Håndbog i Praktikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog i Praktikuddannelsen"

Transkript

1 Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013

2 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring i praktikken og hvordan du kobler praktik og teori... 8 Aktivitetsskema... 9 Logbog Holdningsdiskussioner Sidemandsoplæring Vejledningssamtaler Samarbejdspartnere i praktikken Den daglige praktikvejleder Den ansvarlige praktikvejleder Arbejdsgiverrepræsentanten Fastlagte samtaler Forventningssamtalen Midtvejsevaluering Slutevaluering Praktikindkald Arbejde med mål i praktikken Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Bilag

3 Aktivitetsmodel Bilag Logbog

4 Praktikuddannelsen Børn, unge, voksne og deres pårørende Pædagogisk assistentelev Praktikvejleder/personalegruppe I praktikuddannelsen skal du ud og lave praktisk pædagogisk arbejde. Det kan være inden for dag- eller døgninstitution, dagpleje, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud. Praktikuddannelsen er opdelt i to perioder på hver ca. 26 uger. Du må forvente, at det tager nogle uger at falde til et nyt sted. Desuden tager det tid, før du kan løse opgaver selvstændigt. Du skal være opmærksom på, at dine arbejdstider i praktikken kan ligge på skiftende tidspunkter gennem hele døgnet. Arbejdstiderne kan også ligge i weekender og på helligdage. En praktikuddannelsesuge er på 37 timer, jf. overenskomst for social- og sundhedspersonale. Din tjenestetid og dine arbejdsforhold bliver planlagt i samarbejde med praktikstedet, så du får mulighed for at lære mest muligt i praktikken. 4

5 Du er ansat af din kommune eller region efter den gældende overenskomst, og det er den uddannelsesansvarlige i kommunen eller regionen, som sørger for at finde praktiksteder. Når du er i praktik, bestemmer lederen over dit daglige arbejde, og praktikvejlederen vejleder dig. 5

6 Læring i uddannelsen Din læring er i fokus i din uddannelse, både i skole- og praktikperioderne. Skoleundervisningen skal få dig til at se sammenhænge og helhed i uddannelsen. Den skal give dig en bred teoretisk baggrund, som styrker din professionelle tilgang til arbejdet som pædagogisk assistent. Din praktikuddannelse og vejledningen skal tilrettelægges, så du kan få opfyldt både de personlige og de faglige mål for praktikken. Praktikmålene skal også opfyldes. Dette gør du blandt andet ved at udføre de daglige arbejdsopgaver, I har aftalt du skal lave, og reflektere over dem sammen med din vejleder. På den måde kan du få koblet teori med praksis. I udviklingen af dine kompetencer vil du have mulighed for at arbejde med kompetencemålene i forskellige sammenhænge (Kompetencemålene kan du finde i Bekendtgørelse nr. 816 af , bilag1. Bekendtgørelsen ligger på skolens hjemmeside Eksempelvis vil du i skolen skulle arbejde sammen med dine klassekammerater og lærerne. I praktikken skal du arbejde sammen med børn, unge og voksne, pårørende, kolleger og praktikvejleder. I samarbejdet er det vigtigt at have fokus på at: Være motiveret for at skabe kontakt Udvise empati og evne til omsorg, også i forhold til dig selv Indgå i professionelt samspil og kommunikation med børn, unge og voksne, pårørende, kolleger og praktikvejleder. Søge teoretisk viden og bruge den i praktikken Arbejde på en etisk forsvarlig og respektfuld måde Vise professionel ansvarlighed indenfor dit ansvars- og kompetenceområde Din praktikvejleder/personalet vil vejlede dig i at udvælge de opgaver og aktiviteter med børn, unge eller voksne, som kan skabe god læring for dig i forhold til praktikmålene. Læring i praktikken Det er praktikstedets ansvar at skabe rum for din læring, og det er dit ansvar at gøre brug af det. Der er rum for læring, når du får tid til fordybelse, tid til at skrive i din logbog og reflektere over dit arbejde. Du lærer i det daglige arbejde. Det vil sige, at du lærer af de aktiviteter som sker og dit samspil med din vejleder og dine kollegaer. På den måde sætter du fokus på at udvikle din erhvervsfaglige kompetence som pædagogisk assistent. Et positivt miljø for læring vil udfordre dig, få dig til at eksperimentere, tage ansvar, dele din viden med andre og vokse med opgaven. 6

7 Læringsstile Læringsstil er en måde, du (bedst) lærer på. Hvis du er opmærksom på din læringsstil, bliver dine muligheder for at lære bedre. Man kan inddele læringsstile i 4 hovedgrupper: Praktikeren: De mennesker, der forstår det, som sker gennem en konkret oplevelse, er praktikere og lærer bedst ved konkrete handlinger. Det konkrete er det som kan ses, røres ved og høres. Praktikere kan lide at være involveret i en oplevelse og lægger vægt på følelser og fornemmelser. De vil helst være sammen med andre og er gode til at samarbejde. De stiller ikke så mange teoretiske spørgsmål og har brug for mål og rammer. Forslag til, hvordan du kan gøre brug af den praktiske læringsstil: Finde frem til praktiske teknikker på forskellige områder Afprøve ting for at se, hvordan de virker i praksis Bruge tjekliste Den reflekterende: De mennesker, der omdanner det, som sker, ved refleksion, lærer bedst ved at tænke sig om og stille spørgsmål til det, de oplever. De har brug for at kunne se en sammenhæng i tingene og lægger vægt på forståelse. For dem er det vigtigt, at de har mulighed for at overveje situationen og forskellige muligheder. De er meget optaget af processen og arbejder gerne sammen med andre. Det er vigtigt for dem, at de har nogle at drøfte tingene med. Forslag til, hvordan du kan gøre brug af den reflekterende læringsstil: Træne dig til at observere og lave beskrivelser af det du har observeret Skaffe dig viden om andres synspunkter Udtænke alternative fremgangsmåder Teoretikeren: De mennesker, der forstår det, som sker, gennem abstrakt tænkning, er teoretikere. Det abstrakte er det uhåndgribelige, ideer og det, man kan forestille sig. Teoretikerne lærer bedst ved først at tilegne sig viden for derefter at opstille teorier og modeller. De har en videnskabelig tilgang til problemer og arbejder logisk trin for trin og tænker rationelt. De arbejder gerne alene og er glade for bøger og pensum. Forslag til, hvordan du kan gøre brug af den teoretiske læringsstil: Opsøge forskellige teorier om et bestemt emne Stille undersøgende spørgsmål - og besvare dem Lede efter svagheder i andres argumentation Den eksperimenterende: De mennesker, der omdanner det, som sker, ved aktivt at eksperimentere, lærer bedst ved selv at prøve. De elsker at kaste sig ud i nye opgaver, og de har det fint med ikke altid at vide, hvor det hele ender. De kan godt lide selv at arbejde med tingene og prøve teorierne af i praksis. Forslag til, hvordan du kan gøre brug af den eksperimenterende læringsstil: Gøre noget hurtigt og uden at tænke på fejl 7

8 Handle uden at spørge andre først Gøre noget, som ikke er prøvet før. Kilde: Praktikvejledning i social- og sundhedsuddannelserne af Anette Perrild, Ingrid Schmidt, Anne Vinter Schmidt side 36-46, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 1. oplag Udover at vælge den tilgang til læring, der passer dig bedst, vil det være en god ide at arbejde med alle læringsstile. Den bedste læring sker der, hvor alle de fire læringsstile bliver brugt, idet du på den måde kommer hele vejen rundt om det du skal lære. Udover de læringsstile som er nævnt her, findes der også nogle læringsøvelser og redskaber, der kan være en hjælp til din læring. Det vil de næste sider handle om. Metoder til læring i praktikken og hvordan du kobler praktik og teori I praktikken vil du få mange forskellige indtryk og oplevelser både personligt og fagligt. For at disse oplevelser kan give dig brugbar læring, er det vigtigt, at du kan reflektere. I samarbejde med praktikstedet vil du få afsat tid til fordybelse. 8

9 Aktivitetsskema Et aktivitetsskema er et redskab til læring, som kobler teori med praksis. Aktivitetsskemaet sikrer, at du har gennemtænkt en aktivitet fra start til slut. Fra planlægningsfasen, henover gennemførslen til evalueringen. Det får dig til at reflektere over, hvilke aktiviteter du vil planlægge og hvorfor du vil planlægge dem. Du får mulighed for at reflektere over, hvordan du kan bruge den viden du har fra skolen i dit praktiske arbejde. Aktivitetsskemaet er også vedlagt som bilag med plads til, at du kan lave dine egne notater. Aktivitetens navn Planlægning Hvad er formålet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Beskriv aktiviteten. Hvor skal den foregå? Over hvor lang tid? Hvordan vil du forberede dig? Skal deltagerne inddrages i planlægningen? Hvordan vil du motivere deltagerne? Hvilken teori vil du anvende? Hvilken type dokumentation vil du anvende? Hvad vil du gerne have ud af denne aktivitet og hvordan vil du måle det? Hvilke tegn vil du gerne se? Gennemførsel Gennemfør aktiviteten Evaluering Hvordan var din rolle i aktiviteten? Hvordan var deltagernes engagement? Måtte du ændre på det, du havde planlagt? Hvorfor? Hvad gik godt? Hvorfor? Hvad gik mindre godt? Hvorfor? Hvad vil du ændre til næste gang? Hvordan er dokumentation anvendt? Og hvilke kommentarer har dokumentationen givet? Hvilken respons har du fået fra deltagerne, kollegaer, forældre/pårørende? Opnåede du det du ville? Har du efterfølgende set de tegn, du gerne ville? 9

10 Logbog Formålet med at skrive logbog er: at give dig mulighed for at få bearbejdet dine oplevelser og erfaringer. Ved at nedskrive dine tanker, får du mulighed for at vende tilbage, videreudvikle og bruge dem som baggrund for en mere nuanceret tænkning. Logbogen er et læringsredskab mellem dig og din vejleder, det er ikke en personlig dagbog. Tag din logbog med til dine vejledningssamtaler. Bagerst i denne håndbog er der vedlagt et bilag, du kan bruge som skabelon til at skrive logbog i. Logbogen giver dig øvelse i: At se den måde du løser opgaver på fra et andet perspektiv At formulere dig skriftligt At udtrykke din undren ved f. eks at stille spørgsmålene: Hvad, hvordan og hvorfor At dokumentere. Det kunne f. eks være praksisfortællinger At udlede det vigtigste af pædagogiske diskussioner og skrive det ned Holdningsdiskussioner Formålet med holdningsdiskussioner er: at kunne deltage når personalet har deres professionelle overvejelser. Det kan for eksempel være om en pædagogisk problemstilling. I praktikken skal du deltage i disse diskussioner ved at: Kunne lytte opmærksomt Reflektere Stille spørgsmål Give tilbagemelding Præsentere en situation eller en problemstilling for personalegruppen, f.eks. ved et oplæg 10

11 Sidemandsoplæring Formålet med sidemandsoplæring er: at lære direkte af en rollemodel. Sidemandsoplæring er en særlig form for læring i praksis, hvor man står ved siden af og lærer. Sidemandsoplæring sker i forbindelse med arbejdet på praktikstedet. Sidemandsoplæring er når du lærer i det daglige arbejde sammen med vejlederen. Her vil du være helt tæt på opgaverne. Vejlederen vil være rollemodellen. Som rollemodel vil din vejleder få mulighed for at vise dig, hvordan de forskellige pædagogiske arbejdsopgaver og arbejdsgange skal gøres. Vejledningssamtaler Formålet med vejledningssamtaler er: at du og vejlederen gennemgår, hvordan du professionelt kan løse dine opgaver. Der er selvfølgelig forskel på, om det er din første eller anden praktik, og hvad der er vigtigst at sætte fokus på, så du lærer mest muligt. Du og vejlederen kan eksempelvis komme ind på: Hvad har du lært på skolen og hvordan kan du bruge det i praktikken Dine faglige og personlige mål for din praktik Hvad praktikstedet forventer af dig og hvad du forventer af praktikstedet Hvilke muligheder og rammer praktikstedet har Børnenes, de unges eller de voksnes udvikling Teorier Faglige vurderinger Etiske overvejelser Læringsmiljø Arbejdsmiljø 11

12 Samarbejdspartnere i praktikken Du vil på dit praktiksted få tildelt en daglig/ansvarlig praktikvejleder. Arbejdsgiverrepræsentanten har det overordnede ansvar for din uddannelse i kommunen/regionen, og er din arbejdsgiver. Den daglige praktikvejleder Støtter og vejleder dig i dit daglige arbejde, så du har mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt og sørger for, at din uddannelsesplan løbende justeres Deltager i forventnings-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler, hvor der bliver lavet praktikerklæring Udvælger arbejdsopgaver, der giver dig mulighed for at arbejde med målene for praktikperioden og din personlige uddannelsesplan Afholder regelmæssige vejledningssamtaler, hvor du har mulighed for at reflektere og undre dig over arbejdsopgaver og problemstillinger eller dilemmaer Samarbejder med lederen, arbejdsgiverrepræsentanten samt din kontaktlærer, specielt ved komplekse elevforløb Evaluerer løbende dit arbejde med praktikmålene sammen med dig og giver dig tilbagemelding Har ansvar for, at du får opgaver, der tilgodeser din uddannelsesplan og praktikmålene Den ansvarlige praktikvejleder Er med til at lave et introduktionsprogram, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan samt sikrer, at arbejdsopgaverne tilgodeser praktikmålene Er med til at tilrettelægge og afholde forventnings-, midtvejs- og slutevaluering. Samt lave praktikerklæring sammen med din daglige praktikvejleder Samarbejder med arbejdsgiverrepræsentanten og din kontaktlærer ved komplekse elevforløb og ved eventuelle samtaler Er orienteret om din faglige og personlige udvikling ved løbende evaluering og faglige drøftelser og er med til at sikre, at din uddannelsesplan løbende justeres Sikrer, at du har opgaver, der tilgodeser din uddannelsesplan og praktikmålene Sikrer, at du bliver tilknyttet en ansvarlig/daglig praktikvejleder Arbejdsgiverrepræsentanten Sikrer et godt og udviklende samarbejde mellem skole og praktiksted Sikrer, at du får tilbudt et praktiksted Deltager eventuelt i samtaler sammen med kontaktlærer og din vejleder Sikrer, at dit praktiksted opfylder de lovmæssige forpligtelser, herunder også udvikling af viden om uddannelsen og praktikvejlederfunktionen 12

13 Fastlagte samtaler I praktikuddannelsen er der følgende fastlagte samtaler i både praktik 1 og praktik 2: Forventningssamtale Midtvejsevaluering Slutevaluering, hvor der bliver lavet praktikerklæring, der indeholder vejledende standpunktsbedømmelse godkendt/ikke godkendt i praktik 1 Slutevaluering, hvor der bliver lavet praktikerklæring, der indeholder afsluttende standpunktsbedømmelse godkendt/ikke godkendt i praktik 2 Forventningssamtalen Inden for de 2 første uger i begge praktikperioder skal der afholdes en gensidig forventningssamtale mellem dig og din daglige/ansvarlige praktikvejleder. Samtalen tager udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan og i praktikmålene og skal handle om gensidige forventninger mellem dig og din vejleder. Du skal medbringe mappen med din personlige uddannelsesplan/uddannelsesbog til samtalen, da den danner grundlag for planlægningen af din praktik. Forventninger til dig At du skriftligt har forberedt dig til forventningssamtalen At du er ansvarlig og tager aktiv del i samtalen At du er åben og modtagelig for vejledning At du fortæller, hvis der er noget, du synes er svært, og som praktikstedet skal vide At du fortæller, hvad dine forventninger til praktikperioden er At du fortæller, hvis der er områder fra tidligere, som er vigtige for dig at arbejde videre med At du fortæller, hvordan du lærer bedst Ved samtalen aftaler du og din vejleder en plan for din læring frem til midtvejssamtalen. Du skriver en konklusion, sammen med din vejleder. Konklusionen sættes ind i mappen med din personlige uddannelsesplan. Inspiration til din forberedelse til forventningssamtalen Læs målene for praktikken og din personlige uddannelsesplan grundigt igennem og skriv med dette som baggrund noget om: Hvem er du fagligt og personligt? Fortæl f.eks. om tidligere skolegang, anden uddannelse, beskæftigelse, fritidsinteresser, tidligere praktikforløb Specielle hensyn ordblindhed, sprogvanskeligheder eller andet? Hvad har du lært på skolen? Hvordan kan du bruge det i praktikken? Hvordan er det gået for dig i dine tidligere praktikker? 13

14 Hvad forventer du at lære, og hvordan lærer du bedst? Hvordan vil du bruge din logbog? Hvordan vil du samarbejde med din vejleder? Hvordan aftaler vi at løse eventuelle konflikter i forhold til vejleder, børnene/de unge/ de voksne og kolleger? Hvilke opgaver kunne du specielt godt tænke dig at arbejde med i din praktik? Midtvejsevaluering Midtvejs i hver praktikperiode afholdes en evaluering, hvor din daglige/ansvarlige praktikvejleder og din kontaktlærer fra skolen deltager. Udgangspunktet for midtvejsevalueringen er Praktikmålene for uddannelsesperioden Din personlige uddannelsesplan Din præstation indtil samtalen Midtvejsevalueringen er en aktuel status på din præstation indtil nu. Du skriver en konklusion af samtalen og hvad du skal arbejde videre med, i samarbejde med praktikvejlederen. Du og din praktikvejleder laver i fællesskab en handlingsplan for de opstillede mål og den sidste del af din praktikperiode. Både konklusionen og handlingsplanen sættes ind i mappen med din personlige uddannelsesplan. Inspiration til din forberedelse til midtvejssamtalen Hvordan går det i praktikken? Hvordan fungerer samarbejdet mellem dig og din vejleder, andre kolleger samt børnene/de unge/de voksne og pårørende? Hvor langt er du i forhold til at opfylde målene for praktikperioden? Hvilke opgaver har du været igennem og på hvilken måde? Hvilke opgaver mangler du at arbejde videre med, hvordan kan det planlægges og hvordan skal det foregå? Hvordan går det med at afholde vejledningssamtaler? Er aftalerne, der blev indgået til forventningssamtalen, blevet overholdt? 14

15 Slutevaluering Ved afslutningen af praktik 1 afholdes en evaluering, hvor din daglige/ansvarlige praktikvejleder deltager. Praktikstedet laver en skriftlig praktikerklæring, der beskriver, hvor langt du er i din faglige og personlige udvikling i forhold til praktikmålene, og hvad du med fordel kan arbejde videre med. Blanketten, I skal udfylde, kan hentes på SOSU C s hjemmeside. Denne vejledende praktikerklæring bliver vurderet godkendt/ikke godkendt, den er et arbejdsredskab og skal bruges som udgangspunkt for dit uddannelsesforløb. Det er ikke et krav, at praktik 1 bliver vurderet godkendt. Hvis det ved en vejledende praktikerklæring bliver vurderet, at dit praktikforløb ikke kan godkendes, skal der holdes en samtale for at planlægge dit eventuelle videre forløb. Originalen af den vejledende praktikerklæring sendes til skolen, og du skal selv sørge for at tage en kopi af den, inden den sendes. Kopien sættes ind i mappen med din personlige uddannelsesplan. Praktikerklæringen tager udgangspunkt i praktikmålene for perioden i forhold til din præstation. Ved afslutningen af praktik 2 afholdes en evaluering, hvor din daglige/ansvarlige praktikvejleder deltager. Praktikstedet laver en skriftlig praktikerklæring, der beskriver, hvor langt du er i din faglige og personlige udvikling i forhold til praktikmålene, og hvad du med fordel kan arbejde videre med. Praktikperioden skal bedømmes godkendt, for at du kan fortsætte på skoleperiode 3 og gå til de afsluttende eksamener. Originalen af praktikerklæringen sendes til skolen, og du skal selv sørge for at tage en kopi, inden den sendes. Kopien sættes ind i mappen med din personlige uddannelsesplan. Hvis du har fået bedømmelsen ikke bestået, kan der laves en særlig aftale om ekstra praktikforløb. Praktikstedet indkalder arbejdsgiverrepræsentanten og en repræsentant fra skolen, som sammen planlægger det videre forløb. Praktikerklæringen tager udgangspunkt i praktikmålene for perioden i forhold til din præstation. 15

16 Praktikindkald Der er to praktikindkald på skolen, mens du er i praktik. Det bliver afholdt cirka i 8. og 16. uge i praktikforløbet og varer 6 lektioner. Formålet er at skabe sammenhæng i uddannelsen mellem teori og praktik. Og samtidig får klassen mulighed for at udveksle erfaringer fra praktikken og tale om den praktikopgave man har fået af skolen. Praktikindkaldet kan blandt andet indeholde teoretiske diskussioner, oplæg og diskussioner omkring praktiske problemstillinger. Klassen får også en lejlighed til at udveksle erfaringer omkring brugen af den personlige uddannelsesbog, og skolen får mulighed for at videregive eventuel information. 16

17 Arbejde med mål i praktikken Her kan du se et skema, som beskriver den udvikling du gerne skulle gennemgå i din praktik. Du starter som Begynder, bliver efterhånden mere Rutineret, og til slut i sidste praktik skulle du gerne kunne arbejde på et Avanceret niveau. Du kan se i skemaet, hvilket niveau du er på som Begynder, Rutineret og Avanceret, og hvordan det ses i dine Personlige kompetencer. Hjælpeordene viser dine faglige kompetencer. Begynder Rutineret Avanceret Niveauet Personlige kompetencer Hjælpeord En kendt situation Du får vejledning, hvis det er en kompliceret aktivitet En rutinemæssig eller kendt situation Du kan alene eller i samarbejde planlægge og gennemføre aktiviteter Du kan sætte dig ind i mere komplicerede problemstilling er En uforudset situation Du kan handle hensigtsmæssigt alene eller i samarbejde Du kan selvstændigt planlægge, løse og gennemføre en aktivitet Viser initiativ Viser ansvarlighed Viser lyst til at lære Viser omsorg Viser empati Viser samarbejdsevne Viser forståelse for kommunikationens betydning Viser evne til at agere i en social og kulturel mangfoldighed Viser fleksibilitet og omstillingsevne Viser kreativitet Kende Har kendskab til Viser interesse Viser evne til samarbejde Kan udføre under vejledning Kan beskrive Kan forklare Vejledes til Kan med en vis sikkerhed: Begrunde Gennemføre Formidle Evaluere Tager selvstændigt ansvar Beherske Kan udføre selvstændigt Kan udføre sikkert Kan udføre kreativt Kan anvende teori i praksis Kan omsætte praksis til teori kan reflektere Har overblik Kan vurdere kan analysere Tager ansvar 17

18 På de følgende sider er praktikmålene gennemgået. Øverst på hver side kan du læse målet, og nedenunder kan du se nøgleordene for hvert mål det, som er vigtigst ved målet. Dernæst kan du læse, hvordan du kan arbejde med målet - både fælles i praktikperioderne og for hver praktik. 18

19 Mål 1 Planlægge, begrunde, gennemføre, formidle og evaluere praktisk pædagogisk arbejde inden for den pædagogiske assistents kompetenceområde Nøgleord Planlægge Fagligt begrunde Gennemføre Formidle Evaluere Praktisk pædagogisk arbejde I praksis kan du arbejde med målet ved at: Anvende aktivitetsmodellen når du tilrettelægger pædagogiske aktiviteter Praktik 1 Praktik 2 I samarbejde kunne planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere pædagogisk aktivitet Selvstændigt kunne planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere pædagogisk aktivitet ud fra teoretiske overvejelser 19

20 Mål 2 Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere inkluderende aktiviteter, som udfordrer praktikstedets målgruppes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling Nøgleord Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle, evaluere Inkluderende aktivitet Udfordre målgruppen Alsidig udvikling I praksis kan du arbejde med målet ved at: Planlægge aktiviteter, hvor alle føler, at de er en del af fællesskabet Praktik 1 Praktik 2 I samarbejde kunne tilrettelægge aktiviteter med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger Selvstændigt, ud fra teoretiske overvejelser, kunne tilrettelægge aktiviteter med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger 20

21 Mål 3 Tage udgangspunkt i brugerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde Nøgleord Behov Hjælp, støtte, vejledning og rådgivning Værdighed og respekt I praksis kan du arbejde med målet ved at: Være lydhør over for brugerens behov og give den rette støtte Praktik 1 Praktik 2 Kunne omgås brugeren på en værdig og respektfuld måde I samarbejde kunne hjælpe, støtte, vejlede og rådgive brugeren Få kendskab til relevante kommunale og regionale tilbud Kunne omgås brugeren på en værdig og respektfuld måde Kunne hjælpe, støtte, vejlede og rådgive brugeren Have viden om relevante kommunale og regionale tilbud 21

22 Mål 4 Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i inkluderende fællesskaber Nøgleord Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle, evaluere Medbestemmelse Medansvar Selvstændighed Inkluderende fællesskaber I praksis kan du arbejde med målet ved at: I samarbejde med målgruppen tilrettelægge aktiviteter så den enkelte deltager tager ansvar Praktik 1 Praktik 2 I samarbejde med vejlederen kunne tilrettelægge aktiviteter, hvor målgruppen bliver inddraget i planlægningen Ud fra teoretisk viden selvstændigt kunne tilrettelægge aktiviteter, hvor målgruppen bliver inddraget i planlægningen 22

23 Mål 5 Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter, der understøtter og stimulerer praktikstedets målgruppe til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet Nøgleord Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere Sprogstimulering Varierede udtryksmåder Sproglig udvikling og sproglig kreativitet I praksis kan du arbejde med målet ved at: Tilrettelægge aktiviteter, der udvikler og stimulerer sproget hos målgruppen Praktik 1 Praktik 2 I samarbejde kunne tilrettelægge aktiviteter, der udvikler og stimulerer sproget hos målgruppen Ud fra teoretisk viden, selvstændigt kunne tilrettelægge aktiviteter, der udvikler og stimulerer sproget hos målgruppen 23

24 Mål 6 Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter der motiverer praktikstedets målgruppe til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse Nøgleord Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere Fysisk udfoldelse Glæde ved bevægelse I praksis kan du arbejde med målet ved at: Med dig selv som rollemodel: Give glæden ved fysisk udfoldelse og bevægelse videre Praktik 1 Praktik 2 I samarbejde kunne tilrettelægge aktiviteter, der giver målgruppen glæde ved bevægelse og fysisk udfoldelse Selvstændigt, med udgangspunkt i teoretisk viden, kunne tilrettelægge aktiviteter, der giver målgruppen glæde ved bevægelse og fysisk udfoldelse 24

25 Mål 7 Deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte individs udvikling og udviklingen af praktikstedets pædagogiske praksis Nøgleord Dialog Udvikling hos målgruppen Praktikstedets pædagogiske praksis I praksis kan du arbejde med målet ved at: Kunne indgå i dialogen om udviklingen hos målgruppen Deltage i diskussioner om praktikstedets pædagogiske praksis Praktik 1 Praktik 2 Kunne bidrage til dialogen om den enkelte Reflektere over praktikstedets pædagogiske praksis Ud fra teoretisk viden, kunne bidrage til dialogen om den enkeltes udvikling Selvstændigt og ud fra teoretisk viden kunne forholde sig til praktikstedets pædagogiske praksis 25

26 Mål 8 Indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle samt formidle pædagogiske overvejelser til samme målgrupper Nøgleord Samarbejde Formidle I praksis kan du arbejde med målet ved at: Samarbejde med forældre og pårørende Samarbejde med kollegaer Samarbejde med professionelle samarbejdspartnere Praktik 1 Praktik 2 Kunne samarbejde med kollegaer Opnå viden om samarbejde med forældre og pårørende Få kendskab til samarbejde med professionelle samarbejdspartnere I samarbejde kunne formidle pædagogiske overvejelser Kunne samarbejde med kollegaer Kunne samarbejde med forældre og pårørende Have viden om samarbejde med professionelle samarbejdspartnere Kunne formidle pædagogiske overvejelser 26

27 Mål 9 Arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde Nøgleord Forebyggelse Sundhedsfremme I praksis kan du arbejde med målet ved at: Arbejde på at forhindre sygdom eller at andre kommer til skade Arbejde på at sikre det gode liv for den enkelte Praktik 1 Praktik 2 I samarbejde kunne handle forebyggende og sundhedsfremmende Selvstændigt og ud fra teoretisk viden kunne handle forebyggende og sundhedsfremmende 27

28 Mål 10 Anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til pædagogiske aktiviteter samt til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation Nøgleord Elektroniske kommunikationssystemer Digitale medier Informationssøgning Formidling Samarbejde Dokumentation I praksis kan du arbejde med målet ved at: Anvende elektroniske kommunikationssystemer (fx forældre-intra og ) og digitale medier (fx pc-spil og digitalkamera) Praktik 1 Praktik 2 Få kendskab til praktikstedets anvendelse af elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier Kunne anvende praktikstedets elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier 28

29 Mål 11 Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner Nøgleord Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere Pædagogiske læreplaner Pædagogiske handleplaner I praksis kan du arbejde med målet ved at: Kendskab til praktikstedets arbejde med læreplaner Tilrettelægge aktiviteter med udgangspunkt i pædagogiske læreplaner Kendskab til praktikstedets arbejde med handleplaner Tilrettelægge aktiviteter med udgangspunkt i pædagogiske handleplaner Praktik 1 Praktik 2 I samarbejde kunne tilrettelægge aktiviteter ud fra de pædagogiske læreplaner I samarbejde kunne tilrettelægge og handle ud fra pædagogiske handleplaner Selvstændigt kunne tilrettelægge aktiviteter ud fra de pædagogiske læreplaner Selvstændigt kunne tilrettelægge aktiviteter ud fra de pædagogiske handleplaner 29

30 Mål 12 Arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjere for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse, samt arbejde ud fra kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål Nøgleord Tavshedspligt Oplysningspligt Underretningspligt Selvbestemmelse Magtanvendelse Kommunalbestyrelsens serviceniveau og mål I praksis kan du arbejde med målet ved at: Kende regelgrundlaget for det pædagogiske område og arbejde ud fra det Undersøge kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål på kommunens hjemmeside Praktik 1 Praktik 2 Overholde gældende lovgivning Kendskab til kommunalbestyrelsens serviceniveau og mål Overholde gældende lovgivning Viden om Kommunalbestyrelsens serviceniveau og mål 30

31 Mål 13 Anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde Nøgleord Konflikthåndteringsstrategi Støtte Vejledning Rådgivning Respekt Anerkendelse I praksis kan du arbejde med målet ved at: Forståelse for konflikter og hvordan man kan håndtere dem ud fra praktikstedets målgruppe Have en respektfuld og anerkendende tilgang til arbejdet med konflikthåndtering Praktik 1 Praktik 2 I samarbejde få indsigt i mulige måder at håndtere konflikter på I samarbejde få forståelse for vigtigheden af respekt og anerkendelse i håndteringen af konflikter Viden om mulige måder at håndtere konflikter på Udvise respekt og anerkendelse i håndteringen af konflikter 31

32 Mål 14 Tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet, og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning for arbejdspladsen, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen Nøgleord Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Voldsforebyggelse I praksis kan du arbejde med målet ved at: Være bevidst om egen rolle i forhold til fysisk og psykisk arbejdsmiljø Tage ansvar i forhold til arbejdsmiljøet Arbejde voldsforebyggende Praktik 1 Praktik 2 Være bevidst om din egen rolle i arbejdsmiljøet I samarbejde kunne reflektere over praktikstedets arbejdsmiljø I samarbejde få kendskab til voldsforebyggelse Være bevidst om din egen rolle i arbejdsmiljøet Indsigt i praktikstedets arbejdsmiljø Viden om voldsforebyggelse 32

33 Bilag 1 Aktivitetsmodel Aktivitetens navn Planlægning Hvad er formålet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Beskriv aktiviteten. Hvor skal den foregå? Over hvor lang tid? Hvordan vil du forberede dig? Skal deltagerne inddrages i planlægningen? Hvordan vil du motivere deltagerne? Hvilken teori vil du anvende? Hvilken type dokumentation vil du anvende? Hvad vil du gerne have ud af denne aktivitet 33

34 og hvordan vil du måle det? Hvilke tegn vil du gerne se? Gennemførsel Gennemfør aktiviteten Evaluering Hvordan var din rolle i aktiviteten? Hvordan var deltagernes engagement? Måtte du ændre på det, du havde planlagt? Hvorfor? Hvad gik godt? Hvorfor? Hvad gik mindre godt? Hvorfor? Hvad vil du ændre til næste gang? Hvordan er dokumentation anvendt? Og hvilke kommentarer har dokumentationen givet? Hvilken respons har du fået fra deltagerne, kollegaer, forældre/pårørende? Opnåede du det du ville? Har du efterfølgende set de tegn, du gerne ville? 34

35 Bilag 2 Logbog Dato: Emne: Mine iagttagelser: Mine overvejelser: 35

36 36

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: August 2016 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: September 2017 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved 2015. Horsens Kommune Institutionens navn: (Herunder afdelingens navn) Adresse: Daginstitutionen Gedved Skovvej 13

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE April 2017 1 RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN... 6 April 2017 2 1 INDLEDNING

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver.

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen Formål I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglig kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Børnehuset Ved Åen, Engstien 5, 6000 Kolding Telefon: 51263665 Mail: ved-aaen@kolding.dk Åbningstid 6.45 17.00

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Januar 2014 SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Social- og sundhedshjælperelever, der er ansat af Egedal Kommune

Social- og sundhedshjælperelever, der er ansat af Egedal Kommune Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag BEK nr 1117 af 18/08/2016 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælperuddannelsen,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Social- og sundhedsassistent elever, der er ansat af Center for Sundhed og Omsorg eller afvikler praktikuddannelsen i Egedal Kommune.

Social- og sundhedsassistent elever, der er ansat af Center for Sundhed og Omsorg eller afvikler praktikuddannelsen i Egedal Kommune. Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedsassistentuddannelse Lovgrundlag BEK nr 616 af 31/5/2017 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning for Social- og sundhedsassistentuddannelsen,

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Elev: Praktikforløb: 1 2 3 Praktikperiode: Praktiksted: Praktikvejleder: SIDE 1 AF 27 FORMÅL MED PRAKTIKMAPPEN: Praktikmappen er et arbejdsredskab som skal hjælpe

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Revideret september 2015 Beskrivelse af Korning USFO og Landsbyhaven Korning USFO er en udvidet

Læs mere

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd En håndbog til praktikken, som skal modtage Pædagogiske Assistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan PAU-elever

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan PAU-elever BLANK.DOT/PAU uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan PAU-elever Børnehaven Toftebo. Toftevej 30. 6051 Almind. Marts 2014 Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2019 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 3 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, oktober 2012 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At arbejde med læring... 5 Læringsmiljø...

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Februar 2018 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 4 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

PA uddannelse PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Børnehaven Svalereden august 2013

PA uddannelse PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Børnehaven Svalereden august 2013 PA uddannelse PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Børnehaven Svalereden august 2013 Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever Børnehaven Sønderleds Uddannelsesplan for PAU- elever Børnehaven Sønderled, Sønderled 13, 6000 Kolding Tlf.: 75 56 86 47 Mail:soenderled@kolding.dk Åbningstider: Mandag torsdag 6:30 17:00 Fredag 6:30 15:45

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedsassistentuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedsassistentuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedsassistentuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens navn:

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, bilag 1, pkt.6.3 og pkt.6.4 (BEL 565 af 19. juni 2008)

fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, bilag 1, pkt.6.3 og pkt.6.4 (BEL 565 af 19. juni 2008) Praktikstedsbeskrivelse For Børnegården Vester Nebel Donsvej 1, Vester Nebel 6040 Egtved Tlf. 79797992 Mail: vesternebel@kolding.dk Hjemmeside: http://bgvesternebel.kolding.dk Jf. Bekendtgørelse nr.1518

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Prøvebestemmelser for den

Prøvebestemmelser for den Prøvebestemmelser for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Socialog Sundhedsskole Gældende fra november 2013 PRØVE I GRUNDFAG Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Håndbog for pædagogiske assistentelever Socialt Rehabiliteringscenter

Håndbog for pædagogiske assistentelever Socialt Rehabiliteringscenter Håndbog for pædagogiske assistentelever Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Praktikken Praktikken Praktikvejledning Gensidige forventninger Pejlemærker Læring læringsspiral Mål for praktikken

Læs mere