HHx elevtrivselsundersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HHx elevtrivselsundersøgelsen"

Transkript

1 HHx elevtrivselsundersøgelsen Aspekt A/S Bent Ole Madasen 5--

2 Indhold SPØRGSMÅL : HVILKEN KLASSE GÅR DU I? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU GÅET I DENNE KLASSE FRA BEGYNDELSEN? 5 SPØRGSMÅL : HVILKEN HHX STUDIERETNING GÅR DU PÅ? 6 SPØRGSMÅL 4: HVAD ER DINE FORÆLDRES HØJESTE GENNEMFØRTE UDDANNELSE? 6 SPØRGSMÅL 5: ER DU KVINDE ELLER MAND? 6 SPØRGSMÅL 6: HVOR MANGE TIMERS ERHVERVSARBEJDE HAR DU HAFT DEN SENESTE UGE? 7 SPØRGSMÅL 7: HVORDAN OPLEVER DU DIT FAGLIGE NIVEAU I KLASSEN? 7 SPØRGSMÅL 8: HVORDAN VURDERER DU FREDERIKSHAVN HANDELSGYMNASIET SOM HELHED? 8 SPØRGSMÅL 9: I HVILKEN GRAD HAR UDDANNELSEN LEVET OP TIL DINE FORVENTNINGER? 9 SPØRGSMÅL : I HVILKEN GRAD VIL DU ANBEFALE FREDERIKSHAVN HANDELSGYMNASIET TIL ANDRE? SPØRGSMÅL : HVIS ER DÅRLIGST OG ER BEDST, HVORDAN VURDERER DU DIN EGEN INDSATS I UNDERVISNINGEN?... DIN MOTIVATION TIL AT LÆRE NYT? SPØRGSMÅL : HVOR UENIG ELLER ENIG ER DU ALT I ALT MED FØLGENDE UDSAGN? JEG HAR RELEVANT UNDERVISNINGSMATERIALE FX BØGER OG NOTATER MED TIL TIMERNE JEG KOMMER TIL TIDEN JEG AFLEVERER MINE OPGAVER TIL TIDEN 4 JEG OVERHOLDER AFTALER MED LÆRERNE 4 JEG ER MED TIL AT SKABE ARBEJDSRO 4 SPØRGSMÅL 4: HVOR MEGET TID BRUGER DU I GENNEMSNIT PÅ FORBEREDELSE OG AFLEVERINGER PR. UGE? 5 SPØRGSMÅL 5: HVIS ER DÅRLIGST OG ER BEDST, HVORDAN VURDERER DU LÆRERNES FAGLIGE DYGTIGHED? 5... LÆRERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN? 6... LÆRERNES EVNE TIL AT FORMIDLE STOFFET? 7 SPØRGSMÅL 6: HVOR UENIG ELLER ENIG ER DU ALT I ALT I FØLGENDE UDSAGN? 8 LÆRERNE ER GODT FORBEREDTE 8 LÆRERNE BRUGER OPDATERET VIDEN OG MATERIALER 8 LÆRERNE MOTIVERER MIG 8 LÆRERNE GIVER OFTE TILBAGEMELDINGER PÅ MINE PRÆSTATIONER OG MIN ARBEJDSINDSATS 9 LÆRERNE OVERHOLDER AFTALER 9 LÆRERNE KOMMER TIL TIDEN 9 LÆRERNE GIVER PLADS TIL HUMOR I UNDERVISNINGEN SPØRGSMÅL 7: HVIS ER DÅRLIGST OG ER BEDST, HVORDAN VURDERER DU DEN UNDERVISNING DU MODTAGER?... VARIATIONEN I DE UNDERVISNINGSFORMER DU MODTAGER? SPØRGSMÅL 8: HVOR UENIG ELLER ENIG ER DU ALT I ALT MED FØLGENDE UDSAGN? JEG OPLEVER SAMMENHÆNG MELLEM FAGENE I MIN UDDANNELSE VI HAR INDFLYDELSE PÅ UNDERVISNINGEN JEG LÆRER NOGET NYT HVER DAG PÅ MIN UDDANNELSE DER ER ARBEJDSRO I UNDERVISNINGEN UNDERVISNINGEN FORBEREDER MIG TIL AT LÆSE VIDERE SPØRGSMÅL 9: HVOR OFTE OPLEVER DU FØLGENDE? LÆRERNE KOORDINERER TIDSPUNKTER FOR OPGAVEAFLEVERINGER VI DRØFTER RESULTATERNE AF UNDERVISNINGSEVALUERINGER I KLASSEN 4 VI BRUGER LMS/SHAREPOINT I FORBINDELSE MED UNDERVISNINGEN 4 JEG BLIVER FORSTYRRET, NÅR ANDRE ELEVER BRUGER BÆRBAR PC I TIMERNE 4 SPØRGSMÅL : HAR DU PJÆKKET FRA UNDERVISNINGEN INDEN FOR DEN SENESTE MÅNED? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU UNDLADT AT AFLEVERE OBLIGATORISKE OPGAVER INDENFOR DEN SENESTE MÅNED? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU I DETTE SKOLEÅR SERIØST OVERVEJET AT "DROPPE UD" AF SKOLEN? 5 SPØRGSMÅL : HVORDAN OPLEVER DU SVÆRHEDSGRADEN I DIN UDDANNELSE? 5 SPØRGSMÅL 4: HVIS ER DÅRLIGST OG ER BEDST, HVORDAN VURDERER DU SKOLENS SOCIALE MILJØ? 6 Side

3 ... DET SOCIALE SAMMENHOLD I KLASSEN? 7 SPØRGSMÅL 5: HVOR UENIG ELLER ENIG ER DU ALT I ALT MED FØLGENDE UDSAGN? 8 SKOLEN ER ET RART STED AT VÆRE 8 SKOLEN GJORDE MEGET FOR AT VI SKULLE FØLE OS GODT TILPAS, DA VI STARTEDE PÅ UDDANNELSEN 8 JEG FØLER MIG TRYG I MIN KLASSE 8 STEMNINGEN I MIN KLASSE ER PRÆGET AF TOLERANCE OG RESPEKT FOR HINANDEN 9 JEG KAN FÅ HJÆLP OG STØTTE FRA MINE KLASSEKAMMERATER 9 SKOLEN LAVER GODE ARRANGEMENTER FX FESTER, CAFÉ, FRIVILLIG IDRÆT ELLER ANDET UDEN FOR SKOLETIDEN 9 JEG HAR GOD KONTAKT MED ELEVER FRA ANDRE KLASSER SPØRGSMÅL 6: HVIS ER DÅRLIGST OG ER BEDST, HVORDAN VURDERER DU SOM HELHED UDDANNELSENS ADMINISTRATION (PIA RAFN)?... UDDANNELSENS LEDELSE (TOMMY CHRISTENSEN)?... UDDANNELSENS STUDIEVEJLEDNING? SPØRGSMÅL 7: HVOR UENIG ELLER ENIG ER DU ALT I ALT MED FØLGENDE UDSAGN? JEG KAN SELV FINDE DE INFORMATIONER OM UDDANNELSEN, JEG HAR BRUG FOR JEG FÅR GOD INFORMATION OM AFLYSNINGER OG ÆNDRINGER AF UNDERVISNINGEN NÅR DER KOMMER NYT SKEMA, FÅR JEG DET AT VIDE I GOD TID LEDELSEN PÅ UDDANNELSEN TAGER FORSLAG FRA ELEVERNE SERIØST 4 SKOLEN ER KONSEKVENT OVERFOR USERIØSE ELEVER 4 JEG HAR ADGANG TIL DET NØDVENDIGE IT-UDSTYR, NÅR JEG HAR BRUG FOR DET 4 SKOLENS IT-UDSTYR FUNGERER GODT 5 SPØRGSMÅL 8: HVIS ER DÅRLIGST OG ER BEDST, HVORDAN VURDERER DU SKOLENS FYSISKE UNDERVISNINGSFORHOLD (BORD, STOLE, KLASSELOKALER, LABORATORIER, VÆRKSTEDER)? 5... VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING? 6... INDRETNING OG UDSEENDE? 7 SPØRGSMÅL : MOBNING 8... ER DU BLEVET MOBBET AF EN ELLER FLERE AF DINE SKOLEKAMMERATER? 8... HAR DU VÆRET MED TIL AT MOBBE ANDRE ELEVER? 8... HAR DU VÆRET MED TIL AT HOLDE EN ANDEN ELEV UDENFOR? 9... ER DU BLEVET MOBBET AF EN ELLER FLERE AF DINE LÆRERE? 9... HAR DU VÆRET MED TIL AT MOBBE EN ELLER FLERE AF DINE LÆRERE? 4 SPØRGSMÅL : HVORDAN VURDERER DU SAMLET SET FØLGENDE LOKALEFORHOLD? 4 PLADSFORHOLD (ER DER GOD NOK PLADS I KLASSELOKALERNE, PASSER DET TIL ANTALLET AF ELEVER) 4 STOLE OG BORDE (ER DER NOK I KLASSELOKALERNE, KAN DE INDSTILLES, SIDDER MAN GODT) 4 UDSTYR (TAVLE, OH, PROJEKTER, M.M. ER DE TIL RÅDIGHED, VIRKER DE) 4 LYSFORHOLD (DAGSLYS, KUNSTIG BELYSNING, BLIVER DU BLÆNDET AF SOLEN) 4 INDEKLIMA GENERELT (UDLUFTNING, LUFTGENER, TRÆKGENER) 4 STØJ (I LOKALERNE, PÅ SKOLEN GENERELT, UDEFRA) 4 IT-ARBEJDSPLADSER (STOLE OG SKÆRM KAN JUSTERES, AFSTANDEN TIL SKÆRMEN KAN TILPASSES) 4 OMRÅDER TIL GRUPPEARBEJDE (ER DER GODE STEDER, ER DER TILSTRÆKKELIGT) 4 BIBLIOTEK (LOKALER, ARBEJDSPLADSINDRETNING M.M.) 4 OPRYDNING (TASKER, LEDNINGER, MADAFFALD M.M.) 4 RENGØRING (I KLASSELOKALERNE, GANGENE, TOILETTERNE M.M.) 4 SPØRGSMÅL : HVOR UENIG ELLER ENIG ER DU ALT I ALT MED FØLGENDE UDSAGN? 4 UNDERVISNINGSLOKALERNE ER INDRETTET SÅ DE VIRKER INSPIRERENDE 4 FÆLLESAREALERNE ER SPÆNDENDE AT OPHOLDE SIG I 4 DER ER MANGE HYGGEKROGE PÅ SKOLEN 44 SKOLEN ER FLOT UDSMYKKET 44 ELEVER HAR INDFLYDELSE PÅ SKOLENS INDRETNING OG UDSEENDE 44 SPØRGSMÅL 4: HVOR TIT BRUGER DU COMPUTEREN TIL AT TAGE NOTER I UNDERVISNINGEN? UNDERHOLDNING I TIMERNE, FX CHAT, FACEBOOK, FILM, MV.? INFORMATIONSSØGNING? 45 Side

4 ... INDIVIDUELT ARBEJDE? GRUPPEARBEJDE? 46 SPØRGSMÅL 5: HVOR UENIG ELLER ENIG ER DU ALT I ALT MED FØLGENDE UDSAGN? 46 BRUG AF COMPUTERE OG INTERNETTET I UNDERVISNINGEN FORBEDRER MIG FAGLIGT 46 LÆRERNE ER GODE TIL AT BRUGE COMPUTERE OG TEKNOLOGI I UNDERVISNINGEN 47 LÆRERNE ER GODE TIL AT AFGØRE, HVORNÅR VI SKAL BRUGE COMPUTERE OG INTERNETTET I UNDERVISNINGEN 47 DET ER VIGTIGT FOR MIG AT KUNNE CHATTE, MAILE M.M. MED MINE VENNER/ SKOLEKAMMERATER, NÅR JEG ER I SKOLE 47 DER ER HURTIG HJÆLP VED PROBLEMER MED SKOLENS IT-UDSTYR 48 SPØRGSMÅL 6: HVAD ER DINE PLANER EFTER AFSLUTNINGEN AF DIT NUVÆRENDE UDDANNELSESFORLØB PÅ SKOLEN? 48 SPØRGSMÅL 7: HVILKET AF DISSE UDDANNELSESFORLØB HAR DU OVERVEJET AT VÆLGE? 49 SPØRGSMÅL 8: SÆT KRYDS UD FOR DE 5 NEDENSTÅENDE PUNKTER, SOM HAR HAFT STØRST BETYDNING FOR DIT VALG AF FREDERIKSHAVN HANDELSGYMNASIET... 5 SPØRGSMÅL 9: I HVOR HØJ GRAD ER DIT ERHVERVSARBEJDE STUDIERELEVANT? 5... FLEKSIBELT I FORHOLD TIL SKOLEN? 5... MED TIL AT STRUKTURERE DIN TID BEDRE? 5... POSITIVT FOR DIN SAMARBEJDSEVNE? 5 MED TIL AT ØGE DIT FRAVÆR PÅ SKOLEN? 5... MED TIL AT PÅVIRKE DINE KARAKTERER NEGATIVT? 5 SPØRGSMÅL 4: HVORDAN INDVIRKER DIT ERHVERVSARBEJDE PÅ DIN UDDANNELSE? 5 Side 4

5 Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Base årgang 8, HHA 5 7, HHC 5 7, HHE 56 8, HHP 54 7, 8,. årgang 44 5, HHA 5 7, HHB 55 8, HHC 5 7, HHE 47 6, HHS 4 5,. årgang 8, HHA 45 6, HHB 5 7, HHC 5 7, HHD 9 5, HHE 4, 9 7, 5 7, 9 8, 9 8, 8 8, 8 5, 5, 6, 7 7, 9 8, 9 5, 5 7, 9 7, 6, 7 7, 6 7, 7 4,, 99 9, 5 7, 6, 7 8, 6 7,, 6, 7 8, 8 8, 6, 8 8, 5 4, 5 4, 6, 6, 4 7, 6, 4 7, Spørgsmål : Har du gået i denne klasse fra begyndelsen? Base Ja 66 9 Nej Side 5

6 Spørgsmål : Hvilken hhx studieretning går du på? Base Internationalt orienteret 95 6 Markedsorienteret 9 69 Matematik/it orienteret Økonomisk orienteret Andet 49 6 Ved ikke/endnu ikke valgt 4 Spørgsmål 4: Hvad er dine forældres højeste gennemførte uddannelse? Base Grundskole/folkes kole 49 6 Faglig uddannelse fx tømrer, socialog sundhedsudd., landbrugsudd Gymnasial uddannelse fx gymnasiet, hf, hh, hhx 8 6 Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør Ved ikke Spørgsmål 5: Er du kvinde eller mand? Base Kvinde 49 5 Mand Side 6

7 Spørgsmål 6: Hvor mange timers erhvervsarbejde har du haft den seneste uge? Base Angiv ca. antal timer (max. 45 timer) 7, 7,8 7,6 Spørgsmål 7: Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen? Base Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Side 7

8 Spørgsmål 8: Hvordan vurderer du Frederikshavn Handelsgymnasiet som helhed? Karakter: Brug en skala til, hvor er dårligst og er bedst. Base Dårligst Bedst Gennemsnit 7,8 7,8 7,7 Side 8

9 Spørgsmål 9: I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? Karakter: Brug en skala til, hvor er "slet ikke" og er "fuldt ud". Base Slet ikke Fuldt ud Gennemsnit 7,7 7,8 7,7 Side 9

10 Spørgsmål : I hvilken grad vil du anbefale Frederikshavn Handelsgymnasiet til andre? Karakter: Brug en skala fra til, hvor er "kan slet ikke anbefale" og er "kan fuldt ud anbefale". Base Slet ikke Fuldt ud Gennemsnit 8,4 8,5 8, Side

11 Spørgsmål : Hvis er dårligst og er bedst, hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 6,5 6,6 6,4 Side

12 ... din motivation til at lære nyt? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 7, 7, 7, Side

13 Spørgsmål : Hvor uenig eller enig er du alt i alt med følgende udsagn? Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Base Helt uenig 5 Delvis uenig 6 Delvis enig Helt enig Jeg kommer til tiden Base Helt uenig 5 Delvis uenig 4 Delvis enig Helt enig Side

14 Jeg afleverer mine opgaver til tiden Base Helt uenig 7 Delvis uenig Delvis enig 6 Helt enig Jeg overholder aftaler med lærerne Base Helt uenig Delvis uenig 5 Delvis enig 6 Helt enig Jeg er med til at skabe arbejdsro Base Helt uenig 5 Delvis uenig 6 Delvis enig Helt enig Side 4

15 Spørgsmål 4: Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på forberedelse og afleveringer pr. uge? Base Angiv ca. antal timer (max 45 timer) 9, 8,96 9, Spørgsmål 5: Hvis er dårligst og er bedst, hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 7,9 7,8 8, Side 5

16 ... lærernes engagement i undervisningen? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 7,8 7,7 7,8 Side 6

17 ... lærernes evne til at formidle stoffet? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 7, 6,9 7, Side 7

18 Spørgsmål 6: Hvor uenig eller enig er du alt i alt i følgende udsagn? Lærerne er godt forberedte Base Helt uenig 9 Delvis uenig Delvis enig 75 4 Helt enig Lærerne bruger opdateret viden og materialer Base Helt uenig Delvis uenig 45 Delvis enig 78 4 Helt enig Lærerne motiverer mig Base Helt uenig 9 Delvis uenig 95 Delvis enig 74 5 Helt enig Side 8

19 Lærerne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejdsindsats Base Helt uenig Delvis uenig 59 Delvis enig 98 4 Helt enig Lærerne overholder aftaler Base Helt uenig 6 Delvis uenig 4 Delvis enig 55 Helt enig Lærerne kommer til tiden Base Helt uenig 9 Delvis uenig 7 Delvis enig 5 5 Helt enig Side 9

20 Lærerne giver plads til humor i undervisningen Base Helt uenig Delvis uenig Delvis enig 4 Helt enig Spørgsmål 7: Hvis er dårligst og er bedst, hvordan vurderer du den undervisning du modtager? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 7,6 7,5 7,6 Side

21 ... variationen i de undervisningsformer du modtager? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 6,5 6,4 6,5 Side

22 Spørgsmål 8: Hvor uenig eller enig er du alt i alt med følgende udsagn? Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Base Helt uenig 9 Delvis uenig 4 Delvis enig 49 5 Helt enig Vi har indflydelse på undervisningen Base Helt uenig 4 Delvis uenig 66 Delvis enig 4 5 Helt enig Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Base Helt uenig 7 Delvis uenig 5 Delvis enig 5 Helt enig Side

23 Der er arbejdsro i undervisningen Base Helt uenig 6 Delvis uenig 66 Delvis enig 4 5 Helt enig Undervisningen forbereder mig til at læse videre Base Helt uenig 7 Delvis uenig Delvis enig 5 Helt enig Spørgsmål 9: Hvor ofte oplever du følgende? Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Base Aldrig 64 Sjældent 76 Ofte 9 4 Altid Side

24 Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen Base 67 4 Aldrig 6 Sjældent 98 Ofte 5 Altid Vi bruger LMS/SharePoint i forbindelse med undervisningen Base Aldrig Sjældent 4 Ofte 7 5 Altid Jeg bliver forstyrret, når andre elever bruger bærbar pc i timerne Base Aldrig 57 5 Sjældent 4 Ofte 6 Altid Side 4

25 Spørgsmål : Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Base Nej, slet ikke 66 5 Ja, nogle få timer 57 Ja, - dage Ja, 4 dage eller mere 5 5 Spørgsmål : Har du undladt at aflevere obligatoriske opgaver indenfor den seneste måned? Base Nej 5 7 Ja, en enkelt gang 5 Ja, flere gange Spørgsmål : Har du i dette skoleår seriøst overvejet at "droppe ud" af skolen? Base Ja 7 Nej Spørgsmål : Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Base For svært Svært, men jeg klarer mig Passende 7 4 For let Side 5

26 Spørgsmål 4: Hvis er dårligst og er bedst, hvordan vurderer du skolens sociale miljø? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 7, 7, 7, Side 6

27 ... det sociale sammenhold i klassen? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 7, 7, 7, Side 7

28 Spørgsmål 5: Hvor uenig eller enig er du alt i alt med følgende udsagn? Skolen er et rart sted at være Base Helt uenig 5 Delvis uenig 9 Delvis enig 8 4 Helt enig Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Base Helt uenig 6 Delvis uenig 6 Delvis enig Helt enig Jeg føler mig tryg i min klasse Base Helt uenig 5 Delvis uenig 54 Delvis enig Helt enig Side 8

29 Stemningen i min klasse er præget af tolerance og respekt for hinanden Base Helt uenig 68 Delvis uenig 5 Delvis enig 5 Helt enig Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater Base Helt uenig 4 Delvis uenig 8 Delvis enig 87 4 Helt enig Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Base 67 4 Helt uenig 5 Delvis uenig 95 Delvis enig 8 4 Helt enig Side 9

30 Jeg har god kontakt med elever fra andre klasser Base Helt uenig 49 Delvis uenig Delvis enig 7 4 Helt enig Spørgsmål 6: Hvis er dårligst og er bedst, hvordan vurderer du som helhed uddannelsens administration (Pia Rafn)? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 7,5 7, 7,8 Side

31 ... uddannelsens ledelse (Tommy Christensen)? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 7,9 7,9 7,9 Side

32 ... uddannelsens studievejledning? Base 8 8 Dårligst Bedst Gennemsnit 7,, 7, Side

33 Spørgsmål 7: Hvor uenig eller enig er du alt i alt med følgende udsagn? Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Base Helt uenig 7 Delvis uenig 67 Delvis enig 4 6 Helt enig Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Base Helt uenig 78 Delvis uenig 67 Delvis enig 5 Helt enig Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Base Helt uenig 5 Delvis uenig 76 Delvis enig 48 4 Helt enig Side

34 Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne seriøst Base Helt uenig 9 Delvis uenig 4 Delvis enig 8 5 Helt enig Skolen er konsekvent overfor useriøse elever Base Helt uenig 46 Delvis uenig 69 Delvis enig 7 Helt enig Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Base Helt uenig Delvis uenig 4 Delvis enig 4 Helt enig Side 4

35 Skolens it-udstyr fungerer godt Base Helt uenig 48 Delvis uenig 7 Delvis enig 9 5 Helt enig Spørgsmål 8: Hvis er dårligst og er bedst, hvordan vurderer du skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 8, 8, 8, Side 5

36 ... vedligeholdelse og rengøring? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 8,5 8,4 8,5 Side 6

37 ... indretning og udseende? Base Dårligst Bedst Gennemsnit 8,4 8,5 8, Side 7

38 Spørgsmål : Mobning Der er tale om mobning, hvis du flere gange bliver udsat for negative handlinger som fx sårende bemærkninger, bliver holdt udenfor fællesskabet, truet eller tvunget til noget af andre. Hvis du tænker tilbage måned for måned i det sidste halve år... er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater? Base Nej, aldrig 59 8 Ja, eller gange Ja, eller gange om måneden Ja, gang om ugen 6 Ja, flere gange om ugen har du været med til at mobbe andre elever? Base Nej, aldrig 6 8 Ja, eller gange Ja, eller gange om måneden Ja, gang om ugen 4 7 Ja, flere gange om ugen Side 8

39 ... har du været med til at holde en anden elev udenfor? Base Nej, aldrig 54 8 Ja, eller gange Ja, eller gange om måneden Ja, gang om ugen 4 7 Ja, flere gange om ugen er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere? Base Nej, aldrig 64 9 Ja, eller gange Ja, eller gange om måneden Ja, gang om ugen Ja, flere gange om ugen 6 Side 9

40 ... har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere? Base Nej, aldrig 64 9 Ja, eller gange Ja, eller gange om måneden Ja, gang om ugen Ja, flere gange om ugen Spørgsmål : Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever) Base Burde ændres 7 Mindre problemer 9 I orden Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) Base Burde ændres 6 Mindre problemer 4 I orden Side 4

41 Udstyr (tavle, OH, projekter, m.m. er de til rådighed, virker de) Base Burde ændres 7 Mindre problemer 8 I orden Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) Base Burde ændres 9 Mindre problemer 4 I orden Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) Base Burde ændres 98 Mindre problemer 56 I orden Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) Base Burde ændres Mindre problemer 8 I orden Side 4

42 It-arbejdspladser (stole og skærm kan justeres, afstanden til skærmen kan tilpasses) Base 67 4 Burde ændres Mindre problemer 5 I orden Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) Base Burde ændres 55 Mindre problemer 88 I orden Bibliotek (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) Base 67 4 Burde ændres 5 Mindre problemer 86 I orden Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) Base 67 4 Burde ændres 4 Mindre problemer 6 I orden Side 4

43 Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) Base Burde ændres 4 Mindre problemer 5 I orden Spørgsmål : Hvor uenig eller enig er du alt i alt med følgende udsagn? Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende Base Helt uenig 95 Delvis uenig 77 Delvis enig 5 Helt enig Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Base Helt uenig 58 Delvis uenig 6 Delvis enig 8 Helt enig Side 4

44 Der er mange hyggekroge på skolen Base Helt uenig Delvis uenig Delvis enig 5 Helt enig Skolen er flot udsmykket Base 67 4 Helt uenig 46 Delvis uenig 4 Delvis enig 4 5 Helt enig Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende Base Helt uenig 47 Delvis uenig 6 Delvis enig 44 Helt enig Side 44

45 Spørgsmål 4: Hvor tit bruger du computeren til... at tage noter i undervisningen? Base Aldrig Sjældent 4 Ofte 8 Altid underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Base Aldrig 6 Sjældent 86 4 Ofte 59 Altid informationssøgning? Base Aldrig 4 Sjældent 4 Ofte 6 Altid Side 45

46 ... individuelt arbejde? Base Aldrig 4 Sjældent 5 Ofte 5 Altid gruppearbejde? Base Aldrig 5 Sjældent 8 Ofte 8 4 Altid Spørgsmål 5: Hvor uenig eller enig er du alt i alt med følgende udsagn? Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Base Helt uenig Delvis uenig Delvis enig 5 Helt enig Side 46

47 Lærerne er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen Base 67 8 Helt uenig 5 Delvis uenig 68 Delvis enig 94 4 Helt enig Lærerne er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og internettet i undervisningen Base 67 9 Helt uenig 5 Delvis uenig 97 Delvis enig 4 4 Helt enig Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/ skolekammerater, når jeg er i skole Base 67 4 Helt uenig 58 Delvis uenig 46 Delvis enig 9 Helt enig Side 47

48 Der er hurtig hjælp ved problemer med skolens it-udstyr Base Helt uenig 4 Delvis uenig Delvis enig 84 4 Helt enig Spørgsmål 6: Hvad er dine planer efter afslutningen af dit nuværende uddannelsesforløb på skolen? Base Læse videre Få en uddannelsesaftale Få en læreplads 54 Tage et arbejde 9 Tage sabbatår 54 Andet 5 Ved endnu ikke Side 48

49 Spørgsmål 7: Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge? Base 7 4 Korte videregående uddannelser, KVU (f. eks. erhvervsakademie r) 5 5 Mellemlange videregående uddannelser, MVU (f. eks. seminarier, tekniske højskoler, bacheloruddannels er) Lange videregående uddannelser, LVU (f. eks. universitet og handelshøjskoler, kandidat og masteruddannelse r) Andet 9 Side 49

50 Spørgsmål 8: Sæt kryds ud for de 5 nedenstående punkter, som har haft størst betydning for dit valg af Frederikshavn Handelsgymnasiet... Base Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 67 7, Skolens udbud af linjer/studieretninger 4 6, Der er gode muligheder for videreuddannelse 9 6, Der er gode muligheder for senere beskæftigelse 98 4, Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 88 8, Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 86 8, Brobygningskurser 65 8, Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 59 6, Andet 54, Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen 6 5, Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen, Mine forældre anbefalede mig skolen 5, Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 9, 96 75, 8 64, 88 68, 5 4, 5 4, 45 5, 4,, 5, 5, 4, 4, 8, 7 7, 57 58, 5 5, 46 46, 5 5, 4 4,, 9 9,, 6 6, 6 6,,, Der er tradition i min familie for at gå på gymnasium (stx, hhx, htx, hf) 9,, 8 8, Præsentationskurser 4, Skolens hjemmeside 7, 8 6, 5,,, Side 5

51 Spørgsmål 9: I hvor høj grad er dit erhvervsarbejde studierelevant? Base 4 9 Slet ikke 89 I nogen grad 47 I høj grad 55 Ved ikke fleksibelt i forhold til skolen? Base 4 9 Slet ikke 5 I nogen grad I høj grad 4 5 Ved ikke med til at strukturere din tid bedre? Base 45 4 Slet ikke I nogen grad 8 4 I høj grad 87 Ved ikke Side 5

52 ... positivt for din samarbejdsevne? Base 49 7 Slet ikke I nogen grad I høj grad Ved ikke med til at øge dit fravær på skolen? Base 4 8 Slet ikke 7 I nogen grad 56 I høj grad 6 Ved ikke med til at påvirke dine karakterer negativt? Base 48 6 Slet ikke 6 6 I nogen grad 95 I høj grad Ved ikke Side 5

53 Spørgsmål 4: Hvordan indvirker dit erhvervsarbejde på din uddannelse? Base 4 9 Stimulerende/udvi klende 6 6 Ingen indvirkning Belastende/hæmm ende 5 Side 5

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE -- HHx - ELEVTRIVSEL Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang A B C E F. årgang A B C E F. årgang A B C E F Spørgsmål : Har du gået i denne klasse fra

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENT OLE MADSEN (BOM - FHS)

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENT OLE MADSEN (BOM - FHS) - ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE - BENT OLE MADSEN (BOM - FHS) ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE - Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang,% HHA,% HHC,% HHE,% HHF,%,%,%. årgang,% HHA,% HHB,% HHC,% HHE,% HHF,%.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, HF Der har deltaget

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe

Handelsgymnasiet Ribe Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 2 Handelsgymnasiet Ribe Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Ribe, HHX Der har deltaget i alt hhx elever ud af 322 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Varde Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Varde Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsgymnasium, HHX Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Varde Handelsgymnasium, HHX Der

Læs mere

HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 26 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Der har deltaget i alt elever ud af 2 mulige - samlet svarprocent er 9,. Undersøgelsens

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af 8

Læs mere

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Midtfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Årgange ASPEKT R&D A/S ASPEKT R&D Side af Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Undersøgelsen

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 AALBORG KATEDRALSKOLE HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt hf

Læs mere

Tønder Handelsgymnasium HHX

Tønder Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tønder Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tønder Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Tønder Handelsgymnasium, HHX Der har

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 EUC NORD HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S EUC Nord Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

EUC Nord HTX afdelinger

EUC Nord HTX afdelinger Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2012 EUC Nord HTX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HTX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2012 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Tradium Svarprocent: 87% (114 besvarelser ud af 1264 mulige) Elevtrivsel Tradium Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 72 72 [-2]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium Der har deltaget i alt.34 hhx elever ud af.540 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Campus Vejle HHX 1. årgang

Campus Vejle HHX 1. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 6 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget 48.g elever

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Skive, HHX Der har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse 205 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 778 STX

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Stenhus Gymnasium og HF Svarprocent: 81% (1165 besvarelser ud af 1434 mulige) Elevtrivsel 1 Stenhus Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 03 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 03 Der har deltaget i alt 59 elever ud af

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Munkensdam Gymnasium

Munkensdam Gymnasium Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 5 Munkensdam Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 5 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget.g

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF, VUC

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF, VUC 2011 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF, VUC 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 TRADIUM HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Benchmarkingrapport EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D EUC Nord, Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Campus Vejle, HF HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (588 besvarelser ud af 653 mulige) Baggrund for valg af skole Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 79%

Læs mere

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 Gymnasiet HHX Ringkøbing 1 Samlet vurdering Hvordan vurderer du skolen som helhed? 3 3 1% 4 2 1% 5 11 5% 6 10 4% 7 44 19% 8 85 36% 9 62 26% Bedst 10 19 8% Gennemsnit 7,9

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Silkeborg Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse 202 Undersøgelsen

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF STX

Rosborg Gymnasium & HF STX Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Erhvervsgymnasiet Grindsted Benchmarkingrapport Erhvervsgymnasiet Grindsted og Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Erhvervsgymnasiet Grindsted - og Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Fredericia Gymnasium Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 206 Elevtrivselsundersøgelsen er i

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt

Læs mere

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 83% (53 besvarelser ud af 8 mulige) Formål Undersøge elevernes trivsel Resultater bruges i forbindelse med UMV og nye indsatsområder

Læs mere

Sønderborg Handelsgymnasium Business College Syd. Samlet rapport

Sønderborg Handelsgymnasium Business College Syd. Samlet rapport Elevtrivselstrivselsundersøgelse Sønderborg Handelsgymnasium Business College Syd Samlet rapport Der har deltaget i alt elever ud af mulige. Det giver en fin samlet svarprocent på 8,. Samlet har undersøgelsen

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER AALBORG KATEDRALSKOLE STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 2-26 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelser 2 26 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 AALBORG KATEDRALSKOLE STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (526 besvarelser ud af 7 mulige) Baggrund for valg af skole Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 76% Skolen havde

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER RØDKILDE GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet i Skive Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet i Skive, HHX Der har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: ikke oplyst (713 besvarelser) Elevtrivsel Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 VEJEN BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere