Skolebestyrelsesmøde VIRTUELT (se mail) onsdag den 3/3 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsesmøde VIRTUELT (se mail) onsdag den 3/3 kl"

Transkript

1 Skolebestyrelsesmøde VIRTUELT (se mail) onsdag den 3/3 kl Torsdag 8/4 I Mandag 3/5 N Tirsdag 2/6 N Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise Skolebestyrelsesmøde Medplanlægger Marie Louise Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene Afbud: Elevrådet Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 1. Godkendelse af referat Godkendt virtuelt Siden sidst (almen og special) - SFO og børnehave Isenvad børnehave/sfo: Der har været et hygiejnetilsyn i børnehaven. Det får alle børnehaver i kommunen. Der kommer feedback fra sundhedsplejen. Der er pt en ekstra medarbejder. Hun kommer fra Ikast Svømmecenter og er udlånt så længe, der er nedlukning. Pædagog-studerende er opsagt i praktikken. Fra uge 10 kommer der er en ung pædagogstuderende i 6 uger. SFO en har haft affaldsindsamlingsdag. God oplevelse. Børnehusets bus er erstattet af en 7 personers bil. Nordre SFO: Der er sket en omstilling og ombygning i SFO en. Målet har været at samle special i en enhed og almen i en enhed. Det har betydet, at to-tre special-elever er kommet tilbage til SFO. Man blev færdig med omstillingen før deadline d. 1. marts. Godt gået. Pædagog er vendt tilbage efter barsel. Dejligt. Vedr. temadrøftelser og faldende børnetal pga corona, så er der fortsat en stor opmærksomhed også fra politikerne. Der er planer om at lave eftermiddags- /aftenevents, så der skabes fokus på, hvad det er SFO en kan tilbyde. Der afventes og håber på en positiv tilbagemelding i forhold til masterplanerne, så der bliver mulighed for en ombygning af SFO en, som skal skabe en mere sammenhængende SFO. Hvis ikke der kommer midler, så må bestyrelsen sammen med SFO-personalet tænke nyt. - Skole inkl. SGU Isenvad: Vi har valgt af fastholde den samme skemastruktur, der er etableret siden december. Fokus har været og er stadig på at skabe færrest forandringer i skoledagen både for elever og personale. Det er godt med en genkendelig struktur. Der er kommet få elever fra 6. klasse i skole et par dage om ugen. Dette giver en bedre trivsel.

2 Der er generel fokus på trivsel og fællesskab både i den fysiske og virtuelle undervisning. Der planlægges MUS, som afvikles fra 10/3-26/3 Der er imellem ledelse og TR ved at blive lavet en skoleplan, som omhandler lærernes arbejdstidsaftale. A20 Isenvad skole har søgt puljemidler til at udvikle udeskole, større brug af grønne arealer og cykelpark. Det er skoleafdelingen, som laver en prioritering af projekterne. Nordre: Den nye legeplads i øst er klar til at blive taget i brug fra mandag d. 8/3. MUS er afviklet på lærer- og TAP- siden. Der er søgt om puljemidler til et pædagogisk, sansemotorisk miljø. Herunder en snoezelrum og motorik-rum samt uddannelse af personalet. Der er også søgt puljemidler til et neurofeedback-tilbud, som indeholder uddannelse og udstyr. Desuden er der søgt om, at der sættes midler af til indsatser i den boligsociale helhedsplan, som laver initiativer fx på Stadion Alle. Der er også søgt om midler til et mobilt undervisningsrum, som bl.a. kan bruges i naturen. Påbegyndt samarbejde mellem Isenvad og Nordre for 6. årgang. Der er lavet en tidsplan, som snart deles med forældre på 6. årgang. Der arbejdes med at lave en skoleplan på linje med andre skoler. Der er ved at blive trukket af på kommende 7.i., som bliver en stor klasse. Der har også været ansøgning til kommende 8.i, som bliver fyldt helt op Forældregruppen Intet. Nyt fra elevråd Intet Status på Corona Der er etableret testcenter/næsepodning i Sentrum i Isenvad for personalet og elever, der møder ind og er over 12 år. På Nordre Skole er der mulighed for at blive testet i den tidligere tandklinik. Det er for personalet og elever over 12 år. Der er nu mulighed for, at personalet kan etablere trivselsgrupper, hvor en lærer kan mødes/gå en tur med op til fire elever. Elever, der er mellem år, skal have samtykke fra forældrene i forhold til næsepodning. Elever, der er 15 år, skal selv give samtykke. Det er den korte næsetest, der bruges fra torsdag d. 4. marts. Der er brug for, at der er også er fokus på trivsel og samvær, da eleverne er ved at være godt slidte i forhold til motivation og engagement. Skolerne får midler fra regeringen til at skabe øget trivsel og læring. Midlerne

3 skal bruges inden sommerferien. Sprit og værnemidler dækkes af en central konto. Andre udgifter skal der ansøges om dækning af Opfølgning på temadrøftelser Der er ikke så meget nyt pt, da det ikke er muligt at møde fysisk. Derfor afventes den mulighed. Muligt medlem til ungebestyrelsen - Har vi en interesseret ud fra beskrivelsen? Beskrivelse fra ungeleder, Søren Pedersen: Vil du være med til at styrke ungelivet i Ikast-Brande? Ungebestyrelsen består af forskellige repræsentanter, som alle ønsker at udvikle og skabe gode tilbud til unge i kommunen. Ungebestyrelsen er bestyrelse for 10. klasses centeret (IUC), Ikast- Brande Ungdomsskole, Heltidsundervisningen og Ikast-Brande Ungdomsråd (IBUR). Vi mødes cirka 8 gange årligt til bestyrelsesmøder, hvor vi drøfter forskellige aktuelle emner. På nuværende tidspunkt har vi fokus på at fortælle historien om et attraktivt 10. klasses tilbud og skabe et bæredygtigt Ungdomsråd, som kan være et samlingspunkt for kommunens unge. I Ungebestyrelsen mødes både ledere, medarbejder og kommunens unge i øjenhøje for at skabe vækst og trivsel for kommunens unge. Vi bestræber os på at betyde noget og gøre en forskel ved at understøtte ungeområdets aktører. Du får indblikket bag om det kommunale arbejde på ungeområdet og får som ungebestyrelsesmedlem reel indflydelse på beslutninger, samt muligheden for at gøre en positiv forskel med ideer og engagement. Vi håber, at dette kan vække din interesse. Der er rig mulighed for at komme med indspark og få indflydelse på, hvordan vi i Ikast-Brande kommune arbejder med et stærkt ungdomsliv. Der er god mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i ungebestyrelsen, og der er ønske om nye kræfter. Bestyrelsen Nordre og Isenvad takker for tilbuddet, men har mest lyst til at lægge kræfterne i skolebestyrelsen for Nordre og Isenvad. Orientering om Ikast Complete - Seneste udvikling i Sportscampus Ikast Brande BN viser inspirationsvideo for projektet. Det er vildt spændende ud. Der skal søges midler hjem til projektet. Der lægges op til, at de omkringliggende institutioner og foreninger sender en med-ansøgning, som støtte til projektet. Denne rundsendes til bestyrelsen snarest til respons. IS: - Godkendelse af budget 2021 fra budgetudvalget (rammebeløbet) Alle tal er ikke helt på plads for at godkende skolens budget. Vi mangler den præcise overførsel. Børnehusets budget er klar til godkendelse. Børnehuset overfører ca. kr , som har gjort det muligt at investere i en ny bil. - Godkendelse af budget fra SFO (rammebeløbet) - Planlægning af næste skoleår 1 1

4 (tildeling, normering, klasser) Når budgettet er færdigt, ses der på normeringen. Personalet er inviteret til MUS samtaler, som skal danne grundlag for planlægning af næste skoleår. Der arbejdes på at lave en ny skoleplan, som skal beskrive Isenvad Skoles arbejdstidsaftaler for lærerne. Elevtallet er stigende for kommende skoleår. - Opdatering af principper. HB forbereder forslag til princip for kommunikation mellem skole og hjem. Fra forældrene efterspørges der, hvordan eleverne kan få mulighed for at lade deres computere op i løbet af dagen. HB: Der må gerne være et opdrag i at huske at lade sin computer op hjemmefra, men har en elev glem det, skal der være mulighed for at lade op på skolen, og deltage i undervisningen. Fra forældrene: - Er det muligt, at etablere gå areal langs hegnet til Børnehaven, så fortovet kommer på den anden side af parkeringspladserne? Multibanen bliver 14 dage forsinket, pga. at firmaet har lavet en fejl i opmålingen. NO: - Planlægning af næste skoleår (tildeling, normering, klasser) Skolen har netop fået beregningsarkene på kommende skoleår. Vi afventer de sidste meldinger i forhold til, om der bliver to eller tre 9. klasser. 9.i kan blive lille, det kan kalde på et tættere samarbejde med de øvrige klasser på årgangen. Samlet ser der ud til at være en elevtilgang til kommende skoleår. Det kan betyde, at der er en ekstra lærerstilling. Der er en lille øgning i pædagogressourcen. Kort info om special: Der vil i kommende skoleår være fire specialklasser. En i øst, to i midt og en i vest. Det samme gør sig gældende i forhold til baser. Der mangler plads i midtfløjen til den nye specialklasse, derfor bliver der behov for at se på tandklinikken, som lige nu står tom. Det kan fx være til en specialklasse eller personaleforberedelse. Skoleafdelingen har besluttet, at skolerne skal holde mellem 5-15% af inklusionssummen tilbage til tid til ledelse og administrativt arbejde. Alle skoler har fået tildelt lærermillioner, som skal komme eleverne til gavn. Det kan bruges til ansættelser af forskellige fagligheder. Gennemgang af timefordelingsplanen, som blev godkendt.

5 - Opdatering af principper Opdatering af principper. Bl.a. skole-hjem samarbejde, DSA, udlånsmaterialer Personalesager Kort orientering om nyopereret personale på Nordre. Der er ansat en lærer i en fast stilling på Nordre. Der er pt et ledigt barselsvikariat på Nordre. Den er ikke besat endnu, men der er kommet kvalificeret ansøger. Orientering om anden personalesag på Nordre 8. Opslag til AULA Der gives snart tilbagemelding på optag i kommende 7.i. Personale og elever over 12 år har mulighed for at blive næsepodet to gange om ugen på skolerne. Skolerne kan etablere trivselsgrupper for elever, der har det svært i coronaskolen. Altså op til fire elever og en lærer/pædagog, som kan mødes udendørs i kort tid. Der er spændende og store planer om Ikast Complete, som er en relancering af ideerne for Sports Campus. Skolerne har søgt puljemidler til forskellige indsatser. Bl.a. mobilt undervisningslokale, neurofeedback-udstyr, udeskole, pædagogisk og sansemotorisk rum/snoezelrum. Opdatering af principper. Bl.a. skole-hjem samarbejde, DSA, udlånsmaterialer Evt. Skolefesten på Ikast Nordre Skole er aflyst pga. corona-restriktioner Punkter til kommende møder: Drøftelse af metode for ny sundhedspolitik

Politikerdebat og skolevalg gennemført med stor succes. Pt. arbejdes der på galla på både Absalon og Bjergmarken.

Politikerdebat og skolevalg gennemført med stor succes. Pt. arbejdes der på galla på både Absalon og Bjergmarken. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Dagsorden Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt: Onsdag den 27. februar kl. 17.00 ca.19.15 Hvor: Absalon Deltagere: Afbud/fravær: Kristian, Michael, Nikoline Punkt

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 27-03-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Jack Mødeleder: Mads Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen

Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen Dato: tirsdag d. 21. februar Tid: 17.00 19.00 Sted: afd. Mogenstrup Tilstede: Søren Rasmussen Blak, Nina Lise, Karen Berner Skipper, Charlotte Roest, Charlotte Nielsen,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 13

Skolebestyrelsesmøde nr. 13 . Skolebestyrelsesmøde nr. 13 Mandag d. 30. oktober på afd. Undløse 18.30-20.30 De næste møder torsdag d. 23/11 Jyderup mandag d. 15/1 Knabstrup onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag

Læs mere

Sindal skoledistrikt

Sindal skoledistrikt Skolebestyrelsesmøde - REFERAT Dato: Onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.00-21.00 Deltagere udover bestyrelsen: Per Aaen Mødeleder: Christian Afbud fra: Anton, Niels. Emne 1. Kort status på de tre undervisningssteder

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 26-02-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Mødeleder: Referent: Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min. Godkendt,

Læs mere

DAGSORDEN. Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen

DAGSORDEN. Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen DAGSORDEN Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen Den 29. august 2016 kl. 18:30 21:00 Mødets formål er.... at få skabt enighed til mødestruktur/datoer (herunder fokusering på tema/drift).. at få etableret

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Referat: Dato: 29-04-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Lise-Lotte Mødeleder: Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Onsdag den 29/ kl Ordstyrer: Tine

Skolebestyrelsesmøde. Onsdag den 29/ kl Ordstyrer: Tine Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 29/3 2017 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Mulle, Helle, Anders, Bettina, Emma, Johanna, Monique, Pia, Troels, Ida, Kim, Tine. Afbud fra: Casper, Annette.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 17. februar 2015 kl Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 17. februar 2015 kl Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 17. februar 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Niels, Gitte 44-2014/15:

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/32015. Kl. 19.00. Sted: Personalerummet

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/32015. Kl. 19.00. Sted: Personalerummet Referat fra skolebestyrelsesmøde Dato: 18/32015 Kl. 19.00 Sted: Personalerummet Afbud fra : Peter, Bo, Deltagere: Mariann, Monica, Anastasia, Karina, Flemming, Heidi, Birgitte, JM, EA, AML, Zana Punkter

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 16

Skolebestyrelsesmøde nr. 16 . Skolebestyrelsesmøde nr. 16 Onsdag d. 28. februar på afd. Jernløse 18.30-20.30 De næste møder Mandag d. 19/3 Kildebjerg torsdag d. 12/4 Knabstrup mandag d. 14/5 Undløse tirsdag d. 12/6 Jyderup DELTAGERE

Læs mere

Mødeindkaldelse. Emne: Skolebestyrelsesmøde. 18. april Mødelokalet på 1.sal. Kl Rikke Fræhr Piihl.

Mødeindkaldelse. Emne: Skolebestyrelsesmøde. 18. april Mødelokalet på 1.sal. Kl Rikke Fræhr Piihl. Mødeindkaldelse Emne: Skolebestyrelsesmøde Møde dato 18. april 2017 Møde tidspunkt Kl. 19.00-21.00 Mødeleder Rikke Fræhr Piihl Mødested Mødelokalet på 1.sal Møde nr. 6 Afbud til Rikke Fræhr Piihl Deltagere:

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 18. marts 2015 kl Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 18. marts 2015 kl Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: 55-2014/15: 5 min. Godkendelse

Læs mere

Sindal Skolecenter. Skolebestyrelsesmøde - REFERAT. Der serveres lidt kaffe og kage

Sindal Skolecenter. Skolebestyrelsesmøde - REFERAT. Der serveres lidt kaffe og kage Skolebestyrelsesmøde - REFERAT Dato: Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 19.00-21.00 Deltagere udover bestyrelsen: Per Aaen Mødeleder: Anette Afbud fra: Niels (syg) Emne Ansvarlig Hvad skal vi udrette? Er punktet

Læs mere

Emne: Skolebestyrelsesmøde

Emne: Skolebestyrelsesmøde Referat Emne: Skolebestyrelsesmøde 25. september 2018 Møde dato 25. september 2018 Møde tidspunkt Kl. 17:15-19:00 Mødeleder Hans Henrik Kristensen Mødested Vester Nebel Skole Møde nr. 2 Afbud til mabr@kolding.dk

Læs mere

Høringssvar til Styrelsesvedtægten

Høringssvar til Styrelsesvedtægten Høringssvar til Styrelsesvedtægten 1 Dalgas/Blåhøj Skolebestyrelse 2 Dalgas/Blåhøj MED 3 Nørre Snede Skole 4 Præstelundskolen 5 SektorMED 6 Ungdomsskolen 7 Østre Skole Ikast-Brande Kommune Att.: Jane Engberg

Læs mere

REFERAT. Deltagerne, Nordfyns Kommune Familieafdelingen UDARBEJDET AF: Flemming Dahlqvist/Kurt Rene Eriksen

REFERAT. Deltagerne, Nordfyns Kommune Familieafdelingen UDARBEJDET AF: Flemming Dahlqvist/Kurt Rene Eriksen REFERAT EMNE: Skolebestyrelsesmøde SKOLE / INSTITUTION: Søndersøskolen MØDEDATO: 17. juni 2008, kl. 19.00 DELTAGERE: Kurt Rene Eriksen, Karin Tværgaard, Birthe Christensen, Gert Rosenkvist, Steffen Siggaard,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 17:30 19:00

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 17:30 19:00 Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 17:30 19:00 Til stede: Danny, Charlotte, Thorkild, Helena, Christina, Tania, Nadja (kom sent), Karina, Carsten, Laila og Jes Husk

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 29. november 2018 kl

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 29. november 2018 kl Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 29. november 2018 kl. 17.00 20.00 Punkt 1 Tid Ansvarlig Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.00 Majbritt Afbud fra Jens, Camille, Tenna, Karen Marie, Mette, Dorthe

Læs mere

Bestyrelsen Blad nr. 12

Bestyrelsen Blad nr. 12 Dagsorden Bestyrelsen Blad nr. 12 Møde: Ordinært møde Afbud fra: Anders, Per Fraværende: Simon og Tobias (afgangsprøve) Dato: tirsdag d. 20.06.2017 kl. 17.30-20.00 Skolebestyrelsen kl. 17.30-18.45 Velkommen/Godkendelse

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 25. august 2015 kl. 17.00-20.00 Borddækning mv.: Bettina Afbud: Anders & Marianne Referent: Jesper Lund 1) Meddelelser fra Formanden Ingen meddelelser Forældrerepræsentanter

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde den 23. april 2015 kl. 17:00 21:00

Referat fra skolebestyrelsesmøde den 23. april 2015 kl. 17:00 21:00 Referat fra skolebestyrelsesmøde den 23. april 2015 kl. 17:00 21:00 Den samlede bestyrelse bortset fra Jane Meller Jespersen var mødt. Lisbeth Lauersen deltog dog kun under behandlingen af punkterne 1-4,

Læs mere

Møde: Kl Sandwich serveres undervejs

Møde: Kl Sandwich serveres undervejs Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 28. september 2017 REFERAT Møde: Kl. 18.00 21.00 Sandwich serveres undervejs Tid: Kl. 18.00-21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen og Kirsten Lundager Afbud: Stine Helgstrand,

Læs mere

Hareskov Skole. Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17.00-20.00

Hareskov Skole. Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17.00-20.00 Hareskov Skole Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17.00-20.00 Referat Møde nr. 31 Tilstede: Katrine Biune Fraværende: Johannes Agersnap, Jan-Christian Haxthausen (tilstede fra pkt. 4)

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 22. februar :30-20:30 (Spisning 17:30-18:00)

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 22. februar :30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) 22. februar 2016 17:30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) Deltagere: Forældrerepræsentanter: John Myrup, Mette von Meyeren G. Hersbøll, Anne Marie Obbekær Thomsen, Dan Jelling Petersen, Bettina Lysgaard og Henriette

Læs mere

Ansættelse af ny skoleleder og Brobyskolernes ledelsesstruktur v fagchef for Fagsekretariatet Undervisning: Tonni Leicht Jørgensen

Ansættelse af ny skoleleder og Brobyskolernes ledelsesstruktur v fagchef for Fagsekretariatet Undervisning: Tonni Leicht Jørgensen Skolebestyrelsen Brobyskolerne. Møde nr. 5 Skoleåret 2013/ 2014 Deltager: SKB: Berit, Per, Sussie, Camilla, Pernille, Maja D, Maja J. Ansatte: AH, HJE, DB, BL, HG, PM, BN Afbud: GG, Susie, Maja J, Pernille,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen

Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen Dato: mandag den 19. marts Tid: 19.00 21.00 Sted: afd. Korskilde Tilstede: Søren Blak Rasmussen, Heidi Nonbo, Camilla Nerup, Nina Lise, Karen Berner Skipper, Anakarina

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde torsdag i skolens personalerum

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde torsdag i skolens personalerum Dagsorden til skolebestyrelsesmøde torsdag 25.2.2016 18.30 21.00 i skolens personalerum Tilstedeværende: Bente Wutborg, Carsten Nielsen, René Brændstrup, Michael Eisig, Lene Hygum, Peder Dahl, Gitte Schmidt,

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Dagsorden til mødet d. 25.05.2016 Afd. Boesager Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere: Forældrevalgte: Afdeling: Boesager Møde nr.:7/2016 Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag,, Pia Markersen,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 2. MARTS 2016, KL. 17:30 19:30

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 2. MARTS 2016, KL. 17:30 19:30 SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 2. MARTS 2016, KL. 17:30 19:30 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (formand) Lise Brix Pape (næstformand) Naja Sandal Legaard Rouat (forældrerepræsentant) Mai-Britt hvam

Læs mere

Referat. af skolebestyrelsesmøde mandag d. 12. september 2016 kl. 19:00-21:30 (mødet blev afviklet onsdag den 21. september)

Referat. af skolebestyrelsesmøde mandag d. 12. september 2016 kl. 19:00-21:30 (mødet blev afviklet onsdag den 21. september) Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 12. september 2016 kl. 19:00-21:30 (mødet blev afviklet onsdag den 21. september) Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge

Læs mere

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24 ÅRSHJUL FOR SKOLEBESTYRELSEN Baggrund Et årshjul kan være med til at give overblik over skolebestyrelsens arbejde både for skolebestyrelsen selv og også for de øvrige forældre, som kan få indblik i, hvornår

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde torsdag d. 16. juni 2016 kl Fraværende: Thomas. Fraværende: 1. Siden sidst/efterretninger

Fællesbestyrelsesmøde torsdag d. 16. juni 2016 kl Fraværende: Thomas. Fraværende: 1. Siden sidst/efterretninger Dagsorden Referat 16.06. 2016 Fraværende: 1. Siden sidst/efterretninger Esben Krægpøth opfølgning på ansættelse a. Fællesbestyrelsesformanden a. Fællesbestyrelsesformanden Intet at berette b. Medarbejderne

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde

Referat skolebestyrelsesmøde Torsdag den 27. april 2017, kl. 18.30-21.00 Tilstede: Lene, Lene K., Dorrit, Rudi, Anders, Marie, Mie, Lina, Alberte, Casper, Tina og Kasper Afbud fra Mette og Marianne Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den kl på Tune skole, Højen.

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den kl på Tune skole, Højen. Tune skole Højen, Skolegade 10. -Lunden, Lundegårdshegnet 9 -SFO, Lundegårdshegnet 11 4030 Tune Tlf. 43 97 32 50 og 43 97 35 60 og SFO 43 97 35 75 tuneskole@greve.dk www.tuneskole.dk. Skolenummer 253006

Læs mere

Maria Romme Evamaria Linnet Søren Black Jensen Vibeke Andersen. Punkt Ejer Formål Referat 1. Godkendelse af dagsorden JHH Dagsorden godkendt

Maria Romme Evamaria Linnet Søren Black Jensen Vibeke Andersen. Punkt Ejer Formål Referat 1. Godkendelse af dagsorden JHH Dagsorden godkendt Mødeforum Dato Tidsrum Sted Referat Skolebestyrelsesmøde 29.01.19 Ordinære møde 17:30-19:30 Personalerummet Referent Ordstyrer Forplejning BIW Formanden Sandwich Mødedeltagere Formand: Jonas Harpsøe Halberg(2b-4b)

Læs mere

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Skolebestyrelsesmøde Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere Forældrevalgte: Niels Christoffersen (Afbud), Lars Pano Thørs, Anna Ilsøe, Henriette Bernhoff Lungholt, Lotte Falck, Thomas Berlin

Læs mere

LANDSBYORDNING SYDFALSTER

LANDSBYORDNING SYDFALSTER Referat Bestyrelsen Blad nr. 5 Møde: Ordinært møde Afbud fra: Malene(syg), Simon, Lene Fraværende: Dato: mandag d. 30.01.2017 kl. 17.30-20.00 Skolebestyrelsen kl. 17.30-18.30 1. Velkommen/Godkendelse af

Læs mere

REFERAT Emne: BU Engum Fællesbestyrelse

REFERAT Emne: BU Engum Fællesbestyrelse REFERAT Emne: BU Engum Fællesbestyrelse Mødedato 26. oktober 20016 Deltagere Mødested/lokale Sognelokalet Mødet påbegyndt kl. 17.00 Skolebestyrelsen, Elevrådsformand og næstformand Fraværende Stine, Jacob,

Læs mere

Fårup Skole & Børneby skole, SFO og børnehave

Fårup Skole & Børneby skole, SFO og børnehave Fårup Skole & Børneby skole, SFO og børnehave Dagsordren Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave Dato: 15. januar 2018 kl. 18.30 20.30 Deltagere: Forældrerep. Anita, Claus, Heidi, Janne, Lars, Rosa

Læs mere

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er værter ved kage

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er værter ved kage Møde i skolebestyrelsen den 29.10 2018 kl. 18.30-21.00 Skolen er værter ved kage 1. Godkendelse af referater Udsendt pr. mail. Referater godkendt fællesmøde med Bjerregrav den 25.09.18 samt mødet den 22.08.18

Læs mere

Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016:

Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016: Børne- og ungdomsforvaltningen Skolen på Islands Brygge Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016: Deltagere: Lene Høyer Anne Stubsgaard Jon Paludan Anne Vestergaard Jensen Sofie Lunøe Stine

Læs mere

Skolebestyrelsen. Referat af møde i. Aalestrup Skole. Dagsorden oversigt:

Skolebestyrelsen. Referat af møde i. Aalestrup Skole. Dagsorden oversigt: Referat af møde i Skolebestyrelsen Aalestrup Skole Data om mødet: Dato: 22. marts 2017 Tid: 19.00 21.00 Sted: Personalerummet Forbered: Medbring: Mødedeltagere: Forældrevalgte: Ann-Katrine Kragelund Martinussen,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012

Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012 Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012 Indkaldte: Forældrerepræsentanter: Mette, Gitte, Hans-Erik, Lena, Jesper, Susan, Thomas, Jacob, Medarbejderrepræsentanter: Connie, Jacob Elevrepræsentanter:

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

SFO/klub: Intet at bemærke.

SFO/klub: Intet at bemærke. Tilstede: Annette, Laila, Louise, Peter, Helle, Karina, Susanne, Solvor, Sys, Tania, Kristian Afbud: Elisabeth, Jean Referent: Peter Dagsorden E677: Konstituering af skolebestyrelsen Referat Laila Andersen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole 29. august 2017

Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole 29. august 2017 Referat - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 29. august kl. 17.00-19.00 Bestyrelsens sammensætning: Forældre: Helle Wolder Christiansen (formand), Ulrik Leth (næstformand), Louise Højer

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 28. januar 2015

Skolebestyrelsesmøde 28. januar 2015 Brøndby Strand Skole Skolebestyrelsesmøde 28. januar 2015 Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 28. januar 2015 kl. 18-21 Indskolingen 1-2 Dirigent: Allan Boeriis Referent: Rikke Rubek Tilstedeværende: Allan

Læs mere

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl. 17.00-19.00 Bestyrelsens sammensætning: Forældre: Minna Jokumsen (formand), Per Søndergaard Mathiesen (næstformand), Louise

Læs mere

og 6. klasse har været i praktik en dag. Eleverne skal efterfølgende arbejde med den praktik, de har været i.

og 6. klasse har været i praktik en dag. Eleverne skal efterfølgende arbejde med den praktik, de har været i. Dagsorden Forum Fællesbestyrelsesmøde 25. april 2017 Tid Tirsdag 25. april 2017 kl. 17-20 Sted Verninge Skole Dagsorden 1. Velkommen 2. Elevråd 15. min. Elevrådet får deres egen opslagstavle, hvor de kan

Læs mere

Punkt / Dagsordenpunkt Dagsordentekst Proces Tid Beslutning, ansvarlig og deadlines. ½ Referatet godkendt. Dagsorden godkendt.

Punkt / Dagsordenpunkt Dagsordentekst Proces Tid Beslutning, ansvarlig og deadlines. ½ Referatet godkendt. Dagsorden godkendt. Skolebestyrelsen Løgstrup Skole Mødedato: 31. maj, 2017, 17.00 til 19.00 Mødested: Fysiklokalet Bemærkninger: Håndmadder til mødet Fraværende/afbud: Nina, Britt, Kirsten, Jens Bak Christensen eleverne.

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 22. august 2017 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Jacob Vestersager Engdal (næstformand). Ordstyrer: Lene Bahne Knudsen Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde nr

Referat skolebestyrelsesmøde nr skolebestyrelsesmøde nr. 32-2019 Tirsdag d. 20/8 kl. 18.30 20.30 Næste møde: Møderække 2019-20: Tirsdag d. 20/8, Onsdag d. 25/9 Undløse, 8/10, torsdag d. 24/10 Jyderup og dialogmøde med udvalget, d. 25/11

Læs mere

Dagsorden skolebestyrelsesmøde d. 29. januar 2018 kl på Ganløse Skole

Dagsorden skolebestyrelsesmøde d. 29. januar 2018 kl på Ganløse Skole Dagsorden skolebestyrelsesmøde d. 29. januar 2018 kl. 19.00 21.30 på Ganløse Skole Faste deltagere: Skoleledelsen: Lise Bjerregaard Suzette Vinstrup Brad Thompson Forældrerepræsentanter: Christina Sindt

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 15. august 2018 kl. 17.00-19.30 Referent: Mødedeltagere: Afbud: Jesper Jens Peter, Dorte, Sanne, Sebastian, Flemming, Louise E, Gitte B, Simone, Jørgen, Jesper Niels, Rikke,

Læs mere

Årsberetning for Morten Børup Skolen lokalområdets ambitiøse folkeskole. Skoleåret

Årsberetning for Morten Børup Skolen lokalområdets ambitiøse folkeskole. Skoleåret Årsberetning for Morten Børup Skolen lokalområdets ambitiøse folkeskole. Skoleåret 2016-2017 I løbet af et skoleår sker der ganske meget på en skole. Denne årsberetning giver et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde - tirsdag den 27. sept

Skolebestyrelsesmøde - tirsdag den 27. sept Mødet er fra kl. 19.00-21.30 Afbud: Annette Dagsorden: Tid 1. Musikværkstedet - besøg fra Musikværkstedet ved Max (19.00) 60 min Udfordringer flere undervisere og er det muligt? frivillig musikundervisning

Læs mere

Mødereferat. Skolebestyrelsesmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut Mandag den 2. oktober Skolens kontor Kl

Mødereferat. Skolebestyrelsesmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut Mandag den 2. oktober Skolens kontor Kl Sdr. Vang Skole Mødereferat Dato 2. oktober 2017 Referent Bente Albrechtsen Møde Skolebestyrelsesmøde Møde nr. Mødedato Mødested Møde start/slut Mandag den 2. oktober 2017 Deltagere Skolens kontor Kl.

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen

Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen Dato: onsdag den 24. januar Tid: 19.00 21.00 Sted: afd. Korskilde Tilstede: Søren Blak Rasmussen, Heidi Nonbo, Camilla Nerup, Nina Lise, Karen Berner Skipper, Anakarina

Læs mere

DAGSORDEN. Der vil være lidt spisning inden mødet går i gang

DAGSORDEN. Der vil være lidt spisning inden mødet går i gang EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: UDARBEJDET AF: DAGSORDEN Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 18. juni 2014, kl. 18.00 afd. Søndersø Mikkel Brunse, Allan Winkelmann,

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri Tirsdag d kl. 19:00 22:30

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri Tirsdag d kl. 19:00 22:30 Tilstede var Skole: Bestyrelse: Suppleanter: Fraværende: Referent: Mikael, Jane, Helle Erik, Jacob, Heine, Jens, Rasmus, Jeanette, Jan, Lene, Anja Lene Pkt. Punktan O/ Emne Beskrivelse Referat svarlig

Læs mere

Skolebestyrelsen - Bjørnehøj

Skolebestyrelsen - Bjørnehøj Placering: Bjørnehøjskolen» Skolebestyrelsesmøder - Bjørnehøjskolen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Resumé: Type: 2017-09-07 Skolebestyrelsen - Bjørnehøj MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus:

Læs mere

Fraværende: Frederikke 8.C

Fraværende: Frederikke 8.C Mødet afholdtes på Kirkevej mandag den 19. marts kl. 19.00-21.00 i personalerummet Mødedeltagere: Forældrerepræsentanter: Helene Egtved, Christina Laugesen, Grith Puggaard, René Bomholt, Thor Frølich,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

Bemærk: Der vil være lidt mad husk; derfor tilmelding/afmelding også hvis man ikke kommer til spisning.

Bemærk: Der vil være lidt mad husk; derfor tilmelding/afmelding også hvis man ikke kommer til spisning. Referat skolebestyrelsesmøde d. 31.01.18 kl. 17.15 20.15 Sted: Personalerummet Skovsgård Bemærk: Der vil være lidt mad husk; derfor tilmelding/afmelding også hvis man ikke kommer til spisning. Deltagere:

Læs mere

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat Tid og sted Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat 15.04.2013 kl. 18.30-21.00 afdeling Ullerslev Til stede Lene Jørgensen, Morten Søgaard, Simon B. Carlsen, Line Laugesen, Helle Lorenzen, Randi Sicko,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

- Alle referater skal gøres til PDF - Udsende referatet uden kommentarer og rettelser

- Alle referater skal gøres til PDF - Udsende referatet uden kommentarer og rettelser Kratbjergskolen Skolebestyrelsesmøde Referat af SKB-møde d. 15. maj 2017 kl. 17:00-19:30 Afd. Engholm Mødeleder: Mette Thrane. Deltagere: Michael,, Sanne, Mette Thrane, Merethe, Maibritt, Michael, Mette,

Læs mere

Mørkhøj Skole Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg Telefon:

Mørkhøj Skole Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg Telefon: Mørkhøj Skole Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg Telefon: 39 57 67 00 E-mail: morkhoj@gladsae.dk Skolebestyrelsesmøde Dagsorden nr. 4, torsdag den 28. april 2016 kl. 18:30 21:00 Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Onsdag den 7/ kl

Skolebestyrelsesmøde. Onsdag den 7/ kl Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 7/3 2018 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Charlotte, Mulle, Pia, Kim, Frank, Tine, Troels, Anders Fraværende: Annette, Helle, Ida, Allan Elevråd: Ali, Dagsorden:

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 22-1-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende David Hunt Formand, rep.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Torsdag d kl Store mødelokale HE

Skolebestyrelsesmøde Torsdag d kl Store mødelokale HE Skolebestyrelsesmøde Torsdag d. 03.05.18 kl. 19.00-21.30 Store mødelokale HE Fremmødte: Anders, Jacob, Tine, Fredrik, Lone, Ken, John, Mette, Merete, Karl, Trine, Thomas (kommer senere) Afbud: Mahmed Godkendel

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 26. marts 2019 kl på Slagslunde Skole. Skoleledelsen: Lise Bjerregaard Suzette Vinstrup Brad Thompson

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 26. marts 2019 kl på Slagslunde Skole. Skoleledelsen: Lise Bjerregaard Suzette Vinstrup Brad Thompson Referat af skolebestyrelsesmøde d. 26. marts 2019 kl. 19.00 21.30 på Slagslunde Skole Faste deltagere: Skoleledelsen: Lise Bjerregaard Suzette Vinstrup Brad Thompson Forældrerepræsentanter: Carsten Rysgaard

Læs mere

Afbud: Mette Bøge Henriksen Bente Lyngsøe. Punkt B/O* Tema Forberedelse Referat Ansvarlig/opfølgning Gennemgang af dagsorden

Afbud: Mette Bøge Henriksen Bente Lyngsøe. Punkt B/O* Tema Forberedelse Referat Ansvarlig/opfølgning Gennemgang af dagsorden SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato: onsdag d. 28.10.2015 Tid: kl. 17-19 Sted: Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej Deltagere: Henrik Olesen Johan Beck Marianne Nielsen Mette Hager Petermann Vibeke Kamp Jensen Søren

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde Tid Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne Formål & ønsket resultat Referat (tekst) Aktion Deadline Dato: 2013-12-11 Ordstyrer: Birgitte Til stede:, Bo, Helene, Kasper, Pernille, Jytte, Mick(8A), Tanja,

Læs mere

Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 15

Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 15 . Skolebestyrelsesmøde nr. 15 Mandag d. 15. januar på afd. Knabstrup 18.30-20.30 De næste møder onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag d. 12/4 Knabstrup mandag d. 14/5 Undløse tirsdag

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Mandag den 9. januar 2012 kl. 19.00 Møde nr. 16 Mødelokale Forplejning 82 ( det gamle lokale ) Ingen Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet 21.31

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat Mandag den 2.-6. 2014 kl. 18 på skolens kontor Dagsorden Skolebestyrelsesmedlemmer: Tom B. Rasmussen Jakob Flarup Mikkelsen Mads Bjerregaard Jeppe D. Friis Marianne Andersen

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30 Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl. 17-19:30 Vejl. tid Emne Proces Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af ordstyrer

Læs mere

30 Mette har været tilsynsførende på skolen her i 4 år.

30 Mette har været tilsynsførende på skolen her i 4 år. Mødeleder: Irene Gabel Referent: Rikke Munkholm Orientering Beslutning/produktionsdomæne Debat/det personlige domæne Refleksion/Refleksionsdomæne Skolen sørger for forplejning til mødet under punkt 7.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2018, kl I mødelokalet ved kontoret

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2018, kl I mødelokalet ved kontoret Skolebestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2018, kl. 17.30-20.00 I mødelokalet ved kontoret Der vil blive serveret bolle med pålæg samt kaffe the. Deltagere: Iben Højer Larsen, Peter Birkemose Frederiksen,

Læs mere

REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Onsdag den 19. juni 2013 kl. 18.00 Møde nr. Mødelokale Forplejning Skolebestyrelse nr. 9 (tidligere møde blev aflyst) Nr. 82 på kontorgangen

Læs mere

Skolebestyrelsen Sengeløse Skole

Skolebestyrelsen Sengeløse Skole Skolebestyrelsen Sengeløse Skole Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE Mandag d. 8.oktober kl. 1800 2100 i personalerummet Til stede: Søren, Helle, Signe, Mette, Henrik, Venessa, Aslan, Mads, Tina, Ruth, Jens og

Læs mere

Skolebestyrelse Stilling Skole

Skolebestyrelse Stilling Skole Skolebestyrelse Stilling Skole Dato Ansvarlig Tid Referat 22. august 2016 Kl. 17-20 i Personalerummet Afbud: Mick Salling Martin deltog fra kl. 17.20 Mogens Rubin deltog fra kl. 17.10 Søren Riemer deltog

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER 2015, KL. 17:30 19:30

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER 2015, KL. 17:30 19:30 SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER 2015, KL. 17:30 19:30 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (formand) Lise Brix Pape (næstformand) Naja Sandal Legaard Rouat (forældrerepræsentant) Mai-Britt

Læs mere

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat. Mad og afslutning for bestyrelsen efter mødet! Tid og sted Til stede

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat. Mad og afslutning for bestyrelsen efter mødet! Tid og sted Til stede Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat Mad og afslutning for bestyrelsen efter mødet! Vibeskolen Afdeling Ullerslev Skolevej 2 5540 Ullerslev Tlf.: 6333 7200 Afdeling Aunslev Kertemindevej 46 5800 Nyborg

Læs mere

Referat af Skolebestyrelse. Dato: 29/2 2012. Tidspunkt: 19.00. Sted: Ellekildevej

Referat af Skolebestyrelse. Dato: 29/2 2012. Tidspunkt: 19.00. Sted: Ellekildevej Referat af Skolebestyrelse Dato: 29/2 2012 Tidspunkt: 19.00 Sted: Ellekildevej Fremmødte: Afbud: Camilla R., samt elevrepræsentanter Punkter til evt. Ordensregler ved snevejr: Forælder har spurgt til om

Læs mere

Skolebestyrelses dagsorden

Skolebestyrelses dagsorden Skolebestyrelses dagsorden Dato: 27/11 2018 Tid: 17.30-19.40 Herefter julefrokost Sted: mødelokalet Højvangskolen Emne: skolebestyrelsesmøde Ordstyrer: Anders Brød: Kokken Referent: Kristine Mødedeltagere:

Læs mere

Sindal Skolecenter. Skolebestyrelsesmøde - REFERAT Dato: Tirsdag d. 24. april 2018 kl

Sindal Skolecenter. Skolebestyrelsesmøde - REFERAT Dato: Tirsdag d. 24. april 2018 kl Skolebestyrelsesmøde - REFERAT Dato: Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 19.00-21.00 Deltagere udover bestyrelsen: Michelle Vinther og Louise Høholt Mødeleder: Christian E. Afbud fra: Peder og Anton. Elevdeltagelse:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 11. DECEMBER 2018, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 11. DECEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 11. DECEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Marie Elisabeth Schroll

Læs mere

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen ØRUM SKOLE Dagsorden og referat Dato:30.11 2017 Tid: 18.00-21.00 Sted: Personalerummet Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde Referent: Henrik Rydal Mødeleder: Charlotte Jensen Mødedeltagere: Charlotte Jensen

Læs mere

Referat fra møde i Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole onsdag, den 26. september kl

Referat fra møde i Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole onsdag, den 26. september kl Referat fra møde i Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole onsdag, den 26. september kl. 17.00-19.00 Bestyrelsens sammensætning: Forældre: Minna Jokumsen (formand), Per Søndergaard Mathiesen (næstformand),

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro 1 af 6 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro NB! Mødereferatet indskrevet i forlængelse af dagsordenspunkterne. Deltagere:

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Mandag den 21. januar 2013 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Mandag den 21. januar 2013 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte, Birte, Lisa og Anders. Afbud: Christina, Lisa Referent: Anders

Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte, Birte, Lisa og Anders. Afbud: Christina, Lisa Referent: Anders Dagsorden og referat Emne: Skolebestyrelsesmøde Formål med mødet: Bestyrelsesmøde Dato: 04.10.2018 Tid: 16-18 Sted: Personalerummet Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte,

Læs mere