Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014

2 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær generalforsamling Kalenderår 2014 Dato April 2015 Tekst Sekretær Susanne Egelund Jensen Layout Thomas Daugaard

3 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre afholdt tirsdag den 24. marts 2015 kl i Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E. På generalforsamlingen var 45 personer til stede, som repræsenterede 32 parceller. Der var ikke indleveret nogle fuldmagter. Kl var der spisning, som annonceret i indkaldelsen. Kl. 19:00 var der gode råd fra advokat Steen Petersen. Kl indledte formanden den formelle del af generalforsamlingen med at byde velkommen. Referat af de gode råd Advokaten sagde bl.a. at de 3 vigtigste ting i forbindelse med gener og eventuel kompensation, fra store anlægsarbejder er: BEVISER - BEVISER - BEVISER Det vil sige fotografer før, under og efter et sådant anlægsarbejde, både ude og inde i huset og haven. Forsøg at skaffe beviser på f.eks. lastbiler som læsser af på urimelige tidspunkter o.l. Kontakt bygherre, i dette tilfælde, HOFOR, så snart skade konstateres. Gør indsigelser hvis arbejdet ikke er adviseret rettidigt eller hvis det varer længere tid end det forventede. Advokaten oplyste at der har været mange lignede sager i stil med I.G. Smidts Alle, bl.a. Metrobyggeriet. De fremmødte i salen stillede spørgsmål til advokaten og nogle fortalte om egne erfaringer, nogle kom med gode råd. Dagsorden ad 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Gert Hansen. Han blev valgt uden modkandidat. Gert Hansen takkede herefter for valget, og konstaterede at indkaldelsen var rettidig omdelt jvf. vedtægterne og samtidig bekendtgjort på foreningens hjemmeside. Ingen i forsamlingen havde indsigelser mod dette. Herefter oplæste dirigenten dagsordenen, som også var omdelt til samtlige parceller. Ingen i forsamlingen havde indvendinger imod indholdet, hvorefter den oplæste dagsorden var gældende for generalforsamlingen. 3 personer blev valgt til stemmeudvalget, fra salen blev det Mogens og Morten, og fra bestyrelsen Jan. ad 2) Bestyrelsens beretning Formanden gennemgik i store træk den udsendte beretning og fortalte lidt om de klagesager der har været i årets løb. Og gjorde opmærksom på kommunens forskrifter omkring tilladelser til placering af materialer og andet gods uden for egen parcel. Mogens fortalte om sagens forløb vedrørende anlægsarbejdet på I.G. Smidts Alle og alle de gener der er og som beboerne stadig har. Selvom bestyrelsen først hørte om sagen lidt sent i forløbet, har vi valgt at støtte med kr. til advokatsalær, idet sagen er af principiel art for gennemførslen af resten af projektet gennem vores (og andre) grundejerforeninger.

4 Beløbet er at betragte som et lån som skal betales tilbage, såfremt at der måtte opnås en erstatning. Formanden oplyste at der stadig er kr. som kan søges igennem bestyrelsen. Eneste krav er, at det skal gå til formål, der skal have interesse for hovedparten af foreningens medlemmer. De kr. afsættes hvert år. I 2014 har bestyrelsen registreret, at 28 parceller har skiftet ejere. Reelt er der dog tale om flere ejerskifter, men disse er først registret i 2015, da bestyrelsen først får kendskab til dem, når kontingentet ikke betales. Bestyrelsen skal derfor igen anmode om, at medlemmerne ved salg underretter kassereren om salget, med oplysninger om salgsdato og navn(e) på de nye ejere, idet dette bl.a. vil lette arbejdet for kassereren med ajourføring af medlemslisten. gå en anden vej, idet han mente at et vejbump bare ville flytte problemet og ikke løse det. Så der er lidt at arbejde med for bestyrelsen. Herefter blev beretningen sat til afstemning, og den blev enstemmigt vedtaget. Ad 3) Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse Der var kommet flere indskud end forventet, da der har været 28 ejerskifter i løbet af 2014 og restancesager har også bidraget. Snerydning har været mindre end budgetteret. En ny pc er indkøbt til sekretær Susanne. Året sluttede med et lille overskud i forhold til det budgetterede. Der bruges overordentligt meget tid på ejerskifter, og på opfølgning af manglende betaling af kontingenter, som skyldes manglende information om ejerskifter. Spørgsmål til beretningen: Jan Lind, Elsborgvej 11: Snerydningen var nærmest en joke pga. alle rørene og betonpillerne. Formanden mente, at det var lidt det samme, som når der står en bil parkeret halvt oppe på fortovet. Der kan kun fejes, hvor der er tilgængeligt. Bent Andersen, Poppel Alle 23: Roste bestyrelsen for håndteringen af sagerne og kunne godt forstå, at man ikke kan gøre noget, før man ved at der er en sag. Opfordrede til at man kontakter bestyrelsen, hvis sager opstår. Som han sagde: Vi har gjort det før, vi fik stoppet en mobilmast. En advokat hjælper altid, men sammen er vi stærke. Vi kan ikke stoppe anlægsarbejder, men vi kan vinde, hvis alle støtter op. Jonas Lorentzen, Bjæverskov Alle 15: Hastighederne på vejene er alt for store. Specielt Bjæverskovs Alle er hårdt belastet og der kører mange skolebørn på cykel. Foreslog et vejbump. Formanden mente at man skulle Haven er basis for hygge og flotte øjeblikke. Man er der alligevel, så hvorfor ikke nyde naturens mangfoldighed?

5 Hindbær er flot... og godt. Både i morgenmad, salater og desserter. Bent Andersen, Poppel Alle 23 opfordrede bestyrelsen til nytænkning, idet det er svært at holde en vejfest, når alle skal inviteres. Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad 4.b) Fra medlemmerne Der var ingen forslag fra medlemmerne. Ad 5) Budgettet for det løbende og det følgende regnskabsår forelægges Kasserer Jan Nielsen fremlagde budgettet for årene 2015 og Han oplyste at det næsten er som det plejer. Grundejerforeningen har mistet nogle parceller pga. ekspropriation og dermed nogle kontingenter. Budgettet blev herefter taget til efterretning. Vi har valgt at afskrive gamle restancesager på i alt kr., hvor vi ikke har en chance for at for at få pengene hjem, dødsboer og lignende. Bestyrelsen har valgt ikke at bruge flere penge i fogedsretsgebyrer på dette. Alle som bor her har betalt. I alt 404 parceller. Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad 4) Indkommende forslag Ad 4.a) Fra bestyrelsen Foreslog at nedlægge trafik- og festudvalget som selvstændige udvalg, men selvfølgelig stadig tage sig af trafikale udfordringer i bestyrelsen. Christina Sandersen, Elsborgvej 17 spurgte om de kr. man kan søge til et arrangement, stadig er til rådighed hvis festudvalget nedlægges. Det er de, man skal bare henvende sig til bestyrelsen. Ad 6) Fastsættelse af det følgende års a) Kontingent Bestyrelsens forslag til uændret kontingent for det følgende år på kr. 200 for alm. parceller blev vedtaget. b) Indskud Bestyrelsens forslag til uændret indskud på kr. 100 blev vedtaget. c) Rykkergebyr (Strafgebyr) Bestyrelsens forslag til uændret rykkergebyr på kr. 100 blev vedtaget. d) Vederlag til bestyrelsen Bestyrelsens forslag til uændret årligt vederlag jf. indkaldelsen: Formand kr Sekretær kr Kasserer kr

6 De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer modtager hver et årligt vederlag på kr Forslaget blev vedtaget. Ad 7) Valg til bestyrelse Jan Nielsen blev valgt til formand. Da Jan har været kasserer indtil nu, spurgte dirigenten om generalforsamlingen kunne acceptere at punkt 10 blev valg af kasserer og punkt 11 så blev eventuelt. Det blev godkendt af alle. Den afgående formand Mogens og den afgående næstformand Jens fik en lille erkendtlighed, som tak for arbejdet i bestyrelsen gennem mange år. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden som ligeledes takkede for en god generalforsamling. Grundejerforeningen Ny Hvidovre, april 2015 Gert Hansen, Dirigent Jan Nielsen, Formand Susanne Egelund Jensen, Referent Poul R. Andersen blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem. Ad 8) Valg til suppleant Bøje Sandgaard blev genvalgt. Ad 9) Valg til revisor og revisorsuppleant Morten Krøyer valgt til revisor. Michael B. Pedersen valgt til revisorsuppleant. Ad 10) Valg af kasserer Lene Andreasen blev valgt. Da Lene har været bestyrelsessuppleant indtil nu mangler en sådan. Mogens Rieck blev valgt til bestyrelsessuppleant. Ad 11) Eventuelt Bestyrelsen takkede for valget og den gode stemning. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med forplejningen. En tur i haven med kameraet, er altid garanti for en masse motiver og en masse farver.

7 Bestyrelsens sammensætning er herefter Formand Jan Nielsen Birke Alle 17 A Tlf Sekretær Susanne Egelund Jensen Poppel Alle 25 Tlf (efter 17:30) Næstformand besluttes på første møde Bestyrelsesmedlem Henrik Pedersen-Jagd Poppel Alle 42 Tlf Kasserer Lene Andreasen Birke Alle 27 Tlf Mob Bestyrelsesmedlem Poul R. Andersen Poppel Alle 31 Tlf Øvrige 1. suppleant Mogens Rieck Englandsvej 450 Tlf suppleant Bøje Sandgaard Vestkærs Alle 3 Tlf revisor Steen Nielsen Vestkærs Alle 31 Tlf revisor Morten Krøyer Poppel Alle 18 Tlf Revisorsuppleant Michael B. Pedersen Birke Alle 23 Tlf

8 nyhvidovre.dk - der hører du hjemme

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Protokol fra Repræsentantskabsmøde i Fællesrepræsentationen af Grundejere i Rødovre Tidspunkt: 7.2.2011 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen

Protokol fra Repræsentantskabsmøde i Fællesrepræsentationen af Grundejere i Rødovre Tidspunkt: 7.2.2011 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Protokol fra Repræsentantskabsmøde i Fællesrepræsentationen af Grundejere i Rødovre Tidspunkt: 7.2.2011 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Protokol 3. Beretning

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere