VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016"

Transkript

1 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

2 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste DK Extrovert Velkendt sort med unikke stærke skulper Arazzo Egnet til tidlig etablering. Udbyttestabil over hele afprøvningsperioden DK Exalte Ny hybridsort med MEGET højt SY Alhambra Nyhed med højt olieindhold SÅTID - VINTERRAPSSORTER Tidlig Normal Sen SY Carlo SY Carlo Arazzo Arazzo DK Exalte DK Exalte DK Extrovert DK Extrovert SY Alhambra SY Alhambra SY Alister Specialsort - SY Alister SY Alister er en ny kålbrokresistent vinterrapssort. Sortens ligger på linje med andre hybridsorter og er et godt valg på lokaliteter, hvor der har været dyrket vinterraps hyppigt igennem de sidste mange år. SY Alister har en god vinterfasthed. Plantehøjden er kort og meget stråstiv. RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 AUGUST SEPTEMBER Sådato Vinterraps, linie a Vinterraps, hybrid a (50) a: Rækkesået: pl/m sårække. OVERSIGT OVER VINTERRAPSSORTER, LANDSFORSØG 3 Type af sort Frøudb.std kval (fht) snit Frøudb.std kval (fht) Frøudb.std kval (fht) 2013 Frøudb.std kval (fht) 2012 Olie indhold (% af ts) Afgrødehøjde v. høst Lejesæd (kar. 1-9) Arazzo Hybrid , ,1 SY Carlo Hybrid , ,9 DK Exalte Hybrid 107 (b , ,6 DK Extrovert Hybrid , ,0 SY Alhambra Hybrid 105* 107* 102* - 51,7* 164* 0,8* Witt Linje 96, , ,8 Quartz Linje 107 (a , ,9 (a: Gennemsnits 2013 og. (b: Landsforsøg * : Værdiafprøvning Kilde: Landsforsøg 2

3 OVERSIGT DANISH AGROS OVER RAPSSORTER KVÆGFODERPROGRAM OG DERES KVALITETER OVERSIGT OVER RAPSSORTER OG DERES KVALITETER SY CARLO ARAZZO DK EXALTE NYHED DK EXTROVERT SY ALHAMBRA TYPE SY Carlo er en middeltidlig hybrid med særdeles høj stabilitet. SY Carlo har en god vinterfasthed. Sorten har en korttil middel stængelhøjde og en god afgrødehøjde ved høst, og dermed nem og hurtig at høste. Arazzo er en velkendt hybridsort der har vist stabilitet gennem afprøvningsperioden. Sorten har et kort-middel lang stængel med god stængelstyrke. Arazzo er en af de tidligste vækststarter i foråret og dermed er den blandt de tidligst blomstrende vinterrapssorter. Sorten er middeltidlig. DK Exalte er en ny hybridraps fra Monsanto. Sorten har været i Landsforsøg i med særdeles højt på alle lokaliteter. DK Exalte er en rolig starter i foråret og relativ sen blomstring. Sorten er middeltidlig og har lav tendens til lejesæd. DK Exalte besidder skulpeopspringsresistens der sikre god flexibilitet ved ugunstige høstbetingelser. DK Extrovert er en middeltidlig vinterraps med et middelt til højt. Sorten har et højt potentiale, dog var rne i 2013 og vigende i forhold til 2011 og Sorten besidder en god resistens mod skulpeopspring, der er ønskeligt ved ugunstige forhold ved afmodning. SY Alhambra er en ny meget højtydende vinterrapssort. Sorten gav fht. 107 i værdiafprøvningen i. Sorten er middeltidlig. SY Alhambra har en middel lang stængel med lav tendens til lejesæd. Sorten har ligeledes en god afgrødehøjde til høst og dermed nem og hurtig at høste. SÅTID SYGDOMS- RESISTENS KVALITET SY Carlo har en moderat efterårsvækst og bør derfor etableres i perioden 1. august til 20. august. SY Carlo har en god resistens mod rodhalsråd (phoma) SY Carlo har et middel til højt olieindhold. Glucosiolat indholdet er karakteriseret som lavt. Den moderate til langsom efterårsvækst kombineret med en kompakt vækst, gør at Arazzo egner sig til tidlig etablering samt etableres i det normale så-vindue. Arazzo har en god resistens mod rodhalsråd (phoma). Arazzo har vist et middel olieindhold og lavt glucosinolat indhold. DK Exalte har en kraftig vækst om efteråret og især kraftig rodudvikling. Sorten er dermed egnet til normal såtid samt ved utilsigtet sen såning. Som de øvrige Monsantosorter, besidder DK Exalte god phoma resistens samt god resistens mod Lysbladplet. Olieindholdet har i været middel-højt og ifølge forædleren har sorten højt olieindhold. DK Extrovert er en hybrid, der har en moderat til kraftig efterårsvækst, hvilket gør sorten egnet til normal-utilsigtet sen såning. DK Extrovert har en god resistens mod phoma og lys bladplet. Højt olieindhold og lavt glucosinolat-indhold er kendetegnet for DK Extrovert. SY Alhambra har en moderat til kraftig efterårsvækst og bør derfor etableres i perioden 10. august til 30. august. SY Alhambra har en god resistens mod rodhalsråd (phoma). SY Alhambra har et middel til højt olieindhold. Bekæmpelse af rapsjordlopper Der forventes kraftigt angreb af rapsjordlopper i det kommende efterår. Derfor er det vigtigt at have fokus på bekæmpelse, enten ved valg af rapsfrø der er bejdset med et insekticid og/eller anvende et godkendt insekticid ved konstateret angreb. Rapsjordloppe Jordloppe 3

4 DANISH VALG AF AGROS VINTERHVEDE KVÆGFODERPROGRAM VORES VINTERHVEDE- SORTER ER ROBUSTE MED TOPUDBYTTER OG HØJE FALDTAL Vinterhvede - kort og godt MARIBOSS Markedets eneste gulrustresistente sort Unik overvintring Højt stabilt faldtal Egnet til tidlig såning NAKSKOV - Markedets tidligste vinterhvede - Udbyttestabil - Høj kernekvalitet - Egnet til normal-sen såning TORP - Højt potentiale - God sundhed - Egnet til tidlig såning på alle jordtyper - Middeltidlig JENSEN - All-round sort med stabilt - Højt protein - God sygdomsprofil - Kiks-hvede, eksporthvede Brødhvede - kort og godt JB ASANO Se sorternes udvikling hen over året - scan QR-koderne og se videoerne - Højtydende brødhvede - Markedets tidligste brødhvede Mariboss Nakskov Jensen Torp Få vinterhveden Celest bejdset: 1. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod fusarium. 2. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod sneskimmel. 3. Celest Formula M bekæmper jordbåren smitte af fusarium. 4

5 VINTERHVEDESORTER DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM OVERSIGT OVER VINTERHVEDESORTER OG DERES KVALITETER (FORTSÆTTES NÆSTE SIDE) MARIBOSS JENSEN SORTSBE- SKRIVELSE Mariboss er en mørkegrøn og stabil vinterhvede med et acceptabelt proteinindhold. Sorten har i engelske forsøg vist høj kvælstofudnyttelse. Mariboss har en langsom vækst om efteråret og holder vækstpunktet lavt, hvilket bevirker, at sorten har en god vinterfasthed. Mariboss har en god sygdomsprofil, dog skal man være opmærksom på meldug, når sorten dyrkes på lettere jordtyper. Mariboss er den eneste vinterhvede på det danske marked, der er resistent mod gulrust. Jensen har vist et stabilt gennem de sidste 4 år med et forholdstal for på 100. Sorten er anerkendt som eksporthvede og er af de danske brødmøllere anerkendt som kikshvede. Jensen har en god sygdomsprofil, god resistens mod meldug og gulrust. Jensen har sidste år vist en middel modtagelighed mod septoria. Jensen har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. TYPE OVER- VINTRING Et af de karakteristiske egenskaber ved Mariboss er stabilitet. Som gennemsnit af hele afprøvningsperioden (8 år) har sorten ydet et med fht Sorten har i hele afprøvningsperioden vist et højt faldtal, hvilket minimerer risikoen for aksspiring ved ugunstige forhold ved afmodning. Mariboss har endnu engang vist god overvintring i vinteren /2015. Mariboss har tendens til ikke at hæve vækstpunktet i efteråret, hvilket er med til at fremme overvintringen. Jensen er en højtydende vinterhvede med gode kerneegenskaber. Det høje proteinindhold kombineret med højt stivelsesindhold gør sorten velegnet både til foder- og industrihvede. Sorten har et højt stabilt faldtal, der minimerer aksspiring og dermed sikre en god kernekvalitet. Jensen har en god overvintring og har ikke vist udvintring i de år, sorten har deltaget i sortsafprøvningen. KVALITET Kombinationen af højt faldtal og høj hektolitervægt gør, at Mariboss af brødmøllerne er kategoriseret som kiks- og kagehvede (kat II). Det stabile høje faldtal kombineret med et højt proteinniveau gør, at Jensen er anerkendt som kiks- og kagehvede. Derudover er sorten attraktiv som foder- og industrihvede. SÅTID Gennem de sidste par vækstsæsoner er der observeret mindre tilbøjelighed til, at Mariboss hæver vækstpunktet i efteråret, samt at Mariboss har en moderat vækst i efteråret. Det betyder, at Mariboss er den foretrukne sort til tidlig såning inden 7. september. Jensen har en moderat efterårsvækst. Dermed bør Jensen ikke etableres tidligt. Jensen egner sig til såning i det normale såvindue. Celest Formula M den bedste bejdsning til de bedste sorter I blev der gennemført 4 forsøg med bejdsning af vinterhvede, dels i 1. års hvede og 2. års hvede. Udbytteniveauet var meget høje uanset forfrugt. Der var anvendt sundt udsæd (Fusarium 4%) af sorten Mariboss, der havde en spireprocent på 100. Der var i begge år signifikant mer for anvendelse af Celest Formula M i 1. års hvede samt signifikant mer for bejdsning af 2. års hvede i I var der ikke signifikant mer for bejdsning i 2 års hvede, men der var en tydelig tendens til højere ved bejdsning. BEJDSEFORSØG, VINTERHVEDE , 8 FORSØG Udbytte og mer Udbytte og mer års 2. års 1. års 2. års hkg kerner pr. ha hkg kerner pr. ha hkg kerner pr. ha hkg kerner pr. ha Urenset, ubejdset 115,2 118,3 101,1 84,5 Ubejdset 1,12-1,04-3,9 6,4 Dividend 2,02 0,52 5,4 4,4 Celest Formula M 4,03 1,35 4,6 8,5 LSD 5% 3,54 3,61 3,8 6,6 Efter 3 års forsøg med bejdsning er konklusionen klar: Al vinterhvede SKAL bejdses uanset forfrugt og bejdsebehov. 5

6 VINTERHVEDESORTER - FAKTA OVERSIGT OVER VINTERHVEDESORTER OG DERES KVALITETER TORP NAKSKOV SORTSBE- SKRIVELSE Torp er en af de højestydende vinterhvedesorter i Landsforsøg med fht Ligeledes var Torp i de supplerende forsøg blandt de højestydende med fht Torp har vist stabilitet på alle lokaliteter og erfaringer fra Nordic Seeds egne forsøg er, at Torp har et højt potentiale. Sorten er forholdsvis sund, lav modtagelighed af meldug og gulrust, men middel modtagelighed af septoria. Torp er en foderhvede. Nakskov er en højkvalitetshvede fra Nordic Seed. Nakskov har været i Landsforsøg siden 2012 og har som gennemsnit over perioden vist et på fht Nakskov er en af de tidligste vinterhvedesorter på det danske marked. Sorten er ca. 5 dage tidligere end Maribos/Jensen. Nakskov har en god sygdomsprofil samt har god resistens mod meldug og gulrust. Septoria-trykket var i massivt, og Nakskov viste en middel modtagelighed af septoria, hvilket man skal være opmærksom på. TYPE Torp har et kort stift strå og ingen tendens til lejesæd. Torp er en foderhvede, men besidder det gode høje faldtal som Maribos og Jensen. Torp er en middeltidlig sort, der tidlighedsmæssigt ligger mellem Mariboss og Nakskov. Nakskov er en robust sort, der har vist et stabilt uanset lokalitet. Nakskov har et middellangt strå med svag til moderat tendens til lejesæd. På risikomarker bør Nakskov vækstreguleres. OVERVIN- TRING I hele afprøvningsperioden har Torp ikke vist tegn på manglende vinterfasthed. I hele afprøvningsperioden har Nakskov ikke vist tegn på manglende vinterfasthed. KVALITET SÅTID Torp er en fodertype med højt potentiale med middel proteinindhold. Faldtallet er højt, hvilket minimerer risikoen for aksspiring ved afmodning. Torp har en moderat til langsom efterårsvækst, hvilket gør Torp velegnet til tidlig såning. Nakskov er en kvalitetshvede med acceptabelt proteinindhold og højt stivelsesindhold. Nakskov har en forholdsvis hurtig efterårsvækst og bør derfor IKKE etableres tidligt. Hvis Nakskov etableres tidligt vil vækstpunktet hæves og dermed øges risikoen for udvintring i en hård vinter. OBS! Vær opmærksom på angreb af bladlus i vinterhvede i efteråret. På billedet er lus i forageren IKKE bekæmpet i efteråret: Smitte af havrerødsot. 6

7 VINTERHVEDE - FAKTA RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 22 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Sådato Hvede OVERSIGT FOR VINTERHVEDE, LANDSFORSØG (fht) (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ ha Meldug Septoria Gulrust Faldtal (sek) 2013 Strålængde (cm) Mariboss ,4 Jensen , ,3 4,5 0, ,9 Torp , , ,1 Nakskov , , ,8 Elixer , ,8 3,4 0, ,6 lejesæd kar 1-9 KWS Cleveland , ,7 14 0,1-75 1,4 JB Asano , ,5 Ohio , , ,8 Kilde: Landsforsøg 7

8 DANISH VALG AF AGROS VINTERBYG KVÆGFODERPROGRAM OPTIMÉR DIT SÆDSKIFTE: Vinterbyg - kort og godt VINTERBYG GI R GOD PLADS TIL SÅNING AF VINTERRAPS! KWS MERIDIAN Højestydende 6-radet vinterbyg Højt protein Lav tendens til lejesæd KWS TOWER Højt ydende 2-radet vinterbyg Resistent mod bygmosaikvirus Egnet på robuste jorde KWS INFINITY Højtydende 2-radet vinterbyg Høj resistens mod bygrust Høj stråstyrke WOOTAN Hybridvinterbyg med højt Dyrkningssikker uanset jordtype Modner tidligt Manganbejdsning Vinterbyg leveres med manganbejdse uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag. Manganbejdsning fritager ikke for mangansprøjtning, men hjælper byggen på vej gennem de kritiske faser til de første blade. RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 SEPTEMBER OKTOBER Sådato Vinterbyg, 2-r Vinterbyg, 6-r Vinterbyg, 6-r, hybrid Hybridsvinterbyg: Leveres i bigbags med 10 mio kerner. OVERSIGT OVER VINTERBYG, LANDSFORSØG (fht) (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ ha Meldug Bygrust Skoldplet Ramularia Strålængde (cm) lejesæd kar 1-9 Wootan, 6-rad* , ,2 18 0, ,4 KWS Meridian, 6-rad , ,1 0, ,3 KWS Tower, 2-rad 104-9, ,8 1, ,1 KWS Infinity, 2-rad , , ,1 Matros, 2-rad , ,7 0,2 0, ,2 * : Hybrid Kilde: Landsforsøg 8

9 VÆR DANISH OPMÆRKSOM AGROS KVÆGFODERPROGRAM PÅ BEKÆMPELSE AF BLADLUS I VINTERBYG I EFTERÅRET! OVERSIGT OVER VINTERBYGSORTER OG DERES KVALITETER KWS MERIDIAN WOOTAN HYBRID KWS INFINITY NYHED KWS TOWER NYHED MATROS SORTSBE- SKRIVELSE KWS Meridian er en højtydende 6-radet vinterbyg. Som gennemsnit over de sidste 5 afprøvningsår har KWS Meridian givet et på fht I de supplerende forsøg var sorten den højestydende af de afprøvede sorter. KWS Meridian har en god sygdomsprofil, høj resistens mod meldug og især bygrust. Sorten har vist middel modtagelighed mod ramularia. Wootan er en 6-radet hybrid med højt potentiale. Sorten har deltaget i Landsforsøg i 2013 og, begge år med høje r på hhv. fht. 101 og 106. Wootan har en god resistens mod meldug og skoldplet, dog skal man være opmærksom på angreb af bygrust i den sidste del af vækstsæsonen. KWS Infinity er en ny sort fra KWS der har deltaget i Landsforsøg i med et højt. Sorten er 2-radet med middel til høj hektolitervægt. Sorten har en god resistens mod bygrust men har vist middel modtagelighed mod meldug og ramularia. KWS Tower er en ny 2-radet vinterbyg. Sorten har deltaget i Landsforsøg i med et på fht KWS Tower har en god resistens mod bygrust, men middel modtagelighed af meldug og ramularia. Matros var igen i den mest dyrkede vinterbygsort. Matros har historisk set vist et højt, men i dyrkningsår var t vigende med et fht. 99 i Landsforsøg og fht. 97 i de supplerende forsøg. Sorten har en god resistens mod meldug, bygrust og skoldplet men svag resistens mod ramularia. TYPE AKS OG STRÅ DYRKNING KWS Meridian er en middeltidlig 6-radet vinterbyg med høj stråstyrke. Sorten har vist høj mangan tolerance. KWS Meridian har vist god overvintring i Danmark og vores afprøvninger i Letland viser at sorten kan klare hård vinter. KWS Meridian har vist et højt protein, hvilket gør sorten velegnet til svineproducenten Sorten har et forholdsvist langt strå med lav tendens til lejesæd. KWS Meridian sætter mange sideskud med forholdsvis små aks med store kerner. Generelt bør 6-radet vinterbyg dyrkes på dyrkningssikre jorde med god vandkapacitet. Både i Landsforsøg og de supplerende forsøg har KWS Meridian vist højt uanset lokalitet. Sorten besidder resistens mod bygmosaikvirus. Wootan er en hybrid og karakteristisk for hybridvinterbyg er en øget buskning ift. traditionelle vinterbyg sorter. Derudover udmærker hybriderne sig ved, at de har et større rodnet, og dermed større vand og næringsstofoptagelse og er dermed også velegnet på de lettere jordtyper. Wootan er meget udbredt i andre europæiske lande, herunder Tyskland, Polen og Sverige. Wootan har et langt stift strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har en kerne kvalitet på linje eller over de bedste 2 radede sorter. Hybridvinterbyg kan dyrkes på alle jordtyper. Det er vigtigt at etablere hybridvinterbyg tidligt og derved fremme buskningen. Anbefalet såtidspunkt: 1-20 september, se såtabel på modsatte side. KWS Infinity er en middeltidlig 2-radet vinterbyg med rigtig god kernekvalitet. Sorten har højt indhold af foderenheder samt et højt proteinindhold (bedste forhold af alle), hvilket gør sorten særdeles egnet til hjemmeblanderen. Sorten er blandt de korteste af de afprøvede sorter med lav tendens til lejesæd. Det anbefales at vækstregulere sorten da sorten har tendens til nedknækning af strå. KWS Infinity er en robust sort der har vist højt uanset lokalitet. KWS Tower er en middeltidlig 2-radet vinterbyg med god kernekvalitet. Sorten har højt indhold af foderenheder og middel proteinindhold, hvilket gør sorten egnet til hjemmeblanderen. Det unikke er at sorten besidder resistens mod bygmosaikvirus. KWS Tower har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Det er dog vigtigt at holde sorten fri for svampesygdomme da lejesædskarakteren i de ubehandlede led er høj. KWS Tower egner sig til dyrkning på de bedre jordtyper. Matros er en 2-radet vinterbyg, der er karakteriseret ved rødlig anthocyan-farvede kerner. Sorten modner sent. Matros har et middellangt strå med svag tendens til lejesæd. Sorten har middel nedknækning af aks og strå. Matros kan dyrkes på alle jordtyper 9

10 DANISH VALG AF AGROS TRITICALE KVÆGFODERPROGRAM Vintertriticale - kort og godt GRINGO Lav modtagelighed af meldug Høj TKV Stråstiv TOLEDO Høj gulrustresistens Høj foderværdi Lav tendens til lejesæd OVERSIGT OVER VINTERTRITICALESORTER OG DERES KVALITETER GRINGO TOLEDO SORTSBE- SKRIVELSE Gringo er en velkendt triticalesort, der desværre har lidt samme nederlag overfor gulrustracen Ambition som eksempelvis Tulus. Sorten har dog en god resistens overfor meldug. Sorten har i 2013 vist en høj foderværdi. Toledo er en ny sort på det danske marked og har deltaget i Landsforsøg for første gang i med et på fht. 94. Sorten har en god sygdomsprofil, lav modtagelighed af meldug og høj resistens mod gulrust. TYPE Sorten har et kort strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har en god kernekvalitet, højt proteinindhold og høj tusindkornsvægt. Toledo har et højt proteinindhold og kombineret med høj foderværdi, er sorten velegnet til hjemmeblanderen. Toledo er blandt de korteste triticale-sorter og har vist laveste tendens til lejesæd. OVERSIGT OVER VINTERTRITICALE, LANDSFORSØG (fht) (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ha Meldug Gulrust Gulrust i aks Hektolitervægt (kg/hl) Strålængde (cm) Gringo , , ,4 91 0,3 Toledo 94-10, ,3 4,9 0,4 71,1 85 0,2 lejesæd kar 1-9 Kilde: Landsforsøg RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 SEPTEMBER OKTOBER SÅDATO Alm. Rug Triticale Hybrid rug - units/ha* 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 OVERSIGT FOR VINTERRUG, LANDSFORSØG (fht) Råprotein Råprotein af ts kg/ha Meldug Brunrust Skoldplet Type (fht) Strålængde lejesæd kar 1-9 (cm) SU Mephisto , Hybrid 137 1,1 SU Performer 119-8, ,3 2,6 3,8 Hybrid 131 0,6 KWS Bono , , Hybrid 129 4,8 Palazzo , Hybrid 134 2,9 SU Bonelli ,1 8 6 Hybrid 128 1,2 Kilde: Landsforsøg

11 VALG DANISH AF VINTERRUG AGROS KVÆGFODERPROGRAM Vinterrug - kort og godt SU MEPHISTO Højt over år Høj meldugresistens Brødkvalitet PALAZZO Velkendt hybridrug Besidder brødkvalitet PollenPlus system KWS BONO Tørketolerant Højt protein Udbyttestabil SU PERFORMER Ny generation med højt potentiale Høj brunrustresistens Stråstiv OVERSIGT OVER VINTERRUGSORTER OG DERES KVALITETER SU MEPHISTO KWS BONO PALAZZO SU PER- FORMER NYHED SU BONELLI NYHED SORTSBE- SKRIVELSE TYPE DYRKNING SU Mephisto er en velkendt hybridrug, der har været i Landsforsøg side Sorten har et højt potentiale og har som gennemsnit over perioden vist et på 88,7 hkg/ha. SU Mephisto har en høj resistens mod meldug og middel resistens mod brunrust og skoldplet. SU Mephisto er en middeltidlig hybridrug, der kan anvendes både til brødproduktion og som foderrug. Alle SU-sorter besidder turbosystemet, hvilket betyder, at disse har lavere temperaturkrav i efteråret og dermed længere efterårsvækst. SU Mephisto har et højt faldtal og middel til højt protein SU Mephisto kan dyrkes på alle jordtyper. Dog har vi erfaring for, at sorten kvitterer for dyrkning på stærkere jordtyper. KWS Bono har været med i Landsforsøg siden Sorten er en ny generation fra KWS med en forbedret pollenproduktion og dermed mindre risiko for infektion af meldrøjer. Sorten har et middelt indhold af protein. Sorten er robust og har en høj tørketolerance. Sorten modner middeltidligt. Sorten har vist stabilitet uanset lokalitet, hvilket indikerer robusthed. Sorten har et middellangt strå med svag-middel tendens til lejesæd. KWS Bono har en middel-god resistens mod meldug og skoldplet, men høj modtagelighed af brunrust. KWS Bono kan dyrkes på alle jordtyper, men har man lettere jordtyper, hvor vand er den begrænsende faktor, bør man vælge KWS Bono. Palazzo er en velkendt sort, der har været i Landsforsøg siden Udbyttet har være højt, men de sidste år har t været vigende ift. gennemsnittet. Sorten har et middel-langt strå med tendens til lejesæd. Sorten har middel-god resistens mod meldug og vist kraftig modtagelighed af brunrust i dyrkningsår. Palazzo er en hybridsort, der besidder PollenPlus -systemet, hvilket minimerer risikoen for infektion af meldrøjer. Palazzo opfylder møllerens kvalitetskrav for anvendelse til brød, højt faldtal og høj hektolitervægt. Palazzo kan dyrkes på alle jordtyper med en god vandkapacitet. SU Performer er en ny hybrid fra HYBRO, der har deltaget i Landsforsøg i. Sorten har vist højt med fht Sorten besidder, som SU Mephisto, turbosystemet. Sorten har god resistens mod meldug og høj resistens mod brunrust. SU Performer har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. SU Performer er afprøvet i fire europæiske lande, hvor sorten har vist høje r. Vi forventer, at sorten vil sætte ny standard for. SU Performer besidder en høj resistens mod brunrust og meldug. SU Performer bør dyrkes på god til middel god jord, hvor sorten har vist det højeste. SU Bonelli er en højtydende hybridrug der har deltaget i Landsforsøg i 2013 og med hhv. fht. 136 og fht Som gennemsnit over afprøvningsperioden er er det højeste af alle afprøvede sorter. SU Bonelli er en sund sort der har lav modtagelighed af alle bladsvampe - meldug, skoldplet og især brunrust. SU Bonelli har et middel til højt protein indhold, hvilket i kombination med t giver et højt protein pr. ha. SU Bonelli har i begge afprøvningsår vist den laveste strålængde af de afprøvede sorter. Strået er stråstiv og har svag tendens til lejesæd. Su Bonelli er en robust sort der har vist høje r uanset lokalitet. 11

12 DANISH VEJLEDENDE AGROS UDSÆDSMÆNGDER KVÆGFODERPROGRAM Beregning af udsædsmængde Ønsket plantetal x TKV (TusindKorns Vægt) = Udsædsmængde i kg pr. ha % forventet markspiring RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 SÅDATO AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Hvede Vinterbyg, 2r Vinterbyg, 6r Vinterbyg, 6r hybrid Alm. Rug Hybrid rug, units/ha* - - 1,4 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Triticale Vinterraps, linie Vinterraps, hybrid (50) * Udsædsmængde Hybridryg: kg/ha = TKV x units/ha UDSÆDSMÆNGDE, KG PR. HA, UDREGNET UD FRA TKV OG ØNSKET PLANTETAL - MARKSPIRING 90% PLANTETAL/ TKV KONTAKT NORDIC SEED FOR YDERLIGERE INFORMATION: Tlf. eller 12

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts egenskaber, således at det er nemmere at vælge den sort som passer til formålet.

Læs mere

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2018/19 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterbyg Med den nye sort Valerie, kan vi tilbyde markedets

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Sejet/DLG v. Ole Andersen

Vintersæd 2016/17. Sejet/DLG v. Ole Andersen Vintersæd 2016/17 Sejet/DLG v. Ole Andersen 1 Vintersæd 2017 dlg s sortiment Vinterhvede Vinterbyg Benchmark Pistoria Sheriff Substance Hereford KWS Dacanto KWS Cleveland Hejmdal Frigg Matros nyhed nyhed

Læs mere

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sorter af vintersæd og vinterraps Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf. 5144 5967 jakob.jensen@kws.com BUTTERFLY Højestydende af alle sorter i landsforsøgene BUTTERFLY Sortstype, dyrkning og udbytte (Landsforsøg)

Læs mere

Vintersæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2019 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Nielsen

Læs mere

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD VINTERSÆD2019 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v.

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N & S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2017/18 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede KWS LILI Det kloge valg af vinterhvedesort LILI Hele landet (2014-18) 100 Meldug 0 Septoria (2017) 2 Gulrust 2 Brunrust 3 Dyrkningsegenskaber Strålængde, cm 64 Modningsdato 18/7 Kvalitet HL-vægt, kg/hl

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16/2017. Sortsvalg Vintersæd Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6

Nyhedsbrev nr. 16/2017. Sortsvalg Vintersæd Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6 Nyhedsbrev nr. 16/2017 Sortsvalg Vintersæd 2017...1 Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6 19. juni 2017 Sortsvalg Vintersæd 2017 Igen i 2017 kan tidlig såning (senest 7. september) af

Læs mere

HYVIDO HYBRID VINTERBYG

HYVIDO HYBRID VINTERBYG HYVIDO HYBRID VINTERBYG STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS l Kernekvalitet på linje med de bedste toradede sorter l Tidlig høst = mere tid til rapssåning l Særdeles robuste og stresstolerante TM Grobund for

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

KWS BINNTTO. PollenPlus -sort med topudbytte og -stråstyrke SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS BINNTTO. PollenPlus -sort med topudbytte og -stråstyrke SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS BINNTTO -sort med topudbytte og -stråstyrke 00 03 3 (OBS parceller, 08) 0,8 6 Kvalitet (Landsforsøg, 08) 78,7 9, BSA i Tyskland: Højest karakteren. = markedets bedste middel mod meldrøjer Hybrid med

Læs mere

SYNGENTA VINTERSÆD Optimér dine vinterafgrøder og få mere tid til høst og såning

SYNGENTA VINTERSÆD Optimér dine vinterafgrøder og få mere tid til høst og såning SYNGENTA VINTERSÆD 2018 Optimér dine vinterafgrøder og få mere tid til høst og såning Vi har set værdien af at have forskellige afgrøder med forskellige høsttidspunkter på hver eneste bedrift Hybrid vinterbyg

Læs mere

VINTERSÆD SORTIMENT 2019/20

VINTERSÆD SORTIMENT 2019/20 19.-20. 9 VINTERSÆD SORTIMENT 2019/20 SORTIMENT 2019/20 INDHOLD VINTERHVEDE 4 Benchmark 5 Kvium 6 Sheriff 8 Drachmann 9 KWS Extase 10 Sortsblanding 11 VINTERBYG 12 Neptun 13 VINTERRAPS 14 INV1030 15 SY

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf Vårsæd 2019 Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej 16-7490 Aulum -Tlf. 38 41 66 00 - www.atr-landhandel.dk Vårsæd 2019 Udsædsmængde Beregning af udsædsmængde Ønsket plantetal pr m 2 TKV

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Vintersæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf

Vintersæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf Vintersæd 2018 Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej 16-7490 Aulum -Tlf. 38 41 66 00 - www.atr-landhandel.dk Indholdsfortegnelse Vinterraps - Einstein - President - Archimedes (kålbrokresistent)

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018

VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018 VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018 RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM 2014 OVERSIGT AGROS OVER RAPSSORTER KVÆGFODERPROGRAM OG DERES 2014 KVALITETER DK EALTE Højt udbyttepotentiale

Læs mere

VINTERSÆD Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017

VINTERSÆD Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017 VINTERSÆD 2016 Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM 2014 DK EXALTE Højt udbyttepotentiale Højt olieindhold FENCER Kraftig efterårsvækst Tidlig hybridraps

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

SYNGENTA VINTERSÆD Optimér dit sortsvalg og din indtjening

SYNGENTA VINTERSÆD Optimér dit sortsvalg og din indtjening SYNGENTA VINTERSÆD 2019 Optimér dit sortsvalg og din indtjening Hvis du ikke lægger en klar strategi, vil problemet stige afgørende i de kommende år... Som den første såsædsvirksomhed i verden har vi i

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vårsæd 216 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både danske og udenlandske malterier efterspørger.

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY TM BELFRY STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS Hyvido hybrid vinterbygsorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det drejer sig specielt om såtid,

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

MERVÆRDI I KORNET. Anne Eriksen og Poul Christensen. Økologirådgivning Danmark 1 1

MERVÆRDI I KORNET. Anne Eriksen og Poul Christensen. Økologirådgivning Danmark 1 1 MERVÆRDI I KORNET Anne Eriksen og Poul Christensen Økologirådgivning Danmark 1 1 Indhold 1. del Forudsætninger for kvalitetsavl Generelle kvalitetskrav Brødhvede og brødrug Grynhavre og glutenfri havre

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018 Stærkt sortiment af vårsæd og e fterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Strategien

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Konsulenttræf d. 23. august 2016

Konsulenttræf d. 23. august 2016 Konsulenttræf d. 23. august 2016 PROGRAM Hvordan er det gået med Hyvido i år? Tidlig såning virker det? Er forfrugten ligegyldig til vinterraps? Skal Hyvido efterårs gødskes? LANDSFORSØG DANMARK MARKEDSFØRTE

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter P Økologisk dyrkning Konklusioner Økologisk dyrkning Artsvalg Artsvalg i korn og bælgsæd Vinterrug, hybridrug og triticale har givet de største udbytter i årets artsforsøg. Forsøget er i år udvidet med

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd 219 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 218 Stærkt sortiment af vårsæd og e fterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 214 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Hvis du anvender Orius eller Folicur Xpert i vinterrapsen, skal du være opmærksom på, om du overholder triazol-begrænsningen.

Hvis du anvender Orius eller Folicur Xpert i vinterrapsen, skal du være opmærksom på, om du overholder triazol-begrænsningen. AfgrødeNyt NR. 9-20. maj 2015 INDHOLD Aktuelt Sortsvalg vinterrug Sortsvalg vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken De mange dage med regnvejr betyder, at det er nødvendigt at være meget opmærksom på

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 20 4. september 2013 Indhold Aktuelt i marken På trods af den tørre jord er rapsen de fleste steder spiret pænt frem, men der er marker, hvor fremspiringen afventer lidt mere jordfugt. Disse

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Landmandstræf 2019 DEKALB

Landmandstræf 2019 DEKALB Landmandstræf 2019 DEKALB Raps-sæsonen 2017-2018 Vejret blev den store udfordring!! Opsummering af året 2017-2018 Mange udfordringer: Dårlig etablering Meget vådt efterår Rapsjordlopper og snegle Phoma

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterbyg er målt i den seksradede sort KWS Kosmos og er 8 procent større end måleblandingens. Derefter

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Hybrider topper landsforsøgene De tre højestydende vinterbygsorter i årets landsforsøg med vinterbyg er hybridsorterne SY 214285, Jettoo og Bazooka med forholdstal

Læs mere

VINTERSÆD 2018 STÆRKE VINTERSÆDSSORTER TIL SÆSON 2018/2019

VINTERSÆD 2018 STÆRKE VINTERSÆDSSORTER TIL SÆSON 2018/2019 VINTERSÆD 2018 STÆRKE VINTERSÆDSSORTER TIL SÆSON 2018/2019 VALG AFAGROS VINTERRAPSSORT OVERSIGT AGROS OVER RAPSSORTER KVÆGFODERPROGRAM OG DERES 2014 KVALITETER DK Epansion DK EXPANSION NY HØJTYDENDE SORT

Læs mere

Vintersæd 2017/18. Sejet/DLG

Vintersæd 2017/18. Sejet/DLG Vintersæd 2017/18 Sejet/DLG 1 Vintersæd 2017-2018 dlg s sortiment Vinterhvede Benchmark Sheriff Creator Pistoria KWS Cleveland Viborg Hereford KWS Dacanto Substance Vinterbyg Hejmdal Frigg Matros KWS Kosmos

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Vårsæd økologi Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd økologi Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd økologi 2019 Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Såsæd Vi kan tilbyde et stort udvalg af økologisk

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Majssorter Majs. Læs mere på majs.syngenta.dk. Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej København S Tlf.:

Majssorter Majs. Læs mere på majs.syngenta.dk. Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej København S Tlf.: sorter 2019 Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej 44 2300 København S Tlf.: 32 87 11 00 Læs mere på majs.syngenta.dk fra Syngenta Nu i Big Bags De nye Big Bags gør det nemmere og hurtigere for dig at fylde

Læs mere

Der er kommet nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler.

Der er kommet nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler. AfgrødeNyt NR. 20-24. august 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Bekæmpelse af rapsjordlopper Vinterbyg hybrid- eller linjesort? Endelige forsøgsresultater for vinterhvede Endelige forsøgsresultater for vinterrug

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Sådan etableres Hybridvinterbyg

Sådan etableres Hybridvinterbyg 1 Sådan etableres Hybridvinterbyg Facts om Hyvido (Hybridvinterbyg) Udbyttepotentiale Korrekt etablering og udvikling: Såtid, plantetal, sådybde Graddage som værktøj Fordele ved tidlig såning Sideskud,

Læs mere

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 -

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 - AfgrødeNyt nr. 18 13. august 2014 Indhold Aktuelt i marken De første rapsmarker er sået i ugen, der er gået. I AfgrødeNyt nr. 16 kan du læse om såning, ukrudtsbekæmpelse og gødskning af vinterraps. I sidste

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VINTERSÆD 2 007 ØST DANMARK Præsentation af årets topsorter NYHED Så Ambition hvede og tjen 500 kr. mere pr. ha Ambition manganbejdset uden merpris NYHED MAXI Mn vinterbyg: Manganberiget

Læs mere

Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca kg.

Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca kg. Majssorter 2019 Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca. 250-300 kg. Det er kun sorterne, SY Milkytop og SY

Læs mere

Vårsæd og græsfrø 2018

Vårsæd og græsfrø 2018 N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd og græsfrø 2018 En produktion i vækst Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Såsæd Vi kan tilbyde et pænt udvalg af økologisk såsæd til etablering

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36 Side 1 af 15 Nu rettes blikket mod etablering af vintersæd! Mange kan ånde lettet

Læs mere