SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede"

Transkript

1 SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den lille simple installation på en enkelt computer, til den komplekse lagerløsning med mange brugere, jobfunktioner og udstyr. Ingen kunder er ens og SHARK kan i vid udstrækning konfigureres til de faktiske behov, idet SHARK med en række moduler og konfigurations muligheder kan tilpasses til de givne ønsker, hermed sikres at der i mange tilfælde kan anvendes en standard løsning med et minimum af tilpasninger med de fordele dette giver med nemmere og billigere vedligeholdelse. Fordelene ved at implementere SHARK på lageret er mange, nogle af de vigtigste er: Man opnår højere plukkefrekvenser for den enkelte medarbejder. Ved indførelse af udstyr som automater og SHARK er produktivitetsforbedringer med op til flere gange almindelige. Bedre pladsudnyttelse. Avanceret lokationsstyring udnytter pladsen optimalt. Færre fejl giver bedre kvalitet som igen giver glade kunder og færre omkostninger. SHARK er nem at bruge, det betyder at det er hurtigt at oplære nye medarbejdere. For løbende at kunne forbedre arbejdspro cessorne skal man have måltal for lagerets effektivitet. SHARK har de nødvendige værktøjer og giver overblikket, en vigtig feature og helt uundværlig hvis der anvendes teknikker som Lean o. lign. for løbende produktivitetsforbedringer. Fordele som disse betyder at en investering i et moderne lager ofte vil vise sig at være ganske fordelagtig selv efter ganske kort tid og være en investering med en kort tilbagebetalingstid. Lokationsstyring Med SHARKs lokationsstyringssystem er der fuldstændig kontrol over lagerets opbygning. Det enkelte lager kan inddeles i zoner, gange, moduler, reoler, hylder, etc. Hver lokation har en lokationstype, med givne fysiske dimensioner, plukke prioritet mv. Baseret på avancerede algoritmer og brug af historiske data, sikrer Shark at lageret hele tiden udnyttes optimalt, således at hver enkelt vare altid ligger på den mest optimale plads, både med hensyn til plukkehastighed samt pladsudnyttelse. Lagerplads er en omkostning, ikke mindst ved brug af automatiseret lager og ved at lade SHARK styre lageret er det enkelt at få en væsentlig højere fyldningsgrad end med traditionelle metoder. SHARK vil altid forsøge at finde den optimale lokationsstørrelse og om nødvendigt splitte varen op på flere lokationer. Brug af flere lokationer til samme vare giver smart pladsudnyttelse, er en af lokationerne for en given vare tom, kan den straks udnyttes til en anden vare og man behøver aldrig afsætte plads til den størst tænkelige beholdning. Et lager hvor der kun anvendes én lokation pr. vare er typisk minimum 50% luft, da lokationerne i gennemsnit er halvfyldte, bruges 2 eller flere lokationer pr. vare er en fyldningsgrad på 75% eller mere realistisk. De fleste af SHARKs funktioner for optimering fungerer automatisk, så det er ikke noget den

2 almindelige bruger skal bekymre sig om. De avancerede funktioner er gemt under en brugervenlig grænseflade, så oplæring i brug af systemet er så simpel som mulig. SHARK gør det muligt at dele lageret op i arbejdszoner, hvor den enkelte lagermedarbejder opererer i én zone. Afhængigt af konfigurationen, er det muligt at ændre arbejdsgrupperne, således der i travle perioder arbejdes i mindre zoner, hvor den enkelte kun arbejder i en begrænset del af lageret, mens medarbejderen ved lav belastning arbejder i flere zoner på én gang. Der understøttes forskellige strategier når en given ordre skal plukkes i flere områder, der kan enten plukkes parallelt i flere zoner eller der kan stafet plukkes i en zone ad gangen, den sidste teknik er velegnet ved pick-and-pack (pluk direkte i de kasser der sendes) eller hvor man ønsker at mindske behovet for at samle ordrelinier fra samme ordre der er plukket i forskellige zoner. Fastlager SHARKs fastlager modul giver mulighed for håndtering af almindeligt reollager, gennemløbsreoler, pallelager, samt midlertidigt lager. Ved anvendelse af trådløse terminaler, enten i form af små håndholdte PDAer eller fastmonterede truck terminaler, opnår man at alle opdateringer sker øjeblikkeligt, således at lagerstatus altid er opdateret. Ændres prioriteten af en ordre, vil det øjeblikkelig afspejles på truck eller håndterminalen. Operatøren har samtidigt nem adgang til alle former for information, som er praktiske under arbejdet. Trådløs terminal med stregkode scanner og SHARK software. Lagerets indretning konfigureres igennem et enkelt menusystem som giver en høj grad af fleksibilitet. På ovenstående figur ses hvorledes der oprettes nye lagerområder, reoler, lokationer, mv. således at SHARK har et præcist billede af lagerets indretning. Når lagerets struktur er kendt, er det enkelt for SHARK at anvise tomme lokationer for nye varer, finde den optimale placering, samt plukke i den rigtige rækkefølge med de kortest mulige afstande. Nye lokationer kan løbende oprettes og fjernes uden at det kræver speciel viden eller IT assistance. I forbindelse med lokationsstyring har SHARK også understøttelse for forskellige pakningsstørrelser og det er for eksempel enkelt at styre at enkeltstykspakninger skal i automater, mens kartonener skal på pallelager. SHARK sikrer at pakninger kun brydes hvis det er nødvendigt. Overstående billede viser et eksempel på brug af trådløse terminaler (PDA) på lageret. Terminalen kan anvendes for alle daglige operationer som pluk, indlagring, lagerjusteringer etc. og er desuden et effektivt værktøj med adgang til alle nødvendige former for information. Skyd en stregkode på en lokation og indholdet vises, skyd et varenummer og varens lokation(er) vises, det samme med en transport kasse, palle eller et ordrenummer. Kort sagt har man et væld af information til rådighed som der kun kræves kort træning for at kunne anvende, alt sammen on-line med SHARKs server med øjeblikkelig opdatering over det trådløse netværk. Håndterminalerne har en indbygget stregkodescanner, et godt display samt trykfølsom skærm og kræver kun en web browser for at kunne fungere. Side

3 Med en terminal på trucken er den online med lagerstyringssystemet. Der er ingen spildtid og alle operationer der foretages vil straks kunne ses i systemet. En evt. hasteordre kan ekspederes med det samme. Automatlager SHARK har omfattende understøttelse af automatiseret lager, hvor en effektiv software styring er helt central for at få den ønskede udnyttelse af udstyret. Plukkehastigheden kan øges med adskillige gange og pladsudnyttelsen forbedres væsentligt, sammenlignet med en manuel styring. Det kan ikke være meget nemmere: En lysplet markerer i en automat skuffe hvorfra varen skal plukkes og varen anbringes derefter evt. på en plukkevogn i en kasse markeret med en lampe. Der kvitteres med tryk på en knap. I mange tilfælde vil det være smart at kombinere automat lager med gennemløbsreoler/paller eller lignende. Højfrekvente varer kan med fordel anbringes uden for automaten. Batchpluk med en håndterminal. Terminalen er online så ændring af hvad der skal plukkes først kan løbende ændres for f.eks. hasteordrer. Understøttelse af automatisk lager er en integreret del af SHARK. SHARK beregner løbende hvilke skuffe der vil være klar som den næste og dirigerer operatøren hen til denne. Mens der plukkes i en automat hentes der varer frem i de andre. Side

4 Flow-racks kombineret med automater i samme zone er en effektiv kombination hvor hurtigløberne anbringes i reoler og plukkes samtidigt med automaterne. Ved af veksle mellem automater og reoler mindskes ventetid og pladsen udnyttes optimalt. Batchpluk Normalt plukkes der med SHARK flere ordrer samtidigt (batchpluk), en teknik der gør arbejdet langt mere effektivt end traditionelle metoder. Operatøren eller SHARK vælger de ordrer der skal plukkes i ét batch og SHARK optimerer derefter plukkerækkefølge for optimal hastighed. Specielt i lagerautomater er det en smart feature at batch et er flydende, det vil sige at man under pluk kan tilføje eller fjerne ordrer fra et batch også inden man er færdig, sortering af plukkerækkefølge foregår således løbende. SHARKs batch-plukkevindue har al nødvendig information tilgængelig og er alligevel simpelt at forstå. I det øverste venstre hjørne viser en tydelig pil hvad vej varen skal, f.eks. betyder en grøn pil ind, at varen er på vej ind på lageret. En grafisk tegning af lageret viser den præcise placering (på ovenstående figur en skuffe i en automat). Artikelnummer, beskrivelse, ordrenummer, antal på lokation, etc. ses tydeligt og knapper til for eksempel udskrift af en label eller korrektion af plukket antal er umiddelbart tilrådighed. Ankommer en ekspresordre, som kræver speciel håndtering, indikeres dette for operatøren med et blinkende rødt flag på status linien og en speciel ekspres ordre aktiveringsknap bliver synlig (kan udbygges til blinklys der kan ses over hele lageret hvis der ikke altid er bemanding i zonen), tryk på ekspres knappen og SHARK sætter de almindelige ordrer på vent og henter strakt varene til hasteordren. Når hasteordren er færdig fortsættes med det afbrudte batch af almindelige ordrer - mere enkelt kan det næsten ikke blive. Startes en ekspresordre samtidigt med de øvrige ordrer, vil den altid blive plukket først også selv om det betyder en mindre optimal plukkehastighed. Det er naturligvis muligt frit at blande indlagringer og pluk som det ønskes. Det betyder at indlagring kan ske med det samme og dermed gøre varen tilgængelig for pluk hurtigst mulig. Pick-to-light kan anvendes på reoler eller plukkevogne, her er det en tydelig lampe der guider operatøren direkte til lokationen. Dette minimaliserer dramatisk den tid plukkeren anvender for at finde varen Vindue for batchpluk i lagerautomater. Sampluk er en specielt feature hvis den samme vare plukkes til flere ordrer samtidigt. I stedet for at plukke til en ordre ad gangen viser SHARK først den samlede antal der skal plukkes og derefter hvordan de skal fordeles på de enkelte ordrer, en facilitet der for nogle kan Side

5 betyde en drastisk besparelse i arbejdet. Varemodtagelse og forsendelse Ud over almindelige plukkezoner kan der være specielle zoner for varemodtagelse og forsendelse. Ved varemodtagelse understøttes direkte pluk, dvs. at hvis en udgående ordrer venter på en vare der kommer i varemodtagelsen, kan der plukkes umiddelbart til ordren uden forudgående indlagring, en procedure der oplagt sparer tid og arbejde. En forsendelseszone kan bestå af konsolidering, hvor ordrer der er plukket i flere zoner (og kasser/paller) samles, med mulighed for kontrol af antal og om varen er den korrekte. Der kan også her udskrives de nødvendige følgepapirer og labels. Optimering Det er vigtigt at have de rigtige værktøjer til rådighed for løbende at kunne vurdere om lageret fungerer optimalt, trimme arbejdet og identificere eventuelle drifts problemer og dette helst før de opstår. SHARK s transaktionslog er i den forbindelse et effektivt værktøj, her registreres enhver transaktion der har ændret lagerbeholdningen og effektive søgemuligheder gør det hurtigt at finde præcis den information der er brug for. En systemlog indeholder alle generelle systemhændelser, som registrede fejl men også andet der kan være interessant for senere analyse. Et automatisk system kan advisere de relevante personer når bestemte hændelser forekommer. Genopfyldning SHARKs modul for styring af genopfyldning er et effektivt værktøj til vurdering af hvor mange af en given vare der skal være på lager og hvor den placeres optimalt. Modulet kan kobles op for automatisk eller semiautomatisk operation hvor varer automatisk bestilles fra et ekstern/internt buffer lager når det er nødvendigt. Et eksempel på dette kan være automater der anvendes for hurtige pluk af små mængder og som automatisk genopfyldes fra et palle, miniload eller kranlager. Genopfyldningssystemet i SHARK kan for eksempel generere en lagerprofil for en vare for at give et hurtigt overblik af om den givne vare er lagret og styret på den mest optimale og kosteffektive måde. SHARK kan også foreslå minimums og genopfyldningsværdier (sikkerhedslager) samt udpege kritiske artikler for genopfyldning, hvor mangel på varer forhindrer - eller vil forhindre ordrer i at blive plukket. Lageroptælling Det er naturligvis muligt at lageroptælle i SHARK på den gammeldags måde, men der kan spares meget tid ved at anvende SHARKs lageroptællingsmodul. SHARK holder hele tiden styr på hvornår en given lokation sidst er talt, eller hvornår der har været bevægelse på lokationen, og dermed kan man ofte spare en fuld optælling og kun tælle hvad der er nødvendigt. Derved er det muligt at lave løbende inventering og lageroptælling kan gennemføres når der er tid. Med SHARKs muligheder for at have den samme vare liggende på flere lokationer er det også praktisk at lade SHARK styre optællingen, man tæller lokationer i stedet for efter artikel nummer og SHARK regner løbende selv sammen, så man får det totale antal for en given vare, med den optimale optællingsrækkefølge styret af lokationer og ikke varenummer. Side

6 løbstiden for en ordre som f.eks. hvor lang tid der går der fra en ordre er klar til pluk til den rent faktisk har forladt lageret. Ligeledes er der mulighed for at se udnyttelsesgraden af lager lokationerne. Statistik funktionerne er et effektivt værktøj for løbende forbedring af produktiviteten. Lageroptællingsmodulet giver en hurtig og sikker måde at gennemføre en status på. Lageroptællingsordrer kan oprettes manuelt eller fra et ERP system, tælles på PDA, papir eller indtastet direkte på en PC, genoptælling af lokationer med afvigelser er understøttet og resultatet kan udskrives på papir, samt rapporteres tilbage til det administrative system. Lageret blive først opdateret med de talte værdier efter de er blevet accepteret af en ansvarlig og der kan korrigeres for pluk og indlagring i den mellem liggende periode ERP Integration SHARK er fra starten designet for integration med et eksisterende administrativt system (ERP) eller produktionsstyringssystem (MPS), således at SHARK håndterer det fysiske vareflow, en opgave som SHARK klarer langt mere effektivt end hvad et normalt ERP system kan tilbyde, mens ERP systemet varetager de administrative og økonomiske opgaver. Et lagerstyringssystem skal næsten altid fungere i tæt integration med andre IT systemer og opkobling mod eksterne systemer er derfor fra starten en naturlig del af SHARK, som med et minimum af arbejdsindsats kan integreres i en større løsning. Det modul der i SHARK tager sig af opkobling mod andre systemer hedder SHARK Link. SHARK Link fungerer typisk helt automatisk uden at brugeren skal bekymre sig om dette, således at f.eks. filer fra et ERP system læses og genereres helt uden bruger indblanding, funktionerne kan dog også anvendes manuelt inde fra SHARK. Hvis der tælles i automater vil SHARK hente skuffen automatisk og vise et grafisk billede af skuffen og hvis installeret i automaten, sætte lys på lokationen med en lys-pointer for at sikre at operatøren finder den rette lokation hurtigt og uden fejl. SHARK er installeret som lagerstyringssystem i sammenhæng med en række forskellige ERP systemer som f.eks. XAL, Axapta, Navision, SAP, Movex, MA PICS, IFS, Concorde, BAAN samt en række kundespecifikke løsninger f.eks. på IBMs AS400 platform. Logiware har i den forbindelse stor erfaring i at implementere opkoblingen og arbejder her i tæt dialog med kundens IT afdeling eller IT leverandør. Forskellige former for statistik er til rådighed, som for eksempel pluk pr time/dag/måned/år fordelt på zoner og medarbejdere, man kan se gennem SHARK kan også installeres i sammenhæng med eksisterende lagerstyringssoftware hvor SHARKs unikke egenskaber for styring af automatiseret lager udnyttes, mens det eksisterende system tager sig af Side

7 f.eks. reollageret. SHARK link modulet giver mulighed for import og eksport af data til eksterne systemer i form af filer eller anden udveksling af data som f.eks. FTP, s, Message Queue, direkte database adgang, etc. Ordrestyring Hvornår ordrer der er modtaget fra et ERP system rent faktisk kan plukkes kan også styres i SHARK, det kaldes frislipning og det kan ske automatisk efter givne kriterier, som f.eks. leveringstidspunkt, rutenummer, ordretype eller prioritet. Det kan også ske manuelt hvor en disponent styrer hvilke ordrer der skal kunne plukkes hvornår, f.eks. så der plukkes til en ventede lastbil o. lign. Plukkevogne SHARK understøtter som standard brug af plukkevogne, såvel intelligente, med trådløs opkobling mod server og lysmarkering på den boks hvortil der skal plukkes samt kvitteringsknap for hver kasse (som vist på figuren), eller som standard vogne hvor der evt. kan anvendes stregkoder for kontrol af plukket. Banestyring SHARKs modul for banestyring skaber tæt integration til PLC/PC kontrollere for styring af baneanlæg. Flere niveauer af integration er mulig fra den simple opkobling, hvor SHARK bliver informeret af anlægget om at en kasse er ankommet til en given zone, til den avancerede løsning hvor SHARK styrer det fulde baneanlæg med ruteoptimering, flytning af varer for genopfyldning, etc. Serviceaftale For mange virksomheder vil et driftsstop på lageret have store økonomiske konsekvenser. Kunden som ikke får sine varer leveret til tiden vælger måske en anden leverandør, personalet skal på overarbejde, produktionen ligger stille hvis de ikke får råvarer, etc. Der er kort sagt megen fornuft i at sikre en stabil drift af sit lager. For øget driftssikkerhed kan der i forbindelse med en SHARK installation, tilbydes en serviceaftale som sikrer hurtig hjælp ved eventuelle driftsproblemer, samt almindelig løbende assistance for optimal brug af SHARK. En serviceaftale fungerer også som en forsikring, der sikrer at man altid får den nødvendige hjælp inden for en nærmere specificeret tid og aftalen sikrer dermed mod længerevarende uønskede stop. Ligeledes er mindre forbedringer og fejlrettelser en del af aftalen. Ved indgåelse af en service aftale gennemgås installationen og der udarbejdes en plan for håndtering kritiske hændelser, f.eks. hvordan en defekt computer skal erstattes med en ny og nød procedurer ved system fejl, komponent fejl, backup procedure, etc. Det er ofte således at sikkerheden med få midler kan øges væsentligt hvis de kritiske punkter i en installation identificeres. Med en service aftale opgraderes softwaren løbende inden for hovedversionen, det vil sige at at fejlrettelser som er relevante for installationen, samt mindre forbedringer, bliver gjort tilgængelige efter behov. Større opgraderinger tilbydes til en fordelagtig pris. En plukkevogn udstyret med en Windows PC med SHARK og et trådløst Logiware har oparbejdet en stor erfaring i løsning af almindelige logistik problemer, omkring optimal udnyttelse af lageret og hvordan arbejdsprocesserne tilrettelægges for den bedst mulige produktivitet. I forbindelse med den almindelige løbende service kan vi tilbyde at assistere med denne viden og i tæt Side

8 dialog med kunden fungere som sparringspartner for en løbende optimering af lagerets effektivitet. Den komplette løsning For den optimale løsning er det vigtigt at hardware og software fungerer bedst muligt sammen. I forbindelse med integrering af en SHARK løsning kan Logiware tilbyde en komplet løsning med hardware som PCer, stregkode udstyr, etc, til software og konsulentbistand for optimering af arbejdsgange mv. på lageret. Side

9 SHARK 2.0 Versioner Funktion SHARK basic SHARK standard SHARK enterprise Antal zoner 1 3 Ingen begrænsing Understøttelse af lagerautomater Understøttelse af reollager Plukkelister på reollager Trådløse terminaler (PDAer) Truckterminaler Trådløse plukkevogne Standard interface til host/erp system Artikel database Lokationskontrol Automatisk ABC beregning Avanceret ABC beregning ü Database (1) MSDE SQL Server SQL Server Bruger administration med login Varemodtagelse Forsendelse og pakning Ordre frislipning (disponering) Lageroptælling med lister Avanceret lageroptælling (ü) ü Lokationsstrategy: faste, flydende, FIFO Transaktionslog Systemlog FlexZone ü Reklamationslog ü Karantænelager ü Styring af label printer Understøttelse af stand-by server (ü) ü Understøttelse af pakningsstørrelser ü Automatisk genopfyldning (ü) ü Ekstra moduler: Styring af automater, banestyring, miniloads (ü) (ü) (1) MSDE Microsoft Desktop Engine, simple version of Microsoft SQL Server. (ü) betyder tilkøbsmodul

10 Specifikationer Generelt Opbygning: Klient/server baseret med al information på en central server for enkel backup og høj sikkerhed. Device Server: En device server styrer hardware på lageret som automater, rullebaner og pick-to-light funktioner mv. Teknologi: Baseret på fremtidssikrede teknologier som Java og XML. Systemet er et sandtidssystem hvor transaktioner som ordrer, pluk og indlagring umiddelbart opdateres og øjeblikkeligt er tilgængelige for alle der arbejder med systemet. Database: Microsoft SQL Server eller Microsoft MSDE (MSDE medfølger). Database størrelse: Kun begrænset af diskstørrelse. MSDE version dog begrænset til 2GByte database fil. Standby server: Understøttelse af ekstra backup server der løbende synkroniseres med driftsserveren med mulighed for at tage over ved fejl på driftsserveren. Standby serveren kan installeres på anden fysisk lokation for eksempel for brandsikring (enterprise modul). Varedatabase Indeholder stamdata for de varer systemet indeholder. Vareinformation: Bland andet Varenummer, beskrivelse, dimensioner, vægt, lokationstyper med antal, EAN kode, Minimums antal, maksimums antal, lokationsstrategi, foretrukken lokationstype, pakningsstørrelse(r), zone(r). Søgning: Søg efter varer med varenummer, tekst, batchnummer og/eller lokation. Funktioner: Opret ny, slet, søg, ændre. Import fra eksternt system. Batchnummer: Der er understøttelse af batch (lot) numre på et given vareparti. Pakningsstørrelser: Der er understøttelse for pakningsstørrelser for en given vare (enterprise version) Lokationsbrug: Hvor hver vare kan der angives hvilke lokationstyper den må forefindes på og hvor mange der kan ligge på hver af de ønskede lokationstyper for varen. Dette kan evt. beregnes ud fra de fysiske dimensioner. Lokationsstyring SHARK holder styr på alle varers lokationer på lageret. Strategi: Fast, flydende (kaotisk), FIFO. Kan styres individuelt for hver enkelt artikel type, med en valgfri standard indstilling. Lokationstyper: Lokationstyper kan defineres med størrelse og navn og anvendes generelt i systemet. Styring: Kontrolleret af SHARK som automatisk finder optimal lokation ved både ordre baseret batch indlagring eller manuel, baseret på blandt andet plukkefrekvent, type, etc. Zoner: Lageret kan inddeles i arbejdszoner. Stregkoder: Der kan benyttes stregkode på lokationen, enten varenummer eller lokationskode. Indlagring (flydende): SHARK foreslår selv ny lokation ved hver indlagring, operatør kan vælge alternativ lokation. Indlagring (fast lokation): SHARK vælger altid samme lokation, operatør kan vælge ny lokation hvis der ikke er plads på den anviste. Lokationsbenævnelser: 5 niveauer. Zonenavn - reol/automat - hylde - lokation på hylde. F.eks: A3-15-D3 (Zone A, Automat 3, hylde 15, lokation på hylde/palle/skuffe: D3. Det er i begrænset omfang muligt at have et alias for en lokation. Indretning: En grafisk konfigurations editor gør det nemt at oprette nye automater, reoler, zoner, etc. Skuffetyper: Standard automat skuffetyper indrettes med en grafisk editor. Der kan oprettes standard typer, så flere ens skuffer eller hylder kun skal indrettes én gang. Lokationsprincip: En varetype pr. lokation. En varetype kan findes på mere end én lokation. Ved brug af batch/lot numre kan der indlagres max ét batchnummer pr. lokation. Manuelle transaktioner Funktioner for simple pluk, indlagring og lagerjusteringer uden brug af ordrer fra ERP system. Søg: Find vare på navn, tekst eller lokation. Pluk: En enkelt vare kan plukkes. Find fri lokation: Find en fri lokation ved indlagring. Indlagring: Varer kan indlagres på eksisterende lokation eller ny (varen skal først være oprettet i vare databasen). Justering: Antal på lokation. Visning af lokation: Det manuelle plukkebillede viser på et billede hvor varen er placeret i skuffen/på hylden. Lokation kan vælges ved at klikke på billedet. Lagerjusteringer: Det er muligt at justere lagerbeholdning ved hjælp af manuelle transaktioner. Ordrenummer: Det er muligt at knytte et ordrenummer på en manuel transaktion for evt. tilbagerapportering til ERP system (returvarer, ekstra pluk til produktionsordre, etc.). Transaktionslog Log: Alle operationer der ændrer antal eller lokation på lageret logges i transaktionsloggen. Sortering: Loggen vises i kronologisk orden. Søgning: Det er muligt at søge i et givent tidsrum, for en bestemt transaktionstype, ordrenummer eller operatør navn. Søgekriterier kan kombineres. Systemlog Systemloggen anvendes typisk for identificering af Side 10

11 system fejl. F.eks. logges fejl fra eksternt udstyr som lagerautomater. Log: Alle SHARK moduler logger til den samme log. Derved er det nemt at søge i loggen. Sortering: Loggen vises i kronologisk orden. Søgning: Der kan søges på fejlkilde, fejltype, fejlkode, samt i et ønsket tidsinterval. Søgekriterier kan kombineres. Sprog Sprog: Dansk, engelsk, svensk, tysk. Sprogskift: Kræver genstart af programmet, men kan ellers vælges frit. Systemkrav Computeren der skal anvendes for en standard installation, hvor alt er installeret på en computer eller som servere, skal opfylde nedenstående minimumskrav. Det anbefales ikke at anvende computeren til andre formål, for at undgå mulige konflikter med anden software. Om ønsket kan computeren leveres færdig konfigureret af Logiware. Operativ Systemer: Følgende operativsystemer understøttes: Windows 2000 Professional/Windows 2000 Server SP 2 eller senere/windows Windows XP. Computer: Pentium 4, 1.4 GHz eller bedre. RAM: min 512MByte RAM. Disk: min 500MByte fri harddisk, CD-ROM (for installation). Porte: En eller flere ledige RS232 porte for Automater, printere, etc. Antal afhænger af tilsluttet udstyr. SHARK understøtter alternativt NPort RS232 bokse fra Moxa eller Lantronix for direkte netværksopkobling. Database: MSDE medfølger (Microsoft SQL Desktop Engine). Optionelt SQL Server 2000 for bedre administration og hastighed, samt hvis databasestørrelsen er større end 2GB. Netværk: TCP/IP netværk skal understøttes. Hvis der skal anvendes trådløse terminaler skal der være et netværk installeret. Sikkerhed: For større installationer, hvor oppetid er kritisk, anbefales UPS og/eller RAID. Backup: Det anbefales at der etableres en backup mulighed, enten med et lokalt tapedrev eller via netværk. Support: Mulighed for ekstern adgang via Internet eller modem for ekstern support anbefales. Klientcomputere som kobles op mod en server: Operativ Systemer: Følgende operativsystemer understøttes: Windows 2000 Professional/Windows 2000 Server SP 2 eller senere/windows Windows XP. Computer: Pentium III, 1.4 GHz eller bedre. RAM: min 256MByte RAM. Disk: min100mbyte fri harddisk. Batch pluk og indlagring Batchpluk er samtidigt pluk af flere ordrer. Kan forbedre plukkehastigheden dramatisk. PLUK: Batch Størrelse: Der er kun praktiske grænser for et batchs størrelse. SHARK understøtter flydende batch hvor ordrer tilføjes og afsluttes under kørsel. Det vil sige at man ikke nødvendigvis starter et antal ordrer og kører dem færdig, men løbende kan tilføje nye. Dette betyder at SHARK altid har et passende antal ordrelinier at optimere ud fra. Ordre oprettelse: Ordrer kan oprettes i SHARK men importeres typisk fra et ERP system (se SHARK link for automatisk import af ordrer). Optimering: Rækkefølge sorteres for optimal hastighed. For automater samles typisk pluk fra samme skuffe, derefter plukkes skiftevis fra forskellige automater, således at ventetid minimeres. Ved tilføjelse af nye ordrer, reorganiseres plukkerækkefølgen. Kvittering: Den ønskede kvitteringsmetode kan konfigureres. Varenummer, lokationskode, ordrenummer, batchnummer (en eller flere). Kvittering med stregkode skanner, via tastatur eller trykknapper. INDLAGRING: Forberedelse af indlagring: Der kan forberedes en indlagringsordre hvor de varer der skal indlagres angives (se SHARK link for automatisk import af indlagringsordrer). Optimering: Rækkefølgen sorteres for optimal hastighed. Kvittering: Indlagring kan kvitteres ved: Stregkode på lokation (lokationskode eller varenummer), kvittering af ordrenummer. Stregkode: Der kan automatisk eller manuelt udskrives en stregkode for hver indlagring. Lyd: Hvis der er tilsluttede højttalere er der mulighed for lyd ved f.eks. forkert scannet kode o.lign. Lyden kan brugerdefineres (.wav fil). Kontrol med stregkoder: Nogle funktioner, som for eksempel at udskrive en label, kan aktivereres ved at scanne en stregkode. Brugerstyring Sikrer fuld sporbarhed af alle operationer. Beskyttelse: Der logges ind på systemet med brugernavn og password. Brugerniveauer: Operatør, administrator, system. Antal brugere: Ubegrænset. Ordrestyring Ordretyper: Overordnet typer er pluk, indlagring og flytninger, for hver af disse typer kan der oprettes nye typer, således at for eksempel indlagring med indkøbsordrer og returvarer har forskellige typer. Side 11

12 Ordreoprettelse: Ordrer kan oprettes direkte i SHARK. Ordrefrislipning: Et frislipningsmodul tillader kontrol af hvilke ordrer der kan plukkes. Der ved kan en disponeringsfunktion styre hvilke ordrer det er muligt at plukke på hvilke tidspunkt. F.eks. ordrer der skal med en given transport. Fastlager zone Plukkezone med faste reoler, paller eller gennemløbsreoler. Brugerinterface: Håndholdte trådløse terminaler med stregkodelæser, truck-terminal eller stationære PC er. Plukkerækkefølge: Plukkerækkefølgen optimeres efter korteste vej/ventetid. Pluklister: Det er muligt at udskrive en almindelig plukkeliste for ordinært pluk uden brug af online terminal. Plukkelisten kvitteres efter pluk på terminalen, evt.med stregkoder. Indretning: Lageret opdeles i hal, gange, reoler, hylder, samt evt. underopdeling af hylder i mindre lokationer. Oprettelse: Fleksibel indretning af lageret. Der defineres hyldetyper og reol typer, de definerede typer placeres på en lagertegning. Arbejdsgang: Operatøren vælger de ordre der ønskes behandlet (indlagring og/eller pluk) og starter plukkerutinen. Trådløs terminal På den trådløse terminal er følgende funktioner tilgængelige. Valg af ordrer: Plukke og indlagrings billede. Adgang til artikel og lokations information ved f.eks. at scanne artikelnummer eller lokationskode. Batchpluk: Batchpluk gør det muligt at plukke til mere end en ordre ad gangen. SHARK optimerer plukkerækkefølgen. Plukkebillede: Plukkebilledet for fastlager er optimeret for små skærme, således at håndholdte, trådløse PCere, med indbygget stregkode læser kan anvendes. Web baseret: Ordrervalg og plukkebilleder ses via en almindelig web browser. Der skal ikke installeres speciel software på den bærbare terminal. Sikrer hurtig udskiftning af en defekt enhed ved fejl og frihed ved valg af hardware. Opdatering: Al opdatering sker i sand tid. Hasteordrer: Det er muligt at håndtere hasteordrer og derved midlertidigt forlade den plukrunde der er i gang. Kvittering af pluk: Pluk kan kvitteres på følgende måder: - Simpel kvittering med Enter. - Skanning af varestregkode. - Skanning af varestregkode, samt ordreseddel. - Skanning lokationsstregkode. - Skanning af lokationsstregkode samt ordreseddel. - Kombineret med trådløse plukkevogne og kvittering på trykknap. Antal brugere: Der er ingen praktiske begrænsninger på antallet af samtidige terminaler i en given plukkezonen. Netværk: Trådløst netværk til terminaler er baseret på b. Automatlager zone En automat zone er en lagerzone hvor der plukkes med lagerautomater, evt. kombineret med reoler, f.eks. gennemløbsreoler for højfrekvente varer. Automater: Logimater. Lokationslys: SHARK kan styre en lyspointer i automaterne, således at den øjeblikkelige lokation markeres med en lysplet. Specielle funktioner: Understøttelser af tilt og lift. Varer uden for automat: Det er muligt at kombinere fastlager med automaterne, således at der plukkes samtidigt fra både automater og reoler. SHARK styrer den optimale rækkefølge. Varemodtagelse Modul for varemodtagelse og forberedelse af indlagring. Registrering af ordre: Indkøbsordrer modtages fra økonomisystem (ERP) via SHARK link eller indtastes manuelt. Valg af indlagringszone: For hver vare er der angivet en primær indlagringszone, evt. en sekundær som anvendes hvis der ikke er plads for i den primære. Operatøren kan ændre dette ved varemodtagelsen. Udskrifter: Mulighed for udskrivning af stregkode labels. Cross-docking: Det er muligt at plukke varen direkte ved varemodtagelsen, således at man undgår en indlæring først. SHARK viser i varemodtagelsesbilledet hvilke åbne ordrer der afventer den netop modtagne vare. Forsendelse og Konsolidering Udskrifter: Følgeseddel eller pakningsliste. Adresselabel eller bokslabel. Samling af plukkekasser: Muliggør samling af ordrer plukket i flere kasser/zoner. Restpluk: Der er mulighed for at plukke i forbindelse med konsolidering, f.eks. varer som fysisk ligger ved forsendelsespladsen. Kontrol: Kontrol mulighed for check om alle varer er korrekt plukket for en given ordrer ved at skanne varenummer og bekræftige antal. Lageroptællings modul Lageroptællingsmodulet understøtter forskellige strategier for optælling. Optællingsordrer: Et frit antal optællingsordrer kan oprettes i SHARK eller importeres fra eksternt system via SHARK link. Side 12

13 Optimering: Rækkefølgen lokationerne tælles efter, optimeres for optimal hastighed. Dvs. alle optællinger for en skuffe, sker på én gang. Justering af lager: Lagersaldo kan efter endt optælling automatisk justeres ved differencer. Optælling med lister: Optællingslister kan udskrives med stregkoder der senere kan anvendes ved tilbage rapporterig. Optælling på skærm: Der kan indtastes direkte på skærm med mulighed for lokationsvisning og automatisk skuffe hentning i automaterne. Genoptællinger: Der kan gennemføres så mange genoptællinger som det er nødvendigt. Brugerstyring: Almindelige brugere har ikke adgang til beholdning under optælling eller ændringer på listen. Rapporter: Afvigelser. Tilbagerapportering: Lagerbeholdning kan eksporteres for import i ERP system eller til regneark. Rapporter Der kan udskrives et antal rapporter fra systemet. Varer: Liste over alle varer i systemet, sorteres efter artikelnummer, lokation eller dato. Skuffestatistik: Viser information om fylningsgrad og plukkefrekvens for alle skuffer i systemet. Plukkestatistik: Fejllog: Log over system fejl. Udskrifter: Følge eller plukkelister. Printer: Der udskrives til en standard Windows printer. Databrowser: Gør det muligt at se og udskrive tilpassede rapporter. Sikkerhed Backup og andre sikkerhedsaspekter er vigtige for en pålidelig drift. Backup: Det er muligt at integrere backup procedure i databasen, backup kræver ikke at SHARK stoppes, men kan udføres under drift. Transaktionslog: Databasen kan løbende logge alle operationer, der sikrer mod datatab, ud over de sidste minutter, ved evt. system nedbrud. Kritiske data: Alle kritiske data gemmes i databasen. Dvs. at det kun er nødvendigt at udføre backup af databasen, samt at alle andre computere i en installation kan genstartes uden tab af data. Stregkodeskanner Der kan med stor fordel anvendes en stregkodescanner. SHARK understøtter: Intermec, Symbol, eller. anden scanner med mulighed for tastatur emulering eller USB og mulighed for at sende en ny-linie efter stregkoden. Forbindelse: Skal tilsluttes via tastatur input eller USB. Funktioner: Læs varenummer, lokationskode, login navn. Kan desuden programmeres til at aktivere label print ved scanning af kode, således brug af tastatur minimaliseres. Stregkodeprinter Understøttede typer: bl.a. Intermec E4, MarkPoint MP Compact4, Zebra. Tilslutning: RS232 eller parallel port. Format: Standard formateret ved levering. Kan tilrettes ved ændring af formaterings-streng. Fleksibelt system tillader konfiguration af forskellige samtidige formatter. Offline Brug SHARK programmet kan også benyttes på computere som ikke er direkte aktive på lageret, men anvendes til ordreforberedelse, redigering af indretning, statistik, mv. SHARK Link SHARK link benyttes for udveksling af data med eksterne ERP, MPS og WMS systemer. Protokol: Data importeres/eksporteres som filer til/ fra valgfri foldere. Dataudveksling: XML filer i SHARK XML format. Fastlængde ASCII filer. Komma eller tab separeret ASCII filer. Direkte database adgang med JDBC, ODBC. Kommunikation til SAP med RMI. Understøttelse af SAPs IDOC XML format. Understøttelse af IBM Message Queue (MQ) Se øvrigt SHARK link bruger manual for nærmere specifikation. Format tilpasning: XML formattet er fast, men yderst fleksibelt. ASCII formattet er defineret via en tabel i databasen og kan tilpasses på en lang række punkter. Scripting: Det er muligt at definere script kode for import og eksport. Scripts skrives i Java syntax. XSLT: Der kan anvendes XSLT stylesheets for integration af XML mod eksterne systemer. Plukkeordrer: Plukkeordrer kan importeres. Indlagring: Indlagringsordrer kan importeres. Konfirmation: Plukke og indlagringsordrer kan generere en konfirmationsfil når ordren er afsluttet i SHARK. Sletning af ordre: ERP systemet kan slette en ordre i SHARK som endnu ikke er igangsat. Varedatabase: Opdatering af stamdata for varedatabase. Lageroptælling: I forbindelse med lageroptællingsfunktionerne kan der importeres lister over varer der ønskes optalt. Automatisk imp/eks: Eksterne/interne data er typisk synkrone inden for maks 30 sekunder. Opdateringstid: Valgfri, standard er 15 sekunder, minimum 5 sekunder. Side 13

14 Tilpasninger: SHARK link kan efter aftale leveres med tilpasning til andre protokoller og formater, f.eks. direkte interface til database, message queue system, etc. Manuel import: Import af filer kan ske fra en SHARK klient via menupunktet filer->import. Manuel eksport: Export af filer kan ske fra SHARK klient via menupunktet filer->eksport. Vedligeholdelse Klient opdatering: Klient software kan opdateres automatisk fra server, således at software kan opdateres fra én central lokation. Backup: Indbygget backup funktion. Tilretninger Tilretninger af SHARK, for at opfylde specielle behov kan udføres efter nærmere aftale. Service aftale Type: Hotline support pr. telefon eller . Tidsrum: Mandag til fredag, 8:30 til 16:30 på normale arbejdsdage. Uden for dette tidsrum kan der, såfremt der ikke svares, lægges besked på telefonsvarer. Assistance uden for dette tidsrum faktureres med en fast timepris. Reaktionstid: Maksimum 2 timer til arbejdet påbegyndes for problemer der ikke umiddelbart kan løses pr. telefon. Besøg: Et årligt besøg med gennemgang af installationen. Første besøg lægges umiddelbart efter aftalens indgås hvor der udarbejdes en plan for håndtering af kritiske hændelser, samt en gennemgang af svagheder og installationens almindelig tilstand. Varighed: Aftalen indgås for ét år adgangen, betaling: kvartalsvis forud. Opdateringer: Som en del af serviceaftalen opdateres efter behov inden for samme hovedversionsnummer. Det vil sige at en version opdateres til en version etc. Dette omfatter fejlrettelser og mindre løbende forbedringer. Ved opgradering til nye hovedversioner betales 30% af den almindelige licenspris samt de praktiske omkostninger ved opdateringen. Installationskrav: Installationen skal kunne tilgås med modem eller via Internet VPN for at der kun tilbydes en tilfredsstillende service. Automatisk overvågning: I forbindelse med service aftalen kan der installeres et automatisk watchdog program som løbende overvåger driften, genstarter fejlende services samt sender automatiske s i forbindelse med konstanterede problemer. Specifikationer gældende for SHARK Copyright Logiware ApS 2006 Version 3: juli Bemærk at ikke alle funktioner er tilgængelige i alle versioner af SHARK Logiware ApS Tel.: Bakkegårdsvej 312 Fax: DK-3050 Humlebæk Denmark Web: Side 14

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

EBI Brukermanual Honeywell / HL

EBI Brukermanual Honeywell / HL EBI Brukermanual Honeywell / HL REV15-05-2006 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Start af stationprogrammet og tilmelding. 1. Programmet startes fra computerens Start menu. Start Programmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere