Del 1 Salgets forudsætninger. Til gennemsyn Forlaget 94

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 1 Salgets forudsætninger. Til gennemsyn Forlaget 94"

Transkript

1 Del 1 Salgets forudsætninger Til gennemsyn Forlaget 94

2 2 g r u n d b o g i salg Salgets forudsætninger en introduktion Emnerne i bogens første del har relation til virksomhedens placering, branche, konkurrencesituation, handlingsparametre og koncept. Da læserne repræsenterer mange forskellige brancher og virksomheder, gennemgås forskellige modeller for ovennævnte. Salgets forudsætninger indeholder således betragtninger over, hvad en handelsvirksomhed er, dens placering i distributionskæden, handlingsparametre og modeller for dens markedsplacering og strategiske udvikling. Bogens første del afsluttes med metoder til analyse af omverde nen med fokus på konkurrenter og kun der. Dele af ka pitlerne er tænkt som en kort repetition af begreber, der er gennemgået tidligere på EUD/EUX eller HHX. Salgets forudsætninger består af fem kapitler: Hvad er en handelsvirksomhed?: Her gennemgås kort markedspladsen for virksomheden med distributionskæden som fundament. Handlingsparametre/parametermix: Her behandles de virkemidler, virksomheden har til rådighed i kampen om kunderne dette dre jer sig blandt andet om sortiment, kvalitet, service og pris. Handelsvirksomhedens udvikling: Virksomhedens opbygning og udvikling med udgangspunkt i værdikædetankegangen og SWOTana lysen gennemgås her. Det primære fokus ligger på ide, mål og virksomhedens mission, vision og værdier. Markedet: Vigtige markedsbegreber og strategiske modeller behand les i forhold til, hvordan virksomheden kan agere på markedet. Analyse af omverdenen: Her behandles konkurrent- og imageanalyse. Konkurrenceanalysen bevæger sig fra det overordnede gennem gængse modeller til det mere praktiske via enkle spørgs mål og metoder. Der er lagt vægt på, hvordan virksomheden nemt og ef fektivt kan indsamle viden, og hvordan den viden kan be handles og anvendes.

3 1. h va d er en handelsvirksomhed? 3 1. Hvad er en handelsvirksomhed? Køb og salg (ultimativt salg! ) af varer er omdrejningspunktet for bå de handels- og detailvirksomheder. Handelsvirksomheden adskil ler sig først og fremmest fra detailvirksomheden ved at operere på Business to Business markedet (B2B). B2B B2B er kort forklaret udtryk for, at virksomheden handler med andre virksomheder i modsætning til B2C (Business to Consumer), der betyder, at virksomheden handler med forbruge re (private). B2C benævnes også konsumentvaremarkedet, mens B2B be nævnes producentvaremarkedet. Handelsvirksomheden er altså en virksomhed, der køber og/eller producerer såvel fysiske varer som serviceydelser for at sælge dem videre på producentvaremarkedet. Producentvaremarkedet kan yderligere deles op i følgende; Det industrielle marked Det institutionelle marked Mellemhandlermarkedet Producentvaremarkedet Det industrielle marked består af traditionelle fremstillingsvirksomheder (produktion), der køber råvarer, halvfabrikata og maskiner til videreforarbejdning eller færdigvarer. På det institutionelle marked er det virksomheder eller institutioner, der køber varer som slutbrugere. Det kan fx være hospitalers køb af sengelinned, skolers køb af inventar eller virksomheders køb af kontorartikler. Mellemhandlermarkedet er karakteriseret ved virksomheder, der køber varer til videresalg. Oftest er det detailvirksomheder eller øvrige engrosvirksomheder. Distributionskæden Den vare, som handelsvirksomheden sælger, skal flyttes fra pro duktion til forbrug den skal distribueres! Uafhængigt af hvilket mar

4 4 g r u n d b o g i salg ked virksomheden befinder sig på, skal distributionen fin de sted, og virksomheden indgår således i en distributionskæde. Figur 1.1 viser et simpelt eksempel på en distributionskæde. Figur 1.1: Distributionskæde PRODUCENT MELLEMLED (importør, grossist) FORHANDLER (detailist, webshop) SLUTBRUGER (Forbruger, privat, institution, virksomhed) Mange typer Ser vi nærmere på distributionskæden, viser det sig at være van skeligt at standardisere den. Alt afhængig af hvilken virksomhed der er tale om, kan der være flere eller færre led i kæden, ligesom udtrykket slutbruger kan dække over både virksomheder og institutioner. Følgende funktioner varetages dog ofte i en distributionskæde:

5 1. h va d er en handelsvirksomhed? 5 Der kan være langt fra producent til forhandler Foto: Udlånt af Audi. Flytning af varen fra produktion til forbrug Ombrydning af store enheder til mindre Lagring Finansiering Service, information og uddannelse Salgsarbejde Sortimentssammensætning Funktioner i distributionskæden For at du kan analysere din virksomheds egen distributionskæde er det vigtigt, at du ved, hvilke parter der deltager, og hvilke funktioner de enkelte parter udfører. Flytning af varen fra produktion til forbrug Det primære formål med distributionen og kernen i distributionskæden er flytning af varen. For at en vare kan opfylde brugers og/ eller slutbrugers behov, må den bringes fra det sted, den fremstilles, til det sted, den efterspørges.

6 6 g r u n d b o g i salg Ombrydning fra container til colli hos grossisten. Foto: Ole H. Pedersen. Fra mange til få Ombrydning af store enheder til mindre Af omkostnings- og effektiviseringsmæssige hensyn fremstilles varer ofte i meget store mængder hos producenterne. Dette giver et af ledt behov for at bryde de store mængder ned i mindre enheder, tilpasset behovet i forbrugssituationen. Eksempler på dette er ombryd ning fra containere til colli, og fra colli til styk. Traditionelt varetages ombrydningen fra container til colli hos en grossist, mens ombrydningen fra colli til styk finder sted i detailleddet. Lagring Når der er tale om længerevarende fremstillingsprocesser, eller når der er store geografiske afstande mellem produktion og forbrugssted, kan der opstå behov for lagring af varen undervejs i distributionskæden. Grossistens kerneydelse Lagring kan foregå på alle niveauer i kæden, men for grossisten er det en del af kerneydelsen at være lagerførende. For en detaillist vil det eksempelvis være forbundet med alt for store omkostninger til varelager at skulle købe direkte fra producenterne.

7 1. h va d er en handelsvirksomhed? 7 Finansiering Varens vej gennem distributionskæden tager kortere eller længere tid, og nogen skal betale for varen i denne periode. Det kan være et konkurrenceparameter både for producenten og for grossisten at tilbyde kredit, for på den måde at finansiere kundens varelager. Profilen er altså det billede virksomheden ønsker at tegne over for omverdenen. Handelsvirksomheden kan ved at ændre sammensætningen af handlingsparametre fx pris søge at påvirke om ver denens opfattelse af virksomheden. De handlingsparametre, der lægges mest vægt, kaldes bærende profilelementer, og udtrykket ledsagende profilelementer bruges om de parametre, som støtter de bærende. Er fx lav pris et bærende element, skal dette understøttes af persona Konkurrenceparameter? Service, information og uddannelse I distributionskæden kan der være behov for forskellige ydelser ud over levering af varen. Dette kan fx være konsulentbistand og træning, udvidede garantier og hurtig levering. Salgsarbejde Salgsarbejdet er også en væsentlig del af distributionskæden, og dette kan gå på tværs af de involverede parter. Markedsføring regnes i den sammenhæng også for en del af salgsarbejdet. Sortimentssammensætning Her betragtes distributionskæden som en helhed der kan måske oven i købet ses på tværs af flere distributionskæder (specielt grossisten). Hvilket sortiment kan kunderne tilbydes? Grossistens eksistensgrundlag og berettigelse er netop en samlet varetagelse af flere funktioner i distributionskæden. Det er selv føl gelig muligt at gå uden om grossisten, men funktionerne skal fortsat varetages. Eksistensberettigelse Handelsvirksomheden agerer altså på et givent marked og indgår på et givent niveau i en distributionskæde. Denne plads kan indtages på flere forskellige måder, og præcis hvilken rolle den enkelte handelsvirksomhed ønsker at spille, kan kaldes profilen.

8 8 g r u n d b o g i salg lets påklædning, lokalernes indretning, firmabilen, virksomhedens facade mv. Virksomhe dens profil tegnes således ved sammensætning af handlingsparametrene, som gennemgås i næste kapitel. tjek 5 - spørgsmål 1) Hvad kendetegner en handelsvirksomhed? 2) Hvordan opdeles producentvaremarkedet? 3) Hvordan ser distributionskæden ud? 4) Hvorfor er en grossist lagerførende? 5) Hvad er en virksomhedsprofil? vigtige begreber 10 Handelsvirksomhed Producentvaremarkedet Det industrielle marked Det institutionelle marked Mellemhandlermarkedet Distributionskæden Ombrydning Lagring Finansiering Sortimentssammensætning

Til gennemsyn Forlaget ' 94

Til gennemsyn Forlaget ' 94 1. HVAD ER EN HANDELSVIRKSOMHED? 11 Til gennemsyn Forlaget ' 94 1. Hvad er en handelsvirksomhed? Man kan kort definere en handelsvirksomhed som en virksomhed, der køber varer for at sælge dem videre enten

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Aktørafgrænsning lov om elektroniske cigaretter. Aktørafgrænsning lov om elektroniske cigaretter Indledning... 3

Aktørafgrænsning lov om elektroniske cigaretter. Aktørafgrænsning lov om elektroniske cigaretter Indledning... 3 NOTAT Aktørafgrænsning lov om elektroniske cigaretter Indholdsfortegnelse Aktørafgrænsning lov om elektroniske cigaretter... 1 Indledning... 3 08-08-2019 J.nr. C15-01-00001 CCL Fire væsentlige pointer

Læs mere

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-august 2009, 2. semester af 6. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2018

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2018 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2018 Thisted

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

E-handelspanelet foråret 2018

E-handelspanelet foråret 2018 Konsulent Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 77 4844 JUNI 218 E-handelspanelet foråret 218 6 pct. af medlemmer i DI Handel har digitalt salg og virksomhederne har højere forventninger til den digitaleomsætning

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Læseplan for valgfaget virksomhedsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget virksomhedsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget virksomhedsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Afsætning 4 Virksomhedsøkonomi 5 Uddannelsesafklaring 6 Indledning Fagbeskrivelsen for virksomhedsfag

Læs mere

Køberet. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo

Køberet. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Køberet Jura for kortere videregående uddannelser Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Forord Dette e-kapitel er er en del af en kapitelserie, der bredt dækker de juridiske emner, der er relevante for

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Konkurrenceforhold og konkurrencemæssig position

Konkurrenceforhold og konkurrencemæssig position Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2018 EUC

Læs mere

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2008, 1. semester af 1. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Parametermix. Parametre. De fire P'er. Man kan sige, at der er forskellige værktøjer i virksomhedens værktøjskasse. De kan opdeles i to grupper:

Parametermix. Parametre. De fire P'er. Man kan sige, at der er forskellige værktøjer i virksomhedens værktøjskasse. De kan opdeles i to grupper: Parametermix Parametre Man kan sige, at der er forskellige værktøjer i virksomhedens værktøjskasse. De kan opdeles i to grupper: Grundparametre - er de værktøjer, virksomheden kan bruge for at skabe præferencer

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2017

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2017 EUC Nordvest,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2009, 3. semester af 6. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D Klasse HG1A Fag / Niveau Undervisningsmål Fagbetegnelsen, jf. bekendtgørelse Salg & Service Niv. F, E og D Jf. bekendtgørelsen Undervisningens mål er, at eleven opnår indsigt og færdigheder i markedsførings-

Læs mere

Trojka. Spørgsmål og deres betydning. Spørgsmål og deres betydning. Afsætning A, 3. udgave, 2016

Trojka. Spørgsmål og deres betydning. Spørgsmål og deres betydning. Afsætning A, 3. udgave, 2016 Spørgsmål og deres betydning I afsætningsbogen og den tilhørende opgavesamling er spørgsmålene formuleret på en bestemt måde, der viser, hvilken type svar du forventes at formulere. Der indgår bestemte

Læs mere

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO SUPPLY SERVICES Hos ALSO ønsker vi langvarige partnerskaber. Derfor har vi skabt et end-to-endnetværk af services for vores forhandlere med ALSO som det centrale omdrejningspunkt. Det gør os til markedets

Læs mere

B2B e-handelsanalyse 23. jan. B2B e-handelsanalyse. Virksomhedernes køb via digitale kanaler. Gennemført i samarbejde med WILKE

B2B e-handelsanalyse 23. jan. B2B e-handelsanalyse. Virksomhedernes køb via digitale kanaler. Gennemført i samarbejde med WILKE 23. jan. Virksomhedernes køb via digitale kanaler Gennemført i samarbejde med WILKE Kort om køber-analysen DI Handel har - i samarbejde med Wilke - spurgt 750 danske indkøbere om deres erfaringer, gevinster

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for HH1C

Undervisningsbeskrivelse for HH1C Undervisningsbeskrivelse for HH1C Lærernavn og initialer Klasse Fag Martin Lykke Bach, MLB HH1C Afsætning A + B Introforløb til Afsætning Introduktion til faget. Virksomhedstyper, koncepter, markeder,

Læs mere

Joboptimisme stiger i takt med vækstoptimismen

Joboptimisme stiger i takt med vækstoptimismen Vækstbarometer mod bedre tider? Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 1 Indekset

Læs mere

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 15. nov. 16 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 Forord B2B e-handel rummer et kæmpe potentiale for danske virksomheder, men vi mangler indsigt for at kunne blive bedre og udnytte

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober juni 2018 (Titel 1 Titel 12)

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober juni 2018 (Titel 1 Titel 12) Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2017 - juni 2018 (Titel 1 Titel 12) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vejen Business College HHX Afsætning

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2019 Thisted Handelsgymnasium EUC Nordvest, Thisted

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2019 Thisted Handelsgymnasium EUC Nordvest, Thisted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2019 Thisted

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Din branches e-handel

Din branches e-handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Din branches e-handel Gennemført i samarbejde med EPINION Din branches e-handel Analysen er en opfølgning til DI Handels store B2B e-handelsanalyse,

Læs mere

OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du

OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du CASEEKSAMEN Salg & Service NIVEAU: D DATO: 24. maj 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2018 Institution Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 juni 2016 Institution Niels Brock, JTP Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2018 juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2019 Institution SCU - Skanderborg Odder Center for Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Virksomhedernes syn på digitalisering af handel

Virksomhedernes syn på digitalisering af handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Virksomhedernes syn på digitalisering af handel Gennemført i samarbejde med EPINION Forord Handelsvirksomhedernes værdikæder er under forandring

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2018 - Juni 2019 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Nr. Virksomhed Engroshandel Detailhandel Servicevirksom hed X X

Nr. Virksomhed Engroshandel Detailhandel Servicevirksom hed X X Kapitel 8 Udviklingen i salgs- og servicesektoren Handelsvirksomheder og servicevirksomheder Opgave 8.1 1. Hvilke virksomheder er engroshandelsvirksomheder? + 2. Hvilke er detailforretninger? + 3. Og hvilke

Læs mere

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 1 17-05-2010 DAGENS PROGRAM Introduktion til Eksport Tyskland + Holland Spredt gruppe med forskellig erfaring Prøv at gøre det praktisk anvendeligt Individuel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Vejen Business College hhx Afsætning A Laila Thim (LT) Hold 18-hh23 HH 23 soversigt (10) 1 Grundlæggende marketingbegreber

Læs mere

Uddannelsespræsentation

Uddannelsespræsentation Uddannelsespræsentation Salgsassistent med specialet KOLONIAL Mommark Handelskostskole Mommarkvej 374 6470 Sydals Tlf. 73425525 Fax 7440 7169 Kontorets åbningstider: Mandag - torsdag kl. 7.30-16.00 Fredag

Læs mere

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Formål: Grundforløbsprøven er en prøve i de 5 ugers undervisning, du har fået i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal danne et grundlag for,

Læs mere

B2B e-handelsanalyse 23. jan. B2B e-handelsanalyse. Virksomhedernes salg via digitale kanaler. Gennemført i samarbejde med WILKE

B2B e-handelsanalyse 23. jan. B2B e-handelsanalyse. Virksomhedernes salg via digitale kanaler. Gennemført i samarbejde med WILKE 23. jan. Virksomhedernes salg via digitale kanaler Gennemført i samarbejde med WILKE Kort om sælger-analysen DI Handel har - i samarbejde med Wilke - spurgt 500 danske B2B-virksomhedsledere om deres erfaringer,

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Virksomhedens metode, informationsindsamling. Virksomhendes købsadfærd på konsumentmarkedet. Side 1 af 5

Virksomhedens metode, informationsindsamling. Virksomhendes købsadfærd på konsumentmarkedet. Side 1 af 5 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-juni 2017/18 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold BCSyd EUD/EUX EUXSF Afsætning B Luise

Læs mere

Uddannelsespræsentation

Uddannelsespræsentation Uddannelsespræsentation Mommark Handelskostskole Mommarkvej 374 6470 Sydals www.bcsyd.dk Mail: bcsyd@bcsyd.dk Handelsassistent salg Tlf. 73425525 Fax 7440 7169 Kontorets åbningstider: Mandag - torsdag

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2018.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2018. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Læsø Chips I/S Gourmet-Chips smagen af Læsø 01-03-2015 IVÆRKSÆTTERMØDET PÅ LÆSØ 2015 Sille Skogberg, Cecilie Brinkmann & Nanna Kærulff HHX Turøgade, Aalborg Indhold

Læs mere

SMART ROBINIA PRE-DRILLED SYSTEM

SMART ROBINIA PRE-DRILLED SYSTEM PRE-DRILLED SYSTEM SPAR TID FLEKSIBILITET SIKKERHED FREMKOMMELIGHED FÅ VÆRKTØJER TRANSPORT MED OMTANKE ALTID I VINKEL BÆREDYGTIG INNOVATION 2 DERFOR - KORT OG GODT Det kræver viden, vilje og et SMART system

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvor undervisningen afsluttes: Sommer 2018 Institution Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Uddannelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER Bruxelles, den 1. februar 2019 SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN

Læs mere

11.4 Strategisk kompetenceudvikling som implementeringsredskab

11.4 Strategisk kompetenceudvikling som implementeringsredskab Visionær Ledelse Forlaget Andersen A/S 11.4 Strategisk kompetenceudvikling som implementeringsredskab Af Michael Jensen, direktør i Colea Consult mj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Skanderborg Odder Center for Uddannelse Uddannelse Fag og niveau HHX Afsætning A

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk!

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk! Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Dansk kvalitetshåndværk! Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Kapitel 26 Producentmarkedet

Kapitel 26 Producentmarkedet Kapitel 26 Producentmarkedet Producentmarkedet og konsumentmarkedet Opgave 26.1 1. Hvilke af ovennævnte virksomheder befinder sig på konsumentmarkedet og hvilke på producentmarkedet? Konsumentmarkedet:

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en professionel produktionsvirksomhed beliggende

Læs mere

Appendix til kapitel 7 - Koncernregnskab

Appendix til kapitel 7 - Koncernregnskab 13. Koncernregnskab Koncerner skal aflægge koncernregnskab. Formålet med at udarbejde et koncernregnskab er at vise den finansielle stilling for en sammenslutning af flere virksomheder. Opstillingen af

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Internettet som salgskanal ikke kannibal

Internettet som salgskanal ikke kannibal Internettet som salgskanal ikke kannibal Læs tt-artiklen i e-page her Nervøsiteten for at kannibalisere detailleddet har begrænset nethandlen. Men der er ved at ske et skifte. Flere og flere aktører begynder

Læs mere

Til gennemsyn Forlaget ' 94 KAPITEL 1 HVAD ER E-HANDEL?

Til gennemsyn Forlaget ' 94 KAPITEL 1 HVAD ER E-HANDEL? Til gennemsyn Forlaget ' 94 KAPITEL 1 HVAD ER E-HANDEL? 9 E-HANDEL Udtrykket e-handel forstås forskelligt og dækker over mange former for ud veksling af information via internettet (e står for elektronisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skanderborg Odder Center for Uddannelse HHX Afsætning

Læs mere

Tids- og metodestudier. Jan Pedersen. Jan Pedersen 2013. Redaktion: Forlaget Solhøj. Sats: Forlaget Solhøj. 1. udgave, 1.

Tids- og metodestudier. Jan Pedersen. Jan Pedersen 2013. Redaktion: Forlaget Solhøj. Sats: Forlaget Solhøj. 1. udgave, 1. Tids- og metodestudier Jan Pedersen Jan Pedersen 2013 Redaktion: Forlaget Solhøj Sats: Forlaget Solhøj 1. udgave, 1. oplag 2013 ISBN 978-87-995626-5-7 Udgivet på: Saxo.com FORORD: Denne bog er udviklet

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Så styr dog dit brand! Få en stærk brandposition

Så styr dog dit brand! Få en stærk brandposition Så styr dog dit brand! Få en stærk brandposition Hvem styrer din brandposition? Din brandposition kan bedst beskrives som omverdenens opfattelse af dit brand. Hvad forbinder man dit brand med, og hvordan

Læs mere

Tværgående forløb Markedet for plantebaseret mad i Danmark

Tværgående forløb Markedet for plantebaseret mad i Danmark Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2019 Institution EUC Nordvest/Thisted handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Virksomheders erfaringer med globale online markedspladser. Markedsanalyse gennemført af analyseinstituttet Wilke

Virksomheders erfaringer med globale online markedspladser. Markedsanalyse gennemført af analyseinstituttet Wilke Virksomheders erfaringer med globale online markedspladser Markedsanalyse gennemført af analyseinstituttet Wilke Forord Når man kigger ud i verden, er globale online markedspladser (GOMP) et fænomen i

Læs mere

Studieplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Periode GF hhx Uddannelse. Carsten Sørensen, Bente Tærsbøl.

Studieplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Periode GF hhx Uddannelse. Carsten Sørensen, Bente Tærsbøl. Studieplan Periode GF hhx 2018-19 (13.8. - 9.11.) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College hhx Afsætningsøkonomi A Carsten Sørensen, Bente Tærsbøl AØAhh1819-E18-GF Oversigt

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 26.1 er, omkostninger Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk For at fremstille og/eller sælge varer eller serviceydelser må en virksomhed anskaffe produktionsmidler.

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer ... Vores erfarne mandskab er klar til at ekspedere enhver opgave med præcision og engagement. Om ALUfabrikken: ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

TRANSPORT & LOGISTIK

TRANSPORT & LOGISTIK TRANSPORT & LOGISTIK Hos ALSO mestrer vi både at levere paller til et centrallager og enkelte pakker direkte til kunden i en webshop og hvis en vare er bestilt inden kl. 16.30 til levering i Danmark, sikrer

Læs mere

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse ROKI A/S: Økonomistyring - finansiering Cykelfabrikken Cyclop A/S er en ca. 30 år gammel

Læs mere

Studieretning: Matematik. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016/18

Studieretning: Matematik. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016/18 Undervisningsbeskrivelse Stam til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016/18 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det Blå Gymnasium HHX, 2.år Afsætning B Kenneth Wellan

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Uddannelsens navn Handelsuddannelse med specialer / USF Handel (B2B) Viden Djurs - EUD/EUX Business

Uddannelsens navn Handelsuddannelse med specialer / USF Handel (B2B) Viden Djurs - EUD/EUX Business EUD/EUX Business Viden Djurs - Grundforløbsprøve inden for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsens navn Handelsuddannelse med specialer / USF Handel (B2B) Viden Djurs - EUD/EUX Business Grundforløbsprøven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 119 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Vejen Business College hhx Afsætning A Laila Thim (LT) Hold 18-hh23 HH 23 Forløbsoversigt (11) Forløb 1 Forløb 2 Forløb

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 280

Appendiks til Grafisk design side 280 Appendiks til Grafisk design side 280 Appendiks 280/2 Det er os med zebraen Brochuren der på en letfordøjelig måde viser lidt om firmaet, de udfarende medarbejdere, firmaets miljøholdning og en lille produktoversigt,

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET DIGITAL HANDEL B2B AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere