24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012"

Transkript

1 24. ÅRGANG NR. 4 Nov Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 7 Formandens beretning 9 Regnskab 17 Forslag til generalforsamlingen 19 Flerfarvet honning 21 HUSK kontingent 23 Nyttige oplysninger 24 Girokort 25 1 VOKSTAVLEN 1

2 Adresser og telefonnumre: KABF s bestyrelse Hjemmeside: Formand: Thomas Skall, Støvnæs Allé 50, 2400 København NV tlf Næstformand: Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte tlf Kasserer: Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S tlf Giro nummer: Sekretær: Annette Andersen, Finsensvej 30, 3.tv., 2000 Frederiksberg C tlf Bestyrelsesmedlem: Ulla Fogt, Skinderskovvej 59, 2730 Herlev tlf Suppleant: Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S tlf Kontingent for 2013 er i alt 735,- kr (KABF: 55,- kr og DBF: 680,- kr) Kontonr.:Regnr ktonr Gironr. +1 ( ) KABF s medlemsblad Vokstavlen udkommer 4 gange årligt. Deadline: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober. Lokalforening: Hvidovre Biavlerforening (HBiF) Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf Mødeadresser: KABF s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag Landbohøjskolen, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium A , Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C HBiF s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre. Mødelokale HBiF: Byvej 98, (lokalet er i bygningen tv. for indkørslen) 2650 Hvidovre. Københavns Amts Biavlerforening/Ejby (KABF/Ejby): Mosetoften 35, 2600 Glostrup Gratis udlån af honningpresse og 3- solds slynge: Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf Gratis udlån af 4-solds slynge: Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV. tlf VOKSTAVLEN

3 X i kalenderen Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på hjemmesiden og i Tidsskrift for Biavl. Møder i skolebigården i Ejby 2012 Lørdag den 24. november kl varroa behandling + udlevering af oxalsyre. Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre til deres bifamilier. Send Viggo en mail om det antal familer, du skal bruge til, senest d. 20. november. Møder i skolebigården på Frederiksberg 2012 Søndag den 25. november kl varroa behandling + udlevering af oxalsyre. Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre til deres bifamilier. Send Viggo en mail om det antal familer, du skal bruge til, senest d. 20. november. Vintermøder i Københavns Amts Biavlerforening Møderne holdes i lokale A på LIFE, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C. Yderdøren er åben fra kl. 19:00 og låses kl. 19:30, så kom i god tid. Der udleveres parkeringsbilletter. VOKSTAVLEN 3

4 Tirsdag den 4. december 2012, kl. 19:30 Julemøde. Vi holder julehygge med kage og smager på honning. Medbring kaffe/te og kop og så vidt muligt egen honning, så vi kan få os en hyggelig "honningsnak" om forskelle og ligheder på honningen i vores område. Alle er velkomne. Tirsdag den 22. januar 2013, kl. 19:30 Professor emeritus Axel Michelsen fortæller om biernes dans. Alle er velkomne. Tirsdag den 5. februar 2013, kl. 19:30 Konsulent i Danmarks Biavlerforening Flemming Vejsnæs fortæller om honningbehandling og voks. Alle er velkomne. Tirsdag den 19. marts 2013, kl. 19:30 Lektor Annette Bruun Jensen fortæller om sin og sine kollegaers forskning og sætter bier under lup. Alle er velkomne. Teori 3 aftener: Tirsdage den 23/04, 30/04 og 07/05 Datoer for begynderkursus i biavl Praktik Hvidovre: Mandage den 13/05, 20/05, 27/05 og 03/06. Praktik KU LIFE Frederiksberg: Tirsdage den 14/05, 21/05, 28/05 og 04/06 Praktik Ejby: Onsdage den 15/05, 22/05, 29/05 og 05/06 4 VOKSTAVLEN

5 FORMANDENS HJØRNE Som ny formand for Københavns Amts Biavlerforening vil jeg gerne præsentere mig selv. Jeg er 55 år og arbejder med regnskaber på Hvidovre Hospital. For et par år siden gjorde min hustru alvor af, hvad jeg havde talt om gennem flere år, men ikke fået gjort noget ved, hun meldte mig ind i foreningen. Jeg havde igennem årene forestillet mig, at det kunne være en god hobby at holde bier, men jeg havde ikke drømt om, at jeg skulle finde de små insekter så fascinerende at læse om og arbejde med. Begynderkursets først teoretiske og så praktiske del i skolebigården fik mig på krogen. Jeg begyndte med et par brugte trugstader og en familie fra Heino, og jeg udnytttede tilbuddet fra foreningen til nybegyndere, en lille ny familie til rabatpris. Sidste vinter gik jeg til bisløjd, hvor vi bl.a. producerer stader. Det er rigtig god anvendelse af en torsdag aften. Det er et super dejligt lokale, vi låner og hyggelige mennesker at være i blandt. En blanding af erfarne og nybegyndere. Jeg producerede 2 trugstader mere. Som så mange andre har min sæson ikke været den mest indbringende i honning-høst-mæssigt perspektiv, men jeg har hygget mig med det, jeg har høstet. Der er noget særligt ved at hælde på glas, skrue låget tæt, sætte etiketter på (med eget navn) og stille glassene pænt på hylden. Det føles rigt. Nu kan vinteren bare komme an, vi har sommeressens i depotet. VOKSTAVLEN 5

6 Jeg glæder mig til arbejdet som formand og håber at kunne bidrage til, at nye biavlere modtages i foreningen lige så godt, som jeg blev modtaget, og at alle finder samværet i foreningen vedkommende og givende. Jeg har været til mit første bestyrelsesmøde i foreningen. Og der er meget at tage stilling til og arbejde med, bl.a. et vinterprogram - se "kryds i kalenderen". Husk også, at der snart skal betales kontingent for næste år. Du finder girokortet inde i bladet. Thomas Skall 6 VOKSTAVLEN

7 Referat af Generalforsamlingen i KABF d. 26. september Afholdt i Hvidovre Medborgerhus kl Generalforsamlingen startede med at mindes Leif Enghoff Jensen med et minuts stilhed. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelsen. Formand for 2 år: Henning Willads Petersen (modtager ikke genvalg) Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jan Idorn (modtager ikke genvalg) Ekstraordinært Bestyrelsesmedlem for 1 år: (for Leif Enghoff Jensen) Suppleant for et år: Poul Erik Andersen (indtræder for Leif Enghoff Jensen) 6. Valg af Revisor og Revisorsuppleant. Leif Stark (modtager genvalg) Jesper Valentin Petersen (modtager genvalg) 7. Eventuelt. ****** Ad.1. Werner Pensdorf blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav ordet til formanden. Ad.2. Formanden gennemgik beretningen med et tilbageblik på de 10 år, han havde fungeret som formand. (beretningen særskilt). Beretningen enstemmigt vedtaget. Ad.3. Kasseren fremlagde og gennemgik regnskabet, som udviste en egenkapital pr. 31/ på ,39 kr. (se særskilt regnskab). Regnskabet blev taget til efterretning og enstemmigt vedtaget. Ad.4. Gert Wiberg havde stillet et vidtgående forslag om at ændre den nuværende praksis omkring driften/undervisningen i skolebigårdene, særlig med henblik på Ejby, samt at medlemmerne evt. kunne låne/leje materiel m.m. (se forslag særskilt). VOKSTAVLEN 7

8 Der var en bred debat om fordele og ulemper ved forslaget. Generelt var Generalforsamlingen af den opfattelse, at man ikke ville pålægge den nye bestyrelse en så vidtgående arbejdsopgave, men den med fordel kunne arbejde videre med tankerne bag forslaget for at øge medlemstilknytningen. Gert Wiberg trak forslaget tilbage, inden den forestående afstemning. Ad.5. Enstemmigt blev: Thomas Skall valgt som formand for 2 år. Annette Andersen valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år Poul Erik blev ekstraordinært valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. Morten Westy blev valgt som suppleant for 1 år. Ad.6. Enstemmigt blev: Leif Stark & Jesper Valentin Petersen valgt som revisor og revisorsuppleant. Ad.7. Ammi Petersen er blevet kontaktet af Fødevarestyrelsen med henblik på udtagelse af honningprøver, Hun spurgte, om der på generalforsamlingen var nogle, som vidste, hvordan Fødevarestyrelsen havde fået oplyst hendes navn? Der var pt. ingen, som var helt klar over, hvordan oplysninger på biavlerne tilgår Fødevarestyrelsen. Tapani Ranta: Hvorfor kan man ikke tilmelde kontingentbetalingen til PBS? Viggo: Grundet at PBS tager sig betalt for denne service, samt at man alligevel selv skal følge op på evt. manglende betaling m.m. Michael Pedersen: Opfordrer alle til at tilmelde sig det Centrale Bigårdsregister, da det ved et evt. sygdomsudbrud vil være en stor hjælp for Bisygdoms-inspektørerne. Poul Erik: Opfordringen til at tilmelde sig det centrale bigårsdsregister bør også bringes i Vokstavlen. Poul Erik: Bisløjd holdet starter i morgen den 27/ kl Der er pt. 12 tilmeldte, og alle er velkomne. Poul Erik: Såfremt man har emner til vintermøderne, må de meget gerne sendes til bestyrelsen. Viggo: Takkede den afgående formand Henning Villads for hans arrangement og sin indsats med bestyrelsesarbejdet gennem de 10 år, han havde fungeret som formand. I den forbindelse fik Henning overrakt en bog og 3 fl.vin. 8 VOKSTAVLEN

9 Viggo: Takkede Jan Idorn for bestyrelsesarbejdet gennem 2 år. og overrakte 3 fl.vin. Den afgående formand Henning Willads holdt en afsluttende tale og ønskede den nye formand/bestyrelse held og lykke med det fremtidige arbejde. Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten takkede for god ro og orden. Efterskrift: På Bestyrelsens og medlemmernes vegne skal der lyde en stor tak til Ammi Petersen for de dejlige hjemmebagte boller, vi fik til kaffen. Beretning 2012 Vejret Traditionen tro starter jeg med at fortælle om vejret. Det kan vi ikke gøre noget ved, men vi kan beskrive, hvordan det havde indflydelse på vores biavl. Efteråret 2011 var varmt og tørt. Vinteren var varm og solrig. Foråret blev varmere og mere solrigt end normalt. Sommeren 2012 blev den koldeste sommer siden Vådere og solfattigere i forhold til perioden Kalendersommeren 2012 (juni, juli og august) fik en middeltemperatur på 15,1 C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,1 C under normalen beregnet på perioden Det er til gengæld noget koldere end den seneste 10 års normal beregnet på perioden , der er på 16,4 C og den koldeste sommer siden sommeren 2000, der var på 14,6 C Ser man imidlertid DMIs kort over hele Danmark, er situationen for København en anden end for landet som helhed. Der er ikke tvivl om, at der er lokale forskelle på, hvordan vejret har været i sommer. Dette afspejles også i det honningudbytte, der er hentet hjem i forskellige bigårde. VOKSTAVLEN 9

10 Med hensyn til nedbør, så er der kommet mere regn i sommer end normalt på landsplan, men igen er hovedstadsområdet sluppet billigt. Solen har heller ikke været så meget synlig i sommer, sammenlignet med årene siden Dog var august en undtagelse, idet vi der fik mere sol end set siden Fra Beretning 2004 Så kom juli måned med det der skulle være sommer. 2 sommer dage blev det til i juli, ellers var det kulde og regn. Flere biavlere måtte derfor overveje sommerfodring, for at holde gang i æglægningen. Andre så mange kilo honning, der stod med henblik på senere høst forsvinde som godt foder for de hjemmegående bier. Hvis sommeren ikke var kommet til os i august, havde det hele været elendigt. Her oplevede mange til gengæld et sensommertræk langt over det sædvanlige. Dette betød at mange måtte vente med sidste høst til langt ind i august, idet der var for meget vand i honningen først i august. Det er i øvrigt et forhold vi nok skal til at være mere bevidst om, at der for by-biavlerne er mulighed for langt senere høsttidspunkter end lærebøgerne foreskriver. Der er i år bl.a. høstet hen i midten af september på indre Østerbro. Foreningen Med dette års beretning har vi igen nået en ny rekord. Hvor vi sidste år kunne glæde os over at være nået over 200 medlemmer, så må vi i år på trods af endnu en stærk medlemsfremgang opleve et nyt problem, idet ikke mindre end 31 medlemmer har forladt foreningen ved at undlade at betale. Der kommer rigtig mange nye biavlere i hele landet, og vi får også mange. I år var det 69 mod 50 sidste år, men når der så samtidig forsvinder samlet 48, så bliver foreningen en gennemgangslejr, hvor vi ikke får fat i de nye medlemmer, inden de er væk igen. Tallene fra de seneste år vedlægges beretningen og viser den flotte udvikling i de senere år medlemmer nye * udmeldte ikke betalt 31 *8 medlemmer fra Københavns Omegns biavlerforening Det positive resultat med mange nye medlemmer ser vi ved den øgede aktivitet ved vores arrangementer, men også ved at der bliver taget initiativ til mange andre biavls relaterede aktiviteter i København. Bybi projektet 10 VOKSTAVLEN

11 kan noget markedsføring, vi kan lære af, og mosebiavlerne har et gå-påmod, hvor man ikke venter, men bare tager fat, hvilket vi også kan lære af. Vi kan dog glæde os over, at KABF stadig har en vigtig opgave med skolebigårdene og oplæring af nye biavlere I uge 7 blev vi kontaktet af P4, der havde hørt, at DBF gjorde meget for at få flere biavlere. Vi inviterede journalisten ned i skolebigården, hvorfra der blev transmitteret nogle få minutter til P4s lyttere om, at bierne stadig var i live nede i staderne, selvom der var 30 cm sne og et par minusgrader. Jeg kom så til at nævne, at det var meget bedre at være biavler i Hovedstaden, da vi har nektarkilder stort set året rundt, hvor der ude på landet ikke er mere at hente for en bi når den sidste raps er afblomstret. Disse få sætninger blev bragt i en anden sammenhæng i middagsradioavisen landsdækkende. Fysiske rammer I gamle dage hed det Landbohøjskolen, og det hedder det stadig i folkemunde, men vi skal nok til at vænne os til, at det hedder Københavns Universitet, og at det er blevet et lille hjørne langt ude i systemet. Indtil videre er det dog gået uden problemer, og vi har stadig adgang til lokalet i kælderen til vores vintermøder. En enkelt gang, hvor intet udstyr virkede, fik vi lov at låne nabolokalet, hvilket vi kunne takke de fleksible vagter for. Skov og Landskab er ved at være endelig etableret, og tilkørslen til skolebigården er blevet god. En sidste renovering af haven mod Rolighedsvej er netop igangsat, hvorefter vi forhåbentlig får nogle rolige år inden næste udbygning. Parkering og tilkørsel er til at leve med. I Ejby er der lavet cykelsti og asfalteret parkeringsplads. Det har forbedret tilgængeligheden til grunden. Måske er mikroklimaet på grunden også blevet ændret, da der er blevet mere tørt. Dette betyder, at vi skal huske at stille vand til bierne, specielt i foråret så bierne ikke søger til naboens swimmingpool for at hente vand. Dette konkrete problem gav en del opringninger i foråret. Fra 2005 I efteråret besluttede bestyrelsen at arbejde på en udvidelse af skolebigården, idet forholdene var blevet for trange til det store VOKSTAVLEN 11

12 fremmøde vi så i sidste sæson. Landbohøjskolen var meget samarbejdsvillig og ville give os mere plads på det nuværende sted, hvis vi kunne få lavet et nyt hegn. Vi søgte forskellige fonde og lige før jul gav Tuborgfondet besked om en bevilling på ,- kr., Frederiksberg Sparekasses Fond (der har skiftet navn ti Frederiksberg Fonden) fulgte efter med et tilsagn om37.500,- kr. og endelig kom en bevilling fra Friluftsrådet på 17946,- kr. Alt i alt blev der givet tilsagn om mere end vi havde søgt penge om. Bestyrelsen besluttede derfor at igangsætte udvidelsen i foråret. Der kom nyt hegn omkring en udvidet bigård og der kom nyt materiel herunder 7 nye trugstader, 5 overvintringskasser, røgpustere og andet materiel samt en ny slynge. Københavns Amts Biavlerforening åbnede første gang skolebigård ved Den kongelige Veterinær og Landbohøjskole i Gennem årene har mange biavlere i Hovedstadsområdet lært biavl her. Der er nu skabt et nyt grundlag for at fortsætte denne tradition. Skolebigårdene Vi har igen oxalsyrebehandlet midt på vinteren og set, at varroabekæmpelsen virker. Vi har samtidig uddelt oxalsyre til foreningens medlemmer. Det kan være svært at fremstille en oxalsyreblanding i den rigtige koncentration hvis man kun har få familier at behandle. Viggo og Ulla gør derfor et stort arbejde for at hjælpe til, at vi får behandlet bierne, og vi dermed får sunde bifamilier i København. Skolebigårdene har ellers summet af aktivitet. Med det høje antal tilmeldte kursister blev Hvidovre inddraget i kursusaktiviteterne i år, hvilket var en stor succes, som forventes at fortsætte. Tilmeldingerne til næste års kursus kommer allerede ind, så der her ½ år før kursus start er knap 20 tilmeldte. Vi lægger imidlertid vægt på, at det ikke kun er ved kurserne, at der bliver mulighed for at lære noget. Specielt ikke når det som i sommer faldt sammen med, at det var regnvejr hver onsdag aften, hvor kursisterne stod i Ejby. Så er det vigtigt, at der er mulighed for at kigge videre hele sommeren igennem. 12 VOKSTAVLEN

13 Fra 2003 Vi i bestyrelsen vil gerne have at KABF er et sted hvor men kan mødes med andre biavlere og se hvorledes de driver biavl, det være sig enten i skolebigården eller i andre sammenhænge. Det skal være muligt for nye biavlere at lære hvordan man kommer omkring alle de små praktiske detaljer, uden at den enkelte skal læse tykke bøger eller genopfinde den dybe tallerken. Hvis nye biavlere blot vil have en enkelt familie, så er det også et udgangspunkt vi skal være med til at hjælpe videre fra. Her er muligheden for at låne honningslynge et af foreningens aktiver. På et andet plan har vi også mange folk i foreningen, der kan hjælpe nye biavlere, der går med en drøm om at tjene penge på udbyttet så de får et realistisk råd om de reelle muligheder. Høsten Som tidligere nævnt har det ikke været det bedste vejr til at opnå stort honningudbytte i sommeren Der er imidlertid store lokale forskelle på, hvad der er høstet i Hovedstaden, men skolebigårdene har ikke givet ret meget. Således blev høsten på Frederiksberg 380 kg og i Ejby 210 kg. Fra 2008 Årets gang bar præg af bidød. I agurketiden, hvor journalisterne manglede nyheder, blev jeg ringet op 2 gange før klokken 7 af kendte journalister fra Københavns radio og Lorry. De var villige til at troppe op med en sendevogn for at høre, hvor bierne var blevet af. Lige i de tidlige morgentimer midt på sommeren forekom det mig lidt opreklameret at snakke om, at der ikke var noget honning, så jeg var lidt afvisende overfor interviews. Efterfølgende kunne jeg imidlertid godt se, at der ikke havde været så meget honning som tidligere år. Dengang døde 1/3 af bifamilierne ved udvintringen. Vi gav dengang dårlige dronninger en del af skylden for de mange døde bier og det lave honningudbytte. VOKSTAVLEN 13

14 Skulle vi sammenligne udbyttet dengang med i år, så har vi netop været igennem et katastrofeår. Dette er i kontrast til hvad vi oplevede i 2009 året efter. Fra 2009 Høsten blev ret god i år eller som nogle valgte at sige, var det svært at bevare pessimismen. Der blev i alt høstet over 900 kg, hvilket i gennemsnit gav godt 70 kg. pr. udvintret familie. Økonomien Afhængig af hvilket udbytte honningen har givet i skolebigårdene, så er KABFs økonomiske resultat også meget svingene. Vi har haft nogle år med et pænt overskud pga. en god høst og et moderat aktivitetsniveau. Andre år har det været omvendt, med mange aktiviteter og mange deltagere, hvilket har kostet. Sådan et år har vi netop passeret, med mange aktiviteter. Bundlinjen er derfor rød i år, men der er stadig en opsparing at køre videre på fra de gode år. Hertil kommer nogle bigårde med en kapital i form af bifamilier og materiel. Fra 2011 Skolebigårde På Frederiksberg har det været en god høst i betragtning af, at vi havde oversvømmelse i juli. Høsten blev på godt 600 kg. I Ejby blev der ikke høstet så meget, men der er noget, der tyder på at bevoksningen ikke kan give det samme som på Frederiksberg. I foråret bevilgede Nordea Fonden ,00 kr. til nyt materiel. Vi kunne derfor ved sommerfesten d. 24. juli holde åbent hus og fremvise 6 nymalede trugstader med en del andet nyt biavls materiel. Aktiviteter og arrangementer Bisløjd er igen blevet afholdt med fremstilling af 7 trugstader og mange andre ting til biavlen. Foreningen fik herunder fremstillet nye kasser til at danne aflæggere i. Der blev drukket mange kopper kaffe og flere stykker kage blev det også til. Møder Flemming Vejsnæs gennemgik alt om bisygdomme 15. november. Vi er blevet mange biavlere med mange bifamilier på et relativt lille område. 14 VOKSTAVLEN

15 Med dette møde fik vi gennemgået hvilke sygdomme, vi skal være specielt opmærksomme på, og ikke mindst hvordan vi skal forholde os, hvis vi opdager sygdomme eller andet mistænkeligt i vores bifamilier. Julemødet i december blev endnu engang med fremstilling af bolsjer, hvor en del af råvarerne kom fra vores bier. Ved første møde i januar blev vi snydt idet vores inviterede oplægsholder ikke dukkede op. Det er ikke sket før, men vi havde tilfældigvis serien fra DR om biavl, som vi kunne gense nogle afsnit af. Ved mødet 7. februar blev der mulighed for at høre om sukkerpriser og biavl på Vestsjælland. Det var Arne Egelund, der gennem mange år har forsynet mange biavlere med sukker og foder, der her fortalte. Der er stadig ikke tegn på, at priserne går mod biavlernes interesse, dvs. faldende sukkerpriser og stigende honningpriser. Vi må tro på, at det kommer en dag. Sidst i februar var der botanik på programmet. Søren Espersen, der er biavler i vores forening, men også aktiv planteindsamler, fortalte om, hvilke planter vi med fordel kan dyrke med henblik dels på at kunne spise, men også til nytte for biernes nektarindsamling. Der er gode muligheder for at dyrke biplanter på de mange grønne tage, der bliver anlagt dels i forbindelse med nybyggeri men også ved renoveringer. Ved mødet i marts var det professor Jørgen Eilenberg, der fortalte om andre bier end vores honningbier. Vokstavlen Vi holder fast ved, at Vokstavlen skal udkomme 4 gange årligt, så vi har lidt på papir om vores egne aktiviteter. Hjemmesiden er imidlertid lige så vigtig for kontakten til medlemmerne, og ikke mindst har mange nye medlemmer fundet foreningen her. Ulla og Gunnar har igen bidraget til at denne tradition kunne fortsætte, hvilket nu har stået på i en del år. Fra 2006 Hjemmesiden -har nu fået en tiltrængt ansigtsløftning. Det er nu 7-8 år siden vores tidligere formand startede hjemmesiden og støt og roligt fik den op, så der var en første indgang til biavl i København for mange kommende medlemmer. Thøger har nu lavet en ny udformning af hjemmesiden, der gør den mere overskuelig og med en profil der virker mere professionel. Det er VOKSTAVLEN 15

16 absolut noget vi kan være stolte af. Jeg håber at der er mange der vil komme med yderligere forslag til tilretninger fremover. Gunnar Ytting har lovet at hjælpe fremover. Visioner og kontingent Som afgående formand kan jeg ikke sælge visioner for den kommende bestyrelse. Jeg kan huske, at en af mine visioner for at blive valgt som formand i 2002, var at vi skulle have flere kvindelige biavlere. Jeg vil ikke på nogen måde tage æren for at dette er sket. Men jeg vil gerne påstå, at jeg har gjort lidt for at udbrede kendskabet til bybiavl her i København. Mht. Kontingent, så forbliver det uændret, og her vil jeg gerne give sidste tilbageblik. Fra Kontingent Da vi i år har et pænt overskud, foreslår vi, at sænke kontingentet, uden på den måde at sænke aktivitetsniveauet. Der er afsat flere penge til arrangementer end sidste år. Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Henning Willads Petersen (formand,), Leif Enghoff (næstformand), Viggo Jessen (kasserer), Jan Idorn (sekretær), Ulla Fogt og Poul Erik Andersen (suppleant). Bestyrelsen har holdt 4 møder og er ofte i kontakt via omkring behandling af diverse sager. /HWP 16 VOKSTAVLEN

17 Regnskabet VOKSTAVLEN 17

18 Budget 18 VOKSTAVLEN

19 AD.4 Indkomne forslag Vedlagt følger forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen d Med venlig hilsen Gert Wiberg Pedersen Forslag til behandling ved KABF's ordinære generalforsamling onsdag d. 26. september 2012 Oprettelse af brugergrupper ved biklubberne med det formål at styrke medlemmernes tilknytning og medindflydelse. Opgaver, der kunne varetages af medlemmerne: Pasning af klubhus Fællesindkøb (minimere udgifterne) Åbning af klubhus før klubaften Klargøring af materialer Desuden foreslås det, at følgende emner tages op på klubaftenerne: Udfyldelse af stadekort Egenkontrol (nødvendigt ved salg/videresalg) Driftsplaner (være på forkant) Årsplan Andre opgaver for klubben: Udlån/udlejning af materiel etablering af slyngerum Fri-parringer på fællesområde Etablering af småfamilier til reserver/salg Egen fremstilling af materialer Ferieafløsning VOKSTAVLEN 19

20 Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug BIAVLSFORSIKRING Som medlem af Danmarks Biavlerforening kan du forsikre bifamilier, honning, stader og alt nødvendigt produktionsudstyr mod: Distrikt 1 Jan Adriansen Tlf Brand. Vandskade og oversvømmelse af bygning Tyveri, hærværk og skade forvoldt af Transport af bistader til og fra bigårde samt honning til aftager. Ondartet bipest som omfattes af lov om biavl Sprøjteskader som ikke er dækket af anden forsikring. Driftstab nedgang i produktionen og meromkostninger i forbindelse hermed. Biavlsforsikringer tegnes altid sammen med andre forsikringer i selskabet tal med din kundebetjener. Læs mere om os på: Distrikt 2 John Schlüter Tlf Hovedkontor Struergade 24 DK-2630 Tåstrup Telefon Telefax VOKSTAVLEN

21 Flerfarvet honning Til flere biavleres store overraskelse var der pludselig grøn og blå honning i bistaderne i den franske by Ribeauville. Det viste sig imidlertid at der i nærheden af staderne ligger en fabrik, der fremstiller de farvede M&M chocoladepastiller. Bag fabrikken står der containere med rester fra produktionen - i alverdens farver, og det var noget, de franske slikmunde kunne lide. Derfor er honningen nu farvet i de klassiske M&M pastillers farver. Biavlerne fastslår dog over for pressen, at den farvede honning ikke kan sælges. Kan vi ikke huske noget om sukkerhonning for nogle år siden i nærheden at Kalundborg, hvor der var smidt noget sukkerstads i en skraldebunke, hvor bierne så nemt kunne komme til foder? /Ammi Billede af den kulørte honning VOKSTAVLEN 21

22 22 VOKSTAVLEN

23 HUSK KONTINGENT Hvis du vil være sikker på at modtage januarnummeret af Tidsskrift for Biavl, bedes du indbetale senest 25. november 2011 Girokortet findes på de sidste sider her i Vokstavlen Kontingent er: 55 kr. til KABF 680 kr. til DBF I alt 735 kr. VOKSTAVLEN 23

24 Nyttige oplysninger: KABF s Voksklub: Bankkonto: Nordea Formand: Jonathan Edwards, Hvidager 48, 2620 Albertslund tlf Kasserer: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre tlf Supleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre tlf VOXklubben (tillader oxalsyre) Bankkonto: Nordjyske Bank Kontingent 30 kr. betales senest den 1. marts Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre Tlf , Mobil Kasserer: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup tlf VOKSTAVLEN

25 VOKSTAVLEN 25

26 26 VOKSTAVLEN

27 Bikyndige synsmænd Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler og skal have flyttet bistader og tavlemateriel, skal du ifølge loven henvende dig til en kyndig biavler eller en bisygdomsinspektør for at få synet bierne. Kyndige biavlere: Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre tlf Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby tlf Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup tlf Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg tlf Michael Pedersen, Næsbyholmvej 11, 3. sal, 2700 Brønshøj tlf Bisygdomsinspektører: Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden mands bier, skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør. Område 01 (postnummer og ): Michael Pedersen, Næsbyholmvej 11, 3. sal, 2700 Brønshøj tlf Område 02 (postnummer og ): Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby tlf Mobilnr Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg tlf Område 03 (postnummer ): Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk, tlf Område 04 (postnummer ): Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge, tlf Område 05 (postnummer ): Henrik Jensen, Bonderupvej 10A, Oppe Sundby, 3600 Frederiksværk mobilnr Varroainstruktører: Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område. Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, tlf VOKSTAVLEN 27

28 B PP Afsender: Thomas Skall Støvnæs Allé København NV En sæson er ved at være slut, og det er nu, vi skal forberede os til et godt honningår næste år. Husk, vi har småfamilier, bimateriel og vinterfoder på lager. Vi smelter og vasker de gamle rammer og leverer selvfølgelig 1. kl. ny voks. Kom ind og få en bisnak og en kop kaffe. Kom ind og få en bisnak og en kop kaffe. 28 VOKSTAVLEN

24. ÅRGANG NR. 3 August 2012

24. ÅRGANG NR. 3 August 2012 24. ÅRGANG NR. 3 August 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Indkaldelse til generalforsamling 7 Bisløjd 8 Frugtpresse 13 Bisværm 14 Salg af honning 16 KABF S Voksklub efterårssmeltning 16 Nyttige

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014

26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014 26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 HbiF s generalforsamling 8 KABF s Voksklub 9 Julehygge og honningsmagning 10 Human Hotel 14 Stadepladsen 17 Nyttige oplysninger 18 1

Læs mere

21. ÅRGANG NR. 3. august 2009

21. ÅRGANG NR. 3. august 2009 21. ÅRGANG NR. 3. august 2009 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Bisløjd 6 Indkaldelse til generalforsamling 7 Besøg i Skolebigården 8 Besøg hos Ulla og Viggo 9 Besøg af tjekkisk gæst 11 Storbybiavl

Læs mere

20. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2008

20. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2008 20. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2008 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 4 Referat fra KABF s generalforsamling 6 Formandsberetning 2008 7 KABF s regnskab 13 Valby kulturdage 16 Billeder fra Skolebigården 18

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2013

25. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2013 25. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamlingen 7 Formandens beretning 10 Regnskab 17 Billeder fra sommerfesten 19 HUSK kontingent 22 Husk, du er fødevareproducent

Læs mere

22. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2010

22. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2010 22. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2010 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Bisløjd 7 Kursus i biavl 8 Kursus i dronningeavl 11 HbiF generalforsamling 12 KABF s Voksklub generalforsamling 15 KABF s Voksklub forårssmeltning

Læs mere

23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011

23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011 23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011 Kryds i kalenderen 3 Bisløjd 4 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 6 Formandens beretning 8 Regnskab 14 Besøg af den nye direktør i DBF 17 Stadepladsen 19 Husk

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 Sommerudflugt 7 HbiF s generalforsamling 8 Begynderkursus 9 Julehygge og sensorik 11 KABF s Voksklub 16 KABF s Voksklub forårssmeltning

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 3 aug 2014

26. ÅRGANG NR. 3 aug 2014 26. ÅRGANG NR. 3 aug 2014 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 Indkaldelse til generalforsamling 8 Sommerfest 9 Sommertur til Læsø 2015 9 Salg af honning 10 Bisløjd 11 Ondartet bipest 13 KABF s Voksklub

Læs mere

23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011

23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011 23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011 Kryds i kalenderen 3 Husk kontingent 5 Bisløjd 5 Formandens hjørne 6 Kursus i biavl 9 Sommertur i maj 12 Julemøde 13 Medlemsaften 13 KABFs Voksklub 14 KABFs Voksklub generalforsamling

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 4 nov. 2014

26. ÅRGANG NR. 4 nov. 2014 26. ÅRGANG NR. 4 nov. 2014 1 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamlingen 8 Formandens beretning 13 Regnskab 22 Sommertur til Læsø 2015 23 Julemøde 24 Arbejdsgrupper 24 Referater

Læs mere

23. ÅRGANG NR. 3 August 2011

23. ÅRGANG NR. 3 August 2011 23. ÅRGANG NR. 3 August 2011 Kryds i kalenderen 3 Bisløjd 5 Formandens hjørne 6 Indkaldelse til generalforsamling 8 Sommertur 9 Sommerfest 12 Mostpresse 14 Bybier 15 HBiFs bigård 16 KABFs Voksklub 18 Honning

Læs mere

21. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2009

21. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2009 21. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2009 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Husk kontingent 6 Bisløjd 6 Referat fra generalforsamlingen 7 Beretning fra generalforsamlingen 8 Regnskab 14 Billeder fra Høstfesten

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Sommertur 6 Det centrale Bigårdsregister 9 HbiF s generalforsamling 12 KABF s Voksklub generalforsamling 14 KABF s Voksklub - send en

Læs mere

21. ÅRGANG NR. 2. maj 2009

21. ÅRGANG NR. 2. maj 2009 21. ÅRGANG NR. 2. maj 2009 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 4 Kursus i biavl 6 Kursus i dronningeavl 6 Sommerudflugt til Møn 7 Høstfest 8 Besøg af bisygdomsinspektøren 11 Om observationsbigårde 12

Læs mere

Nyhedsbrev april 2011

Nyhedsbrev april 2011 Nyhedsbrev april 2011 Kære biavler Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Nu summer bierne igen derude og vi skal hjælpe dem til de bedste rammer for at udvikle sig. Her i nyhedsbrevet kan du læse om Arrangementet

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 2 maj 2014

26. ÅRGANG NR. 2 maj 2014 26. ÅRGANG NR. 2 maj 2014 1 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Sommertur 2014 6 Sommertur til Læsø 2015 8 Bisløjd 11 Æresemblem 12 Medlemsliste 13 HbiF s generalforsamling 22 KABF s Voksklub generalforsamling

Læs mere

20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008

20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008 20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Kursus i biavl 7 Festudvalg 8 Apiterapi 9 Biboliger gennem tiderne 11 Bolcher og julehygge 12 HbiF generalforsamling 13 KABF Voksklub

Læs mere

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk Program Sommer 2013 Forord ved formanden En lang og kold vinter er nu forbi, der har været god tid til at få materialet gjort i stand og alle ved at gamle tavler bør være smeltet og vasket inden jul og

Læs mere

20. ÅRGANG NR. 3. August 2008

20. ÅRGANG NR. 3. August 2008 20. ÅRGANG NR. 3. August 2008 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 4 Indkaldelse til generalforsamling 6 Sommerudflugt 7 Høstfest 12 KABF s Voksklub 15 Besøg fra Sverige 17 Honningsalg 19 Voxklubben

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Temaaften om aflæggere...3 Voksklub...4 Bestyrelsen 2009-2010...5 Skolebigården op på væggen...6 Hus og Park...6 Nybegynderkursus

Læs mere

NYHEDSBREV 3 / Referat generalforsamling

NYHEDSBREV 3 / Referat generalforsamling NYHEDSBREV 3 / 2017 Referat generalforsamling 25.01. 2017 1. Valg af dirigent: Niels Bjerg blev valgt To stemmetællere: Finn og Kenneth valgt, Referent: Vyke. 2. Bestyrelsens beretning: Uddannelsesudvalget:

Læs mere

Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010

Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010 Honning Tidende Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010 Ringe og omegns biavlerforening Vinterprogram Vinter Vinter så mørk, bli` hvid Vinter, vinter så kold, men dog blid. Vi har sammensat

Læs mere

22. ÅRGANG NR. 3 august 2010

22. ÅRGANG NR. 3 august 2010 22. ÅRGANG NR. 3 august 2010 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Bisløjd 6 Indkaldelse til generalforsamling 7 Eksamensprøve i biavl 8 Sommertur 12 Strøtanker om honningdag 13 KABF s Voksklub 14 Honning

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2012

24. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2012 24. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2012 Kryds i kalenderen 3 Bisløjd 5 Formandens hjørne 6 Begynderkursus i biavl 7 Sommerudflugten 12 HBiF s generalforsamling 17 KABF S Voksklub 19 KABF S Voksklub forårssmeltning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften

Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften Bi året 2017 Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften Hver tirsdag aften sommeren igennem er der åbent hus i skolebigården. Det foregår fra kl. 18:00 og til ca. 20:30. Vi starter tirsdag

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Formandens beretning. 28. januar Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole

Formandens beretning. 28. januar Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole 28. januar 2014 Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole Formandens beretning Skolebigården Årets sæson i skolebigården på Klintholm startede torsdag

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter

Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) Referat fra Generalforsamling den 26. januar 2017. Som en del af referatet ligger Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur-

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Alssund Biavlerforening

Alssund Biavlerforening Alssund Biavlerforening Sommer program 2015 APRIL Onsdag den 8/4 kl. 19.00. Sønderborg Roklub Film aften. Pris DKK 25,00 En hygge aften hvor vi ser filmen More than honey. Denne film sætter lup på den

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Formanden har Ordet. Lokalkontingentet

Formanden har Ordet. Lokalkontingentet Formanden har Ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Knud Rughave Chr. Lundsvej 115 5800 Nyborg Tlf: 30 35 77 85 Sekretær Jette Larsen Lersey Allé

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Kursus i biavl Præsentation. Formål. Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende)

Kursus i biavl Præsentation. Formål. Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende) 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 1:4 2 Præsentation Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende) Morten KABF bestyrelsesmedlem 2013-2015 Kyndig biavler Bier siden 2010

Læs mere

22. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2010

22. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2010 22. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2010 Kryds i kalenderen 3 Bigården i Ejby 4 Bisløjd 4 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamlingen 6 Formandens beretning 8 Regnskab 13 Husk kontingent 15 Sommertur i maj 16

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere