`Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "`Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd"

Transkript

1 `Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd (&'&

2

3

4 National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer Udgivelsesdato: 23. jni 2010 Udgave, oplag: 1. dgave, 500 stk. Design: Designgrafik A/S Fotos: Scanpix Tryk: Nofoprint as Trykt dgave ISBN: dgave ISBN: Elektronisk dgave ISBN: Ligestillingsafdelingen kan kontaktes for rekvirering af National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer Ligestillingsafdelingens kontaktoplysninger findes på Her er det også mligt at downloade National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer Tryksagen er klimakompenseret.

5 Indhold 1.0 Forord 5 > Holdning og handling Jo tidligere, jo bedre Støtte både her og n og på lang sigt Mere viden og samarbejde på tværs af faggrpper 19 Bilag 1 Fakta om vold i nære relationer

6 4 <

7 NATIONAL STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF VOLD I NÆRE RELATIONER Forord Ingen kvinder, mænd eller børn skal leve med vold i hverdagen. Vold i nære relationer, også kaldet partnervold, kan aldrig høre hjemme i et samfnd, der bygger på ligeværd og personlig frihed. > 5 Det er magtpåliggende for regeringen at bekæmpe vold i nære relationer. Vold er et dtryk for manglende respekt for det menneske, der dsættes for volden. Og det er et dtryk for manglende ligestilling. At leve med vold er helt og aldeles værdigt. Regeringen ønsker en holdningsændring, der omfatter kvinder, mænd, kolleger, venner og naboer. Vold i familien er ikke et privat problem, og alle skal være med til at stille op, sige fra og sige nej til partnervold. Men det er ikke nok at have holdninger der skal også handles. Siden 2002 har regeringen med to handlingsplaner gjort en stor indsats for at bekæmpe partnervold. Og heldigvis kan vi se, at indsatsen har virket: Der er blevet langt færre voldsramte, og de voldsramte er blevet mere bevidste om mlighederne for at få støtte og konkret hjælp til at stå frem og stå imod. Men vi er ikke i mål, og det gode arbejde skal fortsætte. Omkring kvinder og mænd rammes stadig hvert år af partnervold. Omkring børn lever i familier med vold, og af nge piger i parforhold har hver tiende været dsat for kærestevold. Det er stadig alt for mange. Derfor skal den nationale strategi sætte ind dér, hvor skoen stadig trykker. Forebyggelse skal have topprioritet i indsatsen. Det er ikke nok at tilbyde støtte, når volden først har vist sit grimme ansigt. Vi skal foksere på at forhindre, at volden overhovedet opstår. Samtidig skal en stærk forankring af indsatsen sikre, at alle aktører spiller med. Og endeligt skal vi brge de kommende år til at vrdere indsatsen på området. Vi skal blandt andet finde og dbrede de mest effektive metoder til at forebygge partnervold og til at støtte de voldsramte, både på kort og lang sigt. Med denne nationale strategi har regeringen og satspljepartierne sat rammerne for det fremtidige arbejde. Sammen med de mange erfarne og engagerede aktører på området vil der blive arbejdet hårdt for at nå strategiens mål: Færre voldsramte, bedre forebyggelse og mere solid viden som grndlag for en målrettet indsats. Lykke Friis Minister for ligestilling Birthe Rønn Hornbech Integrationsminister Lars Barfoed Jstitsminister Benedikte Kiær Socialminister Bertel Haarder Indenrigs- og sndhedsminister Tina Nedergaard Undervisningsminister

8 6 <

9 NATIONAL STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF VOLD I NÆRE RELATIONER Holdning og handling > 7 HVAD ER PROBLEMET? Den gode nyhed er, at antallet af voldsramte kvinder bliver stadig færre. Den dårlige: At der skønsmæssigt fortsat årligt er omkring kvinder, der rammes af partnervold. Og det er for mange. Også alt for mange børn skønsmæssigt vokser op i et trygt hjem præget af partnervold. Ca mænd dsættes også for partnervold hvert år, oftest er volden døvet af en mandlig partner. Desværre kan man ikke fra den ene dag til anden eller rettere: fra det ene år til det andet fjerne vold i familien og ophæve den ydmygende og nedværdigende sitation, det er at være voldsramt. Men vi skal sætte os det klare mål, at antallet af voldsofre og børn, der vokser op i en familie med partnervold, år for år skal gøres mindre og mindre. For helst helt at forsvinde. Indtil det mål er nået, skal det sikres, at kvinder og mænd, der dsættes for vold, får den rette hjælp og støtte. Og at den hjælp, der gives, er kvalificeret og effektiv. Derfor har regeringen i samarbejde med de øvrige satspljepartier afsat 35 millioner kr. over de næste år ( ) til at bekæmpe det, der i fagsproget kaldes vold i nære relationer. De 35 millioner kroner skal brges til at sætte nye og fremadrettede aktiviteter i værk. Men også til at sikre, at der arbejdes videre med de mange gode aktiviteter på området, der allerede er i gang. Overskriften for indsatsen er bekæmpelse af vold i nære relationer, dvs. at indsatsen retter sig mod alle former for partnervold samt mod partnervoldens følger for børnene. HVAD ER DER ALLEREDE GJORT? Siden 2002 har regeringen i samarbejde med partierne bag satspljeforligene darbejdet to handlingsplaner. Det har haft stor betydning og medført en lang række konkrete initiativer på området. Øget viden om voldsramte etniske minori- Aktiviteter Oplysningskampagner rettet mod voldsramte Forbedret støtte til ofre for partnervolden blandt andet med flere pladser på kvindekrisecentrene Jridisk rådgivning til voldsramte kvinder fortrinsvis på krisecentre Handicapadgang på dvalgte krisecentre tetskvinders og -børns behov for støtte 24-timers hotline for voldsramte kvinder Informationsfoldere på dansk og ni fremmedsprog Særlige familierådgivere i kommnerne Psykologhjælp til børn på krisecentrene og akt psykologbistand til kvinder på krisecentrene med omfattende information om støtte og hjælp Aktiviteter rettet mod fagrpper Mere ddannelse, information og viden til mange faggrpper til at håndtere sager om vold i familien

10 8 < Udvikling af faglige håndbøger Jridisk rådgivning til fagfolk Opkvalificering af krisecentrenes viden om etniske minoritetskvinder og børn Efterddannelse af personale i kommnerne Aktiviteter rettet mod voldsdøveren Behandlingstilbd til voldsdøvende mænd Støtte til andre initiativer til at få stoppet voldsdøveren Bortvisningslov, der betyder, at man kan fjerne voldsdøveren fra hjemmet i stedet for at lade den voldsramte flytte Oplysningskampagner En række oplysningskampagner, som blandt andet har haft det formål at ændre holdningen til vold i hjemmet. For eksempel var der i 2008 en oplysningskampagne til bekæmpelse af kærestevold og i foråret 2009 en kampagne vedr. nderretninger om børn og nge nder sloganet: Tag signalerne alvorligt HVAD SKAL DER SKE? En stor del af de nværende aktiviteter skal fortsætte. Den nye indsats i årene retter især foks på 3 områder: Forebyggende og tidlig indsats Støtte på kort og lang sigt til ofre for vold i nære relationer Viden, forankring og tværfagligt samarbejde Hvad det mere konkret betyder, fremgår af de 30 pnkter, som er beskrevet lidt længere fremme.

11 HVEM KAN GØRE HVAD? Der er allerede en række mligheder i det danske system for at støtte voldsramte kvinder og mænd. Både offentlige myndigheder og frivillige organisationer er involveret i at hjælpe og støtte, og en lang række faggrpper arbejder direkte og indirekte med voldsofre: Familierådgivere og sociale myndigheder i kommnerne, sndhedspersonale på eksempelvis skadester, praktiserende læger samt politiet, der ofte tidligt kommer i kontakt med voldssager i hjemmet. > 9 Alle disse faggrpper har brg for viden. Og en række af denne plans 30 pnkter drejer sig netop om at forbedre disse faggrppers mligheder for at knne gribe ind tidligere og give voldsofre den bedst mlige støtte og vejledning. Fagfolkene skal også styrkes i at knne støtte de voldsramte i forbindelse med dslsning fra krisecentrene til et liv den vold. HVEM VIL VI GERNE NÅ? Med den nationale strategi vil regeringen skærpe den brede indsats for de mænd og kvinder, der dsættes for vold fra en nværende eller tidligere partner. Men også børn, der overværer volden i hjemmet, er en vigtig målgrppe. Det er ganske enkelt ikke acceptabelt, at omkring børn skal vokse op i familier med partnervold og dermed en hverdag præget af vold og tryghed. Ikke alene får børnene store problemer nder opvæksten: Børn, der selv har været dsat for eller overværet vold i hjemmet, bliver oftere selv enten voldsofre eller voldsdøvere som voksne. Denne negative sociale arv skal brydes så tidligt som mligt. De fleste initiativer retter sig bredt mod de nævnte grpper. Men der er også særlige initiativer rettet mod danskere med indvandrerbaggrnd, da denne grppe kan have behov for en særlig indsats. Det samme gælder kvinder og mænd med handicap. På det private område har kvindekrisecentre i 30 år spillet en central rolle i at støtte voldsofre, i nogle tilfælde også i forbindelse med dslsning efter opholdet på krisecenter. En række frivillige organisationer, for eksempel Mødrehjælpen og Børns Vilkår støtter og rådgiver ligeledes. Politikerne kan på deres side tage initiativer, der skabe rammer og økonomi til at gennemføre indsatsen. Det er netop denne nationale strategi dtryk for. I de følgende pnkter beskrives de konkrete problemer så kortfattet som mligt. Hvad er allerede blevet gjort, og hvad findes der af mligheder? Desden beskrives de fremtidige initiativer og tilbd, der er samlet i 30 pnkter. Den nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer er således præget af både holdning og handling.

12 10 <

13 NATIONAL STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF VOLD I NÆRE RELATIONER JO TIDLIGERE, JO BEDRE Også når det gælder vold i familien, er det afgørende med en tidlig indsats. Al erfaring viser, at jo tidligere der forebygges og sættes ind mod vold, jo bedre. Vold i hjemmet skaber ikke alene angste og trygge børn. Der er også en stor risiko for at nissen flytter med : Børn, der vokser op i hjem præget af vold bliver nemlig alt for ofte selv voldsofre eller voldsdøvere som voksne. Derfor vil regeringen prioritere en forebyggende og tidlig indsats. > 11 De kommende års arbejde med en forebyggende og tidlig indsats skal sikre, at færre børn og nge vokser op i hjem præget af vold eller hvis volden er opstået at den bliver standset hrtigst mligt. 2. Initiativer målrettet børn og nge 1. Oplysning til børn og nge. Nye ndersøgelser viser, at også helt nge oplever partnervold, eller kærestevold som det også hedder. Rapporten Unge og kærestevold i Danmark fra 2008 viser, at nge kvinder og nge mænd årligt dsættes for fysisk vold fra en kæreste. Børn og nge skal derfor gennem kampagneaktiviteter oplyses om rettigheder og mligheder for at få hjælp og støtte, hvis de oplever vold i nære relationer. Samtidig skal de lære at sætte grænser og sige fra over for partnervold. Næsten alle døvere af partnervold er mænd og drenge, mens ofrene er af begge køn. Derfor skal informationerne til børn og nge også handle om kønsroller og relationer mellem drenge og piger (ansvarlig: Minister for ligestilling). Undervisning i Folkeskolen om kæreste- vold og vold i nære relationer. Et alt for stort antal nge dsættes for forskellige former for vold i blandt andet deres kæresteforhold. Således oplyser 10 procent af nge kvinder og 4 procent af nge mænd, at de inden for det seneste år har været dsat for seksel eller fysisk vold fra en kæreste ( Unge og kærestevold i Danmark, 2008). Allerede i Folkeskolen skal der sættes foks 3. på bekæmpelsen af forskellige former for partnervold og partnervoldens følger for børn. Det afdækkes, hvilke relevante ndervisningsmaterialer, der findes, og adgangen hertil. Hvor det måtte være relevant, dvikles nyt ndervisningsmateriale, der kan give information og inspiration til lærere og elever. Herdover nderstøttes skolers viden om materialer, der kan nderstøtte emnet i folkeskolen (ansvarlig: Undervisnings- ministeriet). Rådgivning til nge i voldelige kæreste- forhold. Når nge dsættes for vold i deres kæresteforhold, vil de ofte tøve med at henvende sig til officielle myndigheder. Derfor skal de have direkte adgang til telefonisk og web-baseret støtte og rådgivning, der kan foregå anonymt (ansvarlig: Minister for ligestilling). 4. Betoning af nderretningspligten. Har man mistanke om, at et barn lever i en voldsramt familie, har man pligt til at nderrette kommnen. Fremover skal det gøres mere klart, at ansvaret for at nderrette kommnen går ford for tavshedspligten. Derfor skal der sættes yderligere foks på både professionelles og almindelige borgeres nderretningspligt, når der er mistanke om omsorgssvigt på grnd af partnervold i familien (ansvarlig: Socialministeriet).

14 12 < Behandlingstilbd Mange voldsdøvere ønsker selv at stoppe volden, men magter det ikke ved egen hjælp. Nogle af disse mænd kan slippe af med den voldelige adfærd ved hjælp af behandlingstilbd. Der findes i dag forskellige tilbd om behandling. Det er tidligere blevet beslttet, at de hidtidige aktiviteter på området skal kortlægges og vrderes. Denne opgave afsltter Servicestyrelsen i løbet af Og med dgangspnkt i ndersøgelsen skal det vrderes, hvordan man i de kommende år bedst kan tilbyde behandling til voldsdøvere. Indtil da er der mlighed for at støtte forskellige behandlingstilbd. 5. Behandlingstilbd til voldsdøveren så tidligt som mligt. Behandlingen skal være med til at standse voldsspiralen og mindske risikoen for yderligere vold mod en partner (ansvarlig: Socialministeriet). 6. Udbredelse af viden om behandlingstilbd. Voldsdøvere skal være klar over, hvor og hvordan de kan komme i behandling. Der skal desden sættes særlige aktiviteter i gang henvendt til voldsdøvere med indvandrerbaggrnd (ansvarlig: Minister for ligestilling og Integrationsministeriet). 7. Behandlingstilbd nder afsoning. For at støtte volddøvende mænd hernder dømte for partnervold i at bryde voldscirklen og forebygge nye overgreb er det vigtigt, at denne målgrppe nder afsoning tilbydes hjælp til at stoppe den voldelige adfærd. Der findes allerede i dag en række forskellige behandlingstilbd til voldsdømte personer. Kriminalforsorgen har blandt andet iværksat en forsøgsordning, som indebærer, at der tilbydes behandling til personer, der er dømt for at have begået vold i nære relationer. Behandlingen er et spplement til de eksisterende behandlingsformer enten nder afsoning eller som vilkår i forbindelse med prøveløsladelse. Forsøgsordningen vil blive evaleret i 2011 (ansvarlig: Jstitsministeriet).

15 Også i de kommende år skal der arbejdes med holdningsbearbejdelse og oplysning om, hvordan man kan hjælpe en voldsramt. Samtidig skal det sikres, at voldsramte kvinder og mænd kender deres rettigheder og de nværende mligheder for støtte. > Oplysning og holdningsbearbejdning. Tab, tavshed og tøven omkring familievold er heldigvis på retr. For stadig at fremme denne holdningsbearbejdelse skal der fortsat sættes foks på et bredt oplysningsarbejde hernder initiativer henvendt til danskere med indvandrerbaggrnd (ansvarlig: Minister for ligestilling og Integrationsministeriet). Oplysning og holdninger 9. Udbredelse af viden om støttemligheder. I dag findes en række offentlige og frivillige tilbd om støtte og rådgivning til voldsofre. Fra krisecentre til frivillige organisationer og offentlige myndigheder. Men både voldsofre og befolkningen skal have kendskab til disse mligheder. Derfor vil der blive iværksat initiativer, der bredt kan informere om disse tilbd, så både ofre og personer tæt på voldsofre er klar over, hvilke mligheder der findes for at handle, når volden opstår (ansvarlig: Minister for ligestilling). Vold i familien er ikke et privat problem. Vi bør ikke ignorere, hvis en veninde, nabo eller kollega viser tydelige tegn på at være dsat for vold derhjemme. I de senere år er der heldigvis sket en holdningsændring omkring vold i parforhold. Tidligere blev det alt for ofte opfattet som et privat anliggende eller mødt med tavshed. Måske fordi mange var sikre på, hvad de knne gøre. I dag har vi brdt en del af tavsheden omkring vold i familien. Holdningen er i stigende grad, at vold i parforhold ganske enkelt er acceptabelt. Men det er ikke nok at have en holdning. Vi har alle et ansvar og en mlighed for at hjælpe den voldsramte anset om vi er fagfolk, familie, kolleger, naboer eller politikere.

16 14 <

17 NATIONAL STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF VOLD I NÆRE RELATIONER Støtte både her og n og på lang sigt En hel central del af indsatsen mod vold i familien handler om at støtte de voldsramte tidligt og effektivt. Det er ofte svært for den voldsramte kvinde eller mand selv at opsøge hjælp. Derfor er det afgørende, at man som voldsramt bliver mødt med både forståelse og professionel støtte. > 15 Støtten til ofrene handler om at afbøde voldens konsekvenser på både kort og lang sigt. Den nationale strategi har derfor foks på, hvordan vi kan støtte her og n, og hvordan vi kan støtte på længere sigt. På begge områder sættes nye initiativer i værk. Umiddelbart efter det voldelige overgreb skal der være hrtig og effektiv hjælp. Men ofrene skal også støttes mere langsigtet, så de voldsramte kan leve et liv med så få mén som mligt og den frygt for yderligere vold. Der er især en stor dfordring i forhold til at støtte de ofre, som tilsyneladende ikke selv opsøger de nværende tilbd om hjælp og støtte. Støtte her og n 10. Åben, anonym og direkte rådgivning. Det skønnes, at omkring kvinder hvert år rammes af vold. Kn en lille del nemlig ca tager ophold på et krisecenter. Det kan skyldes, at de ikke har kendskab til for eksempel krisecentre eller andre af de eksisterende støttemligheder. Men årsagen kan også være, at de ikke middelbart opfatter sig selv som målgrppe for disse ordninger. Derfor skal der sættes gang i et projekt, der kan dvikle en model for en ny, åben og anonym rådgivning (ansvarlig: Minister for ligestilling og Socialministeriet). 11. Undersøgelse om børn i familier med partnervold. Børn, der enten selv dsættes for vold eller overværer vold i familien, får ofte langvarige skader. Fagfolk typisk ansatte i kommnerne har en forpligtigelse til både at ndersøge barnets forhold og yde tidlig støtte, hvis der er tale om, at et barn lever i en familie med partnervold. For at målrette og kvalificere denne indsats yderligere skal der gennemføres en ndersøgelse. Den skal afdække, hvor mange børn der lever i familier med partnervold, hvilke konsekvenser det har for barnet samt hvilken hjælp, disse børn tilbydes. (ansvarlig: Socialministeriet). 12. Praktiserende lægers rådgivning af ofre for partnervold. De praktiserende læger møder ofte ofrene for partnervold i deres konslta- tion. Lægerne skal ikke alene opfordres til at spørge ind til partnervold, hvis de får mistanke om vold, de skal også knne anvise handlemligheder. Derfor skal de praktiserende læger have mere information og viden om de eksisterende støttemligheder, så de kan vejlede og henvise voldsofrene til den bedst mlige hjælp (ansvarlig: Indenrigs- og Sndhedsministeriet). 13. Henvisninger fra det sndhedsfaglige personale til rådgivning og hjælp. Også personalet på for eksempel landets skadester møder ofre for partnervold. For at forstærke den indsats, som sndhedspersonalet allerede i dag dfører med at henvise voldsofre til relevant hjælp, skal personalet selv løbende have viden om de nværende og kommende støttemligheder (ansvarlig: Indenrigs- og Sndhedsministeriet). 14. Voldsramte med handicap. Også handicappede kvinder og mænd kan leve i forhold, hvor de er dsat for vold. Men de får ikke altid hjælp, fordi for få kender til problemet, og fordi fagfolk for eksempel hjemmehjælpere mangler kendskab til de eksisterende støttemligheder, blandt andet krisecentre med handicapadgang. Derfor skal de faggrp-

18 16 < per, der arbejder med handicappede, informeres, så de kan tilbyde støtte til voldsramte kvinder og mænd med handicap (ansvarlig: Socialministeriet). 15. Bortvisning og tilhold. Reglerne om bortvisning og tilhold er vigtige. For det første er de med til at forebygge yderligere vold. For det andet sender de et klart signal til voldsdøveren om, at partnervold er helt acceptabelt. Reglerne gør det mligt at gribe tidligt ind over for volden, den at ofret skal fraflytte det fælles hjem. Et tilhold eller en bortvisning kan desden fremme de sociale myndigheders mligheder for at løse de sociale problemer i hjemmet. Politiet spiller en afgørende rolle i det praktiske arbejde med at brge reglerne om bortvisning og tilhold. Politiets kendskab til og erfaring med at anvende reglerne er derfor vigtig. Jstitsministeriet har anmodet Strafferetsplejedvalget om at gennemgå reglerne om bortvisning og tilhold og overveje, om der er behov for ændringer for at sikre en bedre beskyttelse af og en øget tryghed for ofrene. Udvalget skal samtidig overveje, om der bør indføres en ordning med GPS-overvågning af voldelige eller trende mænd (ansvarlig: Jstitsministeriet). 16. Støtte på arbejdspladsen. Arbejdsgivere og kollegaer har også mlighed for at gribe ind, hvis en medarbejder viser tegn på at være dsat for partnervold. En helhedsorienteret indsats betyder, at den voldsramte kan få hjælp så mange steder fra som mligt. At få volden stoppet er samtidig til arbejdspladsens fordel, da vold ofte fører til, at den voldsramte har vanskeligt ved at fastholde et arbejde. Hvis arbejdsgivere og kollegaer skal være i stand til at opdage tegn på vold og gribe ind, må de have mere viden. Arbejdspladser skal derfor tilbydes viden om vold, og om hvordan de kan støtte den voldsramte i at søge hjælp. Der tages kontakt til arbejdsmarkedets parter i forhold til at dbrede og forankre initiativet (ansvarlig: Minister for ligestilling). Støtte på længere sigt 17. Efterværn til ofre for vold. Når kvinder bryder d af et langvarigt voldeligt forhold, har det ofte store psykiske og fysiske konsekvenser også efter, at volden er hørt op. Derfor vil minister for ligestilling og integrationsministeren iværksætte en kortlægning af de nværende erfaringer med efterværn, dslsning og mægling. Kortlægningen vil omfatte både kvinder med dansk baggrnd og nydanske kvinder, ligesom kortlægningen vil omfatte både partnervold og æresrelaterede konflikter. For så vidt angår æresrelaterede konflikter, vil også mandlige ofre være omfattet af kortlægningen. De nværende erfaringer skal også vrderes i et internationalt perspektiv, så en fremtidig indsats bliver så effektiv som mlig. Formålet er at vrdere, hvordan og hvorvidt et effektivt efterværn og dslsning kan være med til at sikre, at den voldsramte kvinde ikke vender tilbage til et liv med vold. (ansvarlig: Minister for ligestilling og Integrationsministeriet). 18. Undervisning og lektiehjælp til børn på krisecentre. Børn på krisecentre dgør en særlig sårbar grppe. Ud over de problemer, der er i familien, må de i en periode ofte forlade den skole eller instittion, de gik på. Undervisning af disse børn er vigtig. Dels er det med til at opretholde en form for hverdagstilværelse for børnene, dels kan det være med til at sikre, at de ikke også skal slås med et fagligt efterslæb, når de vender tilbage til almindelig skolegang. Derfor skal der laves en kortlægning af, hvor mange børn det drejer sig om, og hvordan disse børn modtager ndervisning, hernder eventelle problemfelter og eksempler på gode løsninger til at fastholde disse børn i ndervisning. Kortlægningen kan eventelt føre frem til darbejdelse af nogle anbefalinger til god praksis (ansvarlig: Undervisningsministeriet og Socialministeriet).

19 19. Særlig støtte til indvandrerkvinder, der har været på krisecenter. Indvandrerkvinder har tilsyneladende sværere ved at komme d af det voldelige forhold end kvinder med dansk baggrnd. De flytter oftere tilbage til voldsdøveren og sjældnere i egen bolig, når opholdet på krisecentret er slt. Kommnernes familierådgivere, der typisk er i kontakt med voldsramte indvandrerkvinder, skal derfor have større viden om de særlige problem- stillinger for denne grppe, så de kan gøre opmærksom på de mligheder, der findes efter opholdet på krisecentret (ansvarlig: Integrationsministeriet). 20. Alkohol og vold i nære relationer. Vold og alkoholproblemer i en familie hænger ofte sammen. Børn, hvis far eller mor drikker, har meget større risiko end andre børn for at opleve vold i hjemmet. Derfor skal der dvikles en efterddannelse af alkoholbehandlere i at opspore vold, og en efterddannelse af personale på kvindekrisecentre i at opspore alkoholproblematikker. Personalet i begge instittionstyper skal opkvalificeres til opsporingen og til at sikre, at de relevante problematikker i familien bliver adresseret (ansvarlig: Indenrigs- og Sndhedsministeriet). 21. Indsatsen over for ofre. Regeringen lægger vægt på, at det løbende vrderes, om indsatsen over for ofre for forbrydelser kan styrkes. Derfor har Jstitsministeriet nedsat en arbejdsgrppe, der i lyset af erfaringer fra de andre nordiske lande skal overveje behov og mligheder for yderligere at styrke indsatsen i forhold til ofre (ansvarlig: Jstitsministeriet). > 17

20 18 <

21 NATIONAL STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF VOLD I NÆRE RELATIONER Mere viden og samarbejde på tværs af faggrpper Vi skal sikre, at fagfolk, der skal støtte og rådgive voldsramte familier, har de rette kompetencer og den nødvendige viden. Som voldsramt skal man knne møde fagpersoner, der er i stand til at håndtere de særlige problemstillinger, der er forbndet med at være voldsramt. > 19 Mange af de fagfolk, der kommer i kontakt med voldsramte familier, efterlyser mere viden, så de er i stand til at yde en endn bedre professionel støtte. Derfor skal der hele tiden være foks på indsamling og dveksling af viden. Og at denne viden er lettilgængelig for de fagfolk, der skal håndtere sager om partner. hvor i landet man bor. Derfor skal der gennemføres en indsamling af viden om, hvordan man gør dér, hvor det fngerer bedst. Denne viden skal dbredes og give inspiration til andre kommner i forhold til håndtering af sager om partnervold (ansvarlig: Socialministeriet). Samtidig er det vigtigt, at der er godt og tillidsfldt samarbejde mellem de involverede parter. Denne nationale strategi vil derfor fortsætte flere af de nværende initiativer for at fremme et samarbejde på tværs af faggrpper. Og for at ny viden bliver dviklet og tilgængelig for faggrpperne. Der vil også blive iværksat en række nye initiativer: Forankring og tværfagligt samarbejde 22. Yderligere styrkelse af det tværfaglige samarbejde imellem de forskellige myndigheder. Der skal gennemføres en ndersøgelse samt dbredes viden om best practice. Det vil sige: Hvordan man gør dér, hvor samarbejdet på tværs og mellem forskellige myndigheder fngerer bedst. Det kan brges til inspiration og forbedringer andre steder (ansvarlig: Minister for ligestilling). 23. Udbredelse af gode erfaringer med håndte- ring af partnervold i kommnerne. Mange kommner har ikke et særligt beredskab til at tage håndtere sager om familievold. Mens andre er vældig gode både når det drejer sig om partnervold og sager om børn, der vokser op med denne vold. Inspiration fra de kommner, der har gode erfaringer, kan være med til at sikre en bedre kvalitet i den rådgivning og de tilbd, der gives i sager om vold. Uanset Forbedring af kompetencer blandt kommnale fagfolk og centrale rådgivningsfnktioner. Fagfolk, der kommer i kontakt med ofre for vold, skal have viden og kompetencer til at knne give den rette hjælp og støtte. Den centrale rådgivningsfnktion VISO tilbyder gratis og landsdækkende specialrådgivning til borgere, kommner og instittioner, hvis den rette ekspertise ikke findes i kommnen. VISO skal fastholdes som en vigtig aktør og støtte i sager om partnervold for især de kommnale myndigheder (ansvarlig: Minister for ligestilling). Forbedring af kompetencer blandt polititjenestemænd, anklagere og dommere. I sager om partnervold vil der ikke nødvendigvis være samme vilje til at anmelde volden eller til at vidne om den, som i andre sager om vold. Derfor er det vigtigt, at de polititjenestemænd, anklagere og dommere, der kommer i kontakt med ofre for vold i nære relationer, forstår de særlige psykologiske mekanismer, som typisk gør sig gældende i sådanne sager. En bedre forståelse af disse mekanismer medvirker også til, at ofret ikke oplever myndighedernes håndtering af sagen som nye overgreb. Undervisningen af kommende politifolk på Politiskolen skal derfor fortsat have stor foks på de problemstillinger, der knytter sig til samlivsrelateret vold. Herdover skal der sættes et yderligere foks på problemet i

22 20 < de enkelte politikredse. Dette kan for eksempel ske ved afholdelse af temadage med deltagelse af aktører fra andre myndigheder, organisationer mv. Anklageres kendskab til de særlige problemstillinger, som sager om vold i nære relationer rejser, skal øges. Rigsadvokaten vil derfor tage skridt til, at der tilbydes særlig efterddannelse i behandlingen af sager om vold i nære relationer. Tilsvarende vil Domstolsstyrelsen for at øge dommernes kendskab til de særlige problemer, der er knyttet til vold i nære relationer, tilbyde særlig efterddannelse i behandlingen af sådanne sager (ansvarlig: Jstitsministeriet). 26. Samarbejdet mellem frivillige organisationer og myndigheder. Der sættes et nyt projekt i gang, der skal indsamle viden om samarbejdet mellem de frivillige organisationer (NGO er) og myndighederne. På den baggrnd skal der dvikles en model til inspiration for det fremtidige samarbejde landet over (ansvarlig: Minister for ligestilling). Viden, statistik og information 28. Kvalificeret og relevant statistik, viden og information. De nationale databaser om vold mod kvinder og mænd samt årsstatistikkerne fra kvindekrisecentrene skal også fremover medvirke til, at der centralt sker en opsamling af viden på området. Indsats og resltater skal fortsat dokmenteres. Det kan også være med til at skabe debat om problemet. Ny viden kan være med til at gøre indsatsen mod partnervold endn bedre (ansvarlig: Minister for ligestilling og Socialministeriet). 29. Øget viden om mænd, der dsættes for vold fra en mandlig eller kvindelig partner. Der er behov for mere viden for at nå grppen af voldsramte mænd. Derfor skal en ndersøgelse afdække, hvilke problemer de voldsramte mænd oplever, når de har behov for hjælp og støtte. Endvidere skal de eksisterende tilbd til voldsramte mænd kortlægges (ansvarlig: Minister for ligestilling og Socialministeriet). 27. Lettilgængelig rådgivning og handlingsanvisninger til fagfolk. Fagfolk, der arbejder med voldsramte familier, bør ikke være mere end et klik væk fra at få vejledning og viden om for eksempel den relevante lovgivning. Det skal også være nemt at finde gode råd om, hvem og hvordan man kan samarbejde med andre myndigheder og organisationer. Derfor skal der dvikles en såkaldt E-gide, dvs. en web-baseret gide med information, handlingsanvisninger og gode råd til fagfolk, der håndterer sager om partnervold (ansvarlig: Minister for ligestilling). 30. Undersøgelse blandt kvinder på og denfor krisecentre. Oplever de voldsramte selv, at de har fået den nødvendige og rigtige hjælp? Og hvorfor opsøger nogen voldsramte kvinder slet ikke de nværende mligheder for støtte og hjælp? Det har vi brg for at vide mere om, netop for at knne målrette det fremtidige arbejde. Derfor skal voldsramte kvinder på og denfor krisecentre interviewes, blandt andet for eventelt at afdække andre og nye former for støttemligheder (ansvarlig: Minister for ligestilling).

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER

STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER NOVEMBER 2003 FORORD Med denne status har den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og menneskehandel

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 April 2005 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 Indhold Forord... 5

Læs mere

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 57 Offentligt Tal og fakta om social kontrol i Danmark Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Kort om LOKK LOKKs formål:

Læs mere

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter.

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Dette faktaark giver et overblik over strategiens fokusområder og en række af de centrale initiativer. Myndighedsarbejde Strategien skal sikre,

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008

Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008 Ligestillingsafdelingen Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008 Rapport August 2008 Ligestillingsafdelingen Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed. Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007

Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed. Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007 Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007 Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed Mænds vold mod

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Vold mod børn. Typer, grader og distinktioner af vold mod børn. Skadevirkninger ved vold mod børn

Vold mod børn. Typer, grader og distinktioner af vold mod børn. Skadevirkninger ved vold mod børn Vold mod børn PROGRAM Typer, grader og distinktioner af vold mod børn Omfang af vold mod børn Skadevirkninger ved vold mod børn Hvem udøver vold? Anbefalinger fra handlingsplaner m.v. - kan de omsættes

Læs mere

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Kærestevold Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Bliver tæsket af min kæreste hver gang han syntes jeg siger noget forkert eller gør noget, men vil ik melde det fordi jeg elsker ham.

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender. Afdelingen for Strategi og Udvikling [FREMDRIFTSRAPPORT] 0/11

Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender. Afdelingen for Strategi og Udvikling [FREMDRIFTSRAPPORT] 0/11 2016 Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Afdelingen for Strategi og Udvikling [FREMDRIFTSRAPPORT] Status på Naalakkersuisut s strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 0/11

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Break out session 2: Hvordan kommer vi i gang med collective impact?

Break out session 2: Hvordan kommer vi i gang med collective impact? Break ot session 2: Hvordan kommer vi i gang med collective impact? Hvordan kommer man i gang, og hvordan skaber man en fælles dagsorden? Helle Oldrp Jensen (Ungogsndlivskraft) Lisbeth Trinskær, Ubberp

Læs mere

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. 8. marts 2002

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. 8. marts 2002 Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder 8. marts 2002 1 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Indledning... 7 Indsatsen

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

UD AF FAMILIENS VOLD - Debat om indsatsen mod vold i nære relationer

UD AF FAMILIENS VOLD - Debat om indsatsen mod vold i nære relationer UD AF FAMILIENS VOLD - Debat om indsatsen mod vold i nære relationer Disposition Baggrunden for undersøgelsen Indsatsens sejre Voldindsatsens syv udfordringer Og 7 løsningsforslag Hvorfor fokus på vold

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser Årsstatistik 216 Kvinder og børn på krisecenter Nøgletal og temaanalyser Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5 Odense C Tlf: 72 42 37 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 37 Offentligt Foto: Peter Sørensen. Modelfoto ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Vold er uacceptabelt også inden for hjemmets fire vægge. mener, at

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

Hjælp! Print og klip ark 1-3. Laminér dem eventuelt for genbrug. Sæt dem op med enten magneter eller klæbemasse. Resten tegnes af læreren på tavlen.

Hjælp! Print og klip ark 1-3. Laminér dem eventuelt for genbrug. Sæt dem op med enten magneter eller klæbemasse. Resten tegnes af læreren på tavlen. TIL 4.-6. KLASSETRIN Hjælp! Formål Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver

Læs mere

Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012

Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012 Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012 Etnisk konsulentteam er forankret i, og er et bydækkende tilbud til ansatte i Københavns kommunes socialforvaltning. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap KORT & KLART Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter Lise Barlach 1 Servicestyrelsen og LOKK, 2008 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Lise

Læs mere

LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter. Vibeke Lybecker Jensen

LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter. Vibeke Lybecker Jensen LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter Vibeke Lybecker Jensen Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service og LOKK, 2007 Teksten kan frit citeres

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Justitsministeren og ministeren for børn, undervisning

Læs mere

Sygefravær en fælles udfordring

Sygefravær en fælles udfordring Sygefravær en fælles dfordring Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet Jni 2008 Regeringen Indhold Forord 3 Kapitel 1 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem 5 Kapitel 2 Sygefravær skal

Læs mere

Unge og kærestevold. Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne. Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre?

Unge og kærestevold. Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne. Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre? PROGRAM Unge og kærestevold Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne Grader, typer og distinktioner Kønsforskelle Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre? (Ungdoms)arbejdspladsen

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF NATIONAL STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF VOLD I NÆRE RELATIONER, 2010-2012

RAPPORT EVALUERING AF NATIONAL STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF VOLD I NÆRE RELATIONER, 2010-2012 Til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 RAPPORT EVALUERING AF NATIONAL STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF VOLD I NÆRE RELATIONER, 2010-2012 RAPPORT EVALUERING AF NATIONAL

Læs mere

VISO konference 1. dec. 2015

VISO konference 1. dec. 2015 VISO konference 1. dec. 2015 Mutya Koudal, specialkonsulent Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ære er svært at forklare. Det er de bare. Det er noget, man har og den skal man passe

Læs mere

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE 70 27 76 66. til dig, der er truet. svarer døgnet rundt

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE 70 27 76 66. til dig, der er truet. svarer døgnet rundt SIKKERHEDSLISTE til dig, der er truet HOTLINE 70 27 76 66 svarer døgnet rundt Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du er bange og ikke vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

LOKK årsstatistik 2009

LOKK årsstatistik 2009 LOKK årsstatistik 2009 Kvinder og børn på krisecenter Lise Barlach og Kirstina Stenager Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr.

Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr. Ligestillingsafdelingen tlp / B.2.5.24 Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr. maj 2006 Vold mod kvinder er,

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Kort & klart Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

høringsmuligheden, men har valgt ikke at prioritere høringssvaret.

høringsmuligheden, men har valgt ikke at prioritere høringssvaret. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Oversigtsskema over høringssvar 04-09-2013 Sagsnr. 2013-0182606 Dokumentnr. 2013-0182606-4 Høringspart Børnerådet

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

Indhold. Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017

Indhold. Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017 NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Bryd tavsheden. Sådan tager du en samtale med en voldsudsat

Bryd tavsheden. Sådan tager du en samtale med en voldsudsat Bryd tavsheden Sådan tager du en samtale med en voldsudsat Vold i familien foregår i det skjulte. Det er ikke noget, vi taler om, og det kan være meget svært for både børn og forældre i en voldsudsat familie

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE til dig, der er truet. svarer døgnet rundt

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE til dig, der er truet. svarer døgnet rundt SIKKERHEDSLISTE til dig, der er truet HOTLINE 70 27 76 66 svarer døgnet rundt Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie og dit netværk på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du er bange

Læs mere

POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING

POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING FORORD En person, der har været udsat for mobning i sin barndom eller ungdom, risikerer at blive påvirket af det hele livet. Det

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger.

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger. Justitsministeriet Politi-og Strafferetsafdelingen e-mail: strafferetskontoret@jm.dk 20. november 2015 Vedr. : Justitsministeriets sags.nr. 2015-731-0057 - Svar på høring over udkast til lovforslag om

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark?

Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark? 1 Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark? Blanketten her er en hjælp til dig, der ved eller tror, at du snart skal rejse til udlandet og er bange for ikke at få lov

Læs mere

TEMA: VENSKAB. Elevmateriale TEMA: VENSKAB ELEVMATERIALE

TEMA: VENSKAB. Elevmateriale TEMA: VENSKAB ELEVMATERIALE TEMA: VENSKAB Elevmateriale HOLD NU KÆFT OG LYT! Om lidt kommer en af dine klassekammerater og fortæller dig noget fra sit liv. Hvad skal jeg gøre? DU SKAL NU PRØVE AT VÆRE EN GOD LYTTER. DET GØR DU VED

Læs mere

Anbefalinger og udfordringer om partnervold i traumatiserede flygtningefamilier

Anbefalinger og udfordringer om partnervold i traumatiserede flygtningefamilier Center for Udsatte Flygtninge Oktober 2011 Anbefalinger og udfordringer om partnervold i traumatiserede flygtningefamilier Kvinder og børn i traumatiserede flygtningefamilier er en særligt udsat gruppe

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder Forskningsnetværket 7. konference om overgreb mod børn. Hindsgavl Slot d. 21. 22. september 2015 Malene Lund, konsulent

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

#stopvoldmodbørn 11/2/2017

#stopvoldmodbørn 11/2/2017 Links til materiale fra Red Barnet Fakta og film om skærpet underretningspligt: redbarnet.dk/stopvold Fire film, bl.a. Den perfekte middag om vold i familien: redbarnet.dk/sigdet Kvinders vold og seksuelle

Læs mere

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Ankestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver på børneområdet: Vi træffer afgørelse i klagesager fra landets

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere