Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 November 2013 IT til danske fonde efond er en internetbaseret arbejdsplads lavet til dig der arbejder med ansøgninger. efond sparer tid, bl.a. ved automatisk kvalitetskontrol af ansøgningerne og ved at eliminere indtastningsarbejde efond sparer penge, bl.a. med kontrol af bevillingshavere efond er fleksibelt med forskellige typer ansøg-ningsskemaer, der let kan sættes op til f.eks. an-søgning til et forskningsprojekt, eller et jobopslag. efond er fleksibelt med forskellige typer sagsbe-handling, f.eks. vurdering og beslutning af få personer eller et eksternt udvalg på op til 30 personer. efond følger en ansøgning fra oprettelse til lukning af sagen. Et A-Z system hvor alt arbejdet med ansøgningerne er samlet.

2 Ø n s k e l i s t e Til medarbejderne Et it-system der laver arbejdet selv uden forudgående indtastningsarbejde. F.eks. regneark over indkomne ansøgninger. Et ansøgningsskema der vejleder ansøgeren så ansøgningen bliver korrekt udfyldt. Der skal ikke bruges tid på modtagelse af forkert udfyldte ansøgninger. Der skal ikke bruges tid på registrering af ansøgninger - det sker automatisk. Bedømmere kan kan logge på med det samme ved ansøgningsfrist - i stedet for tidskrævende arbejdsgange hvor sekretariat og bedømmere sender s eller papir frem og tilbage. Der er desuden fuld aktindsigt med et enkelt museklik. Til ledelsen Fast pris, årligt abonnement uden ekstra udgifter til support, udvikling og drift. Viden: Hvad går bevillingerne til? For et år siden? For fem år siden? Har bevillingerne gjort en forskel? Med efond har du altid adgang til statistik og historik.

3 Indholdsfortegnelse 4 Hvilke problemer løser efond 5 Fordele ved efond 6 Garanti 7 Opbygning af efond - 4 moduler 8 Modul 1, ansøgningsskema 10 Modul 2, vurdering af ansøgningerne 11 Modul 3, administration, bevilling, afslag, brevflet 13 Modul 4, afrapportering 14 Indvendinger Med efond undgår du alt det dobbeltarbejde som det er at indtaste indkomne ansøgninger på din computer. Med efond er alt indtastet ved modtagelsen af ansøgningen og papirbunkerne er fortid. efond.dk Hellerup - CVR Side 3/15 Side 3/14

4 Hvilke problemer løser efond efond løser problemet med at samle og overskueliggøre arbejdet (ansøgninger og sagsbehandling). Det som før lå forskellige steder, f.eks. i papirbunker og forskellige regneark eller Word-filer, ligger nu samlet et sted. Det arbejde der er lavet tidligere ligger tilgængeligt med et muse-klik frem for i et arkivskab i kælderen. Med efond ligger ansøgninger og sagsbehandling i samme database. Dette giver flere fordele, bl.a.: efond udfører meget af det normale arbejde automatisk og sparer tid Det er hurtigt og let at søge og finde sammenhænge i et større forløb Tryk på en knap og find alle ansøgninger, korrespondance og regnskaber for en ansøger. Tryk på en anden knap og få en komplet oversigt over sidste års bevillinger og afslag. Er du direktør eller bestyrelsesmedlem for en fond, kan du glæde dig selv og dine medarbejdere med større overblik på kortere tid. Skal problemerne løses nu? Hvis du arbejder med ansøgninger og bruger tid på at finde oplysninger om bevillinger uddelt sidste år eller længere tilbage i tiden må svaret være ja. Hvis du bruger meget tid på modtagelse af ansøgninger og på afslags- og bevillingsbreve kan efond hjælpe. Alternativer til efond? Der findes mange it-firmaer, der kan løse ovenstående problemer, helt eller delvist, men arbejder du med ansøgninger, fortjener du at stifte bekendtskab med efond før I vælger, hvordan I vil digitalisere jeres arbejde. efond er udviklet i over 10 år - vi er nok det firma der har mest kendskab til fonde i Danmark. efond er udviklet i tæt samarbejde med nogle af vores kunder: Gigtforeningen Hjerteforeningen Kræftens Bekæmpelse Københavns Universitet Arbejdsprocessen har indebåret dialog med administrativt personale og forskere fra hele Norden. Selv om mange af efonds kunder er forskningsfonde kan efond også bruges til almene fonde og til rekruttering. efonds administration Adgang til skema, bevillinger, statistik, mm. efond.dk Hellerup - CVR Side 4/15 Side 4/14

5 Fordele ved efond Kan du skrive en , kan du også lære at bruge efond efond indeholder mange funktioner, som er let tilgængelige og nemme at lære. Samlet system Ansøgninger og behandling af disse samles i ét A-Z system, hvor der er adgang til alle ansøgninger, sagsbehandling, historik, statistik mm. Det gør arbejdsgangene hurtigere og giver overblik i forhold til et gammeldags papirarkiv eller en mappe med Word- og Excelfiler på lokalnetværket. efond følger en ansøgning fra oprettelse til lukning af sagen. efond fungerer som et arkiv (journalisering). Ansøgninger skal udfyldes korrekt Kun gyldige ansøgninger kan indsendes fra det elektroniske ansøgningsskema. Dette sparer en del administrationstid. Er en ansøgning udfyldt mangelfuldt, vil ansøgningen blive stoppet ved indsendelse og må tilrettes. Ansøgeren kan løbende se, hvad der evt. mangler at udfyldes før ansøgningen er gyldig. Ansøgeren får hjælp i ansøgnings skemaet. Hjemmearbejde Nogle dage hænger tingene bedre sammen, hvis man kan arbejde hjemme. Da efond er internetbaseret for alle brugere - både ansøgere, behandlere og administrator - kan brugerne arbejde både på kontoret og hjemme. Godt mod CO 2. Papirløst Al sagsbehandling foregår papirløst og online. Dog kan alle ansøgninger printes fra pdf til de behandlere der ønsker det. Nyhed: fra 2011 kan efond udover pdf også generere e-bøger fra ansøgningerne til en elektronisk bog der kan læses på ipad, Android eller pc. Børnesygdomme - crowsourcing efond har været under udvikling siden september Der har været mange kravspecifikationer der er indfriet - hvorefter det har vist sig, at de ikke var fyldestgørende nok. Derefter er efond tilpasset de nye undtagelser, der ikke var tænkt over. I dag er efond et modent stykke IT, der kan håndtere de fleste uforudsete situationer. Mange efond-brugere deltager aktivt i videreudvikling af efonds funktioner. efonds vision og mission efonds mission er, at hjælpe kunden med at spare tid. efonds administrative brugere kan løbende følge med i udviklingen af ny funktionalitet. Alle brugere kan komme med forslag til forbedringer - udviklingsarbejde er inkluderet i abonnementsprisen. efond.dk Hellerup - CVR Side 5/15 Side 5/14

6 efonds 90 dages garanti Før du vælger efond til din arbejdsplads, vil det være naturligt, at være bekymret over om det kommer til at fungere. Er det let at lære? Virker det som forventet? Kommer der overrraskende ekstra regninger? Osv. Derfor giver efond dig en prøvetid på 90 dage - uden betingelser. Prøvetiden er valgt tilpas lang så det er muligt at køre en hel ansøgningsfrist frem til bevilling og afslag. Stopper samarbejdet inden tre måneder vil det arbejde og de ansøgninger der er udarbejdet i efond blive udleveret til dig, så arbejdet ikke er spildt. Opstart Når efond tages i brug første gang er der rådighed over al den hjælp der er brug for uden at det koster ekstra. Der er hjælp til opsætning af ansøgningsskema, ansøgningsfrister, bedømmelsesudvalg mm. Arbejdspladsen er køreklar dag 1! Konvertering Gamle regneark og databaser kan konverteres til efond. Opsigelse Ved opsigelse vil det arbejde og de ansøgninger der er udarbejdet i efond blive udleveret til dig. Dette vil være i form af lister, regneark og pdf-filer. Risiko for ophør For alle it leverandører er der en lille risiko for virksomheds ophør eller ændringer i forretningsbetingelser. Det kan være opkøb eller konkurs. For efonds brugere er det altid muligt at lave backup af arbejdet: gemme alle ansøgninger, bevillingslister mm. Både som word-dokumenter og regneark. På den måde er alt arbejdet sikret i tilfælde af turbulens. Referencer efond.dk Hellerup - CVR Side 6/15 Side 6/14

7 efonds moduler efond består af 4 forskellige områder der helt eller delvist varetager arbejdet for en fond eller en forskningsadministration M Modul 1 - elektronisk ansøgningsskema Ansøgeren logger på via internet, udfylder og sender ansøgningen. I databasen oprettes en sag som kan fortsætte forløbet i efond eller eksporteres til et andet administrativt system, f.eks. Navision. M Modul 2 - sagsbehandling (peer-review) Udvalgsmedlemmer/eksperter bedømmer ansøgningerne og indstiller til bevilling eller afslag. I databasen består sagen nu af en ansøgning og en evaluering af ansøgningen. MModul 3 - administration Bevilling, afslag, mm. I databasen består sagen nu af ansøgning, evaluering, bevilling eller afslag. På modul 3 foregår alt det praktiske med efond. Opsætning af skema og ansøgningsfrister. Tildeling af behandlere til ansøgninger. Brevfletning mm. Samtidig fungerer dette modul som et effektivt elektronisk arkiv. MModul 4 - efterbehandling, afrapportering Det endelige regnskab. På et online skema udfyldes rapport og regnskab. I databasen består sagen nu af ansøgning, evaluering, bevilling, slutrapport. efond.dk Hellerup - CVR Side 7/15 Side 7/14

8 Modul 1, ansøgningsskema Uden Modul 1, ingen efond Modul 1 er efonds eneste obligatoriske modul. Selv om efond er et samlet system kan fonde med andre it-systemer have gavn af det internetbaserede ansøgningsskema. Ansøgninger kan eksporteres til pdf, xml og Navision for viderebehandling uden for efond. Begrænsning af tekst Når ansøgeren skriver sin ansøgning, er der forskellige felter som skal udfyldes - ellers er ansøgningen ikke gyldig og kan ikke sendes. Der er begrænsning på hvor megen tekst, antal karakterer, en ansøger kan skrive og ansøgeren kan løbende følge med i sit forbrug. Der kan også være felter som skal udfyldes på en bestemt måde før ansøgningen kan sendes. Alle disse begrænsninger er med til, at sikre at fonden modtager en korrekt ansøgning. Arbejdet kan afbrydes og genoptages Ofte kan en ansøgning være lang og tage lang tid at lave. Ansøgeren kan arbejde på ansøgningen over længere tid. Ansøgningsskemaet er delt op i sammenhængende trin Et ansøgningsskema kan bestå af mange indtastningsfelter. Mellem 50 og 100 er ikke usædvanligt. For overskueligheden er ansøgningsskemaet delt op i flere trin. Dette giver overblik både når ansøgningen skal skrives og læses. efond.dk Hellerup - CVR Side 8/15 Side 8/14

9 Modul 1, ansøgningsskema fortsat Trin1, personlige oplysninger Ansøgeren går ind i systemet via fondens hjemmeside og opretter et brugernavn og et kodeord, som vil blive brugt fremover. Derefter angiver ansøgeren personlige data (adresse, cv mm.). Disse informationer skal kun udfyldes en gang, da de bliver kopieret over i ansøgerens fremtidige ansøgninger. De personlige oplysninger kan altid ændres af ansøgeren, hvis dette ønskes. Trin 2, projektbeskrivelse Dette trin er selve ansøgningen og handler om beskrivelse af projekt, tidsrum, medansøgere og andre relevante oplysninger. Trin 3, budget Her udfyldes budget over ansøgt beløb, fordelt på forskellige poster. Der udfyldes også samlet budget så man kan se, hvad der er søgt og bevilget fra andre fonde. Trin 4, vedhæftede filer Ansøgeren kan vedhæfte figurer, pdf-filer mm. Trin 5, den samlede ansøgning På dette trin samles personlige oplysniger, projektbeskrivelse, budget og vedhæftede filer til en lang ansøgning, som kan gennemlæses inden fortsættelsen til trin 6. Her kan ansøgningen også gemmes som pdf-fil. Trin 6, afsend ansøgning På det sidste trin kan ansøgeren trykke på en Send-knap for at sende ansøgningen. Lige som en . Herefter går ansøgningen i fondens indbakke. Der kan ikke længere ændres i ansøgningen. Ikke alle skemaer har 6 trin efond byder på forskellige variationer over ovennævnte trin. Det mindste ansøgningsskema har kun ét trin. Det største ansøgningsskema har seks trin. Jobansøgninger Ansøgningsskemaet er velegnet til job- eller stipendieansøgninger. I 2009 gennemgik Lundbeckfonden en undersøgelse af, hvordan ansøgningsskemaet opfattes af ansøgerne. 98% af ansøgerne synes at ansøgningsskemaet var godt eller meget godt. efond.dk Hellerup - CVR Side 9/15 Side 9/14

10 Modul 2, vurdering og bevilling Hvis mange skal vurdere hver ansøgning Modul 2 giver adgang for op til 30 forskellige skriftlige vurderinger til hver ansøgning. Fonde, hvor medarbejdere selv behandler ansøgningerne, behøver ikke at anvende dette modul. Indledende behandling af ansøgninger Efter at en ansøgningsfrist er lukket, kan komitéens formand logge sig på systemet og fordele ansøgningerne til behandling af de andre komitémedlemmer. Komitémedlemmerne kan så logge sig på systemet og begynde at vurdere de ansøgninger, de er blevet tildelt. Det er muligt at printe ansøgningerne fra en PDF-fil eller komitémedlemmet kan læse ansøgningerne på computerskærm. Komitémedlemmet indtaster en karakter (score) og en eller flere kommentarer til hver ansøgning. Nyhed: For bedømmere med ipad eller anden tavlecomputer kan efond lave alle ansøgninger til en e-bog. Dette kan gøre læsning endu lettere dag der er monster indholdsfortegnelse med genveje til alle ansøgningernes hovedpunkter. Høring For ansøgninger til universiteter bliver efond løbende tilpasset lovgivningen. I øjeblikket betyder det, at ph.d. ansøgeren får indblik og kan kommentere bedømmelsen af sin ansøgning. Score I slutningen af vurderingen, er alle ansøgninger automatisk på en liste, sorteret efter den bedste score, klar til komitéens afsluttende møde, hvor der gives bevillinger og afslag. Nogle arbejdspladser foretrækker at sortere ansøgningerne efter ansøgers navn eller ansøgningens kategori. Dette kan også lade sig gøre med efond. Storskærm Komitémedlemmerne mødes for at diskutere deres vurderinger og tildeler bevilling til de bedste ansøgninger. efond vises på storskærm og ansøgningerne gennemgås i den rækkefølge, der er valgt. Tidligere bevillinger (historik) og oplysninger fra PubMed kan også vises fra denne side. Beregning af resterende beløb Når ansøgningen er gennemgået og hvis den evt. får bevilling, indtastes beløbet og dette trækkes fra det totale beløb, der er til rådighed. Således kan komitéen hele tiden se rådighedsbeløbet der er tilbage til resterende ansøgninger. Processen gentages for alle ansøgninger og til sidst kan en liste over bevillinger printes. Side 10/15 efond.dk Hellerup - CVR Side 10/14

11 Modul 3, administration Oprettelse af frister Sekretariatet kan lave en ny ansøgningsfrist, hvorefter ansøgere kan gå ind på hjemmesiden og begynde arbejdet med en ansøgning. Oprettelse af støtteområder Ofte har en fond mere end et ansøgningsskema, fordi fonden giver støtte til forskellige områder. Eksempler på dette er videnskabelige projektansøgninger, stipendier og rejseansøgninger. Med efond kan sekretariatet oprette de forskellige støtteområder og udarbejde et relevant ansøgningsskema for hvert område. Fleksible ansøgningsskemaer Sekretæren kan selv opdatere ansøgningsskemaerne, ændre tekst, udseende, minimumskrav til ansøger mm. Ikke alle ansøgninger indtastes af ansøger 99% af ansøgningerne indtastes af ansøgeren selv, men i nogle tilfælde kan det være praktisk, at fonden selv indskriver ansøgningsoplysninger. Dette er også muligt. Det samme gælder nogle grupper af ansøgere, som ikke kan bruge computer og internet. Disse ansøgere kan sende en almindelig papiransøgning. Ved modtagelsen af ansøgningen, taster sekretæren de vigtigste oplysninger ind, scanner ansøgningen og vedhæfter den til sagen. I efond laves meget af arbejdet på lange lister over alle ansøgninger. Starten af listen viser statistik. Listen over ansøgninger kan sorteres på mange forskellige måder f.eks. efter unikt id-nummer, navn, geografisk placering af ansøger, kategori, dato mm. Listen kan brevflette og eksportere til regneark. efond.dk Hellerup - CVR Side 11/15 Side 11/14

12 Modul 3, administration fortsat Statistik Med løbende opdateret statistik fra databasen kan sekretariatet hurtigt få et overblik over ansøgninger, bevillinger mm. Med kategorisering af ansøgningerne kan der laves statistik over hvilken type ansøgning/ forskning der støttes. Arkiv Med efond skal man ikke længere gå i kælderen for at finde en tidligere ansøgning. Information Der er flere databaser som kan ses og redigeres. Disse databaser indeholder information om ansøgere, komitémedlemmer, udvalg og støtteområder. Der er også forskellige statistikker, så sekretæren løbende kan følge med i ansøgningsprocessen (hvor mange der er i gang med en ansøgning, estimater mm.). Søgefunktion Søgefunktionen giver hurtig adgang til ansøgningerne i databasen. For hver ansøgning er der en statusrapport med omfattende historik. Det er muligt at tilpasse efond til at søge på en hvilken som helst del af en ansøgning der måtte være interessant. Det kan f.eks. være: ansøgers navn medansøger eller vejleders navn titel på ansøgning litteraturreferencer postnummer Brevfletning Systemet giver mulighed for brevfletning på almindelige Word dokumenter, bevillingsbreve og afslagsbreve. Endvidere kan der flettes valgfri lister f.eks. en bevillingsliste til internt brug og en anden bevillingsliste til hjemmesiden. Ofte tager det ikke længere tid end at trykke på en knap. Sekretærens nye arbejdsopgaver Idét store dele af arbejdet med modtagelse af ansøgninger mm. er automatiseret, lettes arbejdet for sekretæren på arbejdspladsen. Til gengæld har sekretæren fået en ny arbejdsopgave: At hjælpe ansøgere, der har problemer med at lave ansøgninger på internet. Dette er dog en mindre opgave og der er altid er hjælp at hente hos efond.dk efond.dk Hellerup - CVR Side 12/15 Side 12/14

13 Modul 4, afrapportering Efter bevillingen - regnskabets time Når en ansøger har fået bevilling, skal vedkommende efter endt projekt rapportere om projektforløbet. Ansøgeren logger sig på systemet på samme måde, som da vedkommende i sin tid oprettede en ansøgning. Ansøgeren skriver en kort rapport og udfylder et budget. Skemaet der udfyldes, er bygget op på samme måde som det ansøgningsskema der tidligere er benyttet. Efterfølgende bedømmes rapporten af fondens bedømmelsesudvalg. Var det en god bevilling? Er regnskabet i orden? Resultatet gemmes i databasen. Fonden kan således evaluere projektforløb og resultat, og samtidig vurdere ansøgeren. Når der gives bevilling til projekter der varer flere år, kan afrapporteringen bruges hvert år ved udbetaling til at kontrollere, at projektet kører efter planen. Når ansøgeren laver en ny ansøgning, kan vedkommende blive vurderet på sine tidligere resultater. Når der skal laves regnskab, kan bevillingshaveren se det oprindelige budget fra ansøgningen. efond.dk Hellerup - CVR Side 13/15 Side 13/14

14 Indvendinger Argumenterne for efond er lige til. Måden ansøgningsskema og sagsbehandling er integreret sparer tid og giver overblik. Der kan også argumenteres imod. Nogle af disse indvendinger kommer herunder med efonds kommentar. efond er for dyrt Nej. efond er billigt. I de fleste tilfælde koster efond årligt mindre end en månedsløn og for det beløb er der ubegrænset adgang til den hjælp der ønskes. Ud over at efond giver tidsbesparelser er der i efond bedre kontrol med bevillingshavere. Denne kontrol finder ofte ubrugte bevillinger, som hurtigt dækker udgiften til indkøb af efond. efond koster mindre end 1% af fondens uddelinger - for nogle fonde mindre end 1. Det er et relativt lille beløb for et system, der hjælper dig med at have kontrol/styring over bevillinger for millioner. efond er et lille firma Størrelsen er med til at holde en lav pris og et tæt samarbejde med kunden. Altid samme kontaktperson. efond er for kompliceret Hvis du kan shoppe på internet eller skrive en kan du også arbejde med efond. De fleste efond-kunder bruger hotline i indkøringsfasen det første halve år, og så fungerer det. Der er ubegrænset adgang til efond hotline uden at det koster ekstra. Skemaet eller sagsbehandlingen følger ikke vores arbejdsgange efond er fleksibelt og kan dække mere end 20 forskellige arbejdspladser i dag. Vi kan tilbyde din arbejdsplads mere end du umiddelbart forventer desuden koster det ikke ekstra hvis vi skal programmere systemet efter dine retningslinier. Vi har i forvejen en database eller et journaliseringssystem Hvis jeres system har nogle år på bagen, vil det være en god ide at få en gratis præsentation af efond. Modsat de fleste it-løsninger er alle arbejdsgange samlet i samme database og samme program. Det er noget som sparer tid. I øvrigt kan efond arbejde sammen med andre it-systemer, f.eks. Navision. efond bygger ikke på Microsoft teknologi efond bygger på samme teknologi som et af verdens største it-systemer, Facebook. Teknologien hedder PHP/MySQL og er oprindeligt valgt fordi den er fleksibel og hurtig. efond kan ombygges til Microsoft.net, hvis der er efterspørgsel. efond er papirløst Alt arbejdet fra efond kan printes. Alle ansøgninger gemmes som pdf-filer. efond.dk Hellerup - CVR Side 14/15 Side 14/14

15 Sikkerhed - tekniske oplysninger Tekniske oplysninger Software Systemet er bygget op med Open Source programmerne PHP/MySQL. Koden kan let omskrives til Microsoft.net eller andre web-programmer hvis der opstår behov. efond er ikke fastlåst hvad angår platform. Dedikeret, krypteret webserver placeret i København Systemet ligger på en webserver hos efond.dk i København. Der er krypteret datatrafik til serveren med SSL. Dette giver en sikkerhed som også bruges af netbankerne. Design af systemet efond er lavet simpelt, uden animationer, scripts mm., for at kunne køre problemfrit på så mange computeropsætninger som muligt, også mobiltelefoner. efond er lavet af efond.dk Andy Beare, ingeniør. Thomas Ring, designer mdd. Andy Beare Thomas Ring Løbende udvikling et selvorganiserende system der forandrer sig efter behov efond udvikles og opdateres hele tiden. Når en efond-kunde får en god idé tilrettes efond og en opdatering sendes ud til efond-kunder med egen webserver. Alle efond-kunder har således samme version af efond, hvilket gør driften effektiv og sikker. efond.dk Hellerup - CVR Side 15/15 Side 15/14

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier i almen medicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Agil udvikling af et sagsbehandlingssystem

Agil udvikling af et sagsbehandlingssystem Agil udvikling af et sagsbehandlingssystem fra brugerorienteret visuel procesdesign til kravspecifikation!! Thomas Hildebrandt Faglig koordinator for processer og IT Interessegruppen, Infinit!! Lektor

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

2) Generel information til ansøger

2) Generel information til ansøger Dette dokument blev opdateret den 15. januar 2015 Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier til forskning i udlandet 2015 Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Kom godt i gang med job-response.com

Kom godt i gang med job-response.com Kom godt i gang med job-response.com Hvad er job-response.com Job-response.com er en svarportal til at besvare jobansøgere med. Mange jobansøgere er frustrerede over de manglende svar på deres ansøgninger

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

d ube Brugervenlig dokumentstyring

d ube Brugervenlig dokumentstyring Jeg ønsker at anvende den bedste teknologi i min virksomhed. Den skal være brugervenlig, omkostningseffektiv og fremtidssikret. Et produkt der er let at tage i brug, og som er i stand til at vokse med

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af Information og vejledning til ansøgere Forskningsprojekter r inden for kliniskk og basal biomedicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig medd at udfylde

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk RELEASE NOTES HR Manager Talent Recruiter v3.30 Dette dokument beskriver de ændringer, der er foretaget i version 3.30 af HR Manager Talent Recruiter. Ændringerne er kategoriseret som «Nye funktioner»

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Succes online Træning #1 Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Dagens agenda Online tilstedeværelse Kravspecifikation til website og -shop Google-konto- Google+ Hjemmeopgaver Og så - handson

Læs mere

360 Papirløse Møder - til ipad eller Tablet-PC

360 Papirløse Møder - til ipad eller Tablet-PC 360 Papirløse Møder - til ipad eller Tablet-PC en effektiv, miljøvenlig og engagerede måde at få adgang til dagsordner og mødepapirer! 360 Papirløse Møder - til ipad og Tablet PC To unik papirløs løsning

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere