Sandergraven. Vejle Bygning 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sandergraven. Vejle Bygning 10"

Transkript

1 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe Beregning af kvasistatisk vindlast Forudsætninger: Bygningens geometri Vind på facaden Vind på gavlen Vind på tag Vindretning vinkelret på facade Vindretning vinkelret på gavle Vind på cirkulær cylinder (pylon) Masselast for forbindelsesgang Hovedstatik for bygværket Hovedstatik for skråstags-forbindelsesgangen Statisk system for skråstags-forbindelsesgangen Bestemmelse af laster til brug i Staad Pro Bestemmelse af ækvivalente elasticitetsmodul for skråstagskabel: Dimensionering af skråstags kabel: Hovedstatik for Bjælke-forbindelsesgangen Statisk system for bjælke-forbindelsesgangen Bestemmelse af laster til brug i Staad Pro Bestemmelse af reaktioner til dimensionering af konstruktions dele Lodret last nedføring Lastnedføring i snittet I modullinje Ø Stabilitet længe Fordeling af vindlas til dækskiver / tagskiver Fordeling af last fra dæk til de enkelte Vægelementer Vandrette laster til vægelementer på 1 sal Service bygningen Vandrette laster til vægelementer på stueetage Service Vandrette laster til vægelementer på 1 sal Boenhed A Vandrette laster til vægelementer på stueetage Boenhed B Konklusion 52

2 Side : 2 af 52 Indhold for tabeller Tabel 1: Vandret masselast i tagskiven Tabel 2: Vandret maselast i gulvkonstruktionen Tabel 3: Vind på langs stabiliserende vægge i stueplan Service bygningen Tabel 4: Vind på tværs stabiliserende vægge i stueplan Service bygning Tabel 5: Vind på langs stabiliserende vægge i stueplan Boenh. A og B Tabel 6: Vind på tværs stabiliserende vægge i stueplan Boenh. A og B... 51

3 Side : 3 af 52 Indhold for figur Figur 1: Bygnings geometri... 4 Figur 2: Bygningens placering... 5 Figur 3: Skråstags-forbindelsesgang i isometri Figur 4: Lodret Nedbøjning, som forekommer fra dominerende Nyttelast (På 36 mm) 13 Figur 5: Statisk system af skråstags-forbindelsesgangen Figur 6: Nedbøj. for lodret last, som forekommer fra Domi. Nyttelast (På 35,4 mm).. 27 Figur 7: Bjælke-forbindelsesgang i isometri Figur 8: Statisk system af bjælke-forbindelsesgangen Figur 9: Geometri af boenhed A og B samt af service bygningen... 39

4 Side : 4 af 52 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 1.1 Forudsætninger: DS/EN og EN DK inkl. Gældende tillæg og rettelsesblade Lasten forudsættes at virke vinkelret på fladen af den vindpåvirkede konstruktionsdel. Indvendige formfaktorer c pi og lokale formfaktor c pe,1 beregnes senere, når det er nødvendigt på aktuelt projekt. For konstruktioner, der er følsomme for vridning, skal påvirkningen forårsaget af vridningseffekter tages i regning. Se DS/EN , pkt Bygningens geometri Bygningens højde over terræn, z: z = 8,8 m Bygningens største sidelængde, b (facade): b = 66,7 m Bygningens mindste sidelængde d, (gavl): d = 20,5 m Figur 1: Bygnings geometri Årstidsfaktor og basisvindhastighed (jf. pkt. 4.2) Betragtet årstid: Måned= Hele året Årstidsfaktorens kvadrat c 2 season beregnet : c 2 season = 1,0 Luftens densitet ρ = 1,25 kg/m 3 Basisvindhastighedens grundværdi, v b,0 : v b,0 = 24,0 m/s

5 Side : 5 af 52 Bygningens orientering og omkring liggende terræn Der er taget hensyn til bygningens orientering Figur 2: Bygningens placering Facade Facade Gavl Gavl Vindretning [benævnelse] NORD SYD ØST VEST Retningsfaktorens kvadrat c dir 2 : c dir 2 = 0,8 0,8 0,8 1,0 Basisvindhastighed, v b : v b = 21,5 m/s 21,5 m/s 21,5 m/s 24,0 m/s Basishastighedstryk, q b : q b = 0,29 kn/m² 0,29 kn/m² 0,29 kn/m² 0,36 kn/m² Bygningens terænkategori Kategori Ruhedslængde, z 0 : z 0 [m]= 0,010 m 0,010 m 0,010 m 0,010 m Minimumshøjde, z min : z min [m]= 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m Maximumshøjde, z max : z max [m]= 200,0 m 200,0 m 200,0 m 200,0 m Turbulence faktor, k I : k I = 1,0 1,0 1,0 1,0 Ruhedsfaktor, c r (z) : c r (z) = 1,151 1,151 1,151 1,151 Orografifaktor c o (z s ) : c o (z s ) = 1,00 1,00 1,00 1,00 Middelvindhastighed, 10 min: v m (z) = 24,71 m/s 24,71 m/s 24,71 m/s 27,62 m/s Turbulensintensitet, I v (z) : I v (z) = 0,147 0,147 0,147 0,147 Max hastighedstryk, Eksl. c o (z s ): q p (z) q p (z) = 0,78 kn/m² 0,78 kn/m² 0,78 kn/m² 0,97 kn/m² Konstruktionsfaktor, c s c d (jf. pkt. 6.2 & 6.3.1) Der er ikke taget hensyn til konstruktionsfaktor, der regnes derfor på gavlen med c s c d = 1,00 Der er ikke taget hensyn til konstruktionsfaktor, der regnes derfor på facaden med c s c d = 1,00

6 Side : 6 af Vind på facaden Maximalt hastighedstryk, q p (z): q p (z) = 0,78 kn/m 2 Forekommer ved vind fra SYD Konstruktionsfaktor c s c d : c s c d = 1,00 Max hastighedstryk inkl. c s c d : c s c d *q p (z) = 0,78 kn/m 2 Vindlast og formfaktorer for ydervægge (jf. pkt ) Vindretning vinkelret på facade Bygningens totale højde, h: h= 8,80 m Bredde, b: b= 66,7 m Dybde, d: d= 20,5 m Længde, e (Den mindste af b eller 2h): e= 17,6 m Forholdet h/d: h/d= 0,43 m Reduktionsfaktor i zonerne D & E: red. faktor= 0,85 Reduktionsfaktoren kan anvendes ved beregning af hovedstabilitet, hvor vinden i zone D og E anvendes samtidig. Faktoren anvendes ved at gange den på de karakteristiske hastighedstryk i de 2 zoner beregnet herunder. Mangel på korrelation af vindlast på hhv. vind- og læsiden kan tages i regning ved forholdet h/d. For bygninger, hvor h/d 5, multipliceres den resulterende kraft med 1. For bygninger, hvor h/d 1, multipliceres den resulterende kraft med 0,85. For mellemliggende værdier af h/d kan der interpoleres lineært 1. w k = c pe,10 * c s c d *q p (z) D (ekskl. red.): c pe,10 = (1 0,43) 0,8 (0,8 0, 7) = 0, 72 (1 0, 25) w k = c pe,10 * q p (z) 0,72 0,78 = 0,56kN/m 2 E (ekskl. red.): c pe,10 = (1 0,43) 0,5 ( 0,5 + 0,3) = 0,35 (1 0, 25) w k = c pe,10 * q p (z) 0,35 0,78 = 0,27kN/m 2 1 Ds-en pdf - Eurocode 1_-Last på bærende konstruktioner - vindlast pkt

7 Side : 7 af 52 Påvirkningen på gavlen fra vind på facaden: w k = c pe,10 * c s c d *q p (z) A: c pe,10 = -1,20 w k = -1,20* 0,78 = -0,93 kn/m 2 B c pe,10 = -0,80 w k = -0,80* 0,78 =-0,62 kn/m 2 Længde, e: e = 17,6 m Længde, e/5: e/5= 3,52 m Længde, 4/5e: 4/5e= 14,08 m Længde, d-e: d-e = 2,90 m 1.4 Vind på gavlen Maximalt hastighedstryk, q p (z): q p (z) = 0,97 kn/m 2 Formfaktor ved vind fra VEST Konstruktionsfaktor c s c d : c s c d = 1,00 Max hastighedstryk inkl. c s c d : c s c d *q p (z) = 0,97 kn/m 2 Vindlast og formfaktorer for ydervægge (jf. pkt ) Bredde, b: b = d 20,5 m Dybde, d: d = b 66,7 m Længde, e (Den mindste af b eller 2h): e = 17,6 m Forholdet h/d: h/d= 0,13 m Reduktionsfaktor i zonerne D & E: red. Faktor= 0,85 For bygninger, hvor h/d 1, multipliceres den resulterende kraft med 0,85. Faktoren anvendes ved at gange den på de karakteristiske hastighedstryk i de 2 zoner beregnet herunder.

8 Side : 8 af 52 Påvirkningen på gavlen fra vind på gavlen på henholdsvis tryk og sug siden: D (ekskl. red.): c pe,10 = 0,70 w k = 0,68 kn/m 2 E (ekskl. red.): c pe,10 = -0,30 w k = -0,29 kn/m 2 Påvirkning på facade fra vind på gavlen: A: c pe,10 = -1,20 w k = -1,16 kn/m 2 B: c pe,10 = -0,80 w k = -0,78 kn/m 2 C: c pe,10 = -0,50 w k = -0,48 kn/m 2 Længde, e: e= 17,60 m Længde, e/5: e/5 3,52 m Længde, 4/5e: 4/5e= 14,08 m Længde, d-e: d-e= 49,10 m 1.5 Vind på tag Tagtype: Pulttag Maksimalt karakteristisk hastighedstryk, q p (z) Facade Gavle Høj tagkant Forekommer ved vind fra: Nord Vest Konstruktionsfaktor c s c d : c s c d = 1,00 1,00 Max hastighedstryk inkl. c s c d : c s c d *q p (z) = 0,78 kn/m 2 0,79 kn/m 2

9 Side : 9 af 52 Vindlast og formfaktorer for pulttag (hældning > 5 grader) (jf. pkt ) Bygningens totale højde, h : h= 8,8 m Bygningens største sidelængde, b (facade): b= 66,7 m Bygningens mindste sidelængde, d (gavl): d= 20,5 m Taghældning, ɑ : ɑ = 5,00 Grader Vindretning vinkelret på facade Lav kant Θ = 0 Bredde, b 2 : b= 66,7 m Dybde, d: d= 20,5 m Længde, e: e= 17,6 m Formfaktor for tag er beregnet vha. ret lineært interpolation. Sug Tryk Zone F: c pe,10,f = -1,70 0,00 w k,f = -1,32 kn/m 2 0,00 kn/m 2 Zone G: c pe,10,g = -1,20 0,00 w k,g = -0,93 kn/m 2 0,00 kn/m 2 Zone H: c pe,10,h = -0,60 0,00 w k,h = -0,47 kn/m 2 0,00 kn/m 2 Længde af zoner e/10 = 1,76 m e/4 = 4,40 m 2 Længden b betegner sider længden vinkelret på vindens retning

10 Side : 10 af 52 Høj kant Θ = 180 Formfaktor for tag er beregnet vha. ret lineært interpolation. Sug Tryk Zone F: c pe,10,f = -2,30 0,00 w k,f = -1,78 kn/m 2 0,00 kn/m 2 Zone G: c pe,10,g = -1,20 0,00 w k,g = -1,01 kn/m 2 0,00 kn/m 2 Zone H: c pe,10,h = -0,80 0,00 w k,h = -0,62 kn/m 2 0,00 kn/m Vindretning vinkelret på gavle Θ = 180 Formfaktor for tag er beregnet vha. ret lineært interpolation. Zone F: c pe,10,f = -2,10 w k,f = -2,04 kn/m 2 Zone G: c pe,10,g = -1,80 w k,g = -1,74 kn/m 2 Zone H: c pe,10,h = -0,60 w k,h = -0,58 kn/m 2 Zone I: c pe,10,i = -0,50 w k,i = -0,48 kn/m 2 Længde af zoner b= 20,5 m d= 66,7 m e/2 = 8,80 m e/4= 4,40 m e/10= 1,76 m

11 Side : 11 af Vind på cirkulær cylinder (pylon) Formfaktor for udvendige vindtryk cpe c = c ψ λ f f,0 på cirkulære cylindre bestemmes. c f,0 Formfaktor for udvendige vindtryk uden fri omstrømninger omkring enderne ψ λ Endeomstrømningsfaktoren Formfaktor for vindtrykket for tværsnittet afhænger af Reynolds tal Re R b ν e b v( ze) = ν Diamenter 6 2 Luftens kinematiske viskositet = m / s V(z e ) Peakhastigheden For snoede kabler er c f,0 lig med 1,2 for alle værdier af Reynolds tal Re (dette gælder både for skråkabler) Endeomstrømningsfaktoren ψ λ bestemmes: For cirkulære cylindre sættes værdien λ = 70, hvor ψ λ bestemmes til A ϕ = Tæthedsforholdet Ac 5,76 ϕ = = 0,23 24,68 DS/EN : 2007 Figur 7.36 Vindtrykket på cylinder w = q = 0,91 (1,2 0,99) = 1,1 kn/m 2 k ( ) p z c f

12 Side : 12 af 52 Vandret masselast. 1.6 Masselast for forbindelsesgang Ved bestemmelse af den vandrette masselast for forbindelsesgangen, fortages her blot masselast for bjælke-forbindelsesgangen. Denne værdi anvendes også til skråstags- samt for gitter-forbindelsesgangen. Tabel 1: Vandret masselast i tagskiven Tabel 2: Vandret maselast i gulvkonstruktionen

13 Side : 13 af Hovedstatik for bygværket 2.1 Hovedstatik for skråstags-forbindelsesgangen Figur 3: Skråstags-forbindelsesgang i isometri I dette afsnit ønskes at beskrive laster, snitkræfter og reaktioner i konstruktionen, at de kan benyttes i konstruktionsafsnittet. Der skal dog gøres opmærksom på, at der ikke fortages detajl projektering af denne type gangbro. Til bestemmelse af dimensioner i programmet Staad pro er dimensionerne valgt fra et ønske om at reducere den lodrette nedbøjning til ca. 35 mm (l/400) på grund af have forholdsvis kompakte profiler og samtidig er forbindelsesgangen synlig ved passage under den. Figur 4: Lodret Nedbøjning, som forekommer fra dominerende Nyttelast (På 36 mm)

14 Side : 14 af 52 Valgt dimensioner for skråstags-forbindelsesgangen Pylon: Stålrør Ø 273 mm Afstivningsdrager: IPE 270 Tværdrager: Stålrør Ø 114,3 mm Fastholdelseskabel: M50-Gevindrør Stål Ramme: 100x60x06 mm Stål Bjælker: IPE 100 Stål Søjler: IPE 100 Gulv plade: 10 mm stålplade Punkt fundament: 800x800x2000 mm Statisk system for skråstags-forbindelsesgangen Figur 5: Statisk system af skråstags-forbindelsesgangen Det ydre statisk system består af pylon, afstivningsdrager og kabler. Afstivningsdragerne er statisk tilladelig (simpel understøttet bjælke), hvor den ene understøtning er simpel understøttet og den anden er simpel bevægelig understøttet i længde retning. Afstivningsdragerne er ikke udført med stort vridningsmoment, da kabelsystemet i konstruktionen hjælper afstivningsdrageren med at optage de ydre laster og fører dem til konstruktionens underside.

15 Side : 15 af 52 Afstivningsdrager: Forskydningskraft Maksimal forskydning forekommer fra LAK 6: BGT Dominerende nyttelast Afstivningsdrager: Moment Maksimalt moment forekommer fra LAK 13: BGT Dominerende nyttelast på ene side

16 Side : 16 af 52 Afstivningsdrager: Reaktioner Ovenstående figur viser maksimale lodrette reaktioner på understøtninger (fundamenter). Reaktionerne forekommer fra forskellige lastkombinationer. Maksimalt lodret belastning fra pylon forekommer fra lastkombination 6: Regningsmæssig dominerende nyttelast LAK 6 : 1,5 q + 1,0 G + 1,5 S W ψ Maksimalt lodret belastning på understøtning ved Længe 1 forekommer fra lastkombi. 6: Regningsmæssig dominerende nyttelast LAK 6 : 1,5 q + 1,0 G + 1,5 S W ψ Maksimalt lodret belastning på understøtning ved Længe 2 forekommer fra lastkombi. 13: Regningsmæssig. Dominerende nyttelast på den sidespænd-faget: LAK 13: 1,5 q + 1,0 G + 1,5 S W ψ

17 Side : 17 af 52 SIDE 1 (PYLON: STATISK SYSTEM)

18 Side : 18 af 52 SIDE 2 (SNITKRÆFTER)

19 Side : 19 af Bestemmelse af laster til brug i Staad Pro Snelast (skråstags-forbindelsesgang) SIDE 3

20 Side : 20 af 52 SIDE 4

21 Side : 21 af 52 SIDE 5

22 Side : 22 af Bestemmelse af ækvivalente elasticitetsmodul for skråstagskabel: Forudsætninger: Kabler som indgår i skråstagsbroer har ikke en lineær sammenhæng mellem kabelkraft og kabelforlængelse. Dette skyldes på grund af nedhængets virkning. Derfor er det kompliceret at bestemme den eksakte elasticitetskoefficient, for de metoder som anvendes til statiske ubestemte konstruktioner er baseret på at stålkonstruktionen påfører sig lineær elastisk. Der er indført en ækvivalent elasticitets koefficient for kabler som indgår i skråstagsbroer, som kan opnår en rimlige nøjagtighed. Ved bestemmelse af den ækvivalente Elasticitets modul for kablet, vil der fortages beregning for det værste belastede kabel SIDE 6 SKRÅSTAGBRO

23 Side : 23 af 52 Side 7

24 Side : 24 af 52 Side 8

25 Side : 25 af 52 Side 9

26 Side : 26 af Dimensionering af skråstags kabel: SIDE 10

27 Side : 27 af Hovedstatik for Bjælke-forbindelsesgangen Som forgående afsnit blev omtalt, ønskes her at bestemme snitkræfter samt reaktioner, som kan anvendes til dimensionering af forskellige konstruktionsdele i konstruktionsafsnittet (A2.2). Til bestemmelse af dimensioner i programmet Staad pro er dimensionerne valgt fra et ønske om at reducere den lodrette nedbøjning til ca. 35 mm (l/400) på grund af have forholdsvis kompakte profiler og samtidig er forbindelsesgangen synlig ved passage under den. Figur 6: Nedbøj. for lodret last, som forekommer fra Domi. Nyttelast (På 35,4 mm) Der skal påpeges, at for at undgår samme lastbestemmelse igen og igen, anvendes her samme laster som blev anvendt under afsnittet skråstags-forbindelsesgangen. Lasterne er forholdsvis nogenlunde ens, for konstruktionen har samme geometri som skråstagsforbindelsesgangen. Figur 7: Bjælke-forbindelsesgang i isometri

28 Side : 28 af Statisk system for bjælke-forbindelsesgangen Figur 8: Statisk system af bjælke-forbindelsesgangen. Forbindelsesgangen er udformet således, at den er uafhængig af to side bygninger. Ved stabilitet på langs er de to momentstive rammer, der optager vandrette belastninger som forekommer i tagkonstruktionen og fører lasterne ned til hoveddrager og videre til understøtninger. Ved stabilitet på tværs førers vandrette laster fra tagkonstruktionen til momentstive rammer, som førers ned til gulvkonstruktionen, hvor ved hjælp af gulvets skivefunktion fører lasterne til understøtningerne. Alle belastninger fra tag- og gulv konstruktions føres ned til hoveddrager, hvor herfra ved bjælke funktion føres lasterne til understøtningerne.

29 Side : 29 af Bestemmelse af laster til brug i Staad Pro Snelast (Bjælke-forbindelsesgang) SIDE 11

30 Side : 30 af Bestemmelse af reaktioner til dimensionering af konstruktions dele Her nedunder angives reaktioner samt laster, hvor forskellige konstruktionsdele skal dimensioners for. Disse reaktioner vil blive anvendt under konstruktions-afsnittet A2.2. Reaktioner til bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. Bilag 2 Maksimalt moment (1,97 kn/m) forekommer fra regningsmæssig dominerende snelast LAK 8 Bilag 2 Maksimal forskydning (3,74 kn) forekommer fra regningsmæssig dominerende snelast LAK 8 Bilag 2 Maksimal normal (0,42 kn) forekommer fra regningsmæssig dominerende nyttelast LAK 13 Ved dimensionering ses der bort fra normalkraften, for det er relativ lille last.

31 Side : 31 af 52 Reaktioner hoveddrager ved gulvniveauet: (BGT) Bilag 2 Maksimalt moment (M = 251 knm) forekommer fra LAK 13: BGT Dominerende nyttelast Bilag 2 Maksimal forskydning (V = 80 kn) forekommer fra LAK 13: BGT Dominerende nyttelast Bilag 2 Normalkraft (N = 11,0 kn) forekommer fra LAK 13: BGT Dominerende nyttelast

32 Side : 32 af 52 Reaktioner hoveddrager ved gulvniveauet: (AGT) Bilag 2 Maksimalt moment (M = 185 knm) forekommer fra LAK 12: AGT Dominerende nyttelast Bilag 2 Maksimal forskydning (V = 58 kn) forekommer fra LAK 12: AGT Dominerende nyttelast Bilag 2 Normalkraft (N = 7,4 kn) forekommer fra LAK 12: AGT Dominerende nyttelast

33 Side : 33 af 52 Reaktioner: Stål dækplade: (BGT) Ovenstående figur viser systemet af dækpladen, hvor tværafstivning er simpel understøttet fra hoveddrager til hoveddrager. Ovenstående figur viser opstalt af plade/hoveddrager med ensfordelt linjelast. Maksimalt positivt moment ca. (M = 0,3 knm) forekommer fra LAK: BGT Dominerende nyttelast Maks. negativt moment ca. (M = -0,42 knm) forekommer fra LAK: BGT Dominerende nyttelast Sidestående figur viser lokalt koordinatsystem for en pladekonstruktion. For My (lokal) betyder momentvektor om lokal x-akse. Lokal x-akse = Global z-akse.

34 Side : 34 af 52 For at sammenligne momenter i pladen fra programmet Staad Pro med håndberegninger, anvendes her formler fra: Tekniskståbi (3.55) For kontinuerlig bjælke med ensfordelt lodret last q 1,5 + ( g + G ) 1,0 = 9,27 kn / m 2 Positivt moment mellem to tværafstivning: 2 2 M = 0,077 * q * L = 0,077*9,27*0,65 = 0,3 knm / m Negativt moment over understøtning: 2 2 M = 0,107 * q * L = 0,107*9,27*0,65 = 0,42 knm / m Reaktioner: Stål dækplade: (AGT) Maksimalt positivt moment ca. (M = 0,3 knm) forekommer fra LAK: AGT Dominerende nyttelast Maks. negativt moment ca. (M = -0,22 knm) forekommer fra LAK: AGT Dominerende nyttelast Der er efterfølgende regnet med ensfordelt last på hvert andet fag, men det blev ikke dimensionsgivende for pladen. Da ensfordelt last på samtlige pladedele er den værste kombination.

35 Side : 35 af Lodret last nedføring. 3.1 Lastnedføring i snittet I modullinje Ø1

36 Side : 36 af 52 Lastkombination for regningsmæssige laster Egen-last virker til GUNST

37 Side : 37 af 52 Lastkombination for regningsmæssige laster Egen-last virker til UGUNST

38 Side : 38 af Lastnedføring i snittet I modullinje Ø8 Service bygning Denne LAK afvendes til dimensionering af stribefundament under skillevæg i service.

39 Side : 39 af Stabilitet længe Fordeling af vindlas til dækskiver / tagskiver Figur 9: Geometri af boenhed A og B samt af service bygningen Bo enhed A og B Vindlast i tagskive i på tværs: Vindlast i dækskive over stue på tværs: wd = γ Q * KFI * qp( z) *( D + E) * Lopland w = γ * K * q ( ) *( D + E) * L d Q FI p z opland Afsnit 1.3 w = 1,5*1,0*0.78*(0,72 + 0,35) *2,26 w = 1,5*1,0*0.78*(0,72 + 0,35) *3,9 d d wd wd = 2,83 knm w = 4,88kNm = 2,83 47, 32 = 134 kn w = 4,88 47,32 = 231 kn d d

40 Side : 40 af 52 Vindlast i tagskive i på langs: Vindlast i dækskive over stue på langs: w = γ * K * q *( D + E) * L w = γ * K * q ( ) *( D + E) * L d Q FI p( z) opland d Q FI p z opland Afsnit 1.4 w = 1,5*1,0*0.97 *(0,70 + 0,30) *2,26 w = 1,5*1,0*0.97*(0,70 + 0,30) *3,9 d d wd wd = 3,45 knm w = 5,96 knm = 2,81 15, 69 = 54 kn w = 5,96 15,69 = 94 kn d d Service bygning Vindlast i tagskive på tværs: Vindlast i dækskive over stue på tværs: w = γ * K * q *( D + E) * L w = γ * K * q ( ) *( D + E) * L d Q FI p( z) opland d Q FI p z opland Afsnit 1.3 w = 1,5*1,0*0.78*(0,72 + 0,35) *2,9 w = 1,5*1,0*0.78*(0,72 + 0,35) *4,34 d d wd wd = 3,63 knm w = 5,43 knm = 3,63 17,1 = 62 kn w = 6,6 17,1 = 93 kn d d Vindlast i tagskive i på langs: Vindlast i dækskive over stue på langs: w = γ * K * q *( D + E) * L w = γ * K * q ( ) *( D + E) * L d Q FI p( z) opland d Q FI p z opland Afsnit 1.4 w = 1,5*1,0*0.97 *(0,70 + 0,30) *2,9 w = 1,5*1,0*0.97 *(0,70 + 0,30) *4,34 d d wd wd = 4,22 knm w = 6,31kNm = 4,22 15,96 = 67,3 kn w = 6,31 15,96 = 101 kn d d

41 Side : 41 af Fordeling af last fra dæk til de enkelte Vægelementer Hvis materialer er plastiske, er det naturligt at anvende plasticitetsteorien, at der kan anvendes den plastiske fordeling af de vandrette kræfter. Ved fordeling af vandrette laster fra tagskiven til de enkelte vægelementer kan fordelingen fortages efter plasticitetsteorien, hvor fordelingen skal opfylde ligevægtsligningerne således, at fordelingen er statisk tilladelig fordeling. Men her anvendes den almindelige simpel fordeling, hvor hver vægelement modtager en lastopland. Ved fordeling af vandrette laster fra dækelementerne over stueetagen anvendes elasticitets metoden, hvor der forudsættes at dækskiven er uendelig stiv i deres plan og at de er understøttet på elastiske understøtninger. De kræfter der overføres fra dækskive til vægskiven er proportionale i vægskivens udbøjning i dens plan og flytningen af dækskiven opdeles i parallelforskydning og vridning. For denne bygning anvendes to forskellige metoder til fordeling af vandrette last fra dæk til vægskiver. Der er dog to krav der skal overholdes, dels skal tilstanden under konstruktions anvendelse være tilfredsstillende og dels skal brudsikkerheden være sikret. For udvælgelse af stabiliserende vægge, der kan indgår i beregningerne, er der ser bort fra vægge som indeholder dør og vinduer, da dette betyder store svækkelse i stivhederne. Ved bestemmelse af laster til fra dækelementer til enkelte vægskiver fortages her den forudsætning, at Længde 1 består af to forskellige separate bygninger, som spænder fra modullinje ØA- ØM og modulline ØN ØQ. Vægge som er nummeret med tal (Vy1) er stabiliserende vægge for vind på tværs af bygningen, hvor vægge med et bogstag (Vx1) er stabiliserende vægge for vandret vindlast på langs af bygningen Som relative stivheder anvendes værdier fra figur 4-27 i Betonelementbyggeriers statik.

42 Side : 42 af Vandrette laster til vægelementer på 1 sal Service bygningen SIDE 1

43 Side : 43 af Vandrette laster til vægelementer på stueetage Service Plan over det stabiliserende system i stueplan samt det indlagte koordinatsystem Koordinatsystem i forskydningscentrum

44 Side : 44 af 52 Tabel 3: Vind på langs stabiliserende vægge i stueplan Service bygningen

45 Side : 45 af 52 Tabel 4: Vind på tværs stabiliserende vægge i stueplan Service bygning

46 Side : 46 af Vandrette laster til vægelementer på 1 sal Boenhed A

47 Side : 47 af 52 SIDE 2

48 Side : 48 af 52 SIDE 3

49 Side : 49 af Vandrette laster til vægelementer på stueetage Boenhed B Plan over det stabiliserende system i stueplan samt det indlagte koordinatsystem Koordinatsystem i forskydningscentrum

50 Side : 50 af 52 Tabel 5: Vind på langs stabiliserende vægge i stueplan Boenh. A og B

51 Side : 51 af 52 Tabel 6: Vind på tværs stabiliserende vægge i stueplan Boenh. A og B

52 Side : 52 af Konklusion Formålet med dette afsnit er at beregne laster og reaktioner i bygværket, så påvirkningerne på de enkelte konstruktionsafsnit fastlægges og kan benyttes i A2.2. Statiske beregningerkonstruktionsafsnit. Her er fortaget beregninger for fordeling af vandrette og lodrette laster for bygværket. Her er eftervist at reaktion fordeling er statisk tilladelig og der er ligevægt mellem laster og reaktioner.

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen Appendiksmappen Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt Appendiksmappen Side: 2 af 32 Titelblad Titel:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Stabilitet - Programdokumentation

Stabilitet - Programdokumentation Make IT simple 1 Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE Hytte projekt 14bk2a Gruppe 5 2014 A A R H U S T E C H - H A L M S T A D G A D E 6, 8 2 0 0 A A R H U S N. Indholdsfortegnelse Beskrivelse:

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder:

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 1 Projekteringsgrundlag Statikjournal Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 2 - Statisk analyse Lodret last Rem Rem Sne Tag Spær Lægter + fast. undertag

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

Kennedy Arkaden. - Bilagsrapport AALBORG UNIVERSITET

Kennedy Arkaden. - Bilagsrapport AALBORG UNIVERSITET Kennedy Arkaden - Bilagsrapport AALBORG UNIVERSITET Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Byggeri & Anlæg B6-Rapport, gruppe C103 Maj 2004 Indholdsfortegnelse A Lastanalyse 1 A.1 Egenlast....................................

Læs mere

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt ApS s nye lager- og kontorbygning afgangsprojekt 06-01-2014 Allan Vind Dato: 06/01-2014 1 Allan Vind Aalborg Universitet Esbjerg Byggeri & Anlægskonstruktion Projekttitel: s ApS s nye lager- og kontorbygning

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Implementering af det digitale byggeri

Implementering af det digitale byggeri Implementering af det digitale byggeri Proces THT Revit Plug-in KS KS Pro Stabilitet Rumgitter Robot Komponenter KS Sigma Prisberegning Solibri MS Project Tidsplan ArchiCad Database Rapport MagiCad BMF

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

ARKITEKTSKOLEN AARHUS ARKITEKTSKOLEN AARHUS HVEM ER JEG Kåre Tinning Tømrer 1988 Uddannet ingeniør i 1992 fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus 23 års erfaring med bærende konstruktioner Sidder nu som afdelingsleder for NIRAS konstruktionsafdelingen

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Beregning af murbuer Indledning. Dette notat beskriver den numeriske model til beregning af stik og skjulte buer. Indhold Forkortelser Definitioner Forudsætninger Beregningsforløb

Læs mere

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek 2011 Afgangsprojekt Tanja van der Beek 09-02-2011 Titelblad 1 Titelblad Titel: Campus Varde Periode: Fra d. 18. 11. 2010 til d. 01. 02. 2011 Forfatter: Vejleder: Tanja van der Beek Sven Krabbenhøft Side

Læs mere

appendiks a konstruktion

appendiks a konstruktion appendiks a konstruktion Disposition I dette appendiks behandles det konstruktive system dvs. opstilling af strukturelle systemer samt dimensionering. Appendikset disponeres som følgende. NB! Beregningen

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere