SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A"

Transkript

1 SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt afkrydsningsskema Kørelærerprøve Kategori A Nr. 48 juni 2018

2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af disse delmål i undervisningsplanen kan indgå i teoriprøven? Biler med påhængskøretøj Sidevogn Uopmærksomhed og distraktion Signalgivning Spørgsmål 2 Hvilke(t) af disse forhold giver ifølge undervisningsplanen fængselsstraf i forbindelse med spirituskørsel? 1. Ved kørsel med en promille over 1,2 2. Ved kørsel med en promille på 0,51 1,2 for førstegangserhververe af kørekort 3. Ved kørsel med en promille over 2,0 4. Altid ved gentagelsestilfælde af kørsel med promiller over 1,2

3 Spørgsmål 3 Hvad er formålet ifølge undervisningsplanen med at give eleven viden om "Særlige risikoforhold i trafikken"? 1. Formålet er at give eleven en sådan viden om nogle særlige risikoforhold vedrørende kørsel på motorcykel, at det hjælper eleven til at blive fortrolig med sin egen formåen og til at udvikle en færdselssikker holdning og adfærd 2. Formålet at give eleven viden om nogle generelle lovbestemmelser for kørsel på motorcykel, umiddelbart før eleven skal gennemgå øvelserne i kørsel på vej 3. Formålet er at give eleven en sådan forståelse af de særlige risikoforhold ved høj hastighed, alkohol, bevidsthedspåvirkende stoffer og narkotika, at det hjælper eleven til at lære at forudse mulige fejl eller tankeløsheder i færdslen og i tide at reagere hensigtsmæssigt over for dem 4. Formålet er at give eleven forståelse for den særlige betydning for færdselssikkerheden og miljøet, som en hensynsfuld færdselsadfærd over for andre og en defensiv kørestil har Spørgsmål 4 Hvilke(t) af disse køretøjer kan have tendens til slingrende kørsel? 1. Traktorer 2. Biler med påhængskøretøj 3. Motorcykel med påhængskøretøj 4. Lastbiler

4 Spørgsmål 5 Hvad afhænger bevægelsesenergiens størrelse af ifølge undervisningsplanen? 1. Bevægelsesenergiens størrelse afhænger af vægten 2. Bevægelsesenergiens størrelse afhænger af hastigheden 3. Bevægelsesenergiens størrelse afhænger af vejgrebet 4. Bevægelsesenergiens størrelse afhænger af kurveradius Spørgsmål 6 Hvilke(t) af disse synlige kendetegn kan anvendes for at kunne skelne motorcykler fra knallerter? 1. Bredere dæk 2. Placeringen af forlygten 3. Kraftigere stel 4. Nummerpladens størrelse

5 Spørgsmål 7 I hvilke(t) af disse underafsnit i undervisningsplanen kan nogle af delmålene indgå både i teoriprøven og i den praktiske prøve? Forskellige køretøjers manøvreegenskaber Bedømmelse af andre trafikanter Risikoforhold ved vejene Sikker og uhindret afvikling af trafikken Spørgsmål 8 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet om "Fare, ulempe og unødig ulempe" i undervisningsplanen? 1. Eleven skal forberedes på at de omtalte forhold kan indgå i den teoretiske prøve 2. Eleven skal forberedes på at de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 3. Eleven skal forberedes på at de omtalte forhold kan indgå i den teoretiske og den praktiske prøve 4. Det er tilstrækkeligt hvis eleven får kendskab til de omtalte forhold

6 Spørgsmål 9 Hvorfor skal eleven ifølge undervisningsplanen lære at udvise en defensiv færdselsadfærd? 1. For at minimere risikoen for ulykker 2. Af hensyn til miljøet 3. For at forudse andre trafikanters mulige fejl 4. At give eleven viden om nogle generelle lovbestemmelser for kørsel på motorcykel Spørgsmål 10 Hvad er formålet med undervisningen i hovedafsnit 4 Trafikantadfærd? 1. Det hjælper eleven til at blive fortrolig med sin egen opfattelsesog reaktionsevne 2. Det hjælper eleven til at udvikle en færdselssikker og miljøbevidst holdning og adfærd 3. Det giver eleven en sådan forståelse af andre trafikanters adfærd, at det hjælper eleven til i tide at lære at forudse deres mulige fejl eller tankeløsheder i færdslen og i tide at reagere hensigtsmæssigt over for dem 4. Det giver eleven en viden om risikoforhold ved vejen, afhængigt af bl.a. vejr og føre mv. Spørgsmål 11

7 Hvilke(n) lovbestemmelse(r) gælder for størrelsen af en motorcykel, der ønskes anvendt som trækkraft for påhængskøretøj? 1. En motorcykel, der ønskes anvendt som trækkraft for påhængskøretøj, skal have en slagvolumen på mindst 125 cm 2 2. En motorcykel, der ønskes anvendt som trækkraft for påhængskøretøj, skal have en slagvolumen på mindst 250 cm 2 3. En motorcykel, der ønskes anvendt som trækkraft for påhængskøretøj, skal have en slagvolumen på mindst 500 cm 2 4. En motorcykel, der ønskes anvendt som trækkraft for påhængskøretøj, skal have en slagvolumen på mindst 750 cm 2 Spørgsmål 12 I hvilke(n) del(e) af undervisningen indgår præstationskravet "Ved øvelse opnå færdighed i"? 1. Ved kørsel på lukket øvelsesplads 2. Ved kørsel på køreteknisk anlæg 3. Ved kørsel på motorvej 4. Ved kørsel i mørke og i lygtetændingstiden iøvrigt Spørgsmål 13

8 Hvilke(t) af disse forhold har ifølge undervisningsplanen betydning for størrelsen af reaktionstiden? 1. Førerens opmærksomhed 2. Førerens alder 3. Førerens forudseenhed 4. Førerens kørefærdighed Spørgsmål 14 Hvilke(n) af disse oplysninger fremgår af motorcyklens registreringsattest? 1. Motorcyklens egenvægt/køreklare vægt 2. Motorcyklens tilladte totalvægt 3. Eventuelt hvilken sidevogn der må kobles på motorcyklen 4. Eventuelt hvilket påhængskøretøj der må kobles på motorcyklen Spørgsmål 15

9 Hvilke(n) manøvrefærdighed(er) skal eleven beherske i forbindelse med standsning og parkering? 1. Holde en hastighed, der ikke er væsentlig lavere end eventuelle bagvedkørendes under søgning efter parkeringsplads 2. Hurtigt bedømme, om en tom parkeringsplads er stor nok, brugbar eller lovlig 3. Fjerne tændingsnøglen, slukke lyset og sikre sig, at eventuel tyverisikring er i funktion 4. Bedømme, om et ophold i færdslen er tilstrækkeligt stort til at standse, uden at være til fare eller unødig ulempe Spørgsmål 16 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit i undervisningsplanen? 1. Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i både den teoretiske og praktiske prøve 2. Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i den teoretiske prøve 3. Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 4. Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til alle de omtalte forhold

10 Spørgsmål 17 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "Kontrollere"? Styreapparat Lygter og reflekser Bærende dele Personligt udstyr Spørgsmål 18 Hvilke(n) af disse vejafmærkninger skal eleven kunne genkende og angive betydningen af i afsnittet om "Hastighed under ligeudkørsel"? 1. Tættere bebygget område (E 55) 2. Bump (A 36) 3. Ophør af lokal hastighedsbegrænsning (C 56) 4. Havnekaj (A 92)

11 Spørgsmål 19 Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven beherske i forbindelse med manøvrer på lukket øvelsesplads? 1. Anbringe motorcyklen stabilt på støtteben 2. Rengøre eventuelt tilsmudsede spejle og lygteglas 3. Korrekt betjene håndbremse, fodbremse, kobling, gearpedal og gashåndtag (uden startet motor) 4. Anvende udstyr som handsker, støvler og motorcykeltøj Spørgsmål 20 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanens afsnit om "Motorcyklens indretning, udstyr, betjening og dokumenter samt personligt udstyr" indgår præstationskravet "have kendskab til"? Betjeningsudstyr Motor, tænding og gashåndtag Gear Bremser

12 Spørgsmål 21 Hvilke(t) af disse forhold spiller ifølge undervisningsplanen en væsentlig rolle ved de fleste færdselsuheld? 1. Fejlopfattelse 2. Manglende rutine 3. Fejlbedømmelse 4. Mangelfuld opmærksomhed Spørgsmål 22 Hvilke(t) af disse afsnit kan man ifølge undervisningsplanen med fordel kombinere undervisningen i afsnit med? 1. Undervisningen i afsnit kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 1.1»Betjeningsudstyr og instrumenter«2. Undervisningen i afsnit kan med fordel kombineres med de delmål i undervisningen, hvor præstationskravet er at»kontrollere«i afsnit 1.2»Lovbestemmelser om motorcyklens indretning og udstyr mv.«3. Undervisningen i afsnit kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 1.3»Personligt udstyr«4. Undervisningen i afsnit kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 1.4»Køretøjets dokumenter«

13 Spørgsmål 23 I hvilke(t) af disse afsnit omtaler undervisningsplanen, at man som fører skal anvende fastspændt styrthjelm? Udstyr og beklædning Motorcyklens udstyr Motorcyklistens vigtigste opgaver Personer og gods mv. Spørgsmål 24 Hvilke(t) af disse forhold indgår i afsnittet om mobiltelefoners indvirkning på opfattelses- og reaktionsevnen? 1. En telefonsamtale kan aflede opmærksomheden, således at føreren ubevidst ændrer hastighed, og køretøjets placering på vejen bliver upræcis 2. Anvendelse af en mobiltelefon (fx samtale eller sms) vil altid aflede førerens opmærksomhed fra trafikken, så reaktionstiden forøges 3. Telefonsamtaler kan virke stressende, hvis samtalen går dårligt igennem 4. Under kørsel må der ikke anvendes håndholdt mobiltelefon

14 Spørgsmål 25 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Fornemme koblingspunkt" i undervisningsplanen? 1. Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i at starte motoren med elektrisk starter eller kickstarter 2. Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i hurtigt og sikkert at indstille gashåndtaget efter motorlyd eller eventuel omdrejningstæller 3. Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i langsomt at slække koblingsgrebet indtil koblingspunktet og derpå trække koblingsgrebet til igen 4. Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i at sætte blødt i gang i balance under samtidig betjening af gashåndtag, koblingsgreb og bremsepedal Spørgsmål 26 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanens afsnit om "Vejenes sikkerhedsmæssige udformning og Risikoforhold ved vejene" indgår præstationskravet "have kendskab til"? Vejens forløb Benyttelse af vejene Vejens omgivelser Grænser for vejes sikkerhed

15 Spørgsmål 27 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit i undervisningsplanen? 1. Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i at køre ligeud i afmærket bane (højst 1,5 m bredt) med så lav hastighed som muligt, dog højst 15 km/t. 2. Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i at sidde med startet motor, i 1. gear, med venstre fod på vejen og højre fod på bremsepedalen 3. Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i at standse som under punkt Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i at køre i 8-tal Spørgsmål 28 Hvilke(t) af disse forhold nævner undervisningsplanen som grund til, at der er risiko for, at man fejlbedømmer afstande? 1. At små køretøjer ser ud til at være længere væk, end de i virkeligheden er 2. At små køretøjer ser ud til at være tættere på, end de i virkeligheden er 3. Til alle tider i tåge og dis, bl.a. fordi perspektivlinjerne udviskes 4. At der er risiko for at undervurdere afstanden til små køretøjer, når man kører på en vej med få baggrundsholdepunkter

16 Spørgsmål 29 Hvilke(n) af disse øvelser skal i nogle tilfælde udføres med kørelæreren som passager på bagsædet? Bremsning under ligeudkørsel Slalomkørsel og kontrastyring Acceleration og bremsning Kørsel i cirkel med løft af sidevognshjul Spørgsmål 30 I hvilke(t) af disse tilfælde frakendes man som hovedregel første gang førerretten betinget? 1. Ved 3 klip inden for 3 år 2. Ved en hastighedsoverskridelse på mere end 60 % 3. Ved kørsel hvor promillen er over 0,50 og højst 1,20 4. Ved kørsel med 160 km/t eller derover på motorvej

17 Spørgsmål 31 Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i afsnittet "Lovbestemmelser om kørekort" i undervisningsplanen? 1. Eleven skal forberede sig på, at denne ved teoriprøven skal kunne angive betydningen af nogle af de omtalte forhold 2. Eleven skal forberede sig på, at denne ved teoriprøven skal kunne angive i hvilke tilfælde, der skal gennemføres kontrollerende køreprøve 3. Eleven skal have kendskab til, at kørekortet er gyldigt i 15 år 4. For alle de omtalte delmål er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem Spørgsmål 32 Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i afsnittet "Bremser" i afsnittet "Lovbestemmelser om motorcyklens indretning og udstyr m.v." i undervisningsplanen? 1. Eleven skal forberede sig på, at nogle de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 2. Eleven skal forberede sig på, at nogle de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven 3. Eleven skal forberede sig på, at nogle de omtalte forhold kan indgå både i teoriprøven og den praktiske prøve 4. For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem

18 Spørgsmål 33 Hvilke(t) af disse forhold skal eleven ved øvelse opnå færdighed i ved højresving om hjørner? 1. Foretage nedbremsning foran markeret hindring ved samtidig brug af begge bremser og udkobling 2. Forberede højresving ved orientering i spejle og ved hoveddrejning, tegngivning og standsning lige før det markerede hjørne 3. Svinge til højre om markerede hjørner uden bremsning og med motorcyklen højst 30 cm fra markeret kantsten 4. Accelerere let under sidste del af højresvinget Spørgsmål 34 Hvilke(t) af disse præstationskrav er udelukkende anvendt i forbindelse med manøvrer på køreteknisk anlæg? 1. Reagere hensigtsmæssigt 2. Opnå nogen færdighed i 3. Ved øvelse opnå færdighed i 4. Ved øvelse opnå erfaring om

19 Spørgsmål 35 Hvad er formålet med undervisningen i forberedelse til køreprøve? 1. At give eleven viden om betingelserne for at indstille sig til køreprøve 2. At orientere eleven om de krav, der stilles ved køreprøven 3. At give eleven viden om betingelserne for at kunne få udstedt kørekort 4. At gøre eleven bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om kørekort Spørgsmål 36 Hvilke(n) af disse afstribninger i kørebanens længde hjælper de kørende til en korrekt placering? 1. Spærreflade 2. Vognbanelinjer 3. Spærrelinjer 4. Kantlinjer

20 Spørgsmål 37 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af ifm. Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt? 1. Særligt kørelys opfylder ikke kravene til lygteføring ved kørsel i lygtetændingstiden 2. Eventuelt bruge fjernlyset i særlig tæt tåge om dagen for at sikre, at man bliver set på længst mulig afstand 3. Tænde nærlyset under kørsel med lavtstående sol i ryggen af hensyn til modkørendes orientering 4. Tohjulet motorcykel uden sidevogn, som i lygtetændingstiden parkeres langs vejens yderste kant, behøver ikke at have tændt positionslys Spørgsmål 38 Hvad forstås der ved et køretøjs fartegenskaber? 1. Bremseevne, dvs. hvor hurtigt køretøjet kan komme ned i fart 2. Sidevindsfølsomhed, dvs. hvor meget køretøjet påvirkes af kraftig sidevind 3. Retningsstabilitet, dvs. hvor støt køretøjet holder kursen under ligeudkørsel 4. Accelerationsevne, dvs. hvor hurtigt køretøjet kan komme op i fart

21 Spørgsmål 39 Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Egne holdninger og egen adfærd" i undervisningsplanen? 1. Det er tilstrækkeligt, at eleven får et kendskab til de omtalte forhold 2. Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 3. Eleven skal forberedes på, at alle de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven 4. Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven Spørgsmål 40 Hvilket kendskab skal eleven have til motorcykel med påhængskøretøj? 1. Motorcykel med/uden sidevogn med tilkoblet påhængskøretøj kan have slingretendens som ved biler med påhængskøretøj 2. Motorcykel med påhængsvogn er mindre retningsstabil end solomotorcykel 3. Motorcykel med påhængsvogn har ofte ringere accelerationsevne, lavere topfart og ringere bremseevne end motorcykler uden påhængskøretøj 4. Ved svingning til højre er der risiko for, at påhængsvognen løfter sig

22 Spørgsmål 41 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "Reagere hensigtsmæssigt"? Motorcykler Særlig udsatte trafikanters typiske fejl Vejens omgivelser Grundregler for færdslen Spørgsmål 42 Hvilke(n) af disse manøvrefærdigheder skal eleven kunne beherske ved venstresving? 1. Holde tilbage for cyklister og knallertkørere, der kører ud i krydset fra enkeltrettet eller dobbeltrettet cykelsti 2. Orientere sig om, at bagfrakommende er klar over hensigten. 3. Påbegynde og afslutte venstresvinget hurtigst muligt, når der er fri bane 4. Orientere sig flere gange til begge sider i krydset ved skæringen med den tværgående vej, ved hajtænder (eller hvor oversigten er tilstrækkelig) og ved stoplinje

23 Spørgsmål 43 Hvilke(t) af disse køretøjer giver kørekort til mellemstor motorcykel A2 ret til at føre? 1. Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 45 kw og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,4 kw/kg 2. Stor knallert med eller uden tilkoblet påhængsvogn 3. Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kw og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kw/kg og ikke afledt af en motorcykel med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt 4. Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kw eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kw Spørgsmål 44 Hvilke(t) af disse forhold danner "blinde vinkler"? 1. Styrthjelm 2. Forkert siddestilling 3. Visir 4. Motorbrillers stel

24 Spørgsmål 45 Til hvilke(n) del(e) af køreprøven kan delmål med det kombinerede præstationskrav "Genkende og angive betydningen af" henføres? 1. Kun til den teoretiske prøve 2. Kun til den praktiske prøve 3. Præstationskravet vedrører kun undervisningen på det køretekniske anlæg 4. Præstationskravet henviser til både den teoretiske og praktiske prøve

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Forord side 4. Krav til prøvekøretøjer - motorcykler side 5. Krav til personlig sikkerhedsudstyr mv. side 7. Manøvreprøver undervisningsplan side 9

Forord side 4. Krav til prøvekøretøjer - motorcykler side 5. Krav til personlig sikkerhedsudstyr mv. side 7. Manøvreprøver undervisningsplan side 9 1. udgave EH 2015 2 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Krav til prøvekøretøjer - motorcykler side 5 Krav til personlig sikkerhedsudstyr mv. side 7 Motorcyklens udstyr baneleje mv. side 8 Manøvreprøver undervisningsplan

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1086. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009 16. januar 2009. Nr. 92. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

Manøvreprøver (motorcykel)

Manøvreprøver (motorcykel) Side 1 af 7 Manøvreprøver (motorcykel) I henhold til EU-direktiv 2006/126/EF skal der i den praktiske prøve til motorcykel (kategorierne A1, A2 og A) indgå 5 særlige manøvrer (manøvreprøver). Disse manøvreprøver

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Manøvrebane. Øvelseshæfte

Manøvrebane. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Manøvrebane Øvelseshæfte Mål med øvelserne på manøvrebane Du skal lære at betjene den elektriske

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1) BEK nr 1295 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1) BEK nr 1295 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1086 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Version 9.06 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret Nu og i fremtiden Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus Mindst 29 lektioner

Læs mere

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013 HJULER s Kørebog november 2013 Personbil 1 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B 1. at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1) BEK nr 237 af 13/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1519

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 874 af

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER Rigspolitiet 1. BAGGRUND...3 2. TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT...4 3. SÆRLIGE FORHOLD...6 3.1 KUNDSKABSPRØVEN - AFSLUTTENDE

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse om undervisningsplan for

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 13. februar 2009. Nr. 164. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

Inderste cirkel diameter: 10 meter. Yderste cirkel diameter: 20 meter. 3. Styring/balance. Lille -slalom:

Inderste cirkel diameter: 10 meter. Yderste cirkel diameter: 20 meter. 3. Styring/balance. Lille -slalom: A. De indledende manøvrer m.v. Forslag til manøvreøvelser Øvelsesforslag til enemanøvrer (5.2) Alle øvelserne skal foregå på et lukket trafiksikkert område. 1. Igangsætning standsning 4 m hænder 4på m

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver Kolofon Knallertuddannelsen for unge under 18 år, Kategori

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 873. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere