Dagsorden. Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros. Mandag den 25. april 2022, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros. Mandag den 25. april 2022, kl"

Transkript

1 Dagsorden Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Mandag den 25. april 2022, kl i Tivoli Congress Center Arni Magnussons Gade København V 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer 3. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2022, jf. bilag 3 4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag: a. Afdeling Corporate Bonds Ændring af investeringspolitik Mulighed for at kunne investere i obligationer, som allerede indgår i beholdningen og hvis kreditværdighed er blevet nedjusteret, således at den ønskede sammensætning af porteføljen kan fastholdes, jf. bilag 4.a. a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af ovennævnte forslag. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg i henhold til vedtægterne er advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og direktør Claus Schønemann Juhl. Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og direktør Claus Schønemann Juhl, jf. bilag Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 7. Eventuelt

2 Bilag til dagsordenens punkt 3. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2022 For 2022 foreslås bestyrelsesmedlemmernes honorar for de administrerede foreninger under ét fastsat uændret til 300 t.kr. til hvert bestyrelsesmedlem, med et honorar på to gange dette beløb til næstformanden og tre gange dette beløb til formanden. Honoraret fordeles som hidtil mellem Investeringsforeningen Nordea Invest, Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, Investeringsforeningen Nordea Invest Engros og Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune efter formueforhold og aktivitetsniveau. Bestyrelsens samlede honorar for arbejdet i foreningen udgjorde 340 t.kr. i 2021 (369 t.kr. i 2020). Bestyrelseshonoraret pr. bestyrelsesmedlem er uændret siden Honorering af bestyrelsen dækkes af det managementhonorar, som foreningen betaler til Nordea Funds Oy.

3 Bilag til dagsordenens punkt 4.a. Afdeling Corporate Bonds Ændring af investeringspolitik Mulighed for at kunne investere i obligationer, som allerede indgår i beholdningen og hvis kreditværdighed er blevet nedjusteret, således at den ønskede sammensætning af porteføljen kan fastholdes Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne for afdeling Corporate Bonds, således at der kan investeres i obligationer, som allerede indgår i beholdningen og hvis kreditværdighed er blevet nedjusteret. Dette vil sikre, at afdelingen kan fasholde den ønskede sammensætning af porteføljen, når der indtræder nye investorer eller der foretages nye indskud i afdelingen af eksisterende investorer. Sammensætningen af afdelingens portefølje er baseret på grundige analyser og det forhold, at der indtræder flere investorer i afdelingen, eller foretages nye indskud af allerede eksisterende investorer, bør i sig selv kun give anledning til en proportional ændring af fondens porteføljebeholdninger og ikke nødvendiggøre en ændring i sammensætningen af porteføljen, da dette kan føre til en mindre optimal sammensætning af porteføljen. Der kan udøves stemmeret af investorerne i afdeling Corporate Bonds. Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse. Nuværende vedtægtsformulering Foreslået vedtægtsændring 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Nr. 10 Corporate Bonds Afdelingens midler investeres i obligationer denomineret i Euro og i obligationer i andre valutaer, hvis valutarisikoen hedges til EUR eller DKK. Enhver obligation skal på købstidspunktet være ratet minimum Baa3/BBB- fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority. Obligationerne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer, jf. bilag Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Nr. 10 Corporate Bonds Afdelingens midler investeres i obligationer denomineret i Euro og i obligationer i andre valutaer, hvis valutarisikoen hedges til EUR eller DKK.Som udgangspunkt skal enhver obligation på købstidspunktet være ratet minimum Baa3/BBB- fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority. Obligationerne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer, jf. bilag 1.

4 Bilag til dagsordenens punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg i henhold til vedtægterne er advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og direktør Claus Schønemann Juhl. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Engros: Marianne Philip, formand Advokat (Partner) i Kromann Reumert, Adjungeret professor, født 1957 Aktieselskabet af 1. januar 1987 Axcel Fonden (formand) Axcelfuture Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer A/S (formand) BioInnovation Institute Fonden (næstformand) BII Holdings A/S (næstformand) Bitten & Mads Clausens Fond (næstformand) Brenntag Nordic A/S Brenntag Nordic AB Chopin Forsikring A/S Codan A/S (inkl. revisions - og risikoudvalg og nomineringsog vederlagsudvalg (formand)) Codan Forsikring A/S (inkl. revisions- og risikoudvalg og nominerings- og vederlagsudvalg (formand)) Copenhagen Capacity, Fonden til markedsføring og erhvervsfremme i Region Hovedstaden (formand) Ferdinand Andersens Familielegat (formand) Gerda og Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond) (formand) Gerda & Victor B. Strand Holding A/S (formand) Ingrid Zachariaes Fond (formand) Kirsten og Peter Bangs Fond (formand) Komitéen for god Fondsledelse (formand) LIFE Fonden (næstformand) LIFE A/S (næstformand) Nordea Funds Oy (næstformand) Nordic I&P DK A/S Norli Pension Livsforsikring A/S (næstformand) Novo Nordisk Fonden (næstformand) Scandi JV Co A/S Er indtrådt i bestyrelsen i Blev genvalgt i Marianne Philip har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, herunder inden for den finansielle sektor. Herudover har hun erfaring med ledelsesmæssige forhold og med blandt andet kapitalmarkedsforhold, finansielle forhold, virksomhedsoverdragelser og Corporate Governance.

5 Per Skovsted, næstformand Direktør i Villum Fonden og Velux Fonden, født 1958 Kjøbenhavns Boligejendomsselskab A/S Stryhn Holding A/S True Content Entertainment ApS ADDEK ApS AKR Invest ApS AKA 2014 ApS ApS GIN ApS JERA ApS MAK HHNN ApS HHRK ApS JUKOP ApS KEA 2014 ApS KHRK ApS KHRK 2014 ApS LYKOP ApS Marco Nr. 2 ApS NIVIKOP ApS Spinnewco ApS Spinnvest ApS VV Private Equity Holding ApS Wide Invest ApS Er indtrådt i bestyrelsen i Blev genvalgt i Per Skovsted har mange års erfaring med finansielle og investeringsmæssige forhold opnået gennem forskellige lederjob i den finansielle sektor. Han har en betydelig indsigt inden for investeringsområder som aktier, obligationer, ejendomme og Private Equity.

6 Claus Schønemann Juhl Direktør i og stifter af Forskel ApS, født 1965 Copenhagen-Malmø Port A/B (formand) FORS A/S (formand) DataFair ApS (formand) FORS Holding A/S GreenMobility A/S Zeuthen Storm P/S Forskel ApS Danstrup Vin ApS Juhl CPH Holding ApS 4skel Er indtrådt i bestyrelsen i Blev genvalgt i Claus Schønemann Juhl har mangeårig erfaring med investeringer samt finansielle og reguleringsmæssige forhold fra ledende poster i både den offentlige sektor og private virksomheder. Han har særligt beskæftiget sig med strategisk udvikling og økonomistyring i store organisationer. Endvidere har Claus Schønemann Juhl betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde fra en række forskellige virksomheder. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke er på valg: Kim Balle Økonomidirektør (Group CFO) i TORM A/S, født 1968 TORM A/S TORM Singapore Pte. Ltd. Lind Capital A/S Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S Flügger A/S (formand for revisionsudvalget) TORM A/S (Økonomidirektør) Kim Balle Holding ApS Er indtrådt i bestyrelsen i Blev genvalgt i Kim Balle har mangeårig erfaring fra ledende poster i finanssektoren og dansk erhvervsliv, herunder inden for Investment Banking, risikostyring, strategisk og operationel finansiel analyse og strategisk udvikling, og har i nogle af Danmarks største virksomheder arbejdet med IT & Business Transformation, økonomistyring, finans, M&A, forretningsudvikling og Enterprise Risk Management. Kim Balle har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde.

7 Astrid Simonsen Joos Koncerndirektør i Digital & Transformation, Signify, N.V., Amsterdam (fratrådt 31. juli 2021), født 1973 Telenor Group ASA Signify N.V. (fratrådt 31. juli 2021) Er indtrådt i bestyrelsen i Blev genvalgt i Astrid Simonsen Joos har mere end 20 års erfaring inden for den digitale verden. Astrid Simonsen Joos har haft en lang karriere i Microsoft i både Danmark og Norge, og har en passion for mennesker, teknologi og innovation. Hun har senest været Global Chief Digital Officer & Head of Transformation på hovedkontoret i Signify N.V. i Amsterdam (tidligere Philips Lighting), hvor hun sad i ledergruppen. Udover en lang erhvervskarriere, har Astrid Simonsen Joos også været en del af Lars Løkke Rasmussens Distruptionråd samt haft flere bestyrelsesposter, senest hos Inwido AB og DI Digital.

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Kapitalforeningen Nordea Invest

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Kapitalforeningen Nordea Invest Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Kapitalforeningen Nordea Invest Onsdag den 11. april 2018, kl. 11.30 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Valg af

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Onsdag den 11. april 2018, kl. 13.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Onsdag den 11. april 2018, kl. 10.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Mandag den 8. april 2019, kl. 15.00 i Tivoli Congress Center Arni Magnussons Gade 2-4 1577 København V 1. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Mandag den 8. april 2019, kl. 14.00 i Tivoli Congress Center Arni Magnussons Gade 2-4 1577 København V 1. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Mandag den 8. april 2019, kl. 10.30 i Tivoli Congress Center Arni Magnussons Gade 2-4 1577 København V 1.

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Onsdag den 13. april 2016 kl. 10.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 13. april 2016 kl. 16.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1.

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 13. april 2016 kl. 14.30 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Onsdag den 13. april 2016 kl. 11.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Onsdag den 13. april 2016 kl. 10.30 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen 2019 Generalforsamlingen 2019 Investeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden For den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Mandag den 8. april 2019, kl. 18.00 i Tivoli Congress Center,

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Onsdag den 11. april 2018, kl. 10.30 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København

Læs mere

Generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingen 2018 Generalforsamlingen 2018 Investeringsforeningen Nordea Invest 2 I Generalforsamling 2018 Dagsorden For den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Fredag den 13. april 2018, kl.

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Onsdag den 13. april 2016 kl. 13.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special Torsdag den 29. marts 2007 kl. 10.00 i DGI-byen,

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Onsdag den 5. april 2017, kl. 10.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K

Læs mere

Generalforsamling Investeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling Investeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2016 Investeringsforeningen Nordea Invest s.2 I Generalforsamling 2016 Dagsorden For den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest tirsdag den 12. april 2016 kl.

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Generalforsamling i. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Generalforsamling i. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor. Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 13.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Onsdag den 5. april 2017, kl. 13.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Onsdag den 5. april 2017, kl. 13.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 20. april 2017 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeningen Alm. Brand Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 10. april 2018,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nielsen Global Value Investeringsforeningen Nielsen Global Value indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 20. april 2018, kl.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3) Fremlæggelse af årsrapporter til godkendelse, forslag til anvendelse af årets

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger torsdag den 25. april 2019, kl. 16.00, i nedennævnte investerings- og kapitalforeninger: Investeringsforeningen BankInvest Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Onsdag den 5. april 2017, kl. 10.30 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger onsdag den 11. april 2018, kl , i nedennævnte investerings- og kapitalforeninger:

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger onsdag den 11. april 2018, kl , i nedennævnte investerings- og kapitalforeninger: Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger onsdag den 11. april 2018, kl. 16.00, i nedennævnte investerings- og kapitalforeninger: Investeringsforeningen BankInvest Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Generalforsamling. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. Den 8. april 2015

Generalforsamling. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. Den 8. april 2015 Generalforsamling Investeringsforeningen Gudme Raaschou Den 8. april 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Generalforsamlingen 2017

Generalforsamlingen 2017 Generalforsamlingen 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest 2 I Generalforsamling 2017 Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest tirsdag den 4. april 2017, kl.

Læs mere

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 Generalforsamling 2019 Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2019, kl. 16.00 i Øksnehallen,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje Fælles ordinær generalforsamling afholdes

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE nr. 5/2016

SELSKABSMEDDELELSE nr. 5/2016 Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 1/5 Sendt via Globe Newswire Generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest Herved indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. marts

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Velkommen til Generalforsamling 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3) Fremlæggelse af årsrapporter til godkendelse, forslag til anvendelse af årets

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 23. april 2014, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Meddelelse nr. 6 19. marts 2012 Side 1 af 5 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i onsdag den 11. april 2012, kl. 15.00, i salen "Audience" på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S, CVR-NR.: 15 10 77 07 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S indkalder herved i henhold

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 4 2014/15 Allerød den 4. juni 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling mandag den 30. juni 2014 kl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 11. april 2011 er vedlagt.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 11. april 2011 er vedlagt. Selskabsmeddelelse 03/2011 København, den 10. marts 2011 Ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 11. april 2011 er vedlagt. Med venlig hilsen PARKEN Sport & Entertainment

Læs mere

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der er i dag den 8. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen 2016 Bilag 1

Kandidater til bestyrelsen 2016 Bilag 1 Kandidater til bestyrelsen 2016 Bilag 1 Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr.: 27 49 26 49 Sankt Annæ Plads 3 1250 København K T: 33 33 93 33 F: 33 33 96 66 E: danmarks@skibskredit.dk www.skibskredit.dk Anders

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

Pkt. 3.b 3.b.1 Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest.

Pkt. 3.b 3.b.1 Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje Fælles ordinær generalforsamling afholdes

Læs mere

Advokat Philip Nyholm fra DANDERS & MORE Advokatfirma blev præsenteret og valgt som dirigent.

Advokat Philip Nyholm fra DANDERS & MORE Advokatfirma blev præsenteret og valgt som dirigent. Dato: 30. april 2018 Årets meddelelse nr.: 10, CVR-nr. 26791413 Mandag, den 30. april 2018, kl. 10:00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, CVR-nummer 26791413, hos DANDERS & MORE,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Selskabsmeddelelse 27. februar 2017

Selskabsmeddelelse 27. februar 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3-17 Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse 27. februar 2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S I henhold til vedtægternes 8 og 9 indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 22. marts 2011 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 02-12 Indkaldelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/2018

SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/2018 Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 1/5 Sendt via Globe Newswire Herved indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 1. marts 2018 kl. 16.00, i København 14. februar 2018 Investeringsforeningen

Læs mere

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at beretningen om selskabets virksomhed i 2017 tages til efterretning af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår, at beretningen om selskabets virksomhed i 2017 tages til efterretning af generalforsamlingen. Marts 2018 Til aktionærerne i Gyldendal A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL Gyldendals bestyrelse inviterer hermed til selskabets ordinære generalforsamling i Klareboderne 3, København, torsdag den

Læs mere

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 2. april 2013 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-13 Indkaldelse

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Latinamerika, SE nr. 30 17 09 11, FT nr. 46 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe samt Investeringsforeningen

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

De fuldstændige forslag til generalforsamlingen er vedlagt og udgør en del af denne indkaldelse.

De fuldstændige forslag til generalforsamlingen er vedlagt og udgør en del af denne indkaldelse. Nasdaq Copenhagen A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 1. marts 2019 Bestyrelsen i indkalder til ordinær generalforsamling Generalforsamlingen afholdes mandag den 25. marts 2019, kl. 15.00, i

Læs mere

Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling

Læs mere

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 mandag den 30. april 2012, kl. 16.00 på TOLDBODEN, Nordre

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl Side 1 Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling Dagsorden: tirsdag den 29. november 2016 kl. 16.00 på selskabets adresse,

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest. Enhver investor i foreningen indbydes

Læs mere

overensstemmelse med 13 i Selskabets vedtægter havde bestyrelsen udpeget advokat Regina M. Andersen til dirigent for generalforsamlingen.

overensstemmelse med 13 i Selskabets vedtægter havde bestyrelsen udpeget advokat Regina M. Andersen til dirigent for generalforsamlingen. Den 24. april 2013 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling iandersen &Martini A/S (CVR-nr. 15 31 37 14) ("Selskabet"), hos Selskabets afdeling på Agenavej 15, 2670 Greve. overensstemmelse med 13

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2014

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2014 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2014 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Head Office 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Head Office 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Side 1 af 8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brødrene Hartmann A/S (CVR-nr.: 63049611) onsdag den 8. april 2015 kl. 13.00 hos Plesner advokatfirma, Amerika Plads 37, DK-2100 København Ø 1 Dagsorden

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

5. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. Bestyrelsen for investeringsforeningen Danske Invest foreslår: 5.1.

5. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. Bestyrelsen for investeringsforeningen Danske Invest foreslår: 5.1. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2018, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Indhold Resultat og formueudvikling Acontoudbytte for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Afdelingernes

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Head Office Side 1 af 8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brødrene Hartmann A/S (CVR-nr.: 63049611) tirsdag den 4. april 2017 kl. 13.00 hos Plesner advokatfirma, Amerika Plads 37, DK-2100 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 9. april 2008 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36

Læs mere

Mols-Linien A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Mols-Linien A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling Mols-Linien A/S Sverigesgade 6 8000 Aarhus C Tel +45 70 10 14 18 www.mols-linien.dk mols-linien@mols-linien.dk Mols-Linien A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 kl.

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Kapitalforeningen Nordea Invest

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Kapitalforeningen Nordea Invest Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Kapitalforeningen Nordea Invest Onsdag den 5. april 2017, kl. 11.30 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Valg af

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Mandag den 19. april 2010, kl. 17.00 Kulturøen, Havnegade 6-10, 5500 Middelfart 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 7. april 2014 Indkaldelse

Læs mere

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr. 24 93 28 18 hos advokatfirma Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Dagsordenen var: 1.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s 29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers Generalforsamling Investeringsforeningen Sparinvest 27. marts 2012, Randers Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006 Humlebæk, den 13. december Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S onsdag den 13. december 2006 kl. 16.

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006 Humlebæk, den 13. december Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S onsdag den 13. december 2006 kl. 16. Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark Tlf. 49 11 11 11 Fax 49 11 15 55 www.coloplast.com Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006 Humlebæk, den 13. december 2006 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S

Læs mere