SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD"

Transkript

1 BEREGNET BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til behandling af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, i installationsvejledningen og i programoversigten, når vaskemaskinen anvendes. DA 1 Gem brugervejledningen, programoversigten og installationsvejledningen. Hvis du giver vaskemaskinen til en anden, skal du også give ham/hende brugervejledningen, programoversigten og installationsvejledningen. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD 1. Sikkerhedsregler Vaskemaskinen er kun godkendt til indendørs brug. Opbevar aldrig brændbare væsker i nærheden af maskinen. Vaskemaskinen kan betjenes af børn på over 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller er oplært i sikker brug af vaskemaskinen og de forstår de farer, der kan opstå i forbindelse med brug. Børn må ikke lege med vaskemaskinen. Rengøring og vedligeholdelse af vaskemaskinen må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn. Start ikke vaskemaskinen ved temperaturer under 5 C. Hvis du ønsker at placere en tørretumbler oven på vaskemaskinen, skal du først kontakte Service eller specialforhandleren for at kontrollere, om det er muligt. Dette er kun tilladt, hvis tørretumbleren fastgøres på vaskemaskinen ved hjælp af et særligt monteringssæt, der fås hos serviceafdelingen eller en specialforhandler. Efter installationen skal det sikres, at der altid er mulighed for at afbryde elforsyningen til maskinen ved hjælp af en 2-polet afbryder. Luk for vandhanen, når den ikke bruges. Før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal maskinen slukkes, eller stikket tages ud af stikkontakten. Tving aldrig lugen op, og brug den aldrig som et trin. Om nødvendigt kan elkablet udskiftes med et tilsvarende kabel, der fås hos serviceafdelingen. Maskinens tilslutningskabel må kun udskiftes af en autoriseret servicemand/elektriker for at undgå fare.

2 2.Emballage Emballagematerialet kan genbruges 100%, og det er mærket med genbrugssymbolet. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af emballagen. 3.Bortskaffelse af emballage og kassering af gamle vaskemaskiner Vaskemaskinen er fremstillet af genanvendelige materialer. Vaskemaskinen skal kasseres i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald. Inden vaskemaskinen kasseres, skal alle sæberester fjernes og strømkablet skæres af, så vaskemaskinen ikke kan benyttes. Dette produkt er mærket i henhold til EUdirektiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Tøm maskinen for resterende vand ved at følge anvisningerne i afsnittet "Udtømning af resterende vand". Vip maskinen forover (der skal være to personer til at vippe maskinen), så alt resterende vand i maskinen løber helt ud. 5.EU-overensstemmelseserklæring Apparatet er i overensstemmelse med følgende europæiske standarder: Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF 2004/108/EF EMC-direktivet Producenten fralægger sig ethvert ansvar for evt. beskadigelse af vasketøjet, der er et resultat af mangelfulde eller forkerte anvisninger på tøjets vaskemærke. Symbolet på produktet eller på de medfølgende dokumenter angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse af maskinen skal ske i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. 4.Frost Stil ikke vaskemaskinen i et rum, hvor der kan blive frostgrader. Hvis dette ikke kan undgås, skal vaskemaskinen tømmes helt for vand efter hver vask: Tag tilløbsslangen/-slangerne af vandhanen, og lad vandet løbe helt ud. Fjern afløbsslangen fra vandlåsen eller håndvasken, og lad vandet løbe helt ud. DA 2

3 FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 1.Fjernelse af emballagen og kontrol Efter at vaskemaskinen er pakket ud, skal det kontrolleres, at den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må maskinen ikke anvendes. Kontakt serviceafdelingen eller forhandleren. Hold emballagen (plastposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde, da den er farligt legetøj. Hvis maskinen har været udsat for kulde inden leveringen, skal den stå i rumtemperatur et par timer, inden den tages i anvendelse. 2.Fjern transportboltene Maskinen er forsynet med transportbolte for at forhindre eventuelle skader under transporten. Inden maskinen startes, skal transportbeslagene fjernes. Når transportboltene er fjernet, skal hullerne dækkes med de 4 medfølgende plasthætter. 3.Opstilling af vaskemaskinen Fjern beskyttelsesfilmen fra betjeningspanelet (afhængigt af model). Flyt vaskemaskinen uden at løfte den i toppladen. Opstil vaskemaskinen på et plant og stabilt gulv, helst i et hjørne af lokalet. Kontrollér, at alle fire fødder står godt og sikkert på gulvet. Sørg desuden for, at maskinen er i vater (brug et vaterpas). Hvis installationen skal foretages på et gulv af træ eller et såkaldt "flydende gulv" (f.eks. visse parket- eller laminatgulve), skal maskinen placeres på en krydsfinerplade på mindst 60 x 60 cm med en højde på mindst 3 cm. Pladen skal fastgøres til gulvet. Sørg for, at ventilationsåbningerne i vaskemaskinens sokkel (afhængigt af model) ikke er dækket til af et tæppe eller andet materiale. 4.Vandtilførsel Forbind vandtilløbsslangen/-slangerne med en vandhane, der leverer drikkevand, i henhold til gældende lokale regler. For modeller med én indløbsventil: koldt vand. For modeller med to indløbsventiler koldt OG varmt vand, eller kun koldt vand (se den særskilte installationsvejledning). Vandhane: tilslutning med 3/4" omløber med gevind Vandtryk (flowtryk): kpa (1-10 bar). Der må kun bruges nye slanger til at forbinde vaskemaskinen til vandforsyningen. Brugte slanger må aldrig bruges, men skal kasseres. For modeller med tilførsel af varmt vand: Det varme vands temperatur må ikke overstige 60 C. 5.Tømning Forbind afløbsslangen til vandlåsen eller enhver anden afløbsmulighed (se den særskilte installationsvejledning) Hvis vaskemaskinen er sluttet til et integreret udtømningssystem, skal du sikre dig, at dette er forsynet med en ventil til forhindring af samtidig tilførsel og udtømning af vand (vandlåseffekt). 6.Tilslutning til strømforsyningen Tilslutning af strømforsyning skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Specifikationer for spænding, strømforbrug og nødvendige sikringer findes indvendig på maskinens luge. Maskinens tilslutning til strømforsyningen skal udføres ved hjælp af et ekstrabeskyttet stik (Schuko) i henhold til gældende regler. Vaskemaskinen skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsbekendtgørelsen. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af ovenstående anvisninger. Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser. Før der foretages nogen form for vedligeholdelse på vaskemaskinen, skal den kobles fra strømforsyningen. Vaskemaskinen må ikke tages i brug, hvis den er blevet beskadiget under transporten. Kontakt serviceafdelingen. Tilslutning af nyt strømkabel skal foretages af serviceafdelingen. Når der bruges en fejlstrømsafbryder (RCCB), skal det være en model mærket med. DA 3

4 VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR Afhængigt af modellen: 1. Topplade 2. Betjeningspanel 3. Vaskemiddelskuffe 4. Servicemærkat (indvendigt på lugen) 5. Luge 6. Adgang til pumpen med filter og nødslange til tømning (hvis den findes) bagved soklen 7. Justerbare fødder LUGE Åbn lugen ved at holde på lugens håndtag og trække lugen ud. Luk lugen ved at trykke den i uden anvendelse af overdreven kraft, til den klikker på plads. INDEN FØRSTE VASKECYKLUS For at fjerne eventuelt resterende vand, der er brugt til afprøvning på fabrikken, anbefales det at gennemføre en kort vaskecyklus uden vasketøj. 1. Åbn for vandhanen. 2. Luk lugen. 3. Fyld en smule vaskemiddel (højst 1/3 af emballagens angivne mængde til let snavset vasketøj) i rummet til hovedvask i vaskemiddelskuffen. 4. Vælg og start programmet "Syntetisk" ved 60 C (se den separate programoversigt). DA 4

5 FORBEREDELSE AF VASK 1.Sortér vasketøjet efter... Stoftype / vaskesymbol Blandede fibre, strygefrit/syntetisk, uld, ting til håndvask. Farve Vask kulørt og hvidt tøj separat. Vask nyt, kulørt tøj separat. Størrelse Vask tøj med forskellig størrelse sammen for bedre at fordele tøjet i tromlen. Skåneprogram Vask små stykker tøj (f.eks. nylonstrømper, bælter osv.) og tøj med hægter (f.eks. brystholdere) i en vaskepose eller et pudebetræk med lynlås. Fjern altid gardinkroge, eller vask gardinerne med krogene i en vaskepose af bomuld. 2.Tøm alle lommer Mønter, sikkerhedsnåle og lignende kan beskadige vasketøjet samt vaskemaskinens tromle og kar. 3.Lukkemekanismer Luk lynlåse, knap knapper og hægt hægter. Bind bælter og bændler sammen. VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER Opbevar vaske- og tilsætningsmidler på et tørt og sikkert sted uden for børns rækkevidde. Anvend aldrig opløsningsmidler (såsom terpentin, rensebenzin). Vask aldrig stoffer, der er behandlet med opløsningsmidler eller brændbare væsker. Anvend kun vaske- og/eller tilsætningsmidler, der er beregnet til automatiske husholdningsvaskemaskiner. Overhold anvisningerne på vaskemærket på dit vasketøj. Valget af vaskemiddel afhænger af: Stoftype Farve Anbefalet vasketemperatur Hvor snavset tøjet er og typen af snavs Vasketøjstype Hvidt, kraftigt vasketøj (kold-95 C): Hvidt, sart vasketøj (kold-40 C): Lyse/pastelfarver (kold-60 C): Intense farver (kold-60 C): Sort/mørke farver (kold-60 C): Opvaskemiddel kraftigt virkende vaskemiddel med blegemiddel milde vaskemidler med blegemiddel og/eller optiske blegemidler vaskemidler med blegemiddel og/eller optiske blegemidler farvevaskemidler uden blegemiddel/optiske blegemidler specielle vaskemidler til sort/mørkt vasketøj DA 5 Pletfjerning Blod, mælk, æg osv. fjernes normalt af programmets automatiske enzymfase. Til pletter fra rødvin, kaffe, te, græs, frugt og lignende tilsættes et pletfjerningsmiddel i vaskemiddelskuffens rum til hovedvask. Stærkt snavsede områder forbehandles om nødvendigt med pletfjerner. Farvning og blegning Brug kun farver og pletfjerningsmidler, der er egnede til vaskemaskiner. Følg producentens vejledning. Vaskemaskinens plast- og gummikomponenter kan blive misfarvede af farve- eller blegemidler. Fyldning af maskinen 1. Åbn lugen. 2. Læg tøjet i vaskemaskinen. Undgå overfyldning. Overhold de vægtangivelser, der findes i programoversigten. Bemærk: Overfyldning forringer vaskeresultatet og kan give krøllet tøj. 3. Luk lugen. Pas på, at vasketøjet ikke sidder fast mellem lugen og lugepakningen. Til vasketøj, der kræver særlig behandling (f.eks. uld eller mikrofibre), anbefaler vi at bruge specielle rengøringsmidler, tilsætningsstoffer eller midler til forbehandling eller iblødsætning, der findes på markedet. Der henvises til internet-link for mere detaljerede oplysninger. Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvask sammen med "Forvask". Brug ikke flydende vaskemiddel sammen med Udskudt start/programslut (hvis de findes på vaskemaskinen). Dosering Følg doseringsvejledningen på vaskemiddelpakningen. Doseringen afhænger af: Hvor snavset tøjet er og typen af snavs Vaskens størrelse - fyldt maskine: følg vaskemiddelproducentens vejledning. - halvfyldt: 3/4 af den normale dosering for en fyldt maskine. - mindste fyldning (ca. 1 kg): 1/2 af den normale dosering for en fyldt maskine. Hvis der ikke er henvisninger til en bestemt fyldning på vaskemidlets emballage: Vaskemiddelproducenternes anbefalinger vedrørende dosering gælder normalt for 4,5 kg vasketøj for kogevaskemidler og 2,5 kg vasketøj for vaskemidler til sarte stoffer. Vandets hårdhed i området (spørg på kommunens tekniske forvaltning). Blødt vand kræver mindre vaskemiddel end hårdt vand.

6 Bemærk: For meget vaskemiddel kan resultere i forøget skumdannelse, hvilket reducerer vaskeevnen. Hvis der opstår for meget skum i vaskemaskinen, kan dette forhindre centrifugering eller forlænge programvarigheden og øge vandforbruget (se desuden bemærkningerne om skumdannelse i fejlfindingsoversigten). For lidt vaskemiddel kan med tiden medføre gråt vasketøj og kalkaflejringer på tromle, slanger og varmelegeme. Påfyldning af vaske- og tilsætningsmidler Vaskemiddelskuffen har tre rum (fig. "A"). Rum til hovedvask Vaskemiddel til hovedvasken Pletfjerningsmiddel Blødgøringsmiddel Rum til skyllemiddel Skyllemiddel Flydende blegemiddel Fyld kun tilsætningsmidler i op til mærket "MAKS.". Rum til forvask Vaskemiddel til forvasken Skyllemiddel KUN ved brug af Farve 15 plus (hvis det findes) Hvis du bruger flydende vaskemiddel, skal du lukke vaskemiddelskuffen så snart, vaskemidlet er fyldt i skuffen. Indsats til Rum til hovedvask (fig. B - kun tilgængelig på vaskemaskiner med funktionen "Farve 15 plus"): Denne indsats skal anvendes i rummet til hovedvask, hvis du aktiverer funktionen "Farve 15 plus", og du vil bruge flydende vaskemiddel til hovedvasken. VIGTIGT! Denne indsats er egnet til flydende vaskemidler og må ikke anvendes til opvaskemiddel i pulverform. Hvis du altid bruger flydende vaskemidler til hovedvasken, kan du efterlade indsatsen i rummet til hovedvask, selv når ekstrafunktionen "Farve 15 plus" ikke er aktiveret. Brug af "Farve 15 plus" (hvis den findes) Hvis du aktiverer denne ekstrafunktion, skal du kun sætte indsatsen i rummet til hovedvask, hvis du vil bruge flydende vaskemiddel til hovedvasken (fig. C) hælde flydende vaskemiddel i indsatsen i rummet til hovedvask (fig. D). Hvis du bruger vaskepulver, skal du ikke bruge indsatsen. Hæld vaskepulver direkte i rummet til hovedvask. hælde flydende skyllemiddel i rummet til forvask (fig. E) i henhold til vaskemiddeldoseringen på skyllemiddelflasken. hvis du ønsker, at dit vasketøj skal være blødt, kan du selvfølgelig også hælde flydende skyllemiddel i skyllemiddelrummet. A ( ) B CC D E DA 6

7 Brug af blegemiddel Vask vasketøjet ved det ønskede program (Bomuld, Syntetiske stoffer), og tilsæt en passende mængde blegemiddel til skyllemiddelskuffen (luk vaskemiddelskuffen omhyggeligt). Straks efter programslut startes programmet "Skyl og centrifugering" for at fjerne eventuel resterende lugt af klor. Der må aldrig tilsættes både blegemiddel og skyllemiddel i rummet til skyllemiddel på samme tid. Det er bedst at bruge iltbaserede blegemidler. I så tilfælde skal producentens anvisninger følges. Brug af stivelse i pulverform Vælg programmet "Skyl og centrifugering", og kontrollér, at centrifugeringshastigheden er på højst 800 o/m. Start programmet, træk vaskemiddelskuffen ud, til du kan se ca. 3 cm af skyllemiddelrummet. Hæld stivelsesopløsningen i skyllemiddelrummet, mens vandet løber ind i vaskemiddelskuffen. DA 7

8 UDTØMNING AF RESTERENDE VAND/ RENGØRING AF FILTERET Det anbefales at kontrollere og rense filteret regelmæssigt, dog mindst to eller tre gange om året, og især: Hvis kontrollampen for "Rens pumpe" tænder. Hvis maskinen ikke pumper tilfredsstillende ud, eller hvis en centrifugering ikke gennemføres. Hvis vaskemaskinen er opstillet i et rum, hvor der er risiko for frost, skal den tømmes for resterende vand efter hver vask for at undgå skader. VIGTIGT: Kontrollér, at vandet er kølet af, før det tømmes ud. 1. Stands maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. 2. Åbning af soklen (afhængigt af model): - Tryk tapperne til højre og venstre ned (hvis de findes) for at frigøre soklen og fjerne den (illustration "A"). - Fjern soklen ved hjælp af vaskemiddelskuffens hævert: Skub soklens ene side nedad med hånden, skub hævertens ende ind i åbningen mellem soklen og frontpanelet, og åbn soklen (illustration "B"). 3. Anbring en beholder i nærheden af vaskemaskinen. 4. Hvis vaskemaskinen har en nødslange til tømning: - Tag slangen af klemmen. Hvis der ikke er en nødslange til tømning: Anbring en bred, flad beholder under filteret (illustration "D"). Spring trin 5-8 over, og fortsæt fra trin Hold nødslangens ende ind i beholderen, og fjern proppen (illustration "C"). 6. Vent, til alt vand er løbet ud, og sæt proppen i nødslangens ende igen (illustration "E"). 7. Sæt nødslangen fast i klemmen igen (hvis den findes). 8. Læg en absorberende bomuldsklud (f.eks. et håndklæde) på gulvet foran filteret. 9. Åbn langsomt filteret ved at dreje det mod uret (illustration "F"). Vent, til alt vand er løbet ud, og skru derefter filteret helt ud, og fjern det. 10. Kun til udtømning af resterende vand: Vip forsigtigt maskinen forover (der skal være to personer til at vippe maskinen), så vandet kan løbe helt ud. 11. Kun til rengøring af filteret: Rens filteret og filterrummet. Kontrollér, at pumpens vingehjul kan dreje uhindret i filterrummet. 12. Sæt filteret i igen, og skru det ind med uret, så langt som muligt. 13. Hæld ca. 1 l vand i vaskemiddelskuffen for at genaktivere "Øko-systemet". Kontrollér, at filteret er sat korrekt og sikkert på plads, og at der ikke løber vand ud. 14. Sæt soklen på plads igen (illustration "G"). Vip eventuelt vaskemaskinen lidt bagud, så det bliver lettere at sætte soklen på plads (der skal være to personer til at vippe maskinen). 15. Sæt stikket i stikkontakten. Vaskemaskinen er nu klar til brug igen. DA 8 A B C D E F G

9 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Kabinet og betjeningspanel Vask med en blød, fugtig klud. Tør efter med en blød klud. Det indvendige af maskinen Efter hver vask skal lugen efterlades åben i nogen tid for at give maskinen mulighed for at tørre indvendigt. Hvis du kun sjældent vasker ved 95 C, anbefaler vi, at du med mellemrum kører et 95 C program uden tøj, men med en lille smule vaskemiddel for at holde maskinen ren. Lugens pakning Tør lugepakningen med en absorberende bomuldsklud efter hver vask. Kontrollér, at lugepakningen er helt tør, før den tomme vaskemaskines luge lukkes. Efterse pakningen regelmæssigt. Filter Efterse, og rengør filteret to eller tre gange årligt (se "Udtømning af resterende vand/ Rengøring af filteret"). Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, skurepulver, glas eller almindelige universalrengøringsmidler og brandfarlige væsker. De kan skade plastoverflader eller andre dele. Rengøring af vaskemiddelskuffen 1. Træk vaskemiddelskuffen ud, indtil den stopper. Tryk på det sted på hæverten, der markeres med "TRYK" (fig. "A") for at frigøre skuffen, og træk den helt ud. 2. Tag hæverten ud af skyllemiddelrummet ved at trække den opad (fig. "B"). Hvis de findes, skal indsatsen i rummet til hovedvask til flydende vaskemiddel og den farvede vandlåsdel også fjernes (fig. "C"). 3. Skyl under rindende vand. 4. Rengør vaskemiddelrummet med en fugtig klud. 5. Sæt hæverten på plads i skyllemiddelrummet igen ved at trykke den ned, til den stopper. Hvis din vaskemaskine har en indsats til flydende vaskemiddel, skal den farvede vandlåsdel føjes til indsatsen igen. Skub derefter vaskemiddelskuffen ind i vaskemiddelrummet igen. A B Tilløbsslange(r) (billede D, E eller F - afhængigt af model) Undersøg jævnligt for mørning og revner. Hvis tilløbsslangen er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange af samme type, som fås hos Service eller en specialforhandler. Hvis vaskemaskinens tilløbsslange svarer til modellen på illustration "E", skal sikkerhedsventilens skueglas kontrolleres regelmæssigt. Hvis det er rødt, er slangens Aquastop-funktion blevet udløst, og slangen skal udskiftes med en ny fra Service eller din forhandler. Denne model kan have en udløser, som skal trykkes ned, samtidig med at slangen skrues af. Hvis tilløbsslangen har en gennemsigtig belægning (fig. "F"), skal farven kontrolleres regelmæssigt. Hvis farven bliver mere intens et eller flere steder, kan slangen være utæt, så den skal udskiftes. Kontakt Service eller en specialforhandler for at få en ny slange. Rengøring af filteret i tilløbsslange(r) 1. Luk for vandforsyningen, og gør tilløbsslangen fri af vandhanen. 2. Rens det indvendige trådfilter, og skru tilløbsslangen på vandhanen igen. 3. Skru nu tilløbsslangen af bag på vaskemaskinen. 4. Træk trådfilteret ud af tilslutningen til vaskemaskinen med en universaltang, og rens det. 5. Sæt trådfilteret på plads igen, og skru tilløbsslangen på. 6. Kontrollér, at samlingerne er vandtætte ved at åbne helt for vandhanen. DA 9 C D E F Udløser Kontrolvindue

10 FEJLFINDINGSOVERSIGT Denne vaskemaskine er forsynet med forskellige automatiske sikkerhedsfunktioner. Dette gør det muligt at opdage fejl i god tid, og sikkerhedssystemet kan reagere i henhold hertil. Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på få minutter. Problem Maskinen vil ikke starte, ingen kontrollamper lyser Maskinen starter ikke, selvom der er trykket på "Start/Pause" Maskinen standser midt i programmet, og kontrollampen for "Start/Pause" blinker Vaskemiddelskuffen indeholder rester af vaskemiddel og/eller tilsætningsmidler Vaskemaskinen ryster under centrifugering "Ude af balance under centrifugering" Indikatoren for "Tømning/ Centrifugering" blinker, eller centrifugeringshastigheden blinker på displayet, eller indikatoren for centrifugeringshastigheden blinker, når programmet er slut (afhængig af model). Vasketøjet er stadig meget vådt. Efter endt vask er tøjet ikke centrifugeret ordentligt DA 10 Årsag, Afhjælpning, Råd Stikket er ikke sat korrekt i stikkontakten. Stikkontakten eller sikringen fungerer ikke korrekt (prøv efter med en bordlampe eller tilsvarende anordning). Lugen er ikke rigtigt lukket. Funktionen "Børnesikring/Knaplås" er aktiveret (hvis funktionen findes på din vaskemaskine). For at frigøre knapperne igen skal du trykke samtidig på de to knapper med nøglesymbol og holde dem nede mindst 3 sekunder. Nøglesymbolet på displayet forsvinder, og programmer kan startes. "Skyllestop" er aktiveret. Tryk på "Start/Pause" for at centrifugere vasketøjet. For at udtømme vandet uden centrifugering skal du vælge programmet "Tømning" (hvis det findes) eller tryk på knappen "Nulstil/ Tømning" i mindst 3 sekunder. Programmet er blevet ændret - vælg det ønskede program igen, og tryk på "Start/Pause". Programmet er blevet afbrudt, og lugen er blevet åbnet - luk lugen, og genstart programmet ved at trykke på "Start/Pause". Vaskemaskinens sikkerhedssystem er blevet aktiveret (se "Indikatorer for fejl" i programoversigten). Der er ikke blevet åbnet for vandhanen, eller tilløbsslangen er bøjet eller tilstoppet (kontrollampen for "Vandhane lukket" tænder). Der kommer ikke vand nok ind. Filtrene i vandtilførslen kan være tilstoppet (se "Rengøring og vedligeholdelse"). Transportboltene er ikke fjernet. Inden vaskemaskinen startes, SKAL transportboltene fjernes. Maskinen er ikke i vater / støtter ikke sikkert på alle fire fødder (se separat "Installationsvejledning"). Ubalance af vasketøj under centrifugering forhindrede centrifugeringsfasen for at undgå skader på vaskemaskinen. Derfor er vasketøjet stadig meget vådt. Ubalance kan skyldes: små vaskemængder (bestående af blot nogle få store eller absorberende genstande, som f.eks. håndklæder), eller store/ tunge genstande. Hvis det er muligt, anbefales det at undgå små vaskemængder. Det er anbefales at tilføje andet vasketøj med anden størrelse, når en stor eller tung genstand vaskes. Hvis du ønsker at centrifugere det våde vasketøj, skal der tilføjes andet vasketøj i forskellige størrelser. Vælg og start derefter programmet "Skyl & Centrifugering". Ubalance under centrifugering forhindrede centrifugeringsfasen for at undgå skader på vaskemaskinen (se "Ude af balance under centrifugering"). Kraftig skumdannelse forhindrede centrifugeringen. Vælg og start programmet "Skyl & Centrifugering". Undgå at dosere for meget vaskemiddel (se "Vaske- og tilsætningsmidler"). Centrifugeringsknappen er sat til lav hastighed.

11 Problem Vaskemaskinen er i stilstand i flere minutter midt i et program. Det ser ud, som om programmet ikke fortsætter Rester af vaskemiddel på vasketøjet efter vask Programmet varer meget længere eller mindre end angivet i programoversigten eller på displayet (hvis det findes) Årsag, Afhjælpning, Råd Dette er en normal funktion af vaskemaskinen, der bruges til at optimere skyllefasen. En af grundene til denne pause kan være, at du har brugt for meget vaskemiddel. Vaskemaskinen afbryder automatisk programmet for at reducere skummet. Denne stilstand/pause kan blive gentaget flere gange, indtil skummet er reduceret tilstrækkeligt til, at programmet kan fortsætte. Hvis skummet ikke reduceres tilstrækkeligt, tænder den røde kontrollampe for "Service", og displayet viser "F18" eller "Fod" - se i dette tilfælde anvisningerne vedrørende indikationen "Service" på de følgende sider. Eventuelle hvide aflejringer på mørke stoffer skyldes uopløselige stoffer i fosfatfrie vaskemidler. - Undgå overdosering af vaskemiddel. Brug flydende vaskemiddel. Vælg om muligt ekstrafunktionen "Intensivt skyl". Børst tøjet. Dette er helt normalt, vaskemaskinen tilpasser sig til faktorer, der kan påvirke programmets varighed som f.eks. overdreven skumdannelse, ubalance i fyldningen pga. tunge genstande, forlænget opvarmningstid på grund af lavere vandtilførselstemperatur osv. Desuden tilpasser vaskemaskinens registreringssystem programmets varighed til fyldningsmængden. Afhængigt af disse faktorer omberegnes varigheden i løbet af programmet, og den opdateres om nødvendigt. Under sådanne perioder vises der en animation på displayet (hvis det findes). Når der vaskes små mængder vasketøj, kan den programvarighed, der angives i "programoversigten", blive reduceret med op til 50%. Beskrivelse af fejlindikationer Fejlindikator blinker "Vandhane lukket" "Rens pumpe" Beskrivelse Årsager Afhjælpning Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. Kontrollampen for "Start/ Pause" blinker. Undersøg følgende: vandhanen er helt åben, og om vandtrykket er tilstrækkeligt. der er knæk på vandslangen. filteret i tilløbsslangen er tilstoppet (se "Rengøring og vedligeholdelse"). vandslangen er frosset til. Skueglasset på vandtilløbsslangens sikkerhedsventil er rødt (hvis maskinen har en vandtilløbsslange som vist på illustration "D" - se forrige afsnit "Rengøring og vedligeholdelse"). Udskift slangen med en ny slange af samme type, som fås hos Service eller en specialforhandler. Når problemet er løst, genstartes programmet med tryk på "Start/Pause". Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service (se næste afsnit). Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. Vaskemaskinen standser på det respektive programtrin. Tag stikket ud af stikkontakten, og undersøg, om: der er knæk på afløbsslangen, eller om slangen er blokeret af andre årsager. filteret eller pumpen er tilstoppet (se afsnittet "Udtømning af resterende vand/ Rengøring af filteret". Før vandet tømmes ud, skal du sikre dig, at det er kølet tilstrækkeligt af). afløbsslangen er frosset til. Når problemet er løst, skal du trykke på knappen "Nulstil" i mindst 3 sekunder. Genstart derefter det ønskede program. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service (se næste afsnit). DA 11

12 Fejlindikator blinker Indikation på display (hvis det findes) fra "F03" til "F43" (undtagen "F18" og "F24") "F24" Beskrivelse Årsager Afhjælpning "Fejl i et elektrisk modul" Tryk på "Nulstil"-knappen i mindst 3 sekunder. Kan blive vist i forbindelse med meget vådt vasketøj, eller hvis du lagde for meget vasketøj i maskinen til et program, der kun er beregnet til små mængder vasketøj. Vaskemaskinen må ikke fyldes for meget. Tryk på "Nulstil"-knappen i mindst 3 sekunder for at stoppe programmet. Vælg og start programmet "Skyl og centrifugering" for at færdiggøre det afbrudte vaskeprogram korrekt. "Service" "F02" eller "FA" (hvis den findes på din model, vil lyse) "Aquastop-fejl" Sæt programvælgeren på "Off/O", tag netstikket ud, og luk for hanen. Vip forsigtigt maskinen forover (der skal være to personer til at vippe maskinen) for at lade det opsamlede vand løbe ud fra bunden af maskinen. Derefter: Sæt stikket i stikkontakten. Luk op for vandhanen (hvis vandet straks strømmer ind i vaskemaskinen igen, uden at denne er startet, er der en fejl. Luk for vandhanen, og kontakt Service). Vælg og start derefter det ønskede program igen. "F18" eller "Fod" Overdreven skumdannelse Overdreven skumdannelse afbrød vaskeprogrammet. Hvis din vaskemaskine har en funktion til "Doseringshjælp", og du brugte den Kontrollér, om de doseringsværdier, der er indstillet for de forskellige programgrupper, svarer til de doseringsværdier, der anbefales for de anvendte vaskemidler (se yderligere oplysninger i den separate vejledning for "Doseringshjælp"). Vælg og start programmet "Skyl & Centrifugering". Derefter vælges og startes det ønskede program igen. Brug mindre vaskemiddel. Se også beskrivelse af problem "Vaskemaskinen er i stilstand..." i den forrige del af fejlfindingsoversigten. Hvis en af ovenstående fejl opstår igen, skal stikket tages ud af stikkontakten og Service kontaktes (se næste afsnit). DA 12

13 RESTERENDE VANDINDHOLD I VASKETØJET EFTER CENTRIFUGERING Det resterende vandindhold i vasketøjet efter centrifugering afhænger primært af stoftypen, det valgte program og centrifugeringshastigheden. Det laveste resterende vandindhold opnås ved at anvende vaskeprogrammet nævnt på energimærket med maksimal centrifugeringshastighed. Dette program er markeret i den separate programoversigt som "Referenceprogram for energimærket". Tabellen herunder viser det resterende vandindhold (i %) i henhold til de forskellige centrifugeringseffektivitetsklasser: Centrifugeringseffektivitetsklasse Resterende vandindhold i % A (= mest effektiv) mindre end 45 B 45 eller mere, men mindre end 54 C 54 eller mere, men mindre end 63 D 63 eller mere, men mindre end 72 E 72 eller mere, men mindre end 81 SPAR ENERGI OG HJÆLP MED AT BESKYTTE MILJØET Få den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at fylde maskinen til den anbefalede, maksimale mængde. Spar energi ved at bruge et 60 C i stedet for et 95 C vaskeprogram eller et 40 C i stedet for et 60 C vaskeprogram. Brug kun "Forvask" til meget snavset vasketøj. Spar vaskemiddel, tid, vand og energi ved ikke at vælge "Forvask" til let til normalt snavset vasketøj. Overskrid ikke doseringerne angivet på vaskemidlets emballage. Vælg en høj centrifugeringshastighed, hvis du vil tørre dit vasketøj i en tørretumbler for at reducere tid og energi under tørringen. FORKLARING AF ENERGIMÆRKET (kun for vaskemaskiner med energimærke i henhold til direktiv 2010/30/EF) Energimærket indeholder oplysninger om din vaskemaskines ydelse og forbrug: Den fede sorte pil angiver energieffektivitetsklassen (A+++ = mest effektiv / D = mindst effektiv). kwh/om året Strømforbrug per år L/om året Vandforbrug per år db Støjniveau ved vask kg Maksimal fyldningsmængde db Støjniveau under centrifugering Centrifugeringseffektivitetsklasse (A = mest effektiv / G = mindst effektiv) DA 13

14 SERVICEAFDELING Før Service kontaktes: 1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen (se "Fejlfindingsoversigt"). 2. Start programmet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. 3. Hvis fejlen varer ved, kontaktes Serviceafdelingen. TILBEHØR Oplys venligst: Fejltypen. Modellen. Servicenummeret (nummeret efter ordet SERVICE). Servicemærkaten sidder på indersiden af lugen. Fulde navn og adresse. Telefonnummer. Serviceafdelingens telefonnummer og adresse fremgår af garantibeviset. Alternativt kan du kontakte den forhandler, hvor du købte maskinen. For nogle modeller kan følgende erhverves via Service eller en specialforhandler: Et sokkelelement, der kan monteres under din vaskemaskine. Den hæver vaskemaskinen, så det bliver lettere at fylde og tømme den, da du ikke behøver at bøje dig for at få adgang til maskinen. Desuden giver elementet muligheder for pladsbesparelse, idet det kan bruges til opbevaring. Et monteringssæt til vaskesøjle, der bruges til at fastgøre en tørretumbler oven på vaskemaskinen. En monteringssæthylde, der bruges til at fastgøre en tørretumbler oven på vaskemaskinen af pladshensyn og for at gøre det lettere at fylde og tømme tørretumbleren i denne høje position. Et sikkerhedspanelsæt, der bruges til at indbygge vaskemaskinen under f.eks. et køkkenbord. Spørg Service eller en specialforhandler, om dette er muligt for din vaskemaskinemodel. TRANSPORT OG HÅNDTERING Løft aldrig vaskemaskinen i toppladen, når den skal transporteres. 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Kontrollér, at lugen og vaskemiddelskuffen er korrekt lukkede. 4. Afmonter tilløbs- og afløbsslangerne. 5. Tøm alt vand ud af slangerne og maskinen (se "Udtagning af filter", "Udtømning af resterende vand/rengøring af filteret"). 6. Sæt transportboltene på (obligatorisk). DA 14

15 ELTILSLUTNING Kun for Storbritannien Advarsel - dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsbekendtgørelsen Udskiftning af sikring Hvis netledningen til denne maskine er udstyret med en BS 1363A 13 amp sikring, skal der anvendes en A.S.T.A. godkendt sikring til BS 1362 type ved udskiftning af en sikring i denne type stik og fortsættes på følgende måde: 1. Tag sikringslåget (A) af, og tag sikringen (B) ud. 2. Sæt 13A udskiftningsikringen i sikringsdækslet. 3. Monter igen begge i stikket. Pas på: Sikringslåget skal monteres igen, når der skiftes sikring, og hvis sikringslåget går tabt, må stikket ikke genanvendes, før der er monteret en korrekt erstatning. En korrekt udskiftning af låget identificeres ved hjælp af den farvede indsats eller farven på de ord, der er præget på stikkets bund. Du kan købe ekstra sikringsdæksler i din lokale el-butik. Kun for Den irske Republik Oplysningerne for Storbritannien vil ofte være gældende, men der anvendes desuden en tredje type stik og stikkontakt, en topolet type med jordforbindelse i siden. Stikkontakt / stik (gælder begge lande) Kontakt venligst serviceafdelingen for yderligere oplysninger, hvis det monterede stik ikke passer til stikkontakten. Forsøg ikke selv at skifte stikket. Dette indgreb skal udføres af en autoriseret tekniker i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Producent: Whirlpool Europe s.r.l. Viale Guido Borghi Comerio (VA) Italien DA 15 J - 01/2013

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASKECYKLUS FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 30106350DK.fm Page 1 Tuesday, February 9, 2010 5:05 PM DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, og programoversigten,

Læs mere

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, i installationsvejledningen

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET 3da05369.fm Page 31 Wednesday, June 5, 2002 6:58 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK IFU-TL HR DK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:32 PM INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten,

Læs mere

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten, når vaskemaskinen

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...s. 2 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Med henblik på

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Før vaskemaskinen tages i brug

Før vaskemaskinen tages i brug Indhold Før vaskemaskinen tages i brug Tilbehør / medfølgende dele Installation Advarsler og generelle råd Vaskemaskinen og dens udstyr Luge Børnesikring Inden første vaskecyklus Forberedelse af vasken

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG BRUGERVEJLEDNING FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSMIDLER PROGRAMMER UDTAGNING AF FILTER UDTØMNING AF

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

SIKKERHED OG GRUNDLÆGGENDE ANBEFALINGER

SIKKERHED OG GRUNDLÆGGENDE ANBEFALINGER BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, og programoversigten, når vaskemaskinen

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

INDHOLD REFERENCEKORT

INDHOLD REFERENCEKORT REFERENCEKORT INDHOLD PROGRAMOVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF PROGRAM AFRYDELSE AF ET PROGRAM LÆS RUGERVEJLEDNINGEN! DAGLIG

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE

DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE DK Denne vaskemaskine er udstyret med en fuldelektronisk styring, hvilket åbner for et væld af muligheder. Herunder kan nævnes: nøjagtig bestemmelse af fyldning, Dynamic-Sense

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER 3da00028.fm5 Page 32 Wednesday, April 4, 2001 7:05 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, :50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, :50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF

Læs mere