Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse"

Transkript

1 AMU-årsstatistik 2015 på HAKLs områder Opsummering: Året der er gået i tal 2015 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2015 har der været kursister på hele AMU-området, heraf inden for de områder HAKL dækker. På hele AMU-området er det et fald på næsten kursister i forhold til 2014, og på HAKLs område et fald på cirka kursister. Aktivitetsudviklingen over tid I 2010 endte aktiviteten lige over 1 million kursister for hele AMU-området, mens aktiviteten i 2011 var faldet til kursister. I 2012 var aktiviteten på kursister, for i 2013 at være faldet yderligere til kursister for hele AMU-området. I 2014 var aktiviteten på kursister. Aktivitetsfaldet afspejles fortsat i den målte aktivitet for 2015, som var på kursister. På HAKLs område var aktiviteten i 2010 på kursister mod i 2011, hvilket svarer til et fald på 39,7 %. I 2012 var aktiviteten igen faldende og ramte kursister, hvilket svarer til 14,7 % færre kursister set i forhold til I 2013 var aktiviteten , hvilket er et fald på 12,2 % i forhold til I 2014 var aktiviteten kursister, hvilket er et fald på 23,7 % i forhold til De seneste tal viser at der i 2015 var kursister, dette svarer til et fald på 17,2 % set i forhold til Af Tabel 1 ses, at aktivitetsfaldet har stået på siden I perioden 2010 til 2011 var faldet i aktiviteten markant, mens den nedadgående kurve er mere konstant fra 2011 til Aktivitetsniveauet i 2015 er dog det laveste både opgjort for hele AMU-systemet og for HAKL i perioden Den gennemsnitslige aktivitet Ved at tage et gennemsnit for alle år ses, at aktiviteten i 2011 krydser det gennemsnitlige aktivitetsniveau, og dermed er tilbage til et niveau, som i Dette er tilfældet, hvad enten vi foretager opgørelsen på HAKLs område, eller for hele AMU-området. Tabel 1: Oversigt over kursusaktivitet fordelt på HAKL og EUU Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Gennemsnit total Total for hele AMU Gennemsnit for HAKL HAKL Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 1 af 10

2 Den økonomiske krise Forklaringerne på det store aktivitetsfald i 2011 er mange. Men det er nok især den økonomiske krise, opstramninger i brugerbetalingen mm. for AMU, som følge af regeringens genopretningspakke, problemer med den nye tilmeldingsportal efteruddannelse.dk og en række sager om misbrug af AMU. Aktivitet fra 2011 og fremefter Det fortsatte fald i aktiviteten fra 2011 og fremefter er endnu sværere at give bud på. En række efteruddannelsesudvalg, heriblandt HAKL har indført garantikurser og introduceret kursusportalen amukurs.dk. Der er også arbejdet med kvaliteten gennem AMU-audit og øget tilsyn. I 2014 er der tilført midler til at øge taksterne og der er også arbejdet med tilmeldingssystemet. I 2015 arbejdes der fortsat med de nævnte tiltag som gerne skulle have bidraget til at øge kursusefterspørgslen, dette er imidlertid ikke sket. Andelen af kursister som deltager i 6- ugers selvvalgt uddannelse er faldende Det er oftest beskæftigede, som anvender AMU. I 2013 var 75,7 % af kursisterne i beskæftigelse, mens det i 2015 var 84 %. Andelen af beskæftigede er uændret i 2015 og befinder sig stadig på 84 % De tilsvarende tal for HAKL er 65,0 % i 2013, 82,2 % i 2014 og 84,8 % i Med andre ord anvendes HAKLs kurser lidt oftere til opkvalificering af ledige end AMU generelt. Den markante stigning i antallet af beskæftigede på HAKLs område, er ikke et udtryk for en stigning i de ansattes brug af HAKLs kurser. Det er mere en konsekvens af et markant fald i de lediges brug af HAKLs kurser. I 2013 var der ledige på HAKL-kurserne. Det tal var i 2014 faldet til kursister og faldet i ledige er fortsat i 2015 hvor der var Der er således tale om et fald på 85,6 % over de to år. (Tabel 16 og 17) I 2013 udgjorde aktiviteten opgjort for 6-ugers selvvalgt uddannelse 23,1 % af HAKLs aktivitet, og den er faldet til 21,1 % i 2014, mens den er steget til 28 % i På hele AMU-området var andelen af 6-ugers selvvalgt uddannelse 13,5 % i 2013, mens den var faldet til 10,1 % af den samlede aktivitet i 2014 og steget til 12 % i (Tabel 10) Uddannelsesbaggrund I 2015 udgør den andel, der defineres som primær målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau) 86,2 % af kursisterne. Den primære målgruppe udgjorde i 2014 og ,3 %, af den samlede AMU-aktivitet. Med andre ord ligger fordelingen mellem kursister indenfor og udenfor målgruppen for AMU meget stabilt over tid. På HAKLs område ligger tallet lidt lavere, i 2015 var tallet 83,6 % mod 80 % i 2014, i 2013 udgjorde den primære målgruppe 81,4 %. 9,9 % på hele AMU-området, og 13,8 % på HAKLs område har en uddannelsesmæssig baggrund over erhvervsuddannelsesniveau i 2015, mod 11,5 % for hele AMU-området i 2013, og 18,0 % for HAKL. I 2013 var andelen 11,5 % for hele AMU-området, og 17,1 % for HAKL. Som konsekvens af regeringens genopretningspakke, hvor der blev indført fuld deltagerbetaling for kursister med en uddannelsesmæssig bagrund over erhvervsuddannelsesniveau, var det forventet, at der ville ske et fald i aktiviteten for personer uden for den primære målgruppe, men på baggrund af aktivitetstallene kan denne forklaring ikke sandsynliggøres. Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 2 af 10

3 tal der taler! Den samlede AMU-aktivitet, og HAKLs aktivitet - Kursistaktivitet Den samlede aktivitet har været på kursister i 2015 mod kursister i 2014 og kursister i Det er et fald på 13,5 % i forhold til 2014, og et fald på 21,3 % i forhold til (Tabel 1) HAKLs aktivitet på FKB ere har været kursister i 2015 mod kursister i 2014 og kursister i Det er et fald på 16,2 % i forhold til 2014, og et fald på 36,9 % i forhold til (Tabel 1) Den samlede AMU-aktivitet og HAKLs aktivitet - Kvartalspersoner Kvartalspersoner opgøres ved kun at registrere cpr-numre en gang i kvartalet uagtet, hvor mange kurser, den enkelte kursist har deltaget i. Med andre ord vil en kursist, som deltager i 2 eller flere AMU-kurser inden for et kvartal, kun blive registreret en gang. Den samlede aktivitet har været kvartalspersoner i 2015 mod kvartalspersoner i 2014 og kvartalspersoner i Det er et fald på 15,0 % i forhold til 2014 og et fald på 20,4 % i forhold til (Tabel 2) HAKLs aktivitet på FKB ere har været i 2015 mod kvartalspersoner i 2014 og i Det er et fald på 23,3 % i forhold til 2014 og et fald på 34,0 % i forhold til (Tabel 2) Den samlede AMU-aktivitet og HAKLs aktivitet - Årselever Den samlede aktivitet har været 7.686,7 årselever i 2015 mod 8.542,6 årselever i 2014 og 9.764,4 årselever i Det er et fald på 10,0 % i forhold til 2014, og et fald på 21,3 % i forhold til (Tabel 3) HAKLs aktivitet på FKB ere har været 1.135,9 årselever i 2015 mod 1.348,4 årselever i 2014 og 1.830,0 årselever i Det er et minimalt fald på 0,9 % i forhold til 2014, og et fald på 27,0 % i forhold til Fælles kompetencebeskrivelser Ud af HAKLs samlede aktivitet i 2015 på kursister, har FKB Administration haft størst aktivitet, nemlig kursister, hvilket svarer til 46,1 % af den samlede aktivitet på HAKLs område. Den 2. største FKB er Ledelse, hvor kursister har deltaget. Det svarer til 15,9 % af den samlede aktivitet på HAKLs område. Herefter følger FKB Detailhandel med kursister (11,1 % af den samlede aktivitet på HAKLs område), og FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling med kursister. (10,6 % af den samlede aktivitet på HAKLs område) (Tabel 5) Samlet set udgør de 4 FKB ere med højest aktivitet 83,7 % af den samlede aktivitet på HAKLs område og 20,6 % af den samlede AMU-aktivitet. (Tabel 1 og 5) Opgjort i kvartalspersoner har der været: - 35,0 % på FKB Administration ( kvartalspersoner), - 24,4 % på FKB Ledelse ( kvartalspersoner) og - 13,7 % på FKB Detailhandel (5.651 kvartalspersoner). - 10,4 % på FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling (4.310 kvartalspersoner) (Tabel 6) Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 3 af 10

4 De mest afholdte kurser Kurser markeret med * er gengangere fra Tabel 2: Oversigt over de 10 mest afholdte kurser på HAKLs område Uddannelsesmål/enkeltfag i % i % i % Anvendelse af regneark til enkle beregninger * , , ,2 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde * , , , Ledelse og samarbejde * , , Anvendelse af situationsbestemt ledelse * , , Samarbejde i grupper i virksomheden * , , ,9 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser * , , , Indskrivning og formatering af mindre tekster * , , , Medarbejderinvolvering i ledelse , ,8 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler , , Kommunikation som ledelsesværktøj , ,7 Samlede antal kursister i HAKL , , ,8 Skoler 36 erhvervsskoler har haft aktivitet på HAKLs område. Da skolerne har mulighed for at udlægge eller udlicitere undervisningen, betyder det, at der kan være flere end de 36 erhvervsskoler, som har gennemført kurser på HAKLs område. I forbindelse med udbudsrunden 2009 blev reglerne omkring udlån ændret, hvilket også har konsekvenser i forhold til opgørelsen af, hvor mange skoler der er registreret på HAKLs område. Skoler, som har lånt en godkendelse, vil ikke optræde i AMUstatikken, men den aktivitet, de har gennemført, vil indgå i den samlede aktivitet for den godkendte skole. I nogle tilfælde lader det til, at Andre udbydere dvs. skoler, som er godkendt til en FKB, hvori der indgår kernemål fra en anden FKB, vil blive talt med på den FKB, hvor kurset er kernemål og ikke i den FKB, som skolen er godkendt til, og aktiviteten er afholdt. Den største skole på HAKLs område i 2015 er IBC International Business College, som har haft en aktivitet på kursister, hvilket svarer til 9,5 % af den samlede aktivitet på HAKL på kursister. Herefter følger Niels Brock med kursister, svarende til 8,9 % og CPH West med kursister, svarende til 8,2 % ud af den samlede aktivitet for HAKL. (Tabel 14) Der er inden for HAKLs område 4 skoler, der har en aktivitet med over kursister. (IBC, Niels Brock, CPH West og Tietgenskolen). Kursisternes uddannelsesbaggrund 9,9 %, svarende til kursister af det samlede antal kursister for hele AMU, har en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau (Korte videregående uddannelser, Mellemlange videregående uddannelser, Lange videregående uddannelser og ph.d. mv.) Herudover har 4,0 %, svarende til kursister, en uddannelsesbaggrund, der er uoplyst/ukendt. Det betyder, at 86,2 %, svarende til kursister, af det samlede antal kursister var inden for den primære målgruppe for AMU (Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Erhvervsfaglige uddannelser). (Tabel 8A og 8B). Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 4 af 10

5 Som det fremgår af tabellen herunder har af HAKLs kursister en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau svarende til 13,8 %. Det ligger væsentligt over gennemsnittet for hele AMU, hvor 10,8 % af kursisterne har en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau. 83,6 % svarende til kursister, kan henføres til målgruppen for AMU, som er kursister til og med erhvervsuddannelsesniveau. Tabel 3: Antal kursister fordelt på uddannelsesbaggrund opgjort i % 60,0 50,0 40,0 55,2 55,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2,6 4,0 26,3 20,0 8,4 4,9 5,7 4,5 6,4 4,4 1,7 0,9 0,0 0,0 HAKL hele AMU 2,6 % svarende til kursister, er uoplyst/ukendt. (Tabel 9A og 9B). Det er en lille stigning i HAKLs kursister, som er i den primære målgruppe for AMU. I 2014 var andelen 80,0 %, mens den er steget til 83,6 % i Ud af HAKLs kursister, har kursister en erhvervsfaglig uddannelse, svarende til 55,2 %. (Tabel 9A og 9B) Der er store forskelle på kursisternes uddannelsesbaggrund på de enkelte FKB ere på HAKLs område. De FKB'ere med det højeste antal kursister inden for AMU-målgruppen, er: - FKB "Administration og assistance i tandklinikken", med 97,9 % kursister inden for AMUmålgruppen, - FKB Handel og logistik med 90,5 % kursister, - FKB Administration i Sundhedssektoren, med 88,5 % kursister samt - FKB Detailhandel med 85,9 % kursister inden for AMU-målgruppen - FKB Administration, med 85,3 % kursister samt Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 5 af 10

6 De to FKB ere med det laveste antal kursister inden for den primære målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau) er FKB Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning, hvor 46,4 % er inden for målgruppen og FKB Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion, hvor 64,7 % er inden for målgruppen. (Tabel 9B) Aktivitet i forhold til arbejdsmarkedstilknytning 85,0 % af kursisterne, som har deltaget på en arbejdsmarkedsuddannelse, er i beskæftigelse. Tallet er tilsvarende for HAKL, hvor 84,8 % af kursisterne er i beskæftigelse. Antallet af ledige er 5,9 % for hele AMU og 6,0 % for HAKL. kursister, som står uden for arbejdsstyrken, der anvender et kursus inden for HAKL er 7,8 %, mens det for hele området er 8,2 %. (Tabel 16 og 17) 6-ugers selvvalgt uddannelse (pr. 1 jan 2015: 6-ugers jobrettet uddannelse) Ud af den samlede aktivitet på kursister har kursister deltaget på AMU, som 6-ugers selvvalgt uddannelse, hvilket svarer til 12,0 %. En stigning i forhold til 2013, hvor 10,1 % kursister deltog på AMU som 6-ugers selvvalgt uddannelse. (Tabel 10) For HAKL har kursister deltaget på AMU, som 6-ugers selvvalgt uddannelse, svarende til 28,0 % af HAKLs samlede aktivitet på kursister. (Tabel 10) Det er en stigning fra kursister i 2014 til kursister i Kursisterne vælger i 2014 oftest kurser fra FKB Administration ( kursister), FKB Offentlig forvaltning (3.957 kursister) og FKB Detailhandel (3.279 kursister) i forbindelse med 6-ugers selvvalgt uddannelse. (det var de samme 3 FKB ere, som i 2013). 80,1 % af aktiviteten, som stammer fra 6-ugers selvvalgt uddannelse på HAKLs område, kommer fra de 3 FKB ere. ( kursister ud af ). (Tabel 12) Branchefordeling Ud af HAKLs samlede aktivitet på kursister i 2015, var kursister fra branchen Handel og transport mv., mens kursister var fra branchen Offentlig administration, undervisning og sundhed. (Tabel 19) Tabel 4: Antal kursister i HAKL fordelt på branche Uoplyst/ukendt Uoplyst aktivitet Offentlig administration undervisning og sundhed Kultur fritid og anden service Information og kommunikation Industri råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Handel og transport mv Finansiering og forsikring Erhvervsservice Ejendomshandel og udlejning Bygge og anlæg Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 6 af 10

7 Specielt for de enkelte FKB ere Administration Aktiviteten er faldet i forhold til 2014, fra kursister til kursister i Den største aktivitet har været på kurset Anvendelse af regneark til enkle beregninger med kursister, der er et tilkoblet kursus, efterfulgt af Kommunikation og feedback i administrativt arbejde med kursister. (Tabel 22) Den største skole på området er Niels Brock, som har haft 10,2 % kursister (5.649), CPH WEST har haft 8,9 % (4.923) og IBC har haft 8,6 % (4.775) af kursisterne. (Tabel 15) Administration i sundhedssektoren Aktiviteten på FKB Administration i sundhedssektoren er på kursister. Den største aktivitet i 2015 har været på kurset Grundlæggende diagnoselatin med 255 kursister, efterfulgt af Medicinsk fagsprog - fordanskning med 193 kursister, og Anvendelse af diagnoselatin i journaler med 114 kursister. (Tabel 22) Det er Tietgenskolen, der har haft størst aktivitet, nemlig 46,0 % af kursisterne, hvilket svarer til 512 kursister, mens Roskilde handelsskole har haft 34,1 % af kursisterne, og Aalborg handelsskole har haft 19,9 % af kursisterne. (Tabel 15) Administration og assistance i tandklinikken Aktiviteten på FKB "Administration og assistance i tandklinikken" er på 94 kursister. Den største aktivitet i 2015 har været på kurset Tandrensning med 34 kursister efterfulgt af Afpudsning af plak og misfarvninger, Profylakse - misfarvninger og tandbelægninger og Fjernelse af supragingival tandsten alle med 16 kursister. (Tabel 22) Hansenberg er den eneste skole med aktivitet på FKB en i Administrative funktioner i HR Aktiviteten i 2015 er på kursister, hvilket er et fald i forhold til 2014, hvor der var kursister. (Tabel 22) Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (714 kursister), Afdækning af kompetencebehov ved rekruttering (444) og Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (259 kursister) er de tre kurser, som er anvendt mest af kursister på FKB Administrative funktioner i HR. IBC har haft størst aktivitet, kursister i 2015, Aalborg Handelsskole kommer herefter med 698 kursister og Niels Brock med 566 kursister. (Tabel 15) Detailhandel Aktiviteten er faldet i forholdet til året før, fra kursister i 2014 til kursister i Størst aktivitet har været på kurserne Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen med kursister efterfulgt af Teambuilding for selvstyrende grupper med 524 kursister samt Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport med 492 kursister. (Tabel 22) IBC har haft størst aktivitet på FKB Detailhandel med kursister, hvilket svarer til 19,8 % af kursisterne på FKB en. Herefter Viden Djurs med kursister, svarende til 13,9 % og BC-Syd med kursister, svarende til 13,9 %. (Tabel 15) Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 7 af 10

8 Finansiel rådgivning og forsikring Der har ikke været nogen aktivitet på FKB en i Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Der har været et fald i aktiviteten fra 830 kursister i 2014 til 68 i Den største aktivitet har været på kurserne Interaktiv publicering - Afvikling på Internet med 13 kursister og Billedredigering i medarbejderens jobfunktion med 11 kursister. (Tabel 22) Det er Københavns Tekniske Skole, som har haft al aktivitet. Medieskolerne, Viborg Mediecenter har ikke haft aktivitet i 2014 og (Tabel 15) Handel og logistik Aktiviteten på FKB Handel og logistik er faldet fra 966 kursister i 2014 til 834 i De tre mest afholdte kurser er "Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere med 417 kursister, Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden med 111 kursister, Økonomisk styring i handelsvirksomheden med 82 kursister. (Tabel 22) Aalborg Handelsskole har haft det største antal kursister, nemlig 490 kursister, hvilket svarer til 58,8 % af kursisterne, herefter kommer BC Syd med 290 kursister, svarende til 34,8 % og Tietgenskolen har haft 54 kursister, svarende til 6,5 %. IKT-administration og vedligeholdelse Aktiviteten er faldet, fra kursister i 2013 til kursister i 2014, til i 2015 De mest afholdte kurser i 2015 var Opbygning af virksomhedens website med 278 kursister Samarbejde i grupper i virksomheden med 221 kursister, og Design af hjemmesider med CMS med 210. (Tabel 22) Aalborg Handelsskole har haft størst aktivitet med 876 kursister, svarende til 38,8 % af alle kursister på FKB en. Herefter kommer Tietgen med 608 kursister, svarende til 27,0 % og Tradium med 303 kursister, svarende til 13,4 %. (Tabel 15) Business College Syd har ikke haft aktivitet på FKB en i 2015 Instruktion og adm. funktioner i træning og sport FKB en blev godkendt i december Der har været 396 kursister i 2014 og 220 kursister i Den største aktivitet var på Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen med 99 kursister Efterfulgt af Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job med 34 kursister, og Personligt salg - kundens behov og løsninger med 23 kursister. Både CPH WEST og Tradium har haft 110 kursister og deler således aktiviteten på denne FKB. IBC og Hansenberg har ikke haft nogen aktivitet i (Tabel 15) Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere Der har ikke været aktivitet i 2015 på AMU-Fyn. Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 8 af 10

9 Ledelse Aktiviteten var i kursister. De kurser med størst aktivitet er Ledelse og samarbejde (2.904 kursister), Anvendelse af situationsbestemt ledelse (2.539 kursister) og medarbejder involvering i ledelse (2.173 kursister). (Tabel 22) Viden Djurs har haft størst aktivitet i 2015 med kursister, hvilket svarer til 16,1 % af den samlede aktivitet på FKB en. Herefter Niels Brock med kursister (10,2 %) og IBC med kursister (9,6 %). (Tabel 15) Offentlig forvaltning og sagsbehandling Der har været et faldt i aktiviteten fra kursister i til i 2015 Den største aktivitet har været på kurserne Anvendelse af regneark til enkle beregninger med kursister, Kommunikation og feedback i administrativt arbejde med 736 kursister. Og Præsentation af tal i regneark med 626 kursister og (Tabel 22) Erhvervsskolen Nordsjælland har haft den største aktivitet med kursister, svarende til 28,7 % af aktiviteten på denne FKB. Herefter følger Tietgenskolen med kursister (26,6 %) og Campus Vejle med kursister (19,6 %) (Tabel 15) Handelsskolen Silkeborg, COK Center for offentlig Kompetenceudvikling og Uddannelsescenter Holstebro har ikke haft aktivitet i Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning Aktiviteten i 2015 var 291 kursister. Den største aktivitet har været på kurset Metoder til kollegafeedback i operative funktioner med 168 kursister. Det var også det kursus med størst aktivitet i 2012 og Herefter kurserne Pædagogisk formidling i operative funktioner og Interkulturel kompetence i jobudøvelsen begge med 36 kursister. (Tabel 22) Niels Brock har haft 223 kursister, svarende til 76,6 % af aktiviteten på denne FKB, efterfulgt af Uddannelsescenter Holstebro med 68 kursister (23,4 %). AMU-Fyn har ikke haft nogen aktivitet i (Tabel 15) Praktisk kirketjeneste Der har været kursister i 2015 på denne FKB. Der har været størst aktivitet på kurserne Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger med 229 kursister, efterfulgt af Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken med 228 kursister og Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger med 223 kursister samt kurserne (Tabel 15) Aktiviteten afholdes alene på AMU-Fyn. (Tabel 15) Produktion af trykt og digital kommunikation Aktiviteten er faldet fra kursister i 2014 til kursister i Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 9 af 10

10 Den største aktivitet var på kurserne Billedbehandling - Ukomplicerede billeder med 121 kursister, Personlig udvikling til arbejde og uddannelse med 114 kursister samt Kommunikation i teams med 91 kursister. (Tabel 22) Tech College Aalborg har haft kursister, svarende til 71,1 % af aktiviteten på denne FKB, Roskilde Tekniske Skole har haft 398 kursister (14,3 %) og Syddansk Erhvervsskole har haft 307 kursister, svarende til 11,1 %. Spedition og shipping Der har ikke været aktivitet på FKB'en i 2012, 2013, 2014 og Turist og rejse Der har været 71 kursister i Der har været aktivitet på kurserne Målrettet mersalg i turist- og rejsebranchen med 47 kursister og Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd med 24 kursister. (Tabel 22) Niels Brock (71 kursister) har stået for den samlede aktivitet på FKB en. (Tabel 22) Viden- og forretningsservice Der har været et fald i aktiviteten fra kursister i 2014 til i Kurset Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport har haft størst aktivitet i 2015 med 364 kursister. Herefter følger kurserne Placering af resultat- og balancekonti med 324 kursister og "Kommunikation og konflikthåndtering - service", med 323 kursister. (Tabel 22) CPH West er den skole, der har haft størst aktivitet med kursister, svarende til 32,8 % af aktiviteten på denne FKB. Herefter følger Uddannelsescenter Holstebro med kursister (20,7 %) og Køge Handelsskole med 885 kursister (16,1 %). Zealand Business College og Tietgenskolen har ikke haft aktivitet i (Tabel 15) Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 10 af 10

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2013 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2013 har der været 620.475 kursister på hele AMU-området, heraf 190.572 inden

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2009 Forbehold Da der har været nogle usikkerheder knyttet til antal ledige og antal kursister med 6-ugers selvvalgt uddannelse, er dette område ikke kommenteret i dette notat,

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL september 2012 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2013 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL marts 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juni 2011 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus Udarbejdet af HAKL maj 2016 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 3 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Kalenderåret 2017 Side 1 af 5 Tietgen KompetenceCenter

Kalenderåret 2017 Side 1 af 5 Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100,0 29 100,0 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 91,6 107 91,6 40008 Årsafslutning af bogholderiet 90,5 105 90,5 40067 Anvendelse af ESDH

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser Markedsføringsplanen i

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser Markedsføringsplanen i Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 93,2 74 93,2 Arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset...

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... udarbejdet af HAKL november 2009 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... 4 3.2 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus...

Læs mere

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen til Uddannelsescenter Holstebro

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen til Uddannelsescenter Holstebro Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40012 Personalejura i lønberegning 40013 Lønberegning og

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser Markedsføringsplanen i

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser Markedsføringsplanen i Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 97,6 41 97,6 Arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2019 Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 29. juni 2018 Sagsnr.:18/06167 1) Bygningsmaler Erhvervsskolen

Læs mere

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: CPH West Uddannelsescenter København Vest EUC Sjælland

Læs mere

EL: Kvartalsstatistik amu

EL: Kvartalsstatistik amu EL: Kvartalsstatistik amu Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/5. På dette tidspunkt er data opdateret til og med. Indhold 1 Aktivitet på

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

VVS: Kvartalsstatistik AMU

VVS: Kvartalsstatistik AMU VVS: Kvartalsstatistik AMU 1. kvartal 2014 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 3. juli 2014. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 1. kvartal

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på kernemål i FKB en og på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på kernemål i FKB en og på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2017 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på kernemål i FKB en og på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland

Læs mere

Modtagne GVU planer 2013

Modtagne GVU planer 2013 Modtagne GVU planer 2013 Opgørelse over GVU planer, som de faglige udvalg i 2013 har modtaget fra skolerne til orientering indsendt? 561 91 43 381 45 0 1 CPH WEST 42 1 41 EUC Nordvest 6 6 Frederikshavn

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

EL: Kvartalsstatistik amu

EL: Kvartalsstatistik amu EL: Kvartalsstatistik amu kvartal 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/8 201 På dette tidspunkt er data opdateret til og med kvartal

Læs mere

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere Ledelse og samarbejdsteknik i praksis) 4,335 Kilde: Undervisningsministeriets AMU-statistik Antal kursister i 2006 Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335 Bornholms Erhvervsskole 24 Lyngby Uddannelsescenter

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 1/ 2011 - april

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

TØNDER HANDELSKOLES KURSUSCENTER

TØNDER HANDELSKOLES KURSUSCENTER TØNDER HANDELSKOLES KURSUSCENTER IT værksted Udgave 0 Kursusoversigt IT værksted IT VÆRKSTED: MÅLRETTET UNDERVISNING MED DIG I FOKUS! Velkommen til vort IT værksted, hvor du kan styrke dine IT-kompetencer

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Kortlægning af ingeniørlederne

Kortlægning af ingeniørlederne Kortlægning af ingeniørlederne Januar 2018 Opsummering Boks 1 Konklusioner En højere andel af ingeniører arbejder som ledere end den samlede population af tilsvarende højtuddannede. Forskellen er markant

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse HAKLs arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2014 Redegørelsen er koordineret med HAKLs referencegrupper; de faglige udvalg på det merkantile område, og referencegrupperne for ledelse, det finansielle område,

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Den kommende AMU-udbudsrunde - muligheder/konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne

Den kommende AMU-udbudsrunde - muligheder/konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne Den kommende AMU-udbudsrunde - muligheder/konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne Koordinationsforum v/rar Nordjylland 10. december 2018 A. Neil Jacobsen, EUC Nord Tidsplanen for udbudsrunden Det blev

Læs mere

Vvs: Kvartalsstatistik amu

Vvs: Kvartalsstatistik amu Vvs: Kvartalsstatistik amu 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/8 201 På dette tidspunkt er data opdateret til og med 201 Indhold 1

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Juli 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Juli 2018 Murer. Tømrer Juli 2018 Campus Bornholm 7 7 CELF 50 55 College360 6 6 Den jydske Haandværkerskole 18 18 Erhvervsskolen Nordsjælland 14 17 EUC Nord 23 26 EUC Nordvest 4 5 9 EUC Nordvestsjælland 18 21 EUC Sjælland 7 15

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 6 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration GOD 25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne AP 01-01-2017 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland Københavns Tekniske Skole

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr. til:

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr.  til: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) indstilling vedr. kvotefordelingen

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Juni 2017 Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Indhold Beskæftigelsen i den private sektor...2 Beskæftigelsen i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau....4 Beskæftigelsen

Læs mere

Virksomhedernes tilfredshed er uændret

Virksomhedernes tilfredshed er uændret Virksomhedernes tilfredshed er uændret - Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 Praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

K O N T O R M E D A R B E J D E R

K O N T O R M E D A R B E J D E R K O N T O R M E D A R B E J D E R IGU-aftalen En IGU-aftale indgås mellem en virksomhed og en IGU-elev. Det er disse to parter, der i fællesskab har ansvaret for at udarbejde en IGU-plan. Det kan virke

Læs mere