Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19"

Transkript

1 KEJSERSNIT Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

3 Kejsersnit Fødselsregisterets oplysninger om Flere års stigning i afløses af stagnation I dette nummer af Nye tal fra Sundhedsstyrelsen præsenteres i relation til komplikationer. Oplysning om stammer fra sregisteret. Fødselsregisteret har siden sin start i 1973 indsamlet oplysninger om hvorvidt fødsler er sket med. Fra og med 1982 foreligger endvidere oplysninger om hvorvidt skete før eller under. Fra og med 1997 rummer sregisteret mere detaljerede oplysninger om i henhold til klassifikationen af operationer. Figur 1 nedenunder og tabel 1 på næste side viser udviklingen i tenes antal og deres andel af fødslerne. En kan være såvel flerfolds- som enkelt. Med andre ord tælles der mødre uanset antallet af børn. Kejsersnitsandelen steg markant fra 1973 til begyndelsen af 1980 erne, hvorefter andelen lå konstant omkring pct. indtil midten af 1990 erne, hvorefter andelen steg voldsomt med mere end 1 procentpoint pr. år. I 2004 udgør 20,4 pct. af alle fødsler. Med de seneste tal for i 1. halvår 2005 ser det ud til at der er sket en opbremsning i den stigende andel. Figur 1 Andel fødsler med, heraf fødsler i hovedstilling, flerfoldsog sædefødsler halvår Pct Sædefødsler Flerfoldsfødsler Hovedstilling Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

4 Tabel 1 Fødsler , heraf sædefødsler og flerfoldsfødsler med Fødsler Heraf i alt sædefødsler Kejsersnit i alt Heraf sædefødsler med Kejsersnit i pct. af alle fødsler, pct. Sædefødsler med, pct. Fødsler i hovedstilling med, pct. Flerfoldsfødsler med Sædefødsler i pct. af alle, fødsler pct ,9 25,9 4,0 3,9 10, ,9 31,6 4,8 4,0 13, ,2 34,8 5,0 4,0 16, ,9 39,9 5,5 4,0 16, ,8 49,7 6,1 3,8 21, ,1 57,0 7,0 4,1 25, ) ,1 28, ,4 67,6 8,0 4,1 32, ,1 69,7 8,5 4,2 38, ,1 72,3 8,5 4,1 34, ,2 75,9 9,4 4,2 42, ,7 78,4 9,7 4,3 46, ,0 79,3 10,1 4,1 43, ,2 81,9 10,2 4,1 45, ,7 79,8 9,8 4,2 41, ,1 81,0 10,1 4,3 43, ,7 78,7 9,9 4,0 46, ,5 79,0 9,7 4,1 44, ,4 78,3 9,6 4,0 45, ,3 77,2 9,8 3,8 45, ,7 79,4 10,1 3,7 45, ,7 79,6 10,0 3,9 50, ,6 77,9 10,0 3,8 49, ,9 79,2 9,9 4,3 46, ,9 77,3 10,6 3,5 48, ,8 77,9 11,2 3,9 47, ,2 79,3 11,6 3,9 50, ,3 83,0 12,5 4,0 52, ,9 91,3 13,6 4,3 57, ,6 93,2 15,3 4,3 56, ,5 92,1 16,1 4,5 58, ,4 91,2 17,2 4,4 60,0 2005,1. halvår ,9 89,2 15,9 4,2 53,4 1) Oplysning om præsentation foreligger ikke i 1979 Sædefødsler foregår nu næsten udelukkende ved Ændret sammensætning i tene Kejsersnit ved i underkropsstilling (sæde) er i perioden steget voldsomt fra ca. 25 pct. til ca. 90 pct. Underkropsfødsler udgør en nogenlunde konstant andel af alle fødsler, men langt de fleste forløses nu med. Figur 2 viser dels udviklingen i, dels hvorledes tenes sammensætning gradvist ændres. Figuren viser sammensætningen i 4 forskellige typer og/eller indikationer. Da nogle besidder mere end et af de fire karakteristika, tilordnes de et efter følgende prioriterede rækkefølge: 1) Fler- Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

5 foldsfødsler, 2) Sædefødsler 3) Kejsersnit under (Akut ) 4) Kejsersnit før ( ). Figuren illustrerer, hvorledes udviklingen i flerfoldsfødsler påvirker den samlede sandel af alle fødsler, sædefødslernes relativt konstante andel, samt stigning i såvel planlagte som akutte. Figur 2 Udvikling i i pct. af alle fødsler for udvalgte grupper af fødende halvår Pct Kejsersnit før Kejsersnit under Sædefødsler Flerfold Regionale forskelle i Tabel 2 på næste side viser tenes andel af fødsler i mødrenes bopælsamter. Tabellen og figur 3 viser dels at der er regionale forskelle, og at der inden for det enkelte amt ses store variationer fra år til år. Figuren illustrerer, at der er meget store variationer mellem amterne i, hvor stor en andel fødsler der sker ved. Tabellen viser bl.a. at Århus amt i en længere periode frem til 1997 har haft den laveste andel og har befundet sig under landsgennemsnittet, men herefter har befundet sig på eller over gennemsnittet. Fyns amt og Roskilde amt udmærker sig ved at have de højeste andele af blandt deres fødsler. Således er mere end hver fjerde blevet forløst med i de senere år blandt fødende der bor i Roskilde amt. Frederiksborg amt havde den højeste andel på landsplan i slutningen af 1980 erne, men den laveste i slutningen af 1990 erne. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

6 Tabel 2 Andel fødsler med udvalgte år fordelt efter bopælsamt, pct , halvår Københavns kommune 4,4 7,9 11,2 12,7 12,4 11,7 13,1 17,3 21,1 19,8 Frederiksberg kommune 4,1 9,8 13,3 13,5 12,5 15,2 14,8 18,3 21,7 18,6 Københavns amt 4,7 8,7 12,3 13,5 12,4 13,0 12,1 15,0 20,5 15,0 Frederiksborg amt 6,7 10,6 16,2 15,5 16,1 15,1 12,7 16,5 21,2 21,1 Roskilde amt 5,2 8,7 14,0 16,5 13,9 13,3 15,1 18,8 25,3 25,8 Vestsjællands amt 5,8 9,4 11,6 16,6 12,8 12,8 13,0 17,1 18,8 20,5 Storstrøms amt 5,6 10,7 11,8 13,4 14,2 13,6 13,5 18,0 21,3 20,0 Bornholms regionskommune 3,2 7,1 16,5 12,9 12,8 15,6 12,5 15,0 13,5 12,9 Fyns amt 6,2 8,9 11,2 15,5 13,0 15,4 15,8 19,4 23,0 25,1 Sønderjyllands amt 3,6 6,7 11,4 13,3 16,2 14,3 13,3 15,6 17,3 14,8 Ribe amt 3,1 4,1 8,5 10,3 11,6 13,4 14,4 18,3 22,0 20,3 Vejle amt 5,6 7,3 9,9 12,9 12,4 13,4 13,9 16,7 21,2 19,1 Ringkøbing amt 4,9 8,5 11,2 14,6 14,7 11,4 12,2 17,5 18,3 14,2 Århus amt 2,7 4,3 7,8 8,6 8,7 8,8 9,3 17,1 20,0 18,7 Viborg amt 6,8 7,2 10,4 11,5 11,7 12,2 11,0 14,2 18,7 16,4 Nordjyllands amt 5,8 8,1 9,8 11,4 12,4 11,9 14,2 16,0 17,8 16,9 Hele landet 4,9 7,8 11,1 13,8 12,7 12,7 12,9 16,9 20,4 18,9 Figur 4: Andel fødsler med pr. amt 1973, 1989 og Pct. Roskilde amt Fyns amt Ribe amt Frederiksberg kommune Storstrøms amt Vejle amt Frederiksborg amt Københavns kommune Københavns amt Hele landet Århus amt Vestsjællands amt Viborg amt Ringkøbing amt Nordjyllands amt Sønderjyllands amt Bornholms regionskommune Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

7 Komplikationer i forbindelse med Sundhedsstyrelsen har igangsat et medicinsk teknologivurderingsprojekt om på morens ønske (maternal request). Som baggrundsmateriale præsenteres her beregninger af omfanget at komplikationer for mor og barn i forbindelse med det aktuelle. Data er indsamlet fra Landspatientregisteret og fra Fødselsregisteret og vedrører komplikationerne, som fremgår af tabel 3. Større registerundersøgelse af mulige komplikationer ved I undersøgelsen indgår sårgangene halvår 2005, i alt fødsler og børn. Lavrisikofødsler defineres som fødsler, hvor følgende krav skal være opfyldt Enkeltfødt, hovedstilling Ingen medfødte misdannelser hos barnet Ingen medicinske sygdomme, det vil sige komplicerende medicinske sygdomme som for eksempel, hjerte-karsygdomme, astma og stofskiftesygdomme 1) Ingen graviditetskomplikationer som for eksempel forliggende moderkage, blodtypetypeimmunisering, svangerskabsforgiftning skrampe m.v. 2) Svangerskabslængde > 37 uger og svægt > 2500 gram Mors alder ved mellem 18 og 40 år 1) Diagnosegrupperne: DO99, DO139, DO140, DO141, DO142, DO150, DO24 2) Diagnosegrupperne: DO44, DO360, DO361, DO10-DO16 Af de i alt fødsler kategoriseres som lavrisikofødsler ud fra definitionen ovenover. Ved udelukkende at fokusere på lavrisikofødslerne, sikrer man at det er en nogenlunde ensartet undersøgelsesgruppe. Komplicerede graviditeter medtages ikke i undersøgelsen, da de i mange tilfælde i forvejen vil være i risiko for at blive udsat for. I gruppen af lavrisikofødsler beregnes andelen af komplikationer (jf. definitionen i tabel 3) ud af alle fødsler i de samme undergrupper. Ud over gruppen af alle lavrisikofødsler under et, beregnes andelen af komplikationer i undergrupperne førstegangsfødsler, flergangsfødsler uden tidligere og flergangsfødsler med tidligere. Opdeling af lavrisikofødslerne i planlagt vaginal og planlagt De følgende tabeller omhandler komplikationer for lavrisikofødsler. Fødslerne opdeles i to hovedgrupper: og planlagt. Yderligere opdeles de planlagte vaginale fødsler i fødsler, der gennemføres som vaginale fødsler og i fødsler der ender med akut. Ud fra de indberettede koder om er det muligt at afgøre, hvorvidt et er udført akut eller planlagt. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

8 Tabel 3 Type komplikation Komplikationer for mor og barn, herunder klassifikation af komplikatio-nerne efter ICD-10 og SKS-koder, som indgår i undersøgelsen. Mødre Infektioner Sårruptur Blødning/Transfusionsbehov Organlæsioner blære/tarm Reoperationer Ogilvie Thromboemboli Hysterektomi B-Lynch Intrauterin palpation/tamponade Sphinkterruptur Cup/tang Collumrifter Spinal hovedpine/blood- patch Fødselsdepression Lav apgarscore Intrapartum-og tidlig neonatal død Børn RDS Asphyxi Neonatalt aspirationssyndrom ICD-10- og SKS-koder og definitioner DO85, DO860, DO861C, DO862A; KMWB, KMWC KMWA DO990A, BOQA0 KKCH00, KJFA70, KJFA80 KMW DK566H DO871, DO882D KLCD00 KMBW96A KMBA, KMBB DO702 KMAE, KMAF00 KMBC00 KTAB30 DF53.0, DF53.1 Apgar<7 efter 5 minutter Død under eller levendefødt der dør indenfor 7 dage DP22 DP20, DP21 DP240, DP241 Forskelle i komplikationsmønsteret mellem vaginal og Indgreb som sugekop (cup) og tang forekommer ikke i forbindelse med. Cup anvendes i øvrigt langt hyppigere ved førstegangs- end ved flergangs- vaginale fødsler. Imidlertid er der en række andre komplikationer, som hyppigere optræder ved end ved vaginale fødsler. Det er for eksempel infektioner, sårruptur, blødning/transfusionsbehov og organlæsioner, blære/tarm. Blødning/transfusionsbehov optræder ved 0,5 pct. af de vaginale fødsler men 0,9 pct. af de akutte og 0,5 pct. af de planlagte. Tallene tyder også på et større behov for reoperationer ved planlagte og akutte end ved vaginale fødsler. Tallene fremgår af tabel 4. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

9 Tabel 4: Alle fødsler under et Fødsler i alt Heraf: Komplikationer ved for mor og barn fordelt efter første og flergangsfødende med eller uden tidligere. Antal fødsler Akut Pct. af alle fødsler Akut Sphinkterruptur ,0 0,0 3,2 0,2 Cup / tang ,2 5,9 8,4 0,1 Infektioner ,2 1,2 0,1 0,5 Intraut. palpation/tamponade ,5 0,4 1,6 0,4 Collumrifter ,2 0,1 0,2 0,0 Spinal hovedpine/blood-patch ,0 0,1 0,0 0,1 Fødselsdepression ,1 0,3 0,1 0,0 Sårruptur ,0 0,1 0,0 0,1 Blødning/Transfusionsbehov ,5 0,9 0,5 0,5 Organlæsioner blære/tarm ,0 0,1 0,0 0,1 Reoperationer ,1 0,3 0,0 0,2 Ogilvie ,0 0,0 0,0 0,0 Thromboemboli ,0 0,0 0,0 0,0 Hysterektomi ,0 0,0 0,0 0,0 B-Lynch ,0 0,0 0,0 0,0 Apgar <7 e. 5 min ,5 1,6 0,4 0,2 Intrapartum- og tidlig neonatal død ,2 0 0 Førstegangsfødende Fødsler i alt Heraf: Antal fødsler Akut Pct. af alle fødsler Akut Sphinkterruptur ,0 0,0 5,7 0,0 Cup / tang ,7 7,9 16,7 0,3 Infektioner ,3 1,6 0,1 0,6 Intraut. palpation/tamponad ,2 0,5 2,5 0,7 Collumrifter ,3 0,1 0,3 0,0 Spinal hovedpine/blood-patch ,0 0,1 0,0 0,1 Fødselsdepression ,2 0,3 0,2 0,0 Sårruptur: ,1 0,1 0,1 0,1 Blødning/Transfusionsbehov ,9 1,1 0,9 0,5 Organlæsioner blære/tarm ,0 0,1 0,0 0,1 Reoperationer ,1 0,3 0,1 0,4 Ogilvie ,0 0,0 0,0 0,0 Thromboemboli ,0 0,0 0,0 0,0 Hysterektomi ,0 0,0 0,0 0,0 B-Lynch ,0 0,1 0,0 0,0 Apgar <7 e. 5 min ,7 1,6 0,6 0,2 Intrapartum- og tidlig neonatal død ,2 0 0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

10 Flergangsfødende med tidligere Fødsler i alt Heraf: Antal fødsler Akut Pct. af alle fødsler Akut Sphinkterruptur ,6 0,0 6,1 0,0 Cup / tang ,1 2,7 12,5 0,1 Infektioner ,1 0,4 0,1 0,5 Intraut. palpation/tamponad ,2 0,4 1,4 0,3 Collumrifter ,2 0,1 0,2 0,0 Spinal hovedpine/blood-patch ,0 0,1 0,0 0,1 Fødselsdepression ,0 0,0 0,0 0,0 Sårruptur: ,1 0,1 0,0 0,1 Blødning/Transfusionsbehov ,4 0,6 0,4 0,4 Organlæsioner blære/tarm ,0 0,2 0,0 0,1 Reoperationer ,1 0,4 0,1 0,2 Ogilvie ,0 0,0 0,0 0,0 Thromboemboli ,0 0,0 0,0 0,0 Hysterektomi ,0 0,0 0,0 0,0 B-Lynch ,0 0,0 0,0 0,0 Apgar <7 e. 5 min ,7 1,2 0,5 0,2 Intrapartum-og tidlig neonatal død ,1 0,2 0 0 Flergangsfødende uden tidligere Fødsler i alt Heraf: Antal fødsler Akut Pct. af alle fødsler Akut Sphinkterruptur ,2 0,1 1,2 0,5 Cup / tang ,2 2,8 2,2 0,0 Infektioner ,1 0,7 0,0 0,4 Intraut. palpation/tamponad ,0 0,5 1,0 0,2 Collumrifter ,1 0,0 0,1 0,0 Spinal hovedpine/blood-patch ,0 0,1 0,0 0,1 Fødselsdepression ,1 0,4 0,1 0,0 Sårruptur: ,0 0,1 0,0 0,1 Blødning/Transfusionsbehov ,2 0,6 0,2 0,6 Organlæsioner blære/tarm ,0 0,1 0,0 0,0 Reoperationer ,0 0,2 0,0 0,2 Ogilvie ,0 0,0 0,0 0,0 Thromboemboli ,0 0,0 0,0 0,0 Hysterektomi ,0 0,1 0,0 0,0 B-Lynch ,0 0,0 0,0 0,0 Apgar <7 e. 5 min ,3 2,0 0,3 0,3 Intrapartum-og tidlig neonatal død ,2 0 0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

11 Antal børn fordelt efter forløsningsmøde og svangerskabslængde. Med optælling af deres komplikationer Ingen store forskelle i komplikationerne hos børn efter vaginal og efter Tabel 5 viser andelen af børnene i de enkelte sgrupper, som har komplikationer, der kan sættes i forbindelse med fødslen. Der er i tabellen fokuseret på 3 typer komplikationer: RDS, respiratorisk distress syndrom ( våde lunger ), asphyxi (iltmangel under ) og neonatalt aspirationssyndrom, som er lungebetændelse forårsaget af at barnet har fået (evt. grønt) fostervand i lungerne. Oplysningerne om, hvorvidt børnene har været udsat for disse komplikationer, stammer fra Landspatientregisteret. Det vil sige, at børnene skal have været indlagt eller have været på ambulatorium med en af disse komplikationer for at kunne optræde i opgørelsen. Tallene i tabel 5 tyder på at der ikke er de store forskelle i komplikationer hos børnene hvad enten der er født vaginalt eller forløses ved. RDS og asphyxi er lige hyppige komplikationer hos nyfødte børn, hvor omkring 3,5-4 pct. af børnene kom til verden med disse lidelser. Neonatalt respirationssyndrom optræder hos under 0,5 pct. af børnene, men der ses en svag tendens til at børn født ved planlagt har en lidt mindre andel med denne lidelse end ellers. Der ikke tegn på at komplikationsgraden varierer med svangerskabets længde. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

12 Tabel 5 Komplikationer hos børn af lavrisikofødende halvår 2005 fordelt efter forløsningsmåde og svangerskabets længde. Alle fødte RDS Asfyxi Neonatalt aspirationssyndrom Antal fødsler Akut Pct. af alle fødsler Akut Fødsler i alt ,7 3,6 3,7 3, ,7 3,9 3,7 3, ,7 3,8 3,7 3, ,8 3,5 3,8 3, ,8 3,4 3,8 4, ,7 3,6 3,7 2, ,7 3,9 3,7 3, ,9 4,2 3,8 4, ,5 0,0 5,3 33, ,1 0,0 3,6 0,0 Fødsler i alt ,7 3,6 3,8 3, ,6 3,1 3,7 3, ,7 3,7 3,8 3, ,8 3,7 3,8 3, ,7 3,6 3,7 4, ,7 3,7 3,7 2, ,6 3,4 3,6 4, ,3 3,8 4,4 4, ,7 0,0 3,2 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Fødsler i alt ,4 0,3 0,4 0, ,3 0,6 0,3 0, ,4 0,3 0,4 0, ,4 0,4 0,4 0, ,4 0,2 0,4 0, ,4 0,3 0,4 0, ,4 0,4 0,4 0, ,5 0,0 0,7 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

13 Fødte af førstegangsfødende RDS: Asfyxi Neonatalt aspirationssyndrom Antal fødsler Akut Pct. af alle fødsler Akut Fødsler i alt ,8 3,9 3,7 3, ,5 3,2 3,6 3, ,8 4,0 3,8 4, ,7 3,7 3,7 3, ,8 3,5 3,8 4, ,7 3,9 3,7 2, ,8 4,4 3,7 4, ,4 4,2 3,1 0, ,6 0,0 3,2 100, ,0 0,0 0,0 0,0 Fødsler i alt ,7 3,8 3,7 3, ,3 2,4 3,4 3, ,8 3,7 3,8 3, ,8 3,8 3,8 3, ,7 3,6 3,8 4, ,7 4,1 3,6 1, ,8 3,9 3,7 3, ,1 3,8 4,3 0, ,6 0,0 3,2 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Fødsler i alt ,4 0,3 0,4 0, ,3 0,5 0,3 0, ,4 0,3 0,4 0, ,4 0,5 0,4 0, ,4 0,1 0,4 0, ,4 0,4 0,4 0, ,4 0,4 0,4 0, ,6 0,0 0,8 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

14 Fødte af flergangsfødende med tidligere RDS Asfyxi Neonatalt aspirationssyndrom Antal fødsler Akut Pct. af alle fødsler Akut Fødsler i alt ,6 2,9 3,8 4, ,7 3,5 2,3 3, ,7 3,5 3,8 3, ,4 3,0 3,5 4, ,6 2,5 3,8 4, ,0 3,1 4,3 4, ,5 2,4 3,9 4, ,2 0,0 1,9 8, ,0 0,0 20,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Fødsler i alt ,6 3,3 3,7 3, ,6 3,5 3,7 3, ,7 3,8 3,6 3, ,6 3,3 3,7 3, ,5 3,3 3,5 4, ,0 3,5 4,1 4, ,6 1,9 4,3 4, ,4 0,0 3,7 16, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Fødsler i alt ,3 0,3 0,3 0, ,6 1,0 0,3 0, ,4 0,4 0,4 0, ,3 0,2 0,3 0, ,3 0,3 0,3 0, ,2 0,3 0,2 0, ,3 0,2 0,4 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

15 Fødte af flergangsfødende uden tidligere RDS Asfyxi Neonatalt aspirationssyndrom Antal fødsler Akut Pct. af alle fødsler Akut Fødsler i alt ,7 3,7 3,7 3, ,9 5,3 3,9 3, ,7 4,0 3,6 3, ,8 3,5 3,8 3, ,8 4,1 3,8 4, ,6 3,0 3,6 1, ,6 3,1 3,6 1, ,7 6,5 4,6 9, ,8 0,0 5,1 0, ,3 0,0 5,6 0,0 Fødsler i alt ,8 3,3 3,8 3, ,9 3,8 3,9 2, ,7 3,5 3,7 3, ,8 3,8 3,8 3, ,8 3,7 3,8 2, ,8 2,6 3,8 1, ,5 2,5 3,5 5, ,7 6,5 4,6 0, ,2 0,0 3,4 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Fødsler i alt ,4 0,3 0,4 0, ,3 0,6 0,3 1, ,3 0,2 0,3 0, ,4 0,4 0,4 0, ,4 0,5 0,4 0, ,4 0,1 0,4 0, ,3 0,4 0,3 0, ,6 0,0 0,6 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

16 Tabel 6 Fødsler i alt Fødsler, heraf fødsler ved igangsættelse, og livmoderbristninger halvår 2005 fordelt efter om de fødende har haft ved en tidligere graviditet. Ikke tidligere Tidligere Andel Andel Alle fødsler Heraf rupturer rupturer, pct. Alle fødsler Heraf rupturer rupturer, pct , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Heraf igangsatte 1) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 1) Oplysninger om igangsættelser findes i sregisteret fra 1991 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

17 Stor stigning i andelen af fødsler med tidligere Større risiko for livmoderbristninger ved tidligere Underrapportering af tidligere Igangsættelse ikke afgørende for livmoderbristninger Sammenhæng mellem dødfødsler og tidligere Som det fremgår af tabel 1 har der været en stigning i antallet af fødsler med, og det betyder, som det fremgår af tabel 7, at en stadig større andel af fødslerne er gravide, som ved en tidligere fik. Samtlige fødsler i Fødselsregisteret er gennemgået og det er noteret, hvilken af dem, der foregik med. Oplysningerne er sammenholdt med sanmeldelsernes egne angivelser af om der har været et tidligere. Herefter er det beregnet, hvilke af de fødende kvinder der havde tidligere. I 1982 var andelen af fødsler med tidligere 4,5 pct. og de seneste tal fra 2005 viser at andelen er steget til 10,7. I tabel 7 er oplysningen om tidligere sammenholdt med oplysninger fra Landspatientregisteret om livmoderbristninger, der tidsmæssigt kan sættes i forbindelse med den aktuelle. Livmoderbristninger er en relativt sjælden komplikation. Ved godt 1 promille af alle fødsler 2004 til 2005 var der livmoderbristning. Sammenligner man andelen af rupturer i gruppen med tidligere med andelen hos dem uden tidligere, kan man se en væsentligt forhøjet risiko. Tallene for 2005 tyder på at risikoen forøges med faktor 97. Det tilsvarende tal for 2004 viser en faktor 62, idet andelen af rupturer hos gravide uden tidligere i de senere år ligger mellem 0,1 og 0,2 promille, mens andelen blandt dem med tidligere ligger over 1 procent. Det skal dog understreges, at registrering af livmoderbristning også omfatter mistanke om og truende livmoderbristning. I nogle tilfælde mangler oplysninger om tidligere, og stikprøveundersøgelser i journaler i gruppen af rupturer uden tidligere tyder i langt de fleste tilfælde på, at der har været tidligere eller anden operation på livmoderen. Det vil samlet set sige, at risikoen for livmoderbristninger med tidligere efter al sandsynlighed er højere end den, der fremgår af tabel 6. Det vil sige at tallene skal tages med forbehold, da der kan være tale om fejlagtig eller mangelfuld registrering, således at en del af rupturer hos kvinder uden tidligere reelt er rupturer hos kvinder, som har haft et tidligere, som blot ikke er registreret. Som følge af debatten om, hvorvidt igangsættelser i særlig grad forårsager livmoderbristninger, tyder tallene på, at det i de fleste tilfælde ikke er igangsættelsen i sig selv, der forårsager bristning men mere afgørende den omstændighed at der har været et tidligere. Et studie i Skotland publiceret i Lancet for to år siden antydede en sammenhæng mellem død og tidligere. I tabel 7 vises andelen af dødfødsler set i relation til tidligere. Tallene stammer fra Fødselsregisterets oplysninger om tidligere som omtalt ovenfor og oplysningen om hvorvidt der var tale om død. I denne opgørelse vil en flerfold, hvor mindst et af børnene er døde, samlet set tælle som en død. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

18 Forhøjet risiko for død i en senere graviditet hvis der tidligere har været et. Det gælder ikke for lavrisikofødende I denne oversigtstabel indgår kun kvinder, som har mindst to fødsler. Førstegangsfødsler optræder ikke i tabellen. Tabellen sammenligner således kun anden- eller flergangsgravide med eller uden tidligere. Tabellen viser, at i de fleste år, bortset fra 1983, 1986 og 1994, er andelen af dødfødsler højest i gruppen af fødende med tidligere. I perioden som helhed er andelen 36 pct. højere, idet forskellen varierer fra år til år fra 5 til 116 pct. højere andel, bortset fra de 3 år hvor andelen var den samme eller mindre. Tabellen omfatter alle fødende i perioden, dermed også de kvinder, som ikke er lavrisikofødende (jf. definitionen på side 6). Derfor skal disse tal i tabel 7 tages med det forbehold, at kvinder, som ikke tilhører lavrisikogruppen, og som alene af den grund har haft et tidligere, måske også i en senere graviditet har en højere risiko for død. Tidligere kan dermed ses som et tegn på at man ikke tilhører lavrisikogruppen. Der vil derfor være behov for en nærmere analyse af de tidligere. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

19 Tabel 7 Anden- eller flergangsfødsler heraf dødfødsler halvår 2005 fordelt efter om de fødende har haft ved en tidligere graviditet. Ikke tidligere Tidligere Fødsler i alt Dødfødsler Andel dødfødsler, pct. Fødsler i alt Dødfødsler Andel dødfødsler, pct , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Henvendelse: Steen Rasmussen, Tlf , sra@sst.dk Næste offentliggørelse Fødselsregisteret 2005 (foreløbige tal) marts 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 19, december

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2006

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2006 DET NATIONALE DIABETESREGISTER Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 2002 (foreløbig opgørelse) 2003:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25

FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25 FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER 2003-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1997-2001 2003:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI 2004-1. HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 H FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN 1996 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 UNI C Statistik & Analyse, 20. april 2007 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse 1 Forord og resumé 3 2 Metode 4 3 Elever i den vidtgående

Læs mere

Aktionsdiagnoser for nyfødte

Aktionsdiagnoser for nyfødte Aktionsdiagnoser for nyfødte Eksempler på børnediagnoser med uklare definitioner: Fødselskomplikation UNS med følger for nyfødt(dp039). Intrauterin hypoxi UNS (DP209). Hypertone veer med følger for nyfødt

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Region Midtjylland. Forbruget af sundhedsydelser i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 7. februar Punkt nr.

Region Midtjylland. Forbruget af sundhedsydelser i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 7. februar Punkt nr. Region Midtjylland Forbruget af sundhedsydelser i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 11 FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER 2003-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2. STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2012:2 20. februar 2012 Husstande og familier 1. januar 2012 Resumé: Antallet af husstande i Danmark er i løbet af 2011 steget med 9.074. Personantallet er

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.456-459 af 28. september 2004.

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Nøgletal for kræft januar 2013

Nøgletal for kræft januar 2013 Nøgletal for kræft januar 213 Sundhedsøkonomi 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Antallet af personer, som har fået en kræfteller kræftrelateret behandling er steget fra 142.7 personer i 21

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere