Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog"

Transkript

1 Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode 1 og skoleperiode 2 6. Logbog, Refleksionscirkel, SMTTE model 7. Kompetencemål / Kompetencehjul 8. Kompetence skema til skoleperiode 1 og praktikperiode 1 9. Elevens forberedelse til praktik Afsluttende kontaktlærersamtale skoleperiode Forberedelse til midtvejsevaluering praktik Kompetencemål / Kompetencehjulpraktik Kompetence skema til praktikperiode Hjælpeskema til praktikerklæring 15. Præstationsstandarder 16. Vejledende slutevaluering praktik Kompetenceskema og kompetencehjul til skoleperiode 2 og praktikperiode Hjælpeskema til praktikerklæring 19. Præstationsstandarder 20. Elevens forberedelse til praktik Opdateret kompetenceskema og kompetencehjul til skoleperiode 2 og praktikperiode Afsluttende kontaktlærersamtale skoleperiode Forberedelse til midtvejsevaluering praktik Kompetenceskema og kompetencehjul til praktikperiode Hjælpeskema til praktikerklæring 26. Præstationsstandarder 27. Vejledende slutevaluering praktik Kompetenceskema og kompetencehjul til afsluttende praktikperiode Hjælpeskema til praktikerklæring 30. Præstationsstandarder 2

3 Sådan bruger du uddannelsesmappen Uddannelsesbogen er et samarbejdsredskab mellem dig, din praktikvejleder, din kontaktlærer og faglærerne på skolen Den skal bruges til planlægning af din læring i både skole- og praktikperioder og kan anvendes som en logbog, hvori du reflekterer mellem teori og praksis, samt din egen læring I bogen findes diverse hjælpeskemaer som bruges i forbindelse med samtaler Bogen er samtidig et dokumentationsredskab, en porte folie, hvori du indsætter, alt hvad der har betydning for samarbejdet mellem dig, skolen og dine praktiksteder Det er dit ansvar at bogen er opdateret og den skal altid medbringes i skole og praktik 3

4 Kontaktinformationer Elevens navn: Telefon nr.: Kontaktlærer: Telefon nr.: Praktikvejleder 1: Telefon nr.: Praktikvejleder 2: Telefon nr.: Ansættende myndighed: Telefon nr.:

5 Kontaktinformationer : Mentor: Telefon nr.: Tosprogskoordinator: Telefon nr.: Specialpædagogisk støtte: Telefon nr.: Læsevejleder: Telefon nr.: Studiecafe Evt. Ekstra tid til prøver Evt. udlandspraktik Navn:

6 Tiltag ved behov for særlig indsats Tiltag ved behov for særlig indsats Hvis der i skole- eller praktikperioderne opstår behov for særlig indsats, i forhold til elevens læring, skal praktikvejlederen/ den praktikansvarlige og elevens kontaktlærer kontakte hinanden, med henblik på en samtale mellem eleven - kontaktlæreren og praktikvejlederen/praltik ansvarlig Mødet har til hensigt, at der udarbejdes en handleplan for elevens videre uddannelsesforløb. Der aftales ved dette møde endvidere evalueringshyppighed. Hvis ikke handleplansindsatsen har effekt, indkaldes til en helhedsvurdering, hvor også ansættende myndighed deltager.

7 Bogliste Områdefag: Aagerup, Lars, m. fl Pædagogik Pædagogisk assistent - Munksgaard. Hyldig, Jette, m.fl. - Sundhedsfag pædagogisk assistent - Munksgaard. Larsen, Jesper, m.fl. - Sprog, kommunikation og psykologi pædagogisk assistent Munksgaard. Wiben, Henrik, m.fl. - Bevægelse og Idræt - pædagogisk assistent Munksgaard. Freud, Jacob Magnus Kultur og aktivitet pædagogisk assistent Munksgaard Praktik: Trine Reinholt, Jesper Larsen I praktik Pædagogisk assistent Munksgaard Grundfag: Nielsen, Britt Malkiel Samfundsfag Pædagogisk assistent - Munksgaard Brunstrøm, Anne Dansk pædagogisk assistent Munksgaard. Brunstrøm, Anne Engelsk pædagogisk assistent Munksgaard 7

8 Tema Pædagogisk assistent uddannelse Skoleperiode 1* Intro til uddannelsen Det pædagogiske felt Valgfag: Kost og bevægelse Natur Børn udvikling, trivsel og læring Børn (familier) med særlige behov Observation og dokumentation Speciale valgfag: Socialpædagogik Specialområdet Musik/praktisk-musisk tema Sundheds-samfundsdagsprojekt Dagpleje Hygiejnekursus Grundfagsprøve/outro * Indhold i skoleperiode 1. Dog ikke nødvendigvis i prioriteret rækkefølge 8

9 Tema Pædagogisk assistent uddannelse Skoleperiode 2 I gang med skoleperiode 2 Unge med særlige behov Valgfag: Æstetiske udtryksformer Voksne med særlige behov Øko,ogi Medier Kulturelle kompetencer Speciale valgfag: Specialpædagogik Ungdomskultur Konflikthåndtering Sumfundsfagsprojekt Praktikprojekt Psykiatri Grundfagsprøve/outro * Indhold i skoleperiode 2. Dog ikke nødvendigvis i prioriteret rækkefølge 9

10 Logbogsskrivning Når du skal i gang med logbogsskrivningen: Forestil dig at du spoler dagen tilbage, og ser på dine oplevelser. (du ser tilbage!) Find dernæst en eller flere situationer, som optager dig, og begynd så at skrive. Når du er i gang, kan du evt. spørge dig selv: Hvad var det egentlig der skete? Hvordan oplevede jeg det? Mine umiddelbare tanker? Hvad var nyt for mig? Hvilken viden havde jeg i forvejen om dette? Hvordan har jeg handlet? Hvorfor handlede jeg, som jeg gjorde? Hvad har jeg lært? Hvordan kan jeg lære mere om det? Hvordan kan jeg anvende min nye viden? Hvordan har det påvirket mig personligt? (du ser fremad! ) Brug refleksionscirklen eller SMTTE modellen 10

11 Praktikmål/logbog Dokumentation vedr. praktikmålene fx på Munksgaard.dk Logbogsskrivning fx Munksgaard.dk 11

12 Refleksionscirklen 12

13 SMTTE-modellen SMTTE modellen en Refleksionsmodel til pædagogisk udvikling Bogstaverne i SMTTE står for: Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering SMTTE-modellen består af et pentagon. De 5 spidser indeholder hver sit element, der er forbundet med de fire andre. Modellen skal opfattes som et dynamisk redskab, hvor man kan springe frem og tilbage mellem de fem elementer 13

14 SMTTE-modellen 14

15 SMTTE-modellen Sammenhæng Overordnet ramme for indholdet Begrundelse for valg af aktivitet Børnene Mål Hvad vi vil gerne opnå? Hvilke læringsmål? Tiltag Hvilke aktiviteter/indhold skal vi igangsætte ift. målet? Hvilke metoder? Tidshorisont Organisering Tegn Hvad skal vi se efter ift.: Processen Læringsmålene/ børnenes udvikling Evaluering Vurdere pædagogikken og børnenes udvikling Under processen Efter aktiviteten Refleksioner 15

16 Kompetencemål Skoleundervisningen og praktikuddannelsen skal tilrettelægges, således at eleverne gennem uddannelsen udover uddannelsesbekendtgørelsens kompetencemål udvikler følgende kompetencer, som er relevante for udførelsen af erhvervsfunktionen. 16

17 Kompetencehjul Skoleperiode 1 Personlige kompetencer Sådan beskriver jeg mig selv, lige nu Udfyld kompetencehjulet Elev udfylder med X Jeg kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces Jeg har færdigheder i at være aktivt søgende, Spørgende og kritisk, samt kan handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Værdier 1. Ikke på vej endnu 2. Begyndt på vej 3. På vej 4. Godt på vej 5. Rigtig godt på vej Jeg udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Jeg kan yde omsorg for mig selv og andre på en nærværende og professionel måde Jeg kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Jeg har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser Jeg har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Jeg har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis yder omsorg for andre Jeg kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer

18 Kompetenceskema til skoleperiode 1 og praktikperiode 1 Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Jeg kan yde omsorg for mig selv og andre på en nærværende og professionel måde Jeg har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis yder omsorg for andre

19 Kompetenceskema til skoleperiode 1 og praktikperiode 1 Jeg kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Jeg har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser

20 Kompetenceskema til skoleperiode 1 og praktikperiode 1 Jeg kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg har færdigheder i at være aktivt søgende, Spørgende og kritisk, samt kan handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Jeg kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces

21 Elevens forberedelse til praktik 1 (side 1 af 4) Elevens navn: Hold: Forberedelse til forventningssamtalen Medbring: Din uddannelsesbog Skolevejledningen/Delkarakterer Lav en kort selvevaluering, hvor du beskriver hvilket udbytte du har haft af læringen i skoleperioden og hvordan din arbejdsindsats har været i perioden.

22 Elevens forberedelse til praktik 1 (side 2 af 4) Hvordan gik det mig i skoleperiode 1? Fremlæg dine Delkarakterer og din Uddannelsesplan. Er der noget, jeg behøver hjælp til? Fx læse og skrive. Hvad hjælper dig, når du skal lære noget? Fremlæg dine personlige kompetencer ud fra Kompetencehjulet. Er der personlige kompetencer, jeg behøver hjælp til at udvikle?

23 Mine personlige forventninger Hvilke forventninger har jeg til mig selv i praktikperioden? Elevens forberedelse til praktik 1 (side 3 af 4) Hvilke forventninger har jeg til samarbejdet med min praktikvejleder og mine kolleger? Hvordan ønsker jeg, at min praktikvejleder vejleder/retter mig?

24 Elevens forberedelse til praktik 1 (side 4 af 4) Er der noget du er bekymret for i praktikken, eller noget din praktikvejleder skal være særligt opmærksom på? Mine faglige forventninger Hvilke faglige forventninger har jeg til praktikperioden? Hvilke opgaver/oplevelser er jeg særligt interesseret i at få/bekymret for at møde?

25 Afsluttende kontaktlærersamtale skoleperiode 1 Skolevejledning: Dato: Elev: Kontaktlærer:. 25

26 Forberedelse til midtvejsevaluering (side 1 af 2) Medbring: Dit opdaterede Kompetencehjul Logbog Dokumentation for dit arbejde med praktikmålene PASS hjælpeskema til praktikerklæring til den pædagogiske assistentuddannelse (se bilag s. 32) Opfølgning Hvordan synes jeg, det er gået siden forventningssamtalen i forhold til mine personlige forventninger? Hvordan synes jeg, det er gået siden forventningssamtalen i forhold til mine faglige forventninger?

27 Forberedelse til midtvejsevalueringen (Side 2 af 2) Hvilke forventninger har jeg til min læring i resten af praktikperioden, og hvordan lærer jeg det bedst? Hvilke forventninger har jeg til min praktikvejleder i resten af praktikperioden? Fremadrettede aftaler for resten af praktikperioden (Udfyldes sammen med praktikvejlederen). Dato Underskrift elev Underskrift praktikvejleder(e)

28 Kompetencehjul praktik 1 Personlige kompetencer Sådan beskriver jeg mig selv, lige nu Udfyld kompetencehjulet Elev udfylder med X Jeg kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces Jeg har færdigheder i at være aktivt søgende, Spørgende og kritisk, samt kan handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Værdier 1. Ikke på vej endnu 2. Begyndt på vej 3. På vej 4. Godt på vej 5. Rigtig godt på vej Jeg udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Jeg kan yde omsorg for mig selv og andre på en nærværende og professionel måde Jeg kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Jeg har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser Jeg har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Jeg har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis yder omsorg for andre Jeg kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer

29 Kompetencehjul til praktik 1 Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Jeg kan yde omsorg for mig selv og andre på en nærværende og professionel måde Jeg har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis yder omsorg for andre

30 Kompetencehjul til praktik 1 Jeg kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Jeg har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser

31 Kompetencehjul til praktik 1 Jeg kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg har færdigheder i at være aktivt søgende, Spørgende og kritisk, samt kan handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Jeg kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces

32 Hjælpeskema til praktikerklæring 32

33 Hjælpeskema til praktikerklæring 33

34 Hjælpeskema til praktikerklæring 34

35 Præstationsstandarder 35

36 Præstationsstandarder 36

37 Vejledende slutevaluering praktik 1 Medbring: Dit opdaterede Kompetencehjul for skoleperiode 1/midtvejsevalueringen Logbog Dokumentation for dit arbejde med praktikmålene PASS hjælpeskema til praktikerklæring fra midtvejsevalueringen Din midtvejsevaluering 37

38 Kompetencehjul Skoleperiode 2 og praktik 2 Personlige kompetencer Sådan beskriver jeg mig selv, lige nu Udfyld kompetencehjulet Elev udfylder med X Jeg kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces Jeg har færdigheder i at være aktivt søgende, Spørgende og kritisk, samt kan handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Værdier 1. Ikke på vej endnu 2. Begyndt på vej 3. På vej 4. Godt på vej 5. Rigtig godt på vej Jeg udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Jeg kan yde omsorg for mig selv og andre på en nærværende og professionel måde Jeg kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Jeg har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser Jeg har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Jeg har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis yder omsorg for andre Jeg kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer

39 Kompetenceskema til skoleperiode 2 og praktikperiode 2 Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Jeg kan yde omsorg for mig selv og andre på en nærværende og professionel måde Jeg har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis yder omsorg for andre

40 Kompetenceskema til skoleperiode 2 og praktikperiode 2 Jeg kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Jeg har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser

41 Kompetenceskema til skoleperiode 2 og praktikperiode 2 Jeg kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg har færdigheder i at være aktivt søgende, Spørgende og kritisk, samt kan handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Jeg kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces

42 Hjælpeskema til praktikerklæring 42

43 Hjælpeskema til praktikerklæring 43

44 Hjælpeskema til praktikerklæring 44

45 Præstationsstandarder 45

46 Præstationsstandarder 46

47 Elevens forberedelse til praktik 2 (side 1 af 4) Elevens navn: Hold: Forberedelse til forventningssamtalen Medbring: Din uddannelsesbog Skolevejledningen/Delkarakterer Lav en kort selvevaluering, hvor du beskriver hvilket udbytte du har haft af læringen i skoleperioden og hvordan din arbejdsindsats har været i perioden.

48 Elevens forberedelse til praktik 2 (side 2 af 4) Hvordan gik det mig i skoleperiode 1? Fremlæg dine Delkarakterer og din Uddannelsesplan. Er der noget, jeg behøver hjælp til? Fx læse og skrive. Hvad hjælper dig, når du skal lære noget? Fremlæg dine personlige kompetencer ud fra Kompetencehjulet. Er der personlige kompetencer, jeg behøver hjælp til at udvikle?

49 Mine personlige forventninger Hvilke forventninger har jeg til mig selv i praktikperioden? Elevens forberedelse til praktik 2 (side 3 af 4) Hvilke forventninger har jeg til samarbejdet med min praktikvejleder og mine kolleger? Hvordan ønsker jeg, at min praktikvejleder vejleder/retter mig?

50 Elevens forberedelse til praktik 2 (side 4 af 4) Er der noget du er bekymret for i praktikken, eller noget din praktikvejleder skal være særligt opmærksom på? Mine faglige forventninger Hvilke faglige forventninger har jeg til praktikperioden? Hvilke opgaver/oplevelser er jeg særligt interesseret i at få/bekymret for at møde?

51 Opdateret Kompetencehjul Skoleperiode 2 og praktik 2 Personlige kompetencer Sådan beskriver jeg mig selv, lige nu Udfyld kompetencehjulet Elev udfylder med X Jeg kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces Jeg har færdigheder i at være aktivt søgende, Spørgende og kritisk, samt kan handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Værdier 1. Ikke på vej endnu 2. Begyndt på vej 3. På vej 4. Godt på vej 5. Rigtig godt på vej Jeg udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Jeg kan yde omsorg for mig selv og andre på en nærværende og professionel måde Jeg kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Jeg har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser Jeg har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Jeg har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis yder omsorg for andre Jeg kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer

52 Opdateret Kompetencehjul til skoleperiode 2 og praktikperiode 2 Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Jeg kan yde omsorg for mig selv og andre på en nærværende og professionel måde Jeg har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis yder omsorg for andre

53 Opdateret Kompetencehjul til skoleperiode 2 og praktikperiode 2 Jeg kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Jeg har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser

54 Opdateret Kompetencehjul til skoleperiode 2 og praktikperiode 2 Jeg kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg har færdigheder i at være aktivt søgende, Spørgende og kritisk, samt kan handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Jeg kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces

55 Afsluttende kontaktlærersamtale skoleperiode 2 Skolevejledning: Dato: Elev: Kontaktlærer:. 55

56 Forberedelse til midtvejsevaluering (side 1 af 2) Medbring: Dit opdaterede Kompetencehjul Logbog Dokumentation for dit arbejde med praktikmålene PASS hjælpeskema til praktikerklæring til den pædagogiske assistentuddannelse (se bilag s. 62) Opfølgning Hvordan synes jeg, det er gået siden forventningssamtalen i forhold til mine personlige forventninger? Hvordan synes jeg, det er gået siden forventningssamtalen i forhold til mine faglige forventninger?

57 Forberedelse til midtvejsevalueringen (Side 2 af 2) Hvilke forventninger har jeg til min læring i resten af praktikperioden, og hvordan lærer jeg det bedst? Hvilke forventninger har jeg til min praktikvejleder i resten af praktikperioden? Fremadrettede aftaler for resten af praktikperioden (Udfyldes sammen med praktikvejlederen). Dato Underskrift elev Underskrift praktikvejleder(e)

58 Kompetencehjul praktik 2 Personlige kompetencer Sådan beskriver jeg mig selv, lige nu Udfyld kompetencehjulet Elev udfylder med X Jeg kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces Jeg har færdigheder i at være aktivt søgende, Spørgende og kritisk, samt kan handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Værdier 1. Ikke på vej endnu 2. Begyndt på vej 3. På vej 4. Godt på vej 5. Rigtig godt på vej Jeg udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Jeg kan yde omsorg for mig selv og andre på en nærværende og professionel måde Jeg kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Jeg har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser Jeg har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Jeg har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis yder omsorg for andre Jeg kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer

59 Kompetencehjul til praktik 2 Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Jeg kan yde omsorg for mig selv og andre på en nærværende og professionel måde Jeg har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis yder omsorg for andre

60 Kompetencehjul til praktik 2 Jeg kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Jeg har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser

61 Kompetencehjul til praktik 2 Jeg kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg har færdigheder i at være aktivt søgende, Spørgende og kritisk, samt kan handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Jeg kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces

62 Hjælpeskema til praktikerklæring 62

63 Hjælpeskema til praktikerklæring 63

64 Hjælpeskema til praktikerklæring 64

65 Præstationsstandarder 65

66 Præstationsstandarder 66

67 Vejledende slutevaluering praktik 2 Medbring: Dit opdaterede Kompetencehjul for skoleperiode 2/midtvejsevalueringen Logbog Dokumentation for dit arbejde med praktikmålene PASS hjælpeskema til praktikerklæring fra midtvejsevalueringen Din midtvejsevaluering Obs, at der sendes afsluttende praktikerklæring til skolen fra praktikstedet + kopi til uddannelsesbog 67

68 Kompetencehjul afsluttende praktik 2 Personlige kompetencer Sådan beskriver jeg mig selv, lige nu Udfyld kompetencehjulet Elev udfylder med X Jeg kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces Jeg har færdigheder i at være aktivt søgende, Spørgende og kritisk, samt kan handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Værdier 1. Ikke på vej endnu 2. Begyndt på vej 3. På vej 4. Godt på vej 5. Rigtig godt på vej Jeg udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Jeg kan yde omsorg for mig selv og andre på en nærværende og professionel måde Jeg kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Jeg har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser Jeg har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Jeg har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis yder omsorg for andre Jeg kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer

69 Kompetenceskema til afsluttende praktik 2 Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Jeg kan yde omsorg for mig selv og andre på en nærværende og professionel måde Jeg har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis yder omsorg for andre

70 Kompetenceskema til afsluttende praktik 2 Jeg kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Jeg har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser

71 Kompetenceskema til praktik 2 Jeg kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Sådan er det lige nu Mål Hvad vil jeg gerne nå? Hvad synes andre jeg skal nå? Evaluering /dato Jeg har færdigheder i at være aktivt søgende, Spørgende og kritisk, samt kan handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Jeg kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces

72 Hjælpeskema til praktikerklæring 72

73 Hjælpeskema til praktikerklæring 73

74 Hjælpeskema til praktikerklæring 74

75 Præstationsstandarder 75

76 Præstationsstandarder 76

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni :43

PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd på GF2

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd på GF2 UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd på GF2 Elevnavn: Sidst revideret d. 7. februar 2017 Holdnavn: 1 Indholdsfortegnelse: Sådan skal du bruge uddannelsesbogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør hvad

Læs mere

GF2-PAU UDDANNELSESBOG 8. juni :43

GF2-PAU UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH GF2-PAU UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd på GF2

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd på GF2 UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd på GF2 Elevnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 Holdnavn: 1 Indholdsfortegnelse: Sådan skal du bruge uddannelsesbogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør hvad side

Læs mere

SOSU- Randers og samarbejdende praktikker

SOSU- Randers og samarbejdende praktikker Et pædagogisk redskab til vurdering af social- og sundhedselevers udvikling af kompetencer i skole- og praktikuddannelse på Randers Social- og sundhedsskole og i samarbejdende praktikker SOSU- Randers

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

GF2- UDDANNELSESBOG 8. juni :43

GF2- UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH GF2- UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Navn Holdnummer 1 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION OG FORMÅL... 3 1. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 4 2. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 5 3. SAMTALE: PRAKTIKBESØG... 6

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir

MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir Brugervejledning for praktikvejleder Du kan som vejleder anvende modellen og støttespørgsmålene som afsæt for din vejledningssamtale nogle gange i løbet af praktikken.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juli 2008 Pædagogisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen til pædagogisk assistent og socialog sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE April 2017 1 RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN... 6 April 2017 2 1 INDLEDNING

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU

Ramme for afsluttende prøve PAU Ramme for afsluttende prøve PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: August 2016 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING. Til undervisere og praktikvejledere. - samarbejde mellem skole og praktik PÆDAGOGISK ASSISTENT

SKOLEVEJLEDNING. Til undervisere og praktikvejledere. - samarbejde mellem skole og praktik PÆDAGOGISK ASSISTENT Links - læser du vejledningen online, kan du komme direkte til de sider og dokumenter, der henvises til. Til undervisere og praktikvejledere VEJLEDNING - samarbejde mellem skole og praktik PÆDAGOGISK ASSISTENT

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske

Læs mere

GF1- UDDANNELSESBOG 8. juni :43

GF1- UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH GF1- UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: September 2017 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd En håndbog til praktikken, som skal modtage Pædagogiske Assistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Velkommen Praktikvejleder

Velkommen Praktikvejleder Velkommen Praktikvejleder Dagens program Kl. 8.10 Kantinen: præsentation af dagens program - kaffe, the og boller Kl. 8.20 Info vedr. Den Pædagogiske Uddannelse Kl. 9.25 Pause Kl. 9.40 Speeddating i kantinen:

Læs mere

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver.

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen Formål I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglig kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Deltagerne i overgangssamtalerne er elev, kontaktlærer og praktikvejleder/uddannelsesansvarlig.

Deltagerne i overgangssamtalerne er elev, kontaktlærer og praktikvejleder/uddannelsesansvarlig. Overgangssamtaler 1. Formålet med overgangssamtalerne Formålet med overgangssamtalerne er at styrke elevens kompetencer ved at skabe tydelige sammenhænge i elevens læringsforløb mellem skole og praktik.

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE

SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE INDBYDELSE TIL SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE D. 1-6-11 KL. 9-15 PÅ REGIONSHOSPITALET, SKIVE FESTSALEN PÅ 6. ETAGE RESENVEJ 25, 7800 SKIVE DELTAGERE: ANSÆTTENDE MYNDIGHEDER OG PRAKTIKANSVARLIGE SOSU-SKOLENS LEDELSE

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Bilag 2 de forskellige samtaletyper

Bilag 2 de forskellige samtaletyper Bilag 2 de forskellige samtaletyper Prøvetidssamtale Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter. Stk. 2. De første 3

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse

Pædagogisk Assistent Uddannelse Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog Fredericia Kommune 1. Udgave den 01.02.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev 1... 3 1.2 Velkomstbrev 2...

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere