Før vaskemaskinen tages i brug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før vaskemaskinen tages i brug"

Transkript

1 Indhold Før vaskemaskinen tages i brug Tilbehør / medfølgende dele Installation Advarsler og generelle råd Vaskemaskinen og dens udstyr Luge Børnesikring Inden første vaskecyklus Forberedelse af vasken Vaskemiddel og tilsætningsmidler Udtagning af filter Udtømning af resterende vand Vedligeholdelse og rengøring Fejlfindingsoversigt Service Transport og håndtering 39

2 Før vaskemaskinen tages i brug 1. Fjern emballagen, og kontrollér Når vaskemaskinen er pakket ud, skal det kontrolleres, at den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må maskinen ikke anvendes. Kontakt Serviceafdelingen eller forhandleren Kontrollér, at alt tilbehør og alle medfølgende dele er til stede. Hold emballagen (plastposer, polystyrendele osv.) uden for børns rækkevidde, da den er farligt legetøj. 2. Fjern transportboltene Maskinen er forsynet med transportbolte for at forhindre eventuelle skader under transporten. Inden vaskemaskinen startes, SKAL transportboltene fjernes 3. Opstilling af vaskemaskinen Fjern beskyttelsesfilmen fra kontrolpanelet Flyt vaskemaskinen uden at løfte den i toppladen Opstil vaskemaskinen på et plant og stabilt gulv, helst i et hjørne af lokalet Kontroller at alle fire ben står fast på gulvet, og kontroller at maskinen er helt i vater (ved hjælp af et vaterpas) 4. Vandindtag Forbind vandtilførselsslangen i henhold til gældende lokale regler. Vandindtag: Vandhane: Vandtryk (gennemstrø mningstryk): Kun koldt vand Slangeforbindel se med 3/4 gevind kpa (1-10 bar) 5. Afløbsslange Tilslut afløbsslangen til hæverten, eller hæng den på kanten af en vask ved hjælp af det medfølgende U-formede stykke Hvis vaskemaskinen er sluttet til et indbygget udtømningssystem, skal man sikre sig, at dette er forsynet med en ventil til forhindring af samtidig tilførsel og udtømning af vand (hæverteffekt) 6. Tilslutning af strømforsyning Tilslutning af stømforsyning skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til producentens anvisninger og gældende lokale sikkerhedsregulativer Specifikationer for spænding, energiforbrug og nødvendige sikringer findes indvendigt på maskinens låge Maskinens tilslutning til strømforsyningen må udelukkende udføres ved hjælp af et stik (Schuko) med jordforbindelse i henhold til gældende regler. Vaskemaskinen skal ekstrabeskyttes, jvf. Stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af ovenstående anvisninger Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser Før der foretages nogen form for vedligeholdelse på vaskemaskinen, skal den kobles fra strømforsyningen Det skal sikres, at der efter maskinens installation altid er mulighed for at afbryde elforsyningen til maskinen - enten ved en stikkontakt, eller ved en 2-polet afbryder Vaskemaskinen må ikke tages i brug, hvis den er blevet beskadiget under transporten. Kontakt Serviceafdelingen Tilslutning af nyt strømkabel skal foretages af Serviceafdelingen Anvend kun vaskemaskinen til husholdningsbrug Mindste indbygningsmål: Bredde: 600 mm Højde: 825 mm Dybde: 600 mm 40

3 Tilbehør / medfølgende dele Fastgjort bag på vaskemaskinen: Vandtilførselsslangen Plastikpose indeholdende: Brugervejledning Hurtig vejledning med programtavle (Oplysninger og tip om daglig brug) Fire plastikhætter Trådfilter til vandtilførselsslangen (hvis ikke formonteret) Skruenøgle 41

4 Installation Fjern transportboltene. 1. Løsn de fire bolte med den medfølgende nøgle. 2. Fjern med fingrene. 3. Grib fat om bolten, og fjern den igennem den store åbning. 4. Forsegl de opståede huller med de medfølgende plastikhætter. Sæt dækslerne ind i den brede ende af hullet, og skub dem mod den smalle ende, indtil de klikker på plads. 5. Gem transportboltene. Foretag sikring af vaskemaskinen, inden den transporteres: 1. Løft plastdækslerne med en skruetrækker, skub dem modsat pilens retning, og træk dem ud. 2. Montér igen transportboltene i omvendt rækkefølge. Justering af fødderne Der kan kompenseres for små ujævnheder i gulvet ved at skrue vaskemaskinens fire fødder op eller ned (benyt aldrig træstykker, pap eller lignende materiale): 1.Løsn kontramøtrikkerne med den medfølgende skruenøgle. 2.Justér føddernes højde med fingrene. 3.Stram kontramøtrikken igen. Hvis maskinen skal opstilles på et trægulv, bør man anbringe den på en krydsfinerplade med mindstemålene 60 x 60 cm og med en tykkelse på mindst 3 cm. Fastgør krydsfinerpladen til gulvet. 42

5 Top til indbygningsmodeller Vaskemaskinen må kun opstilles under en større bordplade. Indbygning af maskinen skal ske med anvendelse af mellempladen fra UBSgrundsættet. Dette sæt kan købes hos forhandlere eller hos Serviceafdelingen 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Fjern fastgørelsesskruerne på bagsiden af maskinen. 3. Skub toppen helt bagud, løft den op, og fjern den. Montér grundsættet, idet du følger de pågældende instruktioner. 4. Stram fastgørelsesskruerne. 5. Sæt atter stikket i stikkontakten. Forbind vandtilførselsslangen På modeller med en lige slange 1. Sæt trådfilteret (der allerede er formonteret på slangen eller leveres som tilbehør) ind i forskruningen mellem slange og vandhane. 2. Skru omhyggeligt vandtilførselsslangen på vandhanen med fingrene. 3. Kontrollér, at der ikke er knæk på slangen. 4. Kontrollér, om samlingerne er vandtætte ved at åbne helt for vandhanen. Tilslutning af afløbsslangen 1. Tilslut afløbsslangen til hæverten, eller hæng den på kanten af en vask ved hjælp af det medfølgende U-formede stykke. 2. Kontrollér, at der ikke er knæk på slangen. 3. Fastgør slangen, så den ikke kan falde ned, mens maskinen kører. Hvis slangen er for kort, skal den udskiftes med en trykfast slange af passende længde (min kpa, godkendt i henhold til EN 50084). Undersøg jævnligt tilførselsslangens tilstand, og udskift den om nødvendigt. Vaskemaskinen kan tilsluttes uden kontraventil. På modeller med Aquastopslange: 1. Skru omløberen med filteret på vandhanen. 2. Kontrollér, om forbindelsen til vandhanen er tæt, ved at åbne helt for vandhanen. Små håndvaske er ikke egnede til formålet. Hvis slangen skal forlænges, skal der anvendes slange af samme type. Fastgør forbindelserne med klips. Maks. samlet længde for afløbsslangen: 2,50 m Maksimal udløbshøjde: 1,25 m Hvis slangen er for kort, skal den udskiftes med en 3 m lang Aquastopslange (kan leveres af Serviceafdelingen eller af din forhandler). Denne udskiftning må kun foretages af en autoriseret elektriker. Maskinen må ikke tilsluttes et blandingsbatteri på en trykløs vandvarmer. Afhængigt af konstruktionen indeholder vandtilførselsslangen og plastikboksen ved forbindelsen til vandhanen elektriske komponenter. Flexslangen må således ikke skæres over, og boksen må ikke dyppes i vand. Hvis flexslangen er beskadiget, skal vaskemaskinen straks isoleres fra strømforsyningen. Afhængigt af modellen kan afløbsslangen være: A. Monteret i den øverste del af vaskemaskinen. I dette tilfælde kan slangen tages ud af begge fastgørelsespunkter. B. Monteret i den nederste del af vaskemaskinen. Vigtigt: I dette tilfælde må slangen aldrig fjernes fra fastgørelsespunktet i højre side, da vaskemaskinen i så fald kan løbe over under brugen. 43

6 Advarsler og generelle råd 1. Emballage Emballagen består af 100% genbrugsmateriale og er mærket med genbrugssymbolet. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af emballagen 2.Bortskaffelse af emballage og gamle vaskemaskiner Vaskemaskinen er fremstillet af genbrugsmaterialer. Vaskemaskinen skal kasseres i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald. Inden vaskemaskinen kasseres, skal alle sæberester fjernes og strømkablet skæres af, så vaskemaskinen ikke kan benyttes 3.Generelle råd Efterlad aldrig vaskemaskinen tilsluttet, når den ikke er i brug. Luk for vandhanen Før der udføres nogen rengøring eller vedligeholdelse skal maskinen slukkes eller stikket tages ud af stikkontakten Rengør vaskemaskinen udvendigt med en fugtig klud. Brug ikke slibemidler Tving aldrig lugen op, og brug den aldrig som trin Børn må aldrig lege med vaskemaskinen eller kravle ind i tromlen (se også følgende side, kapitlet Børnesikring) Om nødvendigt kan elkablet udskiftes med et tilsvarende kabel, der fås hos Serviceafdelingen. Elkablet må kun udskiftes af en autoriseret elektriker 4.EU Overensstemmelseserklæring Denne maskine opfylder kravene i følgende EFdirektiver: - 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet - 89/336/EØF EMC-direktivet - 93/68/EØF CEmærkningsdirektivet 44

7 Vaskemaskinen og dens udstyr 1. Topplade 2. Betjeningspanel 3. Sæbeskuffe 4. Servicemærkat (på indersiden af lugen) 5. Luge 6. Børnesikring (indvendigt på lugen) 7. Filter (i filterrummet) 8. Sokkel 9. Justérbare fødder Luge 1. Træk i håndtaget for at åbne den dobbelte glasluge. Luk lugen med et let tryk, den smækker i med et klik. 2. Åbn den enkelte glasluge ved at holde på lugens håndtag, trykke det indvendige håndtag ned og trække døren op. Luk lugen med et let tryk, den smækker i med et klik. Børnesikring Drej plastikskruen indvendigt på døren for at sikre maskinen imod uautoriseret brug. Benyt det tykke afrundede hjørne på den farvede indsats i sæbeskuffen eller en mønt: Kærven lodret: lugen kan ikke lukke Kærven vandret: lugen kan atter lukkes 45

8 Inden første vaskecyklus For at fjerne eventuelt resterende vand, der er brugt til afprøvning på fabrikken, anbefaler vi, at du gennemfører en kort vaskecyklus uden vasketøj. 1. Åbn for vandhanen. 2. Luk lugen. 3. Fyld en smule vaskemiddel (ca. 30 ml) i sæbeskuffen. 4. Vælg og start et kort vaskeprogram (se Hurtig vejledning). Forberedelse af vasken 1. Sortér vasketøjet efter Stoftype / vaskesymbol Bomuld, blandede fibre, strygefrit/syntetisk, uld, ting til håndvask Kulørt Hold kulørt og hvidt tøj adskilt. Vask nyt, kulørt tøj separat Størrelse Vasketøj med forskellig størrelse fordeler sig bedre i tromlen, hvilket forbedrer resultatet af vask og centrifugering Vask sarte stoffer og små stykker tøj (f.eks. nylonstrømper, bælter etc.) og tøj med kroge (f.eks. brystholdere) i en vaskepose eller et pudebetræk med en lynlås. Fjern altid gardinkroge, eller vask gardinerne med krogene i en vaskepose af bomuld 2. Tøm lommerne Mønter, sikkerhedsnåle o. lign. kan beskadige både tøjet og vaskemaskinen. 3. Lukkeanordninger Luk lynlåse, fastgør hægter, knap knapper; Løse bælter eller bånd skal bindes sammen. Pletfjerning Blod, mælk, æg osv. fjernes normalt af programmets automatiske enzymfase Til pletter af rødvin, kaffe, te, græs, frugt o.lign. tilsættes et pletfjerningsmiddel i sæbeskuffen rum Stærkt snavsede områder forbehandles om nødvendigt med pletfjerner Farvning Brug kun farver, der er egnede til vaskemaskiner Følg producentens vejledning. Vaskemaskinens plastik- og gummidele kan blive misfarvede af farverne Sådan lægges vasken i maskinen 1. Åbn lugen. 2. Fold tøjet ud, og læg det løst i tromlen. Overhold de vægtangivelser, der findes i den Hurtige vejledning. Bemærk: Overfyldning forringer vaskeresultatet og kan give krøllet tøj. 3. Luk lugen. 46

9 Vaskemiddel og tilsætningsmidler Valget af vaskemiddel afhænger af: stoftype (bomuld, strygefrit / syntetiske stoffer, sarte stoffer, uld). Bemærk: Til uld må der kun benyttes specielle vaskemidler farven vasketemperatur hvor snavset tøjet er og typen af snavs Bemærkninger: Hvide aflejringer på mørke stoffer skyldes uopløselige stoffer i de moderne, fosfatfrie vaskemidler. Hvis dette forekommer, kan man ryste og/ eller børste tøjet eller anvende flydende vaskemiddel. Anvend kun vaske- og tilsætningsmidler, der er beregnet til automatiske husholdningsvaskemaskiner. Sørg for kun at anvende afkalkningsmidler, farver eller blegemidler til forvask, der er egnede til brug i automatiske husholdningsvaskemaskiner. Afkalkningsmidler kan indeholde stoffer, der angriber dele på vaskemaskinen Anvend aldrig opløsningsmidler (såsom terpentin, renset benzin). Vask aldrig stoffer i maskinen, hvis de er behandlet med opløsningsmidler eller brændbare væsker. Dosering Følg doseringsvejledningen på vaskemiddelpakningen. Dosingen afhænger af: hvor snavset tøjet er og typen af snavs mængden af tøj ved fyldt maskine - følg vaskemiddelproducentens vejledning. halvfyldt: 3/4 normal dosering; mindste mængde (ca. 1 kg): 1/2 normal dosering vandets hårdhed i området (få eventuelle oplysninger hos kommunen). Blødt vand kræver mindre vaskemiddel end hårdt vand (se tabellen over vandets hårdhedsgrader) Bemærk: For meget vaskemiddel kan resultere i forøget skumdannelse, hvilket reducerer vaskeevnen. Vaskeeffekten bliver dårligere. Hvis vaskemaskinen registrerer for meget skum, vil den muligvis forhindre centrifugering. For lidt vaskemiddel kan med tiden medføre gråt vasketøj og kalkaflejringer på tromle, slanger og varmelegeme. SKEMA OVER VANDETS HÅRDHED A Vandets hårdhed KARAKTERISTIKA TYSK dh blødt medium hårdt meget hårdt over 21 FRANSK fh over 37 ENGELSK eh over 26 Du kan indstille den hårdhedsgrad, vandet fra vandforsyningen har (1 til 4), ved hjælp af den farvede pil (A) i sæbeskuffen. Gør dette ved at flytte skyderen i bunden af sæbeskuffen til den ønskede position. 47

10 Påfyldning af vaske- og tilsætningsmidler 1. Træk sæbeskuffen helt ud. 2. Påfyld sæben: Program med forvask og hovedvask Programmer med kun hovedvask Ved anvendelse af flydende vaskemiddel, fjernes den farvede indsats, som sættes i rummet. Skalaen på indsatsen gør doseringen nemmere. Skyllemiddel (ikke mere end til MAX -mærket) Rum Pletfjerningsmiddel Blødgøringsmiddel (til vand med en hårdhed på 4) Stivelse (opløst i vand) 3. Luk sæbeskuffen godt i. Bemærk: Opbevar vaske- og tilsætningsmidler på et tørt sted uden for børns rækkevidde Der kan anvendes flydende vaskemiddel i Forvask -fasen i programmer med denne mulighed. I dette tilfælde kommes der kun vaskemiddel i pulverform i rummet til hovedvasken Ved anvendelse af koncentrerede blødgøringsmidler fyldes der op med vand i sæbeskuffen til MAX mærket. For at modvirke fordelingsproblemer ved anvendelse af meget koncentrerede vaskemidler i flydende form eller pulverform, anvendes den specielle vaskebold, der leveres med vaskemidlet. Bolden lægges direkte i tromlen 48

11 Udtagning af filter Vi anbefaler, at du kontrollerer og renser filteret regelmæssigt mindst to eller tre gange om året. Specielt: hvis vaskemaskinen ikke tømmer vand ud eller ikke centrifugerer korrekt hvis pumpen er blokeret af et fremmedlegeme (f.eks. knapper, mønter eller sikkerhedsnåle). VIGTIGT: Før vandet tømmes ud, skal man sikre sig, at det er kølet af. 1. Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. 2. Åbn filterdækslet. Åbn filterdækslet med den lille farvede indsats fra sæbeskuffen. 3. Sæt en skål under det. 4. Åbn filteret, men træk det ikke helt ud. Drej langsomt håndtaget imod uret, indtil vandet løber ud. 5. Vent, til alt vandet er løbet ned i beholderen. 6. Drej håndtaget helt rundt, og træk filteret ud. 7. Rengør filteret og filterkammeret. 8. Kontrollér, at pumpens vingehjul kan dreje rundt igen. 9. Indsæt filteret med styretappen opad, og skru det med uret til stoppet (håndtaget står horisontalt). 10. Hæld ca. 1 l vand i sæbeskuffen for at reaktivere ØKO-systemet. Kontrollér, at nålefælden sidder korrekt og stramt på plads. 11. Fold dækslet op, og lås det på plads. 12. Sæt stikket i stikkontakten igen. 13. Vælg et program, og start det. Udtømning af resterende vand Før det resterende vand tømmes ud, skal maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. Åbn dækslet til nålefælden. Åbn filterdækslet med den lille farvede indsats fra sæbeskuffen. Sæt en skål under det. 1. Åbn filteret, men træk det ikke helt ud. Drej langsomt håndtaget imod uret, indtil vandet løber ud. 2. Vent, til alt vandet er løbet ned i beholderen. 3. Drej håndtaget helt rundt, og træk filteret ud. 4. Vip forsigtig maskinen forover for at lade det opsamlede vand løbe ud. 5. Indsæt filteret med styretappen opad, og skru det med uret til stoppet (håndtaget står horisontalt). 6. Fold dækslet op, og lås det på plads. Før vaskemaskinen benyttes igen: 1. Hæld ca. 1 l vand i sæbeskuffen for at reaktivere ØKO-systemet. 2. Sæt stikket i stikkontakten igen. 49

12 Vedligeholdelse og rengøring Vaskemaskinens ydre og betjeningspanelet Kan vaskes af med en blød, fugtig klud. Den kan anvendes en lille smule neutralt (ikke-slibende) rengøringsmiddel Tør af med en blød klud Sæbeskuffe Lugens pakning Om nødvendigt rengøres lugepakningen med en fugtig klud Kontrollér jævnligt pakningen for fremmedlegemer 1. Tryk udløseren i rummet til forvask ned, og fjern skuffen. 2. Fjern indsatserne (hæverten i skyllemiddelskuffen og den farvede indsats til dosering af flydende vaskemiddel) 3. Skyl under rindende vand. 4. Montér atter indsatserne, og sæt sæbeskuffen på plads. Sæt sæbeskuffen i vaskemaskinen igen. Filter Vi anbefaler, at du kontrollerer og renser filteret regelmæssigt mindst to eller tre gange om året, se Udtagning af filter ) Trådfiltre i vandslangen Kontrollér og rens regelmæssigt. For vaskemaskiner med en lige vandtilførselsslange 1. Luk for vandhanen, skru vandtilførselsslangen af vandhanen. 2. Rens det indvendige trådfilter, og skru vandtilførselsslangen på vandhanen igen. 3. Skru nu tilførselsslangen af bag på vaskemaskinen. 4. Træk trådfilteret ud af tilslutningen til vaskemaskinen med en universaltang, og rens det. 5. Sæt trådfilteret på plads igen, og skru tilløbsslangen på. 6. Kontrollér, om samlingerne er vandtætte ved at åbne helt for vandhanen. For vaskemaskiner med Aquastop-slange 1. Luk for vandhanen, og skru Aquastop-slangen af vandhanen. 2. Rens det indvendige trådfilter, og skru vandtilførselsslangen på vandhanen igen. 3. Åben for vandhanen, og kontrollér, at der ikke er nogen utætheder. 50

13 Fejlfindingsoversigt (Gælder for alle modeller undtagen LCD Intelligent Dialog WAL... ) Afhængigt af modellen kan din vaskemaskine være udstyret med forskellige automatiske sikkerhedsfunktioner. Dette gør det muligt at opdage fejl i god tid, og sikkerhedssystemet kan reagere tilsvarende. Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på nogle få minutter. Maskinen vil ikke starte, ingen lamper lyser. stikket er sat i stikkontakten stikkontakten fungerer korrekt (prøv med en bordlampe eller lignende) vaskemaskinen vil ikke starte... (er forskelligt fra model til model)..., og lampen Start/ Pause blinker lugen er lukket korrekt (børnesikring); Start/Pause -knappen er blevet trykket ind...og Start/Pause -lampen tændes (på modeller med et digitalt display, vises der en streg i displayet). der er blevet valgt et program...og On/Off -lampen tændes. lugen er lukket korrekt (børnesikring) der er lukket op for vandhanen (se også Fejl i vandforsyningen / sikkerhedsslangen ) der er blevet valgt et program Vaskemaskinen standser under udførelsen af programmet (varierer afhængigt af model). Skyllestop -lampen blinker, eller Skyllestop -knappen er blevet trykket ned; afslut denne specialfunktion ved at trykke på knappen Der er valgt et andet program, og Start/Pause -knappen blinker. Vælg atter det ønskede program, og tryk på Start/Pause -knappen Lugen er blevet åbnet, og Start/Pause -lampen blinker. Luk lugen, og tryk igen på Start/Pause -knappen Der er blevet trykket på On/Off -knappen, og lyset er tændt Vaskemaskinens sikkerhedssystem er blevet aktiveret (se tabellen Fejlindikatorer ) Rester af vaskemiddel og tilsætningsmidler i sæbeskuffen efter endt vask. hæverten er korrekt monteret, og om den er ren (se Vedligeholdelse og rengøring) der kommer tilstrækkeligt vand ind. Trådfilteret i vandtilslutningen kan være blokeret (se Vedligeholdelse og rengøring) hvis der tidligere er blevet anvendt vaskepulver, er den farvede indsats til dosering af flydende vaskemiddel blevet fjernet fra sæbeskuffen Vaskemaskinen ryster under centrifugering. Vaskemaskinen står i vater, og om den støtter på alle fire ben Transportboltene er fjernet Inden vaskemaskinen startes, SKAL transportboltene fjernes Efter endt vask er tøjet ikke centrifugeret ordentligt. Maskinen har et system, der registrerer og korrigerer eventuelle ubalancer. Hvis vasken består af enkelte tunge stykker tøj (for eksempel en bademåtte eller badekåbe), kan dette system for at beskytte maskinen automatisk reducere centrifugeringshastigheden eller helt afbryde centrifugeringen, hvis systemet registrerer for stor ubalance, selv efter at centrifugeringen er gået i gang flere gange. Hvis vasketøjet stadig er for vådt efter centrifugeringen, kan man lægge flere mindre stykker tøj i maskinen for at afhjælpe ubalancen, og derefter gentage centrifugeringen Kraftig skumdannelse kan forhindre centrifugering. Overhold korrekt dosering af vaskemiddel Undersøg, om centrifugeringshastigheden er sat til 0 51

14 Fejldisplaytabellen Lysende display Lamper for centrifugeringshastighed Digitalt display (hvis monteret) Fejlbeskrivelse Vandhane blinker H og F Fejl i vandforsyning - blinker P og F Fejl ved tømning - blinker fra F4 til F16 Fejl i en elektrisk komponent Aquastop blinker A og F Fejl ved VANDSTOP a.fejl i vandforsyning Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. På modeller med fejldisplay, lyser displayet Vandhane lukket, og LED-indikatoren for centrifugeringshastighed blinker. Hvis der er monteret digitalt display, vises der også på skift H og F. På modeller uden fejldisplay, standser vaskemaskinen på det pågældende programtrin. Sluk for vaskemaskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. vandhanen er helt åben, og om vandtrykket er tilstrækkeligt vandtilførselsslangen er bøjet filteret i vandtilførselsslangen er tilstoppet (se Vedligeholdelse og rengøring/ Filtre i vandtilførselsslanger ) vandtilførselsslangen er frosset til maskinen har en sikkerhedsslange, og sikkerhedsventilen er åben (rød indikator i sikkerhedsventilens skueglas). I så fald skal den udskiftes med en ny sikkerhedsslange Sæt atter stikket i stikkontakten. På modeller med fejldisplay skal det ønskede program vælges og startes igen. På modeller uden fejldisplay fortsættes programmet, ved at der trykkes på On/Off - knappen igen. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Serviceafdelingen (se Service). b.fejl ved udtømning Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. På modeller med fejldisplay blinker LED-indikatorerne for centrifugeringshastighed. Hvis der er monteret digitalt display, vises der også på skift P og F. På modeller uden fejldisplay standser vaskemaskinen på det pågældende programtrin. Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. Afløbsslangen er bøjet Pumpen eller filteret er tilstoppet (se Udtagning af filter ) VIGTIGT: Før man tømmer vandet af, skal man sikre sig, at dette er kølet af. Vandet i afløbsslangen er frosset. Sæt atter stikket i stikkontakten. På modeller med fejldisplay vælges og startes programmet Tøm / Annuller. Vi anbefaler så at skylle vasketøjet ved hjælp af et kort program uden tilsætning af vaskemiddel. På modeller uden fejldisplay fortsættes programmet, ved at der trykkes på On/Off - knappen igen. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Serviceafdelingen (se Service). c. Fejl i en elektrisk komponent Vaskemaskinen standser midt i et program. For modeller med fejldisplay blinker LED-indikatorerne for centrifugeringshastighed. Hvis der er monteret digitalt display, vises der også F4 til F16. Sluk for vaskemaskinen. Vælg og start først programmet Tøm / Annuller. Vælg og start derefter det ønskede program igen. 52

15 På modeller uden fejldisplay standser vaskemaskinen på det pågældende programtrin. Sluk først for vaskemaskinen, og tænd den igen for at fortsætte med programmet. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Serviceafdelingen (se Service). d.fejl ved Aquastop (hvis monteret) Fejlen Aquastop kan være udløst af: 1. for meget skum. 2. En utæthed i vaskemaskinen. I dette tilfælde startes pumpen automatisk for at pumpe vandet ud. På modeller med fejldisplay lyser indikatoren Aquastop, og LED-indikatorerne for centrifugeringshastighed blinker. Hvis der er monteret digitalt display, vises der også på skift P og F. På modeller uden fejldisplay standser vaskemaskinen på det pågældende programtrin. Sluk for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten, og luk for vandhanen. Vip forsigtig maskinen forover for at lade det opsamlede vand løbe ud fra bunden af maskinen. Derefter: 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Luk op for vandhanen (hvis vandet straks strømmer ind i vaskemaskinen igen, uden at denne er startet, er der en fejl. Luk for vandhanen, og kontakt Serviceafdelingen). 3. På modeller med fejldisplay vælges og startes det ønskede program igen. For modeller uden fejldisplay fortsættes programmet, ved at der trykkes på On/Off - knappen igen. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Serviceafdelingen (se Service). Aquastop -fejl, når programvælgeren står i position. Pumpen startes automatisk for at pumpe vandet ud. På modeller med fejldisplay vil vaskemaskinen også registrere en Aquastop-fejl (utæthed), hvis programvælgeren står i position. I dette tilfælde viser det digitale display (hvis der er et) skiftevis A og F. På modeller uden fejldisplay registreres Aquastop -fejlen, når der tændes for vaskemaskinen igen. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontrollér, at der er lukket for vandhanen. Vip forsigtig maskinen forover for at lade det opsamlede vand løbe ud. Derefter: 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Luk op for vandhanen (hvis vandet straks strømmer ind i vaskemaskinen igen, uden at denne er startet, er der en fejl. Luk for vandhanen, og kontakt Serviceafdelingen). 53

16 Fejlfindingsoversigt (gælder for alle modeller med LCD Intelligent Dialog WAL... ) Afhængigt af modellen, kan din vaskemaskine være udstyret med forskellige automatiske sikkerhedsfunktioner. Dette gør det muligt at opdage fejl i god tid, og sikkerhedssystemet kan reagere tilsvarende. Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på nogle få minutter. Maskinen vil ikke starte, der ses intet i displayet. stikket er sat i stikkontakten stikkontakten fungerer korrekt (prøv med en bordlampe eller lignende) der er blevet trykket på On/Off -knappen, og der er tændt for vaskemaskinen Vaskemaskinen vil ikke starte, og Start -lampen blinker. Der høres et akustisk signal, og beskeden Luge åben! vises i displayet: Luk lugen (børnesikring) Vaskemaskinen standser kort tid efter programmets start. Der høres et akustisk signal, og beskeden Ingen vandforsyning! vises i displayet: Sluk for vaskemaskinen, tag stikket ud af stikkontakten, og undersøg om: der er åbnet helt for vandhanen vandtrykket er tilstrækkeligt vandtilførselsslangen er bøjet trådfiltrene er tilstoppede (se Vedligeholdelse og rengøring/trådfiltre i vandslangen) vandet i vandtilførselsslangen er frosset vaskemaskinen har en sikkerhedsslange, og sikkerhedsventilen er åben (rød indikator i sikkerhedsventilens skueglas); I dette tilfælde skal sikkerhedsslangen udskiftes med en ny Sæt atter stikket i stikkontakten. Tænd for vaskemaskinen, og start det ønskede program igen (hæld ikke mere vaskemiddel på). Vaskemaskinen standser under udførelsen af programmet, og Start - lampen blinker. Der vises Skyllestop valgt i displayet Lugen er blevet åbnet. Luk lugen Tryk på Start -knappen for at fortsætte med programmet Rester af vaskemiddel og tilsætningsmidler i sæbeskuffen efter endt vask. hæverten er korrekt monteret, og om den er ren (se Vedligeholdelse og rengøring) vandtilførslen er tilstrækkelig. Trådfiltrene kan være tilstoppede (se Vedligeholdelse og rengøring/ Trådfiltre i vandslangen) Hvis der tidligere er blevet anvendt vaskepulver, er den farvede indsats til dosering af flydende vaskemiddel blevet fjernet fra sæbeskuffen Vaskemaskinen ryster under centrifugering. vaskemaskinen står i vater, og om den støtter på alle fire ben transportboltene er fjernet. Inden vaskemaskinen startes, SKAL transportboltene fjernes Efter endt vask er tøjet ikke centrifugeret ordentligt: Kontrollér, om beskeden Belastning i ubalance! eller For meget skum! vises i displayet. Maskinen har et system, der registrerer og korrigerer eventuelle ubalancer. Hvis vasken består af enkelte tunge stykker tøj (for eksempel en bademåtte eller badekåbe), kan dette system for at beskytte vaskemaskinen automatisk reducere centrifugeringshastigheden eller helt afbryde centrifugeringen, hvis systemet registrerer for stor ubalance, selv efter at centrifugeringen er gået i gang flere gange. Hvis vasketøjet stadig er for vådt efter centrifugeringen, kan man lægge flere mindre stykker tøj i maskinen for at afhjælpe ubalancen, og derefter gentage centrifugeringen Kraftig skumdannelse kan forhindre centrifugering. Overhold korrekt dosering af vaskemiddel Der er valgt centrifugeringshastighed 0 54

17 Vandet pumpes ikke ud af vaskemaskinen. Der høres et akustisk signal, og beskeden FP vises i displayet. Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. afløbsslangen er bøjet pumpen eller filteret er tilstoppet (se Udtagning af filter ) VIGTIGT: Før man tømmer vandet af, skal man sikre sig, at dette er kølet af. Vandet i afløbsslangen er frosset. Sæt atter stikket i stikkontakten. Tænd for vaskemaskinen igen, vælg et program, og start maskinen. For at skylle vasketøjet anbefaler vi et kort program uden tilsætning af vaskemiddel. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Serviceafdelingen (se Service). Fejl i en elektrisk komponent. Der høres et akustisk signal, og der vises fra F4 til F16 i displayet. Tryk på knappen Nulstil, og start programmet igen med knappen Start/Pause Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Serviceafdelingen (se Service) Der er en fejl i Aquastop - funktionen. Der høres et akustisk signal, beskeden For meget skum! eller FA vises i displayet, og pumpen kører. Fejlen Aquastop kan være udløst af: 1. for meget skum; 2. en utæthed i vaskemaskinen. I dette tilfælde startes pumpen automatisk for at pumpe vandet ud. Sluk for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten, og luk for vandhanen. Vip forsigtig maskinen forover for at lade det opsamlede vand løbe ud fra bunden af maskinen. Derefter: 1. Sæt stikket i stikkontakten igen. 2. Luk op for vandhanen (hvis vandet straks strømmer ind i vaskemaskinen igen, uden at denne er startet, er der en fejl. Luk for vandhanen, og kontakt Serviceafdelingen, se Service). 3. Tænd for vaskemaskinen igen, vælg det ønskede program, og start maskinen. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Serviceafdelingen (se Service). 55

18 Service Før man kontakter Serviceafdelingen: 1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen (se Fejlfindingsoversigt). 2. Start programmet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. 3. Hvis fejlen varer ved, kontaktes Serviceafdelingen. Specificér venligst: Fejltypen Vaskemaskinens model Servicenummeret (det tal, der står efter ordet SERVICE) Servicemærkaten sidder på indersiden af lugen. Fulde navn og adresse Telefonnummer. Serviceafdelingens telefonnummer og adresse fremgår af garantibeviset, eller kontakt forhandleren Transport og håndtering Løft aldrig vaskemaskinen i toppladen, når den skal transporteres. 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Afmontér tilførsels- og afløbsslangerne. 4. Tøm resterende vand af maskinen og slangerne (se Udtagning af filter/ Udtømning af resterende vand ). 5. Montér transportboltene (nødvendigt). 56

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET 3da05369.fm Page 31 Wednesday, June 5, 2002 6:58 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG BRUGERVEJLEDNING FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSMIDLER PROGRAMMER UDTAGNING AF FILTER UDTØMNING AF

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASKECYKLUS FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, i installationsvejledningen

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, og programoversigten,

Læs mere

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK IFU-TL HR DK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:32 PM INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 30106350DK.fm Page 1 Tuesday, February 9, 2010 5:05 PM DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten,

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD BEREGNET BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til behandling af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold anvisningerne

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER 3da00028.fm5 Page 32 Wednesday, April 4, 2001 7:05 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne

Læs mere

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten, når vaskemaskinen

Læs mere

IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, :50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, :50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF

Læs mere

3dk10249.fm Page 1 Monday, May 24, :47 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

3dk10249.fm Page 1 Monday, May 24, :47 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 3dk1029.fm Page 1 Monday, May 2, 200 :7 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE

DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE DK Denne vaskemaskine er udstyret med en fuldelektronisk styring, hvilket åbner for et væld af muligheder. Herunder kan nævnes: nøjagtig bestemmelse af fyldning, Dynamic-Sense

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

SIKKERHED OG GRUNDLÆGGENDE ANBEFALINGER

SIKKERHED OG GRUNDLÆGGENDE ANBEFALINGER BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, og programoversigten, når vaskemaskinen

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger Opstillingsflade Vaske-tørretumbleren er tung pas på når den løftes. OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaske-tørretumbleren må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...s. 2 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Med henblik på

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Brugervejledninger VASKEMASKINE Dansk IWB 6143 Indhold Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Tekniske data Beskrivelse af vaskemaskinen og starte

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS854C

Din brugermanual ZANUSSI FLS854C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, :41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, :41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, 2001 3:41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 24 FILTER SIDE 24 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 25 FORHOLDSREGLER SIDE 25 FORBEREDELSE

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER. Indholdsfortegnelse WIDXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER. Indholdsfortegnelse WIDXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER Dansk WIDXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 50-51 Udpakning, 50 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 50 Planstilling, 50 Tilslutning til

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en vakuumisoleret vandbeholder, som under køkkenvasken er tilsluttet til

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 FORHOLDSREGLER SIDE 23 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 24 VALG AF

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere