TELESKOP-REGN OVER M.A.F NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TELESKOP-REGN OVER M.A.F NR ÅRGANG"

Transkript

1 TELESKOP-REGN OVER M.A.F NR ÅRGANG FEBRUAR / MARTS 2000

2 MIDTJYSK ASTIIONOMIFORENING I forbindelse med komet Hale-Bopp's passage af Solen i marts og april 1997 afholdt astrofysiker Hans Kjeldsen i samarbejde med AOF et kursus på Engesvang Skole. De 17 kursister tog initiativ til at danne en forening, og d.12. juni stiftedes Midtjysk Astronomiforening. Bestyrelsen: Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: Næstformand: Mogens Nielsen-Ferreira Lyngvej 34, ~vrå, 7470 Karup, tlf: Kasserer: Allan Grene Ribesvej 7,7470 Karup, tlf: Sekretær: Asmus Nissen Daltoften 10, 8600 Silkeborg, tlf: Medlem: Hans Kjeldsen Karupvej 1, 7442 Engesvang, tlf: Medlem: Poul Græsbøll Vesterlundvej 89 E, Virklund, 8600 Silkeborg, tlf: Medlem: Peter Bak Petersen P. Malmkjærsvej 12, Sejs, 8600 Silkeborg, tlf: "Komet"-redaktør: Bent Tvermose Remmevej 7, 7430 Ikast, tlf: *************************************************************************** Medlemsbladet "Kometen" udkommer 6 gange årligt - omkring den 1. i lige måneder. Deadline er d. 20. i ulige måneder, og sendes (i A4-format) til redaktøren: Bent Tvermose eller via (gerne i MsWord). Vi vil gerne opfordre alle til at komme med indlæg eller spørgsmål, vitser eller tegninger, så bladet kan blive så varieret som muligt. Besøg vores hjemmeside på adressen:

3 "Homebanking behøver jo ikke at udelukke al menneskelig kontakt" Med AL-HomeBanking kan du via din pc klare de fleste bankforretninger hjemmefra. Du kan naturligvis også få personlig betjening og rådgivning i din filial, når du har brug for cl&. Hos os udelukker det ene ikke det andet. Velkommen i Arbejdernes Landsbank. CitARBEJDERNES LANDSBANK BEDRE RAD - FLERE MULIGHEDER 4 UD AF 5 VIL TJENE PÅ AT SKIFTE Få et uforpligtende møde, hvor vi fortæller Dem, hvad De får ud af at skifte pengeinstitut... 0 JYSKE BANK

4 Fra bestyrelsen Tonni Thorsager Allerførst et rigtig godt nytår til alle. Mon ikke de fleste kom ind i det nye år uden for mange Y2K-problemer. Teleskoper Siden sidste nr. af Kometen er der kommet skred i arbejdet med at skaffe teleskoper. Først dukkede legatet på kr. op fra Bodil Pedersen Fonden, hvilket resulterede i indkøbet af de to teleskoper, som Mugge omtaler i en anden artikel her i bladet. Næst efter ringede formanden for Københavns Astronomiske Forening, Claus Jensen, og fortalte, at de havde to ældre 8" Newton teleskoper, som Midtjysk Astronomiforening måtte overtage. De stod alligevel bare og samlede støv hos dem. Hos os skal de nok komme til ære og værdighed igen. En stor tak til KAF fordi de tænkte på os. Teleskoperne er afhentet på Ole Rømer Museet i København. Teleskopfond Bestyrelsen havde lovet at komme med et forslag til, hvordan vi selv kunne finansiere teleskoper. Hans' forslag gik af med sejren, og det går i al sin enkelhed ud på, at vi sælger stjernehimlen. For 250 kr. kan du blive protektor for en stjerne eller et andet himmelobjekt. Du får et bevis med faktaoplysninger om den pågældende stjerne. Du kan blive protektor for lige så mange stjerner du ønsker, og beviserne kan være et fint gaveobjekt til familie og venner. Du skal blot oplyse hvilket navn, der skal stå på beviset. Beviserne er endnu ikke færdige, men skynd dig. Mange stjerner er allerede optaget, og der kan kun være en protektor for hver stjerne Her en uge efter generalforsamlingen er der allerede kommet 8500 kr i fondkassen Ring til Allan Grøne og få at vide, hvilke stjerner der er ledige. Sweatshirts Vi har stadig et antal sweatshirts med foreningens logo pris: 125 kr Du kan også få selvklæbende logomærker. Ring til Tonni og bestil. Skal du handle bil? Ja, du læste rigtigt. Vi har indgået en aftale med autoforhandler Ole Winther på Funder Bakke i Silkeborg. (Skilt viser ind til ham). For hver bil, der sælges til et medlem af foreningen, går der 1000 kr i vores kasse! Eneste betingelse er, al du gør opmærksom pa medlemsskabet, når dii underskriver kontrakten og derefter ringer til Allan så han kan fremsende regning. Ole Winther er autoriseret Seat-forhandler og derudover har han nyere brugte biler. Han hører ikke til de billigste - til gengæld satser han på tilfredse kunder. Et godt tilskud til teleskoper?? Ole Renter Museet 15. januar Overrækkelse af de to 8"spejlieleskoper. Fra venstre: Claus Jensen, Henrik Persson Tonni Thorsager, Lars Spaizek, Gunnar Thyrsted og Michael

5 PROGRAM FOR 2000 Onsdag den 2. februar 2000 Tid og sted: Konfirmandstuen i Engesvang, Karupvej 1, kl Michael Linden-Vornle "Mystik på himlen...eller i folks hoveder". En præsentation af UFOfænomenet i almindelighed og Skandinavisk UFO Informations arbejde med rapportoptagning og efterforskning i særdeleshed. Torsdag den 2. marts 2000 Tid og sted: Konfirmandstuen i Engesvang, Karupvej 1, kl Knud Strandbæk - tidligere formand for Astronomisk Selskab - fortæller om "Historisk Astronomi". Tirsdag den 4. april 2000 Tid og sted: Konfirmandstuen i Engesvang, Karupvej 1, kl "Det danske Småsatellitprogram" ved astronom Hans Kjeldsen. Efter visse startvanskeligheder er Ørstedsatellitten blevet en stor succes. Andre danske satellitter vil følge efter, og i nær fremtid skal man vælge mellem 4 forslag, som er nøje gennemarbejdet og beskrevet af videnskabsfolk. Valget står mellem følgende 4 forslag: MONS - måling af svingningsmønstrene i de nærmeste stjerner. Ballerina - søgen efter gammastråleudbrud og røntgenkilder AXO - Atmosfærisk Røntgen Observatorium FACE-IT feltrettede strømme i Jordens magnetosfære Hans.Kjeldsen har været med til at udarbejde MONS-projektet. GRUNDKURSUS: RUMFART Mødested: Konfirmandstuen i Engesvang, Karupvej 1 Onsdag den 23. februar Fra Gagarin til Armstrong: Vostok, Mercury, Gemini, Soyuz, Apollo Onsdag den 8. marts Satellitter i kredsløb om Jorden: Forskellige typer af satellitter, baner, raketter og rum-baserne bl.a. Kennedy Space Center. Onsdag den 29 marts Onsdag den 19. april Rumstationer og forskning i rummet: Undersøgelser af verdensrummet og Jorden fra rumstationer og satellitter Rejser til andre kloder: Fra de første forsøg på at nå Månen til de store ekspeditioner ud i Solsystemet

6 UNIVERSETS ALDER D Tonni bød foredragsholderen og de 25 fremmødte velkommen. Bjarne Thomsen, der er astronom fra København, ville i sit foredrag tale om Universets alder og vanskelighederne med at bestemme den, henset til at nogen har vurderet stjernerne til at være ældre. Han ville herunder komme ind på og benytte følgende konstanter: Universets alder to Hubblekonstanten Ho Massetætheden Den kosmologiske konstant Afstanden i Rummet måles i astronomiske enheder (middelafstanden til Solen) og parsec (den afstand hvorunder jordbanen ses under 1" (buesekund). Afstande bestemmes ud fra stjernernes absolutte størrelsesklasser (deres faktiske lysudsendelse) og afstandsmodulet (forskellen mellem den abs. og den tilsyneladende størrelsesklasse). Hvordan ser Universet ud? Et diagram viste galaksefordelingen omkring Coma-hoben. Den er ikke jævnt fordelt, men viste bl.a. en mur af kuglehobe. Et Hubble Deep Field billede viste en fordeling af kuglehobe set fra Hubble Rumteleskop. En tegning viste radiogalakser, som også kan ses gennem støv og interstellare skyer. Den kosmiske baggrundsstråling i mikrobølgeområdet viste en gaussfordeling. Det er resterne efter Big Bang. Temperaturen i Rummet er nu nede på 2,7 K (-270,4 C). Universetslekspansion kan måles på spiralgalakser, der bevæger sig væk med en hastighed proportional med afstanden, Hubbles lov. Hubblekonstanten angiver forholdet mellem hastighed og afstand, f. eks. km/sek pr. mio. lysår eller MEGAPARSEC ude. Hastigheden bestemmes ud fra rødforskydningen. Dynamisk kan det siges, at den ekspanderende hastighed lige afbalanceres af massetiltrækningen i Rummet. Universets udvidelse bliver ved eller stopper afhængig af den kosmologiske konstant. Ved at indføre den i sine ligninger, havde Einstein sikret sig, at Universet kunne forblive statisk. Men Hubble havde senere konstateret, at Universet udvidede sig, så Einstein ønskede konstanten afskaffet igen. Kosmologerne kan dog stadig bruge konstanten til at forklare fænomener i Universets udvikling og skabe overensstemmelse mellem Universets og stjernernes alder. De kugleformede stjernehobes alder har man måttet reducere fra de oprindeligt antagne 16 mia. år. Kan Hubblekonstanten bestemmes nøjagtigt, har man et mål for, hvor mange mia. år Universet har været om at nå derud, hvor det rækker i dag. Ved hjælp af cefeiderne kan afstandene bestemmes meget korrekt. Endvidere leder en gruppe videnskabsmænd i fjerne galaksehobe efter supernovaer. Har man et kendt objekt som f. eks. en dobbeltstjerne med en hvid dværg haves også dets lysstyrke. Tusindvis af supernovaer vil blive registreret inden for sektorer med lysstyrke, farve og rødforskydning. 6

7 Der er endnu stor usikkerhed med Universets og de ældre stjerners alder, samt med massetætheden i Universet med op til 9(),3,. ukendt stof. (Det kan ses af, at lyset fra en stjerne krummer omkring en massekoncentration, og der dannes en såkaldt gravitationslinse). Man kan beregne den samlede masse i Universet, der er nødvendig, for at tyngdekræfterne kan bremse galaksernes bevægelse og holde dem samlet. For megen masse vil give tyngdekræfterne overvægt og efterhånden trække Universet sammen igen i et omvendt Big Bang. Ligeledes kan man beregne galaksernes hastigheder i en given afstand ud fra de to antagelser. Bjarne Thomsen mente, at man ville komme til en alder af ca. 13 mia. år. Tonni takkede for et spændende foredrag. Derefter kaffe og spørgsmål. Tonni takkede taleren og overrakte ham 2 flasker. Han mindede om generalforsamlingen den 11. jan. Bladet trykkes nu på et trykkeri, hvorved billederne bliver bedre. Hans gjorde status i Mars projektet. Der er nok intet håb om at få kontakt med landingsmodulet. Det var et godt foredrag om et så vanskeligt emne som kosmologien på"6/1 aften, underbygget af billeder, kurver og diagrammer. Det begyndte let forståeligt med definitioner, men sluttede med store krav til tilhørernes forhåndsviden VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Familien Jan Mortensen Lærkevej 21 Kølvrå 7470 Karup Tlf Medlemsnr. 34 F Henrik Nielsen Porsvænget 20 3 th Herning Medlemsnr. 15 E Annie Sørensen Avænget Give Tlf Medlemsnr. 61 Bent Nørgård Tværtoften 74 Lind 7400 Herning Medlemsnr. 20 LYNINTERVIEW Var det så årtusindet, der skiftede, hr. astronom? >Jeg vil kun sige, at vi har lagt os fast på en nulløsning!. ODD KALENDEREN Alle landets kirker: Efter gudstjenesten på søndag vil der blive samlet ind til Marsmissionen. 7 --D)

8 GENERALFORSAMLING D Tonni indledte med at byde de 21 deltagere velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. Hans blev valgt som dirigent. Asmus som referent. 2. Formandens beretning for 1999 (forkortet). Trods en frygt for at en del medlemmer skulle falde fra i begyndelsen af året, har vi i dag samme medlemstal som i Medlemsmøderne er vores rygrad med et om måneden undtagen juli og august. Foredragsholderne og emnerne har været forskellige. Det meste har været godt, men vi skal nok passe på niveauet. Vi skal bestræbe os på, at foredragsholderne snakker, så vi kan forstå det. Forårets tur gik til Jels, hvor vi fik demonstreret planetariet og teknikken bagved. Efter spisning gav Hans et lysbilledforedrag om danskbenyttede observatorier under fremmede himmelstrøg. Astronomiens da z blev holdt 24. april som optakt til solformørkelsen den 11. aug. med fortovsdemonstration i Herning, Ikast og Silkeborg. Vi har nok haft kontakt med mere end 500 mennesker, og TV-DK var på besøg hos Allan og Mugge i Herning om eftermiddagen og til Hans 'foredrag i konfirmandstuen om eftermiddagen. Solformørkelsen gjorde vi ikke så meget ud af. Dels var mange rejst til Ungarn, dels foregik det midt på dagen. Asmus og jeg stod i skolegården i Kragelund Skole sammen med en flok børn og voksne samt fotograf og journalist fra Midtjyllands Avis. Vejret var med os, og formørkelsen blev fulgt på sikker vis gennem briller og projektion gennem kikkert og teleskop. Leoniderne havde vi glædet os meget til. Havde vejret været med os, ville det være blevet et flot arrangement. Nu måtte TV 19-direkte nøjes med at vise hele landet, hvordan tågesuppe ser ud fra foderstoftårnet. Foreningsledermødet i nov. handlede stort set om den utilfredsstillende måde, aktuel ASTRONOMI behandler amatørstoffet på. Det årlige "stormøde" fandt sted på katedralskolen i Viborg, hvor Helle og Henrik Stub var foredragsholdere. Der var lidt tekniske problemer og ikke for god akustik, men de ca. 90 fremmødte fik et spændende foredrag om rumfart. Medlemsbladet KOMETEN udvikler sig stadig og synes at stabilisere sig med et sidetal på 20. Nu trykkes det professionelt. Jeg tror, at vi trykker det største og bedste blad blandt foreningerne. Der er ikke mange annoncer, der relaterer sig til astronomi, men de er et nødvendigt onde. Der var ingen ønsker om teleskonbvggegrunce i år.

9 Foreningen agter at søge kr. fra Silkeborg og Ikast kommuner, 6000 fra hver. Ellen og Gerda fik en tak for servering af kaffe og the på møderne Der var ingen bemærkninger til Tonnis beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år. Kopi af regnskabet blev udleveret til alle. Kasseregnskabet kunne beses. Regnskabet enstemmigt vedtaget. Prisen for trykning af KOMETEN fordoblet. Scanning koster det samme som trykning. Synes unødvendig. Vil blive drøftet i bestyrelsen. 4. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af vedtægter og udleverede kopi til hver enkelt. Det væsentligste nye er: 3. Suppleant kan deltage som observatør på bestyrelsesmøder og overtager tidligere bestyrelsesmedlems plads i valgrækkefølgen. ' J. Familiemedlemsskab dækker alle familiemedlemmer på en given bopæl. Familiekontingentet fastsættes på årlig generalforsamling. j 8. "Afholdelse i forbindelse med ordinært møde" udgår. Alle har adgang. -"'? 9. Familiemedlemskab. Max. 2 medlemmer stemmeret på samme bolig Valg af 4 i lige år, 3 i ulige. Suppleant flest stemmer af ikke-valgte. Max. antal stemmer svarende til opstillede. 12. Vedtægtsændringer med 2/3 flertal under Behandling af indkomne forslag. Træder i kraft straks. " 13. Valg af revisor og revisorsuppleant som for bestyrelsen Oprettelse af selvstændig fond for opførelse og udbygning af Midtjysk Stjerneobservatorium administreret af foreningens bestyrelse. Alle paragraffer blev enstemmigt vedtaget og vil blive trykt i deres fulde ordlyd samt lagt ind på hjemmesiden. 5. Fastsættelse af kontingentets størrelse for det kommende år - med opkrævning efter generalforsamling og betalingsfrist 1. marts. Bestyrelsen havde forventet uændret kontingent, men henset til den ringe kassebeholdning og forventede ekstra udgifter bl.a. til forsikring blev et forslag fra medlemmerne om 180 kr for enkeltmedlemsskab og 250 kr for familiemedlemsskab vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen. 3 medlemmer på valg i ulige år og 4 medlemmer i lige år. Der vælges desuden 1 suppleant til bestyrelsen. Mogens (Mugge), Asmus, Poul og Peter Bak valgt til bestyrelsen. Anders som suppleant. 9

10 V. Valg af revisor og revisorsuppleant. Kristian Kristensen valgt som revisor og Jan Laursen som revisorsuppleant. 8. Eventuelt. a. Hans orienterede om bestyrelsens ønsker om etablering af et observatorium. Et nyt observatoriested er tilbudt af vor revisor Kristian nærmere ved konfirmandstuen, hvor teleskoperne vil blive opbevaret i kælderen. Leje 500 kr pr. år i stedet for Der tilbydes indskudsbeviser i Midtjysk Observatoriefond til 250, 500 eller 1000 kr pr. stk. Ved køb af de kunstnerisk udførte beviser bliver man protektor for en selvvalgt stjerne, planet, astronom eller andet astronomisk emne. Ingen anden kan vælge samme, så det haster, hvis man har et specielt ønske. Endvidere tilbydes et billede af et objekt på den sydlige himmel taget af 1,5 m kikkert i Chile ved tegning inden marts. Da kikkertens felt er lille, må objektet ikke være af for stor udstrækning. Man henvender sig til kassereren Allan for indskud og ønsker. Endelig afgørelse om billeder hører under Hans. Der var afstemning om observationsstedet skulle have navnet Polaris, Cassiopeia eller andet. Et spinkelt flertal ønskede Cassiopeia. Bestyrelsen ville give kikkerterne navne i den rækkefølge, de blev anskaffet med begyndelsesbogstav: A, B, C, D... Afstemning gav følgende resultat: 1. 8" SCT LX10 Schmidt-Cassegrain teleskop Arcturus mm refraktor Betelgeuze 3. 8" newtonteleskop Capella 4. 8" it Deneb. b. Hans orienterede derefter om det nye kommende Grundkursus om Rumfart (se bladet). c. Medlemsmødet om Småsattelitprogrammet er flyttet til tirsdag den 4. april. d. Næste medlemsmøde er 2. febr. med Michaet Vørnle om UFO-er, et kritisk syn. e. 21. januar er der måneformørkelse tidligt om morgenen, ref. KOMETEN, nr. 6, side 17. Den indholdsrige generalforsamling sluttede med, at flere lod sig skrive op for indskddsbeviser og til at være protektor for en stjerne. 10

11 Observationsaftener har det stadig vist sig at være svært at få til af fungere. Vi kan ikke styre vejret, og de fleste har stor afstand til et givet sted. Kommunikationen skal være hurtig. Vi har haft nogle få obs-aftener, men kun få fremmødte. 3 skoler har henvendt sig for at få en stjerneaften. Kun den ene kunne gennemføres. H'emmesiden vokser sig stadig større, og den besøges af en del mennesker. Ret mange ringer, fordi de har set hjemmesiden kom til at stå i fondsansørninrernes tegn. Arbejdet startede med at finde stedet, hvor observatoriet kunne anbringes. Dernæst udfærdige et hæfte, der beskrev observatoriet og de teleskoper, det skulle indeholde. Hæftet kostede næsten 3000 kr. at fremstille, som vi tog fra de 5000, vi havde fået tildelt fra 5%-puljen i Silkeborg. Meningen var, at hæftet skulle imponere fondsbestyrelserne. Som bekendt lykkedes strategien ikke. Efter at have sendt næsten 50 ansøgninger og fået næsten lige så mange negative svar var vi lige ved at opgive. Ingen fonde nævner i deres fundats noget om, at de giver til astronomi. Men en kender vi, Bodil Pedersen Fonden, som har doneret Tycho Brahe Planetarium. Det var meget nedslående, at de ikke reagerede på vores ansøgning fra foråret. Ny ansøgning blev indsendt i august. I september kom indbydelse til at overvære overrækkelsen af guldmedalje og legat på kr den 19. okt. Vi var lige ved at tro, at det var til os, men Københavns Astronomiske Forening, KAF fik den. Det var fortjent, men det var en stor skuffelse, at formanden intet kendte til vor ansøgning. Julen nærmede sig - og 18. dec. lå der et brev fra Bodil Peder, sen Fonden i postkassen: "Det glæder mig at kunne meddele, at Bodil Pedersen Fonden på vort netop afholdte bestyrelsesmøde har fundet formålet i Deres ansøgning værdigt til et legat på kr. med venlig hilsen Niels Armand". Den 28. dec mødtes bestyrelsen. 6. jan kørte 5 mand til Astromekanik i Ålborg for at hente et 8" SCT LX10. Vi regnede med en pris på kr med det udstyr, vi gerne ville have til den, og håbede så på nogen rabat. Det fik vi uden sværdslag: 3000 kr som omående blev investeret i det lille lækre 80 mm teleskop, som star der. Vi synes, vi har gjort et rigtigt godt køb, og Midtjysk Astronomiforenings Observatorium er ved at blive en realitet. Forhåbentlig bliver det et sted, hvor rigtig mange mennesker, medlemmer som offentlighed, vil sætte hinanden stævne for at kigge stjerner i årets løb. Vi har stadig en ansøgning på kr liggende hos Friluftsrådet. Så der er stadig chancer for mere. Svar i febr./mar. Ydermere har formanden for Kbhvns. Astronomiforening lovet os et 8" newtonteleskop af ældre dato, lidt uhåndterligt og trænger måske til en kærlig hånd. Forleden ringede han og sagde, at det var i orden med bestyrelsen, og de havde et mere af samme slags. På lørdag den 15. henter jeg dem i København. Endelig vil jeg gerne sige tak til alle, der har ydet et 'stykke arbejde i foreningen i løbet af året. Ingen nævnt ingen glemt, siger man. Det ordspil vil jeg følge Q

12 MAUS NYE TELESKOPER MAF fik sin jule-/nytårsgave i god tid. Kort før jul fik vi brev fra Bodil Pedersen Fonden, at de havde fundet os værdige til at modtage et beløb fra fonden på kr til indkøb af teleskoper til foreningen. År 2000 er således allerede et mærkeår for MAF. Bestyrelsen lå ikke på den lade side, men indkaldte til teleskop-møde allerede mellem jul og nytår, hvor vi tog stilling til hvad vi gerne ville have for pengene. Det blev besluttet, at vi gerne ville have et 8-tommer Meade Schmidt-Cassegrain spejlteleskop model I.X10 De ',Lixe med tilhørende computer database på over himmelobjekter. Efter lidt internet skriveri med Astro Mekanik i Aalborg, fik vi først og fremmest at vide, at Erik Persson havde sådan et teleskop på hylden, og at vi var velkomne til at besøge ham den 6. januar. 5 mand rev en eftermiddag ud af kalenderen og kørte til Aalborg, for at se på vidunderet, og vi havde bestemt, at vi ville tage det med hjem, hvis vi kunne tale os frem til en god rabat, som Erik havde stillet os i forventning. Efter en del snak om hvilke okularer og andet tilbehør vi gerne ville have med, samt en del prisudregninger fra Eriks side, kom han frem til et beløb på kr. Vores kasserer, Allan, havde taget alle vores penge med, godt kr, og vi må nok indrømme, at vi blev grebet af begejstring i en sådan grad, at vi ikke kunne modstå fristelsen til at købe et teleskop mere. Der stod en køn lille 80mm linsekikkert på trefod, som ville egne sig fortrinlig til at demonstrere stjernehimlen for skoleelever og andre unge mennesker, som det er vores hensigt at invitere til stjerneaftener. Den tog vi også med til 3.000kr. I alt fik vi en såkaldt foreningsrabat på ca kr. 8-tommeren er som nævnt et Schmidt-Cassegrain teleskop. Et Schmidt-Cassegrain teleskop er et såkaldt catadioptisk teleskop, hvilket vil sige, at det er en kombination af et linse- og spejlteleskop (refraktor og reflektor). Dog kaldes et S-C teleskop for en reflektor, fordi objektivet er et spejl. Forrest sidder linsen, som egentlig "kun" er en korrektionslinse, som optimerer lysets strålegang til hovedspejlet, som sidder i bunden af tubus (teleskoprøret). 4,-- 1 2

13 8" LX10 Schmidt-Cassegrain Telescope Meade Instruments Corporation 13

14 llovedspejlet, som faktisk er 81/4 tommer i diameter, er konkavt, og virker i princippet som en parabol i en billygte. Det samler lyset til at ramme det meget mindre sekundære spejl, som sidder på en holder midt i tubus lige bag korrektionslinsen. Det sekundære spejl er konvekst (d.v.s, det buer udad), hvilket gør, at det spreder lysstrålerne, dog ikke mere, end at de mødes i brændpunktet bagest i teleskopet. Der er der et hul i hovedspejlet hvor okularet, som vi kigger ind i, anbringes. Sekundærspejlets evne til at sprede strålegangen gør, at der kan gemme sig en brændvidde på 2 meter i teleskopet, selvom det kun er 40 cm langt. Med teleskopet følger et 26mm okular, hvilket med en 2 meter brændvidde giver en forstørrelse på 77x (2000 divideret med 26). Der medfølger også et 900 prisme, som gør, at strålegangen knækkes, så det er lettere at kigge ind i okularet. De Luxe modellen som vi købte, har en 8x50mm søgekikkert med trådkors. Som ekstraudstyr købte vi også et 9mm okular, som giver en forstørrelse på 222x. Endvidere købte vi en såkaldt "focal-reducer", som er en brændvidde-forkorter. Når den puttes i, får teleskopet en brændvidde svarende til 63% af den oprindelige, d.v.s. 1260mm. Med vores to okularer kan vi således også opnå forstørrelser på hhv. 48- og 140x. Teleskopet følger naturligvis himlens bevægelse, således at det objekt man kigger på forbliver i billedfeltet, så længe man ønsker det. Man kan lave små korrektioner med en håndkontrol, som styrer teleskopets to elektromotorer. Computer databasen, som er ekstraudstyr, hedder Magellan 1. Den indeholder over objekter, som kan kaldes frem ved at trykke på en håndkontrol. Gør man det, vil teleskopet automatisk dreje i begge akser, indtil det sigter lige mod det ønskede objekt. Vi skal altså ikke bruge en masse tid (og ærgelser) på at finde noget at kigge på, det sørger computeren for. Det kræver så, at du har planlagt dine observationer hjemmefra, så du ved hvad du gerne vil se på. Du kan selvfølgelig også vælge at hoppe fra det ene objekt til det andet, men så vil halvdelen eller flere af dem nok ikke være på himlen netop på det tidspunkt. 80-mm'en, som hedder 80/400 AZ Astro Travel, er en linsekikkert (refraktor) på et godt stabilt stativ. Den har en brændvidde på 400mm, som, med det medfølgende 25mm okular, giver en forstørrelse på 16x. Der er håndtag på kikkertmonteringen, hvilket letter opsøgning og følgning af himmelobjekterne. Okularholderen har samme diameter som 8-tommeren, hvilket vil sige, at vi f.eks. kan anvende 9mm okularet på 80-mm'en også, hvilket vil give en forstørrelse på 44x. 1 øvrigt er det jo også en fin kikkert til terrestisk observation om dagen. 1 4 Mugge

15 BG Bank Borgergade Silkeborg Tlf TROR PU PA AT PER FINDES EN ALMÆGTIG, ALVIPENPE MAGT ET STEP I UNIVERSET? ASTRONOMI PÅ INTERNETTET Ved Bent Tvermose Da en større del af MAF's medlemmer efterhånden er kommet på internettet, synes jeg, det kunne være en god idé at viderebringe gode web-sites til hinanden. Derfor vil jeg opfordre til, at man sender/mailer en god adresse til mig med nogle kommentarer om, hvorfor denne side er værd at besøge. Her er et par eksempler: " er nyhedssiden fra "rummet.dk", som på dansk bringer nyt indenfor astronomi og rumfart. Man kan abonnere på siden og få tilsendt en , når der er nyt. " er så NASA's nyhedsside, hvorfra man kan linke sig vej gennem et utroligt stort astronomimateriale. 15

16 Februar Marts 2000 v/mogens Nielsenferreira (Mugge) HIMLEN - NETOP NU Sulen skruer sig langsomt men sikkert mod nord 1 hver fjerde dag, og det går hurtigt mod lysere tider. Det er selvfølgelig ikke så godt for observationsmulighederne om aftenen, men det er nu dejligt alligevel. Den 1. februar er dagen tiltaget med 1 time 40 min, og den I. marts med 3 timer 51 min. Den 26. marts skal vi igen stille urene en time frem til sommertid og den I. april er dagen tiltaget med ikke mindre end 6 timer 7 min. Der har været nordlysalarm et par gange i de forløbne to måneder, men det har knebet med at nå helt ned til Danmark. Månen generer ikke de første 3 timer efter solnedgang i den første uge af februar. Ved midnatstid den 13. februar bevæger Månen sig gennem Hyaderne, den åbne stjernehob nær Aldebaran i Tyren (Taurus). Der er fuldmåne den 19. februar i Løven og allerede fra den 22. februar har vi igen de første 3 aftentimer fri for generende månelys, og denne gunstige situation varer indtil den 7. marts. Den 20. marts er der fuldmåne igen nu længere nede på himlen i Jomfruen. Fra den 23 marts og måneden ud har vi igen udsigt til en mørk tidlig forårsaften uden måne indtil kl. 22. Merkur skulle der være en chance for at få øje på i perioden 10. til 20. februar fra omkring en halv timer efter solnedgang og i timen derefter; men man skal have en ren, flad horisont mod VSV. Planeten befinder sig i Vandmanden (Aquarius) og Solen i nabo stjernebilledet Stenbukken (Capricornus) 18 længere mod vest. Merkur er kun omkring 100 over horisonten en halv time efter solnedgang, og en time senere, er den også gået ned. Merkur falder hurtigt i klarhed fra 0,8m til +0,8m i den omtalte 10-dages periode. Brug håndkikkert. Se merkurkort for 2000 inde i bladet. Venus kan vi godt nå at se endnu i morgendæmringen i februar, selvom den ligger lavt nede i Skytten (Sagittarius). Før solopgang ligger den endnu lavere på himlen end Merkur gør efter solnedgang, men den er jo unægtelig nemmere at få øje på, da den lyser 40x så klart som Merkur Har man først fået øje på den før solopgang, er det ikke svært at følge den efter solopgang med håndkikkerten. Efter den I. marts bliver det vanskeligt at få øje på den, efterhånden som den nærmer sig Solen. Se venuskort for februar inde i bladet. Mars har vi også på den tidlige aftenhimmel ligesom Merkur, den ligger endda længere øst for Solen i stjernebilledet Fiskene (Pisces). Alligevel er den svær at pege ud kort efter solnedgang, fordi den lyser endnu svagere end Merkur, nemlig kun +1,3m. Til gengæld bliver den over horisonten en times tid længere, og så bliver himlen trods alt så mørk, at den bliver til at få øje på. Se marskort for februar og marts inde i bladet. Jupiter kulminerer allerede omkring tidspunktet for solnedgang den 1. februar, men vi har da endnu fornøjelse af den på syd, sydvest og vesthimlen indtil midnat. Planeten bevæger sig langsomt mod øst i Vædderen (Aries). Alligevel går den tidligere og tidligere ned, og den 1. april er den allerede væk ved 22 tiden DST. Herefter går der 3 måneder, før vi igen ser Jupiter, og så bliver det på morgenhimlen. Se jupiterkort for 2000 inde i bladet. Saturn går det på samme måde som Jupiter. Afstanden mellem de to planeter mindskes stadigvæk og de er i konjunktion omkring den I. juni, men da kan vi ikke se dem på grund af den lange lyse aftenhimmel. Se saturnkort for 2000 inde i bladet. Uranus og Neptun befinder sig begge lavt i Stenbukken (Capricornus), og der har vi også Solen på denne årstid, så der bliver ikke noget at kigge efter. Se uranus- og neptunkort for 2000 inde i bladet. 1 6

17 Elongationen des Planeten Merkur ' Merkur om Abendhirnrnel Merkur om Morgenhirernel Hd he tiber Horizont 20' Venus am Morgenhimmel Ansichten der Venus-Phasen bei Sonnenaufgang seitenrichtig und aufrecht (FelcIstecher) 30-20' - H61-ie iiber Horizont (2) * Azimut -70'1-60' -50' t -40* -30 f -20* ESE SE SSE 17

18 2 h lh Oh 23h 22h 5h _J 4 h 3 h 2 h 1h 30'.x b 4. ' i.e... t.m ' TALRUS W.11.11tH 10 JUPITER 5h 4h 3 h 2h lb TAU 30' T 1.8. I 1.6. '6. SATURN V JUPITER.å - 20' ARIES " o1 1,. P: ' 'n,: ;2. I. i.. i n1 i. : ---..,s

19 211130T 21h 20m 21h 10. URANUS 1;5. ' --:-.---:--" ,.. NY* 29Cop (8) ,..., ,...,... _._ S. 61. CAPRICORNUS cop Cop Cop h 40n1 CAPRICORNUS 20h 30m 11p Cup P 1, Cup /1 Cup Cup.` 1.2. NEPTUN 20h 20 m 17-18* Pn 6m.5m h 21h 20 h Aaft v I I N73 I. P I I NEP1UN SAGITTARIUS?P 19h - 10* --20 M I. CAPRICORNUS URANUS NEPTUN. : X - 30' 19

20 KORT NYT Ved Bent Tvermose Vores nye 8", Arcturus, er selvfølgelig kommet i brug, og på generalforsamlingen kunne "chefobservatøren", Mugge, med dirren i stemmen oplyse os om, at teleskopets "first light" var vores vartegn, Saturn - hvad ellers? * Tre gigantiske sorte huller er blevet opdaget i Virgo og Aries, "kun" mellem 50 og 100 mio. lysår borte. Disse supermassive huller vejer mio. gange solens masse. * Det amerikanske millitærs spionsatellitter undgik ikke år problemer. En base på landjorden modtog ikke signaler fra rummet, da klokken passerede midnat d Heldigvis undgik vi et nytårsfyrværkeri fra oven af en ubehagelig karakter. * Rigshospitalets øjenklinik har offentliggjort en landsdækkende undersøgelse af følgerne af sommerens største friluftsforestilling, solformørkelsen d. 11. august. Kun 15 fik øjengener, heraf 2 med nedsat syn i op til en måned efter begivenheden. Der var forventet op til 10 gange så mange skader, men danskerne havde beskyttet sig fornuftigt. I 1948 fik 67 nethindeskader alene i Københavnsområdet under en lignende formørkelse. NASA har nu afsluttet de sidste forsøg på at komme i kontakt med Mars Polar Lander. Man har således officielt opgivet sonden, men fortsætter dog med at søge efter spor af landeren ved at Mars Global Surveyor tager billeder af formodede landingsområder. * Det næste modul til den Internationale Rumstation, Zvezda, bliver nok ikke sendt op før til efteråret. ISS har været hårdt plaget af forsinkelser, og nu lader det til, at yderligere forsinkelser vil forhindre udbygningen af rumstationen med mindst et halvt år. Denne gang skyldes udsættelsen de problemer, man har haft med Proton raketten for nylig. Zvezda skal i rummet med en Proton raket. NASA planlægger dog en ekstra rumfærgetur til ISS for at holde den ved lige. Denne tur bliver nok i marts *NASA's rumsonde Galileo understøtter med sine sidste billeder ideen om et ocean under isen, der dækker Jupiter-månen Europas overflade. Rumsonden fløj d. 3. januar 2000 i en højde af 351 km over den isdækkede måne. Magnetometrene på Galileo målte retningen af Europas magnetfelt og observede ændringer, som svarer til den type, der ville opstå, hvis Europa indeholdt en skal af elektrisk ladet materiale som f.eks et salt, flydende hav. 20

Orion kigger på lysforurening over Silkeborg.

Orion kigger på lysforurening over Silkeborg. Orion kigger på lysforurening over Silkeborg. Foto: Jesper Grønne NR. 1. 10. ÅRGANG FEBRUAR/MARTS 2006 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686

Læs mere

December / Januar 2008 / 09

December / Januar 2008 / 09 6 kilo til kassen NR. 5. 11. ÅRGANG December / Januar 2008 / 09 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: tontho@mail.dk Næstformand:

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Merkur - månedens objekt. Tidligere foto fra Mariner 10 http://www.astronomi2009.dk/nyhedsbrev/nyhedsbreve/nyhedsbrev Maj 2008 ØSTJYSKE AMATØR

Læs mere

Solformørkelsen d. 3. 10. fanget af Jesper Grønne

Solformørkelsen d. 3. 10. fanget af Jesper Grønne Solformørkelsen d. 3. 10. fanget af Jesper Grønne NR. 5. 9. ÅRGANG OKTOBER/NOVEMBER 2005 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail:

Læs mere

Nattehimlen juli 2018

Nattehimlen juli 2018 Nattehimlen juli 2018 Mars fanget af Damian Peach juni 2018. Endnu en måned til at betragte planeterne Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Mars med det blotte øje. Og mens Jupiter og Saturn forbliver store,

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012? Venus Indtil midt i maj 2012 vil man kunne se planeten Venus lavt i Vest lige efter solnedgang. I april vil man have god tid til at observere den.

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Februar mødet: foredrag om Sorte Huller ved Ulrik I. Uggerhøj Se mere side 8 Februar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Nattehimlen april 2018

Nattehimlen april 2018 Nattehimlen april 2018 Forårsstjerner En ny måned, endnu en fin samling af objekter at betragte på nattehimlen. De strålende stjernebilleder Tyren, Orion og Store Hund går mod vest efter solnedgang og

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 29. april og den 28. maj, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 29. april og den 28. maj, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i maj 2014? Månen Der er fuldmåne den 14.05.14. Der er nymåne den 29. april og den 28. maj, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER y satellit skal aflure universets begyndelse Maj 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Så er det igen ved at være tid for Mars fotografering December 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000

Læs mere

Nattehimlen januar 2018

Nattehimlen januar 2018 Nattehimlen januar 2018 Fuldmåne (Credit: Luc Viatour/Wikipedia) Godt nytår! 2018 bliver en travl måned med stjernekiggeri. Januar bringer adskillige klare planeter tilbage på himlen, især i det årle morgengry.

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i december 2010?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i december 2010? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i december 2010? Jupiter Planeten Jupiter vil i december 2010 være fremme om aftenen. Midt i december står Jupiter i syd kl. 18 og går ned i vest ved midnat I Galileoscopet

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010? Venus Planetarieprogrammet Starry Night viser øverst hvad man ser mod vest den 1.8 kl. 21.50 lige over horisonten. Til venstre for Venus ses Mars

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2011?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2011? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2011? Jupiter Planeten Jupiter vil i februar 2011 være fremme først på aftenen. Midt i februar går Jupiter ned i Vest kl.20. I Galileoscopet vil man ved

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Jupiter Planeten Jupiter vil den 01.11. stå op nær øst ved solnedgang, og lidt senere vil man have god udsigt til den. I løbet af aftenen og natten

Læs mere

Nattehimlen marts 2015

Nattehimlen marts 2015 Nattehimlen marts 2015 Om ikke andet i denne måned, kommer foråret til de betrængte stjernekiggere i det østlige Nordamerika, som har udholdt endnu en absurd kold vinter. Denne måned kaldes Ormemåned,

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet - Juni 2010?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet - Juni 2010? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet - Juni 2010? Vesthimlen den 1.06.2010 kl. 23 vist med planetarieprogrammet Stellarium. Venus. Den 1.6. kl.22 vil den klare Venus kunne ses 16 grader over den vestlige

Læs mere

Nattehimlen april 2015

Nattehimlen april 2015 Nattehimlen april 2015 4. april. Fuldmåne 13.05 UT. I nogle lande kaldes den lyserød måne, æggemåned eller græsmåne. 4. april. En kort måneformørkelse indtræffer tæt på dagens fuldmåne blot to måneder

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Spiral galaksen NGC 2903 - et af klubbens mange amatørfotos Marts 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2010?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2010? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2010? Jupiter Planeten Jupiter vil i november 2010 være fremme om aftenen og det meste af natten. I begyndelsen af november står Jupiter i syd-øst kl.19.

Læs mere

Teleskop Hvad skal man købe?

Teleskop Hvad skal man købe? Teleskop Hvad skal man købe? Når man som amatør har besluttet sig for at anskaffe et teleskop, står man over for en række vanskelige og meget afgørende valg af teleskoptype og størrelse, dets montering,

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i marts 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i marts 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i marts 2012? Jupiter I marts 2012 kan man se to klare planeter i Vest efter solnedgang. Det er planeterne Jupiter og Venus. I den første uge af marts er Jupiter

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2012? Det er nu vintertid så man kan se stjerner og planeter tidligt. Jupiter I begyndelsen af november vil planeten Jupiter stå op i NØ Nordøst - kl.

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2012? Jupiter Planeten Jupiter vil i februar stå nær Syd lige efter solnedgang. I løbet af aftenen vil Jupiter bevæge sig til Vest, hvor den vil gå ned

Læs mere

Nattehimlen september 2016

Nattehimlen september 2016 Nattehimlen september 2016 Zodiacal lys set fra La Silla, Chile (credit ESO). Jupiter forsvinder ud af syne i denne måned, men i vest efter solnedgang dukker den strålende Venus op. I begyndelsen af måneden

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i september 2010?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i september 2010? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i september 2010? Jupiter Planeten Jupiter vil i september være fremme hele natten. Jupiter vil den 01.09 stå op i øst kl. 20.48, og lidt senere vil man have god

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.2 Lav et horoskop 9 SOL, MÅNE

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 1. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 1. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i januar 2014? Månen Der er fuldmåne den 16.01.14. Der er nymåne den 1. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen På Månens dagside

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012? Venus Den 6. juni 2012 vil Venus bevæge sig helt ind foran Solen en time efter midnat dansk tid. Fra Danmark vil det kunne observeres fra solopgang

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i januar 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i januar 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i januar 2012? Jupiter Planeten Jupiter vil i januar stå nær sydøst lige efter solnedgang. I løbet af aftenen og natten vil Jupiter bevæge sig hen over sydhimlen.

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Amatørastronomi ved MAF Starparty Oktober 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2014? Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen På Månens

Læs mere

Så fik MAF erne tag over hovedet og 10 eren

Så fik MAF erne tag over hovedet og 10 eren Så fik MAF erne tag over hovedet og 10 eren NR. 3. 10. ÅRGANG JUNI/JULI 2007 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: tontho@mail.dk

Læs mere

Nattehimlen april 2019

Nattehimlen april 2019 Nattehimlen april 2019 Ved indgangen til april går de strålende stjernebilleder Tyren, Orion og Store Hund mod vest efter solnedgang og er på vej ud for i år. Jupiter og Saturn bevæger sig langsomt vestpå

Læs mere

Nattehimlen februar 2017

Nattehimlen februar 2017 Nattehimlen februar 2017 Fuldmånen befinder sig delvis i Jordens skygge under en penumbral måneformørkelse. Credit: Radoslaw Ziomber/Wikipedia Commons. 2. februar 2017 Find den klare hvide stjerne Spica

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright indeholder den ingen fotos. Mvh Redaktionen Nye

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER December 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand: Hans S. Nielsen Stationsvej

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er der nu igen pletter på vej? Juni 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra Generalforsamling i SVOO Tirsdag den 21.marts 2017 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Frank Gamsbøl blev valgt til dirigent, og fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

Horsens Astronomiske Forening

Horsens Astronomiske Forening Mødeplan 2004-2005 : Vi vil tilstræbe, at der afholdes en observationsaften i hver af månederne fra september til marts. De månedlige medlemsmøder: Alle møder afholdes på søndage. Hver mødeaften vil være

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER KVANT 09-2008 LARGE HADRON COLLIDER Small Bang Oktober 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C

Læs mere

Foto: Jesper Grønne. En tredobbelt halo et meget sjældent fænomen...

Foto: Jesper Grønne. En tredobbelt halo et meget sjældent fænomen... Foto: Jesper Grønne En tredobbelt halo et meget sjældent fænomen... NR. 2. 12. ÅRGANG April/Maj 2009 Midtjysk Astronomiforening Formand: Lars Zielke Bannestrupparken 60, 7500 Holstebro, tlf. 9740 4715

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Astronomi C Klaus

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen, 3050 Humlebæk

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen, 3050 Humlebæk Referat fra Generalforsamlingen den. 25. februar 2016 SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl. 18.00 i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Garantloekkens generalforsamling

Referat fra Garantloekkens generalforsamling Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 16. marts 2013 kl. 14 i Løkken. Referat: Indledning ved Kristian Andersen.

Læs mere

Grundejerforeningen Åstrupskrænten Bestyrelsens beretning 2000

Grundejerforeningen Åstrupskrænten Bestyrelsens beretning 2000 Referat fra generalforsamling 16. marts 2001: Fremmødte: Hus Antal Stemmeberettigede Fremmødte personer 4 1 1 Allan Jespersen 10 2 1 Ulla og Helge Arno 11 2 1 Anni og Henning Staub 19 1 1 Ole Thaagaard

Læs mere

Stjernedrys: Fra Kirke Hyllinge mod fjerne galakser

Stjernedrys: Fra Kirke Hyllinge mod fjerne galakser Annoncer E-avis Menu Finn Hansen i kontrolrummet i sit observatorum. Stjernedrys: Fra Kirke Hyllinge mod fjerne galakser Finn og Birgit Hansen fra Kirke Hyllinge kan slet ikke få nok af astronomien. Derfor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Kollimering af spejlteleskoper...bad collimation is the number one killer of telescopes world wide..." Walter Scott Houston

Kollimering af spejlteleskoper...bad collimation is the number one killer of telescopes world wide... Walter Scott Houston Kollimering af spejlteleskoper....bad collimation is the number one killer of telescopes world wide..." Walter Scott Houston Teleskop og teknikgruppen i Midtjysk Astronomiforening har arbejdet meget med

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER The STScI Digitized Sky Survey NGC7006 Delfinen Billedet herover viser kuglehoben NGC 7006 i stjernebilledet Delfinen (Delphinus). Delfinen er

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag Deltagers navn: Carsten Andersen Skole: Bellahøj Skole Klassetrin: 4.-6. kl. Fag: Tværfagligt Titel på projekt: Børn af Galileo Antal sider: 6 inkl.

Læs mere

Teoretiske Øvelser Mandag den 30. august 2010

Teoretiske Øvelser Mandag den 30. august 2010 Hans Kjeldsen hans@phys.au.dk 3. august 010 Teoretiske Øvelser Mandag den 30. august 010 Computerøvelse (brug MatLab) Det er tanken at I - i forbindelse med hver øvelsesgang - får en opgave som kræver

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 4. Indkomne

Læs mere

Maj Årgang Nr. 1

Maj Årgang Nr. 1 Maj 2014 15. Årgang Nr. 1 Formanden har ordet Per Thomsen Så starter en ny sommer med vores faste arrangementer, bl.a. vores mandags sejladser. Vi mangler stadig det sidste malerarbejde, så Marna kan se

Læs mere

D. 4. oktober kunne den lille Sputnik fejre 50 års jubilæum

D. 4. oktober kunne den lille Sputnik fejre 50 års jubilæum D. 4. oktober kunne den lille Sputnik fejre 50 års jubilæum NR. 5. 10. årgang Oktober/November 2007 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Så lykkedes det endelig for Tonni at få Anja til Silkeborg

Så lykkedes det endelig for Tonni at få Anja til Silkeborg Så lykkedes det endelig for Tonni at få Anja til Silkeborg NR. 3. 9. ÅRGANG JUNI / JULI 2005 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail:

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

DECEMBER/JANUAR 2005/06

DECEMBER/JANUAR 2005/06 Foto: Ole Skov Hansen NR. 6. 9. ÅRGANG DECEMBER/JANUAR 2005/06 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: thorsag@post8.tele.dk Næstformand:

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2013 Sted: Klim Bjerg Dato: 30. marts 2013 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

MODERNE KOSMOLOGI STEEN HANNESTAD, INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI

MODERNE KOSMOLOGI STEEN HANNESTAD, INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI MODERNE KOSMOLOGI STEEN HANNESTAD, INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI T (K) t (år) 10 30 10-44 sekunder 1 mia. 10 sekunder 3000 300.000 50 1 mia. He, D, Li Planck tiden Dannelse af grundstoffer Baggrundsstråling

Læs mere

Midtjysk Astronomiforening

Midtjysk Astronomiforening NR. 1. 10. ÅRGANG FEBRUAR/MARTS 2007 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: tontho@mail.dk Næstformand: Martin Krabbe Sillasen

Læs mere

Opgaver til Det lille Fagbibliotek

Opgaver til Det lille Fagbibliotek Opgaver til Det lille Fagbibliotek Navn og klasse: Titel: Stjernerne Himlens diamanter Om fagbogen 1. Hvem er bogens forfattere? 2. Hvornår er bogen udgivet? 3. Nis Bangsbo har tilrettelagt bogen grafisk.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Midtjysk Astronomiforening

Midtjysk Astronomiforening Perigee Moon Foto: Jesper Grønne NR. 1. 12. ÅRGANG Februar / Marts 2009 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: tontho@mail.dk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 28. februar 2019 kl

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 28. februar 2019 kl Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00. Formand Mogens Enger bød velkommen. Der var i alt fremmødt 21 stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent RFA foreslog Niels Ross

Læs mere

Herreklubben. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober Dagsorden:

Herreklubben. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober Dagsorden: Herreklubben Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober 2018. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Finn Aagaard Andersen valgt 2. Bestyrelsens beretning Se bilag 1. Beretning godkendt 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Det kosmologiske verdensbillede anno 2010

Det kosmologiske verdensbillede anno 2010 Det kosmologiske verdensbillede anno 2010 Baseret på foredrag afholdt i foreningen d. 6. maj 2010. Af Anja C. Andersen Niels Bohr Instituttet Københavns Universitet. Hvad består Universet egentlig af?

Læs mere

Introduktion til Astronomi

Introduktion til Astronomi Introduktion til Astronomi Hans Kjeldsen Kontor: 1520-230 Email: hans@phys.au.dk Tlf.: 8942 3779 Introduktion til Astronomi 1 Introduktion til Astronomi Studieretning Astronomi 3. år Valgfag Relativistisk

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19.april 2016 kl på Kirke Hyllinge skole.

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19.april 2016 kl på Kirke Hyllinge skole. Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19.april 2016 kl.19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte stemmeberettigede 4.

Læs mere

Videnskabskronik: Jagten på jordlignende planeter

Videnskabskronik: Jagten på jordlignende planeter https://politiken.dk/viden/art5598534/videnskabskronik-jagten-p%c3%a5-jordlignende-planeter Exoplaneten Kepler-10b. En kunstnerisk fremstilling af, hvordan man kunne forestille sig, at den fjerne exoplanet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Astronomi C Klaus

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Midtjysk Astronomiforening

Midtjysk Astronomiforening NR. 2. 9. ÅRGANG APRIL / MAJ 2006 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: tontho@mail.dk Næstformand: Martin Krabbe Sillasen Peter

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 8. april 2007 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamling 28. marts 2007 Mødested KAD i Karrebæksminde Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Overtagelse af fællesarealer

Læs mere

Karlsvognen over storbyen Sinding

Karlsvognen over storbyen Sinding Karlsvognen over storbyen Sinding NR. 4. 10. ÅRGANG August/September 2007 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: tontho@mail.dk

Læs mere

Bent Andersen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Bent Andersen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 15. MARTS 2017 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Konstitueret formand Bent Andersen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere