Velkommen til kurser og fyraftensmøder i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015"

Transkript

1 Kursus- og mødekatalog

2 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses, og byder hermed velkommen til en ny kursussæson i BO-VEST. Vi har valgt at udbyde en række nye spændende kurser, der omhandler de mange sider af arbejdet i en afdelingsbestyrelse. Der er selvfølgelig også de fast tilbagevendende kurser på programmet. Du kan læse mere om kurserne i dette program. Som noget nyt har vi i år valgt at tilbyde tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget. Vi glæder os til en kursussæson med mange spændende aktiviteter. Kursusudvalget

3 Introduktionsmøde - obligatorisk for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, erfarne afdelingsbestyrelsesmedlemmer er også velkomne Som ny i afdelingsbestyrelsen kan det være svært at overskue de mange arbejdsopgaver og forventninger. For hvad er egentlig afdelingsbestyrelsens opgaver? Hvem bestemmer, hvad afdelingsbestyrelsen skal lave? Hvad forventer beboerne? Hvad forventer administrationen? Hvad kan organisationsbestyrelsen blande sig i? Hvad står der i loven og i vedtægterne? Og hvad dækker alle de nye begreber som markvandring, budgetmøde, husorden mm., der fyger gennem luften? Et introkursus giver dig en indledende indsigt i opgaverne. Erfarne afdelingsbestyrelsesmedlemmer er velkomne, da de også kan have glæde af en grundlæggende gennemgang. Tidspunkt: Tirsdag den 3. juni 2014 kl Undervisere: Jeannette Pagh Schüler og Martin Olsen, BO-VEST

4 Budgetkursus Kurset kommer ind på arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse og administration i forbindelse med budgetlægning. Kurset kommer ind på følgende emner: Budgettets opbygning Gennemgang af hovedgrupperne De væsentligste poster i budgettet Langtidsbudget og henlæggelser Udregning af lejeforhøjelser Budgetproceduren Tidspunkt: Onsdag den 11. juni 2014 kl Deltagerantal: Min. 10 personer Underviser: Pia Keis, BO-VEST Tilmeldingsfrist: 28. maj 2014

5 Kursus i langtidsplaner Kurset indeholder en præsentation af reglerne for PPV-planerne (planlagt periodisk vedligeholdelse) også kaldet langtidsplaner i almene boligorganisationer. På kurset får du ligeledes indsigt i, hvordan bygningsgennemgang/ markvandring og 10- og 16-årsplaner udformes og fungerer, samt hvilken indflydelse de har på en afdelings økonomi. Tidspunkt: Tirsdag den 17. juni 2014 kl Deltagerantal: Min. 10 personer Underviser: Jeannette Pagh Schüler og Martin Olsen, BO-VEST Tilmeldingsfrist: 3. juni 2014

6 Lovgivning - Den almene boliglov At beboerne bestemmer i egen afdeling og boligorganisation ved de fleste, færre kender dog kompetencefordelingerne, som lovgivningen sætter op. Formålet med dette kursus er, at deltagerne får kendskab til den del af lovgivningen, der regulerer beslutningskompetencerne i den almene sektor. Fokus vil ligge på afdelingsniveau, da hele fundamentet for beboerdemokratiet skabes i afdelingen. Tidspunkt: Tirsdag den 19. august 2014 kl Deltagerantal: Min. 10 deltagere Underviser: Thomas Green Andersen, BO-VEST Tilmeldingsfrist: 5. august 2014

7 ipad-kursus - til bestyrelses- og afdelingsbestyrelsesarbejde Flere og flere bestyrelser har udtrykt ønske om at gå væk fra papir og over til ipad, og mange har allerede taget springet og kører p.t. med både papir og ipad. Formålet med kurset er, at gøre deltagerne i stand til at forberede sig til et møde udelukkende ved brug af en ipad. Fokus vil ligge på, at lære deltagerne at benytte de forskellige markeringsværktøjer, der findes i programmet PDF Ekspert 5, således at deltageren får samme muligheder ved brug af ipad, som ved brug af papir. Forudsætning for deltagelse er, at man har en ipad. Tidspunkt: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl Deltagerantal: Max 10 personer Underviser: Thomas Green Andersen, BO-VEST Kursusleder: Dorthe Larsen Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2014

8 Fyraftensmøde: Driftsoptimering v/ Michael Nilsson, Københavns Ejendomme Som driftsansvarlig, som medarbejder og som bruger af en bygning, har man et medansvar for, at der ikke bruges mere energi end højst nødvendigt. Folketinget har via lovgivning, skatte- og afgifter, bygningsreglementet, særlige energikrav til apparater og udstyr o. lign. sat en række mål for energibesparelser og CO2-reduktion. De mål skal overordnet set reelt indfries af alle energiforbrugere i Danmark. Erfaringen viser, at driftsoptimering (fx gennem indregulering og behovsstyring) samt udskiftning af dele af eller hele energianlæg giver ganske betydelige energibesparelser i størrelsesorden 5 20 %. Kom og hør om Michael Nilssons erfaringer med driftsoptimering. Tidspunkt: Tirsdag den 11. november 2014 kl Underviser: Michael Nilsson, Københavns Ejendomme Tilmeldingsfrist: 28. oktober 2014

9 Kursus i konflikthåndtering Konflikter kan vi ikke undgå. Men vi kan alle blive bedre til at tackle dem. På dette kursus lærer du hvordan. Du får en forståelse for, hvad der sker i parternes kommunikation, når man er på vej ind en konflikt, og du får mulighed for at tilegne dig redskaber, så du kan handle konstruktivt, når konflikten er opstået. Kurset kommer ind på følgende emner: Konfliktforståelse Konfliktløsning Konstruktiv kommunikation Tidspunkt: Tirsdag den 18. november 2014 kl Deltagerantal: Min. 10 personer Underviser: Susann Bærentsen, BL Kursusleder: Karl Neumann Tilmeldingsfrist: 4. november 2014

10 Fyraftensmøde: Præsentation af ny BO-VEST-udgave af vedligeholdelsesreglement og vedligeholdelsesstandard På mødet præsenteres og gennemgås opbygningen af BO-VESTs nyudviklede vedligeholdelsesreglement og tilhørende vedligeholdelsesstandard. Du får en introduktion til brugen af det nye materiale samt en kort gennemgang af reglerne for området. Tidspunkt: Tirsdag den 13. januar 2015 kl Underviser: Jeannette Pagh Schüler, BO-VEST Tilmeldingsfrist: 5. januar 2015

11 Kursus i brugen af vedligeholdelsesreglementet Som bestyrelsesmedlem bliver man stillet overfor et væld af reglementer. På dette kursus vil vi gennemgå vedligeholdelsesreglement, med hovedvægt på følgende temaer: Lovgivningen og begrundelserne bag reglementet. Reglementets formål og nødvendighed. Hvem bestemmer reglementets indhold? Hvordan ændrer man afdelingens regler? Kurset er særlig relevant for dig, der føler, at afdelingens reglementer trænger til en opdatering, men savner overblik og inspiration. Vi vil i vid udstrækning tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger og eksempler fra de enkelte afdelinger. Tidspunkt: Tirsdag den 20. januar 2015 kl Deltagerantal: Min. 10 personer Underviser: Jeannette Pagh Schüler, BO-VEST Tilmeldingsfrist: 13. januar 2015

12 Husorden Kurset er for de afdelinger, der overvejer at få revideret deres husorden eller oplever, at den eksisterende husorden ikke fungerer optimalt. Kurset kommer ind på følgende emner: Hvad er en husorden? Hvad skal den regulere? Hvordan kan man få beboerne til at interessere sig for husordenen? Hvordan håndteres beboere, der har svært ved at respektere husordenen? Det juridiske omkring en husorden - hvad kan og skal den regulere? Samspillet med vedligeholdelsesreglementet og råderet Hvad er konsekvensen, hvis en beboer overtræder husordenen? Tidspunkt: Tirsdag den 3. februar 2015 kl Deltagerantal: Min. 10 personer Underviser: Jeannette Pagh Schüler, BO-VEST Tilmeldingsfrist: 20. januar 2015

13 Fyraftensmøde: Sådan løber en byggesag af stablen Over de næste mange år, vil der i BO-VEST være rigtig mange renoveringssager, hvor afdelingsbestyrelserne vil blive inddraget i forskellige dele af processen. Kom og hør, hvordan en byggesag forløber fra A Z, og lær mere om: - En gennemgang af byggesagens forskellige faser, fra den indledende planlægning, til projektering og udbud, gennemførelse af byggearbejdet til økonomisk afslutning - Beboerinvolvering i projektudviklingen - Samarbejdet med de tekniske rådgivere - Finansiering og tilskudsmuligheder Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 kl Underviser: Intern underviser fra BO-VEST Tilmeldingsfrist: 17. februar 2015

14 Tilkøbskurser BO-VEST tilbyder som noget nyt tilkøbskurser, som I som afdelingsbestyrelse kan bestille både til jer selv og til interesserede beboere. Henvendelse skal ske til Vibeke Rømming på Kurserne er: Digitale beboermøder - kan købes efter april 2015 IT-kurser for nybegyndere - kursus som afdelingen kan købe til beboere i afdelingen, som har svært ved IT. Det vil være en god idé til ældre beboere, som aldrig har brugt en computer før. Har du brug for andre kurser? Kursusudvalget er naturligvis modtagelig overfor forslag til andre kursusemner. Vi skræddersyr også gerne kurser til jer, hvis I kan samle en flok interesserede kursister, og vi sørger for at skaffe en enten intern eller ekstern underviser. Har du en idé, er du altid velkommen til at kontakte kursussekretær Vibeke Rømming på eller Husk også, at nogle af emnerne kan uddybes ved at tilmelde sig kurser hos BL.

15 Det praktiske Tilmelding Tilmelding til kurser og fyraftensmøder sker ved at kontakte kursussekretær Vibeke Rømming på tlf eller mail: Tilmeldingen er bindende. Afbud Hvis du melder afbud senere end tilmeldingsfristen, skal din afdeling/organisation betale det fulde kursusgebyr. Pris Alle kurser og fyraftensmøder er brugerbetalte. I VA betales de af afdelingsbestyrelserne, i AB og Tranemosegård betales de af organisationerne. Kursusprisen er inkl. forplejning. Forplejning Vores kurser og fyraftensmøder starter alle kl og varer ca. 2 timer. For ikke at skulle holde spisepause midt i kurset, vil der blive serveret et let måltid fra kl Ved for få tilmeldinger vil vi tillade os at aflyse kurset. Er der derimod for mange tilmeldinger, vil vi prøve at arrangere et kursus mere, så hurtigt som muligt.

16 Oversigt over kurser og fyraftensmøder Juni juni Introduktionsmøde 11. juni Budgetkursus 17. juni Kursus i langtidsplaner August august Lovgivningen - Den almene lejelov Oktober oktober ipad kursus November november Fyraftensmøde: Driftsoptimering 18. november Konflikthåndteringskursus Januar januar Fyraftensmøde: Vedligeholdelsesreglementet 20. januar Kursus i brugen af vedligeholdelsesreglementet Februar februar Kursus i husorden 24. februar Fyraftensmøde: Sådan løber en byggesag af stablen Kursusudvalget Maj 2014

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Velkommen. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation. Design og layout Uwe Jahn. Forsidefoto Nicolas Egedorf. Oplag 2.

Velkommen. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation. Design og layout Uwe Jahn. Forsidefoto Nicolas Egedorf. Oplag 2. Kurser 2014 Velkommen...til DAB s kursuskatalog for 2014. I de DAB administrerede boligselskaber betragtes uddannelse som en vigtig faktor i forhold til at fastholde og motivere såvel medarbejdere som

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 17 NYE KURSER GRATIS FOR DIN IDRÆTSFORENING

KURSUSKATALOG 2015 17 NYE KURSER GRATIS FOR DIN IDRÆTSFORENING KURSUSKATALOG 2015 17 NYE KURSER GRATIS FOR DIN IDRÆTSFORENING Side 2 En hilsen fra Idrætssamvirket v. formand Thomas Ahrentz At gå på kursus giver ny viden og større faglighed i det frivillige arbejde.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Fyraftensmøder, Vognmandskursus og Kurser 2. halvår 2013

Fyraftensmøder, Vognmandskursus og Kurser 2. halvår 2013 Fyraftensmøder, Vognmandskursus og Kurser 2. halvår 2013 MAN KAN ALTID BLIVE KLOGERE! Velkommen til efterårssæsonen for DTL s fyraftensmøder, vognmandskursus og kurser. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 16, september 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 16, september 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Ja - de almene boligorganisationer er dygtige administratorer også i sammenligning med private administratorer. Det udelukker bare ikke behovet

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere