Datagrundlag til ETU skoleåret 2018/2019. A: Noter fra de 3 gennemførte fokusgruppeinterview. Intro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datagrundlag til ETU skoleåret 2018/2019. A: Noter fra de 3 gennemførte fokusgruppeinterview. Intro"

Transkript

1 Datagrundlag til ETU skoleåret 18/19 A: Noter fra de 3 gennemførte fokusgruppeinterview. Intro Første runde M. Bor tæt på skolen, er sosu og skal omskoles pga. en skade. Har valgt en hfe-fagpakke og har et ønske om at blive socialrådgiver. Har været her siden jan18. Første halve år uden SU. Fjern: engelsk C, psyk C, rel C. færdig til sommer. S: 24 år: startede i sommers, da, kemi, idræt B, bio C- og er færdig til sommer. Startede på Århus HF og VUC, flyttede og er derfor her. Oplever ikke den store forskel. Undrer sig over, at hele skolen har fri i SSOugen, det har man ikke i Århus. Udtrykt ønske: SSO tilmeldingsfrister og andre frister: lærerne skal hjælpe med at huske. Det er generelt, at lærerne er sløve med at hjælpe med at huske. A, 31: bygningsmaler i 14 år: skal også omskoles langsomt. Vil gerne være lærer (har været timelærer på erhvervsskole) og har derfor valgt A fag, som er kravet. A var ikke kvalificeret nok. Har det rigtig godt med dansk. Tager Mat fjern i Århus. M, 33: tilflytter fra Århus. Har været i militæret. Har arbejdet 6 år som pædagogmedhjælper, heraf 4 år i ungdomsskolen. Vil gerne være pædagog på VIA. Kæresten gik her og opfordrede M til at søge. Tjekkede hjemmesiden. M oplever gode rammer her på skolen, særligt når der er ro på bagerste række. Skolen har gode undervisere og rammer. M, 19: bor i Tørring vil gerne læse historie på uni. Var skoletræt og afsluttede Gf1 som murer på Learnmark. M har været her et halv år. Bliver ofte lidt træt og vil gerne være hjemme. ( Hvem vil ikke det? Mange er lidt ældre, men alt spiller. J, 2, startede i 16 og flyttede til Horsens året inden. Bor i nærheden og havde ikke en uddannelse. Har været på højskoler, startede på IB og HF i Grenå, men droppede ud. Når mange lærere aflyser på samme tid, er det træls. Anden runde M 24 år: 2 år på ordblinde-efterskole, har hørt om VUC gennem vejledere. Bestod 9. kl. her og tager en 3- årig Hf her. Bor i udkanten af Vejle, men kører hertil, fordi der er god ordblindehjælp. M er færdig om et år og vil gerne være pædagog. A, : Gik på AVU for mange år siden og har inden starten på HF arbejdet en del år og været på barsel. Vil være pædagog og tager pædagogpakken. A er færdig om et år. S: Er startet på AVU flere gange, men afbrudt forløbet igen, har arbejdet som tjener mm og fået barn. Tog 9. klasse her og nu HF på 3 år. Vil være bygningsingeniør B, 3 år: Har været i Danmark lidt over år Startede på AVU og tager nu tre fag på HF. Vil gerne på Ålborg Universitet og læse elektronik. Har læst fysik og matematik i Iran. 1

2 S, 26 år: Har været i Danmark i 3 år. Oplever udfordringer med sproget. Har taget 9. og. klasse på AVU og startede på HF i august. Tager HF på 2 år. Har læst på universitetet i 4 år i hjemlandet. 3. runde J: bor i Hornsyld, har haft pizzeria med ven/bror og har arbejdet som tolk. Gjorde ikke uddannelsen som tolk færdig pga. arbejde. Vil gerne videreuddanne sig. Kendte skolen, har gået her før. J har en drøm om at blive politibetjent eller blive noget ved militæret. Han har tidligere også gået på VUC vejle. C: 29 år og er alenemor til to, går på AVU og vil på sigt gerne arbejde med udsatte unge, vil gerne være socialpædagog. Har gået her før, men droppede ud. L: er her fra Horsens. Var gået i stå, havde ingen planer, nu skal han i gang med et eller andet. Vil gerne videre på HF, men han ved endnu ikke, hvad han vil bagefter. M: har gået her en del år og er droppet ud flere gange pga. sygdom, men vil gerne videre til. klasse og senere på HF og så arbejde med finansjournalistik. M: kom fra Irak for 12 år siden sammen med familien. Hun har gået på sprogskolen og synes, at dansk er et meget svært sprog. Vil gerne videre på HF og så VIA og senere være sygeplejerske. Lige nu går hun på VUC, fordi sproget er svært. R: kommer fra Thailand og har været 4 år i DK. Hun flyttede hertil pga. mandens job. (Manden er vist dansk). Livet og jobbet er i Thailand, så jeg har ikke meget at lave i Danmark. Manden sejler, og hun er meget alene. Problemet er sproget, men R siger selv, at hun er god til matematik. Hun har gået 1½ år på sprogskole. Har taget da, mat, nf på 9. kl. Hun starter forfra på g-niveau for at blive bedre til sproget. Vil på sigt gerne arbejde inden for catering/kantine. Har været på Learnmark to år, men sproget er en hindring, vil gerne tilbage på Leanmark. R bliver færdig med. klasse til sommer. Studiemiljø Første runde S: Har et håb om at lære nogle at kende. Det gik bedre i Århus. Har et ønske om noget mere socialt, man skal selv opsøge det sociale. Fredagscafe er fint, men Sarah vil ikke selv gå derned, hvis hun ikke kender nogen. A: Når man har børn behøver man ikke være social. Holdene er gode og man lærer nogle at kende på holdene. Hvis man har børn er det sociale ikke så vigtigt. De fleste kender navne på personerne i dansk. Der er et ønske om at arbejde med klassesammenhold på alle hold ikke kun dansk. Det er vigtigt med relationer, også internt på holdene. Niveauet (C, B, A) kan have noget med oplevelsen af læreren at gøre lærerens engagement og interesse for stoffet. Vigtigt med klar og tydelig opstart. Lærerens tydelighed er vigtig og han/hun skal være på højde med eleven, men ikke ven med eleven. Der er et ønske om fælles enighed mellem lærer og elever en usynlig (eller synlig) kontrakt om klasserumsmiljø. Vigtigt at læreren fastholder krav om god adfærd fra starten, især ift. Støj. Og pas på dem, der sætter sig bagerst. 2

3 Skolen er elendig med hjælpemidler fx hæve/sænkebord. Parkeringspladser der er for få.. Forbløffende lidt mobning. Der er plads til alle. Buddieordning kan være en øjenåbner. Og nedbryde fordomme Eleverne giver udtryk for, at dem, der danner kliker og forstyrrer meget på holdene, og som holder sig meget for sig selv/lukker sig om sig selv i høj grad er hf2-erne, og så overlades hfe-erne til sig selv. Anden runde Ingen af eleverne har været til sociale arrangementer på skolen. S har ikke været til arrangementer. Har ikke savnet det og faktisk fravalgt det. Hun oplever, at det mest er for HF2 erne Har familieliv, så det er ikke så aktuelt. Eleverne er enige om, at lærerne skal informere mere om sociale aktiviteter på holdene, så er muligheden for, at de kommer, nok større. S føler sig presset og har ikke tid. Flere (stort set alle) bruger studieværkstedet en del og er meget glade for hjælpen der. S: Skolen og lærerne på holdene må gerne blande danskere og tosprogede mere, så man kan hjælpe hinanden både fagligt og sprogligt (især på avu). Klasserne på avu må gerne blandes lidt mere. Det giver mere. Flere er enige. Hun foreslår/ønsker, at man fx på biologi B må lave rapporterne sammen (danskere og tosprogede). Det er ærgerligt, at man ikke kan hjælpe hinanden. Læreren skal være obs på ikke at tale for hurtigt og give tid til at forstå det faglige. Eleverne ønsker mere intro til digitale programmer på HFe. Der er stor forskel på, hvilke programmer de forskellige niveauer bruger. På AVU bruges exel, på HF bruges wordmat. Derudover ønskes også en bedre intro til både Intra og ludus. Gruppen er enige i, at der generelt er meget larm/støj i klasserne (både på AVU og på HF). Især når læreren taler ved tavlen. Det er vigtigt, at læreren laver meget klare linjer helt i starten af et skoleår. Det hjælper ikke at være venlig. En ide kan være, at læreren lægger gulerødder ud for at motivere eleverne. Der er overvejende enighed om, at det var mere blødt på AVU. Der var mere tid. Fungerer holdene godt? Ja, de fungerer godt. Det er især godt at blande grupper hele tiden, så man lærer hinanden at kende. Gruppen føler ikke, at de bliver holdt udenfor på hold, hvor de er sammen med mange HF2 ere Tredje runde Når man har mindre børn/familie bruges fredagscafe ikke. 3

4 L har været til fredagscafe t par gange. Det kunne være fint at lave et arrangement med børn, så de ved, hvor forældrene går hen. Flere aleneforældre synes, det vil være en god ide. Er I glade for holdene? Alle kender stort set alle navne på holdene. I efteråret var der meget uro (på Ms hold), men efter at holdet er blevet slået sammen med et andet ved juletid, og V er blevet lærer, er der kommet ro på. V er god til at holde ro og orden. Alle eleverne påpeger, at det er godt med klare og tydelige holdninger til fx telefoner og pc ere. Det er vigtigt, at læreren er tydelig og klart markerer regler. Det er et stort problem, at lærerne ikke er tydelige nok. Eleverne efterlyser mere konsekvente holdninger. Eleverne mister lysten til at lære, når der er uro (bl.a. ved mobilbrug) Uroen kan medføre kliker i det skjulte. Ikke alle har respekt. Det er meget de unge, der ikke har så meget respekt for læreren og for holdkammerater. Der er meget støj og uro, det er vigtigt, at lærerne holder disciplin, især med telefoner. Og det er ikke dem med syge børn, der har mobilerne fremme. Ide at indføre en kasse til telefonerne? Når andre tjekker deres mobil, får man også lyst til at gøre det selv. På trods af alt det, så går det godt!!! (Men der mangler parkeringspladser ) Eleverne oplever ingen mobning. Nogle lokaler er små. Tænk over klassernes størrelser, når lokalerne fordeles. Kantinen er dyr. kr. for en kaffe er for dyrt. M får den hjælp, hun skal ift. ordblindhed. Fysisk: De raske skal bruge trapperne, så dem, der har brug for det kan bruge elevatoren. Det faglige Første runde Flere elever oplever overlap i lektier/afleveringer, mange lektier på en gang. Et par elever oplever stor på forskel på fjernstudiefag på samme niveau (afleveringer) samf/religion. Mat C fjern på Århus er også hårdt. Måske er religion hårdt, fordi der er mange fagudtryk. R bruger ikke værkstedet. Er ikke klar over hvor/hvornår man kan få hjælp. Der er et ønske om tydelig hjælp i fx matematik i værkstedet. Et par elever føler sig dumme og uvidende i starten af et Hf-forløb. Men lærerne griber det godt an. Lærerne gør, at man tør åbne op, på et tidspunkt knækker man koden. Der er næsten enighed om, at halvårlige fag er godt. Godt at kunne fordybe sig i få fag. R synes dog, det går for hurtigt. Faget når ikke at synke ned. Der er dog enighed om at 4 lektioner samme dag på B-halvårlige hold er hårde. Der er et ønske om refleksionspauser, opsamlingspauser. Fjern C samf med P: godt med fagbegreber/nøgleord, som der skal være styr på. 4

5 Flere oplever meget uro. Det svinger dog fra klasse til klasse, eller hvis man har for lang tid til gruppearbejde. Vigtigt med tydelig struktur fra lærerens side. Engagementet er afgørende for koncentrationen. Anden runde Det faglige niveau er fint. Lærerne er gode til at spørge, om alle er med. M synes Horsens HF og VUC gør det godt i forhold til ordblinde, og at hun har god støtte fra Vibeke. Godt, at vi nu har både dansk og dansk som andetsprog på AVU det har de savnet. Et par af eleverne bruger værkstedet en del, og her er det ikke nødvendigvis nødvendigt med en dsa-lærer. Eleverne påpeger, at det er vigtigt, at lærerne tager hensyn til de mange afleveringer, så de ikke klumper sammen. Det kan ødelægge motivationen. Samtidig oplever eleverne dog, at der er forståelse for, at eleverne er pressede i forhold til flere afleveringer. Der kan laves særaftaler. Gruppen siger samlet, at læreren skal have mere magt. Konsekvens hjælper. Læreren skal lave regler og handle konsekvent, når reglerne ikke overholdes. Tredje runde R: der er mange udlændinge på holdene, og lærerne skal være bedre til at tage sig tid og forklare. Det er svært at forstå. L forklarer, at samfundsfagslæreren deler holdene op. Det fungerer godt. Smart for dem, der har svært ved det. Og så dobbelt op på timerne og kun hver anden uge. Igen ros til V i værkstedet. Et par af de tosprogede (kvinderne) kender ikke til studeværkstedet. Mange oplever, at fagene er pressede fordi alle hold skal afsluttes (bl.a. pga. FGU en) J: eleverne skal også selv knokle for det og arbejde selv. I de store klasser vil det være godt med hjælpelærer, der er meget ventetid, hvis man har brug for hjælp. Det er især i matematik og hold på elever. Og især vil det være en stor hjælp, hvis der er mange tosprogede på holdet. J (dsa) er meget sød og god til at hjælpe og forklare og tålmodig og taler langsomt

6 B: 2 elevers skriftlige besvarelse i fritekst af spørgsmål fra fokusgruppeinterview Elev 1: Hvorfor valgte du os, hvad vil du gerne bagefter? - For at forbedre mine fag, som jeg fremadrettet skal bruge. VUC tilbyder enkeltfag, hvilket er super godt, så man kan have fokus på de fag man mangler. Hvad kan du godt lide ved skolen? Hvad savner du/hvad kan gøres bedre? - At det er en skole for alle alle har en chance her. Det synes jeg er fedt! - Mellemtimer!!! Og den måde fraværet kører på.. Det stiger enormt hurtigt, hvis man har en sygedag, men falder til gengæld rigtig langsomt igen. Desværre var jeg så uheldig, at min datter var på Skejby i uge 2 af skolestart. Det resulterede i at mit fravær kom op på over % - det er fuldstændig umuligt at få ned igen. Personligt har det stresset mig rigtig meget. Samtidig blev jeg ved opstart fortalt, at jeg kun skulle have X antal timer, fordi jeg har min datter. 2-3 uger efter, finder de så ud af, at de har lavet en fejl, og jeg derfor skal have et fag mere. Det lavede kludder i det hele, da jeg netop havde tilmeldt mig noget psykolog, som lå på min fridag om fredagen. Det resulterede selvfølgelig også i fravær nogle fredage, og til sidst måtte jeg melde fra psykolog igen. Hvad hører du om skolen rundt omkring? - Jeg hører tit og ofte, at det bare er en skole folk er på, for at for SU. Det synes jeg er rigtig ærgerlig. For jeg synes skolen har nogle rigtig gode tilbud og muligheder. Dog oplever jeg blandt mine egne klassekammerater, at der er mange der ikke tager det seriøst, og aldrig afleverer deres opgaver, hvilket egentlig kan frustrere mig- for det har der indtil videre, ikke været nogle konsekvenser af. Studiemiljø: Føler du, du hører til på skolen? Har du nogle venner på skolen? - Det gør jeg. Men jeg må indrømme, at jeg ser meget frem til, at det næste år er en skole for folk over 2. Jeg har det godt på skolen, og kommer godt ud af det med mine klassekammerater. Oplever du, at der er nogen, der bliver mobbet eller holdt udenfor? - Nej! Det har jeg heldigvis ikke oplevet på nogle af mine hold. Savner du tilbud om aktiviteter uden for skoletiden udover studieværksted og fredagscafe? Har du været til fredagscafe? - Nej det gør ikke. Når jeg har fri, har jeg fri. Jeg har mere en rigeligt at se til efter skole, så de aktiviteter udenfor skolen, ville ikke være noget jeg ville benytte mig af. Har du nogen forslag til forbedring af skolens fysiske studiemiljø? nej Det faglige: bliver I udfordret fagligt? Er det for svært eller for let eller tilpas? - Det eneste for giver store udfordringer, er når de faglige dokumentationer falder lige oveni hinanden, og man sidder med 3 opgaver, man skal fokusere på, på samme tid. Hvordan har I det med hinanden på holdene? Kender I hinandens navne? - Vi kender hinandens navne, og kommer godt ud af det med hinanden. Vi har en indbyrdes aftale på holdene, om at der skal snakkes dansk, hvilket sjældent bliver respekteret, dét synes jeg godt kan give lidt udfordringer, og det er faktisk ikke særlig behageligt. Er du tilfreds med din egen indsats i timerne og når du forbereder dig? - Jeg laver altid mine ting, og forbereder mig inden timerne, så godt jeg kan. Er der mange forstyrrelser i timen? Hvad kan vi gøre ved det? - Folk der kommer for sent. SOM REGELT ALTID DE SAMME MENNESKER. Det er respektløst overfor læreren og ens klassekammerater. 6

7 Elev 2: Hvad gør du, når du i timerne ikke kan finde ud af en opgave? - De hold jeg er på, er vi rigtig gode til at hjælpe hinanden indbyrdes. Det gør jeg brug af, hvis der er en opgave jeg ikke helt kan finde ud af. Hvorfor valgte du os, hvad vil du gerne bagefter? Fordi jeg manglede min matematik fra 9. og vil på erhvervsuddannelse bagefter. Hvad kan du godt lide ved skolen? Hvad savner du/hvad kan gøres bedre? At man møder mange nye mennesker, grundet de forskellige klasser. Og priserne i kantinen er på ingen måder su venlige. Parkering er der aldrig nok af, og at du får pbøder, der er ligeså dyr som din su. Hvad hører du om skolen rundt omkring? At det er en stor udlænding skole. Studiemiljø: Føler du, du hører til på skolen? Har du nogle venner på skolen? Ja men er også meget nem at snakke med Oplever du, at der er nogen, der bliver mobbet eller holdt udenfor? Nej ikke rigtig, for der er så mange forskllige typer. Savner du tilbud om aktiviteter uden for skoletiden udover studieværksted og fredagscafe? Har du været til fredagscafe? Nej har ikke prøvet noget af det faktisk. Har du nogen forslag til forbedring af skolens fysiske studiemiljø? Der er få mange elever i forhold til lære. Det faglige: bliver I udfordret fagligt? Er det for svært eller for let eller tilpas? Jeg synes det er en god blanding Hvordan har I det med hinanden på holdene? Kender I hinandens navne? Vi har det meget godt, men der er mange jeg ikke snakker med og mange jeg ikke kan navne på. Er du tilfreds med din egen indsats i timerne og når du forbereder dig? Ja det er jeg. Er der mange forstyrrelser i timen? Hvad kan vi gøre ved det? Ja det kan der godt være, da der også er mange folk fra de forskellige lande, og det kan tag meget af ens hjælp fra læren Hvad gør du, når du i timerne ikke kan finde ud af en opgave? Spørger læren, eller andre elver fra klassen 7

8 C: Rapport fra gennemført spørgeskemaundersøgelse på hf2-afdelingen IT-Center Fyn Elevtrivselsundersøgelse 8

9 Afsnit A 8 Er du kvinde eller mand? 7 6 Kvinde Mand Svarmulighed : Antal : Andel (%) Kvinde Mand Total 133-9

10 Hvor gammel er du? ; Gennemsnit:,, spredning: 4,4 Svarmulighed : Antal : Andel (%)

11 Total

12 Afsnit B 1 Hvilken gymnasial uddannelse går du på? 8 6 Stx Hf Hhx Htx 2-årig stx 2-årig hhx Hf-enkeltfag Svarmulighed : Antal : Andel (%) Stx Hf 133 Hhx Htx 2-årig stx 2-årig hhx Hf-enkeltfag Total

13 Årgang? 6 1.g/1.hf 2.g/2.hf 3.g Andet Svarmulighed : Antal : Andel (%) 1.g/1.hf g/2.hf g Andet 2 2 Total

14 Afsnit C Jeg er glad for at gå i skole. Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 4,1, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig 8 44 Hverken enig eller uenig Delvist uenig 9 7 Helt uenig 1 1 Total

15 Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 6 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,8, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 2 19 Delvist enig 69 2 Hverken enig eller uenig Delvist uenig 7 Helt uenig 2 2 Total 132-1

16 Jeg deltager aktivt i timerne Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,7, spredning: 1,1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 33 2 Delvist enig 1 38 Hverken enig eller uenig Delvist uenig 13 Helt uenig 4 Total

17 Jeg afleverer mine opgaver til tiden. 6 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 4,3, spredning: 1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 72 4 Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig 7 Helt uenig 3 2 Total

18 Jeg bliver ved med at arbejde, indtil tingene er klaret Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,9, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig 7 43 Hverken enig eller uenig 3 26 Delvist uenig 4 Helt uenig 2 2 Total

19 Jeg har svært ved at komme i gang med opgaver Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,4, spredning: 1,1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig 6 46 Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig 8 6 Total

20 Jeg er forberedt til timerne Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,7, spredning: 1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 27 Delvist enig 2 39 Hverken enig eller uenig Delvist uenig 1 11 Helt uenig 2 2 Total 132 -

21 Jeg forbliver rolig i pressede situationer Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,2, spredning: 1,1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 1 12 Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig 2 19 Helt uenig 8 Total 1-21

22 Jeg kan lide at kende til og lære nye ting Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 4, spredning:,8 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig 3 2 Helt uenig 1 1 Total

23 Jeg er motiveret for undervisningen Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,7, spredning: 1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig 4 41 Hverken enig eller uenig Delvist uenig 9 7 Helt uenig 3 2 Total

24 Jeg laver mit skolearbejde, fordi jeg er interesseret i det Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,, spredning: 1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 27 Delvist enig Hverken enig eller uenig 46 3 Delvist uenig 1 Helt uenig 2 2 Total

25 Når jeg ikke kan finde ud af en bestemt ting i skolen, tør jeg godt sige det i klassen Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,7, spredning: 1,2 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig 38 Hverken enig eller uenig 1 Delvist uenig 1 11 Helt uenig 9 7 Total 131-2

26 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,8, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 32 2 Delvist enig 6 43 Hverken enig eller uenig 32 2 Delvist uenig 9 7 Helt uenig 1 1 Total 1-26

27 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,2, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 7 Tit En gang imellem 6 4 Sjældent Aldrig 4 3 Total

28 Hvis noget er svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,6, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit Tit 6 42 En gang imellem 4 34 Sjældent 13 Aldrig 1 1 Total

29 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 7 6 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,9, spredning:,7 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit Tit En gang imellem Sjældent 4 Aldrig 1 1 Total

30 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,9, spredning:,8 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 33 2 Tit 9 4 En gang imellem Sjældent 7 Aldrig Total 1 -

31 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil i skolen? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,8, spredning:,8 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit Tit En gang imellem 39 Sjældent 7 Aldrig Total

32 Afsnit D 6 Jeg får tilbagemelding fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene. Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,9, spredning:,8 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig 68 2 Hverken enig eller uenig Delvist uenig 7 Helt uenig 1 1 Total

33 Jeg har indflydelse på undervisningen. 6 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 12 9 Delvist enig Hverken enig eller uenig 31 Delvist uenig 11 9 Helt uenig 4 3 Total

34 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,6, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 16 Delvist enig 2 42 Hverken enig eller uenig 32 Delvist uenig 11 9 Helt uenig 1 1 Total

35 Undervisningen motiverer mig til at lære nyt Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig 6 43 Hverken enig eller uenig 4 34 Delvist uenig 8 6 Helt uenig 4 Total 131-3

36 Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det. 6 Altid Ofte Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,4, spredning:,6 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Altid 4 41 Ofte 72 Sjældent 6 Aldrig Total

37 Lærerne respekterer mig. 6 Altid Ofte Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,4, spredning:,6 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Altid Ofte 6 47 Sjældent 7 Aldrig Total

38 Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Altid Ofte Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 2,8, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Altid 24 Ofte Sjældent Aldrig 7 6 Total

39 Afsnit E 3 Mine forældre viser interesse for det, jeg gør i skolen. 2 1 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,7, spredning: 1,2 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 36 Tit En gang imellem Sjældent 8 Aldrig 8 7 Total 1-39

40 Mine forældre opmuntrer mig til skolearbejde Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,6, spredning: 1,3 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 33 Tit En gang imellem 2 21 Sjældent 12 Aldrig 12 Total 121 -

41 Afsnit F 4 Er du glad for din klasse? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 4, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 31 Tit 6 43 En gang imellem Sjældent 11 8 Aldrig Total

42 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 6 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,9, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit Tit En gang imellem 23 Sjældent 7 Aldrig 1 1 Total

43 Jeg føler, at jeg hører til på min skole Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 4, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig 3 41 Hverken enig eller uenig Delvist uenig 9 7 Helt uenig Total 1-43

44 Jeg støtter og hjælper mine klassekammerater Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 4,2, spredning:,7 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig 1 Delvist uenig 2 2 Helt uenig Total 1-44

45 Jeg kommer godt ud af det med mine klassekammerater. 6 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 4,1, spredning:,8 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig 6 49 Hverken enig eller uenig Delvist uenig 3 2 Helt uenig Total 132-4

46 Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for hinanden Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,6, spredning: 1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig 1 39 Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig 4 3 Total 1-46

47 I min klasse er det godt at være aktiv i timerne Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,9, spredning:,8 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 23 Delvist enig 6 47 Hverken enig eller uenig 3 27 Delvist uenig 3 2 Helt uenig Total

48 Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 4, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig 1 Delvist uenig 7 Helt uenig 1 1 Total

49 Jeg ville ønske, jeg gik på en anden skole. 6 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 1,9, spredning: 1,1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 4 3 Delvist enig 8 Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig 68 4 Total

50 Jeg har en god kontakt med elever fra andre klasser/hold. 2 1 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 2,8, spredning: 1,3 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 12 9 Delvist enig 3 27 Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig 26 Total 131 -

51 Jeg har kontakt til de andre fra klassen uden for skoletiden. 2 1 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 3,4, spredning: 1,3 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 33 2 Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig 1 11 Helt uenig Total 132-1

52 Afsnit G 6 Jeg har det dårligt i skolen. Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 1,9, spredning: 1,1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig 4 3 Delvist enig 9 7 Hverken enig eller uenig 27 Delvist uenig 27 Helt uenig 6 49 Total 132-2

53 Hvor ofte føler du dig presset i skolen? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,4, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig 3 2 Total 132-3

54 Hvor ofte føler du dig presset pga. lektier? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,7, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 23 Tit En gang imellem 4 34 Sjældent 9 7 Aldrig 1 1 Total 132-4

55 Hvor ofte føler du dig presset pga. karakterer? 2 1 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,4, spredning: 1,3 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 32 2 Tit En gang imellem Sjældent 2 Aldrig 9 7 Total 128 -

56 Hvor ofte føler du dig presset pga. egne krav og forventninger til skolearbejdet? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 4, spredning: 1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 3 41 Tit 39 En gang imellem Sjældent 8 Aldrig Total 1-6

57 Hvor ofte føler du dig presset pga. andet? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 3,7, spredning: 1,1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit Tit 34 En gang imellem Sjældent 18 1 Aldrig 3 3 Total 118-7

58 Har du i dette skoleår seriøst overvejet at 'droppe ud' af skolen og hvis ja, hvorfor? (sæt gerne flere krydser) 6 Jeg har ikke overvejet at droppe ud Faglige årsager Sociale årsager Omvalg til anden uddannelse Personlige årsager Andet ; Gennemsnit og spredning kan ikke beregnes. Svarmulighed : Antal : Andel (%) Jeg har ikke overvejet at droppe ud 87 Faglige årsager 16 Sociale årsager 1 Omvalg til anden uddannelse 3 2 Personlige årsager Andet 8 Total 17-8

59 Føler du dig ensom i skolen? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 2, spredning: 1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 2 2 Tit 9 7 En gang imellem Sjældent Aldrig 3 41 Total 1-9

60 Afsnit H I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen: Blevet kaldt grimme navne, gjort nar af eller blevet drillet på en sårende måde? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 1,3, spredning:,7 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 1 1 Tit 1 1 En gang imellem 7 Sjældent Aldrig 4 81 Total 129-6

61 - Blevet truet til at gøre ting, jeg ikke havde lyst til at gøre? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 1,2, spredning:, Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 1 1 Tit En gang imellem 3 2 Sjældent 13 Aldrig Total

62 - Blevet udsat for uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 1,3, spredning:,7 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 1 1 Tit 2 2 En gang imellem 3 2 Sjældent Aldrig 6 82 Total

63 - Digital mobning? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 1,1, spredning:, Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 1 1 Tit En gang imellem 4 3 Sjældent 6 Aldrig Total 1-63

64 - Blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 1,2, spredning:,6 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 1 1 Tit En gang imellem 4 Sjældent 9 7 Aldrig Total

65 I hvilket omfang har du det seneste år oplevet, at elever eller ansatte på skolen er blevet presset til at gøre ting, som de ikke havde lyst til at gøre? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig ; Gennemsnit: 1,, spredning:,8 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Meget tit 2 2 Tit En gang imellem 11 9 Sjældent 2 21 Aldrig Total 121-6

66 Der er gode muligheder på skolen for at få støtte og vejledning, hvis det har været svært Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig ; Gennemsnit: 4,1, spredning: 1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig 2 2 Helt uenig 4 3 Total

67 Undervisningsmiljø Svar på en skala fra 1-, hvor 1 er dårligst og er bedst. 2 Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, bibliotek)? ; Gennemsnit: 6,3, spredning: 2,1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Total

68 Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? ; Gennemsnit: 6,9, spredning: 2,3 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Total 1-68

69 Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? ; Gennemsnit: 6,6, spredning: 2,1 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Total

70 Hvor enig eller uenig er du i, at: Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen helt enig delvist enig hverken enig eller uenig delvist uenig helt uenig ; Gennemsnit: 3,8, spredning:,9 Svarmulighed : Antal : Andel (%) helt enig delvist enig 6 44 hverken enig eller uenig 23 delvist uenig 11 9 helt uenig 2 2 Total 128-7

71 Svar på en skala fra 1-, hvor 1 er dårligst og er bedst: Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? ; Gennemsnit: 7, spredning: 1,6 Svarmulighed : Antal : Andel (%) Total

RANDERS HF & VUC. Resultater for HF Svarprocent Elevtrivselsundersøgelse

RANDERS HF & VUC. Resultater for HF Svarprocent Elevtrivselsundersøgelse RANDERS HF & VUC Resultater for HF Svarprocent 78% @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit A Er du kvinde eller mand? 7 6 Kvinde Mand 1-8-18 31-12-18 1-8-18 31-12-18; Gennemsnit og spredning kan ikke

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HTX samlet VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HTX samlet VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1 VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID HTX samlet @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse... 5 Egen indsats... 6 Undervisningen...

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HHX samlet (Grenaa & Rønde)

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HHX samlet (Grenaa & Rønde) VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID HHX samlet (Grenaa & Rønde) @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 18 VID GYMNASIER HOLD VID HHX SAMLET (GRENAA & OG RØNDE) 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse...

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID Gymnasier samlet (HTX + HHX)

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 VID GYMNASIER HOLD VID GYMNASIER SASMLET (HTX + HHX) 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse...

Læs mere

HERNING HF & VUC. Resultater af den nationale elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse

HERNING HF & VUC. Resultater af den nationale elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse HERNING HF & VUC Resultater af den nationale elevtrivselsundersøgelse 18 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit A Er du kvinde eller mand? 7 6 Kvinde Mand 1-11-18-11-18 1-11-18-11-18; Gennemsnit og

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC. Elevtrivselsundersøgelse 2018 Resultater for Elevtrivselsundersøgelse

TH. LANGS HF & VUC. Elevtrivselsundersøgelse 2018 Resultater for Elevtrivselsundersøgelse TH. LANGS HF & VUC Elevtrivselsundersøgelse 218 Resultater for HF2 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit A Er du kvinde eller mand? 8 7 6 4 3 2 1 Kvinde Mand 1-8-218 31-1-219 1-8-218 31-1-219; Gennemsnit

Læs mere

HERLEV GYMNASIUM OG HF

HERLEV GYMNASIUM OG HF HERLEV GYMNASIUM OG HF Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit B Hvilken gymnasial uddannelse går du på? 8 7 6 4 Stx Hf Hhx Htx 2-årig stx 2-årig hhx Hf-enkeltfag 1-8-18 1-1-19 1-8-18 1-1-19;

Læs mere

RYBNERS. Resultater for de gymnasiale uddannelsers elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse

RYBNERS. Resultater for de gymnasiale uddannelsers elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse RYBNERS Resultater for de gymnasiale uddannelsers elevtrivselsundersøgelse 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 2 Uddannelsesforløb... 5 Egen indsats... 7 Lærerne og undervisningen...

Læs mere

VUC ROSKILDE, ROSKILDE AFDELINGEN

VUC ROSKILDE, ROSKILDE AFDELINGEN VUC ROSKILDE, ROSKILDE AFDELINGEN Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

EUC NORD. Elevtrivselsundersøgelse

EUC NORD. Elevtrivselsundersøgelse EUC NORD Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift... Fejl!

Læs mere

LEMVIG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse

LEMVIG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse LEMVIG GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

ROSKILDE GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse

ROSKILDE GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse ROSKILDE GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

NÆSTVED GYMNASIUM OG HF NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

GYM-elevtrivselsundersøgelsen Samlet resultat

GYM-elevtrivselsundersøgelsen Samlet resultat GYM-elevtrivselsundersøgelsen 18 Samlet resultat 1 METODE 2 Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) er gennemført i perioden 6.-21. december 18 ved hjælp af @ventures ETU-system for de gymnasiale uddannelser.

Læs mere

GYMNASIET HHX RINGKØBING

GYMNASIET HHX RINGKØBING GYMNASIET HHX RINGKØBING ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse 218 UCRS Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 4 Afsnit C... 5 Afsnit D... 23 Afsnit E... 3 Afsnit F... 32 Afsnit G... 43

Læs mere

GYMNASIET HHX SKJERN. ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse UCRS Elevtrivselsundersøgelse

GYMNASIET HHX SKJERN. ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse UCRS Elevtrivselsundersøgelse GYMNASIET HHX SKJERN ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse 218 UCRS Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 4 Afsnit C... Afsnit D... 23 Afsnit E... 3 Afsnit F... 32 Afsnit G... 43 Afsnit

Læs mere

AALBORG HANDELSGYMNASIUM

AALBORG HANDELSGYMNASIUM AALBORG HANDELSGYMNASIUM Resultater samlet Saxogade og Turøgade 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Respondenter... 1 Afsnit A... 2 Afsnit B... 5 Afsnit C... 8 Afsnit D... 26 Afsnit E... 33

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse

SVENDBORG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse SVENDBORG GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

SOLRØD GYMNASIUM Resultater

SOLRØD GYMNASIUM Resultater SOLRØD GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

ROSKILDE KATEDRALSKOLE

ROSKILDE KATEDRALSKOLE ROSKILDE KATEDRALSKOLE Samlede Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN

HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE

NYKØBING KATEDRALSKOLE NYKØBING KATEDRALSKOLE Resultater december 18 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater

IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

LEARNMARK HORSENS ETU 2018

LEARNMARK HORSENS ETU 2018 LEARNMARK HORSENS ETU 218 Resultater learnmark Gymnasium, HHX og HTX Samlet svarprocent 9 % @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit C : Egen indsats Jeg er glad for at gå i skole. 6 4 3 2 1 Delvist Helt

Læs mere

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO Resultater af HTX-Elevtrivselsundersøgelsen 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 3 Afsnit C... 4 Afsnit D... 13 Afsnit E... 16 Afsnit F...

Læs mere

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO Resultater HHX-Elevtrivselsundersøgelsen 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 3 Afsnit C... 4 Afsnit D... 13 Afsnit E... 16 Afsnit F... 17

Læs mere

Spørgeramme til den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Spørgeramme til den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Spørgeramme til den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Beskrivelse Svarkategorier 1 Er du kvinde eller mand? 1: Kvinde 2: Mand 2 Hvor gammel er du? Heltal (12-60) 3 Hvilken gymnasial

Læs mere

VIDEN DJURS. Undervisningsmiljøvurdering 2018 VID Undervisningsmiljøvurdering VID Gymnasier samlet (HTX + HHX)

VIDEN DJURS. Undervisningsmiljøvurdering 2018 VID Undervisningsmiljøvurdering VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) VIDEN DJURS Undervisningsmiljøvurdering 218 VID Gymnasier VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) Data indsamlet i ugerne 48-49 i 218 @Ventures Undervisningsmiljøvurdering 218 VID GYMNASIER samlet undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI. Elevtrivselsundersøgelse. Alle elever, svarprocent: 75%

ÅRHUS AKADEMI. Elevtrivselsundersøgelse. Alle elever, svarprocent: 75% ÅRHUS AKADEMI Resultater Alle elever, svarprocent: 7% @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit C Jeg er glad for at gå i skole. 4 4 3 2 1 Delvist Helt 1-8-218 31-12-218 1-8-218 31-12-218; Gennemsnit:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2018 HTX og HHX

Elevtrivselsundersøgelse 2018 HTX og HHX Elevtrivselsundersøgelse 08 og @Ventures Er du kvinde eller mand? 00% 90% 80% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinde Mand Kvinde Mand Antal svar i alt % 7% 9% 8% 6 8% 6% 678 Hvor gammel er du? 0 6 7 8 9 0 6

Læs mere

Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1

Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1 Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1 Spørgsmål 1.2 Er du kvinde eller mand? 1:Kvinde 41 51,9% 2:Mand 38 48,1% Spørgsmål 1.3 Hvor gammel er du? 1 1,3% 2 2,5%

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HF & VUC FYN. 2-årig HF. Svarprocent: 73% (405 besvarelser ud af 558 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HF & VUC FYN. 2-årig HF. Svarprocent: 73% (405 besvarelser ud af 558 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HF & VUC FYN 2-årig HF Svarprocent: 73% (405 besvarelser ud af 558 mulige) Elevtrivsel 2-årig HF HF & VUC FYN Landsgennemsnit - 2-årig HF

Læs mere

IKAST-BRANDE GYMNASIUM

IKAST-BRANDE GYMNASIUM IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Vestegnen HF & VUC. Svarprocent: 46% (247 besvarelser ud af 532 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Vestegnen HF & VUC. Svarprocent: 46% (247 besvarelser ud af 532 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Vestegnen HF & VUC Svarprocent: 46% (247 besvarelser ud af 532 mulige) Elevtrivsel Vestegnen HF & VUC Landsgennemsnit VUC 77 77 76 75 78 77

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser KVUC. Svarprocent: 56% (367 besvarelser ud af 654 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser KVUC. Svarprocent: 56% (367 besvarelser ud af 654 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser KVUC Svarprocent: 56% (367 besvarelser ud af 654 mulige) Elevtrivsel KVUC Landsgennemsnit VUC 77 77 75 75 77 72 73 74 Elevtrivsel Egen motivation

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VUC & HF Nordjylland. Svarprocent: 34% (1186 besvarelser ud af 3527 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VUC & HF Nordjylland. Svarprocent: 34% (1186 besvarelser ud af 3527 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser VUC & HF Nordjylland Svarprocent: 34% (1186 besvarelser ud af 3527 mulige) Elevtrivsel VUC & HF Nordjylland Landsgennemsnit VUC 79 77 79 75

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Kolding HF & VUC. Svarprocent: 67% (86 besvarelser ud af 129 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Kolding HF & VUC. Svarprocent: 67% (86 besvarelser ud af 129 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Kolding HF & VUC Svarprocent: 67% (86 besvarelser ud af 129 mulige) Elevtrivsel Kolding HF & VUC Landsgennemsnit VUC 78 77 72 75 79 77 75

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse ETU 2018

Elevtrivselsundersøgelse ETU 2018 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2018 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Aarhus Katedralskole STX (Alment Gymnasium) Svarprocent: 86% (761 besvarelser ud af 888 mulige) Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VUC Vestsjælland Syd. Svarprocent: 31% (362 besvarelser ud af 1184 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VUC Vestsjælland Syd. Svarprocent: 31% (362 besvarelser ud af 1184 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser VUC Vestsjælland Syd Svarprocent: 31% (362 besvarelser ud af 1184 mulige) Elevtrivsel VUC Vestsjælland Syd Landsgennemsnit VUC 77 72 77 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. NEXT Uddannelse København (STX) Svarprocent: 68% (538 besvarelser ud af 795 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. NEXT Uddannelse København (STX) Svarprocent: 68% (538 besvarelser ud af 795 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser NEXT Uddannelse København (STX) Svarprocent: % (538 besvarelser ud af 795 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København (STX) Landsgennemsnit

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. HTX Roskilde. Svarprocent: 60% (300 besvarelser ud af 503 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. HTX Roskilde. Svarprocent: 60% (300 besvarelser ud af 503 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HTX Roskilde Svarprocent: 60% (300 besvarelser ud af 503 mulige) Elevtrivsel HTX Roskilde Landsgennemsnit HTX/HHX 76 75 69 69 82 81 73 70

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Kalundborg Gymnasium og HF. Svarprocent: 64% (460 besvarelser ud af 715 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Kalundborg Gymnasium og HF. Svarprocent: 64% (460 besvarelser ud af 715 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Kalundborg Gymnasium og HF Svarprocent: 64% (460 besvarelser ud af 715 mulige) Elevtrivsel Kalundborg Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. NEXT Uddannelse København (HTX/HHX) Svarprocent: 76% (2063 besvarelser ud af 2719 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. NEXT Uddannelse København (HTX/HHX) Svarprocent: 76% (2063 besvarelser ud af 2719 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser NEXT Uddannelse København (HTX/HHX) Svarprocent: 76% (2063 besvarelser ud af 2719 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København (HTX/HHX)

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Ringkjøbing Gymnasium. Svarprocent: 89% (254 besvarelser ud af 284 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Ringkjøbing Gymnasium. Svarprocent: 89% (254 besvarelser ud af 284 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Ringkjøbing Gymnasium Svarprocent: 89% (254 besvarelser ud af 284 mulige) Elevtrivsel Ringkjøbing Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM 83 83

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. HANSENBERG Tekniske Gymnasium. Svarprocent: 86% (166 besvarelser ud af 192 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. HANSENBERG Tekniske Gymnasium. Svarprocent: 86% (166 besvarelser ud af 192 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HANSENBERG Tekniske Gymnasium Svarprocent: 86% (166 besvarelser ud af 192 mulige) Elevtrivsel HANSENBERG Tekniske Gymnasium Landsgennemsnit

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg, VUF

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg, VUF 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser VoksenUddannelsescenter Frederiksberg, VUF Svarprocent: 38% (205 besvarelser ud af 534 mulige) Elevtrivsel VoksenUddannelsescenter Frederiksberg,

Læs mere

2018 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus

2018 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 88% (915 besvarelser ud af 1035 mulige) Elevtrivsel Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser 2018 Ny spørgeramme Ny model Trivsel Drivkræfter til trivsel Øvrige temaer Digitalisering Undervisningsmiljøvurdering Pres Frafald Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Ny spørgeramme

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Nærum Gymnasium. Svarprocent: 89% (1007 besvarelser ud af 1131 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Nærum Gymnasium. Svarprocent: 89% (1007 besvarelser ud af 1131 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Nærum Gymnasium Svarprocent: 89% (1007 besvarelser ud af 1131 mulige) Elevtrivsel Nærum Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM 76 75 86 83 73

Læs mere

ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED GYM ELEVTRIVSELSMÅLING DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: (5 besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [LG - ] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Morsø Gymnasium. Svarprocent: 82% (179 besvarelser ud af 219 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Morsø Gymnasium. Svarprocent: 82% (179 besvarelser ud af 219 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Morsø Gymnasium Svarprocent: 82% (179 besvarelser ud af 219 mulige) Elevtrivsel Morsø Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM 83 80 71 75 69 65

Læs mere

TRADIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TRADIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TRADIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 9 (1080 besvarelser ud af 1182 mulige) Trivselsindeks: 70 [SG - 70] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 74% (573 besvarelser ud af 778 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 74% (573 besvarelser ud af 778 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser EUC Nordvestsjælland Svarprocent: 74% (573 besvarelser ud af 778 mulige) Elevtrivsel EUC Nordvestsjælland Landsgennemsnit HTX/HHX 75 75 67

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 89% (312 besvarelser ud af 351 mulige) Trivselsindeks: 69 [SG - 69] Højeste indeks:

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

CAMPUS BORNHOLM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S CAMPUS BORNHOLM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 8 (77 besvarelser ud af 904 mulige) Trivselsindeks: 68 [LG - 71] Højeste indeks: MOBNING,

Læs mere

MICHAEL SKOLEN HF 1. HF GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MICHAEL SKOLEN HF 1. HF GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MICHAEL SKOLEN HF. HF GYM ELEVTRIVSELSMÅLING DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: % ( besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [SG - ] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

TRADIUM ELEVTRIVSELSMÅLING 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TRADIUM ELEVTRIVSELSMÅLING 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TRADIUM ELEVTRIVSELSMÅLING 017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 8 (1058 besvarelser ud af 13 mulige) Trivselsindeks: 71 [SG - 70] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE, KRÆNKENDE

Læs mere

VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 8 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: ( besvarelser ud af 8 mulige) Trivselsindeks: 7 [SG - 7] Højeste indeks:

Læs mere

ROSKILDE HANDELSSKOLE HHX TRIVELSMÅLING PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER 2018 SAMLET RAPPORT ASPEKT R&D

ROSKILDE HANDELSSKOLE HHX TRIVELSMÅLING PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER 2018 SAMLET RAPPORT ASPEKT R&D ROSKILDE HANDELSSKOLE HHX TRIVELSMÅLING PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER 201 SAMLET RAPPORT ASPEKT R&D Undersøgelsen på Roskilde Handelsskole, HHX Ud af 1.09 HHX elever har 941 besvaret skemaet og det giver

Læs mere

SKIVE COLLEGE HHX GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

SKIVE COLLEGE HHX GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S SKIVE COLLEGE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: (4 besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [SG - ] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE, KRÆNKENDE

Læs mere

BUSINESS COLLEGE SYD GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

BUSINESS COLLEGE SYD GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S BUSINESS COLLEGE SYD GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: (09 besvarelser ud af 7 mulige) Trivselsindeks: 7 [SG - 7] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

TØNDER HANDELSSKOLE HHX GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TØNDER HANDELSSKOLE HHX GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TØNDER HANDELSSKOLE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 8 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: ( besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [SG - ] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE, KRÆNKENDE

Læs mere

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Vejledning angående den tekniske indberetning af trivselsmålingen på de gymnasiale uddannelser. Dataansvar Trivselsmålingen indebærer,

Læs mere

UC RINGKØBING SKJERN. Handelsskolen. - ETU Hovedskema samlet. November 2018 Elevtrivselsundersøgelse

UC RINGKØBING SKJERN. Handelsskolen. - ETU Hovedskema samlet. November 2018 Elevtrivselsundersøgelse UC RINGKØBING SKJERN Handelsskolen - ETU Hovedskema samlet November 18 Elevtrivselsundersøgelse 1 Indholdsfortegnelse Indhold Personoplysninger... 2 Uddannelsesforløb... 3 Egen indsats (GF 2 af 9)... 4

Læs mere

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE -- HHx - ELEVTRIVSEL Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang A B C E F. årgang A B C E F. årgang A B C E F Spørgsmål : Har du gået i denne klasse fra

Læs mere

EUD/EUX 2016 Elevtrivelsundersøgelse

EUD/EUX 2016 Elevtrivelsundersøgelse EUD/EUX Elevtrivelsundersøgelse Bent Ole Madsen (BOM - FHS) Elevtrivsel Indholdsfortegnelse Elevprofil... Spørgsmål : Hvilken klasse g du i?... Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... Spørgsmål : Hvor

Læs mere

2018 Elevtrivselsundersøgelsen

2018 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Antal svar: 731 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II:

Læs mere

2018 Elevtrivselsundersøgelsen

2018 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Antal svar: 26 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II:

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENT OLE MADSEN (BOM - FHS)

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENT OLE MADSEN (BOM - FHS) - ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE - BENT OLE MADSEN (BOM - FHS) ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE - Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang,% HHA,% HHC,% HHE,% HHF,%,%,%. årgang,% HHA,% HHB,% HHC,% HHE,% HHF,%.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 EUD/EUX Business samlet rapport

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 EUD/EUX Business samlet rapport VIDEN DJURS Resultater ETU 18 EUD/EUX Business samlet rapport euxbiz3g218 euxbiz3k218 biz1d218 biz1e218 biz1s218 biz2f218 biz2r-1218 & biz2r218 biz2sg218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 18 EUD/EUX BUSINESS

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 18% (996/5671) Elevtrivsel 1 Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 71 71 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. H.C. Ørsted Gymnasiet. HTX (Højere Tekniske Eksamen)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. H.C. Ørsted Gymnasiet. HTX (Højere Tekniske Eksamen) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Svarprocent: 71% (1008 besvarelser ud af 1418 mulige) Elevtrivsel 74 74 70 70 69 81 71 71 70 Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Vejledning angående den tekniske indberetning af trivselsmålingen på de gymnasiale uddannelser. Dataansvar Trivselsmålingen indebærer,

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 Detaildivision samlet Elevtrivselsundersøgelse 2018 ETU 2018 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 Detaildivision samlet Elevtrivselsundersøgelse 2018 ETU 2018 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1 VIDEN DJURS Resultater ETU 218 Detaildivision samlet rapport @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 ETU 218 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 5 Egen indsats...

Læs mere

VIDEN DJURS VID MEDIE

VIDEN DJURS VID MEDIE VIDEN DJURS VID MEDIE Resultater samlerapport Web-integrator HF, Århus kg12webh117 kg12webh216 kg12webh217 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT for de gymnasiale uddannelser

TRIVSELSRAPPORT for de gymnasiale uddannelser TRIVSELSRAPPORT for de gymnasiale uddannelser 2018/2019 Bagsværd Kostskole og Gymnasium Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

VIDEN DJURS VID MEDIE

VIDEN DJURS VID MEDIE VIDEN DJURS VID MEDIE Resultater samlerapport Grundforløb 1 3dungdig17 webit17g1 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse VID MEDIE GRUNDFORLØB 1 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen

Læs mere

VIDEN DJURS VID MEDIE

VIDEN DJURS VID MEDIE VIDEN DJURS VID MEDIE Resultater - samlerapport Grundforløb 2 3dlang17 3dspeedaug17 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen indsats I... 4 Egen indsats

Læs mere

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 Gymnasiet HTX Skjern 1 Samlet vurdering Hvordan vurderer du skolen som helhed? Svarmuligheder svar Procent 1årgang 2.årgang 3.årgang Dårligst 1 0 0% 2 0 0% 3 2 1% 4 3

Læs mere

VIDEN DJURS VID MEDIE

VIDEN DJURS VID MEDIE VIDEN DJURS VID MEDIE Resultater samlerapport Web-Integrator HF, Grenaa 3dlangh16 3dlangh17 webith217 gtswebh216 gtswebh216et @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb...

Læs mere

HORSENS GYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HORSENS GYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HORSENS GYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 08 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: % ( besvarelser ud af 70 mulige) Trivselsindeks: 7 [SG - 7] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 Gymnasiet HHX Ringkøbing 1 Samlet vurdering Hvordan vurderer du skolen som helhed? 3 3 1% 4 2 1% 5 11 5% 6 10 4% 7 44 19% 8 85 36% 9 62 26% Bedst 10 19 8% Gennemsnit 7,9

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 16 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 63% (347 besvarelser ud af 547 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 77 77 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 77 79 77 [+2]

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HHx elevtrivselsundersøgelsen

HHx elevtrivselsundersøgelsen HHx elevtrivselsundersøgelsen Aspekt A/S Bent Ole Madasen 5-- Indhold SPØRGSMÅL : HVILKEN KLASSE GÅR DU I? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU GÅET I DENNE KLASSE FRA BEGYNDELSEN? 5 SPØRGSMÅL : HVILKEN HHX STUDIERETNING

Læs mere

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED VIDEN DJURS VID VÆRKSTED Resultater samlerapport Grundforløb 1 gf1eux217 gf1mad217 gf1værk217 gf1værkb217 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen indsats

Læs mere

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED VIDEN DJURS VID VÆRKSTED Resultater samlerapport Grundforløb 2 gf2autop217 gf2bager217 gf2el217 gf2entr217 gf2ernær217 gf2gast217 gf2induop217 gf2smed217 gf2tjen217 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige) Elevtrivsel 80 82 81 83 86 86 72 78 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Campus Vejle, HF HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 HADERSLEV HANDELSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Haderslev Handelsskole, EUD Der har deltaget i alt EUD elever ud af mulige - samlet svarprocent,. Baggrundsspørgsmål

Læs mere