Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring)"

Transkript

1 14. maj 2019 Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) Indhold 1 Brug fejlkontrollen! Lige efter årsrulning af Skat Nova fil fra sidste år Inden overførsel af tal til udskrift i Årsafslutning Inden indberetning til SKAT Fejlkontrol hvor findes den? Fejlkontrol i Skat Nova Fejlkontrol i Årsafslutning Generelt om fejlkontrol i Skat Nova Fejlkontroller hjælp til indre sammenhæng Hvilke fejltyper dækker de 2 vigtige fejlkontroller over: Formue primo sidste år Indre sammenhæng i skat tidligere år Mulige fejlkilder i Skat Nova Fejl der kan være i Skat Nova 2016 (er ikke mulig i Skat Nova 2017 og senere) Fejl der kan være i Skat Nova 2017 (er ikke mulig i Skat Nova 2018 og senere) Fejl der kan være i Skat Nova Generelt om fejlkontrol i Årsafslutning Hvordan kan fejlen opstå? Rettelse af fejl Jeg har årsrullet en fil med fejl i fejlkontrollen? Fejl i årets tal skal altid løses! Fejl i sidste års tal skal måske løses! Jeg har årsrullet en fil uden fejl og nu er der fejl? Jeg har flettet konti efter R75 import og nu er der pludselig fejl? Hvilke summer sammenholdes i afstemningerne Hvorfor stemmer formue ultimo sidste år ikke med primo formue dette år i kapitalforklaringen? Hvor reguleres 1. kr. differencer?

2 8 Øvrige fejl løsning heraf Navn foran fejlbesked mangler! Hvordan findes og rettes fejl? Tjek formueværdier for ejerandel forskellig fra Se værdier for person 2 ved at vælge gift/samlevende Nu stemmer formue primo ikke mere? Kapitalindkomst i årsopgørelsen stemmer ikke med PR for året eller Gæld mangler indtastning af type

3 1 Brug fejlkontrollen! Det er vigtigt at tjekke fejlkontrollen nogle gange i processen med at udarbejde en indkomst- og formueopgørelse. Som minimum bør den tjekkes her: 1.1 Lige efter årsrulning af Skat Nova fil fra sidste år Tjek at der ikke er rullet en fil med fejl. Det er meget nemmere at få tilrettet sidste års tal (evt. i sidste års fil, hvis den er rullet med fejl) inden der indtastes tal for året. Ud over at se, at der ikke er fejl i fejlkontrollen, vil det være en god ide at tjekke at formue og øvrigt privatforbrug stemmer til sidste års tal. 1.2 Inden overførsel af tal til udskrift i Årsafslutning Hvis der er fejl inden der overføres til Årsafslutning for at udskrive rapporten, så vil disse fejl også bliver overført. 1.3 Inden indberetning til SKAT Vær især opmærksom på at indkomst i selvangivelsen og indkomst i personligt regnskab stemmer overens, samt at der ikke er fejl der skal løses inden indberetning. 2 Fejlkontrol hvor findes den? 2.1 Fejlkontrol i Skat Nova 2.2 Fejlkontrol i Årsafslutning - 3 -

4 3 Generelt om fejlkontrol i Skat Nova Denne vejledning fokuserer på fejlkontroller der vedrører fejl i kapitalforklaringen i indkomst- og formueopgørelsen. Herudover er der en hel række valideringer i skatteprogrammet, værdipapirmodulet og i virksomhedsdelen. De bør selvfølgelig også afklares. Fejlkontrollen bør anvendes og fejl bør afklares. Men hvis man f.eks. Ikke ønsker sidste års tal i kapitalforklaringen er det ok at fejlkontrollen viser fejl i kapitalforklaringen for sidste år. De fleste fejlkontroller kan der dobbeltklikkes på og man får derved hjælp til hvor rettelse skal foretages. Hvis der er fejl i f.eks filen og den åbnes i 2018 så er fejl der stadig. Så fejl skal afklares inden årsrulning (undtaget er fejl i sidste års kapitalforklaring). 3.1 Fejlkontroller hjælp til indre sammenhæng For af se afstemning og få vist differencer dobbeltklik på fejlbeskeden Hvis der i fejlkontrollen er en eller flere at følgende fejl, bør disse afklares først, da løsning heraf ofte løser øvrige fejl i kapitalforklaringen. Rest-/overskydende skat primo stemmer ikke med sammenligningstal - 4 -

5 Der er ikke sammenhæng mellem indtastede formueværdier primo sidste år sammenholdt med indtastede (eller årsrullede) primoværdier for formuen i sammenligningstal Her ses hvordan de 2 fejl, der bør startes med at få afklaret, vises i fejlkontrollen: Hvilke fejltyper dækker de 2 vigtige fejlkontroller over: De 2 fejlbeskeder der er vigtige i forhold til at få tal i kapitalforklaringen i indkomst- og formueopgørelsen til at stemme beskrives nærmere herefter Formue primo sidste år Formue primo sidste år stemmer ikke til samlet værdi af de enkelte aktiver og gældsposter giver fejl i kapitalforklaringen. Skal løses hvis der skal være sammenligningstal i kapitalforklaringen. Et års kapitalforklaring dannes ud fra 2 års formuetal, 2 års tal i kapitalforklaring dannes ud fra 3 års formuetal. Derfor er formuen primo sidste år vigtig. Kontroller om det er den indtastede/årsrullede formue jf. sammenligningstal eller den specificerede formue der viser den korrekte værdi? herefter kan tal rettes ved at klikke på firkant ud for felt. Forklaring til eksempel herefter: Det er beløb markeret med røde firkanter der skal vurderes først, start evt. med fælleskolonne til højre og herefter pr. person. Beløbet på kr (fælles kr ) er summen af de enkelte aktiver og gældsposter (a) som er indtastet i de enkelte indtastningsbilleder i programmet for året. Det som programmet reelt indeholder. Nedenunder vises formue primo sidste år (b) kr (fælles kr ), som er den værdi der er overført fra sidste års fil ved årsrulning. Beløbet kan også være indtastet, hvis det er første år programmet bruges. Forskellen på disse 2 beløb (a) og (b) (der skal være identiske) vises i difference

6 Hvis kr er det korrekte beløb og fordeling på de enkelte aktiver og gældsposter er korrekt, så er det formue primo sidste år der skal ændres. Det gøres ved at klikke på firkant ud for (b) og i feltet i sammenligningstal indtastes værdi der vises i (a). Hvis kr er det korrekte beløb, så skal summen af de enkelte aktiver og passiver ovenover gennemgås, for at se hvilken værdi der ikke svarer til den værdi, der er årsrullet fra sidste år. Det kan gøres ved at tage sidste års fil eller regnskab og sammenholde sidste års tal her aktiv for aktiv for at se hvilken der afviger. Når den eller de beløb der afviger er fundet f.eks. bankmellemværender som i dette eksempel. Her er sidste års fil åbnet (det er tjekket at tal heri stemmer til den indkomst- og formueopgørelse der er udarbejdet sidste år), her ses det at formue primo sidste år kr er den korrekte værdi, og tal i formuen for 2016 kan nu sammenholdes med tal jævnfør afstemning af primoformuen, sidste år. Ejendomme, bil og andre aktiver jævnfør formueopgørelse sidste år stemmer med tilsvarende tal i afstemningen

7 Bankindestående minus bankgæld skal sammenholdes med linjen i afstemningen. Afstemningen viser kr Formueopgørelse sidste år viser kr minus kr netto kr Forskellen svarer til differencen på kr i afstemningen. Herefter klikkes der på firkant ud for bankindestående/-gæld i afstemningen, eller gå til bankindestående via formuen. Nu skal data i bankmellemværende i årets fil og sidste års fil sammenholdes, og det er tallene for forrige år 2016 i en 2018 fil der skal stemme

8 Her sammenholdes filerne, og som det ses har der i sidste års fil været et billån som er indfriet i I årets fil har revisor tænkt, jeg vil ikke se på konti med nulsaldi både i år og sidste år og har derfor slettet linjen. Derved slettes saldo i Indfrielsen af lånet i 2017 påvirker privatforbrug i 2017 i sidste års fil. Dette tal ændres når linjen slettes i årets fil. NB. Der beregnes på sidste års tal i Skat Nova også i kapitalforklaringen, så hvis der ændres i de tal der udgør grundlag for beregning af f.eks. privatforbrug så ændres dette tal. Men den formue primo sidste år som er årsrullet til sammenligningstal ændres ikke, så derfor kommer der nu fejl i fejlkontrollen. For at rette fejl i kapitalforklaringen, så skal billånet indtastes igen i årets fil. Så er fejl væk i fejlkontrol

9 3.1.3 Indre sammenhæng i skat tidligere år Indre sammenhæng i skat tidligere år Rest-/overskydende skat primo stemmer ikke Hvis beregnet skat minus betalt og indeholdt skat ikke stemmer med den afsatte skyldig / tilgodehavende skat, så giver det fejl i kapitalforklaringen Find ud af hvilket af beløbene i afstemningen der ikke er korrekt brug årsopgørelsen fra sidste år. Herefter skal beløb der ikke er korrekte rettes. Kontroller om det er den beregnede skat, de indeholdte/betalte skatter eller den afsatte skyldige skat der er korrekt ret de tal der ikke er korrekte. Det lyder let, men det er vores erfaring at denne indre sammenhæng i skat tidligere år er den der giver flest spørgsmål. Især første år en fil skal oprettes. Tal i den øverste del af afstemningen skal svare til årsopgørelsen fra sidste år. NB. Det er tal før frivillig indbetaling af restskat i efterfølgende år, frivillig indbetaling inden 31. december i året er med i afstemningen. Den nederste del af afstemningen henter tal i formuen i skat tidligere år i personligt regnskab. Alle tallene er årsrullet til årets fil hvis opgørelse af årets skat samt indeholdte og betalte skatter stemmer i sidste års fil. Selvom der kun ønskes at vise tal for året i indkomst- og formueopgørelsen er det vigtigt at denne indre sammenhæng er på plads. Grunden hertil er at når skyldig eller tilgodehavende skat for tidligere år betales (evt. via indregning i forskudsopgørelsen) eller modtages, så påvirker det opgørelsen af privatforbrug for året

10 3.2 Mulige fejlkilder i Skat Nova Fejl der kan være i Skat Nova 2016 (er ikke mulig i Skat Nova 2017 og senere) Forskellig ejerandel mellem ægtefæller i år og sidste år (hvis fejl i 2016, og fejlen ikke er løst inden årsrulning, så overføres formue ikke korrekt = fejl i 2017) Antal stk. af værdipapirer f.eks. aktier er ikke indtastet giver forkert beregnet kursregulering. Manglende brug af underspecifikation ved indtastning af f.eks. seniornedslag, tjek i selvangivelsen efter manglende røde trekanter. Den røde trekant angiver at underspecifikation er anvendt Fejl der kan være i Skat Nova 2017 (er ikke mulig i Skat Nova 2018 og senere) Skyldige b-skatterater ultimo sidste år stemmer ikke med primo året Fra 2018 er feltet spærret for indtastning og beregnes på baggrund af sidste års tal. Indtastet betalt am-bidrag af B-indkomst i selvangivelsen Fra 2018 er feltet slettet Fejl der kan være i Skat Nova 2018 Fejl nævnt her er også mulige i tidligere år. Valgt blandet benyttet aktiv uden at have valgt opgørelsesmetode Fra 2018 ses følgende fejlbesked hvis der er valgt blandet benyttet aktiv men ikke valgt opgørelsesmetode. Betalt B-skat er ikke indtastet. Skal indtastes under formue og B-indkomst. Indtastet A-skat i selvangivelsen under betalte skatter. A-skatter skal indtastes i underspecifikationer f.eks. felt 201 løn Fra 2018 ses følgende fejlbesked hvis der er tastet A-skat i betalte skatter i stedet for i relevant underspecifikation. Udbytteskat indeholdt mangler i privatforbrug. Det kan skyldes at der er valgt unoterede aktier ej indberettet til skat. Her skal i stedet vælges Unoterede indberettet til skat. Udbyttet er jo indberettet på danske selskaber

11 Fejl herefter er kun mulige fra 2018 og frem. Overførsler mellem egne virksomheder der er et nyt felt i Skat Nova 2018, giver en difference i kapitalforklaringen hvis overførsler mellem egne virksomheder ikke netto giver nul. 4 Generelt om fejlkontrol i Årsafslutning Det er 2 vigtige tal der vises i fejlkontrollen, hvis der ikke er sammenhæng mellem dem. Det er egenkapital ultimo i år og sidste år i balancen, sammenholdt med tilsvarende tal i kapitalforklaringen. Der vil løbende blive oprettet flere tjek som der valideres på. 4.1 Hvordan kan fejlen opstå? Hvis de overførte tal fra Skat Nova vedrørende kapitalforklaring ikke stemmer, så er der også fejl i Årsafslutning i kapitalforklaringen. Ved tilretning af kapitalforklaring, f.eks. yderligere specifikation af beløb, men et beløb glemmes. Hvis en linje i posttypen er klikket væk sidste år, fordi værdi viste nul, og nu er der et beløb i år men linjen er ikke klikket til igen. 4.2 Rettelse af fejl Hvis der er fejl i Skat Nova, så skal fejlen rettes her, og der skal overføres fra Skat Nova til årsafslutning igen. Tilret yderligere specifikation af beløb i kapitalforklaringen. Klik linjer til i posttypeinddelingen hvis de mangler. NB de mangler kun hvis de aktivt er klikket fra på tidspunkt. Hvis der er tilrettet meget i kapitalforklaringen og det ikke lige er til at se hvor fejl opstår, så kan der indlæses en ny kapitalforklaring under opret regnskab. Så gendannes links mv. til posttypeinddelingen. Men egne tilretninger forsvinder

12 5 Jeg har årsrullet en fil med fejl i fejlkontrollen? Der er forskel på om det er fejl i årets tal der rulles til næste år, eller fejl i sidste års tal der rulles (disse fejl forsvinder ved årsrulning). 5.1 Fejl i årets tal skal altid løses! Hvis denne type fejl rulles til næste år vil fejlen stadig være der, men nu i sidste års tal. Hvis punkter med mulige fejl nævnt i afsnit 3 ikke løser problem, så send filen, med en angivelse af hvad fejlkontrollen viser, til vores support. Det kan gøres via følgende menupunkt i både Skat Nova og Årsafslutning. 5.2 Fejl i sidste års tal skal måske løses! Hvis der skal vises sammenligningstal i kapitalforklaringen, så skal fejl løses. Hvis der ikke skal vises sammenligningstal i kapitalforklaringen så er følgende fejl ok at have i fejlkontrollen. De vil forsvinde når filen årsrulles til næste år

13 Når filen er årsrullet, er det en god ide at starte med at tjekke fejlkontrollen, og se at der ikke er fejl i fejlkontrollen. 5.3 Jeg har årsrullet en fil uden fejl og nu er der fejl? Når fejl opstår efter årsrulning, er det oftest grundet at der er slettet en linje eller nogle tal som påvirker enten opgørelsen af privatforbrug eller kapitalreguleringer sidste år. Se afsnit for at finde og løse fejl. 5.4 Jeg har flettet konti efter R75 import og nu er der pludselig fejl? Vi har konstateret en del brugere ikke får flettet alle kolonner, dvs. også forrige og sidste års tal og både formue og f.eks. renter. Når forrige års formue ikke flette med så forsvinder tal forrige år, linjen er ikke slettet, men saldo på en bankkonto forrige år påvirker opgørelse af privatforbrug sidste år i kapitalforklaringen. Så nu er der fejl i kapitalforklaringen sidste år. Se afsnit for at finde og løse fejl

14 6 Hvilke summer sammenholdes i afstemningerne Følgende tal i formuen 1. og 2. sammenholdes med formue ultimo i kapitalforklaringen

15 6.1 Hvorfor stemmer formue ultimo sidste år ikke med primo formue dette år i kapitalforklaringen? Formue primo året hentes ikke fra ultimo sidste år i kapitalforklaringen. Formue ultimo i kapitalforklaringen både for året og for sidste år er beregnet ud fra formue primo jævnfør kapitalforklaring +/- bevægelser herefter. Formue primo sidste år kommer fra sammenligningstal (som er årsrullet fra sidste års fil eller indtastet manuelt.) Formue primo dette år kommer fra formue i formue

16 Hvis formue primo året skal ændres skal formuen i formueopgørelsen påvirkes. Det kan gøres ved at ændre sidste års tal i de enkelte aktiver eller gældsposter. Da vi beregner kapitalreguleringer og øvrigt privatforbrug ud fra de enkelte aktiver, gældsposter, samt indtægter mv. og herudover beregner på tal i kapitalforklaringen. Så er det ikke muligt at taste et tal et sted for at få kapitalforklaringen til at stemme. Medmindre det er afrundingsdifferencer ved opgørelse af årets skat på maks. +/- 5 kr. 7 Hvor reguleres 1. kr. differencer? Afrunding af skat til hele kr. i forhold til årsopgørelsen giver i en del filer en difference på 1 kr. i kapitalforklaringen. Denne difference kan vælges modposteret på øvrigt privatforbrug, det gøres ved under kapitalforklaring for enten person 1 eller 2 (der hvor differencen er) Differencer der ikke vedrører afrunding af skat, men f.eks. en fælles bankkonto med en ulige renteindtægt eller renteudgift giver i nogle tilfælde en afrundingsdifference. Den rettes nemmest ved at ændre renteindtægt eller udgift til et lige tal

17 8 Øvrige fejl løsning heraf 8.1 Navn foran fejlbesked mangler! Vil opstå når person 2 er fjernet fra en fil. I fejlkontrollen vil der for de fleste beskeder fremgå hvilken person fejlen vedrører. Ovenfor vises et eksempel hvor navn ikke fremgår: kolon uden navn foran. Denne type fejl opstår når der f.eks. sidste år har været indtastet tal for 2 personer, men i år er de blevet skilt, der er skiftet fra gift/samlevende til ugift. Når person 2 fjernes fra en SkatNova fil, så slettes alle personens tal, der er indtastet direkte i selvangivelsen/oplysningsskemaet. Kapitalindkomst og aktieindkomst, der er indtastet sammen med formueværdier slettes ikke automatisk. Her skal der manuelt slettes f.eks. bankkonti for person 2 og ændres ejerandel for værdier f.eks. en fælles bankkonto der overtages af person Hvordan findes og rettes fejl? Der er 2 måder til at lokalisere hvor fejl opstår, det er her der skal rettes for at få fejl til at forsvinde Tjek formueværdier for ejerandel forskellig fra 100 Typisk vil der være tale om bankkonti, prioritetsgæld eller ejendomme hvor der har været fælles ejerandel, eller sammenligningstal der er rullet fra sidste år. Gå til bankindestående og se på ejerandel ud for hver enkelt bankkonto. Her ses et eksempel på ejerandel 50%, halvdelen af renteindtægten forsøges overført til årsopgørelsen, som ikke findes for person 2, efter at der er valgt ugift i stedet for gift. Derfor kommer fejlbesked i fejlkontrollen

18 For at rette fejl skal ejerandel rettes til 100% hvis person 1 har overtaget konto, eller konto skal slettes hvis person 2 har overtaget konto. Konti der tilhører person 2 100% (ejerandel = 0%) skal også slettes Se værdier for person 2 ved at vælge gift/samlevende For hurtigere at se hvilke indkomster eller andet der er registreret for person 2, som mangler at blive slettet kan der under basisoplysninger vælges, at der er tale om samlevende. Herefter kan der under indkomst og formue for person 2 ses hvilke indkomster og f.eks. bankkonti der ikke er slettet. Nu er det nemmere at se hvilke konti mv. der skal slettes. Når der er ryddet op i tal, vælges ugift igen Nu stemmer formue primo ikke mere? Når der fjernes formueværdier for person 2 og der ændres ejerandel for person 1, så stemmer sidste års tal typisk ikke med de tal der er rullet til sammenligningstal fra sidste års fil hvor der var 2 personer. NB.: Det kan ikke lade sig gøre at få vist sidste års tal for 2 personer og årets tal for 1 person. Dobbeltklik på fejlbeskeden og tjek at alle formueværdier for person 2 er fjernet. Tilret årsrullet formue i sammenligningstal for person 1. Herefter vil der kunne vises sammenligningstal for 1 person. Alternativt kan der i udskrift fravælges at udskrive kapitalforklaring for sidste år. Så behøver fejl for sidste år ikke at blive løst

19 8.2 Kapitalindkomst i årsopgørelsen stemmer ikke med PR for året eller Gæld mangler indtastning af type. Fejlbeskeden skyldes, i de fleste tilfælde, at der ikke er valgt type for en renteudgift tastet i anden gæld i balancen til det personlige regnskab. Type afgør hvilket felt i oplysningsskemaet, som beløbet skal i. Hvis der er tale om at type mangler så vil begge ovennævnte beskeder blive vist. Rettelse skal foretages ved at vælge type unden anden gæld. Herefter kan feltnummer ses

Kom rigtig fra start når du vil udarbejde indkomst- og formueopgørelse

Kom rigtig fra start når du vil udarbejde indkomst- og formueopgørelse 3. maj 2019 Kom rigtig fra start når du vil udarbejde indkomst- og formueopgørelse Indhold 1 Få startet rigtigt... 3 2 Hvad skal jeg tænke over inden jeg begynder... 3 3 Struktur indtastning i Skat Nova

Læs mere

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo 1. februar 2018 Indhold 1... 2 1.1 Eksempel person 2 er afdød i året og person 1 sidder i uskiftet bo... 2 1.1.1 I det personlige regnskab i formuen og kapitalforklaringen overføres følgende tal for afdød

Læs mere

Hvordan taster jeg private andele i virksomhed

Hvordan taster jeg private andele i virksomhed Hvordan taster jeg private andele i virksomhed 26. april 2019 Indhold 1 I Skat Nova 2018, generel info... 4 2 Spørgsmål vi hører i supporten... 4 2.1 Hvordan kan jeg få tal fra klasse A regnskab til Skat

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Generelt: Autosave: Der autogemmes kun hvis kunden er oprettet med et kundenummer under basisoplysninger og er gemt første

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016.9 Indhold 1 til Skat Nova 2016.9... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Indberetning til SKAT... 4 2.1.1 Udskrift at indberetningsoverblik... 4 2.1.2 Indberetning af underholdsbidrag, børnebidrag,

Læs mere

Funktionalitet i kapitalforklaring

Funktionalitet i kapitalforklaring 1. februar 2018 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres?... 2 1.1.2 Data bruges i følgende udskrifter i Årsafslutning... 3 1.1.3

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Skat Nova 2017.0 Indhold 1 til Skat Nova 2017.0... 3 1.1 Første version af Skat Nova 2017... 3 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Specifikationer...

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Indkomst: Personlig indkomst: Følgende felter med SK nr. 334, 215, 235, 835, 355, 356, 1025, 335. Konverteres ikke fra Classic

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017 27. oktober 2017 Skat Nova 2017.1 Indhold 1 til Skat Nova 2017.1... 2 1.1 Første version, der kan beregne skat for 2018... 2 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 1.3 Aktivering af licens

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 19. marts 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 19. marts 2018 19. marts 2018 Skat Nova 2017.4 Indhold 1 til Skat Nova 2017.4... 3 1.1 Systemkrav og installation... 3 1.2 Andre vejledninger... 3 1.3 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 Skat Nova... 4 2.1

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning for Skat Nova Professionel brugere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning for Skat Nova Professionel brugere Nyheder og vejledninger for Skat Nova Professionel brugere 6. april 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Indkomst- og formueopgørelse... 3 Rettelse af fejl i grøn check i noten Opgørelse af skat...

Læs mere

Årsafslutning Indhold. 4. februar Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 4. februar Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 4. februar 2019 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 3 3 Andre vejledninger... 4 4 Generelt... 5 4.1 Højrestilling... 5 4.2 Ensartet layout... 6 4.3 Masterstyret visning af valuta... 7 5 Indkomst- og formueopgørelse...

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Hvad er på vej. 9. marts Bemærkninger til den kommende version af Skat Nova

Skat Nova Indhold. Skat Nova Hvad er på vej. 9. marts Bemærkninger til den kommende version af Skat Nova 9. marts 2018 Bemærkninger til den kommende version af Skat Nova Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser (SA Pro)... 2 2 Hente data fra Skattemappen (R75)... 2 2.1 Ejendomme... 2 2.2 B-skatter...

Læs mere

Indhold. Skat Professionel Nova Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed. 1. februar 2018

Indhold. Skat Professionel Nova Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed. 1. februar 2018 1. februar 2018 Indhold 1 Indtastning af kontingent i virksomhed... 2 2 Forudsætninger for korrekt placering som ligningsmæssigt fradrag i selvangivelsen... 2 3 Hvordan gør du?... 3 3.1 Ved anvendelse

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Indkomst- og formueopgørelse (Personligt Regnskab)... 3 Ændret betegnelse... 3 Sideskift i regnskabsoplysninger... 4 Ny note:

Læs mere

Skat Nova Nyheder og vejledning. 10. april Skat Nova

Skat Nova Nyheder og vejledning. 10. april Skat Nova 10. april 2019 Indhold 1 til... 2 1.1 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 1.2 Nyhederne i denne version... 2 2 Skat Nova... 3 2.1 Elektronisk indberetning af oplysningsskema... 3 2.1.1 Indberetning

Læs mere

Årsafslutning Indhold. 26. oktober Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 26. oktober Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 26. oktober 2018 Årsafslutning 2018.5 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til Årsafslutning 2018.5... 2 3 Andre vejledninger... 3 4 Virksomheder... 4 4.1 Tilføjet linje til Ekstraordinært udbytte udloddet efter

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheder... 3 Små rettelser af erklæringer... 3 Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger... 4 Fejlrettelser i

Læs mere

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 22. februar 2016 Til alle brugere af DPR14 Opdatering af DPR14 til version 1.30 Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 Inden opdatering af Revisoft 2014: Bemærk, at alle kunder i Revisoft databasen

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 23. maj 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 23. maj 2017 23. maj 2017 Årsafslutning 2017.4 Indhold 1 Nyheder til Årsafslutning 2017.4... 2 2 Generelt... 3 2.1 Masterbruger kan blokere for besked om opdateringer... 3 2.2 Ændret placering af supportikon... 5 3

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 20. marts 2019

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 20. marts 2019 20. marts 2019 Indhold 1 til... 3 1.1 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 1.2 Nyhederne i denne version... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Elektronisk indberetning af oplysningsskema... 4 2.1.1 Ejendomme...

Læs mere

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015 Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015 7. juni 2016 Indhold 1 Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo... 2 1.1 Eksempel person 2 er afdød i året og person

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 14. december 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 14. december 2017 14. december 2017 Skat Nova 2017.2 Indhold 1 til Skat Nova 2017.2... 2 1.1 Systemkrav og installation... 2 1.2 Andre vejledninger... 2 2 Skat Nova... 3 2.1 Nye rentesatser... 3 2.2 Ejendomsavance... 4

Læs mere

Vejledning Værdipapir Nova

Vejledning Værdipapir Nova Vejledning 23. februar 2017 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 1. juli 2019

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 1. juli 2019 1. juli 2019 Indhold 1 til... 2 1.1 Første version af Skat Nova 2019... 2 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 2 Skat Nova... 3 2.1 Nyhederne i denne version... 3 2.2 Ændringer til indtastning

Læs mere

Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova

Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova 5. maj 2016 Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova Indhold 1 Vigtig information til indtastning og afstemning af kapitalafkastgrundlag hvis

Læs mere

Indtastning af kapitalafkastgrundlag

Indtastning af kapitalafkastgrundlag 1. februar 2018 Indtastning af kapitalafkastgrundlag Indhold 1 Vigtig information til indtastning og afstemning af kapitalafkastgrundlag hvis der anvendes underspecifikation for ejendomme i virksomheder...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning for Skat Nova professionel brugere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning for Skat Nova professionel brugere Nyheder og vejledninger -for Skat Nova professionel brugere 10. februar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt... 4 Ny forside... 4 Personligt Regnskab... 6 Nye funktioner til visning af

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. februar 2019

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. februar 2019 4. februar 2019 Indhold 1 til... 3 1.1 Selvangivelse ændret til oplysningsskema... 3 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 1.3 Nyhederne i denne version... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Hente data

Læs mere

Delvis udlejning ejendom

Delvis udlejning ejendom 13. april 2018 Delvis udlejning ejendom Indhold 1 Delvis udlejning af ejendom f.eks. værelser og sommerhus... 2 1.1 Lejeindtægt ved udlejning af sommerhus gennem bureau... 2 1.2 Delvis udlejning af ejendom,

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2017 Vejledning i flytning af private renter - feltlåste felter. 15. marts 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2017 Vejledning i flytning af private renter - feltlåste felter. 15. marts 2018 15. marts 2018 Indhold 1 Flytte private renter til virksomhed og/eller ægtefælle... 2 2 Flytte renter fra erhvervsdelen til privatdelen... 2 3 Flytte renter mellem samlevende, der ikke er gift... 2 4 Hvis

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 1. februar 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 1. februar 2018 1. februar 2018 Skat Nova 2017.3 Indhold 1 til Skat Nova 2017.3... 2 1.1 Systemkrav og installation... 2 1.2 Andre vejledninger... 2 1.3 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 2 Skat Nova... 3

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

2 Nyheder til Årsafslutning Andre vejledninger Virksomheder Automatisk resultatdisponering... 5

2 Nyheder til Årsafslutning Andre vejledninger Virksomheder Automatisk resultatdisponering... 5 1. juli 2019 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 3 3 Andre vejledninger... 4 4 Virksomheder... 5 4.1 Automatisk resultatdisponering... 5 4.2 Stamdata fra cvr.dk... 6 4.3 Søgefunktion i posttypeinddelingen...

Læs mere

Årsafslutning Indhold. 20. marts Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 20. marts Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 20. marts 2019 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 2 3 Andre vejledninger... 3 4 Virksomheder... 4 4.1 Ny roller... 4 4.1.1 Indehaver... 4 4.2 Integration til Business Point... 5 4.3 XBRL rettelser... 5

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 28. maj 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 28. maj 2018 28. maj 2018 Skat Nova 2017.6 Indhold 1 til Skat Nova 2017.6... 3 1.1 Systemkrav og installation... 3 1.2 Andre vejledninger... 3 1.3 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 GDPR... 4 2.1 At sende

Læs mere

Vejledning i flytning af private renter feltlåste felter

Vejledning i flytning af private renter feltlåste felter 2. februar 2017 Vejledning i flytning af private renter feltlåste felter Indhold 1 Flytte private renter til virksomhed og/eller ægtefælle... 2 2 Hvis du udarbejder selvangivelse og årsopgørelse... 3 2.1

Læs mere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Årsafslutning Skat Nova Professionel. 1 Indhold. 21. marts Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Skat Nova Professionel. 1 Indhold. 21. marts Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 21. marts 2019 Skat Nova Professionel Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 2 3 Andre vejledninger... 3 4 Indkomst- og formueopgørelse... 4 4.1 Diverse fejlrettelser... 4 4.1.1 Opgørelse af skat note med

Læs mere

Vejledning indtastning blandet bil mv.

Vejledning indtastning blandet bil mv. 8. april 2019 Vejledning indtastning blandet bil mv. Indhold 1 Hvilke aktiver?... 2 2 Valg af metode... 2 3 Hvilke tal skal jeg bruge til indtastning?... 3 3.1 Statens takster... 3 3.2 Faktiske omkostninger...

Læs mere

Årsafslutning for Skat Nova professionel brugere

Årsafslutning for Skat Nova professionel brugere 14. december 2017 Årsafslutning 2017.6 for Skat Nova professionel brugere Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.6 professionel... 2 1 Andre vejledninger... 3 2 Generelt... 4 2.1 Visning af versionsnummer...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 10. februar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt... 4 Ny forside... 4 Virksomheder... 6 Nye erklæringer opdateret til FSR standard... 6 Posttypeinddeling med undergrupper

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 10. april 2019

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 10. april 2019 10. april 2019 Indhold 1 til... 2 1.1 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 1.2 Nyhederne i denne version... 2 2 Skat Nova... 3 2.1 Elektronisk indberetning af oplysningsskema... 3 2.1.1 Indberetning

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 14. december 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 14. december 2017 14. december 2017 Årsafslutning 2017.6 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.6... 2 1 Andre vejledninger... 3 2 Generelt... 4 2.1 Visning af versionsnummer... 4 2.2 Forældede elementer fjernet... 7 3

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 2. september 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2017 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 15. marts 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2017 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 15. marts 2018 15. marts 2018 Indhold 1 Import af data fra SKATs R75-oplysninger... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for import... 3 3.1 Certifikater og Tilslutningsaftale med SKAT... 3 4 Hvordan gør du?... 4 4.1 Inden

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 6. februar 2017 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Årsafslutning Indhold. 26. oktober Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 26. oktober Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 26. oktober 2018 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 2 3 Andre vejledninger... 3 4 Indkomst- og formueopgørelse... 4 4.1 Automatisk notehenvisning i kapitalforklaring ved valg af note... 4 4.2 Nyheder der

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheder... 3 Små rettelser af erklæringer... 3 Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger... 4 Fejlrettelser i

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 6. april 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016 18. maj 2016 Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016 Indhold 1 Hvordan foretager jeg en overførsel til forskudsberegning?... 2 2 Hvad sker der ved en overførsel

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Vejledning i flytning af private renter feltlåste felter

Vejledning i flytning af private renter feltlåste felter 17. marts 2016 Vejledning i flytning af private renter feltlåste felter Indhold 1 Flytte private renter til virksomhed og/eller ægtefælle... 2 2 Når data fra R75 skal modifiseres... 3 3 Data til indberetning

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 25. maj 2018

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 25. maj 2018 25. maj 2018 Årsafslutning 2018.3 Indhold 1. Nyheder til Årsafslutning 2018.3... 2 2. Andre vejledninger... 3 3. Generelt... 4 3.1 GDPR... 4 4. Virksomheder... 6 4.1 Nye noter... 6 4.2 Tilpasset XBRL tag

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 20. marts 2018

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 20. marts 2018 20. marts 2018 Årsafslutning 2018.2 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2018.2... 2 1 Andre vejledninger... 3 2 Virksomheder... 4 2.1 Branchetal... 4 2.2 Regnskabsklasse A model... 8 2.3 Nye noter...14 3

Læs mere

REVI-SOFT. Kære Revisor. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark. Informationsteknologiske løsninger for revisorer

REVI-SOFT. Kære Revisor. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark. Informationsteknologiske løsninger for revisorer RS REVI-SOFT REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 Telefax (+45) 86 28 88 01 E-mail revi-soft@revi-soft.dk Internet www.revi-soft.dk SE-nr./VAT no. DK

Læs mere

Årsafslutning september Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning september Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 24. september 2018 Årsafslutning 2018.4 Indhold 1. Nyheder til Årsafslutning 2018.4... 2 2. Andre vejledninger... 3 3. Generelt... 4 3.1 Opret regnskab ændret... 4 3.2 Liste ved indsættelse af sideskift

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Ratepensioner i Skat Nova 2015

Ratepensioner i Skat Nova 2015 Ratepensioner i Skat Nova 2015 18. maj 2016 Indhold 1 Beskrivelse felt 21 ratepension i Skat Nova 2015.8 og tidligere versioner... 2 1.1 Eksempel hvor den ene ægtefælle har virksomhed og herudover lønindkomst,

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 31. maj 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 20. marts 2017 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Nye udskriftsskabeloner

Nye udskriftsskabeloner Nye udskriftsskabeloner 5. april 2016 Indhold 1 Nye skabelonpakker... 2 1.1 Valg af skabelonpakke... 3 2 Delelementer i det personlige regnskab... 3 2.1 Samlingsdokument... 4 2.2 Forside... 5 2.3 Godkendendelsespåtegning/

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2014.B

Nyheder og vejledning til version 2014.B 16. december 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

CAKIs miniguide til skat

CAKIs miniguide til skat 1 CAKIs miniguide til Skat Kilde: Skat.dk Når du driver virksomhed, bør du orientere dig i de regler for beskatning, der findes i Danmark. Som selvstændig inden for de kunstneriske fag er der sandsynlighed

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Årsafslutning Indhold. 31. januar Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 31. januar Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 31. januar 2019 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 3 3 Andre vejledninger... 4 4 Generelt... 5 4.1 Højrestilling... 5 4.2 Ensartet layout... 6 4.3 Masterstyret visning af valuta... 7 5 Virksomheder...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM Maj 2019 Version 02 2019 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2015.4

Nyheder og vejledning til version 2015.4 16. december 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 26. oktober 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 26. oktober 2018 26. oktober 2018 Skat Nova 2018.1 Indhold 1 til Skat Nova 2018.1... 3 1.1 Første version, der kan beregne skat for 2019... 3 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 1.3 Aktivering af licens

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2015.A

Nyheder og vejledning til version 2015.A 27. juni 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Lemvig Ungdomsgård https://ug.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed som ligningsmæssige fradrag

Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed som ligningsmæssige fradrag 12. november 2015 Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed som ligningsmæssige fradrag Indhold 1 Indtastning af kontingent i virksomhed... 2 2 Forudsætninger for korrekt placering som ligningsmæssigt

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere