Analyse. Velfærdsforliget skal holde til 2055, hvis finanspolitikken skal være holdbar. 28. juni Af Niels Storm Knigge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. Velfærdsforliget skal holde til 2055, hvis finanspolitikken skal være holdbar. 28. juni Af Niels Storm Knigge"

Transkript

1 Analyse 28. juni 219 Velfærdsforliget skal holde til 255, hvis finanspolitikken skal være holdbar Af Niels Storm Knigge De offentlige finanser i Danmark er betydeligt holdbare populært kaldet overholdbarhed. Fundamentet for denne holdbarhed udgøres af Velfærdsforliget. Finansministeriet vurderer, at finanspolitikken skal strammes 1 ¾ pct. af BNP ca. 37 mia. kr. om året i al fremtid, hvis pensionsalderen ikke hæves mere end det pt. vedtagne, 68 år i 23. I dette notat beregner vi, hvor længe pensionsalderen skal sættes op, for at sikre, at der netop er holdbarhed på de offentlige finanser. Vi finder, at det er nødvendigt fortsat at hæve pensionsalderen, som forudsat i Velfærdsforliget, frem til 255, hvor pensionsalderen således vil være 72½ år. Da stigninger i pensionsalderen ifølge Velfærdsforliget skal varsles 15 år før tid, er det altså først efter 24, at politikerne kan stoppe med at vedtage stigende pensionsalder, hvis de vil sikre holdbare offentlige finanser ved at lade pensionsalderen følge den stigende levetid. Kontakt Senioranalytiker Niels Storm Knigge Tlf nsk@kraka.org Klik her for at angive tekst.

2 1. Sammenfatning Velfærdsforliget er fundamentet under holdbarheden Pensionsalder skal stige til 72½ i 255 for holdbarhed Velfærdsforliget udgør fundamentet under den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser i Danmark. Det brede forlig indebærer, at pensionsalderen i fremtiden stiger i takt med levealderen. Dette notat viser, at såfremt man ønsker at sikre holdbare offentlige finanser ved at lade pensionsalderen stige i takt med levealderen, som forudsat i Velfærdsforliget, er det nødvendigt at følge aftalen frem til 255, hvor pensionsalderen hæves til 72½ år, for at sikre akkurat holdbare offentlige finanser, jf. Figur 1. Med de aftalte 15 års varsel, er det altså nødvendigt at beslutte Velfærdsforligets stigninger i pensionsalderen frem til og med 24, for at sikre den finanspolitiske holdbarhed i den nuværende aftales rammer. Figur 1 Finanspolitisk holdbarhed i Danmark (målt ved holdbarhedsindikatoren) Mia. 218-niveau KP19-37 Opsagt Velfærdsforlig Velfærdsforlig til pensionalder på 72,5 Finanspolitisk holdbarhed måles ved holdbarhedsindikatoren, der viser, hvor meget man kan lempe eller skal stramme de offentlige finanser, for at sikre et stabilt niveau af offentlig gæld på meget lang sigt. I figuren er det opgjort i mia. kr. i 218-niveau. Holdbarhedseffekten af opsagt Velfærdsforlig er Finansministeriets beregning, pensionsalder på 72,5 efter 255 er beregnet af Kraka. Konvergensprogram 219, Finansministeriet og egne beregninger Holdbarheden svarer til en lempelse på 22 mia. årligt manglende holdbarhed på 37 mia. uden Velfærdsforlig Den nuværende holdbarhed er senest opgjort i regeringens Konvergensprogram 219 (KP19), og blev i den forbindelse opgjort til, at man kunne lempe finanspolitikken med 1 pct. af BNP, svarende til ca. 22 mia. kr. hvert år, jf. Figur 1. Hæves pensionsalderen ikke som aftalt i Velfærdsforliget (til 69 år i 235, 7 år i 24 og så fremdeles), så er der ikke længere holdbarhed. Finansministeriet har for nylig vist 1, at det vil svække holdbarheden med knap 2 ¾ pct. af BNP, svarende til ca. 59 mia. kr. årligt. Dette vil medføre en manglende holdbarhed på ca. 1 ¾ pct. af BNP, og altså forudsætte en stramning af finanspolitikken på 37 mia. kr. årligt, Figur 1. 1 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 326 (Alm. del) af 28. januar 219 2

3 2. Indledning Pensionsalder et vigtigt tema i valgkampen Holdbarhed er overordnet mål for sunde off. finanser Betydelig dansk holdbarhed åbner for diskussion Et af de vigtigste temaer før og under den netop overståede folketingsvalgkamp var spørgsmålet om pensionsalder og muligheden for tidlig tilbagetrækning. Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen åbnede kort inden valgets udskrivelse op for, at man kan se på justeringer af Velfærdsforliget med effekt efter 24. Dansk Folkeparti har også udtalt, at aftalen skal justeres, mens Socialdemokratiet foreløbigt står fast på aftalen. De ønsker dog at indføre en mulighed for tidlig tilbagetrækning. Andre partier vil enten helt stoppe stigningen i pensionsalder eller fastholde den nuværende aftale. Det overordnede kriterium for sunde offentlige finanser er, at de langsigtet er holdbare. Finanspolitisk holdbarhed, ofte bare benævnt holdbarhed, svarer til, at den offentlige gæld ikke må vokse ukontrollabelt på meget lang sigt. Holdbarheden udregnes i Finansministeriet i en fremskrivning, der modellerer udviklingen i dansk økonomi helt frem til år 21. Dansk økonomi skønnes i øjeblikket at være betydeligt holdbar af såvel Finansministeriet som Det Økonomiske Råd. Dette har medvirket til en debat om, hvorvidt denne holdbarhed betyder, at man kan begynde at lempe den økonomiske politik. I perioden op til valgkampen blev der af flere politiske partier åbnet for diskussionen om, hvorvidt Velfærdsforliget fra 26, der gør, at pensionsalderen skal stige i fremtiden, skal tilpasses. Den betydelige holdbarhed medfører, at der er manøvrerum ift. at tilpasse pensionsalderen på en anden måde, end det der ligger i Velfærdsforliget frem til 21, uden at holdbarheden sættes over styr. Dette notat ser derfor på, hvor stor en del af den eksisterende aftale, som det er nødvendigt at gennemføre, for at sikre den finanspolitiske holdbarhed. 3. Finanspolitikken er holdbar hvis Velfærdsforliget holder til 255 Holdbarheden svarer til en lempelse på 22 mia. årligt Holdbarheden afhængig af stigende pensionsalder manglende holdbarhed er 37 mia. kr. årligt uden Hvor meget højere pensionsalder kræver holdbarhed? Finansministeriet vurderer, at de offentlige finanser i dag er overholdbare. Den nuværende holdbarhed er senest opgjort i Konvergensprogram 219 (KP19), og blev i den forbindelse opgjort til, at man kunne lempe finanspolitikken med 1 pct. af BNP, svarende til ca. 22 mia. kr. hvert år, jf. Figur 2. Denne holdbarhed afhænger dog i afgørende grad af, at Velfærdsforliget realiseres, og at pensionsalderen derfor hæves som planlagt udover løftet til 68 år i 23, der er den gældende lov. I Velfærdsforliget er det aftalt, at man skal give 15 års varsel på højere pensionsalder det skal således vedtages ved lov i 22, at man vil hæve pensionsalderen til 69 år i 235. Hæves pensionsalderen ikke som forudsat (til 69 år i 235, 7 år i 24 og så fremdeles), så er der ikke længere holdbarhed, givet de stigninger i levetiden, der er lagt til grund i holdbarhedsberegningen. Finansministeriet har for nylig vist 2, at det vil svække holdbarheden med knap 2 ¾ pct. af BNP, svarende til ca. 59 mia. kr. årligt. Dette vil medføre en manglende holdbarhed på ca. 1 ¾ pct. af BNP, og altså forudsætte en stramning af finanspolitikken på 37 mia. kr. årlig, jf. Figur 2. Når en fuld implementering af Velfærdsforliget giver en positiv holdbarhed på 1 pct. af BNP, og en opsigelse af Velfærdsforliget giver en manglende holdbarhed på 1,5 pct. af BNP, så er det interessant at undersøge, hvor stor en del af Velfærdsforliget man skal gennemføre, for at sikre holdbarhed i dansk økonomi. 2 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 326 (Alm. del) af 28. januar 219 3

4 Figur 2 Finanspolitisk holdbarhed i Danmark i forskellige scenarier Mia. 218-niveau KP19-37 Opsagt Velfærdsforlig Velfærdsforlig til pensionalder på 72,5 Finanspolitisk holdbarhed måles ved holdbarhedsindikatoren, der viser hvor meget man kan lempe eller skal stramme de offentlige finanser, for at sikre, at gælden ikke vokser eksplosivt. I figuren er det opgjort i mia. kr. i 218-niveau. Holdbarhedseffekten af opsagt Velfærdsforlig er Finansministeriets beregning, pensionsalder på 72,5 efter 255 er Krakas. Konvergensprogram 219, Finansministeriet og egne beregninger Pensionsalder skal stige til 72½ i 255 for holdbarhed Saldoforløb fra KP19 med og uden Velfærdsforliget Beregningerne udført i denne analyse viser, at det er nødvendigt at fastholde Velfærdsforliget frem til 255, hvor pensionsalderen hæves til 72½ år, for at sikre, at holdbarheden er omtrent nul, jf., Figur 2. Med de aftalte 15 års varsel, er det altså nødvendigt at stemme for stigninger i pensionsalderen i en årrække frem til og med 24. Men det er altså ikke strengt nødvendigt at hæve pensionsalderen derudover i dette århundrede, for at sikre holdbarhed. 3 Den nuværende holdbarhedsberegning fra Finansministeriet er senest offentliggjort med Konvergensprogram 219. I publikationen gengives også beregningen af saldoforløbet, hvis man ikke vedtager yderligere stigninger i pensionsalderen, som forudsat i Velfærdsforliget fra 26. I dette tilfælde vil den offentlige saldo blive mere og mere negativ, som årene går, jf. Figur 3. Dette afspejles i den negative holdbarhedsindikator på -1,5 pct. af BNP. Omvendt så vokser saldoen til stigende positive størrelser i grundforløbet, som giver den nuværende skønnede holdbarhed på 1 pct. af BNP. 3 Holdbarhedsberegningen slutter i 21, hvorefter det på linje med øvrige holdbarhedsberegninger er lagt til grund, at saldoen er uændret i al fremtid. Fremtidige år indgår med denne saldoværdi tilbagediskonteret med den rente og den vækstrate i BNP, som antages i Finansministeriets beregninger jf. Boks 1. I praksis vil det derfor kræve, at en fortsat stigende levealder efter 21 alt andet lige kræver en stigende pensionsalder efter 21. 4

5 Figur 3 Fremskrivning af strukturel saldo med forskellige pensionsaldre i fremtiden Pct. af BNP Velfærdsforliget som aftalt (KP19) Opsagt Velfærdsforlig -6 Pensionsalder på 72,5 år efter 255 Kraka-fremskrivning Saldoprofilen for opsagt Velfærdsforlig går kun til 26 i KP19. Efter 26 er profilen forlænget med den efterfølgende udvikling i Krakas beregnede saldoeffekt, som den er beskrevet i Boks 1. Konvergensprogram 219, Finansministeriet og egne beregninger Alternativt saldoforløb med flad pensionsalder efter 255 Stigende forskel mellem pensionsalder og levetid Vælger man i stedet at stoppe indekseringen af pensionsalderen efter 255, og fastlåse den på 72½ år derefter, vil man i stedet opnå en saldoprofil svarende til den grå kurve i Figur 3. Som det fremgår af figuren, vil der i dette scenarie være en årrække med overskud på de offentlige finanser, typisk omkring 1 pct. af BNP. Men det fremgår også, at saldoen gradvist svækkes hen mod slutningen af perioden i takt med, at levealderen stiger og pensionsalderen ikke længere følger med. I 21 hvor holdbarhedsberegningen regnes til er den offentlige saldo omtrent i balance. Hvis pensionsalderen fastholdes på 72½ år fra 255 og frem, så vil forskellen mellem middellevetiden og folkepensionsalderen ikke følges ad, som det er forudsat i Velfærdsforliget, jf. Figur 4. I 28 betyder det en folkepensionsalder på 72½ i stedet for 75 år, og at det gennemsnitlige antal år på folkepension i 28 vil være ca. 18 år, imod knap 16 år med fortsat levetidsindeksering. Velfærdsforligets sigtelinje er en gennemsnitlig pensionstid på 14,5 år 4. I dag er det gennemsnitlige antal år ca. 18,5 år. 4 Af tekniske årsager indhenter levetidsindekseringen aldrig sigtelinjen på de 14,5 år, så længe middellevetiden stiger. Dette skyldes blandt andet, at middellevetiden også stiger i perioden mellem en stigning i pensionsalder varsles, og til den effektueres. 5

6 Figur 4 Folkepensionsalder med og uden Velfærdsforliget samt netop holdbarhed År Middellevetid (KP19) Folkepensionsalder (KP19) Folkepensionsalder (uden Velfærdsforliget) Folkepensionsalder (netop holdbarhed) Middellevetiden er den forventede middellevetid for 6-årige, som er udgangspunktet for sigtepunktet på 14,5 år. Konvergensprogram 219 og egne beregninger Der findes alternative veje til holdbarhed men drop af højere pensionsalder koster andre steder Det er naturligvis muligt at opnå holdbarhed på andre måder end ved at hæve pensionsalderen. Politikerne kan beslutte at kræve flere penge ind i skat, at bruge færre penge på offentlig velfærd, eller gøre flere ting brugerbetalte. Man kan også indføre nye reformer på andre områder, eller justere de offentlige overførsler. Endelig kan man også ændre på indfasningen af stigningerne i pensionsalderen dog ikke uden at hæve den til et niveau på mindst 72½ år på længere sigt. At holdbarheden kan fastholdes uden, at pensionsalderen vokser til mere end 72½ år i dette århundrede betyder ikke, at det nødvendigvis er en god ide at opgive levetidsindekseringen af pensionsalderen. Vælger man at lade pensionsalderen fortsætte med at stige, som det er vedtaget med de gældende politiske aftaler, vil man i årene efter 255 opnå et betydeligt råderum, udover det som allerede implicit ligger i holdbarhedsberegningen, som kan bruges på politiske ønsker til skat, velfærd, lempelser af andre reformer, højere overførselsindkomster, nedsættelse af de generelle arbejdstider eller andre politiske ønsker. Der er altså stadig tale om en politisk prioritering mellem alle disse mulige tiltag, hvorvidt man ønsker en højere pensionsalder eller ej. 6

7 Boks 1 Beregningerne i dette notat Beregningen af den økonomiske holdbarhed er et omfattende arbejde i regi af Finansministeriet, der grundlæggende baserer sig på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning og med input fra både Økonomi- og Indenrigsministeriet, DREAM-gruppen samt Nationalbanken. Beregningen offentliggøres fast to gange årligt, i forbindelse med udgivelsen af Konvergensprogrammet i foråret og i forbindelse med finanslovsprocessen i august måned. I dette notat har vi udført beregninger på den økonomiske holdbarhed med udgangspunkt i ministeriets eksisterende holdbarhedsberegning, samt den generelle metode til beregning af finanspolitisk holdbarhed, som det er dokumenteret i den tekniske baggrundsrapport til den første 215-plan: Mod nye mål Danmark 215 (Finansministeriet 27). Med udgangspunkt i den generelle metode til beregning af holdbarheden af de offentlige finanser, kan man omsætte en effekt på den primære offentlige saldo på forskellige tidspunkter til en samlet effekt på holdbarhedsindikatoren. For at sikre, at alle beregningens forudsætninger fortsat følger Finansministeriets antagelser, er effekten på den primære offentlige saldo af at ændre i pensionsalderen beregnet med udgangspunkt i beregninger fra Finansministeriet, der viser effekten på den offentlige saldo og holdbarheden ved at ændre i pensionsalderen med et halvt til et helt år (Fra Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr ). En væsentlig antagelse er, at den faktiske pensionsalder vil vokse lidt langsommere end stigningen i den formelle pensionsalder, fordi det forventes, at flere vil pensionere sig selv eller overgå til førtidspension inden folkepensionsalderen, desto højere pensionsalderen bliver. Det er også en vigtig forudsætning for udregningen af holdbarheden, om udviklingen i levetiden følger den prognose, der ligger i dag. Ud fra beregningen af, hvor meget mindre justeringer i pensionsalderen påvirker primær strukturel saldo, er der udledt en effekt på den primære saldo af at justere pensionsalderen svarende til forskellen mellem 72½ år og grundforløbet i Konvergensprogram 219. Denne forskel i pensionsalder kan ses som differencen mellem den sorte og den pink graf i Figur 4. I takt med, at forskellen mellem pensionsalderen i Konvergensprogram 219 og 72½ år bliver større og større, bliver effekten af at fastlåse pensionsalderen også større og større. Den bagvedliggende svækkelse af strukturel saldo giver anledning til en holdbarhedssvækkelse på ca. 1 pct. af BNP. Da holdbarhedsindikatoren i grundforløbet er på ca. 1 pct. af BNP, vil holdbarheden i dette scenarie være omtrent. Forskellen mellem primær saldo og faktisk saldo udgøres af rentebetalinger. Her er det antaget, at renten følger det skøn for den implicitte forrentningsgrad af offentlig gæld, som Finansministeriet har fremlagt i Konvergensprogram 219. Finansministeriet antager, at renten på lang sigt stiger til 4,5 pct. Derudover er væksten i nominelt BNP fra Konvergensprogram 219 anvendt svarende til en årlig vækst på ca. 3 pct. Finansministeriet antager en langsigtet vækst i timeproduktiviteten på 1 pct., samt en prisvækst på 1,8 pct. Differensen op til de 3 pct. udgøres af en forøgelse af arbejdsstyrken samt øget produktivitet fra uddannelsessammensætningen. Efter år 21 er det, i tråd med metoden beskrevet i Finansministeriets tekniske baggrundsrapport, antaget, at det samme saldounderskud fortsætter i al uendelighed med antaget konstant rente (på 4,5 pct.) og konstant vækstrate i nominelt BNP (på 2,8 pct.). Det samme gør sig gældende for denne beregning. Det betyder i praksis, at hvis middellevetiden skulle fortsætte med at stige efter 21, så vil det kræve en højere pensionsalder efter 21, da saldoen ikke må svækkes yderligere. Derfor benyttes formuleringen, at pensionsalderen ikke skal vokse til mere end 72½ år i dette århundrede. Der foreligger ikke en prognose for, om levetiden vokser efter år 21. 7

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014 Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 150 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 29. april 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del)

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 9. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 580 (Alm. del) af 18. september

Læs mere

Analyse. Den finanspolitiske regning i børneværelset. 29. maj Af Niels Storm Knigge og Philip Henriks

Analyse. Den finanspolitiske regning i børneværelset. 29. maj Af Niels Storm Knigge og Philip Henriks Analyse 29. maj 2017 Den finanspolitiske regning i børneværelset Af Niels Storm Knigge og Philip Henriks Finansministeriet har i forbindelse med Konvergensprogram 2017 (KP17) indført et supplerende, generationsneutralt

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan Notat 9. maj 1 Opdateret befolkningsprognose og regeringens -plan Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d.. maj Befolkningsfremskrivning 1. Den ny prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen

Læs mere

Teknisk briefing om pensionsalder. Februar 2019

Teknisk briefing om pensionsalder. Februar 2019 Teknisk briefing om pensionsalder Februar 19 Aftale om levetidsindeksering af folkepensionsalderen () Regeringen, S, DF, K og RV er enige om principperne for levetidsindeksering, som fremgår af Lov om

Læs mere

De Økonomiske Råds langsigtede fremskrivninger. - Oplæg ved mødet Op og ned på hængekøjen hos FTF 20. august 2015

De Økonomiske Råds langsigtede fremskrivninger. - Oplæg ved mødet Op og ned på hængekøjen hos FTF 20. august 2015 De Økonomiske Råds langsigtede fremskrivninger - Oplæg ved mødet Op og ned på hængekøjen hos FTF 20. august 2015 Oplæggets indhold Hvordan laver DØR lange fremskrivninger? Hvad skaber hængekøjen? Usikkerhed

Læs mere

Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter

Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter Af Jens Sand Kirk, jski@kl.dk Side 1 af 15 Formålet med dette analysenotat er for det første at undersøge, hvad det koster, hvis det offentlige forbrug

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 28. oktober 2016 Indledning Notatet opsummerer resultaterne af to marginaleksperimenter udført på den makroøkonomiske model DREAM.

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Finansudvalget - FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 2. juli Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni stillet efter ønske

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Balance på de offentlige finanser i 2020 uden VK s skattelettelser

Balance på de offentlige finanser i 2020 uden VK s skattelettelser Balance på de offentlige finanser i uden VK s skattelettelser Regeringen har i forbindelse med forslaget om at afskaffe efterlønnen og fremrykke Velfærdsforliget introduceret et nyt finanspolitisk pejlemærke

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 202 efter boligaftale 04-0-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 2) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen I forbindelse med boligaftalen har det været

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 31. oktober 2013 Indledning I DREAMs grundforløb er de offentlige udgifter

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Lever Konvergensprogrammet op til de finanspolitiske spilleregler i Stabilitets- og Vækstpagten og Finanspagten?

Lever Konvergensprogrammet op til de finanspolitiske spilleregler i Stabilitets- og Vækstpagten og Finanspagten? 3. maj 2012 Lever Konvergensprogrammet op til de finanspolitiske spilleregler i Stabilitets- og Vækstpagten og Finanspagten? 1. Indledning Økonomi- og Finansministrene i EU (ECOFIN-rådet) skal i løbet

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 557 Offentligt 3. oktober 2017 J.nr. 2017-5448 Til Folketinget

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Økonomiske fremskrivninger og finanspolitisk planlægning. Lars Haagen Pedersen

Økonomiske fremskrivninger og finanspolitisk planlægning. Lars Haagen Pedersen Økonomiske fremskrivninger og finanspolitisk planlægning Lars Haagen Pedersen September 2015 OVERSIGT Økonomiske fremskrivninger Kort om finanspolitiske rammer i Danmark Finanspolitisk planlægning 2 ØKONOMISKE

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 31. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 344 af 9. juni 2016 stillet

Læs mere

Nedenfor er angivet to scenarier for velfærdsservice og konsekvenserne for den finanspolitiske holdbarhed 1 :

Nedenfor er angivet to scenarier for velfærdsservice og konsekvenserne for den finanspolitiske holdbarhed 1 : Notat // /07/07 VÆKST I VELFÆRDSSERVICE SOM I PERIODEN 2002-06 INDEBÆRER SKATTESTIGNING PÅ 115 MIA. KR. DREAM-gruppen har for CEPOS regnet på forskellige scenarier for væksten i den offentlige velfærdsservice

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Finansudvalget 56 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. september 6 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 (Alm. del) af 4. april 6 stillet efter

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 24. december 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del)

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT 18. december 28 af Martin Madsen tlf. 33557718 Resumé: NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT Statens indtægter fra Nordsøen forventes at blive ca. 34½ mia. kr. i 28. Det er 8 mia. kr. mere

Læs mere

Reformer kan betale for en tredjedel af vores sundhedsvæsen

Reformer kan betale for en tredjedel af vores sundhedsvæsen Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk November 2017 Reformer kan betale for en tredjedel af vores sundhedsvæsen De reformer, der er gennemført i perioden 2006 2016, giver 58½ mia. kr. ekstra

Læs mere

Hængekøjen. FTF/NetØk 20. august Af Frederik I. Pedersen - - acebook - twitter.com/taenketank. Af Frederik I.

Hængekøjen. FTF/NetØk 20. august Af Frederik I. Pedersen -  - acebook - twitter.com/taenketank. Af Frederik I. Hængekøjen FTF/NetØk 20. august 2015 Af Frederik I. Pedersen - fip@ae.dk www.ae.dk - acebook - twitter.com/taenketank Af Frederik I. Pedersen Agenda Den befolkningsmæssige udfordring Rammerne for den offentlige

Læs mere

Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd

Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd Af Jens Sand Kirk, JSKI@kl.dk Direkte: Side 1 af 10 Formålet med analysen er at undersøge, hvordan det offentlige forbrug er blevet prioriteret fordelt

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Finanspolitisk overholdbarhed sikret gennem permanent lavere kollektivt offentlig forbrug 1

Finanspolitisk overholdbarhed sikret gennem permanent lavere kollektivt offentlig forbrug 1 Finanspolitisk overholdbarhed sikret gennem permanent lavere kollektivt offentlig forbrug 1 15. november 2011 Indledning I dette papir analyseres betydningen af at sikre finanspolitisk overholdbarhed gennem

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug VERSION: d. 3.9. David Tønners og Jesper Linaa Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug Dette notat dokumenterer beregningerne af at lempe indkomstskatterne og finansiere

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet de kommende år

Udviklingen på arbejdsmarkedet de kommende år Udviklingen på arbejdsmarkedet de kommende år Michael Svarer Aarhus Universitet og De Økonomiske Råds Sekretariat RAR Vejlederkonference 8. december 2017 Dagsorden Hvad er temperaturen i økonomien og på

Læs mere

Regler for offentlige underskud og overholdbarhed. Morten Holm Kontorchef Det Økonomiske Råds sekretariat (DØRs)

Regler for offentlige underskud og overholdbarhed. Morten Holm Kontorchef Det Økonomiske Råds sekretariat (DØRs) Regler for offentlige underskud og overholdbarhed Morten Holm Kontorchef Det Økonomiske Råds sekretariat (DØRs) Dagsorden Regler for offentlige underskud - Hvorfor har man regler for offentlige underskud?

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013 - kommentar v/ Lars H. Pedersen 6. marts 213 Budgetloven og Lov om De Økonomiske Råd Budgetlovens 4 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo Lov

Læs mere

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 22. februar 2016 1 Indledning Eksperimentet omtalt nedenfor klarlægger de samfundsøkonomiske konsekvenser af på sigt at

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Et årti med underskud på de offentlige finanser

Et årti med underskud på de offentlige finanser Kirstine Flarup Tofthøj, Chefkonsulent KIFT@di.dk, 3377 4946 AUGUST 7 Et årti med underskud på de offentlige finanser Krisen ligger bag os, væksten er i bedring og finanspolitikken er teknisk set holdbar

Læs mere

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 12. november 213 Indledning Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i forbindelse med deres Arbejdsmarkedsrapport 213 fået lavet en række analyser på DREAM-modellen. I dette

Læs mere

Oversigt over resuméer

Oversigt over resuméer Oversigt over resuméer Formål og målsætninger Udgangspunktet før krisen Skærpede finanspolitiske udfordringer Udfordringens størrelse Regeringens strategi for konsolidering Det offentlige forbrug er historisk

Læs mere

Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i 2020- planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse.

Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i 2020- planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse. 22. maj 12 Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i - planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse. Af Jakob Hald og Esben Anton Schultz Partiernes udmeldinger og beregnede konsekvenser

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 31. maj 2011 Konjunkturvurdering og anbefalinger for det korte sigt, Finanspolitisk holdbarhed og anbefalinger

Læs mere

Analyse. Langsigtede effekter af udenlandsk arbejdskraft. 28. juni Af Niels Storm Knigge og Frederik Lando

Analyse. Langsigtede effekter af udenlandsk arbejdskraft. 28. juni Af Niels Storm Knigge og Frederik Lando Analyse 28. juni 219 Langsigtede effekter af udenlandsk arbejdskraft Af Niels Storm Knigge og Frederik Lando Udenlandsk arbejdskraft blev debatteret intenst i 218, bl.a. med fokus på en justering af beløbsordningen.

Læs mere

Fremtidens offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed

Fremtidens offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Fremtidens offentlige udgifter Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Fremskrivning

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1 Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1 2. november 2017 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug

Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug ANALYSE Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug Resumé Der er i øjeblikket en diskussion om, hvor meget væksten i det offentlige forbrug skal være fremover. Et af pejlemærkerne er, at

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum 1

Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum 1 Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum 1 15. august 2016 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af at anvende det såkaldte råderum til skattelettelser.

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse 1

Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse 1 Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse 1 12-6-2017 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse, hvor uddannelsesniveauet

Læs mere

Langsigtede udfordringer

Langsigtede udfordringer 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Langsigtede udfordringer 4.1 Sammenfatning... side 153 4.2 Arbejdsstyrken før, nu og fremover... side 154 4.3 Mangel på holdbarhed i dansk økonomi... side 166 4.1 Sammenfatning

Læs mere

Offentlig nulvækst til 2020 vil koste velfærd for 30 milliarder

Offentlig nulvækst til 2020 vil koste velfærd for 30 milliarder Offentlig nulvækst til 00 vil koste velfærd for 0 milliarder Regeringens mål om nulvækst i det offentlige forbrug i 010 skrider, fremgår det af Finansministeriets netop offentliggjorte Økonomisk Redegørelse.

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Stor forskel mellem offentlig nulvækst og borgernes serviceforventninger

Stor forskel mellem offentlig nulvækst og borgernes serviceforventninger Stor forskel mellem offentlig nulvækst og borgernes serviceforventninger Borgerne vil forvente, at den offentlige service stiger i takt med velstands- og befolkningsudviklingen. Som den tidligere VK-regering

Læs mere

Holdbarhed og generationsmæssig neutralitet. April 2017

Holdbarhed og generationsmæssig neutralitet. April 2017 Holdbarhed og generationsmæssig neutralitet April 2017 Holdbarhed og generationsmæssig neutralitet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er

Læs mere

Stram finanslov overgår Kartoffelkuren

Stram finanslov overgår Kartoffelkuren Stram finanslov overgår Kartoffelkuren Regeringens økonomiske plan skrider med ca. 10 mia. kr. alene i 2010 som følge af overskridelsen af regeringens målsætning om nulvækst i det offentlige forbrug i

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Balanceregelfor den offentlige saldo 1

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Balanceregelfor den offentlige saldo 1 Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Balanceregelfor den offentlige saldo 1 31-10-2013 Indledning Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i forbindelse med deres arbejdsmarkedsrapport 2013, fået lavet

Læs mere

Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark

Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark September 2016 I forbindelse med regeringens forslag til 2025-plan, DK2025 Et stærkere Danmark, foreslås en række korrektioner af udgiftslofterne i 2017-2019,

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

Addendum til Danmarks Nationale Reformprogram Danmarks indmeldinger under Konkurrenceevnepagten

Addendum til Danmarks Nationale Reformprogram Danmarks indmeldinger under Konkurrenceevnepagten Addendum til Danmarks Nationale Reformprogram Danmarks indmeldinger under Konkurrenceevnepagten I lyset af de betydelige økonomiske udfordringer, som de europæiske lande står overfor, blev der indgået

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2016 Teknisk baggrundsnotat 2016-1 1. Indledning Dette er den fjerde baggrundsrapport om metode og datagrundlag,

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013.

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - IMFs Gældskvotemålsætning 1 02-11-2013 Indledning IMF og EU-kommissionen har en målsætning om at ØMU-gældskvoten ikke må overstige 60 procent i henholdsvis

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 383 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 383 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Finansudvalget 17-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 383 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg. juni 18 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 383 (Alm. del) af 6. juni 18 stillet efter

Læs mere

Notat. Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt. Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget

Notat. Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt. Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget Tabel 1-4 nedenfor viser den lovbestemte pensionsalder i alle

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Analyse. Hvor mange ansatte koster 1 pct. højere offentlig løn? 23. april Af Niels Storm Knigge

Analyse. Hvor mange ansatte koster 1 pct. højere offentlig løn? 23. april Af Niels Storm Knigge Analyse 23. april 2018 Hvor mange ansatte koster 1 pct. højere offentlig løn? Af Niels Storm Knigge Under de igangværende overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, har chefforhandler for de

Læs mere

Beskæftigede og bruttoledige Scenarie A Scenarie B. Alle uanset tidligere status Scenarie C Scenarie D

Beskæftigede og bruttoledige Scenarie A Scenarie B. Alle uanset tidligere status Scenarie C Scenarie D Samfundsøkonomiske konsekvenser af differentieret tilbagetrækning 1 2. september 219 1. Indledning Der fortages en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af at give ufaglærte og erhvervsuddannede

Læs mere

Gode muligheder for job til alle

Gode muligheder for job til alle LO s økonomiske prognose Maj 2018 Gode muligheder for job til alle Der er udsigt til fortsat fremgang i økonomien de kommende år på omkring 2 pct. Samtidig ventes beskæftigelsen at stige med 90.000 personer

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere