Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 211 Offentligt T A L E 22. maj 2016 Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle J.nr Kemi, ulykker og internationalt (KUI) MRC/NJF Samrådsspørgsmål AÆ stillet den 2. maj 2016 efter ønske fra Christian Juhl (EL) Samrådsspørgsmål AØ og BA stillet den 3. maj 2016 efter ønske fra Lennart- Damsbo Andersen (S) Samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet 4. maj 2016 efter ønske fra Karsten Hønge (SF) Samrådsspørgsmål BP stillet 18. maj 2016 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Samrådsspørgsmål AÆ: Hvorfor har virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen ikke sikret ordentlige forhold? Hvorfor har Arbejdstilsynet ikke grebet ind og stoppet produktionen? Er der efter ministerens opfattelse tale om brud på arbejdsmiljøloven eller er loven ikke god nok til at forebygge så alvorlige skader på de ansattes helbred? Hvad er årsagen til, at Arbejdsskadestyrelsen (= Arbejdstilsynet) ikke har reageret på så mange relativt ensartede anmeldelser af arbejdsskader? Samrådsspørgsmål AØ: Ministeren bedes redegøre for Arbejdstilsynets tilsyn og handlinger i forbindelse med sagen om farligt arbejdsmiljø på Siemens Wind Power, jf. DR.dk: Syg af Siemens : Samrådsspørgsmål AÅ: Hvordan vil ministeren sikre, at alle medarbejdere, der i perioden har været i risiko for at blive udsat for eksempelvis farlige kemikalier i forbindelse med deres arbejde på Siemens Wind Power, bliver undersøgt og - såfremt de er blevet syge - får tilkendt arbejdsskadeerstatning? Samrådsspørgsmål BA: Hvilke initiativer vil ministeren tage fremadrettet for at forhindre en lignende sag om farligt arbejdsmiljø, som den vi nu ser på Siemens Wind Power? Samrådsspørgsmål BB: Hvilke initiativer vil ministeren tage for at undgå, at arbejdsskader som dem på Siemens Wind Power sker igen, og vil ministeren som konsekvens af sagen sløjfe regeringens besparelser på Arbejdstilsynet. Samrådsspørgsmål BC: Mener ministeren, at de mange arbejdsskader på Siemens Wind Power som havde elitesmiley skal have konsekvenser for elitesmileyordningen

2 Samrådsspørgsmål BD: Mener ministeren, at myndighederne har håndteret arbejdsskadesagerne hos Siemens Wind Power tilfredsstillende? Mener ministeren, at Arbejdstilsynet burde have grebet ind tidligere i forløbet?. Samrådsspørgsmål BP: Ministeren bedes snarest muligt redegøre for følgende: Hvad vil ministeren gøre for at begrænse de store arbejdsmiljøproblemer, der er i flere af de store virksomheder i vindmølleindustrien? Hvad vil ministeren gøre for, at branchens arbejdsmiljøniveau hæves? Hvad vil ministeren gøre for, at også virksomheder med kronesmileyer kommer ind under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg? Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at Arbejdstilsynet har den nødvendige kapacitet til det nødvendige tilsyn? Der henvises i denne forbindelse til pressemeddelelse fra Vestas den 17. maj 2016: Vestas har undersøgt vingeproduktion samt artikel på dr.dk: Ansatte hos Vestas er blevet syge af deres arbejde, jf. Indledning: Tak for invitationen til dette samråd. Udvalget har ønsket at drøfte Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens rolle i sagen om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power. Udvalget spørger derudover til hvilke fremadrettede initiativer, jeg som minister vil tage for at undgå, at medarbejdere på Siemens Wind Power og andre virksomheder i vindmølleindustrien bliver syge af at være blevet udsat for farlige kemikalier. Lad mig starte med at slå fast, at man naturligvis ikke skal blive syg af at gå på arbejde. Det er en alvorlig sag, når så mange er blevet syge af at gå på arbejde på Siemens, og for den enkelte medarbejder er det naturligvis en stor belastning. På den baggrund har jeg bedt Arbejdstilsynet om at lave en redegørelse af sagen. Dels for at få afdækket myndigheder- 2

3 nes rolle i sagen. Dels for at vurdere, om reglerne og det tilsyn, der føres på området, er tilstrækkeligt og effektivt. Redegørelsen fra Arbejdstilsynet er nu kommet, og I har også fået den her i udvalget. På den baggrund har jeg haft lejlighed til at vurdere sagsforløbet og de konklusioner, der kan drages heraf. Redegørelsen viser, at Arbejdstilsynet grundlæggende har levet op til sin tilsynsforpligtelse, og at der ikke er konstateret systematiske overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Når det så er sagt, så viser redegørelsen også, at der er behov for at stramme op på en række forhold. Det vil jeg redegøre nærmere for i det følgende, men først vil jeg svare på de spørgsmål, der er blevet stillet til sagen Struktur Der er stillet i alt otte spørgsmål til dette samråd, som jeg vil besvare samlet. Først vil jeg give jer en kort beskrivelse af, hvordan sagsforløbet har været. Herefter vil jeg beskrive Arbejdstilsynets tilsynsaktiviteter og de dispensationer fra sprøjteforbuddet, der er givet til Siemens, og hvordan Arbejdstilsynet har behandlet dem. Herefter vil jeg komme ind på de spørgsmål, der er stillet til certificeringsordningen og kronesmileyen, og hvilken betydning certificeringsordningen generelt har for Arbejdstilsynets tilsyn. Endelig vil jeg beskrive de fremadrettede initiativer, der allerede er igangsat på dette område, samt de yderligere initiativer, der vil blive sat i værk som følge af Arbejdstilsynets redegørelse. 3

4 Sagsforløbet (Samrådsspørgsmål AØ) Arbejdstilsynets redegørelse omfatter arbejdsmiljøet på Siemens Wind Power og underleverandører i perioden fra 2004 og frem til i dag, og hvor der er anvendt epoxy eller isocyanater i produktionen. Arbejdstilsynet har lavet en grundig undersøgelse af tilsynet med de fire relevante afdelinger af Siemens. De fire afdelinger er udvalgt ud fra antal anmeldte erhvervssygdomme samt en vurdering af aktiviteternes karakter og risikoen for udsættelse for epoxy og isocyanat. To af de fire afdelinger ligger i Aalborg på henholdsvis Assensvej og Mølholmsvej. Her producerer de støbeforme til vindmøllevinger ved opskumning med isocyanater. Det er som led i dette arbejde, Arbejdstilsynet har givet dispensation fra sprøjteforbuddet. De to øvrige afdelinger ligger i Brande og Engesvang. På de afdelinger foregår der støbning, slibning og udbedring af mindre skader på vingerne. Der anvendes epoxy på alle fire enheder. Derudover omfatter redegørelsen to underleverandører, der har udført dele af produktionen på Siemens adresser i Aalborg. Det drejer sig om virksomhederne Persolit A/S samt Skagen Sandblæseri og Skibsservice Aps. Samlet set viser redegørelsen, at Arbejdsskadestyrelsen har afgjort ca.125 sager om hud- og luftvejssygdomme på Siemens i perioden Heraf er det ca. 95 erhvervssygdomme, der er relateret til udsættelse for epoxy og isocyanater. I Arbejdsskadestyrelsen er 85 pct. af de sager, der er relateret til epoxy, blevet anerkendt. For isocyanat er alle sager blevet anerkendt. 4

5 Som det har været vist i blandt andet DR s udsendelser, er der tale om eksem og astma. Netop hud- og luftvejssygdomme er typiske symptomer på, at man er blevet udsat for epoxy eller isocyanat. Den største andel af sager har været på Assensvej i Aalborg, hvor der er truffet afgørelse i ca. 35 sager om epoxy. For isocyanater er der færre end fem. På afdelingen i Engesvang er der truffet afgørelse i ca. 20 sager om epoxy, og ingen om isocyanter. På de to øvrige afdelinger i Brande og på Mølholmsvej i Aalborg, er der på begge steder truffet afgørelse i ca. 10 sager om epoxy, og i mindre end 5 sager om isocyanater. Sagerne er anmeldt løbende over årene, dog med flest sager i 2010 og Det er tal, der gør indtryk på mig. For som jeg tidligere nævnte, skal det være sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark. I vindmølleindustrien og alle andre steder. Derfor er det vigtigt, at sådanne tal får de røde advarselslamper til at blinke hos Arbejdstilsynet, så der bliver reageret aktivt og systematisk på oplysningerne. Det vil jeg komme tilbage til senere. Arbejdstilsynets håndtering af sagen (samrådsspørgsmål AØ, AÆ, BD) På baggrund af redegørelsen er det min vurdering, at Arbejdstilsynet helt grundlæggende har levet op til sin tilsynsforpligtelse, og at der ikke er konstateret systematiske overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Jeg kan konstatere, at Arbejdstilsynet i tilfældet med Siemens løbende har fulgt virksomheden, og hyppigt har været på besøg. Således viser redegørelsen, at Arbejdstilsynet fra 2004 og frem til i dag jævnligt har ført tilsyn med de afdelinger på Siemens, hvor der er bruges epoxy og isocyanater. 5

6 I alt er der gennemført 50 kemirelaterede tilsyn i perioden, som fordeler sig på følgende måde på de fire afdelinger: I Aalborg er der på Assensvej registeret i alt 20 kemirelaterede tilsynsbesøg og 10 på Mølholmsvej. Tilsynene har resulteret i 3 påbud. På adresserne i Brande og Engesvang er der tilsammen aflagt 20 kemirelaterede tilsynsbesøg og afgivet 7 påbud. Tilsynene omfatter både generelle tilsyn på kemiområdet, og mere specifikke tilsyn med hensyn til arbejdet med epoxy og isocyanater samt de dispensationer, der er blevet givet til at arbejde med disse stoffer. Det betyder dog ikke, at der ikke i forløbet er sket fejl fra myndighedernes side. Arbejdstilsynet peger fx på et konkret tilsynsbesøg i 2011, hvor tilsynet konstaterede, at Siemens udførte arbejde med epoxy og isocyanater, der krævede dispensation. Men virksomheden havde på det tidspunkt ikke en dispensation. Under tilsynsbesøget oplyste Arbejdstilsynet overfor Siemens, at arbejdet forudsatte en dispensation, men tilsynet udstedte ikke et konkret påbud. Arbejdstilsynet erkender, at der burde have været udstedt et formelt påbud. Derudover er der spørgsmålet om Arbejdstilsynets tilsynspraksis overfor de certificerede virksomheder. Ifølge loven får de certificerede virksomheder ikke risikobaseret tilsyn. Men Arbejdstilsynet kan stadig føre tilsyn med de certificerede virksomheder på baggrund af ulykker og klager, eller hvis de støder på andre indikatorer på grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven. 6

7 Redegørelsen peger på, at Arbejdstilsynet ikke har været gode nok til at bruge og reagere på oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme i forhold til de certificerede virksomheder. Dette skyldes, at Arbejdstilsynet frem til nu alene har brugt alvorlige ulykker og alvorlige klager som indikatorer på grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Jeg har derfor indskærpet overfor Arbejdstilsynet, at de fremover skal buge oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme aktivt og systematisk i forhold til tilsynet med de certificerede virksomheder. Vi skal være sikre på, at de røde advarselslamper blinker, når der tikker mange skadesanmeldelser ind. Regler og dispensationer generelt (samrådsspørgsmål AØ, AÆ, BD) Jeg vil nu redegøre for Arbejdstilsynets praksis med dispensationer fra sprøjteforbuddet, som de har givet til Siemens. Epoxy og isocyanater er yderst skadelige stoffer, og derfor er der i arbejdsmiljøreglerne meget skrappe betingelser for at bruge dem. Som udgangspunkt er der forbud mod at sprøjte med epoxy og isocyanter uden for en særligt indrettet sprøjtekabine. Vil virksomheden alligevel sprøjte med stofferne, kræver det en dispensation fra reglerne. Det er Arbejdstilsynet, der giver dispensationen på baggrund af en grundig faglig vurdering af den konkrete virksomhed. Dispensationen udstedes på betingelse af, at en lang række vilkår bliver opfyldt. Vilkårene omfatter blandt andet krav til personlige værnemidler, ventilation og hvor lang tid, der skal gå, før arbejdet i produktionshallen må genoptages efter sprøjtning. 7

8 Derudover er det et krav, at virksomheden dokumenterer, at den arbejder seriøst med at finde alternativer til sprøjtning, eller om der kan anvendes mindre farlige stoffer til produktionen. For at sikre fremdrift i dette arbejde, gives dispensationerne kun for et år ad gangen, hvorefter de skal vurderes på ny. Jeg vil gerne understrege, at en dispensation fra reglerne ikke betyder, at Arbejdstilsynet går på kompromis med sikkerheden. Arbejdstilsynet dispenserer kun fra den måde, man arbejder med stoffet på, og ikke fra sikkerheden. Det er også vigtigt at understrege, at det først og fremmest er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at betingelserne i det daglige efterleves, og at der arbejdes sikkert i alle led af virksomheden. Det er det princip, hele vores arbejdsmiljølovgivning bygger på. Arbejdstilsynet kan og skal ikke være til stede på alle virksomheder, når der arbejdes. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet er i orden. Med hensyn til den konkrete sag viser redegørelsen, at Arbejdstilsynet har givet i alt 13 dispensationer til Siemens eller til de to underleverandører Persolit A/S og Skagen Sandblæseri ApS, der har udført de dele af arbejdet med vindmøllevingerne, der er omfattet af dispensationen. Dispensationerne vedrører afdelingerne i Aalborg på Assensvej, hvor der er givet tre dispensationer, og på Mølholmvej, hvor der er givet 10 dispensationer. Siemens har i flere omgange søgt om forlængelse af dispensationerne. Arbejdstilsynet har ved genansøgningerne foretaget en ny vurdering af de faktiske forhold, hvor de har taget stilling til, om der har været fremdrift i arbejdet med udskiftning til mindre farlige produkter. 8

9 Redegørelsen viser generelt, at Arbejdstilsynet har lavet en grundig vurdering af dispensationsansøgningerne fra Siemens, og at der er stillet en lang række skrappe krav som betingelse for dispensationerne. Men der har ikke været fulgt systematisk op på, om Siemens har efterlevet kravene i dispensationerne. Det skal naturligvis fremover ske, hvilket jeg også har indskærpet overfor Arbejdstilsynet. Fremover vil Arbejdstilsynet systematisere procedurerne for opfølgning særligt med hensyn til forlængelse af ansøgningerne. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at det faglige grundlag for dispensationerne er i orden, på nær i et enkelt tilfælde, hvor der i 2007 blev givet en dispensation til Siemens på Assensvej i Aalborg på et forkert regelgrundlag. Her blev dispensationen udstedt efter reglerne om arbejde med kodenummererede produkter, men burde være givet efter reglerne om arbejde med stoffer og materialer. I 2012 blev Arbejdstilsynet klar over, at dispensationen vedrørte sprøjtning med epoxy, hvorefter der blev udstedt en dispensation med vilkår efter de rigtige regler. Har denne fejl så haft sundhedsmæssige konsekvenser for medarbejderne på Siemens? Svaret er, at det kan man ikke sige med sikkerhed. På den ene side må det erkendes, at der ved dispensation efter epoxyreglerne stilles flere vilkår, end ved dispensationer efter kodenummerreglerne, fx om uddannelse. På den anden side er det vigtigt at slå fast, at også efter kodenummerreglerne er der et meget højt beskyttelsesniveau. En lang række krav eksempelvis til brug af personlige værnemidler er præcist de samme efter de to regelsæt. 9

10 Men faktum er, at der i det konkrete tilfælde skete en forkert behandling af sagen i 2007 og der blev givet en smule lempeligere vilkår, og det erkender Arbejdstilsynet også i redegørelsen. Jeg vil gerne understrege, at selvom der er sket en fejlfortolkning af reglerne i et enkeltstående tilfælde, mener jeg grundlæggende, at reglerne i sig selv er gode nok. Arbejdstilsynet vurderer, at vi er blandt de lande med de skrappeste krav i Europa, når det gælder arbejdet med epoxy og isocyanater. Derfor mener jeg ikke, at der er behov for at stramme reglerne som følge af denne sag. Men jeg mener, det i høj grad er relevant at se på, om vi kan gøre mere for styrke efterlevelsen af reglerne. Det vender jeg tilbage til. Arbejdsskadestyrelsens rolle: (samrådsspørgsmål AÆ, BD) Med hensyn til samrådsspørgsmålene om Arbejdsskadestyrelsens rolle, så er denne styrelse central i forhold til identifikation af erhvervssygdomme. Arbejdsskadestyrelsen har i sin sagsbehandling fokus på, at den enkelte borger, der er blevet syg eller er kommet til skade på grund af sit arbejde, får den godtgørelse og erstatning, som den pågældende har krav på. Derfor har man i Arbejdsskadestyrelsen ikke identificeret anmeldelserne på virksomhedsniveau. Det er netop mulighederne for at se på arbejdsskadedata i forhold til det forebyggende arbejde på virksomhederne, der er fokus på i arbejdet med initiativ 2 i arbejdsmiljøaftalen fra marts Initiativet handler om, hvordan vi fremover kan bruge arbejdsskadedata til at opdage arbejdsmiljøproblemer, og jeg ser derfor frem til resultatet af dette arbejde. 10

11 Certificering og kronesmileyordningen (samrådsspørgsmål BC) I forbindelse med sagen om Siemens har der været rejst spørgsmål om, hvorvidt certificeringsordningen fungerer tilfredsstillende, og om de betingelser, der kræves for at blive certificeret, er tilstrækkelige. En virksomhed skal leve op til en internationalt anerkendt standard, hvis den ønsker at blive certificeret efter den mest almindelige model. I Danmark er der en bred politisk enighed om, at virksomheder, der har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat og i øvrigt ikke har et udestående med Arbejdstilsynet, tildeles en kronesmiley. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man se hvilke virksomheder, der har en kronesmiley, ligesom man kan se hvilke virksomheder, der har grøn, gul eller rød smiley. Vi skal sikre, at virksomheder ikke bliver certificeret uden, at de har helt styr på arbejdsmiljøet. Derfor vil jeg indkalde partierne bag arbejdsmiljøaftalen for at drøfte, om reglerne for virksomheder med kronesmiley skal strammes.. Jeg skal også minde om, at der allerede er et arbejde i gang med at gennemføre en afdækning af, om der er behov for at styrke kvaliteten af certificeringsorganernes certificering og auditering af virksomhederne. Det blev aftalt i marts sidste år i forbindelse med arbejdsmiljøaftalen. Der ses i den sammenhæng på, om certificeringsorganernes såkaldte auditører har de nødvendige kvalifikationer, det nødvendige branchekendskab og den nødvendige viden om arbejdsmiljøforholdene i de enkelte brancher. 11

12 Når jeg først på efteråret modtager resultaterne af afdækningen og eventuelle anbefalinger, vil jeg drøfte med aftaleparterne, hvad det skal give anledning til. Med hensyn til den konkrete certificering af Siemens har jeg bedt DANAK der godkender og fører tilsyn med certificeringsorganerne om at undersøge, om certificeringen af Siemens har været god nok. Fremadrettede initiativer (samrådsspørgsmål AÅ, BA, BB) På baggrund af Arbejdstilsynets redegørelse vurderer jeg generelt, at Arbejdstilsynet har levet op til sin tilsynsforpligtelse og har udført et grundigt stykke arbejde i forbindelse med behandling af dispensationsansøgningerne. Men redegørelsen viser også, at der er behov for at se nærmere på Arbejdstilsynets opfølgning på de krav, der stilles i dispensationerne - særligt med hensyn til fornyelse af dispensationerne. Dernæst er det et faktum, at der til trods for et veludbygget arbejdsmiljøsystem er en gruppe mennesker, der sidder tilbage med en sygdom, de har fået af at gå på arbejde. Det er naturligvis ikke acceptabelt. Ansvaret for at arbejdsmiljøet er i orden, ligger hos arbejdsgiverne, men vi skal naturligvis bruge sagen til at få kigget nærmere på, om der er områder, hvor Arbejdstilsynets indsats kan forbedres. I forlængelse af redegørelsen vil der derfor blive sat en række initiativer i værk: 12

13 Først og fremmest er det helt afgørende at skabe tryghed for nuværende eller tidligere medarbejdere hos Siemens, der har været i risiko for udsættelse for expoxy og isocyanater. På den baggrund vil Arbejdstilsynet sammen med Arbejdsskadestyrelsen og i dialog med Siemens afholde et informationsmøde for tidligere og nuværende medarbejdere. På dette møde vil der blive redegjort for risikoen for eksponering og symptomerne på astma og allergier, og medarbejderne vil få vejledning i mulighederne for lægeundersøgelse. Dernæst viser redegørelsen, at der er et stort behov for at bruge oplysninger om erhvervssygdomme mere aktivt i tilsynsarbejdet. Arbejdstilsynet vil derfor fremadrettet sikre en aktiv og systematisk anvendelse af oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme for også de arbejdsmiljøcertificerede virksomheder. Fremover vil advarselslamperne blinke i Arbejdstilsynet, hvis der tikker mange skadesanmeldelser ind på certificerede virksomheder, og der vil blive fulgt aktivt og systematisk op på de oplysninger.. Sådan er det allerede i dag med hensyn til virksomheder uden en kronesmiley. Vi har som nævnt skrappe regler om epoxy. Men når mennesker alligevel er blevet syge af at arbejde med epoxy, bliver vi nødt til at se på, om vi kan gøre det bedre med hensyn til at udbrede kendskabet til reglerne. Som et yderligere tiltag vil jeg indstille til Arbejdsmiljørådet, at der nedsættes en arbejdsgruppe om epoxy bestående af eksperter, arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Arbejdsgruppen skal vurdere, om der er behov for yderligere tiltag, der kan sikre, at reglerne efterleves helt ud i produktionslokalerne. 13

14 Derudover vil Arbejdstilsynet følge op på sagen med topledelsen på Siemens Wind Power for at sikre et godt arbejdsmiljø. De nævnte initiativer vil kunne gennemføres inden for institutionernes egne rammer og kræver ikke lovændringer. Sagen viser som nævnt også, at vi bliver nødt til at se på, om reglerne for virksomheder med en kronesmiley skal skærpes, og om reglerne virker hensigtsmæssigt med hensyn til de certificerede virksomheder. Når virksomheder ønsker at tage et større ansvar for arbejdsmiljøet, og derfor lader sig certificere, så er vi stadigvæk nødt til at være sikre på, at virksomhederne lever op til det ansvar. Derfor mener jeg, vi i forligskredsen skal drøfte, hvordan vi kan sikre, at man ikke kan blive certificeret uden, at der er helt styr på arbejdsmiljøet. Vi har i arbejdsmiljøforligskredsen allerede bestilt en evaluering af certificeringsordningen og den vil jeg drøfte med forligskredsen og arbejdsmarkedets parter, når den er klar efter sommerferien. Jeg håber, at vi i fællesskab kan finde løsninger, hvor vi både skærper kravene og samtidig bevarer en ordning for virksomheder, der kan og vil tage ansvar for et godt arbejdsmiljø. Endelig vil jeg med hensyn til myndighedssamarbejdet nævne, at der pr. 1. juli i år etableres et arbejdsskadekontor, som placeres i Arbejdstilsynet. Det sker blandt andet for at styrke koordinationen af det forebyggende arbejde. En af kontorets vigtige opgaver bliver at 14

15 gennemføre mere dybdegående analyser af arbejdsskadesbilledet, der kan anvendes i det forebyggende arbejde. Dermed vil vi opnå de faglige fordele ved, at tilsyn og arbejdsskader er samlet under samme tag. Arbejdsmiljøproblemer i vindmølleindustrien generelt (samrådsspørgsmål BP) I forlængelse af sagen om Siemens har det vist sig, at der på Vestas er en gruppe medarbejdere, der på tilsvarende vis er blevet syge efter at have arbejdet med epoxy og isocyanater. De konkrete arbejdsprocesser på Vestas er forskellige fra Siemens, men det gør naturligvis ikke sagen mindre alvorlig. Sygdommene er præcis de samme. Denne sag vil jeg selvfølgelig også have grundigt belyst. Jeg har derfor bedt Arbejdstilsynet om også at lave en redegørelse for forholdene på Vestas. Den redegørelse vil foreligge inden sommerferien og så vil jeg vurdere, om der er grundlag for at iværksætte yderligere initiativer. Jeg er af den opfattelse, at de initiativer, der nu sættes i søen, vil bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet i vindmølleindustrien generelt. Afslutning Afslutningsvist vil jeg gerne understrege, at der er tale om en alvorlig sag. Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde. Og det skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at undgå. Det gælder myndighederne, som skal sikre, at der føres et effektivt tilsyn. Men det gælder også de enkelte virksomheder, som i det daglige har ansvaret for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. 15

16 Med de initiativer jeg lige har nævnt, mener jeg, at vi gør en stor indsats for at forebygge en lignende sag i fremtiden. Når jeg har modtaget begge redegørelser, vil jeg indkalde forligskredsen, så vi kan drøfte hvilke politiske initiativer, forløbet giver anledning til. Tak for ordet. 16

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet

Læs mere

Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater

Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 202 Offentligt Arbejdstilsynet, 23. maj 2016 Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Samrådspørgsmål Ø - Arbejdstilsynets byggepladsaktioner

Samrådspørgsmål Ø - Arbejdstilsynets byggepladsaktioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt T A L E 18. november 2016 Samrådspørgsmål Ø - Arbejdstilsynets byggepladsaktioner J.nr. 20165200341 SD, Byggeri og teknik

Læs mere

Samråd om dødsulykker i trafikken, Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2016 kl. 11, alm. del spørgsmål AX, AY og AZ

Samråd om dødsulykker i trafikken, Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2016 kl. 11, alm. del spørgsmål AX, AY og AZ Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 393 Offentligt T A L E 2. maj 2016 Samråd om dødsulykker i trafikken, Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2016 kl. 11, alm. del spørgsmål

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt T A L E Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del,

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i SUU alm. del den 16. marts 2011 samrådsspørgsmål AG af 20. januar 2011 stillet af Jonas Dahl (SF) om solarier

Talepapir til åbent samråd i SUU alm. del den 16. marts 2011 samrådsspørgsmål AG af 20. januar 2011 stillet af Jonas Dahl (SF) om solarier Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 547 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. marts 2010 641-11-00054 /MRN-SIK Talepapir til åbent samråd i SUU alm. del den 16. marts 2011 samrådsspørgsmål

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring.

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 1. september 2010 /MFT-FT Åbent samråd i BOU alm. del den 6. september 2010 samrådsspørgsmål BP af 23.

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget under Arbejdsmiljørådet

Kommissorium for Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget under Arbejdsmiljørådet Kommissorium for Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget under Arbejdsmiljørådet Baggrund Den daværende regering (Venstre), Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. J, stillet af Nick Hækkerup i Folketingets Skatteudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. J, stillet af Nick Hækkerup i Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 291 Offentligt Ministeren J.nr. MST-705-00066 Den 22. april 2009 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. J, stillet af Nick Hækkerup i Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål om reduktion i Arbejdstilsynets. mellem 2020-arbejdsmiljøaftalen og de varslede nedskæringer i Arbejdstilsynet

Besvarelse af samrådsspørgsmål om reduktion i Arbejdstilsynets. mellem 2020-arbejdsmiljøaftalen og de varslede nedskæringer i Arbejdstilsynet Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt T A L E Besvarelse af samrådsspørgsmål om reduktion i Arbejdstilsynets bemanding samt spørgsmål om sammenhængen mellem

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. W stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. W stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 253 Offentligt (02) J.nr. NST-4101-00609 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. W stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål W Vil ministeren redegøre for

Læs mere

TALEPUNKT. Spørgsmål J Ministeren bedes redegøre for forløbet i sagen om allergiske reaktioner på grund af hydrolyserede hvedeproteiner?

TALEPUNKT. Spørgsmål J Ministeren bedes redegøre for forløbet i sagen om allergiske reaktioner på grund af hydrolyserede hvedeproteiner? Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 6. kontor/hbo/mlfn 3.1/GMKJ/CDNO Den 15.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-C om psykisk arbejdsmiljø på hospitaler den 6. oktober 2017

Samrådsspørgsmål A-C om psykisk arbejdsmiljø på hospitaler den 6. oktober 2017 Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt T A L E 05-10-2017 Samrådsspørgsmål A-C om psykisk arbejdsmiljø på hospitaler den 6. oktober 2017 J.nr. 2017-5813 CAL

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Tid og sted: Fredag den 28. juni

Tid og sted: Fredag den 28. juni Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd Y Tid og sted: Fredag den

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lad os begynde med begyndelsen.

Lad os begynde med begyndelsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 14. maj 2008 Kontor: Retsstillings og Internationalt kt. J.nr.: 2008-16200- Sagsbeh.: Iho Fil-navn: Samrådstale Y Tale samråd Y Erstatning til ventende kræftpatienter

Læs mere

Samråd i LIU den 15. december 2015 om kønsfordelingen blandt iværksættere

Samråd i LIU den 15. december 2015 om kønsfordelingen blandt iværksættere Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 15. december 2015 15/09000-2 Click here to enter text. Samråd i LIU den

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Samrådsspørgsmål DA, DB og DC er stillet efter ønske fra Leif Lahn Jensen (S)

Samrådsspørgsmål DA, DB og DC er stillet efter ønske fra Leif Lahn Jensen (S) Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 654 Offentligt T A L E September 2017 Talepapir til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 27. september om Arbejdstilsynets bevillinger

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet

sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet Kvalitetsprocedure DT-18 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: KUI Ikrafttræden: 1. januar 2018 Senest revideret: Aktuel for:

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet Færøudvalget 2010-11 FÆU alm. del Svar på Spørgsmål 9 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. oktober 2010 Talepapir til brug for åbent samråd i FÆU 14. oktober 2010 ad samrådsspørgsmål A alm. del stillet 6.

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2014-2016 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Valby den 30. april 2012 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål X om borgerens retsstilling i relation

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Kemi og arbejdsmiljø epoxy og isocyanat

Kemi og arbejdsmiljø epoxy og isocyanat Kemi og arbejdsmiljø epoxy og isocyanat ANBEFALINGER FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS EPOXYGRUPPE OG HVAD DER ELLERS RØR SIG PÅ KEMIOMRÅDET BENT HORN ANDERSEN, DANSK INDUSTRI JAN TOFT RASMUSSEN, DANSK METAL JOHN

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. 1 Borgmester Peter Sørensen (S), tale ved Dyrskuet i Horsens 14. juni 2013 Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. Det er en meget stor glæde for mig at

Læs mere

Besvarelse af beskæftigelsesministerens brev af 8. marts 2011 til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen om arbejdsmiljøet på LM Wind Power

Besvarelse af beskæftigelsesministerens brev af 8. marts 2011 til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen om arbejdsmiljøet på LM Wind Power Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 189 Offentligt 27. april 2011 Besvarelse af beskæftigelsesministerens brev af 8. marts 2011 til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen om arbejdsmiljøet

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 97 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Frygter misbrug af lægekonsulenter

Frygter misbrug af lægekonsulenter Frygter misbrug af lægekonsulenter DR Nyheder: 19. jun. 2011 20.00 Indland Flere syge eller skadesramte danskere er kommet i klemme i den kommunale sagsbehandling, fordi kommunalt ansatte lægekonsulenter

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Samrådsspørgsmål 72 Offentligt T A L E Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt T A L E 6. september 2017 Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2017 om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Notat Ministersekretariatet J.nr. SNS- Ref. CLJ Miljøministerens besvarelse af spørgsmål DF, DG og DH fra Folketingets Miljø- og

Læs mere

ARBEJDSSKADE HVAD ER EN ARBEJDSSKADE? SKADEN ANMELDES

ARBEJDSSKADE HVAD ER EN ARBEJDSSKADE? SKADEN ANMELDES HVAD ER EN? PROBLEMSTILLING Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få skaden anerkendt som en arbejdsskade og få erstatning. Både fysiske og psykiske skader kan

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Arbejdsmiljørådets anbefalinger vedrørende epoxy og isocyanater

Arbejdsmiljørådets anbefalinger vedrørende epoxy og isocyanater Arbejdsmiljørådets anbefalinger vedrørende epoxy og isocyanater Arbejdsmiljørådets arbejdsgruppe Beskæftigelsesministeren anmodede i juni 2016 Arbejdsmiljørådet om at nedsætte en arbejdsgruppe om epoxy

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Hvilke initiativer vil ministrene tage for at implementere Trafikudvalgets. ansvarsområde, og at afsnit 2 og 3 hører under transportministerens

Hvilke initiativer vil ministrene tage for at implementere Trafikudvalgets. ansvarsområde, og at afsnit 2 og 3 hører under transportministerens Trafikudvalget (2. samling) B 115 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Justitsministeriet Dato: 27. august 2008 Dok.: LST41056 Sagnr.: 2008-154-0141 Udkast til tale til ministeren til brug for samråd A i Folketingets

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Det fremgår af rapporten, at der er afgivet meget få reaktioner inden for passiv

Det fremgår af rapporten, at der er afgivet meget få reaktioner inden for passiv Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3241 af 29. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3241: Vil ministeren oversende evalueringen af Arbejdstilsynets kontrolindsats

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder April 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2015 om

Læs mere

At borgerne får den hjælp, som de har ret til ifølge loven og ifølge de beslutninger, som byrådet har truffet på dagtilbudsområdet

At borgerne får den hjælp, som de har ret til ifølge loven og ifølge de beslutninger, som byrådet har truffet på dagtilbudsområdet NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Dagtilbudsområdet Procedure for tilsyn på sområdet Dette afsnit beskriver Køge Kommunes retningslinjer i forhold til tilsyn med ifølge kommunernes tilsynsforpligtelse,

Læs mere

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ)

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Redegørelse vedr. Siemens Wind Power og Vestas

Redegørelse vedr. Siemens Wind Power og Vestas Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 251 Offentligt Redegørelse vedr. Siemens Wind Power og Vestas 2016-06-08 NV GL bedømmer ved årlige audits, om Siemens Wind Power og Vestas opfylder krav

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Problemer og løsninger på området for gældssanering

Problemer og løsninger på området for gældssanering Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 313 Offentligt Problemer og løsninger på området for gældssanering Følgende vil udpensle problemerne i de nuværende gældssaneringsregler, sådan som Den Sociale

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30.

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. [DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at komme og give mit besyv med på dansk aktionærforenings årsdag. Man

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Epoxykonferencen 2018

Epoxykonferencen 2018 Epoxykonferencen 2018 STATUS FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS EPOXYGRUPPE og opdatering på kemireglerne BENT HORN ANDERSEN, DANSK INDUSTRI JOHN VILLADSEN, 3F INDUSTRIGRUPPEN 2 Forhistorien DR og medarbejdere hos

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2.

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Som advokat

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed.

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Arbejdstilsynet Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Eksempel på en konkret sag. V. Sidsel Kibsgård Jurist i Tilsynscenter Nord, Hadsten Kort om Arbejdstilsynet - Organisation Regelgrundlag

Læs mere