Max Nielsen Opkærsvej Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990"

Transkript

1 Max Nielsen Opkærsvej Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom fra 1920, inkl. diverse sekundære bygninger. Ejendommen er besigtiget den med ankomst kl. 08:28 og afgang kl. 13:16. Ejer af ejendommen var tilstede ved besigtigelsen. Besigtigelse og byggeteknisk rapport er udarbejdet af bygningssagkyndig Leif Hedensted. Rapporten er kvalitetssikret af Tine Frederiksen. Der foreligger et gyldigt energimærke af den Jævnfør BBR er der ikke varme i udnyttet tagetage på 70m 2 på bygning A. Restlevetid for taget på bygning A er 10 år eller længere. Tabelopslag for tagets restlevetid er i dette tilfælde baseret på tagbelægningen. Følgende bygninger er besigtiget: : Beboelse, 1920, bebygget areal 165 m 2, kælder 22 m 2, bruttoareal 235 m 2, udnyttet tagetage 70 m 2 : Stald, 1923, bebygget areal 307 m 2, areal erhverv 614 m 2, udnyttet tagetage 307 m 2 : Lade, 1923, bebygget areal 186 m 2, areal erhverv 186 m 2 : Garage/udhus, 1923, bebygget areal 72 m 2, areal erhverv 144 m 2, udnyttet tagetage 72 m 2, Maskinhus, 1951, bebygget areal 43 m 2, areal erhverv 43 m 2, Hønsehus, 1951, bebygget areal 33 m 2, areal erhverv 33 m 2 Bygning G, Overdækning, opførelses år er ukendt, bebygget areal skønnet ca. 27m 2 Følgende bygningsdele er ikke besigtiget: Der var ved besigtigelsen ikke adgang til krybekælder på bygning A pga. manglende adgangslem. På bygning A er tag på kvist kun besigtiget fra terræn pga. for stor højde. Der tages følgende forbehold på bygning A, B og D: Eventuelle synligt punkterede eller revnede termoruder fremgår af rapporten. Da vejrforhold og snavs kan gøre det vanskeligt at konstatere

2 om en rude er punkteret, tages der forbehold for yderligere punkterede ruder. Bygning G er ikke medtaget i rapporten pga. byggeteknisk ringe værdi. Bygning G (overdækning) er ikke anført på BBR og areal er skønnet. Bygningsgennemgang Bygningernes tilstand er vurderet og givet en af følgende karakterer: K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere Skadens placering er noteret. Skadens omfang er vurderet og beskrevet. Kun bygningsdele med skader er medtaget i rapporten. Der er registreret følgende skader: Bygning: A Beboelse Tagkonstruktion: Tagbelægning/rygning K1 Tagplader er alge- og mosbegroede. Udvendigt træværk ved tag K2 Der er nedbrydning i vindskede mod sydvest. Tagrender/tagnedløb K2 Nedløbsrør mod nordvest er lappet med tape. Nedløbsrør mod sydvest sidder løs. Der er rustudslag og defekter på bæringer af nedløbsrør om øst og nordvest. Tagrende mod øst er lappet. Spær og lægter K2 Udragende remender ved gavle har udtørring og der er begyndende nedbrydning mod syd, markant mod sydøst. Isolering Isolering i skunk mod vest er lidt ujævn/faldet ned.

3 Ydervægge Facader og gavle K2 Der er områder på facader/gavle og på sokkelfremspring bl.a. mod syd og vest med porøse og udfaldene fuger. Endvidere ses der stedvis skader på enkelte sten, bl.a. mod nordvest hjørne. K2 Der er revnedannelse og sætning i murværk over stort stuevinduer og over/under det lille stuevindue mod vest, samt over/under stuevindue og værelsesvindue øst og over/under gavlvindue mod nord gavl. Andet Markise K 2 Markise monteret på sydgavl sidder løs over terrassedør. Vinduer og døre Døre K2 Fordøren mod vest er gået fra i samling i bunden og døren hænger. Der er begyndende nedbrydning i bund af dør mod nord. K1 Dør ved trappe til 1. sal mod nord har defekt lukketøj og der mangler lukketøj i skydedør ved garderobe på 1. sal, samt dør til soveværelse på 1. sal er skæv og lukker ikke helt tæt. Vinduer K3 Vinduer i beboelsesrum på 1. sal overholder ikke krav til redningsåbninger. Fuger K3 Der er ikke etableret fugning/tætning omkring gavlvinduer mod syd og nord, samt på kvistvindue mod øst. Note: Der er risiko for indtrængning af vand til den underliggende konstruktion. Sålbænke K1 Der er afskallinger i overflader på glaseret teglsten på sålbænke, bl.a. mod vest. Der er udfald i enkelte fuger i sålbænke mod øst og på sydgavl. K3 Der er revne i sålbænk under vestlig gavlvindue mod nord.

4 Fundamenter/sokler Sokkel K2 Sokkel har revnedannelse under begge stuevinduer mod vest og under stuevindue øst, samt under værelsesvindue øst med videre forløb op i murværk. K1 Der mangler en natursten i bund af sokkel mod nord. Udvendige trapper Der er revne i trappevange på fortrappe mod vest. Der er revner og afskallinger på trappe og vange på trappe mod nord. Kælder/krybekælder/terrændæk Gulvkonstruktion K0 Der er ujævnheder i betongulv i kælder efter fjernet vægge. Vægge K1 I kælderen er der konstateret fugtige vægge. Note: Fugt er almindeligt forekommende i bygninger af denne alder. Vådrum(badeværelser, toilet og bryggers) Gulvkonstruktion/- belægning K2 Der er gulvklinker med manglende vedhæftning i badeværelse. Sokkelklinker under dør i badeværelse er delvis faldet af. Fuger K3 Der er konstateret fine revner i flisefugerne ved gulv/vægge i bruseområde i badeværelse. Note: Fugerne er i vådområdet. Der er risiko for vandskade, da vand og fugt kan trænge ned til de underliggende/bagvedliggende konstruktioner. Gulvkonstruktion og gulve Gulvkonstruktioner K1 Trægulve, bl.a. i stue mod øst og spisestue er lidt fjedrende/knirker ved personbelastning, samt ikke helt ret/plant. Trægulve på 1. sal knirker stedvis lidt ved personbelastning. Belægninger K1 Der mangler lidt fugning/afslutning af terrazzogulv belægning i entre ind ved dør til stue.

5 Der mangler lidt fugning/afslutning af trægulv i stue mod sydøst ind ved dør mod spisestue og mod terrassedør, samt ved dør mod entre i stue mod øst. K1 Der er stedvis lidt store samlinger i trægulve, bl.a. i stue og i parketgulv i spisestue. Der er skjold/misfarvning på parketgulv i spisestue. Der er lidt skader på trægulv i stue mod øst ved klinkegulv foran brændeovn. K1 Der er er skjold/misfarvning og lidt skade på trægulv i hjørne mod nordøst i kontor i stueetagen. K1 Der mangler fugning/afslutning omkring træstolper i soveværelse og værelser mod syd på 1. sal (der ses fuget ved træstolpe i trapperum). Indervægge Indvendige vægge K1 Rum mod nordøst på 1. sal er under istandsættelse og dette rum er ikke medtaget i denne rapport, grundet istandsættelse, manglende bygningsdele og færdiggørelse. Note: Det er oplyst, at rum mod nordøst på 1. sal der er under istandsættelse er forberedt med rørføringer til evt. fremtidig badeværelse på 1. sal. Vægbeklædninger K1 Der er vægfliser uden fuld vedhæftning i køkken Der er ikke lukket mellem køkkenbord og vindue. K1 Der mangler lidt afslutning på vægge ved radiatorrør på 1. sal. Der mangler lidt tætning/afslutning mod dør til soveværelse på 1. sal. VVS installationer Vandinstallationer K1 Overløb fra sikkerhedsventil ved vandvarmer i kælder er ikke ledt til afløb eller korrekt ned til gulvet. K3 Der er utæthed i vandinstallation under vandvarmer i kælder - der er dryp på gulvet under.

6 Bygning: B Stald Tagkonstruktion: Tagbelægning/rygning K1 Tagplader er alge- og mosbegroede. K3 Der mangler rygningsplader på den nordlige del af taget. Skotrender/inddækninger K2 Der er utætheder i begge skotrender og træværk under er opfugtet og med nedbrydning. Der er nedbrydning udvendig i bund af træværk under skotrende mod nord og øst og skotrende mod øst når ikke korrekt ud i tagrenden - drypper under. Udvendigt træværk ved tag K2 Der er nedbrydning i vindskede mod nord. Tagrender/tagnedløb K1 Der er ikke etableret tagrende og nedløb mod vest (der er monteret tagrende og nedløb mod øst - gården). Spær og lægter K2 Der er nedbrydning i spær under skotrender. Ydervægge Facader og gavle K2 Der er områder på gavlen mod nord med porøse og udfaldne fuger. Der er revnedannelse over gavlvindue mod vest og på facade mod vest under overdækning. Vinduer og døre Døre K2 Der er nedbrydning i dør mod øst og vest, samt i port mod vest til loftrum. Vinduer

7 K2 Der mangler ruder i gavlvindue mod nord og i gavlvindue mod vest og der er enkelte revnede ruder i vinduer mod nord. Sålbænke K2 Der er revner, løs og afskalling i pudset sålbænk under vindue mod nord under overdækning. Kælder/krybekælder/terrændæk Gulvkonstruktion K1 Der er svindrevner i betongulv i værksted og depotrum. Indervægge Indvendige vægge K1 Der er stedvis revner i vægge, bl.a. mod garage. Lofter/etageadskillelse Lofter/etageadskillelser K2 Der er nogle revner, løs puds og afskallinger i muret dæk. Bygning: C Lade Tagkonstruktion: Tagbelægning/rygning K1 Tagplader er alge- og mosbegroede. K3 Der er afskallet hjørne på tagplade i bund mod sydvest. Note: Der er opfugtning af vindskede under. K3 Der er revnet tagplade over port mod vest. Skotrender/inddækninger K2 Der er utætheder i begge skotrender og træværk under er opfugtet og med nedbrydning. Der er udvendig nedbrydning i bund af træværk under skotrende mod syd. Udvendigt træværk ved tag K2 Der er nedbrydning i bund af vindskede mod sydvest.

8 Tagrender/tagnedløb K3 Der er ikke etableret tagrende og nedløb mod syd og vest - der er monteret bæringer (der er monteret tagrende mod nord - gården). Spær og lægter K2 Der er begyndende nedbrydning i spær under skotrender. K0 Der ses lidt nedbøjning i tagkonstruktion mod vest. Ydervægge Facader og gavle K1 Murværk over port mod øst og ved sydøst hjørne har spor efter sætninger og der er forskydning i murværk ved sydøst hjørne. Beklædninger K2 Der er udtørring og ujævnheder i træbeklædning på sydgavl og træbeklædning er stedvis gået fra i samlinger. Vinduer og døre Døre K2 Der er opfugtning og begyndende nedbrydning i bund af port mod vest. Vinduer K2 Der er defekte ruder i rundt gavlvindue mod øst og der er revner i ruder i vinduer mod nord. Fundamenter/sokler Sokkel K2 Sokkel har revnedannelse mod syd og vest. Kælder/krybekælder/terrændæk Gulvkonstruktion K2 Der er revner og afskallinger i betongulve. Indervægge Indvendige vægge K1 Der er stedvis revner i vægge og afskallinger i puds.

9 Bygning: D Garage/udhus Tagkonstruktion: Tagbelægning/rygning K1 Tagplader er alge- og mosbegroede. K3 Der mangler stedvis rygningsplader. Tagrender/tagnedløb K3 Der er ikke etableret tagrende og nedløb mod nord (tagrende monteret mod syd - gården). Bemærkninger til skorsten K2 Skorsten er med løse/udfaldene fuger, og der ses løse sten. Skorstensvange er revnet i tagrummet. Der er lidt fugt opstigning i bund af skorsten i grovkøkken. Note: Skorstenen er ikke i brug. Ydervægge Facader og gavle K2 Der er områder på facaden mod nord med porøse og udfaldene fuger. Vinduer og døre Døre K2 Der er nedbrydning i garageport mod syd. K2 Indvendig dør til toilet/baderum ved grovkøkken har nedsat lukke funktion og håndtag er indvendig defekt. Vinduer K3 Tagvindue mod nord er defekt og ruden er revnet. K2 Der er 2 punkteret termoruder i vinduer mod nord. Fuger K1 Der er ikke etableret fuger indvendig ved dør i grovkøkken. Fundamenter/sokler

10 Sokkel K2 Der er revnet og løs puds under dør mod syd. Der er revnedannelser og afskallinger i sokkel mod nord. Vådrum(badeværelser, toilet og bryggers) Rumaftræk K1 Der mangler fast rumaftræk til der fri i toilet/baderum ved grovkøkken. Indervægge Indvendige vægge K1 Der er revne i vægge i bund af garage. Lofter/etageadskillelse Loftbeklædning K1 Der mangler skyggelister/afslutning ved loft i toilet/baderum ved grovkøkken. VVS installationer Vandinstallationer K1 Overløb fra sikkerhedsventilen ved vandvarmer under vask i grovkøkken er ikke ledt til afløb. Bygning: E Maskinhus Tagkonstruktion: Tagbelægning/rygning K1 Tagplader er alge- og mosbegroede. K3 Der er afskallet hjørne på tagplade i bund mod sydvest og der er revnet en tagplade mod vest. Udvendigt træværk ved tag K2 Der er nedbrydning i vindskeder mod nord og syd. Tagrender/tagnedløb K3 Der er ikke etableret tagrender og nedløb. Ydervægge Facader og gavle

11 K2 Der er løst puds og afskallinger i facader, bl.a. markant mod syd og vest. Der er revne i facade ved sydvest hjørne - ses også indvendig. Beklædninger K2 Der er opfugtning og begyndende nedbrydning i bund af træstolpe mellem porte mod øst. Vinduer og døre Døre K1 Porte går mod udvendig belægningssten. Kælder/krybekælder/terrændæk Gulvkonstruktion K1 Der er revner og afskallinger i betongulv under porte mod øst. Bygning: F Hønsehus Tagkonstruktion: Tagbelægning/rygning K1 Tagplader er alge- og mosbegroede. K3 Der er skadet/defekt tagplade mod nordvest. Tagfald K2 Tagfaldet er for lavt til den aktuelle tagbelægning. Note: De aktuelle tagplader kræver jf. fabrikanten min. 14 graders hældning. Udvendigt træværk ved tag K2 Der er nedbrydning i vindskede mod vest. Tagrender/tagnedløb K3 Der er ikke etableret tagrende og nedløb. Ydervægge Facader og gavle K2 Der er afskallinger i bund af facade mod nord og øst.

12 Vinduer og døre Fuger K3 Der er ikke etableret fugning/tætning omkring vindue mod vest. Fundamenter/sokler Udvendigt terrænfald K2 Der ligger jordvold op af facade mod nord. Indervægge Indvendige vægge K1 Der er revner i bagmur og løs/afskalling i puds. Sammenfatning/Tilstandsbeskrivelse Udfra ovenstående registrering og vurdering af bygningens tilstand skrives en sammenfatning/tilstandsbeskrivelse om hver enkelt bygnings tilstand Huset (beboelse) er generelt ses i normalt god stand - alderen taget i betragtning. Der er dog nogle bemærkninger i rapporten. Der anbefales forsat god vedligeholdelse. Sekundære bygninger (stald, lade, garage/udhus, maskinhus og hønsehus) er generelt ses i normalt god stand alderen og tidligere anvendelse taget i betragtning. Der er dog nogle bemærkninger i rapporten, bl.a. vedr. utætheder i tag ved rygninger og ved skotrender. Der anbefales forsat god vedligeholdelse. Med venlig hilsen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG Dato:18-07-2019 BYGGETEKNISK GENNEMGANG Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn P/S, Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal, 2100 København Ø og omhandler gennemgang af nedenstående ejendom: Sælger: MORSØ KOMMUNE

Læs mere

Erik Gustav Nielsen & Bente Nielsen Hørretvej Mårslet. Byggeteknisk rapport, Hørretvej 156, Mårslet sagsnummer

Erik Gustav Nielsen & Bente Nielsen Hørretvej Mårslet. Byggeteknisk rapport, Hørretvej 156, Mårslet sagsnummer Erik Gustav Nielsen & Bente Nielsen Hørretvej 156 8320 Mårslet Byggeteknisk rapport, Hørretvej 156, Mårslet sagsnummer 197881 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Hørretvej 156, Mårslet.

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Juelsminde. Udløbsdato 06-12-2015. Lb. nr. H-15-00134-0155. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Juelsminde. Udløbsdato 06-12-2015. Lb. nr. H-15-00134-0155. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helga Dahl dresse Gludvej 63 Postnr. 7130 Dato 06-06-2015 By Juelsminde Udløbsdato 06-12-2015 H-15-00-0155 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-12287 Matrikel/Ejerlav: 12C Sønderby By, Glud

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Skjødt Thomsen. By Karup J. Udløbsdato 22-03-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Skjødt Thomsen. By Karup J. Udløbsdato 22-03-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Skjødt Thomsen dresse Mønstedvej 56 Postnr. 7470 ato 22-09-2015 By Karup J Udløbsdato 22-03-2016 H-15-00-0257 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-210937 Matrikel/Ejerlav: 2I Tohuse,

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 07-09-2015. Lb. nr. H-15-00365-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 07-09-2015. Lb. nr. H-15-00365-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 07-03-2015 By Bagenkop Udløbsdato 07-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby Internt

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Boet efter Frank Hansen. Dato Lb. nr. H

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Boet efter Frank Hansen. Dato Lb. nr. H for ejendommen Boet efter Frank Hansen Adresse Postnr. 4700 By Dato 05-11-2018 05-05-2019 H-18-0-0175 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18778 Matrikel/Ejerlav: 8RB Holsted By, Herlufsholm Internt sagsnummer mwe2018

Læs mere

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for dresse: Gavlbakken 21 Post nr.: 2730 Herlev Reference: HM Skønnede udbedringspriser for reparationer nævnt i tilstandsrapporten: 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.3 Skotrender/ inddækninger Der

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars o Schou Jørgensen dresse Fynshovedvej 604 Postnr. 5390 Dato y Martofte Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 440-1154 Matrikel/Ejerlav: 18 Martofte y, Stubberup Internt sagsnummer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintevej 42, 4780 Stege Ejer: Helen Østergaard Besigtigelsesdato 23-11-2017 Rapportdato: 29-11-2017 Indledning og vigtige oplysninger: Rapporten er udført

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG. Strandmarksvejen 2, Nexø.

BYGGETEKNISK GENNEMGANG. Strandmarksvejen 2, Nexø. Bornholms Byggerådgivning ApS. BYGGETEKNISK GENNEMGANG af ejendommen Strandmarksvejen 2, Nexø. 2. udgave, 21.08.2014. Dato 21.08.2014 BB-arkiv: Strandmarksvej 2 Init.: TRJ Side 2 af 28 DATA / STAMOPLYSNINGER:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haslev. Udløbsdato 30-03-2016. Lb. nr. H-15-02945-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haslev. Udløbsdato 30-03-2016. Lb. nr. H-15-02945-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: oet eft. Per-Ole Egede dresse Munkeskovvej 3- Postnr. 4690 ato 30-09-2015 y Haslev Udløbsdato 30-03-2016 H-15-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 320-1749 Matrikel/Ejerlav: 9 Årløse y,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødkærsbro. Udløbsdato 28-04-2015. Lb. nr. H-14-03479-0284. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødkærsbro. Udløbsdato 28-04-2015. Lb. nr. H-14-03479-0284. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet dresse Højbjerg Huse 12 Postnr. 8840 Dato 28-10-2014 By Rødkærsbro Udløbsdato 28-04-2015 H-14-0-0284 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-200594 Matrikel/Ejerlav: 5I Højbjerg By,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Bygning A: 1. Manglende tilstrækkelig ventilation i tagrum og langs skråvægge og i skunkrum. 2. Taghældning over bryggers og badeværelse er mindre end

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Frank Scholkman 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lillevangen 7 4600 Køge Dato: 3-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 259-96952 Matr. nr./ejerlav 13hc ØLSEMGLE BY, ØLSEMGLE EBS sagsnr. 47657

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Steffen Morris Floodness. By Ringe. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Steffen Morris Floodness. By Ringe. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Steffen Morris Floodness dresse Rynkebyvej 6 Postnr. 5750 Dato 31-03-2011 y Ringe Udløbsdato 30-09-2011 H-11-00-0047 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-15034 Matrikel/Ejerlav: 4 Rynkeby

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Stikprøve 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 H-14-02378-0029

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nn Sofi Schou dresse Kildemarksvej 42 Postnr. 4700 Dato 03-11-2010 By Næstved Udløbsdato 03-05-2011 H-10-0-0289 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16311 Matrikel/Ejerlav: 88 Næstved Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Lei Stokholm dresse Lokesager 15 Postnr. 6500 Dato 23-01-2011 y Vojens Udløbsdato 23-07-2011 H-11-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-17125 Matrikel/Ejerlav: 1653 Vojens Ejerlav,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen dresse Øsbygade 15 Postnr. 6100 Dato 07-10-2009 y Haderslev Udløbsdato 07-04-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12445 Matrikel/Ejerlav: 43 Øsby Ejerlav,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Ole Sahl Nielsen dresse Slagtergade 36 Postnr. 6100 Dato 08-11-2010 y Haderslev Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0179 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-9478 Matrikel/Ejerlav: 91 Haderslev Internt

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG Dato: 19-07-19 BYGGETEKNISK GENNEMGANG Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn P/S, Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal, 2100 København Ø og omhandler gennemgang af nedenstående ejendom: Sælger: Morsø Kommune

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Mjangvej 16 6470 Sydals

BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Mjangvej 16 6470 Sydals BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Mjangvej 16 6470 Sydals Kommune: 540 Sønderborg Ejendomsnummer: 17700 Matrikel: 86 Ejerlav: Hørup Ejerlav, Hørup Rekvirent Sønderborg Kommune, Bygninger Og Energi Rådhustorvet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peder Christian Pedersen. By Karup J. Udløbsdato 29-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peder Christian Pedersen. By Karup J. Udløbsdato 29-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peder Christian Pedersen dresse Bøgevej 5 Postnr. 7470 Dato 30-08-2015 By Karup J Udløbsdato 29-02-2016 H-15-00-0244 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-209359 Matrikel/Ejerlav: 9C Karup

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del

BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN Bygn Bygn. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? del JA: NEJ: Bygn Bygn. 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del JA: NEJ: kunnet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011 for ejendommen Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen dresse Dryadevej 26B Postnr. 2650 Dato 31-01-2011 By Hvidovre Udløbsdato 31-07-2011 H-11-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-14364

Læs mere

Bygningsregistrering - Tilstand

Bygningsregistrering - Tilstand Bygningsregistrering - Tilstand E-NR. Ejendom 1028 Knabergården - Knabergården 1-5 - 9620 Aalestrup Nr. Bygningsdel Tilstand Genopretning Genopretning Genopretning Genopretning år 0-2 år 3-5 år 6-10 år

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Naturstyrelsen Vestsjælland. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Naturstyrelsen Vestsjælland. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen Vestsjælland dresse Højstrupvej 1 Postnr. 4200 Dato 07-04-2015 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2015 H-15-00-0051 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-24110 Matrikel/Ejerlav: 9

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen. By Gadstrup. Udløbsdato 02-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen. By Gadstrup. Udløbsdato 02-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen dresse skhavevej 1, Hastrup Postnr. 4621 Dato 02-03-2015 y Gadstrup Udløbsdato 02-09-2015 H-15-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-196099 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 23-09-2016. Lb. nr. H-16-02372-0057. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 23-09-2016. Lb. nr. H-16-02372-0057. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter Michael O'Neill Adresse Norgesvej 12 Postnr. 8800 Dato 23-03-2016 By Viborg Udløbsdato 23-09-2016 H-16-0-0057 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-73871 Matrikel/Ejerlav: 177AL Viborg

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Høstbuen 17 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Laust Hällberg Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1 Tagbelægning/rygning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kurt Hugo Hansen dresse Skrænten 15 Postnr. 5560 Dato 26-05-2011 y arup Udløbsdato 26-11-2011 H-11-0-0056 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-019137 Matrikel/Ejerlav: 3 R Skydebjerg y, arup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Lejff Buus & Lis Buus. By Karup J. Udløbsdato 09-05-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Lejff Buus & Lis Buus. By Karup J. Udløbsdato 09-05-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Lejff Buus & Lis Buus dresse Åhusevej 60 Postnr. 7470 Dato 09-11-2015 By Karup J Udløbsdato 09-05-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-210060 Matrikel/Ejerlav: 3G Torp Gde.,

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skive. Udløbsdato 12-09-2014. Lb. nr. H-14-02753-0054. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skive. Udløbsdato 12-09-2014. Lb. nr. H-14-02753-0054. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kristian Mouritsen dresse Solgårdsvej 13 Postnr. 7800 Dato 12-03-2014 By Skive Udløbsdato 12-09-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-205625 Matrikel/Ejerlav: 21 Fly By, Fly Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 06-01-2016

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 06-01-2016 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 06-07-2015 By arhus C Udløbsdato 06-01-2016 H-15-0-0114 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Peblingestien Nordborg

BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Peblingestien Nordborg BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Peblingestien 1 6430 Nordborg Kommune: 540 Sønderborg Ejendomsnummer: 13950 Matrikel: 1098 Ejerlav: Nordborg Sælger Sønderborg Kommune, Ejendomskontoret - By & Landskab

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Gjerlev J. Udløbsdato 15-08-2013. Lb. nr. H-13-01578-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Gjerlev J. Udløbsdato 15-08-2013. Lb. nr. H-13-01578-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: llan Hansen dresse Kærbyvej 17 Postnr. 8983 Dato 15-02-2013 y Gjerlev J Udløbsdato 15-08-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-1636 Matrikel/Ejerlav: 17D Hald y, Hald Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Boet efter Kristian Schlægelberger dresse Rougsøvej 63 Postnr. 8950 Dato 05-06-2014 By Ørsted Udløbsdato 05-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-109156 Matrikel/Ejerlav: 17F Ørsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Bente & Laurits Børge Pedersen. By Hadsund. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Bente & Laurits Børge Pedersen. By Hadsund. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Bente & Laurits Børge Pedersen dresse Kystvejen 209 Postnr. 9560 Dato 26-08-2015 By Hadsund Udløbsdato 26-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-6345 Matrikel/Ejerlav: 17 ls By, ls Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Henrik og Tina Mielke Ravn dresse Zeises Have 2 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 y Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11155 Matrikel/Ejerlav: 1585 Sdr. Otting

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Karup J. Udløbsdato 16-02-2016. Lb. nr. H-15-00134-0231. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Karup J. Udløbsdato 16-02-2016. Lb. nr. H-15-00134-0231. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ingrid Marie Petersen dresse Granvej 6 Postnr. 7470 Dato 16-08-2015 By Karup J Udløbsdato 16-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-209718 Matrikel/Ejerlav: 17BY Havredal By, Frederiks

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Albrektse og Henrik Hansen. By Ølstykke. Udløbsdato 27-11-2009. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Albrektse og Henrik Hansen. By Ølstykke. Udløbsdato 27-11-2009. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke lbrektse og Henrik Hansen dresse Egevej 10 Postnr. 3650 Dato 27-05-2009 By Ølstykke Udløbsdato 27-11-2009 H-09-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9711 Matrikel/Ejerlav: 7TF

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brønshøj. Udløbsdato 13-07-2016. Lb. nr. H-16-02622-0001. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brønshøj. Udløbsdato 13-07-2016. Lb. nr. H-16-02622-0001. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mai Stahl-Madsen dresse Gaunøvej 1 Postnr. 2700 Dato 13-01-2016 By Brønshøj Udløbsdato 13-07-2016 H-16-0-0001 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-168972 Matrikel/Ejerlav: 657 Brønshøj, København

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

Solrød Kommune Teknik og Miljø Helle Post Ejby, den Solrød Center Solrød Strand

Solrød Kommune Teknik og Miljø Helle Post Ejby, den Solrød Center Solrød Strand Solrød Kommune Teknik og Miljø Helle Post Ejby, den 11.12.2018 Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Vedr.: Østre Strandvej 26 og 28, Solrød Strand Besigtigelsesdato: 6.12.2018 Østre Strandvej 26: Bygningsbeskrivelse:

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand:

Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 7244 Oversigt over klagepunkter: 1. Fundering undersøgelse af grundvandsstand og dræn 2. Der er revner i ydervægge i bolig 3. Der er rådangreb i bjælke over vindue i gavl mod vest 4. Tagplader er beskadiget

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Adresse Gl Hammelvej 32, Voldby. By Hammel. Udløbsdato 13-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Adresse Gl Hammelvej 32, Voldby. By Hammel. Udløbsdato 13-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Casper Juhl Adresse Gl Hammelvej 32, Voldby Postnr. 8450 Dato 13-08-2015 By Hammel Udløbsdato 13-02-2016 H-15-0-0137 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-5663 Matrikel/Ejerlav: 28C Voldby

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Gert og Yvonne Mainz. By Værløse. Udløbsdato 09-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Gert og Yvonne Mainz. By Værløse. Udløbsdato 09-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Gert og Yvonne Mainz dresse Inavej 1 Postnr. 3500 Dato 09-04-2015 By Værløse Udløbsdato 09-10-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-2421 Matrikel/Ejerlav: 14GE Ll.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hanne Elisabeth & Poul Erik Nielsen. By Hesselager. Udløbsdato 18-06-2016

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hanne Elisabeth & Poul Erik Nielsen. By Hesselager. Udløbsdato 18-06-2016 for ejendommen Sælger: Hanne Elisabeth & Poul Erik Nielsen dresse Galdbjerg Kohavevej 8 Postnr. 5874 Dato 18-12-2015 y Hesselager Udløbsdato 18-06-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202488 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt)

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 4. HEweb system til at udarbejde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Grenaa. Udløbsdato 15-03-2016. Lb. nr. H-15-00981-0185. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Grenaa. Udløbsdato 15-03-2016. Lb. nr. H-15-00981-0185. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sten Ydemann Jensen dresse Lundskovvej 5, Grenaa Postnr. 8500 Dato 15-09-2015 By Grenaa Udløbsdato 15-03-2016 H-15-00-0185 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-38446 Matrikel/Ejerlav: 1IB

Læs mere