HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total"

Transkript

1 Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen er ved at tage af i forhold til I faktiske tal har der i 2012 været små kursister på hele AMU-området, heraf var knap inden for de områder HAKL dækker. På hele AMU-området svarer det til et fald på næsten kursister i forhold til 2011, og på HAKL s områder svarer det til knap færre kursister. For HAKL svarer det til et fald i aktiviteten på 15 % i forhold til året før. Selvom en stor del af aktivitetsnedgangen ses på HAKLs område, er HAKL fortsat det område, som har størst aktivitet opgjort på kursister og kvartalspersoner, mens Transporterhvervets Uddannelsesråd har overhalet HAKL opgjort i antal årselever. Aktivitetsudviklingen over tid I 2010 endte aktiviteten lige over 1 million kursister for hele AMU-området, mens aktiviteten i 2011 var faldet til lidt over for i 2012 at være på små På HAKL s område var aktiviteten på kursister i 2011 mod kursister i 2010, hvilket svarer til 43 % færre kursister i I 2012 var aktiviteten kursister hvilket er et fald på 15 % i forhold til I 2012 er der dog noget som tyder på, at aktivitetsnedgangen på HAKL s område er ved at flade ud. Således faldt aktiviteten procentmæssigt 18 % i 1. kvartal i forhold til året før, 14 % i 2. kvartal, 15 % i 3. kvartal og 11 % i 4. kvartal. Denne tendens ses tydeligt af Tabel 1, hvor den meget stejle nedadgående kurve er aftagende fra 2011 til Ved at tage et gennemsnit for alle år ses, at aktiviteten i 2011 og 2012 er faldet under gennemsnittet for perioden 2004 til 2012, men samtidig ses også, at vi fortsat ligger over niveauet fra perioden 2004 til 2007, hvad enten vi foretager opgørelsen på HAKL s område eller for hele AMUområdet. Tabel 1: Oversigt over kursusaktivitet fordelt på HAKL og EUU Kursister fordelt på år og EUU/HAKL HAKL Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Forklaringerne på aktivitetsfaldet fra 2011 og 2012 er mange. Men det er nok især den økonomiske krise, ændringer i reglerne for AMU, blandt andet som følge af regeringens genopretningspakke, Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 1 af 12

2 problemer med implementeringen og anvendelsen af det nye tilmeldingssystem efteruddannelse.dk og en række sager om svindel med AMU, som kan forklare en stor del af faldet i aktiviteten. Andelen af kursister som deltager i 6- ugers selvvalgt uddannelse er stigende. Det er oftest beskæftigede, som anvender AMU. I 2011 var 87 % af kursisterne i beskæftigelse, mens det i 2012 var 83 %. De tilsvarende tal for HAKL er 77 % i 2011 mod 71 % i HAKL s kurser er oftere anvendt til opkvalificering af ledige end AMU generelt. Således udgjorde andelen af 6-ugers selvvalgt uddannelse i % af HAKL s aktivitet, og den er steget til 29 % i På hele AMU-området var andelen af 6-ugers selvvalgt uddannelse 13 % i 2011, mens den var steget til 17 % af den samlede aktivitet i Uddannelsesbaggrund I 2012 er den andel, der defineres som primær målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau) i vækst på bekostning af de højere uddannede. Den primære målgruppe udgør i ,7 % mod 85,3 % i 2011, og 83,5 % i 2010 af den samlede AMU-aktivitet. På HAKL s område er det gået den modsatte vej, i 2012 var tallet 81,9 %, mens andelen i 2011 udgjorde 82,8 % mod 81,5 i ,4 % på hele AMU-området og 16,3 % på HAKL s område har en uddannelsesmæssig baggrund over erhvervsuddannelsesniveau i 2012 mod 11,8 % for hele AMU-området i 2011, og 15,5 % for HAKL. I 2010 var andelen 13,3 % for hele AMU-området og 16 % for HAKL. Som konsekvens af regeringens genopretningspakke, hvor der blev indført fuld deltagerbetaling for kursister med en uddannelsesmæssig bagrund over erhvervsuddannelsesniveau, var det forventet, at der ville ske et fald i aktiviteten for personer uden for den primære målgruppe, men på baggrund af aktivitetstallene kan denne forklaring ikke sandsynliggøres. Offentlige- kontra private virksomheders brug af AMU Ud af den samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en offentlig arbejdsplads, mens kursister kommer fra en privat arbejdsplads. Det svarer til, at 29,9 % af AMUaktiviteten kan henføres til en offentlig arbejdsplads, mens 53,9 % kan henføres til en privat. For kursister er der angivet, at deres tilknytning til virksomhedsform er uoplyst/ukendt. Det svarer til 16,3 % af den samlede AMU-aktivitet. Uoplyst/ukendt dækker blandt andet over personer, der er udenfor arbejdsstyrken eller ledige. (Tabel 23) Ud af HAKL s samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en arbejdsplads inden for den offentlige sektor, mens kursister kommer fra en arbejdsplads inden for den private sektor. Det svarer til, at 27,0 % af aktiviteten på HAKL s område kommer fra kursister fra den offentlige sektor, mens 56,3 % kan henføres til kursister, der arbejder inden for den private sektor. Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 2 af 12

3 tal der taler! Den samlede AMU-aktivitet, og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været kursister i 2012 mod kursister i 2011, og i Det er et fald på 7,9 % i forhold til 2011, og et fald på 37,4 % i forhold til (Tabel 1) Aktiviteten på HAKL s FKB ere har været i 2012 mod kursister i 2011, og kursister i Det er et fald på 14,5 % i forhold til 2011 og 48,7 % i forhold til (Tabel 1) Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kvartalspersoner Kvartalspersoner opgøres ved kun at registrere cpr-numre en gang i kvartalet uagtet, hvor mange kurser, den enkelte kursist har deltaget i. Med andre ord vil en kursist, som deltager i 2 eller flere AMU-kurser inden for et kvartal, kun blive registreret en gang. Den samlede aktivitet for personer har været kvartalspersoner i 2012 mod i 2011, og i Det er et fald på 13,2 % i forhold til 2011, og et fald i forhold til 2009 på 39 %. (Tabel 2) På HAKL s FKB ere har aktiviteten, opgjort i personer, været kvartalspersoner i 2012 mod i 2011, og i Det er et fald på 26,2 % i forhold til 2011, og et fald på 54,1 % i forhold til (Tabel 2) Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Årselever Opgjort på årselever, har den samlede aktivitet været ,7 årselever i 2012 mod ,8 årselever i 2011, og ,5 i (Tabel 3) Det er et fald på 1,1 % i forhold til 2011, og et fald på 33,6 % i forhold til (Tabel 3) HAKL s aktivitet på årselever har været 2.122,1 i 2012 mod 2.450,8 i 2011, og 4.167,0 i (Tabel 3) Det er et fald på 13,4 % i forhold til 2011, og et fald på 49,1 % i forhold til (Tabel 3) Opgjort i antal årselever er kursusaktiviteten på Transporterhvervets Uddannelsesråds område (TUR) større end aktiviteten på HAKLs område. TUR har 2.616, 2 årselever mod HAKLs 2.122,1. Fælles kompetencebeskrivelser Ud af HAKL s samlede aktivitet i 2012 på kursister, har FKB Administration haft størst aktivitet, nemlig kursister, hvilket svarer til 40,6 % af den samlede aktivitet på HAKL s område. Den 2. største FKB på HAKL s område er FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling, hvor kursister har deltaget på et kursus. Det svarer til 16,0 % af den samlede aktivitet på HAKL s område. Herefter følger FKB Detailhandel med kursister (15,6 % af den samlede aktivitet på HAKL s område), og FKB Ledelse med kursister (11,3 % af den samlede aktivitet på HAKL s område). (Tabel 5) Samlet set udgør de 4 FKB ere med højest aktivitet 83,5 % af den samlede aktivitet på HAKL s område, og knap 27,4 % af den samlede AMU-aktivitet. (Tabel 1 og 5) Opgjort i personer har der været 38,8 % på FKB Administration ( personer), 22,9 % på FKB Detailhandel ( personer), 13,4 % på FKB Ledelse ( personer), og 12,7 % på FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling ( personer). (Tabel 6) Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 3 af 12

4 De mest afholdte kurser På top 10-listen over mest afholdte kurser på HAKL s område findes, 1 kommunikationskursus, 2 organisatoriske kurser, 4 it-kurser, 2 regnskabskurser, samt 1 ledelseskursus (Tabel 20 og 21). Der er 4 gengangere i forhold til topti listerne fra 2011, 2010 og 2009, som er markeret med *. (Tabel 20 og 21) Tabel 2: Oversig over de 10 mest afholdte kurser på HAKL s område Uddannelsesmål/enkeltfag i % i % i % Anvendelse af regneark til talbehandling* , , , Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde* , , , Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser* , , , Informationssøgning på internettet til jobbrug 38 0, , Ledelse og samarbejde , , , Indskrivning og formatering af mindre tekster , , , Samarbejde i grupper i virksomheden* , , , Design og automatisering af regneark , , , Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport , , , Placering af resultat- og balancekonti , , ,6 Skoler 39 erhvervsskoler, har haft aktivitet på HAKL s område. Da skolerne har mulighed for, at udlægge eller udlicitere undervisningen, betyder det, at der vil være flere end de 39 erhvervsskoler, som har gennemført kurser på HAKL s område. I forbindelse med udbudsrunden 2009 blev reglerne omkring udlån ændret, hvilket også har konsekvenser i forhold til opgørelsen af, hvor mange skoler der er registreret på HAKL s område. Skoler, som har lånt en godkendelse, vil ikke optræde i AMUstatikken, men den aktivitet, de har gennemført, vil indgå i den samlede aktivitet for den godkendte skole. I nogle tilfælde lader det til, at Andre udbydere dvs. skoler, som er godkendt til en FKB, hvori der indgår kernemål fra en anden FKB, vil blive talt med på den FKB, hvor kurset er kernemål og ikke i den FKB, som skolen er godkendt til, og aktiviteten er afholdt. Den største skole på HAKL s område i 2012 er Niels Brock CBC, som har haft en aktivitet på kursister, hvilket er 8,6 % af den samlede aktivitet for HAKL på kursister. Herefter følger Viden Djurs, som har haft kursister, svarende til 7,2 %, og Erhvervsskolen Nordsjælland, som har haft kursister, svarende til 7,1 %, ud af den samlede aktivitet for HAKL. (Tabel 14) Der er inden for HAKL s område 9 skoler, der har en aktivitet, som er over kursister. De 9 skoler er geografisk pænt fordelt rundt om i Danmark. Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 4 af 12

5 Der er 9 skoler, som i 2012 har øget deres kursusaktivitet i forhold til året før. Af disse har Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle øget deres aktivitet med 105,8 % i forhold til året før, mens Handelsskolen Silkeborg har øget deres aktivitet med 50,4 % i forhold til året før. (Tabel 14) 2 skoler, nemlig BC Syd og Roskilde Handelsskole har haft en nedgang i aktiviteten i forhold til året før på omkring 50 %. (Tabel 14) Kursisternes uddannelsesbaggrund 11,4 %, svarende til kursister af det samlede antal kursister for hele AMU, har en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau (korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser, lange videregående uddannelser og Ph.d. mv.) Herudover har 2,9 %, svarende til kursister, en uddannelsesbaggrund, der er uoplyst/ukendt. Det betyder, at 85,7 %, svarende til kursister, af det samlede antal kursister, der brugte AMU i 2010, var inden for den primære målgruppe for AMU (Grundskole, Ikke kompetencegivende uddannelse, Gymnasiale uddannelser og Erhvervsuddannelser). (Tabel 8A og 8B) Som det fremgår af tabellen herunder har af HAKL s kursister, en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau svarende til 16,3 %. 81,9 %, svarende til kursister, kan henføres til målgruppen for AMU, mens 1,8 %, svarende til kursister, er uoplyst/ukendt. (Tabel 9A og 9B) Tabel 3: Antal kursister fordelt på uddannelsesbaggrund i HAKL I forhold til 2011 er der sket et mindre fald i andelen af kursister inden for HAKL s område, som befinder sig inden for den primære AMU-målgruppe. Faldet på HAKL s område (0.9 procentpoint i forhold til 2011) skal ses i forhold til en marginalt stigning for hele AMU (0,4 procentpoint i forhold til 2011). Ud af HAKL s kursister, har 53,5 % en erhvervsfaglig uddannelse ( kursister). (Tabel 9A og 9B) Der er store forskelle på kursisternes uddannelsesbaggrund på de enkelte FKB ere på HAKL s område. Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 5 af 12

6 De FKB ere med det højeste antal kursister inden for AMU-målgruppen, er FKB Administration og assistance i tandklinikken, hvor 93,4 % af kursisterne er inden for AMU-målgruppen, og FKB Administration i sundhedssektoren, hvor 89,9 % af kursisterne er inden for målgruppen. Herefter følger FKB Handel og logistik samt FKB Finansiel rådgivning og forsikring, hvor lidt over 85 % af kursisterne er inden for målgruppen. (Tabel 9B) De to FKB ere med det laveste antal kursister inden for den primære målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau), er FKB Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere, hvor 16,5 % af kursisterne er inden for målgruppen, og FKB Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning, hvor 39,8, % af kursisterne er inden for målgruppen. (Tabel 9B) Aktivitet i forhold til arbejdsmarkedstilknytning 83,7 % af kursisterne, som har deltaget på en arbejdsmarkedsuddannelse, er i beskæftigelse. Dette tal er lidt mindre for HAKL, hvor 83,3 % af kursisterne, som har deltaget på en arbejdsmarkedsuddannelse inden for HAKL s område, er i beskæftigelse. Antallet af ledige er 5,2 % for hele AMU og 5,4 % for HAKL. Der er flere kursister, som står udenfor arbejdsstyrken, der anvender et HAKL kursus (10,2 %), end opgjort for hele området (9,5 %). (Tabel 16 og 17) Der er store forskelle på kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet på de enkelte FKB ere på HAKL s område. På 5 FKB ere er over 90 % af kursisterne i beskæftigelse, mens kun 70,0 % af kursisterne på FKB Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion er i beskæftigelse. I forhold til FKB Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion skyldes det lave tal primært, at 15,3 % af kursisterne er udenfor arbejdsstyrken, og 13,3 % af kursisterne var ledige i 2012, mens de deltog på et kursus. (Tabel 18) 6-ugers selvvalgt uddannelse Ud af den samlede aktivitet på kursister, har kursister deltaget på AMU som 6- ugers selvvalgt uddannelse, hvilket svarer til 16,7 %. (Tabel 10) For HAKL har kursister deltaget på AMU som 6-ugers selvvalgt uddannelse, svarende til 28,8 %, af HAKL samlede aktivitet på kursister. (Tabel 10) Det er kursister flere end året før, hvor kursister var på et HAKL-kursus som led i deres 6-ugers selvvalgt uddannelse. Kursisterne vælger i 2012 oftest kurser fra FKB Administration ( kursister), Offentlig forvaltning og sagsbehandling (9.185 kursister) og FKB Detailhandel (8.097 kursister) i forbindelse med 6-ugers selvvalgt uddannelse. Lidt mere end ¾ af aktiviteten, som stammer fra 6-ugers selvvalgt uddannelse på HAKL s område, kommer fra de 3 FKB ere ( kursister ud af kursister) (Tabel 12). Branchefordeling Ud af HAKL s samlede aktivitet på kursister i 2012, var kursister fra branchen Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed mv., mens kursister kommer fra branchen Offentlig administration, undervisning og sundhed, jf. tabellen herunder. (Tabel 19) Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 6 af 12

7 Tabel 4: Antal kursister i HAKL fordelt på branche Virksomhedsform Ud af den samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en offentlig arbejdsplads, mens kursister kommer fra en privat arbejdsplads. Det svarer til, at 29,9 % af AMU-aktiviteten kan henføres til en offentlig arbejdsplads, mens 53,9 % kan henføres til en privat. For kursister er der angivet, at deres tilknytning til virksomhedsform er uoplyst/ukendt. Det svarer til 16,3 % af den samlede AMU-aktivitet. Uoplyst/ukendt dækker blandt andet over personer, der er udenfor arbejdsstyrken eller ledige. (Tabel 23) Tabel 5: Antal kursister fordelt på virksomhedsform i AMU Offentlig sektor Privat sektor Udlandssektor Uoplyst/ukendt Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 7 af 12

8 Ud af HAKL s samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en arbejdsplads inden for den offentlige sektor, mens kursister kommer fra en arbejdsplads inden for den private sektor. Det svarer til, at 27,0 % af aktiviteten på HAKL s område kommer fra kursister fra den offentlige sektor, mens 56,3 % kan henføres til kursister, der arbejder inden for den private sektor. (Tabel 24) Tabel 6: Antal kursister fordelt på virksomhedsform på HAKLs område Offentlig sektor Privat sektor Udlandssektor Uoplyst/ukendt Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 8 af 12

9 Specielt for de enkelte FKB ere Administration Aktiviteten er faldet i forhold til 2011, fra kursister til kursister i Den største aktivitet har været på kurset Anvendelse af regneark til talbehandling med kursister, efterfulgt af Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde med kursister. (Tabel 22) Den største skole på området er Niels Brock, som har haft 9,8 % af kursisterne, IBC har haft 7.5 % af kursisterne, og CPH West har haft 7,0 % af kursisterne på FKB Administration. (Tabel 15) Administration i sundhedssektoren Aktiviteten på FKB Administration i sundhedssektoren er på kursister. (Tabel 5) Den største aktivitet i 2012 har været på kurset Grundlæggende diagnoselatin med 473 kursister, efterfulgt af Anvendelse af diagnoselatin i journaler med 206 kursister. (Tabel 22) Det er Tietgenskolen, der har haft størst aktivitet på FKB Administration i sundhedssektoren, nemlig 67,9 % af kursisterne svarende til 940 kursisterne, efterfulgt af Roskilde Handelsskole med 27,1 % af kursisterne, hvilket svare til 376 kursister, mens Aalborg Handelsskole har gennemført aktivitet svarende til knap 5,0 % af aktiviteten. (Tabel 15) Tietgenskolen har haft stigende aktivitet på FKB en modsat de to øvrige skoler, som har oplevet et fald. Administration og assistance i tandklinikken Aktiviteten på FKB Administration og assistance i tandklinikken er på 197 kursister. (Tabel 5) Den største aktivitet i 2012 har været på kurset Fjernelse af supragingival tandsten med 54 kursister. Der har samlet set været aktivitet på 6 kurser på FKB en. (Tabel 22) Hansenberg er eneste godkendte udbyder af FKB Administration og assistance i tandklinikken, og står derfor også for hele aktiviteten. Administrative funktioner i HR FKB en var ny i 2009, og blev først godkendt i juni Aktiviteten er stødt stigende. I 2010 var aktiviteten på FKB en kursister, og aktiviteten er steget i 2011 til kursister. I 2012 er aktiviteten faldet til kursister. Anvendelse af personaledatabaser (688 kursister), og Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (413 kursister), og Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (411 kursister) er de tre kurser, som er anvendt hyppigst af kursisterne på FKB Administrative funktioner i HR. (Tabel 22) Der findes 9 kernekurser, som siden 2009 endnu ikke har været afholdt. De fem skoler, som er godkendt til at udbyde FKB én har alle haft aktivitet på FKB en. Niels Brock har haft den største aktivitet inden for FKB en med kursister i 2012, IBC kommer herefter med 714 kursister, Aalborg Handelsskole med 536 kursister, Tietgenskolen med 301 kursister, mens Århus Købmandsskole har haft en aktivitet på 76 kursister i Detailhandel Efter at aktiviteten i 2011 blev mere end halveret i forhold til året før, er aktiviteten i 2012 kun ca kursister lavere end i I 2012 var aktiviteten kursister mod kursister i (Tabel 5) Kurset med mest aktivitet i 2012 var, som i 2010 og 2011, Salgsplanlægning i detailhandel med kursister, herefter kommer Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen med kursister. (Tabel 22) Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 9 af 12

10 Niels Brock har haft størst aktivitet på FKB Detailhandel kursister har deltaget på et kursus inden for FKB Detailhandel på Niels Brock, hvilket svarer til 16,3 % af kursisterne på FKB en. Niels Brock efterfølges af Viden Djurs med 14,0 % af kursisterne, og Aalborg Handelsskole med 12,5 % af kursister. (Tabel 15) Finansiel rådgivning og forsikring Aktiviteten i 2012 er halveret i forhold til I 2012 var aktiviteten 208 kursister mod 312 kursister i (Tabel 5) Aktiviteten på FKB en er spredt ud over en række enkeltfag, som er tilkoblet fra erhvervsuddannelsesområdet og 1 AMU-kursus, som hedder Indlån og betalingsformidling (13 kursister). (Tabel 22) IBC er den eneste skole som har haft aktivitet på FKB en, af de 3 skoler, som er godkendt til FKB en. (Tabel 15) Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Der har været et mindre fald i aktiviteten fra kursister i 2011 til kursister i Den største aktivitet har været på kurserne Produktion af dig. kommunikation i grafisk værktøj, med 185 kursister, og Publicering og reg. af dig. kommunikationsproduk., med 148 kursister. (Tabel 22) Det er som i 2010 og 2011 næsten udelukkende Københavns Tekniske Skole, som tegner sig for aktiviteten på FKB en. Københavns Tekniske Skole har haft en aktivitet på 95,8 % af kursisterne, og Medieskolerne har, som anden største skole på området, haft en aktivitet på 4,2 % af kursisterne, svarende til 94 kursister. (Tabel 15) Handel og logistik Der har været et massivt fald i aktiviteten fra i 2010 til kursister i Faldet er fortsat i 2012, hvor 536 kursister deltog på et kursus inden for FKB en. De 2 mest afholdte kurser var kurserne Logistikplanlægning i handelsvirksomheden med 155 kursister, og Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet med 95 kursister.(tabel 5) Tietgenskolen har haft det største antal kursister, nemlig 232 kursister, hvilket svarer til 43,3 % af kursisterne indenfor denne FKB, herefter kommer BC Syd med 37,9 % af kursisterne, og Aalborg Handelsskole med 18,8 % af kursisterne. (Tabel 15) IKT-administration og vedligeholdelse Der har været en stigende aktivitet på FKB IKT-administration og vedligeholdelse fra kursister i 2011 til kursister i De mest afholdte kurser i 2012 var Design af hjemmesider med CMS med 846 kursister, Opbygning af virksomhedens website med 665 kursister, og Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web med 646 kursister. (Tabel 22) Tradium har den største aktivitet på FKB en med kursister, svarende til 24,7 % af alle kursister på FKB en. Herefter kommer CPH West med 18,6 %, og Tietgenskolen med 14,9 %. (Tabel 15) Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 10 af 12

11 Aktiviteten er faldet fra 332 kursister i 2011 til 242 kursister i (Tabel 5) Det er AMU-Fyn med 242 kursister, som i 2012 har haft aktivitet på FKB en. (Tabel 15) Der har kun været aktivitet på 2 kurser inden for FKB en, nemlig Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse, som 155 kursister har deltaget på i 2012 og Myndighedsudøvelse psykisk syge og misbrugere (87 kursister). Der har ikke været aktivitet på de to kernemål som er udviklet særligt til FKB en. Ledelse Aktiviteten er faldet fra kursister i 2011 til kursister i Der har været størst aktivitet på de 5 kurser, som tilsammen udgør den grundlæggende lederuddannelse, Ledelse og samarbejde (3.960), Konflikthåndtering som ledelsesværktøj (3.025 kursister), Kommunikation som ledelsesværktøj (2.645 kursister), Mødeledelse (2.476 kursister) og Medarbejderinvolvering i ledelse (2.234 kursister). De fem kurser udgør 59 % af den samlede aktivitet på FKB Ledelse. (Tabel 22) Viden Djurs har haft størst aktivitet på FKB Ledelse i 2012 med kursister, hvilket udgør 20,4 % af den samlede aktivitet på FKB en. (Tabel 15) Offentlig forvaltning og sagsbehandling Der har været en et fald i aktiviteten fra kursister i 2011 til kursister i (Tabel 5) Den største aktivitet har været på kurset Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser med kursister, og Anvendelse af regneark til talbehandling med kursister. (Tabel 22) Der har været aktivitet på 8 af 25 kernemål på FKB en. Aktiviteten på kernemål udgør 1,9 % af den samlede aktivitet på FKB en i 2012 (656 kursister). (Tabel 22) Erhvervsskolen Nordsjælland har haft den største aktivitet med kursister, svarende til 36,3 % af aktiviteten på denne FKB. Herefter følger Campus Vejle med 21,7 %, og Tietgenskolen med 16,4 %. (Tabel 15) Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning Aktiviteten er faldet fra kursister i 2011 til kursister i Den største aktivitet har været på kurset Metoder til kollegafeedback i operative funktioner med 554 kursister, hvilket svarer til 30 % af den samlede aktivitet. (Tabel 22) Tre skoler har haft aktivitet på FKB en i Niels Brock har i 2012 haft 938 af de kursister på FKB en, mens Uddannelsescenter Holstebro har tegnet sig for 486 kursister, mens AMU-Fyn har haft 418 kursister på FKB en. (Tabel 15) Praktisk kirketjeneste Aktiviteten er næsten uændret i forhold til året før. I 2011 var aktiviteten kursister, mens den i 2012 var (Tabel 5) Der har været størst aktivitet på kurset Håndtering af data i virksomhedens it-systemer med 547 kursister. Herefter kommer kurset Brug af pc på arbejdspladsen med 312 kursister og Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken samt Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger med hver 206 kursister. (Tabel 22) Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 11 af 12

12 Aktiviteten afholdes alene på AMU-Fyn. (Tabel 15) Produktion af trykt og digital kommunikation Der har været stigning i aktiviteten fra kursister i 2011 til kursister i Den største aktivitet var på kurset Redigering og manipulation af billeder med 784 kursister, herefter kurset Grafisk produktion design af små produkter med 516 kursister. (Tabel 22) Syddansk Erhvervsskole har haft størst aktivitet på FKB en med kursister, svarende til 41,4 % af aktiviteten. Herefter kommer Tech College Aalborg, med 36,4 % (3.582 kursister) og Københavns Tekniske Skole med 12,2 % af aktiviteten (1.204 kursister). (Tabel 15) Spedition og shipping Der har ikke været aktivitet på FKB en i Turist og rejse Aktiviteten er steget en smule fra 135 kursister i 2011 til 147 kursister i Der har været aktivitet på 4 forskellige kurser på området, hvoraf 1 er udviklet specifik til dette område - kernekurser. Niels Brock (85 kursister), og Tradium (62 kursister) har stået for den samlede aktiviteten på FKB en. (Tabel 15) Viden- og forretningsservice Aktiviteten på FKB en er faldet markant fra 2011 til I 2011 var aktiviteten på kursister og i 2012 var denne faldet til kursister. Et fald på 71,4 %. Kurset med størst aktivitet var Kommunikation og konflikthåndtering - service med 613 kursister, efterfulgt af kurset Årsafslutning af bogholderiet med 415 kursister. (Tabel 22) FKB en er kendetegnet ved at der er aktivitet på hovedparten af de 72 kernemål. Uddannelsescenter Holstebro er den skole, som har haft størst aktivitet på FKB Viden- og forretningsservice. Aktiviteten på Uddannelsescenter Holstebro i 2012 var kursister, svarende til 22,0 % af den samlede aktivitet. Herefter følger Køge Handelsskole med1.373 kursister (21,2 %). (Tabel 15) En række skole på FKB en har oplevet markante fald i aktiviteten, hvilket er gengivet herunder. Skole Niels Brock Århus Købmandsskole Aalborg Handelsskole Tietgenskolen Efteruddannelsesudvalget for Ny Vestergade København K 12 af 12

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2013 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2013 har der været 620.475 kursister på hele AMU-området, heraf 190.572 inden

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse AMU-årsstatistik 2015 på HAKLs områder Opsummering: Året der er gået i tal 2015 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2015 har der været 488.109 kursister på

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2009 Forbehold Da der har været nogle usikkerheder knyttet til antal ledige og antal kursister med 6-ugers selvvalgt uddannelse, er dette område ikke kommenteret i dette notat,

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2013 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL september 2012 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL marts 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juni 2011 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus Udarbejdet af HAKL maj 2016 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 3 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset...

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... udarbejdet af HAKL november 2009 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... 4 3.2 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus...

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Modtagne GVU planer 2013

Modtagne GVU planer 2013 Modtagne GVU planer 2013 Opgørelse over GVU planer, som de faglige udvalg i 2013 har modtaget fra skolerne til orientering indsendt? 561 91 43 381 45 0 1 CPH WEST 42 1 41 EUC Nordvest 6 6 Frederikshavn

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1 AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse Side 1 Disposition Ledige 2007-2010 1. kvartal 2011 for hhv. beskæftigede og ledige Profil 6-ugers selvvalg i 2010 Profil 6-ugers selvvalg i 2011 Side 2 Overblik

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Kalenderåret 2017 Side 1 af 5 Tietgen KompetenceCenter

Kalenderåret 2017 Side 1 af 5 Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100,0 29 100,0 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 91,6 107 91,6 40008 Årsafslutning af bogholderiet 90,5 105 90,5 40067 Anvendelse af ESDH

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 1/ 2011 - april

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen til Uddannelsescenter Holstebro

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen til Uddannelsescenter Holstebro Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40012 Personalejura i lønberegning 40013 Lønberegning og

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere Ledelse og samarbejdsteknik i praksis) 4,335 Kilde: Undervisningsministeriets AMU-statistik Antal kursister i 2006 Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335 Bornholms Erhvervsskole 24 Lyngby Uddannelsescenter

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2019 Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 29. juni 2018 Sagsnr.:18/06167 1) Bygningsmaler Erhvervsskolen

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Virksomhedernes tilfredshed er uændret

Virksomhedernes tilfredshed er uændret Virksomhedernes tilfredshed er uændret - Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 Praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår Den Grundlæggende Lederuddannelse Deltagernes evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse i 2004 August 2005 Den Grundlæggende Lederuddannelse Denne undersøgelse giver en sammenfatning af deltagernes

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: CPH West Uddannelsescenter København Vest EUC Sjælland

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2018

Aftale om udlagt undervisning 2018 Aftale om udlagt undervisning 2018 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn Business College Syd Tønder Handelsskole Adresse

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse HAKLs arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2014 Redegørelsen er koordineret med HAKLs referencegrupper; de faglige udvalg på det merkantile område, og referencegrupperne for ledelse, det finansielle område,

Læs mere

EL: Kvartalsstatistik amu

EL: Kvartalsstatistik amu EL: Kvartalsstatistik amu Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/5. På dette tidspunkt er data opdateret til og med. Indhold 1 Aktivitet på

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et Faktaark o vokse-, efter- og videreuddaelsessysteet Disruptionrådets sekretariat Juni 217 Executive summary Danmark har et godt udgangspunkt for også i fremtiden at tilpasse sig til et arbejdsmarked i

Læs mere

Den kommende AMU-udbudsrunde - muligheder/konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne

Den kommende AMU-udbudsrunde - muligheder/konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne Den kommende AMU-udbudsrunde - muligheder/konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne Koordinationsforum v/rar Nordjylland 10. december 2018 A. Neil Jacobsen, EUC Nord Tidsplanen for udbudsrunden Det blev

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2019

Aftale om udlagt undervisning 2019 Aftale om udlagt undervisning 2019 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn Business College Syd Tønder Handelsskole Adresse

Læs mere

VVS: Kvartalsstatistik AMU

VVS: Kvartalsstatistik AMU VVS: Kvartalsstatistik AMU 1. kvartal 2014 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 3. juli 2014. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 1. kvartal

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

TØNDER HANDELSKOLES KURSUSCENTER

TØNDER HANDELSKOLES KURSUSCENTER TØNDER HANDELSKOLES KURSUSCENTER IT værksted Udgave 0 Kursusoversigt IT værksted IT VÆRKSTED: MÅLRETTET UNDERVISNING MED DIG I FOKUS! Velkommen til vort IT værksted, hvor du kan styrke dine IT-kompetencer

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr. til:

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr.  til: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) indstilling vedr. kvotefordelingen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Vvs: Kvartalsstatistik amu

Vvs: Kvartalsstatistik amu Vvs: Kvartalsstatistik amu 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/8 201 På dette tidspunkt er data opdateret til og med 201 Indhold 1

Læs mere

EL: Kvartalsstatistik amu

EL: Kvartalsstatistik amu EL: Kvartalsstatistik amu kvartal 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/8 201 På dette tidspunkt er data opdateret til og med kvartal

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere