10 km på et kilo bøgebrænde - dagligliv under besættelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 km på et kilo bøgebrænde - dagligliv under besættelsen"

Transkript

1 24 10 km på et kilo bøgebrænde - dagligliv under besættelsen Niels Jarlmark Grundet den tilspidsede diplomatiske situation mellem England og Tyskland i sensommeren 1939 kunne man ane en begyndende bekymring for energiforsyningerne hos både de statslige og kommunale myndigheder. Og da Tyskland angreb Polen den 1. september, var regeringen straks klar med en rationering af kul og olie, som varede helt til Allerede den den 4. og 5, september opfordrede København og Frederiksberg sine borgere til at begrænse forbruget af gas og elektricitet, da man frygtede for kulforsyningerne til de Fig. 1. Generatordrevet lastbil fra 1940erne. kommunale værker. Også regeringen var forberedt på, at konflikten kunne medføre forsyningsproblemer af kul fra England og olie fra Mellemøsten. Det blev dog efterhånden muligt at importere kul fra Tyskland og olie fra tyskdominerede lande i Nordafrika og Mellemøsten. Men forsyningerne var små, så benzinen blev forbeholdt militæret, politiet samt helt specielle formål og kullene blev fortrinsvis tildelt industrien og i et vist omfang de kommunale værker. Industrien og transportsektoren rammes hårdt Selv om kulimportørerne havde oparbejdet store lagre, blev de hurtigt tømte. Kulforsyningerne fra England var ophørt. Tyskland, der havde store forekomster af kul, var først så småt begyndt at levere, men da kullene skulle fordeles mellem alle tyskdominerede lande, blev forsyningerne til Danmark ret små. Da dampmaskiner var datidens dominerende drivkraft begyndte problemerne hurtigt at melde sig for industrien, jernbanerne, skibsfarten og de kommunale værker. Problemerne blev dog en smule lettet, da der efterhånden kom gang i brunkulslejerne i Midtjylland. Også benzinrationeringen skabte hurtigt store problemer. Både den kollektive trafik og biltrafikken måtte erkende, at det var slut med at køre på benzin. Skulle trafikken stadig rulle, var der ikke andre muligheder end at få påmonteret en gasgenerator. Hvis man da ikke lige gik over til den ynkelige skæbne at lade bilen trække af en hest.

2 25 Privatbilisterne var endnu dårligere stillet. De havde absolut ingen mulighed for at skaffe benzin. Selv læger og dyrlæger, der var afhængig af deres bil havde svært ved, at få tildelt benzin. Så mange bilister valgte simpelthen at klodse bilen op og aflevere pladerne til motorkontoret. I stedet måtte man så tage cyklen. Men nissen flyttede med, da man heller ikke kunne skaffe cykeldæk eller slanger. Bøgebrænde erstatter benzin I midten af 1930erne fremlagde Hitler planer om, at Tyskland skulle være så selvforsynende som mulig. Særligt olie og gummi havde den højeste prioritet for Hitler, der var i fuld gang med at opruste det tyske militær. Den tyske kemiindustri, med kemigiganten Faber Kemi i spidsen, begyndte straks forsøg med at fremstille syntetisk gummi og flydende brændstof af kul, som fandtes i næsten uendelige mængder i Tyskland. Forsøgene lykkedes til en vis grad, men fremstillingsprocessen var langsommelig og dyr, så i første omgang opgav man at masseproducere de to produkter. Men Faber Kemi, der havde stor erfaring inden for olieindustrien, forsøgte gennem det meste af krigen at finde frem til, hvordan man kunne skabe en masseproduktion af flydende brændstof baseret på kul. Opel-fabrikkerne kom imidlertid med et andet og brugbart forslag gasgeneratoren. Denne løsning fik ingen nævneværdig militær betydning, men den var i høj grad årsagen til, at den civile trafik, både i Tyskland og Danmark, ikke brød helt sammen. Gasgeneratoren kommer til Danmark Det havde i mange år været en kendt sag, at biler kunne køre på gas. Men det var aldrig slået an. For det Fig. 2. Prøvekørsel i 1941 med gasgenerator på bus. Billedet stammer fra København. første gav gassen langt fra samme ydeevne som benzin, og for det andet skulle man være i nærheden af en tankstation, der solgte gas. Opel løste problemet ved at påmontere et gasværk, en gasgenerator på bilen. Og den helt store fordel ved Opels gasgenerator var, at den kunne fremstille en ren gas med større ydeevne, bedre økonomi og større driftssikkerhed end hidtil kendt. Da Opel havde færdigudviklet gasgeneratoren, blev patentet solgt, bl.a. til Danmark. Og i løbet af kort tid blev den sat i masseproduktion og solgt under navnet IMBERT. Den blev hurtigt vognmændenes foretrukne gasgenerator pga. den gode økonomi og driftssikkerhed. Og økonomien i IMBERT var så god, at man reklamerede med, at man kunne køre op til 10 km. ved 60 km/t. på et kilo bøgebrænde. Træ fra Gribskov blev eftertragtet Træ fra Gribskov blev hurtigt eftertragtet. Forhenværende ekspeditionssekretær ved amtet fru Elisabeth Ingleby fortæller fra sin tid som kontorelev i den afdeling, der fordelte træ fra Gribskov, hvordan amtet

3 26 fordelte træet under besættelsen. Tømmer og rafter var som sædvanligt forbeholdt savværkerne. Og som sædvanligt blev affaldstræet solgt til brændehandlerne. Det var normalt kakkelovnen, som nød godt af brændet, men nu skulle brændet fordeles mellem kakkelovnen og bilen. Det betød, at bøgebrændet blev forbeholdt gasgeneratorerne, medens der resterende måtte gå i kakkelovnen. Fru Ingleby fortæller videre, at normalt skulle brændselshandlerne modtage rationeringsmærke for det for solgte bøgebrænde og aflevere dem til amtet. Amtet skulle så føre kontrol med, at der var overensstemmelse mellem det udleverede bøgebrænde og det modtagne antal rationeringsmærker. Det var imidlertid ikke altid regnskabet stemte. Men da man ikke formodede, at Handelsministeriet kontrollerede regnskabet, overså amtet fejlen, og sendte det ind som godkendt. Det sidste kvas blev solgte til borgerne, der for et mindre beløb kunne sanke inden for et bestemt område. Men det var ikke altid, at skovløberne, der var Fig. 3. Ikke blot biler men også motorcykler, her en Nimbus, kørte på gasgenerator. flinke folk, havde fjernet al brugbart træ. Sankerne var sommetider heldige og fandt noget regulært brænde, som skovløberne havde glemt. Stødene blev normalt også brugt til brænde, eller det blev solgt under hånden som generatorbrænde. Men nu blev alle egestødene kørt til Garvesyren på Holmegårdsvej, hvor de sammen med granbark blev brugt til fremstilling af garveekstrakt. Danske gasgeneratorer Mange danske fabrikker inden for autobranchen begyndte efterhånden at udvikle deres egne gasgeneratorer. F.eks. udviklede De Forenede Automobilfabrikker en gasgenerator, der blev solgt under navnet TRIANGEL, der i øvrigt også var navnet på fabrikkernes lastbil. Det var en lille populær lastbil, der blev fabrikeret fra omkring 1919 til først i 1950erne. Medens IMBERT og TRIANGEL var store og klodsede og fortrinsvis blev brugt til erhvervskøretøjer, udviklede Silkeborg Karosserifabrik en mindre gasgenerator. Den kunne trækkes efter en personbil, men den var ret dyr og fik ikke særlig stor udbredelse. Efterspørgslen på gasgeneratorer var efterhånden blevet meget stor. I perioden kørte mellem og dansk indregistrerede biler på gengas. De fabrikker, der havde den fornødne ekspertise til at lave en drifts- og trafiksikker generator, kunne ikke følge med efterspørgslen. Så mange små lokale maskinfabrikker og smedemestre øjnede en chance for at tjene nogle hurtige

4 27 penge. De begyndte at fabrikere deres egne gasgeneratorer. De var billigere end de originale mærker, men de var ofte kun dårlige efterligninger, der ikke tog den fornødne højde for sikkerheden. Selv om Rigspolitiets motorsagkyndige havde udarbejdet et sikkerhedsreglement med en efterfølgende lovpligtig typegodkendelse, så man stort på det. Myndighederne kendte til problemet, men politiet havde ingen muligheder for at føre en effektiv kontrol. De havde mange andre problemer, de skulle følge op på, og det gik i høj grad ud over trafiksikkerheden. Fig. 4. Trafiksikkerhed er ikke noget nyt tema. Annonce fra Gasgeneratorer og trafiksikkerhed Manglende vedligeholdte og fejlkonstruerede gasgeneratorer var en af hovedårsagerne til mange trafikuheld i besættelsesårene. Specielt var kulilteforgiftning et stort problem. Hvis gasgeneratoren ikke jævnligt blev efterset og justeret, eller den var fejlkonstrueret, var der risiko for, at kulilten sivede ind i kabinen i stedet for ud gennem udstødningsrøret. Så kulilteforgiftninger var årsag til mange trafikuheld, der ofte endte med dødelig udgang. Problemet blev efterhånden så stort, at myndighederne gennem annoncer og pengepræmier opfordrede bilejerne til at vedligeholde deres gasgeneratorer og at komme med forslag til eventuelle forbedringer. Det var dog ikke alle bilister og vognmænd, der så stort på sikkerheden. F.eks. kan man på ordresedler fra Hillerød Maskinfabrik og Kedelsmedie - til dagligt kaldet Gottliebs Maskinfabrik - se, at flere af Hillerøds vognmænd og virksomheder ofte sendte deres biler hen til Gottlieb for at få justeret eller repareret gasgeneratoren. Industrien mangler råstoffer Det var imidlertid ikke kun trafikken, der havde problemer med at få dagligdagen til at hænge sammen. Industrien var efterhånden trængt op i en krog på grund af manglende materialer. I begyndelsen af besættelsen gik det så nogenlunde tilfredsstillende for industrien. Men efterhånden blev situationen forværret. I 1943, hvor krigslykken var vendt, blev Tyskland mere og mere trængt. Det gik ud over de i forvejen små tilførsler af råstoffer, så situationen i industrien var efterhånden blevet katastrofal. Specielt var jern- og metalbranchen hårdt ramt med faldende indtægter, fyringer og lukninger. F.eks. måtte Nordsten ofte sende folk hjem, fordi fabrikken simpelthen ikke kunne skaffe materialer. Fabrikkerne var også ofte nedslidte, så jernindustriens fabrikker måtte nøjes med at arbejde i det omfang, man kunne skaffe kul og jern. Spildindsamlingen kom industrien til hjælp I var arbejdsløsheden endnu høj efter 1930ernes økonomiske kollaps. Der blev gjort mange tiltag for at beskæftige de arbejdsløse, blandt andet stiftede man Landsforeningen Til Arbejdsløshedens Bekæmpelse eller slet og ret LAB. LAB igangsatte flere arbejdsskabende aktiviteter, men den vigtigste blev spildindsamling. Under mottoet Til kamp mod spild satte LAB en effektiv spildindsamling i system. Spildmændene, som de hed, var tidligere arbejdsløse, der blev udstyret med en trehjulet budcykel. De havde spande på ladet til det indsamlede affald, som husmødrene i forvejen havde sorteret.

5 28 Fig. 5. Hillerød Motor Co. s udstillingspavillon i Affald fra fødevarer blev indsamlet og brugt til svinefoder. Kasseret tøj, papir, glas og metal, f.eks. konservesdåser og barberblade, blev efter indsamlingen sorteret og sendt tilbage til industrien til genbrug. Metallet blev sendt til Det Danske Stålvalseværk i Frederiksværk, der blev oprettet i 1940 som den første danske genbrugsvirksomhed. Det indsamlede metal fra LAB, udgjorde efterhånden op til 30 % af Stålvalseværkets råmaterialer. Her blev det omsmeltet sammen med andet skrotmetal og forarbejdet til stål. Ind imellem var Stålvalseværket dog så heldig, at man fik tilført importeret jernmalm. F.eks. aftalte den danske regering og den tyske rigsbefuldmægtigede Werner Best, at Danmark skulle sende et større kvantum smør til Finland, og der blev betalt med jernmalm fra Sverige. Den sending kom blandt andet skibsværftet B&W til gode. Værftet havde udviklet en stor gasgenerator til motortog, men på grund af mangel på råjern, havde de ikke kunnet efterkomme efterspørgslen fra DSB og privatbanerne. Reparation og genbrug En anden løsning på industriens problemer blev reparationer og genbrug. Intet måtte kasseres. Værktøjet eller maskinen der gik i stykker, forsøgte man selv at reparerer. Hvis det ikke lykkedes, måtte man have hjælp af en af de mange fabrikker eller værksteder, der havde specialiseret sig i reparation og renovering. Det kunne f.eks. være Gottliebs Maskinfabrik, der efterhånden var blevet Hillerøds største reparationsværksted.

6 29 Gottliebs Maskinfabrik Gottliebs Maskinfabrik lå i Slangerupsgade, hvor Føtex nu har til huse. Fabrikken havde fra starten specialiseret sig i fabrikation og reparations- og servicearbejder af kedler, transportanlæg og maskiner til gasværker og metalstøberier. I de første besættelsesår arbejdede man videre i det omfang man kunne skaffe materialer. Imidlertid indså Gottlieb hurtigt, at forsyningerne af nye råmaterialer snart ville stoppe, og så en god forretning i at gå ind i reparations- og genbrugsbranchen. I Folkemuseets arkiv findes en del arkivalier fra Gottliebs maskinfabrik, bl.a. en ordrebog fra Den giver et godt indblik i fabrikken og dens kunder under besættelsen. Den fortæller f.eks., at Hillerød Motor Co, der lå i Østergade, Hillerød Autolager ved Lars Larsen og flere af byens vognmænd dagligt sendte biler ned til Gottlieb. Det var ofte for at få gasgeneratoren efterset eller repareret. Ud over service af gasgeneratorer udførte Gottlieb også andre arbejder på specielt lastbiler, f.eks. afdrejning af bremsetromler og alle former for svejsearbejder. Det var imidlertid renovering og reparation af maskiner og værktøj, der var Gottliebs hovedområde. Fabrikken servicerede stort set alle brancher lige fra montagearbejde for Stålvalseværket i Frederiksværk til reparation af redskaber for Guldborg Frugtplantage på Falster. Situationen forværres Gennem hele 1944 og begyndelsen af 1945 forværres produktions- og forsyningssituationen yderligere. Samfundet var ved at bryde sammen. Alt var efterhånden nedslidt. Den kollektive trafik var stort set brudt sammen. DSB kørte uregelmæssigt på grund af manglende materiel og de mange jernbanesabotager. Sporvognene i København og Århus var ramt af rationeringer af el, og mange busser og rutebiler var simpelthen brudt sammen. Det gik heller ikke bedre for jernindustrien. Forsyningerne af kul og jernmalm var mere eller mindre ophørt, og det var kun de fabrikker, som arbejdede Fig. 6. Luksusudgave af gasgenerator fremstillet på Silkeborg Karosserifabrik. Den blev dog ikke solgt i mange eksemplarer, da den var ganske dyr. De, som havde råd til at købe den, havde nok som regel også via deres forbindelser adgang til benzin!

7 30 for værnemagten, der kunne regne med forsyninger. De var til gengæld ret sikre på at blive udsat for sabotage. Det var dog ikke altid, at frihedskæmperne saboterede de rigtige fabrikker. Således fortæller fru Ingleby, at hendes fars metalstøberi på P. Mogensensvej blev sprængt i luften i 1944, da man formodede, at støberiet lavede reservedele til tyske fly. Måske lignede de støbte låg til mælkejunger, som støberiet fremstillede, en flydel? Rationeringerne ophæves Efter afslutningen af krigen i1945 begyndte forsyningerne med olie og kul i Europa så småt at blive normaliseret. Den danske økonomi var imidlertid totalt smadret. For at få gang i økonomien og samhandlen med udlandet indførte Nationalbanken en række valutarestriktioner. F.eks. måtte der ikke importeres varer for mere udenlandsk valuta, end Nationalbanken fandt forsvarligt. Regeringen fulgte trop ved at fastholde rationeringer på specielt landbrugsvarer. De skulle bruges som byttevarer, f.eks. eksporterede Danmark smør til England, som til gengæld skulle genoptage kulforsyningerne. Situationen lettede først i årene mellem 1948 og 1953, hvor Danmark kom med i Marshall-programmet og modtog en hjælpepakke i form af lån og gaver i US dollars. Det gav regeringen mulighed for gradvis at afvikle importreguleringerne af udenlandske varer i al almindelighed og kul og olie i særdeleshed. Kul og olie var nemlig en forudsætning for, at den danske industri atter kunne få gang i hjulene til gavn for både eksport- og hjemmemarkedet. Efterhånden kunne man også begynde at købe benzin, så der blev længere og længere mellem biler med gasgeneratorer. De opklodsede biler kom efterhånden også ud at køre igen. Først i 1953 fandt regeringen, at den danske økonomi var så stabil, at det var forsvarligt at ophæve de sidste rationeringer. Det skete den 28. januar Litteratur og kilder Arkivalier fra museumssag NFH 301 Gottliebs Maskinfabrik, arkivet på Folkemuseet i Hillerød. Niels Jarlmark. Hverdagsliv i Hillerød /2008. Sigurd Jensen (1971). Levevilkår under besættelsen. Svend Nielsen (genudgivet 1998). Det gamle Hillerød bysvendens fortællinger. Hillerød. Eugen Wolfson (1941). Gasgeneratorbilen. Fig. 7. Værnemagten til hest i Hillerød i befrielsesdagene Herrefolkets soldater var på dette tidspunkt ofte temmelig gamle eller, som her, ganske unge knægte. Selv om de næppe kunne forstille sig det denne forårsdag i Hillerød, ville de både komme til at opleve et tysk wirtschaftswunder og brølende bilisme uden benzinmangel.

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

BØGER OM NIMBUS VOLVO MOTORPLOVEN DKW FERGUSON. FORDSON Folkevogn VETERANER BILER BUKH MOTORCYKLER HISTORIE FORLAGET

BØGER OM NIMBUS VOLVO MOTORPLOVEN DKW FERGUSON. FORDSON Folkevogn VETERANER BILER BUKH MOTORCYKLER HISTORIE FORLAGET BØGER OM FERGUSON BUKH FORDSON Folkevogn FORLAGET MOTORPLOVEN MOTORCYKLER BILER DKW HISTORIE NIMBUS VETERANER VOLVO Pris kr. 298,00 Pris kr. 348,00 Pris kr. 298,00 Pris kr. 298,00 Pris kr. 298,00 Knud

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik Jens Birch Lars Ersgaard BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik ET BÅDEBYGGERI I SVENDBORG I modsætning til flere andre af de kendte danske karrosserifabrikker har

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II http://www.vestmuseum.dk/museumsforening/kalundborg_arkæologiforening.aspx B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

sommer 2010 Mercedes bedst i test. Taxicenteret: Det handler om totaløkonomi.

sommer 2010 Mercedes bedst i test. Taxicenteret: Det handler om totaløkonomi. sommer 2010 E-Klassen ruller igen Mercedes bedst i test. Taxicenteret: Det handler om totaløkonomi. Peter Juul: Leveringssituationen normal igen. Max. en måneds leveringstid på E-Klassen. Dennis Huban:

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil.

Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil. Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil. En Mercedes-Benz serviceaftale giver dig tryghed som bilejer, for du ved, hvad din service kommer til at koste i hele aftaleperioden.

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Teknologi rapport Mennesket i bevægelse Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Indholdsfortegnelse Problemanalyse af tema/indledning... 3 Problemformulering og problemanalyse... 3 Produkttype... 3 Tidsplan...

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13177 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 32 21 78 26 MB Classic/Slangerup Auto Import v/jesper Fyhr Jensen Raasigvangen 1 3550 Slangerup Klagen vedrører: Køb

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Turen var arrangeret i samarbejde med Sydjyske maskinstationer. Hvert andet år er der Agritechnica, som er et sandt mekka for de som er

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12886 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34 63 24 64 Christians Biler v/christian Petersen c/o Christian Petersen Hagemannsvej 5 8600 Silkeborg Klagen vedrører:

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Det blev alligevel jul med bil

Det blev alligevel jul med bil [Juleessay 2009 publiceret på www.teknologihistorie.dk 8. november 2009] Det blev alligevel jul med bil Af lektor, dr.phil., Michael F. Wagner, Aalborg Universitet Yom Kippur krigen mellem Israel og de

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

D A F Bilforsikring VIDEN TIL FORSKEL. AutoBranchen Danmark. en fusion af

D A F Bilforsikring VIDEN TIL FORSKEL. AutoBranchen Danmark. en fusion af D A F Bilforsikring AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL AutoBranchen Danmark en fusion af D A F Bilforsikring D A F Bilkøb alt inklusiv D A F har i samarbejde med Mondux Assurance Agentur A/S indgået

Læs mere