Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:"

Transkript

1 Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B. Lærervejledning til undervisningsplanen. Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt afkrydsningsskema Færdselsstyrelsen Kørelærerprøve Kategori C, D og E Nr. 44 Del 1 marts 2016

2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af disse krav stilles der til undervisningen til stor bus (kategori D)? Undervisningen skal omfatte bussens indretning, udstyr og dokumenter Undervisningen skal omfatte indledende øvelser på vej Undervisningen skal omfatte kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt Undervisningen skal omfatte manøvrer på køreteknisk anlæg Spørgsmål 2 Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningen i stort påhængskøretøj til almindelig bil (kategori B/E)? Spørgsmål 3 Eleven skal undervises i, at et påhængskøretøj med en totallængde på 4 meter skal være forsynet med sidereflekser Eleven skal undervises i, at et påhængskøretøj med en totallængde på 5 meter skal være forsynet med sidereflekser Eleven skal undervises i, at et påhængskøretøj med en totallængde på 6 meter skal være forsynet med sidereflekser Eleven skal undervises i, at et påhængskøretøj med en totallængde på 7 meter skal være forsynet med sidereflekser På hvilken kørebanebelægning opnås der ifølge undervisningsplanen det bedste vejgreb? På jord- og grusveje På veje med brostensbelægning På veje med grov asfaltoverflade med ru småsten På veje med smeltet asfalt 2

3 Spørgsmål 4 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Øvelse 6" i undervisningsplanen for stor bus (kategori D)? Spørgsmål 5 Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte delmål kan indgå både i teoriprøven og i den praktiske prøve For nogle af de omtalte delmål gælder, at det er tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte delmål udelukkende kan indgå i den praktiske prøve Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte delmål udelukkende kan indgå i teoriprøven Hvilke(t) af disse forhold har ifølge undervisningsplanen indflydelse på bevægelsesenergien for en stor bus (kategori D)? Bussens hastighed Antallet af aksler på bussen Bussens højde Bussens vægt Spørgsmål 6 Hvilke(t) af disse krav stilles der til undervisningen til lille lastbil med stor påhængsvogn (kategori C1/E)? Undervisningen skal omfatte påhængsvognens indretning, udstyr og dokumenter Undervisningen skal omfatte grundregler for kørsel med vogntog, herunder dimensioner, vægt og belæsning Undervisningen skal omfatte kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt Undervisningen skal omfatte manøvrer på køreteknisk anlæg 3

4 Spørgsmål 7 Hvilke(n) lovbestemmelse(r) gælder ifølge undervisningsplanen for betjening af stor lastbil (kategori C)? Den skal betjenes således, at den ikke udvikler røg i unødvendigt omfang Den skal betjenes således, at den ikke støjer unødvendigt Den skal betjenes således, at max. hastighed opnås hurtigst muligt Den skal betjenes således, at den ikke udvikler gasarter i unødvendigt omfang Spørgsmål 8 Hvilke(t) af disse forhold gælder for afsnittet "Grundregler for kørsel med lastbiler, herunder dimensioner, vægt og belæsning" i undervisningsplanen for stor lastbil (kategori C)? Spørgsmål 9 Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold udelukkende kan indgå i den praktiske prøve Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold udelukkende kan indgå i teoriprøven Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold udelukkende kan indgå i undervisningen Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i såvel teoriprøven som i den praktiske prøve Hvilke(t) af disse forhold indgår i afsnittet "Orienterings-færdigheder" i afsnittet "Overhaling" i undervisningsplanen til stor bus (kategori D)? Eleven skal kunne opfatte og bedømme modkørende i overhalingsbanen Eleven skal kunne opfatte og bedømme tegn på, at den forankørende vil standse eller svinge Eleven skal kunne opfatte og bedømme flere forankørende i kolonne med kort afstand mellem hinanden Eleven skal kunne opfatte og bedømme modparters skyld i overhalingsulykker 4

5 Spørgsmål 10 Hvilke(t) af disse forhold har ifølge undervisningsplanen betydning for risikoen for væltning eller udskridning af en stor bus (kategori D) ved kørsel i skarpere sving? Karrosseriets højde Bussens hastighed Bussens bremseevne Bussens accelerationsevne Spørgsmål 11 Hvilke(n) af disse målbeskrivelser angiver de egentlige retningslinjer for såvel undervisningen som for bedømmelsen ved køreprøven? Det gør beskrivelsen af det overordnede mål for køreuddannelsen Det gør beskrivelsen af formålet med de enkelte afsnit Det gør hovedmålsbeskrivelserne Det gør delmålsbeskrivelserne Spørgsmål 12 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Ruder, spejle, udsyn mv." i undervisningsplanen for lille lastbil (kategori C1)? Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte delmål udelukkende kan indgå i teoriprøven Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte delmål kan indgå både i teoriprøven og i den praktiske prøve Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte delmål udelukkende kan indgå i den praktiske prøve For nogle af de omtalte delmål gælder, at det er tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem 5

6 Spørgsmål 13 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Vogntogets længde" i undervisningsplanen for stort påhængskøretøj til stor lastbil (kategori C/E)? Spørgsmål 14 Kørelæreren skal forberede eleven på, at de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Hvilke(t) kendskab skal eleven ifølge undervisningsplanen have til ulykker under overhaling med en lille lastbil (kategori C1)? Der sker kun få ulykker under overhaling Der sker en del ulykker under overhaling I de fleste tilfælde er der tale om modkørende som modparter Kun i enkelte tilfælde er der tale om modkørende som modparter Spørgsmål 15 Hvilke(t) af disse krav stilles der ifølge undervisningsplanen til kørelærerens undervisning vedrørende vejforhold? Kørelæreren skal undervise eleven i forhold vedrørende fortov og cykelsti Kørelæreren skal undervise eleven i forhold vedrørende vejbelysning Kørelæreren skal undervise eleven i forhold vedrørende jernbaneoverkørsler Kørelæreren skal undervise eleven i forhold vedrørende tilkørselsbaner 6

7 Spørgsmål 16 Hvilke(t) af disse krav stilles der ifølge undervisningsplanen til kørelærerens undervisning vedrørende bakker? Spørgsmål 17 Kørelæreren skal undervise eleven i, at risikoen for uheld er særlig stor på bakker uanset stigningsprocent Kørelæreren skal undervise eleven i, at risikoen for uheld er særlig stor på bakker med en stigning på 2 % Kørelæreren skal undervise eleven i, at risikoen for uheld er særlig stor på bakker med en stigning på 4 % Kørelæreren skal undervise eleven i, at risikoen for uheld kun er særlig stor på bakker med en stigning på mere end 6 % Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Karosseri og opbygning mv." i undervisningsplanen for stort påhængskøretøj til stor bus (kategori D/E)? Spørgsmål 18 For nogle af de omtalte delmål er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte delmål udelukkende kan indgå i teoriprøven Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte delmål udelukkende kan indgå i den praktiske prøve Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte delmål kan indgå i såvel teoriprøven som i den praktiske prøve Hvilke(t) forhold vedrørende godskørsel skal eleven kunne angive indholdet af i afsnittet "Godstransport mv." i undervisningsplanen til stor lastbil (kategori C)? Der kræves tilladelse til godskørsel for fremmed regning med et dansk registreret vogntog med en samlet tilladt totalvægt på mere end 3,5 tons Der kræves tilladelse til godskørsel for fremmed regning med et dansk registreret motorkøretøj med en tilladt totalvægt på mere end 3,5 tons Tilladelsen til godskørsel gælder for et motorkøretøj eller et vogntog Tilladelse til godskørsel kræves for alle lastbiler 7

8 Spørgsmål 19 Ved hvilke(n) af disse vejafmærkninger skal man ifølge undervisningsplanen som fører af stor lastbil (kategori C) altid standse helt op, før kørslen må fortsættes? Ved kørebanestriben "Vigelinje" (S 11) Ved kørebanestriben "Trekantsymbol" (V 11) I alle tilfælde ved kørebanestriben "Stoplinje" (S 13) Ved færdselstavlen "Stop" (B 13) Spørgsmål 20 Hvilke(t) af disse forhold ved styreapparatet på et stort påhængskøretøj til stor lastbil (kategori C/E) skal eleven kunne kontrollere er opfyldt, ifølge undervisningsplanen? Drejekransen skal kunne dreje uden modstand I drejekransen må der kun være radialt slør I drejekransen må der forekomme væsentligt slør Under en rokkeprøve kan det kontrolleres, om drejekransens monteringsbolte er fastspændte Spørgsmål 21 Hvilke(t) af disse forhold gælder ifølge undervisningsplanen for buede spejle på store busser (kategori D)? Jo mere buet spejlet er, des større synsvinkel får man i spejlet Jo mere buet spejlet er, des "mindre" bliver de ting, man ser i spejlet I buede spejle er det lettere at bedømme afstanden til de ting, man ser I buede spejle er det vanskeligt at bedømme afstanden til de ting, man ser 8

9 Spørgsmål 22 I hvilke(t) af disse tilfælde skal føreren ifølge undervisningsplanen til stor lastbil (kategori C), være i besiddelse af ADR-kursusbevis? Ved kørsel med giftige stoffer, uanset mængde Ved kørsel med stoffer, der er brandfarlige og ætsende, uanset mængde Ved kørsel med giftig gas, uanset mængde Ved kørsel med farligt gods over visse mængder Spørgsmål 23 For hvilke(n) af disse små lastbiler (kategori C1) er der ifølge undervisningsplanen begrænsninger i, hvilke vognbaner de må anvende på en motorvej? Lastbil med en længde på 5 m Lastbil med en længde på 6 m Lastbil med en længde på 7 m Lastbil med en længde på 8 m Spørgsmål 24 Hvilke regler gælder ifølge undervisningsplanen for kørekortets gyldighed? Kørekort til kategori B/E er normalt gyldigt i 15 år ad gangen Kørekort til kategori C/E er normalt kun gyldigt i 5 år ad gangen Kørekort til kategori D/E er normalt kun gyldigt i 5 år ad gangen Kørekort til kategori B/E er normalt gyldigt, indtil man er fyldt 50 år 9

10 Spørgsmål 25 På hvilken måde kan isdannelse i trykluftanlægget ifølge undervisningsplanen undgås på en stor lastbil (kategori C)? Ved at kompressoren drives direkte af motoren Ved at tilsætte nogle additiver til smøreolien i kompressoren Fx ved at tilsætte frostvæske til luften Fx ved at tørre luften i et lufttørreanlæg Spørgsmål 26 Hvilke(t) af disse forhold skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne beherske ved kørsel med stor lastbil med tilkoblet stor påhængsvogn (kategori C/E)? Bedømme vejsvings skarphed for fx korrekt valg af gear Tjekke hastigheden ved hurtige blik på speedometret Kontrollere, at betjeningsanordningen i parkeringsbremsen har den nødvendige frigang for at undgå overbremsning ved kørsel på bakker Bedømme vejsvings skarphed for fx korrekt valg af hastighed Spørgsmål 27 Hvilke(t) af disse krav er der ifølge undervisningsplanen til en stor lastbil (kategori C), når der skal gennemføres udvidede øvelser på vej? Lastbilen skal være mindst 2,55 m bred Lastbilen skal være mindst 12 m lang Lastbilen skal opfylde bestemmelserne i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag Det er tilstrækkeligt, at lastbilen er belæsset med 10 % af den tilladte last 10

11 Spørgsmål 28 Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningen i afsnittet om "Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt" i undervisningsplanen for stor lastbil (kategori C)? Spørgsmål 29 Eleven skal forberedes på, at alle forhold i afsnittet "Ulykker" kan indgå i den praktiske prøve Eleven skal forberedes på, at alle forhold i afsnittet "Risikoforhold" kan indgå i den praktiske prøve Eleven skal forberedes på, at alle forhold i afsnittet "Orienteringsfærdigheder" kan indgå i teoriprøven Eleven skal forberedes på, at alle forhold i afsnittet "Manøvrefærdigheder" kan indgå i den praktiske prøve Hvilke af disse køretøjer giver kørekortkategori B/E ifølge undervisningsplanen ret til at føre? Spørgsmål 30 Personbil med 7 siddepladser og en tilladt totalvægt på 500 kg, tilkoblet et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 500 kg Personbil med 8 siddepladser og en tilladt totalvægt på 300 kg, tilkoblet et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 000 kg Personbil med 10 siddepladser og en tilladt totalvægt på 000 kg, tilkoblet et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 250 kg En personbil med 4 siddepladser og en tilladt totalvægt på 700 kg, tilkoblet et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 550 kg Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Driftsbremser" i undervisningsplanen for stort påhængskøretøj til stor bus (kategori D/E)? Kørelæreren skal forberede eleven på, at de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven Kørelæreren skal forberede eleven på, at de omtalte forhold kan indgå både i teoriprøven og den praktiske prøve For de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem 11

12 Spørgsmål 31 Hvilke(n) manøvrefærdighed(er) skal eleven beherske ved kørsel med lille lastbil (kategori C1) i afsnittet "Baglæns kørsel med målbremsning" i undervisningsplanen? Eleven skal kunne holde retlinet kurs m under baglænskørsel Eleven skal kunne køre baglæns omkring et hjørne til venstre Eleven skal kunne køre baglæns med mindst 25 km/t Eleven skal kunne køre baglæns med meget lav hastighed Spørgsmål 32 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i "Udvidede øvelser på vej" i undervisningsplanen for stor lastbil (kategori C)? Eleven skal beherske at køre på motorvej Eleven skal beherske at køre såvel op som ned ad bakker Eleven skal beherske at parkere lastbilen Eleven skal beherske at køre i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt Spørgsmål 33 Hvilke(t) af disse steder er parkering ifølge undervisningsplanen forbudt, uden at det er fremhævet ved særlig afmærkning? På kørebanen på hovedveje inden for tættere bebygget område På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område 25 meter fra en jernbaneoverkørsel 45 meter fra en jernbaneoverkørsel 12

13 Spørgsmål 34 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Kontrol af bremser" i undervisningsplanen for lille bus (kategori D1)? Spørgsmål 35 Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve Kørelæreren skal forberede eleven på, at kunne kontrollere alle de omtalte forhold ved den praktiske prøve Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Hvilke(t) af disse forhold gælder ifølge undervisningsplanen for motorcyklers manøvreegenskaber? Ved acceleration med motorcykel med sidevogn trækker motorcyklen til højre Store og tunge motorcykler er mere retningsstabile end små og lette motorcykler Alle motorcykler er uanset størrelsen udpræget sidevindsfølsomme Snavs, regn eller dug på fx motorbriller nedsætter motorcyklistens udsyn Spørgsmål 36 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Narkotika" i undervisningsplanen? Kørelæreren skal undervise eleven i, at indtagelse af narkotika påvirker evnen til at køre bil Kørelæreren skal undervise eleven i, at indtagelse af narkotika forøger risikoen for trafikulykker Kørelæreren skal undervise eleven i, at indtagelse af narkotika er uden betydning for evnen til at køre bil Kørelæreren skal undervise eleven i, at det er ulovligt at køre bil, hvis man har indtaget narkotika 13

14 Spørgsmål 37 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Vejgrebets udnyttelse" i undervisningsplanen for stort påhængskøretøj til stor lastbil (kategori C/E)? Spørgsmål 38 For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem For nogle af de omtalte forhold gælder, at eleven ved øvelse skal opnå erfaring om dem For nogle af de omtalte forhold gælder, at eleven ved øvelse skal opnå færdighed i dem For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem Hvilke(t) af disse krav stilles der ifølge undervisningsplanen til kørelærerens undervisning vedrørende orienteringsvilkår i traktorer i undervisningsplanen? Spørgsmål 39 Kørelæreren skal undervise eleven i, at et påhængsredskab kan nedsætte traktorførerens udsyn bagud betydeligt Kørelæreren skal undervise eleven i, at et påhængsredskab er uden betydning for traktorførerens udsyn Kørelæreren skal undervise eleven i, at et påhængskøretøj med stort læs kan nedsætte traktorførerens udsyn bagud betydeligt Kørelæreren skal forberede eleven på, at traktorens motorstøj gør det vanskeligt for føreren at høre lydsignaler Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Køretøjers manøvreegenskaber" i undervisningsplanen til lille lastbil (kategori C1)? Kørelæreren skal undervise eleven i, at lastbiler har færre blinde vinkler end personbiler Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven Kørelæreren skal undervise eleven i, at busser har færre blinde vinkler end personbiler Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 14

15 Spørgsmål 40 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet om "Hastighed under ligeudkørsel" under øvelse 3 i undervisningsplanen til stor bus (kategori D)? Spørgsmål 41 For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå både i teoriprøven og den praktiske prøve Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold udelukkende indgår i den praktiske prøve Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold udelukkende kan indgå i den praktiske prøve Hvilke(n) betydning har lasten ifølge undervisningsplanen for en stor lastbils (kategori C) styreegenskaber? Tung last bag lastbilens bagaksel kan medføre, at lastbilen får en kraftig overstyringstendens Lastens placering er uden betydning for lastbilens styreegenskaber Lastens størrelse er i alle tilfælde uden betydning for lastbilens styreegenskaber Specielt forkert placering af gods giver øget risiko for væltning Spørgsmål 42 Hvilke(t) af disse krav stilles der ifølge undervisningsplanen til akkumulatoren på en stor lastbil (kategori C)? Den skal være fastgjort Den skal være således anbragt, at den altid er synlig for føreren Den skal være således anbragt eller dækket, at der ikke kan opstå kortslutning Den skal være således anbragt eller dækket, at den holdes fuldstændig støvfri 15

16 Spørgsmål 43 Hvilke(t) af disse forhold indgår i opfattelse og bedømmelse af andre trafikanters hensigt ifølge afsnittet "Trafikantadfærd mv." i undervisningsplanen til lille bus (kategori D1)? Andre trafikanters handlinger sammenholdt med fx deres alder og opmærksomhed Andre trafikanters bevægelsesretning sammenholdt med fx deres alder og opmærksomhed Egen køre- og manøvrefærdighed Andre trafikanters bevægelser sammenholdt med fx den aktuelle færdselssituation som helhed Spørgsmål 44 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Øvelse 5" i undervisningsplanen for stor lastbil (kategori C)? Spørgsmål 45 Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå såvel i teoriprøven som i den praktiske prøve Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold udelukkende kan indgå i den praktiske prøve Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at de omtalte forhold udelukkende kan indgå i teoriprøven For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Vejgrebets udnyttelse" i undervisningsplanen for stor lastbil (kategori C)? Eleven skal kunne udføre de omtalte øvelser med den grad af præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne Eleven skal i praksis udføre de omtalte manøvrer på et køreteknisk anlæg Eleven skal kunne udføre nogle af de omtalte manøvrer med en hastighed af 70 km/t Det er tilstrækkeligt, at kørelæreren viser de omtalte manøvrer for eleven 16

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 874 af

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 873. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør

Læs mere

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret Nu og i fremtiden Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus Mindst 29 lektioner

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse om undervisningsplan for

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI D 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet... 1-4

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013 HJULER s Kørebog november 2013 Personbil 1 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B 1. at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 1) BEK nr 1293 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER Rigspolitiet 1. BAGGRUND...3 2. TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT...4 3. SÆRLIGE FORHOLD...6 3.1 KUNDSKABSPRØVEN - AFSLUTTENDE

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1086. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 13. februar 2009. Nr. 164. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) 1) BEK nr 750 af 26/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) 1) BEK nr 1300 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1

AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat - SANI Sagsnr.: TS2100201-00020 Dato: 07-12-2017 Notat Høringsnotat Bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009 16. januar 2009. Nr. 92. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere