PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE"

Transkript

1 Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 205 Offentligt 1 RØG FRA HUS TIL HUS GENER FRA BRÆNDERØG - generel viden og cases PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening Marts 2015

2 2 Indhold Indledning 3 Halv million medborgere generet af brænderøg 4 Otte cases - Det er værst om natten 6 - Fra olie til træpaller 7 - Hvirvelzone omkring tæt-lav bebyggelse 8 - Konflikt mellem ventilation og brændefyring 9 - Brænderøg forstærker astmaanfald 10 - Hvordan skal man beskytte sig mod røgen? 11 - Kommunen svigter sit ansvar 12 - Modig sagsbehandler nævnte optændingsforbud 13 som en mulighed Erfaringer fra 8 cases 14 Kamp om den rene luft 15 Det kommunale tilsyn 18 Konklusion 20 Litteraturhenvisninger 21

3 Indledning I december 2014 offentliggjorde Statens Institut for Folkesundhed sin nyeste stikprøveundersøgelse om danskernes boligmiljø. De interviewede skulle bl.a. svare på, om de indenfor de seneste fjorten dage havde følt sig generet af brænderøg i kvarteret. 9,1 % svarede bekræftende på spørgsmålet. Dette svarer til ca mennesker. Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening (LOB) modtager med mellemrum henvendelser fra folk fra forskellige dele af landet, som føler sig generet af brænderøg fra naboer og ikke ved hvad de skal stille op hermed. I det følgende viser vi nogle af disse henvendelser fra det seneste års tid. Det drejer sig dels om beskrivelser af oplevede brænderøgsgener i boligkvarteret stilet til LOB, dels om klager fra vore medlemmer til den relevante kommune. Herefter kommenterer vi de otte cases i lyset af LOBs erfaringer med det offentliges reguleringer af brænderøgsgener. Erfaringerne er ikke alle lige opmuntrende. LOB er en lille forening med ca. 100 medlemmer. Den blev stiftet i 2009 på baggrund af bestyrelsens egne erfaringer med brænderøgsgener, der har gjort sig bemærket i tiden efter år Ved henvendelser til kommunerne får vi almindeligvis at vide, at antallet af klager i kommunerne er meget få. Det står i skrigende modsætning til, at ca. 1/2 million danskere siger at de er generet af brænderøg. Denne modsætning må politikere og administrationer forholde sig til, både lokalt og centralt. Den nuværende socialdemokratiske miljøminister gik i juni 2014 til kamp for ren luft til danskerne, idet hun erklærede: Vi ønsker, at man skal kunne løbe en tur i myldretiden og gå en tur med sine børn uden at bekymre sig om luftforurening. - Desværre er ministeren op i mod sejlivede myter om brændeovnes fortræffeligheder. Disse opreklameres, selvom fyring i brændeovne er den største danske kilde til luftforurening med fine og ultrafine partikler, tjærestoffer og dioxiner. Det er på høje tid at både de centrale og de kommunale myndigheder griber effektivt ind mod forureningen fra brændeovne. En ny vejledning og de fornødne ressourcer skal til for at modernisere det kommunale tilsyn til fordel for røgudsatte. Se LOBs forslag til sidst i denne tekst Solveig Czeskleba-Dupont Formand for LOB, foråret

4 Halv million medborgere generet af brænderøg Den seneste stikprøveundersøgelse om boligmiljø fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) blev offentliggjort kort før jul Den viser, at ca mennesker i Danmark følte sig generet af brænderøg i deres boligkvarter Tidligere har SIF gennemført tilsvarende stikprøve-undersøgelser i 2000 og Nedenfor præsenterer vi 2013-resultatet sammen med resultaterne fra undersøgelserne i 2000 og Lugtgener ved boligen fra brændeovne i boligkvarteret Lugtgener i boligen fra Antal personer, der følte sig brændeovne i kvarteret generet fra brænderøg i en forudgående Danmarks i kvarteret 14-dages periode befolkning andel af adspurgte, i 1000 i 1000 der svarede ja. (%) , , , Antal brænderøgsgenerede i Danmark 2000, 2010 og Kilder: SUSY-2000, SUSY-2010, SUSY-2013, Danmarks Statistiks hjemmeside jan og LOBs egne beregninger. Siden 2000 er antallet af personer, som er generet af brænderøg i lokalområdet steget fra til Det vil sige en stigning på knap 60%. 4

5 Hvis denne udvikling skal vendes, er det nødvendigt at befolkningens bevidsthed om brændeovnes negative helbredseffekter styrkes. Brændeovnsejerne skal gøres opmærksomme på, at fyringen i deres ovne forurener vores luft med sundheds- og miljøskadelige stoffer. Det er ikke nok at lære ejerne, hvordan de skal tænde op i ovnen, så der kommer færrest partikler ind i deres egne stuer, sådan som det er tilfældet i Ministerens Rygestop for brændeovne fra november På sitet for denne kampagne, der er første led i Miljøministerens plan Renere luft til danskerne, siges følgende om brænderøgs påvirkning af sundhedstilstanden: Sundhedsskadelige partikler fra brændeovne Ca. 75 % af partiklerne i luften i Danmark bliver bragt hertil fra udlandet. De danske kilder udgør således ca. 25 %, hvoraf brændeovne står for hovedparten. Partikelforureningen påvirker den generelle sundhedstilstand i befolkningen og bidrager til kortere levetid, flere sygedage og et øget forbrug af medicin. I Danmark er det især de ældre brændeovne, som udleder store mængder af sundhedsskadelige partikler i gennemsnit over tre gange mere end de nye og svanemærkede brændeovne. For LOB er dette langt fra den intensive oplysningskampagne om brænderøgens skadelige virkninger på befolkningens sundhedstilstand, som vi har efterlyst hos Miljøministeren. Der er tale om en for upræcis fremstilling af sagsforholdet. - For det første må vi spørge % af hvad? Det er ikke partikler i almindelighed, der er skadelige, men først og fremmest de mindste, oftest usynlige forbrændingspartikler. Her viste de tidligere meget omtalte Gundsømagle-undersøgelser, at størstedelen af forbrændingspartiklerne i et boligkvarter udsendes helt lokalt ( Miljøstyrelsen 2005). - For det andet må vi spørge: Hvorfor påvirker brænderøg folkesundheden? Vores erfaring er, at hverken de kommunale myndigheder eller befolkningen i almindelighed er klar over omfanget af sundhedsskadelige stoffer som benzen (kendt fra olieraffinaderier), tjærestoffer og dioxiner i brænderøg; og at røgpartiklerne, der overvejende består af elementært kul, binder de skadelige stoffer til sig ligesom aktivt kul. I den henseende ligner brænderøg og tobaksrøg hinanden. - Endelig glemmer Miljøstyrelsen at nævne i sin henvisning til nye brændeovnes fortræffeligheder, at selv disse forurener luften langt mere end andre opvarmningsformer. Undersøgelsen fra 2013 kan downloades her Læs mere om kildebidrag til målte værdier af kulstof (EC) og fine partikler (PM2,5) her s

6 Otte cases 1. Det er værst om natten Hej LOB - jeg har tidligere skrevet til jer - men jeg har haft temmelig meget om ørerne så først nu er jeg parat til at melde mig ind i jeres forening. Jeg er udsat for røg og chikane med røg fra naboens brændefyr og altså ikke en almindelig brændeovn. Han fyrer paller af i stor stil, så gulbrun røg stiger op af skorstenen. Jeg har talt med kommunen, som ringede til ham (det var sidste år), og det stoppede for en tid, så jeg lagde sagen på hylden. Men nu er det taget til igen i stor stil. Jeg er en ældre enlig kvinde på 70. Jeg kommer fra Sjælland, men efter at have arbejdet en 8 år i X-købing, besluttede jeg mig for at købe et hus lidt længere uden for byen. Huset ligger i et nydeligt villakvarter, og jeg var i begyndelsen meget glad for at være her. Men tingene tog på et tidspunkt en drejning, da jeg gjorde opmærksom på røgchikanen. Røgen tog til - og synes jeg - brugt som en slags chikane - eller straf for at have talt med kommunen om forholdene. Jeg har selv en brændeovn, som jeg har nedlagt, da jeg netop har købt et nyt gasfyr. Lige nu er situationen den, at jeg for det første ikke kan sælge, da huspriserne er for langt nede. Det er meget svært at bo her, min energi daler på grund af den luftforurening, jeg er omgivet af, for det foregår både nat og dag. Det er værst om natten. De andre naboer tør ikke sige eller gøre noget. De finder sig i det. Et par af de ældre er syge, men det er jo - svært at sige om det er luftforureningen, der gør dem syge. Jeg har tænkt mig at kontakte kommunen igen, men hvis I har kendskab til private virksomheder el.lign. der kunne hjælpe med at få stoppet den røgchikane jeg er ude for - så må I gerne sende oplysninger til mig. Det er måske lidt hulter til bulter beskrevet - måske fordi det idag er særlig slemt. I må godt sende mig et konto nr. så vil jeg indbetale de 100 kroner som medlemsskabet koster. mvh. (Navnet er LOBs bestyrelse bekendt) Febr

7 2. Fra olie til træpaller Til Kommunen På grund af daglige røggener er vi, som sidste udvej, nødt til at bede kommunen om påbud vedrørende brug af fast brændsel i kombinationsfyr på vej, som er nabo til os. Skorstenen på ejendommen har udmunding i niveau med hovedhøjde hos os, dels fordi skorstenen er opført på en lav bygning og dels på grund af terrænforskel. Dette gør fyret uegnet til brug for fast brændsel. Tidligere har naboen haft oliefyr, men har udskiftet dette til et kombinationsfyr. Når der fyres med olie giver det ikke gener. Der er ikke tale om gener som følge af røgnedslag, men at røgen går direkte fra deres skorsten ind til os, hvilket kan konstateres umiddelbart. Ligeledes handler det ikke kun om røg i forbindelse med optænding, men konstant røg under fyring. Der ligger nedfald af sod på vores ting. Det påvirker os meget i hverdagen. Når det står på, kan vi ikke opholde os udenfor. Børnene kan ikke lege i haven. Vi kan ikke spise på terrassen, arbejde i haven, vaske bil osv. Generelt kan vi ikke hænge vasketøj ud, da det kommer til at lugte meget gennemtrængende af røg. Det går først væk efter en ny vask det hjælper ikke at hænge tøjet op indendørs i flere dage det skal vaskes forfra. Vi kan kun arbejde i garagen med lukket port. Værst er det dog, at vi heller ikke kan slippe for røgen indendørs. Vi kan ikke lufte ud eller sove med åbne vinduer. Når vi skal ud med skraldespanden, kommer hår og tøj til at dunste surt af røg hele resten af aftenen, så vi må have jakke og hue på for bare at løbe ud til vejen med skraldespanden. Det er absurd. Ligeledes når vi parkerer i indkørslen og løber ind i huset. Dertil kommer den væsentlige sundhedsskadelige risiko, vi udsætter os selv og vores børn for. Vi har siden ændringen fra olie til fast brændsel flere gange været i god og konstruktiv dialog med naboen, som tidligere har været lydhør og har vist forståelse for problemet. Naboen har været ovre hos os for at opleve røgens direkte gang og har selv konstateret generne herved. Skorstensfejeren har rådgivet dem i forhold til fyringsadfærd. Det er dog fortsat et meget stort problem, da den sundhedsskadelige røg stadig går direkte ind til os. Vi har med naboen drøftet muligheden for at forhøje skorstenen, men det medfører en udgift for dem, og er formentlig heller ikke muligt, da der er temmelig langt op til kip. Naboen ved ikke, hvad de mere kan gøre for at undgå generne, og fortsætter derfor med fast brændsel, og henviser til at de fyrer med tørt træ, som skorstensfejeren har sagt, at de skal. De ønsker ikke at gå tilbage til udelukkende at anvende olie som brændsel, da de kan skaffe paller til brug for opvarmning. Vi er derfor nødt til som sidste udvej at bede kommunen om at træffe afgørelse vedrørende brug af fast brændsel. Med venlig hilsen Afsender er et ægtepar, hvis navne er LOB bekendt. April

8 3. Hvirvelzone omkring tæt-lav bebyggelse Hej.kommune Det er korrekt, at skorstenen er forhøjet og når over tagryggen. I forhold til spørgsmålet om vi fortsat er væsentligt generet af røgen, kan vi desværre bekræfte, at dette er tilfældet. Vi er generede på den måde, at vi fortsat ikke kan åbne døre eller vinduer i vores hjem, når der fyres og vinden kommer fra vest. Vores hus kommer ganske enkelt til at lugte af røg. Vi er generede af røglugt, når vi åbner vinduer og døre, men er også generede af et ringere indeklima i huset, når vi ikke frit kan lufte ud efter f.eks. bad eller efter at have sovet om natten. Vi er klar over at der er mange brændeovne i området, og at der ofte kan anes en røglugt, hvor vi bor, men røglugten bliver væsentligt mere koncentreret, når der tændes op fra nr.. Selvom skorstenen er forhøjet, er afstanden til vores vinduer og døre ikke umiddelbart ændret, og koncentrationen af røglugten er helt uændret. Dette var som som bekendt også, hvad vi havde forventet, hvis man tager generelle betragtninger om hvirvelzoner omkring lav-tæt bebyggelse med i overvejelserne. Altså at der ikke er tale om fri fortynding, men fortynding i gadeniveau og dermed i indåndingshøjde grundet undertryk på nordsiden af huset. Grundet den kraftige røglugt på dage ved vestenvind, ønsker vi derfor stadig, at. Kommune ser på klagen fra vores udgangspunkt, og kommer med en vurdering vedr. om den røglugt vi oplever i vores bolig, er af væsentlig gene og i øvrigt er uden sundhedsmæssige konsekvenser som f.eks. luftvejsrelaterede sygdomme som astma mv. Vi forventer derfor også, at når.. Kommune foretager en besigtigelse og en efterfølgende afgørelse, at der i afgørelsen er taget højde for, at der er tale om en gene, som er kontinuerlig i den periode vores børn vokser op i vores hjem. Vores opfattelse er, at brændeovnen bliver brugt hver dag og ikke kun som hyggefyring. Naboen har endvidere selv informeret om, at formålet med fyringen var at spare penge på varmeregningen ligesom hun forklarede, at pillebrændeovnen kan indstilles automatisk til at holde en konstant temperatur. Vi vil også gerne have, at røggenerne vurderes ud fra, om. Kommune finder det egnet og sundhedsmæssigt forsvarligt, at børn opholder sig i vores have eller indkørsel under denne røglugt/brug af brændeovnen. I forhold til den væsentlighedsvurdering, du på vegne af.. Kommune skal foretage, ønsker vi derfor følgende: - en vurdering af røggenerne inde fra vores hus med åbne vinduer. Vi mener, det er en væsentlig gene at røglugten hvirvles koncentreret ind af vinduerne ved almindelig udluftning. - en vurdering om vi - især vores små børn - forsvarligt kan opholde os i vores have eller indkørsel ved f.eks. leg eller havearbejde, når der fyres i pillebrændeovnen. - at vurderingen foretages, når vinden kommer fra vest, og gerne på flere tidspunkter, da generne også forekommer om aftenen, når der ikke er så meget vind. -at der foretages en vurdering inden brændeovnen tændes samt ved optænding. Vi vil i øvrigt gerne anmode om aktindsigt i forhold til hvad naboen har udtalt i sagen. Med venlig hilsen.. (Afsender er LOBs bestyrelse bekendt) Dec

9 4. Konflikt mellem ventilation og brændefyring Kære Solveig Czeskleba-Dupont 9 Vi har i 2008 bygget nyt hus med Genvex, varmepumpe, solceller m.v. 300 mm isolering i væggene m.v. Vi har gjort alt hvad vi kunne for at bygge et miljørigtigt hus, uden brændeovn, for det var der ikke behov for. Hvad vi ikke var opmærksom på var at alle naboer, nord, syd, øst og vest havde brændeovn, der kører hver dag og hele dagen og aften med i Vinterhalvåret og et langt stykke ind i foråret. Så med Genvexen kørende hev vi alt røgen ind i huset og selvfølgelig også der hvor vi skulle sove. Det er ikke muligt for os (specielt i vinterhalvåret) at have et vindue stående på klem, for ikke at tale om at være i haven en efterårsdag hvor vi har 10 grader uden at få røgen lige i hovedet. Det skal nævnes, at vores naboer ikke synes det er forkert at bruge brændeovn en dag hvor vi har 20 grader eller mere, for gamle huse er åbenbart kolde, så heller ikke her er det muligt at bruge have eller at lufte ud. Hvad har vi så gjort ved det. Vi har klaget, skrevet og parlamenteret med kommune i 5 år, som hver gang vi klager, sender en skorstensfejer ud for at se på skorstenen og konstatere, at det hele ser fint ud og at folk har lov til at fyre. - Derefter bliver sagen lukket og vi står stadig med grim sort røg og hæslig lugt hen over vores hus. Vi har selvfølgelig også henvendt os til vores naboer, som selvfølgelig ikke forstår vores problem (og som der blev sagt for nylig jeg kan jo ikke være garant for frisk luft til jer ) og vi bor ellers i Furesøkvarteret for at nyde naturen og få masser af frisk luft. Vi har på nuværende tidspunkt igen en klage liggende hos kommunen, som meget gerne vil afslutte sagen med, at vores nabo ikke gør noget forkert. Vi ved faktisk ikke rigtig hvad vi skal gøre ved det? Sælge huset har været oppe og vende mange gange, vi har haft vores advokat på sagen og lige nu ved vi ikke rigtig hvad vi skal stille op, så derfor ser vi muligheden for lidt sparring med jeres forening, som en mulighed for at komme lidt videre inden vi bliver helt umulige over vores situation. Vi ser også frem til et godt samarbejde. Med venlig hilsen.. Jan (Afsender er LOBs bestyrelse bekendt)

10 5. Brænderøg forstærker astmaanfald I skrivende stund holder jeg min yngste søn hjemme på anden dag med et astmaanfald. De senere år har han adskillige gange været indlagt med astma. Astmaen kan udløses af forskellige ting bl.a. af virusinfektioner, men brænderøg virker altid som forstærkende faktor. Han oplever f.eks. en akut forværring af sine astmasymptomer, når han cykler til skole i stille perioder hvor der fyres kraftigt i brændeovnene. I sådanne tidspunkter oplever jeg også selv som daglig pendler mellem Allerød og Østerport, at luftkvalitet er væsentlig bedre i København end i Allerød. Det er ikke mit indtryk at røggenerne stammer fra enkelte brændeanlæg, hvor der fyres forkert. Det er snarere den udbredte og omfattende brug af brændeovne, der lokalt belaster de tættere bebyggede områder. Der findes en del dokumentation for brænderøgens helbredskadelige virkninger. Jeg gætter på, at dette er kendt i Teknisk Forvaltning, ellers bidrager jeg gerne med henvisninger. Jeg er bekendt med, at kommunerne har begrænsede beføjelser til at skride ind over for gener fra brænderøg. Men, jeg synes det ville være hensigtsmæssigt at få afdækket, om brænderøgen reelt er et sundhedsmæssigt problem i de enkelte områder i kommunen. Det ville bl.a. kunne tjene til vejledning om, i hvilke perioder man måske skulle undgå at åbne soveværelsesvinduet om natten, undgå at lade sit barn sove ude i barnevogn, køre sit barn i skole i bil i stedet for at cykle etc. Det ville også være en rimelig information at kunne tilbyde folk som påtænker at tilflytte området, og som måske som tilflyttere fra områder uden samme udbredelse af brændeovne ikke er opmærksomme på de mulige gener. Jeg vil derfor opfordre. Kommune til at begynde at foretage løbende målinger af luftforureningen i fyringssæsonen i udvalgte kvarterer i kommunen, heriblandt i Horsemosen. Målingerne kunne som service for borgerne offentliggøres på et passende sted på kommunens hjemmeside. (Afsender er LOBs bestyrelse bekendt) Okt

11 6. Hvordan skal man beskytte sig mod røgen? Tak for samtalen vedr. min situation som lungekræftopereret i forhold til naboers og genboers brænderøg. - Jeg vil som nævnt gerne være medlem af Landsforeningen og her kommer som aftalt lidt om mig: Vi har ikke selv brændeovn og har ikke ønsket at få en, men vores naboer og genboer og deres naboer og deres igen, igen har næsten alle brændeovn. Det er kun ganske få huse på vejen, som ikke har brændeovn, og de bliver meget flittigt brugt. - Vores nærmeste nabo har kun elvarme og bruger derfor næsten udelukkende brændeovn som opvarmningskilde. Og jeg mener også, at det samme gælder den ene nabo til den anden side. - I det hele taget er der rigtig mange husstande her, der har brændeovn, så en efterårstur foregår i røg. Vi har boet her i 20 år, og i de sidste 8-10 år har jeg hvert år, når fyringssæsonen starter og frem til dens slut, døjet med vedvarende hoste både dag og nat samt meget ofte hæshed. - Jeg er ikke-ryger siden 1988 og før da moderat ryger med større rygepauser. De sidste 7-8 år har ingen røget indendørs hos os, og jeg har sjældent været i rum, hvor der blev røget. - Også fordi jeg bliver tydeligt påvirket af såvel tobaksrøg som brænderøg - med hæshed og hoste til følge. Jeg har tidligere haft diskussioner med naboerne til hver side - den ene brændte tidligere alt fra mælkekartoner og malet træ til trykimprægneret træ i sin brændeovn, og den anden havde en gammel brændeovn/kamin, som gav ubrudt røg. Jeg ved selvfølgelig ikke, om brænderøg er årsag til min lungekræft, som jeg blev opereret for i juli. Jeg fik fjernet venstre overlap og har nu en lungekapacitet på 65 procent. - Kræften havde ikke bredt sig, og jeg er derfor ikke i efterbehandling, men til genoptræning på hospitalet for at bedre åndedrætsfunktionen. - Men - med de senere års tilbagevendende hoste m.v. og med den irritation, som såvel tobaksrøg som brænderøg og alt andet røg fremkalder hos mig, kan jeg jo ikke lade være med at frygte en tilbagevenden af kræften, såfremt jeg bliver boende her. Med fyringssæsonen lige om hjørnet. Vi har som nævnt været rundt om de løsningsmuligheder, vi umiddelbart kan se - fra rensning af luften i vores hus, betaling for installation af skorstensfiltre i naboers og genboers skorstene (men der er blot så mange andre, en smule længere væk, der også fyrer) - til at flytte fra huset. Så mit ærinde ud over medlemskab var efterlysning af løsningsmuligheder og din vurdering af dem, vi allerede har på bordet. - Og her har du jo faktisk givet et klart svar - nogenlunde det, vi selv var nået frem til gennem vores google-søgning, nemlig at filtre og rensning ikke i tilstrækkelig høj grad fjerner de små partikler. - Men det er vel bedre end ingenting?.. Du siger blot til, såfremt du har brug for lidt sparring. Mange hilsner August 2014.(Navnet er bekendt for LOBs bestyrelse. 11

12 7. Kommunen svigter sit ansvar. Til kommune Hvordan kan det være, at. kommune giver dispensationer til at huse, der ligger ved siden af hinanden i et tætbebygget naturgasområde - hvor der i øvrigt i forvejen er et hav af brændeovne - får lov til at fyre med stærkt røgudviklende brændsel natten lang - trods miljøstyrelsen siger, at man skal lade være? Disse huse ligger således, at deres røg trækker ind i mit hus da vi stort set altid har vind omkring vest i Danmark. Der er et hav af brændeovne i det her område - få af dem er registreret i BBR -. kommune siger, at det ikke er deres ansvar om BBR er korrekte Derved har ingen i Danmark et reelt billede af hvor mange brændeovn og dispenserede fyr der findes og forurener i Danmark - er det korrekt forstået? Men efter tjek i BBR kan jeg se at dette gælder for stort set hele..vej - Få brændeovne/fyr og anden alternativ varmekilde er registreret her. Jeg har siden start december klaget til. kommune over at jeg ikke kan trække vejret i mit hus, alt mit inventar, min hud, mit hår lugter af røg konstant Jeg vil beskrive hvilke gener jeg har af, at Kommune er fuldstændig lige glade med miljøet - jeg skal lige sige at jeg hverken ryger eller har brændeovn selv: - Når jeg tørrer fliser af i badeværelset bliver kluden sort, trods det bliver gjort mindst 1 gang pr. uge. Mine vægge har jeg måtte male igen og igen (to gange siden december 2014). Alt hvad der kunne tætnes af revner og sprækker er tætnet i mit hus. En håndværker vejledte mig. Jeg har brugt et hav af tid og penge på at prøve på at gardere mig mod udefrakommende røg. Alt i min stue af hvide ting er blevet gulbrune denne vinter trods jeg ikke har brændeovn eller ryger. De steder hvor murerne er gråmalede kan man se brune røgstriber printet ind i malingen. - Min tørretumbler kan ikke længere bruges da den tager luft ind fra huset som er røgfyldt eller stinker efter aftenen og nattens røg fra de fyr der er givet dispensation til - og hvis jeg tørrer tøj i tørretumbleren - lugter det forfærdeligt af røg. Jeg er drevet ud af mit hus og har måtte sætte det til salg selv om jeg taber kr. på det - hvis det overhovedet kan sælges. - Men det værste er mit helbred - jeg kan ikke trække vejret i mit hus og har ikke sovet en nat igennem siden start december Jeg har konstant øm hals og sviende løbende øjne. Mit hår lugter af røg, min hud lugter af røg - alt lugter her - hver dag og mest af alt om natten. - Mit liv er ødelagt - mit helbred er ødelagt og jeg kan ikke længere passe mit job, fordi jeg ikke får sovet pga. røgen i mit hus. Jeg har bedt Kommune om at give mig en garanti på at det ikke er farligt at indånde al den røg i døgndrift, men de siger blot at det ikke er deres problem og at de ikke kan hjælp mig. De har været ude at kigge og snuse i et par timer en aften og så kan jeg ikke klage mere siger de. Kan det være rigtigt at der ikke engang bliver målt med noget udstyr på hvor meget jeg eksponeres for forurening, men de bare skal ud og snuse med deres næser? Er det virkeligt så uprofessionelt det foregår i Danmark, når man skal måle forurening?. kommune siger at det ikke er deres problem at jeg udsættes for forurening i deres kommune - Hvis problem er det så? Med venlig hilsen. Afsenderen er LOBs bestyrelse bekendt Febr

13 8. Modig sagsbehandler nævnte optændingsforbud som en mulighed 13 Hej LOB Jeg har læst om jeres forening her på nettet og kunne godt tænke mig at blive medlem. Jeg har gennem mindst 10 år været udsat for enorme mængder røg fra naboens brændefyr. I lang tid fyrede han med affaldstræ også malet og behandlet. Ja stort set alt der kunne brænde. Jeg har set ham bære træ ind med hvid laminat på. Det har været et helvede siden han flyttede ind. Vi har 110 meter mellem husene. Men røgen er slem og næsten konstant hver dag og aften. Først for nu næsten 3 år siden tog jeg fat i problemet. Jeg bor alene og alle i omegnen er bange for naboen. Han er uden for pædagogisk rækkevidde som politiet siger. Kommunens folk har taget ham 2 gange med affald i fyret. Han nægtede dem endvidere adgang til fyret og kom med trusler. Det var sidste sommer. Så der venter en retssag. Men kommunen mener ikke de kan forbyde ham at fyre i fyret, selv om han dagligt overtræder miljøbeskyttelsesloven. Han er begyndt at fyre med enten vådt træ eller træbriketter. Og tit og ofte brænder han også affald af i fyret. Næsten dagligt har jeg konstant røg på min adresse og ikke kun under optænding. Nej i mange timer.. Kommune mener det er hans måde at fyre på og da fyret er lovligt og det samme med skorstenen, så mener kommunen ikke der kan gøres noget. Folk der har boet der før kunne godt finde ud af at fyre så alle kunne være her, men idioten her vil ikke. For der kan fyres så alle kan være her. Noget andet er, at kommunens folk ikke er enige i sagen her. Hende der tog ham med affald i fyret mente godt der kunne gives et optændingsforbud, efter det hun havde set. Hun kørte tilmed ud om aftenen. Pludselig var hun taget af sagen og den nye mener altså ikke der kan gives et forbud. Og det ser heller ikke ud til, at han vil køre ud om aftenen. Idioten der fyrer ved jo nemlig godt at kommunens folk holder fri efter klokken 15. Og det er så til herefter og på fridage vi har tågerne. I aften var jeg så heldig, at politiet var ude i et andet ærinde. Jeg kender efterhånden politiet ret godt pga. min nabo. Så jeg ringede hurtigt op og jo, sørme det var en af dem jeg kender der var ude. Jeg spurgte ham, om han ville bevidne den megen røg han var vidner til i aften Og det vil han. Så endnu en mail er sendt til kommunen i aften. Men jeg regner nu ikke med, at få ret meget ud af det. Så jeg håber I kan give gode råd og hjælpe mig videre. Med venlig hilsen. Afsenderen er LOBs bestyrelse bekendt Marts 2014

14 Erfaringer fra 8 cases Røggenerne opleves som værst om natten. Husene kan ikke udluftes ordentligt. Man kan ikke sove og fungerer derfor dårligt i dagtimerne. Jobbet kan ikke pases tilfredsstillende. Der opstår en frygt for, hvilke helbredseffekter man udsætter sig selv og sine børn for. Nogle fortæller om sviende, løbende øjne, øm hals, hæshed og hoste. En far fortæller om sønnens astmaanfald, og en af skribenterne er fornylig blevet opereret for lungekræft. Det er ikke uden grund, at Sundhedsstyrelsen i 2011 skrev: Tæt på kilden kan røgens lugt og dens indhold af akut-irriterende stoffer have betydning for gene-effekter hos de omkringboende. Lang tids udsættelse har især betydning for øget forekomst af hjertekarsygdomme og luftvejslidelser, hvilket primært ses blandt ældre og personer der i forvejen lider af luftvejs- og/eller hjertekarsygdomme. Forværring af disse sygdomme kan medføre en øget dødelighed i befolkningen. - Børn anses også for særligt følsomme individer i forbindelse med partikelforureningen. - Endvidere er der påvist en sammenhæng mellem luftens indhold af partikler og kræft i luftvejene. Brænderøgs helbredseffekter Som tidligere nævnt har Gundsømagle-undersøgelserne vist, at størstedelen af de fineste forbrændingspartikler (elementært kulstof) fra brændeovne og - fyr bliver udsendt lokalt, direkte til naboerne. Partiklerne er så små, at de kan trænge ind i celler og vigtige organer, såsom lunger, hjerter og blodkar. Samtidig gør størrelsen partiklerne usynlige for det blotte øje. Der skal et måleapparat fra arbejdsmiljøsektoren til for at observere dem. Svien i øjne og hals kan hænge sammen med brænderøgens udvikling af stærke syrer. Desuden er det tidligere blevet påvist, at syre i luften kan fremme astma. Stoffer som benzen, tjærestoffer og dioxiner, der alle er kræftfremkaldende, udvikles også i brænderøg. De binder sig til forbrændingspartiklerne og kan derfor blive transporteret ind i kroppen. I Gundsømagle oversteg gennemsnitsværdierne af PAH- og dioxinudslip fra skorstenene de grænseværdier, som et EU-direktiv samt miljøministeriets luftvejledning fra 2001 har sat for industrielle anlæg med høje skorstene. Eksperimentelle undersøgelser viser det samme. Derfor skal brænderøg helt klart betegnes som en væsentlig forurening, såfremt der ikke kan foregå fri fortynding, fordi bygninger, beplantning og/eller terræn danner en hvirvelzone. Dialog med naboer Den første reaktion på brænderøgsgener vil almindeligvis være, at man henvender sig til anlægsejeren med problemet, men som ovenstående eksempler viser, giver det sjældent positive resultater. Tværtimod - Derfor er det nærliggende at tale med kommunens miljøafdeling. Kommunalbestyrelsen er jo den ansvarlige lokale tilsynsmyndighed. - Men 14

15 som vi nævnte i indledningen, er det meget få klager over brænderøgssgener fra naboer, som kommunerne modtager i løbet af et år. Det hænger især sammen med, at folk er uøvet i at dokumentere og skrive klager til myndighederne, folk vil undgå konflikter med deres naboer eller er bange for social mobning, og at folk ikke kender til brænderøgens indhold af sundhedsskadelige stoffer. (Den viden indgår ikke i pejsecentrenes og brændeovnsfabrikanternes mange annoncer i medierne). Klager til kommunen Når energianlæg, som brændeovne og -fyr medfører væsentlig forurening kan kommunerne I følge Miljøbeskyttelsesloven 42 give påbud om at forureningen skal nedbringes. Hvis den væsentlige forurening ikke kan afhjælpes, kan kommunen nedlægge forbud mod brugen af anlægget, sådan som den kommunale sagsbehandler i den sidste case foreslog. Men som flere af de 8 cases viser, er kommunerne uvillige til at benytte 42 ved klager over brænderøgsgener. Kommunerne forklarer det selv med, at de mangler en vejledning fra centralt hold. Sådan har sagerne været siden 2007, da den første brændeovns-bekendtgørelse så dagens lys, og sådan er situationen stadigvæk. Men i juni 2014 kom miljøminister Kirsten Brosbøl med et interessant udspil Ren luft til danskerne. Kamp om den rene luft Hver tredje husstand i Danmark har en brændeovn, og det gør Danmark til det land i verden med flest brændeovne per indbygger. - Flertallet af husstandene har ingen brændeovn eller -fyr, og som den tidligere omtalte stikprøveundersøgelse (s. 4-5) viser, bliver mange udsat for naboers røg. Derfor bliver det noget af en udfordring for Ministeren at skaffe danskerne ren luft, som hun ønsker. I pjecen Ren luft til danskerne hedder det, at regeringen sammen med kommunerne og andre interessenter vil finde løsninger, der kan sikre mindre forurening fra brændeovne. Men hvilke løsninger peger Ministerens plan på? skrappere udledninngskrav information om korrekte fyringsmetoder arbejde for partikelkrav til nye brændeovne i hele Europa. Ovennævnte har flere regeringer forsøgt, uden at brænderøgsgenerne i boligkvarterne er blevet mindre. Det er fordi politikken har et forkert fokus. Det kommer klart frem i ministerens pjece, hvor der står: Det vil både give renere luft og et større marked for miljøvenlige danske brændeovne. 15

16 Men efter LOBs vurdering findes en miljøvenlig brændeovn ikke Både befolkningens helbred og det globale klima påvirkes negativt af røg fra individuelle fastbrændsels anlæg. En miljøvenlig brændeovn er en af de myter, som anvendes ved brændeovnes markedsførring. Derfor er det på sin plads at aflive de myter, der florerer om brændeovne og træfyring. Aflivning af myter om brændeovne og brænderøg Paradoksalt nok er problemerne med brænderøg blevet negligeret af myndighederne siden den første brændeovnsbekendtgørelse blev offentliggjort i dec. 2007, og der er kommet mange myter i omløb. Vi vil her aflive nogle af disse: Myte 1. Brændeovnsfyring er klimavenlig Herimod udtaler WHO, at udendørs luftforurening som f.eks. brænderøg forværrer klimaproblemerne. Det skyldes især udslip af kuldioxyd (CO2), metan og kulstofholdige partikler. Kilde: WHO (2014): Ambient (outdoor) air Quality and health (Fact sheet nr. 313, opdateret marts 2014). Myte 2. Brænderøg er miljøvenlig Træfyring i boliger er største kilde til luftforurening med fine partikler, tjærestoffer og dioxiner. Giftstofferne bliver spredt i miljøet med vind og vand og opkoncentreres i fødekæderne. Kilde: Nielsen, O.-K., Winther, M., mfl. (2014): Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Scientific Report from DCE Danish Centre for Environment and Energy No SR94.pdf. Myte 3. Brænderøg er ikke sundhedsskadelig. Indholdet af sundhedsskadelige stoffer i brænderøg som tjærestoffer, dioxin og benzen er langt større end i luftforureningen fra andre opvarmningsformer. Dioxiner er ifølge WHO meget giftige, kan ødelægge immunsystemet, forstyrre hormonbalancen og forårsage kræft i organismerne ligesom tjærestoffer. Kilder: Sundhedsstyrelsen (2011): Tænk sundhed ind i miljøet. Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forbyggende indsats (Center for Forebyggelse). World Health Organization (2014): Dioxins and their effects on human health (Media center. Fact sheet nr. 225, opdateret juni). Myte 4. Vejtrafik er den værste luftforurener I følge ovennævnte rapport fra DCE kommer kun 10% af de fine partikler i Danmark fra vejtrafikken, men 67% fra brændeovne. Lignende forhold gælder mht. tjærestoffer og dioxin. Kilde: Scientific Report from DCE No SR94.pdf Myte 5. Brænderøg er en billig opvarmningskilde Dette er rigtigt for den enkelte husholdning, der kun betaler for ovnens installering, et årligt skorstensfejerbesøg og brændsel uden afgifter. Men denne opvarmningsform har store samfundsøkonomiske omkostninger. Ud fra DCEs rapport nr. 64 kan man beregne, at gennemsnitligt påfører brugen af én brændeovn i København/Frederiksberg lokalsamfundet en årlig udgift på ca kr. til hospitalsophold mm.. Kilde: J. Brandt, mfl. (2013): Sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger af luftforurening i København. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, SR64.pdf 16

17 Desværre er selv velmenende ministre op imod disse myter og en del halve sandheder. Men det er ministrene ikke tjent med. Det gør dem utroværdige. En halv sandhed er Miljøstyrelsens kampagne Rygestop-guide for brændeovne med sloganet: Du kan fjerne op til 80 % af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn ved at tænde op i toppen. For det første er optændingsfasen kun meget kortvarig sammenlignet med fyringen resten af dagen. For det andet fremkom tallet 80% i den oprindelige tyske undersøgelse ved at veje partiklernes masse og ikke ved at tælle partiklerne. Som nedenstående figur viser, fremkommer en masse af virkeligt sundhedsskadelige, meget fine partikler, der kan trænge ind i alle kroppens dele, især ved gode driftsforhold (optimal operation). Disse mindste partikler har samlet en meget stor overflade, hvor giftstofferne hægter sig på. Brænderøgens partikelstørrelse og masse ved god typisk og dårlig drift Kilde: Klippel, N. og Nussbaumer, T. (2007) s. 33 Partikelstørrelsen stiger fra venstre mod højre i figuren, mens den lodrette akse viser antallet af partikler pr cm3 røgluft over et helt fyringsforløb. Desuden bliver den gennemsnitlige masse af partkler pr. m3 nævnt ved tre forskellige driftsforhold. Massen vejer langt mere ved dårlig fyring end ved typisk og optimal fyring. Til gengæld er antallet af nanopartiklerne (dvs. mindre end 0,1 µm) større ved både typisk og optimal fyring. I faglitteraturen beskrives røgpartikler mindre end 0,3µm som usynlige for et normalt øje. God (optimal) fyring uden synlig røg kan derfor ikke frikendes for at frisætte sundhedsskadelig forurening. Da det er de mindste partikler, der er mest skadelige for helbredet, er det ganske utilstrækkeligt kun at bedømme forureningens alvor ud fra forekomst af synlig røg. Et ansvarligt tilsyn ved røgklager kræver derfor et apparat til måling af antal fine partikler - herunder nanopartikler. PARTIKELSTØRRELSESFORDELING Se Thomas Nussbaumer 17

18 Det kommunale tilsyn 18 Ved fremlæggelse af planen om ren luft erklærede ministeren, at regeringen sammen med kommunerne og andre interessenter vil finde løsninger, der kan sikre mindre forurening fra brændeovne. Det bidrager LOB også gerne til. Herved håber vi at kunne være med til at nedbringe antallet af røggenerede i Danmark (jvf. omtalen af undersøgelserne fra Statens Institut for Folkesundhed, ovenfor s. 4-5). Ud fra de fremlagte cases om brænderøgsgener og LOBs øvrige erfaringer fra arbejdet med brænderøg i mere end 10 år anser vi følgende for bydende nødvendigt: I. Da mange mennesker er generet af brænderøg i deres dagligdag, og deres helbred er truet, bør samfundet anerkende det som væsentlig forurening i følge miljøbeskyttelseslovens 42. II. De centrale myndigheder bør gennemføre en omfattende og effektiv oplysningskampagne om helbredseffekter fra brændeovne rettet mod den brede offentlighed og de kommunale miljø- og sundhedsmyndigheder i særdeleshed. III. Kommunerne bør gennemføre indgreb mod træfyring i individuelle anlæg pga. røgens giftighed, således som f.eks. Guldborgsund-dommen fra 2012 har gjort det juridisk muligt. IV. Kommunernes tilsyn med brændeovne og brænderøg bør gøres langt mere målrettet ved at supplere syns- og skønsforretninger med direkte kontinuerte partikelmålinger på stedet over tid. V. Kommunernes miljøafdelinger skal opgraderes (både personelt og instrumentelt) til den opgave, der består i at mindske luftforureningen i boligområder. VI. Miljøstyrelsen bør udarbejde en vejledning til kommunerne med særligt henblik på bekendtgørelsens 14 stk. 2 om påbud og forbud og 17 om forskrifter for særligt belastede områder. VII. De centrale myndigheder bør opfordre kommunerne til at arbejde målrettet på udskiftningen af forurenende opvarmningsanlæg med mindre luftforurenende tiltag som varmepumper, solceller, -fangere og bedre isolering. Hertil kan planlovens 15 stk 1 om lokalplanlægning anvendes. Hvordan kan kommunernes miljøafdelinger opgraderes? a. Efteruddannelse for at opnå viden og indsigt om røgens helbredseffekter, om brænderøgs kemi og dens aerodynamik, hvirvelzoners opståen og indvirkning på røgens udbredelsesmønstre,

19 19 viden om og øvelse i brug af partikelmålinger til dokumentation af luftforureningens omfang. Partikelforskere anbefaler f.eks. DISCmini fra Matter Aerosol som muliggør kontinuerte målinger af sundhedsskadelige partikler helt ned til nano-området. træning i konflikthåndtering. jura omkring lovgivning og vejledning med hensyn til indgrebsmuligheder via påbud og forbud, hvor der er tale om væsentlig forurening. b. GIS-kortlægning af brændeovne og miljøfølsomme byfunktioner, herunder tæt-lave bebyggelser i kommunen. Herved skaffes de fornødne forudsætninger for kommunens planlægning af boligområder og beskyttelse af borgerne (jvf. EUs luftkvalitetsdirektiv fra 2008). Boliger med mekanisk ventilation kræver større beskyttelseszoner. c. Luftforureningsniveauer i kommunen skal overvåges vhja. indikative målinger. Der udsendes advarsler om luftforurening i vinterhalvåret, når vindhastigheden er mindre end 3 m/sek. Sådanne varslinger vil gavne astmatikere o.a. sårbare grupper i kommunen. d. Efter brændeovnsbekendtgørelsen 17 kan kommunalbestyrelsen for nærmere klart angivne områder i kommunen, fastsætte bestemmelser om forureningsbegrænsende foranstaltninger i en forskrift. Dette bør gøres målrettet. Hertil er Planloven 15 stk 1 også relevant. e. Med hensyn til akuttilsyn er det nødvendigt, at der etableres en vagtordning døgnet rundt, da folk mest benytter deres ovne om aftenen og mest generende om natten. Tilsynet skal inddrage klagerens iagttagelser om røgens udbredelse på grunden og i huset. f. Ved skriftlige naboklager skal kontinuerte målinger af partikler - også omfattende nanometer-området - over en 14-dages periode indgå i vurderingen af forureningens væsentlighed. Hvis luftforureningen skal vurderes rimeligt, er det helt utilstrækkeligt med nogle få meget korte tilsyn med det blotte øje. (WHO har sat en grænseværdi for døgnkoncentrationen, der kun bør overstiges 3 gange om året.) g. Kommunerne skal udarbejde skriftlige svar på skriftlige røgklager. Konklusion Et moderne informationssamfund kræver både planmæssig forebyggelse af sundhedsskader fra fyringspartikler og en omsorgsfuld indsats over for skadelidte. Ændret fyringsadfærd er ikke nok, når de individuelle fyringssteder ligger i tætte bebyggelser, som tidligere har været energiforsynet fra centrale fjernvarme- eller naturgasanlæg. Deres fyringsteknikker er jo under samfundets kontrol. I navnet af de her præsenterede otte cases, der langt fra er enestående, opfordrer LOB politikerne og forvaltningerne til at tage kikkerten fra det forkerte øje og indse

20 nødvendigheden af at lade tvivlen i de konktete tilfælde komme de røgudsatte tilgode.- Og for fremtiden at anvende forsigtighedsprincippet ved at skaffe flere røgfrie boligområder. Litteraturhenvisninger Brandt, J. mfl. (2013): Sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger af luftforurening i København. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davisen, Knud Juel. Sundhed og sygelighed i Danmark og udviklingen siden Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Knud Juel. Boligmiljø. Resultater fra SUSY Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Glasius, M., Vikelsøe, J., Bossi, R., Andersen, H.V., Holst, J,. Johansen, E. & Schleicher, O. (2005): Dioxin, PAH og partikler fra brændeovne. Danmarks Miljøundersøgelser. 27 s. Arbejdsrapport nr www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_arbrapporter/ rapporter/ar212.pdf Glasius, M., Konggaard, P., Stubkjær, J., Bossi, R., Hertel, O., Ketzel, M., Wåhlin, P., Schleicher, O. & Palmgren, F. (2007): Partikler og organiske forbindelser fra træfyring. Danmarks Miljøundersøgelser, 42 s. Arbejdsrapport nr AR235.pdf Lis Keiding, Lars Gunnarsen, Nils Rosdahl, Mette Machon, Ralf Møller, Ole Valbjørn. Miljøfaktorer i danskernes hverdag med særligt fokus på boligmiljø. Resultater fra undersøgelse af danskernes sundhed og sygelighed i Statens Institut for Folkesundhed, By og Byg - Statens Byggeforskningsinstitut, Klippel, N. og Nussbaumer, T. (2007): WIRKUNG VON VERBRENNUNGSPARTIKELN - vergleich der Gesundheitsrelevanz von Holzfeuerungen und Dieselmotoren (Bundesamt für Energie, Bern, ISBN ) Matter Aerosol (2015): Handheld diffusion size classifier for nano particle measurement. Miljøministeriet (2010): LBK nr 879 af 26/06/2010 (Miljøbeskyttelsesloven) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Miljøministeriet (2014): Ren luft til danskerne Miljøministeriet (2015): BEK nr 46 af 22/01/2015 (Brændeovnsbekendtgørelsen) Miljøstyrelsen (2001): Luftvejledningen. Miljøstyrelsen (2005): Luftforurening med partikler i Danmark (Miljøprojekt nr. 1021) Miljøstyrelsen (2014): Rygestop-guide for brændeovne Nielsen, O.-K., Winther, M., mfl. (2014): Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Scientific Report from DCE Danish Centre for Environment and Energy No SR94.pdf Sundhedsstyrelsen (2011): Tænk sundhed ind i miljøet. Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats (Center for Forebyggelse) Vikelsøe, J., Hovmand, M.F., Andersen, H.V., Bossi, R., Johansen, E. & Chrillesen, M. (2006): Dioxin in the Atmosphere of Denmark. A Field Study at Selected Locations. The Danish Dioxin Monitoring Programme II. (Teknisk rapport, nr. 565 fra Danmarks Miljøundersøgelser) WHO (2014): Dioxins and their effects on human health (Media center. Fact sheet nr. 225, opdateret juni) WHO (2014): Ambient (outdoor) air Quality and health (Fact sheet nr. 313, opdateret marts 2014) Østre Landsret (2012): Dom afsagt den 5. juli 2012 af Østre Landsrets 11.afdeling (S

PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE

PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE 1 RØG FRA HUS TIL HUS GENER FRA BRÆNDERØG - generel viden og cases PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening www.braenderoeg.dk Marts 2015 2 Indhold Indledning

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening blev stiftet i marts 2009 for mere effektivt at kunne imødegå luftforureningen.

Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening blev stiftet i marts 2009 for mere effektivt at kunne imødegå luftforureningen. Børn og brænderøg Mdt. oplæg ved Solveig Czeskleba-Dupont, formand for Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening (LOB) på konferencen om Børn og Miljø i Eigtveds Pakhus den 18.5.2010 arrangeret

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE Astma - en folkesygdom Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne. Det giver hævede slimhinder og slim i luftvejene. Astma behandles

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

LUFT. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki.

LUFT. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki. TEMA Udledning af forsurende gasser 2 Udledning af ozondannende gasser Udledning af tungmetaller og tjærestoffer Byernes luftkvalitet Trafi kkens luftforurening

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen.

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Transskription af Sundhedsstyrelsens TV-spot [En kvinde går ud af huset, bag hende ser man børnene lege, og her tænder hun en cigaret. Cigarettens flammer lyser op, overdrevet lyd fra flammen, man følger

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus.

Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus. ----- Original Message ----- From: To: at@at.dk Sent: Monday, January 20, 2014 5:06 PM Subject: Skimmel på Silkeborg Sygehus Til Arbejdstilsynet Jeg vil hermed anmode Arbejdstilsynet om at gå ind i følgende

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

FORURENING FRA BRÆNDEFYRING

FORURENING FRA BRÆNDEFYRING 1 FORURENING FRA BRÆNDEFYRING FORURENING FRA BRÆNDEFYRING 2 INDHOLD 03 05 07 11 13 15 17 19 21 23 25 26 27 Dyreste miljøproblem Forurenende stoffer Partikeludledning Indeklimamålinger Helbredsskader Klimaeffekter

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Kræftens Bekæmpelses forsigtighedsprincip. Og om E cigaretter som lægemiddel KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER På KBs hjemmeside

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere