2 nye bøger om Facilities Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 nye bøger om Facilities Management"

Transkript

1 Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Det nye Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM), der blev oprettet sidste nytår ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), har nu udgivet sine første publikationer. Det drejer sig om 2 meget omfangsrige bøger, som begge henvender sig både til studerende og praktikere. Den ene bog udkommer både i en dansk og en engelsk udgave, og den danske udgave har titlen: Facilities Management Best Practice i Norden 36 cases, mens den engelske udgave har titlen: Facilities Management Best Practice in the Nordic Countries 36 cases. Bortset fra sproget er indholdet i bøgerne ens. Som titlen angiver, indeholder bogen 36 cases om FM Best Practice i de nordiske lande. Den anden bog er en bearbejdet og oversat udgave af Håndbog i Facilities Management, der oprindelig blev udgivet af DFM i 2001 og efterfølgende i en let revideret 2. udgave i Den nye bog har titlen Facilities Management for Students and Practitioners, og den er opdateret, bl.a. med de nye europæiske FM standarder og EU s seneste udbudsdirektiv og den nyeste udvikling inden for FM. Der er tale om en bog, der både kan anvendes som lærebog og som opslagsbog med omfattende index, ordliste med definitioner og forslag til supplerende læsning. Den umiddelbare baggrund for udgivelse af bøgerne på engelsk er, at undervisningen af ingeniørstuderende på DTU i dag foregår på engelsk, men det er håbet udgivelsen af bøgerne vil indebærer en udbredelse til andre lande og medvirke til at styrke udviklingen af FM i hele Norden og internationalt. I det følgende omtales begge bøger med hovedvægt på den første, som betegnes casebogen, mens den anden betegnes håndbogen. De to bøger supplerer i høj grad hinanden, idet håndbogen giver en generel indføring i Faciliites Management, mens case-bogen giver konkrete eksempler på, hvordan Facilities Management varetages i en række virksomheder inden for forskellige sektorer, brancher og lande. Case-bogen Case-bogen er baseret på resultaterne af et forskningsprojekt ved DTU med titlen Facilities Management Best Practice. På DTU er emnet Facilities Management (FM) i de seneste år blevet taget op som et nyt fagområde både inden for forskning og undervisning. Projektet om FM Best Practice indgik som et led i opbygningen af forskningsbaseret viden om FM. Projektet har sigtet mod at skabe et bredt kendskab til den aktuelle praksis inden for FM i de nordiske lande. Dette er sket ved at indsamle og 1

2 bearbejde eksemplariske cases som afspejler de førende aktørers praksis og aktuelle innovationsindsats. Betegnelsen Best Practice benyttes som betegnelse for den anvendte praksis hos spydspidsvirksomheder, og ved at læse bogen får man indsigt i aktuel FM-praksis og innovationsindsats. Projektet blev igangsat pr. 1. oktober 2005 og er gennemført i 2 faser. Projektet har i begge faser modtaget støtte fra BoligfondenKuben. Udvælgelse af cases er sket i samarbejde med Dansk Facilities Management netværk (DFM) og Nordisk Netværk for Facilities Management (NordicFM). Cases blev udvalgt efter følgende kriterier: Markante eksempler på udviklingsforløb og ændringsprocesser som er udtryk for Best Practice eller innovation Spredning på forskellige temaer inden for FM Spredning på forskellige virksomheder og organisationer, herunder både privat og offentlig Spredning geografisk inden for Norden men med hovedvægt på Danmark Hovedemnerne i bogen er FM koncepter, samarbejde mellem efterspørgere og leverandører, arealanvendelse, teknologi og infrastruktur samt miljø. De 36 cases omfatter 3 fra Sverige, 2 fra Norge, 2 fra Finland, 1 fra Island, 2 er internationale, mens de resterende 26 er fra Danmark. I tabel er vist fordeling af cases på hovedemner og lande angivet. Udover de 36 cases indeholder bogen introduktioner til de enkelte hovedemner og temaer, en indledning om udvælgelse af cases, en introduktion til FM i Norden samt en tematisk og tværgående sammenfatning, der afsluttes med en oversigt over hvordan FM kan skabe værdi for virksomheder og samfund. Tema Danmark Sverige Norge Finland Island Andre I alt FM koncepter Samarbejde mellem efterspørgere og leverandører Arealanvendelse Teknologi og infrastruktur 3 3 Miljø Sum Der er udvalgt cases fra virksomheder, som projektgruppens medlemmer og kontaktpersoner har vurderet er langt fremme og har markeret sig fagligt og professionelt på FM området. Ved udvælgelsen har det været intentionen at opnå maksimal variation, således at bredden inden for FM afspejles. Inden for hvert tema er tilstræbt min. 2 cases. 2

3 Bogen henvender sig både til studerende og praktikere inden for FM. Der er ikke tale om en lærebog, men bogen indeholder en række konkrete eksempler fra virkelighedens verden, der udgør et godt supplement til mere teoretiske og generelle indføringer i emnet. Dermed er bogen også et godt redskab til vidensdeling blandt praktikere, som ønsker at finde inspiration hos andre virksomheder. Lektor Per Anker Jensen, DTU Management har redigeret og er hovedforfatter af bogen. Derudover har arkitekt m.a.a. Kjeld Nielsen, FAM-consult og lektor Susanne Balslev Nielsen, DTU Management stået for udarbejdelse af en række cases. Udgivelsen er støttet af BoligfondenKuben og Realdania. Eksempler på spørgsmål som case-bogen give svar på Hvad skal der til for at lede Europas mest effektive lufthavn for 5 år i træk? Hvordan fungerer statslige ejendomsselskaber i Danmark og Finland? Hvorfor etablerer mange kommuner centrale ejendomsenheder? Hvordan er de internationalt førende FM leverandører opstået og hvorledes er de blevet store? Hvad er fordelene ved at benytte virksomhedshoteller og iværksætterkuvøser? Hvordan gennemførte L. M. Ericsson og Coor Service Management den største FM outsourcing i Skandinavien? Hvordan har SAS tilpasset sine FM opgaver under den generelle turn around? Hvorledes gennemfører man OPP Offentlig-Privat Partnerskab - på Island, hvordan er Danmarks første OPP projekt grebet an og hvad er OPP-light? Hvad er Teknisk Due Diligence og hvordan griber COWI det an? Hvorfor har medicinalvirksomheden Novo Nordisk og lastvognsproducenten Scania udskilt FM i et særligt særskilt og hvorfor har det udviklet sig meget forskelligt? Hvilke fordele indebærer nye udbuds- og samarbejdsformer som funktionsudbud og driftspartnerskaber? Hvorfor har Statoil i Norge sammenlignet arealforbruget i kontorbygninger med andre virksomheder? Hvordan sikrer Steen & Strøm ved hjælp af avanceret IT at deres storcentre til stadighed er attraktive for kunderne? Hvad er ESCO og hvordan har hospitalerne i Skåne opnået store energibesparelser uden at foretage investeringer? 3

4 FM i Norden I case-bogens kapitel om FM i Norden konkluderes følgende. I de nordiske lande lægges der generelt stor vægt på kvaliteten af bygninger både på det designmæssige og det bygningstekniske område ligesom nærhed til naturen spiller en stor rolle. Dette har betydning for den måde FM håndteres på, bl.a. med hensyn til at bygningsteknisk drift har stor fokus samt at arbejdspladsindretning og miljøforhold er særligt vigtige. FM er internationalt inde i en faglig udvikling med vægt på professionalisering og styrkelse af indsatsen inden for forskning og uddannelse. Norge, Sverige og Finland er imidlertid med hensyn til forskning og uddannelse noget længere fremme end Danmark. Det potentielle marked for FM i Norden er meget stort på flere hundrede milliarder kr., men det faktiske marked anslås til kun at være ca. ¼ af det potentielle marked. Det betyder til gengæld at vækstmulighederne er store. Der mangler imidlertid præcise opgørelser af markedets omfang. Det tegner dog til at markedet vil fortsætte med at vokse, og en undersøgelse indikerer, at den største vækst vil være på det offentlige område, samt at integrerede FM leverancer vil få øget betydning fremover til trods for at dette marked domineres af 3 store leverandører i Norden. Håndbogen Håndbogen giver en sammenhængende og dækkende indføring i FM. Bogen kan anvendes som lærebog i videregående uddannelser og er tillige et nyttigt opslagsværk for praktikere inden for FM. Bogen giver en status over best practice i FM med særlig fokus på Danmark og de andre nordiske lande. Den definerer terminologien baseret på de nye europæiske standarder, præsenterer relevant teori, metoder og værktøjer, og bogen dækker alle væsentlige discipliner inden for FM som organisation, økonomistyring, strategisk planlægning, space management, ejendomsdrift, services, IKT og miljø med primær fokus på de strategiske og taktiske ledelsesniveauer. Bogen indeholder et stort antal figurer, cases og checklister samt en omfattende ordliste med definitioner. Bogens forfatter er lektor Per Anker Jensen, DTU og er baseret på mange års praktisk erfaring, aktiv deltagelse i udvikling af FM og siden 2005 på forskning og undervisning på DTU. Per Anker Jensen er desuden formand for EuroFM s Research Network Group og fra 2000 leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning. Bogen vil blive anvendt i DTU s undervisning af bygningsingeniørstuderende på bachelor og master niveau, men den kan ligeledes benyttes i undervisning af studerende ved andre institutioner og af kandidater og praktikere ved efteruddannelse. Bogens praktiske orientering sammen med detaljerede indholdsfortegnelser for hvert kapitel og indekset gør den anvendelig som opslagsværk for praktikere. Udgivelse af bogen er støttet af fonden Realdania. 4

5 Forhandling af bøgerne Case-bogen er på 300 sider i A4 format. Prisen er 300 kr. + 25% moms og forsendelse. Dog sælges den til studerende for kun 100 kr. + 25% moms og forsendelse. Husk at oplyse om du ønsker den danske eller engelske udgave. Den engelsksprogede håndbog er på 212 sider i A4 format. Prisen er 500 kr. + moms og forsendelse. Dog sælges den til studerende for kun 100 kr. + moms og forsendelse. Begge bøger forhandles af CFM og kan bestilles ved henvendelse til: Sekretær Lisbeth B. Damgaard, tlf , Centerleder Per Anker Jensen, tlf , Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Bygningstorvet 115, 2800 Kgs. Lyngby 5

Facilities Management

Facilities Management Per Anker Jensen, Kjeld Nielsen og Susanne Balslev Nielsen Facilities Management Eksempler på god praksis fra de nordiske lande Rapport BYG DTU R-145 2006 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-217-6 Facilities Management

Læs mere

Per Anker Jensen FAcilities MAnAgeMent i DAnMArk et erhverv AF voksende betydning

Per Anker Jensen FAcilities MAnAgeMent i DAnMArk et erhverv AF voksende betydning Per Anker Jensen Facilities Management i Danmark Et erhverv af voksende bet ydning Per Anker Jensen Facilities Management i Danmark Et erhverv af voksende bet ydning Indhold Facilities Management i Danmark

Læs mere

Update. Bæredygtig FM

Update. Bæredygtig FM #8 DECEMBER 2010 FM Update Tema: Næste FM-generation Bæredygtig FM Udbud og partnerskaber Leder Fremtidens Facilities Management Kære DFM er Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: Ramblaen, Rambøll,

Læs mere

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Forslag til temaer for forskning og udvikling Resultat af arbejdet i 3 fokusgrupper Redigeret af Per Anker Jensen BYG-DTU 25. oktober 2006 Indholdsfortegnelse Side 1. INDLEDNING 3

Læs mere

#16 december 2012. Organisering af FM FM partnerskaber

#16 december 2012. Organisering af FM FM partnerskaber #16 december 2012 FM Update Organisering af FM FM partnerskaber Funktionsudbud Leder Farvel til 2012 goddag til 2013 Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: Copenhagen Admiral Hotel, hvor DFM konferencen

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT

FACILITIES MANAGEMENT FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? En quizbog med spørgsmål og svar fra FM-professoren PER ANKER JENSEN???????????? FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? En quizbog med spørgsmål og svar fra FM-professoren

Læs mere

Markedet for Facilities Management i Danmark

Markedet for Facilities Management i Danmark Per Anker Jensen Markedet for Facilities Management i Danmark Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Udgiver: Center for Facilities Management

Læs mere

#12 DECEMBER 2011. FM Update TEMA: FORSKNING I FM I NORDEN

#12 DECEMBER 2011. FM Update TEMA: FORSKNING I FM I NORDEN #12 DECEMBER 2011 FM Update TEMA: FORSKNING I FM I NORDEN LEDER TID TIL AT SÆTTE NYE MÅL FOR DFM NETVÆRK MOGENS KORNBO, Bestyrelsesformand Forsiden: Fra CFM konferencen om Nordisk FM på DTU i august. Foto:

Læs mere

Implementering af drift i byggeri

Implementering af drift i byggeri Implementering af drift i byggeri Torben Damgaard Pia Bruun Erichsen 2009 Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Et projekt med støtte fra CENTER FOR FACILITIES MANAGEMENT

Læs mere

Implementering af drift i byggeri

Implementering af drift i byggeri Implementering af drift i byggeri Torben Damgaard Pia Bruun Erichsen 2009 Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Et projekt med støtte fra CENTER FOR FACILITIES MANAGEMENT

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

DFMs uddannelsesdag 4. oktober 2006

DFMs uddannelsesdag 4. oktober 2006 DFMs uddannelsesdag 4. oktober 2006 Nykredit Ejendomme, Kalvebod Brygge 1-3 (Glaskuben), Auditoriet, 1780 København V DFMs uddannelsesdag den 4. oktober 2006 - Introduktion Velkommen til alle! Jeg håber

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

InternatIonalt konkurrencedygtige

InternatIonalt konkurrencedygtige InternatIonalt konkurrencedygtige universiteter Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Internationalt konkurrencedygtige universiteter Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Internationalt

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 3. PROJEKTETS MÅLSÆTNINGER OG AKTIVITETER... 7 3.1 Projektets

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

#7 september 2010. Update. Tema 1: den bæredygtige arbejdsplads TEMA 2: FM og merværdi

#7 september 2010. Update. Tema 1: den bæredygtige arbejdsplads TEMA 2: FM og merværdi #7 september 2010 FM Update Tema 1: den bæredygtige arbejdsplads TEMA 2: FM og merværdi Leder Er en sparet krone en tjent krone? Kære DFM er, Du sidder nu med årets 3. udgave af FM UPDATE som handler om

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2.

Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. december 2005 Revi- Forfatter: mlr Sidst gemt: 02-12-2005 15:06 Sidst udskrevet:

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed

Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed INNOVATIONDANMARK Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed - Ny viden og anbefalinger Kolofon Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed Udgivet af Rådet for Teknologi og Innovation Forsknings-

Læs mere

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGIER FORUDSÆTNINGER OG KONSEKVENSER FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE Marts 2012

VELFÆRDSTEKNOLOGIER FORUDSÆTNINGER OG KONSEKVENSER FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE Marts 2012 Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning VELFÆRDSTEKNOLOGIER FORUDSÆTNINGER OG KONSEKVENSER FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE Marts 2012 Forfatter: VAC Sidst gemt: 13-03-2012 14:05:00 Sidst udskrevet:

Læs mere