Tjekliste 3 om krav til tilbudsgivers arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekliste 3 om krav til tilbudsgivers arbejdsmiljø"

Transkript

1 Tjekliste 3 om krav til tilbudsgivers arbejdsmiljø Tjeklisten kan anvendes af udbyder i forbindelse med udbud og af tilbudsgiver ved tilbudsskrivning. Krav, som udbyder kan stille til tilbudsgiver eller som kan bruges i forbindelse med dialog mellem udbyder og leverandør i kontraktfasen. 3.1 Arbejdsmiljøarbejdet generelt Hvilken type/farve smiley har virksomheden på Arbejdstilsynets hjemmeside. Krav om, at virksomheden er arbejdsmiljøcertificeret eller tilsvarende. Krav til løbende audit, evaluering og dialog i kontraktperioden om status og udviklingsmuligheder i leverandørens arbejdsmiljø. Krav til fremlæggelse af APV og arbejdsmiljøpolitikker. Krav til fremlæggelse af handleplan ud fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Krav til tilbudsgivers arbejdsmiljøredegørelse herunder beskrivelse af, hvordan arbejdsmiljølovgivningens krav på følgende særlige væsentlige områder opfyldes: arbejdsulykker og nærved-ulykker løft tekniske hjælpemidler herunder køretøjers typegodkendelse og eventuel nødvendig ekstra CE-mærkning (f.eks. for renovationsbiler eller lifte på biler til specialkørsel) arbejdsstillinger psykisk arbejdsmiljø støj og vibrationer indeklima Redegørelsen skal ligeledes indeholde en beskrivelse af virksomhedens løbende indsats omkring tilsyn og kontrol af sikkerheden og sundhe- den ved en forsvarlig håndtering af arbejdsmiljøforholdene i virksom- heden.

2 3.2 Arbejdets udførelse, tilrettelæggelse og kompetencer Krav til principper for arbejdstilrettelæggelse, ruteplanlægning, indsamlings-ordning, køreplaner, køre- og hviletidsbestemmelse behandles i AMO. Herunder opfyldelse af arbejdstidsdirektivet, f.eks. vedrørende pauser og samlet arbejdstid. Krav til relevante kompetencer for arbejdsmiljøet, f.eks.; - kurser i national buskørsel - kundeservice og konflikthåndtering - kurser i livreddende førstehjælp - dansk for ansatte med andet modersmål - lederudvikling med fokus på arbejdsmiljø - køretekniske kurser - miljø- og energirigtig kørsel - kommunikations- og IT udstyr i køretøjer - mikrobiologi og hygiejne Krav til kontrolrutiner vedrørende gyldigt førerbevis. Krav til instruktion og oplæring i forhold til krav i arbejdet, fx arbejdsteknik, maskinsikkerhed, kommunikation og konflikthåndtering, forholdsregler ved trusler om vold. Krav til dokumentation for, at chaufførerne får en grunduddannelse og efteruddannelse, der gør dem i stand til at leve op til de krav til arbejdsudførelse og til kundebetjening, der er angivet i udbudsmaterialet. Krav til chaufførernes danskkompetencer (tale, skrive og forstå). Hvis der planlægges eller ønskes en eller anden form for intern certificering af chauffører, skal dette beskrives/angives. Beskrivelse af forholdsregler omkring køre- og hviletid. Skal overholde arbejdstidsregulativet. For buskørsel på strækninger på 50 km og der- over gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid.

3 3.3 Ulykker og beredskab Krav til beskrivelse af ulykkesforebyggelse i trafikken. F.eks. bakvideo, baksensor, bakspejle, udstigningsforhold, sikring ved arbejde på kørebanen. Krav til beredskabsplaner ved f.eks. havari af køretøj, trafikulykker, ildebefindende hos passagerer, førstehjælp og hjertestarter om bord, vold og voldstrusler og røveri. Krav til beskrivelse af sikkerhedsstandard for anvendte køretøjer og eftermonterede tekniske hjælpemidler og maskiner (CE-mærkning og dokumentation for denne); airbags, sikkerhedsseler til chauffør og passagerer. Krav til adgang til videoovervågning af køretøj med passagerer, kaldesystem, GPS og GPS-sporing eller mobiltelefon. Krav om, at leverandøren hver måned udarbejder en statistik over uheld i driften. Uheldsstatistikken skal indeholde oplysninger om antal uheld, herunder trafikuheld med personskade og art samt arbejdsulykker og nærved-ulykker, herunder psykisk arbejdsmiljø (vold og voldstrusler). 3.4 Ergonomi og tekniske hjælpemidler Krav til tekniske hjælpemidler, hvis chaufførens arbejde indebæ- rer manuel håndtering af personer eller materiel (fx bagage eller affaldsbeholdere/- poser). Udstyret beskrives i forhold til arbejdsmiljøet, herunder: - sikkerhed ved brug - pladskrav for den ansattes arbejde - krav til køreunderlag, trappeløb og stigninger på adgangsvejen) - fleksibilitet i forhold til medarbejdernes forskellige fysiske størrel- ser (f.eks. højde, rækkevidde og tykkelse ) f.eks. ved anvendelse af: trappe-kravlere til persontransport Lifte og udstyr til fastgørelse 2-3 og 4-hjulede beholdere til affald eller andre indsamlingsenheder Førerkabinens indretning, ind- og udstigningsforhold mv. Krav til forholdsregler, hvis hjælpemidlerne ikke virker, ikke kan anvendes efter hensigten det pågældende sted, eller køreunderlag ikke er acceptabelt. Krav til automatgear eller manuelt gear.

4 3.5 Psykisk arbejdsmiljø (se også ulykker og beredskab) Krav om at sikre, at arbejdet tilrettelægges og udføres, så risiko for tidspres minimeres, f.eks.: - Høje krav til opmærksomhed, fx kørsel i tæt bytrafik - Overholdelse af køreplan trods myldretid og vejarbejder Krav om at sikre, at arbejdet tilrettelægges og udføres, så risiko for vold i arbejdet forebygges og minimeres, gælder særligt persontrans- port f.eks.: - Kurser i kommunikation og konfliktforebyggelse - Ekstra bemanding på særlige ruter og på bestemte tider af døgnet - Minimal håndtering af kontanter for at mindske risiko for røveri - Indretning af køretøjer til persontransport og førerplads, f.eks. skærmning og videoovervågning Krav om hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejde med skiftende arbejdstider eller arbejde på forskudte arbejdstider, f.eks. undgå mod-ursturnus eller rammetidsturnus, samt overholdelse af regler om pauser, hviletids- og fridøgn. Krav om, at tilbudsgiver fremlægger resultater af en årlig trivselsundersøgelse blandt tilbudsgivers ansatte, der udfører arbejder omfattet af den aktuelle kontrakt. 3.6 Støj og vibrationer Krav om støjsvag kabine, hvor det er muligt at føre en almindelig samtale. Krav om begrænsning af stød og vibrationer i køretøjer, f.eks. vibrationsdæmpning af motor, karosseri og førersæde.

5 3.7 Klima og indeklima Krav til arbejdstøj passende til arbejdets art og årstidernes variation. Aftaler og forbehold vedrørende klima, f.eks. oversvømmelser, snerydning og isglatte veje. Krav til aircondition og filtreret ren luft i førerkabinen. Krav til, at chaufførpladsen kan opvarmes til første daglige tur, og at varmeanlægget effektivt kan sikre opvarmning af chaufførpladsen. Krav til, at vejledninger i betjening af varme- og ventilationsanlægget skal være enkle og lette at forstå. Krav til, at rengøringsarbejdet i de enkelte køretøjer, lokaler/toilet- ter skal udføres i henhold til et aftalt rengøringsprogram, der omfat- ter såvel daglig rengøring som hovedrengøring og vinduespolering. Manglende overholdelse af rengøringspligten er omfattet af udbyders sanktionssystem. Der kan formuleres særlige krav til rengøringsprogrammer og hygiejne for renovationsbiler og materiel. 3.8 Andre arbejdsmiljøforhold Krav til alder, standard, motortyper, partikelfiltre for køretøjer (f.eks. Euro-standard for motorer). Krav til vedligeholdelsesplaner for eksisterende køretøjer. Krav til retningslinjer for indkøb af nye køretøjer med hensyn til støj, vibrationer, ergonomi og indeklima samt inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen. Krav til velfærdsforanstaltninger (pauserum, toiletforhold, omklæd- ning, opbevaring af mad og spiseplads beskrives inkl. tilgængelighed på ruten, rengøring). Ved velfærdsforanstaltninger, hvor flere virksomheder er brugere, beskrives rettigheder og pligter. Krav til sundhedsfremmende aktiviteter, f.eks. motion, deltagelse i firmasport, adgang til sund kost mv. Krav til helbredssamtaler og helbredsstatus for ansatte. Program for helbredssamtaler for ansatte med natarbejde. Krav til at chaufførrepræsentanter, der udpeges til udvalg/arbejdsgrupper, skal have arbejdsfrihed til at deltage. Udbyder refunderer udgifter for de pågældende chauffører.

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

branchevejledning jeg kører taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning jeg kører taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning jeg kører taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning jeg kører taxi taxi Indholdsfortegnelse... 1 Om branchevejledningen.... 1 Arbejdet som taxichauffør....

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. CSR erklæring. Direktør Jan Strømvig

Fjernvarme Fyn A/S. CSR erklæring. Direktør Jan Strømvig Fjernvarme Fyn A/S CSR erklæring 26 04 2011 Direktør Jan Strømvig CSR Erklæring fra Fjernvarme Fyn A/S Samfundsansvar og bæredygtighed Med dette dokument erklærer Fjernvarme Fyn, at den lever op til en

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere