/te og morgenmad Kl. 09.30

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri

Lydisolering mellem boliger nybyggeri SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger nybyggeri 1. udgave 2011 Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

DGNB Konsulentuddannelse

DGNB Konsulentuddannelse DGNB Konsulentuddannelse En uddannelse som konsulent i DGNB system Denmark giver dig en indgående forståelse for DGNB certificeringssystemet og for, hvordan du kan bruge systemet som en guide til at komme

Læs mere

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI SBI-ANVISNING 243 1. UDGAVE 2014 Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 25. 27. januar 2016 DAG 1 25. januar 2016 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 08.30 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 12.15 Kl. 13.00 Kl. 13.45

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Bygherrekompetencer. 5. sæson. efteruddannelse med diplom. Ny runde af den succesfulde uddannelse

Bygherrekompetencer. 5. sæson. efteruddannelse med diplom. Ny runde af den succesfulde uddannelse Bygherrekompetencer efteruddannelse med diplom Ny runde af den succesfulde uddannelse 5. sæson Som deltager... får du styrket dine kompetencer på bygherrens kerneområder bliver du i stand til at påtage

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 4. - 6. oktober 2017 i HUSET i Middelfart DAG 1 4. oktober 2017 Lyskær 1 DK-2730 Herlev Telefon +45 70 12 06 00 E-mail info@molio.dk Web www.molio.dk CVR nr. DK 63 03 50 17

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015

ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015 SBI-ANVISNING 258 2. UDGAVE 2016 Anvisning om Bygningsreglement 2015 Ernst Jan de Place Hansen (red.)

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Lydisolering mellem boliger

Læs mere

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER I ALT 7 KURSUSDAGE + CERTIFICERINGSTEST NOHRCON Certificering i Entrepriseret er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du bliver klædt på til at kunne gennemføre

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 HUSET i Middelfart d. 21. 23. august 2017 Lyskær 1 DK-2730 Herlev Telefon +45 70 12 06 00 E-mail info@molio.dk Web www.molio.dk CVR nr. DK 63 03 50 17 DAG 1 21. august 2017

Læs mere

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning 243 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014 Titel Lydisolering mellem boliger eksisterende

Læs mere

Efteruddannelse i bæredygtig energirenovering kursusrække 3

Efteruddannelse i bæredygtig energirenovering kursusrække 3 uge Efteruddannelse i bæredygtig energirenovering kursusrække 3 Efteruddannelse i energirenovering er et forløb, der bygger på 11 undervisningsblokke af 4 timer, som afsluttes med udarbejdelse af et projekt.

Læs mere

Byggeriets Projektlederuddannelse

Byggeriets Projektlederuddannelse Byggeriets Projektlederuddannelse UDDANNELSE Ny professionel uddannelse målrettet byggeriet Byggecentrum hedder nu Molio men kvaliteten er den samme Byggeriet har brug for dygtige projektledere Der er

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende energi Energibesparelser K u r s u s k ata l o g 2 0 1 0 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2010 Vores program for 2010 byder på mange spændende kurser inden for

Læs mere

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen Ældre murværks styrkeegenskaber Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen SBi-anvisning 248 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Ældre murværks styrkeegenskaber Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Master i Bygningsfysik

Master i Bygningsfysik Master i Bygningsfysik 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk København Danmark mangler bygningsfysikere Over en tredjedel af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Det forbrug skal

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart DAG 1 5. december 2016 STRATEGIER + ØKONOMISTYRING NYT I UDBUDSLOV + RÅDGIVERYDELSER Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 08.30 Kl. 09.15 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET Sådan laver du udbudsmaterialet På dette todages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING SBI-ANVISNING 246 1. UDGAVE 2014 1000 120 Granskning

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG M i byggeprojekter pstartsmøde orgergade 111 1. november 2012 tokholmsporten visualisering: BIG Velkomst og præsentation Kommissorium Kort om baggrunden for initiativet Kommentar til baggrunden i almindelighed

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

BYGHERRE KOMPETENCER 4,50. Ny runde af den succesfulde uddannelse 11. sæson SENESTE EVALUERING EFTERUDDANNELSE MED EKSAMEN.

BYGHERRE KOMPETENCER 4,50. Ny runde af den succesfulde uddannelse 11. sæson SENESTE EVALUERING EFTERUDDANNELSE MED EKSAMEN. EFTERUDDANNELSE MED EKSAMEN BYGHERRE KOMPETENCER Ny runde af den succesfulde uddannelse 11. sæson SENESTE EVALUERING 4,50 (af 5 mulige) Som deltager... får du styrket dine kompetencer på bygherrens kerneområder

Læs mere

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT KONFERENCE 2 0. S E P T E M B E R 2 0 1 6 ÅRHUS Konferencen er udviklet i samarbejde med VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT BYGGERIETS NYE VÆRDIKÆDE BYGGEBRANCHEN VERSION 2.0 * Branchens bud på hvordan man

Læs mere

Småhuse indretning og funktion. Ernst Jan de Place Hansen m.fl.

Småhuse indretning og funktion. Ernst Jan de Place Hansen m.fl. Småhuse indretning og funktion Ernst Jan de Place Hansen m.fl. SBi-anvisning 253 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Småhuse indretning og funktion Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE EFTERÅR OG VINTER 2015-16. 25 % rabat ved tilmelding af tre personer samtidigt

EFTER- UDDANNELSE EFTERÅR OG VINTER 2015-16. 25 % rabat ved tilmelding af tre personer samtidigt 25 % rabat ved tilmelding af tre personer samtidigt EFTER- UDDANNELSE EFTERÅR OG VINTER 2015-16 WWW.SBI.DK/KURSER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN FOTO: JØRGEN TRUE TOM JERSØ

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner

Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner Præsentation 2 Fordele? De berømte centre http://ing.dk/artikel/commissioning-giver-energibesparelser-pengene-175643 Kilde: www.energiforumdanmark.dk Certificering

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

UDBUDSLOVEN FOR IKKE-JURISTER

UDBUDSLOVEN FOR IKKE-JURISTER Udbudsloven for ikke-jurister En grundig introduktion til udbudsloven! Har du brug for at få helt styr på udbudsreglerne? Og har du brug for et overblik over, hvordan du skal bruge dem i praksis? På dette

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. Korte kurser Masteruddannelser Kandidatuddannelser. www.sbi.dk/kurser KØBENHAVN OG ODENSE

Efter- og videreuddannelse. Korte kurser Masteruddannelser Kandidatuddannelser. www.sbi.dk/kurser KØBENHAVN OG ODENSE Efter- og videreuddannelse Korte kurser Masteruddannelser Kandidatuddannelser KØBENHAVN OG ODENSE forår/sommer 2013 Efter- og videreuddannelse korte kurser Fugt i bygninger Godt lys i daginstitutioner

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

FM-uddannelse for drift og vedligeholdelse. Bliv certificeret i FM for Drift og Vedligehold

FM-uddannelse for drift og vedligeholdelse. Bliv certificeret i FM for Drift og Vedligehold Teknologisk Institut 2012 Uddannelse Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: www.teknologisk.dk/uddannelser A72734-001 FM-uddannelse

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

BYGHERRE KOMPETENCER 4,50. Ny runde af den succesfulde uddannelse 11. sæson SENESTE EVALUERING EFTERUDDANNELSE MED EKSAMEN.

BYGHERRE KOMPETENCER 4,50. Ny runde af den succesfulde uddannelse 11. sæson SENESTE EVALUERING EFTERUDDANNELSE MED EKSAMEN. EFTERUDDANNELSE MED EKSAMEN BYGHERRE KOMPETENCER Ny runde af den succesfulde uddannelse 11. sæson SENESTE EVALUERING 4,50 (af 5 mulige) Som deltager... får du styrket dine kompetencer på bygherrens kerneområder

Læs mere

Anvisning om Bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen (red.)

Anvisning om Bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen (red.) Anvisning om Bygningsreglement 2015 Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 258, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Anvisning om Bygningsreglement 2015 Serietitel

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

BR08 Det nye bygningsreglement

BR08 Det nye bygningsreglement BR08 Det nye bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker Afd. for Byggeteknik og Design, SBi BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec. 2007 af Bendt Bendtsen med overskriften Bedre

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Tagboliger byggeteknik. Ernst Jan de Place Hansen (red.)

Tagboliger byggeteknik. Ernst Jan de Place Hansen (red.) Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger byggeteknik Serietitel SBi-anvisning 226 Udgave 1. udgave

Læs mere

tag ordet i din magt!

tag ordet i din magt! Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2009 tag ordet i din magt! 3 intensive moduler med personlig rådgivning og nye værktøjer til din retorik som leder. Begrænset deltagerantal sikrer, at forløbet bliver

Læs mere

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN KURSUS CENTER VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN Det største udbud af kurser med konkrete værktøjer til din hverdag For alle s. 4 Ledelse & bestyrelse s. 4 Distribution s. 4 Fyringsteknik & energiproduktion

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Drift af bygninger. fokus på energieffektivitet. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010. www.ibceuroforum.

Drift af bygninger. fokus på energieffektivitet. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/energi SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 4. december Drift af bygninger fokus på energieffektivitet

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

MASTER I BYGNINGS- FYSIK

MASTER I BYGNINGS- FYSIK MASTER I BYGNINGS- FYSIK TO ÅRS VIDEREUDDANNELSE WWW.EVU.AAU.DK 2 MASTER I BYGNINGSFYSIK WWW.EVU.AAU.DK/MASTER/BYGNINGSFYSIK TO ÅRS HALVTIDSSTUDIUM DANMARK MANGLER BYGNINGSFYSIKERE Over en tredjedel af

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT Contract Manager Grønland Forår 2010 Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter Hvad er IT Contract Manager-uddannelsen IT Contract Manager er en uddannelse for personer, der arbejder

Læs mere

w w w. e n e r g i t j e n e s t e n. d k

w w w. e n e r g i t j e n e s t e n. d k K u r s u s k ata l o g 2 0 1 0 / 2 0 1 1 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2010 / 2011 Vores program for efteråret 2010 og foråret 2011 byder på mange spændende kurser inden for både lavenergibyggeri,

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Hvad er Bygherreforeningen

Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Bygherreforeningen er en interesseorganisation for professionelle bygherrer i Danmark. Medlemsskaren repræsenterer ca. 100 af Danmarks største bygherrer,

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere