SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede"

Transkript

1 SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den lille simple installation på en enkelt computer, til den komplekse lagerløsning med mange brugere, jobfunktioner og udstyr. Ingen kunder er ens og SHARK kan i vid udstrækning konfigureres til de faktiske behov, idet SHARK med en række moduler og konfigurations muligheder kan tilpasses til de givne ønsker, hermed sikres at der i mange tilfælde kan anvendes en standard løsning med et minimum af tilpasninger med de fordele dette giver med nemmere og billigere vedligeholdelse. Fordelene ved at implementere SHARK på lageret er mange, nogle af de vigtigste er: Man opnår højere plukkefrekvenser for den enkelte medarbejder. Ved indførelse af udstyr som automater og SHARK er produktivitetsforbedringer med op til flere gange almindelige. Bedre pladsudnyttelse. Avanceret lokationsstyring udnytter pladsen optimalt. Færre fejl giver bedre kvalitet som igen giver glade kunder og færre omkostninger. SHARK er nem at bruge, det betyder at det er hurtigt at oplære nye medarbejdere. For løbende at kunne forbedre arbejdspro cessorne skal man have måltal for lagerets effektivitet. SHARK har de nødvendige værktøjer og giver overblikket, en vigtig feature og helt uundværlig hvis der anvendes teknikker som Lean o. lign. for løbende produktivitetsforbedringer. Fordele som disse betyder at en investering i et moderne lager ofte vil vise sig at være ganske fordelagtig selv efter ganske kort tid og være en investering med en kort tilbagebetalingstid. Lokationsstyring Med SHARKs lokationsstyringssystem er der fuldstændig kontrol over lagerets opbygning. Det enkelte lager kan inddeles i zoner, gange, moduler, reoler, hylder, etc. Hver lokation har en lokationstype, med givne fysiske dimensioner, plukke prioritet mv. Baseret på avancerede algoritmer og brug af historiske data, sikrer Shark at lageret hele tiden udnyttes optimalt, således at hver enkelt vare altid ligger på den mest optimale plads, både med hensyn til plukkehastighed samt pladsudnyttelse. Lagerplads er en omkostning, ikke mindst ved brug af automatiseret lager og ved at lade SHARK styre lageret er det enkelt at få en væsentlig højere fyldningsgrad end med traditionelle metoder. SHARK vil altid forsøge at finde den optimale lokationsstørrelse og om nødvendigt splitte varen op på flere lokationer. Brug af flere lokationer til samme vare giver smart pladsudnyttelse, er en af lokationerne for en given vare tom, kan den straks udnyttes til en anden vare og man behøver aldrig afsætte plads til den størst tænkelige beholdning. Et lager hvor der kun anvendes én lokation pr. vare er typisk minimum 50% luft, da lokationerne i gennemsnit er halvfyldte, bruges 2 eller flere lokationer pr. vare er en fyldningsgrad på 75% eller mere realistisk. De fleste af SHARKs funktioner for optimering fungerer automatisk, så det er ikke noget den

2 almindelige bruger skal bekymre sig om. De avancerede funktioner er gemt under en brugervenlig grænseflade, så oplæring i brug af systemet er så simpel som mulig. SHARK gør det muligt at dele lageret op i arbejdszoner, hvor den enkelte lagermedarbejder opererer i én zone. Afhængigt af konfigurationen, er det muligt at ændre arbejdsgrupperne, således der i travle perioder arbejdes i mindre zoner, hvor den enkelte kun arbejder i en begrænset del af lageret, mens medarbejderen ved lav belastning arbejder i flere zoner på én gang. Der understøttes forskellige strategier når en given ordre skal plukkes i flere områder, der kan enten plukkes parallelt i flere zoner eller der kan stafet plukkes i en zone ad gangen, den sidste teknik er velegnet ved pick-and-pack (pluk direkte i de kasser der sendes) eller hvor man ønsker at mindske behovet for at samle ordrelinier fra samme ordre der er plukket i forskellige zoner. Fastlager SHARKs fastlager modul giver mulighed for håndtering af almindeligt reollager, gennemløbsreoler, pallelager, samt midlertidigt lager. Ved anvendelse af trådløse terminaler, enten i form af små håndholdte PDAer eller fastmonterede truck terminaler, opnår man at alle opdateringer sker øjeblikkeligt, således at lagerstatus altid er opdateret. Ændres prioriteten af en ordre, vil det øjeblikkelig afspejles på truck eller håndterminalen. Operatøren har samtidigt nem adgang til alle former for information, som er praktiske under arbejdet. Trådløs terminal med stregkode scanner og SHARK software. Lagerets indretning konfigureres igennem et enkelt menusystem som giver en høj grad af fleksibilitet. På ovenstående figur ses hvorledes der oprettes nye lagerområder, reoler, lokationer, mv. således at SHARK har et præcist billede af lagerets indretning. Når lagerets struktur er kendt, er det enkelt for SHARK at anvise tomme lokationer for nye varer, finde den optimale placering, samt plukke i den rigtige rækkefølge med de kortest mulige afstande. Nye lokationer kan løbende oprettes og fjernes uden at det kræver speciel viden eller IT assistance. I forbindelse med lokationsstyring har SHARK også understøttelse for forskellige pakningsstørrelser og det er for eksempel enkelt at styre at enkeltstykspakninger skal i automater, mens kartonener skal på pallelager. SHARK sikrer at pakninger kun brydes hvis det er nødvendigt. Overstående billede viser et eksempel på brug af trådløse terminaler (PDA) på lageret. Terminalen kan anvendes for alle daglige operationer som pluk, indlagring, lagerjusteringer etc. og er desuden et effektivt værktøj med adgang til alle nødvendige former for information. Skyd en stregkode på en lokation og indholdet vises, skyd et varenummer og varens lokation(er) vises, det samme med en transport kasse, palle eller et ordrenummer. Kort sagt har man et væld af information til rådighed som der kun kræves kort træning for at kunne anvende, alt sammen on-line med SHARKs server med øjeblikkelig opdatering over det trådløse netværk. Håndterminalerne har en indbygget stregkodescanner, et godt display samt trykfølsom skærm og kræver kun en web browser for at kunne fungere. Side

3 Med en terminal på trucken er den online med lagerstyringssystemet. Der er ingen spildtid og alle operationer der foretages vil straks kunne ses i systemet. En evt. hasteordre kan ekspederes med det samme. Automatlager SHARK har omfattende understøttelse af automatiseret lager, hvor en effektiv software styring er helt central for at få den ønskede udnyttelse af udstyret. Plukkehastigheden kan øges med adskillige gange og pladsudnyttelsen forbedres væsentligt, sammenlignet med en manuel styring. Det kan ikke være meget nemmere: En lysplet markerer i en automat skuffe hvorfra varen skal plukkes og varen anbringes derefter evt. på en plukkevogn i en kasse markeret med en lampe. Der kvitteres med tryk på en knap. I mange tilfælde vil det være smart at kombinere automat lager med gennemløbsreoler/paller eller lignende. Højfrekvente varer kan med fordel anbringes uden for automaten. Batchpluk med en håndterminal. Terminalen er online så ændring af hvad der skal plukkes først kan løbende ændres for f.eks. hasteordrer. Understøttelse af automatisk lager er en integreret del af SHARK. SHARK beregner løbende hvilke skuffe der vil være klar som den næste og dirigerer operatøren hen til denne. Mens der plukkes i en automat hentes der varer frem i de andre. Side

4 Flow-racks kombineret med automater i samme zone er en effektiv kombination hvor hurtigløberne anbringes i reoler og plukkes samtidigt med automaterne. Ved af veksle mellem automater og reoler mindskes ventetid og pladsen udnyttes optimalt. Batchpluk Normalt plukkes der med SHARK flere ordrer samtidigt (batchpluk), en teknik der gør arbejdet langt mere effektivt end traditionelle metoder. Operatøren eller SHARK vælger de ordrer der skal plukkes i ét batch og SHARK optimerer derefter plukkerækkefølge for optimal hastighed. Specielt i lagerautomater er det en smart feature at batch et er flydende, det vil sige at man under pluk kan tilføje eller fjerne ordrer fra et batch også inden man er færdig, sortering af plukkerækkefølge foregår således løbende. SHARKs batch-plukkevindue har al nødvendig information tilgængelig og er alligevel simpelt at forstå. I det øverste venstre hjørne viser en tydelig pil hvad vej varen skal, f.eks. betyder en grøn pil ind, at varen er på vej ind på lageret. En grafisk tegning af lageret viser den præcise placering (på ovenstående figur en skuffe i en automat). Artikelnummer, beskrivelse, ordrenummer, antal på lokation, etc. ses tydeligt og knapper til for eksempel udskrift af en label eller korrektion af plukket antal er umiddelbart tilrådighed. Ankommer en ekspresordre, som kræver speciel håndtering, indikeres dette for operatøren med et blinkende rødt flag på status linien og en speciel ekspres ordre aktiveringsknap bliver synlig (kan udbygges til blinklys der kan ses over hele lageret hvis der ikke altid er bemanding i zonen), tryk på ekspres knappen og SHARK sætter de almindelige ordrer på vent og henter strakt varene til hasteordren. Når hasteordren er færdig fortsættes med det afbrudte batch af almindelige ordrer - mere enkelt kan det næsten ikke blive. Startes en ekspresordre samtidigt med de øvrige ordrer, vil den altid blive plukket først også selv om det betyder en mindre optimal plukkehastighed. Det er naturligvis muligt frit at blande indlagringer og pluk som det ønskes. Det betyder at indlagring kan ske med det samme og dermed gøre varen tilgængelig for pluk hurtigst mulig. Pick-to-light kan anvendes på reoler eller plukkevogne, her er det en tydelig lampe der guider operatøren direkte til lokationen. Dette minimaliserer dramatisk den tid plukkeren anvender for at finde varen Vindue for batchpluk i lagerautomater. Sampluk er en specielt feature hvis den samme vare plukkes til flere ordrer samtidigt. I stedet for at plukke til en ordre ad gangen viser SHARK først den samlede antal der skal plukkes og derefter hvordan de skal fordeles på de enkelte ordrer, en facilitet der for nogle kan Side

5 betyde en drastisk besparelse i arbejdet. Varemodtagelse og forsendelse Ud over almindelige plukkezoner kan der være specielle zoner for varemodtagelse og forsendelse. Ved varemodtagelse understøttes direkte pluk, dvs. at hvis en udgående ordrer venter på en vare der kommer i varemodtagelsen, kan der plukkes umiddelbart til ordren uden forudgående indlagring, en procedure der oplagt sparer tid og arbejde. En forsendelseszone kan bestå af konsolidering, hvor ordrer der er plukket i flere zoner (og kasser/paller) samles, med mulighed for kontrol af antal og om varen er den korrekte. Der kan også her udskrives de nødvendige følgepapirer og labels. Optimering Det er vigtigt at have de rigtige værktøjer til rådighed for løbende at kunne vurdere om lageret fungerer optimalt, trimme arbejdet og identificere eventuelle drifts problemer og dette helst før de opstår. SHARK s transaktionslog er i den forbindelse et effektivt værktøj, her registreres enhver transaktion der har ændret lagerbeholdningen og effektive søgemuligheder gør det hurtigt at finde præcis den information der er brug for. En systemlog indeholder alle generelle systemhændelser, som registrede fejl men også andet der kan være interessant for senere analyse. Et automatisk system kan advisere de relevante personer når bestemte hændelser forekommer. Genopfyldning SHARKs modul for styring af genopfyldning er et effektivt værktøj til vurdering af hvor mange af en given vare der skal være på lager og hvor den placeres optimalt. Modulet kan kobles op for automatisk eller semiautomatisk operation hvor varer automatisk bestilles fra et ekstern/internt buffer lager når det er nødvendigt. Et eksempel på dette kan være automater der anvendes for hurtige pluk af små mængder og som automatisk genopfyldes fra et palle, miniload eller kranlager. Genopfyldningssystemet i SHARK kan for eksempel generere en lagerprofil for en vare for at give et hurtigt overblik af om den givne vare er lagret og styret på den mest optimale og kosteffektive måde. SHARK kan også foreslå minimums og genopfyldningsværdier (sikkerhedslager) samt udpege kritiske artikler for genopfyldning, hvor mangel på varer forhindrer - eller vil forhindre ordrer i at blive plukket. Lageroptælling Det er naturligvis muligt at lageroptælle i SHARK på den gammeldags måde, men der kan spares meget tid ved at anvende SHARKs lageroptællingsmodul. SHARK holder hele tiden styr på hvornår en given lokation sidst er talt, eller hvornår der har været bevægelse på lokationen, og dermed kan man ofte spare en fuld optælling og kun tælle hvad der er nødvendigt. Derved er det muligt at lave løbende inventering og lageroptælling kan gennemføres når der er tid. Med SHARKs muligheder for at have den samme vare liggende på flere lokationer er det også praktisk at lade SHARK styre optællingen, man tæller lokationer i stedet for efter artikel nummer og SHARK regner løbende selv sammen, så man får det totale antal for en given vare, med den optimale optællingsrækkefølge styret af lokationer og ikke varenummer. Side

6 løbstiden for en ordre som f.eks. hvor lang tid der går der fra en ordre er klar til pluk til den rent faktisk har forladt lageret. Ligeledes er der mulighed for at se udnyttelsesgraden af lager lokationerne. Statistik funktionerne er et effektivt værktøj for løbende forbedring af produktiviteten. Lageroptællingsmodulet giver en hurtig og sikker måde at gennemføre en status på. Lageroptællingsordrer kan oprettes manuelt eller fra et ERP system, tælles på PDA, papir eller indtastet direkte på en PC, genoptælling af lokationer med afvigelser er understøttet og resultatet kan udskrives på papir, samt rapporteres tilbage til det administrative system. Lageret blive først opdateret med de talte værdier efter de er blevet accepteret af en ansvarlig og der kan korrigeres for pluk og indlagring i den mellem liggende periode ERP Integration SHARK er fra starten designet for integration med et eksisterende administrativt system (ERP) eller produktionsstyringssystem (MPS), således at SHARK håndterer det fysiske vareflow, en opgave som SHARK klarer langt mere effektivt end hvad et normalt ERP system kan tilbyde, mens ERP systemet varetager de administrative og økonomiske opgaver. Et lagerstyringssystem skal næsten altid fungere i tæt integration med andre IT systemer og opkobling mod eksterne systemer er derfor fra starten en naturlig del af SHARK, som med et minimum af arbejdsindsats kan integreres i en større løsning. Det modul der i SHARK tager sig af opkobling mod andre systemer hedder SHARK Link. SHARK Link fungerer typisk helt automatisk uden at brugeren skal bekymre sig om dette, således at f.eks. filer fra et ERP system læses og genereres helt uden bruger indblanding, funktionerne kan dog også anvendes manuelt inde fra SHARK. Hvis der tælles i automater vil SHARK hente skuffen automatisk og vise et grafisk billede af skuffen og hvis installeret i automaten, sætte lys på lokationen med en lys-pointer for at sikre at operatøren finder den rette lokation hurtigt og uden fejl. SHARK er installeret som lagerstyringssystem i sammenhæng med en række forskellige ERP systemer som f.eks. XAL, Axapta, Navision, SAP, Movex, MA PICS, IFS, Concorde, BAAN samt en række kundespecifikke løsninger f.eks. på IBMs AS400 platform. Logiware har i den forbindelse stor erfaring i at implementere opkoblingen og arbejder her i tæt dialog med kundens IT afdeling eller IT leverandør. Forskellige former for statistik er til rådighed, som for eksempel pluk pr time/dag/måned/år fordelt på zoner og medarbejdere, man kan se gennem SHARK kan også installeres i sammenhæng med eksisterende lagerstyringssoftware hvor SHARKs unikke egenskaber for styring af automatiseret lager udnyttes, mens det eksisterende system tager sig af Side

7 f.eks. reollageret. SHARK link modulet giver mulighed for import og eksport af data til eksterne systemer i form af filer eller anden udveksling af data som f.eks. FTP, s, Message Queue, direkte database adgang, etc. Ordrestyring Hvornår ordrer der er modtaget fra et ERP system rent faktisk kan plukkes kan også styres i SHARK, det kaldes frislipning og det kan ske automatisk efter givne kriterier, som f.eks. leveringstidspunkt, rutenummer, ordretype eller prioritet. Det kan også ske manuelt hvor en disponent styrer hvilke ordrer der skal kunne plukkes hvornår, f.eks. så der plukkes til en ventede lastbil o. lign. Plukkevogne SHARK understøtter som standard brug af plukkevogne, såvel intelligente, med trådløs opkobling mod server og lysmarkering på den boks hvortil der skal plukkes samt kvitteringsknap for hver kasse (som vist på figuren), eller som standard vogne hvor der evt. kan anvendes stregkoder for kontrol af plukket. Banestyring SHARKs modul for banestyring skaber tæt integration til PLC/PC kontrollere for styring af baneanlæg. Flere niveauer af integration er mulig fra den simple opkobling, hvor SHARK bliver informeret af anlægget om at en kasse er ankommet til en given zone, til den avancerede løsning hvor SHARK styrer det fulde baneanlæg med ruteoptimering, flytning af varer for genopfyldning, etc. Serviceaftale For mange virksomheder vil et driftsstop på lageret have store økonomiske konsekvenser. Kunden som ikke får sine varer leveret til tiden vælger måske en anden leverandør, personalet skal på overarbejde, produktionen ligger stille hvis de ikke får råvarer, etc. Der er kort sagt megen fornuft i at sikre en stabil drift af sit lager. For øget driftssikkerhed kan der i forbindelse med en SHARK installation, tilbydes en serviceaftale som sikrer hurtig hjælp ved eventuelle driftsproblemer, samt almindelig løbende assistance for optimal brug af SHARK. En serviceaftale fungerer også som en forsikring, der sikrer at man altid får den nødvendige hjælp inden for en nærmere specificeret tid og aftalen sikrer dermed mod længerevarende uønskede stop. Ligeledes er mindre forbedringer og fejlrettelser en del af aftalen. Ved indgåelse af en service aftale gennemgås installationen og der udarbejdes en plan for håndtering kritiske hændelser, f.eks. hvordan en defekt computer skal erstattes med en ny og nød procedurer ved system fejl, komponent fejl, backup procedure, etc. Det er ofte således at sikkerheden med få midler kan øges væsentligt hvis de kritiske punkter i en installation identificeres. Med en service aftale opgraderes softwaren løbende inden for hovedversionen, det vil sige at at fejlrettelser som er relevante for installationen, samt mindre forbedringer, bliver gjort tilgængelige efter behov. Større opgraderinger tilbydes til en fordelagtig pris. En plukkevogn udstyret med en Windows PC med SHARK og et trådløst Logiware har oparbejdet en stor erfaring i løsning af almindelige logistik problemer, omkring optimal udnyttelse af lageret og hvordan arbejdsprocesserne tilrettelægges for den bedst mulige produktivitet. I forbindelse med den almindelige løbende service kan vi tilbyde at assistere med denne viden og i tæt Side

8 dialog med kunden fungere som sparringspartner for en løbende optimering af lagerets effektivitet. Den komplette løsning For den optimale løsning er det vigtigt at hardware og software fungerer bedst muligt sammen. I forbindelse med integrering af en SHARK løsning kan Logiware tilbyde en komplet løsning med hardware som PCer, stregkode udstyr, etc, til software og konsulentbistand for optimering af arbejdsgange mv. på lageret. Side

9 SHARK 2.0 Versioner Funktion SHARK basic SHARK standard SHARK enterprise Antal zoner 1 3 Ingen begrænsing Understøttelse af lagerautomater Understøttelse af reollager Plukkelister på reollager Trådløse terminaler (PDAer) Truckterminaler Trådløse plukkevogne Standard interface til host/erp system Artikel database Lokationskontrol Automatisk ABC beregning Avanceret ABC beregning ü Database (1) MSDE SQL Server SQL Server Bruger administration med login Varemodtagelse Forsendelse og pakning Ordre frislipning (disponering) Lageroptælling med lister Avanceret lageroptælling (ü) ü Lokationsstrategy: faste, flydende, FIFO Transaktionslog Systemlog FlexZone ü Reklamationslog ü Karantænelager ü Styring af label printer Understøttelse af stand-by server (ü) ü Understøttelse af pakningsstørrelser ü Automatisk genopfyldning (ü) ü Ekstra moduler: Styring af automater, banestyring, miniloads (ü) (ü) (1) MSDE Microsoft Desktop Engine, simple version of Microsoft SQL Server. (ü) betyder tilkøbsmodul

10 Specifikationer Generelt Opbygning: Klient/server baseret med al information på en central server for enkel backup og høj sikkerhed. Device Server: En device server styrer hardware på lageret som automater, rullebaner og pick-to-light funktioner mv. Teknologi: Baseret på fremtidssikrede teknologier som Java og XML. Systemet er et sandtidssystem hvor transaktioner som ordrer, pluk og indlagring umiddelbart opdateres og øjeblikkeligt er tilgængelige for alle der arbejder med systemet. Database: Microsoft SQL Server eller Microsoft MSDE (MSDE medfølger). Database størrelse: Kun begrænset af diskstørrelse. MSDE version dog begrænset til 2GByte database fil. Standby server: Understøttelse af ekstra backup server der løbende synkroniseres med driftsserveren med mulighed for at tage over ved fejl på driftsserveren. Standby serveren kan installeres på anden fysisk lokation for eksempel for brandsikring (enterprise modul). Varedatabase Indeholder stamdata for de varer systemet indeholder. Vareinformation: Bland andet Varenummer, beskrivelse, dimensioner, vægt, lokationstyper med antal, EAN kode, Minimums antal, maksimums antal, lokationsstrategi, foretrukken lokationstype, pakningsstørrelse(r), zone(r). Søgning: Søg efter varer med varenummer, tekst, batchnummer og/eller lokation. Funktioner: Opret ny, slet, søg, ændre. Import fra eksternt system. Batchnummer: Der er understøttelse af batch (lot) numre på et given vareparti. Pakningsstørrelser: Der er understøttelse for pakningsstørrelser for en given vare (enterprise version) Lokationsbrug: Hvor hver vare kan der angives hvilke lokationstyper den må forefindes på og hvor mange der kan ligge på hver af de ønskede lokationstyper for varen. Dette kan evt. beregnes ud fra de fysiske dimensioner. Lokationsstyring SHARK holder styr på alle varers lokationer på lageret. Strategi: Fast, flydende (kaotisk), FIFO. Kan styres individuelt for hver enkelt artikel type, med en valgfri standard indstilling. Lokationstyper: Lokationstyper kan defineres med størrelse og navn og anvendes generelt i systemet. Styring: Kontrolleret af SHARK som automatisk finder optimal lokation ved både ordre baseret batch indlagring eller manuel, baseret på blandt andet plukkefrekvent, type, etc. Zoner: Lageret kan inddeles i arbejdszoner. Stregkoder: Der kan benyttes stregkode på lokationen, enten varenummer eller lokationskode. Indlagring (flydende): SHARK foreslår selv ny lokation ved hver indlagring, operatør kan vælge alternativ lokation. Indlagring (fast lokation): SHARK vælger altid samme lokation, operatør kan vælge ny lokation hvis der ikke er plads på den anviste. Lokationsbenævnelser: 5 niveauer. Zonenavn - reol/automat - hylde - lokation på hylde. F.eks: A3-15-D3 (Zone A, Automat 3, hylde 15, lokation på hylde/palle/skuffe: D3. Det er i begrænset omfang muligt at have et alias for en lokation. Indretning: En grafisk konfigurations editor gør det nemt at oprette nye automater, reoler, zoner, etc. Skuffetyper: Standard automat skuffetyper indrettes med en grafisk editor. Der kan oprettes standard typer, så flere ens skuffer eller hylder kun skal indrettes én gang. Lokationsprincip: En varetype pr. lokation. En varetype kan findes på mere end én lokation. Ved brug af batch/lot numre kan der indlagres max ét batchnummer pr. lokation. Manuelle transaktioner Funktioner for simple pluk, indlagring og lagerjusteringer uden brug af ordrer fra ERP system. Søg: Find vare på navn, tekst eller lokation. Pluk: En enkelt vare kan plukkes. Find fri lokation: Find en fri lokation ved indlagring. Indlagring: Varer kan indlagres på eksisterende lokation eller ny (varen skal først være oprettet i vare databasen). Justering: Antal på lokation. Visning af lokation: Det manuelle plukkebillede viser på et billede hvor varen er placeret i skuffen/på hylden. Lokation kan vælges ved at klikke på billedet. Lagerjusteringer: Det er muligt at justere lagerbeholdning ved hjælp af manuelle transaktioner. Ordrenummer: Det er muligt at knytte et ordrenummer på en manuel transaktion for evt. tilbagerapportering til ERP system (returvarer, ekstra pluk til produktionsordre, etc.). Transaktionslog Log: Alle operationer der ændrer antal eller lokation på lageret logges i transaktionsloggen. Sortering: Loggen vises i kronologisk orden. Søgning: Det er muligt at søge i et givent tidsrum, for en bestemt transaktionstype, ordrenummer eller operatør navn. Søgekriterier kan kombineres. Systemlog Systemloggen anvendes typisk for identificering af Side 10

11 system fejl. F.eks. logges fejl fra eksternt udstyr som lagerautomater. Log: Alle SHARK moduler logger til den samme log. Derved er det nemt at søge i loggen. Sortering: Loggen vises i kronologisk orden. Søgning: Der kan søges på fejlkilde, fejltype, fejlkode, samt i et ønsket tidsinterval. Søgekriterier kan kombineres. Sprog Sprog: Dansk, engelsk, svensk, tysk. Sprogskift: Kræver genstart af programmet, men kan ellers vælges frit. Systemkrav Computeren der skal anvendes for en standard installation, hvor alt er installeret på en computer eller som servere, skal opfylde nedenstående minimumskrav. Det anbefales ikke at anvende computeren til andre formål, for at undgå mulige konflikter med anden software. Om ønsket kan computeren leveres færdig konfigureret af Logiware. Operativ Systemer: Følgende operativsystemer understøttes: Windows 2000 Professional/Windows 2000 Server SP 2 eller senere/windows Windows XP. Computer: Pentium 4, 1.4 GHz eller bedre. RAM: min 512MByte RAM. Disk: min 500MByte fri harddisk, CD-ROM (for installation). Porte: En eller flere ledige RS232 porte for Automater, printere, etc. Antal afhænger af tilsluttet udstyr. SHARK understøtter alternativt NPort RS232 bokse fra Moxa eller Lantronix for direkte netværksopkobling. Database: MSDE medfølger (Microsoft SQL Desktop Engine). Optionelt SQL Server 2000 for bedre administration og hastighed, samt hvis databasestørrelsen er større end 2GB. Netværk: TCP/IP netværk skal understøttes. Hvis der skal anvendes trådløse terminaler skal der være et netværk installeret. Sikkerhed: For større installationer, hvor oppetid er kritisk, anbefales UPS og/eller RAID. Backup: Det anbefales at der etableres en backup mulighed, enten med et lokalt tapedrev eller via netværk. Support: Mulighed for ekstern adgang via Internet eller modem for ekstern support anbefales. Klientcomputere som kobles op mod en server: Operativ Systemer: Følgende operativsystemer understøttes: Windows 2000 Professional/Windows 2000 Server SP 2 eller senere/windows Windows XP. Computer: Pentium III, 1.4 GHz eller bedre. RAM: min 256MByte RAM. Disk: min100mbyte fri harddisk. Batch pluk og indlagring Batchpluk er samtidigt pluk af flere ordrer. Kan forbedre plukkehastigheden dramatisk. PLUK: Batch Størrelse: Der er kun praktiske grænser for et batchs størrelse. SHARK understøtter flydende batch hvor ordrer tilføjes og afsluttes under kørsel. Det vil sige at man ikke nødvendigvis starter et antal ordrer og kører dem færdig, men løbende kan tilføje nye. Dette betyder at SHARK altid har et passende antal ordrelinier at optimere ud fra. Ordre oprettelse: Ordrer kan oprettes i SHARK men importeres typisk fra et ERP system (se SHARK link for automatisk import af ordrer). Optimering: Rækkefølge sorteres for optimal hastighed. For automater samles typisk pluk fra samme skuffe, derefter plukkes skiftevis fra forskellige automater, således at ventetid minimeres. Ved tilføjelse af nye ordrer, reorganiseres plukkerækkefølgen. Kvittering: Den ønskede kvitteringsmetode kan konfigureres. Varenummer, lokationskode, ordrenummer, batchnummer (en eller flere). Kvittering med stregkode skanner, via tastatur eller trykknapper. INDLAGRING: Forberedelse af indlagring: Der kan forberedes en indlagringsordre hvor de varer der skal indlagres angives (se SHARK link for automatisk import af indlagringsordrer). Optimering: Rækkefølgen sorteres for optimal hastighed. Kvittering: Indlagring kan kvitteres ved: Stregkode på lokation (lokationskode eller varenummer), kvittering af ordrenummer. Stregkode: Der kan automatisk eller manuelt udskrives en stregkode for hver indlagring. Lyd: Hvis der er tilsluttede højttalere er der mulighed for lyd ved f.eks. forkert scannet kode o.lign. Lyden kan brugerdefineres (.wav fil). Kontrol med stregkoder: Nogle funktioner, som for eksempel at udskrive en label, kan aktivereres ved at scanne en stregkode. Brugerstyring Sikrer fuld sporbarhed af alle operationer. Beskyttelse: Der logges ind på systemet med brugernavn og password. Brugerniveauer: Operatør, administrator, system. Antal brugere: Ubegrænset. Ordrestyring Ordretyper: Overordnet typer er pluk, indlagring og flytninger, for hver af disse typer kan der oprettes nye typer, således at for eksempel indlagring med indkøbsordrer og returvarer har forskellige typer. Side 11

12 Ordreoprettelse: Ordrer kan oprettes direkte i SHARK. Ordrefrislipning: Et frislipningsmodul tillader kontrol af hvilke ordrer der kan plukkes. Der ved kan en disponeringsfunktion styre hvilke ordrer det er muligt at plukke på hvilke tidspunkt. F.eks. ordrer der skal med en given transport. Fastlager zone Plukkezone med faste reoler, paller eller gennemløbsreoler. Brugerinterface: Håndholdte trådløse terminaler med stregkodelæser, truck-terminal eller stationære PC er. Plukkerækkefølge: Plukkerækkefølgen optimeres efter korteste vej/ventetid. Pluklister: Det er muligt at udskrive en almindelig plukkeliste for ordinært pluk uden brug af online terminal. Plukkelisten kvitteres efter pluk på terminalen, evt.med stregkoder. Indretning: Lageret opdeles i hal, gange, reoler, hylder, samt evt. underopdeling af hylder i mindre lokationer. Oprettelse: Fleksibel indretning af lageret. Der defineres hyldetyper og reol typer, de definerede typer placeres på en lagertegning. Arbejdsgang: Operatøren vælger de ordre der ønskes behandlet (indlagring og/eller pluk) og starter plukkerutinen. Trådløs terminal På den trådløse terminal er følgende funktioner tilgængelige. Valg af ordrer: Plukke og indlagrings billede. Adgang til artikel og lokations information ved f.eks. at scanne artikelnummer eller lokationskode. Batchpluk: Batchpluk gør det muligt at plukke til mere end en ordre ad gangen. SHARK optimerer plukkerækkefølgen. Plukkebillede: Plukkebilledet for fastlager er optimeret for små skærme, således at håndholdte, trådløse PCere, med indbygget stregkode læser kan anvendes. Web baseret: Ordrervalg og plukkebilleder ses via en almindelig web browser. Der skal ikke installeres speciel software på den bærbare terminal. Sikrer hurtig udskiftning af en defekt enhed ved fejl og frihed ved valg af hardware. Opdatering: Al opdatering sker i sand tid. Hasteordrer: Det er muligt at håndtere hasteordrer og derved midlertidigt forlade den plukrunde der er i gang. Kvittering af pluk: Pluk kan kvitteres på følgende måder: - Simpel kvittering med Enter. - Skanning af varestregkode. - Skanning af varestregkode, samt ordreseddel. - Skanning lokationsstregkode. - Skanning af lokationsstregkode samt ordreseddel. - Kombineret med trådløse plukkevogne og kvittering på trykknap. Antal brugere: Der er ingen praktiske begrænsninger på antallet af samtidige terminaler i en given plukkezonen. Netværk: Trådløst netværk til terminaler er baseret på b. Automatlager zone En automat zone er en lagerzone hvor der plukkes med lagerautomater, evt. kombineret med reoler, f.eks. gennemløbsreoler for højfrekvente varer. Automater: Logimater. Lokationslys: SHARK kan styre en lyspointer i automaterne, således at den øjeblikkelige lokation markeres med en lysplet. Specielle funktioner: Understøttelser af tilt og lift. Varer uden for automat: Det er muligt at kombinere fastlager med automaterne, således at der plukkes samtidigt fra både automater og reoler. SHARK styrer den optimale rækkefølge. Varemodtagelse Modul for varemodtagelse og forberedelse af indlagring. Registrering af ordre: Indkøbsordrer modtages fra økonomisystem (ERP) via SHARK link eller indtastes manuelt. Valg af indlagringszone: For hver vare er der angivet en primær indlagringszone, evt. en sekundær som anvendes hvis der ikke er plads for i den primære. Operatøren kan ændre dette ved varemodtagelsen. Udskrifter: Mulighed for udskrivning af stregkode labels. Cross-docking: Det er muligt at plukke varen direkte ved varemodtagelsen, således at man undgår en indlæring først. SHARK viser i varemodtagelsesbilledet hvilke åbne ordrer der afventer den netop modtagne vare. Forsendelse og Konsolidering Udskrifter: Følgeseddel eller pakningsliste. Adresselabel eller bokslabel. Samling af plukkekasser: Muliggør samling af ordrer plukket i flere kasser/zoner. Restpluk: Der er mulighed for at plukke i forbindelse med konsolidering, f.eks. varer som fysisk ligger ved forsendelsespladsen. Kontrol: Kontrol mulighed for check om alle varer er korrekt plukket for en given ordrer ved at skanne varenummer og bekræftige antal. Lageroptællings modul Lageroptællingsmodulet understøtter forskellige strategier for optælling. Optællingsordrer: Et frit antal optællingsordrer kan oprettes i SHARK eller importeres fra eksternt system via SHARK link. Side 12

13 Optimering: Rækkefølgen lokationerne tælles efter, optimeres for optimal hastighed. Dvs. alle optællinger for en skuffe, sker på én gang. Justering af lager: Lagersaldo kan efter endt optælling automatisk justeres ved differencer. Optælling med lister: Optællingslister kan udskrives med stregkoder der senere kan anvendes ved tilbage rapporterig. Optælling på skærm: Der kan indtastes direkte på skærm med mulighed for lokationsvisning og automatisk skuffe hentning i automaterne. Genoptællinger: Der kan gennemføres så mange genoptællinger som det er nødvendigt. Brugerstyring: Almindelige brugere har ikke adgang til beholdning under optælling eller ændringer på listen. Rapporter: Afvigelser. Tilbagerapportering: Lagerbeholdning kan eksporteres for import i ERP system eller til regneark. Rapporter Der kan udskrives et antal rapporter fra systemet. Varer: Liste over alle varer i systemet, sorteres efter artikelnummer, lokation eller dato. Skuffestatistik: Viser information om fylningsgrad og plukkefrekvens for alle skuffer i systemet. Plukkestatistik: Fejllog: Log over system fejl. Udskrifter: Følge eller plukkelister. Printer: Der udskrives til en standard Windows printer. Databrowser: Gør det muligt at se og udskrive tilpassede rapporter. Sikkerhed Backup og andre sikkerhedsaspekter er vigtige for en pålidelig drift. Backup: Det er muligt at integrere backup procedure i databasen, backup kræver ikke at SHARK stoppes, men kan udføres under drift. Transaktionslog: Databasen kan løbende logge alle operationer, der sikrer mod datatab, ud over de sidste minutter, ved evt. system nedbrud. Kritiske data: Alle kritiske data gemmes i databasen. Dvs. at det kun er nødvendigt at udføre backup af databasen, samt at alle andre computere i en installation kan genstartes uden tab af data. Stregkodeskanner Der kan med stor fordel anvendes en stregkodescanner. SHARK understøtter: Intermec, Symbol, eller. anden scanner med mulighed for tastatur emulering eller USB og mulighed for at sende en ny-linie efter stregkoden. Forbindelse: Skal tilsluttes via tastatur input eller USB. Funktioner: Læs varenummer, lokationskode, login navn. Kan desuden programmeres til at aktivere label print ved scanning af kode, således brug af tastatur minimaliseres. Stregkodeprinter Understøttede typer: bl.a. Intermec E4, MarkPoint MP Compact4, Zebra. Tilslutning: RS232 eller parallel port. Format: Standard formateret ved levering. Kan tilrettes ved ændring af formaterings-streng. Fleksibelt system tillader konfiguration af forskellige samtidige formatter. Offline Brug SHARK programmet kan også benyttes på computere som ikke er direkte aktive på lageret, men anvendes til ordreforberedelse, redigering af indretning, statistik, mv. SHARK Link SHARK link benyttes for udveksling af data med eksterne ERP, MPS og WMS systemer. Protokol: Data importeres/eksporteres som filer til/ fra valgfri foldere. Dataudveksling: XML filer i SHARK XML format. Fastlængde ASCII filer. Komma eller tab separeret ASCII filer. Direkte database adgang med JDBC, ODBC. Kommunikation til SAP med RMI. Understøttelse af SAPs IDOC XML format. Understøttelse af IBM Message Queue (MQ) Se øvrigt SHARK link bruger manual for nærmere specifikation. Format tilpasning: XML formattet er fast, men yderst fleksibelt. ASCII formattet er defineret via en tabel i databasen og kan tilpasses på en lang række punkter. Scripting: Det er muligt at definere script kode for import og eksport. Scripts skrives i Java syntax. XSLT: Der kan anvendes XSLT stylesheets for integration af XML mod eksterne systemer. Plukkeordrer: Plukkeordrer kan importeres. Indlagring: Indlagringsordrer kan importeres. Konfirmation: Plukke og indlagringsordrer kan generere en konfirmationsfil når ordren er afsluttet i SHARK. Sletning af ordre: ERP systemet kan slette en ordre i SHARK som endnu ikke er igangsat. Varedatabase: Opdatering af stamdata for varedatabase. Lageroptælling: I forbindelse med lageroptællingsfunktionerne kan der importeres lister over varer der ønskes optalt. Automatisk imp/eks: Eksterne/interne data er typisk synkrone inden for maks 30 sekunder. Opdateringstid: Valgfri, standard er 15 sekunder, minimum 5 sekunder. Side 13

14 Tilpasninger: SHARK link kan efter aftale leveres med tilpasning til andre protokoller og formater, f.eks. direkte interface til database, message queue system, etc. Manuel import: Import af filer kan ske fra en SHARK klient via menupunktet filer->import. Manuel eksport: Export af filer kan ske fra SHARK klient via menupunktet filer->eksport. Vedligeholdelse Klient opdatering: Klient software kan opdateres automatisk fra server, således at software kan opdateres fra én central lokation. Backup: Indbygget backup funktion. Tilretninger Tilretninger af SHARK, for at opfylde specielle behov kan udføres efter nærmere aftale. Service aftale Type: Hotline support pr. telefon eller . Tidsrum: Mandag til fredag, 8:30 til 16:30 på normale arbejdsdage. Uden for dette tidsrum kan der, såfremt der ikke svares, lægges besked på telefonsvarer. Assistance uden for dette tidsrum faktureres med en fast timepris. Reaktionstid: Maksimum 2 timer til arbejdet påbegyndes for problemer der ikke umiddelbart kan løses pr. telefon. Besøg: Et årligt besøg med gennemgang af installationen. Første besøg lægges umiddelbart efter aftalens indgås hvor der udarbejdes en plan for håndtering af kritiske hændelser, samt en gennemgang af svagheder og installationens almindelig tilstand. Varighed: Aftalen indgås for ét år adgangen, betaling: kvartalsvis forud. Opdateringer: Som en del af serviceaftalen opdateres efter behov inden for samme hovedversionsnummer. Det vil sige at en version opdateres til en version etc. Dette omfatter fejlrettelser og mindre løbende forbedringer. Ved opgradering til nye hovedversioner betales 30% af den almindelige licenspris samt de praktiske omkostninger ved opdateringen. Installationskrav: Installationen skal kunne tilgås med modem eller via Internet VPN for at der kun tilbydes en tilfredsstillende service. Automatisk overvågning: I forbindelse med service aftalen kan der installeres et automatisk watchdog program som løbende overvåger driften, genstarter fejlende services samt sender automatiske s i forbindelse med konstanterede problemer. Specifikationer gældende for SHARK Copyright Logiware ApS 2006 Version 3: juli Bemærk at ikke alle funktioner er tilgængelige i alle versioner af SHARK Logiware ApS Tel.: Bakkegårdsvej 312 Fax: DK-3050 Humlebæk Denmark Web: Side 14

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele Fordele Lagerautomat LogiMat Ergonomisk og effektivt system til lagring og pluk af smådele Dine fordele: SSI SCHÄFERs LogiMat

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Indførelse af nyt WMS og optimering af vareflow og processer Case story av form a/s. v/karsten Bangshaab, adm. direktør, Logima8c

Indførelse af nyt WMS og optimering af vareflow og processer Case story av form a/s. v/karsten Bangshaab, adm. direktør, Logima8c Indførelse af nyt WMS og optimering af vareflow og processer Case story av form a/s v/karsten Bangshaab, adm. direktør, Logima8c Styrk logis,kfunk,onen og skab mærkbare resultater Logis,kken påvirker virksomhedens:

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu!

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! Hvorfor elektronisk? I stadigt større grad foregår udveksling af oplysninger mellem

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen.

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen. CIP 4.3 er på gaden! Opdateringen til CIP 4.3 er på gaden med en lang række nye forbedringer, der giver CIP endnu mere værdi for brugeren. Forbedringerne er centreret omkring præsentation af data i web

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

SOFTWARE PAKKER, MODULER OG SERVICE

SOFTWARE PAKKER, MODULER OG SERVICE SOFTWARE PAKKER, MODULER OG SERVICE A.1. Generelt ScaleIT veje software er et Windows baseret dataopsamlings program, dedikeret til håndtering af vejedata og integration af veje processen i selskabets

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det mindst mulige antal skærmbilleder ved indtastning. Du vil logge på systemet hurtigt og nemt uden at dit personale står i kø ved kassen.

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Performer Installationsguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Installationsguide for CLIQ Performer Denne manual er et detaljeret værktøj, der primært henvender sig til de personer,

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager

Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager Præsentation gennemgang Gennemgang af de nye ting i version 2.5.2 Mamut ServiceSuite Planning Næste service release 15. august Mamut ServiceSuite

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Brugervejledning Brovægtprogram F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Introduktion F.L. Teknik Brovægtprogram er udviklet som supplement til eksisterende og nye brovægte. Programmet understøtter

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Vejledning Installation af Easy Route Mobile programpakke på håndterminal

Vejledning Installation af Easy Route Mobile programpakke på håndterminal Vejledning Installation af Easy Route Mobile programpakke på håndterminal Udarbejdet af: Flonidan DC A/S Islandsvej 29, DK-8700 Horsens Telefon: +45 75 61 88 88 Fax: +45 75 62 60 88 www.flonidan.dk Installation

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Et fuldautomatisk system

Et fuldautomatisk system Et fuldautomatisk system Optimerer fleksibilitet og effektivitet Manuelle indstillinger er fortid med SI 92, dette gælder også falseindstillinger. Det brugervenlige design gør det muligt at indstille kuverteringssystemet

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere